Views
1 year ago

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

211 Rīgas Valsts 2.

211 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 77 90,904 63,6328 904,01 57524,91 78 61,843 900,56 55693,51 1 -1,7898 -1831,4 -3,45 212 Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 92 116,473 81,5311 952,15 77630,05 91 82,694 938,60 77616,91 -1 1,1629 -13,14 -13,55 213 Rīgas Valdorfskola 40 30,325 21,2275 807,27 17136,24 37 24,481 738,17 18071,05 -3 3,2535 934,81 -69,10 214 Rīgas Valda Zālīša sākumskola 40 39,389 27,5723 768,74 21195,94 41 30,307 774,25 23465,26 1 2,7347 2269,32 5,51 215 Rīgas Valda Avotiņa pamatskola - attīstības centrs 46 33,979 23,7853 974,18 23171,25 46 30,048 869,54 26127,92 0 6,2627 2956,67 -104,64 216 Rīgas vakara ģimnāzija 48 56,934 39,8538 892,23 35558,77 45 36,374 1057,84 38477,78 -3 -3,4798 2919,01 165,61 Rīgas un visas Latvijas Metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) 10 6,463 4,5241 615,59 2785 11 2,891 789,69 2283 217 Grāveru pamatskola 1 -1,6331 -502 174,10 218 Rīgas Ukraiņu vidusskola 26 24,377 17,0639 798,75 13629,76 29 18,095 771,17 13954,29 3 1,0311 324,53 -27,58 219 Rīgas Teikas vidusskola 91 103,207 72,2449 857,42 61944,08 91 73,267 864,75 63357,69 0 1,0221 1413,61 7,33 220 Rīgas Tālmācības vidusskola 31 28,874 20,2118 1075,09 21729,47 30 20,302 738,36 14990,21 -1 0,0902 -6739,26 -336,73 221 Rīgas speciālā internātpamatskola 88 61,021 42,7147 926,76 39586,11 87 39,226 953,49 37401,41 -1 -3,4887 -2184,7 26,73 222 Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola 35 42,916 30,0412 709,24 21306,54 38 29,36 759,07 22286,16 3 -0,6812 979,62 49,82 223 Rīgas sākumskola "Valodiņa" 34 31,659 22,1613 960,12 21277,43 35 26,877 865,17 23253,26 1 4,7157 1975,83 -94,94 224 Rīgas Sanatorijas internātpamatskola 53 35,251 24,6757 928,51 22911,65 46 19,081 831,51 15866,11 -7 -5,5947 -7045,54 -97,00 225 Rīgas Rīnūžu vidusskola 58 59,348 41,5436 776,75 32269,01 60 45,33 814,28 36911,26 2 3,7864 4642,25 37,53 226 Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vidusskola 32 27,586 19,3102 693,05 13383,02 34 17,683 769,32 13603,82 2 -1,6272 220,8 76,26 227 Rīgas Purvciema vidusskola 102 123,67 86,569 879,91 76173,29 101 86,864 1023,02 88863,7 -1 0,295 12690,41 143,11 228 Rīgas Pļavnieku pamatskola 54 60,654 42,4578 731,04 31038,5 51 42,654 802,47 34228,65 -3 0,1962 3190,15 71,43 229 Rīgas pilsētas sākumskola 3 1,858 1,3006 630,99 820,66 7 2,724 819,88 2233,35 4 1,4234 1412,69 188,89 230 Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzija 28 25,343 17,7401 697,62 12375,84 17 9,441 813,14 7676,89 -11 -8,2991 -4698,95 115,52 231 Rīgas Pārdaugavas pamatskola 46 47,246 33,0722 723,63 23932,13 48 35,344 817,67 28899,57 2 2,2718 4967,44 94,03 232 Rīgas Ostvalda vidusskola 60 75,653 52,9571 824,95 43686,96 66 56,079 893,54 50108,57 6 3,1219 6421,61 68,59 233 Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 61 54,641 38,2487 818,42 31303,49 62 42,274 882,84 37321,02 1 4,0253 6017,53 64,42 