14.02.2017 Views

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

salidzinajums_2016

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

nr.p.k.<br />

Iestādes nosaukums<br />

Tarificēto<br />

pedagogu skaits<br />

(<strong>2016</strong>.01.01)<br />

Slodze likmēs uz<br />

21 st.<br />

<strong>2016</strong>. <strong>gada</strong> <strong>janvāris</strong> <strong>2016</strong>. <strong>gada</strong> <strong>septembris</strong> <strong>starpība</strong><br />

Slodze likmēs uz<br />

30 st.<br />

vidējā mēneša<br />

darba likme<br />

Mērķdotācija<br />

Tarificēto<br />

pedagogu<br />

skaits<br />

(<strong>2016</strong>.01.09)<br />

Slodze vidējā<br />

Mērķdotācij<br />

likmēs uz 30 mēneša<br />

a<br />

st. darba likme<br />

<strong>starpība</strong><br />

pedagogu<br />

skaitā<br />

<strong>starpība</strong><br />

likmju<br />

skaitā<br />

<strong>starpība</strong><br />

mērķdotācij<br />

ā<br />

1 Žīguru pamatskola 13 10 7 630,57 4413,98 13 7,381 708,77 5231,42 0 0,381 817,44 78,20<br />

2 Zvejniekciema vidusskola 29 26,551 18,5857 850,76 15812,01 28 20,432 849,48 17356,5 -1 1,8463 1544,49 -1,29<br />

3 Zūru pamatskola 16 17,739 12,4173 730,03 9065,02 18 14,555 794,74 11567,38 2 2,1377 2502,36 64,70<br />

4 Zilupes vidusskola 47 55,9 39,13 704,52 27567,83 46 38,26 763,68 29218,35 -1 -0,87 1650,52 59,16<br />

5 Ziemeru pamatskola 13 10,102 7,0714 645,28 4563,03 14 8,698 699,99 6088,52 1 1,6266 1525,49 54,71<br />

6 Ziemeļvalstu ģimnāzija 77 87,441 61,2087 833,57 51021,95 75 67,171 884,83 59434,86 -2 5,9623 8412,91 51,26<br />

7 Zemgales vidusskola 22 22,647 15,8529 624,02 9892,51 24 16,819 701,34 11795,76 2 0,9661 1903,25 77,32<br />

8 Zemgales vidusskola 32 31,89 22,323 792,13 17682,68 30 24,62 890,24 21917,66 -2 2,297 4234,98 98,11<br />

9 Zālītes speciālā internātpamatskola 40 36,78 25,746 963,45 24805,11 35 15,211 933,21 14195,1 -5 -10,535 -10610,01 -30,24<br />

10 Zaubes pamatskola 14 10,446 7,3122 622,52 4551,96 13 6,034 709,34 4280,14 -1 -1,2782 -271,82 86,82<br />

11 Zasas vidusskola 24 25,905 18,1335 686,79 12453,83 22 15,629 700,41 10946,76 -2 -2,5045 -1507,07 13,63<br />

12 Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola 30 23,303 16,3121 632,87 10323,38 30 15,751 694,75 10943,05 0 -0,5611 619,67 61,89<br />

13 Zaķumuižas pamatskola 20 20,182 14,1274 771,93 10905,37 24 18,224 766,35 13966,05 4 4,0966 3060,68 -5,58<br />

14 Z.A. Meierovica Kabiles pamatskola 15 15,362 10,7534 640,37 6886,16 15 9,232 706,42 6521,68 0 -1,5214 -364,48 66,05<br />

15 Vīpes pamatskola 13 6,999 4,8993 617,11 3023,4 12 4,89 697,15 3409,08 -1 -0,0093 385,68 80,04<br />

16 Virgas pamatskola 14 12,616 8,8312 637,28 5627,95 14 7,858 713,55 5607,11 0 -0,9732 -20,84 76,27<br />

17 Vircavas vidusskola 41 40,055 28,0385 638,84 17912,09 40 27,654 710,22 19640,45 -1 -0,3845 1728,36 71,38<br />

18 Virbu pamatskola 18 15,298 10,7086 713,49 7640,44 18 11,269 767,17 8645,23 0 0,5604 1004,79 53,68<br />

19 Viļānu vidusskola 60 70,747 49,5229 709,73 35148,11 57 52,57 774,56 40718,82 -3 3,0471 5570,71 64,83<br />

20 Viļakas Valsts ģimnāzija 22 16,925 11,8475 796,89 9441,15 22 14,005 872,16 12214,61 0 2,1575 2773,46 75,27<br />

21 Viļakas pamatskola 19 11,803 8,2621 788,04 6510,88 18 7,384 746,33 5510,9 -1 -0,8781 -999,98 -41,71<br />

22 Vilgāles pamatskola 15 15,41 10,787 677,59 7309,13 16 9,309 708,63 6596,66 1 -1,478 -712,47 31,05<br />

23 Vilces pamatskola 13 14,187 9,9309 639,69 6352,68 15 10,167 702,11 7138,33 2 0,2361 785,65 62,42<br />

24 Vijciema pamatskola 11 8,783 6,1481 626,24 3850,17 11 7,733 695,94 5381,67 0 1,5849 1531,5 69,70<br />

25 Viesītes vidusskola 38 41,916 29,3412 693,14 20337,6 37 30,487 853,84 26031,14 -1 1,1458 5693,54 160,70<br />

26 Viduču pamatskola 17 16,404 11,4828 658,22 7558,21 16 10,544 745,79 7863,58 -1 -0,9388 305,37 87,57<br />

27 Vidrižu pamatskola 19 14,511 10,1577 620,45 6302,35 18 10,285 767,23 7890,94 -1 0,1273 1588,59 146,78<br />

28 Vidagas Sikšņu pamatskola 11 7,236 5,0652 645,92 3271,71 6 3,134 727,81 2280,96 -5 -1,9312 -990,75 81,89<br />

29 Vērgales pamatskola 17 17,058 11,9406 703,17 8396,28 16 12,142 719,60 8737,37 -1 0,2014 341,09 16,43<br />

30 Vestienas pamatskola 12 8,601 6,0207 638,50 3844,22 12 7,44 708,66 5272,43 0 1,4193 1428,21 70,16<br />

31 Verēmu pamatskola 13 14,104 9,8728 627,45 6194,73 14 9,534 704,89 6720,46 1 -0,3388 525,73 77,44<br />

32 Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 42 40,615 28,4305 875,42 24888,64 45 33,092 943,12 31209,78 3 4,6615 6321,14 67,70<br />

33 Ventspils vakara vidusskola 28 24,959 17,4713 686,42 11992,68 23 14,449 713,27 10306,11 -5 -3,0223 -1686,57 26,85<br />

34 Ventspils Centra sākumskola 48 35,811 25,0677 775,96 19451,62 47 25,509 767,42 19576,05 -1 0,4413 124,43 -8,55<br />

35 Ventspils 6. vidusskola 59 64,718 45,3026 761,04 34477,06 58 41,586 835,39 34740,51 -1 -3,7166 263,45 74,35<br />

36 Ventspils 5. vidusskola 34 33,62 23,534 710,31 16716,37 32 24,962 730,43 18232,93 -2 1,428 1516,56 20,12<br />

37 Ventspils 4. vidusskola 62 70,073 49,0511 778,57 38189,72 62 47,483 777,74 36929,49 0 -1,5681 -1260,23 -0,83<br />

38 Ventspils 3. vidusskola 36 42,499 29,7493 664,83 19778,13 37 29,651 718,29 21298,08 1 -0,0983 1519,95 53,47<br />

39 Ventspils 2. vidusskola 42 53,983 37,7881 772,65 29196,79 43 39,793 752,77 29955,04 1 2,0049 758,25 -19,87<br />

40 Ventspils 2. pamatskola 28 33,007 23,1049 676,27 15625,2 32 23,331 774,64 18073,03 4 0,2261 2447,83 98,36<br />

41 Ventspils 2. pamatskola 1 0,453 0,3171 709,05 224,84 1 0,233 825,28 192,29 0 -0,0841 -32,55 116,23<br />

42 Ventspils 1. pamatskola 32 35,65 24,955 682,91 17042,09 34 27,924 717,93 20047,49 2 2,969 3005,4 35,02<br />

43 Vecumnieku vidusskola 36 40,745 28,5215 738,28 21056,95 37 30,64 799,46 24495,34 1 2,1185 3438,39 61,17<br />

44 Vecumnieku novada Domes Valles vidusskola 22 18,454 12,9178 631,10 8152,44 22 14,426 704,73 10166,42 0 1,5082 2013,98 73,63<br />

45 Vecsaules pamatskola 24 24,349 17,0443 669,77 11415,72 19 12,423 724,98 9006,44 -5 -4,6213 -2409,28 55,21<br />

46 Vecpiebalgas vidusskola 35 27,624 19,3368 773,18 14950,87 31 23,042 722,50 16647,87 -4 3,7052 1697 -50,68<br />

47 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola 45 20,546 14,3822 779,01 11203,81 26 12,6 749,78 9447,17 -19 -1,7822 -1756,64 -29,23<br />

48 Vārmes pamatskola 19 16,489 11,5423 712,53 8224,27 15 12,887 701,74 9043,31 -4 1,3447 819,04 -10,79<br />

49 Vārkavas vidusskola 22 20,941 14,6587 629,04 9220,84 20 16,572 718,93 11914,17 -2 1,9133 2693,33 89,90<br />

50 Vānes pamatskola 17 13,579 9,5053 631,77 6005,13 16 7,51 831,30 6243,06 -1 -1,9953 237,93 199,53<br />

51 Variņu pamatskola 14 12,809 8,9663 654,78 5870,98 16 8,033 731,53 5876,37 2 -0,9333 5,39 76,75<br />

52 Variešu sākumskola 10 6,215 4,3505 605,52 2634,32 9 4,26 694,53 2958,7 -1 -0,0905 324,38 89,01<br />

53 Varakļānu vidusskola 28 33,397 23,3779 690,97 16153,37 27 23,467 801,52 18809,34 -1 0,0891 2655,97 110,56<br />

54 Varakļānu novada pašvaldības Stirnienes pamatskola 9 4,906 3,4342 599,85 2060 9 2,667 750,78 2002,33 0 -0,7672 -57,67 150,93<br />

55 Vangažu vidusskola 40 41,911 29,3377 873,06 25613,6 45 32,077 854,88 27422,14 5 2,7393 1808,54 -18,18<br />

56 Vandzenes pamatskola 18 14,29 10,003 646,36 6465,52 19 10,542 714,61 7533,43 1 0,539 1067,91 68,25<br />

57 Valmieras Viestura vidusskola 68 81,355 56,9485 756,49 43081,2 70 59,089 840,32 49653,78 2 2,1405 6572,58 83,83<br />

Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātvidusskola - attīstības<br />

78 53,985 37,7895 837,57 31651,47 69 33,846 841,25 28472,97<br />

58 centrs<br />

-9 -3,9435 -3178,5 3,68<br />

59 Valmieras Valsts ģimnāzija 51 56,295 39,4065 935,62 36869,38 47 40,1 878,50 35227,92 -4 0,6935 -1641,46 -57,11<br />

60 Valmieras sākumskola 41 47,32 33,124 836,86 27720,25 46 36,816 784,70 28889,37 5 3,692 1169,12 -52,17<br />

61 Valmieras Pārgaujas sākumskola 45 51,492 36,0444 750,67 27057,52 45 40,299 786,35 31689,22 0 4,2546 4631,7 35,68<br />

62 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija 55 59,5 41,65 827,81 34478,2 56 43,801 859,51 37647,3 1 2,151 3169,1 31,70<br />

63 Valmieras 5. vidusskola 48 41,396 28,9772 786,23 22782,64 48 32,492 799,91 25990,82 0 3,5148 3208,18 13,69<br />

64 Valmieras 2. vidusskola 49 46,271 32,3897 847,61 27453,76 48 32,693 948,78 31018,4 -1 0,3033 3564,64 101,17<br />

65 Valkas pamatskola 39 42,953 30,0671 734,60 22087,43 apvienota ar ģimnāziju<br />

66 Valkas ģimnāzija 32 22,896 16,0272 746,78 11968,82 63 46,201 810,46 37444,15 31 30,1738 25475,33 63,68<br />

67 Valgales skola 11 12,554 8,7878 731,60 6429,17 10 6,167 826,00 5093,93 -1 -2,6208 -1335,24 94,40<br />

<strong>starpība</strong><br />

likmē


68 Valdemārpils vidusskola 4 5,278 3,6946 708,10 2616,15 4 3,416 783,71 2677,14 0 -0,2786 60,99 75,61<br />

69 Valdemārpils vidusskola 31 33,909 23,7363 696,68 16536,69 31 23,978 766,49 18378,84 0 0,2417 1842,15 69,80<br />

70 Vaivaru pamatskola 21 20,543 14,3801 640,96 9217,11 22 18,537 717,36 13297,7 1 4,1569 4080,59 76,40<br />

71 Vaiņodes vidusskola 31 31,763 22,2341 711,31 15815,44 31 23,599 781,11 18433,37 0 1,3649 2617,93 69,79<br />

72 Vaiņodes internātpamatskola 44 20,756 14,5292 693,88 10081,54 33 11,118 670,38 7453,34 -11 -3,4112 -2628,2 -23,50<br />

73 Vaidavas internātpamatskola 15 10,688 7,4816 791,69 5923,14 apvienota ar Dauguļu internātpamatskolu<br />

74 Vaboles vidusskola 22 18,634 13,0438 658,72 8592,27 21 12,289 728,72 8955,2 -1 -0,7548 362,93 69,99<br />

75 V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija 26 26,29 18,403 709,15 13050,51 25 16,781 778,34 13061,29 -1 -1,622 10,78 69,19<br />

76 Užavas pamatskola 14 13,75 9,625 748,59 7205,19 13 10,276 708,49 7280,45 -1 0,651 75,26 -40,10<br />

77 Uzvaras vidusskola 24 24,227 16,9589 751,55 12745,38 21 15,729 799,87 12581,17 -3 -1,2299 -164,21 48,33<br />

78 Upītes pamatskola 12 9,915 6,9405 630,18 4373,73 12 5,243 732,12 3838,52 0 -1,6975 -535,21 101,95<br />

79 Upesleju internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 28 18,96 13,272 721,85 9580,39 27 14,311 724,30 10365,52 -1 1,039 785,13 2,45<br />

80 Upesgrīvas internātpamatskola 48 23,168 16,2176 855,42 13872,82 46 14,027 896,72 12578,33 -2 -2,1906 -1294,49 41,31<br />

81 Umurgas pamatskola 19 17,075 11,9525 695,15 8308,8 22 12,22 817,93 9995,13 3 0,2675 1686,33 122,78<br />

82 Ulbrokas vidusskola 57 63,292 44,3044 868,67 38486,11 54 44,561 855,91 38140,15 -3 0,2566 -345,96 -12,77<br />

83 Ugāles vidusskola 34 34,166 23,9162 817,35 19547,92 35 25,914 796,96 20652,48 1 1,9978 1104,56 -20,39<br />

84 Turlavas pamatskola 16 14,581 10,2067 638,12 6513,12 16 8,517 715,73 6095,83 0 -1,6897 -417,29 77,60<br />

85 Tumes vidusskola 27 28,933 20,2531 761,90 15430,84 27 21,613 777,74 16809,37 0 1,3599 1378,53 15,84<br />

86 Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola 34 36,909 25,8363 797,69 20609,43 33 24,986 820,93 20511,81 -1 -0,8503 -97,62 23,24<br />

87 Tukuma Raiņa ģimnāzija 32 41,267 28,8869 910,56 26303,22 31 27,736 869,91 24127,78 -1 -1,1509 -2175,44 -40,65<br />

88 Tukuma internātpamatskola 44 37,684 26,3788 817,45 21563,44 41 22,927 854,17 19583,45 -3 -3,4518 -1979,99 36,71<br />

89 Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola 28 35,754 25,0278 817,88 20469,83 27 24,243 822,02 19928,12 -1 -0,7848 -541,71 4,13<br />

