23.01.2020 Views

Zaļās Lapas Madona 2019/2020

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

MADONA

Cesvaine, Ērgļi, Lubāna, Madona, Varakļāni,

Cesvaines, Ērgļu, Lubānas, Madonas, Varakļānu novads

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS

2019/20

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?

Uzziņas un pakalpojumi

2 - 3

Pašvaldību informācija 4 - 15

Kartes, ielu saraksti, informācija 16 - 19

Ceļotājiem un atpūtai 20 - 28

Uzņēmējdarbības vide 29 - 30

Alfabētiskais

nozaru saraksts

31 - 39

Nozaru daļa 40 - 73

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras

Advokāti - Bankas 40 - 45

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 47 - 47

Ceļu… - Daiļamatniecība 48 - 48

Dzīvnieku… - Ekonomikas… 50 - 50

Ēdināšanas… - Iepakojums… 51 - 53

Izglītība… - Jaunrades… 53 - 54

Juvelierizstrādājumi… - Kafija… 54 - 54

Ķīmiskā… - Labiekārtošana… 57 - 57

Lopkopība - Maize… 58 - 58

Mūzikas - Namu… 61 - 61

Notāri - Parfimērijas… 62 - 62

Putnkopība - Radio… 68 - 68

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 68 - 68

Somas… - Tabakas… 70 - 70

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 71 - 71

Ūdensapgāde… - Valsts… 71 - 72

Viesnīcas… - Žalūzijas… 72 - 73

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Firmas alfabētiskā secībā

A - J 74 - 78

Firmas alfabētiskā secībā

K - Z 79 - 87


Uzziņas un pakalpojumi

KUR ZVANĪT STEIDZAMOS GADĪJUMOS?

UGUNSDZĒSĪBA UN GLĀBŠANA 01, 112

POLICIJA 02, 110, 112

MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA 03, 112, 113

Medicīniskā palīdzība

Madonas slimnīca

Uzņemšanas nodaļa .............................................................................................(00-24) 648 07066

Ambulatorā daļa .............................................................................................(d.d. 8-17) 648 60586

Varakļānu veselības aprūpes centrs

Nodaļa ....................................................................................................................................(00-24) 648 60732

Ambulatorā daļa .............................................................................................(d.d. 9-14) 648 60733

Ģimenes ārstu

konsultatīvais tālrunis ..................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ................................(00-24) 67 042473

Stomatoloģiskā palīdzība

Zobārstniecības kabinets un

sejas-žokļu traumpunkts ................................................................................(00-24) 67 452015

Traumatoloģiskā palīdzība

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca

Traumpunkts, Vienības gatve 45 ...........................................................(00-24) 80 708866

Apdegumu centrs ....................................................................................................(00-24) 67 038323

Gāze

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ................................................................(00-24) 114

Klientu apkalpošanas dienests ............................................................................................................155

Latvijas propāna gāze ........................................................................................(00-24) 8 0000404

Siltumtīkli

Madona .................................................................................................................................(00-24) 29 470817

................................................................................................................................................(d.d. 8-17) 648 07400

Cesvaine ....................................................................................................................(d.d. 8-13) 648 52845

Lubāna ........................................................................................................................(d.d. 8-17) 648 94352

Varakļāni ..............................................................................................................................(00-24) 26 499918

................................................................................................................................................(d.d. 8-17) 648 60710

Ūdensapgāde un kanalizācija

AS “Madonas ūdens” ..........................................................................................(00-24) 648 07070

SIA “Madonas namsaimnieks” ....................................................(d.d. 8-17) 29 487745

.................................................................................(ārpus darba laika, brīvdienās) 28 381252

Cesvaine ..........................................................................................................(d.d. 8-16.30) 648 52380

Lubāna ........................................................................................................................(d.d. 8-17) 648 94352

Varakļāni ...................................................................................................................(d.d. 8-17) 648 60710

...........................................................................................................................................................(00-24) 26 499918

Informatīvie pakalpojumi

Avārijas dienesti

Latvenergo

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................(00-24) 8 0200404

Klientu apkalpošanas dienests .......................................................................................8 0200400

Pilsētas informācijas portāls ..................................................................www.madona24.lv

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180

2


Uzziņas un pakalpojumi

Telekomunikācijas

TET

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177

Latvijas Mobilais Telefons

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076

Tele2

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600

Bite

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601

Biznesa klientiem ..........................................................................................................................22 550000

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601

Transports

Autoostas

Madona .....................................................................................................................................(6-19) 648 07061

Rīgas starptautiskā autoosta ........................................(maksas uzziņas) 9 0000009

......................................................................................................................................(biļešu pasūtīšana) 9 0001111

Valsts Robežsardze .....................................................................(autom. atbild.) 8 0001060

Nacionālais veselības dienests .........................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs .....................(d.d. 8.30-17) 654 52554

Ārlietu ministrijas Konsulārais

departaments ....................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711

Madonas novada sociālais dienests

........................................................................................(P. 8-18, O.-C. 8-17, Pt. 8-16) 648 07294

Cesvaines novada sociālais dienests

(pieņemšana P. 8.30-13, 14-18; O., Pt. 8.30-13).................................648 52032

Lubānas novada sociālais dienests .........................................(darba laiki vadītājai,

...................P. 8-18, O.-C. 8.30-17, Pt. 8-16; pusdienlaiks 12-13)648 94581

Varakļānu novada sociālais dienests

...........................(P.-T. 8-12, 13-17. C. 8-12, 13-18, Pt. 8-12, 13-16)648 60844

Latvijas Sarkanais Krusts, Madonas komiteja

........................................................................................................................................(O., C. 10-14) 26 436684

Atslēgu serviss

Dzelzceļš

Latvijas dzelzceļš, uzziņas ..................................................................................................8 0001181

Lidosta

Starptautiskā lidosta Rīga .........................................................................................(uzziņas) 1817

Ģeneratoru noma

Ostas

Rīgas pasažieru termināls ..................................................................(d.d. 9-19) 67 326200

“Tallink Latvija”, informācija, noteikumi, pārdošana ............................67 099700

Uzticības un informācijas tālruņi

HIV/AIDS centrs .........................................................................................................(00-24) 67 543777

Sadzīves tehnikas labošana

Glābiet bērnus .............................................................................................................(12-17) 67 315307

Bērnu un pusaudžu bezmaksas

uzticības tālrunis ..........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111

“Skalbes”, krīzes centrs ............................................(00-24) 67 222922, 27 722292

3


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

VIDZEMES PLĀNOŠANAS REĢIONS

Vidzemes plānošanas reģions

Bērzaines 5-2.st., Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Hardijs Vents, attīstības padomes priekšsēdētājs ................................................64116008

Gints Kukainis, attīstības padomes priekšsēdētāja vietnieks .....................26136763

Vidzemes plānošanas reģions, Administrācija

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Guna Kalniņa-Priede, administrācijas vadītāja .......................................................29477997

Māra Kārkliņa, lietvede .................................................................................64116014, 28838392

Sandra Ratnika, juriste .................................................................................................................64412440

sandra.ratnika@vidzeme.lv

Ilze Zviedre, juristes palīgs ........................................................................................................26329773

Vidzemes plānošanas reģions, Attīstības un projektu nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Laila Gercāne, vadītāja ..................................................................................64116007, 29120536

Inese Jēgere, projektu vadītāja .............................................................................................28386853

inese.jegere@vidzeme.lv

Santa Niedola, projektu vadītāja ..........................................................................................26674261

santa.niedola@vidzeme.lv

Lelde Ābele, projektu vadītāja .................................................................64116008, 29266757

Līga Puriņa-Purīte, projektu vadītāja ................................................................................29214024

liga.pp@vidzeme.lv

Rita Merca, projektu vadītāja ..................................................................................................29476373

Ineta Puriņa, projektu vadītāja (ilgstošā prombūtnē) .........................................26382820

Maija Rieksta, projektu vadītāja ...........................................................64116008, 26099521

Aija Rūse, projektu vadītāja ......................................................................................................26400288

Rūta Ročāne, projektu speciāliste (ilgstošā prombūtnē) ................................64116007

Kristaps Ročāns, projektu vadītājs, Latvijas

augstvērtīgas un veselīgas pārtikas klastera koordinators .............................29753011

Ina Miķelsone, projekta Vidzeme iekļauj vadītāja .................................................29289487

ina.mikelsone@vidzeme.lv

Dace Liepiņa, projekta Vidzeme iekļauj

vadītājas asistente ...............................................................................................64116080, 26569160

Laine Zālīte, projekta Vidzeme iekļauj sociālo pakalpojumu eksperte .....26536286

Naula Dannenberga, projekta Vidzeme iekļauj

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64412450, 26148024

naula.dannenberga@vidzeme.lv

Lienīte Priedāja-Klepere, tūrisma eksperte .................................64116080, 26133028

Ija Groza, Vidzemes plānošanas reģiona

koordinatore reemigrācijas jautājumos .............................................64116014, 25670756

Elisa Janelsiņa, juriste ..................................................................................................................29434874

Anita Āboliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ....................................................29454752

Baiba Norberte, sabiedrisko attiecību speciāliste ................................................28752793

Māra Sproģe, sabiedrisko attiecību speciālists ......................................................26488091

Liene Leonoviča, sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................27724884

liene.leonovica@vidzeme.lv

Zane Kaķe, projekta Livonijas kulinārais ceļš

sabiedrisko attiecību speciāliste .............................................................64116080, 29334753

zane.kake@vidzeme.lv

Ieva Bīviņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ...........................................................28674617

ieva.bivina@vidzeme.lv

Jānis Upenieks, IT speciālists ...............................................................................................22019443

Ilona Platonova, projektu eksperte/inovāciju brokeris ......................................29282826

ilona.platonova@vidzeme.lv

Vidzemes plānošanas reģions, Finanšu un budžeta plānošanas nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Jana Leiboma, vadītāja .................................................................................64116013, 26366773

Irida Skopāne, grāmatvede ........................................................................64116013, 28741552

Inga Kozaka, projektu grāmatvede (ilgstošā prombūtnē) ...............................29197225

Signe Jānelsiņa, projektu grāmatvede ...........................................64412440, 28373484

signe.janelsina@vidzeme.lv

Lolita Novika, projektu grāmatvede ..................................................................................28342246

Vidzemes plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Inita Ozoliņa, vadītāja ......................................................................................26516182, 26359634

Linda Kerliņa, sabiedriskā transporta organizatore ..............................................26460811

Vidzemes plānošanas reģions, Teritorijas plānošanas nodaļa

J. Poruka 8, Cēsis, Cēsu n., LV-4101

Ieva Kalniņa, vadītāja .....................................................................................................................26533464

ieva.kalnina@vidzeme.lv

Andžejs Stepančuks, telpiskās plānošanas eksperts .......................................25951714

Dace Laiva, teritorijas plānotāja ............................................................64116007, 26566680

Vidzemes plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs

Cēsu 19, Valmiera, LV-4201

iepriekš pieteikties, sūtot e-pasta vēstuli, norādot vēlamo tikšanās

laiku un īsi aprakstot jautājumu

Laima Engere, vadītāja ..................................................................................64116008, 28376912

Ģirts Broks, uzņēmējdarbības speciālists ....................................................................26943163

girts.broks@vidzeme.lv

Ilze Liepa, tūrisma eksperte ........................................................................64116008, 29335677

Vidzemes plānošanas reģions, Valmieras birojs

Purva 12a, Valmiera, LV-4201

CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBA

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

dome@cesvaine.lv, www.cesvaine.lv

Vilnis Špats, domes priekšsēdētājs ....................................................64852715, 29461212

CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Kārlis Edvards Bandenieks

Didzis Baunis

Dzintars Bušs

Vēsma Nora

Līga Ozola

Juris Rozenbergs

Ilga Rumpe

Imants Spridzāns

Vilnis Špats

CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu pašvaldību apvienotā

būvvalde

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Iveta Meļehova, vadītāja ............................................................................................................29422298

Silvija Šīre, arhitekte .......................................................................................................................28371721

silvija.sire@cesvaine.lv

Andris Garančs, būvinspektors .............................................................................................29244474

Cesvaines novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Vēsma Nora, domes priekšsēdētāja 1. vietniece ...................26160200, 26160200

Juris Rozenbergs, domes priekšsēdētāja 2. vietnieks .....................................29296208

Uģis Fjodorovs, izpilddirektors ...............................................................64852022, 28382616

Ieva Lase, sekretāre .........................................................................................64852715, 26658800

Baiba Uļģe-Frolova, lietvede ..................................................................................................64852715

Sarmīte Melle, juriste .....................................................................................64852715, 26658800

Iveta Saulīte, jurista palīgs, iepirkumu speciālists ................64852715, 26658800

Iveta Raimo, projektu vadītāja ................................................................64852030, 26473032

Irēna Leimane, zemes ierīkotāja ...........................................................................................64852715

Ramona Vucāne, teritorijas plānotāja .............................................................................64852715

Linda Vanaga, Cesvaines Ziņas redaktore,

mājas lapas administratore .........................................................................................................64852030

Cesvaines novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Sarmīte Šķēla, priekšsēdētāja ...............................................................................................64852031

Cesvaines novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Ieva Lase, vadītāja .............................................................................................64852715, 26658800

Cesvaines novada pašvaldība, Finanšu un grāmatvedības nodaļa

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Gita Preobraženska, vadītāja ..................................................................................................64852211

Evita Jūra, vadītājas vietniece ...............................................................................................64852211

Ināra Trofimova, algu grāmatvede .....................................................................................64852211

Lucija Andersone, grāmatvede, kasiere .......................................................................64852211

Gunita Alksne, nodokļu inspektore, ekonomiste ....................................................64852715

Cesvaines novada pašvaldība, Labiekārtošanas nodaļa

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Ritma Kļaviņa, vadītāja .................................................................................................................64852359

Jānis Putniņš, ceļu speciālists ...............................................................64852359, 25772252

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Cesvaines novada pašvaldība, Sociālais dienests

Rīgas 4, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Daina Markevica, vadītāja .........................................................................64852032, 29365023

Jolanta Semjonova, sociālās palīdzības organizatore un

sociālais darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem ................64852032, 29365023

Ilvija Kecko, sociālās palīdzības organizatore ...........................................................64852032

Cesvaines novada pašvaldība, Sociālais dienests, Sociālās aprūpes

nodaļa

A.Saulieša 14, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Juris Rozenbergs, pārvaldnieks ...........................................................................................64652318

Cesvaines novada pašvaldības kārtībnieks

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Margons Akmens, kārtībnieks ..............................................................................................29219269

Cesvaines novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu

apkalpošanas centrs (VPVKAC)

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................66954813

cesvaine@pakalpojumucentri.lv

CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Brīnumzeme, pirmsskolas izglītības iestāde ........................................................64852347

Celtnieku 1, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines bibliotēka .....................................................................................................................64852586

Pils 6, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines Kultūras nams .........................................................................................................64852287

Pils 8, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines muzejs .............................................................................................................................64852225

Pils 1, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola ........................................................................26446141

Celtnieku 1, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa ..............................................................................64852318

A.Saulieša 14, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines tūrisma centrs, pašvaldības aģentūra ..........................................64852225

Pils 4, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines vidusskola ...................................................................................................................64852231

Madonas 1, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines Ziņas, laikraksts ....................................................................................................64852030

Pils 1a, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Kraukļu bibliotēka .............................................................................................................................64800804

Kraukļu skola, Cesvaines p., Cesvaines n., LV-4871

CESVAINES NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Cesvaines komunālie pakalpojumi, SIA ....................................................................64852380

Dārzu 1, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Cesvaines siltums, SIA ...............................................................................................................64852845

E.Veidenbauma 18, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

SADARBĪBAS PARTNERI CESVAINES NOVADĀ

Brutuss, SIA ...........................................................................................................................................64852277

Rīgas 7, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Kalna-Vēveri, ZS ..................................................................................................................................29154906

Kalna Vēveri, Cesvaines p., Cesvaines n., LV-4880

Lūses I. ģimenes ārsta prakse ............................................................................................64852777

A.Saulieša 3, Cesvaine, Cesvaines n., LV-4871

Ozols LG, SIA, Kokapstrādes cehs .................................................................................64852367

Smilškalni, Cesvaines p., Cesvaines n., LV-4871

Rozītes, kempings ............................................................................................................................26525281

Mežrozītes, Cesvaines p., Cesvaines n., LV-4871

Urdavas, stādaudzētava ............................................................................................................26520117

Urdavas, Cesvaines p., Cesvaines n., LV-4871

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBA

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

ergli@ergli.lv, www.ergli.lv

Guntars Velcis, domes priekšsēdētājs ............................................................................29433778

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Sandra Avotiņa

Inga Bite

Aina Braķe

Andris Dombrovskis

Māris Olte

Andris Spaile

Ivars Tirzmalis

Guntars Velcis

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Ērgļu novada pašvaldība, Jumurdas pagasta pārvalde

Jumurda, Ezera 2, Jumurdas p., Ērgļu n., LV-4844

Agita Opincāne, vadītāja ............................................................................................................29400442

Ērika Purviņa, lietvede, uzskaitvede ..................................................................................64829486

Ērgļu novada pašvaldība, Sausnējas pagasta pārvalde

Sidrabiņi, Ozoli, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Elita Ūdre, vadītāja .............................................................................................64829534, 20243405

Ineta Tolmane, lietvede .................................................................................64829534, 26119879

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS STRUKTŪRVIENĪBAS

Ērgļu novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Māris Grinbergs, izpilddirektors ............................................................64871299, 26471778

Sintija Māliņa, sekretāre .............................................................................................................64871454

Ērgļu novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Iveta Olte, kancelejas pārzine, lietvede ..........................................................................64871231

Ilze Daugiallo, iepirkumu un informācijas speciāliste .........................................64871299

Liene Opincāne, vides pārvaldības un

teritorijas plānošanas speciāliste ...........................................................64871298, 28381321

Ērgļu novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Vineta Bagatska, priekšsēdētāja ........................................................................................64871453

Baiba Bukovska, bāriņtiesas loceklis

Dace Dombrovska, bāriņtiesas loceklis

Lilita Knēziņa, bāriņtiesas loceklis

Sandra Konovalova, bāriņtiesas loceklis

Ērgļu novada pašvaldība, Būvvalde

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ināra Ketlere-Krūmiņa, vadītāja, arhitekte ...................................64871298, 29155699

Smuidris Sausais, būvinspektors ........................................................64871298, 20299393

Ērgļu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Baiba Bukovska, vadītāja ..........................................................................................................64871297

Vineta Bagatska, vadītājas vietniece ..............................................................................64871453

Ērgļu novada pašvaldība, Grāmatvedības nodaļa

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Rita Ozola, vadītāja, galvenā grāmatvede ....................................................................64871452

Vaira Ābelīte, speciāliste, grāmatvede ...........................................................................64871452

Dina Dalbiņa, speciāliste, grāmatvede ...........................................................................64871452

Andra Salnīte, speciāliste, grāmatvede .........................................................................64871452

Ērgļu novada pašvaldība, Komunālās saimniecības nodaļa

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Reinis Braķis, ceļu uzturēšanas dienestu vadītājs ...............................................20221105

Ērgļu novada pašvaldība, Kultūras darba speciālisti

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Sandra Avotiņa, kultūras darba organizatore ............................64871132, 26528132

Lelde Strazdiņa, kultūras darba organizatore ............................64871132, 26191640

5


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Inese Leoboma, kultūras darba organizatore Sausnējas

pagastā (Vītoli, Liepkalne, Sausnējas pagasts) ..........................64829534, 26191640

Ilga Kronīte, novadpētniecības speciāliste

Sausnējas pagastā (Ozoli, Sidrabiņi, Sausnējas pagasts) ...............................28730830

Ērgļu novada pašvaldība, Sociālais dienests

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Māra Briede, vadītāja ....................................................................................................................29173691

Teiksma Eglīte, sociālā darbiniece .....................................................................................64871404

Signe Masaļska, sociālā darbiniece darbam

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................64871404

Anita Prodniece, psiholoģe ......................................................................................................25602769

psihologs@ergli.lv

Ērgļu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Ērgļu VPVKAC)

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................64871231

ergli@pakalpojumucentri.lv

Klientu apkalpošanas speciāliste (Rīgas iela 5, Ērgļi) .........................................66954883

biblioteka@ergli.lv

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Braki, Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs ..................................................64871569

Braki, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu bibliotēka ....................................................................................................................................64871430

Ērgļi, Rīgas 5, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola .......................................................................................64871287

Ērgļi, Rīgas 10, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola, Mūzikas nodaļa .........................................64871002

Ērgļi, Rīgas 5, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs .......................................................................64871464

Ērgļi, Parka 4, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs, Filiāle ....................................................64829538

Kastaņas, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Ērgļu saieta nams .............................................................................................................................64871132

Ērgļi, Rīgas 5, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu vidusskola .................................................................................................................................64871292

Ērgļi, Oškalna 6, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ērgļu vidusskola, Filiāle ..............................................................................................................64829965

Sausnēja, Rīti, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Jumurdas bibliotēka ......................................................................................................................64829486

Jumurda, Ezera 2, Jumurdas p., Ērgļu n., LV-4844

Jumurdas feldšerpunkts ...........................................................................................................64829464

Jumurda, Ezera 2, Jumurdas p., Ērgļu n., LV-4844

Meņģeļi, brāļu Jurjānu memoriālais muzejs ........................................................29431659

Meņģeļi, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Pienenīte, pirmsskolas izglītības iestāde .................................................................64871130

Ērgļi, J. Grota 2, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Sausnējas ambulance ..................................................................................................................64829974

Sausnēja, Straumes, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Sausnējas bibliotēka .....................................................................................................................26242405

Sausnēja, Straumes, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Sausnējas bibliotēka, ārējās apkalpošanas punkts ......................................64829534

Sidrabiņi, Ozoli, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Sausnējas kultūras nams .........................................................................................................64829534

Liepkalne, Vītoli, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

Zīļuks, ģimenes atbalsta centrs ........................................................................................64829562

Sidrabiņi, Jaunozoliņi, Sausnējas p., Ērgļu n., LV-4841

ĒRGĻU NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Ērgļu slimnīca, SIA ..........................................................................................................................64871471

Ērgļi, Parka 7, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Ūdas, SIA ..................................................................................................................................................64871632

Ērgļi, Parka 33, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

SADARBĪBAS PARTNERI ĒRGĻU NOVADĀ

Aibi, SIA ......................................................................................................................................................26142514

Ērgļi, Cēsu 16a, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Auris, IU ......................................................................................................................................................29464645

Ērgļi, Parka 7, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Būve IG, SIA

Ērgļi, Rīgas 1, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

IMG Energy .............................................................................................................................................28649418

Ērgļi, Rīgas 1, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

Saules serviss, SIA .........................................................................................................................64871547

Ērgļi, Saules 6, Ērgļu p., Ērgļu n., LV-4840

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

pasts@lubana.lv, www.lubana.lv

Tālis Salenieks, domes priekšsēdētājs ............................................64894044, 29165733

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Inguna Kaņepone

Guntis Klikučs

Rudīte Kolāte

Lana Kunce

Laila Ozoliņa

Iveta Peilāne

Tālis Salenieks

Ainārs Spridzēns

Sandra Valaine

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Lubānas novada pašvaldība, Administrācija

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Ivars Bodžs, izpilddirektors ........................................................................64894941, 26165144

Andris Kļaviņš, juriskonsults .....................................................................64894434, 28633006

Ligita Pētersone, avīzes Lubānas Ziņas redaktore ...............64820919, 28331185

Ilze Kraukle, kultūras darba speciāliste ...........................................................................26374962

Dace Mežsarga, izglītības darba speciāliste ..............................64820920, 25623047

Tamāra Tiltiņa, vides dizaina speciāliste ......................................................................26352423

Līga Padoma, jaunatnes lietu speciāliste .....................................................................27860066

Lubānas novada pašvaldība, Administrācija, Kanceleja

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Sandra Līcīte, vadītāja, dzimtsarakstu nodaļas vadītāja .................................64894434

Lita Žeiere, sekretāre ......................................................................................................................64820915

pasts@lubana.lv

Kristīna Tropa, klientu apkalpošanas speciāliste ....................66954828, 64894091

Lubānas novada pašvaldība, Attīstības daļa

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Egils Rēvelis, vadītājs .....................................................................................64894941, 26482016

Dace Almane, nekustamā īpašuma speciāliste ......................................................64894491

Astrīda Ikauniece, lauku attīstības speciāliste ........................64894491, 28395276

astrida.ikauniece@llkc.lv

Guntis Stalbovs, īpašuma apsaimniekošanas

speciālists ....................................................................................................................64894491, 26110463

Lubānas novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Dace Mežsarga, priekšsēdētāja, izglītības

lietu speciāliste .......................................................................................................64820920, 25623047

Lubānas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Sandra Līcīte, vadītāja ..................................................................................................................64894434

Lubānas novada pašvaldība, Finanšu un grāmatvedības daļa

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Ingrīda Logina, galvenā grāmatvede ................................................................................64894388

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Jolanta Kočāne, grāmatvede ..................................................................................................64894591

Zinaida Stalidzāne, grāmatvede ...........................................................................................64894591

Daina Nagle, grāmatvede ...........................................................................................................64894591

Lubānas novada pašvaldības iestāde Lubānas novada Sociālais

dienests

Oskara Kalpaka 12, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Inese Lībere, direktore ...................................................................................64894581, 28374760

Vija Bandere, direktores vietniece ......................................................................................64894381

Andra Pliča, vecākā sociālā darbiniece .........................................................................64894881

Vēsma Masa, sociālā darbiniece darbam

ar ģimeni un bērniem .........................................................................................64894381, 20275661

Iluta Ozoliņa, sociālā darbiniece Aprūpe mājās ......................................................64894181

Lubānas novada Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas

centrs (Lubānas VPVKAC)

Tilta 11, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Kristīna Tropa, klientu apkalpošanas speciāliste ....................66954828, 64894091

lubana@pakalpojumucentri.lv

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Lubānas Kultūras nams ..............................................................................................................64894016

Oskara Kalpaka 4-2, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas Mākslas skola ..............................................................................................................26633770

Tilta 5, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas novada jauniešu centrs .....................................................................................27860066

Oskara Kalpaka 4-4, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas novada Tūrisma un kultūrvēsturiskā

mantojuma centrs ............................................................................................................................26374962

Oskara Kalpaka 4-3, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas pilsētas bibliotēka ....................................................................................................64894281

Oskara Kalpaka 2, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas veselības un sociālās aprūpes centrs ................................................64894581

Oskara Kalpaka 12, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas vidusskola ........................................................................................................................64860862

Krasta 6, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Meirānu bibliotēka ...........................................................................................................................64829640

Meirāni, Meirānu Stacija, Indrānu p., Lubānas n., LV-4826

Meirānu Kalpaka pamatskola ...............................................................................................64829636

Meirāni, Skola, Indrānu p., Lubānas n., LV-4826

Meirānu tautas nams ...................................................................................................................28307998

Meirāni, Tautas nams, Indrānu p., Lubānas n., LV-4826

Rūķīši, Lubānas pirmsskolas izglītības iestāde .................................................64807532

Brīvības 17, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

LUBĀNAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Lubānas KP, SIA ..................................................................................................................................64894352

Oskara Kalpaka 4-1, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

SADARBĪBAS PARTNERI LUBĀNAS NOVADĀ

Igaunes V. ģimenes ārsta prakse .....................................................................................64894115

Oskara Kalpaka 12, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Klāni A, SIA, Veikals ......................................................................................................................64894177

J.Zābera 2, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

Lubānas patērētāju biedrība, SIA ....................................................................................64807323

Oskara Kalpaka 5, Lubāna, Lubānas n., LV-4830

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

dome@madona.lv, www.madona.lv

Agris Lungevičs, domes priekšsēdētājs ........................................64860567, 26396210

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Andrejs Ceļapīters

Artūrs Čačka

Andris Dombrovskis

Zigfrīds Gora

Antra Gotlaufa

Artūrs Grandāns

Gunārs Ikaunieks

Valda Kļaviņa

Agris Lungevičs

Ivars Miķelsons

Valentīns Rakstiņš

Andris Sakne

Rihards Saulītis

Inese Strode

Aleksandrs Šrubs

Gatis Teilis

Kaspars Udrass

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Madonas novada pašvaldība, Aronas pagasta pārvalde

Kusa, Melioratoru 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Andrejs Piekalns, vadītājs ..........................................................................64807120, 26562846

Madonas novada pašvaldība, Barkavas pagasta pārvalde

Barkava, Brīvības 9, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Mārtiņš Tomiņš, vadītājs ............................................................................................................26529354

Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde

Sauleskalns, Aronas 1, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Edgars Lācis, vadītājs .....................................................................................64807667, 20249112

Madonas novada pašvaldība, Dzelzavas pagasta pārvalde

Dzelzava, Kļavu 4, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Andrejs Jankovskis, vadītājs ..................................................................64852057, 26419177

Madonas novada pašvaldība, Kalsnavas pagasta pārvalde

Jaunkalsnava, Pārupes 2, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Artis Mūrmanis, vadītājs .............................................................................64807257, 20371517

Madonas novada pašvaldība, Lazdonas pagasta pārvalde

Lazdona, Meža 2, Lazdonas p., Madonas n., LV-4824

Jānis Rieksts, vadītājs ...................................................................................64826555, 29481694

Madonas novada pašvaldība, Liezēres pagasta pārvalde

Liezēre, Ozolkalns, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Artūrs Vāvere, vadītājs ..................................................................................64807247, 29336590

Madonas novada pašvaldība, Ļaudonas pagasta pārvalde

Ļaudona, Dzirnavu 2, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Artūrs Portnovs, vadītājs ............................................................................................................20374568

Madonas novada pašvaldība, Mārcienas pagasta pārvalde

Mārciena, Jaunā 1, Mārcienas p., Madonas n., LV-4852

Edgars Lācis, vadītājs ....................................................................................................................20249112

Madonas novada pašvaldība, Mētrienas pagasta pārvalde

Mētriena, Mētru 1, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Andris Dzenovskis, vadītājs ....................................................................................................29425552

Madonas novada pašvaldība, Ošupes pagasta pārvalde

Degumnieki, Skolas 4, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Aigars Šķēls, vadītājs .....................................................................................29426366, 29426366

Madonas novada pašvaldība, Praulienas pagasta pārvalde

Prauliena, Kalna 2, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Valdis Gotlaufs, vadītājs ..............................................................................................................26440194

Madonas novada pašvaldība, Sarkaņu pagasta pārvalde

Biksēre, Biksēre, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Andris Simtnieks, vadītājs .........................................................................64860876, 29207898

Madonas novada pašvaldība, Vestienas pagasta pārvalde

Vestiena, Pagastmāja, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Marika Veiba, vadītāja ...................................................................................64871660, 27817240

7


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Madonas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Zigfrīds Gora, domes priekšsēdētāja vietnieks .........................64860568, 25942682

Ivars Miķelsons, domes priekšsēdētāja vietnieks ................62302392, 29412467

Āris Vilšķērsts, izpilddirektors .................................................................64860069, 29430460

Guntis Ķeveris, Madonas pilsētas pārvaldnieks .....................64860569, 26325419

Madonas novada pašvaldība, Administratīvā nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Vadītāja .........................................................................................................................................................64860580

Sabīne Bajāre, lietvedības darba speciāliste ............................................................64860090

dome@madona.lv

Dace Cipule, lietvedības darba speciāliste .................................................................62302390

Evija Cipule, lietvedības darba speciāliste ...................................64860574, 26197718

Linda Vagule, lietvedības un arhīva darba speciāliste ......................................64860091

Ina Mārka, iedzīvotāju reģistra speciāliste ...................................64860074, 22004050

Ilze Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ......................64860092, 26395710

ilze.riekstina@madona.lv

Dāvis Veckalniņš, sabiedrisko attiecību speciālists ...........................................28009951

davis.veckalnins@madona.lv

Māris Gailums, sporta darba organizators ..................................64860559, 29478365

maris.gailums@madona.lv

Madonas novada pašvaldība, Attīstības nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Ilona Zeltiņa, teritorijas plānotāja .........................................................62303830, 25615880

Agnese Silupa, ainavu arhitekte ...........................................................64860089, 26360329

Klinta Galeja, projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste ...........64860572

Indra Kārkliņa, projektu sagatavošanas un

ieviešanas speciāliste .......................................................................................62302380, 29324572

Inese Solozemniece, projektu sagatavošanas un

ieviešanas speciāliste .......................................................................................62302391, 28306100

Edgars Gailums, ceļu inženieris, projektu vadītājs ..............................................26196358

Madonas novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Parka 4, Madona, Madonas n., LV-4801

Inga Lediņa, priekšsēdētāja .......................................................................64807295, 29409996

Izida Vaičuka, lietvedības sekretāre ...................................................64807295, 27864200

Andris Kļaviņš, bāriņtiesas loceklis Aronas pagastā .........................................29106947

Marta Stalīdzāne, bāriņtiesas locekle Barkavas

pagastā ..........................................................................................................................64860904, 26363445

Anna Sīpola, bāriņtiesas locekle

Bērzaunes pagastā ..............................................................................................64807612, 26326188

Aleksandra Miesniece, bāriņtiesas locekle

Dzelzavas pagastā ...............................................................................................64852059, 26584739

Laine Siliņa, bāriņtiesas locekle Kalsnavas pagastā ..........................................26301270

Līga Broka, bāriņtiesas locekle Lazdonas pagastā ...............................................26367417

Baiba Āboltiņa, bāriņtiesas locekle Liezēres pagastā ......................................26409544

Ruta Vizāne, bāriņtiesas locekle Ļaudonas pagastā ............64860896, 26530400

Uldis Liniņš, bāriņtiesas loceklis Mārcienas pagastā ........................................26338134

Vallija Sīpola, bāriņtiesas locekle

Mētrienas pagastā ...............................................................................................64826031, 26448467

Anda Vaska, bāriņtiesas locekle Ošupes pagastā .................64895538, 26597292

Sandra Lauva, bāriņtiesas locekle Praulienas pagastā ...................................26523832

Līga Broka, bāriņtiesas locekle Sarkaņu pagastā ..................................................26367417

Anna Sīpola, bāriņtiesas locekle Vestienas pagastā ..........................................26326188

Agita Semjonova, bāriņtiesas locekle Madonas pilsētā ................................26419500

Madonas novada pašvaldība, Būvvalde

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Andris Rieba, vadītājs, zemes dienesta speciālists ............................................64860097

Iveta Meļehova, būvinspektore .............................................................64822374, 29422298

Jānis Vilcāns, būvinspektors ....................................................................64860084, 29485751

Silvija Šīre, būvvaldes arhitekte .............................................................64860096, 28371721

Sabīne Kurmīte, juriskonsulte .................................................................................................25631112

Madonas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Raiņa 12, Madona, Madonas n., LV-4801

Vineta Lamberte, vadītāja ..........................................................................64860073, 29114065

Līga Calmāne, vadītājas vietniece .......................................................64860073, 25453426

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Iveta Škapare, dzimtsarakstu jautājumu speciāliste ..........................................64860073

Madonas novada pašvaldība, Finanšu nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Biruta Vindele, vadītāja, galvenā grāmatvede ..........................64860034, 29268425

Ineta Lazda, galvenās grāmatvedes vietniece .........................................................64860065

Dina Bojaruņeca, ekonomiste ................................................................................................26679360

Sandra Kivlāne, grāmatvede ...................................................................................................64860129

Solvita Konivāle, grāmatvede .................................................................................................64860059

solvita.konivale@madona.lv

Līga Laizāne, grāmatvede ...........................................................................................................64860059

Anna Dzene, grāmatvede ...........................................................................................................64860129

anna.dzene@madona.lv

Daina Prunte, grāmatvede .........................................................................................................64860576

Valija Sekace, grāmatvede ........................................................................................................64860067

Daina Šķēle, grāmatvede ............................................................................................................64860035

Ramona Plotka, grāmatvede ...................................................................................................64860067

ramona.plotka@madona.lv

Anita Brimere, grāmatvede ......................................................................................................26493272

anita.brimere@madona.lv

Vita Vēze, grāmatvede ...................................................................................................................64860576

Valentīna Vasiļjeva, grāmatvede, kasiere ....................................64860068, 25451182

Lana Saulone, auditore ..................................................................................64860578, 29397840

Velta Vilšķērste, galvenā nekustamā īpašuma

nodokļa administratore ....................................................................................64860066, 29473326

Gunita Kampe, nekustamā īpašuma nodokļa

administratore ..........................................................................................................62302494, 26412779

gunita.kampe@madona.lv

Liene Kokorēviča, nekustamā īpašuma nodokļa

administratore ..........................................................................................................62302489, 29535370

liene.kokorevica@madona.lv

Madonas novada pašvaldība, Informācijas tehnoloģiju nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Edgars Veips, vadītājs ....................................................................................64860558, 28376670

Artūrs Leimanis, datortehniķis ...............................................................64860558, 29499107

Gvido Ļubovickis, datortehniķis ...........................................................................................62302363

Elvijs Trops, datortehniķis ...........................................................................62302363, 26482959

Madonas novada pašvaldība, Izglītības nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Solvita Seržāne, vadītāja .............................................................................64860562, 26136230

Sarmīte Jansone, vadītājas vietniece .............................................62302382, 29197541

Gundega Puķīte, izglītības darba speciāliste .............................64860570, 29776656

Vivita Vecozola, izglītības darba speciāliste ...............................64860071, 26378836

Inese Vaniņa, izglītības psihologs ........................................................62302381, 29470907

inese.vanina@madona.lv

Madonas novada pašvaldība, Īpašumu uzturēšanas nodaļa

Gaujas 37, Madona, Madonas n., LV-4801

Gita Lutce, lietvede, labiekārtošanas

darbu speciāliste ...................................................................................................64860143, 29287466

Juris Šolins, ēku un apsaimniekojamo teritoriju pārzinis ................................27878573

juris.solins@madona.lv

Ilgvars Meļķis, Madonas kapu pārzinis .........................................................................29299355

Vilnis Zosārs, mežzinis ..................................................................................................................29196184

vilnis.zosars@madona.lv

Nadežda Seļma, pašvaldības tirgus organizatore ................................................26346077

Madonas novada pašvaldība, Juridiskā nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Evita Zāle, vadītāja .............................................................................................64860095, 26486811

Signe Arcimoviča, juriste ...........................................................................64860571, 29224056

Gerda Kvanta, juriste ......................................................................................................................64860093

