29.03.2023 Views

Tiande katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

TianDe katalogas 2023

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Tobuli

atspalviai

Идеальные

оттенки

Ne paslaptis, kad tobulą, natūraliai atrodantį makiažą

galima sukurti tik tinkamai šešėliuojant. PRO VISAGE

minkšti pieštukai su specialiu šešėlių aplikatoriumi

padės kuriant stilingą ir įspūdingą akių bei antakių

makiažą! Be to, šiais pieštukais galite nupiešti ir

žaismingas strazdanėles! Naudodamos antakių

pieštuką su šepetėliu-šukomis antakius akimirksniu

paversite meno kūriniu! Vidutinio kietumo pieštukas

leidžia tepti produktą nebraižant odos, o antakius

šukuojant šepetėliu, sudėtyje esantis vaškas padės

sukurti šešėlius. Natūralus efektas garantuotas!

Ни для кого не секрет, что залог идеально

выполненного естественного макияжа – грамотная

растушевка. Карандаши Pro Visage с мягким

грифелем и специальным аппликатором для

растушевки помогут создать стильный и эффектный

макияж глаз и бровей! А еще такими карандашами

можно прорисовать игривые веснушки! Карандаши

со щеточкой-расческой в мгновение превращают

брови в произведение искусства! Умеренно

твердый грифель позволяет наносить средство,

не царапая кожу, а воск в составе поможет при

расчесывании щеточкой немного его растушевать.

Эффект натуральности обеспечен!

4

1

MINKŠTAS PIEŠTUKAS

МЯГКИЙ ГРИФЕЛЬ

Tonas 1

Тон 1

grey

серый

Tonas 2

Тон 2

brown

коричневый

ŠEŠĖLIŲ APLIKATORIUS

АППЛИКАТОР ДЛЯ РАСТУШЕВКИ

1. Akių ir antakių pieštukas

Sudėtyje esantis kandelilių vaškas padės užfiksuoti

makiažą, o vitaminas E švelniai prižiūrės odą.

Kodas: 80919, 1 vnt.

Карандаш для глаз и бровей

Канделильский воск в составе поможет

зафиксировать макияж, а витамин Е будет

нежно ухаживать за кожей.

Код: 80919, 1 шт.

8,30 €

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!