90 Tukuma 3. pamatskola 28 23,647 16,5529 709,40 11742,66 26 17,144 719,05 12327,42 -2 0,5911 584,76 9,65<br />

91 Tukuma 2. vidusskola 61 79,429 55,6003 844,84 46973,2 64 59,817 853,54 51056,42 3 4,2167 4083,22 8,71<br />

92 Tukuma 2. pamatskola 52 54,864 38,4048 896,05 34412,51 56 41,791 831,86 34764,24 4 3,3862 351,73 -64,19<br />

93 Trikātas pamatskola 19 15,738 11,0166 637,91 7027,57 15 10,648 720,70 7674,03 -4 -0,3686 646,46 82,79<br />

94 Trapenes pamatskola 14 9,609 6,7263 627,14 4218,33 14 6,487 703,35 4562,64 0 -0,2393 344,31 76,21<br />

95 Tīnūžu pamatskola 20 18,042 12,6294 747,85 9444,91 23 14,362 739,24 10617,02 3 1,7326 1172,11 -8,61<br />

96 Tiskādu vidusskola 24 24,538 17,1766 639,77 10988,99 25 17,625 708,89 12494,17 1 0,4484 1505,18 69,12<br />

97 Tiskādu speciālā internātpamatskola 36 20,817 14,5719 741,60 10806,59 27 10,172 760,18 7732,54 -9 -4,3999 -3074,05 18,57<br />

98 Tirzas pamatskola 16 14,393 10,0751 667,96 6729,72 17 11,299 714,35 8071,41 1 1,2239 1341,69 46,39<br />

99 Tilžas vidusskola 22 18,262 12,7834 650,90 8320,76 21 14,293 725,46 10369,07 -1 1,5096 2048,31 74,56<br />

100 Tilžas internātpamatskola 40 14,748 10,3236 684,24 7063,79 30 11,139 726,60 8093,58 -10 0,8154 1029,79 42,36<br />

101 Teteles pamatskola 27 30,718 21,5026 649,65 13969,08 27 20,925 718,33 15031,05 0 -0,5776 1061,97 68,68<br />

102 Tārgales pamatskola 22 20,883 14,6181 698,60 10212,22 21 15,799 776,02 12260,39 -1 1,1809 2048,17 77,42<br />

103 Taurupes pamatskola 15 9,902 6,9314 656,47 4550,27 15 7,675 721,33 5536,2 0 0,7436 985,93 64,86<br />

104 Taurenes pamatskola 15 10,739 7,5173 641,88 4825,2 15 7,687 722,37 5552,84 0 0,1697 727,64 80,49<br />

105 Talsu Valsts ģimnāzija 42 34,291 24,0037 948,41 22765,24 42 26,614 908,33 24174,39 0 2,6103 1409,15 -40,07<br />

106 Talsu sākumskola 42 31,912 22,3384 724,54 16185 38 24,302 806,97 19610,92 -4 1,9636 3425,92 82,43<br />

107 Talsu pamatskola 44 32,147 22,5029 704,46 15852,48 44 25,417 722,66 18367,87 0 2,9141 2515,39 18,20<br />

108 Talsu novada Vakara un neklātienes vidusskola 17 16,548 11,5836 969,19 11226,71 15 11,269 866,10 9760,07 -2 -0,3146 -1466,64 -103,09<br />

109 Talsu Kristīgā vidusskola 24 31,732 22,2124 726,02 16126,73 26 22,173 762,52 16907,31 2 -0,0394 780,58 36,49<br />

110 Talsu 2. vidusskola 58 66,706 46,6942 809,59 37803,31 59 51,047 821,43 41931,43 1 4,3528 4128,12 11,83<br />

111 Špoģu vidusskola 38 44,205 30,9435 643,78 19920,91 40 34,716 700,66 24324,17 2 3,7725 4403,26 56,88<br />

112 Šķibes pamatskola 26 20,147 14,1029 647,48 9131,4 25 14,997 699,32 10487,72 -1 0,8941 1356,32 51,84<br />

113 Šķeltovas pamatskola 10 7,607 5,3249 644,14 3430 9 4,735 729,14 3452,49 -1 -0,5899 22,49 85,00<br />

114 Šķaunes pamatskola 9 6,428 4,4996 626,96 2821,09 8 4,033 698,65 2817,67 -1 -0,4666 -3,42 71,69<br />

115 Š. Dubnova Rīgas Ebreju vidusskola 30 28,401 19,8807 722,63 14366,34 35 25,913 748,15 19386,69 5 6,0323 5020,35 25,52<br />

116 Svētes pamatskola 23 17,996 12,5972 655,69 8259,87 22 15,525 745,62 11575,68 -1 2,9278 3315,81 89,92<br />

117 Sventes vidusskola 20 22,773 15,9411 653,16 10412,05 23 17,809 718,15 12789,61 3 1,8679 2377,56 65,00<br />

118 Sveķu internātpamatskola 51 39,803 27,8621 1076,81 30002,15 50 26,258 877,29 23035,81 -1 -1,6041 -6966,34 -199,52<br />

119 Sūnu pamatskola 17 16,613 11,6291 670,87 7801,63 18 11,767 714,14 8403,23 1 0,1379 601,6 43,26<br />

120 Sutru pamatskola 9 5,953 4,1671 650,93 2712,48 8 3,099 727,27 2253,81 -1 -1,0681 -458,67 76,34<br />

Suntažu vidusskolas teritoriālā struktūrvienība Lauberes<br />

5 3,287 2,3009 730,69 1681,25 6 2,765 816,49 2257,59<br />

121 filiāle<br />

1 0,4641 576,34 85,80<br />

122 Suntažu vidusskola 28 31,054 21,7378 773,36 16811,13 27 21,075 830,82 17509,44 -1 -0,6628 698,31 57,46<br />

123 Suntažu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 25 12,322 8,6254 804,39 6938,19 25 8,605 800,64 6889,52 0 -0,0204 -48,67 -3,75<br />

124 Sunākstes pamatskola 10 7,45 5,215 657,14 3426,98 10 5,414 723,58 3917,46 0 0,199 490,48 66,44<br />

125 Subates pamatskola 14 12,814 8,9698 651,25 5841,57 12 7,047 712,53 5021,23 -2 -1,9228 -820,34 61,29<br />

126 Strenču novada vidusskola 23 20,995 14,6965 645,90 9492,54 25 13,647 715,29 9761,63 2 -1,0495 269,09 69,39<br />

127 Strenču novada vidusskola 16 13,125 9,1875 609,59 5600,61 16 9,238 688,26 6358,12 0 0,0505 757,51 78,67<br />

Strazdumuižas internātvidusskola - attīstības centrs<br />

62 42,541 29,7787 866,42 25800,93 59 25,12 868,22 21809,64<br />

128 vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem<br />

-3 -4,6587 -3991,29 1,80<br />

129 Strautiņu pamatskola 14 15,332 10,7324 688,12 7385,23 13 12,255 726,97 8909,02 -1 1,5226 1523,79 38,85<br />

130 Straupes pamatskola 18 18,993 13,2951 680,93 9053,03 20 12,27 753,24 9242,27 2 -1,0251 189,24 72,31<br />

131 Stopiņu pamatskola 17 14,374 10,0618 814,38 8194,09 18 9,488 804,39 7632,01 1 -0,5738 -562,08 -9,99<br />

132 Stiklu internātpamatskola 30 23,666 16,5662 747,09 12376,51 31 17,92 841,29 15075,85 1 1,3538 2699,34 94,19<br />

133 Stendes pamatskola 17 11,171 7,8197 622,77 4869,89 15 7,435 730,44 5430,8 -2 -0,3847 560,91 107,67<br />

134 Stelpes pamatskola 13 10,284 7,1988 637,90 4592,11 14 8,154 714,39 5825,13 1 0,9552 1233,02 76,49<br />

135 Stāmerienas pamatskola 15 11,508 8,0556 647,22 5213,71 13 8,715 723,64 6306,5 -2 0,6594 1092,79 76,42<br />

136 Stāķu pamatskola 21 17,65 12,355 674,40 8332,2 19 13,314 743,81 9903,13 -2 0,959 1570,93 69,41<br />

137 Staļģenes vidusskola 26 24,201 16,9407 746,74 12650,23 25 18,059 831,92 15023,72 -1 1,1183 2373,49 85,19<br />

138 Stalbes vidusskola 26 23,616 16,5312 663,22 10963,81 28 15,206 725,61 11033,59 2 -1,3252 69,78 62,39<br />

139 Staiceles vidusskola 25 25,195 17,6365 703,18 12401,61 25 18,232 708,05 12909,1 0 0,5955 507,49 4,87<br />

140 Stacijas pamatskolas Vīksnas filiāle 11 6,351 4,4457 628,70 2795,03 11 6,091 710,60 4328,24 0 1,6453 1533,21 81,89


141 Stacijas pamatskola 17 13,634 9,5438 657,68 6276,76 18 9,865 764,11 7537,99 1 0,3212 1261,23 106,44<br />

142 Sproģu pamatskola 9 6,942 4,8594 622,53 3025,13 11 4,916 696,78 3425,38 2 0,0566 400,25 74,25<br />

143 Spāres internātpamatskola 40 34,112 23,8784 808,30 19300,83 37 21,565 879,29 18961,83 -3 -2,3134 -339 70,99<br />

144 Sociālās korekcijas izglītības iestāde "Naukšēni" 16 2,505 1,7535 820,26 1438,32 25 5,795 908,62 5265,46 9 4,0415 3827,14 88,36<br />

145 Smiltenes Trīs pakalnu sākumskola 31 25,426 17,7982 794,24 14136,05<br />

146 Smiltenes ģimnāzija 36 31,224 21,8568 745,28 16289,45 reorganizēta<br />

147 Smiltenes Centra vidusskola 43 41,368 28,9576 884,55 25614,57 82 70,996 783,64 55635,58 39 42,0384 30021,01 -100,91<br />

148 Smārdes pamatskola 17 17,638 12,3466 815,31 10066,36 16 13,834 897,38 12414,33 -1 1,4874 2347,97 82,06<br />

149 Slokas pamatskola 30 31,448 22,0136 731,69 16107,04 28 23,302 745,09 17362,12 -2 1,2884 1255,08 13,41<br />

150 Skujenes pamatskola 11 8,55 5,985 617,71 3696,98 apvienota ar Sēmūkšu psk<br />

151 Skrundas vidusskola 38 40,393 28,2751 753,20 21296,7 40 32,84 737,70 24226,14 2 4,5649 2929,44 -15,49<br />

152 Skaistkalnes vidusskola 27 23,064 16,1448 679,00 10962,27 26 18,481 739,32 13663,33 -1 2,3362 2701,06 60,32<br />

153 Sīļukalna pamatskola 9 5,861 4,1027 626,27 2569,38 8 3,354 707,34 2372,43 -1 -0,7487 -196,95 81,08<br />

154 Silenes pamatskola 10 11,143 7,8001 628,95 4905,86 11 5,79 701,24 4060,2 1 -2,0101 -845,66 72,30<br />

155 Sikšņu pamatskola 10 12,969 9,0783 621,21 5639,54 11 7,333 692,51 5078,17 1 -1,7453 -561,37 71,30<br />

156 Siguldas Valsts ģimnāzija 47 54,551 38,1857 990,24 37813,12 47 40,762 979,38 39921,61 0 2,5763 2108,49 -10,86<br />

157 Siguldas pilsētas vidusskola 58 66,426 46,4982 867,35 40330,41 60 55,308 855,61 47322,02 2 8,8098 6991,61 -11,75<br />

158 Siguldas 1. pamatskola 35 46,505 32,5535 830,76 27044,26 35 32,34 821,91 26580,5 0 -0,2135 -463,76 -8,86<br />

159 Sērmūkšu pamatskola 10 6,664 4,6648 679,38 3169,19 apvienota ar Skujenes pamatskolu<br />

160 Sēmes sākumskola 7 5,874 4,1118 651,06 2677,04 7 4,634 693,50 3213,66 0 0,5222 536,62 42,43<br />

161 Sējas pamatskola 21 23,425 16,3975 849,70 13933,02 21 16,547 716,18 11850,64 0 0,1495 -2082,38 -133,52<br />

162 Sesavas pamatskola 18 16,184 11,3288 629,77 7134,57 17 9,567 692,68 6626,83 -1 -1,7618 -507,74 62,90<br />

163 Seces pagasta pamatskola 18 17,168 12,0176 621,81 7472,7 18 11,317 722,26 8173,85 0 -0,7006 701,15 100,45<br />

164 Sākumskola "Taurenītis" 19 12,032 8,4224 744,83 6273,26 16 11,068 719,67 7965,32 -3 2,6456 1692,06 -25,16<br />

165 Sākumskola "Ābelīte" 15 8,2 5,74 798,80 4585,11 13 7,986 838,97 6700,04 -2 2,246 2114,93 40,17<br />

166 Saulkrastu vidusskola 36 38,505 26,9535 852,03 22965,15 37 30,02 774,47 23249,46 1 3,0665 284,31 -77,56<br />

167 Sauleskalna sākumskola 4 3,156 2,2092 638,54 1410,67 4 2,315 716,38 1658,43 0 0,1058 247,76 77,84<br />

168 Salnavas pamatskola 12 10,401 7,2807 656,31 4778,36 12 6,365 717,10 4564,35 0 -0,9157 -214,01 60,80<br />

169 Salienas vidusskola 20 20,372 14,2604 597,05 8514,14 20 13,742 712,66 9793,35 0 -0,5184 1279,21 115,61<br />

170 Salgales pamatskola 16 15,259 10,6813 670,17 7158,31 15 12,198 768,66 9376,12 -1 1,5167 2217,81 98,49<br />

171 Saldus Vakara vidusskola 14 13,579 9,5053 705,75 6708,33 13 7,932 696,99 5528,49 -1 -1,5733 -1179,84 -8,76<br />

172 Saldus pamatskola 33 45,017 31,5119 729,59 22990,83 34 30,412 762,45 23187,62 1 -1,0999 196,79 32,86<br />

173 Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola 18 17,168 12,0176 640,54 7697,74 18 11,399 701,70 7998,71 0 -0,6186 300,97 61,16<br />

174 Saldus novada pašvaldības Striķu pamatskola 19 14,311 10,0177 632,04 6331,57 17 7,95 708,14 5629,75 -2 -2,0677 -701,82 76,11<br />

Saldus novada pašvaldības Rubas speciālā<br />

22 14,103 9,8721 798,68 7884,63 21 9,684 820,96 7950,15<br />

175 internātpamatskola<br />

-1 -0,1881 65,52 22,28<br />

176 Saldus novada pašvaldības Rubas pamatskola 17 18,713 13,0991 663,05 8685,32 16 13,441 717,18 9639,56 -1 0,3419 954,24 54,13<br />

177 Saldus novada pašvaldības Pampāļu pamatskola 13 12,799 8,9593 653,03 5850,65 14 11,265 706,12 7954,45 1 2,3057 2103,8 53,10<br />

178 Saldus novada pašvaldības Lutriņu pamatskola 15 15,337 10,7359 641,95 6891,96 15 10,284 715,57 7358,96 0 -0,4519 467 73,62<br />

179 Saldus novada pašvaldības Kursīšu pamatskola 13 15,38 10,766 675,32 7270,46 13 10,125 729,98 7391,06 0 -0,641 120,6 54,66<br />

180 Saldus novada pašvaldības Jaunlutriņu pamatskola 15 12,987 9,0909 627,59 5705,36 13 8,701 705,05 6134,64 -2 -0,3899 429,28 77,46<br />

181 Saldus novada pašvaldības Ezeres vidusskola (pamatskola) 21 21,568 15,0976 684,05 10327,55 20 12,295 693,69 8528,95 -1 -2,8026 -1798,6 9,64<br />

182 Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 48 50,148 35,1036 721,83 25338,68 52 40,911 804,37 32907,73 4 5,8074 7569,05 82,55<br />

183 Saldus novada pašvaldības Cieceres internātpamatskola 71 55,128 38,5896 809,20 31226,57 63 34,039 702,19 23901,88 -8 -4,5506 -7324,69 -107,01<br />

184 Saldus 2. vidusskola 51 53,62 37,534 722,03 27100,76 abas apvienotas par Saldus vidusskolu<br />

185 Saldus 1.vidusskola 40 46,89 32,823 719,35 23611,17 62 59,349 776,84 46104,42 22 26,526 22493,25 57,49<br />

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 2.<br />

61 79,018 55,3126 927,44 51299,3 63 56,674 864,99 49022,41<br />

186 vidusskola"<br />

2 1,3614 -2276,89 -62,45<br />

Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1.<br />

67 86,03 60,221 915,03 55104,3 69 66,121 825,69 54595,72<br />

187 vidusskola"<br />

2 5,9 -508,58 -89,34<br />

188 Salas vidusskola 33 33,836 23,6852 737,30 17463,03 31 22,5 737,76 16599,58 -2 -1,1852 -863,45 0,46<br />

189 Salas pamatskola 14 14,209 9,9463 633,36 6299,62 14 6,336 712,81 4516,36 0 -3,6103 -1783,26 79,45<br />

190 Salacgrīvas vidusskola 45 53,24 37,268 831,58 30991,17 42 35,84 936,96 33580,77 -3 -1,428 2589,6 105,39<br />

191 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola 21 20,682 14,4774 619,05 8962,19 20 15,123 687,75 10400,87 -1 0,6456 1438,68 68,70<br />

