13.12.2012 Views

Dzeja - Daugavpils Valsts ģimnāzija

Dzeja - Daugavpils Valsts ģimnāzija

Dzeja - Daugavpils Valsts ģimnāzija

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Konsultante un korektore:<br />

skolotāja Elita Vanaģele<br />

Redaktore: Sanita Dzalbe<br />

Tehniskā redaktore: Sanita Subatjalo<br />

Piedalījās:<br />

Sarmīte Puncule<br />

Guntars Japiņš<br />

Rimma Jakovļeva<br />

Veronika Prokofjeva<br />

Olga Fedjakina<br />

Marina Dukule<br />

Gita Lazdāne<br />

Laura Verza<br />

u.c.<br />

Izdots: <strong>Daugavpils</strong> 2009<br />

Saturs<br />

Redaktores sleja<br />

Aktualitātes skolas dzīvē<br />

Jaunajam gadam par godu līksmojot! 2<br />

“Latgaļīšu večerinka” 3<br />

Dzīve kopmītnēs 4<br />

DVĢ kora piedzīvojumi Valmierā 4<br />

Pārliecību dzimšanas dienā sveicot! 6<br />

<strong>Dzeja</strong><br />

DVĢ audzēkņu dzejoļi 7<br />

Literārā jaunrade<br />

Kas ir mīlestība? 13<br />

Pasmaidīsim<br />

Anekdotes 14<br />

„Jociņi” no skolēnu domrakstiem 15<br />

Skolēnu veidotās parodijas tautasdziesmu pantmērā<br />

Receptes<br />

15<br />

Cepumu kūka 16


Redaktores sleja<br />

Labdien, visiem!<br />

Tagad, ejot uz 0. stundu, ārā nav vairāk tik tumšs....Arī<br />

vakari kļūst gaišāki.....mūsos it kā kaut kas raisās un<br />

mostas.... Tas ir pavasaris...Mēs varam brīvi ieelpot, jo<br />

arī lielākā daļa skolēnu ir uzrakstījuši savu ZPD. Kādam<br />

tas bija pirmais, kādam - jau pēdējais.<br />

Ir pagājuši vairāki mēneši, kopš ir iznācis mūsu<br />

pirmais numurs... Šis numurs būs veltīts trim<br />

mēnešiem - decembrim, janvārim un februārim.<br />

Šajā numurā jūs varēsiet uzzināt , kas tad ir<br />

noticis mūsu skolā ziemas periodā. Šaja laikā mūsu<br />

skolas skolēni ir piedalījušies dažādos pasākumos un<br />

guvuši labus, man pat gribas teikt, izcilus panākumus,<br />

piemēram, meiteņu basketbola komanda ir ieguvusi<br />

pirmo vietu pilsētā, un tagad viņas gaida sacensības<br />

Rīgā. Lai veicas! Šis ziemas periods bija bagāts ar<br />

notikumiem - ZPD aizstāvēšana, projektu nedēļa,<br />

volejbola turnīrs starp mūsu skolas klasēm,<br />

Valentīndiena un daudzi citi.<br />

Tāpat šajā numurā jūs varēsiet iepazīties ar<br />

mūsu skolas skolēnu jaunradi. Baudīsim pavasari, un lai<br />

šis laiks mūs iedvesmo jauniem piedzīvojumiem,<br />

izaicinājumiem, kā arī atklājumiem!<br />

/Sanita Dzalbe/<br />

1


Aktualitātes skolas dzīvē<br />

Jaunajam gadam par godu līksmojot!<br />

Aizvien jauni un vecāki cilvēki tic: „Kā lielos svētkus<br />

sagaidīsi, tā arī gads turpmākais paies.” Mēs, dažādu klašu<br />

pārstāvji, būdami šajā ziņā konservatīvi un tradicionāli, ar<br />

entuziasmu nolēmām piedalīties skolas rīkotajā pasākumā<br />

un organizēt nelielus priekšnesumus. Pēc nolikuma bija<br />

jāizdomā sižeti visdažādākajiem iestudējumiem kā<br />

reklāma, šovs, dziesma vai kas cits. Spriests un runāts tika<br />

ilgi, scenāriji tapa smejoties, un galu galā vakars bija<br />

pienācis.<br />

Sporta zāle, kur jaunieši taisījās rādīt sagatavoto,<br />

bija cilvēku un emociju pārpilna, īpaši sākumā. Tika<br />

nodemonstrēta radošā prasme ar humora izjūtas<br />

palīdzību, no nieka izveidojot greznu ludziņu, kas nudien<br />

pastiprināja pārliecību par saviem spēkiem un ļāva gūt no<br />

notiekošā baudu. Par spīti tam, ka skaidri saredzēt un<br />

sadzirdēt aktierus bija iespēja tikai cilvēkiem, kuriem<br />

laimīgā kārtā bija izdevies apmesties pirmajās rindās,<br />

publika vienoti priecājās kopā ar debitantiem, ik pa<br />

brīžam satraucot skolas gaisotni ar aplausu brāzmām.<br />

Vakars tika piestrāvots ar pozitīvajām emocijām, kuras<br />

pastiprinājās, tam veiksmīgi noslēdzoties ar diskotēku<br />

skolas trešajā stāvā. Droši vien juzdamies pārkarsuši, daļa<br />

ģimnāzistu tomēr devās savās gaitās – pastaigāties pa<br />

tumsā ieslīgušo pilsētu, taču vairākums par patīkamāku<br />

izvēlējās skaļo mūziku un gaviles.<br />

Vārdu sakot, nosvinēts tika kārtīgi. Ceram, ka līdzīgi<br />

veiksies arī otrajā pusgadā... Lai sokas!<br />

/VeroNika 10.a/<br />

2


Aktualitātes skolas dzīvē<br />

“Latgaļīšu večerinka”<br />

Šī gada projektu nedēļa mūs pārsteidza ar dažādiem<br />

interesantiem projektiem. Viens no tādiem projektiem bija<br />

“Latagļīšu večerinka” , kuru vadīja skolotāja I.Žukovska.<br />

Pasākums “Latgaļīšu večerinka” notika 19.februārī<br />

plkst. 16.00 <strong>Daugavpils</strong> <strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>s aktu zālē. Vēl<br />

