21.11.2014 Views

VĒLĒŠANU IECIRKŅI - Centrālā vēlēšanu komisija

VĒLĒŠANU IECIRKŅI - Centrālā vēlēšanu komisija

VĒLĒŠANU IECIRKŅI - Centrālā vēlēšanu komisija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VĒLĒŠANU IECIRKŅI<br />

IEC.<br />

PAŠVALDĪBA<br />

IECIRKŅA NOSAUKUMS<br />

ADRESE<br />

NR.<br />

AIZKRAUKLES NOVADS 267 AIZKRAUKLES KULTŪRAS NAMS SPĪDOLAS IELA 2, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, LV-5101<br />

AIZKRAUKLES NOVADS 268 AIZKRAUKLES NOVADA ĢIMNĀZIJA LĀČPLĒŠA IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOVADS, LV-5101<br />

AIZKRAUKLES NOVADS 269 AIZKRAUKLES ARODVIDUSSKOLA JAUNCELTNES IELA 21, AIZKRAUKLE, AIZKRAUKLES NOADS, LV-5101<br />

AIZKRAUKLES NOVADS 270<br />

AIZKRAUKLES PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

KALNA IELA 20, AIZKRAUKLES PAGASTS, AIZKRAUKLES NOVADS, LV-<br />

5101<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS 271 JAUNJELGAVAS NOVADA DOME LĀČPLĒŠA IELA 11, JAUNJELGAVA, JAUNJELGAVAS NOVADS, LV-5134<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

275 DAUDZESES PAGASTA PĀRVALDE<br />

PAGASTMĀJA, DAUDZEVA, DAUDZESES PAGASTS, JAUNJELGAVAS<br />

NOVADS, LV-5111<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS 283 SECES PAGASTA PĀRVALDE PAGASTMĀJA, SECE, SECES PAGASTS, JAUNJELGAVAS NOVADS, LV-5124<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS 284 SĒRENES PAGASTA PĀRVALDE "ZVANIŅŠ", SĒRENE, SĒRENES PAGASTS, JAUNJELGAVS NOVADS, LV-5123<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS<br />

JAUNJELGAVAS NOVADS 287<br />

286 STABURAGA PAGASTA PĀRVALDE<br />

SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA<br />

CENTRS<br />

"DAINAS 13", STABURAGS, STABURAGA PAGASTS, JAUNJELGAVAS<br />

NOVADS, LV-5128<br />

SUNĀKSTES PAGASTA SPORTA CENTRS, SUNĀKSTE, SUNĀKSTES<br />

PAGASTS, JAUNJELGAVAS NOVADS, LV-5130<br />

KOKNESES NOVADS 274 BEBRU PAGASTA PĀRVALDE "PAPARDES", VECBEBRI, BEBRU PAGASTS, KOKNESES NOVADS, LV-5135<br />

KOKNESES NOVADS 276 IRŠU PAGASTA PĀRVALDE KŪLĒNI, IRŠI, IRŠU PAGASTS, KOKNESES NOVADS, LV-5108<br />

KOKNESES NOVADS<br />

NERETAS NOVADS<br />

NERETAS NOVADS<br />

NERETAS NOVADS<br />

278 KOKNESES NOVADA DOME<br />

280 MAZZALVES PAGASTA PADOME<br />

281 NERETAS KULTŪRAS NAMS<br />

282 PILSKALNA PAGASTA PADOME<br />

MELIORATORU IELA 1, KOKNESE, KOKNESES PAGASTS, KOKNESES<br />

NOVADS , LV-5113<br />

LIEPU IELA 2, ĒRBERĢE, MAZZALVES PAGASTS, NERETAS NOVADS, LV-<br />

5133<br />

PĒTERA LODZIŅA IELA 1, NERETA, NERETAS PAGASTS, NERETAS<br />

NOVADS, LV-5118<br />

NĀKOTNES IELA 4, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS, NERETAS<br />

NOVADS, LV-5110


NERETAS NOVADS<br />

NERETAS NOVADS<br />

291 ZALVES PAGASTA KULTŪRAS NAMS "ATPŪTAS", ZALVES PAGASTS, NERETAS NOVADS, LV-5118<br />

292 SPROĢU PAMATSKOLA<br />

SPROĢU PAMATSKOLA, SPROĢI, ZALVES PAGASTS, NERETAS NOVADS,<br />

LV-5127<br />

PĻAVIŅU NOVADA KULTŪRAS<br />

PĻAVIŅU NOVADS 272<br />

DAUGAVAS IELA 49, PĻAVIŅAS, PĻAVIŅU NOVADS, LV-5120<br />

CENTRS<br />

1. MAIJA IELA 4, KRIŠKALNI, AIVIEKSTES PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS,<br />

PĻAVIŅU NOVADS 273 BĒRNUDĀRZS "JUMĪTIS"<br />

LV-5121<br />

PĻAVIŅU NOVADS 277 KLINTAINES PAGASTA PĀRVALDE KŪLĪŠI, STUKMAŅI, KLINTAINES PAGASTS, PĻAVIŅU NOVADS, LV-5129<br />

PĻAVIŅU NOVADS<br />

290 VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

VIETALVAS PAGASTA PĀRVALDE, VIETALVA, VIETALVAS PAGASTS,<br />

PĻAVIŅU NOVADS, LV-5109<br />

SKRĪVERU NOVADS 285 SKRĪVERU KULTŪRAS CENTRS ANDREJA UPĪŠA IELA 1, SKRĪVERI, SKRĪVERU NOVADS, LV-5125<br />

ALŪKSNES PILSĒTAS<br />

ALŪKSNES NOVADS 293<br />

DĀRZA IELA 11, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS., LV-4301<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

ALŪKSNES NOVADS 294 ALŪKSNES PILSĒTAS SĀKUMSKOLA LIELĀ EZERA IELA 26, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301<br />

ALŪKSNES NOVADS 295 ALŪKSNES PILSĒTAS VIDUSSKOLA KANAVIŅU IELA 14, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301<br />

SIA "ALŪKSNES ENERGOCELTNIEKS"<br />

ALŪKSNES NOVADS 296<br />

APES IELA 4, ALŪKSNE, ALŪKSNES NOVADS, LV-4301<br />

ĒKA<br />

ALŪKSNES NOVADS 298 ALSVIĶU PAGASTA PĀRVALDE PAGASTNAMS, ALSVIĶI, ALSVIĶU PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4333<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

299 STRAUTIŅU PAMATSKOLA<br />

STRAUTIŅU PAMATSKOLA, STRAUTIŅI, ALSVIĶU PAGASTS, ALŪKSNES<br />

NOVADS, LV-4333<br />

ALŪKSNES NOVADS 300 ANNAS PAGASTA PĀRVALDE SMILTIS, ANNA, ANNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4341<br />

ALŪKSNES NOVADS 302 ILZENES PAMATSKOLA ZINĪŠI, JAUNZEMI, ILZENES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4344<br />

ALŪKSNES NOVADS 303 BEJAS TAUTAS NAMS RŪĶI, MATISENE, JAUNALŪKSNES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV<br />

DĀLDERI, KOLBERĢIS, JAUNALŪKSNES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS,<br />

ALŪKSNES NOVADS 304 KOLBERĢA TAUTAS NAMS<br />

LV<br />

ALŪKSNES NOVADS 305 JAUNANNAS PAGASTA PĀRVALDE MEIJERI, JAUNANNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4340<br />

ALŪKSNES NOVADS 306 JAUNLAICENES PAMATSKOLA JAUNLAICENE, JAUNLAICENES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4336<br />

CEMPJI, KALNCEMPJI, KALNCEMPJU PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-<br />

ALŪKSNES NOVADS 307 KALNCEMPJU PAGASTA PĀRVALDE<br />

4342


ALŪKSNES NOVADS 308 LIEPNAS PAGASTA PĀRVALDE LIEPNA, LIEPNAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV<br />

ALŪKSNES NOVADS 309 MALIENAS TAUTAS NAMS MALIENA, MALIENAS PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV<br />

ALŪKSNES NOVADS 310 MĀLUPES PAGASTA PĀRVALDE DOKTORĀTS, MĀLUPE, MĀLUPES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4358<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

311 MĀRKALNES TAUTAS NAMS<br />

312 PEDEDZES TAUTAS NAMS<br />

MĀRKALNES TAUTAS NAMS, MĀRKALNE, MĀRKALNES PAGASTS,<br />

ALŪKSNES NOVADS, LV<br />

KRUSTCELES, PEDEDZE, PEDEDZES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-<br />

4352<br />

VAIŅAGI, KORNETI, VECLAICENES PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-<br />

ALŪKSNES NOVADS 314 VECLAICENES PAGASTA PĀRVALDE<br />

4335<br />

ALŪKSNES NOVADS 316 ZELTIŅU PAGASTA BIBLIOTĒKA TĒRCES 10, ZELTIŅU PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS, LV-4345<br />

ALŪKSNES NOVADS<br />

317 ZIEMERA PAGASTA PĀRVALDE<br />

PAGASTMĀJA, MĀRIŅKALNS, ZIEMERA PAGASTS, ALŪKSNES NOVADS,<br />

LV-4332<br />

APES NOVADS 297 APES TAUTAS NAMS SKOLAS IELA 4, APE, APES NOVADS, LV-4337<br />

APES NOVADS 301 GAUJIENAS TAUTAS NAMS PILSKALNI, GAUJIENA, GAUJIENAS PAGASTS, APES NOVADS, LV-4339<br />

APES NOVADS 313 KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, TRAPENE, TRAPENES PAGASTS, APES NOVADS, LV-4348<br />

APES NOVADS 315 VIREŠU PAGASTA PĀRVALDE VECVIREŠI, VIREŠI, VIREŠU PAGASTS, APES NOVADS, LV-4355<br />

BALTINAVAS NOVADS 322 BALTINAVAS NOVADA DOME KĀRSAVAS IELA 16, BALTINAVA, BALTINAVAS NOVADS, LV-4594<br />

BALVU NOVADS 318 BALVU PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA DĀRZA IELA 2, BALVI, BALVU NOVADS, LV-4501<br />

BALVU PILSĒTAS KULTŪRAS UN<br />

BALVU NOVADS 319<br />

BRĪVĪBAS IELA 61, BALVI, BALVU NOVADS, LV-4501<br />

ATPŪTAS CENTRS<br />

BALVU NOVADS<br />

320 BALVU AMATNIECĪBAS VIDUSSKOLA VIDZEMES IELA 26, BALVI, BALVU NOVADS, LV-4501<br />

TAUTAS NAMS, NAUDASKALNS, BALVU PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-<br />

BALVU NOVADS<br />

323 TAUTAS NAMS<br />

4561<br />

ŪDRU IELA 1, BĒRZKALNE, BĒRZKALNES PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-<br />

BALVU NOVADS<br />

324 BĒRZKALNES PAGASTA PADOME<br />

4590<br />

BALVU NOVADS 325 BĒRZPILS PAGASTA PADOME DĀRZA IELA 27, BĒRZPILS, BĒRZPILS PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4576<br />

BALVU NOVADS 326 BRIEŽUCIEMA PAGASTA PADOME BRIEŽUCIEMS, BRIEŽUCIEMA PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4595<br />

BALVU NOVADS 327 KRIŠJĀŅU PAGASTA PADOME KRIŠJĀŅI, KRIŠJĀŅI, KRIŠJĀŅU PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4574<br />

BALVU NOVADS 328 KUBUĻU PAGASTA PADOME BALVU IELA 15, KURNA, KUBUĻU PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4566


BALVU NOVADS<br />

331 LAZDULEJAS PAGASTA PADOME<br />

LAZDULEJAS PAGASTA PADOME, EGĻUCIEMS, LAZDULEJAS PAGASTS,<br />

BALVU NOVADS, LV-4592<br />

BALVU NOVADS 336 TILŽAS PAGASTA PADOME BRĪVĪBAS IELA 3A, TILŽA, TILŽAS PAGASTS, BALVU NOVADS, LV-4572<br />

BALVU NOVADS<br />

BALVU NOVADS<br />

337 VECTILŽAS PAGASTA PADOME<br />

339 VĪKSNAS PAGASTA PADOME<br />

VECTILŽAS PAGASTA PADOME, VECTILŽA, VECTILŽAS PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, LV-4571<br />

VĪKSNAS PAGASTA PADOME, VĪKSNA, VĪKSNAS PAGASTS, BALVU<br />

NOVADS, LV-4580<br />

BĒRZU IELA 8, BENISLAVA, LAZDUKALNA PAGASTS, RUGĀJU NOVADS,<br />

RUGĀJU NOVADS<br />

330 LAZDUKALNA PAGASTA PĀRVALDE<br />

LV<br />

RUGĀJU NOVADS 333 RUGĀJU NOVADA DOME KURMENES IELA 48, RUGĀJU PAGASTS, RUGĀJU NOVADS, LV<br />

VIĻAKAS NOVADS 321 VIĻAKAS NOVADA DOME ABRENES IELA 26, VIĻAKA, VIĻAKAS NOVADS, LV-4583<br />

VIĻAKAS NOVADS<br />

329 KUPRAVAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

RŪPNĪCAS IELA 3, KUPRAVA, KUPRAVAS PAGASTS, VIĻAKAS NOVADS,<br />

LV-4582<br />

VIĻAKAS NOVADS 332 VIDUČU PAMATSKOLA SEMENOVA, MEDŅEVAS PAGASTS, VIĻAKAS NOVADS, LV-4586<br />

VIĻAKAS NOVADS 334 SUSĀJU PAGASTA PĀRVALDE TAUTAS IELA 6, VIĻAKA, VIĻAKAS NOVADS, LV-4583<br />

VIĻAKAS NOVADS<br />

VIĻAKAS NOVADS<br />

335 ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE<br />

338 VECUMU PAGASTA PĀRVALDE<br />

ŠĶILBĒNU PAGASTA PĀRVALDE, REKOVA, ŠĶILBĒNU PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, LV-4587<br />

VECUMU KULTŪRAS NAMS, BORISOVA, VECUMU PAGASTS, VIĻAKAS<br />

NOVADS, LV-4585<br />

VIĻAKAS NOVADS 340 ŽĪGURU KULTŪRAS NAMS VIĻAKAS IELA 25A, ŽĪGURI, ŽĪGURU PAGASTS, VIĻAKAS NOVADS, LV-4584<br />

BAUSKAS NOVADS 341 BAUSKAS 1.VIDUSSKOLA UZVARAS IELA 10, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, LV-3901<br />

BAUSKAS NOVADS 342 BAUSKAS PILSĒTAS TAUTAS NAMS KALNA IELA 18, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, LV-3901<br />

BAUSKAS NOVADS 343 BAUSKAS 2.VIDUSSKOLA DĀRZA IELA 9, BAUSKA, BAUSKAS NOVADS, LV-3901<br />

BAUSKAS NOVADS 345 BRUNAVAS PAGASTA PĀRVALDE ĒRGĻI, BRUNAVAS PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-3907<br />

BAUSKAS NOVADS<br />

346 CERAUKSTES TAUTAS NAMS<br />

TAUTAS NAMS, CERAUKSTE, CERAUKSTES PAGASTS, BAUSKAS NOVADS,<br />

LV-3908<br />

BAUSKAS NOVADS 347 CODES PAMATSKOLA VIRSAIŠI, CODE, CODES PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-3910<br />

BAUSKAS NOVADS 348 DĀVIŅU SĀKUMSKOLA MIERA IELA 1, DĀVIŅI, DĀVIŅU PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-3929<br />

BAUSKAS NOVADS 349 GAILĪŠU PAGASTA PĀRVALDE BAUSKAS IELA 2, UZVARA, GAILĪŠU PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-


BAUSKAS NOVADS 351 ĪSLĪCES KULTŪRAS NAMS RĪTAUSMAS, ĪSLĪCES PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-3901<br />

BAUSKAS NOVADS<br />

BAUSKAS NOVADS<br />

352 BĒRZU PAMATSKOLA<br />

358 VECSAULES PAGASTA PĀRVALDE<br />

3931<br />

BĒRZU PAMATSKOLA, STRĒLNIEKI, MEŽOTNES PAGASTS, BAUSKAS<br />

NOVADS, LV-3926<br />

PAGASTMĀJA, VECSAULE, VECSAULES PAGASTS, BAUSKAS NOVADS, LV-<br />

3932<br />

IECAVAS NOVADS 350 IECAVAS KULTŪRAS NAMS RĪGAS IELA 18, IECAVA, IECAVAS NOVADS, LV-3913<br />

RUNDĀLES NOVADS<br />

RUNDĀLES NOVADS 354<br />

RUNDĀLES NOVADS<br />

RUNDĀLES NOVADS<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

353 RUNDĀLES PAGASTA PADOME<br />

SAULAINES PROFESIONĀLĀ<br />

VIDUSSKOLA<br />

357 SVITENES PAGASTA PĀRVALDE<br />

361 VIESTURU PAGASTA PĀRVALDE<br />

279 KURMENES TAUTAS NAMS<br />

PILSRUNDĀLE 1, PILSRUNDĀLE, RUNDĀLES PAGASTS, RUNDĀLES<br />

NOVADS, LV-3921<br />

SAULAINES PROFESIONĀLĀ VIDUSSKOLA, SAULAINE, RUNDĀLES<br />

PAGASTS, RUNDĀLES NOVADS, LV-3923<br />

PAGASTMĀJA, SVITENE, SVITENES PAGASTS, RUNDĀLES NOVADS, LV-<br />

3917<br />

BĒRSTELES IELA 4, BĒRSTELE, VIESTURU PAGASTS, RUNDĀLES NOVADS,<br />

LV-3927<br />

KURMENES PAGASTA PĀRVALDE, KURMENE, KURMENES PAGASTS,<br />

VECUMNIEKU NOVADS, LV-5115<br />

VECUMNIEKU NOVADS 288 VALLES PAGASTA PĀRVALDE PAGASTNAMS, VALLE, VALLES PAGASTS, VECUMNIEKU NOVADS, LV-5106<br />

ZEMENĪTE, TAURKALNE, VALLES PAGASTS, VECUMNIEKU NOVADS, LV-<br />

VECUMNIEKU NOVADS 289 TAURKALNES BIBLIOTĒKA<br />

5132<br />

VECUMNIEKU NOVADS 344 BĀRBELES TAUTAS NAMS TĪRUMI, BĀRBELE, BĀRBELES PAGASTS, VECUMNIEKU NOVADS, LV-3905<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

VECUMNIEKU NOVADS<br />

355 SKAISTKALNES PAGASTA PĀRVALDE<br />

356 STELPES PAGASTA PĀRVALDE<br />

359 VECUMNIEKU TAUTAS NAMS<br />

360 MISAS TAUTAS NAMS<br />

SKOLAS IELA 1, SKAISTKALNE, SKAISTKALNES PAGASTS, VECUMNIEKU<br />

NOVADS, LV-3924<br />

STELPES PAGASTA NAMS, VECSTELPE, STELPES PAGASTS, VECUMNIEKU<br />

NOVADS, LV-3925<br />

RĪGAS IELA 5, VECUMNIEKI, VECUMNIEKU PAGASTS, VECUMNIEKU<br />

NOVADS, LV-3933<br />

MISAS TAUTAS NAMS, MISA, VECUMNIEKU PAGASTS, VECUMNIEKU<br />

NOVADS, LV-3929


AMATAS NOVADS 367 LĪVU BIBLIOTĒKA ZVĀRTAS IELA 2, LĪVI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4101<br />

AMATAS NOVADS 368 KLUBS AUSMAS, DRABEŠI, DRABEŠU PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4101<br />

AMATAS NOVADS 369 KANTORA ĒKA KANTORIS, ĢIKŠI, AMATAS PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4141<br />

AMATAS NOVADS 378 PAGASTA ĒKA PAGASTA ĒKA, NĪTAURE, NĪTAURES PAGASTS, AMATAS NOVADS LV-4112<br />

AMATAS NOVADS 383 PAGASTA PADOME GAISMAS, SKUJENE, SKUJENES PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4143<br />

AMATAS NOVADS 390 ZAUBES PAMATSKOLA BĒRZAINES, ZAUBE, ZAUBES PAGASTS, AMATAS NOVADS, LV-4113<br />

CĒSU NOVADS 362 PASTARIŅA PAMATSKOLA RAUNAS IELA 7, CĒSIS, CĒSU NOVADS, LV-4101<br />

CĒSU NOVADS 363 FIRMA "CATA" JĀŅA PORUKA IELA 8, CĒSIS, CĒSU NOVADS, LV-4101<br />

CĒSU NOVADS 364 1. PAMATSKOLA GAUJAS IELA 17, CĒSIS, CĒSU NOVADS, LV-4101<br />

CĒSU NOVADS 365 PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA LEONA PAEGLES IELA 1, CĒSIS, CĒSU NOVADS, LV-4101<br />