192 Sabiles vidusskola 25 18,505 12,9535 682,31 8838,24 22 14,741 735,63 10843,96 -3 1,7875 2005,72 53,33<br />

193 Rūjienas vidusskola 67 76,379 53,4653 692,53 37026,53 60 45,245 865,79 39172,5 -7 -8,2203 2145,97 173,25<br />

194 Rušonas pamatskola 14 13,976 9,7832 641,03 6271,36 13 8,216 721,31 5926,3 -1 -1,5672 -345,06 80,28<br />

195 Rugāju novada vidusskola 29 27,743 19,4201 743,52 14439,31 28 20,518 813,04 16682,03 -1 1,0979 2242,72 69,52<br />

196 Rugāju novada Eglaines pamatskola 20 16,439 11,5073 665,12 7653,68 21 11,271 734,09 8273,88 1 -0,2363 620,2 68,97<br />

197 Rudzātu vidusskola 21 18,199 12,7393 643,73 8200,65 20 14,134 719,34 10167,13 -1 1,3947 1966,48 75,61<br />

198 Rudzātu speciālā internātpamatskola 36 23,478 16,4346 765,74 12584,62 36 13,849 794,77 11006,74 0 -2,5856 -1577,88 29,03<br />

199 Rudes pamatskola 11 9,306 6,5142 617,54 4022,75 12 5,539 711,83 3942,83 1 -0,9752 -79,92 94,30<br />

200 Rucavas pamatskola 15 15,841 11,0887 600,64 6660,34 17 9,283 682,50 6335,63 2 -1,8057 -324,71 81,86<br />

201 Rubeņu pamatskola 16 11,976 8,3832 635,72 5329,36 16 7,514 708,65 5324,83 0 -0,8692 -4,53 72,94<br />

202 Rubenes pamatskola 17 17,259 12,0813 668,41 8075,32 18 12,078 813,94 9830,74 1 -0,0033 1755,42 145,52<br />

203 RTU inženierzinātņu vidusskola 14 4,316 3,0212 599,69 1811,77 16 4,128 687,83 2839,36 2 1,1068 1027,59 88,14<br />

204 Rožupes pamatskola 22 13,833 9,6831 644,24 6238,28 21 9,099 725,97 6605,61 -1 -0,5841 367,33 81,73<br />

205 Ropažu vidusskola 38 34,475 24,1325 766,61 18500,21 37 24,7 871,56 21527,47 -1 0,5675 3027,26 104,95<br />

206 Rojas vidusskola 41 43,642 30,5494 768,32 23471,67 38 32,528 801,29 26064,39 -3 1,9786 2592,72 32,97<br />

207 Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 112 140,388 98,2716 800,82 78697,97 111 96,776 827,38 80070,12 -1 -1,4956 1372,15 26,55<br />

208 Rīgas Ziepniekkalna sākumskola 32 24,989 17,4923 789,21 13805,05 30 18,459 805,46 14868,04 -2 0,9667 1062,99 16,26<br />

209 Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 59 73,858 51,7006 902,38 46653,82 66 61,028 854,82 52167,85 7 9,3274 5514,03 -47,57<br />

210 Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 83 95,192 66,6344 889,26 59255,46 82 70,491 818,23 57678,15 -1 3,8566 -1577,31 -71,03


211 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 77 90,904 63,6328 904,01 57524,91 78 61,843 900,56 55693,51 1 -1,7898 -1831,4 -3,45<br />

212 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 92 116,473 81,5311 952,15 77630,05 91 82,694 938,60 77616,91 -1 1,1629 -13,14 -13,55<br />

213 Rīgas Valdorfskola 40 30,325 21,2275 807,27 17136,24 37 24,481 738,17 18071,05 -3 3,2535 934,81 -69,10<br />

214 Rīgas Valda Zālīša sākumskola 40 39,389 27,5723 768,74 21195,94 41 30,307 774,25 23465,26 1 2,7347 2269,32 5,51<br />

215 Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs 46 33,979 23,7853 974,18 23171,25 46 30,048 869,54 26127,92 0 6,2627 2956,67 -104,64<br />

216 Rīgas vakara ģimnāzija 48 56,934 39,8538 892,23 35558,77 45 36,374 1057,84 38477,78 -3 -3,4798 2919,01 165,61<br />

Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)<br />

10 6,463 4,5241 615,59 2785 11 2,891 789,69 2283<br />

217 Grāveru pamatskola<br />

1 -1,6331 -502 174,10<br />

218 Rīgas Ukraiņu vidusskola 26 24,377 17,0639 798,75 13629,76 29 18,095 771,17 13954,29 3 1,0311 324,53 -27,58<br />

219 Rīgas Teikas vidusskola 91 103,207 72,2449 857,42 61944,08 91 73,267 864,75 63357,69 0 1,0221 1413,61 7,33<br />

220 Rīgas Tālmācības vidusskola 31 28,874 20,2118 1075,09 21729,47 30 20,302 738,36 14990,21 -1 0,0902 -6739,26 -336,73<br />

221 Rīgas speciālā internātpamatskola 88 61,021 42,7147 926,76 39586,11 87 39,226 953,49 37401,41 -1 -3,4887 -2184,7 26,73<br />

222 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 35 42,916 30,0412 709,24 21306,54 38 29,36 759,07 22286,16 3 -0,6812 979,62 49,82<br />

223 Rīgas sākumskola "Valodiņa" 34 31,659 22,1613 960,12 21277,43 35 26,877 865,17 23253,26 1 4,7157 1975,83 -94,94<br />

224 Rīgas Sanatorijas internātpamatskola 53 35,251 24,6757 928,51 22911,65 46 19,081 831,51 15866,11 -7 -5,5947 -7045,54 -97,00<br />

225 Rīgas Rīnūžu vidusskola 58 59,348 41,5436 776,75 32269,01 60 45,33 814,28 36911,26 2 3,7864 4642,25 37,53<br />

226 Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 32 27,586 19,3102 693,05 13383,02 34 17,683 769,32 13603,82 2 -1,6272 220,8 76,26<br />

227 Rīgas Purvciema vidusskola 102 123,67 86,569 879,91 76173,29 101 86,864 1023,02 88863,7 -1 0,295 12690,41 143,11<br />

228 Rīgas Pļavnieku pamatskola 54 60,654 42,4578 731,04 31038,5 51 42,654 802,47 34228,65 -3 0,1962 3190,15 71,43<br />

229 Rīgas pilsētas sākumskola 3 1,858 1,3006 630,99 820,66 7 2,724 819,88 2233,35 4 1,4234 1412,69 188,89<br />

230 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 28 25,343 17,7401 697,62 12375,84 17 9,441 813,14 7676,89 -11 -8,2991 -4698,95 115,52<br />

231 Rīgas Pārdaugavas pamatskola 46 47,246 33,0722 723,63 23932,13 48 35,344 817,67 28899,57 2 2,2718 4967,44 94,03<br />

232 Rīgas Ostvalda vidusskola 60 75,653 52,9571 824,95 43686,96 66 56,079 893,54 50108,57 6 3,1219 6421,61 68,59<br />

233 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 61 54,641 38,2487 818,42 31303,49 62 42,274 882,84 37321,02 1 4,0253 6017,53 64,42<br />

234 Rīgas Mūzikas internātvidusskola 63 45,383 31,7681 813,86 25854,81 59 32,647 924,30 30175,72 -4 0,8789 4320,91 110,44<br />

235 Rīgas Lietuviešu vidusskola 40 39,037 27,3259 788,53 21547,24 38 27,279 787,87 21492,21 -2 -0,0469 -55,03 -0,66<br />

236 Rīgas Lastādijas internātpamatskola 39 29,727 20,8089 759,53 15804,92 36 17,804 695,11 12375,77 -3 -3,0049 -3429,15 -64,42<br />

237 Rīgas Ķengaraga vidusskola 53 64,529 45,1703 778,57 35168,36 55 48,593 748,44 36368,77 2 3,4227 1200,41 -30,14<br />

238 Rīgas Kultūru vidusskola 71 68,311 47,8177 770,82 36858,75 68 54,843 736,65 40400,31 -3 7,0253 3541,56 -34,16<br />

239 Rīgas Kristīgā vidusskola 20 18,112 12,6784 788,18 9992,85 23 12,299 838,70 10315,16 3 -0,3794 322,31 50,52<br />

240 Rīgas Klasiskā ģimnāzija 114 136,597 95,6179 787,02 75253,5 116 105,619 789,17 83350,98 2 10,0011 8097,48 2,14<br />

241 Rīgas Juglas vidusskola 79 106,04 74,228 838,14 62213,42 82 75,666 913,46 69118,21 3 1,438 6904,79 75,33<br />

242 Rīgas Jāņa Poruka vidusskola 40 38,715 27,1005 700,22 18976,42 39 29,328 729,72 21401,25 -1 2,2275 2424,83 29,50<br />

243 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola 38 37,914 26,5398 721,90 19158,96 37 25,175 752,87 18953,43 -1 -1,3648 -205,53 30,97<br />

244 Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 49 29,287 20,5009 1003,35 20569,63 46 20 778,74 15574,8 -3 -0,5009 -4994,83 -224,61<br />

245 Rīgas Imantas vidusskola 54 67,666 47,3662 758,82 35942,36 50 43,624 872,71 38071,14 -4 -3,7422 2128,78 113,89<br />

246 Rīgas Igauņu pamatskola 18 18,785 13,1495 854,71 11238,95 20 14,077 868,07 12219,79 2 0,9275 980,84 13,36<br />

247 Rīgas Hanzas vidusskola 73 84,002 58,8014 738,26 43410,94 75 60,952 816,11 49743,55 2 2,1506 6332,61 77,85<br />

248 Rīgas Franču licejs 72 85,928 60,1496 803,57 48334,7 75 63,746 848,91 54114,67 3 3,5964 5779,97 45,34<br />

249 Rīgas Ezerkrastu pamatskola 31 22,935 16,0545 733,49 11775,81 31 18,035 771,43 13912,78 0 1,9805 2136,97 37,94<br />

250 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 50 48,226 33,7582 776,58 26215,96 48 36,586 764,64 27975,13 -2 2,8278 1759,17 -11,94<br />

251 Rīgas Centra humanitārā vidusskola 84 97,705 68,3935 834,01 57040,81 87 69,745 907,62 63301,94 3 1,3515 6261,13 73,61<br />

252 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 39 36,672 25,6704 774,39 19879 37 26,232 814,68 21370,67 -2 0,5616 1491,67 40,29<br />

253 Rīgas Avotu pamatskola 23 18,373 12,8611 813,70 10465,14 23 15,02 789,29 11855,07 0 2,1589 1389,93 -24,42<br />

254 Rīgas Austrumu vidusskola 73 81,259 56,8813 774,36 44046,77 62 50,596 812,59 41113,75 -11 -6,2853 -2933,02 38,23<br />

255 Rīgas Anniņmuižas vidusskola 74 78,267 54,7869 723,50 39638,53 75 57,289 771,92 44222,44 1 2,5021 4583,91 48,41<br />

256 Rīgas Angļu ģimnāzija 77 98,471 68,9297 867,31 59783,26 80 71,987 924,61 66559,9 3 3,0573 6776,64 57,30<br />

257 Rīgas 96. vidusskola 61 76,693 53,6851 825,02 44291,06 64 55,951 834,59 46696,12 3 2,2659 2405,06 9,57<br />

258 Rīgas 95. vidusskola 72 94,496 66,1472 824,61 54545,56 77 71,625 754,41 54034,86 5 5,4778 -510,7 -70,20<br />

259 Rīgas 94. vidusskola 49 50,606 35,4242 736,12 26076,34 50 36,664 779,94 28595,84 1 1,2398 2519,5 43,83<br />

260 Rīgas 93. vidusskola 47 49,82 34,874 716,94 25002,59 43 35,606 776,90 27662,17 -4 0,732 2659,58 59,96<br />

261 Rīgas 92. vidusskola 64 77,672 54,3704 790,84 42998,42 65 55,583 783,75 43563,4 1 1,2126 564,98 -7,09<br />

262 Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola 42 45,727 32,0089 766,49 24534,49 45 32,679 829,35 27102,39 3 0,6701 2567,9 62,86<br />

263 Rīgas 89. vidusskola 40 47,94 33,558 825,92 27716,17 45 37,935 825,23 31305,24 5 4,377 3589,07 -0,68<br />

264 Rīgas 88. vidusskola 94 119,868 83,9076 811,92 68126,28 93 91,009 799,93 72800,54 -1 7,1014 4674,26 -11,99<br />

265 Rīgas 86. vidusskola 50 59,87 41,909 804,13 33700,08 55 46,017 780,62 35921,75 5 4,108 2221,67 -23,51<br />

266 Rīgas 85. vidusskola 38 37,4 26,18 796,20 20844,58 40 28,633 817,97 23420,84 2 2,453 2576,26 21,76<br />

267 Rīgas 84. vidusskola 69 81,479 57,0353 798,45 45539,66 69 56,878 909,96 51756,48 0 -0,1573 6216,82 111,51<br />

268 Rīgas 80. vidusskola 62 65,52 45,864 821,09 37658,68 55 49,382 797,93 39403,58 -7 3,518 1744,9 -23,16<br />

269 Rīgas 75. vidusskola 47 53,711 37,5977 780,86 29358,61 44 38,568 772,08 29777,75 -3 0,9703 419,14 -8,78<br />

270 Rīgas 74. vidusskola 52 54,558 38,1906 806,52 30801,54 51 43,909 766,98 33677,52 -1 5,7184 2875,98 -39,54<br />

271 Rīgas 72. vidusskola 89 109,487 76,6409 809,97 62077,17 94 76,793 861,17 66131,99 5 0,1521 4054,82 51,20<br />

272 Rīgas 71. vidusskola 91 97,738 68,4166 876,68 59979,32 94 68,978 829,77 57236,14 3 0,5614 -2743,18 -46,90<br />

273 Rīgas 7. pamatskola 19 17,77 12,439 680,35 8462,88 19 11,002 747,11 8219,66 0 -1,437 -243,22 66,76<br />

274 Rīgas 69. vidusskola 34 29,03 20,321 762,56 15495,97 30 21,32 783,53 16704,85 -4 0,999 1208,88 20,97<br />

275 Rīgas 66. speciālā vidusskola 69 59,289 41,5023 753,18 31258,83 68 46,404 776,93 36052,67 -1 4,9017 4793,84 23,75<br />

276 Rīgas 65. vidusskola 42 44,97 31,479 738,82 23257,37 41 32,605 783,16 25535,08 -1 1,126 2277,71 44,34<br />

277 Rīgas 64. vidusskola 81 94,509 66,1563 813,83 53840,22 86 66,123 876,04 57926,18 5 -0,0333 4085,96 62,20<br />

278 Rīgas 63. vidusskola 62 63,451 44,4157 783,22 34787,14 61 47,568 777,08 36964,18 -1 3,1523 2177,04 -6,14<br />

279 Rīgas 61. vidusskola 28 27,91 19,537 790,45 15442,95 25 20,236 748,23 15141,25 -3 0,699 -301,7 -42,21<br />

280 Rīgas 60. vidusskola 47 52,195 36,5365 834,66 30495,62 48 38,833 784,98 30483,12 1 2,2965 -12,5 -49,68<br />

281 Rīgas 6. vidusskola 115 116,586 81,6102 748,01 61044,84 111 82,34 727,79 59926,54 -4 0,7298 -1118,3 -20,21<br />

282 Rīgas 54. vidusskola 37 42,145 29,5015 761,18 22455,81 34 29,026 766,88 22259,47 -3 -0,4755 -196,34 5,71<br />

283 Rīgas 53. vidusskola 44 47,684 33,3788 734,13 24504,51 44 33,29 810,16 26970,3 0 -0,0888 2465,79 76,03


284 Rīgas 51. vidusskola 54 63,563 44,4941 806,44 35881,83 51 45,031 874,00 39357,07 -3 0,5369 3475,24 67,56<br />

285 Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs 91 77,943 54,5601 852,83 46530,71 92 56,588 962,52 54467,12 1 2,0279 7936,41 109,69<br />

