19.10.2012. (Nr. 41)

iecava.lv

19.10.2012. (Nr. 41)

. 2012. gada 19. oktobrīPārbauda kaulu blīvumuElīna Arāja«Manas Aptiekas» klientiemIecavā pirmdien,15. oktobrī, bija iespējanoteikt osteoporozes risku.Lai diagnosticētu šo slimību,ar speciāliem aparātiem nosakakaulu blīvumu. Šoreiz tikaveikts skrīninga mērījums, laiapzinātu pacientus, kuriem jādodasuz nopietnāku pārbaudinoskaidrot galīgo diagnozi. Skrīningamērījuma procedūra notikaātri, tādēļ «Nycomed» firmaspārstāve Darja Gorbenko dienaslaikā pieņēma ap 70 pacientu.Speciāliste pacientiem uzreizizskaidroja iegūtos pārbaudesrezultātus un ieteica, kā rīkotiestālāk. Pārsvarā uz pārbaudiieradās 50-80 gadus vecas personas,jo šiem cilvēkiem ir lielākssaslimšanas risks, taču arījaunie pacienti vēlējās zināt, cikstipri ir viņu kauli. Kalcija trūkumukaulos atklāj arvien biežākun arvien jaunākiem cilvēkiem,stāsta D. Gorbenko. Šajos laikosir grūti ar pārtiku vien uzņemtpietiekamo kalcija devu. Turklātbērniem bieži ir nepilnvērtīgs uzturs,un jaunietes mēdz aizrautiesar diētām. «Asinīs jābūt noteiktaikalcija normai. Ja kalcijatrūkst, organisms to izsūc nokauliem,» stāsta D. Gorbenko.Mēdz būt, ka asinsainā uzrādāsZiņas lauksaimniekiem : : :Piešķirts atlikušais degvielas apjoms,kam piemērots akcīzes nodokļa atbrīvojumsLauku atbalsta dienests(LAD), pamatojoties uz Ministrukabineta 2011. gada 3. maijanoteikumiem Nr. 344 «Kārtība,kādā no akcīzes nodokļa atbrīvodīzeļdegvielu (gāzeļļu), koizmanto lauksaimniecības produkcijasražošanai, lauksaimniecībaszemes apstrādei unmeža vai purva zemes apstrādei,kurā kultivē dzērvenes vai mellenes,kā arī zemes apstrādei zemzivju dīķiem», lauksaimniecībasprodukcijas ražotājiem ir piešķīrisatlikušo dīzeļdegvielasapjomu (20 litri), kam piemēroakcīzes nodokļa atbrīvojumu,2012./2013. saimnieciskajamgadam, t. i., no kārtējā gada 1.jūlija līdz nākamā gada 30. jūnijam.Tādējādi līdz šī gada 12. oktobrimir piešķirti 100 litri dīzeļdegvielaspar vienu atbilstošāsplatības hektāru 2012./2013.pietiekams kalcija daudzums,bet, kāds tas ir kaulos, nevar zināt.Tādēļ jāveic šī kaulu blīvumapārbaude. Speciāliste iesakatopošajām māmiņām laicīgi parūpētiespar pietiekamu kalcijadaudzumu organismā, lai tasnetrūktu ne bērniņam, ne pašai,jo mazulis no mātes paņem ļotidaudz kalcija.Kas ir osteoporozeOsteoporoze ir sistēmiskaskeleta saslimšana, kurai ir raksturīgazema kaulu masa unkaulaudu mikroarhitektonikasbojājumi. Osteoporoze progresēbez redzamām pazīmēm, un bieživien to atklāj tikai pie pirmajiemlūzumiem, skaidrots www.osteo.lv. Ozteoporozei raksturīgākieir gūžas locītavu, mugurkaulaskriemeļu un plaukstaspamatnes lūzumi. Slimībai attīstoties,kauli pastiprināti zaudēminerālvielas – kalciju unfosforu, rezultātā kļūstot porainiun dobumaini. Tie paliek trausliun lūst pat pie nelielas slodzesvai traumas.