234 Rīgas Mūzikas internātvidusskola 63 45,383 31,7681 813,86 25854,81 59 32,647 924,30 30175,72 -4 0,8789 4320,91 110,44 235 Rīgas Lietuviešu vidusskola 40 39,037 27,3259 788,53 21547,24 38 27,279 787,87 21492,21 -2 -0,0469 -55,03 -0,66 236 Rīgas Lastādijas internātpamatskola 39 29,727 20,8089 759,53 15804,92 36 17,804 695,11 12375,77 -3 -3,0049 -3429,15 -64,42 237 Rīgas Ķengaraga vidusskola 53 64,529 45,1703 778,57 35168,36 55 48,593 748,44 36368,77 2 3,4227 1200,41 -30,14 238 Rīgas Kultūru vidusskola 71 68,311 47,8177 770,82 36858,75 68 54,843 736,65 40400,31 -3 7,0253 3541,56 -34,16 239 Rīgas Kristīgā vidusskola 20 18,112 12,6784 788,18 9992,85 23 12,299 838,70 10315,16 3 -0,3794 322,31 50,52 240 Rīgas Klasiskā ģimnāzija 114 136,597 95,6179 787,02 75253,5 116 105,619 789,17 83350,98 2 10,0011 8097,48 2,14 241 Rīgas Juglas vidusskola 79 106,04 74,228 838,14 62213,42 82 75,666 913,46 69118,21 3 1,438 6904,79 75,33 242 Rīgas Jāņa Poruka vidusskola 40 38,715 27,1005 700,22 18976,42 39 29,328 729,72 21401,25 -1 2,2275 2424,83 29,50 243 Rīgas Itas Kozakēvičas Poļu vidusskola 38 37,914 26,5398 721,90 19158,96 37 25,175 752,87 18953,43 -1 -1,3648 -205,53 30,97 244 Rīgas internātvidusskola bērniem ar dzirdes traucējumiem 49 29,287 20,5009 1003,35 20569,63 46 20 778,74 15574,8 -3 -0,5009 -4994,83 -224,61 245 Rīgas Imantas vidusskola 54 67,666 47,3662 758,82 35942,36 50 43,624 872,71 38071,14 -4 -3,7422 2128,78 113,89 246 Rīgas Igauņu pamatskola 18 18,785 13,1495 854,71 11238,95 20 14,077 868,07 12219,79 2 0,9275 980,84 13,36 247 Rīgas Hanzas vidusskola 73 84,002 58,8014 738,26 43410,94 75 60,952 816,11 49743,55 2 2,1506 6332,61 77,85 248 Rīgas Franču licejs 72 85,928 60,1496 803,57 48334,7 75 63,746 848,91 54114,67 3 3,5964 5779,97 45,34 249 Rīgas Ezerkrastu pamatskola 31 22,935 16,0545 733,49 11775,81 31 18,035 771,43 13912,78 0 1,9805 2136,97 37,94 250 Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 50 48,226 33,7582 776,58 26215,96 48 36,586 764,64 27975,13 -2 2,8278 1759,17 -11,94 251 Rīgas Centra humanitārā vidusskola 84 97,705 68,3935 834,01 57040,81 87 69,745 907,62 63301,94 3 1,3515 6261,13 73,61 252 Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 39 36,672 25,6704 774,39 19879 37 26,232 814,68 21370,67 -2 0,5616 1491,67 40,29 253 Rīgas Avotu pamatskola 23 18,373 12,8611 813,70 10465,14 23 15,02 789,29 11855,07 0 2,1589 1389,93 -24,42 254 Rīgas Austrumu vidusskola 73 81,259 56,8813 774,36 44046,77 62 50,596 812,59 41113,75 -11 -6,2853 -2933,02 38,23 255 Rīgas Anniņmuižas vidusskola 74 78,267 54,7869 723,50 39638,53 75 57,289 771,92 44222,44 1 2,5021 4583,91 48,41 256 Rīgas Angļu ģimnāzija 77 98,471 68,9297 867,31 59783,26 80 71,987 924,61 66559,9 3 3,0573 6776,64 57,30 257 Rīgas 96. vidusskola 61 76,693 53,6851 825,02 44291,06 64 55,951 834,59 46696,12 3 2,2659 2405,06 9,57 258 Rīgas 95. vidusskola 72 94,496 66,1472 824,61 54545,56 77 71,625 754,41 54034,86 5 5,4778 -510,7 -70,20 259 Rīgas 94. vidusskola 49 50,606 35,4242 736,12 