286 Rīgas 49. vidusskola 60 75,97 53,179 822,13 43720,25 62 56,112 846,34 47489,94 2 2,933 3769,69 24,21<br />

287 Rīgas 47. vidusskola 46 43,194 30,2358 829,93 25093,72 46 33,766 769,87 25995,4 0 3,5302 901,68 -60,06<br />

288 Rīgas 46. vidusskola 46 48,799 34,1593 709,39 24232,2 49 33,81 767,84 25960,67 3 -0,3493 1728,47 58,45<br />

289 Rīgas 45. vidusskola 85 84,143 58,9001 731,78 43102,18 87 60,104 749,83 45067,66 2 1,2039 1965,48 18,04<br />

290 Rīgas 40. vidusskola 96 108,11 75,677 738,81 55910,86 94 72,471 778,87 56445,49 -2 -3,206 534,63 40,06<br />

291 Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 68 71,901 50,3307 886,28 44607,33 66 42,911 876,05 37592,02 -2 -7,4197 -7015,31 -10,24<br />

292 Rīgas 37. vidusskola 27 22,157 15,5099 761,53 11811,29 24 12,616 832,67 10505,02 -3 -2,8939 -1306,27 71,14<br />

293 Rīgas 34. vidusskola 106 134,595 94,2165 831,30 78322,48 106 95,256 850,25 80990,97 0 1,0395 2668,49 18,94<br />

294 Rīgas 33. vidusskola 61 76,724 53,7068 743,53 39932,86 63 50,92 817,88 41646,58 2 -2,7868 1713,72 74,35<br />

295 Rīgas 31. vidusskola 44 50,771 35,5397 731,92 26012,36 44 35,393 822,87 29123,89 0 -0,1467 3111,53 90,95<br />

296 Rīgas 3. speciālā pamatskola 32 34,164 23,9148 815,76 19508,82 36 24,519 822,82 20174,68 4 0,6042 665,86 7,05<br />

297 Rīgas 29. vidusskola 29 32,116 22,4812 665,82 14968,47 27 18,959 710,28 13466,23 -2 -3,5222 -1502,24 44,46<br />

298 Rīgas 28. vidusskola 27 33,455 23,4185 699,93 16391,32 29 21,498 704,25 15139,99 2 -1,9205 -1251,33 4,32<br />

299 Rīgas 25. vidusskola 59 73,797 51,6579 829,80 42865,81 65 54,268 821,41 44576,41 6 2,6101 1710,6 -8,39<br />

300 Rīgas 22. vidusskola 62 67,128 46,9896 715,72 33631,6 61 45,519 716,68 32622,35 -1 -1,4706 -1009,25 0,95<br />

301 Rīgas 21. vidusskola 46 46,554 32,5878 845,85 27564,33 43 33,04 860,15 28419,23 -3 0,4522 854,9 14,30<br />

302 Rīgas 2. speciālā internātpamatskola 61 54,703 38,2921 819,01 31361,69 61 41,539 963,73 40032,43 0 3,2469 8670,74 144,72<br />

303 Rīgas 19. vidusskola 31 27,309 19,1163 728,86 13933,19 29 18,349 800,65 14691,07 -2 -0,7673 757,88 71,78<br />

304 Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 46 42,683 29,8781 838,68 25058,12 45 33,088 967,02 31996,68 -1 3,2099 6938,56 128,34<br />

305 Rīgas 15. vidusskola 43 46,943 32,8601 845,30 27776,7 44 33,938 956,00 32444,7 1 1,0779 4668 110,70<br />

306 Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 35 30,939 21,6573 771,35 16705,42 35 18,736 743,76 13935,07 0 -2,9213 -2770,35 -27,59<br />

307 Rīgas 13. vidusskola 48 57,59 40,313 810,79 32685,39 55 42,937 850,64 36524,05 7 2,624 3838,66 39,85<br />

308 Rīgas 10. vidusskola 70 79,803 55,8621 774,30 43254,02 68 56,814 797,37 45301,79 -2 0,9519 2047,77 23,07<br />

309 Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs 68 67,958 47,5706 962,57 45790,23 70 49,538 1167,94 57857,29 2 1,9674 12067,06 205,36<br />

310 Rites pamatskola 11 10,656 7,4592 638,38 4761,82 11 8,288 717,46 5946,3 0 0,8288 1184,48 79,08<br />

311 Rikavas pamatskola 13 7,996 5,5972 641,69 3591,68 13 3,029 715,95 2168,6 0 -2,5682 -1423,08 74,25<br />

312 Riebiņu vidusskola 32 37,758 26,4306 688,09 18186,65 32 25,1 740,12 18577,09 0 -1,3306 390,44 52,03<br />

313 Rēznas pamatskola 15 15,443 10,8101 634,37 6857,61 14 9,873 707,12 6981,42 -1 -0,9371 123,81 72,75<br />

314 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 49 53,126 37,1882 640,12 23804,9 48 41,697 707,60 29504,88 -1 4,5088 5699,98 67,48<br />

315 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 56 50,679 35,4753 827,21 29345,4 48 33,249 864,65 28748,87 -8 -2,2263 -596,53 37,45<br />

316 Rēzeknes sākumskola 43 32,48 22,736 724,56 16473,6 43 26,123 741,46 19369,14 0 3,387 2895,54 16,90<br />

317 Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 54 46,977 32,8839 728,89 23968,8 53 32,766 859,01 28146,38 -1 -0,1179 4177,58 130,12<br />

318 Rēzeknes Katoļu vidusskola 33 23,697 16,5879 632,60 10493,51 32 14,227 710,15 10103,36 -1 -2,3609 -390,15 77,55<br />

319 Rēzeknes 6. vidusskola 62 65,255 45,6785 676,52 30902,53 59 47,354 797,43 37761,44 -3 1,6755 6858,91 120,91<br />

320 Rēzeknes 5. vidusskola 60 62,213 43,5491 668,07 29093,88 58 40,884 780,38 31904,96 -2 -2,6651 2811,08 112,31<br />

321 Rēzeknes 4. vidusskola 44 40,484 28,3388 782,92 22187,15 44 33,014 769,86 25416,23 0 4,6752 3229,08 -13,06<br />

322 Rēzeknes 3. vidusskola 44 48,05 33,635 687,47 23123,04 43 36,628 743,64 27237,96 -1 2,993 4114,92 56,17<br />

323 Rēzeknes 2. vidusskola 61 59,968 41,9776 656,46 27556,74 58 44,352 712,71 31609,99 -3 2,3744 4053,25 56,24<br />

324 Rencēnu pamatskola 18 18,938 13,2566 646,66 8572,49 14 10,269 757,07 7774,35 -4 -2,9876 -798,14 110,41<br />

325 Remtes pamatskola 11 6,602 4,6214 631,17 2916,91 12 5,231 711,53 3721,99 1 0,6096 805,08 80,35<br />

326 Rekavas vidusskola 24 24,848 17,3936 655,88 11408,2 23 17,199 751,33 12922,12 -1 -0,1946 1513,92 95,44<br />

327 Rāmuļu pamatskola 15 13,452 9,4164 634,74 5976,99 15 8,697 707,13 6149,92 0 -0,7194 172,93 72,39<br />

328 Raunas vidusskola 29 24,609 17,2263 725,46 12496,96 32 17,694 746,39 13206,66 3 0,4677 709,7 20,93<br />

329 Raudas internātpamatskola 23 16,145 11,3015 724,21 8184,65 21 8,201 789,94 6478,28 -2 -3,1005 -1706,37 65,73<br />

330 Rankas pamatskola 14 14,846 10,3922 722,46 7507,94 14 8,766 854,83 7493,45 0 -1,6262 -14,49 132,37<br />

331 Randenes pamatskola 10 7,809 5,4663 621,97 3399,9 10 6,438 698,55 4497,26 0 0,9717 1097,36 76,57<br />

332 Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 51 35,367 24,7569 735,86 18217,59 47 23,389 763,47 17856,77 -4 -1,3679 -360,82 27,61<br />

333 Pūres pamatskola 28 23,049 16,1343 738,13 11909,26 28 18,956 833,64 15802,39 0 2,8217 3893,13 95,50<br />

334 Pūņu pamatskola 15 14,107 9,8749 669,22 6608,44 15 9,988 740,87 7399,8 0 0,1131 791,36 71,65<br />

335 Puzes pamatskola 16 14,153 9,9071 683,16 6768,14 16 10,199 705,62 7196,58 0 0,2919 428,44 22,46<br />

336 Pušmucovas pamatskola 14 12,46 8,722 662,59 5779,07 14 8,117 744,06 6039,52 0 -0,605 260,45 81,47<br />

337 Puškina licejs 59 61,631 43,1417 820,57 35400,59 57 46,83 814,71 38152,72 -2 3,6883 2752,13 -5,86<br />

338 Purmsātu speciālā internātpamatskola 36 23,674 16,5718 798,37 13230,49 36 19,942 799,13 15936,25 0 3,3702 2705,76 0,76<br />

339 Pumpuru vidusskola 43 55,966 39,1762 794,47 31124,38 42 38,425 903,75 34726,47 -1 -0,7512 3602,09 109,28<br />

340 Priežmalas pamatskola 13 6,497 4,5479 613,01 2787,89 13 5,478 692,94 3795,91 0 0,9301 1008,02 79,93<br />

341 Priekuļu vidusskola 37 44,327 31,0289 880,42 27318,47 36 31,837 1025,53 32649,77 -1 0,8081 5331,3 145,11<br />

342 Priekuļu pamatskola (sākumskola) 15 8,334 5,8338 624,65 3644,1 7 1,889 674,33 1273,81 -8 -3,9448 -2370,29 49,68<br />

343 Priekules vidusskola 29 31,486 22,0402 722,92 15933,32 32 25,729 795,69 20472,3 3 3,6888 4538,98 72,77<br />

344 Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola 14 13,215 9,2505 689,66 6379,74 14 8,292 714,85 5927,56 0 -0,9585 -452,18 25,19<br />

345 Preiļu 2. vidusskola 30 25,315 17,7205 655,35 11613,15 29 18,75 723,67 13568,74 -1 1,0295 1955,59 68,31<br />

346 Preiļu 1. pamatskola 45 50,395 35,2765 711,61 25103,25 45 38,239 746,67 28551,88 0 2,9625 3448,63 35,06<br />

347 Praulienas pamatskola 17 15,978 11,1846 628,96 7034,68 18 13,044 703,93 9182,11 1 1,8594 2147,43 74,97<br />

348 Popes pamatskola 17 17,431 12,2017 715,28 8727,68 14 10,075 709,79 7151,12 -3 -2,1267 -1576,56 -5,50<br />

349 Pļavniekkalna sākumskola 18 17,581 12,3067 752,93 9266,14 17 12,619 752,32 9493,54 -1 0,3123 227,4 -0,61<br />

350 Pļaviņu novada ģimnāzija 51 51,839 36,2873 779,58 28288,92 42 32,781 886,29 29053,58 -9 -3,5063 764,66 106,71<br />

351 Piltenes vidusskola 24 21,448 15,0136 727,48 10922,04 22 15,934 783,25 12480,29 -2 0,9204 1558,25 55,77<br />

352 Pilsrundāles vidusskola 34 31,736 22,2152 712,42 15826,64 36 23,556 784,10 18470,32 2 1,3408 2643,68 71,68<br />

353 Pildas pamatskola 18 15,252 10,6764 730,17 7795,61 17 8,132 754,73 6137,44 -1 -2,5444 -1658,17 24,55<br />

354 Piejūras internātpamatskola 28 24,386 17,0702 791,68 13514,21 24 19,184 913,47 17524,07 -4 2,1138 4009,86 121,79<br />

355 Pērses sākumskola 11 6,988 4,8916 623,76 3051,17 10 3,834 706,12 2707,26 -1 -1,0576 -343,91 82,36<br />

356 Penkules pamatskola 15 15,168 10,6176 666,86 7080,49 13 8,587 753,00 6466 -2 -2,0306 -614,49 86,14


357 Pelēču pamatskola 16 13,084 9,1588 632,79 5795,58 16 9,103 709,24 6456,2 0 -0,0558 660,62 76,45<br />

358 Pelču speciālā internātpamatskola-attīstības centrs 92 69,176 48,4232 736,67 35672,03 86 41,007 800,87 32841,29 -6 -7,4162 -2830,74 64,20<br />

359 Pededzes pamatskola 17 10,428 7,2996 646,16 4716,7 16 8,701 713,23 6205,85 -1 1,4014 1489,15 67,08<br />

360 Pāvilostas vidusskola 25 23,378 16,3646 681,78 11157,05 22 14,867 734,45 10919,03 -3 -1,4976 -238,02 52,67<br />

361 Pāles pamatskola 15 15,512 10,8584 631,95 6861,92 16 10,122 788,80 7984,24 1 -0,7364 1122,32 156,85<br />

362 Pastendes pamatskola 20 17,734 12,4138 683,11 8480,04 18 15,254 719,70 10978,36 -2 2,8402 2498,32 36,59<br />

363 Pamūšas speciālā internātpamatskola 39 28,505 19,9535 774,79 15459,85 43 21,962 819,54 17998,8 4 2,0085 2538,95 44,75<br />

364 Pamatskola "Rīdze" 40 43,996 30,7972 811,48 24991,35 41 33,646 808,12 27190,04 1 2,8488 2198,69 -3,36<br />

365 Palsmanes pamatskola 18 16,642 11,6494 654,85 7628,58 16 15,154 712,98 10804,57 -2 3,5046 3175,99 58,14<br />

366 Palsmanes internātpamatskola 46 25,399 17,7793 809,36 14389,85 41 18,365 833,40 15305,31 -5 0,5857 915,46 24,04<br />

367 Ozolu pamatskola 11 10,148 7,1036 624,12 4433,49 10 5,718 695,88 3979,02 -1 -1,3856 -454,47 71,76<br />

368 Ozolnieku vidusskola 62 64,476 45,1332 668,93 30190,74 71 51,458 719,11 37004,16 9 6,3248 6813,42 50,19<br />

369 Ozolmuižas pamatskola 12 8,086 5,6602 615,52 3483,99 15 6,553 692,85 4540,26 3 0,8928 1056,27 77,33<br />

370 Ozolaines pamatskola 16 15,986 11,1902 688,51 7704,53 16 8,967 743,95 6670,97 0 -2,2232 -1033,56 55,44<br />

371 Oskara Kalpaka Rudbāržu pamatskola 15 11,163 7,8141 667,58 5216,52 14 4,533 705,60 3198,47 -1 -3,2811 -2018,05 38,02<br />

372 Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola 80 93,684 65,5788 820,27 53792,33 80 70,927 814,28 57754,62 0 5,3482 3962,29 -5,99<br />

373 Olaines sākumskola 11 11,307 7,9149 900,91 7130,58 16 11,441 910,40 10415,91 5 3,5261 3285,33 9,50<br />

374 Olaines 2. vidusskola 57 68,128 47,6896 893,83 42626,18 55 49,184 903,74 44449,53 -2 1,4944 1823,35 9,91<br />

375 Olaines 1. vidusskola 57 67,113 46,9791 940,06 44163,16 58 50,841 957,04 48657,05 1 3,8619 4493,89 16,98<br />

376 Ojāra Vācieša Gaujienas vidusskola 18 15,608 10,9256 621,34 6788,5 14 8,985 701,43 6302,31 -4 -1,9406 -486,19 80,09<br />

377 Ogresgala pamatskola 20 16,817 11,7719 778,89 9168,98 20 15,624 762,53 11913,7 0 3,8521 2744,72 -16,36<br />

378 Ogres Valsts ģimnāzija 48 61,238 42,8666 915,01 39223,3 53 42,056 843,16 35459,98 5 -0,8106 -3763,32 -71,85<br />

379 Ogres sākumskola 48 57,798 40,4586 787,11 31845,2 51 50,196 821,45 41233,37 3 9,7374 9388,17 34,34<br />

OGRES 1.VIDUSSKOLAS VAKARA UN NEKLĀTIENES<br />

380 NODAĻA<br />

15 9,353 6,5471 869,71 5694,07 15 6,378 850,54 5424,76<br />

0 -0,1691 -269,31 -19,17<br />

381 Ogres 1. vidusskola 92 111,242 77,8694 872,03 67904,67 94 84,06 876,73 73697,54 2 6,1906 5792,87 4,69<br />

382 O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 55 51,658 36,1606 814,17 29440,74 55 35,688 954,44 34062,09 0 -0,4726 4621,35 140,27<br />