Ēdīsim sieru un vingrosimLai nenonāktu līdz saslimšanai,svarīgas ir fiziskās aktivitātesun veselīgs uzturs.Visai maldīgs ir uzskats, kabiezpiens ir galvenais kalcijaavots. To var secināt pēc tabulas«Nycomed» izdotajā brošūrā,kurā attēlots vairāku produktusaimnieciskajam gadam.Jau pašlaik degvielu ar akcīzesnodokļa atbrīvojumu variegādāties no tirgotājiem, kurireģistrējušies šādas degvielastirdzniecībai. Degvielas tirgotājusaraksts regulāri tiek aktualizētsun publicēts LAD mājaslapaswww.lad.gov.lv sadaļā«Akcīzes degviela».LAD aicina klientus izmantotelektronisko pieteikšanāssistēmu (EPS). Ar tās palīdzībuiespējams sekot līdzi izlietotāsdegvielas daudzumam un redzētatlikumu.Zivsaimniecības un valstsatbalsta departamentsValsts atbalsta daļaTālrunis: 67027326,67027204Klientu apkalpošanas daļaTālrunis: 67027693,67027684Seniore Zaiga daudzus gadus nostrādājusi Iecavasputnu fabrikā, kur jau tolaik sajutusi veselības problēmas.Šoreiz, izmantojot izdevību, viņa devās uz kaulu blīvumanoteikšanu un ļoti priecājās, ka ir tādas pārbaudes:«Labāk, lai zinu, kas man ir un kas nav!»kalcija saturs. Biezpienā kalcijair pat mazāk nekā piena šokolādē,lazdu riekstos un konservētāsAtlantijas sardīnēs, kurāskalcija saturs ir vairāk kā 38reižu lielāks nekā lašos. Interesanti,ka spēcīgi kaitnieki organismamir kafija un tēja (melnāun zaļā). Tie ir dzērieni, kas noorganisma izskalo lielu daudzumukalcija. Toties ar kalcijubagātākais produkts ir Krievijassiers, kuram seko Latvijassiers. Piemēram, 55 gadus vecaisievietei dienā būtu jāapēd 300grami Krievijas siera.Taču kalcijs viens pats organismāslikti uzsūcas, tādēļnepieciešams arī D3 vitamīns,kuru mēs uzņemam ar sauli.Šis vitamīns ir sastopams arīaknās, olu dzeltenumā, zivīs,īpaši - lašos, mencās un sardīnēs.D vitamīns cilvēkam ir noderīgsne vien kaulu veselībasuzlabošanai un uzturēšanai, betarī daudzu citu funkciju veikšanai.Vairāk informācijas par kalciju,D vitamīnu produktos, parslimības ārstēšanu un profilaksivarat meklēt interneta vietnēswww.kalcijs.lv un www.osteo.lv.Pārbaudes «ManasAptiekas» klientiemDivas reizes gadā «ManasAptiekas» klientiem Iecavā ir iespējaveikt kādu no pārbaudēm.Kaulu blīvumu bijis iespējamsnoteikt jau vairākas reizes, tačupacienti aptiekā saņēmuši arīholesterīna un cukura līmeņadiagnostiku, stāsta farmaceitesIrēna Indāne un Astrīda Antipina.Kaulu blīvumu pārbaudījusijau liela daļa iecavnieku. Veselībaspārbaudes aptiekā vienmērir plaši apmeklētas; ir klienti,kas dara to atkārtoti.Par turpmākajiem diagnostikaspiedāvājumiem varēs uzzināt,sekojot informācijai ikmēnešabezmaksas žurnālā «ManaVeselība», kuru atradīsiet savāpastkastītē vai aptiekā, Skolasielā 4. Jāatgādina, ka joprojāmaptiekā ik dienu par simboliskusamaksu jebkurš var pārbaudītasinsspiedienu.Zorģos izveidos jaunusabiedriskā transporta pieturvietu1.lpp.Atbilstoši šim lēmumam plānotsizdarīt izmaiņas sabiedriskātransporta pakalpojumu pasūtījumalīgumā ar SIA «AIPS»,kā arī izsniegt apliecinājumusminētajiem reisiem no 2012.gada 1. novembra līdz 2020.gada 31. decembrim. Lēmumsstāsies spēkā ar 1. novembri pēcsaskaņošanas ar VSIA «Autotransportadirekcija».Zemgales plānošanas reģionaAttīstības padomes sēdē piedalījāsarī Iecavas novada Domespriekšsēdētājs Jānis Pelsis.Par pieņemto lēmumu viņš irgandarīts un cer, ka priecīgi būsarī Zorģu iedzīvotāji, kas bija izmaiņuiniciatori. Līdzšinējā pieturvietaatradās tālu, piedevāmgājiens gar šosejas malu bija nedrošs.