neieejot zālē, varēja dzirdēt skanam latgaliešu dziesmas.<br />

Pasākuma sākumā ar savu prezentāciju par latgaliešu<br />

izteicieniem Izvaltas un Kombuļu pagastos uzstājās<br />

A.Naruševiča, K.Stivriņa un G.Japiņš. Daudzu sejās šie<br />

izteicieni izraisīja smaidu, jo daudzi šos izteicienus lieto<br />

ikdienā. Ar savām prezentācijām par latgaliešu valodas<br />

izplatību un lietošanu DVĢ uzstājās arī pārējie projekta<br />

dalībnieki.<br />

“Večerinkas” muzikanti bija folkloras kopa<br />

“Dyrbyni”, kurā darbojas arī DVĢ skolēni. Jautru latgaliešu<br />

tautasdziesmu pavadījumā kopā ar folkloras kopas<br />

dalībniekiem “večerinkas” apmeklētājiem bija iespēja<br />

iemācīties jaunus deju soļus un jaunas dejas. Tika izdejoti<br />

„Zīlānu dancis”, „Ļipa kust”, „Oira, oira”, „Atašienes<br />

suseklis” un citas dejas. Pārtraukumā visi tika aicināti pie<br />

galda, protams, vispirms nodziedājām galda dziesmu „Ai,<br />

gaļdeņi!” un tad baudījām latgaliešu ēdienus. Tika sarūpēti<br />

visdažādākie latgaliešu ēdieni – zirņi ar speķi, speķis, siers,<br />

biezpiens, medus, rupjmaize u.c. Iestiprinājušies varējām<br />

turpināt dejot tālāk. Kā pēdējo dziesmu „Dyrbyni” izpildīja<br />

grupas „Dabasu durovys” dziesmu „Piparmātru čajs ar<br />

madu”.<br />

Man šķiet, ka šis pasākums bija lieliski izdevies, jo<br />

tiem, kuri atnāca, bija jautri un interesanti. Mums ir jātur<br />

cieņā mūsu senču – latgaliešu - tradīcijas, un tās nekādā<br />

gadījumā nedrīkst aizmirst. Kā arī nevajag kautrēties runāt<br />

vienam ar otru latgaliski, bet gan ar lepnumu lietot šo<br />

valodu.<br />

/Sarmīte Puncule/<br />

3


Aktualitātes skolas dzīvē<br />

Dzīve dienesta viesnīcā<br />

Šis <strong>Daugavpils</strong> <strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>i ir nozīmīgs gads -<br />

beidzot mums pašiem ir sava dienesta viesnīca! Jāsaka, ka<br />

dzīve tajās nekad nestāv uz vietas, bet gan tikai virzās uz<br />

priekšu. Ģimnāzijas dienesta viesnīcā dzīvo 35 skolēni.<br />

Pirmajā stāvā dzīvo zēni, taču otrajā un trešajā - dzīvo<br />

meitenes. Lai mēs varētu mierīgi mācīties, mums ir<br />

mācību telpa, kurā mācoties mēs ievērojam klusumu, un,<br />

ja kas nav skaidrs, tad paskaidrojam viens otram. Kad<br />

pabeidzam mācīties, saprotam, ka ir jāatpūšas. Šim<br />

nolūkam mums ir atpūtas telpa, kurā visi draudzīgi<br />

pulcējamies, lai mēs noskatītos hokeja maču vai kādu<br />

aizraujošu filmu.<br />

Katru trešdienu no pulksten 20:00 līdz 21:00 mēs dodamies uz sporta zāli, kur visbiežāk<br />

spēlējam volejbolu vai kādas citas komandu spēles.<br />

Tā kā mēs esam 35, tad dzimšanas dienu mums netrūkst. Dzimšanas dienas mēs arī<br />

mēdzam svinēt kopā. Tas parasti notiek mācību telpā, kad tiek sastumti kopā vairāki galdi, uz<br />

kuriem mēs liekam dažādus našķus un gardumus. Kad esam paēduši, ir īstais laiks, lai uzspēlētu<br />

kādu spēli.<br />

Vārdu sakot, dienesta viesnīcā mēs satiekam ļoti draudzīgi, esam iecietīgi viens pret<br />

otru, palīdzam bēdās, esam kopā laimes brīžos. Tā kā tuvojas vasara, manuprāt, būs skumīgi<br />

