05.01.2021 Views

Zaļās Lapas Balvi 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BALVI<br />

<strong>Balvi</strong>, Viļaka, Baltinavas,<br />

Balvu, Rugāju, Viļakas novads<br />

UZŅĒMUMI KARTES PAŠVALDĪBAS<br />

Inteliģentā<br />

mājaslapa<br />

INFORMATĪ VI- P Ē TNIECISKAIS BIĻ ETENS<br />

Efektīvs mārketinga<br />

uzlabojums nelieliem<br />

uzņēmumiem<br />

<strong>2021</strong><br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770711


www.balvi24.lv


Kur zvanīt steidzamos gadījumos?<br />

Uzziņas un pakalpojumi<br />

2<br />

Pašvaldību informācija 3 - 11<br />

Kartes, ielu saraksti, informācija 12 - 14<br />

Uzņēmējdarbības vide 15 - 16<br />

Mārketinga<br />

koncepti<br />

nelieliem<br />

uzņēmumiem<br />

Alfabētiskais<br />

nozaru saraksts<br />

Nozaru daļa 23 - 41<br />

Firmu saraksts pēc to darbības sfēras<br />

17 - 22<br />

Akmens… - Bankas 23 - 25<br />

Būvuzraudzība… - Celtniecības… 27 - 27<br />

Ceļu… - Daiļamatniecība 27 - 27<br />

Dzimtsarakstu… - Ekonomikas… 28 - 28<br />

Ēdināšanas… - Ieroči… 29 - 30<br />

Izglītība… - Jaunrades… 30 - 30<br />

Juvelierizstrādājumi… - Kafija… 31 - 31<br />

Kokapstrāde - Labiekārtošana… 31 - 31<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

SEO risinājumi<br />

Sociālo tīklu<br />

profilu izveide<br />

Lopkopība - Medicīnas… 33 - 33<br />

Mūzikas… - Namu… 35 - 35<br />

Notāri - Parfimērijas… 35 - 35<br />

Putnkopība - Reklāmas… 38 - 38<br />

Rūpniecības… - Sabiedriskais… 38 - 38<br />

Statistika… - Tehniskās… 39 - 39<br />

Tūrisms… - Ugunsdzēsība… 39 - 40<br />

Ūdensapgāde… - Valsts… 40 - 40<br />

Viesnīcas… - Žalūzijas… 40 - 41<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

A - J 42 - 44<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

K - Ž 44 - 48


Uzziņas un pakalpojumi<br />

Ugunsdzēsība un glābšana ......01, 112<br />

Policija ...............................................02, 110, 112<br />

Medicīniskā palīdzība ....03, 112, 113<br />

Policija<br />

<strong>Balvi</strong> ...............................................................................................................................................................(00-24) 110<br />

Medicīniskā palīdzība<br />

Balvu slimnīca, uzņemšana ......................................................................(00-24) 645 07126<br />

Poliklīnika, reģistratūra ........................................................................(d.d. 8-16) 645 07001<br />

Ģimenes ārstu<br />

konsultatīvais tālrunis ................................(d.d. 17-8; S., Sv. 00-24) 66 016001<br />

Saindēšanās un zāļu informācijas centrs ...............................(00-24) 67 042473<br />

Stomatoloģiskā palīdzība<br />

Sejas-žokļu traumpunkts .........................................................................................(00-24) 67 069761<br />

Latvijas Mobilais Telefons<br />

Diennakts uzziņas ............................................................................................................................8 0768076<br />

Klientiem ........................................................................................................................................................................1655<br />

Tele2<br />

Diennakts uzziņas .......................................................................29 560600 (klientiem 1600)<br />

Zelta zivtiņa ..........................................................................................29 560676 (klientiem 1676)<br />

Tehniski bojājumi ..............................................................................................................................8 0000600<br />

Bite<br />

Klientiem .............................................................................(8-24, pēc 24 autom. atbild.) 1601<br />

Biznesa klientiem .............................................................................................................................22 550000<br />

Citu operatoru klientiem ..........................................................................................................25 851601<br />

Transports<br />

Autoostas<br />

Balvu autoosta .............................................................................................(P.-Sv. 6-21) 645 21707<br />

