Views
9 months ago

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

Sony KDL-32S2030 - KDL-32S2030 Istruzioni per l'uso Slovacco

KDL-46S2000 KDL-46S2010 KDL-46S2030 KDL-46V2000 KDL-40V2000 Montáž konzoly pre zavesenie na stenu Pre zákazníkov: Z bezpečnostných dôvodov a za účelom ochrany produktu spoločnosť Sony dôrazne odporúča zveriť montáž televízneho prijímača (ďalej aj TVP) na stenu kvalifikovanej osobe. Nepokúšajte sa o svojpomocnú montáž. TVP KDL-46S2000/KDL-46S2010/KDL-46S2030/KDL-46V2000/KDL-40V2000 je možné namontovať na stenu pomocou konzoly pre zavesenie na stenu SU-WL51 (predáva sa samostatne). Kvalifikovanej osobe poskytnite všetko montážne príslušenstvo, tento montážny dodatok a tiež návod na montáž (dodávaný s konzolou SU-WL51 ). Z bezpečnostných dôvodov a za účelom správnej montáže si tieto dokumenty pozorne prečítajte a uchovajte pre budúce použitie. Pre predajcov Sony a kvalifikované osoby oprávnené k montáži: Počas montáže postupujte maximálne obozretne, pravidelne tento produkt kontrolujte a vykonávajte jeho údržbu. 268311511 © 2006 Sony Corporation 2-683-115-11(1)