Views
3 years ago

Y-mail 34 - juli 2020

 • Text
 • Dokter
 • Ziekenhuis
 • Mensen
 • Nieuwe
 • Yperman
 • Twee
 • Robot
 • Klassieke
 • Jaar
 • Minder

Y-mail 34 - juli

PB- PP B-15617 BELGIE(N) - BELGIQUE -mail INFORMATIEBLAD JAN YPERMAN ZIEKENHUIS IEPER/POPERINGE - JRG 19 - JULI 2020 - N° 34 www.yperman.net Lees alle edities van Y-mail op ymail.yperman.net of scan deze QR-code Verder in dit blad Innovatie in het labo 2 Coronapost 3 Nieuwe robot 4-5 Start PAAZ 6 De allergiepuzzel 7 COVID in cijfers 8 Y-mail is het tijdschrift van het Jan Yperman Ziekenhuis. Briekestraat 12 – 8900 Ieper T 057 35 35 35 info@yperman.net www.yperman.net V.u.: Frederik Chanterie Bladcoördinatie: Pieter-Jan Breyne pieter-jan.breyne@yperman.net Y-mail wordt verzorgd door f-twee communicatie www.f-twee.be Toelating gesloten verpakking 8/161 Afgiftekantoor Ieper-X Terugzendadres: Briekestraat 12, 8900 Ieper Version française sur demande Bloed liegt niet > Corona of geen corona? Een moleculaire PCRtest op een nasofaryngeale/keelwisser kan de diagnose geven, maar is niet altijd sluitend. Het Labo Klinische Biologie implementeerde een nieuwe serologische test die antilichamen tegen het virus SARS-CoV-2 opspoort. < Soms hebben mensen een infectie door SARS-CoV-2, maar is er in hun keel en neus toch geen virus te vinden. De moleculaire PCR-test levert dan een vals negatief resultaat op. Als de artsen vermoeden dat een patiënt toch COVID-19 heeft, kunnen ze een bloedstaal naar het Lab Klinische Biologie sturen. Daar is al sinds begin april een nieuwe serologietest beschikbaar. Stijn Jonckheere (klinisch bioloog en ziekenhuishygiënist): “We hebben heel vroeg beslist om die test uit te rollen. Daardoor konden we hem als één van de eerste ziekenhuislaboratoria in België aanbieden. Het gaat om een zogeheten CLIA-test. Dat staat voor chemiluminescentie immunoassay. Als iemand besmet raakt met COVID-19, zal het immuunsysteem antilichamen aanmaken. Met de test kunnen we niet alleen opsporen of er IgM/IgG-antilichamen in het bloed aanwezig zijn, maar die ook kwantificeren zodat we de evolutie kunnen opvolgen. Onze methode wordt aanbevolen op de website van Sciensano en werd in samenwerking met UZ Leuven gevalideerd.” NIET ZOMAAR TESTEN Een positieve serologische test kan dus de diagnose van COVID-19 stellen bij patiënten met een negatieve PCR test. Naast die aanvullende rol voor serologie in de acute diagnostiek, kan de test ook gebruikt worden om na te gaan of mensen de infectie al doorgemaakt hebben, zelfs als dat in een milde vorm was. Wetenschappers vermoeden dat antilichamen een tijdlang bescherming kunnen bieden tegen een eventuele nieuwe COVID-19-infectie. Stijn Jonckheere: “Op 3 juni verscheen er een KB dat de voorwaarden voor de aanrekening van de serologische tests vastlegt. Naast symptomatische patiënten, komen ook zorgverleners en personeel van zorginstellingen in aanmerking voor terugbetaling. Ook in ons ziekenhuis hebben we alle medewerkers de kans geboden zich te laten testen. Zo wilden we in kaart brengen hoeveel mensen precies de infectie hebben doorgemaakt en wat de risicofactoren daarvoor waren. Die informatie kunnen we gebruiken om onze maatregelen op het vlak van infectiepreventie tijdens de epidemie te evalueren. Globaal vonden we bij 10 procent van de geteste medewerkers antistoffen tegen SARS-CoV-2.” Net zoals voor PCR kunnen patiënten voor bepaling van serologie doorverwezen worden naar de screeningspost Jan Yperman (Villa Paula, Briekestraat 10) of screeningspost Poperinge (Oostlaan 11, Poperinge). Telkens na afspraak via 057 35 70 47. Men kan de afname ook zelf uitvoeren (één serumtube) en het staal binnenbrengen in het Labo Klinische Biologie (route 71). Voor aanvragen binnen nomenclatuur is een voorschrift nodig, voor aanvragen buiten nomenclatuur (9,60 euro rekening patiënt) is een voorschrift optioneel. Info: Labo Klinische Biologie, 057 35 73 20 of klinischlabo.yperman.net Ymail_34_NL_v1.indd 1 22/06/2020 09:18

Pour la version française, cliquez ici

Y-mail