14.02.2017 Views

2016 gada janvāris 2016 gada septembris starpība

salidzinajums_2016

salidzinajums_2016

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

505 Krišjāņa Valdemāra Ainažu pamatskola 18 20,153 14,1071 766,00 10805,99 17 14,224 810,21 11524,46 -1 0,1169 718,47 44,22<br />

506 Krimūnu sākumskola 12 8,093 5,6651 616,05 3489,96 10 4,284 707,05 3029 -2 -1,3811 -460,96 91,00<br />

507 Krimuldas vidusskola 40 40,895 28,6265 778,47 22284,74 41 30,45 894,42 27234,99 1 1,8235 4950,25 115,95<br />

508 Krāslavas Varavīksnes vidusskola 63 68,68 48,076 718,86 34559,77 61 52,418 737,20 38642,3 -2 4,342 4082,53 18,34<br />

509 Krāslavas Valsts ģimnāzija 28 27,841 19,4887 792,45 15443,79 27 24,18 824,52 19936,85 -1 4,6913 4493,06 32,07<br />

510 Krāslavas pamatskola 39 47,363 33,1541 710,51 23556,16 39 34,457 714,48 24618,68 0 1,3029 1062,52 3,97<br />

511 Krāslavas gr. Plāteru v.n. Poļu pamatskola 16 8,953 6,2671 640,91 4016,63 14 4,599 724,41 3331,55 -2 -1,6681 -685,08 83,50<br />

512 Krapes filiāle 11 6,742 4,7194 648,60 3061 10 3,969 711,84 2825,3 -1 -0,7504 -235,7 63,24<br />

513 Konstantinovas sākumskola 5 1,897 1,3279 631,07 838 5 1,949 703,35 1370,83 0 0,6211 532,83 72,28<br />

514 Kolkas pamatskola 16 11,036 7,7252 670,40 5179 12 6,692 698,94 4677,33 -4 -1,0332 -501,67 28,54<br />

515 Kokneses internātpamatskola - attīstības centrs 46 25,655 17,9585 804,99 14456,38 47 22,082 882,73 19492,35 1 4,1235 5035,97 77,74<br />

516 Kocēnu pamatskola 27 24,198 16,9386 749,99 12703,8 27 18,329 844,23 15473,91 0 1,3904 2770,11 94,24<br />

517 Kārsavas vidusskola 32 38,653 27,0571 737,40 19951,84 31 29,699 730,86 21705,75 -1 2,6419 1753,91 -6,54<br />

518 Kārķu pamatskola 14 9,045 6,3315 625,75 3961,94 17 5,736 698,98 4009,34 3 -0,5955 47,4 73,23<br />

519 Kaunatas vidusskola 34 39,926 27,9482 621,46 17368,66 32 24,051 697,88 16784,74 -2 -3,8972 -583,92 76,42<br />

520 Katvaru internātpamatskola 27 18,935 13,2545 728,41 9654,67 28 15,231 792,74 12074,27 1 1,9765 2419,6 64,34<br />

521 Kapsēdes pamatskola 21 16,926 11,8482 739,57 8762,54 20 11,669 723,95 8447,78 -1 -0,1792 -314,76 -15,62<br />

522 Kandavas novada Zantes pamatskola 15 15,362 10,7534 664,25 7142,94 15 10,351 776,67 8039,32 0 -0,4024 896,38 112,42<br />

523 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 42 53,343 37,3401 826,29 30853,91 43 39,073 864,40 33774,58 1 1,7329 2920,67 38,10<br />

524 Kandavas internātvidusskola 52 38,067 26,6469 993,26 26467,39 55 31,972 907,35 29009,88 3 5,3251 2542,49 -85,91<br />