CĒSU NOVADS 387 PAGASTA PĀRVALDE "KAĶUKROGS", VAIVES PAGASTS, CĒSU NOVADS, LV-4136<br />

JAUNPIEBALGAS<br />

NOVADS<br />

JAUNPIEBALGAS<br />

NOVADS<br />

373 PAGASTA PADOME<br />

391 PAGASTA PADOME<br />

GAUJAS IELA 4, JAUNPIEBALGA, JAUNPIEBALGAS PAGASTS,<br />

JAUNPIEBALGAS NOVADS, LV-4125<br />

JŪRNIEKI, MELNBĀRŽI, ZOSĒNU PAGASTS, JAUNPIEBALGAS NOVADS, LV-<br />

4133<br />

LĪGATNES NOVADS 366 PAŠVALDĪBA SPRIŅĢU IELA 4, LĪGATNE, LĪGATNES NOVADS, LV-4110<br />

ZVANIŅI, AUGŠLĪGATNE, LĪGATNES PAGASTS, LĪGATNES NOVADS, LV-<br />

LĪGATNES NOVADS 376 ZVANIŅI<br />

4108<br />

PĀRGAUJAS NOVADS<br />

381 PAGASTMĀJA<br />

PAGASTMĀJA , RAISKUMS, RAISKUMA PAGASTS, PĀRGAUJAS NOVADS,<br />

LV-4146<br />

PĀRGAUJAS NOVADS 384 STALBES VIDUSSKOLA IKTES, STALBE, STALBES PAGASTS, PĀRGAUJAS NOVADS, LV-4151<br />

PĀRGAUJAS NOVADS<br />

385 TAUTAS NAMS<br />

TAUTAS NAMS, PLĀCIS, STRAUPES PAGASTS, PĀRGAUJAS NOVADS, LV-<br />

4152<br />

PRIEKUĻU NOVADS 375 LIEPAS PAMATSKOLA RŪPNĪCAS IELA 12, LIEPA, LIEPAS PAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS, LV-4128<br />

PRIEKUĻU NOVADS<br />

PRIEKUĻU NOVADS<br />

377 TAUTAS NAMS<br />

379 PRIEKUĻU VIDUSSKOLA<br />

TAUTAS NAMS, MĀRSNĒNI, MĀRSNĒNU PAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS,<br />

LV-4129<br />

CĒSU PROSPEKTS 46, PRIEKUĻI, PRIEKUĻU PAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS,<br />

LV-4126


PRIEKUĻU NOVADS<br />

380 JĀŅMUIŽAS ARODĢIMNĀZIJA<br />

OZOLU GATVE 3, JĀŅMUIŽA, PRIEKUĻU PAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS,<br />

LV-4154<br />

PRIEKUĻU NOVADS 389 PAGASTA PADOME VIESTURI, VESELAVA, VESELAVAS PAGASTS, PRIEKUĻU NOVADS, LV-4116<br />

RAUNAS NOVADS<br />

RAUNAS NOVADS<br />

370 PAGASTA PADOME<br />

382 RAUNAS VIDUSSKOLA<br />

PALSAS IELA 11 (TAUTAS NAMS), DRUSTI, DRUSTU PAGASTS, RAUNAS<br />

NOVADS, LV-4132<br />

SKOLAS IELA 1 (RAUNAS VIDUSSKOLA), RAUNA, RAUNAS PAGSTS,<br />

RAUNAS NOVADS, LV-4131<br />

VECPIEBALGAS NOVADS 371 PAGASTA PADOME PILS, DZĒRBENE, DZĒRBENES PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, LV-4118<br />

VECPIEBALGAS NOVADS 372 PAGASTA PADOME PILS, INEŠI, INEŠU PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, LV-4123<br />

KAIVES PAGASTA PAŠVALDĪBAS<br />

VECPIEBALGAS NOVADS 374<br />

DĀRZIŅI, KAIVE, KAIVES PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, LV-4144<br />

ZĀLE<br />

NĒĶINS, TAURENE, TAURENES PAGASTS, VECPIEBALGAS NOVADS, LV-<br />

VECPIEBALGAS NOVADS 386 PAGASTA PADOME<br />

4119<br />

VECPIEBALGAS NOVADS<br />

388 PAGASTA PADOME<br />

ALAUKSTA IELA 4, VECPIEBALGA, VECPIEBALGAS PAGASTS,<br />

VECPIEBALGAS NOVADS, LV-4122<br />

PAŠVALDĪBAS BUDŽETA IESTĀDE<br />

DAUGAVPILS 159<br />

RĪGAS IELA 22A, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

LATVIEŠU KULTŪRAS CENTRS<br />

DAUGAVPILS 160 DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE VIENĪBAS IELA 13, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS 161 CENTRA ĢIMNĀZIJA KANDAVAS IELA 17, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS 162 A/S "DAUGAVPILS SILTUMTĪKLI" 18. NOVEMBRA IELA 4, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES<br />

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES<br />

DAUGAVPILS 163<br />

LIEPĀJAS IELA 4, DAUGAVPILS, LV-5417<br />

SOCIĀLĀS APRŪPES UN<br />

REHABILITĀCIJAS DIENAS CENTRS<br />

RUĢEĻU PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

DAUGAVPILS 164<br />

IESTĀDE<br />

GAISMAS IELA 9, DAUGAVPILS, LV-5414<br />

LATVIJAS POĻU SAVIENĪBAS<br />

DAUGAVPILS 165<br />

DAUGAVPILS NODAĻA<br />

VARŠAVAS IELA 30, DAUGAVPILS, LV-5404<br />

DAUGAVPILS 166 17. VIDUSSKOLAS FILIĀLE VALMIERAS IELA 5, DAUGAVPILS, LV-5404<br />

DAUGAVPILS 167 10. VIDUSSKOLA TAUTAS IELA 11, DAUGAVPILS, LV-5404


DAUGAVPILS 168 12. VIDUSSKOLA KAUŅAS IELA 8, DAUGAVPILS, LV-5404<br />

DAUGAVPILS 169 KRIEVU VIDUSSKOLA-LICEJS TAUTAS IELA 59, DAUGAVPILS, LV-5404<br />

DAUGAVPILS 170 15. VIDUSSKOLA VALKAS IELA 4 , DAUGAVPILS, LV-5417<br />

DAUGAVPILS 171 DAUGAVPILS 1. ARODVIDUSSKOLA MENDEĻEJEVA IELA 1, DAUGAVPILS, LV-5410<br />

LOGOPĒDISKĀ<br />

DAUGAVPILS 172 INTERNĀTPAMATSKOLA-ATTĪSTĪBAS ABAVAS IELA 1 , DAUGAVPILS, LV-5417<br />

CENTRS<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES<br />

DAUGAVPILS 173<br />

IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"<br />

SMILŠU IELA 92, DAUGAVPILS, LV-5410<br />

DAUGAVPILS 174 11. PAMATSKOLA ARHITEKTU IELA 10, DAUGAVPILS, LV-5410<br />

DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES<br />

DAUGAVPILS 175<br />

IESTĀDE "KULTŪRAS PILS"<br />

SMILŠU IELA 92, DAUGAVPILS, LV-5410<br />

DAUGAVPILS 176 FORŠTADTES KULTŪRAS NAMS VIDZEMES IELA 41, DAUGAVPILS, LV-5422<br />

DAUGAVPILS BĒRNU JAUNATNES 2.<br />

DAUGAVPILS 177 SPORTA SKOLAS MĀCĪBU UN<br />

TRENIŅU BĀZE<br />

PARKA IELA 2, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS 7. PIRMSSKOLAS<br />

DAUGAVPILS 178<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

TARTU IELA 8, DAUGAVPILS, LV-5422<br />

DAUGAVPILS 179 DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS, LV-5422<br />

DAUGAVPILS 180 6. VIDUSSKOLA KOMUNĀLĀ IELA 2, DAUGAVPILS, LV-5418<br />

DAUGAVPILS 181 8. PAMATSKOLA ŪDENS IELA 24, DAUGAVPILS, LV-5415<br />

DAUGAVPILS 182 13. VIDUSSKOLA VALKAS IELA 4A, DAUGAVPILS, LV-5417<br />

SIA "DAUGAVPILS REĢIONĀLĀ<br />

DAUGAVPILS 183<br />

SLIMNĪCA"<br />

18. NOVEMBRA IELA 311, DAUGAVPILS, LV-5413<br />

22. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

DAUGAVPILS 184<br />

IESTĀDE<br />

POLIGONA IELA 50, DAUGAVPILS, LV-5413<br />

DAUGAVPILS 185 CENTRA ĢIMNĀZIJA KANDAVAS IELA 17, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS 186 DAUGAVPILS 16. VIDUSSKOLA AVEŅU IELA 40, DAUGAVPILS, LV-5422<br />

DAUGAVPILS 187 VIENĪBAS PAMATSKOLA ĢIMNĀZIJAS IELA 32, DAUGAVPILS, LV-5401<br />

DAUGAVPILS<br />

188 6. PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE ŅEKRASOVA IELA 7, DAUGAVPILS, LV-5415


DAUGAVPILS NOVADS 397 AMBEĻU PAGASTA PĀRVALDE AMBEĻI, AMBEĻU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5438<br />

DAUGAVPILS NOVADS 398 BIĶERNIEKU PAGASTA PĀRVALDE BIĶERNIEKI, BIĶERNIEKU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5440<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS 411<br />

DAUGAVPILS NOVADS 412<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

399 DEMENES KULTŪRAS NAMS<br />

400 KUMBUĻU PAKALPOJUMU CENTRS<br />

401 DUBNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS<br />

404 KALKŪNES PAGASTA PĀRVALDE<br />

405 KALUPES PAGASTA PĀRVALDE<br />

406 LAUCESAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

407 LĪKSNAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS<br />

408 JAUNIEŠU CENTRS<br />

409 MEDUMU PAGASTA PĀRVALDE<br />

410 NAUJENES PAGASTA PĀRVALDE<br />

NAUJENES JAUNATNES INICIATĪVAS<br />

UN SPORTA CENTRS<br />

NAUJENES SOCIĀLO PAKALPOJUMU<br />

UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS CENTRS<br />

413 NAUJENES KULTŪRAS CENTRS<br />

414 NĪCGALES PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

BRIĢENES IELA 2, DEMENE, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5442<br />

UPES IELA 6, KUMBUĻI, DEMENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5442<br />

NĀKOTNES IELA 1A, DUBNA, DUBNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5443<br />

ĶIEĢEĻU IELA 4, KALKŪNI, KALKŪNES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5449<br />

EZERU IELA 6, KALUPE, KALUPES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5450<br />

MIERA IELA 26, MIRNIJS, LAUCESAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5461<br />

DAUGAVAS IELA 8, LĪKSNA, LĪKSNAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5456<br />

SKOLAS IELA 2A, MAĻINOVA, MAĻINOVAS PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, LV-5459<br />

ALEJAS IELA 2, MEDUMI, MEDUMU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5460<br />

SKOLAS IELA 6, NAUJENE, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5462<br />

DAUGAVAS IELA 34, KRAUJA, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, LV-5451<br />

18. NOVEMBRA IELA 392, VECSTROPI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, LV-5413<br />

MUZEJA IELA 6, LOCIKI, NAUJENES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5458<br />

SKOLAS IELA 17, NĪCGALE, NĪCGALES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5463


DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

DAUGAVPILS NOVADS<br />

415 SALIENAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

CENTRĀLES IELA 24, SALIENA, SALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS<br />

NOVADS, LV-5469<br />

416 SKRUDALIENAS PAGASTA PĀRVALDE SILENE, SKRUDALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5470<br />

417 SVENTES PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

418 TABORES PAGASTA PĀRVALDE<br />

ALEJAS IELA 13, SVENTE, SVENTES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-<br />

5473<br />

OKTOBRA IELA 2A, TABORE, TABORES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS,<br />

LV-5465<br />

419 VABOLES PAGASTA KULTŪRAS NAMS VABOLE, VABOLES PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5477<br />

DAUGAVPILS NOVADS 420 VECSALIENAS PAGASTA PĀRVALDE ČERVONKA, VECSALIENAS PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5476<br />

DAUGAVPILS NOVADS 421 VIŠĶU PAGASTA PĀRVALDE SKOLAS IELA 17, ŠPOĢI, VIŠĶU PAGASTS, DAUGAVPILS NOVADS, LV-5481<br />

ILŪKSTES PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

ILŪKSTES NOVADS 392<br />

BRĪVĪBAS IELA 12, ILŪKSTE, ILŪKSTES NOVADS, LV-5447<br />

CENTRS<br />

ILŪKSTES NOVADS<br />

ILŪKSTES NOVADS 394<br />

"PAGASTA MĀJA", BEBRENE, BEBRENES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS,<br />

393 BEBRENES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA<br />

LV-5439<br />

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDES<br />

ĒKA<br />

PARKA IELA 3, PILSKALNE, PILSKALNES PAGASTS, ILŪKSTES<br />

NOVADS, LV-5447<br />

ILŪKSTES NOVADS 395 ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDES ĒKA ALEJAS IELA 4, ŠĒDERE, ŠĒDERES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, LV-5474<br />

SUBATES PILSĒTAS UN PRODES<br />

ILŪKSTES NOVADS 396<br />

1. MAIJA IELA 1, SUBATE, ILŪKSTES NOVADS, LV-5471<br />

PAGASTA PĀRVALDES ĒKA<br />

ILŪKSTES NOVADS 402 DVIETES PAGASTA KULTŪRAS NAMS DVIETE, DVIETES PAGASTS, ILŪKSTES NOVADS, LV-5441<br />

EGLAINES PAGASTA KULTŪRAS<br />

ILŪKSTES NOVADS 403<br />

STENDERA IELA 7, EGLAINE, ILŪKSTES NOVADS, LV-5444<br />

NAMS<br />

AUCES NOVADS 425 KULTŪRAS CENTRS AUSMAS IELA 3, AUCE, VECAUCES PAG., AUCES NOVADS, LV-3708<br />

AUCES NOVADS 429 MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA SNIĶERES IELA 19, BĒNE, BĒNES PAGASTS, AUCES NOVads, LV-3711<br />

AUCES NOVADS 433 TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, ĪLE, ĪLES PAGASTS, AUCES NOVADS, LV-3716<br />

AUCES NOVADS 436 PAGASTA PADOME EZERKRASTI, LIELAUCE, LIELAUCES PAGASTS, AUCES NOVADS, LV-3723<br />

AUCES NOVADS 442 PAGASTA PADOME STARIŅI, UKRU PAGASTS, AUCES NOVADS, LV-3729<br />

AUCES NOVADS 443 PAGASTA PADOME VĪTIŅI, VĪTIŅU PAGASTS, AUCES NOVADS, LV-3708<br />

DOBELES NOVADS 422 DOBELES KULTŪRAS NAMS BAZNĪCAS IELA 6, DOBELE, DOBELES NOVADS, LV-3701


DOBELES NOVADS 423 DOBELES MŪZIKAS SKOLA SKOLAS IELA 2, DOBELE, DOBELES NOVADS, LV-3701<br />

DOBELES NOVADS 424 DOBELES NOVADA DOME BRĪVĪBAS IELA 17, DOBELE, DOBELES NOVADS, LV-3701<br />

DOBELES NOVADS<br />

426 ANNENIEKU PAGASTA PĀRVALDE<br />

SKOLAS IELA 2, KAĶENIEKI, ANNENIEKU PAGASTS, DOBELES NOVADS,<br />

LV-3718<br />

DOBELES NOVADS 427 AURU PAGASTA PĀRVALDE SKOLAS IELA 8, AURI, AURU PAGASTS, DOBELES NOVADS, LV-3710<br />

DOBELES NOVADS 428 GARDENES PAMATSKOLA PRIEŽU IELA 21, GARDENE, AURU PAGASTS, DOBELES NOVADS, LV-3704<br />

DOBELES NOVADS<br />

430 BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE<br />

BĒRZES PAGASTA PĀRVALDE, ŠĶIBE, BĒRZES PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, LV-3727<br />

DOBELES NOVADS 431 BIKSTU PAGASTA PĀRVALDE LIEPZIEDI, BIKSTI, BIKSTU PAGASTS, DOBELES NOVADS, LV-3713<br />

DOBELES NOVADS<br />

434 JAUNBĒRZES PAGASTA PĀRVALDE<br />

CERIŅU IELA 2, JAUNBĒRZE, JAUNBĒRZES PAGASTS, DOBELES NOVADS,<br />

LV-3717<br />

DOBELES NOVADS 435 KRIMŪNU PAMATSKOLA KRIMŪNAS, KRIMŪNU PAGASTS, DOBELES NOVADS, LV-3719<br />

DOBELES NOVADS<br />

DOBELES NOVADS<br />

437 NAUDĪTES PAMATSKOLA<br />

438 PENKULES PAMATSKOLA<br />

NAUDĪTES PAMATSKOLA, NAUDĪTE, NAUDĪTES PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, LV-3724<br />

PENKULES PAMATSKOLA, PENKULE, PENKULES PAGASTS, DOBELES<br />

NOVADS, LV-3725<br />

DOBELES NOVADS 444 ZEBRENES PAGASTA PĀRVALDE PALEJAS, ZEBRENE, ZEBRENES PAGASTS, DOBELES NOVADS, LV-3731<br />

TĒRVETES NOVADS 439 NOVADA DOME ZELMEŅI, TĒRVETES PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, LV-3730<br />

TĒRVETES NOVADS<br />

440 AUGSTKALNES PAGASTA PĀRVALDE VIRSAIŠI, AUGSTKALNES PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, LV-3709<br />

TĒRVETES NOVADS 441 BUKAIŠU PAGASTA PĀRVALDE ROTAS, BUKAIŠI, BUKAIŠU PAGASTS, TĒRVETES NOVADS, LV-3714<br />

GULBENES PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

GULBENES NOVADS 445<br />

OSKARA KALPAKA IELA 60, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4401<br />

CENTRS<br />

GULBENES NOVADS 446 BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE AVOTU IELA 2, BEĻAVA, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4409<br />

GULBENES NOVADS<br />

447 BEĻAVAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

SAULES IELA 8, OZOLKALNS, BEĻAVAS PAGASTS, GULBENES NOVADS,<br />

LV-4410<br />

GULBENES NOVADS 448 DAUKSTU PAGASTA PĀRVALDE DĀRZA IELA 10, STARI, DAUKSTU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4417<br />

GULBENES NOVADS 450<br />

DRUVIENAS PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

PAGASTMĀJA, DRUVIENA, DRUVIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS,<br />

LV-4426


GULBENES NOVADS<br />

GULBENES NOVADS<br />

GULBENES NOVADS 453<br />

GULBENES NOVADS<br />

451 GALGAUSKAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

PAGASTNAMS, GALGAUSKA, GALGAUSKAS PAGASTS,<br />

GULBENESNOVADS, LV-4428<br />

452 JAUNGULBENES PAGASTA PĀRVALDE GULBĪTIS, JAUNGULBENES PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4420<br />

LEJASCIEMA PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

455 LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

RĪGAS IELA 20B, LEJASCIEMS, LEJASCIEMA PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, LV-4412<br />

LITENES PAGASTA TAUTAS NAMS, LITENE, LITENES PAGASTS, GULBENES<br />

NOVADS, LV-4405<br />

GULBENES NOVADS 456 LIZUMA PAGASTMĀJA AKĀCIJAS, LIZUMS, LIZUMA PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4425<br />

GULBENES NOVADS 457 LĪGO PAGASTA KULTŪRAS NAMS JAUNSTUKMAŅI, LĪGO, LĪGO PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4421<br />

GULBENES NOVADS<br />

GULBENES NOVADS<br />

458 RANKAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS AUSMAS, RANKA, RANKAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4416<br />

459 STĀMERIENAS PAGASTA PĀRVALDE VECSTĀMERIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4406<br />

GULBENES NOVADS 460 KALNIENAS TAUTAS NAMS KALNIENA, STĀMERIENAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4407<br />