26076,34 50 36,664 779,94 28595,84 1 1,2398 2519,5 43,83 260 Rīgas 93. vidusskola 47 49,82 34,874 716,94 25002,59 43 35,606 776,90 27662,17 -4 0,732 2659,58 59,96 261 Rīgas 92. vidusskola 64 77,672 54,3704 790,84 42998,42 65 55,583 783,75 43563,4 1 1,2126 564,98 -7,09 262 Rīgas 9. vakara (maiņu) vidusskola 42 45,727 32,0089 766,49 24534,49 45 32,679 829,35 27102,39 3 0,6701 2567,9 62,86 263 Rīgas 89. vidusskola 40 47,94 33,558 825,92 27716,17 45 37,935 825,23 31305,24 5 4,377 3589,07 -0,68 264 Rīgas 88. vidusskola 94 119,868 83,9076 811,92 68126,28 93 91,009 799,93 72800,54 -1 7,1014 4674,26 -11,99 265 Rīgas 86. vidusskola 50 59,87 41,909 804,13 33700,08 55 46,017 780,62 35921,75 5 4,108 2221,67 -23,51 266 Rīgas 85. vidusskola 38 37,4 26,18 796,20 20844,58 40 28,633 817,97 23420,84 2 2,453 2576,26 21,76 267 Rīgas 84. vidusskola 69 81,479 57,0353 798,45 45539,66 69 56,878 909,96 51756,48 0 -0,1573 6216,82 111,51 268 Rīgas 80. vidusskola 62 65,52 45,864 821,09 37658,68 55 49,382 797,93 39403,58 -7 3,518 1744,9 -23,16 269 Rīgas 75. vidusskola 47 53,711 37,5977 780,86 29358,61 44 38,568 772,08 29777,75 -3 0,9703 419,14 -8,78 270 Rīgas 74. vidusskola 52 54,558 38,1906 806,52 30801,54 51 43,909 766,98 33677,52 -1 5,7184 2875,98 -39,54 271 Rīgas 72. vidusskola 89 109,487 76,6409 809,97 62077,17 94 76,793 861,17 66131,99 5 0,1521 4054,82 51,20 272 Rīgas 71. vidusskola 91 97,738 68,4166 876,68 59979,32 94 68,978 829,77 57236,14 3 0,5614 -2743,18 -46,90 273 Rīgas 7. pamatskola 19 17,77 12,439 680,35 8462,88 19 11,002 747,11 8219,66 0 -1,437 -243,22 66,76 274 Rīgas 69. vidusskola 34 29,03 20,321 762,56 15495,97 30 21,32 783,53 16704,85 -4 0,999 1208,88 20,97 275 Rīgas 66. speciālā vidusskola 69 59,289 41,5023 753,18 31258,83 68 46,404 776,93 36052,67 -1 4,9017 4793,84 23,75 276 Rīgas 65. vidusskola 42 44,97 31,479 738,82 23257,37 41 32,605 783,16 25535,08 -1 1,126 2277,71 44,34 277 Rīgas 64. vidusskola 81 94,509 66,1563 813,83 53840,22 86 66,123 876,04 57926,18 5 -0,0333 4085,96 62,20 278 Rīgas 63. vidusskola 62 63,451 44,4157 783,22 34787,14 61 47,568 777,08 36964,18 -1 3,1523 2177,04 -6,14 279 Rīgas 61. vidusskola 28 27,91 19,537 790,45 15442,95 25 20,236 748,23 15141,25 -3 0,699 -301,7 -42,21 280 Rīgas 60. vidusskola 47 52,195 36,5365 834,66 30495,62 48 38,833 784,98 30483,12 1 2,2965 -12,5 -49,68 281 Rīgas 6. vidusskola 115 116,586 81,6102 748,01 61044,84 111 82,34 727,79 59926,54 -4 0,7298 -1118,3 -20,21 282 Rīgas 54. vidusskola 37 42,145 29,5015 761,18 22455,81 34 29,026 766,88 22259,47 -3 -0,4755 -196,34 5,71 283 Rīgas 53. vidusskola 44 47,684 33,3788 734,13 24504,51 44 33,29 810,16 26970,3 0 -0,0888 2465,79 76,03

