Views
8 months ago

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

Sony HT-CT770 - HT-CT770 Istruzioni per l'uso Francese

oorzaak zijn van andere

oorzaak zijn van andere bedieningsmethodes, een ander scherm of een andere werking. Er kan ruis optreden of het audiosignaal kan worden onderbroken, afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat met dit systeem is verbonden, de communicatie-omgeving of de omstandigheden rond de apparatuur. 18 NL

Verhelpen van storingen Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit systeem, probeer die dan eerst zelf op te lossen aan de hand van de onderstaande lijst. Raadpleeg, als het probleem aanhoudt, de Sony-handelaar bij u in de buurt. Zorg dat u zowel uw Bar Speaker als subwoofer meebrengt wanneer u een reparatie verzoekt., ook al lijkt er slechts een probleem te zijn met een enkel apparaat. VOEDING Geen stroom naar het systeem. Controleer dat het netsnoer goed is aangesloten. Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld. De functie "A. STBY" werkt. Stel "A. STBY (Automatisch standby)" op "OFF" (pagina 13). GELUID Het geluid van de TV wordt niet via het systeem uitgestuurd. Druk herhaaldelijk op de -knop op de afstandsbediening zodat "TV" op het scherm wordt getoond (zie "Naar het geluid van de TV luisteren" in de bijgeleverde Beknopte gids). Controleer de verbinding van de HDMI-kabel, de optische digitale kabel of de audiokabel die is aangesloten op het systeem en de TV (zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids). Controleer de geluidsweergave van de TV. Zie de handleiding van de TV voor de TV-instellingen. Verhoog het volume op de TV of annuleer de geluidsdemping. Indien een met de Audio Return Channel (ARC)-technologie compatibele TV is verbonden middels een HDMI-kabel, moet u controleren dat de kabel is verbonden met de HDMI-invoer (ARC)- aansluiting van de TV (zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids). Indien de TV niet compatibel is met de Audio Return Channel (ARC)-technologie, moet u behalve de HDMI-kabel ook de optische digitale kabel aansluiten voor weergave van het geluid (zie "Aansluiting" in de bijgeleverde Beknopte gids). Het geluid wordt uitgestuurd via de luidsprekers van het systeem en de TV. Schakel het geluid van het systeem of de TV uit. Het TV-geluid via dit systeem is trager dan het beeld. Stel "SYNC (AV synchroon)" op "OFF" indien het op "ON" is gesteld (pagina 11). De Bar Speaker produceert geen of slechts een heel zwak geluid afkomstig van de aangesloten apparatuur op de Bar Speaker. Druk op de + -knop op de afstandsbediening en controleer het volumeniveau (zie "Onderdelen en bedieningselementen" (pagina 23)). Druk op de - of + -knop op de afstandsbediening om de geluidsdemping te annuleren (zie "Onderdelen en bedieningselementen" (pagina 27)). Zorg dat de juiste ingangsbron geselecteerd is. Probeer andere ingangsbronnen door een paar keer op de -knop te drukken (zie "Naar het geluid luisteren" in de bijgeleverde Beknopte gids). Controleer dat alle kabels van het systeem en de aangesloten apparatuur goed in de aansluitingen zijn gestoken. De subwoofer produceert geen of slechts een heel zwak geluid. Druk op de SW +-knop op de afstandsbediening om het volume van de subwoofer te verhogen (zie "Onderdelen en bedieningselementen" (pagina 27)). Zorg dat het aan/standby lampje op de subwoofer groen brandt. Zo niet, raadpleeg dan "Er komt geen geluid uit de subwoofer." in “DRAADLOOS GELUID” (pagina 20). Een subwoofer is bedoeld voor het weergeven van basgeluiden. Bij ingangsbronnen met zeer weinig basgeluidcomponenten (zoals TV-uitzendingen), is het geluid van de subwoofer mogelijk slecht te horen. Wanneer u content afspeelt die compatibel is met de technologie voor bescherming van auteursrechten (HDCP), wordt deze niet uitgestuurd via de subwoofer. Diverse wordt vervolgd 19 NL