GULBENES NOVADS 461 STRADU PAGASTA PĀRVALDE PARKA IELA 10, GULBENE, GULBENES NOVADS, LV-4404<br />

GULBENES NOVADS<br />

462 STĀĶU PAMATSKOLA<br />

STĀĶU PAMATSKOLA, STĀĶI, STRADU PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-<br />

4417<br />

GULBENES NOVADS 463 TIRZAS PAGASTA KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, TIRZA, TIRZAS PAGASTS, GULBENES NOVADS, LV-4424<br />

JĒKABPILS 484 JĒKABPILS VALSTS ĢIMNĀZIJA RŪDOLFA BLAUMAŅA IELA 27, JĒKABPILS, LV-5201<br />

JĒKABPILS 485 JĒKABPILS TAUTAS NAMS VECPILSĒTAS LAUKUMS 3, JĒKABPILS, LV-5201<br />

JĒKABPILS<br />

486 JĒKABPILS AGROBIZNESA KOLEDŽA PASTA IELA 1, JĒKABPILS, LV-5201<br />

JĒKABPILS 487 PAŠVALDĪBAS ĒKA BRĪVĪBAS IELA 45, JĒKABPILS, LV-5201<br />

JĒKABPILS 488 KRUSTPILS KULTŪRAS NAMS RĪGAS IELA 210/212, JĒKABPILS, LV-5202<br />

JĒKABPILS 489 JĒKABPILS 3. VIDUSSKOLA SLIMNĪCAS IELA 5, JĒKABPILS, LV-5202<br />

JĒKABPILS 490 JĒKABPILS 2. VIDUSSKOLA JAUNĀ IELA 44, JĒKABPILS, LV-5201<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

JĒKABPILS 491<br />

MEŽRŪPNIEKU IELA 2, JĒKABPILS, LV-5201<br />

"AUSEKLĪTIS"<br />

JĒKABPILS 492 ĢIMENES ATBALSTA CENTRS STACIJAS LAUKUMS 5, JĒKABPILS, LV-5202<br />

AKNĪSTES PILSĒTAS AR LAUKU<br />

AKNĪSTES NOVADS 493<br />

SKOLAS IELA 7, AKNĪSTE, AKNĪSTES NOVADS, LV-5208<br />

TERITORIJU DOME


AKNĪSTES NOVADS 495 ASARES PAGASTA PADOME VECMUIŽA, ASARE, ASARES PAGASTS, AKNĪSTES NOVADS, LV-5210<br />

AKNĪSTES NOVADS 501 GĀRSENES KULTŪRAS NAMS AKĀCIJAS, GĀRSENES PAGASTS, AKNĪSTES NOVADS, LV-5218<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

497 ĀBEĻU PAGASTA PADOME<br />

ĀBEĻU PAGASTA PADOME, BRODI, ĀBEĻU PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS,<br />

LV-5212<br />

JĒKABPILS NOVADS 498 DIGNĀJAS PAGASTA PADOME KAMENES, VANDĀNI, DIGNĀJAS PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, LV-5215<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

499 DUNAVAS PAMATSKOLA<br />

DUNAVAS PAMATSKOLA, DUNAVA, DUNAVAS PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, LV-5216<br />

JĒKABPILS NOVADS 502 KALNA PAGASTA PADOME ATVARI, VIDSALA, KALNA PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, LV-5220<br />

JĒKABPILS NOVADS 505 LEIMAŅU PAGASTA PADOME MEŽGALE, LEIMAŅI, LEIMAŅU PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, LV-5223<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

JĒKABPILS NOVADS<br />

508 RUBENES PAGASTA PADOME<br />

509 KALDABRUŅAS SKOLA<br />

510 SLATES PAGASTMĀJA<br />

RUBENES PAGASTA PADOME, RUBEŅI, RUBENES PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, LV-5229<br />

KALDABRUŅAS SKOLA, KALDABRUŅA, RUBENES PAGASTS, JĒKABPILS<br />

NOVADS, LV-5219<br />

SLATES PAGASTMĀJA, SLATE, RUBENES PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS,<br />

LV-5234<br />

JĒKABPILS NOVADS 517 ZASAS KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, ZASA, ZASAS PAGASTS, JĒKABPILS NOVADS, LV-5239<br />

KRUSTPILS NOVADS<br />

496 ATAŠIENES PAGASTA PADOME<br />

LIEPU IELA 14A, ATAŠIENE, ATAŠIENES PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS,<br />

LV-5211<br />

KRUSTPILS NOVADS 503 KRUSTPILS PAGASTA PADOME SPUNĢĒNI, KRUSTPILS PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS, LV-5204<br />

LAUKEZERA IELA 4, ZĪLĀNI, KŪKU PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS, LV-<br />

KRUSTPILS NOVADS 504 ZĪLĀNU KULTŪRAS NAMS<br />

5222<br />

KRUSTPILS NOVADS 506 MEŽĀRES PAGASTA PADOME DRUVASNIEKI 16A, MEŽĀRES PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS, LV-5226<br />

KRUSTPILS NOVADS 515 VARIEŠU PAGASTA PADOME VARIEŠU PAGASTA PADOME, VARIEŠI, KRUSTPILS NOVADS, LV-5236<br />

KRUSTPILS NOVADS 516 VĪPES PAGASTA PADOME NERETAS 6, VĪPE, VĪPES PAGASTS, KRUSTPILS NOVADS, LV-5238<br />

SALAS NOVADS<br />

511 SALAS KULTŪRAS NAMS<br />

SALAS KULTŪRAS NAMS, SKOLAS IELĀ 2, SALA, SALAS PAGASTS, SALAS<br />

NOVADS, LV-5230<br />

SALAS NOVADS 512 BIRŽU TAUTAS NAMS BIRŽU TAUTAS NAMS, BIRŽI, SALAS PAGASTS, SALAS NOVADS, LV-5214<br />

SALAS NOVADS<br />

514 SĒLPILS KULTŪRAS NAMS<br />

SĒLPILS KULTŪRAS NAMS RŪTAS, SĒLIJA, SĒLPILS PAGASTS, SALAS<br />

NOVADS, LV-5232


VIESĪTES NOVADS 494 VIESĪTES KULTŪRAS NAMS SMILŠU IELA 2, VIESĪTE, VIESĪTES NOVADS, LV-5237<br />

VIESĪTES NOVADS 500 ELKŠŅU KULTŪRAS NAMS "DZENĪŠI", ELKŠŅI, ELKŠŅU PAGASTS, VIESĪTES NOVADS, LV-5217<br />

VIESĪTES NOVADS 507 RITES PAGASTA PADOME "CĪRUĻI", RITE, RITES PAGASTS, VIESĪTES NOVADS, LV-5228<br />

VIESĪTES NOVADS 513 SAUKAS PAGASTA PADOME LONE, SAUKAS PAGASTS, VIESĪTES NOVADS, LV-5224<br />

JELGAVA 189 JELGAVAS 3. PAMATSKOLA UZVARAS IELA 10, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 190 AĢENTŪRA "KULTŪRA" KRIŠJĀŅA BARONA IELA 6, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 191 JELGAVAS 1. ĢIMNĀZIJA MEIJU CEĻŠ 9, JELGAVA, LV-3007<br />

JELGAVA 192 JELGAVAS 5. VIDUSSKOLA ASPAZIJAS IELA 20, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 193 VAKARA MAIŅU VIDUSSKOLA SKOLOTĀJU IELA 8, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 194 JELGAVAS 2. INTERNĀTSKOLA FILOZOFU IELA 50, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 195 JELGAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA MĀTERA IELA 44, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 196 LLU SPORTA ZĀLE TĒRVETES IELA 91D, JELGAVA, LV-3008<br />

JELGAVA 197 SIA "ALVIMA" LIETUVAS ŠOSEJA 2, JELGAVA, LV-3001<br />

JELGAVA 198 MIEZĪTES BIBLIOTĒKA DOBELES ŠOSEJA 100, JELGAVA, LV-3003<br />

JELGAVA 199 JELGAVAS 4. VIDUSSKOLA AKMEŅU IELA 1, JELGAVA, LV-3004<br />

JELGAVA 200 JELGAVAS 1. INTERNĀTSKOLA INSTITŪTA IELA 1, JELGAVA, LV-3004<br />

JELGAVA 201 JELGAVAS AMATU VIDUSSKOLA AKADĒMIJAS IELA 25, JELGAVA, LV- 3001<br />

JELGAVA 202 JELGAVAS PILSĒTAS SLIMNĪCA BRĪVĪBAS BULVĀRIS 6, JELGAVA, LV-3002<br />

JELGAVA 203 JELGAVAS 6. VIDUSSKOLA LOKA MAĢISTRĀLE 29, JELGAVA, LV-3004<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

464 KALNCIEMA KULTŪRAS NAMS<br />

JELGAVAS IELA 15, KALNCIEMS, KALNCIEMA PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, LV-3016<br />

JELGAVAS NOVADS 465 ELEJAS SAIETA NAMS LIETUVAS IELA 42, ELEJA, ELEJAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3023<br />

SKOLAS IELA 3, NĀKOTNE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-<br />

JELGAVAS NOVADS 466 GLŪDAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

3040<br />

JELGAVAS NOVADS 467 DIENAS CENTRS "ZEMGALE" UPES IELA 12, ZEMGALE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3012<br />

JELGAVAS NOVADS 468<br />

JAUNSVIRLAUKAS PAGASTA<br />

PĀRVALDE<br />

UPESKRASTI, STAĻĢENE, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, LV-3031


JELGAVAS NOVADS 469<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

LATVIJAS VALSTS MEŽI<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

470 LIELPLATONES PAGASTA PĀRVALDE<br />

471 KULTŪRAS NAMS "LĪVBĒRZE"<br />

LIEPU IELA 2, MEŽCIEMS, JAUNSVIRLAUKAS PAGASTS, JELGAVAS<br />

NOVADS, LV-3031<br />

MAZPLATONE, SIDRABE, LIELPLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS,<br />

LV-3022<br />

JELGAVAS IELA 17, LĪVBĒRZE, LĪVBĒRZES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS,<br />

LV-3014<br />

JELGAVAS NOVADS 474 PLATONES PAGASTA PĀRVALDE ATSPULGI, PLATONE, PLATONES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3021<br />

JELGAVAS NOVADS 475 SESAVAS TAUTAS NAMS VIENĪBAS, SESAVA, SESAVAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3034<br />

JELGAVAS NOVADS 478 SVĒTES PAGASTA PĀRVALDE DZIRNAVU IELA 1, SVĒTE, SVĒTES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3010<br />

JELGAVAS NOVADS 479<br />

INFORMĀCIJAS, KULTŪRAS UN<br />

SPORTA CENTRS "AVOTI"<br />

SAULES IELA 2, VALGUNDE, VALGUNDES PAGSTS, JELGAVAS NOVADS,<br />

LV-3017<br />

JELGAVAS NOVADS 480 ĀRSTA MĀJA ĀRSTA MĀJA, TĪREĻI, VALGUNDES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3015<br />

JELGAVAS NOVADS<br />

481 VILCES TAUTAS NAMS<br />

VILCES TAUTAS NAMS, VILCE, VILCES PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-<br />

3026<br />

JELGAVAS NOVADS 482 VIRCAVAS PAGASTA PĀRVALDE KAMENES, VIRCAVA, VIRCAVAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3020<br />

JELGAVAS NOVADS 483 ZAĻENIEKU IZGLĪTĪBAS CENTRS ZAĻENIEKI, ZAĻENIEKU PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, LV-3011<br />

OZOLNIEKU NOVADS<br />

472 OZOLNIEKU NOVADA DOME<br />

STADIONA IELA 10, OZOLNIEKI, OZOLNIEKU PAGASTS, OZOLNIEKU<br />

NOVADS, LV-3018<br />

OZOLNIEKU NOVADS 473 BRANKU PAKALPOJUMA CENTRS PARKA IELA 4, BRANKAS, CENU PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3042<br />

OZOLNIEKU NOVADS<br />

477 SIDRABENES PAGASTA PADOME<br />

VĪGRIEZES, EMBURGA, SIDRABENES PAGASTS, OZOLNIEKU NOVADS, LV-<br />

3045<br />

OZOLNIEKU NOVADS 958 ĀNES KULTŪRAS NAMS CELTNIEKU IELA 12B, ĀNE, OZOLNIEKU NOVADS, LV-3018<br />

PAŠVALDĪBAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

JŪRMALA 204<br />

SALASPILS IELA 4, PRIEDAINE, JŪRMALA, LV-2003<br />

"KATRĪNA"<br />

JŪRMALA 205 LIELUPES VIDUSSKOLA AIZPUTES IELA 1A, JŪRMALA, LV-2010<br />

JŪRMALA 206 VALSTS ZEMES DIENESTS EDINBURGAS PROSPEKTS 75, JŪRMALA, LV-2010<br />

JŪRMALA 207 SĀKUMSKOLA "ĀBELĪTE" PLŪDU IELA 4A, JŪRMALA, LV-2015<br />

JŪRMALA 208 MAJORU KULTŪRAS NAMS JOMAS IELA 35, JŪRMALA, LV-2015<br />

JŪRMALA 209 JŪRMALAS PAŠVALDĪBAS POLICIJA DUBULTU PROSPEKTS 1-LIT2, JŪRMALA, LV-2015


JŪRMALA 210 KOLEDŽA "RRC" SLOKAS IELA 68, JŪRMALA, LV-2015<br />

JŪRMALA 211 PUMPURU VIDUSSKOLA KRONVALDA IELA 8, JŪRMALA, LV-2008<br />

JŪRMALA 212 LABKLĀJĪBAS PĀRVALDE MELLUŽU PROSPEKTS 83, JŪRMALA, LV-2008<br />

NACIONĀLAIS REHABILITĀCIJAS<br />

JŪRMALA 213<br />

CENTRS "VAIVARI"<br />

ASARU PROSPEKTS 61, JŪRMALA, LV-2008<br />

SPECIALIZĒTAIS ORTOPĒDIJAS<br />

JŪRMALA 214<br />

CENTRS "SLOKA"<br />

VĒSMAS IELA 11, JŪRMALA, LV-2011<br />

JŪRMALA 215 SLOKAS PAMATSKOLA SKOLAS IELA 3, JŪRMALA, LV-2015<br />

JŪRMALA 216 JŪRMALAS PIRMĀ ĢIMNĀZIJA RAIŅA IELA 55, JŪRMALA, LV-2011<br />

JŪRMALA 217 MEŽMALAS VIDUSSKOLA RŪPNIECĪBAS IELA 13, JŪRMALA, LV-2016<br />

JŪRMALA 218 KAUGURU KULTŪRAS NAMS RAIŅA IELA 110, JŪRMALA, LV-2016<br />

JŪRMALA 219 PII "MĀRĪTE" ENGURES IELA 4, JŪRMALA, LV-2016<br />

JŪRMALA 220 ĶEMERU VIDUSSKOLA TUKUMA IELA 10, JŪRMALA, LV-2012<br />

EZERU IELA 21, GRĀVERI, GRĀVERU PAGASTS, AGLONAS NOVADS, LV-<br />

AGLONAS NOVADS 530 PAGASTA PADOME<br />

5655<br />

AGLONAS NOVADS<br />

AGLONAS NOVADS<br />

AGLONAS NOVADS<br />

535 KULTŪRAS NAMS<br />

544 TAUTAS NAMS<br />

714 PAGASTA ĒKA<br />

KULTŪRAS NAMS, PRIEŽMALE, KASTUĻINAS PAGASTS, AGLONAS<br />

NOVADS, LV-5685<br />

DAUGAVPILS IELA 7, ŠĶELTOVA, ŠĶELTOVAS PAGASTS, AGLONAS<br />

NOVADS, LV-5653<br />

SOMERSETA IELA 34, AGLONA, AGLONAS PAGASTS, AGLONAS NOVADS,<br />

LV-5304<br />

DAGDAS NOVADS 522 TAUTAS NAMS ALEJAS IELA 29, DAGDA, DAGDAS NOVADS, LV-5674<br />

DAGDAS NOVADS<br />

523 PAGASTA PĀRVALDE<br />

SKOLAS IELA 3, ANDRUPENE, ANDRUPENES PAGASTS, DAGDAS NOVADS,<br />

LV-5687<br />

DAGDAS NOVADS 524 TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, ANDZEĻI, ANDZEĻU PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5696<br />

DAGDAS NOVADS 525 PAGASTA PĀRVALDE DĀRZA IELA 1, ASŪNE, ASŪNES PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5676<br />

DAGDAS NOVADS 527 TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, POREČJE, BĒRZIŅU PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5697<br />

KULTŪRAS NAMS, OZOLIŅI, DAGDAS PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-<br />

DAGDAS NOVADS 528 KULTŪRAS NAMS<br />

5674


DAGDAS NOVADS 529 PAGASTMĀJA EZERNIEKI, EZERNIEKU PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5692<br />

DAGDAS NOVADS<br />

DAGDAS NOVADS<br />

DAGDAS NOVADS<br />

537 PAGASTA PĀVALDES ĒKA<br />

538 PAGASTA PĀRVALDE<br />

542 LABIEŠU PAMATSKOLA<br />

SAULES IELA 7, KONSTANTINOVA, KONSTANTINOVAS PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, LV-5680<br />

PAGASTA PADOME, NEIKŠĀNI, ĶEPOVAS PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-<br />

5677<br />

LABIEŠU PAMATSKOLA, SVARINCI, SVARIŅU PAGASTS, DAGDAS<br />

NOVADS, LV-5698<br />

DAGDAS NOVADS 543 TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, ŠĶAUNE, ŠĶAUNES PAGASTS, DAGDAS NOVADS, LV-5695<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 518 KRĀSLAVAS NOVADA DOME RĪGAS IELA 51, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5601<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 519 KRĀSLAVAS VALSTS ĢIMNĀZIJA RAIŅA IELA 25, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5601<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 520 VARAVĪKSNES VIDUSSKOLA NIKODEMA RANCĀNA IELA 4, KRĀSLAVA, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5601<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 521 PAGASTA PĀRVALDE EZERKALNS, KRĀSLAVAS PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5601<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

526 TAUTAS NAMS<br />

ROBERTA PUDNIKA IELA 8, AULEJA, AULEJAS PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, LV-5681<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 531 PAGASTA PĀRVALDE PASTA IELA 2, INDRA, INDRAS PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-5664<br />

SAULES IELA 3, IZVALTA, IZVALTAS PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-<br />

KRĀSLAVAS NOVADS 532 TAUTAS NAMS<br />

5652<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

KRĀSLAVAS NOVADS<br />

533 PAGASTA PĀRVALDE<br />

534 PAGASTA PĀRVALDE<br />

536 PAGASTA PĀRVALDE<br />

539 PAGASTA PĀRVALDE<br />

540 TAUTAS NAMS<br />

541 TAUTAS NAMS<br />

PAGASTA PĀRVALDE, KALNIEŠI, KALNIEŠU PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, LV-5660<br />

PAGASTA PĀRVALDE, KAPLAVA, KAPLAVAS PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, LV-5668<br />

SKOLAS IELA 8, KOMBUĻI, KOMBUĻU PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS,<br />

LV-5656<br />

PAGASTA PĀRVALDE, PIEDRUJA, PIEDRUJAS PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, LV-5662<br />

TAUTAS NAMS, ROBEŽNIEKI, ROBEŽNIEKU PAGASTS, KRĀSLAVAS<br />

NOVADS, LV-5666<br />

MIERA IELA 17, SKAISTA, SKAISTAS PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS, LV-<br />

5671


KRĀSLAVAS NOVADS<br />

545 KULTŪRAS NAMS<br />

DĀRZA IELA 2, AUGSTKALNE, ŪDRĪŠU PAGASTS, KRĀSLAVAS NOVADS,<br />

LV-5601<br />

ALSUNGAS NOVADS 551 ALSUNGAS KULTŪRAS NAMS ZIEDULEJAS IELA 1, ALSUNGA, ALSUNGAS NOVADS, LV-3306<br />

KULDĪGAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

KULDĪGAS NOVADS 546<br />

DZIRNAVU IELA 9, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3300<br />

AĢENTŪRA "SOCIĀLAIS DIENESTS"<br />

KULDĪGAS NOVADS 547 ĢIMNĀZIJA PILTENES IELA 25, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3300<br />

KULDĪGAS NOVADS 548 2. VIDUSSKOLA JELGAVAS IELA 62, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301<br />

KULDĪGAS NOVADS 549 RPIVA KALNA IELA 19, KULDĪGA, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301<br />