383 Nītaures vidusskola 15 13,571 9,4997 863,42 8202,2 17 12,391 757,73 9389,02 2 2,8913 1186,82 -105,69<br />

384 Nīkrāces pamatskola 14 12,246 8,5722 634,01 5434,86 15 6,577 722,05 4748,9 1 -1,9952 -685,96 88,04<br />

385 Nīgrandes pagasta Kalnu vidusskola 19 22,98 16,086 635,46 10222,05 36 28,019 707,54 19824,68 17 11,933 9602,63 72,08<br />

386 Nīcgales pamatskola 13 9,33 6,531 609,40 3979,99 4 1,466 680,31 997,34 -9 -5,065 -2982,65 70,91<br />

387 Nīcas vidusskola 34 26,779 18,7453 719,05 13478,81 34 20,544 719,91 14789,89 0 1,7987 1311,08 0,86<br />

388 Nirzas pamatskola 12 9,258 6,4806 757,97 4912,11 12 6,589 801,61 5281,81 0 0,1084 369,7 43,64<br />

389 Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskola 32 31,23 21,861 836,83 18293,85 28 21,34 770,81 16449,12 -4 -0,521 -1844,73 -66,01<br />

390 Nautrēnu vidusskola 26 26,612 18,6284 670,87 12497,19 26 18 727,91 13102,43 0 -0,6284 605,24 57,05<br />

391 Naukšēnu novada vidusskola 34 32,324 22,6268 646,86 14636,41 28 19,749 725,67 14331,16 -6 -2,8778 -305,25 78,80<br />

392 Naujenes pamatskola 13 15,256 10,6792 679,96 7261,46 14 12,066 769,87 9289,22 1 1,3868 2027,76 89,90<br />

393 Murmastienes pamatskola 14 7,887 5,5209 632,99 3494,66 14 4,7 713,20 3352,03 0 -0,8209 -142,63 80,21<br />

394 Murjāņu sporta ģimnāzija 67 59,162 41,4134 607,96 25177,59 68 39,699 746,07 29618,05 1 -1,7144 4440,46 138,11<br />

395 Mores pamatskola 17 20,045 14,0315 671,33 9419,73 16 12,474 754,93 9417 -1 -1,5575 -2,73 83,60<br />

396 Misas vidusskola 25 22,7 15,89 666,06 10583,73 24 16,965 735,33 12474,83 -1 1,075 1891,1 69,27<br />

397 Milzkalnes sākumskola 9 11,327 7,9289 811,70 6435,9 10 7,783 817,95 6366,1 1 -0,1459 -69,8 6,25<br />

398 Mētrienas pamatskola 11 6,319 4,4233 646,59 2860,05 10 3,799 718,88 2731,01 -1 -0,6243 -129,04 72,29<br />

399 Mērsraga vidusskola 22 23,147 16,2029 729,51 11820,22 23 17,064 698,78 11924,06 1 0,8611 103,84 -30,73<br />

400 Mērdzenes pamatskola 15 11,653 8,1571 626,86 5113,36 15 7,459 702,10 5236,98 0 -0,6981 123,62 75,24<br />

401 Mežvidu pamatskola 12 11,923 8,3461 667,92 5574,5 13 8,018 739,98 5933,13 1 -0,3281 358,63 72,06<br />

402 Mežotnes pamatskola 17 15,633 10,9431 652,86 7144,29 14 9,001 705,79 6352,79 -3 -1,9421 -791,5 52,93<br />

403 Mežinieku pamatskola 17 17,202 12,0414 657,84 7921,32 14 10,72 745,76 7994,6 -3 -1,3214 73,28 87,92<br />

404 Mežgaļu pamatskola 15 14,108 9,8756 652,53 6444,13 15 10,227 710,11 7262,31 0 0,3514 818,18 57,58<br />

405 Mežciema pamatskola 48 50,345 35,2415 828,66 29203,2 47 37,471 847,23 31746,42 -1 2,2295 2543,22 18,57<br />

406 Mežāres pamatskola 10 8,072 5,6504 643,26 3634,7 12 5,93 709,73 4208,71 2 0,2796 574,01 66,47<br />

407 Meņģeles filiāle 10 6,678 4,6746 645,09 3015,54 10 5,417 716,58 3881,74 0 0,7424 866,2 71,49<br />

408 Meirānu Kalpaka pamatskola 10 4,892 3,4244 619,90 2122,77 12 5,198 731,84 3804,12 2 1,7736 1681,35 111,95<br />

Medumu speciālās internātpamatskolas struktūrvienība<br />

21 20,386 14,2702 725,82 10357,55 16 13,633 803,29 10951,27<br />

409<br />

Kalkūni<br />

-5 -0,6372 593,72 77,47<br />

410 Medumu pamatskola 11 9,815 6,8705 596,66 4099,34 12 5,803 710,23 4121,47 1 -1,0675 22,13 113,57<br />

411 Medumu internātpamatskola 32 25,14 17,598 729,59 12839,34 34 20,25 810,42 16411 2 2,652 3571,66 80,83<br />

412 Māteru Jura Kazdangas pamatskola 21 19,683 13,7781 730,09 10059,29 18 14,754 718,45 10600,05 -3 0,9759 540,76 -11,64<br />

413 Mārupes vidusskola 77 90,3 63,21 999,23 63161,5 79 68,231 985,99 67275,21 2 5,021 4113,71 -13,24<br />

414 Mārupes pamatskola 34 29,641 20,7487 815,89 16928,65 39 28,95 826,15 23917,08 5 8,2013 6988,43 10,26<br />

415 Mārupes novada Skultes sākumskola 3 2,674 1,8718 684,06 1280,43 9 4,845 718,06 3479,02 6 2,9732 2198,59 34,00<br />

416 Mārsnēnu pamatskola 11 8,524 5,9668 663,25 3957,49 10 5,216 708,03 3693,08 -1 -0,7508 -264,41 44,78<br />

417 Mārkalnes pamatskola 10 8,036 5,6252 609,01 3425,8 -10 -5,6252 -3425,8 -609,01<br />

418 Mārcienas pamatskola 12 6,181 4,3267 633,61 2741,44 9 3,737 712,45 2662,44 -3 -0,5897 -79 78,84<br />

419 Mālupes pamatskola 12 7,333 5,1331 634,62 3257,59 11 3,899 712,11 2776,51 -1 -1,2341 -481,08 77,48<br />

420 Mālpils novada vidusskola 44 44,099 30,8693 729,43 22517,03 45 34,147 747,67 25530,84 1 3,2777 3013,81 18,24<br />

421 Mālpils internātpamatskola 29 14,101 9,8707 721,86 7125,31 30 13,906 722,84 10051,87 1 4,0353 2926,56 0,98<br />

422 Mazzalves pamatskola 12 14,276 9,9932 670,21 6697,59 14 10,211 738,42 7540,01 2 0,2178 842,42 68,21<br />

423 Mazsalacas vidusskola 38 37,775 26,4425 642,92 17000,53 41 30,622 713,26 21841,38 3 4,1795 4840,85 70,33<br />

424 Mazozolu filiāle 8 7,409 5,1863 642,79 3333,69 8 5,354 715,61 3831,35 0 0,1677 497,66 72,82<br />

425 Mazirbes internātpamatskola 17 9,832 6,8824 792,86 5456,8 15 4,02 793,55 3190,09 -2 -2,8624 -2266,71 0,69<br />

426 Matīšu pamatskola 17 18,502 12,9514 656,27 8499,56 16 10,837 731,75 7930 -1 -2,1144 -569,56 75,49<br />

427 Maltas vidusskola 63 70,466 49,3262 642,60 31696,79 63 53,369 705,85 37670,43 0 4,0428 5973,64 63,25<br />

428 Maltas speciālā internātpamatskola 61 42,796 29,9572 738,11 22111,68 54 26,731 777,33 20778,84 -7 -3,2262 -1332,84 39,22<br />

429 Malienas pamatskola 14 9,761 6,8327 606,91 4146,81 14 7,266 689,97 5013,34 0 0,4333 866,53 83,07


430 Majoru vidusskola 36 42,64 29,848 798,55 23835,21 36 31,725 807,20 25608,32 0 1,877 1773,11 8,64<br />

431 Madonas Valsts ģimnāzija 36 33,818 23,6726 951,35 22520,81 38 25,371 896,37 22741,76 2 1,6984 220,95 -54,98<br />

432 Madonas Vakara un neklātienes vidusskola 17 8,296 5,8072 809,53 4701,13 17 4,766 727,21 3465,86 0 -1,0412 -1235,27 -82,33<br />

433 Madonas pilsētas 2. vidusskola 34 40,363 28,2541 872,02 24638 33 27,36 867,82 23743,55 -1 -0,8941 -894,45 -4,20<br />

434 Madonas pilsētas 1. vidusskola 64 75,554 52,8878 849,15 44909,68 67 60,462 786,45 47550,63 3 7,5742 2640,95 -62,70<br />

435 Madlienas vidusskola 31 28,37 19,859 769,04 15272,44 31 20,063 802,31 16096,81 0 0,204 824,37 33,27<br />

436 Lūcijas Rancānes Makašānu Amatu vidusskola 22 23,558 16,4906 612,23 10096,1 22 14,332 693,57 9940,18 0 -2,1586 -155,92 81,33<br />

437 Ludzas pilsētas ģimnāzija 57 71,802 50,2614 764,79 38439,63 56 47,722 755,01 36030,44 -1 -2,5394 -2409,19 -9,79<br />

438 Ludzas novada vakara vidusskola 19 10,47 7,329 725,78 5319,24 18 7,345 746,17 5480,65 -1 0,016 161,41 20,39<br />

439 Ludzas Mūzikas pamatskola 25 12,563 8,7941 739,10 6499,68 23 8,601 793,56 6825,39 -2 -0,1931 325,71 54,46<br />

440 Ludzas 2. vidusskola 48 55,01 38,507 762,62 29366,08 49 39,954 715,46 28585,37 1 1,447 -780,71 -47,16<br />

441 Lubānas vidusskola 26 23,956 16,7692 688,15 11539,77 26 18,536 717,38 13297,38 0 1,7668 1757,61 29,23<br />

442 Līvu pamatskola 14 11,596 8,1172 667,20 5415,81 12 7,6 736,87 5600,21 -2 -0,5172 184,4 69,67<br />

443 Līvbērzes vidusskola 23 18,31 12,817 638,49 8183,53 20 12,99 701,89 9117,52 -3 0,173 933,99 63,40<br />

444 Līvānu novada Vakara (maiņu) vidusskola 11 12,434 8,7038 693,58 6036,76 11 8,466 727,26 6157,01 0 -0,2378 120,25 33,69<br />

445 Līvānu 2. vidusskola 28 32,694 22,8858 650,25 14881,47 30 26,641 713,60 19011,01 2 3,7552 4129,54 63,35<br />

446 Līvānu 1. vidusskola 64 64,117 44,8819 743,12 33352,76 59 48,253 752,78 36324,02 -5 3,3711 2971,26 9,66<br />

447 Līgatnes novada vidusskola 27 31,465 22,0255 646,76 14245,18 24 19,95 733,82 14639,76 -3 -2,0755 394,58 87,06<br />

448 Lībagu sākumskola 10 6,211 4,3477 749,75 3259,69 10 6,167 820,92 5062,6 0 1,8193 1802,91 71,17<br />

449 Lizuma vidusskola 23 20,91 14,637 678,81 9935,76 24 17,644 731,93 12914,26 1 3,007 2978,5 53,12<br />

450 Litenes pamatskola 13 9,19 6,433 632,69 4070,09 13 6,601 702,40 4636,55 0 0,168 566,46 69,71<br />

451 Limbažu sākumskola 42 41,378 28,9646 676,15 19584,38 36 30,86 785,33 24235,22 -6 1,8954 4650,84 109,18<br />

452 Limbažu novada ģimnāzija 35 36,378 25,4646 760,13 19356,3 35 25,764 809,32 20851,39 0 0,2994 1495,09 49,20<br />

453 Limbažu 3. vidusskola 52 57,702 40,3914 718,64 29027,07 57 48,227 738,50 35615,82 5 7,8356 6588,75 19,86<br />

454 Liezēres pamatskola 14 13,577 9,5039 654,94 6224,49 15 9,424 700,48 6601,36 1 -0,0799 376,87 45,54<br />

455 Liepupes vidusskola 25 20,87 14,609 655,28 9572,94 24 15,719 747,55 11750,79 -1 1,11 2177,85 92,28<br />

456 Liepu pamatskola 15 16,192 11,3344 622,29 7053,25 16 12,156 687,94 8362,65 1 0,8216 1309,4 65,66<br />

457 Liepnas vidusskola 16 14,402 10,0814 658,86 6642,23 15 8,468 719,11 6089,42 -1 -1,6134 -552,81 60,25<br />

458 Liepnas internātpamatskola 32 14,931 10,4517 647,77 6770,33 29 9,572 730,69 6994,16 -3 -0,8797 223,83 82,92<br />

459 Liepnas internātpamatskola 5 0,574 0,4018 631,53 253,75 4 0,286 712,87 203,88 -1 -0,1158 -49,87 81,33<br />

460 Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 55 58,409 40,8863 934,61 38212,63 55 44,375 981,35 43547,24 0 3,4887 5334,61 46,74<br />

461 Liepājas vakara (maiņu) vidusskola 30 27,365 19,1555 913,12 17491,3 29 19,298 762,82 14720,94 -1 0,1425 -2770,36 -150,30<br />

462 Liepājas speciālā internātpamatskola 71 70,296 49,2072 776,47 38207,78 71 52,801 1017,48 53723,73 0 3,5938 15515,95 241,01<br />

463 Liepājas Raiņa 6. vidusskola 55 55,48 38,836 780,00 30291,95 55 43,394 773,15 33550 0 4,558 3258,05 -6,85<br />

464 Liepājas pilsētas 12. vidusskola 52 57,312 40,1184 753,53 30230,25 54 43,922 724,51 31821,98 2 3,8036 1591,73 -29,01<br />

465 Liepājas Katoļu pamatskola 23 22,299 15,6093 598,41 9340,76 23 16,812 701,59 11795,1 0 1,2027 2454,34 103,18<br />

466 Liepājas internātpamatskola 29 19,201 13,4407 760,94 10227,59 25 12,73 691,48 8802,48 -4 -0,7107 -1425,11 -69,47<br />

467 Liepājas Ezerkrasta sākumskola 29 28,237 19,7659 764,21 15105,31 27 22,124 749,59 16583,98 -2 2,3581 1478,67 -14,62<br />

468 Liepājas Centra sākumskola 39 45,411 31,7877 837,90 26634,98 39 35,709 804,65 28733,21 0 3,9213 2098,23 -33,25<br />

469 Liepājas A. Puškina 2. vidusskola 62 69,358 48,5506 799,41 38811,81 62 56,067 729,61 40907,19 0 7,5164 2095,38 -69,80<br />

470 Liepājas 8. vidusskola 60 70,575 49,4025 669,50 33075,02 61 51,603 700,98 36172,91 1 2,2005 3097,89 31,48<br />

471 Liepājas 7. vidusskola 79 85,704 59,9928 728,26 43690,15 71 64,02 760,05 48658,33 -8 4,0272 4968,18 31,79<br />

472 Liepājas 3. pamatskola 45 41,783 29,2481 727,81 21287,02 43 30,822 701,56 21623,44 -2 1,5739 336,42 -26,25<br />

473 Liepas pamatskola 21 19,836 13,8852 766,21 10639,02 18 13,822 705,86 9756,4 -3 -0,0632 -882,62 -60,35<br />

474 Lielvārdes pamatskola 22 28,11 19,677 892,26 17557,01 22 20,614 1003,90 20694,42 0 0,937 3137,41 111,64<br />

475 Lielplatones internātpamatskola 49 44,811 31,3677 795,38 24949,3 48 28,266 809,08 22869,51 -1 -3,1017 -2079,79 13,70<br />

