Views
6 months ago

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

Sony DSC-TX9 - DSC-TX9 Istruzioni per l'uso Turco

Slayt gösterisi

Slayt gösterisi Görüntüler otomatik olarak peş peşe ekrana getirilir. 1 Kayıttan gösterim moduna geçmek için (Kayıttan Gösterim) düğmesine basın. 2 (Slayt gösterisi) t istenilen mod düğmelerine dokunun. Düğmeler LCD ekranın sol tarafında gözükmediği zaman, düğmesine dokunun. (Sürekli Kayıttan Göster.) (Müzikli slayt gösterisi) Not Ekrandaki görüntüden en son görüntüye kadar tüm görüntüleri sırayla kayıttan gösterir. Hareketsiz görüntüleri efektler ve müzik eşliğinde art arda kayıttan gösterir. • [İzleme Modu] ayarı [Klasör görnümü (MP4)] veya [AVCHD grünümü] olarak ayarlandığı zaman [Slayt gösterisi] kullanılamaz. İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama Sürekli Kayıttan Göster. 1 Kayıttan göstermeyi başlatmak için görüntüyü seçin. 2 (Slayt gösterisi) t [Sürekli Kayıttan Göster.] düğmesine dokunun. 3 Sürekli kayıttan göstermeyi bitirmek için, LCD ekrana dokunun ve sonra [Sürekli Oynatımdan Çıkar] üzerine dokunun. • Videonun ses yüksekliğini ayarlamak için LCD ekranda veya düğmesine dokunun. İndeks Not • [Seri Çekim Grubu Gösterimi] [Sadece Ana Grntü Gösterimi] olduğu zaman, sadece ana görüntü ekrana getirilir. zSürekli kayıttan gösterme sırasında panoramik görüntüler izleme Panoramik görüntünün tamamı 3 saniye gösterilir. Bir panoramik görüntüyü düğmesine dokunarak kaydırabilirsiniz. 90 TR

Müzikli slayt gösterisi 1 (Slayt gösterisi) t [Müzikli slayt gösterisi] düğmesine dokunun. 2 Şunlara dokunun: istenilen mod t [Başla]. 3 Slayt gösterisinden çıkmak için, ekrana dokunun, sonra [Slayt Gösterisinden çıkar] öğesini seçin. Not • [Müzikli slayt gösterisi] aşağıdaki görüntüler için veya aşağıdaki durumlarda kullanılamaz: –Panoramik görüntüler – [Standart] veya [Geniş] olarak kaydedilmiş 3D görüntüler Görüntü Gösterilecek görüntü grubunu seçer. Görüntüleri kaydetmek için dahili bellek kullanıldığı zaman, bu ayar [Klasör] olarak belirlenir. Tümü Sırayla tüm görüntülerden bir slayt gösterisi yapar. Bu tarih İzleme modu (Tarih Görünümü) olduğu zaman, seçilmiş olan tarih aralığındaki görüntülerin bir slayt gösterisini yapar. Klasör Klasör Görünümünde seçilmiş olan klasördeki görüntülerden bir slayt gösterisi yapar. Efektler Slayt gösterileri için kayıttan gösterme hızını ve kipini seçer. Bir videonun oynatılma süresi uzunsa, bu videodan bir görüntü alınır ve ekranda gösterilir. Basit Görüntüleri önceden belirlenmiş bir aralıkla değiştiren basit bir slayt gösterisi. Kayıttan gösterme aralığı [Aralık] içinde ayarlanabilir ve görüntülerinizden bütünüyle yararlanabilirsiniz. Nostaljik Bir film sahnesinin atmosferini taklit eden değişken bir slayt gösterisi. Havalı Orta tempoyla ilerleyen havalı bir slayt gösterisi. Aktif Aktif sahnelere uygun yüksek tempolu bir slayt gösterisi. İçindekiler İşlem Araması MENU/Ayar Arama İndeks Not • [Seri Çekim Grubu Gösterimi] [Sadece Ana Grntü Gösterimi] olarak ayarlandığı zaman, seri çekim görüntüleri aşağıdaki gibi gösterilir. – [Efektler] [Basit] olarak ayarlandığı zaman, sadece ana görüntü ekrana getirilir. – [Efektler] [Basit] dışında bir seçeneğe ayarlandığı ve iki ya da daha az seri çekim görüntüsü olduğu zaman, sadece ana görüntü gösterilir. – [Efektler] [Basit] dışında bir seçeneğe ayarlandığı ve üç ya da daha fazla seri çekim görüntüsü olduğu zaman, ana görüntü dahil üç görüntü gösterilir. Devam r 91 TR