525 Kalvenes pamatskola 15 13,966 9,7762 698,33 6827,01 15 8,586 706,75 6068,16 0 -1,1902 -758,85 8,42<br />

526 Kalupes pamatskola 14 13,6 9,52 670,44 6382,61 15 9,51 749,88 7131,4 1 -0,01 748,79 79,44<br />

527 Kalsnavas pamatskola 18 20,578 14,4046 664,29 9568,79 18 14,653 730,78 10708,12 0 0,2484 1139,33 66,49<br />

528 Kalnciema vidusskola 29 24,423 17,0961 673,50 11514,22 26 19,306 716,08 13824,63 -3 2,2099 2310,41 42,58<br />

529 Kalnciema pagasta vidusskola 23 23,226 16,2582 630,89 10257,14 25 16,884 693,32 11706 2 0,6258 1448,86 62,43<br />

530 Kalētu pamatskola 20 16,35 11,445 650,29 7442,56 18 9,866 713,57 7040,04 -2 -1,579 -402,52 63,28<br />

531 K. Valdemāra pamatskola 16 11,909 8,3363 641,70 5349,43 14 6,931 702,67 4870,2 -2 -1,4053 -479,23 60,97<br />

532 Jūrmalas Valsts ģimnāzija 38 36,911 25,8377 840,85 21725,56 44 29,73 916,59 27250,26 6 3,8923 5524,7 75,74<br />

533 Jūrmalas vakara vidusskola 22 18,919 13,2433 1041,23 13789,29 20 11,827 840,12 9936,05 -2 -1,4163 -3853,24 -201,11<br />

534 Jūrmalas sākumskola "Atvase" 26 30,582 21,4074 937,00 20058,79 25 22,581 1011,10 22831,6 -1 1,1736 2772,81 74,10<br />

535 Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskola 45 46,092 32,2644 699,98 22584,57 44 37,364 716,98 26789,11 -1 5,0996 4204,54 16,99<br />

536 Jūrmalas pilsētas Lielupes vidusskola 25 22,589 15,8123 740,54 11709,57 22 11,056 702,93 7771,54 -3 -4,7563 -3938,03 -37,61<br />

537 Jūrmalas pilsētas Kauguru vidusskola 62 74,996 52,4972 694,69 36469,05 60 54,769 772,34 42300,1 -2 2,2718 5831,05 77,65<br />

538 Jūrmalas pilsētas Jaundubultu vidusskola 30 29,878 20,9146 623,87 13048,01 32 22,734 774,50 17607,46 2 1,8194 4559,45 150,63<br />

539 Jūrmalas pilsētas internātpamatskola 29 29,605 20,7235 792,77 16429,04 30 19,45 805,80 15672,89 1 -1,2735 -756,15 13,03<br />

540 Jūrmalas Alternatīvā skola 26 22,981 16,0867 633,49 10190,81 25 13,449 740,82 9963,27 -1 -2,6377 -227,54 107,33<br />

541 Jura Neikena Dikļu pamatskola 13 13,21 9,247 618,69 5721,04 16 10,607 693,07 7351,43 3 1,36 1630,39 74,38<br />

542 Jumpravas vidusskola 26 25,422 17,7954 734,80 13076,01 26 15,439 804,50 12420,68 0 -2,3564 -655,33 69,70<br />

543 Jumpravas internātpamatskola 21 14,378 10,0646 800,39 8055,65 24 13,501 1151,97 15552,76 3 3,4364 7497,11 351,58<br />

544 Jēkabpils Valsts ģimnāzija 62 73,137 51,1959 807,35 41333,02 63 54,088 800,24 43283,33 1 2,8921 1950,31 -7,11<br />

545 Jēkabpils vakara vidusskola 21 18,094 12,6658 857,98 10867,01 20 14,126 852,96 12048,98 -1 1,4602 1181,97 -5,02<br />

546 Jēkabpils pamatskola 59 64,869 45,4083 799,87 36320,57 60 53,415 779,02 41611,22 1 8,0067 5290,65 -20,85<br />

547 Jēkabpils 3. vidusskola 47 61,36 42,952 758,02 32558,32 48 45,045 778,63 35073,56 1 2,093 2515,24 20,62<br />

548 Jēkabpils 2. vidusskola 55 64,806 45,3642 725,30 32902,47 53 44,029 778,31 34268,01 -2 -1,3352 1365,54 53,01<br />

549 Jersikas pamatskola 20 17,686 12,3802 656,69 8129,99 19 11,363 707,17 8035,57 -1 -1,0172 -94,42 50,48<br />

550 Jelgavas Valsts ģimnāzija 70 72,067 50,4469 811,46 40935,55 71 57,698 809,20 46689,22 1 7,2511 5753,67 -2,26<br />

551 Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskola 27 20,59 14,413 722,72 10416,55 22 12,838 718,47 9223,68 -5 -1,575 -1192,87 -4,25<br />

552 Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 53 53,667 37,5669 721,24 27094,59 58 47,298 739,64 34983,61 5 9,7311 7889,02 18,41<br />