Iecava ripo Spānijas AndalūzijāInga Čipenainternātpamatskolas direktoravietniece izglītības jomāSākot ar 2012. gada rudeni,Iecavas internātpamatskolasskolēni un skolotājiguvuši iespēju piedalītiesmūžizglītības programmas«COMENIUS» daudzpusējāspartnerības projektā «CyclingEurope» (Eiropa uz divriteņa),kura mērķis ir popularizētriteņbraukšanu skolēniem,skolotājiem un vecākiem.Darbā tiks iesaistīti skolēnivecumā no deviņiem līdz 16gadiem. Saskaņā ar šo mērķi,partnerības laikā tiks organizētasaktivitātes, kas popularizēriteņbraukšanu, plānotas veloceliņuun velonovietņu izbūvesiespējas, aktivizēta ekodārzuveidošana un uzlabotas svešvaloduprasmes.Par veiksmīgo iesaistīšanosinteresantajā projektā jāpateicasangļu valodas skolotājai IvetaiKlīdzējai. Personīgu iemesludēļ Iveta projekta Latvijas koordinatorapienākumus turpmākdeleģējusi man - Ingai Čipenai.Oktobra pirmajā nedēļā tikarealizēta projekta pirmā mobilitāteSpānijā, kur pulcējās visupartnerības valstu delegācijas.Iecavas internātpamatskolupārstāvēja komanda sešu cilvēkusastāvā – skolotājas IngaČipena, Dzidra Miezere un IevaPlēsuma, kā arī 9.c klases skolēniLoreta Līva Lazdiņa, AigarsDambis un Mairita Ezeriņa. Pārstāvjiem,viesojoties Andalūzijā,Navas de San Juan ciemataskolā «San Juan Bautista», bijaiespēja iepazīties ar visu dalībvalstukomandām no Turcijas,Itālijas un Vācijas, kā arī iejustiesdraudzīgajā spāņu skolaskolektīvā. Sagaidīšana skolā bijagrandioza, skolēni demonstrējaneslēptu prieku par mūsu ierašanosun sveica mūs ar apdullinošiskaļām ovācijām, vicinotrokās pašu zīmētus partnervalstukarodziņus. Pēc sagaidīšanasvisi pulcējās zālē, lai uzstātosar prezentāciju par savu valsti,skolu un izglītības sistēmu.Trijās viesošanās dienāsskolēniem un skolotājiem bijaiespēja piedalīties dažādās veloaktivitātēs,vērot seno velosipēduizstādi, videomateriālus uncitas interesantas sagatavotāsekspozīcijas saistībā ar sportuun velobraukšanu visās partnervalstīs.Skolēni piedalījās dažādāssporta sacensībās: volejbolā,basketbolā, futbolā, kā arīūdenspolo turnīrā vietējā sportacentrā, savukārt koordinatoriemnācās vienoties ar partneriempar darba niansēm nopietnāsstarpvalstu pārrunās. Par projektaaktivitātēm interesējās vietējātelevīzija, ierakstos iemūžinotdalībnieku viedokļus.Interesantākā programmasdaļa bija 14 kilometru velobrauciensno Andalūzijas pilsētiņasUbeda uz citu pilsētu – Baezu,kur piedalījās gan skolēni, ganizturīgākie skolotāji. Labi organizētaisgrupas brauciens ļāvavelosipēdistiem izbaudīt kalnaināapvidus estētiku un pārbaudītsavus spēkus, stumjot velosipēdupuskilometru smilšainākalnā cauri gleznainam olīvkokudārzam. Arī es piedalījos šajābraucienā un patiešām lepojosar savu spēju to godam paveikt!Kopīgais piedzīvojums saliedējadažādo valstu dalībniekus, veidojotjaunas draudzības, kurasturpināsies virtuāli un cerot sastaptdraugus nākamajās mobilitātēspārējās valstīs.Spāņu partneri paralēli sportaaktivitātēm bija sagatavojušipārdomātu kultūras programmu,kas ļāva iepazīt Andalūzijasvēstures pieminekļus, skaistaspilsētas, dabas vērtības un patkorridas buļļu audzēšanas niansesīsta, godalgām bagāta toreadorasaimniecībā! Visapkārt rindojasolīvu