Rīgas starptautiskā autoosta .......................................(maksas uzziņas) 9 0000009<br />

......................................................................................................................................(biļešu pasūtīšana) 9 0001111<br />

Dzelzceļš<br />

Latvijas dzelzceļš, uzziņas .................................................................................................8 0001181<br />

Traumatoloģiskā palīdzība<br />

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca<br />

Traumpunkts, Vienības gatve 45 .................................................................(00-24) 80 708866<br />

Apdegumu centrs .................................................................................................................(00-24) 67 038323<br />

Avārijas dienesti<br />

Elektrotīkli<br />

Bojājumu pieteikšana .........................................................................................................(00-24) 8404<br />

Klientu apkalpošanas dienests .........................................................................................................8400<br />

Gāze<br />

Latvijas gāze (bojājumu pieteikšana) ...............................................................(00-24) 114<br />

Klientu apkalpošanas centrs .................................................................................................................155<br />

Latvijas propāna gāze ......................................................................................(00-24) 8 0000404<br />

Siltumtīkli<br />

<strong>Balvi</strong> ...........................................................................(00-24) 645 07010, (00-24) 28 686506<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

<strong>Balvi</strong> ...........................................................................(00-24) 645 07010, (00-24) 28 686506<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Lidosta<br />

Starptautiskā lidosta Rīga ........................................................................................(uzziņas) 1817<br />

Ostas<br />

Rīgas pasažieru terminālis ...............................................................(d.d. 9-17) 67 326200<br />

Uzticības un informācijas tālruņi<br />

HIV/AIDS centrs .............................................................................................................(8-18) 67 543777<br />

Glābiet bērnus ............................................................................................................(12-17) 29 131311<br />

Bērnu un pusaudžu bezmaksas<br />

uzticības tālrunis .........................................(d.d. 8-23, S. 8-22, Sv. 10-22) 116111<br />

“Skalbes”, krīzes centrs ..........................................(00-24) 67 222922, 27 722292<br />

Valsts Robežsardze ...................................................................(autom. atbild.) 8 0001060<br />

Nacionālais veselības dienests .......................................(d.d. 8.30-17) 8 0001234<br />

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ....................(d.d. 8.15-17) 654 52554<br />

Ārlietu ministrijas Konsulārais<br />

departaments ..........................................................................................(d.d. 8.30-17) 67 016364<br />

...............................................................................................................................(info ceļotājiem) 8 0005905<br />

........................................................(palīdzība ārkārtas situācijās ārzemēs) 26 337711<br />

Balvu novada sociālais dienests<br />

.........................(P. 8.30-18, O.-C. 8.30-17, Pt. 8.30-16) 645 21998, 26 624044<br />

Viļakas novada sociālais dienests ...............................(d.d. 8.30-17) 27 823247<br />

Rugāju novada sociālais dienests ...............................(d.d. 8.30-17) 27 820992<br />

Informācijas portāls .......................................................................................................www.balvi24.lv<br />

Baltinavas novada sociālais dienests .....................(d.d. 8.30-17) 26 393109<br />

Ģeneratoru noma<br />

Diennakts uzziņu dienests .....................................................................................................................1180<br />

Telekomunikācijas<br />

TET<br />

Klientu apkalpošanas dienests, bojājumu pieteikšana .........................................177<br />

2


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS<br />

Latgales plānošanas reģions<br />

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601<br />

Iveta Maļina-Tabūne, administrācijas vadītāja .......................................................67224044<br />

iveta.malina@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Attīstības, plānošanas un projektu<br />

ieviešanas nodaļa<br />

Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601<br />

Ingrīda Bernāne, vadītāja ............................................................................65428111, 26165597<br />

ingrida.bernane@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Juridiskā un lietvedības nodaļa<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Natālija Komare, vadītāja ...........................................................................................................65428111<br />

natalija.komare@lpr.gov.lv<br />

Oskars Zuģickis, sabiedrisko attiecību speciālists<br />

oskars.zugickis@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Latgales pārstāvniecība Rīgā<br />

...............................................................................................................................................................................67224044<br />