476 Lēdmanes pamatskola 14 16,343 11,4401 702,41 8035,68 16 10,911 778,14 8490,33 2 -0,5291 454,65 75,73<br />

477 Lejasstrazdu sākumskola 12 9,065 6,3455 659,37 4184,05 12 5,364 708,46 3800,17 0 -0,9815 -383,88 49,09<br />

478 Lejasciema vidusskola 22 18,747 13,1229 644,10 8452,45 24 16,733 695,83 11643,27 2 3,6101 3190,82 51,73<br />

479 Lādezera pamatskola 22 19,642 13,7494 620,80 8535,67 23 15,657 695,22 10885,13 1 1,9076 2349,46 74,42<br />

480 Lāču pamatskola 17 18,237 12,7659 635,71 8115,39 17 10,986 793,14 8713,43 0 -1,7799 598,04 157,43<br />

481 Lažas speciālā internātpamatskola 25 25,501 17,8507 838,86 14974,27 24 17,065 887,34 15142,4 -1 -0,7857 168,13 48,47<br />

482 Lazdonas pamatskola 15 10,657 7,4599 625,60 4666,94 16 7,052 704,06 4965 1 -0,4079 298,06 78,45<br />

483 Laurenču sākumskola 26 24,859 17,4013 751,16 13071,24 27 23,519 741,40 17437,06 1 6,1177 4365,82 -9,76<br />

484 Launkalnes sākumskola 4 3,119 2,1833 616,84 1346,74 4 2,167 711,74 1542,33 0 -0,0163 195,59 94,90<br />

485 Laucienes pamatskolas filiāle "Dursupes pamatskola" 12 10,401 7,2807 652,77 4752,62 15 8,043 725,36 5834,09 3 0,7623 1081,47 72,59<br />

486 Laucienes pamatskola 19 15,11 10,577 662,29 7005 18 11,417 706,18 8062,42 -1 0,84 1057,42 43,89<br />

487 Lapmežciema pamatskola 22 17,236 12,0652 667,57 8054,32 23 13,403 737,50 9884,76 1 1,3378 1830,44 69,94<br />

488 Laidu pamatskola 17 12,518 8,7626 628,43 5506,65 13 8,342 707,91 5905,38 -4 -0,4206 398,73 79,48<br />

489 Ķemeru vidusskola 21 13,854 9,6978 644,40 6249,25 21 9,299 712,08 6621,66 0 -0,3988 372,41 67,68<br />

490 Ķekavas vidusskola 74 90,623 63,4361 939,59 59604,22 81 70,715 913,18 64575,25 7 7,2789 4971,03 -26,42<br />

491 Ķeipenes pamatskola 18 17,371 12,1597 626,25 7614,96 18 12,051 697,91 8410,48 0 -0,1087 795,52 71,66<br />

492 Ķeguma komercnovirziena vidusskola 33 36,203 25,3421 794,72 20139,83 33 26,427 858,37 22684,09 0 1,0849 2544,26 63,65<br />

493 Kusas pamatskola 13 12,276 8,5932 647,35 5562,83 12 8,304 716,14 5946,83 -1 -0,2892 384 68,79<br />

494 Kuldīgas pamatskolas Basu filiāle 8 8,223 5,7561 702,55 4043,95 7 5,732 730,84 4189,18 -1 -0,0241 145,23 28,29<br />

495 Kuldīgas pamatskola 25 23,202 16,2414 725,20 11778,28 23 16,267 730,86 11888,93 -2 0,0256 110,65 5,66<br />

496 Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 34 29,727 20,8089 760,34 15821,77 34 23,811 771,30 18365,4 0 3,0021 2543,63 10,96<br />

497 Kuldīgas Centra vidusskola 64 77,797 54,4579 764,68 41642,99 60 55,044 869,42 47856,4 -4 0,5861 6213,41 104,74<br />

498 Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas Padures filiāle 10 8,671 6,0697 643,32 3904,76 10 4,791 697,00 3339,34 0 -1,2787 -565,42 53,68<br />

499 Kuldīgas Alternatīvā sākumskola 26 24,003 16,8021 757,90 12734,31 28 19,926 706,96 14086,98 2 3,1239 1352,67 -50,94<br />

500 Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāle 5 5,061 3,5427 658,47 2332,75 3 1,561 713,93 1114,44 -2 -1,9817 -1218,31 55,46<br />

501 Kuldīgas 2. vidusskola 41 47,912 33,5384 716,27 24022,67 40 35,092 840,45 29493,12 -1 1,5536 5470,45 124,18<br />

502 Krustpils pamatskola 25 27,755 19,4285 669,28 13003,2 25 18,765 723,80 13582,05 0 -0,6635 578,85 54,51<br />

503 Kruķu pamatskola 10 12,381 8,6667 628,67 5448,49 10 6,225 704,95 4388,33 0 -2,4417 -1060,16 76,28<br />

504 Krotes Kronvalda Ata pamatskola 14 14,862 10,4034 636,68 6623,59 14 10,073 716,33 7215,59 0 -0,3304 592 79,65


505 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 18 20,153 14,1071 766,00 10805,99 17 14,224 810,21 11524,46 -1 0,1169 718,47 44,22<br />

506 Krimūnu sākumskola 12 8,093 5,6651 616,05 3489,96 10 4,284 707,05 3029 -2 -1,3811 -460,96 91,00<br />

507 Krimuldas vidusskola 40 40,895 28,6265 778,47 22284,74 41 30,45 894,42 27234,99 1 1,8235 4950,25 115,95<br />

508 Krāslavas Varavīksnes vidusskola 63 68,68 48,076 718,86 34559,77 61 52,418 737,20 38642,3 -2 4,342 4082,53 18,34<br />

509 Krāslavas Valsts ģimnāzija 28 27,841 19,4887 792,45 15443,79 27 24,18 824,52 19936,85 -1 4,6913 4493,06 32,07<br />

510 Krāslavas pamatskola 39 47,363 33,1541 710,51 23556,16 39 34,457 714,48 24618,68 0 1,3029 1062,52 3,97<br />

511 Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola 16 8,953 6,2671 640,91 4016,63 14 4,599 724,41 3331,55 -2 -1,6681 -685,08 83,50<br />

512 Krapes filiāle 11 6,742 4,7194 648,60 3061 10 3,969 711,84 2825,3 -1 -0,7504 -235,7 63,24<br />

513 Konstantinovas sākumskola 5 1,897 1,3279 631,07 838 5 1,949 703,35 1370,83 0 0,6211 532,83 72,28<br />

514 Kolkas pamatskola 16 11,036 7,7252 670,40 5179 12 6,692 698,94 4677,33 -4 -1,0332 -501,67 28,54<br />

515 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs 46 25,655 17,9585 804,99 14456,38 47 22,082 882,73 19492,35 1 4,1235 5035,97 77,74<br />

516 Kocēnu pamatskola 27 24,198 16,9386 749,99 12703,8 27 18,329 844,23 15473,91 0 1,3904 2770,11 94,24<br />

517 Kārsavas vidusskola 32 38,653 27,0571 737,40 19951,84 31 29,699 730,86 21705,75 -1 2,6419 1753,91 -6,54<br />

518 Kārķu pamatskola 14 9,045 6,3315 625,75 3961,94 17 5,736 698,98 4009,34 3 -0,5955 47,4 73,23<br />

519 Kaunatas vidusskola 34 39,926 27,9482 621,46 17368,66 32 24,051 697,88 16784,74 -2 -3,8972 -583,92 76,42<br />

520 Katvaru internātpamatskola 27 18,935 13,2545 728,41 9654,67 28 15,231 792,74 12074,27 1 1,9765 2419,6 64,34<br />

521 Kapsēdes pamatskola 21 16,926 11,8482 739,57 8762,54 20 11,669 723,95 8447,78 -1 -0,1792 -314,76 -15,62<br />

522 Kandavas novada Zantes pamatskola 15 15,362 10,7534 664,25 7142,94 15 10,351 776,67 8039,32 0 -0,4024 896,38 112,42<br />

523 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 42 53,343 37,3401 826,29 30853,91 43 39,073 864,40 33774,58 1 1,7329 2920,67 38,10<br />

524 Kandavas internātvidusskola 52 38,067 26,6469 993,26 26467,39 55 31,972 907,35 29009,88 3 5,3251 2542,49 -85,91<br />

525 Kalvenes pamatskola 15 13,966 9,7762 698,33 6827,01 15 8,586 706,75 6068,16 0 -1,1902 -758,85 8,42<br />

526 Kalupes pamatskola 14 13,6 9,52 670,44 6382,61 15 9,51 749,88 7131,4 1 -0,01 748,79 79,44<br />

527 Kalsnavas pamatskola 18 20,578 14,4046 664,29 9568,79 18 14,653 730,78 10708,12 0 0,2484 1139,33 66,49<br />

528 Kalnciema vidusskola 29 24,423 17,0961 673,50 11514,22 26 19,306 716,08 13824,63 -3 2,2099 2310,41 42,58<br />

529 Kalnciema pagasta vidusskola 23 23,226 16,2582 630,89 10257,14 25 16,884 693,32 11706 2 0,6258 1448,86 62,43<br />

530 Kalētu pamatskola 20 16,35 11,445 650,29 7442,56 18 9,866 713,57 7040,04 -2 -1,579 -402,52 63,28<br />

531 K. Valdemāra pamatskola 16 11,909 8,3363 641,70 5349,43 14 6,931 702,67 4870,2 -2 -1,4053 -479,23 60,97<br />

532 Jūrmalas Valsts ģimnāzija 38 36,911 25,8377 840,85 21725,56 44 29,73 916,59 27250,26 6 3,8923 5524,7 75,74<br />

533 Jūrmalas vakara vidusskola 22 18,919 13,2433 1041,23 13789,29 20 11,827 840,12 9936,05 -2 -1,4163 -3853,24 -201,11<br />

534 Jūrmalas sākumskola "Atvase" 26 30,582 21,4074 937,00 20058,79 25 22,581 1011,10 22831,6 -1 1,1736 2772,81 74,10<br />

535 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 45 46,092 32,2644 699,98 22584,57 44 37,364 716,98 26789,11 -1 5,0996 4204,54 16,99<br />

536 Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 25 22,589 15,8123 740,54 11709,57 22 11,056 702,93 7771,54 -3 -4,7563 -3938,03 -37,61<br />

537 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 62 74,996 52,4972 694,69 36469,05 60 54,769 772,34 42300,1 -2 2,2718 5831,05 77,65<br />

538 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 30 29,878 20,9146 623,87 13048,01 32 22,734 774,50 17607,46 2 1,8194 4559,45 150,63<br />

539 Jūrmalas pilsētas internātpamatskola 29 29,605 20,7235 792,77 16429,04 30 19,45 805,80 15672,89 1 -1,2735 -756,15 13,03<br />

540 Jūrmalas Alternatīvā skola 26 22,981 16,0867 633,49 10190,81 25 13,449 740,82 9963,27 -1 -2,6377 -227,54 107,33<br />

541 Jura Neikena Dikļu pamatskola 13 13,21 9,247 618,69 5721,04 16 10,607 693,07 7351,43 3 1,36 1630,39 74,38<br />

542 Jumpravas vidusskola 26 25,422 17,7954 734,80 13076,01 26 15,439 804,50 12420,68 0 -2,3564 -655,33 69,70<br />

543 Jumpravas internātpamatskola 21 14,378 10,0646 800,39 8055,65 24 13,501 1151,97 15552,76 3 3,4364 7497,11 351,58<br />

544 Jēkabpils Valsts ģimnāzija 62 73,137 51,1959 807,35 41333,02 63 54,088 800,24 43283,33 1 2,8921 1950,31 -7,11<br />

545 Jēkabpils vakara vidusskola 21 18,094 12,6658 857,98 10867,01 20 14,126 852,96 12048,98 -1 1,4602 1181,97 -5,02<br />

546 Jēkabpils pamatskola 59 64,869 45,4083 799,87 36320,57 60 53,415 779,02 41611,22 1 8,0067 5290,65 -20,85<br />

547 Jēkabpils 3. vidusskola 47 61,36 42,952 758,02 32558,32 48 45,045 778,63 35073,56 1 2,093 2515,24 20,62<br />

548 Jēkabpils 2. vidusskola 55 64,806 45,3642 725,30 32902,47 53 44,029 778,31 34268,01 -2 -1,3352 1365,54 53,01<br />

549 Jersikas pamatskola 20 17,686 12,3802 656,69 8129,99 19 11,363 707,17 8035,57 -1 -1,0172 -94,42 50,48<br />

550 Jelgavas Valsts ģimnāzija 70 72,067 50,4469 811,46 40935,55 71 57,698 809,20 46689,22 1 7,2511 5753,67 -2,26<br />

551 Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 27 20,59 14,413 722,72 10416,55 22 12,838 718,47 9223,68 -5 -1,575 -1192,87 -4,25<br />

552 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 53 53,667 37,5669 721,24 27094,59 58 47,298 739,64 34983,61 5 9,7311 7889,02 18,41<br />

553 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 47 54,209 37,9463 741,37 28132,29 48 41,644 791,21 32949,03 1 3,6977 4816,74 49,84<br />

554 Jelgavas 6. vidusskola 57 54,937 38,4559 718,08 27614,47 57 42,569 750,84 31962,54 0 4,1131 4348,07 32,76<br />

555 Jelgavas 5. vidusskola 64 68,798 48,1586 734,61 35377,79 62 49,306 752,58 37106,74 -2 1,1474 1728,95 17,97<br />

556 Jelgavas 4. vidusskola 95 112,79 78,953 707,54 55862,02 95 87,726 749,85 65781,26 0 8,773 9919,24 42,31<br />

557 Jelgavas 4. sākumskola 74 82,42 57,694 724,29 41787 73 64,038 722,73 46282,1 -1 6,344 4495,1 -1,56<br />

558 Jelgavas 3. sākumskola 49 55,36 38,752 734,49 28463,04 53 44,332 792,58 35136,58 4 5,58 6673,54 58,09<br />

559 Jelgavas 2. pamatskola 59 66,873 46,8111 720,90 33745,98 57 46,911 740,36 34730,98 -2 0,0999 985 19,46<br />

560 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 15,238 10,6666 723,49 7717,14 15 10,5 790,14 8296,5 0 -0,1666 579,36 66,66<br />

561 Jelgavas 2. internātpamatskola 27 14,062 9,8434 748,04 7363,28 14 7,983 691,07 5516,8 -13 -1,8604 -1846,48 -56,97<br />

562 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 10,936 7,6552 688,05 5267,17 26 8,783 767,85 6744 11 1,1278 1476,83 79,80<br />

563 Jelgavas 1. internātpamatskola 43 31,541 22,0787 708,18 15635,8 39 22,725 782,37 17779,33 -4 0,6463 2143,53 74,18<br />

564 Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola 11 7,904 5,5328 674,76 3733,32 11 5,91 717,66 4241,39 0 0,3772 508,07 42,90<br />

565 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 32 27,837 19,4859 811,58 15814,35 31 19,791 816,90 16167,34 -1 0,3051 352,99 5,32<br />

566 Jaunstrūžānu pamatskola 13 13,31 9,317 634,20 5908,87 13 7,638 708,96 5415,03 0 -1,679 -493,84 74,76<br />

567 Jaunsilavas pamatskola 21 18,127 12,6889 635,27 8060,9 19 12,898 709,46 9150,6 -2 0,2091 1089,7 74,19<br />

568 Jaunpils vidusskola 25 29,204 20,4428 789,02 16129,81 24 21,619 800,80 17312,48 -1 1,1762 1182,67 11,78<br />

569 Jaunpiebalgas vidusskola 39 40,549 28,3843 753,21 21379,46 44 31,215 839,32 26199,22 5 2,8307 4819,76 86,10<br />

570 Jaunogres vidusskola 53 61,235 42,8645 780,21 33443,27 52 52,698 784,50 41341,52 -1 9,8335 7898,25 4,29<br />

571 Jaunmuižas pamatskola 6 6,02 4,214 636,94 2684,05 5 3,042 759,16 2309,36 -1 -1,172 -374,69 122,22<br />

572 Jaunmārupes pamatskola 40 44,095 30,8665 845,30 26091,53 43 39,067 852,46 33302,9 3 8,2005 7211,37 7,15<br />

573 Jaunlaicenes pamatskola 11 8,588 6,0116 617,92 3714,69 11 5,334 697,63 3721,16 0 -0,6776 6,47 79,71<br />

574 Jaunjelgavas vidusskola 27 28,474 19,9318 701,57 13983,59 26 19,516 795,58 15526,63 -1 -0,4158 1543,04 94,01<br />

575 Jaunburtnieku pamatskola 21 15,007 10,5049 612,31 6432,25 21 9,531 699,05 6662,63 0 -0,9739 230,38 86,74<br />

576 Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola 22 17,817 12,4719 837,50 10445,18 22 12,74 737,45 9395,13 0 0,2681 -1050,05 -100,05<br />