birzis, cik tālu viensniedzas skats. Šī ainava uz ilgulaiku iespiedīsies Spānijas mobilitātesdalībnieku atmiņā.Ceļā uz Andalūziju, kas atrodas300 attālumā no galvaspilsētas,Latvijas pārstāvji paviesojāsarī Madridē, iepazīstot skaistoarhitektūru un raibo pilsētasdzīvi.Dalība projektā ir ne vienizcils piedzīvojums un lieliskapieredze, bet arī nopietns izaicinājums,jo ikvienam braucējamir jābūt gatavam sazinātiessvešvalodās – turklāt ar angļuvalodu vien nebūs līdzēts! Katramjābūt pa spēkam veikt fiziskāsaktivitātes un iejusties cittautiešuģimenēs. Varam patiesilepoties ar saviem skolēniem,kuri lieliski tika galā ar visiemizaicinājumiem! Latvijas partnerugalvenais uzdevums turpmākir izveidot saziņas vārdnīcuvisās projektā iesaistīto valstuvalodās. Paralēli galvenajam uzdevumamir jāveic virkne citunozīmīgu uzdevumu, kuri jāapkopoprojekta mājas lapā partnerībaslaikā divu gadu ilgumā.Visnopietnākais izaicinājumsIecavas internātpamatskolu sagaidaaprīļa vidū, kad mumsjāorganizē projekta mobilitātemūsu skolā. Darbs solās būt ļoti2012. gada 19. oktobrīno skolas albuma.Aigars un Līva gatavi 14 kilometru velobraucienam.Spānijas koordinatori un Latvijas skolotāji:Karolīna un Deivids – malās;Ieva, Dzidra, Inga – vidū.Interesantākā programmas daļa bija14 kilometru velobrauciens, kurā piedalījāsgan skolēni, gan izturīgākie skolotāji.apjomīgs, jo Iecavu apciemosvisas projekta dalībvalstu grupas.Šajā laikā patiesi vēlamiessaulainu laiku un dīgstošu zaļuzāli, lai varētu palepoties ar savuskaisto zemi! Ceram, ka mumsviss izdosies lieliski.


• Smilts, grants, šķembas• Kūtsmēsli, būvgruži• Pašizgāzējs 10m³ ariekrāvēju• Kūtsmēslu virca arpiegādi.Strādājam arī brīvdienās.Tālr. 28288822.20. oktobrī pl.10:00Iecavas kultūras namāJāņa ZīvārtapiemiņasturnīrsZolītē.Pieteikšanās no pl. 9:30.Dalības maksa Ls 5.Reklāma un sludinājumi : : :SIA «SKUJENIEKI» piedāvā:• skaldītu malku;• zāģmateriālus pēcpasūtījuma;• meža stādāmo materiālu(bērza, priedes, eglesietvarstādus).Tālr. 29452087.Kanalizācijas sūknēšana (10 t)Smilts, grants, šķembas, melnzeme,kūtsmēsli, būvgružu izvešana(pašizgāzējs 10 m 3 ar iekrāvēju)(pašizgāzējs ar 12 m 3 konteineru)Ķēžu ekskavatora pakalpojumiGrunts veltņa pakalpojumiTālr. 29457686.Iecavas novada dome aicinauz Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas un Attīstības programmasPUBLISKO APSPRIEŠANUno 12. oktobra līdz 10. novembrim.Rakstiskus komentārus un priekšlikumus par novada plānošanasdokumentiem iespējams iesniegt līdz 12. novembrim.Ar publiskās apspriešanas materiāliem var iepazīties:• pašvaldības mājas lapā www.iecava.lv• kultūras namā katru darba dienu no plkst. 12:00 līdzplkst. 21:00 (līdz plkst. 17:00 ieeja no administrācijaspuses, pēc plkst.17:00 - pa centrālajām durvīm);• novada domes Attīstības nodaļā darba dienās atbilstošiiestādes darba laikiem. Tālrunis uzziņām 63941937.25. oktobrī no plkst. 