KULDĪGAS NOVADS 552 ĒDOLES PAGASTA PĀRVALDE DĀRZA IELA 6, ĒDOLE, ĒDOLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3310<br />

KULDĪGAS NOVADS<br />

553 PAGASTMĀJA<br />

PAGASTMĀJA, GAISMAS IELA, GUDENIEKI, GUDENIEKU PAGASTS,<br />

KULDĪGAS NOVADS, LV-3312<br />

KULDĪGAS NOVADS 554 ĪVANDES PAGASTA PĀRVALDE SKOLAS NAMS, ĪVANDE, ĪVANDES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3313<br />

KULDĪGAS NOVADS 555 KABILES PAGASTA PĀRVALDE SPĀRĪTES, KABILE, KABILES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3314<br />

PAGASTMĀJA, VILGĀLE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-<br />

KULDĪGAS NOVADS 556 KURMĀLES PAGASTA PĀRVALDE<br />

3301<br />

KULDĪGAS NOVADS 557 "BANGAS" - 2 PRIEDAINE, KURMĀLES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301<br />

SERMĪTES SKOLA, SERMĪTE, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-<br />

KULDĪGAS NOVADS 558 SERMĪTES INTEREŠU CENTRS<br />

3317<br />

KULDĪGAS NOVADS 559 BITĪTES BITĪTES, LAIDI, LAIDU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3317<br />

KULDĪGAS NOVADS 561 PADURES PAGASTA PĀRVALDE "ARĀJI", PADURES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3321<br />

KULDĪGAS NOVADS 562 PELČU PAGASTA PĀRVALDE PAGASTLEJAS ,PELČI, PELČU PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV<br />

KULDĪGAS NOVADS 564 RENDAS PAGASTA PĀRVALDE VĪGNERI, RENDA, RENDAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3319<br />

KULDĪGAS NOVADS 567 RUMBAS PAGASTA PĀRVALDE ATVASĪTES, MEŽVALDE, RUMBAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3301<br />

PAGASTMĀJA, SNĒPELE, SNĒPELES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-<br />

KULDĪGAS NOVADS 568 SNĒPELES TAUTAS NAMS<br />

3328<br />

GUNDEGAS, TURLAVA, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-<br />

KULDĪGAS NOVADS 569 TURLAVAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

3329<br />

AVOTU IELA 1, ĶIKURI, TURLAVAS PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-<br />

KULDĪGAS NOVADS 570 ĶIKURU PASTS<br />

3315


KULDĪGAS NOVADS 571 VĀRMES PAGASTA PĀRVALDE AVOTIŅI, VĀRME, VĀRMES PAGASTS, KULDĪGAS NOVADS, LV-3333<br />

SKRUNDAS NOVADS 550 SKRUNDAS KULTŪRAS NAMS LIELĀ IELA 1, SKRUNDA, SKRUNDAS NOVADS, LV-3326<br />

SKRUNDAS NOVADS<br />

560 ATPŪTAS CENTRS<br />

ATPŪTAS CENTRS, LIELĀ IELA, DZELDA, NĪKRĀCES PAGASTS, SKRUNDAS<br />

NOVADS, LV-3320<br />

SKRUNDAS NOVADS 563 SĀKUMSKOLA SĀKUMSKOLA, RAŅĶI, RAŅĶU PAGASTS, SKRUNDAS NOVADS, LV-3323<br />

SKRUNDAS NOVADS<br />

SKRUNDAS NOVADS<br />

565 RUDBĀRŽU TAUTAS NAMS<br />

566 SIEKSĀTES PAGASTMĀJA<br />

DĀRDEDZES, RUDBĀRŽI, RUDBĀRŽU PAGASTS, SKRUNDAS NOVADS, LV-<br />

3324<br />

SIEKSĀTES PAGASTMĀJA, SIEKSĀTE, RUDBĀRŽU PAGASTS, SKRUNDAS<br />

NOVADS, LV-3325<br />

LIEPĀJA 221 LIEPĀJAS 3. PAMATSKOLA LAZARETES IELA 8, LIEPĀJA, LV-3416<br />

LIEPĀJAS SPECIĀLĀ<br />

LIEPĀJA 222<br />

KLAIPĒDAS IELA 94, LIEPĀJA, LV-3416<br />

INTERNĀTPAMATSKOLA<br />

LIEPĀJA 223 LIEPĀJAS PILSĒTAS BĒRNUNAMS LABRAGA IELA 11, LIEPĀJA, LV-3402<br />

LIEPĀJAS TŪRISMA UN TEKSTILA<br />

LIEPĀJA 224<br />

VENTSPILS IELA 51, LIEPĀJA, LV-3417<br />

SKOLA<br />

LIEPĀJA 225 LIEPĀJAS 15. VIDUSSKOLA OSKARA KALPAKA IELA 96, LIEPĀJA, LV-3417<br />

LIEPĀJA 226 LIEPĀJAS 7. VIDUSSKOLA CELMU IELA 6, LIEPĀJA, LV-3417<br />

DRAUDZĪGĀ AICINĀJUMA LIEPĀJAS 5.<br />

LIEPĀJA 227<br />

RĪGAS IELA 50, LIEPĀJA, LV-3401<br />

VIDUSSKOLA<br />

LIEPĀJA 228 LIEPĀJAS REĢIONĀLĀ SLIMNĪCA SLIMNĪCAS IELA 25, LIEPĀJA, LV-3400<br />

LIEPĀJA 229 LIEPĀJAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA AUSEKĻA IELA 9, LIEPĀJA, LV-3401<br />

J.ČAKSTES LIEPĀJAS PILSĒTAS 10.<br />

LIEPĀJA 230<br />

ALEJAS IELA 16, LIEPĀJA, LV-3401<br />

VIDUSSKOLA<br />

LIEPĀJA 231 LIEPĀJAS UNIVERSITĀTE LIELĀ IELA 14, LIEPĀJA, LV-3401<br />

LIEPĀJA<br />

232 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS ROŽU LAUKUMS 5/6, LIEPĀJA, LV-3401<br />

LIEPĀJA 233 LIEPĀJAS 8. VIDUSSKOLA DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416<br />

LIEPĀJAS BŪVAMATNIECĪBAS<br />

LIEPĀJA 234<br />

KLĀVA UKSTIŅA IELA 17/23, LIEPĀJA, LV-3411<br />

VIDUSSKOLA<br />

LIEPĀJA 235 LIEPĀJAS RAIŅA 6. VIDUSSKOLA GANĪBU IELA 106, LIEPĀJA, LV-3411


LIEPĀJA 236 EZERKRASTA SĀKUMSKOLA LAUKU IELA 54, LIEPĀJA, LV-3411<br />

LIEPĀJA 237 LIEPĀJAS 8. VIDUSSKOLA DUNIKAS IELA 9/11, LIEPĀJA, LV-3416<br />

LIEPĀJA<br />

238 A.PUŠKINA LIEPĀJAS 2. VIDUSSKOLA LIEDAGA IELA 5, LIEPĀJA, LV-3416<br />

LIEPĀJA<br />

239 LIEPĀJAS LATVIEŠU BIEDRĪBAS NAMS ROŽU LAUKUMS 5/6, LIEPĀJA, LV-3401<br />

LIEPĀJAS PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

LIEPĀJA 240<br />

DĀRZA IELA 42, LIEPĀJA, LV-3401<br />

IESTĀDE "SPRĪDĪTIS"<br />

LIEPĀJA 959 LIEPĀJAS OLIMPISKAIS CENTRS BRĪVĪBAS IELA 39, LIEPĀJA, LV-3416<br />

AIZPUTES NOVADS 572 AIZPUTES VIDUSSKOLA ZIEDU IELA 7, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS, LV-3456<br />

AIZPUTES NOVADS 573 AIZPUTES MĀKSLAS SKOLA ATMODAS IELA 19, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS, LV-3456<br />

KRUSTCEĻI, ROKASBIRZE, AIZPUTES PAGASTS, AIZPUTES NOVADS, LV-<br />

AIZPUTES NOVADS 579 PAGASTA PADOME<br />

3456<br />

AIZPUTES NOVADS 582 BIJUŠĀS KANTORA ĒKAS 1. STĀVĀ GAISMAS, CĪRAVAS PAGASTS, AIZPUTES NOVADS, LV-3453<br />

AIZPUTES NOVADS<br />

AIZPUTES NOVADS<br />

590 PAGASTA PADOME<br />

591 PAGASTA PADOME<br />

SKOLAS IELA 21, KALVENE, KALVENES PAGASTS, AIZPUTES NOVADS, LV-<br />

3443<br />

ĶIRŠU GATVE 1, KAZDANGA, KAZDANGAS PAGASTS, AIZPUTES NOVADS,<br />

LV-3457<br />

AIZPUTES NOVADS 592 AIZPUTES MŪZIKAS SKOLA JĀŅA IELA 12, AIZPUTE, AIZPUTES NOVADS, LV-3456<br />

DURBES NOVADS 574 DURBES NOVADA KULTŪRAS NAMS SKOLAS IELA 5, DURBE, DURBES NOVADS, LV-3440<br />

DURBES NOVADS 575 BIJUSĪ PAGASTA PADOME PARKA IELA 2, LIEĢI, TADAIĶU PAGASTS, DURBES NOVADS, LV-3447<br />

DURBES NOVADS 583 SPORTA HALLE HALLE SPORTA HALLE, DUNALKAS PAGASTS, DURBES NOVADS, LV-3452<br />

DURBES NOVADS 600 PAGASTA PADOME PAGASTNAMS, VECPILS, VECPILS PAGASTS, DURBES NOVADS, LV-3441<br />

GROBIŅAS NOVADS<br />

576 GROBIŅAS PILSĒTAS SPORTA CENTRS M.NAMIĶU IELA 2B, GROBIŅA, GROBIŅAS NOVADS, LV-3430<br />

GROBIŅAS NOVADS 580 KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, BĀRTAS PAGASTS, GROBIŅAS NOVADS, LV-3482<br />

GROBIŅAS NOVADS 586 PAGASTA PADOME ĀMUĻI, GAVIEZES PAGASTS, GROBIŅAS NOVADS, LV-3431<br />

GROBIŅAS NOVADS 593 PAGASTA PADOME PRIEDES, KAPSĒDE, MEDZES PAGASTS, GROBIŅAS NOVADS, LV-3461<br />

NĪCAS NOVADS 594 PAGASTA PADOME BĀRTAS IELA 6, NĪCA, NĪCAS PAGASTS, NĪCAS NIOVADS, LV-3473<br />

NĪCAS NOVADS 595 PAGASTA PADOME PAGASTMĀJA, RUDE, OTAŅĶU PAGASTS, NĪCAS NOVADS, LV-3475<br />

PĀVILOSTAS NOVADS 577 PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA DZINTARU IELA 73, PĀVILOSTA, PĀVILOSTAS NOVADS, LV-3466


PĀVILOSTAS NOVADS 598 SAKAS PAGASTA PĀRVALDE PAGASTA MĀJA, SAKAS PAGASTS, PĀVILOSTAS NOVADS, LV-3466<br />

PĀVILOSTAS NOVADS 601 VĒRGALES KULTŪRAS NAMS PAGASTMĀJA, VĒRGALES PAGASTS, PĀVILOSTAS NOVADS, LV-3463<br />

PRIEKULES NOVADS 578 PRIEKULES KULTŪRAS NAMS PELDU IELA 1, PRIEKULE, PRIEKULES NOVADS, LV-3434<br />

PRIEKULES NOVADS 581 KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, BUNKAS PAGASTS, PRIEKULES NOVADS, LV-3446<br />

PRIEKULES NOVADS<br />

587 PAGASTA PADOME<br />

SKOLAS IELA 3/5, GRAMZDA, GRAMZDAS PAGASTS, PRIEKULES NOVADS,<br />

LV-3486<br />

PRIEKULES NOVADS 589 PAGASTA PADOME LIEPAVOTI, KALĒTU PAGASTS, PRIEKULES NOVADS, LV-3484<br />

PRIEKULES NOVADS 602 PAGASTA PADOME PAGASTMĀJA, VIRGAS PAGASTS, PRIEKULES NOVADS, LV-3433<br />

RUCAVAS NOVADS<br />

RUCAVAS NOVADS<br />

VAIŅODES NOVADS<br />

VAIŅODES NOVADS<br />

ALOJAS NOVADS<br />

ALOJAS NOVADS<br />

584 PAGASTA PADOME<br />

597 PAGASTA PADOME<br />

585 EMBŪTES PAGASTA PĀRVALDE<br />

599 VAIŅODES KULTŪRAS NAMS<br />

606 ALOJAS KULTŪRAS NAMS<br />

609 STAICELES DIENAS APRŪPES CENTRS<br />

DUNIKAS PAGASTA PADOME, DUNIKAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS, LV-<br />

3481<br />

"PAGASTMĀJA", RUCAVA, RUCAVAS PAGASTS, RUCAVAS NOVADS, LV-<br />

3477<br />

UZVARAS IELA 6, EMBŪTE, EMBŪTES PAGASTS, VAIŅODES NOVADS, LV-<br />

3436<br />

TIRGOŅU IELA 23, VAIŅODE, VAIŅODES PAGASTS, VAIŅODES NOVADS,<br />

LV-3435<br />

JŪRAS IELA 13, ALOJA, ALOJA AR LAUKU TERITORIJU, ALOJAS NOVADS,<br />

LV<br />

PARKA IELA 2, STAICELE, STAICELE AR LAUKU TERITORIJU, ALOJAS<br />

NOVADS, LV-4043<br />

ALOJAS NOVADS 610 BRASLAVAS PAGASTA PADOME KALNĀRES, BRASLAVAS PAGASTS, ALOJAS NOVADS, LV-4068<br />

ALOJAS NOVADS<br />

ALOJAS NOVADS<br />

611 OZOLU ARODVIDUSSKOLA<br />

612 SABIEDRISKAIS CENTRS<br />

OZOLU ARODVIDUSSKOLA, OZOLMUŽA, BRĪVZEMNIEKU PAGASTS,<br />

ALOJAS NOVADS, LV-4063<br />

PUIKULES BIBLIOTĒKA, PUIKULE, BRĪVZEMNIEKU PAGASTS, ALOJAS<br />

NOVADS, LV-4063<br />

LIMBAŽU NOVADS 603 LIMBAŽU KULTŪRAS NAMS RĪGAS IELA 9, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LV-4001<br />

LIMBAŽU BĒRNU UN JAUNIEŠU<br />

LIMBAŽU NOVADS 604<br />

RĪGAS IELA 19, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LV-4001<br />

CENTRS<br />

LIMBAŽU NOVADS 613 POCIEMA KULTŪRAS NAMS LIEPU IELA 5, POCIEMS, KATVARU PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS, LV-4061


LIMBAŽU NOVADS 616 LIMBAŽU PAGASTA PĀRVALDE JŪRAS IELA 58, LIMBAŽI, LIMBAŽU NOVADS, LV-4001<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

617 LĀDEZERA PAMATSKOLA<br />

LĀDEZERA PAMATSKOLA, LĀDEZERS, LIMBAŽU PAGASTS, LIMBAŽU<br />

NOVADS, LV-4011<br />

LIMBAŽU NOVADS 618 PĀLES KULTŪRAS NAMS KALNAKROGS, PĀLES PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS, LV-4052<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

LIMBAŽU NOVADS<br />

619 SKULTES PAGASTNAMS<br />

620 UMURGAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

621 VIDRIŽU PAMATSKOLA<br />

SKULTES PAGASTNAMS, MANDEGAS, SKULTES PAGASTS, LIMBAŽU<br />

NOVADS, LV-4025<br />

ULDA SPROĢA IELA 5, UMURGA, UMURGAS PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS,<br />

LV-4004<br />

VIDRIŽU PAMATSKOLA, ĀBELES, VIDRIŽU PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS,<br />

LV-4013<br />

LIMBAŽU NOVADS 623 VIĻĶENES KULTŪRAS NAMS DĀRZA IELA 1, VIĻĶENE, VIĻĶENES PAGASTS, LIMBAŽU NOVADS, LV-4050<br />

AINAŽU PILSĒTAS PIRMSSKOLAS<br />

SALACGRĪVAS NOVADS 605<br />

VALDEMĀRA IELA 56, AINAŽI, SALACGRĪVAS NOVADS, LV-4035<br />

IZGLĪTĪBAS IESTĀDE "RANDA"<br />

SALACGRĪVAS NOVADS 607 SALACGRĪVAS KULTŪRAS NAMS OSTAS IELA 3, SALACGRĪVA, SALACGRĪVAS NOVADS, LV-4033<br />

SALACGRĪVAS NOVADS<br />

SALACGRĪVAS NOVADS<br />

608 KORĢENES PAMATSKOLA<br />

615 LIEPUPES VIDUSSKOLA<br />

ZĪTARU IELA 2, KORĢENE, SALACGRĪVAS PAGASTS, SALACGRĪVAS<br />

NOVADS, LV-4054<br />

LIEPUPES VIDUSSKOLA, LIEPUPE, LIEPUPES PAGASTS, SALACGRĪVAS<br />

NOVADS, LV-4023<br />

CIBLAS NOVADA ADMINISTRATĪVAIS<br />

CIBLAS NOVADS 631<br />

BLONTI, BLONTU PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LV-5706<br />

CENTRS<br />

CIBLAS NOVADS 633 CIBLAS PAGASTA PĀRVALDE CIBLA, CIBLAS PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LV-5709<br />

CIBLAS NOVADS 634 LĪDUMNIEKU PAGASTA PĀRVALDE LĪDUMNIEKI, LĪDUMNIEKU PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LV-5719<br />

CIBLAS NOVADS 649 PUŠMUCOVAS PAGASTA PĀRVALDE PUŠMUCOVA, PUŠMUCOVAS PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LV-5742<br />

CIBLAS NOVADS 652 ZVIRGZDENES PAGASTA PĀRVALDE ZVIRGZDENE, ZVIRGZDENES PAGASTS, CIBLAS NOVADS, LV-5752<br />

KĀRSAVAS NOVADS 628 KULTŪRAS NAMS VIENĪBAS IELA 49C, KĀRSAVA, KĀRSAVAS NOVADS, LV-5717<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

636 PAGASTA PADOMES ZĀLE<br />

641 MALNAVAS KOLEDŽA<br />

PAGASTA PADOMES ZĀLE, GOLIŠEVA, GOLIŠEVAS PAGASTS, KĀRSAVAS<br />

NOVADS, LV-5704<br />

MALNAVAS KOLEDŽA, MALNAVA, MALNAVAS PAGASTS, KĀRSAVAS<br />

NOVADS, LV-5750


KĀRSAVAS NOVADS 642 DIENAS APRŪPES CENTRS MEŽVIDI, MEŽVIDU PAGASTS, KĀRSAVAS NOVADS, LV-5725<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

KĀRSAVAS NOVADS<br />

643 TAUTAS NAMS<br />

651 TAUTAS NAMS<br />

TAUTAS NAMS, MĒRDZENE, MĒRDZENES PAGASTS, KĀRSAVAS<br />

NOVADS, LV-5726<br />

TAUTAS NAMS, SALNAVA, SALNAVAS PAGASTS, KĀRSAVAS NOVADS, LV-<br />

5740<br />

LUDZAS NOVADS 625 LUDZAS TAUTAS NAMS STACIJAS IELA 41, LUDZA, LUDZAS NOVADS, LV-5701<br />

LUDZAS NOVADS 626 LUDZAS TAUTAS NAMS STACIJAS IELA 41, LUDZA,LUDZAS NOVADS, LV-5701<br />

LUDZAS NOVADS 627 LUDZAS KINOTEĀTRIS SKOLAS IELA 26, LUDZA, LUDZAS NOVADS, LV-5701<br />

LUDZAS NOVADS 632 BRIGU PAGASTA TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, BRIGI, BRIGU PAGASTS, LUDZAS NOVADS, LV-5707<br />

PAGASTA PĀRVALDE, TUTĀNI, CIRMAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS, LV-<br />

LUDZAS NOVADS<br />

635 CIRMAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

5701<br />

LUDZAS NOVADS<br />

637 ISNAUDAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

PAGASTA PĀRVALDE, MARTIŠI, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LV-5701<br />

LUDZAS NOVADS 638 ISTALSNAS BIBLIOTĒKA BIBLIOTĒKA, ISTALSNA, ISNAUDAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS, LV-5716<br />

