Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

2016 gada janvāris 2016 gada septembris

nr.p.k. Iestādes nosaukums Tarificēto pedagogu skaits (2016.01.01) Slodze likmēs uz 21 st. 2016. gada janvāris 2016. gada septembris starpība Slodze likmēs uz 30 st. vidējā mēneša darba likme Mērķdotācija Tarificēto pedagogu skaits (2016.01.09) Slodze vidējā Mērķdotācij likmēs uz 30 mēneša a st. darba likme starpība pedagogu skaitā starpība likmju skaitā starpība mērķdotācij ā 1 Žīguru pamatskola 13 10 7 630,57 4413,98 13 7,381 708,77 5231,42 0 0,381 817,44 78,20 2 Zvejniekciema vidusskola 29 26,551 18,5857 850,76 15812,01 28 20,432 849,48 17356,5 -1 1,8463 1544,49 -1,29 3 Zūru pamatskola 16 17,739 12,4173 730,03 9065,02 18 14,555 794,74 11567,38 2 2,1377 2502,36 64,70 4 Zilupes vidusskola 47 55,9 39,13 704,52 27567,83 46 38,26 763,68 29218,35 -1 -0,87 1650,52 59,16 5 Ziemeru pamatskola 13 10,102 7,0714 645,28 4563,03 14 8,698 699,99 6088,52 1 1,6266 1525,49 54,71 6 Ziemeļvalstu ģimnāzija 77 87,441 61,2087 833,57 51021,95 75 67,171 884,83 59434,86 -2 5,9623 8412,91 51,26 7 Zemgales vidusskola 22 22,647 15,8529 624,02 9892,51 24 16,819 701,34 11795,76 2 0,9661 1903,25 77,32 8 Zemgales vidusskola 32 31,89 22,323 792,13 17682,68 30 24,62 890,24 21917,66 -2 2,297 4234,98 98,11 9 Zālītes speciālā internātpamatskola 40 36,78 25,746 963,45 24805,11 35 15,211 933,21 14195,1 -5 -10,535 -10610,01 -30,24 10 Zaubes pamatskola 14 10,446 7,3122 622,52 4551,96 13 6,034 709,34 4280,14 -1 -1,2782 -271,82 86,82 11 Zasas vidusskola 24 25,905 18,1335 686,79 12453,83 22 15,629 700,41 10946,76 -2 -2,5045 -1507,07 13,63 12 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 30 23,303 16,3121 632,87 10323,38 30 15,751 694,75 10943,05 0 -0,5611 619,67 61,89 13 Zaķumuižas pamatskola 20 20,182 14,1274 771,93 10905,37 24 18,224 766,35 13966,05 4 4,0966 3060,68 -5,58 14 Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola 15 15,362 10,7534 640,37 6886,16 15 9,232 706,42 6521,68 0 -1,5214 -364,48 66,05 15 Vīpes pamatskola 13 6,999 4,8993 617,11 3023,4 12 4,89 697,15 3409,08 -1 -0,0093 385,68 80,04 16 Virgas pamatskola 14 12,616 8,8312 637,28 5627,95 14 7,858 713,55 5607,11 0 -0,9732 -20,84 76,27 17 Vircavas vidusskola 41 40,055 28,0385 638,84 17912,09 40 27,654 710,22 19640,45 -1 -0,3845 1728,36 71,38 18 Virbu pamatskola 18 15,298 10,7086 713,49 7640,44 18 11,269 767,17 8645,23 0 0,5604 1004,79 53,68 19 Viļānu vidusskola 60 70,747 49,5229 709,73 35148,11 57 52,57 774,56 40718,82 -3 3,0471 5570,71 64,83 20 Viļakas Valsts ģimnāzija 22 16,925 11,8475 796,89 9441,15 22 14,005 872,16 12214,61 0 2,1575 2773,46 75,27 21 Viļakas pamatskola 19 11,803 8,2621 788,04 6510,88 18 7,384 746,33 5510,9 -1 -0,8781 -999,98 -41,71 22 Vilgāles pamatskola 15 15,41 10,787 677,59 7309,13 16 9,309 708,63 6596,66 1 -1,478 -712,47 31,05 23 Vilces pamatskola 13 14,187 9,9309 639,69 6352,68 15 10,167 702,11 7138,33 2 0,2361 785,65 62,42 24 Vijciema pamatskola 11 8,783 6,1481 626,24 3850,17 11 7,733 695,94 5381,67 0 1,5849 1531,5 69,70 25 Viesītes vidusskola 38 41,916 29,3412 693,14 20337,6 37 30,487 853,84 26031,14 -1 1,1458 5693,54 160,70 26 Viduču pamatskola 17 16,404 11,4828 658,22 7558,21 16 10,544 745,79 7863,58 -1 -0,9388 305,37 87,57 27 Vidrižu pamatskola 19 14,511 10,1577 620,45 6302,35 18 10,285 767,23 7890,94 -1 0,1273 1588,59 146,78 28 Vidagas Sikšņu pamatskola 11 7,236 5,0652 645,92 3271,71 6 3,134 727,81 2280,96 -5 -1,9312 -990,75 81,89 29 Vērgales pamatskola 17 17,058 11,9406 703,17 8396,28 16 12,142 719,60 8737,37 -1 0,2014 341,09 16,43 30 Vestienas pamatskola 12 8,601 6,0207 638,50 3844,22 12 7,44 708,66 5272,43 0 1,4193 1428,21 70,16 31 Verēmu pamatskola 13 14,104 9,8728 627,45 6194,73 14 9,534 704,89 6720,46 1 -0,3388 525,73 77,44 32 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 42 40,615 28,4305 875,42 24888,64 45 33,092 943,12 31209,78 3 4,6615 6321,14 67,70 33 Ventspils vakara vidusskola 28 24,959 17,4713 686,42 11992,68 23 14,449 