Ilze Pleša, juriste .................................................................................................................................63713104

ilze.plesa@madona.lv

Helmuts Pujats, jurists .................................................................................................................64807321

Madonas novada pašvaldība, Kultūras nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Daiga Iraida, vadītāja ......................................................................................................................22034411

daiga.iraida@madona.lv

Inga Arāja, kultūras darba organizatore ..........................................64860579, 27868891

Madonas novada pašvaldība, Sabiedrisko attiecību speciālisti

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Ilze Riekstiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste ......................64860092, 26395710

Dāvis Veckalniņš, sabiedrisko attiecību speciālists ...........................................28009951

9


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Madonas novada pašvaldība, Sociālais dienests

Parka 4, Madona, Madonas n., LV-4801

Gundars Riekstiņš, vadītājs ......................................................................64807291, 29430704

Anita Dagnija Glaudāne, vadītāja vietniece ..............................64807296, 27875086

Kristīne Veispale, sociālās palīdzības un

sociālā darba daļas vadītāja .......................................................................................................26692928

Ārija Graumane, sociālās aprūpes un

rehabilitācijas daļas vadītāja ......................................................................64807296, 22045967

Ārija Brilovska, lietvedības speciāliste ...........................................64807294, 26351485

Kristīne Drozdova, projektu sagatavošanas un

ieviešanas speciāliste ......................................................................................................................27865667

kristine.drozdova@madona.lv

Madonas novada pašvaldība, Uzņēmējdarbības un tūrisma attīstības

nodaļa

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Ilze Vogina, vadītāja p.i., galvenā speciāliste ............................................................20204906

Sanita Soma, tūrisma darba organizatore ....................................64860573, 29130437

Ilze Stūre, tūrisma informācijas centra

speciāliste (Skolas ielā 10a) .......................................................................64823844, 29332642

Madonas novada pašvaldības kārtībnieki

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Jānis Gļauda, kārtībnieks ...........................................................................................................27878363

Roberts Krauklis, kārtībnieks ..................................................................................................28760063

Gatis Kušķis, kārtībnieks .............................................................................................................25725666

Iveta Vāvere, kārtībniece ............................................................................................................25705666

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola ............................................................................26541730

Ļaudona, Skolas 2, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Aronas bibliotēka ..............................................................................................................................25423819

Dimanti, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Barkavas bibliotēka ........................................................................................................................64860813

Barkava, Brīvības 9, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Barkavas kultūras nams ............................................................................................................20047048

Barkava, Brīvības 7, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Barkavas pamatskola ...................................................................................................................64825540

Barkava, Skolas 1, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Barkavas pansionāts .....................................................................................................................64860803

Barkava, Brīvības 9, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Bērzaunes pagasta bibliotēka .............................................................................................20372027

Bērzaune, Gaiziņa 7, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Bērzaunes pamatskola ................................................................................................................64825256

Bērzaune, Bērzaunes pamatskola, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Biksēres bibliotēka ..........................................................................................................................22021466

Biksēre, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Brīnumdārzs, pirmsskolas izglītības iestāde ........................................................64860915

Ļaudona, Avotu 3, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Degumnieku aktīvas atpūtas centrs .............................................................................27803237

Degumnieki, Skolas 13, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Degumnieku bibliotēka ...............................................................................................................64829589

Degumnieki, Skolas 4, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Degumnieku bibliotēka, Ārējās apkalpošanas punkts ...............................64829589

Ošupe, Ošupe-1, Ošupes p., Madonas n., LV-4830

Degumnieku pamatskola ..........................................................................................................64829617

Degumnieki, Skolas 13, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Degumnieku Tautas nams .......................................................................................................25622223

Degumnieki, Skolas 4, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Dzelzavas 1. bibliotēka ................................................................................................................64829047

Dzelzava, Jaunliepiņas, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Dzelzavas 2. bibliotēka ................................................................................................................64829141

Aizpurve, Bērzu 13a-20, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Dzelzavas internātpamatskola .............................................................................................26416902

Dzelzava, Kļavu 2, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Dzelzavas Kultūras nams ..........................................................................................................26545337

Dzelzava, Kultūras nams, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Dzelzavas pamatskola ..................................................................................................................64852086

Dzelzavas pils, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Dzelzavas pansionāts ...................................................................................................................64829078

Grāveri-1, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola ........................................................................26194675

Blaumaņa 16, Madona, Madonas n., LV-4801

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola ...................................................................28615694

Valdemāra bulvāris 3, Madona, Madonas n., LV-4801

Kalnagravas, Sarkaņu pagasta tautas nams .......................................................29424739

Biksēre, Kalnagravas 1, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Kalsnavas Kultūras nams .........................................................................................................26490710

Jaunkalsnava, Pārupes 2, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Kalsnavas pagasta bibliotēka ..............................................................................................64807251

Jaunkalsnava, Pārupes 2, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Kalsnavas pamatskola .................................................................................................................64807639

Jaunkalsnava, Vesetas 6, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Kastanītis, pirmsskolas izglītības iestāde ...............................................................64821203

Blaumaņa 19, Madona, Madonas n., LV-4801

Kusas bibliotēka .................................................................................................................................64829852

Kusa, Skolas 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Kusas feldšerpunkts ......................................................................................................................29165622

Kusa, Melioratoru 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Kusas pamatskola ............................................................................................................................64829855

Kusa, Skolas 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Lauteres Kultūras nams .............................................................................................................26531050

Lautere, Lauteres kultūras nams, Aronas p., Madonas n., LV-4846

Lazdonas bibliotēka ........................................................................................................................64826355

Lazdona, Meža 2, Lazdonas p., Madonas n., LV-4824

Lazdonas pamatskola ...................................................................................................................64807550

Lazdona, Jurģkalni, Lazdonas p., Madonas n., LV-4824

Lācītis Pūks, pirmsskolas izglītības iestāde .........................................................64810488

Aiviekste, Dzirkstīte, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Liezēres bibliotēka ...........................................................................................................................26160227

Liezēre, Vidzemes 3-19, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Liezēres Kultūras nams ...............................................................................................................26651019

Liezēre, Ezermeldri, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Liezēres pamatskola ......................................................................................................................64807160

Ozoli, Jaunatnes 6, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Liezēres pamatskola, Pirmsskolas izglītības grupas ....................................29486825

Ozoli, Jaunatnes 3, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Ļaudonas kultūras nams ...........................................................................................................26590186

Ļaudona, Dzirnavu 7, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Ļaudonas pagasta bibliotēka ................................................................................................25620017

Ļaudona, Avotu 3, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Ļaudonas sociālās aprūpes centrs ................................................................................64860917

Ļaudona, Avotu 3, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Madonas augstākās izglītības centrs, nodibinājums .................................25669667

Valdemāra bulvāris 6-117, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta skola ..........................................................64821192

Gaujas 13, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Bērnu un jauniešu centrs ..............................................................................28319577

Skolas 8a, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas novada bibliotēka ..................................................................................................29471956

Skolas 12, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas novada Tūrisma informācijas centrs .................................................29130437

Skolas 10a, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejs ...........................................64822480

Skolas 12, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas pilsētas Kultūras nams ....................................................................................27871358

Raiņa 12, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas pilsētas Sporta centrs ......................................................................................64823567

Gaujas 13, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas pilsētas vidusskola ..............................................................................................64807546

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Valsts ģimnāzija ......................................................................................................64807648

Valdemāra bulvāris 2a, Madona, Madonas n., LV-4801

Mārcienas kultūras nams ........................................................................................................29339624

Mārciena, Meža 20, Mārcienas p., Madonas n., LV-4852

Mārcienas pagasta bibliotēka .............................................................................................64860969

Mārciena, Jaunā 1, Mārcienas p., Madonas n., LV-4852

Mārcienas pansionāts .................................................................................................................25760142

Mārciena, Meža 24, Mārcienas p., Madonas n., LV-4852

Mēdzūlas bibliotēka .......................................................................................................................26393257

Pumpuri 3-8, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

11


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Praulienas pamatskola ................................................................................................................64807112

Prauliena, Pilsdārzi, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Priedīte, pirmsskolas izglītības iestāde .....................................................................64807535

Valmieras 17, Madona, Madonas n., LV-4801

Pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājas Liepsalas .....................................................26400999

Liepsalas, Ošupes p., Madonas n., LV-4830

Rūķis, pirmsskolas izglītības iestāde ...........................................................................64829099

Aizpurve, Bērzu 25, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Saikavas tautas nams .................................................................................................................27825165

Saikavas tautas nams, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Sarkaņu bibliotēka ...........................................................................................................................26210523

Sarkaņi, Sarkaņi, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Sauleskalna bibliotēka .................................................................................................................20372027

Sauleskalns, Aronas 6, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Sauleskalna Tautas nams ........................................................................................................64807623

Sauleskalns, Aronas 1, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Saulīte, pirmsskolas izglītības iestāde .......................................................................64860703

Raiņa 17, Madona, Madonas n., LV-4801

Smeceres sils, sporta un atpūtas bāze .....................................................................26396032

Lazdonas p., Madonas n., LV-4824

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde ....................................................................26200599

Kusa, Melioratoru 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Stalīdzānu bibliotēka .....................................................................................................................64828201

Stalīdzāni, Aiviekstes 2, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Vārpiņa, pirmsskolas izglītības iestāde ......................................................................20372029

Sauleskalns, Aronas 6, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Vestienas bibliotēka .......................................................................................................................64871659

Vestiena, Pagastmāja, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Vestienas pamatskola ..................................................................................................................64871849

Vestiena, Vestienas muiža, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Vestienas pamatskola, Pirmsskolas izglītības grupas ...............................64828121

Vestiena, Vāverītes, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Vestienas Tautas nams ...............................................................................................................26807209

Vestiena, Dainas, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Viesienas bibliotēka .......................................................................................................................64828025

Lautere, Lauteres kultūras nams, Aronas p., Madonas n., LV-4846

MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Bērzaunes komunālais uzņēmums, SIA ....................................................................29489983

Sauleskalns, Aronas 2-23, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Kalsnavas komunālais uzņēmums, SIA .....................................................................64807693

Jaunkalsnava, Pārupes 2, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Madonas namsaimnieks, SIA .............................................................................................64807077

Augu 29, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Siltums, SIA ................................................................................................................64807400

Cesvaines 24, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas slimnīca, SIA ..............................................................................................................64807046

Rūpniecības 38, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas ūdens, AS ......................................................................................................................64807070

Raiņa 54, Madona, Madonas n., LV-4801

Mētrienas bibliotēka ......................................................................................................................20371432

Mētriena, Skolas 7, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Mētrienas pamatskola ................................................................................................................26448467

Mētriena, Centra 5, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Mētrienas tautas nams ..............................................................................................................20021220

Mētriena, Tautas 1, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Mētrienas vecmāšu punkts ...................................................................................................20371423

Mētriena, Centra 5, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Mūsmājas, bērnu un jauniešu centrs ..........................................................................26146765

Pagrabiņš 5, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Ozolu feldšerpunkts ........................................................................................................................64829810

Ozoli, Jaunatnes 1, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................25620771

Prauliena, Pilsdārzi, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Praulienas bibliotēka .....................................................................................................................64860053

Prauliena, Kalna 2, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

SADARBĪBAS PARTNERI MADONAS NOVADĀ

Agro-Dzelzava, SIA .........................................................................................................................64829571

Vārpas, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Aizezere, SIA ..........................................................................................................................................29294263

Saules 56a, Madona, Madonas n., LV-4801

Anitas Klūgas doktorāts, SIA ...............................................................................................64822627

Skolas 29, Madona, Madonas n., LV-4801

Apiņu kalte, viesu nams ............................................................................................................29455829

Prauliena, Agri, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Asigne, SIA .............................................................................................................................................64821286

Saules 60c, Madona, Madonas n., LV-4801

Auteko & Tüv Latvija, SIA, Madonas tehniskās

apskates stacija .................................................................................................................................64860602

Saules 62c, Madona, Madonas n., LV-4801

AZP, SIA ......................................................................................................................................................26529452

Rīgas 6, Madona, Madonas n., LV-4801

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

Ādere A, SIA, Veikals ...................................................................................................................26450438

Rīgas 2a, Madona, Madonas n., LV-4801

B & L projekti, SIA ...........................................................................................................................27787759

Raiņa 34-2.st., Madona, Madonas n., LV-4801

Bebru māja, SIA .................................................................................................................................22033112

Raiņa 21a-18, Madona, Madonas n., LV-4801

Biroja Apgādes Centrs, SIA, Veikals ............................................................................64807042

Poruka 2, Madona, Madonas n., LV-4801

Brieži AJ, SIA ........................................................................................................................................64822564

Saules 63, Madona, Madonas n., LV-4801

Cepļi, ZS, Kafejnīca .........................................................................................................................29427622

Saules 5, Madona, Madonas n., LV-4801

Daugavlīči, SIA ....................................................................................................................................29427106

Augstkalni, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Dzelzavas internātpamatskola .............................................................................................26416902

Dzelzava, Kļavu 2, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Efeja-I, SIA, Skaistumkopšanas salons .....................................................................64807419

Saules 30, Madona, Madonas n., LV-4801

Erante, SIA, Tipogrāfija ..............................................................................................................25767030

Saieta laukums 2, Madona, Madonas n., LV-4801

Fabulook, mikropigmentācijas salons ........................................................................26936971

Skolas 29-2.st., Madona, Madonas n., LV-4801

Freya L, IK .................................................................................................................................................26348493

Saules 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Halle B, SIA .............................................................................................................................................29275647

Rūpniecības 20, Madona, Madonas n., LV-4801

Heliks A, SIA, Autoskola ..........................................................................................................29111090

Valdemāra bulvāris 2a, Madona, Madonas n., LV-4801

Henis, SIA, Veikals-nomas punkts .................................................................................64860666

Saules 57, Madona, Madonas n., LV-4801

Hydra Baltic, SIA ...............................................................................................................................22339868

Ceriņu 8, Madona, Madonas n., LV-4801

Idra, SIA ......................................................................................................................................................29269192

Putniņi, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Ielūkojies..., laikraksts, Madonas nodaļa ................................................................64823370

Saules 13a, Madona, Madonas n., LV-4801

Ivanova A., pašnodarbinātā persona -- .....................................................................26403181

Saules 4a, Madona, Madonas n., LV-4801

Ivanovs A., individuālā darba veicējs .........................................................................29470490

Valdemāra bulvāris 2, Madona, Madonas n., LV-4801

JAST datori, SIA ................................................................................................................................29466395

Blaumaņa 9-2, Madona, Madonas n., LV-4801

JVZ dzirnavas, SIA ..........................................................................................................................26247361

Rītiņi, Ošupes p., Madonas n., LV-4830

Kalna Šķētes, ZS ................................................................................................................................28708157

Kalna Šķētes 1, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Kalna-putni, ZS ....................................................................................................................................26598409

Kalna Putni, Aronas p., Madonas n., LV-4846

Kalnāres, SIA .........................................................................................................................................29465270

Kusa, Melioratoru 12, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Kreicumas I. ģimenes ārsta prakse ...............................................................................64829037

Dzelzava, Kļavu 1, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Krūzo, SIA .................................................................................................................................................28676986

Saieta laukums 10, Madona, Madonas n., LV-4801

KVARCS, SIA servis-komercfirma ...................................................................................64860378

Rīgas 11a, Madona, Madonas n., LV-4801

Laikraksts Stars, SIA ....................................................................................................................64822361

Blaumaņa 17, Madona, Madonas n., LV-4801

Latio vērtētāji & konsultanti Vidzemē, SIA, Madonas birojs ..............26544881

Madona, Madonas n., LV-4801

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un Stādi .................................................64826568

Jaunkalsnava, Pārupes 4, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Lielodi, SIA ...............................................................................................................................................28623645

Lazdonas 9, Madona, Madonas n., LV-4801

Linca, SIA ..................................................................................................................................................29425504

Lautere, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Mad Eva, SIA, Veikals .................................................................................................................64807194

Saules 63b, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas alus, SIA, Alus darītava ..................................................................................22016544

Bodnieki, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Madonas laukceltnieks, SIA, Veikals ..........................................................................64821324

Saules 61, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas novada pašvaldība ...............................................................................................64860090

Saieta laukums 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas novada pašvaldība, Aronas pagasta pārvalde .......................64807121

Kusa, Melioratoru 3, Aronas p., Madonas n., LV-4847

Madonas novada pašvaldība, Barkavas pagasta pārvalde ..................64860904

Barkava, Brīvības 9, Barkavas p., Madonas n., LV-4834

Madonas novada pašvaldība, Bērzaunes pagasta pārvalde ...............64807666

Sauleskalns, Aronas 1, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Madonas novada pašvaldība, Dzelzavas pagasta pārvalde ................26419177

Dzelzava, Kļavu 4, Dzelzavas p., Madonas n., LV-4873

Madonas novada pašvaldība, Kalsnavas pagasta pārvalde ...............64807250

Jaunkalsnava, Pārupes 2, Kalsnavas p., Madonas n., LV-4860

Madonas novada pašvaldība, Lazdonas pagasta pārvalde ..................64826555

Lazdona, Meža 2, Lazdonas p., Madonas n., LV-4824

Madonas novada pašvaldība, Liezēres pagasta pārvalde .....................64807246

Liezēre, Ozolkalns, Liezēres p., Madonas n., LV-4884

Madonas novada pašvaldība, Ļaudonas pagasta pārvalde .................64860895

Ļaudona, Dzirnavu 2, Ļaudonas p., Madonas n., LV-4862

Madonas novada pašvaldība, Mārcienas pagasta pārvalde ..............64807690

Mārciena, Jaunā 1, Mārcienas p., Madonas n., LV-4852

Madonas novada pašvaldība, Mētrienas pagasta pārvalde ...............20371448

Mētriena, Mētru 1, Mētrienas p., Madonas n., LV-4865

Madonas novada pašvaldība, Ošupes pagasta pārvalde ......................64829604

Degumnieki, Skolas 4, Ošupes p., Madonas n., LV-4833

Madonas novada pašvaldība, Praulienas pagasta pārvalde ...............64860080

Prauliena, Kalna 2, Praulienas p., Madonas n., LV-4825

Madonas novada pašvaldība, Sarkaņu pagasta pārvalde .....................64860876

Biksēre, Biksēre, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Madonas novada pašvaldība, Vestienas pagasta pārvalde ................64871707

Vestiena, Pagastmāja, Vestienas p., Madonas n., LV-4855

Madonas optika, SIA, Veikals .............................................................................................64823500

Poruka 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas pilsētas vidusskola ..............................................................................................64807546

Valdemāra bulvāris 6, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas slimnīca, SIA ..............................................................................................................64807046

Rūpniecības 38, Madona, Madonas n., LV-4801

Madonas Valsts ģimnāzija ......................................................................................................64807648

Valdemāra bulvāris 2a, Madona, Madonas n., LV-4801

Metalix, SIA ............................................................................................................................................64807562

Sauleskalns, Kārļa 5, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

N.Š., SIA, Zobārstniecības kabinets ............................................................................26432532

Skolas 29-2.st., Madona, Madonas n., LV-4801

Ozoliņas R. zobārstniecības prakse ...............................................................................29111751

Blaumaņa 17, Madona, Madonas n., LV-4801

Rakari, veikals ......................................................................................................................................64825451

Saules 7, Madona, Madonas n., LV-4801

Ramoda, SIA ..........................................................................................................................................64826333

Saules 3, Madona, Madonas n., LV-4801

Rats, SIA ....................................................................................................................................................29460723

Sauleskalns, Kārļa 3, Bērzaunes p., Madonas n., LV-4853

Ravex, SIA ................................................................................................................................................29353297

Saules 9, Madona, Madonas n., LV-4801

Re kur, zooveikals-veterinārā aptieka ..........................................................................64860245

Rīgas 6, Madona, Madonas n., LV-4801

Salvere IR, SIA ....................................................................................................................................29433255

Rūpniecības 20 k.7-1, Madona, Madonas n., LV-4801

Sapnis, konditoreja .........................................................................................................................26242023

Saules 9, Madona, Madonas n., LV-4801

Savs auto, SIA .....................................................................................................................................29400353

Lazdonas 19a, Madona, Madonas n., LV-4801

Skaldnis AG, SIA ...............................................................................................................................29194717

Slāpe, Sarkaņu p., Madonas n., LV-4870

Šlāgeris, krogs .....................................................................................................................................64807101

Raiņa 10a, Madona, Madonas n., LV-4801

Šlāgeris, SIA ..........................................................................................................................................64807100

Raiņa 10a, Madona, Madonas n., LV-4801

TAVAdrukātava, SIA ......................................................................................................................28616351

Rūpniecības 49, Madona, Madonas n., LV-4801

Trīsa, SIA ...................................................................................................................................................29461894

Kusa, Vērzemnieku darbnīcas, Aronas p., Madonas n., LV-4847

13


Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Tučas I. ģimenes ārsta prakse ............................................................................................64822962

Skolas 29, Madona, Madonas n., LV-4801

Udrass K., veterinārārsts ..........................................................................................................29124504

Raiņa 34, Madona, Madonas n., LV-4801

Unisports, SIA, Veikals ...............................................................................................................64860224

Saules 1a, Madona, Madonas n., LV-4801

VD Grāmatvedība, SIA ................................................................................................................26141779

Poruka 1, Madona, Madonas n., LV-4801

Vītols M, SIA .........................................................................................................................................29482742

Vīgantes, Aronas p., Madonas n., LV-4847

WeldDeko, SIA ....................................................................................................................................27524728

Gaujas 36, Madona, Madonas n., LV-4801

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBA

Varakļānu novada pašvaldība, Sociālais dienests

Rīgas 9, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Aina Kanča, vadītāja ........................................................................................64860844, 27790014

Evita Caune, sociālās palīdzības organizatore .........................................................64860844

Līga Ančeva, sociālā darbiniece darbam

ar ģimeni un bērniem ........................................................................................................................64860844

Iveta Grudule, sociālā darbiniece darbam

ar personu grupām ..............................................................................................................................64860844

Mobilā brigāde aprūpei mājās .................................................................................................27752529

Varakļānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu

apkalpošanas centrs (Varakļānu VPVKAC)

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Vadītāja .........................................................................................................................................................27790013

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................64860870

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

varaklani@varaklani.lv, www.varaklani.lv

Māris Justs, domes priekšsēdētājs ...................................................64860840, 29419134

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI

Jānis Erels

Gunārs Gabrišs

Janīna Grudule

Dina Inķēna

Māris Justs

Austris Kokars

Nauris Lazda

Gunārs Puntužs

Anita Saleniece

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES

Varakļānu novada pašvaldība, Murmastienes pagasta pārvalde

Murmastiene, Jaunatnes 14, Murmastienes p., Varakļānu n., LV-4835

Jānis Mozga, vadītājs .....................................................................................64825323, 29427589

Varakļānu novada pašvaldība, Varakļānu pagasta pārvalde

Stirnienes muiža 3-1, Varakļānu p., Varakļānu n., LV-4837

Jānis Mozga, vadītājs ....................................................................................................................29427589

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

STRUKTŪRVIENĪBAS

Varakļānu novada pašvaldība, Administrācija

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Ivars Ikaunieks, izpilddirektors ..............................................................................................29285545

Sekretāre ......................................................................................................................64860840, 27790031

Lietvede ........................................................................................................................................................27790010

Projektu vadītāja ....................................................................................................64860846, 27790015

Nekustamo īpašumu speciālists .............................................................................................27790023

Juriste, datu aizsardzības speciāliste ................................................................................64860840

Novada lauku attīstības konsultante ...................................................................................26543747

Varakļānu novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Priekšsēdētāja .........................................................................................................64860841, 27790011

barintiesa@varaklani.lv

Varakļānu novada pašvaldība, Centralizētā grāmatvedība

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Galvenā grāmatvede ..........................................................................................64860542, 29631797

Grāmatvedība ...........................................................................................................64860842, 27790012

Kase .................................................................................................................................................................27790030

kase@varaklani.lv

Varakļānu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Vadītāja .........................................................................................................................................................64860870

dzimsaraksti@varaklani.lv

Varakļānu novada pašvaldība, Saimnieciskā nodaļa

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Vadītājs ..........................................................................................................................................................26101180

Murmastienes bibliotēka ..........................................................................................................64825343

Murmastiene, Jaunatnes 14, Murmastienes p., Varakļānu n., LV-4835

Murmastienes feldšerpunkts ...............................................................................................64825105

Murmastiene, Jaunatnes 14, Murmastienes p., Varakļānu n., LV-4835

Murmastienes Kultūras centrs ...........................................................................................27790027

Murmastiene, Jaunatnes 14, Murmastienes p., Varakļānu n., LV-4835

Murmastienes pamatskola .....................................................................................................27790024

Murmastiene, Rēzeknes 1, Murmastienes p., Varakļānu n., LV-4835

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde ....................................................................64866530

Rēzeknes 1, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Stirnienes bibliotēka ......................................................................................................................27790016

Stirnienes muiža, Varakļānu p., Varakļānu n., LV-4837

Stirnienes feldšerpunkts ...........................................................................................................27790019

Stirnienes muiža, Varakļānu p., Varakļānu n., LV-4837

Stirnienes tautas nams ..............................................................................................................29678002

Stirnienes muiža, Varakļānu p., Varakļānu n., LV-4837

Varakļānu Kultūras nams ..........................................................................................................64860964

1.maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola ..........................................................................64860967

Pils 25, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu novada muzejs ........................................................................................................64866164

Pils 29, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu novada Tūrisma informācijas centrs ................................................64866162

Pils 29, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu tautas bibliotēka ....................................................................................................64860965

1.maija laukums 4, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu vidusskola ....................................................................................................................64807086

Jaunatnes 2, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varavīksne, veco ļaužu pansionāts ................................................................................28305900

Stirnienes muiža, Varakļānu p., Varakļānu n., LV-4837

VARAKĻĀNU NOVADA PAŠVALDĪBAS

KAPITĀLSABIEDRĪBAS

Dzīvokļu komunālais uzņēmums, SIA ..........................................................................64860711

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu veselības aprūpes centrs, SIA ...............................................................64860730

Pils 25a, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

SADARBĪBAS PARTNERI VARAKĻĀNU NOVADĀ

Alianse-2M, SIA, Aptieka ........................................................................................................64866106

Rīgas 13, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Gritānes S. ģimenes ārsta prakse ...................................................................................64866559

Pils 25a, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Varakļānu veselības aprūpes centrs, SIA ...............................................................64860730

Pils 25a, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

Viktorijas aptieka, SIA .................................................................................................................64866531

1.maija laukums 3, Varakļāni, Varakļānu n., LV-4838

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības

15


Pilsētas karte

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

1

2

4

3

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pilsētas karte

1

1

2

3

4

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

67770577

17


Novada karte

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

2

1

18


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Novada karte / Ielu saraksts

1

2

Ābeļu iela C-1

Aiviekstes iela C-1

Akmeņu iela C-1

Alunāna iela C-2

Aronas iela C-1

Augu iela C-1

Ausekļa iela B-2

Avotu iela B-3; C-2

Bērzaunes iela C-1

Bērzu iela C-2

Biržu iela C-2

Blaumaņa iela C-2; C,D-1

Celtnieku iela B-1

Ceriņu iela B-2

Cesvaines iela A-3; B-3

Dārza iela C-2

Daugavas iela A-2; B-2

Dumpu iela A-1

Egļu iela C-1

Ērgļu iela C-1

Ezera iela C-2,3

MADONAS IELU SARAKSTS

Gaismas iela B-1

Gaiziņa iela C-1

Gaujas iela A-3; B-2

Gravas iela B-1

Ievu iela C-2

Jāņa Zābera iela C,D-1,2

Jaunā iela C-2

Kalēju iela B-2,3

Kalna iela A-2; B-2

Kalpaka iela,

sk. Oskara Kalpaka iela

Lauku iela B-3

Lazdonas iela C-2; C-3

Lazdu iela C-1

Liepājas iela B-1,2

Martas Riekstas iela B,C-1

Mārtiņa iela C-1

Maskavas iela C-2

Mazā iela B-3

Mazā Saules iela C-3

Mednieku iela B-1

Mēness iela B-1

Meža iela C-3

Miera iela B-2

Nagates iela B-1

Orehovozujevas iela B-2

Oskara Kalpaka iela C-3

Ozolu iela C-1

Parka iela C-2

Patkules iela B-3

Pļavu iela C-3

Poruka iela C-2

Priežu iela C-1

Pumpuru iela C-2

Pureņu iela C-2

Raiņa iela B-1; B-2

Rēzeknes iela C-3

Riekstas iela,

sk. Martas Riekstas iela

Rīgas iela C-2; D-1

Rūpniecības iela A-2; B-3;

C,D-1

Saieta laukums B-2

Saules iela A-3; C-2

Senatnes iela A,B-3

Sila iela C-3

Skolas iela B-1; B-2

Slimnīcas iela C-3

Smilšu iela C-2

Strauta iela B-1

Strazdu iela B-2

Tirgus iela B-2

Upes iela B-2

Valdemāra bulvāris B-2

Valmieras iela B-2

Veidenbauma iela B-2

Vestienas iela C-1

Vidus iela C-2

Vidzemes iela B-1

Vītolu iela C-3

Zaļā iela C-2

Zābera iela,

sk. Jāņa Zābera iela

Ziedu iela C-1

19


Ceļotājiem un atpūtai

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

MADONA • www.visitmadona.lv

Madona ir vienīgā pilsēta Latvijā, kuras teritorijā ap 9. gs. atradusies ezerpils. Tās atliekas saglabājušās Salas ezerā. Livonijas laikā

Madonas apkārtne iekļāvās Cesvaines pilsnovadā.17. gs. kartē iezīmēto nelielās muižas centru vācieši sauca par Madonu, bet latvieši

gan biežāk to dēvēja par Biržiem. Tā nu 20. gs. sākumā, kad te veidojās nozīmīgāka apdzīvota vieta, lietoti abi šie nosaukumi, bet

vēlāk palika pie Madonas vārda. Muižai piederīgās zemnieku sētas atradās Z–ZA no tagadējās Madonas. Kopš 1925. gada pavasara

Madona ir jaundibināta apriņķa centrs, bet 1926. gada 7. jūnijā tai piešķirtas pilsētas tiesības. Sešdesmitajos gados centrs pārvietojās

uz agrāko tirgus laukumu, kuram līdzās uzbūvēta administratīvā ēka. Pašlaik Madonas pilsētas teritorija ir 10,4 km², un tajā dzīvo

7 775 iedzīvotāji (uz 01.01.2017.).

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Madonas novadpētniecības un mākslas

muzejs ir viena no nozīmīgākajām kultūrvēstures

vērtību krātuvēm Vidzemē, tās

mantojumā ir vairāk nekā 130 000 vienību.

Izstāžu zālēs regulāri ir skatāmas dažādas

tematiskās un mākslas izstādes, kā arī

organizēti tematiski pasākumi, realizētas

muzejpedagoģiskās programmas. Foto no

Madonas novada Tūrisma informācijas centra foto

arhīva

Adrese: Skolas iela 10A, Madona

Tālrunis: 648 23844, 29 418187

E-pasts: muzejs@e-madona.lv

Mājas lapa: www.madonasmuzejs.lv

GPS koordinātes: 56.8522, 26.2113

Jāņa Seiksta keramikas darbnīca. Pie

keramiķa mājas ir skaists daiļdārzs, kurā

izvietotas arī saimnieka veidotās dārza

skulptūras. Apmeklētājiem tiek piedāvāta

ekskursija pa podnieka darbnīcu, līdzdalība

māla podu veidošanā, ekspozīcijas

apskate, keramikas iegāde un pasūtīšana.

Foto no Madonas novada Tūrisma informācijas centra

foto arhīva

Adrese: Dumpu iela 16, Madona

Tālrunis: 26 126247

E-pasts: tijaseiksta@gmail.com

GPS koordinātes: 56.8613, 26.2084

Sporta un atpūtas bāzes “Smeceres

sils” ziemas piedāvājums – apgaismotas

distanču slēpošanas trases (4 trases,

1–5 km), biatlona šautuve (30 mērķi),

ir distanču slēpošanas inventāra noma.

Vasaras piedāvājums – BMX trase, velo

trase (18 km), piedzīvojumu parks ar

trošu nobraucieniem, asfaltēta roller slēpošanas

trase (2,5 km), biatlona šautuve,

orientēšanās poligons un inventāra

nomas punkts (velosipēdi, rollerslēpes,

skrituļslidas). Pieejamas naktsmītnes.

Foto no Madonas novada Tūrisma informācijas centra

foto arhīva

Adrese: Smeceres sils, Madona

Tālrunis: 26 396032

E-pasts: gunars21@inbox.lv

Mājas lapa: www.smeceressils.lv

GPS koordinātes: 56.8409, 26.1913

Saieta laukums un Mīlestības graviņa

ir iecienītākās tūristu pastaigu un atpūtas

vietas. Abu centrālais elements ir strūklakas.

Vienai raksturīgas simetriskas ūdens

baseina pārejas, otra ir mākslinieku darbs,

krāšņi izgaismojas vakarā. Foto no Madonas

novada Tūrisma informācijas centra foto arhīva

Adrese: Saieta laukums 1, Madona

GPS koordinātes: 56.853912, 26.222198

Vīna darītava “Domu pietura” ir ģimenes

uzņēmums, kurā vienkopus darbojas trīs

paaudzes, atrodas vienā no sakoptākajām

Madonas privātmājām. Šeit tiek raudzēti

vīni no dārza un meža augļiem un ogām.

Vīnu gatavošanas pieredze ģimenē uzkrāta

vairāk nekā 50 gadu garumā. Piedāvājumā

– degustācijas programma, sarunas

par vīnu, vīnu iegāde. Foto no “Domu pieturas”

foto arhīva

Adrese: Raiņa iela 19, Madona

Tālrunis: 29 296045

E-pasts: domupietura@inbox.lv

Mājas lapa: www.domupietura.lv

GPS koordinātes: 56.8557, 26.2107.

Ražotne un darbnīca “Madonas karameles”

piedāvā unikālu iespēju vērot

karameļu tapšanas procesu, piedalīties

tajā un pagatavot līdzņemšanai savas

karameles. Sortimentā ir dažādu augļu

un ogu garšas, pat ķiploku un ingvera

karameles. Foto no Madonas novada Tūrisma

informācijas centra foto arhīva.

Adrese: Rīgas iela 1, Madona

Tālrunis: 26 380073

E-pasts: linda@karameles.lv

Mājas lapa: www.karameles.lv

GPS koordinātes: 56.8492, 26.2167

20


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ceļotājiem un atpūtai

Kalsnavas arborētumā atrodas viena

no Latvijas lielākajām un skaistākajām

dekoratīvo koku un krūmu kolekcijām,

kur aptuveni 144 ha platībā aug ap 2 500

dažādību. Arborētuma apmeklētājiem

pieejams apmeklētāju centrs, skatu tornis

(25 m), pastaigu takas, ekskursijas, programmas

skolēniem un jaunlaulātajiem,

peoniju dārzs (ap 180 dažādību), dendrologa

konsultācijas un stādu iegāde blakus

esošajā kokaudzētavā. Foto no Kalsnavas

arborētuma foto arhīva

Adrese: “Slodas”, Jaunkalsnava,

Kalsnavas pagasts

Tālrunis: 29 326912, 27 841099

E-pasts: s.vaivode-azena@lvm.lv

GPS koordinātes: 56.68460, 25.94803

Lubāna ezers ir Latvijas lielākais ezers.

Tā krastus ieskauj dambju, kanālu un

slūžu sistēma. Putnu vērotājiem no ezera

MADONAS NOVADS • www.visitmadona.lv

Madonas novada kopējā platība ir 2153,4 km 2 , un tajā dzīvo 24 960 iedzīvotāji (uz 01.01.2017.). Novads ir apveltīts ar mežiem,

ūdeņiem un gleznainu reljefu. Ne velti Madonas un Gaiziņkalna apkārtne ir viena no populārākajām Latvijas ziemas aktīvās atpūtas

reģioniem. Tāpat to mēdz dēvēt arī par Latvijas ziemas galvaspilsētu, jo katru gadu, līdz ar baltās sniega segas parādīšanos, pie Madonas

sākas aktīva ziemas sporta un tūrisma sezona. Madonas novada Lubāna ezers un apkārtnes zivju dīķi ir viena no svarīgākajām

caurceļojošo ūdensputnu atpūtas un barošanās vietām Latvijā, kā arī viena no piecām labākajām ligzdošanas vieta daudzām Eiropas

īpaši aizsargājamām putnu sugām.

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

apkārtnes skatu torņiem paveras iespēja

vērot dažādu sugu putnus. Bez tam šeit

ir iespējams nodarboties arī ar makšķerēšanu,

peldēšanos, pastaigām pa nepilnu

kilometru garo Teirumnieku purva taku,

Lubāna ezera zivju zupas degustēšanu un

ūdenstūrisma centra “Bāka” apmeklēšanu.

Foto no Madonas novada Tūrisma informācijas

centra foto arhīva

Adrese: Aiviekstes hidromezgls,

Ošupes pagasts

Tālrunis: 29 234956

E-pasts: infolubans@inbox.lv

GPS koordinātes: 56.8164, 26.9065

Ogu un augļu dārzs “Jāņkalni” piedāvā

ekskursijas, pārstrādes ceha apskati, saražotās

produkcijas degustāciju (sukādes,

sulas, ievārījumi, tējas), tās iegādi un

stādu tirdziņu.

