Views
1 year ago

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΥΧΟΣ 233

 • Text
 • Iphone
 • Android
 • Xiaomi
 • Alcatel
 • Smartphone
 • Digital
 • Hardware
 • Selfie
 • Vodafone
 • Galaxy
 • Kiniti

Σύμφωνα με

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Vodafone Ελλάδας, Χάρη Μπρουμίδη, η εταιρεία επεκτείνει το δίκτυό της και υλοποιεί το πρώτο μεγάλης κλίμακας σχέδιο εφαρμογής δικτύων οπτικών ινών μέχρι το σπίτι, γυρίζοντας μία νέα σελίδα στις τηλεπικοινωνίες της Ελλάδας. Όπως επίσης υπογραμμίζει, η Vodafone έχει δεσμευτεί να παρέχει τις καλύτερες τεχνολογίες στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα στην ψηφιακή οικονομία του μέλλοντος. Με το επενδυτικό της σχέδιο ενισχύει την οικονομία της χώρας, και φιλοδοξεί να θέσει τις βάσεις για την κοινωνία των Gigabit, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα ως στρατηγικός επενδυτής την εμπιστοσύνη της στην Ελλάδα και τις προοπτικές της. 2020, εκ των οποίων ένα μεγάλο μέρος αφορά τα NGA σταθερής. Σήμερα διαθέτει 34.000 χλμ οπτικών ινών στο δίκτυο κορμού και 6.000 χλμ στο δίκτυο πρόσβασης. Μέχρι το τέλος του 2017, θα έχει περάσει επιπλέον 3.000 χλμ, ενώ στο πλαίσιο του έργου Rural Broadband τοποθετεί συνολικά άλλα 11.000 χλμ οπτικών ινών, σε απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. Σύμφωνα με τη διοίκησή του, τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών σχεδίων του είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι, μέσω της τεχνολογίας Fiber to the Home. Παράλληλα, ο Όμιλος, αναβαθμίζοντας και επεκτείνοντας το κινητό δίκτυό του, έχει πετύχει πληθυσμιακή κάλυψη 4G που φτάνει το 97% και 4G+ στο 86%, ενώ προετοιμάζεται για το επόμενο μεγάλο βήμα, το 5G. Όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ, ο Όμιλος συμβάλλει στην εθνική προσπάθεια για ανάκαμψη, αναπτύσσοντας τις υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία. Έχοντας μειώσει δραστικά τα κόστη και τον δανεισμό του, και έχοντας επαναφέρει την εταιρεία σε τροχιά ανάπτυξης, μπορεί να επενδύει δυναμικά, φτιάχνοντας τα δίκτυα του μέλλοντος, που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Vodafone Η Vodafone Ελλάδας προχωρεί στην υλοποίηση δικτύων οπτικών ινών (FTTH) στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του στρατηγικού της πλάνου για επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ έως το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει μελέτης του Vodafone Institute, με τίτλο «Shaping the Gigabit Society», η αύξηση του αριθμού των συνδέσεων οπτικών ινών σε μία χώρα κατά 1% κατ’έτος, συσχετίζεται με την άνοδο του ΑΕΠ κατά 0,02% και 0,04% κάθε χρόνο. Η συνδρομή των δικτύων οπτικών ινών στην κοινωνία και την οικονομία θα είναι πραγματικά ευεργετική για μία σειρά επιχειρηματικών κλάδων, αλλά και στο ΑΕΠ της χώρας. WIND Το επενδυτικό πλάνο της WIND, ύψους 500 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών (FFTx) αφορά στην κάλυψη ως και 500.000 γραμμών (12,5% των συνολικών στη χώρα) σε επιλεγμένες γεωγραφικές περιοχές ανά την Ελλάδα, συμπεριλαμβάνοντας και περιοχές όπου η οπτική ίνα θα φτάνει ως το σπίτι του χρήστη. Οι υποδομές νέας γενιάς που θα δημιουργηθούν στις περιοχές αυτές, θα αξιοποιήσουν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογίες οπτικών ινών. Κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πιλοτικού δικτύου οπτικών ινών στην Καλαμάτα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της WIND, Νάσος Ζαρκαλής, υπογράμμισε ότι η ψηφιακή οικονομία τρέχει με 7 φόρες μεγαλύτερο ρυθμό ανάπτυξης διεθνώς, και είναι μία ευκαιρία που η Ελλάδα δεν αντέχει να προσπεράσει. Τα θεμέλια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας μας, είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα υπερ-υψηλών ταχυτήτων. Ο επικεφαλής της WIND συμπλήρωσε ότι η χώρα μας έχει τις προϋποθέσεις να συμμετέχει στην 4η ψηφιακή επανάσταση που σηματοδοτούν τα δίκτυα νέας γενιάς, καθώς για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια έχει διαμορφωθεί μία πολύ καλή συγκυρία. Έχουμε το νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως επίσης παρόχους ικανούς να επενδύσουν. infocom•04•16 15

IOT Ενώνοντας τα κομμάτια ενός έργου ΙοΤ Οι παράγοντες που συνθέτουν το οικοσύστημα Γράφει η Xριστίνα Πατσιούρα Στον κόσμο της ανάλυσης του ΙοΤ και της αγοράς του, συνηθίζουμε να χωρίζουμε τις εταιρείες σε παρόχους (vendors) και χρήστες-καταναλωτές (consumers). Οι πάροχοι αποτελούν τις εταιρείες που υλοποιούν έργα ΙοΤ και προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλες εταιρείες, οντότητες (π.χ. πόλεις για την περίπτωση των Smart Cities) και τελικούς χρήστες-καταναλωτές. Στο παρόν αφιέρωμα θα ασχοληθούμε με τα έργα και τις λύσεις ΙοΤ που απευθύνονται σε εταιρείες ως τελικούς χρήστες-καταναλωτές. Αυτό που εννοούμε μοιάζει με το διαχωρισμό B2B μοντέλου, ωστόσο, για διάφορους λόγους, δεν είναι πολύ ταιριαστός αυτός ο διαχωρισμός στην περίπτωση του ΙοΤ. Όπως είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο αφιέρωμα, η υιοθέτηση μίας λύσης ΙοΤ ή η προσφορά μίας εφαρμογής ΙοΤ, προϋποθέτει τη συνεργασία πολλών διαφορετικών εταιρειών και επαγγελματιών, απαιτεί χρόνο για το σχεδιασμό, την πιλοτική δοκιμή, την υλοποίηση και την ανάπτυξη. Μιλώντας με διάφορους επαγγελματίες έχοντες σχετική εμπειρία, η αδιαμφισβήτητη παρατήρηση είναι ότι για την πλειονότητα των εταιρειών, ακόμα και των πιο ανεπτυγμέ- 16 infocom•11•17

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

© 2015 by Infocom