šķirties vienam no otra... Tādi mēs esam - dažreiz laižam pāri strīpai, bet mēs esam viens<br />

vesels!!!<br />

DVĢ kora piedzīvojumi Valmierā<br />

Esiet sveicināti, mīļie lasītāji! Prieks atkal rakstīt<br />

jums rindas un stāstīt par saviem iespaidiem. Ir laiks<br />

izpaust Jums „lielo Valmieras noslēpumu”. Kāpēc tieši<br />

Valmieras, tūlīt uzzināsiet?<br />

03.04.09 <strong>Daugavpils</strong> <strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>s jauktais<br />

koris tika uzaicināts uz 6.Starptautisko jauniešu koru<br />

festivālu, kurā piedalijās daudzi, jo daudzi Latvijas kori un<br />

arī Lietuvas meiteņu koris.<br />

Plānojām doties ceļā plkst. 7.00, jo jau plkst. 13.00<br />

bija ieplānots kopmēģinājums. Dodoties ceļā neviens<br />

netika atstāts Daugavpilī un rajonā. Pilnā sastāvā jau<br />

pēcčetrām stundām mēs jau iebraucām burvīgā pilsētā-<br />

Valmierā.<br />

/Sanita Dzalbe/<br />

4


Aktualitātes skolas dzīvē<br />

Mūs sagaidīja Vidzemes saule un cilvēku laipnie sejas<br />

vaibsti.<br />

Pirmām kārtām devāmies uz Valmieras<br />

koncertzāli, lai mēģinātu. Katram korim bija noteikts<br />

mēģinājuma laks un ilgums, kuru bija stingri jāievēro.<br />

Vakarā bija jānotiek koncertam un pēc tam - diskotēkai.<br />

Pēc kopmēģinājuma visiem dziedātājiem vajadzēja<br />

iekārtoties naktsmītnēs. Festivāla dalībnieki, arī mēs,<br />

nakšņojām Valmieras <strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>s dienesta viesnīcā.<br />

Laiks steidzās uz priekšu, un mūs jau veda ekskursijā pa<br />

pilsētu. Apskatījām daudzas interesantas vietas,<br />

uzzinājām daudzus faktus par pilsētas vēsturi.<br />

Pateicamies par ekskursiju mūsu gidei Valmieras <strong>Valsts</strong><br />

<strong>ģimnāzija</strong>s vēstures skolotājai!<br />

Viss bija ļoti interesanti, un drīz vajadzēja jau<br />

sākties koncertam. Katrs koris dziedāja 2 dziesmas. Pēc<br />

koncerta bija paredzēta nakts diskotēka, kurā visi kopā<br />

palikām un dejojām, bet, zinot, ka no rīta būs agri jāceļas,<br />

pusvienos naktī jau gājām pa pilsētas tumšajām ieliņām<br />

uz mūsu viesnīcu, kuru rūpīgi apsargāja liels rotveilers-<br />

Kido, par drošību mums nebija jāraizējas. Dienesta<br />

viesnīcā bija daudz istabiņu, kuras bija izvietotas trīs<br />

stāvos, katrā no tiem bija aptuveni 15 istabiņas ar trim<br />

gultām katrā. Katrā stāvā bija virtuve, dušas telpa,<br />

vannasistaba, to visu mēs varējām izmantot.<br />

No rīta nevienam negribējās celties, bet tas bija<br />

jādara, jo festivāla otrajā dienā vajadzēja dziedāt baznīcā.<br />

Autobusa šoferis mūs visus jau gaidīja, un mēs devāmies<br />

uz koncertu, bet pirms tam devāmies brokastīs Valmieras<br />

<strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>s kafejnīcā. Baznīcā notika mēģinājums,<br />