577 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 37 33,948 23,7636 721,13 17136,64 41 27,877 701,50 19555,75 4 4,1134 2419,11 -19,63<br />

578 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 54 60,374 42,2618 818,52 34591,96 52 42,52 820,37 34882,16 -2 0,2582 290,2 1,85<br />

579 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 42 38,845 27,1915 714,16 19419,15 42 27,016 736,46 19896,31 0 -0,1755 477,16 22,30


580 J. Endzelīna Kauguru pamatskola 17 17,808 12,4656 682,93 8513,09 18 14,175 786,93 11154,8 1 1,7094 2641,71 104,01<br />

581 J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola 65 66,46 46,522 786,64 36596,22 67 51,725 782,59 40479,45 2 5,203 3883,23 -4,05<br />

582 Īslīces vidusskola 32 28,17 19,719 733,16 14457,19 25 19,517 742,04 14482,34 -7 -0,202 25,15 8,88<br />

583 Izvaltas pamatskola 13 11,249 7,8743 635,33 5002,76 12 4,752 729,64 3467,27 -1 -3,1223 -1535,49 94,32<br />

584 Istras vidusskola 15 14,838 10,3866 731,32 7595,88 14 5,899 748,18 4413,51 -1 -4,4876 -3182,37 16,86<br />

585 Irlavas vidusskola 23 22,963 16,0741 656,64 10554,96 21 13,186 770,10 10154,58 -2 -2,8881 -400,38 113,46<br />

586 Inešu pamatskola 12 6,904 4,8328 655,48 3167,82 11 4,567 755,01 3448,13 -1 -0,2658 280,31 99,53<br />

587 Indras pamatskola 17 16,698 11,6886 627,34 7332,67 17 10,24 720,31 7376,02 0 -1,4486 43,35 92,98<br />

588 Inčukalna pamatskola 24 21,68 15,176 783,24 11886,39 23 17,314 808,06 13990,81 -1 2,138 2104,42 24,83<br />

589 Iļģuciema vidusskola 44 48,424 33,8968 787,00 26676,75 44 36,314 793,61 28819,06 0 2,4172 2142,31 6,61<br />

590 Ilzenes pamatskola 15 6,419 4,4933 631,45 2837,3 10 3,634 706,29 2566,66 -5 -0,8593 -270,64 74,84<br />

591 Ilūkstes Sadraudzības vidusskola 32 27,244 19,0708 656,35 12517,16 32 19,959 711,80 14206,85 0 0,8882 1689,69 55,45<br />

592 Ilūkstes 1. vidusskola 33 38,416 26,8912 688,63 18517,98 33 29,711 757,94 22519,16 0 2,8198 4001,18 69,31<br />

593 Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola 44 45,498 31,8486 828,49 26386,12 44 38,262 807,41 30892,99 0 6,4134 4506,87 -21,08<br />

594 Ikšķiles vidusskola* 6 1,264 0,8848 825,47 730,38 67 60,889 889,15 54139,2 61 60,0042 53408,82 63,67<br />

595 Ikšķiles Brīvā skola 10 4,936 3,4552 673,42 2326,81 10 3,634 831,85 3022,93 0 0,1788 696,12 158,42<br />

596 Iecavas vidusskola 61 75,9 53,13 798,77 42438,47 65 61,771 885,75 54713,56 4 8,641 12275,09 86,98<br />

597 Iecavas internātpamatskola 49 31,43 22,001 791,89 17422,46 44 25,247 847,19 21389,09 -5 3,246 3966,63 55,30<br />

598 Gulbīša vidusskola 16 11,501 8,0507 611,62 4923,99 15 9,422 689,72 6498,53 -1 1,3713 1574,54 78,10<br />

599 Gulbenes vidusskola 45 47,252 33,0764 689,99 22822,37 46 32,869 706,02 23206,03 1 -0,2074 383,66 16,03<br />

600 Gulbenes Vakara (maiņu) vidusskola 37 12,774 8,9418 845,31 7558,56 33 9,252 831,16 7689,88 -4 0,3102 131,32 -14,15<br />

601 Gulbenes novada valsts ģimnāzija 34 29,052 20,3364 770,22 15663,5 35 20,994 785,30 16486,66 1 0,6576 823,16 15,08<br />

602 Gulbenes 2. vidusskola 49 54,479 38,1353 872,32 33266,31 52 43,391 923,13 40055,37 3 5,2557 6789,06 50,80<br />

603 Grundzāles pamatskola 16 13,897 9,7279 642,29 6248,1 16 9,5 710,63 6751 0 -0,2279 502,9 68,34<br />

604 Grobiņas sākumskola 45 40,353 28,2471 747,09 21103,03 45 29,941 791,65 23702,74 0 1,6939 2599,71 44,56<br />

605 Grobiņas pagasta sākumskola 7 6,641 4,6487 695,05 3231,06 6 3,567 698,33 2490,95 -1 -1,0817 -740,11 3,29<br />

606 Grobiņas ģimnāzija 40 38,267 26,7869 762,52 20425,42 40 29,024 797,62 23150,25 0 2,2371 2724,83 35,11<br />

607 Griķu pamatskola 18 16,895 11,8265 650,67 7695,2 18 12,284 708,21 8699,68 0 0,4575 1004,48 57,54<br />

608 Gramzdas pamatskola 16 10,024 7,0168 629,04 4413,85 13 5,294 708,07 3748,53 -3 -1,7228 -665,32 79,03<br />

609 Gaviezes pamatskola 15 12,863 9,0041 707,69 6372,14 16 5,899 704,33 4154,84 1 -3,1051 -2217,3 -3,36<br />

610 Gaujienas internātpamatskola 46 26,521 18,5647 778,17 14446,58 43 16,368 760,45 12446,99 -3 -2,1967 -1999,59 -17,73<br />

611 Garozas pamatskola 16 14,158 9,9106 613,19 6077,04 15 10,967 699,95 7676,34 -1 1,0564 1599,3 86,76<br />

612 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola 16 13,057 9,1399 706,30 6455,49 16 9,13 711,19 6493,14 0 -0,0099 37,65 4,89<br />

613 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola 33 27,472 19,2304 891,46 17143,15 36 24,715 819,94 20264,9 3 5,4846 3121,75 -71,52<br />

614 Gardenes pamatskola 17 18,412 12,8884 641,05 8262,07 16 10,454 748,59 7825,79 -1 -2,4344 -436,28 107,55<br />

615 Galgauskas pamatskola 15 13,973 9,7811 653,65 6393,41 15 10,179 740,49 7537,41 0 0,3979 1144 86,84<br />

616 Galēnu pamatskola 13 10,855 7,5985 632,58 4806,69 13 7,526 717,73 5401,67 0 -0,0725 594,98 85,15<br />

617 Gaismas internātpamatskola 43 30,815 21,5705 853,93 18419,6 44 25,532 824,21 21043,68 1 3,9615 2624,08 -29,72<br />

618 Gaiķu pamatskola 14 6,394 4,4758 630,01 2819,8 10 4,047 705,49 2855,11 -4 -0,4288 35,31 75,48<br />

619 Gaigalavas pamatskola 17 14,251 9,9757 654,62 6530,33 17 7,245 729,54 5285,51 0 -2,7307 -1244,82 74,92<br />

620 Friča Brīvzemnieka pamatskola 26 23,758 16,6306 775,41 12895,54 28 18,987 800,29 15195,03 2 2,3564 2299,49 24,88<br />

621 filiāle "Laidzes pamatskola" 16 12,951 9,0657 639,12 5794,05 13 8,384 721,10 6045,69 -3 -0,6817 251,64 81,98<br />

622 Feimaņu pamatskola 13 15,72 11,004 653,81 7194,53 14 9,147 719,24 6578,88 1 -1,857 -615,65 65,43<br />

623 Ēveles pamatskola 14 11,743 8,2201 616,72 5069,49 17 8,668 701,66 6082,03 3 0,4479 1012,54 84,95<br />

624 Ērģemes pamatskola 14 11,285 7,8995 633,86 5007,21 15 7,942 700,14 5560,48 1 0,0425 553,27 66,27<br />

625 Ērgļu vidusskola 27 27,586 19,3102 756,76 14613,11 28 21,17 754,24 15967,31 1 1,8598 1354,2 -2,51<br />

626 Ēdoles pamatskola 15 16,727 11,7089 651,35 7626,55 14 10,672 716,86 7650,33 -1 -1,0369 23,78 65,51<br />

627 Ezersalas internātpamatskola 22 18,378 12,8646 804,14 10344,91 20 9,103 868,94 7909,99 -2 -3,7616 -2434,92 64,81<br />

628 Ezernieku vidusskola 18 22,168 15,5176 682,83 10595,94 19 16,957 763,43 12945,48 1 1,4394 2349,54 80,60<br />

629 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 45 48,638 34,0466 842,12 28671,31 41 34,078 807,75 27526,58 -4 0,0314 -1144,73 -34,37<br />

630 Engures vidusskola 29 30,676 21,4732 767,64 16483,67 28 23,566 792,44 18674,54 -1 2,0928 2190,87 24,80<br />

631 Elejas vidusskola 40 43,784 30,6488 679,43 20823,57 39 33,517 745,39 24983,37 -1 2,8682 4159,8 65,97<br />

632 Eglaines pamatskola 16 15,834 11,0838 643,48 7132,19 16 9,7 718,26 6967,1 0 -1,3838 -165,09 74,78<br />

633 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola 47 44,157 30,9099 944,90 29206,72 49 36,769 1036,14 38097,84 2 5,8591 8891,12 91,24<br />

634 Džūkstes pamatskola 20 16,858 11,8006 700,17 8262,48 18 11,964 732,75 8766,57 -2 0,1634 504,09 32,57<br />

635 Dzirciema internātpamatskola 32 25,095 17,5665 761,13 13370,39 32 13,998 808,05 11311,02 0 -3,5685 -2059,37 46,92<br />

636 Dzimtmisas pamatskola 23 18,091 12,6637 689,40 8730,31 19 11,993 736,97 8838,47 -4 -0,6707 108,16 47,57<br />

637 Dzērves pamatskola 19 16,77 11,739 709,15 8324,69 18 10,873 719,55 7823,66 -1 -0,866 -501,03 10,40<br />

638 Dzērbenes vispārizglītojošā un mūzikas pamatskola 11 8 5,6 631,98 3539,06 10 5,538 727,59 4029,42 -1 -0,062 490,36 95,62<br />

639 Dzelzavas pamatskola 15 15,971 11,1797 648,45 7249,5 15 11,999 736,35 8835,51 0 0,8193 1586,01 87,90<br />

640 Dzelzavas internātpamatskola 31 22,323 15,6261 782,56 12228,4 31 18,458 779,54 14388,78 0 2,8319 2160,38 -3,02<br />

641 Dundagas vidusskola 37 44,626 31,2382 709,05 22149,36 37 31,17 714,50 22271,08 0 -0,0682 121,72 5,46<br />

642 Dunavas pamatskola 10 5,476 3,8332 624,17 2392,57 10 4,627 701,37 3245,24 0 0,7938 852,67 77,20<br />

643 Druvienas pamatskola 16 8,761 6,1327 636,20 3901,65 13 5,858 703,81 4122,9 -3 -0,2747 221,25 67,60<br />

644 Drustu pamatskola 13 12,866 9,0062 656,51 5912,68 11 6,499 748,81 4866,51 -2 -2,5072 -1046,17 92,30<br />

645 Dricānu vidusskola 25 24,51 17,157 625,79 10736,61 23 17,732 695,72 12336,54 -2 0,575 1599,93 69,94<br />

646 Dravnieku pamatskola 13 10,718 7,5026 644,83 4837,93 14 6,801 719,51 4893,36 1 -0,7016 55,43 74,67<br />

647 Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 103 121,605 85,1235 866,84 73788,15 98 89,895 871,47 78341,11 -5 4,7715 4552,96 4,64<br />

648 Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 35 34,671 24,2697 939,93 22811,72 32 22,654 867,38 19649,58 -3 -1,6157 -3162,14 -72,55<br />

649 Drabešu internātpamatskola 29 13,368 9,3576 720,31 6740,41 20 5,602 916,24 5132,75 -9 -3,7556 -1607,66 195,92<br />

650 Dobeles Valsts ģimnāzija 45 46,969 32,8783 784,42 25790,53 48 33,082 867,27 28690,88 3 0,2037 2900,35 82,84<br />

651 Dobeles sākumskola 10 12,872 9,0104 680,03 6127,32 11 9,035 758,19 6850,25 1 0,0246 722,93 78,16<br />

652 Dobeles Kristīgā pamatskola 29 31,328 21,9296 688,27 15093,5 29 19,352 778,26 15060,93 0 -2,5776 -32,57 89,99<br />

653 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola 27 19,6 13,72 636,65 8734,85 27 12,129 773,79 9385,26 0 -1,591 650,41 137,14<br />

654 Dobeles 1. vidusskola 62 77,045 53,9315 772,20 41646,04 70 57,714 775,80 44774,77 8 3,7825 3128,73 3,60


655 Dignājas pamatskola 12 8,816 6,1712 612,80 3781,73 11 5,873 692,10 4064,72 -1 -0,2982 282,99 79,30<br />

656 Dekšāru pamatskola 17 14,914 10,4398 705,88 7369,29 17 11,256 792,39 8919,12 0 0,8162 1549,83 86,50<br />

657 Degumnieku pamatskola 15 8,589 6,0123 630,12 3788,46 14 6,285 725,66 4560,77 -1 0,2727 772,31 95,54<br />

658 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 24 21,325 14,9275 665,99 9941,59 23 16,424 714,31 11731,81 -1 1,4965 1790,22 48,32<br />

659 Daukstes pamatskola 14 7,285 5,0995 616,77 3145,22<br />

660 Dauguļu internātpamatskola 14 11,783 8,2481 749,50 6181,99<br />

661 Daugmales pamatskola 17 17,16 12,012 765,91 9200,11 15 8,898 742,84 6609,82 -2 -3,114 -2590,29 -23,07<br />

662 Daugavpils Vienības pamatskola 44 40,688 28,4816 758,36 21599,41 44 31,729 746,15 23674,67 0 3,2474 2075,26 -12,21<br />

663 Daugavpils Valsts ģimnāzija 31 33,646 23,5522 965,38 22736,86 30 24,124 928,32 22394,83 -1 0,5718 -342,03 -37,06<br />

664 Daugavpils Saskaņas pamatskola 37 41,32 28,924 814,70 23564,28 40 31,175 826,24 25757,9 3 2,251 2193,62 11,54<br />

665 Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 78 50,813 35,5691 689,25 24516,06 74 42,017 761,84 32010,43 -4 6,4479 7494,37 72,59<br />

666 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 70 73,543 51,4801 827,02 42574,96 69 59,215 776,84 46000,41 -1 7,7349 3425,45 -50,18<br />

667 Daugavpils Centra vidusskola 59 53,468 37,4276 772,43 28910,22 57 45,995 720,64 33145,63 -2 8,5674 4235,41 -51,80<br />

668 Daugavpils 9. vidusskola 53 61,828 43,2796 763,13 33028,05 56 45,769 744,88 34092,3 3 2,4894 1064,25 -18,25<br />

669 Daugavpils 3. vidusskola 65 67,785 47,4495 870,56 41307,58 66 56,871 764,76 43492,64 1 9,4215 2185,06 -105,80<br />

670 Daugavpils 17. vidusskola 57 64,389 45,0723 850,22 38321,35 53 40,828 802,60 32768,44 -4 -4,2443 -5552,91 -47,62<br />

671 Daugavpils 16. vidusskola 57 61,545 43,0815 778,36 33532,91 56 50,885 737,82 37543,85 -1 7,8035 4010,94 -40,54<br />

672 Daugavpils 15. vidusskola 62 69,56 48,692 772,96 37637,04 58 47,891 791,77 37918,6 -4 -0,801 281,56 18,81<br />

673 Daugavpils 13. vidusskola 66 78,716 55,1012 747,85 41207,54 68 64,623 755,03 48792,46 2 9,5218 7584,92 7,18<br />

674 Daugavpils 12. vidusskola 52 58,615 41,0305 762,26 31276,02 55 44,661 753,24 33640,6 3 3,6305 2364,58 -9,02<br />

675 Daugavpils 11. pamatskola 28 25,918 18,1426 738,98 13407,06 30 22,254 729,92 16243,53 2 4,1114 2836,47 -9,07<br />

676 Daugavpils 10. vidusskola 69 72,44 50,708 708,27 35915,07 66 51,025 736,23 37566,1 -3 0,317 1651,03 27,96<br />

677 Daugavpils 1. speciālā pamatskola 15 13,086 9,1602 735,10 6733,65 19 17,252 775,35 13376,32 4 8,0918 6642,67 40,25<br />