19:00Iecavas kultūras namā Rīgas ielā 18 notiksSABIEDRISKĀS APSPRIEŠANAS SANĀKSME.Pamatojoties uz Iecavas novada domes 2012. gada 9. oktobralēmumu (prot. Nr.12, 3.p.) «Par nekustamā īpašuma Iecavasnovada «Ābeļdārzi» detālplānojuma apstiprināšanu galīgajā redakcijā»un saistošo noteikumu nr. 13 (prot. nr. 12, 3. p.) «Pardetālplānojuma Iecavas novada «Ābeļdārzi» grafisko daļu un teritorijasizmantošanas un apbūves noteikumiem» ir apstiprinātsnekustamā īpašuma Iecavas novada «Ābeļdārzi» (apzīmējums kadastrā40640103199, platība – 1,55 ha) detālplānojums galīgajāredakcijā un izdoti saistošie noteikumi nr. 13., kas apstiprinātiar Iecavas novada domes 2012. gada 9. oktobra sēdes lēmumu(prot. Nr. 12. 3. p.).Ar detālplānojumu var iepazīties Iecavas novada domē, Iecavā,Skolas ielā 4, zemes ierīcības dienesta darba kabinetā.••••Pārdod : : :2 istabu dzīvokli Iecavascentrā. Tālr. 29269238.māju Robežu ielā 2.Tālr. 22022053.Iecavas taras punkts EdvartaVirzas ielā 14 pieņem visuveidu alus pudeles (Latvijāražotās un arī «Baltika»). Jair vairāk kā 500 pudeles,aizbrauksim pakaļ. Lēti pārdod3 l burkas.Tālr. 29166190, 29164600.Dažādi : : :Veicam dzīvokļu, mājukosmētisko un kapitāloremontu. Piedāvājamdažādus jumta, mūrēšanasdarbus, būvējam arī terases,nojumes un tml.Tālr. 26060411.AUTOVADĪTĀJU KURSIMaksa par kursiem Ls 20Skolēniem, studentiem Ls 15Braukšana 45 min. Ls 6www.zams.lvTālr. 29121985ZAMSMācību sākums22. oktobrī28. oktobrī plkst. 11:00Baložu kapusakopšanas talka.24. oktobrīmazajā Zālītes skolāZālītē, Upes ielā 8ATVĒRTO DURVJU DIENA.Gaidām ciemos!Tālr. 29125206.2012. gada 19. oktobrīKultūras namā21. oktobrī pl.18:00ukraiņu cirks«TRANSFORMERIS».Ieejas maksa – Ls 2.Biļešu iepriekšpārdošanaIecavas kultūras namā..27. oktobrī pl. 18:00izrāžu apvienība PANNApiedāvā stand-up komēdijuar Lauri Dzelzīti izrādē«LĪGAVAINIS».Režisors Juris Rijnieks.Ieejas maksa - Ls 4 un Ls 5.Biļešu iepriekšpārdošanaIecavas kultūras namā.3. novembrī pl. 19:00Bauskas tautas teātrisar L. Stumbres lugu«KUĢĪTIS MIGLĀ».Izrāde par cilvēku vienaldzībupret līdzcilvēkiem, parsavstarpējām attiecībāmun, protams, par mīlestībaslīkločiem.Režisore I. Hegenbarte.Ieejas maksa – Ls 116. novembrī pl.18:00Latvijas Valsts94. gadadienaiveltīts pasākums ar svinīgu«Iecavas Gada cilvēks»balvas pasniegšanu un«LADY`S SWEET» koncertu.24. novembrī pl. 20:00RUDENS RAŽAS BALLE.Lustēsimies kopā ar grupu«Roja». Ieejas kartes variegādāties Iecavaskultūras namā.Ieejas kartes cena - Ls 5.Tuvākas ziņaspa tālr.: 63941234; 26666126.30. novembrī pl. 17:00Tikšanāsar Inesi Zinģīti.Līdzi jāņem:• frotē dvielītis 1,20m, lai varapņemt plecus;• ērts apģērbs, lai var rīvētiesar dvieli;• kājās jābūt īsajām zeķītēm,lai var atbrīvot pēdasmasāžai;• laba oma un vēlme piekoptveselīgu dzīvesveidu!Ieejas maksa - Ls 1.Izdevējs – IECAVAS NOVADA DOME.Reģistrācijas Nr. 0007011661.Redakcijas adrese: Skolas ielā 4, Iecavā, LV-3913.Redakcijas tālr. 63941299, e-pasts: avize@iecava.lv, fakss 63941991.Redkolēģija: Jānis Pelsis, Agra Zaķe, Arnis Grundmanis, Juris Ludriķis, Mihails Haļitovs.Redaktora pienākumu izpildītāja Anta Kļaveniece, korespondenta pienākumu izpildītāja Elīna Arāja.Sagatavots drukai SIA «Silverprint». Metiens 1000 eks.Publicētais ne vienmēr atspoguļo redakcijas viedokli.Pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz «Iecavas Ziņām» obligāta.Laikraksts iznāk kopš 1995. gada 24. februāra.

More magazines by this user
Similar magazines