TAUTAS NAMS, VECSLABADA, ISTRAS PAGASTS, LUDZAS NOVADS, LV-<br />

LUDZAS NOVADS<br />

639 ISTRAS PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

5748<br />

LUDZAS NOVADS<br />

644 NIRZAS BIBLIOTĒKA<br />

NIRZAS BIBLIOTĒKAS ĒKA, NIRZA, NIRZAS PAGASTS,LUDZAS NOVADS,<br />

LV-5729<br />

LUDZAS NOVADS 645 ŅUKŠU PAGASTA PĀRVALDE PAGASTA PĀRVALDE, ŅUKŠI, ŅUKŠU PAGASTS, LUDZAS NOVADS, LV-5730<br />

LUDZAS NOVADS<br />

LUDZAS NOVADS<br />

LUDZAS NOVADS<br />

647 PILDAS PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

648 PUREŅU PAGASTA PĀRVALDE<br />

650 RUNDĒNU PAGASTA PĀRVALDE<br />

PILDAS PAGASTA TAUTAS NAMS, PILDA, PILDAS PAGASTS, LUDZAS<br />

NOVADS, LV-5733<br />

PAGASTA PĀRVALDE, KIVDOLOVA, PUREŅU PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LV-5745<br />

PAGASTA PĀRVALDE, RUNDĒNI, RUNDĒNU PAGASTS, LUDZAS NOVADS,<br />

LV-5739<br />

ZILUPES NOVADS 629 TAUTAS NAMS TAUTAS IELA 1, ZILUPE, ZILUPES NOVADS, LV-5751<br />

ZILUPES NOVADS<br />

630 ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA, ZAĻESJE, ZAĻESJES PAGASTS, ZILUPES NOVADS,<br />

LV-5751


ZILUPES NOVADS<br />

ZILUPES NOVADS<br />

640 PAGASTA PADOME<br />

646 PAGASTA PADOMES ZĀLE<br />

PAGASTA PADOME, LAUDERI, LAUDERU PAGASTS, ZILUPES NOVADS, LV-<br />

5722<br />

PAGASTA PADOMES ZĀLE, PASIENE, PASIENES PAGASTS, ZILUPES<br />

NOVADS, LV-5732<br />

CESVAINES NOVADS 655 CESVAINES VIDUSSKOLA MADONAS IELA 1, CESVAINE, CESVAINES NOVADS, LV - 4871<br />

CESVAINES NOVADS<br />

953 KRAUKĻU SKOLA<br />

KRAUKĻU SKOLA, KRAUKĻI, CESVAINES PAGASTS, CESVAINES NOVADS,<br />

LV - 4871<br />

ĒRGĻU NOVADS 662 ĒRGĻU NOVADA DOME RĪGAS IELA 10, ĒRGĻI, ĒRGĻU NOVADS, LV-4840<br />

ĒRGĻU NOVADS<br />

664 JUMURDAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

JUMURDAS PILS, JUMURDA, JUMURDAS PAGASTS, ĒRGĻU NOVADS, LV-<br />

4844<br />

ĢIMENES ATBALSTA CENTRA<br />

ĒRGĻU NOVADS 675<br />

SIDRABŅI, SAUSNĒJAS PAGASTS, ĒRGĻU NOVADS, LV-4841<br />

"ZĪĻUKS" ZĀLE "JAUNOZOLIŅI"<br />

LUBĀNAS NOVADS 656 LUBĀNAS PILSĒTAS KLUBS TILTA IELA 14, LUBĀNA, LUBĀNAS NOVADS, LV-4830<br />

MADONAS KULTŪRAS NAMA FILIĀLE<br />

MADONAS NOVADS 653<br />

TIRGUS IELA 5, MADONA, MADONAS NOVADS, LV-4801<br />

VIDZEME<br />

MADONAS NOVADS 654 MADONAS KULTŪRAS NAMS RAIŅA IELA 12, MADONA, MADONAS NOVADS, LV-4801<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS 661<br />

MADONAS NOVADS<br />

658 ARONAS PAGASTA PADOME<br />

659 BARKAVAS PAGASTA PADOME<br />

660 BĒRZAUNES PAGASTA PADOME<br />

SIA "AGRO-DZELZAVA"<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA<br />

665 KALSNAVAS PAGASTA PADOME<br />

MELIORATORU IELA 3, KUSA, ARONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-<br />

4847<br />

BRĪVĪBAS IELA 9, BARKAVA, BARKAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS,<br />

LV-4834<br />

ARONAS IELA 1, SAULESKALNS, BĒRZAUNES PAGASTS, MADONAS<br />

NOVADS, LV-4853<br />

KĻAVU IELA 4, DZELZAVA, DZELZAVAS PAGASTS, MADONAS NOVADS,<br />

LV-4873<br />

PĀRUPES IELA 2, JAUNKALSNAVA, KALSNAVAS PAGASTS, MADONAS<br />

NOVADS, LV-4860<br />

MEŽA IELA 2, LAZDONA, LAZDONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-<br />

MADONAS NOVADS 666 LAZDONAS PAGASTA PADOME<br />

4824<br />

MADONAS NOVADS 667 LIEZĒRES PAGASTA PADOME OZOLKALNS, LIEZĒRE, LIEZĒRES PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-4884


MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

668 ĻAUDONAS KULTŪRAS NAMS<br />

669 MĀRCIENAS PAGASTA PADOME<br />

DZIRNAVU IELA 7, ĻAUDONA, ĻAUDONAS PAGASTS, MADONAS NOVADS,<br />

LV-4862<br />

JAUNĀ IELA 1, MĀRCIENA, MĀRCIENAS PAGASTS, MADONAS NOVADS,<br />

LV-4852<br />

MADONAS NOVADS 670 MĒTRIENAS PAGASTA PADOME MĒTRAS, MĒTRIENA, MĒTRIENAS PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-4865<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

MADONAS NOVADS<br />

672 DEGUMNIEKU TAUTAS NAMS<br />

673 PRAULIENAS PAGASTA PADOME<br />

674 SARKAŅU PAGASTA PADOME<br />

677 VESTIENAS PAGASTA PADOME<br />

954 JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS<br />

SKOLAS IELA 4, DEGUMNIEKI, OŠUPES PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-<br />

4833<br />

KALNA IELA 2, PRAULIENA, PRAULIENAS PAGASTS, MADONAS NOVADS,<br />

LV-4825<br />

PAGASTMĀJA, BIKSĒRE, SARKAŅU PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-<br />

4870<br />

PAGASTMĀJA, VESTIENA, VESTIENAS PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-<br />

4855<br />

JĀŅUKALNA TAUTAS NAMS, JĀŅUKALNS, KALSNAVAS PAGASTS,<br />

MADONAS NOVADS, LV-4861<br />

MADONAS NOVADS 961 SAIKAVAS BIBLIOTĒKA SAIKAVA, PRAULIENAS PAGASTS, MADONAS NOVADS, LV-4825<br />

VARAKĻĀNU NOVADS 657 VARAKĻĀNU KULTŪRAS NAMS 1. MAIJA LAUKUMS 4, VARAKĻĀNI, VARAKĻĀNU NOVADS, LV-4838<br />

VARAKĻĀNU NOVADS<br />

671 MURMASTIENAS PAGASTA PADOME<br />

JAUNATNES IELA 14, MURMASTIENE, MURMASTIENES PAGASTS,<br />

VARAKĻĀNU NOVADS, LV-4835<br />

STIRNIENES MUIŽA, VARAKĻĀNU PAGASTS, VARAKĻĀNU NOVADS, LV-<br />

VARAKĻĀNU NOVADS 676 STIRNIENES TAUTAS NAMS<br />

4837<br />

IKŠĶILES NOVADS 687 KULTŪRAS NAMS LĪBIEŠU IELA 2, IKŠĶILE, IKŠĶILES NOVADS, LV-5052<br />

IKŠĶILES NOVADS 688 TĪNŪŽU TAUTAS NAMS KRAUJAS, TĪNŪŽI, IKŠĶILES lauku teritorija, IKŠĶILES NOVADS, LV-5015<br />

ĶEGUMA NOVADS 689 ĶEGUMA TAUTAS NAMS ĶEGUMA PROSPEKTS 4, ĶEGUMS, ĶEGUMA NOVADS, LV-5020<br />

ĶEGUMA NOVADS 690<br />

ĶEGUMA NOVADA REMBATES<br />

PAGASTA PĀRVALDE<br />

LIELVĀRDES IELA 3, REMBATE, REMBATES PAGASTS, ĶEGUMA NOVADS,<br />

LV-5016<br />

SKOLAS IELA 2, BIRZGALE, BIRZGALES PAGASTS, ĶEGUMA NOVADS, LV-<br />

ĶEGUMA NOVADS 694 BIRZGALES TAUTAS NAMS<br />

5033<br />

LIELVĀRDES NOVADS 691 LIELVĀRDES KULTŪRAS NAMS PARKA IELA 3, LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS, LV-5070


LIELVĀRDES NOVADS 692 LIELVĀRDES PAMATSKOLA AVOTU IELA 2, LIELVĀRDE, LIELVĀRDES NOVADS, LV-5071<br />

LIELVĀRDES NOVADS<br />

LIELVĀRDES NOVADS<br />

LIELVĀRDES NOVADS<br />

693 KAIBALAS PAMATSKOLA<br />

695 JUMPRAVAS KULTŪRAS NAMS<br />

699 LĒDMANES PAMATSKOLA<br />

KAIBALAS PAMATSKOLA, KAIBALA, LIELVĀRDES PAGASTS, LIELVĀRDES<br />

NOVADS, LV-5070<br />

DAUGAVAS IELA 6, JUMPRAVA, JUMPRAVAS PAGASTS, LIELVĀRDES<br />

NOVADS, LV-5022<br />

LĒDMANES PAMATSKOLA, LĒDMANE, LĒDMANES PAGASTS, LIELVĀRDES<br />

NOVADS, LV-5011<br />

OGRES CEĻU RAJONA<br />

OGRES NOVADS 678<br />

ADMINISTRĀCIJAS ĒKA<br />

DĀRZA IELA 25, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

BĒRNUDĀRZA "ZELTA SIETIŅŠ"<br />

OGRES NOVADS 679<br />

TELPAS<br />

SKOLAS IELA 13, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADS<br />

680 OGRES NOVADA KULTŪRAS CENTRS BRĪVĪBAS IELA 15, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADA BASKETBOLA<br />

OGRES NOVADS 681<br />

SPORTA SKOLA<br />

MĀLKALNES PROSPEKTS 32, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADS 682 KURSU BĀZE BRĪVĪBAS IELA 125, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADS 683 JAUNOGRES VIDUSSKOLA MĀLKALNES PROSPEKTS 43, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADS<br />

OGRES NOVADS<br />

684 OGRESGALA TAUTAS NAMS<br />

685 CIEMUPES TAUTAS NAMS<br />

BUMBIERU IELA 9,OGRESGALS, OGRESGALA PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, LV-5041<br />

CIEMUPES TAUTAS NAMS, CIEMUPE, OGRESGALA PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS, LV-5041<br />

OGRES NOVADS 686 OGRES MŪZIKAS SKOLA BRĪVĪBAS IELA 50, OGRE, OGRES NOVADS, LV-5001<br />

OGRES NOVADS<br />

696 KRAPES PAGASTA PĀRVALDE<br />

KRAPES PAGASTA PĀRVALDE, KRAPE, KRAPES PAGASTS, OGRES<br />

NOVADS,LV-5012<br />

ĶEIPENES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS<br />

OGRES NOVADS 697<br />

SAULĪTE, ĶEIPENES PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-5062<br />

IESTĀDE "SAULĪTE"<br />

OGRES NOVADS 698 LAUBERES PAGASTA PĀRVALDE OZOLMUIŽA, LAUBERE, LAUBERES PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-5044<br />

PAGASTMĀJA, MADLIENA, MADLIENAS PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-<br />

OGRES NOVADS<br />

700 MADLIENAS "ADMINISTRĀCIJAS ĒKA"<br />

5045<br />

OGRES NOVADS 701 MAZOZOLU PAGASTA PĀRVALDE BRAKI 3, LĪČUPE, MAZOZOLU PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-5065<br />

OGRES NOVADS 702 MEŅĢELES TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, MEŅĢELE, MEŅĢELES PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-5047


OGRES NOVADS 703 SUNTAŽU TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, SUNTAŽI, SUNTAŽU PAGASTS, OGRES NOVADS, LV-5060<br />

OGRES NOVADS<br />

704 TAURUPES TAUTAS NAMS<br />

TAURUPES PAGASTA PĀRVALDE, TAURUPES PAGASTS, OGRES NOVADS,<br />

LV-5064<br />

LĪVĀNU NOVADS 709 KULTŪRAS CENTRS RĪGAS IELA 105, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, LV-5316<br />

LĪVĀNU NOVADS 710 MŪZIKAS SKOLA RAIŅA IELA 4, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, LV-5316<br />

LĪVĀNU NOVADS 711 BĒRNU DĀRZS RĪGAS IELA 13, LĪVĀNI, LĪVĀNU NOVADS, LV-5316<br />

LĪVĀNU NOVADS 712 ROŽUPES KULTŪRAS NAMS KULTŪRAS NAMS, ROŽUPE, ROŽUPES PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, LV-5327<br />

LĪVĀNU NOVADS<br />

713 ZUNDĀNU TAUTAS NAMS<br />

ZUNDĀNU TAUTAS NAMS, ZUNDĀNI, TURKU PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS,<br />

LV-5312<br />

KULTŪRAS NAMS, UPENIEKI, JERSIKAS PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, LV-<br />

LĪVĀNU NOVADS<br />

716 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS<br />

5315<br />

LĪVĀNU NOVADS 719 RUDZĀTU PAGASTA BIBLIOTĒKA MIERA IELA 1, RUDZĀTI, RUDZĀTU PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, LV-5328<br />

LĪVĀNU NOVADS 725 SUTRU PAGASTA PĀRVALDES ĒKA UZVARAS IELA 5, SUTRI, SUTRU PAGASTS, LĪVĀNU NOVADS, LV-5334<br />

PREIĻU NOVADS 705 PREIĻU VALSTS ĢIMNĀZIJA KOOPERATĪVĀ IELA 6, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, LV-5301<br />

PREIĻU NOVADS 706 PREIĻU KULTŪRAS NAMS RAIŅA IELA 28, PREIĻI, PREIĻU NOVADS, LV-5301<br />

PREIĻU NOVADS 708 PAGASTA ĒKA RAIŅA IELA 5, AIZKALNE, AIZKALNES PAGASTS, PREIĻU NOVADS, LV-5305<br />

PREIĻU NOVADS 717 PAGASTA ĒKA, KULTŪRAS NAMS LIEPU IELA 6, PELĒČI, PELĒČU PAGASTS, PREIĻU NOVADS, LV-5320<br />

PREIĻU NOVADS 721 PAGASTA ĒKA, TAUTAS NAMS BRĪVĪBAS IELA 9, PRĪKUĻI, SAUNAS PAGASTS, PREIĻU NOVADS, LV-5323<br />

GALĒNU PAGASTA TERITORIĀLĀS<br />

RIEBIŅU NOVADS 715<br />

LIEPU IELA 1, GALĒNI, GALĒNU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, LV-5311<br />

PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS<br />

RIEBIŅU NOVADS 718 RIEBIŅU NOVADA DOMES ĒKA SAULES IELA 8, RIEBIŅI, RIEBIŅU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, LV-5326<br />

RIEBIŅU NOVADS 720 RUŠONAS PAMATSKOLA LIEPU IELA 5A, KASTĪRE, RUŠONAS PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, LV-5329<br />

SILAJĀŅU PAGASTA TERITORIĀLĀS<br />

RIEBIŅU NOVADS 722<br />

MIERA IELA 1, SILAJĀŅI, SILAJĀŅU PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS, LV-5330<br />

PĀRVALDES ĒKA, KULTŪRAS NAMS<br />

RIEBIŅU NOVADS 723<br />

RIEBIŅU NOVADS<br />

SĪĻUKALNA PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

724 STABULNIEKU KULTŪRAS NAMS<br />

LATGALES IELA 1, SĪĻUKALNS, SĪĻUKALNA PAGASTS, RIEBIŅU NOVADS,<br />

LV-5331<br />

SKOLAS IELA 3, STABULNIEKI, STABULNIEKU PAGASTS, RIEBIŅU<br />

NOVADS, LV-5333


VĀRKAVAS NOVADS<br />

VĀRKAVAS NOVADS 727<br />

VĀRKAVAS NOVADS<br />

726 NOVADA DOME<br />

ROŽKALNU PĀRVALDES ĒKA,<br />

KULTŪRAS NAMS<br />

728 PAGASTA ĒKA<br />

SKOLAS IELA 5, VECVĀRKAVA, UPMALAS PAGASTS, VĀRKAVAS NOVADS,<br />

LV-5335<br />

SAULES IELA 16, RIMICĀNI, ROŽKALNU PAGASTS, VĀRKAVAS NOVADS,<br />

LV-5325<br />

KOVAĻEVSKU IELA 4, VĀRKAVA, VĀRKAVAS PAGASTS, VĀRKAVAS<br />

NOVADS, LV-5337<br />

RĒZEKNE 241 5. VIDUSSKOLA RŪPNĪCAS IELA 11, RĒZEKNE, LV-4604<br />

RĒZEKNE 242 KULTŪRAS, ATPŪTAS CENTRS ATBRĪVOŠANAS ALEJA 174, RĒZEKNE, LV-4604<br />

RĒZEKNE 243 6. VIDUSSKOLA KOSMONAUTU IELA 6, RĒZEKNE, LV-4604<br />

RĒZEKNE 244 BĒRNU BIBLIOTĒKA DĀRZU IELA 37, RĒZEKNE, LV-4601<br />

RĒZEKNES AUGSTSKOLAS<br />

RĒZEKNE 245<br />

ATBRĪVOŠANAS ALEJA 115, RĒZEKNE, LV-4601<br />

PEDAGOĢIJAS FAKULTĀTE<br />

RĒZEKNE 246 3. VIDUSSKOLA 18. NOVEMBRA IELA 33, RĒZEKNE, LV-4601<br />

RĒZEKNE 247 2. VIDUSSKOLA DĀRZU IELA 21/17, RĒZEKNE, LV-4601<br />

RĒZEKNE 248 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS BRĀĻU SKRINDU IELA 3, RĒZEKNE, LV-4601<br />

RĒZEKNE 249 4. VIDUSSKOLA VIĻĀNU IELA 2, RĒZEKNE, LV-4601<br />

RĒZEKNE 250 LOGOPĒDISKĀ INTERNĀTSKOLA VARSLAVĀNA IELA 5, RĒZEKNE, LV-4601<br />

NACIONĀLO BIEDRĪBU KULTŪRAS<br />

RĒZEKNE 251<br />

NAMS<br />

LATGALES IELA 54, RĒZEKNE, LV-4601<br />

PENSIONĀRU SOCIĀLĀS APRŪPES<br />

RĒZEKNE 253<br />

CENTRS<br />

RĒZNAS IELĀ 41,RĒZEKNĒ, LV-4603<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

730 AUDRIŅU KULTŪRAS NAMS<br />

731 BĒRZGALES KULTŪRAS NAMS<br />

732 RATNIEKU KULTŪRAS NAMS<br />

734 DRICĀNU KULTŪRAS NAMS<br />

PIEMIŅAS IELA 9A, AUDRIŅU CIEMS, AUDRIŅU PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4611<br />

RĪTUPES IELA 34, BĒRZGALE, BĒRZGALES PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4612<br />

UZVARAS IELA 1, RATNIEKI, ČORNAJAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV 4617<br />

DRICĀNU KULTŪRAS NAMS, DRICĀNI, DRICĀNU PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4615


RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

735 FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS<br />

736 GAIGALAVAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

737 GRIŠKĀNU PAGASTA PĀRVALDE<br />

738 ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDE<br />

739 KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE<br />

740 KAUNATAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

FEIMAŅU KULTŪRAS NAMS, FEIMAŅI, FEIMAŅU PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4623<br />

RĒZEKNES IELA 2, GAIGALAVA, GAIGALAVAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4618<br />

CENTRĀLĀ IELA 27, SPRŪŽEVA, GRIŠKĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4641<br />

ILZESKALNA PAGASTA PĀRVALDE, ILZESKALNS, ILZESKALNA PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, LV-4619<br />

KANTINIEKU PAGASTA PĀRVALDE, LIUŽA, KANTINIEKU PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, LV-4621<br />