284 Rīgas 51. vidusskola 54 63,563 44,4941 806,44 35881,83 51 45,031 874,00 39357,07 -3 0,5369 3475,24 67,56 285 Rīgas 5. internātpamatskola - attīstības centrs 91 77,943 54,5601 852,83 46530,71 92 56,588 962,52 54467,12 1 2,0279 7936,41 109,69 286 Rīgas 49. vidusskola 60 75,97 53,179 822,13 43720,25 62 56,112 846,34 47489,94 2 2,933 3769,69 24,21 287 Rīgas 47. vidusskola 46 43,194 30,2358 829,93 25093,72 46 33,766 769,87 25995,4 0 3,5302 901,68 -60,06 288 Rīgas 46. vidusskola 46 48,799 34,1593 709,39 24232,2 49 33,81 767,84 25960,67 3 -0,3493 1728,47 58,45 289 Rīgas 45. vidusskola 85 84,143 58,9001 731,78 43102,18 87 60,104 749,83 45067,66 2 1,2039 1965,48 18,04 290 Rīgas 40. vidusskola 96 108,11 75,677 738,81 55910,86 94 72,471 778,87 56445,49 -2 -3,206 534,63 40,06 291 Rīgas 4. speciālā internātpamatskola 68 71,901 50,3307 886,28 44607,33 66 42,911 876,05 37592,02 -2 -7,4197 -7015,31 -10,24 292 Rīgas 37. vidusskola 27 22,157 15,5099 761,53 11811,29 24 12,616 832,67 10505,02 -3 -2,8939 -1306,27 71,14 293 Rīgas 34. vidusskola 106 134,595 94,2165 831,30 78322,48 106 95,256 850,25 80990,97 0 1,0395 2668,49 18,94 294 Rīgas 33. vidusskola 61 76,724 53,7068 743,53 39932,86 63 50,92 817,88 41646,58 2 -2,7868 1713,72 74,35 295 Rīgas 31. vidusskola 44 50,771 35,5397 731,92 26012,36 44 35,393 822,87 29123,89 0 -0,1467 3111,53 90,95 296 Rīgas 3. speciālā pamatskola 32 34,164 23,9148 815,76 19508,82 36 24,519 822,82 20174,68 4 0,6042 665,86 7,05 297 Rīgas 29. vidusskola 29 32,116 22,4812 665,82 14968,47 27 18,959 710,28 13466,23 -2 -3,5222 -1502,24 44,46 298 Rīgas 28. vidusskola 27 33,455 23,4185 699,93 16391,32 29 21,498 704,25 15139,99 2 -1,9205 -1251,33 4,32 299 Rīgas 25. vidusskola 59 73,797 51,6579 829,80 42865,81 65 54,268 821,41 44576,41 6 2,6101 1710,6 -8,39 300 Rīgas 22. vidusskola 62 67,128 46,9896 715,72 33631,6 61 45,519 716,68 32622,35 -1 -1,4706 -1009,25 0,95 301 Rīgas 21. vidusskola 46 46,554 32,5878 845,85 27564,33 43 33,04 860,15 28419,23 -3 0,4522 854,9 14,30 302 Rīgas 2. speciālā internātpamatskola 61 54,703 38,2921 819,01 31361,69 61 41,539 963,73 40032,43 0 3,2469 8670,74 144,72 303 Rīgas 19. vidusskola 31 27,309 19,1163 728,86 13933,19 29 18,349 800,65 14691,07 -2 -0,7673 757,88 71,78 304 Rīgas 18. vakara (maiņu) vidusskola 46 42,683 29,8781 838,68 25058,12 45 33,088 967,02 31996,68 -1 3,2099 6938,56 128,34 305 Rīgas 15. vidusskola 43 46,943 32,8601 845,30 27776,7 44 33,938 956,00 32444,7 1 1,0779 4668 110,70 306 Rīgas 14. vakara (maiņu) vidusskola 35 30,939 21,6573 771,35 16705,42 35 18,736 743,76 13935,07 0 -2,9213 -2770,35 -27,59 307 Rīgas 13. vidusskola 48 57,59 40,313 810,79 32685,39 55 42,937 850,64 36524,05 7 2,624 3838,66 39,85 308 Rīgas 10. vidusskola 70 79,803 55,8621 774,30 43254,02 68 56,814 797,37 45301,79 -2 0,9519 2047,77 23,07 309 Rīgas 1. speciālā internātpamatskola - attīstības centrs 68 67,958 47,5706 962,57 45790,23 70 49,538 1167,94 57857,29 2 1,9674 12067,06 205,36 310 Rites pamatskola 11 10,656 7,4592 638,38 4761,82 11 8,288 717,46 5946,3 0 0,8288 1184,48 79,08 311 Rikavas pamatskola 13 7,996 5,5972 641,69 3591,68 13 3,029 715,95 2168,6 0 -2,5682 -1423,08 74,25 312 Riebiņu vidusskola 32 37,758 26,4306 688,09 18186,65 32 25,1 740,12 18577,09 0 -1,3306 390,44 52,03 313 Rēznas pamatskola 15 15,443 10,8101 634,37 6857,61 14 9,873 707,12 6981,42 -1 -0,9371 