Views
8 months ago

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Svedese

Sony SCD-XB770 - SCD-XB770 Istruzioni per l'uso Svedese

Använda teckenfönstret

Använda teckenfönstret Spela skivor Visa information medan spelaren spelar upp en skiva Z Tryck på TIME/TEXT. Varje gång du trycker på knappen visas det aktuella spårnumret och spårets förflutna tid eller återstående tid för spåret eller så visas den totala återstående tiden för hela skivan. När spelaren identifierar en flerkanalig Super Audio CDskiva visas kanalinformationen innan uppspelningstiden för det aktuella spåret visas. Numret på det spår som spelas upp och förfluten uppspelningstid för det aktuella spåret (standardvisning) 11 1.57 MULTI 5.1CH SACD TRACK INDEX MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tryck på TIME/TEXT Numret på det spår som spelas upp och återstående tid för det aktuella spåret 1 -1.56 MULTI 5.1CH SACD TRACK MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tryck på TIME/TEXT Total återstående tid för skivan Visa informationen på en TEXT-skiva Z TEXT-skivor innehåller inte bara ljud, utan också textinformation som t.ex. skivnamn eller artistnamn. Denna spelare kan visa skivnamn, artistnamn och namnet på det aktuella spåret som TEXT-information. När spelaren identifierat en TEXT-skiva visas “TEXT” i teckenfönstret. Om TEXT-skivan innehåller flera språk visas “TEXT” och “MULTI” i teckenfönstret. Om du vill se informationen på ett annat språk finns mer information under “Visa informationen på en TEXT-skiva på andra språk” på sidan 17. Visar informationen på en TEXT-skiva i stoppläge Z Tryck på TIME/TEXT. Varje gång du trycker på knappen visas antingen skivans eller artistens namn i teckenfönstret. När du väljer artistnamnet visas “ART.” i teckenfönstret. • Innan du börjar spela upp Skivtitel MULTI CH SACD TEXT DISC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SONYHITS Tryck på TIME/TEXT -43.32 [MULTI] 5.1 CH MULTI 5.1CH SACD MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tryck på TIME/TEXT Kanalinformation (visas bara när du spelar upp en flerkanalig Super Audio CD) MULTI 5.1CH SACD TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Stänga av informationen som visas i teckenfönstret Z Varje gång du trycker på DISPLAY MODE på fjärrkontrollen medan du spelar upp en skiva slås teckenfönstret omväxlande på och av. Även om teckenfönstret är avstängt slås det på igen när du gör paus eller stoppar en uppspelning. Om du fortsätter uppspelningen slås det av igen. Om du trycker på DISPLAY MODE för att stänga av teckenfönstret innan du börjat en uppspelning, visas “DISPLAY OFF” och när du trycker på knappen för att slå på teckenfönstret visas “DISPLAY ON”. Artistens namn ART. SONY BAND Tryck på TIME/TEXT MULTI CH SACD TEXT TRACK INDEX MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0 45.28 TEXT Totala antalet spår och total uppspelningstid MULTI SACD CH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tryck på TIME/ TEXT 16 SE

Visa information på en TEXT-skiva medan du spelar en skiva Z Visa informationen på en TEXT-skiva på andra språk Namnet på det aktuella spåret visas. Om skivnamnet består av mer än 15 tecken kommer de första 14 att visas sedan hela namnet har rullat förbi i teckenfönstret. När spelaren identifierar en flerkanalig Super Audio CDskiva visas kanalinformationen innan spårnamnen visas. • Under uppspelning av en skiva Spårets namn MULTI 5.1CH SACD TEXT TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 HITECHBLUES Tryck på TIME/TEXT Kanalinformation (visas bara när du spelar upp en flerkanalig Super Audio CD) MULTI 5.1CH SACD TEXT TRACK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [MULTI] 5.1 CH Om TEXT-skivan har texterna översatta till flera språk kan du ändra det språk som informationen visas på. När spelaren identifierat en sådan TEXT-skiva visas “TEXT” och “MULTI” i teckenfönstret. Följande procedur beskriver hur du gör för att ändra språk. 1 Tryck på MENU i stoppläget. 2 Vrid på l AMS L tills “LANGUAGE” visas i teckenfönstret. 3 Tryck på l AMS L. Det aktuella språket (engelska, franska, tyska osv.) visas blinkande. Om spelaren inte kan visa det språk som används för TEXT-skivor visas “Other Lang” i teckenfönstret. 4 Vrid på l AMS L tills önskat språk visas i teckenfönstret. 5 Tryck på l AMS L. Efter några sekunder visas informationen på det valda språket. Spela skivor Speltid för det aktuella spåret MULTI 5.1CH SACD TEXT TRACK INDEX MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111.56 Tryck på TIME/TEXT Återstående tid för det aktuella spåret MULTI 5.1CH SACD TEXT TRACK MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 -1.57 Tryck på TIME/TEXT Återstående tid för skivan -43.32 MULTI 5.1CH SACD TEXT MIN SEC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tryck på TIME/ TEXT Obs! • Beroende på skivan kan det hända att teckenfönstret kanske inte visar alla tecken. • Den här spelaren kan bara visa skivnamnet, artistnamnet och spårnamnet på en TEXT-skiva. Annan information kan inte visas. 17 SE