RĀZNAS IELA 38, KAUNATA, KAUNATAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4622<br />

VIRAUDAS IELA 3, LENDŽI, LENDŽU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-<br />

RĒZEKNES NOVADS 741 LENDŽU KULTŪRAS NAMS<br />

4625<br />

RĒZEKNES NOVADS 742 LŪZNAVAS PAMATSKOLA PILS IELA 8, LŪZNAVA, LŪZNAVAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-4627<br />

RĒZEKNES NOVADS 743 MALTAS KULTŪRAS NAMS 1. MAIJA IELA 80, MALTA, MALTAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-4630<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

744 MĀKOŅKALNA PAGASTA PĀRVALDE<br />

745 NAGĻU TAUTAS NAMS<br />

746 NAUTRĒNU PAGASTA PĀRVALDE<br />

747 OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE<br />

748 OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS<br />

SKOLAS IELA 3, LIPUŠKI, MĀKOŅKALNA PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4626<br />

NAGĻU TAUTAS NAMS, NAGĻI, NAGĻU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-<br />

4631<br />

"PAGASTMĀJA", ROGOVKA, NAUTRĒNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4652<br />

OZOLAINES PAGASTA PĀRVALDE, BEKŠI, OZOLAINES PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, LV-4633<br />

OZOLMUIŽAS KULTŪRAS NAMS, OZOLMUIŽA, OZOLMUIŽAS PAGASTS,<br />

RĒZEKNES NOVADS, LV-4632<br />

RĒZEKNES NOVADS 749 PUŠAS PAGASTA PĀRVALDE PARKA IELA 1, PUŠA, PUŠAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-4635<br />

JAUNĪBAS IELA 15, RIKAVA, RIKAVAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-<br />

RĒZEKNES NOVADS 750 RIKAVAS KULTŪRAS NAMS<br />

4648


RĒZEKNES NOVADS<br />

751 SAKSTAGALA PAGASTA PĀRVALDE<br />

KALNA IELA 2, SAKSTAGALS, SAKSTAGALA PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4638<br />

SAULES IELA 4, GORNICA, SILMALAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-<br />

RĒZEKNES NOVADS 752 SILMALAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

4636<br />

RĒZEKNES NOVADS 753 KRUKU BIBLIOTĒKA-KLUBS MIERA IELA 4, KRUKI, SILMALAS PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-4636<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

RĒZEKNES NOVADS<br />

754 RUŽINAS BIBLIOTĒKA<br />

756 STOĻEROVAS KULTŪRAS NAMS<br />

757 JAUNSTRUŽĀNU PAMATSKOLA<br />

758 VĒRĒMU KULTŪRAS NAMS<br />

LAKSTĪGALU IELA 7, VECRUŽINA, SILMALAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4636<br />

RĒZEKNES IELA 12, STOĻEROVA, STOĻEROVAS PAGASTS, RĒZEKNES<br />

NOVADS, LV-4642<br />

MIERA IELA 12, STRŪŽĀNI, STRUŽĀNU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS, LV-<br />

4643<br />

JĀŅA ZVĪDRA IELA 4, SONDORI, VĒRĒMU PAGASTS, RĒZEKNES NOVADS,<br />

LV-4647<br />

VIĻĀNU NOVADS 729 VIĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA KULTŪRAS LAUKUMS 1A, VIĻĀNI, VIĻĀNU NOVADS, LV-4650<br />

VIĻĀNU NOVADS<br />

VIĻĀNU NOVADS<br />

733 DEKŠĀRES PAGASTA PĀRVALDE<br />

755 SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE<br />

NĀKOTNES IELA 6, DEKŠĀRES, DEKŠĀRES PAGASTS, VIĻĀNU NOVADS,<br />

LV-4614<br />

SOKOLKU PAGASTA PĀRVALDE, STRUPĻI, SOKOLKU PAGASTS, VIĻĀNU<br />

NOVADS, LV-4640<br />

ATPŪTAS UN INFORMĀCIJAS CENTRS<br />

VIĻĀNU NOVADS 759<br />

JAUNVIĻĀNU CIEMS, VIĻĀNU PAGASTS, VIĻĀNU NOVADS, LV-4650<br />

"KAMENĪTE"<br />

JAUNIEŠU IELA 1, RADOPOLE, VIĻĀNU PAGASTS, VIĻĀNU NOVADS, LV-<br />

VIĻĀNU NOVADS<br />

760 VIĻĀNU PAGASTA BĒRNUDĀRZS<br />

4650<br />

RĪGA 1 RĪGAS PILSĒTAS 3. ĢIMNĀZIJA GRĒCINIEKU IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011<br />

RĪGAS M.LOMONOSOVA KRIEVU<br />

RĪGA 2<br />

AKAS IELA 10, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA 3 RĪGAS VALSTS 1. ĢIMNĀZIJA RAIŅA BULVĀRIS 8, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1050<br />

RĪGA 4 RĪGAS SĀKUMSKOLA "VALODIŅA" BLAUMAŅA IELA 26, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1011<br />

RĪGA 5 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS ĢIMNĀZIJA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1001<br />

RĪGA 6 NATĀLIJAS DRAUDZIŅAS ĢIMNĀZIJA BRUŅINIEKU IELA 24A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV


RĪGAS CENTRA HUMANITĀRĀ<br />

RĪGA 7<br />

VIDUSSKOLA<br />

KRIŠJĀŅA BARONA IELA 97A, CENTRA RAJONS, RĪGA, LV-1012<br />

RĪGA 8 RĪGAS DAUGAVGRĪVAS VIDUSSKOLA PARĀDES IELA 5, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS<br />

RĪGA 9<br />

IZPILDDIREKCIJA<br />

DZIRCIEMA IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055<br />

RĪGA 10<br />

SIA "KURZEMES NAMU<br />

APSAIMNIEKOTĀJS" NODAĻA<br />

"SPILVE"<br />

DZIRCIEMA IELA 52 K-2 , KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055<br />

RĪGA 11 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" LIDOŅU IELA 27, K-2, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055<br />

RĪGA 12 KULTŪRAS CENTRS "IĻĢUCIEMS" LIDOŅU IELA 27, K-2, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055<br />

RĪGA 13<br />

SIA "KURZEMES NAMU<br />

APSAIMNIEKOTĀJS" NODAĻA<br />

"ZUNDA"<br />

MELNSILA IELA 25, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1046<br />

RĪGA 14 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029<br />

RĪGA 15 RĪGAS IMANTAS VIDUSSKOLA KURZEMES PROSPEKTS 158, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1029<br />

KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS<br />

RĪGA 16<br />

"IMANTA"<br />

ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

KULTŪRAS UN ATPŪTAS CENTRS<br />

RĪGA 17<br />

"IMANTA"<br />

ANNIŅMUIŽAS BULVĀRIS 29, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

RĪGA 18 RĪGAS 41. VIDUSSKOLA SLOKAS IELA 49A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007<br />

RĪGA 19 RĪGAS 34. VIDUSSKOLA KANDAVAS IELA 4/6, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1083<br />

EMĪLA DĀRZIŅA MŪZIKAS<br />

RĪGA 20<br />

KALNCIEMA IELA 10/12, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV 1048<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA 21 ĀGENSKALNA ĢIMNĀZIJA ĀGENSKALNA IELA 21A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007<br />

RĪGA 22 RĪGAS 33. VIDUSSKOLA STŪRMAŅU IELA 23, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016<br />

RĪGA 23<br />

RĪGAS 71. VIDUSSKOLAS BĒRNU<br />

INVALĪDU IZGLĪTĪBAS UN<br />

REHABILITĀCIJAS CENTRS<br />

GRĪVAS IELA 26, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055<br />

RĪGA 24 RĪGAS STRADIŅA UNIVERSITĀTE DZIRCIEMA IELA 16, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1007<br />

RĪGA 25 IĻĢUCIEMA VIDUSSKOLA DZIRCIEMA IELA 109, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1055


RĪGA 26 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

RĪGA 27 RĪGAS 69.VIDUSSKOLA IMANTAS IELA 11A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

RĪGA 28 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

RĪGA 29 RĪGAS ANNIŅMUIŽAS VIDUSSKOLA KLEISTU IELA 14, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1067<br />

RĪGA 30 RĪGAS 19. VIDUSSKOLA MIGLAS IELA 9, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016<br />

BOLDERĀJAS MŪZIKAS UN MĀKSLAS<br />

RĪGA 31<br />

STŪRMAŅU IELA 31, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1016<br />

SKOLA<br />

RĪGA 32 VIESNĪCA "ISLANDE HOTEL" ĶĪPSALAS IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1048<br />

RĪGA 33 RĪGAS 96.VIDUSSKOLA AURU IELA 6A, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069<br />

RĪGA 34 RĪGAS OSTVALDA VIDUSSKOLA DAMMES IELA 20, KURZEMES RAJONS, RĪGA, LV-1069<br />

RĪGA 35 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011<br />

RĪGA 36 RĪGAS 6. VIDUSSKOLA ALEKSANDRA ČAKA IELA 102, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1011<br />

RĪGA 37 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA LAUKU IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009<br />

RĪGA 38 RĪGAS KRIEVU VIDUSSKOLA LAUKU IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009<br />

KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77.<br />

RĪGA 39<br />

VIDUSSKOLA<br />

AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009<br />

KĀRĻA VIDENIEKA RĪGAS 77.<br />

RĪGA 40<br />

VIDUSSKOLA<br />

AVOTU IELA 44, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009<br />

RĪGA 41 RĪGAS 15. VIDUSSKOLA VISVALŽA IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050<br />

RĪGA 42 RĪGAS AUSTRUMU IZPILDDIREKCIJA DAUGAVPILS IELA 31, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003<br />

RĪGA 43 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050<br />

RĪGA 44 RĪGAS VAKARA ĢIMNĀZIJA GAIZIŅA IELA 1, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1050<br />

RĪGA 45 RĪGAS KRISTĪGĀ VIDUSSKOLA AUGUSTA DEGLAVA IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1009<br />

RĪGAS ANDREJA PUMPURA<br />

RĪGA 46<br />

11.PAMATSKOLA<br />

MASKAVAS IELA 197, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019<br />

RĪGAS LASTĀDIJAS<br />

RĪGA 47<br />

INTERNĀTVIDUSSKOLA<br />

MASKAVAS IELA 178, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019<br />

AKCIJU SABIEDRĪBA<br />

RĪGA 48<br />

"AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS"<br />

DĀRZCIEMA IELA 86, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073


RĪGA 49 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 50 RĪGAS 25. VIDUSSKOLA RUŠONU IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 51 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA PRŪŠU IELA 32, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 52 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA AVIĀCIJAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 53 RĪGAS 62. VIDUSSKOLA AVIĀCIJAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 54 RĪGAS UNIVERSĀLĀ VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063<br />

RĪGA 55 RĪGAS UNIVERSĀLĀ VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 273, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063<br />

RĪGA 56 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 57 RĪGAS 72. VIDUSSKOLA IKŠĶILES IELA 6, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGAS DOMES IZGLĪTĪBAS, KULTŪRAS<br />

RĪGA 58<br />

KAŅIERA IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063<br />

UN SPORTA DEPARTAMENTS<br />

RĪGAS SERGEJA ŽOLTOKA<br />

RĪGA 59<br />

VIETALVAS IELA 15, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035<br />

VIDUSSKOLA<br />

RĪGA 60 RĪGAS 93. VIDUSSKOLA SESKU IELA 72, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SABIEDRĪBA AR<br />

AUGUSTA DEGLAVA IELA 106 K-4, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

RĪGA 61 IEROBEŽOTU ATBILDĪBU "PĻAVNIEKU<br />

1082<br />

NAMI"<br />

RĪGA 62 RĪGAS 90. VIDUSSKOLA JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021<br />

RĪGA 63 RĪGAS 90. VIDUSSKOLA JĀŅA GRESTES IELA 14, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021<br />

RĪGA 64 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

RĪGA 65 RĪGAS 86. VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 10, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

RĪGA 66 RĪGAS PĻAVNIEKU SĀKUMSKOLA ULBROKAS IELA 20, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021<br />

RĪGA 67 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021<br />

RĪGA 68 RĪGAS 92. VIDUSSKOLA ULBROKAS IELA 3, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1021<br />

RĪGA 69 RĪGAS 32. VIDUSSKOLA VIĻĀNU IELA 13, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1003<br />

RĪGA 70 RĪGAS 51. VIDUSSKOLA MASKAVAS IELA 262, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1063<br />

RĪGA 71 RĪGAS 65. VIDUSSKOLA PRŪŠU IELA 32, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019<br />

RĪGA 72 RĪGAS 75. VIDUSSKOLA OGRES IELA 9, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1019


RĪGA 73 RĪGAS 88. VIDUSSKOLA ILŪKSTES IELA 30, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1073<br />

RĪGAS PILSĒTAS PĻAVNIEKU<br />

RĪGA 74<br />

ANDREJA SAHAROVA IELA 35, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

ĢIMNĀZIJA<br />

RĪGA 75 SIA "REMUS NEKUSTAMIE ĪPAŠUMI" KRUSTPILS IELA 119, LATGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1057<br />

RĪGA 76 RĪGAS 1. MEDICĪNAS KOLEDŽA TOMSONA IELA 37, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013<br />

RĪGA 77 RĪGAS HERDERA VIDUSSKOLA SKOLAS IELA 32, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1010<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

RĪGA 78 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA<br />

1010<br />

KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 65, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

RĪGA 79 RĪGAS 49. VIDUSSKOLA<br />

1010<br />

RĪGA 80 RĪGAS FRANČU LICEJS MĒNESS IELA 8, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013<br />

RĪGA 81 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 82<br />

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES<br />

CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS<br />

SKOLA"<br />

BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 83<br />

MĀKSLINIECISKĀS JAUNRADES<br />

CENTRS "PRAKTISKĀS ESTĒTIKAS<br />

SKOLA"<br />

BURTNIEKU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 84 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006<br />

RĪGA 85 RĪGAS TEIKAS VIDUSSKOLA AIZKRAUKLES IELA 14, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006<br />

RĪGA 86 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039<br />

RĪGA 87 RĪGAS 45. VIDUSSKOLA ROPAŽU IELA 34, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039<br />

RĪGA 88 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 89 RĪGAS 64. VIDUSSKOLA ŪNIJAS IELA 93, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 90 RĪGAS 60. VIDUSSKOLA VAIDAVAS IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 91 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064<br />

RĪGA 92 RĪGAS JUGLAS VIDUSSKOLA KVĒLES IELA 64, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064<br />

RĪGA 93 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064<br />

RĪGA 94 RĪGAS EZERKRASTU VIDUSSKOLA MALIENAS IELA 89, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1064


RĪGA 95 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035<br />

RĪGA 96 RĪGAS 85. VIDUSSKOLA NĪCGALES IELA 22, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035<br />

RĪGA 97 RĪGAS KLASISKĀ ĢIMNĀZIJA PURVCIEMA IELA 38, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1035<br />

RĪGA 98 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 99 RĪGAS 80. VIDUSSKOLA ANDROMEDAS GATVE 11, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1084<br />

RĪGA 100 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079<br />

RĪGA 101 RĪGAS 89. VIDUSSKOLA HIPOKRĀTA IELA 27, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079<br />

RĪGA 102 RĪGAS 63. VIDUSSKOLA BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024<br />

RĪGA 103 RĪGAS 63. VIDUSSKOLA BALTEZERA IELA 6, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024<br />

VALSTS SOCIĀLĀS APRŪPES CENTRA<br />

RĪGA 104<br />

BERĢU IELA 142, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024<br />

"RĪGA" FILIĀLE "EZERKRASTI"<br />

RĪGA 105 RĪGAS 84.VIDUSSKOLA LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

RĪGA 106 RĪGAS 84. VIDUSSKOLA LIELVĀRDES IELA 141, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1082<br />

DETLAVA BRANTKALNA IELA 5, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-<br />

RĪGA<br />

107 RĪGAS PURVCIEMA VIDUSSKOLA<br />

1082<br />

RĪGA 108 VEF KULTŪRAS PILS ROPAŽU IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039<br />

RĪGA 109 VEF KULTŪRAS PILS ROPAŽU IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1039<br />

BIJUSĪ RĪGAS VIDZEMES<br />

RĪGA 110<br />

PRIEKŠPILSĒTAS IZPILDDIREKCIJA<br />

BRĪVĪBAS GATVE 266, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006<br />

LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS<br />

RĪGA 111<br />

AKADĒMIJA<br />

BRĪVĪBAS GATVE 333, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1006<br />

LATVIJAS NEREDZĪGO BIEDRĪBAS<br />

RĪGA 112<br />

STRAZDUMUIŽAS KLUBS<br />

PĀLES IELA 14 k-3 , VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1024<br />

RĪGA 113<br />

SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ<br />

UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" LATVIJAS HIPOKRĀTA IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079<br />

ONKOLOĢIJAS CENTRS<br />

SIA "RĪGAS AUSTRUMU KLĪNISKĀ<br />

RĪGA 114 UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA" KLĪNIKA<br />

"GAIĻEZERS"<br />

HIPOKRĀTA IELA 2, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1079<br />

RĪGA 115 RĪGAS BŪVNIECĪBAS VIDUSSKOLA KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 163, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-


VALSTS POLICIJAS RĪGAS REĢIONA<br />

RĪGA 116<br />

KLIJĀNU IELA 4, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1013<br />

PĀRVALDE (PIE BRASAS STACIJAS)<br />

RĪGA 117 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA SKAISTKALNES IELA 7, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004<br />

RĪGA 118 RĪGAS 47. VIDUSSKOLA SKAISTKALNES IELA 7, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004<br />

RĪGA 119 RĪGAS IGAUŅU VIDUSSKOLA ATGĀZENES IELA 26, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004<br />

RĪGA 120 RĪGAS ANGĻU ĢIMNĀZIJA ZVĀRDES IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS<br />

RĪGA 121<br />

IZPILDDIREKCIJA<br />

EDUARDA SMIĻĢA IELA 46, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

RĪGAS PĀRDAUGAVAS<br />

RĪGA 122<br />

IZPILDDIREKCIJA<br />

EDUARDA SMIĻĢA IELA 46, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

RĪGA<br />

123 FRIČA BRĪVZEMNIEKA PAMATSKOLA ZEĻĻU IELA 4, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

RĪGA 124 RĪGAS 61.VIDUSSKOLA PĀRSLAS IELA 14, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

RĪGA 125 ĀGENSKALNA VALSTS ĢIMNĀZIJA LAVĪZES IELA 2A, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

RĪGA 126 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029<br />

RĪGA 127 RĪGAS ZIEMEĻVALSTU ĢIMNĀZIJA PAULA LEJIŅA IELA 12, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029<br />

RĪGA 128 RĪGAS 94. VIDUSSKOLA OZOLCIEMA IELA 26, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058<br />

RĪGA 129 RĪGAS 94. VIDUSSKOLA OZOLCIEMA IELA 26, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058<br />

RĪGA<br />

130 RĪGAS PĀRDAUGAVAS PAMATSKOLA KARTUPEĻU IELA 2, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058<br />

VSIA "PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀ<br />

RĪGA 131<br />

PILSOŅU IELA 13, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1002<br />

UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA"<br />

RĪGA 132 RĪGAS 2. SLIMNĪCA ĢIMNASTIKAS IELA 1, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004<br />

RĪGAS MŪZIKAS<br />

RĪGA 133<br />

KALNCIEMA IELA 118, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046<br />

INTERNĀTVIDUSSKOLA<br />

RĪGA 134 RĪGAS ŠAMPĒTERA VIDUSSKOLA ŠAMPĒTERA IELA 98, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1046<br />

RĪGA 135 RĪGAS 95. VIDUSSKOLA VIENĪBAS GATVE 178/2, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058<br />

RĪGA 136<br />

TIRDZNIECĪBAS CENTRS "SPICE<br />

HOME"<br />

1013<br />

JAUNMOKU IELA 13 (PRETĪ T/C "SPICE"), ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA,<br />

LV-1046<br />

RĪGA 137 AKCIJU SABIEDĪBA "RĪGAS PIENA BAUSKAS IELA 180, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1004


KOMBINĀTS"<br />

RĪGA 138 RĪGAS 7. INTERNĀTPAMATSKOLA GRAUDU IELA 21, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1058<br />

RĪGA 139 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA RUSES IELA 22, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029<br />