123,81 72,75 314 Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 49 53,126 37,1882 640,12 23804,9 48 41,697 707,60 29504,88 -1 4,5088 5699,98 67,48 315 Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija 56 50,679 35,4753 827,21 29345,4 48 33,249 864,65 28748,87 -8 -2,2263 -596,53 37,45 316 Rēzeknes sākumskola 43 32,48 22,736 724,56 16473,6 43 26,123 741,46 19369,14 0 3,387 2895,54 16,90 317 Rēzeknes logopēdiskā internātpamatskola - attīstības centrs 54 46,977 32,8839 728,89 23968,8 53 32,766 859,01 28146,38 -1 -0,1179 4177,58 130,12 318 Rēzeknes Katoļu vidusskola 33 23,697 16,5879 632,60 10493,51 32 14,227 710,15 10103,36 -1 -2,3609 -390,15 77,55 319 Rēzeknes 6. vidusskola 62 65,255 45,6785 676,52 30902,53 59 47,354 797,43 37761,44 -3 1,6755 6858,91 120,91 320 Rēzeknes 5. vidusskola 60 62,213 43,5491 668,07 29093,88 58 40,884 780,38 31904,96 -2 -2,6651 2811,08 112,31 321 Rēzeknes 4. vidusskola 44 40,484 28,3388 782,92 22187,15 44 33,014 769,86 25416,23 0 4,6752 3229,08 -13,06 322 Rēzeknes 3. vidusskola 44 48,05 33,635 687,47 23123,04 43 36,628 743,64 27237,96 -1 2,993 4114,92 56,17 323 Rēzeknes 2. vidusskola 61 59,968 41,9776 656,46 27556,74 58 44,352 712,71 31609,99 -3 2,3744 4053,25 56,24 324 Rencēnu pamatskola 18 18,938 13,2566 646,66 8572,49 14 10,269 757,07 7774,35 -4 -2,9876 -798,14 110,41 325 Remtes pamatskola 11 6,602 4,6214 631,17 2916,91 12 5,231 711,53 3721,99 1 0,6096 805,08 80,35 326 Rekavas vidusskola 24 24,848 17,3936 655,88 11408,2 23 17,199 751,33 12922,12 -1 -0,1946 1513,92 95,44 327 Rāmuļu pamatskola 15 13,452 9,4164 634,74 5976,99 15 8,697 707,13 6149,92 0 -0,7194 172,93 72,39 328 Raunas vidusskola 29 24,609 17,2263 725,46 12496,96 32 17,694 746,39 13206,66 3 0,4677 709,7 20,93 329 Raudas internātpamatskola 23 16,145 11,3015 724,21 8184,65 21 8,201 789,94 6478,28 -2 -3,1005 -1706,37 65,73 330 Rankas pamatskola 14 14,846 10,3922 722,46 7507,94 14 8,766 854,83 7493,45 0 -1,6262 -14,49 132,37 331 Randenes pamatskola 10 7,809 5,4663 621,97 3399,9 10 6,438 698,55 4497,26 0 0,9717 1097,36 76,57 332 Raiskuma internātpamatskola - rehabilitācijas centrs 51 35,367 24,7569 735,86 18217,59 47 23,389 763,47 17856,77 -4 -1,3679 -360,82 27,61 333 Pūres pamatskola 28 23,049 16,1343 738,13 11909,26 28 18,956 833,64 15802,39 0 2,8217 3893,13 95,50 334 Pūņu pamatskola 15 14,107 9,8749 669,22 6608,44 15 9,988 740,87 7399,8 0 0,1131 791,36 71,65 335 Puzes pamatskola 16 14,153 9,9071 683,16 6768,14 16 10,199 705,62 7196,58 0 0,2919 428,44 22,46 336 Pušmucovas pamatskola 14 12,46 8,722 662,59 5779,07 14 8,117 744,06 6039,52 0 -0,605 260,45 81,47 337 Puškina licejs 59 61,631 43,1417 820,57 35400,59 57 46,83 814,71 38152,72 -2 3,6883 2752,13 -5,86 338 Purmsātu speciālā internātpamatskola 36 23,674 16,5718 798,37 13230,49 36 19,942 799,13 15936,25 0 3,3702 2705,76 0,76 339 Pumpuru vidusskola 43 55,966 39,1762 794,47 31124,38 42 38,425 903,75 34726,47 -1 -0,7512 3602,09 109,28 340 Priežmalas pamatskola 13 6,497 4,5479 613,01 2787,89 13 5,478 