Adrese: Jāņkalni, Vestienas pagasts

Tālrunis: 26 157040

E-pasts: jankalni.vestiena@inbox.lv

Mājas lapa: www.jankalni.lv

GPS koordinātes: 56.8661, 25.8407

Kazu fermā un siera ražotnē “Līvi” redzēsiet

vienu no lielākajiem kazu ganāmpulkiem

Latvijā (~300 kazas). Piedāvājumā

ekskursija, humora pilni saimnieka stāsti,

siera ražotnes apskate, sieru degustācija

un produkcijas iegāde. Jaunums – tomātu

zupa ar kazas siera bumbām un kazas piena

saldējums. Foto no Madonas novada Tūrisma

informācijas centra foto arhīva

Adrese: Ozolkrogs, Bērzaunes pagasts

Tālrunis: 29 187164, 29 180251

E-pasts: kazas.siers@inbox.lv

GPS koordinātes: 56.824423, 25.998209

“Lazdonas piensaimnieks”. Uzņēmumā

tiek ražoti dažādi piena produkti, sortimentā

ir ap 30 preču vienību. Apmeklētāji

var iziet ekskursijā pa ražotni, vērot

piena pārstrādes procesu, nodegustēt un

iegādāties uzņēmuma produkciju. Foto no

“Lazdonas piensaimnieks” foto arhīva

Adrese: Klētis, Lazdonas pagasts,

Madonas novads

Tālrunis: 29 423907, 26 467187

E-pasts: lazdonaspiens@apollo.lv

Mājas lapa: www.lazdona.lv

GPS koordinātes: 56.8240, 26.2458

21


Ceļotājiem un atpūtai

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

ĒRGĻU NOVADS

Ērgļu novads izveidojās 2006. gadā, apvienojoties trīs pagastiem – Ērgļu, Jumurdas un Sausnējas. Šobrīd tas aizņem 13 138,5 ha

lielu platību, un tajā dzīvo 3215 iedzīvotāji. Novada dzīvotspējas noslēpums slēpjas unikālajās un skaistajās dabas ainavās, kā arī

brīnišķīgajos cilvēkos. Novada pakalni un ielejas uzrunā pagātnes dižgari, kuri atstājuši ne tikai bagātu kultūrvēsturisko mantojumu,

bet arī īpašu enerģētisko lauku, kas neļauj ieslīgt pašapmierinātībā un pieticībā.

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Rūdolfa Blaumaņa muzejs “Braki” ir

rakstnieka Rūdolfa Blaumaņa (1863–

1908) dzīves un radošā darba vietas muzejs.

Dzīvojamās ēkas, kūtis, klētis, rija,

pirtiņa veidota tāpat kā rakstnieka dzīves

laikā. Apmeklētājiem ir iespējams pastaigāties

pa gleznaino apkārtni un iejusties

rakstnieka daiļrades avotos. Viesi var aplūkot

arī rakstnieka stādītos kokus – liepu

aleju, ābeļdārzu, dzīvžogu, vecos vītolus

pie Pirtsdīķa un par “Braku” simbolu kļuvušo

Baltrozīšu krūmu sētsvidū, kas stāsta

par rakstnieka dabas mīlestību un daiļuma

izjūtu. Blakus muzejam darbu uzsācis

atrakciju parks “Braku takas”. Foto: Z. Saulīte

Adrese: “Braki”, Ērgļi, Ērgļu pagasts

Tālrunis: 648 71569, 26 406289

E-pasts: braki.muzejs@inbox.lv

Mājas lapa: www.braki.lv

GPS koordinātes: 56.900754, 25.696335

Brāļu Jurjānu memoriālais muzejs

“Meņģeļi” dibināts 1990. gadā četru brāļu,

Latvijas mūzikas kultūras pamatlicēju

Jurjānu piemiņai, kuri “Meņģeļos” dzimuši

19. gs. vidū. Muzeja teritorijā atrodas

arī dzīvojamā māja, klēts, stallis, pirts,

piemiņas akmens “Gaismas ritenis” un

“Dziesmu kalns” – 22. Vispārējo Dziesmu

svētku simbols. Foto: I. Daugiallo

Adrese: “Meņģeļi”, Ērgļu pagasts

Tālrunis: 29 431659

E-pasts: jurjanumuzejs@inbox.lv

Mājas lapa: www.jurjanumuzejs.

blogspot.com

GPS koordinātes: 56.877498, 25.700111

Sausnējas pagasta vēstures muzejā „Līdumi”

ikviens interesents var ielūkoties

rakstnieka, pedagoga un tulkotāja Valdemāra

Zālīša (plašāk pazīstams ar pseidonīmu

Valdis) piemiņas istabā. Muzejā var uzzināt

par viņa darbību, kā arī iepazīties ar Sausnējas

pagasta novadpētniecības materiāliem

un aplūkot Latvijas laika darba rīku un sadzīves

priekšmetu eksponātus. Foto: I. Daugiallo

Adrese: “Līdumi”, Sausnējas pagasts

Tālrunis: 648 29534, 20 243405

Mājas lapa: www.ergli.lv

GPS koordinātes: 56.79975, 25.711956

Jumurdas pils un tās parks Ērgļu novada

teritorijā atradušies jau kopš 17. gs. otrās

puses. Parks veidots 18. un 19. gs mijā.

Ēkai raksturīgs neogotisks tornis, neapmestu

ķieģeļu un apmestu, krāsotu detaļu

kontrasts. Jumurdas pils ir viena no visagrīnākajiem

piemēriem Latvijas historisma

piļu arhitektūrā. Šeit paveras lieliska ainava

uz parku, ietverot gandrīz visu ezeru ar

salām un pretējo krastu. Jumurdas muižas

centrs uzskatāms par arhitektūras pieminekli

– kā sena apdzīvota vieta, kas glabā ievērojamas

kultūrvēsturiskas un arhitektūras

vērtības. Muižas kompleksa atjaunotajās

ēkās izveidota mūsdienīga viesnīca, bet pilī

notiek apjomīgi renovācijas darbi. Foto no

Jumurdas muižas viesnīcas foto arhīva

Adrese: Jumurdas pagasts

Tālrunis: 648 71791, 29 282601

Mājas lapa: www.hoteljumurda.lv

GPS koordinātes: 56.946566, 25.73925

Ērgļu pagasta vēsturiskais centrs. Ērgļu

senākās vēstures gaisotni var izjust,

uzkāpjot Skanstes kalniņā, kas atrodas

blakus Ogres upes uzpludinājumam. Arheoloģiskās

liecības vēsta, ka pilskalns tiek

pieskaitīts vēlā dzelzs laikmetam 9.–12. gs.

nocietinājumiem. Par 13. gs. klātbūtni liecina

vecie pils mūri un no muižas laikiem

mantotais parks, kas šodien piedāvā sakoptus

gājēju celiņus un atpūtu zem dižkokiem.

Parku burvīgāku padara iespēja šķērsot

Ogres upi pa šūpojošo tiltiņu, lai, dodoties

caur estrādes teritoriju, kāptu augšup

uz ciema administratīvo centru. Novada

domes ēka uzcelta vietā, kur vēsturiski atradusies

19. gs. celtā baznīca. Foto: I. Daugiallo

Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi, Ērgļu pagasts

Tālrunis: 648 71231, 648 71299

E-pasts: ergli@ergli.lv, info@ergli.lv

Mājas lapa: www.ergli.lv

GPS koordinātes: 56.899761, 25.641124

Radošās atpūtas pagalms “Tiltiņi” piedāvā

atpūtu klusā un ainaviski sakoptā

vietā. Izkarsējoties pirtī, atsvaidzinoties

dīķa vēsajā ūdenī, ir iespēja izmantot

sešas guļvietas pirtsmājas otrajā stāvā,

lielākai kompānijai ir iespēja nakšņot

līdzpaņemtajās teltīs. Radošajā pagalmā

ir iespēja darboties ziepju un sveču darbnīcā,

veidot uguns skulptūras, labā laikā

skatīties nakts kino, kopīgiem spēkiem uz

ugunskura pagatavot gardu zupu un pat

izdaiļot sevi ar hennas tetovējumu. “Kandžas

laboratorijā” var iepazīties ar dzēriena

tapšanas procesu un jautrā atmosfērā

nodegustēt vismaz 5 veidu dzērienus.

“Tiltiņu” apkārtnē varat vienkārši pastaigāties

pa meža takām. Saimnieki piedāvā

iespēju teritoriju izmantot arī sporta spēļu

organizēšanai. Foto: I.Daugiallo

Adrese: “Tiltiņi”, Sidrabiņi,

Sausnējas pagasts

Tālrunis: 28 330027

GPS koordinātes: 56.813668, 25.645240

22


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ceļotājiem un atpūtai

Cesvaines pils, parks un muižas komplekss

celts laika posmā no 1893. līdz

1896. gadam blakus esošajām arhibīskapa

pils drupām kā fon Vulfu dzimtas pils.

No kaltiem laukakmeņiem būvētā pils ir

izcils eklektisma paraugs, kurā apvienojas

arhitektūra, tēlniecība, metālmāksla

un glezniecība. Cesvaines pils ir valsts

mēroga arhitektūras piemineklis un kopš

1997. gada iekļauta Eiropas kultūras mantojuma

sarakstā. Foto: A. Šmits

Adrese: Pils iela 1, Cesvaine,

Cesvaines novads

Tālrunis: 648 52225, 26 172637

E-pasts: turisma.info@cesvaine.lv

Mājas lapa: www.cesvaine.lv

GPS koordinātes: 56.969498, 26.312492

Mākslas un amatniecības salons “Divi

torņi” atrodas Cesvainē, vietā, kur senatnē

atradies muižas alus brūzis. Salons piedāvā

iegādāties mākslas un amatniecības

izstrādājumus, dāvanas un ziedus, kā arī

baudīt tēju, kafiju un našķus romantiskā

gaisotnē.

Adrese: Parka iela 8, Cesvaine,

Cesvaines novads

Tālrunis: 29 492349, 29 210905

Mājas lapa: www.cesvaine.lv

GPS koordinātes: 56.967964,

26.3110917

CESVAINES NOVADS

Cesvaine atrodas Vidzemes vidienē, Cesvaines novadā. Pilsēta ir 511 ha liela teritorija ar plašu lauku teritoriju 180 km uz austrumiem

no Rīgas. Kopējā platība – 19 047 ha. Iedzīvotāju skaits – 2800. Lielākie lauku centri: Graši, Kārkli, Kārzdaba, Kraukļi. Pilsētas tiesības

Cesvainei ir kopš 1991. gada. Pilsētas nosaukums esot radies no tā, ka šeit krustojušies seši ceļi (tāds ir šīs pilsētiņas vāciskais

nosaukums) – “Sesswegen”. Cesvaini atpazīst pēc Ādolfa Vulfa atstātā mantojuma – pils.

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Brīvdienu māja “Pie sievasmātes”

atrodas 4 km attālumā no Cesvaines

pils. Mājas saimnieks ir mednieks, tādēļ

mājas noformējumā vieta atrasta arī

medību trofejām. Šeit iespējams apskatīt

medību trofeju izstādi, pamēģināt

šaušanu mērķī ar medību bisi un klausīties

mednieku stāstos, kā arī degustēt

saimnieces gatavotos mednieka ēdienus

un dzērienus. Iespējams aplūkot arī

mājdzīvniekus, pamēģināt aust stellēs

un pat piedalīties maizes cepšanā. Jaunajā

guļbūves ēkā ir pirts, atpūtas telpa

ar kamīnzāli un istabiņas nakšņošanai.

Ārā rotaļu laukums (šūpoles, batuts,

smilšu kaste), basketbola grozs, telšu

un piknika vieta.

Adrese: “Grūbas”, Cesvaines pagasts

Tālrunis: 29 247779

E-pasts: piesievasmates@inbox.lv

Mājas lapa: www.cesvaine.lv

GPS koordinātes: 56.989329, 26.306806

Jātnieku sporta klubā “Pakavi” atrodas

gan zemnieku saimniecība “Volframs un

Pakavi”, kur nodarbojas ar zirgkopību, gan

biedrības jātnieku sporta klubs “Pakavs”.

Apmeklētājiem tiek piedāvātas izjādes ar

zirgiem un ponijiem, ziemā vizināšanās ar

slēpēm un šļūci aiz zirga un kamanās. Tiek

piedāvāta arī apmācība jāšanas sportā

cilvēkiem bez priekšzināšanām, pedagoģiskā

jāšana, vizināšanās ar pajūgu un privāto

zirgu uzturēšana.

Adrese: „Pakavi”, Cesvaines pagasts,

Cesvaines novads

Tālrunis: 26 481068

E-pasts: juksabiruta@inbox.lv

Mājas lapa: www.cesvaine.lv

GPS koordinātes: 57.00672, 26.280627

Cesvaines evaņģēliski luterāniskā baznīca

ir viena no lielākajām lauku baznīcām

Latvijā, kā arī viens no spilgtākajiem Vidzemes

sakrālās arhitektūras “laukakmens

neogotikas” stila paraugiem, kas izceļas

ar iespaidīgām būvformām un fasāžu

augstvērtīgu apdari. Baznīcā apskatāma

J. Bīnes altārglezna “Kristus pie krusta”.

Foto no pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma

centrs” foto arhīva

Adrese: Baznīcas iela 4, Cesvaine,

Cesvaines novads

Tālrunis: 28 337510

Mājas lapa:

www.cesvainesevlutdraudze.lv

GPS koordinātes: 56.971615, 26.304917

23


Ceļotājiem un atpūtai

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Lubānas novada tūrisma un kultūrvēsturiskā

mantojuma centrā tiek eksponēti

vēsturiski svarīgi materiāli un vēsturiskas

liecības, kas stāsta par Lubānas un tās

novada vēsturi, kultūru, tradīcijām, ievērojamām

personām un dzīvi novadā. Centrs

vienlaicīgi darbojas kā izstāžu zāle, kurā

izstādes tiek mainītas četras reizes gadā,

notiek arī tematiski un izglītojoši pasākumi,

tiek demonstrētas videofilmas. Tūrisma

informācijas centrā iespējams saņemt

plašu informāciju, iegādāties pastkartes

un suvenīrus ar Lubānas novada simboliku.

Tiek piedāvāti gida pakalpojumi. Foto:

K. Valaine

Adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna

Tālrunis: 26 374962

Mājas lapa: http://www.lubana.lv/lv/

trismsunatpt/muzejs

GPS koordinātes: 56,53559644,

26,431368114

Lubānas novada amatnieku centrs. Lubānas

novada amatnieku adījumi, klūdziņu

pinumi, filcētas maskas un atraktīvas

cepures, pirts zāļu paklāji, austi dekoratīvi

spilveni, somas, šalles, tautiskie brunči.

Iespējams līdzdarboties un iemācīties

jaunus amatus. Foto: L. Pētersone

Adrese: Oskara Kalpaka iela 4, Lubāna

Tālrunis: 28 395276, 29 404727

E-pasts: lubanaspuse@gmail.com

Mājas lapa: www. www.lubanaspuse.lv

GPS koordinātes: 56,53559644,

26,431368114

Operdziedātāja Jāņa Zābera muzejs

“Vecais Ceplis” dibināts 1973. gadā.

Stāsts par Dziesmas mūžu – “šalkainu

kā Aiviekste un Meirānu puses ozoli”–

sākas ar ieskatu “Vecā Cepļa” dzīvē. Jāņa

LUBĀNAS NOVADS

Lubānas novadā dzīvo 2464 iedzīvotāji, un tā platība ir 346, 93 km 2 . Novada dzimšanas diena ir 2007. gada 16. oktobris. Aiviekstes upe

ir vienojošs elements starp Lubānas novada ļaudīm. Par tradīciju novadā kļuvis svinēt Aiviekstes svētkus, kas kopā pulcina upes krastos

dzīvojošos ļaudis no dažādām pašvaldībām. Kopš 2011. gada svētki kļuvuši par starptautisku amatiermākslas kolektīvu festivālu.

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

Zābera muzejs ir laukakmeņu celtne, kuras

dārzā ābeles sarunājas ar ceriņu krūmiem.

Garām lokās vecais ceļš uz Lubānu, bet aiz

pļavas plūst Aiviekste. Foto: L. Pētersone

Adrese: “Vecais ceplis”, Meirāni,

Indrānu pagasts

Tālrunis: 29 355123, 648 29652

E-pasts: gunta.brieze@inbox.lv

GPS koordinātes: 56.851647, 26.657982

Dabas taka “Aiviekstes ozoli” un biedrība

“Aborieši”. Takas kopējais garums ir

7 km, tajā skaitā arī baskāju taka. Pieejamas

divas atpūtas vietas, trīs peldvietas,

telšu vietas. Piedāvā šaušanu ar loku,

šķēpa mešanu mērķī un aicina apmeklēt

akmenslaikmeta apmetnes rekonstrukciju.

Biedrība piedāvā tūrisma inventāra nomu,

velosipēdu, laivu, slēpju nomu, kā arī gida

pakalpojumus Lubānas mitrāja teritorijā.

Ziemā tiek piedāvāta distanču slēpošanas

trase.

Tālrunis: 26 649344

E-pasts: marisvalainis@inbox.lv

Lubā nas luterāņu

baznīca. Tagadējā Luterāņu

baznīca būvēta

1869.–1872. gadā pēc

J. Kampes būvprojekta,

vietā, kur jau iepriekš

pastāvējuši dievnami.

Baznīcai ir neparasts

plānojums, jo ēka zem

viena jumta apvieno

divas baznīcas – lielo

un mazo. Dievnamā ir

grezns neogotikas stilā veidots altāris ar

altārgleznu “Kristus pie krusta” un varenas

ērģeles. Baznīcas unikalitāti akcentē vietējo

gidu stāsti un leģendas. Foto: L. Pētersone

Adrese: Baznīcas iela 1, Lubāna

Tālrunis: 26 391527, 22 020801

Mājas lapa:

lubanasdraudze.wordpress.com

GPS koordinātes: 56.903402, 26.723986

Putnu dārzs “Rozas”. Šeit var apskatīt

biežāk sastopamus putnus – vistas, tītarus,

pīles, zosis. Ne tik bieži sastopamus

putnus – Indijas skrējējpīles jeb pudeļpīles,

paipalas. Eksotiskos putnus – fazānus,

pāvus, strausus. Saimniecībā ir apskatāmi

arī citi mājdzīvnieki. Saimniekiem ir pārdomāts,

interesants un izglītojošs stāsts par

viņu putniem, un viņi piedāvā iegādāties

saimniecībā esošo putnu spalvas un olas.

Tūristiem tiek piedāvāta piknika un telšu

vieta. Foto: L. Pētersone

Adrese: Rozas, Indrānu pag., Lubānas

novads

Tālrunis: 28 378516, 29 178584

E-pasts: janis.solzemnieks@inbox.lv

Mājas lapa: www.facebook.com/saimnieciba.rozas

GPS koordinātes: 56.838795, 26.615057

Akmeņu parkā “Vaidavas” ir viena no

Latvijas lielākajām akmeņu kolekcijām

(~4 000 akmeņu), kas izvietota apmēram

2 ha platībā. Apskatei tiek piedāvāta arī

seno sadzīves priekšmetu un darbarīku

kolekcija, krūzīšu kolekcija (vairāk nekā

2000) un “Spoku namiņš”, kurā var aplūkot

dažādus dabas veidojumus. Foto: L. Pētersone

Adrese: “Vaidavas”, Indrānu pagasts

Tālrunis: 26 565071

E-pasts: vaidavas@inbox.lv

Mājas lapa: www.lubanaspuse.lv/

vaidavas

GPS koordinātes: 56.917428, 26.711347

Lubānas vīnotava – kurā top sarkanie,

baltie un dzirkstošie vīni no Latvijas augļiem,

ogām un noslēpumainā dārzeņa –

rabarbera! Vīndara Oskara Žvagina stāsts

par vīna radīšanu, vīnu degustācija, iegāde.

Adrese: Parka iela 6, Lubāna

Tālrunis: 26 320202

E-pasts: lubanasvinotava@gmail.com

Mājas lapa:

www.facebook.com/lubanasvinotava

GPS koordinātes: 56.905757, 26.713714

24


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ceļotājiem un atpūtai

Varakļānu muižas pils celta no 1783.

līdz 1789. gadam Romas Svētās impērijas

grāfam Mihaelam Janam fon der Borham

pēc Latgalē uzaicinātā itāļu Arhitekta Vinčenco

Macotti projekta. Varakļānu muižas

pils ir izcils agrīnā klasicisma stila paraugs

Latvijas būvmākslā. Tā ir iegarenas taisnstūra

formas, vairāk nekā simts metru

gara. Tai ir centrālā daļa ar trīsstāvu jomu,

ko agrāk vainagojis tornis ar galeriju. No

centrālās daļas uz abām pusēm ir divstāvu

un vienstāva joms ar 2 iekšējiem pils pagalmiem.

Zem pils rietumu spārna atrodas

pagraba telpas, mūrētas no ķieģeļiem un

apmestas ar velvju veida pārsegumu. Pils

sākotnējais krāsojums ir bijis olu dzeltens

sienām un balts dekoratīvajiem elementiem.

Jumts bijis noklāts ar sarkaniem

māla dakstiņiem. Senākais Varakļānu pils

izskats ar torni ir redzams mākslinieka

Napoleona Ordas 1875. gada akvarelī.

Foto: A. Lebeds

Adrese: Pils iela 29, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66162, 648 66164, 29

359242

E-pasts : varaklanupils@inbox.lv

GPS koordinātes: 56.607286, 26.762846

Varakļānu muižas romantiskā stila ainavu

parks. To, balstīdamies uz grāfa Mihaela

Borha idejām, projektējis un veidojis

reizē ar pils celtniecību Romas arhitekts

un dārzu mākslinieks Vinčenco Macotti.

Varakļānu parks veidots kā romantiskā

stila ainavu parks ar augļu dārzu un oranžēriju

centrā. Aiz svinīgās trijkāršo aleju

rindas, kas līdzīgi vainagam simetriski

ietver parku no visām pusēm, pa sazarotām

takām var nokļūt daudzveidīgu koku

grupējumu vidē, starp kuriem redzamas

atsevišķas laucītes. Koki atmirdzējuši daudzos

ūdens spoguļos: baseinos, dīķos un

kanālos. Tajā ir bijušas mākslīgi veidotas

VARAKĻĀNU NOVADS

Varakļānu novads ir pašvaldība Latgales rietumu daļā, kurā 2009. gadā apvienota Varakļānu pilsēta ar Murmastienes un Varakļānu

pagastiem. Novads robežojas ar Madonas, Viļānu, Riebiņu un Krustpils novadiem, un tā administratīvais centrs ir Varakļānu pilsēta.

Pašvaldībā dzīvo 3409 iedzīvotāji, un tā kopējā platība ir 279 km 2 .

NOZĪMĪGĀKIE APSKATES OBJEKTI

saliņas. Upīti Kažavu un kanālus rotājuši

vairāki arkveida tiltiņi. Daudzi paviljoni,

pieminekļi un skulptūras greznojušas apstādījumus.

Ir bijuši svešzemju koki, krūmi

un košumaugi. Dodoties gar upītes malu

vai atjaunoto kastaņu aleju, var nonākt pie

daudzinātā “Mīlestības akmens”. Virsmā

iekaltais latīniskais uzraksts “Amicitiae et

virtuti memoria et gratitudo 1798 Anno”

(Draudzībai un vīrišķībai, piemiņa un pateicība

1798. gads) liecina, ka akmens likts

V. Macotti piemiņai, kurš miris 1798. gadā

Varakļānos. Varakļānu muižas parks savulaik

bijis viens no visvērienīgāk un pārdomātāk

projektētajiem romantisma stila

parkiem Latvijā.

Adrese: Pils iela 27, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66162, 648 66164,

29 359242

GPS koordinātes : 56.607609, 26.776487

Varakļānu Sv. Viktora kapela celta

1814. gadā pēc itāļu arhitekta V. Macotti

projekta. Celtniecības idejas pamatā ir

viens no pasaules arhitektūras dižākajiem

paraugiem – Romas panteons. Būves

apjomi ļoti vienkārši, atgādinot cilindru ar

tajā iegremdētu lodi, jumta kupola puslode

atkārto debess velves ritmu. Vieglā portika

piebūve ar kāpnēm, četrām kolonnām un

jumtiņu līdzsvaro celtnes kopējo, nedaudz

smagnējo raksturu. Virs kupola ir krusts

ar Kristus monogrammu. Kapela būvēta

uz mākslīgi veidota uzkalniņa kā Borhu

dzimtas apbedījumu vieta un baznīca. Foto:

T. Korsaka

Adrese: Rīgas iela, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66162, 648 66187,

29 359242

GPS koordinātes: 56.6085623,

26.7474880

Romas katoļu draudzes baznīca celta no

1843.–1854. g. pēc arhitekta V. Macotti

projekta. Celtniecības darbus vadījis arhitekts

Vītols. Baznīca uzcelta, atkāpjoties no

sākotnējā projekta (samazinātā mērogā).

No tā ir cietis baznīcas ārējais un iekšējais

izskats. 1857. gadā baznīca tiek iesvētīta

Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs

uzņemšanas godam. Baznīcai ir neparasti

daudz ieeju – 5. Baznīcu rotā trīs, krāsaina

Itālijas marmora apdarē veidoti altāri ar

lielām svētbildēm. Foto: M.Vilkauša

Adrese: Rīgas iela 2, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālr. 648 66162, 648 66187

GPS koordinātes: 56.610863, 26.755218

Varakļānu novada muzejs izveidots un

darbojas grāfa Mihaela Borha muižas pilī

no 1997. gada 13. septembra. Muzejs tika

atklāts par godu Eiropas Kultūras mantojuma

dienām, kad Varakļānu muižas pils

tika iekļauta 100 apdraudētāko Latvijas

piļu sarakstā. Muzejs apskatei piedāvā

izstādes, vēsturiskās ekspozīcijas, pils interjerus,

18. gs. sienu apgleznojumus u.c.

Adrese: Pils iela 29, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66164, 29 359242

E-pasts: varaklanupils@inbox.lv,

GPS koordinātes: 56.607611, 26.776098

Varakļānu Sv. Krusta evaņģēliski luteriskā

baznīca uzcelta 1879. gadā. Baznīcu

cēlis Stirnienes muižas īpašnieks ar

300 vietām. Baznīca būvēta no laukakmeņiem.

Kā dekoratīvs elements durvju

un logu apmalēm izmantoti sarkanie

ķieģeļi. Altārgleznu “Kristus Getzemanes

dārzā” dāvinājis viens no pirmajiem

latviešu tautības gleznotājiem Artemijs

25


Ceļotājiem un atpūtai

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Gruzdiņš (1825.–1891.). 2006. gada

augustā tika iesvētīts baznīcas zvana

tornis, kas tagad kalpo pilsētas iedzīvotājiem

un viesiem arī kā skatu tornis.

Foto: M.Vilkauša

Adrese: Lubānas iela 12, Varakļāni,

Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66162, 28 314546

GPS koordinātes: 56.6144321,

26.7543696

Luterāņu kapu ansamblis “…baltais gulbis

dodas debesīs”. 1937. gadā Varakļānu

kapu luterāņu nodalījumā veikta pamatīga

rekonstrukcija, kurai lielu daļu līdzekļu

ziedoja slavenā ķirurga Pāvila Mucenieka

ģimene. Tika uzbūvēta moderna kapliča

ar vitrāžu un mozaīku rotājumu, kā arī

iekārtots laukums svinīgiem pasākumiem.

Pēc Anša Bērziņa meta uzcēla skaistu

arhitektoniskas kompozīcijas veida pieminekli

Latvijas atbrīvošanas cīņās kritušo

Varakļānu draudzes locekļu piemiņai. Tajā

pašā reizē uzbūvēti oriģināli veidoti vārti

ar zvanu torni teiksmaina putna izskatā. Kā

atzīmēja pats arhitekts – “...baltais gulbis

dodas debesīs”. Foto: T. Korsaka

Adrese: Varakļānu pilsētas kapu

nodalījumā, Varakļāni, Varakļānu novads

Tālrunis: 648 66162

GPS koordinātes: 56.6203596,

26.7638988

Novados ir iespējams aplūkot arī citus

apskates objektus, papildu informāciju

iespējams iegūt, vēršoties apkārtnes

tūrisma informācijas centros un novadu

pašvaldībās.

Informācija sagatavota, izmantojot Madonas

novada Tūrisma informācijas centra,

Ērgļu novada pašvaldības Informācijas

punkta, Varakļānu novada muzeja Tūrisma

informācija centra, pašvaldības aģentūras

“Cesvaines tūrisma centrs” un Lubānas

novada tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma

centra sagatavotos materiālus.

Sadaļas izveidē izmantotas fotogrāfijas

no Madonas novada Tūrisma informācijas

centra, “Domu pieturas”, Kalsnavas

arborētuma,“Lazdonas piensaimnieka”,

pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma

centrs”, Lubānas novada pašvaldības un

Jumurdas muižas viesnīcas foto arhīva,

kā arī Z. Saulītes, I. Daugiallo, T. Korsakas,

A. Šmita, I. Kokara, K.Valaines D. Rudzītes,

M.Valaiņa, I. Markovas, L. Pētersones,

A. Lebeda un M.Vilkaušas fotogrāfijas.

Iedzīvotāju skaits novados noteikts, izmantojot

Centrālās statistikas pārvaldes datus.

Izmantotais koordinātu apzīmēšanas veids

izdevumā: Decimal Degrees (WGS84).

Madonas novada

Tūrisma informācijas centrs

Adrese: Skolas iela 10a, Madona

Tālrunis: 648 23844, 29 130437, 26 102225

E-pasts: tic@madona.lv

Mājas lapa: www.visitmadona.lv

GPS koordinātes: 56.8522, 26.2113

Ērgļu novada pašvaldības

Informācijas punkts

Adrese: Rīgas iela 10, Ērgļi

Tālrunis: 648 71299

E-pasts: info@ergli.lv

Mājas lapa: www.ergli.lv

GPS koordinātes: 56.899066, 25.642691

Varakļānu novada muzeja

Tūrisma informācija centrs

Adrese: Pils iela 29, Varakļāni

Tālrunis: 648 66162

E-pasts: VaraklanuNMinfo@inbox.lv

Mājas lapa: www.varaklani.lv

GPS koordinātes: 56.607286, 26.762846

Pašvaldības aģentūra

“Cesvaines tūrisma centrs”

Adrese: Pils iela 1, Cesvaine

Tālrunis: 648 52225, 26 172637

E-pasts: turisma.info@cesvaine.lv

Mājas lapa: www.cesvaine.lv

GPS koordinātes: 56.969404, 26.312685

Lubānas novada tūrisma un

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

Adrese: O. Kalpaka iela 4, Lubāna

Tālrunis: 27 821974

E-pasts: aigars.noviks@lubana.lv

Mājas lapa: www.lubana.lv

26


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ceļotājiem un atpūtai

VELOMARŠRUTI VIDZEMĒ

Daudzveidīgās Vidzemes dabas ainavas velotūrisma piekritējiem piedāvā plašas maršrutu iespējas. Dodoties izbraucienā ar velosipēdu

pa kādu no velomaršrutiem, Vidzemei raksturīgie zemes līdzenumi, kas mijas ar lielākiem un mazākiem pauguriem, ikvienam

velobraucējam pavērs pārsteidzošu skatu. Velomaršruti ļaus apbrīnot vairākas unikālas dabas teritorijas un zināmākos tūrisma galamērķus,

kā arī atklāt Vidzemi no jauna.

Alūksne–Stāmeriena–Gulbene, 68 km

Spēcīgāki braucēji var mēģināt sacensties ar bānīti, kas ceļu no Alūksnes līdz Gulbenei

veic nedaudz ātrāk kā pusotras stundas laikā. Tas gan ir grūts uzdevums. Toties ne tik

spēcīgiem velosipēdistiem mazbānītis, kas ved turpat, kur velomaršruts, piedāvā iespēju

iecelt velosipēdu vagonā un daļu brauciena veikt bez piepūles. Ceļš šeit nav viegls:

pauguraine, daudzviet grants segums, grūtākais posms šeit ir starp Ates dzirnavām

un Stāmerienu. Serviss tūristiem pieejams Alūksnē un Gulbenē, laukos – tikai paši

elementārākie pakalpojumi.

Gulbene–Tirza–Cesvaine, 60 km

Velobraucējiem, kuri sapņo par ceļošanu mazapdzīvotā apvidū un klusu lauku ainavu

baudīšanu, šis maršruta posms būs viens no tuvākajiem. Nebrīnieties, ja aiz līkuma jūsu

priekšā parādās alnis vai ceļam pārlido melnais stārķis! Tomēr šajā klusajā apvidū gaida

arī jestras nodarbes – tās izbaudīs Kāzu vai Skroderdienu muzeja viesi. Servisa ziņā šī

ir viena no pieticīgākajām maršruta daļām. Maršruts izplānots pa grantētiem lielceļiem

salīdzinoši līdzenā apvidū. Papildu maršrutā cauri Rankai un Lejasciemam būs arī mazi

meža ceļi.

Cesvaine–Madona–Vestiena, 58 km

Šis posms ir viens no skaistākajiem, bet grūtākajiem maršrutā. Grantētos lielceļos

būs gan smagi kāpumi, gan strauji nobraucieni, gan fantastiskas Vidzemes augstienes

ainavas. Starp Cesvaini un Madonu ceļš ir līdzenāks un asfaltēts. Cesvaine ir jauka

mazpilsēta ar majestātisku pili un iespējām iepirkties, paēst, iegādāties suvenīrus un

vietējos produktus. No Madonas līdz Vestienai ir iespējams braukt arī pa asfaltu cauri

Sauleskalnam.

Gaiziņkalns–Vestiena–Ērgļi, 27 km

Velomaršruta 1296 kilometros nav virs jūras līmeņa augstāka posma – šeit ceļš uzvijas

vairāk nekā 250 m vjl. augstumā, bet pašā Gaiziņkalnā uzkāpt vairumam gan izdosies

tikai kājām. Ar pamatīgu reljefu jārēķinās visā posmā, tomēr pēc Vestienas braucēji var

atviegloti uzelpot, jo virzienā uz Ērgļiem maršruts ved pa asfaltētu šoseju, ceļa segums

un profils būs mazāku piepūli prasošs. Apkārtnē ir pieejamas daudzas dažāda veida

naktsmītnes un ēdināšanas iespējas.

Ērgļi–Ķeipene–Madliena, 53 km

No Ērgļiem virzienā uz rietumiem Vidzemes augstiene pāriet lēzenā paugurainē. Segums

šeit ir asfalts, turklāt daudzviet jauns un gluds. Īpaši patīkams brauciens būs posmā

starp Taurupi un Ķeipeni, kur maršruts ved pa ainavisku apvidu, gar tīrumiem un lauku

viensētām, kuru saimniekiem droši var palūgt padzerties akas ūdeni vai tikko slauktu

govs pienu. Ērgļos ir pieejamas labas ēdināšanas un nakšņošanas iespējas, taču pārējā

teritorijā infrastruktūra nav tik attīstīta, vienīgi pārtikas veikals ir atrodams lielākajos

ciemos.

27


Ceļotājiem un atpūtai

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Brenguļi–Valmiera–Cēsis–Rauna, 76 km

Par vienu no populārākajiem tautas sporta veidiem Igaunijā un Latvijā ir kļuvusi kalnu

riteņbraukšana. Lielākās sacensības pulcē tūkstošiem dalībnieku, un vienas no tām ir

brauciens Cēsis–Valmiera. „Tour de LatEst” maršruts pārsvarā iet pa paralēlo grantēto

lielceļu, tomēr kas gan var liegt izmēģināt ekstrēmāku braukšanu marķētā maršrutā pa

taciņām. Vasarā šis posms ir pievilcīgs ar atveldzēšanās iespējām Gaujā, kas līkumo

līdzās maršrutam, un veselās divās alus darītavās, kurās var iepazīties ar senā dzēriena

brūvēšanu.

Rauna–Smiltene–Vijciems, 55 km

Smiltene ir riteņbraucējiem draudzīga pilsēta ar pamatīgām velosporta tradīcijām. Ne

velti tās apkaimē ierīkots daudz velotaku, kuru izbraukšanai vajadzēs gandrīz visu dienu.

Pēc brauciena atpūsties var kādā no Smiltenes viesnīcām vai apkārtnes lauku saimniecībām,

kur noteikti piedāvās nopērties lauku pirtiņā. No Raunas līdz Smiltenei ceļi būs

pauguraināki, tālāk uz Vijciemu – līdzenāki. Visā posmā velomaršruta ceļiem ir asfalta

segums, vienīgi, lai apmeklētu Vijciema čiekurkalti, jābrauc pa grants ceļu.

Sigulda–Līgatne, 24 km

Daļa Siguldas skaistāko vietu atrodas ārpus pilsētas centra. Arī Turaidas pils, kas paceļas

virs Gaujas senlejas un Velnalas. Toties šīs vietas ērti sasniedzamas ar velosipēdu,

ir izveidoti velomaršruti un celiņi. Ievērojams tūrisma centrs Gaujas nacionālajā parkā

ir arī Līgatne ar dabas takām, kur sastapsiet gan lūsi, gan lāci (labi, ka aiz žoga), ar

papīrfabriku, pagrabalām un ar vienīgo darbojošos pārceltuvi pār Gauju, kur ne vien

velosipēdu – arī auto var pārcelt.

Līgatne–Cēsis–Priekuļi, 30 km

Cēsu apkārtnē ir straujas upes, smilšakmens klintis un stāvi pakalni. Arī vēstures mantojums

te ir varens – ne velti Cēsis bija Livonijas ordeņa mestra rezidence, bet Āraišos

atrodama vērienīgā ezerpils Latvijā. No braukšanas viedokļa grūtākais posms būs maršruta

daļas sākumā starp Zvārtes iezi un Cēsīm, tas ved pa nelieliem meža celiņiem, kur

var izbaudīt ekstrēmāku velotūrismu. Cēsis ir viena no lielākajām Vidzemes pilsētām,

kur var saņemt visus pakalpojumus.

Allaži–Sigulda–Zvārtes iezis, 47 km

Uz dienvidiem no Siguldas, Allažu apkārtnē, maršruts ved pa asfaltētu šoseju, bet

pēc Siguldas – pa krietni mazākiem grants ceļiem. Taču neatkarīgi no ceļa apstākļiem

maršruts nemainīgi aicina uz interesantām vietām. Piemēram, slepenais objekts ar segvārdu

„Pansionāts” ir iekļauts pasaules mēroga neparastāko tūrisma vietu sarakstos!

Siguldas apkārtnē ir atrodamas labas naktsmītnes un vietas, kur paēst, šis ir viens no

maršruta posmiem, kur par servisa līmeni nebūs jāuztraucas pat visizsmalcinātākajiem

velotūristiem.

Strenči–Ērģeme–Valga/Valka–Jeti, 93 km

Velomaršruts Dienvidigaunijā caur dvīņu pilsētu Valku/Valgu gan no Smiltenes, gan Strenču

puses. Igaunijas dienvidi ir viens no augstākajiem un skaistākajiem reģioniem Baltijā. Maršruts

Latvijas pusē ved pa samērā līdzenu apvidu, bet posma beigās Igaunijā būs jābrauc

arī pa nelieliem meža ceļiem. Šie ir reti apdzīvoti apvidi, tāpēc pilsēta uz valsts robežas ir

gandrīz vai vienīgā vieta, kur iespējams iepirkties, paēst vai salabot velosipēdu.