un tad mums bija dots brīvais laiks pastaigām pa pilsētu,<br />

neko īpaši nezinājām, tāpēc daļa aizgāja uz Valmieras<br />

tirdzniecības centru VALLETA. Pēc pāris stundām mēs jau<br />

bijām nodziedājuši un, atvadīdamies no citiem koriem,<br />

traucāmies atpakaļ mājās, uz Daugavpili.<br />

Atpakaļceļā tika dziedātas dziesmas, spēlētas<br />

spēles. Visi bija laimīgi, kaut arī koris neieguva godalgu,<br />

bet tas nekas, nākošgad mēs noteikti rādīsim klasi!<br />

/ Marina 10.a /<br />

5


Aktualitātes skolas dzīvē<br />

Pārliecību dzimšanas dienā sveicot!<br />

Tas ir visiem labi zināms fakts, ka mūsu skolā tiek<br />

aktīvi atbalstīta debašu kustība, t.i., vasarā jau otro gadu<br />

pēc kārtas diskutētmīlošos skolēnus ar prieku izklaidē<br />

vasaras nometne, savukārt ziemā notiek intensīva<br />

gatavošanās pilsētas, novada un nacionālajām<br />

sacensībām. Bet kas to būtu domājis, ka <strong>ģimnāzija</strong>s<br />

debašu klubs pavisam nesen ir nosvinējis savu jubileju?<br />

Nudien, mūsu erudītu ģilde ir sagaidījusi savu desmito<br />

gadadienu!<br />

2009.gada 30.janvārī kopīgi priecāties par zīmīgo<br />

notikumu skolas zālē bija sanākuši gan pieredzējušie, gan<br />

jaunie, taču entuziasma pilnie kluba dalībnieki.<br />

Panākumus un citādus labumus ieradās novēlēt pat sen<br />

skolu absolvējusī bijusī kluba prezidente Ruta Sarkane,<br />

kura kādreiz bija veiksmīgi izdomājusi Pārliecības logo un<br />

devusi vārdu debašu klubam. Tika pieminēti jocīgie<br />

atgadījumi, noklausītas audiokasetes un skatītas filmas.<br />

Noslēgumā ar humoristisko rezolūciju „Zīdaiņiem ir<br />

vajadzīgi knupīši” uzstājās divas gada sākumā izveidotās<br />

komandas. Kā pienākas šādās godībās - arī dedzinājām<br />

svecītes un cienājāmies ar kūku!<br />

Skolas žurnāla veidotāji silti sveic jubilārus un<br />

novēl tiem ar neizsīkstošu enerģiju pārstāvēt savu<br />

viedokli. Lai veicas topošajiem oratoriem! Tāpat<br />

atsevišķus pateicības vārdus gribētos veltīt kluba<br />

iedvesmotājai – skolotājai O.Deičai.<br />

Lai gaišs top jaunais skolā rīts, kad nopietns<br />

darbs ir padarīts!<br />

/ Nīke 10.a /<br />

6


<strong>Dzeja</strong><br />

Zaļš<br />

Pagalms, mans soliņš, kreisā acs un<br />

vientulība.<br />

Izveido kopu, kuru vieno līdzība,<br />

Izdevās?<br />

Nekas nenotiek bez iemesla, nekas nav<br />

viens...<br />

Nē, kļūdos.<br />

Viena ir tā muļķīgā doma, atceries?<br />

Tā par to..<br />

Par manu slideno alfabēta izpratni un<br />

Taviem pirmajiem soļiem.<br />

Ja zāle spētu runāt, tā izkliegtu Tev tās zaļo<br />

izmisumu –<br />

Tas par zilo jūru un banālo tuksneša rozi,<br />

Pat kamielim tas likās aizdomīgi.<br />

Ķer !<br />

Es laimīgs..<br />

Un es par zaļo –<br />

Par manu zaļo pulksteni un rozā banti,<br />

Par bālo svītru.. – ssssss......<br />

Par to, kas vajadzīgs Tev – bez iemesla.<br />

....<br />

Parasts...<br />

Tāds nav neviens..<br />

Pa – rasts..<br />

Melns un balts..<br />

Z&D.<br />

Kas būtu, ja tos apvienotu..<br />

Iedomāsimies uz brīdi,<br />

Ka pa – ir ikdienišķais,<br />

Rasts – tas īpašais..<br />

Ja mēs tam uz brīdi ticēsim,<br />

Tad esam diži..<br />

Mēs izdarījām neiespējamo,<br />

Savienojām nesavienojamo,<br />

Kliedzām klusējot,<br />

Un tas bija tik viegli,<br />

Tādēļ, ka ļāvi sev impulsīvi lekt..<br />

Tu neko nezaudēji,<br />

Ja šķiet, ka arī neieguvi,<br />

Tad apdomā to vēl.<br />

....<br />

Palaid<br />

Neturi un strikti nepiesaisti,<br />

Nesaki, ka rīt glābsi to, kas šodien zudis,<br />

Nemelo sev par klāt esošo cerību, kas tik<br />

perfekta -<br />

Tā kā ēna sekoja manam solim,<br />

Ar viltu apgalvoja, ka savādāka būs atmoda,<br />

bet acis aizvērsim otrpus nakts.<br />

Maldi un melnas pārslas.<br />

Mēs – zemei pieplakuši,<br />

Vaļā nelaistie,<br />

Palaid reiz,<br />

Arī Tu –<br />

Kļūsi brīvs.<br />

....<br />

7


<strong>Dzeja</strong><br />

Laiks<br />

Diena pēc dienas iet,<br />

Ik vakaru saule riet.<br />

Naktīs, kad lietus līst,<br />

Manas domas visapkārt klīst.<br />

Laiks ātri steidzas,<br />

Un sapnis atkal beidzas.<br />

Sapnis par to, kas mēs esam,<br />

Kādas nastas šai dzīvē nesam.<br />

Sapnis par labu omu<br />

Un ceļojumu uz Romu,<br />

Par laimi pasaulē<br />

Un mieru dvēselē.<br />

Rītā pamosties ar smaidu sejā,<br />

Ej pa ielu, mati plīvo vējā.<br />

Laiks savā ritmā iet,<br />

Un nevajag tam pa priekšu skriet.<br />

Vēlos vēl stundu vienu,<br />

Lai pagarinātu katru dienu.<br />

Tad es grieztos straujā dejā<br />

Tā kā sniegpārsliņa vējā.<br />

Laiks nepārtraukti iet,<br />

Un atkal saule riet.<br />

Ļaudis uz mājām steidzas,<br />

Un diena atkal beidzas.<br />