678 Daudzeses pamatskola 15 13,332 9,3324 633,63 5913,26 16 8,991 720,52 6478,16 1 -0,3414 564,9 86,89<br />

679 Dagdas vidusskola 42 43,088 30,1616 952,40 28725,79 43 35,605 895,21 31873,83 1 5,4434 3148,04 -57,19<br />

680 Codes pamatskola 24 18,217 12,7519 663,73 8463,86 22 13,539 779,10 10548,24 -2 0,7871 2084,38 115,37<br />

681 Ciblas vidusskola 22 23,179 16,2253 673,24 10923,51 23 16,463 706,42 11629,79 1 0,2377 706,28 33,18<br />

682 Cēsu Valsts ģimnāzija 50 47,165 33,0155 950,27 31373,53 49 35,471 955,66 33898,06 -1 2,4555 2524,53 5,39<br />

683 Cēsu Pilsētas vidusskola 86 73,92 51,744 914,53 47321,47 75 52,721 901,34 47519,7 -11 0,977 198,23 -13,19<br />

684 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 22 22,825 15,9775 824,94 13180,54 21 17,634 839,34 14800,96 -1 1,6565 1620,42 14,40<br />

685 Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 66 39,822 27,8754 859,44 23957,36 65 28,497 763,66 21762,09 -1 0,6216 -2195,27 -95,78<br />

686 Cēsu 2. pamatskola 40 39,555 27,6885 907,48 25126,65 37 29,981 892,61 26761,28 -3 2,2925 1634,63 -14,87<br />

687 Cēsu 1. pamatskola 44 47,454 33,2178 896,48 29779,06 44 35,817 805,32 28844,04 0 2,5992 -935,02 -91,16<br />

688 Cēres pamatskola 13 12,235 8,5645 655,26 5611,95 14 8,3 751,33 6236,01 1 -0,2645 624,06 96,07<br />

689 Cesvaines vidusskola 39 38,509 26,9563 692,94 18678,98 36 29,166 771,45 22500,13 -3 2,2097 3821,15 78,52<br />

690 Cesvaines internātpamatskola 30 19,01 13,307 622,18 8279,34 24 11,833 715,38 8465,1 -6 -1,474 185,76 93,20<br />

691 Carnikavas pamatskola 32 35,856 25,0992 814,10 20433,24 32 25,33 808,07 20468,47 0 0,2308 35,23 -6,03<br />

692 Burtnieku Ausekļa vidusskola 17 16,818 11,7726 634,69 7471,99 17 11,21 713,55 7998,9 0 -0,5626 526,91 78,86<br />

693 Brocēnu vidusskola 49 54,686 38,2802 800,71 30651,37 63 50,849 868,05 44139,54 14 12,5688 13488,17 67,34<br />

694 Brocēnu vidusskola 31 8,617 6,0319 694,04 4186,35 -31 -6,0319 -4186,35 -694,04<br />

695 Briežuciema pamatskola 15 7,668 5,3676 622,07 3339 13 4,401 730,01 3212,79 -2 -0,9666 -126,21 107,95<br />

696 Brenguļu sākumskola 5 4,642 3,2494 660,84 2147,34 7 4,43 713,89 3162,52 2 1,1806 1015,18 53,05<br />

697 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 16 12,716 8,9012 632,49 5629,95 15 7,701 712,24 5484,99 -1 -1,2002 -144,96 79,75<br />

698 Blomes pamatskola 18 16,449 11,5143 632,53 7283,15 19 10,685 704,06 7522,85 1 -0,8293 239,7 71,53<br />

699 Blīdenes pamatskola 14 14,895 10,4265 607,76 6336,79 13 11,867 706,54 8384,53 -1 1,4405 2047,74 98,78<br />

700 Biržu pamatskola 16 15,969 11,1783 652,52 7294,05 17 10,851 766,98 8322,48 1 -0,3273 1028,43 114,46<br />

701 Biržu internātpamatskola 30 17,962 12,5734 751,95 9454,61 28 11,511 783,90 9023,53 -2 -1,0624 -431,08 31,95<br />

702 Birznieku pamatskola 11 9,618 6,7326 623,79 4199,76<br />

703 Birzgales pamatskola 15 16,206 11,3442 632,81 7178,71 15 10,519 709,10 7459,01 0 -0,8252 280,3 76,29<br />

704 Bilskas pamatskola 14 9,522 6,6654 601,67 4010,34 12 6,799 685,62 4661,51 -2 0,1336 651,17 83,95<br />

705 Biķernieku pamatskola 14 13,825 9,6775 646,90 6260,36 14 9,615 713,19 6857,36 0 -0,0625 597 66,30<br />

706 Bikstu pamatskola 16 15,882 11,1174 654,02 7271,02 16 9,278 733,42 6804,7 0 -1,8394 -466,32 79,40<br />

707 Biedrības "Tautskola 99 Baltie zirgi" pamatskola 7 1,586 1,1102 593,43 658,83 8 0,933 680,25 634,67 1 -0,1772 -24,16 86,81<br />

708 Bērzupes speciālā internātpamatskola 29 19,189 13,4323 763,39 10254,12 25 11,848 1096,08 12986,35 -4 -1,5843 2732,23 332,69<br />

709 Bērzpils vidusskola 25 20,171 14,1197 638,11 9009,98 24 12,467 775,58 9669,15 -1 -1,6527 659,17 137,47<br />

710 Bērzgales pamatskola 13 12,763 8,9341 615,02 5494,62 12 6,867 691,33 4747,33 -1 -2,0671 -747,29 76,31<br />

711 Bērzaunes pamatskola 17 17,046 11,9322 648,34 7736,17 18 11,676 707,87 8265,14 1 -0,2562 528,97 59,53<br />

712 Bēnes vidusskola 23 26,501 18,5507 711,22 13193,63 22 19,033 710,56 13524,02 -1 0,4823 330,39 -0,66<br />

713 Bejas pamatskola 20 12,681 8,8767 656,83 5830,44 17 10,117 702,64 7108,63 -3 1,2403 1278,19 45,82<br />

714 Bebru pamatskola 16 14,286 10,0002 639,42 6394,3 17 9,122 715,07 6522,89 1 -0,8782 128,59 75,66<br />

715 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 24 20,824 14,5768 655,72 9558,24 31 22,156 747,99 16572,5 7 7,5792 7014,26 92,28<br />

716 Bārtas pamatskola 15 9,97 6,979 730,17 5095,85 14 3,732 718,92 2683,02 -1 -3,247 -2412,83 -11,25<br />

717 Bauskas Valsts ģimnāzija 40 44,591 31,2137 853,60 26644,16 42 34,542 842,61 29105,44 2 3,3283 2461,28 -10,99<br />

718 Bauskas sākumskola 44 38,143 26,7001 734,05 19599,24 41 30,337 820,53 24892,4 -3 3,6369 5293,16 86,48<br />

719 Bauskas pilsētas pamatskola 30 35,978 25,1846 731,57 18424,35 35 27,059 758,09 20513,09 5 1,8744 2088,74 26,52<br />

720 Bauskas 2. vidusskola 55 63,137 44,1959 736,13 32533,75 53 44,972 842,85 37904,77 -2 0,7761 5371,02 106,73<br />

721 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 15 14,231 9,9617 617,07 6147,07 16 10,171 761,72 7747,43 1 0,2093 1600,36 144,65<br />

722 Barkavas pamatskola 15 14,885 10,4195 654,92 6823,99 16 10,513 721,63 7586,47 1 0,0935 762,48 66,70<br />

723 Balvu Valsts ģimnāzija 49 44,966 31,4762 745,05 23451,26 47 32,972 840,87 27725,21 -2 1,4958 4273,95 95,82<br />

724 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 31 24,332 17,0324 729,12 12418,66 28 14,867 765,73 11384,16 -3 -2,1654 -1034,5 36,61<br />

725 Balvu pamatskola 50 45,446 31,8122 699,26 22244,91 48 30,698 809,76 24858,15 -2 -1,1142 2613,24 110,51<br />

726 Baltinavas vidusskola 21 18,44 12,908 652,40 8421,13 22 13,854 722,78 10013,36 1 0,946 1592,23 70,38<br />

727 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola 27 16,067 11,2469 802,78 9028,74 26 7,232 786,66 5689,11 -1 -4,0149 -3339,63 -16,12<br />

728 Baložu vidusskola 49 58,899 41,2293 834,47 34404,74 50 41,494 824,03 34192,29 1 0,2647 -212,45 -10,44


729 Baldones vidusskola 57 64,286 45,0002 879,47 39576,51 57 42,819 988,01 42305,54 0 -2,1812 2729,03 108,53<br />

730 Babītes vidusskola 75 83,692 58,5844 861,28 50457,65 68 59,369 906,91 53842,61 -7 0,7846 3384,96 45,63<br />

731 Babītes novada pašvaldības Salas sākumskola 8 4,524 3,1668 791,22 2505,63 8 3,349 810,70 2715,05 0 0,1822 209,42 19,49<br />

732 Āgenskalna Valsts ģimnāzija 70 84,63 59,241 935,09 55395,66 71 65,196 910,22 59342,8 1 5,955 3947,14 -24,87<br />

733 Āgenskalna sākumskola 45 47,589 33,3123 781,01 26017,18 37 34,15 899,69 30724,46 -8 0,8377 4707,28 118,68<br />

734 Ādažu vidusskola 96 130,244 91,1708 848,49 77357,92 98 97,164 849,15 82506,9 2 5,9932 5148,98 0,66<br />

735 Ābeļu pamatskola 16 18,935 13,2545 715,85 9488,25 16 12,926 735,29 9504,34 0 -0,3285 16,09 19,44<br />

736 Augstkalnes vidusskolas struktūrvienība Bukaišu skola 7 3,395 2,3765 628,05 1492,57 6 2,133 691,87 1475,75 -1 -0,2435 -16,82 63,81<br />

737 Augstkalnes vidusskola 25 23,488 16,4416 645,35 10610,6 24 16,554 710,02 11753,73 -1 0,1124 1143,13 64,67<br />

738 Audriņu pamatskola 21 13,79 9,653 623,22 6015,95 16 8,134 697,65 5674,66 -5 -1,519 -341,29 74,43<br />

739 Auces vidusskola 46 57,893 40,5251 793,51 32157,02 46 41,136 878,24 36127,34 0 0,6109 3970,32 84,73<br />

740 Ata Kronvalda Durbes vidusskola 21 17,964 12,5748 651,39 8191,14 21 14,854 702,41 10433,53 0 2,2792 2242,39 51,01<br />

741 Asares pamatskola 10 5,834 4,0838 629,45 2570,54 7 2,766 721,92 1996,84 -3 -1,3178 -573,7 92,48<br />

742 Apriķu pamatskola 14 8,556 5,9892 665,97 3988,62 14 5,989 692,10 4145,01 0 -0,0002 156,39 26,14<br />

743 Antūžu speciālā internātpamatskola 31 33,344 23,3408 716,20 16716,73 33 19,219 785,73 15100,91 2 -4,1218 -1615,82 69,53<br />

744 Annenieku pamatskola 15 14,58 10,206 610,64 6232,19 14 8,797 701,32 6169,52 -1 -1,409 -62,67 90,68<br />

745 Annas Brigaderes pamatskola 18 15,554 10,8878 659,22 7177,43 18 12,524 706,99 8854,31 0 1,6362 1676,88 47,77<br />

746 Andzeļu pamatskola 12 8,144 5,7008 625,73 3567,15 12 4,701 706,31 3320,37 0 -0,9998 -246,78 80,58<br />

747 Andrupenes pamatskola 14 13,189 9,2323 684,47 6319,26 13 8,235 752,54 6197,17 -1 -0,9973 -122,09 68,07<br />

748 Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 41 49,351 34,5457 778,51 26894,12 43 37,425 779,50 29172,9 2 2,8793 2278,78 0,99<br />

749 Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 41 44,633 31,2431 778,21 24313,79 45 36,507 806,61 29447,01 4 5,2639 5133,22 28,40<br />

750 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola 26 25,229 17,6603 661,13 11675,73 26 18,511 701,72 12989,59 0 0,8507 1313,86 40,59<br />

751 Ances pamatskola 13 13,043 9,1301 687,83 6279,94 12 9,284 685,31 6362,39 -1 0,1539 82,45 -2,52<br />

752 Amatas pamatskola 19 17,878 12,5146 722,58 9042,78 18 12,55 716,05 8986,47 -1 0,0354 -56,31 -6,53<br />

753 Amatas novada Drabešu sākumskola 8 6,599 4,6193 908,31 4195,74 10 4,872 838,47 4085,01 2 0,2527 -110,73 -69,84<br />

754 Alūksnes pilsētas sākumskola 30 38,815 27,1705 794,84 21596,14 30 28,232 770,83 21762,2 0 1,0615 166,06 -24,00<br />

755 Alūksnes novada vidusskola 32 27,998 19,5986 808,71 15849,56 28 20,731 758,95 15733,85 -4 1,1324 -115,71 -49,76<br />

756 Alsungas vidusskola 20 20,258 14,1806 621,28 8810,19 20 12,856 718,10 9231,85 0 -1,3246 421,66 96,81<br />

757 Alojas Ausekļa vidusskola 32 29,031 20,3217 730,78 14850,68 33 25,47 747,94 19050,03 1 5,1483 4199,35 17,16<br />

758 Allažu pamatskola 18 16,422 11,4954 737,99 8483,49 18 11,317 787,08 8907,36 0 -0,1784 423,87 49,09<br />

759 Aleksandrovas internātpamatskola 34 31,176 21,8232 870,60 18999,25 34 21,248 820,72 17438,62 0 -0,5752 -1560,63 -49,88<br />

760 Aknīstes vidusskola 25 22,365 15,6555 598,88 9375,74 25 18,973 829,19 15732,23 0 3,3175 6356,49 230,31<br />

761 Aizupes pamatskola 28 24,428 17,0996 655,90 11215,66 27 19,203 725,77 13936,9 -1 2,1034 2721,24 69,86<br />

762 Aizputes vidusskola 55 56,444 39,5108 811,94 32080,59 56 43,882 799,26 35072,94 1 4,3712 2992,35 -12,69<br />

763 Aizputes pagasta pamatskola 18 17,356 12,1492 673,40 8181,32 17 11,676 697,44 8143,3 -1 -0,4732 -38,02 24,04<br />

764 Aizputes novada Neklātienes vidusskola 47 21,668 15,1676 781,37 11851,51 47 15,831 781,63 12374 0 0,6634 522,49 0,26<br />

765 Aizkraukles Vakara (maiņu) vidusskola 18 16,853 11,7971 721,24 8508,5 19 12,406 789,64 9796,31 1 0,6089 1287,81 68,41<br />

766 Aizkraukles pilsētas sākumskola 42 37,491 26,2437 860,45 22581,42 apvienota ar ģimnāziju<br />

767 Aizkraukles pagasta sākumskola 17 7,185 5,0295 772,45 3885,04 16 6,761 796,93 5388,01 -1 1,7315 1502,97 24,47<br />

768 Aizkraukles novada ģimnāzija (vidusskola) 38 41,974 29,3818 838,52 24637,36 88 71,012 845,38 60031,77 50 41,6302 35394,41 6,85<br />

769 Aizkraukles 1. vidusskola 31 25,26 17,682 757,71 13397,9 apvienota ar ģimnāziju<br />

770 Aglonas vidusskola 26 26,219 18,3533 651,89 11964,4 26 16,987 800,59 13599,68 0 -1,3663 1635,28 148,70<br />

771 Aglonas internātvidusskola 33 22,607 15,8249 678,33 10734,49 25 10,6 716,42 7594 -8 -5,2249 -3140,49 38,09<br />

772 Adamovas speciālā internātpamatskola 41 23,772 16,6404 747,32 12435,72 36 11,026 761,16 8392,56 -5 -5,6144 -4043,16 13,84<br />

773 A. Spāģa Dunalkas pamatskola 12 9,603 6,7221 609,76 4098,89 10 4,976 682,12 3394,21 -2 -1,7461 -704,68 72,35<br />

25203 24920,37 17444,26 13390659,0 24763 18014,88 14435382,93 -440 570,62 1044723,95<br />

* Dati nav objektīvi

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!