Foto: Pilseta24.lv, Siguldas novada Tūrisma informācijas centra foto arhīvs, Z. Saulīte,

I. Daugiallo, Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā

mantojuma centrs”, pašvaldības aģentūras “Cesvaines tūrisma centrs” foto arhīvs

Plašāka informācija vidzeme.com sadaļā ceļveži un kartes

28


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Uzņēmējdarbības vide

LIELĀKIE UZŅĒMUMI MADONAS APKAIMĒ

Apsekoti 3112 uzņēmumi Madonas, Cesvaines, Ērgļu, Lubānas un Varakļānu novados. Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.

Vieta Nosaukums

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku

2018 2017 izmaiņas

% skaits 2018

1 Baltic Block, SIA 17 890 12 696 40.91 7.57 83

2 Latvāņi, SIA 13 640 12 358 10.37 16.22 49

3 Cesvaines Piens, AS 12 233 11 514 6.25 0.87 120

4 Pharmeko Lettland, SIA 8 158 10 169 -19.78 3.3 53

5 Pārtikas veikalu grupa, SIA 7 908 7 318 8.06 4.78 131

6

Madonas slimnīca, Madonas rajona

pašvaldības SIA

6 908 5 686 21.48 4.06 290

7 LAZDONAS PIENSAIMNIEKS, AS 6 818 6 455 5.63 1.79 93

8 AIBI, SIA 6 332 6 316 0.26 -0.9 71

9 DAMAKSNIS, SIA 6 303 6 116 3.06 3.31 59

10 HETA, SIA 5 981 4 642 28.85 10.03 8

11

HOLZWERKE LUBĀNA, Latvijas-Vācijas

kopuzņēmums

5 802 4 618 25.64 2.56 127

12

BARKAVAS ARODI,

LAUKSAIMNIECĪBAS PAKALPOJUMU

4 648 8 019 -42.03 1.55 3

KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA

13

GAIZIŅŠ, Meža pārstrādes kooperatīvā

sabiedrība

4 291 3 872 10.84 2.3 95

14 LINCA, SIA 3 912 2 680 45.96 8.98 10

15 GB Koks, SIA 3 299 3 083 6.99 3.11 46

16 BETULA PREMIUM, SIA 3 273 3 041 7.65 14.24 13

17 A.A. & būvkompānijas, PS 3 099 1 503 106.23 1.5 11

18 NORTE, SIA 2 943 3 398 -13.39 2.61 80

19 DAUGAVLĪČI, SIA 2 768 1 880 47.24 4.15 9

20 Madonas būve, SIA 2 724 479 468.42 0.34 35

21 RDN, SIA 2 613 1 971 32.54 0.95 12

22 Jēkabpils būve, SIA 2 590 508 409.6 1.32 27

23 ATPŪTAS, Bērzaunes pagasta I.Ķirpa ZS 2 521 1 339 88.19 3.67 6

24 KALSNAVAS ELEVATORS, SIA 2 451 61 3906.31 -39.22 37

25 BIOCORE Ltd, SIA 2 364 2 137 10.62 10.16 36

26 Madonas Siltums, SIA 2 297 2 104 9.17 0.18 42

27 Lubānas patērētāju biedrība, SIA 2 240 2 031 10.26 0.78 46

28 IT-KM, SIA 2 219 1 521 45.87 18.82 8

29 DAIMA, SIA 2 098 1 562 34.34 2.74 29

30 VMS Timber, SIA 2 049 1 824 12.35 3.51 46

31 ArComm Group, Pilnsabiedrība 1 867 1 128 65.49 0.12 1

32 Agro-Dzelzava, SIA 1 843 1 963 -6.11 7.05 27

33 AVE MTP, SIA 1 840 1 917 -4.02 12.99 35

34 IMA Signāls, SIA 1 831 1 368 33.84 6.78 23

35 Madonas Ceļu būves SIA 1 766 1 754 0.69 2.35 96

36 KVARCS, SIA servis-komercfirma 1 681 1 537 9.4 -2.49 27

37 MTE, SIA 1 674 1 275 31.36 7.79 29

38 Millmix Agro, SIA 1 604 415 286.77 1.75 7

39 HALLE B, SIA 1 561 1 021 52.85 12.05 20

40 TURBO BŪVE, SIA 1 522 655 132.26 0.08 31

41 AGRIKULA, SIA 1 473 2 121 -30.55 0.18 25

42 Madonas alus, SIA 1 408 1 107 27.15 -0.15 3

43 TURBO ENERĢIJA, SIA 1 349 1 356 -0.48 15.97 7

44 Bioenerģija-08, SIA 1 302 1 315 -0.98 3.45 11

45 WOLF, SIA 1 258 746 68.61 27.47 7

46

VILCES, Madonas rajona Ļaudonas

pagasta ZS

1 238 1 019 21.59 10.43 22

47 BIODEGVIELA, SIA 1 136 4 526 -74.9 -114.09 27

48 ČIEKURI-SHISHKI, SIA 1 115 1 268 -12.06 -196.09 31

49 Fikss, SIA 1 103 0 2.34 3

50

KALNA-TENČI, Cesvaines pilsētas lauku

teritorijas ZS

1 064 811 31.21 4.76 5

29


Uzņēmējdarbības vide

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

MADONAS APKAIMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ANALĪZE

2018. gada neto apgrozījuma īpatsvars Madonas apkaimē

Pārējie, 13%

Meža nozare, 33%

Bez nozares, 4,1%

Datu vizualizācija

sadarbībā ar Data

Visualisation

Software Lab

Enerģētika, 5,4%

Būvniecība, 9,7%

Pārtikas un dzērienu ražošana, 9,9%

Lauksaimniecība, 12%

Tirdzniecība, 12%

2018. gada apgrozījuma pieaugums %-tos Madonas apkaimē

200

150

100

50

0

Mediji, reklāma,

izglītība, radošās

industrijas

Nekustamais

īpašums

Medicīna un

farmācija

2018. gada peļņa pa nozarēm Madonas apkaimē (milj. EUR)

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Meža nozare

Pakalpojumi Bez nozares

Būvniecība Lauksaimniecība

Telekomunikācijas

un sakari

Nekustamais

īpašums

Pakalpojumi

finanšu, juridiskie

un uzņēmējdarbībai

Būvniecība

Tirdzniecība

Medicīna un

farmācija

Meža nozare

Transports,

loģistika,

pārvadājumi

Lauksaimniecība

Pārtikas un dzērienu

ražošana

Transports,

loģistika,

pārvadājumi

Rūpniecība

Tirdzniecība Enerģētika

Pārtikas un dzērienu

ražošana

Informācijas

tehnoloģijas,

datortehnika

Informācijas

tehnoloģijas,

datortehnika

Pakalpojumi

finanšu, juridiskie

un uzņēmējdarbībai

Enerģētika

Mediji, reklāma,

izglītība, radošās

industrijas

Tūrisms, viesmīlība,

izklaide

Pakalpojumi

30


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

A

ALFABĒTISKAIS NOZARU SARAKSTS

Apzīmējumi

Piemērs

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)

(skatīt sekojošo nozari)

Bērnudārzi, bērnu audzināšana

(grāmatā esošās nozares nosaukums)

* (speciāli izvēlēta nozare)

A, Ā

Abonēšanas centri Preses izplatīšana ............................67

Abrazīvie materiāli

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Adījumi

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Adīšanas piederumi

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Advokāti ...................................................................................................................40

Aerobika Sporta klubi ........................................................................70

Afišu un plakātu izvietošana

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................40

Agroķīmiskie pakalpojumi

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ................57

Ainavu arhitekti

Labiekārtošana, apzaļumošana;

projektēšana, ierīkošana ...............................................................57

Aitkopība Lopkopība ...........................................................................58

Aizkaru stieņi

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................43

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................73

Aizkaru tirdzniecība

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................43

Aizsargierīces

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................41

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ...............40

Akmens ieguve

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Akmeņogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................56

Aktīvā atpūta

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................42

Atpūtas parki un dārzi ...............................................................43

Sporta celtnes un bāzes .........................................................70

Akustiskās un gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................61

Alkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Alus

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Ambulances

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Ambulatorā palīdzība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Antikvāri priekšmeti, antikvariāti; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Apavu izgatavošana pēc pasūtījuma

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Apavu labošana ..............................................................................................40

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ..........................40

Apdares darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Apdrošināšana .................................................................................................41

Apdruka

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................41

Apgaitas Mežsaimniecība .............................................................60

Apģērba furnitūra

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ......................41

Apkures iekārtas Siltumtehnika ..............................................69

Apmācība, autovadītāju .........................................................................41

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi .................41

Apmācība, kursi ..............................................................................................41

Apsardze, drošība, aizsargierīces ............................................41

Apskaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................61

Aptiekas ...................................................................................................................42

Apvienības Biedrības, nodibinājumi .................................46

Apzaļumošana Arhitektūra, projektēšana ..................42

Labiekārtošana, apzaļumošana;

projektēšana, ierīkošana ...............................................................57

Arhitektūra, projektēšana ....................................................................42

Arhīvi ............................................................................................................................42

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ........................46

Asfaltbetona ražošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Asins pārliešanas stacija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi ................................46

Atklātņu tirdzniecība Preses izplatīšana ........................67

Atlaižu kartes Reklāmas pakalpojumi ..............................68

Atpūta laukos

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................42

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................71

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .......42

Atpūtas parki un dārzi .............................................................................43

Atpūtas un svinību organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Atrakcijas Atpūtas parki un dārzi ..........................................43

Atslēdznieku darbi Metālapstrāde ........................................59

Attīrīšanas ierīces

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................71

Audio un video tehnika, tās detaļas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Audio un video tehnikas labošana ...........................................43

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................43

Augkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................43

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība .........................49

Augļu un dārzeņu pārstrāde

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Augļu un dārzeņu uzpirkšana

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Augsnes analīze

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Augsnes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Augstākā izglītība

Izglītība, augstākā ..........................................................................53

Augu aizsardzība

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Augu aizsardzības līdzekļi

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................40

Aukles Bērnudārzi, bērnu audzināšana .......................45

Auto noma .............................................................................................................43

Auto piekabes un treileri ......................................................................43

Auto remonts, apkope .............................................................................43

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .........................................44

Auto tirdzniecība ............................................................................................44

Autobusu noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................44

Autoeļļas, smērvielas

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Autoinspekcijas

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................44

Policija, valsts un pašvaldības .......................................66

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................44

Automašīnu utilizācija

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................59

Automātiskās un karuseļdurvis

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................49

Automobiļu diagnostika

Auto remonts, apkope ...............................................................43

Automobiļu (kravas) noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................44

Automobiļu mazgāšana

Auto remonts, apkope ...............................................................43

Automobiļu tenti

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā

Autotransporta pakalpojumi ..............................................44

Autoostas

Sabiedriskais transports, autoostas ........................68

Autoriepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Autoriepu serviss Auto remonts, apkope .....................43

Autosaloni Auto tirdzniecība ......................................................44

Autoserviss Auto remonts, apkope ....................................43

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..................................41

Autostikli

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

31


A

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Autotransporta apdrošināšana

Apdrošināšana ...................................................................................41

Autotransporta pakalpojumi ............................................................44

Avīzes Preses izdevumi ..................................................................67

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ............................................42

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............62

Ārstnieciskā vingrošana

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Ārstniecība

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas .....................................................42

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ......................46

B

Baleta apmācība Apmācība, kursi .......................................41

Baloni Pasākumu organizēšana ............................................62

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Bankas .......................................................................................................................45

Banketu zāles Pasākumu organizēšana .......................62

Banku tehnoloģijas Bankas ..........................................................45

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...........................................45

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi ..................................................51

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi ....................................54

Benzīns

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Betons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Bezalkoholiskie dzērieni

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Bērnu apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................45

Bērnu apģērbs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................45

Bērnu nami un aprūpe ............................................................................45

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................45

Bērnu uzturs

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................45

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..................................................45

Bēru ceremoniju organizēšana

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............40

Bibliotēkas ............................................................................................................45

Biedrības Biedrības, nodibinājumi .....................................46

Biedrības, nodibinājumi ........................................................................46

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................57

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Biroja mēbeles

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Biroja serviss

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................52

Birstes

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .............................................51

Biškopība, biškopības produkti ...................................................46

Bitums

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Biznesa konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Botāniskie dārzi Atpūtas parki un dārzi .........................43

Boulings Sporta celtnes un bāzes ......................................70

Brilles un to labošana Aptiekas ................................................42

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................62

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana ............................51

Būvgružu savākšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Būvkalumi Daiļamatniecība .........................................................48

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Būvuzraudzība, būvvaldes .................................................................47

C, Č

Cauruļvadu transports

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................52

Celtniecības materiāli

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Celtniecības pārsegi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi ............47

Celtniecības tehnika un iekārtas: noma ............................48

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Celtņi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Ceļa zīmes

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .................................................71

Ceļu būves tehnika

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Ceļu policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................66

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana ...........................48

Cements

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Ceptuves

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................56

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................58

Cepures

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Cēlējmehānismi

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Ciete

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .............................................54

Cigaretes

Tabakas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi .............................54

Cirks Teātri, kinoteātri un koncertzāles ........................70

Cukurbiešu audzēšana

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Cukurs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Cūkkopība Lopkopība .......................................................................58

Čemodāni

Somas; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

D

Dabas un pieminekļu aizsardzība

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Daiļamatniecība ..............................................................................................48

Daiļrades studijas un pulciņi

Daiļamatniecība ................................................................................48

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................54

Dakstiņi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Darba aizsardzība

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Darba aizsardzības līdzekļi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Darba biržas Darbā iekārtošana ............................................49

Darba drošības organizēšana, konsultācijas .............48

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Darbā iekārtošana ........................................................................................49

Datorprogrammu tirdzniecība

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Datoru programmatūra ............................................................49

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Datortehnikas apmācība

Apmācība, kursi ................................................................................41

Datortehnikas remonts un apkope

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Datortīkli

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Datoru programmatūra ...........................................................................49

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................58

Dārglietu un dārgmetālu uzpirkšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................54

Dārza tehnikas remonts

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Dārzeņi

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................49

Dārzkopība, dārzeņkopība .................................................................49

Dārzkopības sabiedrības

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................49

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ....................49

Ziedi, floristika ....................................................................................72

Dāvanas Reklāmas pakalpojumi ..........................................68

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................70

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ..............................................52

Siltumtehnika .......................................................................................69

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Degvielas uzpildes stacijas

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

32


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

G

Deju apmācība Apmācība, kursi ............................................41

Deju kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Demontāža

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Departamenti Valsts institūcijas .............................................72

Detektīvi Juridiskie pakalpojumi ...........................................54

Diegi un dzija

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Dizains Arhitektūra, projektēšana .......................................42

Dīzeļdegviela

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Dolomīta ieguve un pārstrāde

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Domes Pašvaldības .............................................................................63

Draudzes

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................45

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................49

Dvieļi

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Dzelzceļa policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................66

Dzelzceļa stacijas un transports ................................................50

Dzelzsbetona konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Dzija

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Dzimtsarakstu arhīvi Arhīvi ............................................................42

Dzimtsarakstu nodaļas ...........................................................................50

Dzīvesvietas reģistrācija Valsts institūcijas ................72

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ............................................72

Dzīvnieku barība

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................50

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība .........................................50

Dzīvokļu maiņa

Nekustamais īpašums ...............................................................62

Dzīvokļu remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

E, Ē

Ekoloģija

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Ekoloģiski tīri produkti

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................57

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Ekskursijas

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................71

Ekspeditori

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................56

Ekspedīcija

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................56

Ekspertīze

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Ekspreši

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Elektroenerģijas apgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................50

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ........................................50

Elektroenerģijas skaitītāji

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................50

Elektroinstalācija

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ......................50

Elektroinstrumentu remonts

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...68

Elektromontāža ...............................................................................................50

Elektroniskās ierīces, komponentes; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................51

Elektropreces

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................41

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Elektrotehnikas labošana

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...68

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................51

Elektrotīklu ierīkošana un remonts

Elektromontāža .................................................................................50

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža ...................50

Eļļas (auto)

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Energoapgāde

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................50

Gāzes apgāde un ierīces .......................................................52

Siltumapgāde un siltumtīkli ................................................69

Energokontrole

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................50

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Estētikas skolas Apmācība, kursi .........................................41

Ēdināšanas pakalpojumi ......................................................................51

Ēdnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .......................................51

Ēku restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

F

Faksa aparāti

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Farmācija Aptiekas ................................................................................42

Fasāžu apdare

Celtniecības,

restaurācijas un remonta darbi .............................................47

Feldšeri

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .........................................46

Filtri

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................71

Finanšu darbība, kreditēšana ........................................................51

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti .........................56

Finiera ražošana Kokapstrāde ..................................................55

Firmas stila izstrāde

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Fitnesa klubi Sporta klubi ..............................................................70

Fitodizains Ziedi, floristika ...........................................................72

Flīzes

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Flīžu likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Floristika Ziedi, floristika ................................................................72

Folkloras ansambļi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Fondi Biedrības, nodibinājumi ...............................................46

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................51

Formas tērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Foto un kino aparatūra un piederumi,

to labošana

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................51

Fotopakalpojumi un fotopreces ..................................................51

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas .....................69

Frizētavu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

G, Ģ

Gaisa tīrības kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Gaismas iekārtas

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................61

Gaismas ķermeņu ražošana, tirdzniecība

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................41

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Galdnieku darbi ...............................................................................................52

Galerijas

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............58

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Gaļas pārstrāde

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Gaļas un desu tirdzniecība

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Garšvielas

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Gateru iekārtas

Kokapstrādes iekārtas un instrumenti;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Gateru pakalpojumi

Kokapstrāde ..........................................................................................55

Gāzbetons

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Gāzes apgāde un ierīces .....................................................................52

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces ...................52

Gāzes uzpildes stacijas .........................................................................52

Glābšanas dienesti

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................71

Grafiskais dizains Reklāmas pakalpojumi ..................68

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

33


G

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Graudkopība

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Graudu pārstrāde ..........................................................................................52

Graudu uzpirkšana Graudu pārstrāde ............................52

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Gravēšana

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................54

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................52

Grāmatu iesiešana

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................66

Grāmatvedības kontrole

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ......................................52

Grāmatvedības programmas

Datoru programmatūra ............................................................49

Grīdas segumi; ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Grīdu kopšana Tīrīšanas darbi un iekārtas ..............71

Gultņi

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Gumijas apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ....52

Ģimenes ārsti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Ģimenes un laulību konsultācijas

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............67

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā .................................................53

H

HES Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................50

Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................52

Hidrometeoroloģiskais dienests

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Hologrammas Reklāmas pakalpojumi ...........................68

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .............................................42

I, Ī

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ............................................58

Ielu apgaismošana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana .........................61

Ielu tīrīšana

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Namu apsaimniekošana .........................................................61

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti .........................56

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana .................................53

Iesaiņošana

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana ...................53

Iespieddarbi Poligrāfijas pakalpojumi ............................66

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas .............................72

Informatīvās sistēmas

Datoru programmatūra ............................................................49

Informatīvie pakalpojumi .....................................................................53

Informācijas tehnoloģijas

Datoru programmatūra ............................................................49

Inkasācija Bankas ...................................................................................45

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................51

Inspekcijas Kontroles dienesti ................................................56

Instrumenti

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Instrumentu ražošana, tirdzniecība

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Interešu apvienības, klubi

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................54

Interjeristi Arhitektūra, projektēšana ................................42

Internāti Bērnu nami un aprūpe .............................................45

Internātskolas Izglītība, vispārējā .........................................53

Interneta pakalpojumi ..............................................................................53

Internetveikali

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Invalīdu aprūpe

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................69

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ..................51

Izbāznis Daiļamatniecība ...............................................................48

Izglītība, augstākā ........................................................................................53

Izglītība, mākslas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................53

Izglītība, mākslas un mūzikas ........................................................53

Izglītība, teoloģiskā Izglītība, augstākā ...........................53

Izglītība, vispārējā ........................................................................................53

Izglītības iestāžu dokumentācija

Izglītība, vispārējā ..........................................................................53

Izjādes ar zirgiem

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................73

J

Jaunrades centri, interešu klubi .................................................54

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ................54

Jumtu segumi, jumiķu darbi ............................................................54

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana ........................61

Juridiskie pakalpojumi ...........................................................................54

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................54

K, Ķ

Kabeļi

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi .................................51

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................54

Kalkulatori

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................57

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija ..............71

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Kapsētas un kapu kopšana ..............................................................55

Karogi Daiļamatniecība ...................................................................48

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Kartogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................52

Kartridži

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Kartupeļi

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Kases aparāti

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Katedrāles

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................45

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli .......................69

Kautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Kāpnes

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Galdnieku darbi ................................................................................52

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Kāzu organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Kempingi

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................42

Keramikas izstrādājumi

Daiļamatniecība ................................................................................48

Keramzīts

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Kinoaparatūra

Fotopakalpojumi un fotopreces ....................................51

Kinofilmu izplatīšana

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................70

Kinoteātri

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................70

Klavieru skaņošana

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................61

Klosteri

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................45

Klubi Biedrības, nodibinājumi .................................................46

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................54

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ...56

Sporta klubi ...........................................................................................70

Koka izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Daiļamatniecība ................................................................................48

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................49

Galdnieku darbi ................................................................................52

Kokapstrāde ..........................................................................................55

Kokapstrāde ........................................................................................................55

Kokapstrādes iekārtas un instrumenti; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................55

Kokmateriāli; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .........55

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde ........................55

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ............................................55

Kokzāģētavas Kokapstrāde .........................................................55

Koledžas Izglītība, augstākā ......................................................53

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi .............................46

Komisijas apģērbi un apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........41

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................58

Kompaktdiski Datoru programmatūra .............................49

Kompjūteri

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Koncertzāles

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................70

Kondicionētāji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un

iekārtas; ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................72

Konditorejas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................56

34


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

M

Konfektes

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................56

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Konferenču organizēšana

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Konferenču zāles aprīkojums

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Kontaktlēcas Aptiekas .......................................................................42

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................62

Kontroles dienesti ........................................................................................56

Kopmītnes Viesnīcas ...........................................................................72

Kori

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Kosmētika

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............62

Kosmētiskais remonts

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Kosmētiskie kabineti

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

Kravas automobiļi; apkope un rezerves daļas ..........56

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..................................................56

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................56

Krājaizdevumu sabiedrības

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................51

Krāsainie metāli Metālapstrāde ...............................................59

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................59

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana ...............51

Kredītkartes Bankas .............................................................................45

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana .............................58

Krematorija

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............40

Kristīgās misijas un savienības

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................45

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi .................56

Kultūras mantojums Muzeji ..........................................................61

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Kultūras nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............56

Kurpnieki Apavu labošana ............................................................40

Kursi Apmācība, autovadītāju ..................................................41

Apmācība, kursi ................................................................................41

Ķieģeļi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Ķīmiskā tīrīšana ..............................................................................................57

L, Ļ

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ...................................46

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......69

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana ........................................................................................................57

Labības pārstrāde Graudu pārstrāde ...............................52

Laikraksti Preses izdevumi ..........................................................67

Lampas

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................41

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..........................................................57

Lauksaimniecības inventārs

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ..................................57

Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................................57

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........................57

Lauksaimniecības tehnikas noma

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Ledus ražošana un tirdzniecība

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Ledusskapji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Ledusskapju labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Lentes

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Liceji Izglītība, vispārējā .................................................................53

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ............................................48

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................58

Lietussargu labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Limonāde

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Linu izstrādājumi Daiļamatniecība .......................................48

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Līmplēves

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Logi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................49

Logu mazgāšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Lombardi, ieķīlāšana ................................................................................58

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................58

Lopbarības piedevas

Lopbarība; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................58

Lopkautuves

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Lopkopība ..............................................................................................................58

M

Magnetofoni

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Magnetofonu labošana

Audio un video tehnikas labošana .............................43

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................58

Maizes cepšana

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................58

Maizes tirdzniecība

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................58

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Majonēze

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Makaroni

Maize, miltu izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................58

Makšķerēšanas piederumi

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................58

Malka

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................56

Markīzes

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................73

Marķēšana

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana ...................53

Masāža

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

Mazuts

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................56

Mājturība

Apmācība, kursi ................................................................................41

Mākslas darbu tirdzniecība

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas ...............58

Mākslas saloni, izstāžu zāles, galerijas .............................58

Mākslas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................53

Mākslas studijas Apmācība, kursi ........................................41

Mākslinieku darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Mārketings

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................58

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ....................46

Medikamenti Aptiekas .......................................................................42

Medību un makšķerēšanas piederumi ................................58

Medus Biškopība, biškopības produkti .......................46

Meliorācijas darbi .........................................................................................59

Metalogrāfija Metālapstrāde .......................................................59

Metāla detektori Metālapstrāde ...............................................59

Metāla konstrukcijas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Metālapstrāde ...................................................................................................59

Metālapstrādes iekārtas un instrumenti

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Metāldizains Metālapstrāde ........................................................59

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Metālkalumi

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Metāllūžņi

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................59

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................59

Metināšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Metālapstrāde .....................................................................................59

Metināšanas iekārtas un materiāli

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

35


M

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Meža ogu un sēņu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Mežizstrāde ..........................................................................................................59

Mežkopība Mežsaimniecība .......................................................60

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................60

Mežniecības Mežsaimniecība ...................................................60

Mežsaimniecība ..............................................................................................60

Mēbeles datortehnikai

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Mērces

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Mērniecība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................52

Mērnieki

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................52

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ...............................72

Mikroautobusu noma Auto noma ..........................................43

Minerālmēsli

Agroķīmija, mēslošanas līdzekļi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................40

Minerālūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Ministrijas

Valsts institūcijas ............................................................................72

Ministru kabinets

Valsts institūcijas ............................................................................72

Mobilie telefoni

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Mopēdi

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................61

Morgi

Apbedīšanas pakalpojumi un

piederumi .........................................................................................................40

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...............61

Motociklu rezerves daļas

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................61

Motorolleri

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................61

Motorzāģi

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Muzeji ..........................................................................................................................61

Mūrnieku darbi

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ..................................41

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

serviss .................................................................................................................61

Mūzikas skolas

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................53

Mūzikas un naktsklubi, deju zāles ...........................................61

N, Ņ

Naftas produkti

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Naglas

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Naktsklubi

Mūzikas un naktsklubi, deju zāles .............................61

Namdari Galdnieku darbi ..............................................................52

Namu apsaimniekošana .......................................................................61

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana .................61

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas .................72

Naudas apmaiņa Bankas ...............................................................45

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................51

Neaustie materiāli

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Nekustamais īpašums .............................................................................62

Nekustamā īpašuma vērtēšana

Nekustamais īpašums ...............................................................62

Nestandarta izstrādājumu ražošana

Metālapstrāde .....................................................................................59

Nevalstiskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Nodarbinātības dienesti

Darbā iekārtošana ..........................................................................49

Nodibinājumi Biedrības, nodibinājumi ...........................46

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti ........................56

Nodokļu konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Nojumes

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................73

Noma ............................................................................................................................62

Nometinājumu vietas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Notāri ...........................................................................................................................62

Numismātika Biedrības, nodibinājumi ...........................46

O

Ogas

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................43

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................49

Ogles

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................56

Olas Pārtikas tirdzniecība, veikali ......................................65

Putnkopība .............................................................................................68

Opera un operete

Teātri, kinoteātri un koncertzāles .................................70

Optika, brilles Aptiekas .....................................................................42

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................62

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts .....................................................62

Orķestri

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Ortopēdiskie apavi

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................40

P

Padome Pašvaldības ..........................................................................63

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi ................................54

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................49

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Lopkopība ................................................................................................58

Paklāji

Grīdas segumi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Paklāju noma Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................71

Paklāju tīrīšana Ķīmiskā tīrīšana ............................................57

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ............................................53

Pansijas Viesnīcas .................................................................................72

Pansionāti

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......69

Papīrmalkas tirdzniecība

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............62

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .....................................55

Parketa kopšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Parketa likšana

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Grīdas segumi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Parkets

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Grīdas segumi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................52

Parūkas un šinjoni

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

Pasažieru pārvadājumi* ........................................................................62

Pasākumi, svinības, banketi

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Pasākumu biļešu izplatīšana

Pasākumu organizēšana ........................................................62

Pasākumu organizēšana ......................................................................62

Pasts .............................................................................................................................62

Pašdarbības kolektīvi

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Pašvaldības ..........................................................................................................63

Pašvaldības policija

Policija, valsts un pašvaldības ........................................66

Patentēšana Valsts institūcijas ................................................72

Patērētāju tiesību aizsardzība

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Pārstāvniecības (bezalkoholisko dzērienu)

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Pārtika sportistiem Pārtikas tirdzniecība,

veikali ...................................................................................................................65

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Pārtikas tirdzniecība, veikali ............................................................65

Pārvietošanās serviss

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................56

Peidžeru tīkls

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes ..............................70

Pensijas

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................69

Pensiju fondi

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana ...........................................................................................69

Perifērās iekārtas

Datortehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss ........................................................49

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ......................................51

Piekabes Auto piekabes un treileri ....................................43

Piekabju noma Noma ..........................................................................62

36


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

S

Piekaramie griesti

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Piekļūšanas kontrole

Apsardze, drošība, aizsargierīces ..............................41

Pieminekļu aizsardzība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Pieminekļu izgatavošana

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................40

Piena pārstrāde

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................66

Piena un tā produktu tirdzniecība

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................66

Pienotavas

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................66

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................66

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas

dienesti Valsts institūcijas .....................................................72

Pirtis un saunas ..............................................................................................66

Plātņveida materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Podnieku darbi Daiļamatniecība ............................................48

Pogas

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Policija, valsts un pašvaldības ......................................................66

Poligrāfijas pakalpojumi .......................................................................66

Poliklīnikas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ......66

Preču marķēšana

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana ...................53

Preses aģentūras

Informatīvie pakalpojumi .......................................................53

Preses izdevumi .............................................................................................67

Preses izplatīšana ........................................................................................67

Prezentreklāma Reklāmas pakalpojumi .......................68

Printeri

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Privātdetektīvi

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Privātmāju apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana .........................................................61

Privāto mantu pārvadājumi

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ....................................56

Produktu iepakojuma dizains

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ......................41

Programmnodrošinājums

Datoru programmatūra ............................................................49

Projektēšana Arhitektūra, projektēšana .......................42

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ..................................54

Protezēšana

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................73

Protēžu - ortožu centri

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un

piederumi .........................................................................................................58

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ..............................67

Psihoterapija

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi ...............67

Puķes Ziedi, floristika ........................................................................72

Puķkopība Ziedi, floristika ............................................................72

Pulvermetalurģija Metālapstrāde ...........................................59

Putekļu sūcēji

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Putekļu sūcēju labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Putnkopība ............................................................................................................68

R

Radiācijas kontrole

Vides aizsardzība, ekoloģija ..............................................72

Radio un televīzija ........................................................................................68

Radioaparatūra

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Radioaparātu labošana

Audio un video tehnikas labošana .............................43

Radiodetaļas

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Radiosakaru tehnika

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Radiotelefoni

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Rakstāmlietas

Kancelejas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Raugs

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Rāvējslēdzēji

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Rehabilitācija

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Reklāmas aģentūras

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Reklāmas pakalpojumi ...........................................................................68

Reklāmas suvenīri Reklāmas pakalpojumi ................68

Rekonstrukcija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Reliģiskās organizācijas

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .............................45

Remontdarbnīcas Apavu labošana .....................................40

Audio un video tehnikas labošana ............................43

Auto remonts, apkope ..............................................................43

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...68

Restaurācija

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ...................................51

Revidenti

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ........................52

Riepas

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Riepu remonts Auto remonts, apkope ............................43

Riska pakāpes noteikšana darba vietai

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Rotaļlietas

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................45

Ruberoīds

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

S, Š

Sabiedriskais transports, autoostas ......................................68

Sabiedriskās attiecības .........................................................................68

Sabiedriskās organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Sadzīves pakalpojumi Apavu labošana ..........................40

Audio un video tehnikas labošana ............................43

Ķīmiskā tīrīšana ................................................................................57

Noma .............................................................................................................62

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana ...68

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Veļas mazgāšana ............................................................................72

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Sadzīves tehnikas un priekšmetu labošana .................68

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Saldējums

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................66

Saldumi

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................56

Sanatorijas

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Santehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Santehniskie darbi .......................................................................................69

Sargi Apsardze, drošība, aizsargierīces .....................41

Sastatnes

Celtniecības tehnika un iekārtas; ražošana,

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................48

Saunas Pirtis un saunas ................................................................66

Sausie maisījumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Savienības Biedrības, nodibinājumi .................................46

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..........................................53

Sāls

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Seifi (glabātuves) Bankas ...............................................................45

Selekcija Lopkopība ............................................................................58

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................69

Semināri

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................69

Sēklkopība

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................69

Sēņu un ogu uzpirkšana

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un

sagāde .................................................................................................................57

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .........................................55

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................65

Piens un piena produkti; pārstrāde,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................66

Signalizācija Apsardze, drošība,

aizsargierīces ..............................................................................................41

Auto remonts, apkope ..............................................................43

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................71

Siltumapgāde un siltumtīkli ..............................................................69

37


S

Alfabētiskais nozaru saraksts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Siltumizolācijas darbi

Celtniecības,

restaurācijas un remonta darbi .............................................47

Siltumizolācijas materiāli

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ........................49

Ziedi, floristika ....................................................................................72

Siltumtehnika .....................................................................................................69

Skaistumkopšana, frizētavas ..........................................................69

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums

Skaistumkopšana, frizētavas ............................................69

Skārdnieku darbi Jumtu segumi,

jumiķu darbi ..................................................................................................54

Skolas Apmācība, autovadītāju .............................................41

Izglītība, mākslas un mūzikas ..........................................53

Izglītība, vispārējā ..........................................................................53

Sporta skolas .......................................................................................70

Skolēnu jaunrade

Jaunrades centri, interešu klubi ...................................54

Skolu valde Izglītība, vispārējā ...............................................53

Slēģi

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................49

Smago automobiļu noma

Autotransporta pakalpojumi ..............................................44

Smērvielas

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

degvielas uzpildes stacijas ........................................................49

Smilts

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .....................69

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas ..............................69

Somas; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Somu pirtis Pirtis un saunas ......................................................66

SPA Skaistumkopšana, frizētavas .....................................69

Viesnīcas ...................................................................................................72

Speciālistu apmācība Apmācība,

autovadītāju ..................................................................................................41

Apmācība, kursi ................................................................................41

Spectērpi

Darba apģērbs un darba aizsardzības

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................48

Spirts

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Sporta celtnes un bāzes .......................................................................70

Sporta federācijas Biedrības, nodibinājumi .............46

Sporta klubi ..........................................................................................................70

Sporta organizācijas

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Sporta skolas .....................................................................................................70

Sporta un tūrisma inventāra noma Noma ......................62

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................70

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................70

Stadioni Sporta celtnes un bāzes .......................................70

Starpsienas

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Stādi

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................69

Stieples

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................59

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Sulas

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Suņu frizētavas

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................50

Suvenīri Reklāmas pakalpojumi ............................................68

Suvenīri, dāvanas ...........................................................................70

Suvenīri, dāvanas .........................................................................................70

Sūkņu stacijas Ūdensapgāde un

kanalizācija ....................................................................................................71

Svari

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Sveces

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Svinību organizēšana Pasākumu

organizēšana ...............................................................................................62

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .....................................70

Šķiltavas

Tabakas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Šujmašīnu labošana

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Šujmašīnu tirdzniecība

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Šūšanas piederumi

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................52

T

Tabakas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Taksometru pakalpojumi ......................................................................70

Tapetes

Apdares materiāli; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................41

Tara

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana ...................53

Tautas nami

Kultūras centri un mākslinieciskie

kolektīvi ..............................................................................................................56

Tautastērpi Daiļamatniecība ........................................................48

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi .................53

Teātri, kinoteātri un koncertzāles ...............................................70

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .........................................69

Tehniskās kultūras

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Telefonaparāti

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................68

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi ...................53

Televizori

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Televizoru remonts

Audio un video tehnikas labošana .............................43

Televīzija Radio un televīzija .......................................................68

Telpu noma ............................................................................................................70

Telpu uzkopšana

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ...............................70

Teoloģiskā izglītība Izglītība, augstākā ............................53

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ..................69

Tēja

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................54

Tēlnieki

Akmens apstrāde,

pieminekļu izgatavošana ..............................................................40

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ....................................................54

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ..........................54

Tiesu medicīniskā ekspertīze

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Tiltu un tuneļu būve

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .............48

Tipogrāfijas, iespieddarbi

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................66

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Tirgi ................................................................................................................................71

Tirgzinības

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Tīrīšanas darbi un iekārtas ................................................................71

Topogrāfija

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................52

Traktori

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Traktortehnikas uzraudzība

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................44

Tramvaju un trolejbusu parks

Sabiedriskais transports, autoostas ........................68

Transportlīdzekļu reģistrācija

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................44

Transportlīdzekļu tehniskā apskate

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ..........................44

Treileru noma Auto noma ...............................................................43

Trenažieri

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................70

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................71

Truškopība Lopkopība .......................................................................58

Tulkošana ...............................................................................................................71

Turbīnas Auto remonts, apkope ............................................43

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .......................43

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................44

Tūrisma informācijas centri

Tūrisms un ceļojumi .....................................................................71

Tūrisma inventārs

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................70

Tūrisms un ceļojumi ...................................................................................71

U, Ū

Ugunsdrošības kontrole

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................71

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ........71

Ugunsdzēšanas iekārtas

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................71

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi .......................................71

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā

Celtniecības, restaurācijas un remonta

darbi .......................................................................................................................47

Uzkopšanas darbi

Tīrīšanas darbi un iekārtas ..................................................71

Uzņēmējdarbības konsultācijas

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un

pakalpojumi ...................................................................................................50

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas ............................72

Uztura bagātinātāji, vitamīni

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi .......................................53

38


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Alfabētiskais nozaru saraksts

Ž

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi ........................53

Ūdens

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................50

Ūdens attīrīšana

Ūdensapgāde un kanalizācija ..........................................71

Ūdensapgāde un kanalizācija ........................................................71

V

Vadi

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Vainagi Ziedi, floristika .....................................................................72

Vakarskolas Izglītība, vispārējā ..............................................53

Vakuuma iesaiņojums

Iepakojums, iesaiņošana, marķēšana ...................53

Valodu atestācija

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Valsts iestādes, organizācijas Arhīvi ...................................42

Kontroles dienesti ..........................................................................56

Valsts institūcijas ............................................................................72

Valsts institūcijas ..........................................................................................72

Valūtas maiņa

Finanšu darbība, kreditēšana ..........................................51

Vārti, žogi ................................................................................................................72

Veidlapas Poligrāfijas pakalpojumi ...................................66

Veikalu iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Tirdzniecības iekārtas; ražošana, remonts,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Velosipēdi

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................70

Veļa

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Veļas mazgājamās mašīnas

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Veļas mazgājamo mašīnu remonts

Sadzīves tehnikas un priekšmetu

labošana ............................................................................................................68

Veļas mazgāšana ...........................................................................................72

Ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas un

iekārtas; ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................72

Veselības aprūpe

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas

centri ......................................................................................................................66

Zobārstniecība un mutes higiēna ................................73

Veselības produkti

Pārtikas tirdzniecība, veikali ..............................................65

Veterinārija ............................................................................................................72

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ..............................................72

Vēja ģeneratoru ekspluatācija

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ..........................50

Vēja ģeneratoru projektēšana, izgatavošana,

tirdzniecība

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;

ražošana, remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................51

Vērtslietu glabāšana Bankas .......................................................45

Lombardi, ieķīlāšana ..................................................................58

Video datu projektori

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Biroja iekārtas un tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................46

Videoaparatūra

Audio un video tehnika, tās detaļas;

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............43

Videoaparatūras labošana

Audio un video tehnikas labošana .............................43

Vides aizsardzība, ekoloģija ............................................................72

Vides reklāma Reklāmas pakalpojumi ...........................68

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ..............................................53

Viesnīcas .................................................................................................................72

Viesu nami

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................42

Vilnas pārstrāde

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Vilnas uzpirkšana

Tekstilizstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................70

Vimpeļi Daiļamatniecība .................................................................48

Reklāmas pakalpojumi .............................................................68

Virtuves iekārtas

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................60

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ...............................53

Vitamīni Aptiekas .....................................................................................42

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Vizītkaršu izgatavošana

Poligrāfijas pakalpojumi .........................................................66

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ........................71

Vulkanizācija Auto remonts, apkope ................................43

Z, Ž

Zāģmateriāli

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................55

Zālāju pļāvēji

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................49

Zāles Aptiekas ............................................................................................42

Zārki

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ............40

Zeķes

Trikotāžas izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................71

Zemes apstrāde

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Zemes dienests Valsts institūcijas ......................................72

Zemes ierīcība

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,

topogrāfija .......................................................................................................52

Zemes komisijas Valsts institūcijas ....................................72

Zemes konsultācijas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Nekustamais īpašums ...............................................................62

Zemesgrāmatu nodaļas

Juridiskie pakalpojumi .............................................................54

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības

Dārzkopība, dārzeņkopība ...................................................49

Lauksaimniecība, bioloģiskā ............................................57

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...................57

Lauksaimniecības pakalpojumi .....................................57

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,

noma ......................................................................................................................57

Lopkopība ................................................................................................58

Zibensnovedēju uzstādīšana

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas

dienesti ...............................................................................................................71

Ziedi, floristika ..................................................................................................72

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ......................72

Ziemassvētku preces

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība .................................................................................68

Zinātniskā pētniecība ...............................................................................73

Ziņu aģentūras un dienesti

Informatīvie pakalpojumi .......................................................53

Zirgkopība, zirglietas ................................................................................73

Zirglietas Zirgkopība, zirglietas ..............................................73

Zirgu izjādes un noma

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu

nami ........................................................................................................................42

Zirgkopība, zirglietas ..................................................................73

Zivkopība un zvejniecība ...................................................................73

Zīdaiņu nami Bērnu nami un aprūpe ................................45

Zīmogu izgatavošana ...............................................................................73

Zobārstniecība un mutes higiēna ..............................................73

Zooloģiskais dārzs Atpūtas parki un dārzi .................43

Zooveikali

Dzīvnieku kopšana un tirdzniecība ...........................50

Zvejas rīki

Medību un makšķerēšanas piederumi ..................58

Zivkopība un zvejniecība .....................................................73

Zvejniecība Zivkopība un zvejniecība ...........................73

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................73

Želatīns

Pārtikas piedevas, garšvielas; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...........................................65

Žēlsirdības kustība

Biedrības, nodibinājumi ..........................................................46

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .......69

Žogi Vārti, žogi ...........................................................................................72

Žurnāli Preses izdevumi .................................................................67

39


A

Advokāti -

Apbedīšanas...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Nozaru daļa

Advokāti

Skrajānes L. zvērinātas advokātes

privātprakse, Madona, Saules 13 ...............................29 181286

Zepa R. zvērināta advokāte

Madona, Poruka 2 ...........................................................................26 337173

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150

Mob. tālr. .............................................................................26 550808

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv

http://www.azbirojs.lv

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa

veida juridiskos pakalpojumus.

Agroķīmija, mēslošanas

līdzekļi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Vainagi, ZS, Madona, Saules 59 ........................................648 22697

Akmens apstrāde, pieminekļu

izgatavošana

BalticAkmens, SIA, Filiāle

Varakļāni, Skolas 30 ......................................................................26 909999

Diabazs A, SIA, Akmeņkaļu darbnīca

Madona, Cesvaines 14 ..............................................................29 289198

Skaldnis AG, SIA .................................................................................

Madonas n., Sarkaņu p., “Slāpe”,

LV 4870 .........................................................................................................................

Mob. tālr. ..............................................................................29 194717

Akmens apstrāde, pieminekļu

izgatavošana

Slāpe, akmeņkaļu darbnīca

Sarkaņu p., Slāpe ............................................................................29 194717

Antikvāri priekšmeti,

antikvariāti; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Seifs, SIA, Antikvariāts

Madona, Saules 7a - 2.st. ........................................................29 438834

Apavi; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Euroskor, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................648 60078

Kleopatra, SIA Ramoda veikals

Madonas n., Madona, Saules 3, LV 4801

Darba laiks ............................P.-Pt. 10-17.30, S. 9-14

Mob. tālr. ..............................................................................29 459193

Apavu, aksesuāru tirdzniecība

Papēdis, veikals

Madonas n., Madona, Saules 6 (T/C Rimi),

LV 4801

Mob. tālr. ..............................................................................29 459193

Venda-2, SIA, Veikals

Madona, Raiņa 6 ..............................................................................648 22255

Vigo, veikals, Madona, Poruka 3 .......................................648 21036

Ādere A, SIA

Madonas n., Madona,

Rīgas 2a, LV 4801

Tālr. .....................................................648 60929, 26 450438

Ziedi, pušķi, vainagi

“Puķītes”, veikals

Madonas n., Madona, Rūpniecības 49

(t/c MAXIMA), LV 4801

Mob. tālr. .............................................................................26 043944

“Puķītes”, veikals

Madonas n., Madona, Saules 6 (t/c RIMI),

LV 4801

Mob. tālr. .............................................................................20 021404

DB Group, SIA, Madona, Valmieras 8a ......................29 770817

Kruma, SIA, Madona, Augu 26 ............................................26 312262

Krustaceles NA, SIA, Madona, Rīgas 10 .................26 399673

Krustaceles NA, SIA, Apbedīšanas

pakalpojumu birojs

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 4 ................................................................26 399673

Krustaceles NA, SIA, Apbedīšanas

pakalpojumu birojs

Lubāna, Baložu 2 .............................................................................26 399673

Krustaceles, SIA, Cesvaine, Pils 1a ..............................25 862465

Krustaceles, SIA, Apbedīšanas

pakalpojumu birojs

Madona, Saules 21 ........................................................................25 862465

Ozīriss, apbedīšanas birojs Madonā

Madona, Saules 24 ........................................................................29 123891

Recessus, apbedīšanas birojs

Madona, Augu 26 ............................................................................26 312262

Revans, SIA, Apbedīšanas birojs

Varakļāni, Skolas 1 .........................................................................27 882381

Ritums,

apbedīšanas pakalpojumu birojs

Madona, Blaumaņa 6 ..................................................................28 315908

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apavu labošana

Madonas invalīdu atbalsta centrs,

Darbnīca, Madona, Parka 4 .............................(k.t.) 648 22041

40

Apbedīšanas pakalpojumi un

piederumi

AK Kapsētu pārvalde, SIA

Madona, Augu 26 ............................................................................26 312262

Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojs

Madona, Rūpniecības 32 .........................................................26 312262

Arņa Krūmiņa apbedīšanas birojs, Filiāle

Madona, Augu 26 ............................................................................26 312262

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Apdares... -

Apsardze...

A

Apdares materiāli; ražošana,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

Kamil Pluss, SIA, Veikals

Varakļāni, Daugavpils 2 ..............................................................648 66018

Kamil Pluss, SIA, Veikals

Varakļāni, Rīgas 11 .........................................................................648 66017

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apgaismes tehnika; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Gulbenes Auto-moto, SIA, Madonas

filiāle, Madona, Saules 63b ..................................................29 266499

Heliks A, SIA, Autoskola

Ērgļu p., Ērgļi, Oškalna 6 .........................................................29 111090

Heliks A, SIA, Autoskola

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 6 .....................29 111090

Heliks A, SIA, Autoskola

Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 6 ..........................................29 111090

Apdrošināšana

ADB Gjensidige, Latvijas filiāle, Madonas

nodaļa, Madona, Saules 13a ............................................648 25571

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle

Madonas nodaļa, Madona, Saules 17 ..................648 07230

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle

Madonas nodaļa, Varakļānu Pārdošanas punkts

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................648 66048

BTA Baltic Insurance Company, AAS,

Ziemeļu reģions, Klientu darījumu centrs Madona

Madona, Saules 16 ........................................................................25 480872

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle,

Madonas pārstāvniecība

Madona, Poruka 2 ...........................................................................648 22108

Piedāvājumi no citiem reģioniem

SEO risinājumi

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Apģērbs; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Aivelīna, SIA

Barkavas p., Barkava, Parka 4 ............................................26 160503

Akcents, veikals, Madona, Saules 9 .............................29 119334

Apģērbu Outlet, veikals

Madona, Rīgas 4b ...........................................................................20 004620

Daces Prodnieces, IK

Madona, Saules 13a .....................................................................29 773601

Duets, veikals, Madona, Poruka 4 ...................................26 332678

Karasik, SIA, Madona, Rīgas 4a ........................................648 23124

Kleido, SIA, Madona, Poruka 4 ...........................................26 332678

Kleopatra, veikals, Madona, Saules 3 ........................648 26333

Krauv, SIA, Madona, Saules 9 ..............................................29 414112

L & S-5, SIA, Madona, E.Veidenbauma 6 .................28 399092

Laurux, SIA, Kāzu salons

Ērgļu p., Ērgļi, J. Grota 9 - 8 ..................................................29 702870

Lianda, veikals, Madona, Saules 13a ..........................29 773601

Maijs N, SIA, Madona, Tirgus 4 ..........................................648 22037

MiLLu, veikals, Madona, Raiņa 34 ..................................26 811353

Mūsu apģērbi, veikals

Madona, Saules 3 ...........................................................................648 21060

Papēdis, veikals, Madona, Saules 6 .............................29 459193

Rebus JIKS, SIA, Madona, Rīgas 4b ...........................20 004620

Rēzija, veikals, Madona, Saules 9 ...................................29 414112

Apmācība, autovadītāju

Auto Flora, SIA, Madona, Skolas 10 ............................29 448739

Auto Flora, SIA, Filiāle

Barkavas p., Barkava, Dzirnavu 1 ....................................29 448739

Auto Flora, SIA, Filiāle

Varakļāni, Jaunatnes 2 ................................................................29 448739

Borgs & Co, SIA, Varakļāni, Pils 23 - 2 ......................29 533811

Heliks A, SIA, Autoskola

Madona, Valdemāra bulvāris 2a ........................................29 111090

Kadri, SIA, Autoskola

Madona, Saules 4a - 2.st. ........................................................26 895577

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Gulbenes Auto-moto, SIA

Gulbenes n., Gulbene, Kļavu 30, LV 4401

Mob. tālr. ..............................................................................26 605605

Alūksnes n., Alūksne, Pils 21, LV 4301

E-pasts: sia.automoto@inbox.lv

http://www.gulbenesautomoto.lv

Sagatavo: A, B, BC1, C, CE, D1, 95. kods

Apmācība, kursi

001A, SIA, Vidzemes filiāle

Madona, Upes 3 - 2.st. ...............................................................648 22775

Apmācību apvienība, SIA

Madona, Saules 13 ........................................................................648 60138

Austrumvidzeme, SIA, Madonas nodaļa

Madona, Rīgas 4 ..............................................................................648 07068

Buts, mācību centrs Madonā

Madona, Poruka 4 ..........................................................................648 22934

Mācību centrs Liepa, SIA, Madonas

filiāle, Madona ..................................................................................26 319666

Mācību un konsultāciju centrs ABC, SIA,

Filiāle, Madona, Saules 13 - 2.st. ...................................648 22848

Pakalnieši, apmācību centrs

Vestienas p., Pakalnieši .............................................................648 28108

Rota, rokdarbu pulciņš

Lazdonas p., Lazdona, Meža 2 ..........................................26 186955

Apsardze, drošība,

aizsargierīces

EVOR.V, SIA

Madona, Rūpniecības 20 k.2 - 601 .................................29 460539

Mega sargs, SIA, Filiāle

Madona, Saieta laukums 2a ..................................................29 450315

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

41


A

Aptiekas -

Atpūtas...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Aptiekas

Alianse-2M, SIA, Aptieka

Varakļānu n., Varakļāni,

Rīgas 13, LV 4838

Tālr. ...................................................................................................648 66106

P.-Pt. 8.00 - 18.00, S. 8.00 - 14.00

Alīna Plus, SIA

Madona, Rūpniecības 20 k.9 ................................................648 07434

Apotheka 78, Lubāna, Ozolu 11 ........................................648 94525

Apotheka Brutuss Cesvainē

Cesvaine, Rīgas 7 ...........................................................................648 52277

Apotheka Brutuss Dzelzavā

Dzelzavas p., Dzelzava, Kļavu 1 ........................................648 28400

Barkavas aptieka

Barkavas p., Barkava, Skolas 1 .........................................648 94597

BENU aptieka 46

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 24 .............................................................648 71614

BENU aptieka 49, Cesvaine, Pils 1a .............................648 52332

Biksēres aptieka, IK

Sarkaņu p., Biksēre, Sudrabi .............................(k.t.) 26 408782

Brīnumzālīte, aptieka

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Ceriņu 1 .........................20 377611

Brīnumzālīte, aptieka

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................20 377609

Brutuss, SIA, Aptieka

Cesvaines n., Cesvaine,

Rīgas 7, LV 4871

Tālr. ...................................................................................................648 52277

Madonas n., Dzelzavas p., Dzelzava,

Kļavu 1, LV 4873

Tālr. ...................................................................................................648 28400

Medikamentu tirdzniecība,

higiēnas preces, parfimērija.

Euroaptieka-17, Madona, Saules 6 ...............................648 22133

Goba-Farm, SIA, Aptieka

Bērzaunes p., Sauleskalns, Raiņa 6 ..............................648 27979

Īrisi, SIA, Barkavas p., Barkava, Skolas 1 ...................648 94597

Liezēres aptieka

Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 3 ......................................648 23234

Lubānas aptieka, SIA, Lubāna, Tilta 17 ...................648 94371

Madonas aptieka XL, Madona, Skolas 29 .............20 377506

Mēness aptieka 51

Madona, Rūpniecības 38 .........................................................20 377437

Priežu aptieka

Madona, Rūpniecības 20 k.9 ................................................648 07434

Priežu aptieka, filiāle

Mārcienas p., Mārciena, Parka 1a ...................................648 20126

Saules lāse, aptieka, Madona, Saules 1 .................20 034752

Saules lāse, aptieka

Praulienas p., Prauliena, Kalna 2 ......................................29 559879

Sentor aptieka Ērgļos

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 3 ................................................................27 017884

Varakļānu aptieka

Varakļāni, Kosmonautu 14 ......................................................27 060186

Viafarma, SIA

Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 3 ......................................648 23234

Arhitektūra, projektēšana

C Projekti, SIA, Madona, Ziedu 4 ....................................29 455017

Ceturtais stils, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a ...................................26 472688

Comment, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20 ......................................26 435589

Commodo, SIA, Aronas p., Kusa, Liepu 1 ..............26 375988

Hidroprojekts, SIA

Barkavas p., Barkava, Pļavu 15 .........................................26 114288

Arhīvi

Cēsu zonālais Valsts arhīvs, Dokumentu

saglabāšanas sektors

Madona, Rīgas 4 ..............................................................................27 043493

Atpūtas bāzes, centri un

kempingi, viesu nami

Aronas dālderi, SIA, Atpūtas centrs

Aronas p., Kusa, Liepu 1 ..........................................................26 362757

Briežkalns,SIA, Slēpošanas bāze

Ērgļu p., Ērgļi, Briežkalns .........................................................648 71633

Brīvdienu māja, Barkavas p., Tiltakalni ......................29 485851

Čiekuri - Shishki, SIA

Vestienas p., Kalna Dzīšļi .........................................................26 339869

Dadzīši, ZS, Atpūtas vieta

Vestienas p., Dadzīši .....................................................................29 428355

Daudzenāni, lauku māja

Ošupes p., Daudzenāni .............................................................28 325158

Dālderi, viesu nams

Varakļānu p., Kokari, Jaunatnes 1 ...................................29 486023

Divi Spilveni, brīvdienu māja

Cesvaine, Lejas Būmaņi ............................................................29 492349

Efeja, tirdzniecības un atpūtas centrs

Madona, Saules 30 ........................................................................648 07416

ET Consulting, SIA

Mārcienas p., Smeceres krogs ...........................................20 559999

ET Consulting, SIA, Viesu nams

Mārcienas p., Smeceres krogs ...........................................20 559999

Ezermāja, SIA

Vestienas p., Vestiena, Salāja 7 .........................................26 805533

Ezernieki, atpūtas un tūrisma centrs

Indrānu p., Ezernieki .....................................................................26 671421

Ērgļu stacija, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Stacijas 1 ..........................................................29 482824

GaiziņStars, SIA, Viesu nams

Bērzaunes p., Smilteņu skola ..............................................26 558644

Gaiziņš, atpūtas komplekss

Bērzaunes p., Gaiziņkalna Tūristu Bāze ....................648 28176

Granti, brīvdienu māja

Cesvaine, Mazā Stacijas 5 ......................................................29 460300

Grašu pils, SIA, Viesu nams, Cesvaine .................29 448937

Ģimenes sēta, SIA, Hostelis

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Ceriņu 6 ........................26 155421

Jaunie Podnieki, brīvdienu māja

Vestienas p., Jaunie Podnieki ..............................................648 28113

Jaunsīļi 12, SIA, Viesu nams

Praulienas p., Jaunsīļi .................................................................29 468692

Jānis, viesu nams, Madona, Valmieras 1 ................648 22220

Kadiķi-A, SIA, Viesu nams

Vestienas p., Vestiena, Ezera 2 ..........................................29 193729

Kalnozoli, viesu nams

Vestienas p., Kalnozoli ................................................................28 893673

Kālezers, SIA, Viesu nams

Vestienas p., Kālezers .................................................................26 521292

Klauģulejas, SIA, Madona, Valmieras 1 ....................648 22220

Klētskalna Celmi, atpūtas vieta

Liezēres p., Klētskalna Celmi ...............................................26 351601

Kučuru dzirnavas, ZS, Viesu nams

Aronas p., Kučuru Dzirnavas ................................................26 138086

Kurtsalas, viesu nams

Aronas p., Kurtsalas ......................................................................26 347799

Lielie Kupri, piemājas saimniecība

Aronas p., Lielie Kupri .................................................................26 200599

Liepāres, brīvdienu māja

Murmastienes p., Liepāres 1 ................................................26 412299

Linkas dīķi, atpūtas bāze

Liezēres p., Liezēre ........................................................................29 388414

Madonas atrakcijas, SIA, Madona, Sila 2 ............29 130801

Mārcienas muiža, viesu nams

Mārcienas p., Lejas Patmalnieki ........................................648 07300

Naktsvijoles, viesu nams

Kalsnavas p., Līdumi ....................................................................648 26215

NFJ, SIA, Vestienas p., Jaunie Podnieki .....................648 28113

Pelādes, A. Čaka vasaras māja

Bērzaunes p., Pelādas ................................................................29 174945

Pie sievasmātes, brīvdienu māja

Cesvaines p., Grūbas ..................................................................29 247779

Piekūni, brīvdienu māja

Vestienas p., Dravēni ..................................................(k.t.) 29 416180

Raibais Asaris, SIA, Viesu nams

Varakļānu p., Stradiņi ...................................................................22 337701

Rozītes, kempings

Cesvaines n., Cesvaines p., “Mežrozītes”,

LV 4871

Mob. tālr. .............................................................................26 525281

E-pasts: liga.ozols.lg@gmail.com

Kempings “Rozītes” piedāvā izmitināt

līdz 19 cilvēkiem, bet ir arī iespēja

nakšņot teltīs. Viesiem ir iespēja

pieteikt pirts pakalpojumu.

Rustēni, SIA, Brīvdienu māja

Liezēres p., Rustēni .......................................................................26 520505

Silmalas, brīvdienu mājas

Madona, Sila 2 ...................................................................................29 130801

Šubrakkrasti, SIA, Viesu nams

Bērzaunes p., Kalnozoli .............................................................648 00349

Trizelnieku Ignatiņi, brīvdienu māja

Murmastienes p., Trizelnieku Ignatiņi ...........................26 528739

UpeNes, SIA, Lubāna, Ozolu 7 ...........................................26 323552

Upes Sausītes, brīvdienu māja

Sausnējas p., Upes Sausītes ...............................................29 204229

V N Kalnozoli, SIA

Vestienas p., Kalnozoli ...............................................................28 893673

Vējkalns, SIA, Viesu nams

Ērgļu p., Ērgļi, Vidzemes 9 .....................................................29 429125

Viešūra kalns, slēpošanas atpūtas

komplekss, Vestienas p., Kalna Dzīšļi .....................26 339869

Zīļulejas, brīvdienu māja

Dzelzavas p., Dzelzava, Kļavu 17 .....................................26 465591

Zvaigznītes, ZS, Viesu māja

Indrānu p., Zvaigznītes ...............................................................26 825836

42

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Atpūtas... -

Auto...

A

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kundziņi, viesu nams, pirts

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013

Mob. tālr. .............................................................................29 144380

http://www.kundzini.lv

Audio un video tehnika, tās

detaļas; ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Kvarcs, SIA

Madonas n., Madona,

Rīgas 11a, LV 4801 .................................................648 60378

Varakļānu n., Varakļāni,

Rīgas 13, LV 4838 ......................................................648 66333

http://www.kvarcs.lv

Viss mājai, veikals, Lubāna, Ozolu 11 ........................29 444908

Audio un video tehnikas

labošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Auto piekabes un treileri

Euro Skandi Auto, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 9 ...............................29 252831

Auto remonts, apkope

Atpūtas parki un dārzi

Braku takas . atrakciju parks

Ērgļu p., Braki .....................................................................................29 429125

Audumi, aizkari; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Elīze, veikals, Madona, Saules 17 ...................................648 23586

Maijs N, SIA, Madona, Tirgus 4 ..........................................648 22037

Vīzija, veikals, Madona, Tirgus 4 .......................................648 22037

Augļi, ogas un dārzeņi;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Jāņkalni, ZS, Vestienas p., Jāņkalni ...............................29 169291

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Auto noma

VM autonoma, Madona, Lazdonas 21 ........................29 385831

Arča auto, SIA, Bērzaunes p., Ausekļi ........................26 620174

Ausekļi A, IK, Autoserviss

Madona, Bērzu 8 ..............................................................................26 552255

Auto A un L, IK, Madona, Rūpniecības 45 ..............29 775815

Auto Kusa, SIA, Aronas p., Kusa, Pīlādži .................29 406241

Auto sev, SIA

Madona, Lazdonas 19a ...........................................(k.t.) 648 60987

Auto VAV, SIA, Madona, Rūpniecības 45 ..................29 295233

Bikovs, IK, Madona, Skolas 40a .........................................27 888599

Busu serviss, Madona, Rūpniecības 45 .....................28 819855

Daina 2, SIA, Autoserviss

Lubāna, Oskara Kalpaka 16a ...............................................29 155196

DL Baltic SIA, Madona, Saules 61b ...............................22 114469

DSC auto, SIA, Autoserviss

Ērgļu p., Ruģēni ................................................................................26 491936

Edgars Plus, SIA, Cesvaine, Pils 5 ................................29 129269

EIB, SIA, Autoserviss

Ērgļu p., Ērgļi, Cēsu 8 - 9 .......................................(k.t.) 26 565372

FoxAuto, SIA, Autoserviss

Cesvaines p., Sviķi .........................................................................26 460632

Holzwerke Lubāna, SIA, Autoserviss

Lubāna, Klānu 3 ................................................................................26 438822

Jurguci, SIA, Autoserviss un veikals

Cesvaine, A.Saulieša 9 ...............................................................648 52111

KN autoklubs, SIA, Madona, Saules 63e ................20 454017

Laja, SIA, Riepu serviss

Madona, Rūpniecības 49a ......................................................648 60546

Lavaredo, SIA, Autoserviss

Madona, Saules 61 ........................................................................29 274918

Lenzs Z, SIA

Aronas p., Kusa, Mehāniskās darbnīcas ...................26 406605

Mad Eva, SIA

Madonas n., Madona,

Saules 63b, LV 4801

Mob. tālr. .............................................................................29 276142

Diagnostika, remonts,

Mercedes-Benz kravas, vieglajām

automašīnām un autobusiem. Visa

veida starteru, ģeneratoru remonts.

Madonas mašīnmeistars, SIA

Madona, Gaujas 34 .......................................................................26 603081

Mans laiks, IU, Lubāna, Stacijas 7 ...................................29 193663

MB Sprinter Serviss, IK

Madona, Rūpniecības 45 .........................................................28 819855

Meļņi-3, SIA, Autoserviss

Varakļāni, Jaunatnes 15 ..........................................(k.t.) 648 60852

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

43


A

Auto... -

Autotransporta...

MM motors, SIA

Madona, Saules 61 ........................................................................29 449129

Oktāvija, autoserviss

Ērgļu p., Ērgļi, Mehanizatoru 2a ........................................29 127238

Hanzas auto, SIA

Jēkabpils, Rīgas 224, LV 5202

Mob. tālr. ..............................................................................29 633332

E-pasts: jekabpils@krown.lv

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Dipex, SIA, Veikals

Salaspils n., Salaspils, Maskavas 9b,

LV 2121

Mob. tālr. ..............................................................................22 511113

Rīga, Lāčplēša 145, LV 1003

Mob. tālr. ..............................................................................29 990116

Auto rezervju daļu mazumtirdzniecība un

vairumtirdzniecība, piegāde visā

Latvijā 1-2 dienu laikā. Labākās cenas,

iepērkoties internetveikalā www.dipex.lv.

Tinda C, SIA

Smiltenes n., Smiltene,

Daugavas 10a, LV 4729

Tālr. .....................................................647 72147, 26 330338

Auto rezerves daļas, signalizācija,

diagnostika

Auto tehniskā apskate,

reģistrācija

Signāls R, SIA, Madona, Lazdonas 21 .......................648 60988

Sparauto, SIA, Madona, Lazdonas 4 - 4 ...................29 431292

Sports & Co, SIA, Autoserviss

Madona, Cesvaines 28 ...............................................................28 239777

Wash & Go, SIA

Cesvaine, Celtnieku 3 - 7 .........................................................20 449494

Zvirgzdi Auto, SIA, Autoserviss

Barkavas p., Zvirgzdi ....................................................................29 418770

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Auto rezerves daļas un

piederumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

ARD Eoltas, SIA, Veikals

Madona, Saules 10 ........................................................................648 22666

Car 4 You Plus, SIA, Filiāle

Madona, Saules 67 ........................................................................28 804477

DM motors

Madona, Rūpniecības 39e ......................................................26 166412

Gultņi..., veikals

Madona, Saules 63 ........................................................................648 22899

Jurguci, SIA, Autoserviss un veikals

Cesvaine, A.Saulieša 9 ..............................................................648 52111

Kurant, SIA

Madona, Rūpniecības 39e ......................................................26 166412

Meldrāji, ZS, Veikals

Varakļāni, 1.maija laukums 3a .............................................29 970429

Rito R, SIA

Madona, Rūpniecības 45 .........................................................29 275473

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,

Madonas nodaļa, Madona, Saules 60 ..................67 025777

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,

Vidzemes reģiona nodaļa, Madonas birojs

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................29 284538

Auto tirdzniecība

Auto VHV, SIA, Madona, Saules 59a .............................648 22227

IMA Signāls, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Centra 4 .......................................648 22024

Līvas, autoplacis, Madona, Saules 61f ......................25 123658

Madonas auto grupa, SIA

Lazdonas p., Grandiņi 1 ............................................................25 999088

SDS Auto, SIA, Veikals

Madona, Saules 54b ....................................................................648 60534

Swed Auto, SIA, Madona, Saules 61f ..........................25 123658

Signāls EM, SIA, Madona, Lazdonas 21 ..................648 23450

Skandibus, SIA, Lazdonas p., Slokas .........................26 412621

Sports & Co, SIA, Autosalons

Madona, Saules 27 ........................................................................29 128665

Autokrāsas, autoķīmija;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Formula, SIA, Veikals

Madona, Rūpniecības 20 .........................................................648 21666

Guna-F, SIA, Filiāle, Madona, Saules 37 ..................27 824541

Kartem, SIA, Aronas p., Kusa, Liepu 1 .........................26 313278

Millenium Oils, SIA, Madona, Raiņa 56c .................20 224485

Transport Group, SIA

Madona, Saules 61e .....................................................................26 618331

Autotransporta pakalpojumi

Arro Buss, SIA, Madona ...........................................................29 626499

44

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Autotransporta... -

Bibliotēkas

B

Ceļavējš-ATP, SIA

Murmastienes p., Murmastiene,

Muižas 2 ....................................................................................................648 23220

MDM-85, SIA

Madona, Saules 60b .....................................................................29 397383

Ripo, SIA

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................29 475038

Bankas

Citadele banka, Madonas klientu

apkalpošanas centrs

Madona, Saules 6 ...........................................................................67 010000

PNB banka, AS, Madonas filiāle

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................67 041100

SEB banka, Madonas finanšu konsultāciju

centrs, Madona, Saules 13 .....................................................................8777

Swedbank, Madonas filiāle

Madona, Saules 16 ........................................................................67 444444

Swedbank, Varakļānu filiāle

(pašapkalpošanās)

Varakļāni, Pils 7d ..............................................................................67 444444

Baznīcas, reliģiskās

organizācijas

Barkavas katoļu baznīca

Barkavas p., Barkava, Parka 5 ............................................26 171746

Barkavas sv. Staņislava Romas katoļu

draudze

Barkavas p., Barkava, Parka 5 ............................................26 171746

Bērzaunes Evaņģēliski luteriskā

draudze, Bērzaunes p., Bērzaune ...............................26 521292

Cesvaines Romas katoļu draudze

Cesvaine, Madonas 3 ................................................(k.t.) 648 52809

Dzelzavas Romas katoļu draudze

Dzelzavas p., Bučauska ..........................................(k.t.) 648 52809

Ērgļu Evaņģēliski luteriskā draudze

Ērgļu p., Ērgļi, Zaļā 31 - 12 .....................................................26 520731

Ērgļu Romas katoļu draudze

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 10 ...........................................(k.t.) 648 71555

Jaunā paaudze, draudze

Madona, Rūpniecības 39 .........................................................648 60664

Lubānas Evaņģēliski luteriskā draudze

Lubāna, Baznīcas 1 .......................................................................648 94471

Lubānas Romas katoļu draudze

Lubāna, Brīvības 7 ........................................................(k.t.) 648 94694

Ļaudonas Evaņģēliski luteriskā draudze

Ļaudonas p., Ļaudona, Liepu 10 ....................(k.t.) 648 23403

Ļaudonas Romas katoļu draudze

Ļaudonas p., Pagrabiņš 15a .................................................648 23108

Madonas Evaņģēliski luteriskā draudze

Madona, O.Kalpaka 21 .............................................(k.t.) 648 21135

Madonas pareizticīgo draudze

Madona, Rūpniecības 75 .........................................................29 498028

Madonas Romas katoļu draudze

Madona, Liepājas 13 ....................................................................29 235882

Septītās dienas adventistu Ērgļu draudze

Ērgļu p., Ērgļi, Oškalna 6 .......................................(k.t.) 29 115153

Septītās dienas adventistu Madonas

draudze, Madona, M.Riekstas 1c .................................28 358532

Stirnienes Romas katoļu draudze

Varakļānu p., Stirniene, Satiksmes 9a .........................26 171746

Varakļānu Evaņģēliski luteriskā draudze

Varakļāni, Lubānas 21 ...............................................(k.t.) 648 66006

Varakļānu Romas katoļu draudze

Varakļāni, Rīgas 2 ..........................................................(k.t.) 648 66187

Vestienas Evaņģēliski luteriskā draudze

Vestienas p., Vestiena, Krustceles .................(k.t.) 29 616888

Bērnu nami un aprūpe

Fonds Grašu bērnu ciemats

Cesvaines p., Graši, Grašu Pils ..........................................648 52702

Bērnu preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bizmārīte, veikals

Madona, Rīgas 4a .........................................................(k.t.) 648 23124

KP Indra, SIA, Madona, Saules 7 .....................................648 25451

Levio, SIA, Madona, Blaumaņa 11 ...................................26 426582

Levio, SIA, Veikals, Madona, Poruka 1 .....................26 426582

Pekausis for Kids, SIA

Madona, Saules 39b .....................................................................29 293525

Pekausis Trade, SIA

Madona, Saules 39b .....................................................................29 293525

Rakari, veikals bērniem, KP Indra, SIA

Madonas n., Madona,

Saules 7, LV4801

Tālr. ...................................................................................................648 25451

E-pasts: kpindra@inbox.lv

Bērnu apģērbi, rotaļlietas,

preces jaundzimušajiem

Varavīksne, veikals

Madona, Blaumaņa 11 ...............................................................26 426582

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Bērnudārzi, bērnu

audzināšana

Brīnumdārzs, pirmsskolas izglītības iestāde

Ļaudonas p., Ļaudona, Avotu 3 ........................................648 60915

Brīnumzeme, pirmsskolas izglītības

iestāde, Cesvaine, Celtnieku 1 ........................................648 52347

Degumnieku pamatskola,

Pirmsskolas izglītības grupas

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 13 ................................648 29617

Kastanītis, pirmsskolas izglītības iestāde

Madona, Blaumaņa 19 ...............................................................648 21203

Lācītis Pūks, pirmsskolas izglītības iestāde

Kalsnavas p., Aiviekste, Dzirkstīte ...................................648 10488

Liezēres pamatskola,

Pirmsskolas izglītības grupas

Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 3 ..........................................29 486825

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde

Praulienas p., Prauliena, Pilsdārzi ...................................25 620771

Pienenīte, pirmsskolas izglītības iestāde

Ērgļu p., Ērgļi, J. Grota 2 ..........................................................648 71130

Priedīte, pirmsskolas izglītības iestāde

Madona, Valmieras 17 ................................................................648 07535

Rūķis, pirmsskolas izglītības iestāde

Dzelzavas p., Aizpurve, Bērzu 25 .....................................648 29099

Rūķīši, Lubānas pirmsskolas izglītības

iestāde, Lubāna, Brīvības 17 .............................................648 07532

Saulīte, pirmsskolas izglītības iestāde

Madona, Raiņa 17 ...........................................................................648 60703

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde

Aronas p., Kusa, Melioratoru 3 ...........................................26 200599

Sprīdītis, pirmsskolas izglītības iestāde

Varakļāni, Rēzeknes 1 .................................................................648 66530

Vārpiņa, pirmsskolas izglītības iestāde

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 6 ..........................20 372029

Vestienas pamatskola, Pirmsskolas

izglītības grupas

Vestienas p., Vestiena, Vāverītes .......................................648 28121

Bibliotēkas

Aronas bibliotēka

Aronas p., Dimanti ..........................................................................25 423819

Barkavas bibliotēka

Barkavas p., Barkava, Brīvības 9 ......................................648 60813

Bērzaunes pagasta bibliotēka

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 7 ................................20 372027

Biksēres bibliotēka

Sarkaņu p., Biksēre .......................................................................22 021466

Cesvaines bibliotēka

Cesvaine, Pils 6 .................................................................................648 52586

Degumnieku bibliotēka

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 4 ...................................648 29589

Degumnieku bibliotēka, Ārējās

apkalpošanas punkts

Ošupes p., Ošupe, Ošupe - 1 ..............................................648 29589

Dzelzavas 1. bibliotēka

Dzelzavas p., Dzelzava, Jaunliepiņas ..........................648 29047

Dzelzavas 2. bibliotēka

Dzelzavas p., Aizpurve, Bērzu 13a - 20 ......................648 29141

Ērgļu bibliotēka

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 5 ................................................................648 71430

Jumurdas bibliotēka

Jumurdas p., Jumurda, Ezera 2 ......................(k.t.) 648 29486

Kalsnavas pagasta bibliotēka

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 2 ....................648 07251

Kraukļu bibliotēka

Cesvaines p., Kraukļu skola ..................................................648 00804

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

45


B

Bibliotēkas -

Būvmateriāli...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Kusas bibliotēka

Aronas p., Kusa, Skolas 3 .......................................................648 29852

Lazdonas bibliotēka

Lazdonas p., Lazdona, Meža 2 ..........................................648 26355

Liezēres bibliotēka

Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 3 - 19 ...........................26 160227

Lubānas pilsētas bibliotēka

Lubāna, Oskara Kalpaka 2 .....................................................648 94281

Lubānas pilsētas bibliotēka, Ārējās

apkalpošnas punkts Baloži

Indrānu p., Indrāni, Baloži .......................................................648 00436

Lubānas pilsētas bibliotēka, Bērnu

literatūras nodaļa

Lubāna, Oskara Kalpaka 2 .....................................................648 94691

Ļaudonas pagasta bibliotēka

Ļaudonas p., Ļaudona, Avotu 3 ........................................25 620017

Madonas novada bibliotēka

Madona, Skolas 12 ........................................................................29 471956

Mārcienas pagasta bibliotēka

Mārcienas p., Mārciena, Jaunā 1 .....................................648 60969

Meirānu bibliotēka

Indrānu p., Meirāni, Meirānu Stacija .............................648 29640

Mēdzūlas bibliotēka

Liezēres p., Pumpuri 3 - 8 .......................................................26 393257

Mētrienas bibliotēka

Mētrienas p., Mētriena, Skolas 7 ......................................20 371432

Murmastienes bibliotēka

Murmastienes p., Murmastiene,

Jaunatnes 14 ......................................................................(k.t.) 648 25343

Praulienas bibliotēka

Praulienas p., Prauliena, Kalna 2 ......................................648 60053

Sarkaņu bibliotēka

Sarkaņu p., Sarkaņi, Sarkaņi ................................................26 210523

Sauleskalna bibliotēka

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 6 ..........................20 372027

Sausnējas bibliotēka

Sausnējas p., Sausnēja, Straumes ................................26 242405

Sausnējas bibliotēka, ārējās

apkalpošanas punkts

Sausnējas p., Sidrabiņi, Ozoli .............................................648 29534

Stalīdzānu bibliotēka

Barkavas p., Stalīdzāni, Aiviekstes 2 .............................648 28201

Stirnienes bibliotēka

Varakļānu p., Stirnienes muiža ...........................................27 790016

Varakļānu tautas bibliotēka

Varakļāni, 1.maija laukums 4 ................................................648 60965

Vestienas bibliotēka

Vestienas p., Vestiena, Pagastmāja ...............................648 71659

Viesienas bibliotēka

Aronas p., Lautere,

Lauteres kultūras nams .............................................................648 28025

Biedrības, nodibinājumi

Auxilium, biedrība

Madona, Liepājas 13 ....................................................................29 429518

Brīvi Kristū, biedrība

Madona, Lazdonas 11a .............................................................29 775815

C & U, biedrība

Ērgļu p., Ērgļi, Blaumaņa 2a .................................................26 333400

Caritas Madona, biedrība

Madona, Saules 31 ........................................................................29 461604

Ceļteka, biedrība

Madona, Gravas 9 ...........................................................................29 429518

Cerība, Lubānas pensionāru biedrība

Lubāna, Oskara Kalpaka 3 ...................................(k.t.) 29 395811

Cesvaines sporta halle

Cesvaine, Saules 3 .........................................................................648 52703

Dieviena, biedrība

Vestienas p., Vestiena, Inči .....................................................26 782385

Fonds Žubīte, biedrība

Liezēres p., Kauļi 1 .........................................................................29 561428

International Registry, biedrība

Madona, Dumpu 16 ......................................................................20 076860

Latvijas Autopārvadātāju un līdzbraucēju

klubs, Madona, Saules 40 - 11 ........................................29 429518

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku

arodbiedrība, Madonas starpnovadu arodbiedrības

organizācija

Madona, Saieta laukums 1 - 311a ...................................27 897743

Latvijas Muzeju biedrība

Madona, Skolas 12 ........................................................................29 418187

Latvijas Sarkanais Krusts, Madonas

komiteja, Madona, Parka 4 .................................................26 436684

Lubānas novada amtnieks, biedrība

Lubāna, Oskara Kalpaka 4 .....................................................28 395276

Lubānas Puse, biedrība

Lubāna, Oskara Kalpaka 4 .....................................................28 395276

Madonas augstākās izglītības centrs,

nodibinājums

Madona, Valdemāra bulvāris 6 - 117 ............................25 669667

Madonas grāmatu draugu biedrība

Madona, Poruka 2 ...........................................................................648 60254

Madonas invalīdu atbalsta centrs,

biedrība, Madona, Parka 4 ................................(k.t.) 648 22041

Madonas mākslas skolas atbalsta

biedrība, Madona, Valdemāra bulvāris 3 ...............28 615694

Madonas nevalstisko organizāciju atbalsta

centrs, biedrība, Madona, Parka 4 ............................648 22041

Madonas pilsētas pensionāru biedrība

Madona, Parka 4 ..............................................................................648 22579

Madonas skvoša klubs, biedrība

Madona, Skolas 35 ........................................................................26 328874

Madonas Valsts ģimnāzijas attīstības

fonds, biedrība

Madona, Valdemāra bulvāris 2a ........................................648 07333

Magnolija, Varakļānu pagasta sieviešu

klubs

Varakļānu p., Kokari,

Latgales prospekts 12 .................................................................26 040234

Mārtiņroze, biedrība

Cesvaine, A.Saulieša 12 .........................................(k.t.) 648 52459

Mēs-Barkavas pagastam

Barkavas p., Barkava, Brīvības 7 ......................................28 374223

Mētrienas mednieki, biedrība

Mētrienas p., Mētriena, Mētrienas 5 - 18 ...................20 371424

No sirds uz sirdi, pedagogu un vecāku

biedrība, Lubāna, Brīvības 17 ..........................................648 07532

Nora, Madonas lauku sieviešu klubs

Lazdonas p., Lazdona, Meža 2 ..........................................26 144635

Odzienas ezers, biedrība

Mētrienas p., Mētriena, Mētrienas 5 - 18 ...................648 22551

SOS, dzīvnieku aizsardzība

Praulienas p., Lūši ...........................................................................26 195393

Varakļānu Aspazijas, Sieviešu invalīdu

biedrība, Varakļāni, 1.maija laukums 4 ...................26 833369

Varakļānu novada kultūrizglītības atbalsta

biedrība, Varakļāni, Pils 25 ..................................................29 221493

Vides apsaimniekošanas apvienība

Medņuriests, biedrība

Mētrienas p., Medņuriests .......................................................29 485851

Vidzemes Jauno talantu atbalsta fonds

Madona, Blaumaņa 16 ...............................................................648 60628

Young and Active, biedrība

Madona, Raiņa 37a ........................................................................28 217896

Zalgauskas mantojums, biedrība

Aronas p., Zalgauskas muiža ...............................................29 531812

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Biroja iekārtas un tehnika;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Biškopība, biškopības

produkti

Bitenieks, veikals

Madona, Raiņa 22 ...........................................................................29 494288

Liepāres ll, ZS

Murmastienes p., Liepāres 1 ................................................26 321859

NG Līnija, SIA

Ļaudonas p., Ļaudona, Dzirnavu 1 ................................27 843665

Prauli, ZS

Liezēres p., Prauli ............................................................................29 342986

Šķesteri, ZS, Murmastienes p., Šķesteri ....................29 275738

Būvmateriāli un

būvkonstrukcijas; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Būvnieks, veikals

Ērgļu p., Ērgļi, Rūpniecības 13 ...........................................648 71583

Galdnieku darbi, Sarkaņu p., Putniņi ..........................29 269192

I.Medņa kokapstrādes uzņēmums, SIA, Veikals

Praulienas p., Lazdona 1, Bērzu 9 ..................................29 466342

Jills, SIA, Veikals

Varakļāni, 1.maija laukums 3 ..............................(k.t.) 648 60869

K-Senukai, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................667 78876

Laja, SIA, Veikals

Madona, Rūpniecības 49a ......................................................648 60546

Madonas ceļu būves SIA, būvmateriālu

cehs, Lazdonas p., Karjers ...................................................22 331550

Madonas ceļu būves SIA, veikals

Madona, Rīgas 6 ..............................................................................648 07059

Ņakatas, ZS, Cehs

Ērgļu p., Ērgļi, Ratakalna 1a ..................................................29 113643

SCHWENK Latvija, SIA, Madonas betona

ražotne, Mārcienas p., Kļaviņi ..........................................22 087252

Tirdzniecības nams Kurši, SIA,

Tirdzniecības nams

Madona, Dārza 14 ...........................................................................648 23958

46

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Rīgas būvserviss, SIA

y Skat. reklāmu šajā lapā

Asver, SIA

Bērzaunes p., Bērzaune, Kaplejas ..................................28 657744

Austrumu būvnieks plus,

komandītsabiedrība

Varakļāni, Ozolu 7 ...........................................................................28 372099

Austrumu būvnieks, SIA

Varakļāni, Ozolu 7 ...........................................................................28 372099

Būvmateriāli... -

Celtniecības...

Trast būve, SIA

Mētrienas p., Opsi, Opsi 1 ......................................................29 397518

Turbo būve, SIA

Bērzaunes p., Kalna Grantiņi ................................................648 22242

WSH Solution, SIA

Madona, Gaujas 26 .......................................................................26 446256

Zelta rokas 2, IK

Ērgļu p., Ērgļi, J. Grota 7 ..........................................................29 938687

Zvidze, SIA

Ošupes p., Rasiņas ........................................................................28 325158

C

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Būvuzraudzība, būvvaldes

Cesvaines, Lubānas un Varakļānu novadu

pašvaldību apvienotā būvvalde

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................29 422298

Ērgļu novada pašvaldība, Būvvalde

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 .............................................................648 71298

Madonas novada pašvaldība, Būvvalde

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................648 60097

Celtniecības, restaurācijas un

remonta darbi

A.A. & būvkompānijas, PS

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a ...................................648 22867

Alkor būve, SIA

Madona, Gaismas 6 ......................................................................28 334432

Ance A, SIA

Cesvaine, Parka 1 - 11 ................................................................22 089944

ART Systems, SIA

Barkavas p., Stalīdzāni, Aiviekstes 7 - 5 ....................28 636314

DEVE Būve, SIA

Madona, Skolas 29 ........................................................................26 671516

HETA-būve, SIA

Madona, Dumpu 13 ......................................................................648 07593

Jēkabpils būve, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a .................(k.t.) 648 22867

LRD-3, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 12 - 3 ..........28 340048

Madonas būve, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a ...................................648 22867

Madonas celtnieks, SIA

Madona, M.Riekstas 4 ................................................................648 21241

Manta North, SIA

Sarkaņu p., Biksēre, Kubukalns ........................................25 410444

PRO Build, SIA

Madona, Priežu 13 - 12 ..............................................................29 138500

Raldis, SIA

Dzelzavas p., Puntūzis ................................................................28 380025

Skaidrītes Zepas birojs, SIA

Madona, Saules 41a .....................................................................29 178476

Evento, SIA

Smiltenes n., Launkalnes p., Silva,

”Silva 16A”, LV 4729

Tālr. ..................................................................................................647 74004

E-pasts: evento@evento.lv

http://www.evento.lv

Ēku būvniecība, betonēšana, tāmēšana,

privātmāju būvniecība,

būvtehnikas noma.

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

47


C

Celtniecības... -

Darbarīki...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Daiļamatniecība

Fantāzija, veikals un darbnīca

Madona, Saules 26 ........................................................................26 810138

Ozolkalna klēts, IK, Aušanas un rokdarbu

darbnīca

Sarkaņu p., Biksēre, Libes Ozolkalns ..........................20 215221

Celtniecības tehnika un

iekārtas; ražošana, serviss,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Darba apģērbs un darba

aizsardzības līdzekļi; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ataugas 2018, ZS, Madona, Saules 7 .......................29 482450

Darbam, veikals, Madona, Saules 7 ...........(k.t.) 29 482450

Tamrex, SIA, Veikals, Madona, Saules 59 .............648 27949

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Snickers Production Latvia, SIA

Tukuma n., Tukums, Pasta 12, LV 3101

Tālr. ..................................................................................................631 24333

http://www.snickersworkwear.com

Celtniecības tehnika un

iekārtas: noma

ADZ-G, SIA, Filiāle, Lubāna, Parka 1 ..........................22 019394

Ceļu un tiltu būve, remonts,

uzturēšana

Fundamentum, SIA

Madona, Saules 41b .....................................................................26 390083

Kalna Pakalnieši, ZS

Sarkaņu p., Kalna Pakalnieši ................................................29 478870

Kvalitātes Centrs Būvniecībai, SIA

Ošupes p., Kalnieši ........................................................................22 110052

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS, Alūksnes

ceļu rajons, Madonas nodaļa

Madona, Saules 16 ........................................................................648 07190

Latvijas Valsts ceļi, AS, Madonas nodaļa

Madona, Saules 16 ........................................................................648 60981

Madonas ceļu būves SIA

Madona, Rīgas 6 ..............................................................................648 07060

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Darba drošības organizēšana,

konsultācijas

Sunstar Group, SIA, Madonas birojs

Madona, Saules 13 ........................................................................648 22848

Sunstar Group, SIA, Ugunsdrošības

serviss, Madona, Raiņa 1 ......................................................648 22848

Darbarīki, darbgaldi,

instrumenti; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Henis, SIA, Veikals-noma

Madonas n., Madona,

Saules 57, LV 4801

Tālr. ...................................................................................................648 60666

Mob. tālr. .............................................................................29 433660

http://www.henis.lv

GK dumper, SIA, Praulienas p., Krastiņi ...................29 158009

Würth, SIA, Veikals

Madona, Cesvaines 30 ..............................................................648 22871

48

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Darbā... -

Durvis...

D

Darbā iekārtošana

GP Recruitment, SIA, Madonas filiāle

Madona, Saieta laukums 10 ..................................................648 22061

Nodarbinātības valsts aģentūra, Madonas

filiāle, Madona, Upes 3 ............................................................648 07096

Nodarbinātības valsts aģentūra, Madonas

filiāle, Ērgļu sektors

Ērgļu p., Ērgļi, Blaumaņa 2 ....................................................648 14124

Nodarbinātības valsts aģentūra, Madonas

filiāle, Lubānas sektors, Lubāna, Tilta 5 ............648 60836

Nodarbinātības valsts aģentūra, Madonas

filiāle, Varakļānu sektors

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................648 14119

Datortehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

Brabus, SIA, Madona, Poruka 4 .........................................648 22322

JAST datori, SIA

Madona, Blaumaņa 9 - 2 ..........................................................29 466395

Kvarcs, SIA

Madonas n., Madona,

Rīgas 11a, LV 4801 .................................................648 60378

Varakļānu n., Varakļāni,

Rīgas 13, LV 4838 ......................................................648 66333

http://www.kvarcs.lv

Mājai un Dārzam, veikals

Madona, Rūpniecības 24 .........................................................648 07505

Mežam un dārzam, veikals - serviss

Madona, Lazdonas 9 ....................................................................28 623645

Strautiņi, veikals

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 2 ...............................648 07573

Piedāvājumi no citiem reģioniem

East-West Transit, SIA, 84. degvielas

uzpildes stacija

Ērgļu p., Ērgļi, Piebalgas 2 .....................................................648 85902

East-West Transit, SIA, 86. degvielas

uzpildes stacija

Bērzaunes p., Sauleskalns, Sauleskalna 2 .............648 20188

East-West Transit, SIA, 145. degvielas

uzpildes stacija, Varakļāni, Zemgales 35 ............648 60910

Gava, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Madona, Saules 63 ........................................................................648 21792

Neste Latvija, SIA, Automātiskā degvielas

uzpildes stacija

Madona, Rūpniecības 47a ......................................................800 09006

Samalin, SIA, Madonas filiāle

Madona, Saules 63b .....................................................................27 451604

VDI, SIA, Ļaudonas p., Ļaudona, Ceļmalas ............648 60054

VIADA Baltija, AS, Degvielas uzpildes

stacija, Ērgļu p., Ērgļi, Piebalgas 79 ...........................67 301512

VIADA Baltija, AS, Degvielas uzpildes

stacija, Madona, Rūpniecības 19 ..................................67 301540

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Liezēre, Liezēres p., Ceļmalas .........................................648 21316

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija

Madona, Madona, Rūpniecības 49a .........................648 60622

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Datoru programmatūra

Aleksale, IK, Madona, Saules 13 .......................................25 544453

Tiberium, SIA, Vestienas p., Kalni ....................................29 162832

Dārzkopība, dārzeņkopība

Aiva G, SIA, Barkavas p., Barkava, Aiva .....................29 128168

Aizupes, ZS, Bērzaunes p., Irbītes ...................................26 597676

Ataugas, ZS, Praulienas p., Ataugas .............................29 455829

Iedzēnu dārzi, SIA

Bērzaunes p., Iedzēni ..................................................................27 837386

Jaunzemi, ZS

Kalsnavas p., Jāņukals, Jaunzemi ..................................27 824657

Lauri, ZS, Kalsnavas p., Veckalsnava ............................29 205762

Sviķi, ZS, Cesvaines p., Sviķi .................................................648 29234

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Dārzkopības tehnika un

inventārs; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Latvijas lauku serviss, SIA, Filiāle

Madona, Rīgas 1b ...........................................................................28 236667

Degvielas tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, degvielas

uzpildes stacijas

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes

stacija, Aronas p., Kusa, Dālderi ....................................648 22234

Astarte-Nafta, SIA, Degvielas uzpildes

stacija, Cesvaine, Stacijas 22 ............................................648 52461

Avots 95, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Kalsnavas p., Avots ........................................................................648 60919

Ceļmalas, degvielas uzpildes stacija

Ļaudonas p., Ļaudona, Ceļmalas ....................................648 07130

Ceļmalas, degvielas uzpildes stacija

Ļaudonas p., Ļaudona, Ceļmalas ....................................648 07130

Circle K Latvia, SIA, Degvielas uzpildes

stacija Madona, Madona, Cesvaines 10 .............25 488973

Dim Vol, SIA, Degvielas uzpildes stacija

Barkavas p., Barkava, Brīvības 30 ...................................648 22902

East-West Transit, SIA, 79. degvielas

uzpildes stacija, Lubāna, Stacijas 16 .....................648 85907

East-West Transit, SIA, 81. degvielas

uzpildes stacija, Madona, Saules 46 ......................648 85904

Durvis un logi; izgatavošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

AMP Sistēmas, SIA, Filiāle

Madona, Saules 61 ........................................................................20 226776

Baltic Doors Systems, SIA, Filiāle

Madona, Rūpniecības 39 .........................................................26 847347

IM Būve, SIA, Madona, Rīgas 4 - 3.st. .........................29 475559

Labo logu aģentūra, Madonas birojs

Madona, Saules 13 - 3.st. ........................................................22 159242

Latgales nami, SIA, Madona, Raiņa 58 ....................28 834766

Logu maiņa, SIA, Madona, Rīgas 1a ...........................26 811333

Montāžnieks DE, SIA, Madonas

struktūrvienība, Madona, Saules 9 ...........................648 23823

Ozols LG, SIA, Cesvaine, Raiņa 2 ...................................648 52489

SDS Projekti, SIA, Filiāle

Madona, Saules 17 ........................................................................29 490333

Vega MLK, SIA, Madona, Ērgļu 7 - 20 ........................26 558662

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

49


D

Durvis... -

Elektromontāža

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Dzērieni; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Domu pietura, SIA, Madona, Raiņa 19 .....................29 296045

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Spridzēnu HES, SIA

Madona, J.Zābera 8 ......................................................................648 60600

Turbo Enerģija, SIA

Bērzaunes p., Akmentiņi ...........................................................26 433370

Vecogre, SIA

Sausnējas p., Emmas Dzirnavas ....................(k.t.) 67 704151

Vēžu krāces, SIA, Madona, J.Zābera 8 .....................648 60600

Madonas alus, SIA

Madonas n., Praulienas p., “Bodnieki”,

LV 4825

Mob. tālr. ..............................................................................20 393995

Alus brūvēšana.

Ēdināšanas pakalpojumi tūrisma sezonā.

Elektromontāža

Amatas Energo Celtnieks, SIA

Aronas p., Kusa, Rožu 3 ...........................................................29 999244

DN Wats, SIA, Madona, Raiņa 34 ....................................26 824644

Eglaines, SIA, Liezēres p., Eglaines ..............................29 108055

Elbra Elektro, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 29 .............................................................648 71432

Elbra, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, Parka 29 ................................648 71432

ENC Latvia, SIA, Madona, J.Zābera 8 ........................648 60047

Gamma Elektro, SIA

Aronas p., Kusa, Rožu 3 ...........................................................26 660480

Apgade+

Balvu n., Balvi, Bērzpils 2a, LV 4501

Mob. tālr. ..............................................................................26 343039

E-pasts: apgademt@inbox.lv

http://www.durvis.mtdurvis.lv

Logu un durvju izgatavošana,

uzstādīšana.

Mājas vīns, SIA, Sarkaņu p., Poteri ................................26 125278

Remarks, veikals, Madona, Saules 4a .......................29 178815

Dzimtsarakstu nodaļas

Cesvaines novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa, Cesvaine, Pils 1a .........648 52715

Ērgļu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu

nodaļa, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 .....................................648 71297

Lubānas novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa, Lubāna, Tilta 11 ............648 94434

Madonas novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa, Madona, Raiņa 12 ......648 60073

Varakļānu novada pašvaldība,

Dzimtsarakstu nodaļa

Varakļāni, Rīgas 13 ........................................................................648 60870

Dzīvnieku kopšana un

tirdzniecība

Madonas dzīvnieku aizsardzības biedrība,

Dzīvnieku patversme, Praulienas p., Lūši ........26 195393

Mājasmīlulis, veikals

Madona, Saules 6 ...........................................................................28 808864

Vecbaldones, ZS, Veterinārā aptieka

Madona, Rīgas 3 ..............................................................................26 828185

Jasi M, SIA, Madona, Saules 61a .....................................29 154105

MB tīkli, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a .................(k.t.) 648 22867

RK Elektro, SIA, Madona, J.Zābera 8 ..........................26 494620

SVJ elektro, IK

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 13 - 3 .............................20 633809

Teho, IK, Kalsnavas p., Trīs Sivēntiņi ...............................27 868632

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ekonomikas, biznesa

konsultācijas un pakalpojumi

Capsinfo, SIA, Madona ..............................................................26 566786

Madonas Biznesa inovāciju un

informācijas centrs

Madona, Rūpniecības 20 .........................................................648 22365

Nexum Latvia, SIA

Varakļānu p., Dārznieki ..............................................................26 668669

SIGAS grāmatvedības un ekonomikas

konsultāciju birojs, SIA

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................648 25131

Dzelzceļa stacijas un

transports

Jaunkalsnava, dzelzceļa stacija

Kalsnavas p.,

Jaunkalsnava dzelzceļa stacija ..........................................648 26365

Madona, dzelzceļa stacija

Madona, Saules 2 ...........................................................................648 16600

Elektroenerģijas ražošana,

apgāde

Biodegviela, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Rūpnīcas 15 ..............648 07674

Dzirnas DLS, SIA, Sarkaņu p., Dzirnas ......................29 502059

Eglītis un biedri, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 14 .............................................................29 135577

SEO risinājumi

www.latvijastalrunis.lv

67770577

50

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Elektroniskās ierīces,

komponentes; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ģimenes sēta, SIA, Ēdnīca - kafejnīca

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Ceriņu 6 ........................27 524492

IGTM, SIA, Madona, Saules 4a ...........................................28 305555

Ilziņkalni, ZS, Krodziņš un veikals

Vestienas p., Vestiena, Dainas ............................................26 357991

Jēkabpils Agrobiznesa koledža,

Struktūrvienība Barkavā, Ēdnīca

Barkavas p., Barkava, Dzirnavu 1 ....................................648 07214

Junge, SIA, Kafejnīca

Madona, Saules 4a ........................................................................648 70004

Karote, SIA, Kafejnīca

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 1 ..........................29 114983

Kebabosta, Madona, Rīgas 6 ................................................27 077766

Elektroniskās... -

Fotopakalpojumi...

Šlāgeris, krodziņš

Madonas n., Madona, Raiņa 10a, LV 4801

Tālr. ...................................................................................................648 07101

... labs kā īsts šlāgeris

Beķereja ...............................................................................648 07100

Venafro, SIA, Madona, Saules 61a ..................................648 22485

Piedāvājumi no citiem reģioniem

F

Elektrotehniskās iekārtas un

materiāli; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

ADTS, SIA, Veikals, Madona, Rīgas 1b ....................20 095741

Pus 12, veikals, Madona, Saules 6 ................................26 655821

Techgo, SIA

Kalsnavas p., Aiviekste,

Aiviekstes māja 31 ..........................................................................20 091359

Ēdināšanas pakalpojumi

Abrakadabra, mobilais bārs

Cesvaine, Rīgas 7 ............................................................................22 061122

Apetite, SIA, Madona, Rūpniecības 38 ........................26 588106

Ausmupe, SIA, Kafejnīca

Ļaudonas p., Pagrabiņš 10 ....................................................648 23042

Autem, SIA, Madona, Rīgas 6 ..............................................27 077766

Azaids, ēdnīca, Madona, Saules 61a ..........................648 22485

Barbados, bārs, Madona, Saules 5 ...............................29 637315

Barkava, kafejnīca-bārs

Barkavas p., Barkava, Parka 1 ............................................648 94006

Bogatirjovas kafejnīca

Madona, Skolas 8a ........................................................................28 691080

Bura, krodziņš, Madona, Gaujas 33 ..............................29 294021

Kore, kafejnīca, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 31 ..................648 71604

Kuilis, krodziņš

Cesvaine, A.Saulieša 2b ...........................................................26 489404

Daihs, SIA, Madona, Saules 59 ..........................................29 347443

Efeja, restorāns-bārs

Madona, Saules 30 ........................................................................648 07416

Ēstuvīte, veikals - kafejnīca

Madona, Saules 59 ........................................................................29 347443

Galerija teātris, SIA, Cesvaine, Rīgas 7 ....................22 061122

Lubānas patērētāju biedrība, SIA,

Ēdnīca, Lubāna, Oskara Kalpaka 5 ............................648 07325

Lubānas patērētāju biedrība, SIA, Ēdnīcabārs,

Lubāna, Oskara Kalpaka 5 ....................................648 07325

Madonas ceļu būves SIA, kafejnīca

Madona, Rīgas 6 ..............................................................................648 60061

Mednieku bārs, Lubāna, J.Zābera 2 .............................648 94177

Neapole, picērija

Madona, Saieta laukums 2 .....................................................22 117320

OlyBet sporta bārs, Madona, Saules 37 .................648 22832

Palīgs, SIA, Kafejnīca

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 4 ................................................................29 155503

Piesaule, ZS, Cesvaine, A.Saulieša 2b .......................26 489404

Raibais Asaris, SIA, Kafejnīca

Varakļānu p., Stradiņi ...................................................................29 126648

Rudzons, kafejnīca, Madona, Saules 15 .................648 07477

Sapori Italiani, SIA

Madona, Saieta laukums 2 .....................................................22 117320

Skaldas, ZS, Veikals - kafejnīca

Barkavas p., Stalīdzāni, Aiviekstes 2 .............................29 467213

Stūrītis, kafejnīca, Madona, Tirgus 4 ............................29 455829

Finanšu darbība, kreditēšana

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS,

Madonas konsultāciju centrs

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................644 73806

Ātrais kredīts, SIA, Filiāle

Madona, Saules 7a ........................................................................26 124008

Banknote, filiāle, Madona, Saules 6a ..........................29 425371

Iespēju finanses, SIA

Madona, Saieta laukums 4 .....................................................25 123658

Lafiko.lv, SIA, Madonas filiāle

Madona, Saieta laukums 10 .................................................648 22238

Fotopakalpojumi un

fotopreces

Foto Astra, SIA, Madona, Blaumaņa 9 ........................648 60312

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

51


F

Galantērijas... -

Hidrauliskās...

Galantērijas preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Kleopatra, SIA Ramoda veikals

Madonas n., Madona, Saules 3, LV 4801

Darba laiks ............................P.-Pt. 10-17.30, S. 9-14

Mob. tālr. ..............................................................................29 459193

Apavu, aksesuāru tirdzniecība

Papēdis, veikals

Madonas n., Madona,

Saules 6 (T/C Rimi), LV 4801

Mob. tālr. ..............................................................................29 459193

Anora, SIA, Madona, Rīgas 40a .........................................26 617750

Holm Baltic, SIA, Lubāna, Baložu 2 ..............................26 826266

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

ADZ-G, SIA

Lubāna, Parka 1 ................................................................................22 019394

Audita grupa, SIA, Madona, Saules 13 .....................29 162862

I.K. Grāmatvedības Birojs, SIA

Madona, Raiņa 34b - 603 .........................................................26 565372

I.Lipskas grāmatvedības birojs, SIA

Madona, Saieta laukums 10 ..................................................29 190394

Live-Z, SIA, Praulienas p., Pūponkalns .......................648 22187

LV BG, SIA, Madona, Mazā Saules 7 ............................24 118586

Marta GP, SIA, Madona, Poruka 2 ....................................26 312461

Mežazeme, ZS

Madona, Poruka 4 - 3.st. ..........................................................29 466295

Nodokļu konsultatīvais birojs, SIA

Madona, Saules 13 ........................................................................648 60138

ProfGrāmatvedis, SIA

Madona, Raiņa 34b .......................................................................26 565372

RFV, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 7 - 9 ..................26 177963

Galdnieku darbi

Bebru galdniecība, SIA

Ļaudonas p., Toce ..........................................................................26 442896

Eden Interior, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, Līkā 9 ..................29 166357

JWJ, SIA, Praulienas p., Palejas .........................................28 814132

Pūralāde, IK

Praulienas p., Prauliena, Alejas 5 .....................................26 378836

Timber ART, SIA, Madona, Saules 54 ..........................27 302050

Trīsa, SIA

Madonas n., Aronas p., Kusa,

“Vērzemnieku darbnīcas”, LV 4847

Mob. tālr. ...............................29 276984, 29 461894

Mēbeļu ražošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Gāzes apgāde un ierīces

Elme Messer L, SIA, Gāzes balonu

apmaiņas punkts, Madona, Saules 64 ................29 275389

Gāzes uzpildes stacijas

Latvijas propāna gāze, SIA, Auto gāzes

uzpildes stacija, Madona, Saules 46 ......................67 815003

Grants, smilts, akmens; ieguve,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Dāmirevas dolomīts, SIA, Karjers Līcīši

Mētrienas p., Alžāni, Līcīši .......................................................29 134581

Grantskalni, karjers, Sarkaņu p. ......................................26 587723

Herformers, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 9 ...............................29 252831

SCHWENK Latvija, SIA, Smilts-grants

karjers Kļaviņi, Mārcienas p., Kļaviņi .......................22 087252

VB dolomīts, SIA

Mētrienas p., Alžāni, Līcīši .......................................................29 134581

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Gaļa, gaļas izstrādājumi;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Graudu pārstrāde

JVZ dzirnavas, SIA

y Skat. reklāmu 53. lpp.

Latraps lauksaimniecības pakalpojumu

kooperatīvā sabiedrība, Barkavas graudu

pirmapstrādes komplekss

Barkavas p., Barkava, Dzirnavu 1 ....................................26 465320

Latraps, lauksaimniecības pakalpojumu

kooperatīvā sabiedrība, Madonas graudu

pirmapstrādes komplekss

Madona, Saules 68 ........................................................................22 035085

Grāmatas; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Jumava, SIA, Grāmatnīca

Cesvaine, Rīgas 7 ............................................................................29 196472

Lubāna, grāmatnīca

Lubāna, Oskara Kalpaka 2 .....................................................648 94797

Zvaigznes grāmatnīca, veikals

Madona, Poruka 3a - 601 .........................................................648 22402

Grāmatvedības pakalpojumi,

audits

AB Konsole, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 20a ...................................648 22867

Grīdas segumi; ražošana,

serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

AJO Būve, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, Krasta 6 ....................27 420041

Ģeodēzija, mērniecība,

kartogrāfija, topogrāfija

Ametrs, SIA, Madona, Blaumaņa 3A - 1 .....................648 20002

Geosija, SIA, Madona, Saules 16 .....................................648 25440

Topodarbi, IK, Madona, Rīgas 33 .....................................26 481566

Hidrauliskās un pneimatiskās

ierīces; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Anzor, SIA, Praulienas p., Grandiņi 1 .............................26 545423

HANSA Flex Hidraulika, SIA, Madonas

nodaļa, Madona, Saules 63f ..............................................648 11100

52

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Iepakojums... -

Izglītība...

I

Iepakojums, iesaiņošana,

marķēšana

Vvem, SIA, Madona, Cesvaines 9 - 4 ............................26 780644

Informatīvie pakalpojumi

Eiropas Savienības informācijas punkts

Madona, Skolas 12 ......................................................(k.t.) 648 21050

Europe Direct informācijas centrs

Madonā, Madona, Skolas 12 ............................................648 21050

Interneta pakalpojumi

BVB Serviss, SIA, Madona, Raiņa 34 ..........................648 21559

Digitīkls, SIA, Madona, Raiņa 34 .......................................648 21559

Telia Latvija, SIA, Filiāle

Madona, Raiņa 34b .......................................................................648 15603

Izglītība, augstākā

Jēkabpils Agrobiznesa koledža,

Struktūrvienība Barkavā

Barkavas p., Barkava, Dzirnavu 1 ....................................648 07215

Latvijas Universitāte, Madonas filiāle

Madona, Valdemāra bulvāris 6 - 117 ............................648 07047

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija,

Madonas filiāle

Madona, Valdemāra bulvāris 6 ...........................................29 146912

Izglītība, mākslas un mūzikas

Cesvaines Mūzikas un mākslas skola

Cesvaine, Celtnieku 1 ..................................................................26 446141

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 .............................................................648 71287

Ērgļu Mākslas un mūzikas skola, Mūzikas

nodaļa, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 5 ........................................648 71002

Jāņa Norviļa Madonas mūzikas skola

Madona, Blaumaņa 16 ...............................................................26 194675

Jāņa Simsona Madonas mākslas skola

Madona, Valdemāra bulvāris 3 ...........................................28 615694

Lubānas Mākslas skola, Lubāna, Tilta 5 ................26 633770

Varakļānu Mūzikas un mākslas skola

Varakļāni, Pils 25 ..............................................................................648 60967

Izglītība, vispārējā

Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola

Ļaudonas p., Ļaudona, Skolas 2 ......................................26 541730

Barkavas pamatskola

Barkavas p., Barkava, Skolas 1 .........................................648 25540

Bērzaunes pamatskola

Bērzaunes p., Bērzaune,

Bērzaunes pamatskola ...............................................................648 25256

Cesvaines vidusskola

Cesvaine, Madonas 1 ..................................................................648 52231

Degumnieku pamatskola

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 13 ................................648 29617

Dzelzavas pamatskola

Dzelzavas p., Dzelzavas pils .................................................648 52086

Ērgļu vidusskola

Ērgļu p., Ērgļi, Oškalna 6 .........................................................648 71292

Ērgļu vidusskola, Filiāle

Sausnējas p., Sausnēja, Rīti ..................................................648 29965

Fonds Grašu bērnu ciemats

Cesvaines p., Graši, Grašu Pils ..........................................648 52702

Kalsnavas pamatskola

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 6 .....................648 07639

Kristiāna Dāvida pamatskola

Barkavas p., Kalnaskola ............................................................29 428359

Kusas pamatskola

Aronas p., Kusa, Skolas 3 .......................................................648 29855

Lazdonas pamatskola

Lazdonas p., Lazdona, Jurģkalni .....................................648 07550

Liezēres pamatskola

Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 6 ..........................................648 07160

Lubānas vidusskola, Lubāna, Krasta 6 ....................648 60862

Madonas pilsētas vidusskola

Madonas n., Madona,

Valdemāra bulvāris 6, LV 4801

Kanceleja ............................................................................648 07546

Skolotāju kabinets ............................................648 07630

E-pasts: vidusskola@madona.lv

http://www.madonasvsk.lv

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

53


I

Izglītība... -

Kafija...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Madonas Valsts ģimnāzija

Madonas n., Madona,

Valdemāra bulvāris 2a, LV 4801

Direktore ..............................................................................648 07648

Lietvede .................................................................................648 07334

E-pasts: mvg@madona.lv

http://www.madvg.lv

Madonas Valsts ģimnāzija, Internāts

Madona, Saules 34a - 9 .............................................................648 22729

Meirānu Kalpaka pamatskola

Indrānu p., Meirāni, Skola .......................................................648 29636

Mētrienas pamatskola

Mētrienas p., Mētriena, Centra 5 .......................................26 448467

Murmastienes pamatskola

Murmastienes p., Murmastiene,

Rēzeknes 1 ............................................................................................27 790024

Praulienas pamatskola

Praulienas p., Prauliena, Pilsdārzi ...................................648 07112

Varakļānu vidusskola

Varakļāni, Jaunatnes 2 ...............................................................648 07086

Vestienas pamatskola

Vestienas p., Vestiena, Vestienas muiža ....................648 71849

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Jaunrades centri, interešu

klubi

Billija, bērnu atbalsta centrs

Madona, Saules 31 ........................................................................29 461604

Lubānas novada jauniešu centrs

Lubāna, Oskara Kalpaka 4 - 4 .............................................27 860066

Madonas Bērnu un jauniešu centrs

Madona, Skolas 8a ........................................................................28 319577

Madonas jauniešu iniciatīvas centrs

Madona, Augu 27 ............................................................................648 21828

Mūsmājas, bērnu un jauniešu centrs

Ļaudonas p., Pagrabiņš 5 .......................................................26 146765

Rīts, bērnu un jauniešu apvienība

Bērzaunes p., Bērzaune, Dambīši ...................................29 189120

TD 55, SIA, Bērzaunes p., Bērzaune, Sveķi ............29 494665

Jumtu segumi, jumiķu darbi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Rīgas būvserviss, SIA

y Skat. reklāmu šajā lapā

Juridiskie pakalpojumi

Artura Vaišļas Madonas juridiskais birojs

Madona, Rīgas 6 ..............................................................................29 640078

Cesvaines novada pašvaldība,

Bāriņtiesa, Cesvaine, Pils 1a ............................................648 52031

Ērgļu novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 .............................................................648 71453

Juridiskais birojs Komentārs, SIA

Madona, Poruka 3 ...........................................................................26 553266

Lubānas novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Lubāna, Tilta 11 .................................................................................648 20920

Madonas novada pašvaldība, Bāriņtiesa

Madona, Parka 4 ..............................................................................648 07295

Madonas rajona prokuratūra

Madona, M.Riekstas 4 ................................................................648 22375

Madonas rajona tiesa

Madona, Avotu 8 ..............................................................................648 21474

NTAC (Neatkarīgais tiesiskās aizsardzības

centrs), Madona, Parka 2 ......................................................26 996664

Temīda M, biedrība, Šķīrējtiesa

Madona, Poruka 3 - 602 ............................................................26 553266

Valsts Probācijas dienests, Madonas

teritoriālā struktūrvienība

Madona, Saules 17 ........................................................................648 07360

Varakļānu novada pašvaldība,

Bāriņtiesa, Varakļāni, Rīgas 13 .......................................648 60841

Vidusdaugavas šķīrējtiesa

Madona, Poruka 3 ...........................................................................648 07458

Vidzemes apgabaltiesa, Madonas tiesu

nams, Madona, Poruka 1 ......................................................648 23759

Vidzemes apgabaltiesa, Madonas

zemesgrāmatu nodaļa

Madona, Blaumaņa 3 ...................................................................648 21153

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Andris Zaviļeiskis, zvērināts advokāts

Siguldas n., Sigulda, Pils 13, LV 2150

Mob. tālr. .............................................................................26 550808

E-pasts: azavileiskis@inbox.lv

http://www.azbirojs.lv

Pieredzējis zvērināts advokāts Andris

Zaviļeiskis piedāvā kvalitatīvus visa

veida juridiskos pakalpojumus.

Juvelierizstrādājumi; ražošana,

labošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Adrento, SIA, Madona, Saules 37 ....................................648 21555

Global Balt, SIA, Veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................648 21727

Global Balt, SIA, Veikals

Madona, Saules 6 ...........................................................................648 22665

Meotīda, IK

Madona, Saieta laukums 4 - 8, 2.st. ...............................28 739920

REDLux, veikals, Madona, Saules 37 ..........................648 21555

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kafija un tēja; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Plūkt, SIA

Praulienas p., Prauliena, Saulessēta ............................26 527445

54

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Kancelejas preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Kapsētas un kapu kopšana

Ķinderu kapi

Cesvaines p., Ķinderu kapi ....................................................25 253083

Kokapstrāde

Afreko, SIA

Bērzaunes p., Lejas Strautiņi ..............................(k.t.) 29 496996

Aļņi AS, SIA, Varakļāni, Ozolu 7 .........................................648 60740

Andruškas, ZS, Sarkaņu p., Andruškas ....................648 00472

Apsen Forest, SIA, Madona, Mārtiņa 11 ..................20 068745

Baltic Block, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1 ...............................26 402297

Bākūži AB, SIA

Sarkaņu p., Kalna Muižnieki ..................................................29 337900

Damaksnis, SIA, Madona, Saules 60a .......................29 197060

Driksna, SIA, Sarkaņu p., Drīksna ....................................29 337900

Eglēni BJ, SIA

Aronas p., Kusa, Vītolu 2 - 22 ...............................................26 544264

Enerģija Plus, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Mehanizatoru 1 - 16 ...............................29 247964

Forest LG, SIA

Ļaudonas p., Ļaudona, Dzirnavas 2 .............................29 244081

Gaiziņš, kooperatīvā sabiedrība

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 7 ................................648 25338

GB Koks, SIA

Murmastienes p., Murmastiene, Muižas 6 ...............22 331020

GDK, SIA, Madona, Saules 61 .............................................26 736382

Holzwerke Lubāna, SIA

Lubāna, Parka 1 ................................................................................648 07621

Holzwerke Lubāna, SIA, Lubānas

kokapstrādes cehs

Lubāna, Cesvaines 3 ....................................................................648 94168

Ivars & Ko, SIA

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 7 ................................29 495320

JM Slat, SIA, Varakļānu p., Kokari ....................................29 719521

JM Slat, SIA, Birojs

Varakļāni, Kosmonautu 22 - 12 ...........................................29 719521

Kokapstrādes Pakalpojumu centrs, SIA

Bērzaunes p., Grantiņi ................................................................648 21175

Koksnes grupa, SIA, Madona, Saules 67 ..............28 814132

Krauss, SIA, Cesvaines p., Saulītes ................................29 480242

Latvāņi, SIA, Bērzaunes p., Grantiņi ..............................648 22242

Lēman Engineering, SIA, Varakļānu p., Lati ......29 397000

Liepas AP, ZS, Murmastienes p., Liepas ....................26 365325

Maveks-V, SIA, Varakļāni, Mehanizatoru 37 ............648 60938

Mellais, SIA, Sarkaņu p., Brīdegas ..................................26 336616

Mežvidi, ZS, Kalsnavas p. ........................................................29 524390

MG Paletes, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Raiņa 2 ..............................648 60108

MG Serviss, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Raiņa 2 ..............................29 129019

Moon Wood, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, Cēsu 25 ............27 487715

Noli, SIA, Aronas p., Daugavieši .........................................26 544264

Norte, SIA

Praulienas p., Prauliena, Norte ...........................................648 07119

Ozoliņlauks, ZS, Cesvaine, Raiņa 6 - 2 ......................26 558573

Ozollīči, ZS, Liezēres p., Ozollīči .......................................29 192138

Ozols LG, SIA

Cesvaines n., Cesvaines p.,

”Smilškalni”, LV 4871

Mob. tālr. .............................................................................29 285977

Kokapstrāde, apaļkoku iepirkšana,

pārstrāde, palešu ražošana,

galdniecība

Upmaļi A, SIA, Bērzaunes p., Upmaļi ..........................29 183485

V 55, SIA, Varakļānu p., Pirtnieki ........................................29 122292

Vaivarājs, SIA, Mārcienas p., Brāži - 1 .........................26 428471

Ventūra, SIA, Filiāle

Ērgļu p., Ērgļi, Zāģētavas 2 ....................................................26 697075

Viall, SIA, Cesvaine, Silaines 3 .............................................26 282892

VMS Timber, SIA, Sarkaņu p., Zāģeri ..........................25 410444

Waldwood, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 23 .............................................................26 722866

Zīdiņi, SIA, Aronas p., Daugavieši ....................................29 193959

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Apsītes AG, SIA

Vecpiebalgas n., Vecpiebalgas p., Meirēni,

LV 4122

Mob. tālr. ...............................29 110474, 29 451256

Fakss ...........................................................................................641 61352

E-pasts: aapsites@inbox.lv

http://www.apsitesag.lv

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

Kancelejas... -

Kokmateriāli...

Kokapstrādes iekārtas un

instrumenti; ražošana,

remonts, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Reģions GL, SIA, Sarkaņu p., Putniņi .........................29 456273

Kokmateriāli; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

K

55


K

Kokmateriāli... -

Kurināmais...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ave MTP, SIA, Filiāle

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1 ...............................22 032737

Forestbalt, SIA, Sarkaņu p., Krieviņi 5 ........................25 921503

Holzwerke Lubāna, SIA, Lubānas koksnes

transportēšanas cehs, Lubāna, Klānu 3 ...........648 94315

RDN, SIA, Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1 .....29 398888

Veips, SIA, Sarkaņu p., Auziņas .........................................29 463484

Wolf, SIA, Dzelzavas p., Kopupļaides ............................29 476621

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Konditorejas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Beķereja, veikals, Madona, Raiņa 10a .......................648 07100

Buča, SIA, Ražotne

Barkavas p., Barkava, Parka 1 ............................................648 94006

Ceptuve-konditoreja

Cesvaine, A.Saulieša 9 ...............................................................648 52366

Junge, SIA, Veikals, Madona, Rīgas 11 ...................648 21069

Kores konditoreja

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 16 .............................................................648 71027

Madonas Karameles, SIA

Madona, Rīgas 1 - 6 ......................................................................26 539290

Šlāgeris, SIA, beķereja

Madonas n., Madona, Raiņa 10a, LV 4801

Tālr. ...................................................................................................648 07100

Svaigi cepti pīrādziņi, bulciņas u.c.

Krodziņš ...............................................................................648 07101

Kontroles dienesti

Valsts augu aizsardzības dienests,

Zemgales reģionālā nodaļa Madonā

Madona, E.Veidenbauma 1 ...................................................648 22541

Valsts ieņēmumu dienests, Madonas

klientu apkalpošanas centrs

Madona, Raiņa 3 ..............................................................................648 07349

Kravas automobiļi; apkope un

rezerves daļas

Auto Kada, SIA, Veikals

Madona, Saules 67 ........................................................................648 22437

Euro Skandi Auto, SIA, Filiāle

Bērzaunes p., Sauleskalns,

Sauleskalna 2a ................................................................(k.t.) 648 07560

Kravu pārvadājumi,

ekspedīcija

AD Bērzi, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Mehanizatoru 2a ........................................29 157629

Agro Speed, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Parka 4 ..........................................29 421689

AKTAkS, SIA

Praulienas p., Prauliena, Ziedu 1 ......................................26 333494

Auto Madona, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 9 ................................648 60114

CATA, AS, Ērgļu filiāle

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 31 .............................................................29 479917

DC Auto, SIA

Jumurdas p., Jumurda, Nākotnes 10 ...........................29 211760

GL tehnika, SIA

Aronas p., Kusa, Mehāniskās darbnīcas ...................26 406605

Madno, SIA, Madona, Augu 27 ...........................................29 800706

MRG Group, SIA, Madona, Gaujas 41a ....................29 444518

NT Serviss, SIA, Aronas p., Strautiņi ............................29 198149

Sireks, SIA, Madona, Gaujas 24 - 10 .............................29 433715

Speed Cargo, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Parka 4 ..........................................29 421689

White Dragon Shipping, SIA

Madona, Saules 13 ........................................................................29 166116

WW-Tec, SIA, Madona, Saules 67 ....................................29 428266

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Cesvaines Kultūras nams

Cesvaine, Pils 8 .................................................................................648 52287

Degumnieku Tautas nams

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 4 ...................................25 622223

Dzelzavas Kultūras nams

Dzelzavas p., Dzelzava, Kultūras nams ......................26 545337

Ērgļu saieta nams, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 5 ............648 71132

Kalnagravas, Sarkaņu pagasta tautas nams

Sarkaņu p., Biksēre, Kalnagravas 1 ...............................29 424739

Kalsnavas Kultūras nams

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 2 ....................26 490710

Lauteres Kultūras nams

Aronas p., Lautere, Lauteres kultūras nams ..........26 531050

Liezēres Kultūras nams

Liezēres p., Liezēre, Ezermeldri .........................................26 651019

Lubānas Kultūras nams

Lubāna, Oskara Kalpaka 4 - 2 .............................................648 94016

Lubānas novada Tūrisma un

kultūrvēsturiskā mantojuma centrs

Lubāna, Oskara Kalpaka 4 - 3 .............................................26 374962

Ļaudonas kultūras nams

Ļaudonas p., Ļaudona, Dzirnavu 7 ................................26 590186

Madonas pilsētas Kultūras nams

Madona, Raiņa 12 ...........................................................................27 871358

Mārcienas kultūras nams

Mārcienas p., Mārciena, Meža 20 ....................................29 339624

Meirānu tautas nams

Indrānu p., Meirāni, Tautas nams .....................................28 307998

Mētrienas tautas nams

Mētrienas p., Mētriena, Tautas 1 .......................................20 021220

Murmastienes Kultūras centrs

Murmastienes p., Murmastiene,

Jaunatnes 14 ........................................................................................27 790027

Saikavas tautas nams

Praulienas p., Saikavas tautas nams ............................27 825165

Sauleskalna Tautas nams

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 1 ..........................648 07623

Sausnējas kultūras nams

Sausnējas p., Liepkalne, Vītoli ..........................(k.t.) 648 29534

Stirnienes tautas nams

Varakļānu p., Stirnienes muiža ...........................................29 678002

Varakļānu Kultūras nams

Varakļāni, 1.maija laukums 4 ................................................648 60964

Vestienas Tautas nams

Vestienas p., Vestiena, Dainas ............................................26 807209

Kurināmais; tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ērgļi Wood, rūpnīca

Ērgļu p., Ērgļi, Cēsu 18 ..............................................................29 349746

LS Investīcijas, SIA

Mārcienas p., Mārciena, Griezes ......................................29 121411

RD Timber, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 23 .............................................................26 450644

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kultūras centri un

mākslinieciskie kolektīvi

Barkavas kultūras nams

Barkavas p., Barkava, Brīvības 7 ....................(k.t.) 20 047048

56

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Ķīmiskā... -

Lauksaimniecības...

L

Ķīmiskā tīrīšana

Fantāzija, ķīmiskā tīrītava

Madona, Saules 26 ........................................................................29 810138

Tvaikonis, SIA, Ķīmiskās tīrītavas

pieņemšanas punkts

Madona, Raiņa 10 ...........................................................................26 859564

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Labiekārtošana,

apzaļumošana; projektēšana,

ierīkošana

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lauksaimniecība, bioloģiskā

Atvases, ZS, Kalsnavas p., Atvases ................................26 548502

Cīrulīši, ZS, Mētrienas p., Cīrulīši .......................................26 539066

Grāveri, ZS, Indrānu p., Grāveri ..........................................26 392667

Gulbiškas, ZS, Kalsnavas p., Gulbiškas ....................29 391130

Jaunprodi-1, ZS, Ošupes p., Jaunprodi ...................648 29669

Jaunspieķi, ZS

Cesvaines p., Jaunspieķi .........................................................29 494288

Kalna-Maruškas, ZS

Sarkaņu p., Kalna Maruškas .................................................26 325556

Kalnzemji, ZS

Ošupes p., Kalnzemji ...................................................................29 474634

Kaupēri, ZS

Sarkaņu p., Kaupēri .......................................................................26 410492

Kūrēni, ZS

Cesvaines p., Kūrēni .....................................................................29 495540

Miglas, ZS

Ošupes p., Miglas ...........................................................................29 437544

Paukulnieki, ZS

Ošupes p., Paukulnieki ..............................................................29 214463

Saulieši, ZS

Ļaudonas p., Saulieši ..................................................................28 342078

Storks Bio, SIA

Ošupes p., Zvidziena ...................................................................29 335554

Vecmeiri, SIA

Liezēres p., Vecmeiri .....................................................................29 394133

Zemgaļi, ZS

Ošupes p., Zemgaļi .......................................................................29 144750

Lauksaimniecības kultūru

audzēšana

Agrikalte, SIA

Barkavas p., Ezeriņi .......................................................................648 25521

Agrikula, SIA

Barkavas p., Barkava, Brīvības 9 ......................................648 25521

Apšusala, ZS

Ošupes p., Degumnieki, Līvānu 4 ...................................29 184049

Aronmūrnieki, ZS

Mārcienas p., Aronmūrnieki ................................(k.t.) 648 20178

Augšnieki, ZS

Barkavas p., Augšnieki ...............................................................26 349930

Ābeles, ZS

Murmastienes p., Ābeles ..........................................................29 101607

Bērziņi, ZS

Mētrienas p., Bērziņi ...................................................(k.t.) 29 156855

Ceļmalas, ZS

Barkavas p., Ceļmalas ................................................................29 445017

Centa L, SIA

Kalsnavas p., Robežnieki .........................................................29 490588

Dandale, ZS

Sarkaņu p., Jukāni ..........................................................................29 374374

Dārznieki, ZS

Ošupes p., Dārznieki ....................................................................26 579711

Dzenīši, ZS

Varakļānu p., Liepnieki ...............................................................29 188595

Eko burkāns, SIA

Varakļāni, Kosmonautu 13 - 27 ...........................................26 490937

Ezermaļu mežu īpašumi, SIA

Praulienas p., Ezermaļi ...............................................................648 29324

Grantskalni, ZS

Praulienas p., Grantskalni .....................................(k.t.) 648 29637

Jaunlabonas, SIA

Madona, J.Zābera 8 ......................................................................29 216924

Jaunzemi, ZS

Ļaudonas p., Jaunzemi ...........................................(k.t.) 648 23424

Jānīši, ZS

Barkavas p. ............................................................................................29 175675

Kalna Boķi, ZS

Cesvaines p., Kalna Boķi .........................................................29 109587

Kalnastradi, ZS

Indrānu p., Kalnastradi ...............................................................28 302565

Kārkliņi, ZS

Barkavas p., Muiža - 2 ...............................................(k.t.) 648 25132

Kļavas, ZS

Barkavas p., Kļavas .....................................................(k.t.) 648 94612

Kolni, ZS

Barkavas p., Kolni ............................................................................26 539048

Krastiņi, ZS

Dzelzavas p., Krastiņi ...................................................................29 103963

Lauce, SIA

Varakļānu p., Kokari ......................................................................648 66111

Lazdas, ZS, Ošupes p., Lazdas ..........................................26 527953

Lēman, SIA

Varakļānu p., Lati ..............................................................................29 397000

Mālnieki, ZS

Barkavas p., Mālnieki ...................................................................29 428839

Oškalni, ZS

Murmastienes p., Oškalni ........................................................29 375251

Ozolkalns AJ81, SIA

Dzelzavas p., Aizpurve, Ozolkalns ..................................29 253680

Ozolkalns, ZS

Dzelzavas p., Aizpurve, Ozolkalns ..................................648 60138

Puisēni, ZS

Murmastienes p., Puisēni ........................................................29 106453

Puntes, ZS

Barkavas p., Puntes ......................................................................29 422415

RECRO-N, SIA

Varakļāni, Rēzeknes 17a ...........................................................29 221166

Sidrabiņi, ZS

Barkavas p., Barkava, Jaunā 8 ...........................................26 441046

Silzemnieki, ZS

Barkavas p., Silzemnieki ...........................................................29 209400

Lauksaimniecības

pakalpojumi

Aizupes, SIA

Bērzaunes p., Kalna Irbītes ....................................................26 597676

Atpūtas Z, SIA

Bērzaunes p., Atpūtas .................................................................29 481742

Barkavas arodi, lauksaimniecības

pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība

Barkavas p., Barkava, Dzirnavas ......................................26 465320

Bļodāri, ZS

Indrānu p., Meirāni, Meldri ......................................................26 290523

Grāvīšu mājas, ZS

Praulienas p., Grāvīši ...................................................................29 427599

Kalna Šķētes, ZS

Liezēres p., Kalna Šķētes 1 ....................................................28 708157

Klētskalns, SIA

Liezēres p., Klētskalna Celmi ...............................................20 067309

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības

centrs, SIA, Madonas konsultāciju birojs

Madona, Poruka 2 ...........................................................................648 07465

Madonas lauksaimnieku apvienība,

biedrība, Madona, Poruka 2 ..............................................648 07167

Puntes KV, SIA

Barkavas p., Puntes ......................................................................26 546154

SalixEnergi Baltic, SIA

Madona, Raiņa 56a ........................................................................20 277784

Vestiena, kooperatīvā sabiedrība

Vestienas p., Vestiena ..................................................................648 28157

Viduslatvijas reģionālā lauksaimniecības

pārvalde, Madonas sektors

Madona, Saieta laukums 1 - 403 ......................................648 60167

Zemturi, SIA

Ļaudonas p., Vidus Zemturi ..................................................29 428266

Lauksaimniecības produktu

uzpirkšana un sagāde

Pharmeko Lettland, SIA

Madona, Saules 65a .....................................................................26 861196

Vaks, Lauksaimniecības pakalpojumu

kooperatīvā sabiedrība, Varakļānu filiāle

Varakļānu p., Grozu kalte .........................................................29 428890

Lauksaimniecības tehnika un

inventārs; remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, noma

Andex, SIA, Madona, Saules 63c .....................................29 909836

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

57


L

Lauksaimniecības... -

Medību...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Barkavas arodi, lauksaimniecības

pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība, Filiāle

Barkavas p., Barkava, Dzirnavas ......................................25 440062

Brieži AJ, SIA

Madonas n., Madona,

Saules 63, LV 4801

Tālr./fakss ..........................................................................648 22564

Mob. tālr. .............................................................................29 275389

Heta, SIA, Madona, Saules 56b ..........................................29 112961

Heta, SIA, Serviss, Sarkaņu p., Biksēre ....................648 07561

Laja, SIA, Madona, Rūpniecības 49a .............................648 60544

Laja, SIA, Tirdzniecības laukums

Madona, Rūpniecības 49a ......................................................29 359648

Lytagra, AS, Veikals

Madona, Rūpniecības 45 .........................................................29 431960

Millmix Agro, SIA, Madona, Raiņa 56 ..........................648 22658

Valtek, SIA, Serviss, Sarkaņu p., Biksēre ................28 605707

Vigo MV, SIA, Varakļāni, Dārzu 1a ....................................26 469567

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lopbarība; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Saimnieks, veikals, Madona, Saules 59 ..................648 22697

Tauri, SIA, Ērgļu p., Tauri ............................................................29 786668

Tālzemi, piemājas saimniecība

Dzelzavas p., Tālzemi ...................................................................29 702596

Upītes, ZS, Ošupes p., Upītes ..............................................29 646066

Ūsmaņi, ZS, Mārcienas p., Kalna Ūsmaņi ................26 386123

Vimbas, ZS, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 44 - 8 ....................29 467878

Vitass, SIA, Dzelzavas p., Lapenieki ..............................26 433463

Voičakas, ZS, Cesvaines p., Voičakas .........................27 015181

Zīles, ZS, Ošupes p., Zīles ........................................................26 458188

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lekos, SIA

Balvu n., Balvi, Brīvības 50, LV 4501

Tālr. ...................................................................................................645 22239

Mob. tālr. .............................................................................26 412517

Veikals Lauktehnika

Lopkopība

3Dpro, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, J. Grota 5 - 1 ...................22 833875

Agro-Dzelzava, SIA, Dzelzavas p., Vārpas ............648 29571

Blesēni-1, SIA

Sarkaņu p., Biksēre, J. Ramaņa 13 ................................29 171871

Cīrulīši, ZS, Ošupes p., Cīrulīši ............................................26 492297

Dāvelnītis, ZS, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 49 .....................648 71172

Dimanti, ZS, Cesvaines p., Dimanti ................................29 156174

Druvas, ZS, Vestienas p., Druvas ......................................28 346245

Druvenieki, ZS, Ošupes p., Druvenieki ......................29 176543

Eglītes, ZS

Barkavas p., Barkava, Torņa 11 .......................(k.t.) 648 94265

Eglītes, ZS, Ošupes p., Eglītes ............................................26 578809

Gaigalieši, ZS, Ošupes p., Gaigalieši ...........................29 703443

Gretes, ZS, Vestienas p., Gretes ........................................29 450715

Hereford Agro, SIA, Lubāna, Baložu 2 ......................25 001011

Hereford Agro, SIA, Lopu novietne

Birznieki, Indrānu p., Birznieki .........................................25 001011

Jaunkajēni, ZS, Jumurdas p., Kajēni ...........................26 339555

Jaunlazdona 1, SIA, Aronas p., Avotiņi ....................28 661116

Jaunmukšēni, ZS, Liezēres p., Ceriņi .........................26 318805

Jaunprodi, ZS, Ošupes p., Jaunprodi .........................29 354506

Kabiņsala, SIA, Madona, J.Zābera 8 ............................648 60600

Maize, miltu izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Jaunkalēji, ZS, Maizes ceptuve

Ošupes p., Jaunkalēji ..................................................................29 104869

Jaunkalēji, ZS, Veikals

Madona, Parka 12 ...........................................................................29 104869

Junge, SIA, Madona, Rīgas 11 ............................................648 07052

Madonas maizes ceptuve

Madona, Cesvaines 8 ..................................................................648 07185

Maize, veikals, Madona, Cesvaines 8 ..........................648 23694

Mākslas saloni, izstāžu zāles,

galerijas

Madonas Novadpētniecības un mākslas

muzejs, Izstāžu zāle

Madona, Skolas 10a ...................................................(k.t.) 648 23844

Medicīnas tehnika, instrumenti,

preces un piederumi

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Lietoti apģērbi, apavi;

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

DGS Apģērbi, veikals

Madona, Saules 5a ........................................................................29 452343

JAGS, SIA, Veikals, Madona, Saules 55a ...............26 576581

Lombardi, ieķīlāšana

E Lats, SIA, Filiāle Madona

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................20 003016

Moda Kapitāls, AS, Madonas filiāle

Madona, Saules 7a ........................................................................20 292839

Lauksaimniecības datu centrs,

Metodoloģijas departaments, Informācijas

sabiedrības politikas nodaļa, Viduslatvijas reģions

Madona, Rīgas 4 - 310 ...............................................................648 07125

Lejas-Baltiņi, ZS

Cesvaines p., Lejas Baltiņi ....................................(k.t.) 648 52651

Lejas Stupāni, ZS

Liezēres p., Stupēni .....................................................(k.t.) 648 00308

Līci, liellopu novietne

Sarkaņu p., Biksēre, Līci ...........................................................648 29220

Ozolkalns, ZS

Dzelzavas p., Aizpurve, Ozolkalns ..................................648 60138

Roma, ZS, Ērgļu p., Roma .......................................................29 216822

Saimniecība Vaski, SIA

Cesvaines p., Jurguci ..................................................................26 026594

Silieši, ZS, Liezēres p., Jaunsilieši ....................................29 364713

Stars-93, SIA, Sarkaņu p., Biksēre ..................................29 434878

Medību un makšķerēšanas

piederumi

Bembijs, IU, Veikals

Lubāna, Oskara Kalpaka 2 .....................................................29 257691

Cope un Jakts, veikals

Madona, Saules 1a ........................................................................648 22928

58

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Unisports, SIA, Veikals

Madonas n., Madona,

Saules 1a, LV 4801

Medības, makšķerēšana ................648 22911

Sports 1 Velo ..............................................................648 22927

Sports 2 Apģērbi ..............................................648 22926

Grāmatvedība ..........................................................648 22926

Medību, makšķerēšanas, pirotehnikas,

sporta, tūrisma, velo preces

Meliorācijas darbi

Medību... -

Mežizstrāde

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ameteks, SIA, Sadarbības partneris

Ērgļu p., Ērgļi, Līkā 7 ....................................................................29 195166

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle

Madona, Saules 64 ........................................................................800 08880

Piedāvājumi no citiem reģioniem

M

Zemkopības ministrijas nekustamie

īpašumi, SIA, Latgales reģiona meliorācijas nodaļa,

Madonas sektors, Lubāna, Parka 3 .........................27 844159

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Rats, SIA, ražotne, veikals

Madonas n., Bērzaunes p., Sauleskalns,

Kārļa 3, LV 4853

Jānis ............................................................................................29 460723

Veikals ......................................................................................648 07573

Grāmatvedība ............................................................648 07572

Metālapstrāde, tehnikas remonts,

rezerves daļu atjaunošana un

izgatavošana, traktortehnika,

dārza inventārs.

Temtogs, SIA

Lazdonas p., Lazdona, Ezera 13 ......................................648 07540

Vemols, SIA

Madona, Saules 67 ........................................................................26 543721

Mežizstrāde

Metālapstrāde

ARA Kalnozols, SIA

Bērzaunes p., Kalnozoli .............................................................648 00349

Kadiķis AV, SIA, Kokapstrādes cehs

Aronas p., Kusa, Dadzīši 1 ......................................................648 60192

Madonas laukceltnieks, SIA

Madonas n., Madona, Saules 61, LV 4801

Tālr. ..................................................................................................648 21324

Mob. tālr. ..............................................................................26 535672

http://www.madonaslaukceltnieks.lv

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

Metālizstrādājumi; ražošana,

izgatavošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Madonas laukceltnieks, SIA

Madonas n., Madona, Saules 61, LV 4801

Tālr. ..................................................................................................648 21324

Mob. tālr. ..............................................................................26 535672

http://www.madonaslaukceltnieks.lv

Fortranz, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava,

Dzērves ....................................................................................(k.t.) 648 26476

Friedrich Haase, SIA

Barkavas p., Barkava, Avoti ...................................................648 25521

Ieviņas, ZS, Varakļānu p., Ieviņas 2 ................................29 473067

IT-KM, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava,

Draudzības 11 .....................................................................................29 150311

Jikel, SIA, Lubāna, Krasta 1 - 5 ............................................26 426823

J.Zaļlauki, SIA

Madona, Vestienas 6a - 1 .........................................................29 190601

Latvijas mežu īpašumi, SIA

Madona, Avotu 7a ...........................................................................29 191910

LBR, SIA, Lazdonas p., Ezernieki ......................................648 07478

Linca, SIA

Madonas n., Aronas p., Lautere, LV 4847

Mob. tālr. ..............................................................................29 425504

E-pasts: linca3@inbox.lv

Mežizstrāde, nekustamo īpašumu,

cirsmu, apaļkoku iepirkšana.

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

59


M

Mežizstrāde -

Mēbeles...

MTE, SIA, Madona, Saules 67 ..............................................29 409738

MVR LUX, SIA, Madona, Avotu 7a ..................................29 419613

Ozolkalns, ZS, Aronas p., Ozolkalns ............................28 608293

Raibais Asaris, SIA

Varakļāni, Kosmonautu 13 - 27 ...........................................648 66555

Riveros, SIA, Varakļāni, Kosmonautu 13 - 27 ........648 66555

Serval, SIA, Ērgļu p., Ošiņi ......................................................27 714898

Skaldas, ZS, Liezēres p., Strautiņi ...................................26 951964

Tūjas-4, SIA, Lubāna, Baložu 2 ..........................................648 94339

Vilces, ZS, Lubāna, Brīvības 9 ..............................................29 431819

Zāģeri JK, SIA

Mārcienas p., Mārciena, Jaunā 6 - 17 ..........................26 535984

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Madonas īpašumi, SIA

Madona, Raiņa 56c ........................................................................20 207722

Madonas mežu inventarizācijas birojs, IK

Cesvaine, Mazā Stacijas 5 ......................................................29 460300

Meža pētīšanas stacija

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 5 ....................648 26591

Meža pētīšanas stacija, Kalsnavas

informācijas centrs

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 5 ....................648 07907

Meža pētīšanas stacija, Meža sēklu

kontroles laboratorija

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 5 ....................648 26442

Micro Plus, SIA, Praulienas p., Sprūdi ........................29 152935

MMPC, SIA

Dzelzavas p., Dzelzava, Ozolu 8 - 9 ...............................28 347487

MVR LUX, SIA, Madona, Avotu 7a ..................................29 419613

Ozolsalas OZD, SIA

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 4a - 6 ....................26 405467

Puntes-Mežs, SIA, Barkavas p., Puntes ...................26 546154

SkogsTeam P.D., SIA

Madona, Blaumaņa 12 - 7 .......................................................26 360169

Straumēni, ZS, Aronas p., Straumēni ..........................26 528227

Vidzemes augstienes meži, biedrība

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 3 ................................................................29 450715

Virši-G, SIA

Vestienas p., Vestiena, Nākotnes 1 - 6 ........................29 253045

Wood 4 you, SIA

Cesvaine, Celtnieku 3 - 7 .........................................................29 208997

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Mežkopības un mežizstrādes

tehnika; ražošana, serviss,

tirdzniecība, vairumtirdzniecība

Asigne, SIA

y Skat. reklāmu 61. lpp.

E.Lāča Laura Madonā, SIA

Madona, Rīgas 26a ........................................................................29 409507

Husqvarna, veikals-serviss

Madona, Rīgas 26a ........................................................................648 60174

Mālkrogs, ZS, Veikals

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 26 ...........................................(k.t.) 648 71050

Sils, veikals, Madona, Rīgas 26 ..........................................648 60174

Stihl un Viking, veikals-darbnīca

Madona, Rīgas 3a ...........................................................................28 236667

SV Kalnameži, SIA, Cesvaine, Pils 1a ........................648 22593

Mežsaimniecība

Atpūtas, ZS, Bērzaunes p., Atpūtas ...............................29 481742

Centrālvidzemes virsmežniecība

Cesvaine, Dārzu 4 ...........................................................................648 52015

Centrlālvidzemes virsmežniecība,

Madonas birojs, Madona, Skolas 27 ......................648 29870

Consultation Office, SIA

Varakļāni, Kosmonautu 13 - 27 ...........................................29 218214

Eko kartupelis, SIA

Varakļāni, Kosmonautu 13 ......................................................648 66555

Ingum, SIA, Aronas p., Ķeirenes ........................................22 408450

Kalna-Zīles, SIA

Dzelzavas p., Kalna Zīles .........................................................29 357523

KR Forest Services, SIA

Madona, Parka 8 ..............................................................................29 444049

Lantana LM, SIA, Aronas p., Atvases 1 .....................26 725560

Latnord Forestry, SIA

Madona, Rūpniecības 18c - 28 ..........................................28 654406

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības

centrs, SIA, Filiāle Meža konsultāciju pakalpojumu

centrs, Madonas - Cēsu reģionālā nodaļa

Madona, Saieta laukums 1 .....................................................648 22528

LI & Ko, SIA, Madona, Saieta laukums 4 ..................648 60932

Mēbeles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Ave MTP, SIA, Madona, Cesvaines 30 .........................648 07010

Celtbūve, SIA

Bērzaunes p., Lejas Strautiņi ................................................29 600717

Danser Auto, SIA, Madona, Raiņa 56 .........................29 372706

Ienāc 88, SIA, Madona, Blaumaņa 3A ........................29 442117

Lietotas mēbeles un sadzīves preces,

veikals, Madona, Raiņa 56 ...................................................29 372706

60

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Niko Galdniecība, SIA

Madona, Saules 54 ........................................................................29 549887

OJC grupa, SIA, Madona, Raiņa 58 .............................28 834766

Optimus Mēbeles, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................29 254432

Optimus Mēbeles, veikals

Madona, Saules 57a .....................................................................20 274421

Sencis, SIA, Veikals

Madona, Blaumaņa 17 ...............................................................648 22197

Skandināvu mēbeles, veikals

Madona, Rīgas 4b ...........................................................................20 004620

Trīsa, SIA

Madonas n., Aronas p., Kusa,

“Vērzemnieku darbnīcas”, LV 4847

Mob. tālr. ...............................29 276984, 29 461894

Mēbeļu ražošana

Turbo AK, SIA, Bērzaunes p., Grantiņi ........................648 21175

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Motocikli, mopēdi un

motorolleri; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Kvadriki IK

Aronas p., Strautnieki ..................................................................29 144465

RR Motors, SIA

Madona, Saules 67 ........................................................................26 332849

Muzeji

Aleksandra Bieziņa muzejs

Sarkaņu p., Jaundilmaņi ...........................................................29 452112

Biksēres muižas parks

Sarkaņu p., Biksēre .......................................................................648 60878

Braki, Rūdolfa Blaumaņa memoriālais

muzejs, Ērgļu p., Braki ............................................................648 71569

Cesvaines muzejs

Cesvaine, Pils 1 ...............................................................(k.t.) 648 52225

Jāņa Zābera privātmuzejs

Indrānu p., Vecais Ceplis .......................................(k.t.) 648 29652

Madonas Novadpētniecības un mākslas

muzejs, Madona, Skolas 12 ...............................................648 22480

Meņģeļi, brāļu Jurjānu memoriālais

muzejs, Ērgļu p., Meņģeļi .....................................................29 431659

Pulkveža O.Kalpaka dzimtas mājas

Liepsalas, Ošupes p., Liepsalas ...................................26 400999

Varakļānu novada muzejs

Varakļāni, Pils 29 ..............................................................................648 66164

Varakļānu pils, Varakļāni, Pils 29 ......................................648 66162

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Mūzikas instrumenti, skaņu un

gaismas iekārtas;

izgatavošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, serviss

Robežsīļi, ZS, Liezēres p., Robežsīļi ..............................27 893251

Mūzikas un naktsklubi, deju

zāles

Metro Nautilum, SIA, Madona, Saules 5 .................29 637315

Namu apsaimniekošana

Mēbeles... -

Namu...

AIBA70, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1 ...............................26 130805

N

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

61


N

Namu... -

Pasts

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Attīstības projektu pārvalde, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1 ...............................29 277009

Bērzaunes komunālais uzņēmums, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 2 - 23 ...............29 489983

Dinamic Forest, SIA

Madona, Saules 60c .....................................................................29 711111

Dzīvokļu komunālais uzņēmums, SIA

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................648 60711

- Bojājumu pieteikšana .......................................................648 60710

Kalsnavas komunālais uzņēmums, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 2 ....................648 07693

Madonas namsaimnieks, SIA

Madona, Augu 29 ............................................................................648 07077

Madonas namsaimnieks, SIA, Avārijas

dienests, Madona, Augu 29 ...............................................29 487745

Madonas namsaimnieks, SIA, Norēķinu

centrs, Madona, Augu 29 ......................................................27 095293

Sister Union, SIA

Madona, Poruka 3 - 602 ............................................................26 553266

Ūdas, SIA, Ērgļu p., Ērgļi, Parka 33 ................................648 71632

Nekustamais īpašums

Asigne īpašumi, SIA

Madona, Saules 60c .....................................................................648 21286

Notāri

Brants J., zvērināts notārs

Madona, Poruka 1 ...........................................................................648 21216

Dombrovska Z., zvērināts notārs

Madona, Saules 17 ........................................................................648 07099

Optika, brilles; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība, remonts

Baltijas optika, SIA, Veikals

Cesvaine, A.Saulieša 12 ...........................................................26 340887

Kalna Krievlejas, SIA

Madona, Blaumaņa 17 ...............................................................648 60332

Pasažieru pārvadājumi *

Krūzo, SIA

Madonas n., Madona, Saieta laukums 10,

LV 4801

Mob. tālr. ..............................................................................28 676986

Mob. tālr. ..............................................................................20 211804

Šoferiem brauciena laikā ....+44 7784132827

E-pasts: veiksmigibraucieni@inbox.lv

http://www.kruzo.lv

Veicam pasažieru un sūtījumu piegādi no

adreses līdz adresei.

Pasākumu organizēšana

Consistency Race, SIA

Madona, Raiņa 34b - 601 .........................................................29 286773

Cukurvate, Madona, Rīgas 1a ..............................................26 380073

DigitalZoo, SIA, Ļaudonas p., Bieles ............................20 211324

Kāla ezera padome, biedrība

Vestienas p., Vestiena, Pagastmāja ...............................29 263709

Kālezers, SIA, Vestienas p., Kālezers ...........................26 521292

Rezidence, SIA, Madona, Kalna 37 - 1 .......................26 313346

Ritentiņš, biedrība

Praulienas p., Prauliena, Kalna 2 ......................................27 825165

Eiroeksperts, SIA, Pārstāvniecība

Madonā, Madona .........................................................................29 448101

Specprojekts, SIA, Madona, J.Zābera 8 ..................648 60600

Zaļais jumts, SIA

Mētrienas p., Mētriena, Mētru 1 .......................(k.t.) 26 565752

Zemkalni, SIA, Madonas filiāle

Madona, Poruka 3 ...........................................................................26 553366

Noma

Aiviekstes laivas, laivu nomas punkts

Lubāna .......................................................................................................25 434346

Henis, SIA, Veikals-noma

Madonas n., Madona,

Saules 57, LV 4801

Tālr. ...................................................................................................648 60666

Mob. tālr. .............................................................................29 433660

http://www.henis.lv

Optio, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................648 23670

Saules optika

Madona, Blaumaņa 17 ...............................................................648 60332

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Parfimērijas un kosmētikas

izstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Drogas, AS, Veikals, Madona, Saules 4 ..................648 60293

Faberlic Baltija, SIA, Preču izsniegšanas

punkts, Madona, Saules 13 ................................................29 164789

Oriflame Latvija, SIA, Madonas

konsultanta apkalpošanas centrs

Madona, Saules 13 ........................................................................29 227543

Oriflame Latvija, SIA, Varakļānu

konsultanta apkalpošanas centrs

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................29 590032

Pasts

Barkavas pasta nodaļa

Barkavas p., Barkava, Lazdu 1 ...........................................67 008001

Bērzaunes pasta nodaļa

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 7 ................................67 008001

Cesvaines pasta nodaļa

Cesvaine, Pils 1a ..............................................................................67 008001

Degumnieku pasta nodaļa

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 4 ...................................67 008001

Dzelzavas pasta nodaļa

Dzelzavas p., Dzelzava, Piesaules ..................................67 008001

Ērgļu pasta nodaļa

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 15 .............................................................67 008001

Jaunkalsnavas pasta nodaļa

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 4 ......................67 008001

Jumurdas pasta nodaļa

Jumurdas p., Jumurda, Gaitas ...........................................67 008001

Kusas pasta nodaļa

Aronas p., Kusa, E. Graudiņa 4 ..........................................67 008001

Lazdonas pasta nodaļa

Lazdonas p., Lazdona, Dārza 17 - 6 ..............................67 008001

Liezēres pasta nodaļa

Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 7 - 8 ..............................67 008001

Lubānas pasta nodaļa

Lubāna, Baznīcas 8 .......................................................................67 008001

Ļaudonas pasta nodaļa

Ļaudonas p., Ļaudona, Dambja 2 ...................................67 008001

Madonas 1. pasta nodaļa

Madona, Saules 21 ........................................................................67 008001

Mārcienas pasta nodaļa

Mārcienas p., Mārciena, Jaunā 1 .....................................67 008001

Meirānu pasta nodaļa

Indrānu p., Meirāni, Meirānu Stacija ..............................67 008001

Mētrienas pasta nodaļa

Mētrienas p., Mētriena, Oglīši ..............................................67 008001

Murmastienes pasta nodaļa

Murmastienes p., Murmastiene,

Jaunatnes 14 .......................................................................................67 008001

Praulienas pasta nodaļa

Praulienas p., Prauliena, Kalna 2 ......................................67 008001

Sarkaņu pasta nodaļa

Sarkaņu p., Biksēre, J. Ramaņa 3 ...................................67 008001

62

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Sausnējas pasta nodaļa

Sausnējas p., Sidrabiņi, Ozoli .............................................67 008001

Teicijas pasta nodaļa

Varakļānu p., Maurāni ..................................................................67 008001

Varakļānu pasta nodaļa

Varakļāni, Kosmonautu 14 ......................................................67 008001

Vestienas pasta nodaļa

Vestienas p., Vestiena, Tīrumnieki ...................................67 008001

Pasts -

Pašvaldības

P

Pašvaldības

Cesvaines novada pašvaldība

Cesvaine, Pils 1a ..............................................................................648 52715

Ērgļu novada pašvaldība

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 .............................................................648 71231

Ērgļu novada pašvaldība, Jumurdas

pagasta pārvalde

Jumurdas p., Jumurda, Ezera 2 ........................................648 29486

Ērgļu novada pašvaldība, Sausnējas

pagasta pārvalde

Sausnējas p., Sidrabiņi, Ozoli .............................................648 29534

Lubānas novada pašvaldība

Lubāna, Tilta 11 .................................................................................648 94434

Madonas novada pašvaldība

y Skat. reklāmas 64. lpp.

www.latvijastalrunis.lv

67770577

Mājaslapu izstrāde

SEO risinājumi

Sociālo tīklu profilu izveide

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

63


P

Pašvaldības

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

64

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Pašvaldības -

Pārtikas...

Libe, SIA, Veikals

Sarkaņu p., Biksēre, Lejieši ....................................................29 215786

P

Varakļānu novada pašvaldība

Varakļāni, Rīgas 13 .........................................................................648 60840

Varakļānu novada pašvaldība,

Murmastienes pagasta pārvalde

Murmastienes p., Murmastiene,

Jaunatnes 14 ........................................................................................648 25323

Varakļānu novada pašvaldība, Varakļānu

pagasta pārvalde

Varakļānu p., Stirnienes muiža 3 - 1 ..............................29 427589

Pārtikas piedevas, garšvielas;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

55 mārītes, IK

Praulienas p., Prauliena, Saulessēta ............................26 527445

Cepurītes, ZS, Lubāna, Rugāju 1 - 1 .............................22 457035

FFM, SIA, Madona, Raiņa 56c ..............................................29 199489

Mājaslapu izstrāde

www.latvijastalrunis.lv

Pārtikas tirdzniecība, veikali

A.Vēveres, IK, Veikals

Mārcienas p., Mārciena, Jaunā 1 .....................................26 370067

Barkava, tirdzniecības centrs

Barkavas p., Barkava, Parka 1 ............................................648 94006

Bānītis & J.J., SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 2 ..........................648 25631

Beta, veikals

Madona, Rūpniecības 39 .........................................................648 07104

Bērzaune, veikals

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 2 ..........................29 450015

Biksēre, veikals

Sarkaņu p., Biksēre, J. Ramaņa 1a ................................648 29226

Buča, SIA, Veikals

Barkavas p., Barkava, Parka 1 ............................................29 670748

Cepļi, ZS

Madona, Raiņa 4 ..............................................................................29 427622

Daima, SIA, Veikals

Mētrienas p., Mētriena, Dimanti - 14 .............................648 28444

DBB, SIA

Vestienas p., Vestiena, Stienūži .........................................648 28124

Degumnieki, veikals

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 10 ................................648 29609

Dim Vol, SIA, Veikals

Barkavas p., Barkava, Brīvības 30 ...................................648 22902

Dzelzava, veikals

Dzelzavas p., Dzelzava, Ozolu 1 .......................................648 29045

E.A.K., SIA, Veikals

Madona, Lazdonas 4 ....................................................................648 60520

E.A.K., SIA, Veikals

Madona, Vītolu 2 ...............................................................................648 29941

Elvi, veikals

Madona, Raiņa 33a ........................................................................648 22007

Ēstuvīte, veikals - kafejnīca

Madona, Saules 59 ........................................................................29 347443

Jaunbakāni, veikals

Dzelzavas p., Kalnabakāni ......................................................648 52025

Jaunzemnieki Z, SIA

Madona, Avotu 32 ...........................................................................29 279328

Jaunzemnieki Z, SIA, Veikals

Madona, Avotu 7 ..............................................................................648 23262

Jills, SIA, Veikals

Varakļāni, 1.maija laukums 3 ................................................648 60859

Katram, veikals

Ļaudonas p., Ļaudona, Brīvības 8 ..................................648 23515

Kūdra, veikals

Dzelzavas p., Aizpurve, Bērzu 19 - 27 .........................648 29124

Labais, veikals, Madona, Saules 55a ...........................647 20919

Lauku labumi, veikals

Madona, Raiņa 4 ..............................................................................29 427622

Lazdonas piensaimnieks, AS, Veikals

Madona, Saieta laukums 4 .....................................................648 23380

Lazdonas piensaimnieks, AS, Veikals

Madona, Saules 30 ........................................................................648 60403

Lekon, SIA, Veikals

Varakļāni, Kosmonautu 13a ...................................................648 07493

Madara M, SIA, Veikals

Madona, Poruka 1a .......................................................................648 21991

Madonas patērētāju biedrība, SIA

Madona, Poruka 4 ...........................................................................648 60376

Madonas patērētāju biedrība, SIA, 69.

veikals, Cesvaines p., Kraukļi ...........................................648 00820

Maxima X, veikals, Madona, Poruka 4 .......................800 02020

Maxima XX, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................600 03640

Mālkalni 7, SIA, Veikals

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 15 .............................................................648 71644

Oglīši, veikals, Mētrienas p., Mētriena, Oglīši ......20 371474

Ošupe, veikals, Ošupes p., Ošupe ................................648 29698

Palīgs, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 4 ..............................................(k.t.) 648 71813

Palīgs, SIA, Veikals

Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 4 ..............................................(k.t.) 648 71813

Parks, veikals, Lubāna, Parka 4 .........................................648 07155

Pārtikas veikalu grupa, SIA

Varakļāni, Ozolu 7 ...........................................................................648 66188

Pilsēta, veikals

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 5 .....................648 26389

Riekstiņi, SIA, Veikals

Varakļānu p., Stirniene, Vaivaru 10 .................................29 294315

RIMI Supermārkets Madona, veikals

Madona, Saules 6 ...........................................................................648 07261

Sēlis, SIA, Veikals, Cesvaine, Rīgas 2 ........................648 52837

Silieši V.V., SIA, Veikals

Praulienas p., Prauliena, Alejas 7 - 2 ..........(k.t.) 648 29362

Skaldas, ZS, Veikals - kafejnīca

Barkavas p., Stalīdzāni, Aiviekstes 2 .............................29 467213

Stienūži, veikals

Vestienas p., Vestiena, Stienūži .........................................648 28124

Supernetto, veikals

Madona, Rūpniecības 47 .........................................................648 07375

Togo4, SIA, Veikals

Barkavas p., Barkava, Aiva .....................................................648 07428

Togo4, SIA, Veikals, Cesvaine, Rīgas 7 ....................648 52321

top!, veikals, Lubāna, Ozolu 11 ..........................................648 20011

Ūdņēni - 2, SIA, Veikals

Sausnējas p., Sidrabiņi, Vaivari - 2 .................................648 29552

Vameks, SIA

Madona, Rūpniecības 20 k.1 ................................................29 234402

Velga, SIA, Veikals

Indrānu p., Meirāni, Skalbes 1 ............................................29 451648

Velga, SIA, Veikals

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 10 ................................648 29581

Vita Saulīte, IK, Veikals

Sarkaņu p., Graudi .........................................................................26 565915

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

65


P

Pārtikas... -

Poliklīnikas...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Zīles, SIA, Veikals

Bērzaunes p., Bērzaune, Gaiziņa 8 ................................648 25375

Zīlīte, SIA, Veikals

Dzelzavas p., Padoms ...............................................(k.t.) 648 52228

Piens un piena produkti;

pārstrāde, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Baltic Milk, SIA

Cesvaine, Rūpnīcas 1 - 1 .......................................(k.t.) 28 361593

Cesvaines Piens, AS

Cesvaine, Rūpnīcas 1 ..................................................................648 52210

Kaziņas Bonijas siers

Jumurdas p., Sniķeri .....................................................................29 135515

Lat Salta, SIA, Madona, Saules 63e ..............................29 273684

Lazdonas piensaimnieks, AS

Lazdonas p., Lazdona, Klētis ...............................................648 25167

Līvi, ZS

Bērzaunes p., Bērzaune, Apariņas ...............(k.t.) 648 21405

Straupe, piensaimnieku kooperatīvā

sabiedrība, Veikals

Madona, Poruka 3b .......................................................................28 686762

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Valsts policija, Vidzemes reģiona

pārvalde, Madonas iecirknis

Madona, Avotu 8 - 2.st. .....................................................................................110

Valsts policija, Vidzemes reģiona

pārvalde, Madonas iecirknis, Kārtības policijas

nodaļa, Madona, Avotu 8 ......................................................648 01704

Valsts policija, Vidzemes reģiona

pārvalde, Madonas iecirknis, Kriminālpolicijas

nodaļa, Madona, Avotu 8 ......................................................648 01701

Valsts policija, Vidzemes reģiona

pārvalde, Madonas iecirknis, Satiksmes

uzraudzības rota (Ceļu policija)

Madona, Avotu 8 ..............................................................................648 01713

Poligrāfijas pakalpojumi

Erante, SIA

Madona, Saieta laukums 2, LV 4801

Tālr. ..................................................................................................648 60983

Mob. tālr. ..............................................................................25 767030

Tipogrāfijas pakalpojumi, dizains

http://www.erante.lv

MRS Vidzeme, SIA, Madona, Raiņa 6 ........................22 114469

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa

Cesvaine, A.Saulieša 14 ...........................................................648 52318

Damia, SIA

Madona, Rūpniecības 20 - 9 .................................................648 22298

Decima, SIA

Madona, Rūpniecības 20 k.5 - 602 .................................648 23079

Dokānes N. ģimenes ārsta prakse

Varakļāni, Kosmonautu 14 ......................................................648 66206

Ērgļu slimnīca, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7 ................................................................648 71471

Gritānes S. ģimenes ārsta prakse

Varakļānu n., Varakļāni,

Pils 25a, LV 4838

Tālr. .....................................................648 66559, 26 190316

Prakses darba laiks P.-O. 8.00 - 16.00,

T. 11.00 - 19.00, C.-Pt. 8.00 - 16.00.

Ārsta pieņemšanas laiks

P.-O. 8.00 - 14.00,

T. 14.00 - 19.00, C.-Pt. 8.00 - 13.00.

Pirtis un saunas

Cesvaines komunālie pakalpojumi, SIA,

Pirts, Cesvaine, Dārzu 1 ..........................................................648 52380

Kodoli, pirts, Ošupes p., Kodoli ..........................................29 331268

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Kundziņi, viesu nams, pirts

Limbažu n., Vidrižu p., “Kundziņi”, LV 4013

Mob. tālr. .............................................................................29 144380

http://www.kundzini.lv

Policija, valsts un pašvaldības

Cesvaines novada pašvaldības

kārtībnieks, Cesvaine, Pils 1a .........................................29 219269

Poliklīnikas, veselības un

rehabilitācijas centri

Anitas Klūgas Doktorāts, SIA

Madonas n., Madona,

Skolas 29, LV 4801

Tālr. ....................................................................................................648 22627

Annas Višņovas doktorāts, SIA

Madona, Rūpniecības 20 k.9 ................................................648 23703

Audžes A. ārsta prakse neiroloģijā

Madona, Rūpniecības 20 k.7 - 1 ........................................29 143256

Audžes L. ārsta prakse ginekoloģijā un

dzemdniecībā, Cesvaine, Pils 1a ................................26 148648

Audžes L. ārsta prakse ginekoloģijā un

dzemdniecībā

Madona, Rūpniecības 20 k.7 - 1 ........................................29 433255

Bogdanovas I. ģimenes ārsta prakse

Ļaudonas p., Ļaudona, Avotu 3 .........................................686 22775

Braķes A. ģimenes ārsta un pediatra

prakse, Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7 ........................................648 71471

Breidaka I., masiere, Madona, Rīgas 6 .....................29 555621

Budzes L. ģimenes ārsta prakse

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7 ................................................................648 71005

Centrālā laboratorija, SIA, Madonas

filiāle, Madona, Skolas 29 .....................................................29 126000

Iraidas G. ģimenes ārsta prakse

Cesvaine, A.Saulieša 12 .........................................(k.t.) 648 52865

Jāņa Peļņa privātprakse, IK, Filiāle

Madona, Valdemāra bulvāris 14 ........................................28 222569

Jumurdas feldšerpunkts

Jumurdas p., Jumurda, Ezera 2 ........................................648 29464

Kallingas A. ģimenes ārsta prakse

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7 ................................................................648 71202

Kreicbergas D. ģimenes ārsta prakse

Praulienas p., Prauliena, Kalna 2 ......................................22 044570

Kreicbergas D. ģimenes ārsta prakse,

Filiāle

Madona, Rūpniecības 20 k.5 - 33 ....................................25 722365

Kreicumas I. ģimenes ārsta prakse

Madonas n., Dzelzavas p.,

Dzelzava, Kļavu 1, LV 4873

Tālr. ...................................................................................................648 29037

E-pasts: ilga.kreicuma@inbox.lv

Kreicumas I. ģimenes ārsta prakse,

Filiāle, Cesvaine, A.Saulieša 1 .......................(k.t.) 648 29037

Kusas feldšerpunkts

Aronas p., Kusa, Melioratoru 3 ...........................................29 165622

Latkovskas R. ģimenes ārsta un internista

prakse, Varakļāni, Brīvības 6 ............................(k.t.) 648 66145

Inese Lūse - ģimenes ārsta prakse

Cesvaines n., Cesvaine, A.Saulieša 3,

LV 4871

Tālr. ..................................................................................................648 52777

Ģimenes ārsts, arodslimību ārsts. Iestāde

ir pieejama cilvēkiem ar funkcionāliem

traucējumiem.

66

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Madonas slimnīca, SIA

Madonas n., Madona,

Rūpniecības 38, LV 4801

Uzņemšanas nodaļa .................................648 07066

Ambulatorās nodaļas

reģistratūra ...................................................................648 60586

Tuberkulozes kabinets .......................648 60592

Madonas slimnīca, SIA, Ambulatorā

nodaļa, Madona, Rūpniecības 38 .................................648 60586

Madonas slimnīca, SIA, Tuberkulozes

kabinets, Madona, Rūpniecības 38 ............................648 60586

Madonas Traumatoloģijas un ortopēdijas

klīnika, SIA, Lubāna, Tilta 5 ...............................................648 20024

Madonas Traumatoloģijas un ortopēdijas

klīnika, SIA, Filiāle

Madona, Valdemāra bulvāris 14 ........................................648 60886

Meirānu feldšeru un vecmāšu punkts

Indrānu p., Meirāni, Meirānu Stacija ..............................648 29632

Mētrienas vecmāšu punkts

Mētrienas p., Mētriena, Centra 5 .......................................20 371423

Miezeres B. ģimenes ārsta prakse

Liezēres p., Liezēre, Vidzemes 1 ......................................648 28072

Miezeres B. ģimenes ārsta prakse,

Filiāle, Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 1 .....................29 177081

Murmastienes feldšerpunkts

Murmastienes p., Murmastiene,

Jaunatnes 14 .......................................................................................648 25105

Ozolu feldšerpunkts

Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 1 ..........................................648 29810

Pujates R. ģimenes ārsta prakse

Sarkaņu p., Biksēre, J. Ramaņa 5 - 2 ...........................648 29513

Raudupes L. ģimenes ārsta prakse

Madona, Skolas 29 ........................................................................26 408830

Rudzāta ārsta prakse, SIA

Barkavas p., Barkava, Skolas 1 .........................................648 94203

Stirnienes feldšerpunkts

Varakļānu p., Stirnienes muiža ...........................................27 790019

Stradiņas Z. ģimenes ārsta prakse

Lubāna, Tilta 5 ....................................................................................648 20024

Stradiņas Z. ģimenes ārsta prakse,

Filiāle, Madona, Valdemāra bulvāris 14 ...................648 60886

Ilonas Tučas ģimenes ārsta prakse

Madona, Skolas 29, LV 4801

Tālr. ....................................................................................................648 22962

Ārsta darba laiks: P. 9.00 - 14.00,

O. 8.00 - 13.00, T. 14.00 - 19.00,

C. 9.00 - 14.00, Pt. 9.00 - 14.00.

Prakses darba laiks:

P.-O. 8.00 - 16.00, T. 11.00 - 19.00,

C.-Pt. 8.00 - 16.00.

Varakļānu veselības aprūpes centrs,

SIA

Varakļānu n., Varakļāni,

Pils 25a, LV 4838

Mob. tālr. ..............................................................................29 478691

Reģistratūra ...................................................................648 60733

Dienas stacionāra nodaļa

(diennakts) ......................................................................648 60732

Ilgstoša sociālā aprūpe

Varakļānu veselības aprūpes centrs, SIA,

Ambulatorā daļa, Varakļāni, Pils 25a ......................648 60733

Vertebra, dziedniecības centrs

Madona, Saules 13 - 2.st. ........................................................25 611060

Vidzemes vēnu centrs, SIA, Filiāle

Madona, Rūpniecības 38 .........................................................648 60586

V.Smirnovas ārsta prakse, SIA, Filiāle

Madona, Raiņa 34b .......................................................................26 111810

Zvēra K. ģimenes ārsta prakse

Mārcienas p., Mārciena, Jaunā 6 - 2 ...........(k.t.) 648 20101

Zvēra K. ģimenes ārsta prakse, Filiāle

Madona, Skolas 29 ........................................................................648 23110

Zvēras V. ģimenes ārsta prakse

Madona, Skolas 29 ........................................................................648 22560

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Preses izdevumi

Poliklīnikas... -

Psihologa...

Cesvaines Ziņas, laikraksts, Cesvaine, Pils 1a .........648 52030

Ielūkojies..., laikraksts

Madonas n., Madona, Saules 13a, LV 4801

Tālr. ...................................................................................................648 23370

Mob. tālr. .............................................................................29 199706

Gulbenes n., Gulbene, Ābeļu 8-1.st., LV 4401

Tālr. ...................................................................................................644 72032

Mob. tālr. .............................................................................29 277590

E-pasts: reklama@ielukojies.lv

Reklāmas izvietošana.

Zīmogu izgatavošana

P

Latvijas Mediji, AS, Madonas birojs

Madona, Poruka 4 ..........................................................................648 23580

Varakļōnītis, laikraksts, Varakļāni, Rīgas 19 - 25 ...........648 66650

Sausnējas ambulance

Sausnējas p., Sausnēja, Straumes ................................648 29974

Sokolovas D. ģimenes ārsta prakse

Bērzaunes p., Sauleskalns, Aronas 2 ..........................648 25254

SPA, veselības centrs

Mārcienas p., Lejas Patmalnieki ......................(k.t.) 648 07300

Stalažas L. ģimenes ārsta prakse

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 2 ....................648 26548

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252

http://www.uro.lv

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību

ambulatorā izmeklēšana un ārstēšana.

Preses izplatīšana

Narvesen, veikals, Madona, Poruka 2 ........................648 60898

Narvesen, veikals, Madona, Rīgas 6 ...........................648 22130

Psihologa, psihoterapeita

pakalpojumi

NeuroPhys, SIA, Madona, Raiņa 34b ..........................29 334531

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

67


P

Putnkopība -

Santehnika...

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Putnkopība

Rozas, piemājas saimniecība

Indrānu p., Rozas ............................................................................28 378516

Vestienas putni, SIA

Vestienas p., Aparēni ...................................................................22 036151

Radio un televīzija

Cesvaines radio un televīzijas stacija

Cesvaine, Rīgas 8 ............................................................................648 52376

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Reklāmas pakalpojumi

Biele, SIA, Mārcienas p., Kalna Bieles ..........................29 259602

Krunkunau, SIA, Bērzaunes p., Viesūnēni ..............29 133103

LIAN gaismas reklāmas, SIA

Madona, Saules 63b .....................................................................28 345588

Monija, SIA, Ērgļu p., Vecmuiža .........................................29 413393

O-Zone Studio, SIA, Sausnējas p., Apīņi ...............26 370107

Polyprint, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Oškalna 4 - 4 .................................................26 407703

Studija Grafs, SIA, Madona, Rīgas 11a ....................648 22741

Rūpniecības preces; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Centrs, veikals

Lubāna, Oskara Kalpaka 5 .....................................................648 07327

Degumnieki, veikals

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 10 ................................648 29609

Jills, SIA, Varakļāni, 1.maija laukums 3 ........................648 60869

Kauļi, ZS, Liezēres p., Kauļi 1 ................................................29 564633

Kraftpro, SIA, Veikals

Madona, Saules 65 ........................................................................26 131872

Kūdra, veikals

Dzelzavas p., Aizpurve, Bērzu 19 - 27 .........................648 29124

Ošupe, veikals, Ošupes p., Ošupe ................................648 29698

Ozols LG, SIA, Veikals

Cesvaine, Raiņa 2 ............................................................................648 52489

Pie Patrika, SIA, Madona, Poruka 1 ..............................648 21949

Sēlis, SIA, Veikals, Cesvaine, Rīgas 2 ........................648 52837

Silieši V.V., SIA, Veikals

Praulienas p., Prauliena,

Alejas 7 - 2 ............................................................................(k.t.) 648 29362

Super Selection, SIA, Veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................22 328227

Veikals ikdienai un svētkiem

Madona, Saules 1 ...........................................................................26 179468

Sabiedriskais transports,

autoostas

Lubauto, SIA, Lubāna, Barkavas 27 ..............................29 547447

Madonas autoosta, Madona, Rīgas 6 ........................648 07061

Sabiedriskās attiecības

Bites mārketings, SIA

Sausnējas p., Bečeri .....................................................................29 426657

Sadzīves tehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Čeprova veikals, SIA

Madona, Saules 10 ........................................................................29 332048

Kvarcs, SIA

Madonas n., Madona,

Rīgas 11a, LV 4801 .................................................648 60378

Varakļānu n., Varakļāni,

Rīgas 13, LV 4838 ......................................................648 66333

http://www.kvarcs.lv

Viss mājai, veikals, Lubāna, Ozolu 11 ........................29 444908

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Inkomercs K, SIA

y Skat. reklāmu šajā lapā

Sadzīves tehnikas un

priekšmetu labošana

Ivanovs A., individuālā darba veicējs

Madonas n., Madona,

Valdemāra bulvāris 2, LV 4801

Mob. tālr. .............................................................................29 470490

E-pasts: andris1ivanovs@inbox.lv

Sadzīves tehnikas labošana.

Atslēgas, slēdzenes.

Saimniecības preces;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Arka, veikals, Cesvaine, Rīgas 7 .....................(k.t.) 26 533205

Dzelzava, veikals

Dzelzavas p., Dzelzava, Ozolu 1 .......................................648 29045

Jaunbakāni, veikals

Dzelzavas p., Kalnabakāni ......................................................648 52025

Madonas patērētāju biedrība, SIA, 69.

veikals, Cesvaines p., Kraukļi ...........................................648 00820

Mariors, SIA, Cesvaine, Rīgas 7 .......................(k.t.) 648 52193

Palejas, ZS, Veikals, Madona, Rīgas 2 ......................648 21534

Parks, veikals, Lubāna, Parka 4 .........................................648 07155

Promus 2K, SIA

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 7 .....................22 154902

Rianda, SIA, Veikals

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 7 .....................648 07635

Stildeko, SIA, Madona, Rīgas 16 ......................................648 60256

Viss visam, komisijas veikals

Madona, Raiņa 19a ........................................................................20 358563

Zīlīte, SIA, Veikals

Dzelzavas p., Padoms ...............................................(k.t.) 648 52228

Sakaru tehnika un līdzekļi;

ražošana, serviss, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bite, salons, Madona, Rūpniecības 49 ........................25 545829

LMT, klientu centrs Madona Rimi

Madona, Saules 4 ...........................................................................807 68076

Tele2, SIA, Klientu centrs Madona

Maxima, Madona, Rūpniecības 49 ..............................29 560600

Tet, SIA, Veikals, Madona, Saules 4a ..........................648 27613

Santehnika; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Akvedukts, AS, Klientu apkalpošanas

centrs, Madona, Poruka 2 ....................................................648 07002

Elbra, SIA, Veikals

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 29 .............................................................648 71742

J.K. Santehnika, SIA

Madona, Rūpniecības 20 .........................................................25 609007

68

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Santehnika... -

Sociālā...

S

J.K. Santehnika, SIA, Veikals

Madona, Daugavas 3 ...................................................................25 609007

Ūdens akadēmija, veikals

Madona, Saules 16 ........................................................................27 880038

Siltumapgāde un siltumtīkli

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Santehniskie darbi

Lubānas KP, SIA, Mehāniskās darbnīcas

Lubāna, Latgales 40 ......................................................................648 94352

PPR 40, SIA

Lubāna, Aiviekstes 1 .....................................................................26 332412

Proterm, SIA

Madona, Kalna 37 - 9 ...................................................................28 659007

Sēklas un stādi; audzēšana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Alpu terases-1, SIA

Bērzaunes p., Bērzaune, Rūķīši .........................................26 404388

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

Stādi

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 4 ....................648 26568

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

stādi, Kalsnavas arborētums

Kalsnavas p., Slodas ....................................................................27 841099

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

stādi, Kalsnavas čiekurkalte

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 4 ....................26 599755

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

stādi, Kalsnavas kokaudzētava

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Pārupes 7 ....................26 528088

Latvijas valsts meži, AS, LVM Sēklas un

stādi, Podiņu kokaudzētava

Indrānu p., Podiņi ............................................................................648 94225

Rāvijas, ZS

Kalsnavas p., Rāvijas .................................................(k.t.) 648 26421

Betula Premium, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Kārļa 1a ............................28 347403

Cesvaines siltums, SIA

Cesvaine, E.Veidenbauma 18 .............................................648 52845

Dzīvokļu komunālais uzņēmums, SIA,

Katlu māja, Varakļāni, Jaunatnes 2a .........................648 66179

Lubānas KP, SIA, Katlu māja

Lubāna, Ozolu 11 ............................................................................29 471914

Lubānas KP, SIA, Katlu māja

Lubāna, Skolas 9 ...........................................................(k.t.) 648 94352

Madonas Siltums, SIA

Madona, Cesvaines 24 ...............................................................648 07400

- Avārijas dienests (diennakti) ...................................29 470817

Madonas Siltums, SIA, Katlu māja

Madona, Augu 27a .........................................................................28 609651

Madonas Siltums, SIA, Katlu māja

Madona, Cesvaines 24 ...............................................................28 630361

Madonas Siltums, SIA, Katlu māja

Madona, J.Zābera 6 ......................................................................27 852451

SKRS serviss, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Lauksaimniecības 1 ................................28 604774

Siltumtehnika

Skaistumkopšana, frizētavas

Berenīke, kosmētiskais salons

Madona, Raiņa 16 .........................................................(k.t.) 648 23637

Centrs Mora, SIA, Skaistumkopšanas

salons, Cesvaine, A.Saulieša 8 .......................................648 52863

Diadēma, frizētava, Madona, Rīgas 1 ........................26 120917

Efeja - I, SIA

Madonas n., Madona, Saules 30, LV 4801

Tālr. .....................................................648 07419, 26 409986

Skaistumkopšanas salons

http://www.efejasalons.lv

Eiropas lūši, SIA, Madona, Upes 3 ................................26 569330

Elena, salons

Cesvaine, A.Saulieša 12 - 2.st. ...........................................26 139583

Maijas Mastiņas frizētava-salons

“Freya L”

Madonas n., Madona, Saules 1, LV 4801

Maija .............................................................................................26 348493

Santa ............................................................................................26 133860

Kolonna, salons, Madona, Saules 13 ..........................648 22421

Lantana, salons, Madona, Saules 19 ..........................26 383863

Libra, skaistuma studija

Madona, Raiņa 4 ..............................................................................26 205571

Manikīrs-pedikīrs, Madona, Saules 6 ..........................20 068745

Markuss V, IK, Frizētava

Madona, Blaumaņa 12 ...............................................................648 21331

Rūdis, frizētava, Madona, Blaumaņa 3A ...................648 60858

Salons Flamingo, SIA

Madona, Blaumaņa 17 - 2 .......................................................648 21208

Salons Vīzija, SIA, Frizētava

Madona, Upes 3 ...............................................................................648 22599

Sarma-M, SIA, Frizētava

Madona, Rīgas 1 - 4 ......................................................................648 23002

Saulespuķe, salons, Madona, Upes 3 ......................26 569330

Skaistumkopšanas salons Odrija

Madona, Saules 13a .....................................................................24 503883

Tropicana, SIA, Madona, Saules 39b ...........................20 244474

Valdzinājums, SIA, Skaistumkopšanas

salons

Kalsnavas p., Jaunkalsnava, Vesetas 9 ......................648 26513

Vetro, SIA, Frizētava-salons

Madona, Poruka 3b .......................................................................648 60226

Vīzija, IK, Frizētava

Varakļāni, Kosmonautu 3 .........................................................26 467433

Sociālā aprūpe un sociālā

apdrošināšana

Barkavas pansionāts

Barkavas p., Barkava, Brīvības 9 ......................................648 60803

Cesvaines novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Cesvaine, Rīgas 4 ..............................................648 52032

Cesvaines novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Sociālās aprūpes nodaļa

Cesvaine, A.Saulieša 14 ...........................................................646 52318

Cesvaines sociālās aprūpes nodaļa

Cesvaine, A.Saulieša 14 ...........................................................648 52318

Dzelzavas pansionāts

Dzelzavas p., Grāveri - 1 ...........................................................648 29078

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv

69


S

Sociālā... -

Telpu...

Ērgļu novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Ērgļu p., Ērgļi, Rīgas 10 ................................648 71404

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 4 ................................................................648 71464

Ērgļu novada sociālās aprūpes centrs,

Filiāle, Sausnējas p., Kastaņas ........................................648 29538

Latgale, Valsts sociālās aprūpes centrs,

Filiāle Lubāna, Indrānu p., Vecumi ............................648 94681

Latgale, Valsts sociālās aprūpes centrs,

Filiāle Lubāna, nodaļa Rupsala

Ošupes p., Atvases ........................................................................648 29665

Lubānas novada pašvaldības iestāde

Lubānas novada Sociālais dienests

Lubāna, Oskara Kalpaka 12 ..................................................648 94581

Lubānas veselības un sociālās aprūpes

centrs, Lubāna, Oskara Kalpaka 12 ............................648 94581

Ļaudonas sociālās aprūpes centrs

Ļaudonas p., Ļaudona, Avotu 3 ........................................648 60917

Madonas novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Madona, Parka 4 .................................................648 07294

Mārcienas pansionāts

Mārcienas p., Mārciena, Meža 24 ....................................25 760142

Ozoli, Madonas novada bērnu un jauniešu

ārpus ģimenes aprūpes un atbalsta centrs

Liezēres p., Ozoli, Jaunatnes 1 ..........................................26 380932

Rupsala

Ošupes p., Ošupes pamatskola ........................................29 426366

Svētā Jāņa palīdzība, Zupas virtuve

Ērgļu p., Ērgļi, Parka 7 ................................................................26 142756

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,

Madonas reģionālā nodaļa

Madona, Raiņa 3 ..............................................................................648 07140

Varakļānu novada pašvaldība, Sociālais

dienests, Varakļāni, Rīgas 9 ...............................................648 60844

Varavīksne, veco ļaužu pansionāts

Varakļānu p., Stirnienes muiža ...........................................28 305900

Zīļuks, ģimenes atbalsta centrs

Sausnējas p., Sidrabiņi, Jaunozoliņi .............................648 29562

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Madonas Kartinga trase

Madona, Gaujas 41a ....................................................................29 191777

Madonas pilsētas Sporta centrs

Madona, Gaujas 13 .......................................................................648 23567

MX Park Smeceres Sils, Madonas

mototrase, Lazdonas p. ........................................................29 347575

Reķu kalns, SIA, Slēpošanas trase

Sarkaņu p., Rēķi ...............................................................................29 239521

Ruļmurēni, ZS, Liezēres p., Liepiņkalns ....................29 478843

Smeceres sils, sporta un atpūtas bāze

Lazdonas p. ...........................................................................................26 396032

Sporta klubi

Madonas šaha un dambretes klubs

Madona, Saules 18 ........................................................................648 23007

Madonas Tehniskais Sporta klubs

Madona, Saules 60b .....................................................................29 191777

NeoGym, fitnesa klubs

Madona, Saules 10 ........................................................................29 194554

Palejas, sporta klubs

Praulienas p., Palejas ...................................................................28 814132

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Sporta skolas

Madonas Bērnu un jaunatnes sporta

skola, Madona, Gaujas 13 ....................................................648 21192

Sporta un tūrisma preces;

noma, ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Savējie M, biedrība

Madona, Skolas 16 ........................................................................26 594305

Smeceres sils, sporta un atpūtas bāze,

Inventāra nomas punkts

Lazdonas p., Lazdona .................................................................26 594305

Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Tabakas izstrādājumi;

ražošana, tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Tabakas nams, veikals

Madona, Saules 3 ...........................................................................648 22868

Taksometru pakalpojumi

TAXI Madona

Madona .....................................................................................................23 777733

Taxi Madona

Madona .....................................................................................................27 490033

Teātri, kinoteātri un

koncertzāles

Vidzeme, kinoteātris, Madona, Tirgus 5 ..................648 22631

Tekstilizstrādājumi; ražošana,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Bē-bē segas un spilveni, darbnīca

Ļaudonas p., Ļaudona, Dzirnavu 7 ................................29 231613

Mailīšu fabrika, SIA

Ērgļu p., Ērgļi, Zemzari ...............................................................28 622820

Silk Secret, SIA, Cesvaine, Brīvības 16 ......................29 269161

Somas; ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Daniela Donati, veikals

Madona, Rūpniecības 49 .........................................................20 239337

Suvenīri, dāvanas

Datura, IU, Madona, Blaumaņa 17 ...................................29 422331

Eridana, veikals, Madona, Blaumaņa 17 ..................29 422331

Sporta celtnes un bāzes

Augstiene, SIA

Bērzaunes p., Gaiziņkalna Tūristu Bāze ....................29 216473

Degumnieku aktīvas atpūtas centrs

Ošupes p., Degumnieki, Skolas 13 ................................27 803237

Lejas Jozumi, ZS, Apvidus slēpošanas

trase, Aronas p., Lejas Jozumi .........................................29 474991

Liepiņkalns, slēpošanas trase

Liezēres p., Liepiņkalns .............................................................29 478843

Madonas Kartinga trase

Madona, Gaujas 41a ....................................................................26 699403

Zelta Sproga, SIA

Ļaudonas p., Ļaudona, Dzirnavu 7 ................................29 714040

Telpu noma

Lex Limited, SIA, Madona, Raiņa 6 ...............................25 999088

Siksala, SIA, Madona, Cesvaines 30 .............................648 07010

70

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ Madona

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv

Tirdzniecības iekārtas;

ražošana, remonts,

tirdzniecība,

vairumtirdzniecība

Eprom, SIA

Bērzaunes p., Sauleskalns, Saules 2 ...........................29 438834

Varakļānu novada Tūrisma informācijas

centrs, Varakļāni, Pils 29 ........................................................648 66162

Virsotne I, SIA, Bērzaunes p., Kalna Irbītes ...........29 822276

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Tirdzniecības... -

Ūdensapgāde...

Piedāvājumi no citiem reģioniem

Ū

Tirgi

Madonas tirgus, Madona, Saules 2a ...........................26 737858

Varakļānu tirgus

Varakļāni, 1.maija laukums 3 ................................................26 617750