Laiks...<br />

Mēs bieži skatāmies uz viņu<br />

Ar domām, kad un kur mums<br />

skriet.<br />

Un brīžam meklējam mēs ziņu,<br />

Ar kādu nolūku tas iet.<br />

Mēs plēšam acis,<br />

Sitam stiklu,<br />

Lai redzētu gaismu tuvumā,<br />

Bet vai tu aizdzīsi prom miglu,<br />

Ja laiks mūs aizved svešumā?<br />

Starp koku zariem,<br />

Sniega pārslām<br />

Skrien vējiņš lēnāks nekā laiks...<br />

Un, aizverot acis ēnām pāri,<br />

Mums jāskrien,<br />

Jāpazūd, pirms nāks...<br />

Pirms atnāks mūžība bez gala,<br />

Pirms apstāsies uz mūžu sirds,<br />

Pirms atsauksies mums svešā tāle,<br />

Pirms kļūsim pelēki kā vilks...<br />

Jā! Laiks mūs pataisīs par vilkiem,<br />

Par vientuļiem un pilniem ilgu,<br />

Par ļauniem ārienē, bet iekšā...<br />

Par skumjiem bezdibeņa iežiem.<br />

Laiks nezina visu,<br />

Bet zina posmu,<br />

Kurš ir mums katram,<br />

Katrā mīt...<br />

Tas laiks no dzimšanas līdz nāvei,<br />

Tas laiks, kurš mūsu sirdīs sit.<br />

Laiks nepazīst sāpes, viņš tās ārstē,<br />

Ver mūsu skumjās acis ciet,<br />

Bet vai viņš kādam kaut ko stāsta?<br />

To zina tik tas, kurš zemē zied...<br />

Tas, kurš sen sadzird tumšās ēnas,<br />

Kurš skatās skaņās , kuras skrien,<br />

Kurš guļ, vien ieraujoties zemē,<br />

bet laiks vēl iet, joprojām skrien.<br />

8


<strong>Dzeja</strong><br />

Laiks<br />

Sēžu pie loga naktī,<br />

Skatos tur tālumā zvaigznītes mirdz.<br />

Nāks rīts, nāks un pazudinās to mirdzumu.<br />

Laiks. Pat zvaigznītes dzīvo laikā.<br />

Viena sekunde, viena minūte, viena stunda,<br />

Vai tas ir daudz?<br />

Katrs mirklis, ko mēs nodzīvojam šajā sapnī,<br />

Ir svarīgs. Mēs nedrīkstam to palaist garām.<br />

Ko Dievs domāja, kad nolēma, ka viss ritēs pēc laika?<br />

Vai viņš vēlējās, lai mēs izbaudām katru mirkli?<br />

Mums taču ir dāvāts tik daudz!<br />

Mēs varam dzīvot kaut vai veselu sekundi un redzēt<br />

saules gaismu.<br />

Laiks. Tas tomēr ir dīvains jēdziens.<br />

To neviens nevar kontrolēt, apstādināt, jo tas ir mūžīgs.<br />

Tas iet roku rokā ar mūsu likteni.<br />

Un dzīvo mums līdzi mūžīgi!<br />

/ Sany.* /<br />

Reiz gaismai pienāks gals...<br />

Tu paņēmi rokā šo sveci, kas kvēlo.<br />

Tās gaisma ir siltums, kas acīs Tev mirdz,<br />

Bet nelaid to vaļā, līdz kamēr tā dzisīs,<br />

Līdz kamēr beigs pukstēt reiz salauztā sirds.<br />

Nekas nav tik spēcīgs kā degošā liesma,<br />

Pat sargātājs dažkārt nespēj to valdīt.<br />

Taču agri vai vēlu šī gaisma reiz dzisīs<br />

Un paliks vien tukšums, ko Cerberam rīt…<br />

/Marina Dukule/<br />

Gaidas<br />

Es esmu tava, nebaidies,<br />

Nekur es projām nedošos.<br />

Un zinu- mani atceries,<br />

Kaut sen neesam tikušies.<br />

Tu gaidi mani, pacieties,<br />

Jau drīz es atpakaļ griezīšos,<br />

Lai kopā ārā varam draiskoties<br />

Un saules staros laistīties.<br />

Bet nebēdā, ja nesagaidi mani.<br />

Tas nozīmē, ka vējš ir triecis tālumā<br />

Tik ceri, ka vēlreiz satikt mani varēsi,<br />

Lai atkal nirstam mīlas reibumā.<br />

/Marina Dukule/<br />

9


<strong>Dzeja</strong><br />

Atmiņas<br />

Reiz patiki tu man un reibums nāca,<br />

Kad redzēju es tevi tuvumā,<br />

Tad arī nolēmu es patiesību izpaust,<br />

Lai zini tu, ka esmu tāda vienīgā.<br />

Bet nācās vilties man ikkatru dienu,<br />

Tu mani atraidīji vēl un vēl.<br />

Un vēlāk noskumu, ka dienu vienu<br />

Reiz nācās tevi iemīlēt.<br />

Bet neesi ne šahs, ne buda,<br />

Kam sievu daudz un naudas maiss,<br />

Tu esi tikai niecīgs puika,<br />

Kas nezina, ko no dzīves paņem laiks.<br />

Pēc visa tā es centos aizmirst tevi,<br />

Un tas ir izdevies, jo zaudēts viss.<br />

Bet tomēr atmiņā man uzaust domas<br />

Par tevi un par to, kas paliks neaizmirsts.<br />

Māmiņa<br />

/Marina Dukule/<br />

Tavas rokas tik maigas kā zīds,<br />

Acis tik dzidras kā avota ūdens.<br />

Mans bērnības laiks kā mākoņos tīts,<br />

Kur neiegriezās ne vētra, ne zibens.<br />

Cik sirds tava ir plaša,<br />

Cik rūpju un bēdu tā pārdzīvo!<br />

Tu esi mans eņģelis, kam uzpūsta Dieva dvaša.<br />

Tu esi tā, kas mūžīgo laimi izstaro.<br />

Man atmiņā ataust tavs pirmais glāsts.<br />

Laiks, kas piepilda mani ar ilgām un cerību.<br />

Tu esi likteņa nepabeigts stāsts,<br />

Tu esi krāšņākais zieds, kas dāvā man mīlestību!<br />

/Kristīne Biezā ♥/<br />

Viņai<br />

Tik novazāts un pelēks<br />

Ir katras dienas rīts<br />

Balta papīra lapa-<br />

Viņas vienīgais draugs<br />

Tukšums...<br />

Asaras kā lietus lāses<br />

Krīt cita pēc citas.<br />

Miljoniem cilvēku<br />

Kā tumšas dvēseles<br />

Paiet viņai garām<br />

Bez sajūtām,<br />

Bez sāpēm un sajūsmas.<br />

Vientuļi...<br />

Bezgala vientuļi.<br />