713,27 10306,11 -5 -3,0223 -1686,57 26,85 34 Ventspils Centra sākumskola 48 35,811 25,0677 775,96 19451,62 47 25,509 767,42 19576,05 -1 0,4413 124,43 -8,55 35 Ventspils 6. vidusskola 59 64,718 45,3026 761,04 34477,06 58 41,586 835,39 34740,51 -1 -3,7166 263,45 74,35 36 Ventspils 5. vidusskola 34 33,62 23,534 710,31 16716,37 32 24,962 730,43 18232,93 -2 1,428 1516,56 20,12 37 Ventspils 4. vidusskola 62 70,073 49,0511 778,57 38189,72 62 47,483 777,74 36929,49 0 -1,5681 -1260,23 -0,83 38 Ventspils 3. vidusskola 36 42,499 29,7493 664,83 19778,13 37 29,651 718,29 21298,08 1 -0,0983 1519,95 53,47 39 Ventspils 2. vidusskola 42 53,983 37,7881 772,65 29196,79 43 39,793 752,77 29955,04 1 2,0049 758,25 -19,87 40 Ventspils 2. pamatskola 28 33,007 23,1049 676,27 15625,2 32 23,331 774,64 18073,03 4 0,2261 2447,83 98,36 41 Ventspils 2. pamatskola 1 0,453 0,3171 709,05 224,84 1 0,233 825,28 192,29 0 -0,0841 -32,55 116,23 42 Ventspils 1. pamatskola 32 35,65 24,955 682,91 17042,09 34 27,924 717,93 20047,49 2 2,969 3005,4 35,02 43 Vecumnieku vidusskola 36 40,745 28,5215 738,28 21056,95 37 30,64 799,46 24495,34 1 2,1185 3438,39 61,17 44 Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 22 18,454 12,9178 631,10 8152,44 22 14,426 704,73 10166,42 0 1,5082 2013,98 73,63 45 Vecsaules pamatskola 24 24,349 17,0443 669,77 11415,72 19 12,423 724,98 9006,44 -5 -4,6213 -2409,28 55,21 46 Vecpiebalgas vidusskola 35 27,624 19,3368 773,18 14950,87 31 23,042 722,50 16647,87 -4 3,7052 1697 -50,68 47 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 45 20,546 14,3822 779,01 11203,81 26 12,6 749,78 9447,17 -19 -1,7822 -1756,64 -29,23 48 Vārmes pamatskola 19 16,489 11,5423 712,53 8224,27 15 12,887 701,74 9043,31 -4 1,3447 819,04 -10,79 49 Vārkavas vidusskola 22 20,941 14,6587 629,04 9220,84 20 16,572 718,93 11914,17 -2 1,9133 2693,33 89,90 50 Vānes pamatskola 17 13,579 9,5053 631,77 6005,13 16 7,51 831,30 6243,06 -1 -1,9953 237,93 199,53 51 Variņu pamatskola 14 12,809 8,9663 654,78 5870,98 16 8,033 731,53 5876,37 2 -0,9333 5,39 76,75 52 Variešu sākumskola 10 6,215 4,3505 605,52 2634,32 9 4,26 694,53 2958,7 -1 -0,0905 324,38 89,01 53 Varakļānu vidusskola 28 33,397 23,3779 690,97 16153,37 27 23,467 801,52 18809,34 -1 0,0891 2655,97 110,56 54 Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola 9 4,906 3,4342 599,85 2060 9 2,667 750,78 2002,33 0 -0,7672 -57,67 150,93 55 Vangažu vidusskola 40 41,911 29,3377 873,06 25613,6 45 32,077 854,88 27422,14 5 2,7393 1808,54 -18,18 56 Vandzenes pamatskola 18 14,29 10,003 646,36 6465,52 19 10,542 714,61 7533,43 1 0,539 1067,91 68,25 57 Valmieras Viestura vidusskola 68 81,355 56,9485 756,49 43081,2 70 59,089 840,32 49653,78 2 2,1405 6572,58 83,83 Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības 78 53,985 37,7895 837,57 31651,47 69 33,846 841,25 28472,97 58 centrs -9 -3,9435 -3178,5 3,68 59 Valmieras Valsts ģimnāzija 51 56,295 39,4065 935,62 36869,38 47 40,1 878,50 35227,92 -4 0,6935 -1641,46 -57,11 60 Valmieras sākumskola 41 47,32 33,124 836,86 27720,25 46 36,816 784,70 28889,37 5 3,692 1169,12 -52,17 61 Valmieras Pārgaujas sākumskola 45 51,492 36,0444 750,67 27057,52 45 40,299 786,35 31689,22 0 4,2546 4631,7 35,68 62 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 55 59,5 41,65 827,81 34478,2 56 43,801 859,51 37647,3 1 2,151 3169,1 31,70 63 Valmieras 5. vidusskola 48 41,396 28,9772 786,23 22782,64 48 32,492 799,91 25990,82 0 3,5148 3208,18 13,69 64 Valmieras 2. vidusskola 49 46,271 32,3897 847,61 27453,76 48 32,693 948,78 31018,4 -1 0,3033 3564,64 101,17 65 Valkas pamatskola 39 42,953 30,0671 734,60 22087,43 apvienota ar ģimnāziju 66 Valkas ģimnāzija 32 22,896 16,0272 746,78 11968,82 63 46,201 810,46 37444,15 31 30,1738 25475,33 63,68 67 Valgales skola 11 12,554 8,7878 731,60 6429,17 10 6,167 826,00 5093,93 -1 -2,6208 -1335,24 94,40 starpība likmē

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada decembris Nr.12
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis