14.02.2017 Views

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

salidzinajums_2016

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

655 Dignājas pamatskola 12 8,816 6,1712 612,80 3781,73 11 5,873 692,10 4064,72 -1 -0,2982 282,99 79,30<br />

656 Dekšāru pamatskola 17 14,914 10,4398 705,88 7369,29 17 11,256 792,39 8919,12 0 0,8162 1549,83 86,50<br />

657 Degumnieku pamatskola 15 8,589 6,0123 630,12 3788,46 14 6,285 725,66 4560,77 -1 0,2727 772,31 95,54<br />

658 Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola 24 21,325 14,9275 665,99 9941,59 23 16,424 714,31 11731,81 -1 1,4965 1790,22 48,32<br />

659 Daukstes pamatskola 14 7,285 5,0995 616,77 3145,22<br />

660 Dauguļu internātpamatskola 14 11,783 8,2481 749,50 6181,99<br />

661 Daugmales pamatskola 17 17,16 12,012 765,91 9200,11 15 8,898 742,84 6609,82 -2 -3,114 -2590,29 -23,07<br />

662 Daugavpils Vienības pamatskola 44 40,688 28,4816 758,36 21599,41 44 31,729 746,15 23674,67 0 3,2474 2075,26 -12,21<br />

663 Daugavpils Valsts ģimnāzija 31 33,646 23,5522 965,38 22736,86 30 24,124 928,32 22394,83 -1 0,5718 -342,03 -37,06<br />

664 Daugavpils Saskaņas pamatskola 37 41,32 28,924 814,70 23564,28 40 31,175 826,24 25757,9 3 2,251 2193,62 11,54<br />

665 Daugavpils logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 78 50,813 35,5691 689,25 24516,06 74 42,017 761,84 32010,43 -4 6,4479 7494,37 72,59<br />

666 Daugavpils Krievu vidusskola - licejs 70 73,543 51,4801 827,02 42574,96 69 59,215 776,84 46000,41 -1 7,7349 3425,45 -50,18<br />

667 Daugavpils Centra vidusskola 59 53,468 37,4276 772,43 28910,22 57 45,995 720,64 33145,63 -2 8,5674 4235,41 -51,80<br />

668 Daugavpils 9. vidusskola 53 61,828 43,2796 763,13 33028,05 56 45,769 744,88 34092,3 3 2,4894 1064,25 -18,25<br />

669 Daugavpils 3. vidusskola 65 67,785 47,4495 870,56 41307,58 66 56,871 764,76 43492,64 1 9,4215 2185,06 -105,80<br />

670 Daugavpils 17. vidusskola 57 64,389 45,0723 850,22 38321,35 53 40,828 802,60 32768,44 -4 -4,2443 -5552,91 -47,62<br />

671 Daugavpils 16. vidusskola 57 61,545 43,0815 778,36 33532,91 56 50,885 737,82 37543,85 -1 7,8035 4010,94 -40,54<br />

672 Daugavpils 15. vidusskola 62 69,56 48,692 772,96 37637,04 58 47,891 791,77 37918,6 -4 -0,801 281,56 18,81<br />

673 Daugavpils 13. vidusskola 66 78,716 55,1012 747,85 41207,54 68 64,623 755,03 48792,46 2 9,5218 7584,92 7,18<br />

674 Daugavpils 12. vidusskola 52 58,615 41,0305 762,26 31276,02 55 44,661 753,24 33640,6 3 3,6305 2364,58 -9,02<br />

675 Daugavpils 11. pamatskola 28 25,918 18,1426 738,98 13407,06 30 22,254 729,92 16243,53 2 4,1114 2836,47 -9,07<br />

676 Daugavpils 10. vidusskola 69 72,44 50,708 708,27 35915,07 66 51,025 736,23 37566,1 -3 0,317 1651,03 27,96<br />

677 Daugavpils 1. speciālā pamatskola 15 13,086 9,1602 735,10 6733,65 19 17,252 775,35 13376,32 4 8,0918 6642,67 40,25<br />

678 Daudzeses pamatskola 15 13,332 9,3324 633,63 5913,26 16 8,991 720,52 6478,16 1 -0,3414 564,9 86,89<br />

679 Dagdas vidusskola 42 43,088 30,1616 952,40 28725,79 43 35,605 895,21 31873,83 1 5,4434 3148,04 -57,19<br />

680 Codes pamatskola 24 18,217 12,7519 663,73 8463,86 22 13,539 779,10 10548,24 -2 0,7871 2084,38 115,37<br />

681 Ciblas vidusskola 22 23,179 16,2253 673,24 10923,51 23 16,463 706,42 11629,79 1 0,2377 706,28 33,18<br />

682 Cēsu Valsts ģimnāzija 50 47,165 33,0155 950,27 31373,53 49 35,471 955,66 33898,06 -1 2,4555 2524,53 5,39<br />

683 Cēsu Pilsētas vidusskola 86 73,92 51,744 914,53 47321,47 75 52,721 901,34 47519,7 -11 0,977 198,23 -13,19<br />

684 Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 22 22,825 15,9775 824,94 13180,54 21 17,634 839,34 14800,96 -1 1,6565 1620,42 14,40<br />

685 Cēsu internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 66 39,822 27,8754 859,44 23957,36 65 28,497 763,66 21762,09 -1 0,6216 -2195,27 -95,78<br />

686 Cēsu 2. pamatskola 40 39,555 27,6885 907,48 25126,65 37 29,981 892,61 26761,28 -3 2,2925 1634,63 -14,87<br />

687 Cēsu 1. pamatskola 44 47,454 33,2178 896,48 29779,06 44 35,817 805,32 28844,04 0 2,5992 -935,02 -91,16<br />

688 Cēres pamatskola 13 12,235 8,5645 655,26 5611,95 14 8,3 751,33 6236,01 1 -0,2645 624,06 96,07<br />

689 Cesvaines vidusskola 39 38,509 26,9563 692,94 18678,98 36 29,166 771,45 22500,13 -3 2,2097 3821,15 78,52<br />

690 Cesvaines internātpamatskola 30 19,01 13,307 622,18 8279,34 24 11,833 715,38 8465,1 -6 -1,474 185,76 93,20<br />

691 Carnikavas pamatskola 32 35,856 25,0992 814,10 20433,24 32 25,33 808,07 20468,47 0 0,2308 35,23 -6,03<br />

692 Burtnieku Ausekļa vidusskola 17 16,818 11,7726 634,69 7471,99 17 11,21 713,55 7998,9 0 -0,5626 526,91 78,86<br />

693 Brocēnu vidusskola 49 54,686 38,2802 800,71 30651,37 63 50,849 868,05 44139,54 14 12,5688 13488,17 67,34<br />

694 Brocēnu vidusskola 31 8,617 6,0319 694,04 4186,35 -31 -6,0319 -4186,35 -694,04<br />

695 Briežuciema pamatskola 15 7,668 5,3676 622,07 3339 13 4,401 730,01 3212,79 -2 -0,9666 -126,21 107,95<br />

696 Brenguļu sākumskola 5 4,642 3,2494 660,84 2147,34 7 4,43 713,89 3162,52 2 1,1806 1015,18 53,05<br />

697 Brāļu Skrindu Atašienes vidusskola 16 12,716 8,9012 632,49 5629,95 15 7,701 712,24 5484,99 -1 -1,2002 -144,96 79,75<br />

698 Blomes pamatskola 18 16,449 11,5143 632,53 7283,15 19 10,685 704,06 7522,85 1 -0,8293 239,7 71,53<br />

699 Blīdenes pamatskola 14 14,895 10,4265 607,76 6336,79 13 11,867 706,54 8384,53 -1 1,4405 2047,74 98,78<br />

700 Biržu pamatskola 16 15,969 11,1783 652,52 7294,05 17 10,851 766,98 8322,48 1 -0,3273 1028,43 114,46<br />

701 Biržu internātpamatskola 30 17,962 12,5734 751,95 9454,61 28 11,511 783,90 9023,53 -2 -1,0624 -431,08 31,95<br />

702 Birznieku pamatskola 11 9,618 6,7326 623,79 4199,76<br />

703 Birzgales pamatskola 15 16,206 11,3442 632,81 7178,71 15 10,519 709,10 7459,01 0 -0,8252 280,3 76,29<br />

704 Bilskas pamatskola 14 9,522 6,6654 601,67 4010,34 12 6,799 685,62 4661,51 -2 0,1336 651,17 83,95<br />

705 Biķernieku pamatskola 14 13,825 9,6775 646,90 6260,36 14 9,615 713,19 6857,36 0 -0,0625 597 66,30<br />

706 Bikstu pamatskola 16 15,882 11,1174 654,02 7271,02 16 9,278 733,42 6804,7 0 -1,8394 -466,32 79,40<br />

707 Biedrības "Tautskola 99 Baltie zirgi" pamatskola 7 1,586 1,1102 593,43 658,83 8 0,933 680,25 634,67 1 -0,1772 -24,16 86,81<br />

708 Bērzupes speciālā internātpamatskola 29 19,189 13,4323 763,39 10254,12 25 11,848 1096,08 12986,35 -4 -1,5843 2732,23 332,69<br />

709 Bērzpils vidusskola 25 20,171 14,1197 638,11 9009,98 24 12,467 775,58 9669,15 -1 -1,6527 659,17 137,47<br />

710 Bērzgales pamatskola 13 12,763 8,9341 615,02 5494,62 12 6,867 691,33 4747,33 -1 -2,0671 -747,29 76,31<br />

711 Bērzaunes pamatskola 17 17,046 11,9322 648,34 7736,17 18 11,676 707,87 8265,14 1 -0,2562 528,97 59,53<br />

712 Bēnes vidusskola 23 26,501 18,5507 711,22 13193,63 22 19,033 710,56 13524,02 -1 0,4823 330,39 -0,66<br />

713 Bejas pamatskola 20 12,681 8,8767 656,83 5830,44 17 10,117 702,64 7108,63 -3 1,2403 1278,19 45,82<br />

714 Bebru pamatskola 16 14,286 10,0002 639,42 6394,3 17 9,122 715,07 6522,89 1 -0,8782 128,59 75,66<br />

715 Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola 24 20,824 14,5768 655,72 9558,24 31 22,156 747,99 16572,5 7 7,5792 7014,26 92,28<br />

716 Bārtas pamatskola 15 9,97 6,979 730,17 5095,85 14 3,732 718,92 2683,02 -1 -3,247 -2412,83 -11,25<br />

717 Bauskas Valsts ģimnāzija 40 44,591 31,2137 853,60 26644,16 42 34,542 842,61 29105,44 2 3,3283 2461,28 -10,99<br />

718 Bauskas sākumskola 44 38,143 26,7001 734,05 19599,24 41 30,337 820,53 24892,4 -3 3,6369 5293,16 86,48<br />

719 Bauskas pilsētas pamatskola 30 35,978 25,1846 731,57 18424,35 35 27,059 758,09 20513,09 5 1,8744 2088,74 26,52<br />

720 Bauskas 2. vidusskola 55 63,137 44,1959 736,13 32533,75 53 44,972 842,85 37904,77 -2 0,7761 5371,02 106,73<br />

721 Baumaņu Kārļa Viļķenes pamatskola 15 14,231 9,9617 617,07 6147,07 16 10,171 761,72 7747,43 1 0,2093 1600,36 144,65<br />

722 Barkavas pamatskola 15 14,885 10,4195 654,92 6823,99 16 10,513 721,63 7586,47 1 0,0935 762,48 66,70<br />

723 Balvu Valsts ģimnāzija 49 44,966 31,4762 745,05 23451,26 47 32,972 840,87 27725,21 -2 1,4958 4273,95 95,82<br />

724 Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola 31 24,332 17,0324 729,12 12418,66 28 14,867 765,73 11384,16 -3 -2,1654 -1034,5 36,61<br />

725 Balvu pamatskola 50 45,446 31,8122 699,26 22244,91 48 30,698 809,76 24858,15 -2 -1,1142 2613,24 110,51<br />

726 Baltinavas vidusskola 21 18,44 12,908 652,40 8421,13 22 13,854 722,78 10013,36 1 0,946 1592,23 70,38<br />

727 Baltinavas Kristīgā internātpamatskola 27 16,067 11,2469 802,78 9028,74 26 7,232 786,66 5689,11 -1 -4,0149 -3339,63 -16,12<br />

728 Baložu vidusskola 49 58,899 41,2293 834,47 34404,74 50 41,494 824,03 34192,29 1 0,2647 -212,45 -10,44

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!