Viņai sāp...<br />

Tikai neviens neredz...<br />

Viņa kliedz.<br />

Tikai visi izliekas nedzirdam.<br />

Pasauli nevar mainīt.<br />

Viņai tā vienmēr būs tāda.<br />

Tik tukša un pelēka,<br />

Tik vienkārša un parasta.<br />

Nekam vairs nav nozīmes,<br />

Viss pēkšņi sabrucis.<br />

Nav neviena, kas uzklausītu.<br />

Neviena, kas saprastu.<br />

Bezcerīgi.<br />

Viņa neprata tā dzīvot,<br />

Viņai pietrūka spēka.<br />

Sāpju pilna un sagrauta<br />

Sirds apstājās.<br />

Padevās.<br />

/Nelda B. 10.b/<br />

10


<strong>Dzeja</strong><br />

Vējš pūš uz manu pusi<br />

un apvij manus plecus,<br />

es stāvu, stāvu klusi<br />

un pretī saulrietam tiecos.<br />

Kāpēc tu šodien nodarīji pāri<br />

Man, tādam jūtīgam putnam?<br />

Kāpēc man tagad jāvēro tāli<br />

Un kāpēc visam jābūt tik grūtam?<br />

Es redzu sauli blakus,<br />

Jā, ar mani vētra mana.<br />

Tā sapurina manus matus<br />

Un noslāpē sirdi, kas vairs nav tava.<br />

Bet nedomā, ka nomiru, es piedzimšu no jauna –<br />

Būšu brīva kā putns, kuram nav kauna.<br />

Un jūtas pret tevi mūžīgi būs<br />

Kā saules stars, kas reiz sildīja mūs!<br />

---�---<br />

Lietus dusmas krīt pār zemi,<br />

Aizskalojot ļauno lēni.<br />

Un skatos stikla tarā es,<br />

Jo tur bijām kādreiz mēs.<br />

Lāse pēc lāses mokoši birst<br />

Un acīs aklums sāk klīst,<br />

Jo cik žēlīgi domāt, cik ātri<br />

Mēs zaudējām kopīgo saiti.<br />

Sirds liesmas ūdens neslāpē<br />

Un dzelzs plosās dvēselē,<br />

Bet lietus nelīst jau,<br />

Jo man tavā sirdī vietas nav.<br />

Mēness staru atspulgs<br />

Krīt uz taviem matiem,<br />

Un smalkais vējš starp koku zariem<br />

Pazūd tavā elpā, izejot caur vārtiem.<br />

Pamazām jūti, kā elpa sāk zust,<br />

Plaušas jau aizmirsa nozīmi dzīvot.<br />

Un dzīslas pamazām jūk,<br />

Kliedzot caur gadsimtu tālēm.<br />

Balkons notirpa zem kājām,<br />

Un restes nosedza acis,<br />

Bet sirds joprojām stāv<br />

Kā cietums manos sapņos.<br />

---�---<br />

Sirds sāp un plosās<br />

No tik vien vārda - „ Nē ”<br />

Un sapņi tikai sapņi<br />

Kaut kur pagātnē.<br />

Mīlēt ir tik grūti,<br />

Kad cerību nav,<br />

Pasaule sabrūk<br />

Un laika to uzbūvēt nav.<br />

Asinis pūst<br />

Ledus acīs aklās,<br />

Un saule kūst<br />

Žēlabās manās.<br />

Kā paradīze elles varā<br />

Manas jūtas mirst,<br />

Un manā garā virmo<br />

Salauzta sirds.<br />

11


<strong>Dzeja</strong><br />

Skaties, kur zūd<br />

Mūsu laimes mirkļi,<br />

Sapņi tur trūd,<br />

Kur meklējam bikli.<br />

Mēs mūžīgi akli<br />

Taustāmies gaisā,<br />

Un laika ilgi malti,<br />

Mūsu ķermeņi plaisā.<br />

Šeit esam vieni –<br />

Te vientuļa sala,<br />

Bet tu esi tālu,<br />

Tur vietas man nav.<br />

Tev nevajag tādu kā es –<br />

Saules atstumtu, melnu.<br />

Un kopā nesaliekamies „mēs”<br />

Pagriež manu delnu.<br />

Es jūtu , drīz beigsies<br />

Šī moku pilnā spēle.<br />

Varbūt aiz pasaulē steigsies<br />

Nodegt mana miesa jēla.<br />

---�---<br />

Cik laika man vajag,<br />

Lai saprastu tu –<br />

Tev pieder visums<br />

Un paisums ap mums.<br />

Tu esi viens –<br />

Mans pavēlnieks,<br />

Un dvēseles miers<br />

Tev kalpos kā Dievs.<br />

Gribi – ņem manu elpu,<br />

Man nebūs žēl,<br />

Ja zināšu es,<br />

Ka sirds tava kvēl.<br />

Ziedo cerību –<br />

Esi ar mani,<br />

Un ļauj man redzēt<br />

Viņpasauli.<br />

---�---<br />

Tālu aiz robežām<br />

Sirds mana steidz –<br />

Meklē tā tevi,<br />

Samīļot vien!<br />

Maldās tā tālumā –<br />

Pilsētās brien,<br />

Steidzās tā tevi<br />

Samīļot vien!<br />

Asaras tek<br />

Un nošņirkst zobi,<br />

Sirds šausmās sten,<br />

Un izlaužas robi.<br />

Bet cerība blakus –<br />

Tā nepamet mani!<br />

Un cilvēki ārpus<br />

Saplūst kā zvani...<br />

Puksti sāk bremzēt,<br />

Elpa – zust,<br />

Vēnām tīk berzēt,<br />

Bet asinīm kust.<br />

Un it kā jau viss –<br />

Nav jēgas, nav sirds.<br />

Tā bezspēkā mirst<br />

Un pauzē flirts.<br />

12


Literārā jaunrade<br />

Kas ir mīlestība?<br />

Šis maģiskais, fascinējošais, cilvēku mūžīgi alktais vārds no 9 burtiem apzīmē to, ko ar<br />

vārdiem izteikt ir grūti. Dažreiz es brīnos, kā cilvēki spēj dot nosaukumus it visam, pat tam, kas<br />

eksistē tikai nosacīti, cilvēku prātos un sirdīs. Tādi jau nu mēs esam - homo sapiens - ar savu<br />

mūžīgo vēlēšanos visu sakārtot un sistematizēt, līmēt visam klāt etiķetes.<br />

Kas tad ir mīlestība? Jautājums, kurš nodarbina cilvēku prātus jau no civilizāciju<br />

aizsākuma brīža. Jautājums, uz kuru atbilde tiek meklēta sen un tiks meklēta mūžīgi. Jautājums,<br />

uz kuru tiek dotas dažādas atbildes un skaidrojumi. Arī es mēģinu to darīt.<br />

Vispirms, palūkošos vārdnīcā. “Mīlestība ir emocionāls stāvoklis, kam raksturīgas dziļas<br />

simpātijas, sirsnība (pret pretēja dzimuma cilvēku) un jutekliska tieksme pēc tā” - to man vēsta<br />

latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca. Fui, cik nosacīti un stereotipiski. 21. gadsimtā mīlestība<br />

var būt ne tikai pret pretēja dzimuma cilvēku, laiks to jau atzīt un novākt šīs iekavas, šo<br />

iedalījumu “drīkst” un “nedrīkst”. Nē, es neatbalstu tādu mīlestību, bet tā pastāv, netakarīgi no<br />

tā, ko es, jūs vai kāds cits par to domā. Turklāt, pateikt, ka mīlestība ir “dziļas simpātijas”,<br />

nozīmē nepateikt neko.<br />

Metam nost vārdnīcu un dodamies pie filosofiem. Sengrieķu filosofs Platons uzskatījis,<br />

ka “pasaulīgā mīlestība ir pakāpiens virzienā uz debesu mīlestību”, kā arī “tieksme pēc labuma<br />

un nemirstības, sevis saglabāšana mūžībā caur dzimtas turpinājumu.” Nu kāpēc tik sarežģīti? Vai<br />

tad tiešām mīlestība ir tieksme saglabāt sevi mūžībā? Varbūt tā arī ir, bet 16 gadu vecumā man<br />

ir grūti mīlēt ar domu vēlēties saglabāt sevi „mūžībā caur dzimtas turpinājumu”. Iespējams, kad<br />

būšu kļuvusi vecāka, es sapratīšu, ko šis ģeniālais cilvēks ir gribējis pateikt ar šiem vārdiem.<br />

Tāpēc dodamies tālāk.<br />

Tā kā es esmu 21. gadsimta bērns un protu to izmantot, man ir pieejama pasaules<br />

“lielākā mistkaste” jeb Internets. Palūkosimies, ko var izrakt no šīs “mistkastes”. Atveru pašu<br />

pirmo saiti, ko mums piedāvā Google uz jautājumu “Kas ir mīlestība?”. Redzu kādu bezkrāsainu<br />

bildīti ar jaunu sievieti un vīrieti, abi izskatās dziļi nopietni. Lasu tekstu zem attēla: “Mīlestība,<br />

tas ir tad, kad tev izaug spārni, pasaule uzzied apkārt tev, krāsas paliek spilgtākas, un tu beidzot<br />

saproti, ka dzīvo!” Tālāk nelasu. Standarta formulējums ar spārnu izaugšanu ir tieši tas, ko biju<br />

gaidījusi, zvejot globālajā miskastē. Mīlestības skaidrojuma meklējumi man sāk apnikt.<br />

Viss. Es nolemju mest malā šo muļķīgo nodarbi. Kādēļ es vispār to daru? Vai tad pašā<br />

sākumā es pati nebiju devusi sev atbildi uz jautājumu “Kas ir mīlestība” ? Mīlestība, ir tas, kas<br />

eksistē cilvēku prātos un sirdīs. Tas, kas spēj padarīt cilvēku dzīvi laimīgu, un reizē tas, kas spēj<br />

atņemt dzīvību. Tas, pēc kā savā būtībā tiecas ikviens. Tas, kas pārdzīvos cilvēku un eksistēs līdz<br />

ar laiku.<br />

Tas, ko, aprakstot vārdos, vienmēr sanāk neprecīzs formulējums.<br />

Tas, kas ir manī, Tevī, mūsos.<br />

13


Pasmaidīsim<br />

Anekdotes<br />

Pēteris iesit Jānītim.<br />

Skolotāja prasa:<br />

-Pēterīt, kāpēc tu iesiti Jānim?<br />

-Tāpēc, ka viņš mani pagājušā gadā nosauca par šimpanzi!<br />

- Bet kāpēc tu iesiti tikai tagad?<br />

-Jo es tikai vakar pa televizoru ieraudzīju, kā izskatās šimpanze!<br />

--�---<br />

-Kāpēc nokavēji skolu?<br />

-Ievēroju ceļa zīmes!<br />

-Ko?? Kādas vēl ceļa zīmes??<br />

-Nu, piemēram: Samaziniet ātrumu, tuvojas skola!<br />

--�---<br />

Kāds no skolniekiem regulāri ielaiž kļūdas vārdu pareizrakstībā.<br />

Arī šoreiz, rakstot uz tāfeles, viņš iesprauž burtu d vārdos, kuros vispār šī burta nav.<br />