RĪGA 140 RĪGAS ZOLITŪDES ĢIMNĀZIJA RUSES IELA 22, ZEMGALES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1029<br />

RĪGA 141 RĪGAS KONGRESU NAMS KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 5, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010<br />

RĪGA 142 RĪGAS KONGRESU NAMS KRIŠJĀŅA VALDEMĀRA IELA 5, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1045<br />

RĪGA 143 RĪGAS 13. VIDUSSKOLA PULKVEŽA BRIEŽA IELA 25, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1010<br />

RĪGA 144 PUŠKINA LICEJS PATVERSMES IELA 20, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005<br />

RĪGA 145 KAFEJNĪCA "ŠIRHANS" MEŽA PROSPEKTS 90, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005<br />

RĪGA 146 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA LĪBEKAS IELA 27, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1014<br />

RĪGA 147 RĪGAS JĀŅA PORUKA VIDUSSKOLA GAUJAS IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026<br />

RĪGA 148 RĪGAS 37. VIDUSSKOLA ČIEKURKALNA 1. LĪNIJA 53, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1026<br />

BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRS<br />

RĪGA 149<br />

SARKANDAUGAVAS IELA 24, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005<br />

"LAIMĪTE"<br />

RĪGA 150 RĪGAS 28. VIDUSSKOLA SLIEŽU IELA 23, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1005<br />

RĪGA 151 RĪGAS 29. VIDUSSKOLA LĒDURGAS IELA 26, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1034<br />

RĪGA 152 KULTŪRAS PILS "ZIEMEĻBLĀZMA" ZIEMEĻBLĀZMAS IELA 36, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015<br />

RĪGA 153 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015<br />

RĪGA 154 RĪGAS 31. VIDUSSKOLA SKUJU IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015<br />

RĪGA 155 RĪGAS ZIEMEĻU IZPILDDIREKCIJA RŪPNIECĪBAS IELA 21, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015<br />

RĪGAS PAŠVALDĪBAS SIA<br />

RĪGA 156<br />

"VECMILGRĀVIS"<br />

BALTĀSBAZNĪCAS IELA 52, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1015<br />

BIJUSĪ RĪGAS PAŠVALDĪBAS SIA<br />

RĪGA 157<br />

"VECMILGRĀVIS" FILIĀLE<br />

PUIKULES IELA 11, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1030<br />

RĪGA 158 RĪGAS 7. PAMATSKOLA JAUNCIEMA 4. ŠĶĒRSLĪNIJA 4, ZIEMEĻU RAJONS, RĪGA, LV-1023<br />

ĀDAŽU NOVADS 777 ĀDAŽU NOVADA DOME GAUJAS IELA 33A, ĀDAŽI, ĀDAŽU NOVADS, LV-2164<br />

BABĪTES NOVADS 778 BABĪTES VIDUSSKOLA JŪRMALAS IELA 17, PIŅĶI, BABĪTES PAGASTS, BABĪTES NOVADS, LV-2107<br />

BABĪTES NOVADS 795 SPORTA UN KULTŪRAS CENTRS PĪLĀDZĪŠI, SPUŅCIEMS, SALAS PAGASTS, BABĪTES NOVADS, LV-2105


BALDONES NOVADS 761 BALDONES NOVADA DOME PĀRUPES, BALDONES PAGASTS, BALDONES NOVADS, LV-2125<br />

NĀKOTNES IELA 1, CARNIKAVA, CARNIKAVAS NOVADS, RĪGAS RAJ., LV-<br />

CARNIKAVAS NOVADS 779 CARNIKAVAS NOVADA PAMATSKOLA<br />

2163<br />

CARNIKAVAS NOVADS 960 BIJUSĪ PASTA ĒKA CĪRUĻA IELA 10, KALNGALE, CARNIKAVAS NOVADS, LV-2116<br />

GARKALNES NOVADS 781 GARKALNES NOVADA PADOME BRĪVĪBAS GATVE 455, VIDZEMES PRIEKŠPILSĒTA, RĪGA, LV-1056<br />

INČUKALNA NOVADS 775 VANGAŽU PILSĒTAS DOME MEŽA IELA 1, VANGAŽI, INČUKALNA NOVADS, LV-2136<br />

INČUKALNA NOVADS<br />

KRIMULDAS NOVADS<br />

KRIMULDAS NOVADS<br />

KRIMULDAS NOVADS 784<br />

782 INČUKALNA NOVADA TAUTAS NAMS ATMODAS IELA 1A, INČUKALNS, INČUKALNA NOVADS, LV-2141<br />

614 LĒDURGAS KULTŪRAS NAMS<br />

783 KRIMULDAS PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

"EZERCIEMS"<br />

EMILA MELNGAIĻA IELA 2, LĒDURGA, LĒDURGAS PAGASTS, KRIMULDAS<br />

NOVADS, LV-4012<br />

KRIMULDAS PAGASTA TAUTAS NAMS, RAGANA, KRIMULDAS PAGASTS,<br />

KRIMULDAS NOVADS, LV-2144<br />

EZERCIEMS, INCIEMS, KRIMULDAS PAGASTS, KRIMULDAS NOVADS, LV-<br />

2145<br />

ĶEKAVAS NOVADS 762 BALOŽU PILSĒTAS PĀRVALDE UZVARAS PROSPEKTS 1A, BALOŽI, ĶEKAVAS NOVADS, LV-2112<br />

SALNAS, DAUGMALE, DAUGMALES PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS, LV-<br />

ĶEKAVAS NOVADS 780 DAUGMALES PAGASTA PĀRVALDE<br />

2124<br />

GAISMAS IELA 17, ĶEKAVA, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS, LV-<br />

ĶEKAVAS NOVADS 785 ĶEKAVAS KULTŪRAS NAMS<br />

2123<br />

ĶEKAVAS NOVADS<br />

786 KATLAKALNA TAUTAS NAMS<br />

PĻAVNIEKKALNA IELA 35, KATLAKALNS, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS<br />

NOVADS, LV-2111<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE<br />

ĶEKAVAS NOVADS 787<br />

VALDLAUČI, ĶEKAVAS PAGASTS, ĶEKAVAS NOVADS, LV-1076<br />

"ZVAIGZNĪTE"<br />

MĀLPILS NOVADS 788 MĀLPILS KULTŪRAS CENTRS NĀKOTNES IELA 5, MĀLPILS, MĀLPILS NOVADS, LV-2152<br />

MĀLPILS NOVADS 789 SIDGUNDAS PAMATSKOLA SIDGUNDAS PAMATSKOLA, SIDGUNDA, MĀLPILS NOVADS, LV-2152<br />

MĀRUPES NOVADS 790 MĀRUPES NOVADA DOME DAUGAVAS IELA 29, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167<br />

MĀRUPES NOVADS 791 JAUNMĀRUPES SĀKUMSKOLA MAZCENU ALEJA 4A, JAUNMĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2166<br />

MĀRUPES NOVADS 955 MĀRUPES PAMATSKOLA VISKALNU IELA 7, TĪRAINE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167<br />

MĀRUPES NOVADS 956 MĀRUPES VIDUSSKOLA KANTORA IELA 97, MĀRUPE, MĀRUPES NOVADS, LV-2167<br />

MĀRUPES NOVADS 957 SKULTES SĀKUMSKOLA SKULTES IELA 25, SKULTE, MĀRUPES NOVADS, LV-2108


OLAINES NOVADS 763 OLAINES KULTŪRAS CENTRS ZEIFERTA IELA 11, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114<br />

OLAINES VĒSTURES UN MĀKSLAS<br />

OLAINES NOVADS 764<br />

ZEMGALES IELA 33, OLAINE, OLAINES NOVADS, LV-2114<br />

MUZEJS<br />

MEŽA IELA 2, JAUNOLAINE, OLAINES PAGASTS, OLAINES NOVADS, LV-<br />

OLAINES NOVADS 792 OLAINES PAGASTA PĀRVALDE<br />

2127<br />

ROPAŽU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

ROPAŽU NOVADS 793<br />

SPORTA IELA 2, KORPUSS 2, ROPAŽI, ROPAŽU NOVADS, LV-2135<br />

KULTŪRAS UN IZGLĪTĪBAS CENTRS<br />

ROPAŽU NOVADS 794 ZAĶUMUIŽAS SKOLA-KLUBS ZAĶUMUIŽAS SKOLA KLUBS, ROPAŽU NOVADS, LV-2133<br />

SALASPILS NOVADS 765 KULTŪRAS NAMS "ENERĢĒTIĶIS" SKOLAS IELA 2, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, LV-2121<br />

SALASPILS NOVADS 766 LU BIOLOĢIJAS INSTITŪTS MIERA IELA 3, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, LV-2169<br />

SALASPILS NOVADA KULTŪRAS<br />

SALASPILS NOVADS 767<br />

LĪVZEMES IELA 9, SALASPILS, SALASPILS NOVADS, LV-2169<br />

NAMS "RĪGAVA"<br />

SAULKRASTU NOVADS 768 SAULKRASTU NOVADA DOME RAIŅA IELA 8, SAULKRASTI, SAULKRASTU NOVADS, LV-2160<br />

SAULKRASTU NOVADS 769<br />

SAULKRASTU NOVADA KULTŪRAS<br />

NAMS "ZVEJNIEKCIEMS"<br />

SĒJAS NOVADS 796 KULTŪRAS NAMS "LOJA" LOJA, SĒJAS NOVADS, LV-2142<br />

ATPŪTAS IELA 1B, ZVEJNIEKCIEMS, SAULKRASTU PAGASTS,<br />

SAULKRASTU NOVADS, LV-2161<br />

SĒJAS NOVADS 797 PABAŽU KULTŪRAS NAMS PABAŽU KULTŪRAS NAMS, PABAŽI, SĒJAS NOVADS, LV-2162<br />

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

SIGULDAS NOVADS 770<br />

NAMS<br />

PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150<br />

SIGULDAS PILSĒTAS KULTŪRAS<br />

SIGULDAS NOVADS 771<br />

NAMS<br />

PILS IELA 10, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150<br />

SIGULDAS NOVADS 772 SIGULDAS 1. PAMATSKOLA PULKVEŽA BRIEŽA IELA 105, SIGULDA, SIGULDAS NOVADS, LV-2150<br />

SIGULDAS NOVADS 773<br />

SIGULDAS PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

ZINĀTNES IELA 7B, PELTES, SIGULDAS PAGASTS, SIGULDAS NOVADS, LV-<br />

2150<br />

SIGULDAS NOVADS 774 MORES PAGASTA ADMINISTRĀCIJA SIGULDAS IELA 11, MORE, MORES PAGASTS, SIGULDAS NOVADS, LV-4111<br />

SIGULDAS NOVADS 776 ALLAŽU PAGASTA PADOME BIRZES IELA 4, ALLAŽI, ALLAŽU PAGASTS, SIGULDAS NOVADS, LV-2154<br />

STOPIŅU NOVADS 798 ULBROKAS KULTŪRAS NAMS INSTITŪTA IELA 1, ULBROKA, STOPIŅU NOVADS, LV-2130<br />

STOPIŅU NOVADS 799 UPESLEJAS UPESLEJAS 9, UPESLEJAS, STOPIŅU NOVADS, LV-2118<br />

STOPIŅU NOVADS<br />

800 GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA GAISMAS SPECIĀLĀ INTERNĀTSKOLA, STOPIŅU NOVADS, LV-2121


BROCĒNU NOVADS 805 BROCĒNU KULTŪRAS CENTRS LIELCIECERES IELA 10, BROCĒNI, BROCĒNU NOVADS, LV-3851<br />

BROCĒNU NOVADS 806 PĀRVALDES ĒKA IEVAS, BLĪDENE, BLĪDENES PAGASTS, BROCĒNU NOVADS, LV-3852<br />

BROCĒNU NOVADS 807 KANTORA ĒKA KANTORA ĒKA, REMTE, REMTES PAGASTS, BROCĒNU NOVADS, LV-3871<br />

BROCĒNU NOVADS 809 TAUTAS NAMS TAUTAS NAMS, SATIĶI, GAIĶU PAGASTS, BROCĒNU NOVADS, LV-3873<br />

SALDUS NOVADS 801 SALDUS SPORTA SKOLA JELGAVAS IELA 4/6, SALDUS, SALDUS NOVADS, LV-3801<br />

SALDUS NOVADS 802 SALDUS PILSĒTAS PAMATSKOLA LIELĀ IELA 31/35, SALDUS, SALDUS NOVADS, LV 3801<br />

SALDUS NOVADS 803 SALDUS PILSĒTAS ĢIMNĀZIJA KULDĪGAS IELA 3, SALDUS, SALDUS NOVADS, LV-3801<br />

SALDUS NOVADS 804 SALDUS KULTŪRAS CENTRS BRĪVĪBAS IELA 16, SALDUS, SALDUS NOVADS, LV-3801<br />

SALDUS NOVADS 808 PAGASTA PĀRVALDE PAGASTA PADOME, EZERE, EZERES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3891<br />

SALDUS NOVADS<br />

SALDUS NOVADS 811<br />

810 TAUTAS NAMS<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

"VĀVERĪTE" ZĀLE<br />

TAUTAS NAMS, JAUNAUCE, JAUNAUCES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-<br />

3893<br />

UPES IELA 4, JAUNLUTRIŅI, JAUNLUTRIŅU PAGASTS, SALDUS NOVADS,<br />

LV-3876<br />

SALDUS NOVADS 812 PAGASTA PĀRVALDE KALNĀJI, KURSĪŠI, KURSĪŠU PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3890<br />

SALDUS NOVADS 813 PAGASTA PĀRVALDE PAGASTA MĀJA, LUTRIŅI, LUTRIŅU PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3861<br />

SALDUS NOVADS<br />

814 PAGASTA PĀRVALDE<br />

VENTAS IELA 2, NĪGRANDE, NĪGRANDES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-<br />

3899<br />

SALDUS NOVADS 815 KALNU KULTŪRAS NAMS KALNU IELA 2, KALNI, NĪGRANDES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3898<br />

SALDUS NOVADS<br />

816 PAGASTA PĀRVALDE<br />

PAGASTA PADOME, MEŽVIDI, NOVADNIEKU PAGASTS, SALDUS NOVADS,<br />

LV-3801<br />

PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDES<br />

SALDUS NOVADS 817<br />

PUMPURIŅI, PAMPĀĻI, PAMPĀĻU PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3882<br />

"PUMPURIŅI" ZĀLE<br />

SALDUS NOVADS 818 PAGASTA PĀRVALDE PAGASTMĀJA, RUBA, RUBAS PAGASTS, SALDUS NOVADS , LV-3892<br />

VIENĪBAS IELA 15/17, DRUVA, SALDUS PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-<br />

SALDUS NOVADS<br />

819 PAGASTA PĀRVALDE<br />

3862<br />

JAUNAIS CIEMATS- 4, ŠĶĒDE, ŠĶĒDES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-<br />

SALDUS NOVADS<br />

820 ŠĶĒDES PAGASTA PĀRVALDE<br />

3875<br />

PAGASTA PĀRVALDES<br />

SALDUS NOVADS 821<br />

KRĀCES, VADAKSTES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3895<br />

ADMINISTRATĪVĀ ĒKA


SALDUS NOVADS 822 PAGASTA PĀRVALDE SŪBRI, ZAŅAS PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3897<br />

SALDUS NOVADS 823 PAGASTA PĀRVALDE PAGASTNAMS, ZIRŅI, ZIRŅU PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3853<br />

SALDUS NOVADS<br />

824 KURZEMĪTES PAMATSKOLA<br />

KURZEMĪTES PAMATSKOLA, BŪTNĀRI, ZIRŅU PAGASTS, SALDUS<br />

NOVADS, LV-3864<br />

SALDUS NOVADS 825 STRIĶU KLUBS STRIĶU KLUBS, STRIĶI, ZVĀRDES PAGASTS, SALDUS NOVADS, LV-3883<br />

DUNDAGAS NOVADS<br />

DUNDAGAS NOVADS 834<br />

DUNDAGAS NOVADS<br />

833 DUNDAGAS PILS<br />

MAZIRBES SPECIĀLĀ<br />

INTERNĀTPAMATSKOLA<br />

835 VĪDALES SKOLA<br />

PILS IELA 14, DUNDAGA, DUNDAGAS PAGASTS, DUNDAGAS NOVADS, LV-<br />

3270<br />

MAZIRBES CIEMS, KOLKAS PAGASTS, DUNDAGAS NOVADS, LV-3270<br />

VĪDALES SKOLA, VĪDALE, DUNDAGAS PAGASTS, DUNDAGAS NOVADS,<br />

LV-3277<br />

DUNDAGAS NOVADS 836 VĀRPNIEKI VĀRPNIEKI, KAĻĶI, DUNDAGAS PAGASTS, DUNDAGAS NOVADS, LV-3278<br />

DUNDAGAS NOVADS<br />

840 KOLKAS TAUTAS NAMS<br />

KOLKAS TAUTAS NAMS, KOLKA, KOLKAS PAGASTS, DUNDAGAS NOVADS,<br />

LV-3275<br />

LIELĀ IELA 25, MĒRSRAGS, MĒRSRAGA PAGASTS, ROJAS NOVADS, LV-<br />

ROJAS NOVADS<br />

846 MĒRSRAGA TAUTAS NAMS<br />

3284<br />

ROJAS NOVADS 847 ROJAS KULTŪRAS CENTRS ZVEJNIEKU IELA 5, ROJA, ROJAS PAGASTS, ROJAS NOVADS, LV-3264<br />

ROJAS NOVADS 848 KALTENES KLUBS KALTENES KLUBS, KALTENE, ROJAS PAGASTS, ROJAS NOVADS, LV-3265<br />

ROJAS NOVADS 849 MELNSILS KLUBS VAROŅI, MELNSILS, ROJAS PAGASTS, ROJAS NOVADS, LV-3276<br />

ROJAS NOVADS 850 RUDES KLUBS RUDES KLUBS, RUDE, ROJAS PAGASTS, ROJAS NOVADS, LV-3263<br />

TALSU NOVADS 826 TALSU TAUTAS NAMS LIELĀ IELA 19/21, TALSI, TALSU NOVADS, LV-3201<br />

TALSU NOVADS 827 TALSU 2.VIDUSSKOLA KĀRĻA MĪLENBAHA IELA 32, TALSI, TALSU NOVADS, LV-3201<br />

TALSU PILSĒTAS ADMINISTRATĪVAIS<br />

TALSU NOVADS 828<br />

KAREIVJU IELA 7, TALSI, TALSU NOVADS, LV-3201<br />

CENTRS<br />

TALSU NOVADS 829 SABILES VIDUSSKOLA VENTSPILS IELA 17A, SABILE, TALSU NOVADS, LV-3294<br />

TALSU NOVADS 830 STENDES TAUTAS NAMS DUMPĪŠU IELA 3, STENDE, TALSU NOVADS, LV-3257<br />

TALSU NOVADS 831 VALDEMĀRPILS PILSĒTAS DOME RAIŅA IELA 16, VALDEMĀRPILS, TALSU NOVADS, LV-3260<br />

BALGALES PAGASTA PADOMES<br />

TALSU NOVADS 832<br />

GRANTIŅI, DURSUPE, BALGALES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3287<br />

ĒKA,PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS


IESTĀDE<br />

TALSU NOVADS 837 PASTENDES KULTŪRAS NAMS SKOLAS IELA 2, PASTENDE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3251<br />

TALSU NOVADS 838 SPĀRES TAUTAS NAMS BRŪŽLEJAS, SPĀRE, ĢIBUĻU PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3298<br />

TALSU NOVADS 839 ĪVES PAGASTA PADOME PILS˛TIŅĢERE, ĪVES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3261<br />

TALSU NOVADS 841 ĶŪĻCIEMA TAUTAS NAMS ĶŪĻCIEMA PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3283<br />

TALSU NOVADS<br />

TALSU NOVADS<br />

842 BRĪVĀ LAIKA PAVADĪŠANAS CENTRS LAIDZE, LAIDZES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3280<br />

843 LAUCIENES KULTŪRAS NAMS<br />

LAUCIENES KULTŪRAS NAMS, LAUCIENE, LAUCIENES PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, LV-3285<br />

PAGASTMĀJA, MUNDIGCIEMS, LĪBAGU PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-<br />

TALSU NOVADS<br />

844 LĪBAGU PAGASTA PADOME<br />

3201<br />

TALSU NOVADS 845 LUBES PAGASTA PADOME SNIEDZES, ANŪŽI, LUBES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3262<br />