553 Jelgavas Spīdolas ģimnāzija 47 54,209 37,9463 741,37 28132,29 48 41,644 791,21 32949,03 1 3,6977 4816,74 49,84<br />

554 Jelgavas 6. vidusskola 57 54,937 38,4559 718,08 27614,47 57 42,569 750,84 31962,54 0 4,1131 4348,07 32,76<br />

555 Jelgavas 5. vidusskola 64 68,798 48,1586 734,61 35377,79 62 49,306 752,58 37106,74 -2 1,1474 1728,95 17,97<br />

556 Jelgavas 4. vidusskola 95 112,79 78,953 707,54 55862,02 95 87,726 749,85 65781,26 0 8,773 9919,24 42,31<br />

557 Jelgavas 4. sākumskola 74 82,42 57,694 724,29 41787 73 64,038 722,73 46282,1 -1 6,344 4495,1 -1,56<br />

558 Jelgavas 3. sākumskola 49 55,36 38,752 734,49 28463,04 53 44,332 792,58 35136,58 4 5,58 6673,54 58,09<br />

559 Jelgavas 2. pamatskola 59 66,873 46,8111 720,90 33745,98 57 46,911 740,36 34730,98 -2 0,0999 985 19,46<br />

560 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 15,238 10,6666 723,49 7717,14 15 10,5 790,14 8296,5 0 -0,1666 579,36 66,66<br />

561 Jelgavas 2. internātpamatskola 27 14,062 9,8434 748,04 7363,28 14 7,983 691,07 5516,8 -13 -1,8604 -1846,48 -56,97<br />

562 Jelgavas 2. internātpamatskola 15 10,936 7,6552 688,05 5267,17 26 8,783 767,85 6744 11 1,1278 1476,83 79,80<br />

563 Jelgavas 1. internātpamatskola 43 31,541 22,0787 708,18 15635,8 39 22,725 782,37 17779,33 -4 0,6463 2143,53 74,18<br />

564 Jāņa Zālīša Sausnējas pamatskola 11 7,904 5,5328 674,76 3733,32 11 5,91 717,66 4241,39 0 0,3772 508,07 42,90<br />

565 Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 32 27,837 19,4859 811,58 15814,35 31 19,791 816,90 16167,34 -1 0,3051 352,99 5,32<br />

566 Jaunstrūžānu pamatskola 13 13,31 9,317 634,20 5908,87 13 7,638 708,96 5415,03 0 -1,679 -493,84 74,76<br />

567 Jaunsilavas pamatskola 21 18,127 12,6889 635,27 8060,9 19 12,898 709,46 9150,6 -2 0,2091 1089,7 74,19<br />

568 Jaunpils vidusskola 25 29,204 20,4428 789,02 16129,81 24 21,619 800,80 17312,48 -1 1,1762 1182,67 11,78<br />

569 Jaunpiebalgas vidusskola 39 40,549 28,3843 753,21 21379,46 44 31,215 839,32 26199,22 5 2,8307 4819,76 86,10<br />

570 Jaunogres vidusskola 53 61,235 42,8645 780,21 33443,27 52 52,698 784,50 41341,52 -1 9,8335 7898,25 4,29<br />

571 Jaunmuižas pamatskola 6 6,02 4,214 636,94 2684,05 5 3,042 759,16 2309,36 -1 -1,172 -374,69 122,22<br />

572 Jaunmārupes pamatskola 40 44,095 30,8665 845,30 26091,53 43 39,067 852,46 33302,9 3 8,2005 7211,37 7,15<br />

573 Jaunlaicenes pamatskola 11 8,588 6,0116 617,92 3714,69 11 5,334 697,63 3721,16 0 -0,6776 6,47 79,71<br />

574 Jaunjelgavas vidusskola 27 28,474 19,9318 701,57 13983,59 26 19,516 795,58 15526,63 -1 -0,4158 1543,04 94,01<br />

575 Jaunburtnieku pamatskola 21 15,007 10,5049 612,31 6432,25 21 9,531 699,05 6662,63 0 -0,9739 230,38 86,74<br />

576 Jankas Kupalas Rīgas Baltkrievu pamatskola 22 17,817 12,4719 837,50 10445,18 22 12,74 737,45 9395,13 0 0,2681 -1050,05 -100,05<br />

577 J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 37 33,948 23,7636 721,13 17136,64 41 27,877 701,50 19555,75 4 4,1134 2419,11 -19,63<br />

578 J.G.Herdera Rīgas Grīziņkalna vidusskola 54 60,374 42,2618 818,52 34591,96 52 42,52 820,37 34882,16 -2 0,2582 290,2 1,85<br />

579 J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskola 42 38,845 27,1915 714,16 19419,15 42 27,016 736,46 19896,31 0 -0,1755 477,16 22,30

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!