Satriektā skolotāja no klases aizmugures enerģiski komandē:<br />

-Bez dē! Bez dē!<br />

Skolnieks nosarcis atskatās...<br />

--�---<br />

Skolotāja jautā:<br />

- Pēterīt, kurš priekšmets skolā Tev visvairāk nepatīk?<br />

- Klases žurnāls, atbild Pēterītis.<br />

--�---<br />

Jānītis, kurš vispār nelieto pieturzīmes, lepni:<br />

-Es tagad vispār par pieturzīmēm nedomāju,<br />

man tagad šis process ir pilnībā automatizējies!<br />

--�---<br />

-Jānīti, pasaki, lūdzu, vārdu „muzikants” daudzskaitlī<br />

-prasa skolotāja;<br />

-Orķestris!<br />

--�---<br />

skolā..-<br />

-bērni ,kāds ir vispopulārakais vārds skolēnu vidū..?<br />

-kāds atbild "nezinu"<br />

-pilnīgi pareizi..:<br />

14


Pasmaidīsim<br />

„Jociņi” no skolēnu domrakstiem<br />

1. Novelē „Purva bridējs” sievietes tēls bija tāds kaprīzs un pašpārliecināts.<br />

2. Novelē „Purva bridējs” sievietes tēls bija Kristīne, kura arī nebija viena no tām labākajām<br />

sievietēm, bet beigu beigās tā tomēr labojās.<br />

3. Kristīni iemīlēja Edgars, bet Kristīne ar viņu nevēlējās būt. Viņš viņai sūta visvisādas<br />

anonīmas vēstules, bet viņa neliekas ne zinis. Bet uz vienu vēstuli viņa atbild un aiziet uz<br />

norādīto vietu, un tur pieķer Edgaru solījuma laušanā.<br />

4. Var spriest, ka Kristīne ir nedaudz tāda kā izvēlīga, jo sākumā ir ar vienu, bet vēlāk ar<br />

otru.<br />

5. Edgars uzvedās kā purva bridējs, kurš pie purva ļoti bieži dzēra, Kristīnei tas apnika, un<br />

viņa apprecējās ar Akmentiņu.<br />

6. Kristīne ir iepatikusies bagātam kungam Akmentiņam, kurš vēlējās, lai viņa ar viņu<br />

apprecas. Kā „atlīdzību” viņš piedāvā Kristīnei savu bagātību un ikmēneša maksu.<br />

Skolēnu veidotās parodijas tautasdziesmu pantmērā<br />

Lai bij’ vārdi, kam bij’ vārdi,<br />

Skolēniem - tiem bija vārdi.<br />

Sliktus vārdus samācās<br />

Dažādās valodās.<br />

---�---<br />

Pilna skola puišu, meitu,<br />

Pilna skola nebēdnieku.<br />

Tie jauc galvu katru stundu,<br />

Trako katru starpbrīdīti.<br />

---�---<br />

Ai, daiļās tautu meitas,<br />

Cik veiklas sportotājas!<br />

Skolotāja galvu lauzī<br />

Kur puspunktu jums noņemt.<br />

---�---<br />

Mūsu skolā daudz gailīšu-<br />

Viens „Armadi, ” cits<br />

„Versači”.<br />

Sapirkās „firmas” drēbes<br />

Plašajā Dittonā.<br />

---�---<br />

Pilna skola skolēniņu<br />

Ar visādām mantiņām.<br />

Ja nu kāda pārāk skaļa,<br />

Skolotāja nu ir klāt.<br />

Jautru dzīvi es dzīvoju,<br />

Līdz iestājos ģimnāzijā.<br />

Tagad vieglāk man likās<br />

Nokāpt ellē miltus malt.<br />

---�---<br />

Mācies, bērns! Mācies, bērns!<br />

Vai tu slims, vai tu vesels.<br />

Mācies, bērns, mācies, bērns!<br />

Pārējais pagaidīs.<br />

---�---<br />

Nevienam tādi draugi<br />

Kā gudram skolniekam.<br />

Gan mācēja norakstīt,<br />

Gan darbiņu sacerēt.<br />

---�---<br />

Pielīgoja meitenīte<br />

Pie skolas durtiņām.<br />

Ar gariem zābaciņiem,<br />

Ar īsiem svārciņiem.<br />

---�---<br />

Garajos starpbrīžos<br />

Visi bērni atslābuši-<br />

Ēdnīcā saskrējuši<br />

Un bez rindas salīduši.<br />

---�---<br />

Kam ir labi, tam ir labi,<br />

Bastotājiem tiem ir labi.<br />

Prom no stundām aizgājuši,<br />

Rītā zīmi atnesuši.<br />

---�---<br />

Noskan zvans, visi skrien,<br />

Pāri galdiem, krēsliem brien.<br />

Kaut tik ātrāk ārā tiktu<br />

Un pa ceļam nesatiktu.<br />

---�---<br />

Kavēju es nulto stundu,<br />

Skrēju līdz pat nelabumam.<br />

Paspēju uz sporta stundu<br />

Atkal skriet līdz nelabumam.<br />

/Nelda B. 10.b/<br />

15


Receptes<br />

Cepumu kūka<br />

Sastāvdaļas:<br />

1. cepumi-2 paciņas<br />

2. biezpiens-2paciņas<br />

3. saldais krējums<br />

4. ievārījums-pēc gaumes<br />

5. marmelāde-nav obligāta<br />

6. cukurs-pēc garšas<br />

7. rozīnes,rieksti<br />

Pagatavošana: 15 min.<br />

Saldo krējumu uzputo,izveidojot putukrējumu. Masai pievieno cukuru,<br />

biezpienu,rozīnes,riekstus.<br />

Cepumus kārto kārtās vienu pie otra, pār cepumiem uzklāj biezpiena masu, atkal virsū kārto<br />

cepumus, tad uzsmērē ievārījumu utt.<br />

Kad pabeigts kārtot kārtās, tad kūku apsmērē ar biezpiena masu gan no augšpuses, gan sāniem.<br />

Virsū izkārto marmelādes.<br />

Ieliek uz pāris stundām ledusskapī, lai sastāvdaļas sasūcas cepumos.<br />

Labu apetīti!<br />

16


<strong>Daugavpils</strong> <strong>Valsts</strong> <strong>ģimnāzija</strong>s<br />

Literārais žurnāls „SEJA”<br />

Ieteikumus un atsauksmes sūtīt uz e-pastu: minciite32@inbox.lv<br />

©SEJA 2009

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!