TALSU NOVADS 851 STRAZDES PAGASTA PĀRVALDE "KRAUJAS", STRAZDE, STRAZDES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3291<br />

TALSU NOVADS 852 VALDGALES PAGASTA PADOME PAGASTMĀJA, PŪŅAS, VALDGALES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-3253<br />

PAGASTMĀJA, VANDZENE, VANDZENES PAGASTS, TALSU NOVADS, LV-<br />

TALSU NOVADS<br />

853 VANDZENES PAGASTA PADOME<br />

3281<br />

TALSU NOVADS<br />

854 VIRBU PAGASTA PADOME<br />

PAGASTA PADOMES ĒKA, JAUNPAGASTS, VIRBU PAGASTS, TALSU<br />

NOVADS, LV-3292<br />

ENGURES NOVADS 868 ENGURES KULTŪRAS NAMS JŪRAS IELA 85, ENGURE, ENGURES PAGASTS, ENGURES NOVADS, LV-3113<br />

ENGURES NOVADS<br />

872 LAPMEŽCIEMA TAUTAS NAMS<br />

LIEPU IELA 2, LAPMEŽCIEMS, LAPMEŽCIEMA PAGASTS, ENGURES<br />

NOVADS, LV-3118<br />

ENGURES NOVADS 877 SMĀRDES PAGASTMĀJA PAGASTMĀJA, SMĀRDE, SMĀRDES PAGASTS, ENGURES NOVADS, LV-3129<br />

ENGURES NOVADS<br />

878 MILZKALNES TAUTAS NAMS<br />

MILZKALNES TAUTAS NAMS, MILZKALNE, SMĀRDES PAGASTS, ENGURES<br />

NOVADS, LV-3148<br />

JAUNPILS NOVADS 870 JAUNPILS SPORTA NAMS ĒRĢEĻNIEKI, JAUNPILS, JAUNPILS PAGASTS, JAUNPILS NOVADS, LV-3145<br />

JAUNPILS NOVADS 881 VIESATU PAGASTA PADOME VIEKAĻAS, VIESATAS, VIESATU PAGASTS, JAUNPILS NOVADS, LV-3142<br />

KANDAVAS NOVADS 861 KANDAVAS SPORTA HALLE SKOLAS IELA 12, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS, LV-3120<br />

KANDAVAS SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS<br />

KANDAVAS NOVADS 862<br />

JELGAVAS IELA 4A, KANDAVA, KANDAVAS NOVADS, LV-3120<br />

CENTRS<br />

KANDAVAS NOVADS 863 CĒRES PAGASTA PĀRVALDE SILAVAS, CĒRE, CĒRES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, LV-3122


KANDAVAS NOVADS 864 MATKULES PAGASTA PĀRVALDE BĒRZI, MATKULE, MATKULES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, LV-3132<br />

KANDAVAS NOVADS 865 ZEMĪTES PAGASTA TAUTAS NAMS CERĪBAS, ZEMĪTE, ZEMĪTES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, LV-3135<br />

KANDAVAS NOVADS 880 VĀNES PAGASTA PĀRVALDE KLINTIS, VĀNE, VĀNES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, LV-3131<br />

KANDAVAS NOVADS 882 ZANTES PAGASTA PĀRVALDE SKOLAS IELA 8, ZANTE, ZANTES PAGASTS, KANDAVAS NOVADS, LV-3134<br />

TUKUMA NOVADS 855 TUKUMA 17. CEĻU RAJONS JELGAVAS IELA 20, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA NOVADS 856 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA RAUDAS IELA 16, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA NOVADS<br />

857 TUKUMA PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS LIELĀ IELA 1, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA NOVADS 858 TUKUMA NOVADA DOME TALSU IELA 4, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA NOVADS 859 TUKUMA 2. VIDUSSKOLA RAUDAS IELA 16, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA SPORTA UN ATPŪTAS<br />

TUKUMA NOVADS 860<br />

KOMPLEKSS<br />

KULDĪGAS IELA 74, TUKUMS, TUKUMA NOVADS, LV-3101<br />

TUKUMA NOVADS 866 DEGOLES PAGASTA TRADĪCIJU ZĀLE "IRBES", VIENĪBA, DEGOLES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3140<br />

DŽŪKSTES PAGASTA KULTŪRAS<br />

TUKUMA NOVADS 867<br />

NAMS<br />

"BIEDRĪBU NAMS", DŽŪKSTES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3147<br />

IRLAVAS PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

TUKUMA NOVADS 869<br />

CENTRS<br />

"SVĒTEĻI", IRLAVAS PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3137<br />

JAUNSĀTU PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

TUKUMA NOVADS 871<br />

CENTRS<br />

"ABAVNIEKI", JAUNSĀTU PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3128<br />

LESTENES PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

TUKUMA NOVADS 873<br />

CENTRS<br />

"SAULES", LESTENES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3137<br />

TUKUMA NOVADS 874 PŪRES KULTŪRAS NAMS "VĀRPAS", PŪRES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3124<br />

SĒMES PAGASTA PAKALPOJUMU<br />

TUKUMA NOVADS 875<br />

CENTRS<br />

EZERA IELA 1A, SĒMES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3110<br />

TUKUMA NOVADS 876 SLAMPES KULTŪRAS PILS KULTŪRAS PILS, SLAMPES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3119<br />

TUKUMA NOVADS 879 TUMES PAGASTA KULTŪRAS NAMS PASTA IELA 1A, TUMES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3139<br />

TUKUMA NOVADS 883 ZENTENES KULTŪRAS NAMS "GOBAS", ZENTENES PAGASTS, TUKUMA NOVADS, LV-3123<br />

SMILTENES NOVADS 887 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS GAUJAS IELA 1, SMILTENE, SMILTENES NOVADS, LV-4729<br />

SMILTENES NOVADS 888 SMILTENES SPORTA SKOLA GAUJAS IELA 2, SMILTENE, SMILTENES NOVADS, LV-4729


SMILTENES NOVADS<br />

890 PAŠVALDĪBAS MĀJA<br />

PAŠVALDĪBAS MĀJA, BILSKA, BILSKAS PAGASTS, SMILTENES NOVADS,<br />

LV-4706<br />

SMILTENES NOVADS 891 BIRZUĻU TAUTAS NAMS MĒRI, BILSKAS PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-4721<br />

SMILTENES NOVADS 892 BLOMES PAMATSKOLA CĒSU IELA 13, BLOME, BLOMES PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-4707<br />

SMILTENES NOVADS 893<br />

SMILTENES NOVADS<br />

SMILTENES NOVADS 899<br />

SMILTENES NOVADS<br />

SMILTENES NOVADS<br />

SIA "VIDZEMĪTE" ADMINISTRATĪVĀ<br />

ĒKA<br />

896 PAGASTA KULTŪRAS NAMS<br />

SIA "SMILTENES MRS" APSPRIEŽU<br />

ZĀLE<br />

900 PAGASTA TAUTAS NAMS<br />

901 PAGASTA KULTŪRAS NAMS<br />

RĪGAS IELA 71, VIDZEME, BRANTU PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-<br />

4708<br />

TILTA IELA 5, GRUNDZĀLE, GRUNDZĀLES PAGASTS, SMILTENES NOVADS,<br />

LV-4713<br />

SILVAS LEJAS, SILVA, LAUNKALNES PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-<br />

4718<br />

PILSKALNI, LAUNKALNE, LAUNKALNES PAGASTS, SMILTENES NOVADS,<br />

LV-4718<br />

KULTŪRAS NAMS, PALSMANE, PALSMANES PAGASTS, SMILTENES<br />

NOVADS, LV-4724<br />

SMILTENES NOVADS 904 SMILTENES PAGASTA PADOME KALNAMUIŽA 2, SMILTENES PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-4729<br />

OKTOBRA IELA 13, VARIŅI, VARIŅU PAGASTS, SMILTENES NOVADS, LV-<br />

SMILTENES NOVADS 907 VARIŅU TAUTAS NAMS<br />

4726<br />

STRENČU NOVADS 886 SEDAS PILSĒTAS DOME SKOLAS LAUKUMS 1, SEDA, STRENČU NOVADS, LV-4728<br />

STRENČU NOVADS 889 STRENČU VIDUSSKOLA RĪGAS IELA 13, STRENČI, STRENČU NOVADS, LV-4730<br />

STRENČU NOVADS 897 JĒRCĒNU TAUTAS NAMS JĒRCĒNMUIŽA, JĒRCĒNI, JĒRCĒNU PAGASTS, STRENČU NOVADS, LV-4715<br />

STRENČU NOVADS 902 PLĀŅU PAGASTA PADOME SKOLAS IELA 2, PLĀŅI, PLĀŅU PAGASTS, STRENČU NOVADS, LV-4727<br />

STRENČU NOVADS<br />

903 JAUNKLIDŽA KLUBS<br />

JAUNKLIDŽA KLUBS, JAUNKLIDZIS, PLĀŅU PAGASTS, STRENČU NOVADS,<br />

LV-4727<br />

VALKAS NOVADS 884 PILSĒTAS KULTŪRAS NAMS EMĪLA DĀRZIŅA IELA 8, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701<br />

VALKAS NOVADS 885 J. CIMZES MŪZIKAS SKOLA SEMINĀRA IELA 25, VALKA, VALKAS NOVADS, LV-4701<br />

VALKAS NOVADS<br />

894 ĒRĢEMES PAMATSKOLA<br />

ĒRĢEMES PAMATSKOLA, ĒRĢEME, ĒRĢEMES PAGASTS, VALKAS<br />

NOVADS, LV-4711<br />

VALKAS NOVADS 898 KĀRĶU PAGASTA PĀRVALDE AUSMAS, KĀRĶI, KĀRĶU PAGASTS, VALKAS NOVADS, LV-4716<br />

VALKAS NOVADS 906 LUGAŽU MUIŽA LUGAŽU MUIŽA, VALKAS PAGASTS, VALKAS NOVADS, LV-4700


VALKAS NOVADS 908 VIJCIEMA PAGASTA PĀRVALDE DALDERI, VIJCIEMS, VIJCIEMA PAGASTS, VALKAS NOVADS, LV-4733<br />

VALKAS NOVADS 909 PAGASTA TAUTAS NAMS LUTURSKOLA, STEPI, ZVĀRTAVAS PAGASTS, VALKAS NOVADS, LV-4735<br />

VALMIERA 910 VALMIERAS KULTŪRAS CENTRS RĪGAS IELA 10, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 911 SIA "VALMIERAS NAMSAIMNIEKS" SEMINĀRA IELA 2A, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 912 PĀRGAUJAS ĢIMNĀZIJA ZVAIGŽŅU IELA 4, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 913 PĀRTIKAS RAŽOTĀJU VIDUSSKOLA AUSEKĻA IELA 25B, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 914 VALMIERAS 5. VIDUSSKOLA RAIŅA IELA 3, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 915 VALMIERAS 2. VIDUSSKOLA RAIŅA IELA 11, VALMIERA, LV-4201<br />

VALMIERA 916 PĀRGAUJAS PAMATSKOLA MEŽA IELA 12A, VALMIERA, LV-4201<br />

BEVERĪNAS NOVADS<br />

BEVERĪNAS NOVADS<br />

BEVERĪNAS NOVADS<br />

905 TRIKĀTAS KULTŪRAS NAMS<br />

920 BRENGUĻU SĀKUMSKOLA<br />

925 BEVERĪNAS NOVADA DOME<br />

NĀKOTNES IELA 2, TRIKĀTA, TRIKĀTAS PAGASTS, BEVERĪNAS NOVADS,<br />

LV-4731<br />

"AVOTKALNI", BRENGUĻI, BRENGUĻU PAGASTS, BEVERĪNAS NOVADS,<br />

LV-4245<br />

"PAGASTMĀJA", MŪRMUIŽA, KAUGURU PAGASTS, BEVERĪNAS NOVADS,<br />

LV-4224<br />

BURTNIEKU NOVADS 895 ĒVELES PAGASTA BIBLIOTĒKA PĀVULĒNI, ĒVELE, ĒVELES PAGASTS, BURTNIEKU NOVADS, LV-4712<br />

BURTNIEKU NOVADS 921<br />

BURTNIEKU PAGASTA KULTŪRAS<br />

CENTRS<br />

JAUNATNES IELA 15, BURTNIEKI, BURTNIEKU PAGASTS, BURTNIEKU<br />

NOVADS, LV-4206<br />

BURTNIEKU NOVADS 930 MATĪŠU PAGASTA PĀRVALDE UPES IELA 22, MATĪŠI, MATĪŠU PAGASTS, BURTNIEKU NOVADS, LV-4210<br />

BURTNIEKU NOVADS<br />

BURTNIEKU NOVADS 937<br />

933 RENCĒNU PAGASTA PĀRVALDE<br />

VALMIERAS PAGASTA KULTŪRAS<br />

NAMS<br />

VALMIERAS IELA 13, RENCĒNI, RENCĒNU PAGASTS, BURTNIEKU NOVADS,<br />

LV 4232<br />

VANAGU IELA 4, VALMIERMUIŽA, VALMIERAS PAGASTS, BURTNIEKU<br />

NOVADS, LV-4219<br />

PAGASTNAMS, VECATE, VECATES PAGASTS, BURTNIEKU NOVADS, LV-<br />

BURTNIEKU NOVADS 938 VECATES PAGASTA PĀRVALDE<br />

4211<br />

MAZSALACAS NOVADA KULTŪRAS<br />

MAZSALACAS NOVADS 917<br />

RŪJIENAS IELA 1, MAZSALACA, MAZSALACAS NOVADS, LV-4215<br />

CENTRS<br />

MAZSALACAS NOVADS 932 RAMATAS PAGASTA PĀRVALDE "ĶĪŠI", RAMATA, RAMATAS PAGASTS, MAZSALACAS NOVADS, LV-4216<br />

MAZSALACAS NOVADS 934 SĒĻU PAGASTA PĀRVALDE "SĒĻU MUIŽA", SĒĻI, SĒĻU PAGASTS, MAZSALACAS NOVADS, LV-4213


MAZSALACAS NOVADS 935 SKAŅKALNES PAGASTA PĀRVALDE "PAGASTMĀJA", SKAŅKALNES PAGASTS, MAZSALACAS NOVADS, LV-4215<br />

NAUKŠĒNU NOVADS 928 ĶOŅU PAGASTA PĀRVALDE CELTNIEKI, ĶOŅU PAGASTS, NAUKŠĒNU NOVADS, LV-4247<br />

NAUKŠĒNU NOVADS 931 NAUKŠĒNU NOVADA PAŠVALDĪBA PAGASTA NAMS, NAUKŠĒNU PAGASTS, NAUKŠĒNU NOVADS, LV-4244<br />

RŪJIENAS NOVADS 918 RŪJIENAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBA RAIŅA IELA 3, RŪJIENA, RŪJIENAS NOVADS, LV-4240<br />

RŪJIENAS NOVADS 923 IPIĶU PAGASTA PĀRVALDE PAPARDES, IPIĶI, IPIĶU PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS, LV-4242<br />

JERU PAMATSKOLA, ENDZELE, JERU PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS, LV-<br />

RŪJIENAS NOVADS 924 JERU PAGASTA PĀRVALDE<br />

4234<br />

RŪJIENAS NOVADS 929 LODES PAGASTA PĀRVALDE LIEPLEJAS, LODE, LODES PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS, LV-4248<br />

PAGASTMĀJA, VILPULKA, VILPULKAS PAGASTS, RŪJIENAS NOVADS, LV-<br />

RŪJIENAS NOVADS 939 VILPULKAS PAGASTA PĀRVALDE<br />

4241<br />

VALMIERAS NOVADS 919 BĒRZAINES PAGASTA PĀRVALDE PĪLĀDŽI, BĒRZAINE, BĒRZAINES PAGASTS, KOCĒNU NOVADS, LV-4208<br />

VALMIERAS NOVADS 922 DIKĻU PAGASTA KULTŪRAS NAMS STRAUMES, DIKĻI, DIKĻU PAGASTS, KOCĒNU NOVADS, LV-4223<br />

VALMIERAS NOVADS 926 KOCĒNU NOVADA DOME ALEJAS IELA 8, KOCĒNI, KOCĒNU PAGASTS, KOCĒNU NOVADS, LV-4220<br />

VALMIERAS NOVADS 927 RUBENES PAMATSKOLA VALMIERAS IELA 1, RUBENE, KOCĒNU PAGASTS, KOCĒNU NOVADS, LV<br />

VALMIERAS NOVADS 936<br />

VALMIERAS NOVADS<br />

KULTŪRAS UN SPORTA CENTRS<br />

VAIDAVA<br />

940 ZILĀKALNA PAGASTA PĀRVALDE<br />

SKOLAS IELA 1, VAIDAVA, VAIDAVAS PAGASTS, KOCĒNU NOVADS, LV-<br />

4228<br />

IMANTA IELA 7, ZILAISKALNS, ZILĀKALNA PAGASTS, KOCĒNU NOVADS,<br />

LV-4222<br />

VENTSPILS 254 KULTŪRAS CENTRS KULDĪGAS IELA 18, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 255 VENTSPILS 3. VIDUSSKOLA TĀRGALES IELA 5, VENTSPILS, LV-3602<br />

VENTSPILS 256 VENTSPILS 4. VIDUSSKOLA RĪGAS IELA NR.12A, VENTSPILS, LV<br />

VENTSPILS 257 VENTSPILS 2. PAMATSKOLA BĒRZU IELA 54, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 258 VENTSPILS VAKARA VIDUSSKOLA SAULES IELA 37, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 259 VENTSPILS 1. PAMATSKOLA PĻAVAS IELA 25/27, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 260 VENTSPILS JAUNRADES NAMS MAIZNIEKU IELA 11, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 261 VENTSPILS 6. VIDUSSKOLA SARKANMUIŽAS DAMBIS 1, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 262 VENTSPILS AUGSTSKOLA INŽENIERU IELA 101, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS 263 PĀRVENTAS BIBLIOTĒKA TĀRGALES IELA 4, VENTSPILS, LV-3602


VENTSPILS 264 VENTSPILS 5. VIDUSSKOLA TĀRGALES IELA 61, VENTSPILS, LV-3602<br />

VENTSPILS PILSĒTAS PANSIONĀTS UN<br />

VENTSPILS 265<br />

PĒRKOŅU IELA 21, VENTSPILS, LV-3601<br />

BĒRNU NAMS "SELGA"<br />

VENTSPILS 266 GĀLIŅCIEMA BIBLIOTĒKA KULDĪGAS IELA 110, VENTSPILS, LV-3601<br />

VENTSPILS NOVADS 941 PILTENES PILSĒTAS PĀRVALDE LIELĀ IELA 28, PILTENE, VENTSPILS NOVADS, LV-3620<br />

VENTSPILS NOVADS 942 ANCES PAGASTA PĀRVALDE AUSMAS, ANCES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3612<br />

VENTSPILS NOVADS 943 JŪRKALNES PAGASTA PĀRVALDE KRASTI, JŪRKALNES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3626<br />

VENTSPILS NOVADS 944 POPES PAGASTA PĀRVALDE PAGASTMĀJA, POPES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3614<br />

VENTSPILS NOVADS 945 PUZES PAGASTA PĀRVALDE BLĀZMA, PUZES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3613<br />

VENTSPILS NOVADS 946 TĀRGALES PAGASTA PĀRVALDE DZINTARKALNI, TĀRGALES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3621<br />

VENTSPILS NOVADS 947 UGĀLES PAGASTA PĀRVALDE PAGASTMĀJA, UGĀLES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3615<br />

VENTSPILS NOVADS 948 USMAS PAGASTA PĀRVALDE AUSEKLĪŠI, USMAS PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3619<br />

VENTSPILS NOVADS 949 UŽAVAS PAGASTA PĀRVALDE UŽAVAS PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3627<br />

VENTSPILS NOVADS<br />

950 ZŪRU PAMATSKOLA<br />

ZŪRU PAMATSKOLA, VENTAVA, VĀRVES PAGASTS, VENTSPILS NOVADS,<br />

LV-3623<br />

VENTSPILS NOVADS 951 ZIRU PAGASTA PĀRVALDE SAULGRIEŽI, ZIRU PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3624<br />

VENTSPILS NOVADS 952 ZLĒKU PAGASTA PĀRVALDE PŪCĪTES, ZLĒKU PAGASTS, VENTSPILS NOVADS, LV-3617

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!