692,94 3795,91 0 0,9301 1008,02 79,93 341 Priekuļu vidusskola 37 44,327 31,0289 880,42 27318,47 36 31,837 1025,53 32649,77 -1 0,8081 5331,3 145,11 342 Priekuļu pamatskola (sākumskola) 15 8,334 5,8338 624,65 3644,1 7 1,889 674,33 1273,81 -8 -3,9448 -2370,29 49,68 343 Priekules vidusskola 29 31,486 22,0402 722,92 15933,32 32 25,729 795,69 20472,3 3 3,6888 4538,98 72,77 344 Preiļu novada Vakara (maiņu) un neklātienes vidusskola 14 13,215 9,2505 689,66 6379,74 14 8,292 714,85 5927,56 0 -0,9585 -452,18 25,19 345 Preiļu 2. vidusskola 30 25,315 17,7205 655,35 11613,15 29 18,75 723,67 13568,74 -1 1,0295 1955,59 68,31 346 Preiļu 1. pamatskola 45 50,395 35,2765 711,61 25103,25 45 38,239 746,67 28551,88 0 2,9625 3448,63 35,06 347 Praulienas pamatskola 17 15,978 11,1846 628,96 7034,68 18 13,044 703,93 9182,11 1 1,8594 2147,43 74,97 348 Popes pamatskola 17 17,431 12,2017 715,28 8727,68 14 10,075 709,79 7151,12 -3 -2,1267 -1576,56 -5,50 349 Pļavniekkalna sākumskola 18 17,581 12,3067 752,93 9266,14 17 12,619 752,32 9493,54 -1 0,3123 227,4 -0,61 350 Pļaviņu novada ģimnāzija 51 51,839 36,2873 779,58 28288,92 42 32,781 886,29 29053,58 -9 -3,5063 764,66 106,71 351 Piltenes vidusskola 24 21,448 15,0136 727,48 10922,04 22 15,934 783,25 12480,29 -2 0,9204 1558,25 55,77 352 Pilsrundāles vidusskola 34 31,736 22,2152 712,42 15826,64 36 23,556 784,10 18470,32 2 1,3408 2643,68 71,68 353 Pildas pamatskola 18 15,252 10,6764 730,17 7795,61 17 8,132 754,73 6137,44 -1 -2,5444 -1658,17 24,55 354 Piejūras internātpamatskola 28 24,386 17,0702 791,68 13514,21 24 19,184 913,47 17524,07 -4 2,1138 4009,86 121,79 355 Pērses sākumskola 11 6,988 4,8916 623,76 3051,17 10 3,834 706,12 2707,26 -1 -1,0576 -343,91 82,36 356 Penkules pamatskola 15 15,168 10,6176 666,86 7080,49 13 8,587 753,00 6466 -2 -2,0306 -614,49 86,14

2011. gada septembris Nr. 9. - Jelgavas rajona padome
Slimnīcas Ziņas, septembris, 2008 - P. Stradiņa Klīniskā ...
Nr. 9 (102) Septembris - Mālpils
2012.gada 6.septembris Nr.36(272) - Jelgavas Vēstnesis
Nr. 9 (124) Septembris - Mālpils
2012. gada marts Nr.3.
2011.g. septembris Nr.1 - Jelgavas 1. ģimnāzija
2010. gada janvāris Nr.1. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 22.septembris Nr.37(222) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada decembris Nr.12
2011.gada 3.marts Nr.9(194) - Jelgavas Vēstnesis
2010. gada augusts Nr.8. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 18.augusts Nr.32(217) - Jelgavas Vēstnesis
2012. gada jūnijs Nr.6. - Jelgavas rajona padome
2011.gada 28.aprīlis Nr.17(202) - Jelgavas Vēstnesis
2013. gada maijs Nr.5 - Jelgavas rajona padome
2012.gada 26.aprīlis Nr.17(253) - Jelgavas Vēstnesis
2008. gada 3.aprīlis. Nr14(46) - Jelgavas Vēstnesis
2013.gada 7.februāris Nr.6(293) - Jelgavas Vēstnesis
Ropažu novada Attīstības programma 2013. - 2019. gadam - Ropaži.lv
Nr.2 (129) Februāris - Mālpils
Nr.11 (115) Novembris - Mālpils
2009. gada 20.augusts. Nr.32(116) - Jelgavas Vēstnesis
2011. gADA miRKļi JeLgAVā - Jelgavas Vēstnesis