Torņa 4, Rīga, LV-1050<br />

Latgales plānošanas reģions, Sabiedriskā transporta nodaļa<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Iveta Dubrovska, vadītāja ..........................................................................................................65423801<br />

iveta.dubrovska@lpr.gov.lv<br />

Latgales plānošanas reģions, Uzņēmējdarbības centrs<br />

Saules 15, Daugavpils, LV-5401<br />

Andris Kucins, vadītājs ..................................................................................65423801, 26599050<br />

andris.kucins@lpr.gov.lv<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Maija Stepiņa, vadītāja ................................................................................................................64522028<br />

dzimtsaraksti@baltinava.lv<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Finanšu nodaļa<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Ināra Supe, vadītāja .........................................................................................................................64521215<br />

finanses@baltinava.lv<br />

Anita Meiere, galvenā grāmatvede ...................................................................................64521215<br />

bilance@baltinava.lv<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Saimnieciskā nodaļa<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Latgales plānošanas reģions, Balvu birojs<br />

...............................................................................................................................................................................64522935<br />

Agris Mežals, vadītājs ...................................................................................................................28629916<br />

Vidzemes 2b, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Evita Pundure, vadītāja .................................................................................................................22470282<br />

soc.dienests@baltinava.lv<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Vispārējā un juridiskā nodaļa<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Maija Stepiņa, vadītāja ................................................................................................................64522028<br />

jurid.nodala@baltinava.lv<br />

Inese Siliņa, kanceleja ...................................................................................................................64521228<br />

dome@baltinava.lv<br />

Madara Siliņa, sabiedrisko attiecību speciāliste,<br />

tūrisma informācijas konsultante ...........................................................................................29364993<br />

sab.attiecibas@baltinava.lv<br />

Baltinavas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu<br />

apkalpošanas centrs (Baltinavas VPVKAC)<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................66954808<br />

baltinava@pakalpojumucentri.lv<br />

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

dome@baltinava.lv, www.baltinava.lv<br />

Sarmīte Tabore, domes priekšsēdētāja .........................................................................28399183<br />

planosana@baltinava.lv<br />

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Guntars Bartkevičs<br />

Antra Keiša<br />

Lilita Kūkoja<br />

Velta Mītke<br />

Inese Siliņa<br />

Marija Skaba<br />

Imants Slišāns<br />

Inta Vilkaste<br />

BALTINAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Inese Siliņa, domes priekšsēdētājas vietniece ........................................................26469223<br />

dome@baltinava.lv<br />

Jānis Bubnovs, izpilddirektors ..............................................................................................28341228<br />

izpildd@baltinava.lv<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Vineta Cīrule, priekšsēdētāja ...................................................................64563411, 26674837<br />

barintiesa@baltinava.lv<br />

Baltinavas bibliotēka .....................................................................................................................64507267<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Baltinavas kultūras nams .........................................................................................................26571774<br />

Baltinava, Kārsavas 16, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola ........................................................................25623738<br />

Baltinava, Tilžas 17a, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Baltinavas novada muzejs ......................................................................................................29341738<br />

Baltinava, Tilžas 7, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Baltinavas pirmsskolas izglītības iestāde ...............................................................64521301<br />

Baltinava, Tilžas 7, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

Baltinavas vidusskola ..................................................................................................................64521301<br />

Baltinava, Kārsavas 22, Baltinavas p., Baltinavas n., LV-4594<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

dome@balvi.lv, www.balvi.lv<br />

Aigars Pušpurs, domes priekšsēdētājs .........................................................................64522337<br />

aigars.puspurs@balvi.lv<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Ivans Baranovs<br />

Vilnis Dzenis<br />

Pēteris Kalniņš<br />

Inta Kaļva<br />

Sandra Kindzule<br />

Aivars Kindzuls<br />

Tālis Korlašs<br />

3


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Aija Mežale<br />

Ināra Ņikuļina<br />

Svetlana Pavlovska<br />

Anita Petrova<br />

Sandis Puks<br />

Aigars Pušpurs<br />

Egons Salmanis<br />

Jānis Zakarīts<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Balvu novada pašvaldība, Balvu pagasta pārvalde<br />

Naudaskalns, Pagastmāja, Balvu p., Balvu n., LV-4561<br />

Andris Ķerāns, vadītājs .................................................................................64522112, 26118122<br />

balvi@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Bērzkalnes pagasta pārvalde<br />

Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590<br />

Skaidrīte Saleniece, vadītāja ...................................................................64522686, 28319661<br />

berzkalne@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Bērzpils pagasta pārvalde<br />

Bērzpils, Dārza 27, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576<br />

Biruta Bogdane, vadītāja ............................................................................................................20223100<br />

berzpils@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Briežuciema pagasta pārvalde<br />

Grūšļeva, Gaismas, Briežuciema p., Balvu n., LV-4595<br />

Anastasija Gabrāne, vadītāja .................................................................................................26633595<br />

briezuciems@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Krišjāņu pagasta pārvalde<br />

Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574<br />

Iveta Socka-Puisāne, vadītāja ...............................................................................................29447351<br />

krisjani@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Kubulu pagasta pārvalde<br />

Kurna, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Artūrs Luksts, vadītājs ...................................................................................64522668, 29138702<br />

kubuli@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Lazdulejas pagasta pārvalde<br />

Egļuciems, Administratīvā ēka, Lazdulejas p., Balvu n., LV-4592<br />

Andris Višņakovs, vadītājs .......................................................................................................29105480<br />

lazduleja@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Tilžas pagasta pārvalde<br />

Tilža, Brīvības 3a, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Anna Bērziņa, vadītāja ...................................................................................64522516, 26181117<br />

tilza@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Vectilžas pagasta pārvalde<br />

Vectilža, Melderu 2, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571<br />

Genovefa Jermacāne, vadītāja .............................................................64546327, 26167818<br />

vectilza@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Vīksnas pagasta pārvalde<br />

Vīksna, Mieriņi, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580<br />

Dzintra Pipcāne, vadītāja .............................................................................64520264, 26188345<br />

viksna@balvi.lv<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Balvu novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Anita Petrova, domes priekšsēdētāja vietniece ......................64522225, 29146294<br />

anita.petrova@balvi.lv<br />

Imanta Serdāne, izpilddirektore ............................................................64521953, 29104198<br />

imanta.serdane@balvi.lv<br />

Gunta Raibekaze, izpilddirektores vietniece ...............................64520935, 26169594<br />

gunta.raibekaze@balvi.lv<br />

4


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Balvu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Ginta Zābele, priekšsēdētāja ....................................................................64522978, 26178108<br />

barintiesa@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Anita Avotiņa, vadītāja ..................................................................................64507075, 26161103<br />

anita.avotina@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Centralizētā grāmatvedība<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Regīna Loča, galvenā grāmatvede ......................................................64521135, 26350384<br />

regina.loca@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Sporta 1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Svetlana Novika, vadītāja ..........................................................................................................29397765<br />

dzimtsaraksti@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Finanšu un attīstības nodaļa<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Olga Siņica, vadītāja ........................................................................................64522634, 29361548<br />

olga.sinica@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Inta Kaļva, vadītāja ............................................................................................64521083, 29437260<br />

inta.kalva@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sabiedrisko attiecību un informācijas<br />

tehnoloģiju nodaļa<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Samanta Berezova, sabiedrisko attiecību<br />

speciāliste (aizvieto Ilutu Mežuli) ...........................................................64522830, 26118565<br />

samanta.berezova@balvi.lv<br />

Iluta Mežule, vadītāja (aizvieto Laumu Kaļvu) ...........................64522830, 26395302<br />

iluta.mezule@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Saimnieciskā nodaļa<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Aleksandrs Sņegovs, vadītājs ................................................................64522805, 28673272<br />

aleksandrs.snegovs@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Viktorija Puka, vadītāja ..................................................................................64521998, 28312807<br />

viktorija.puka@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais dienests, Sociālās palīdzības<br />

nodaļa<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Linda Laicāne, vadītāja, sociālais darbinieks ............................64521176, 25608650<br />

linda.laicane@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais dienests, Sociālo pakalpojumu<br />

nodaļa<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Anna Laizāne, vadītāja, sociālais<br />

darbinieks darbam ar veciem cilvēkiem ............................................64521189, 26629395<br />

anna.laizane@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais dienests, Atbalsta un<br />

rehabilitācijas nodaļa<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Līvija Voroņina, vadītāja, sociālais<br />

darbinieks darbam ar ģimeni un bērniem ........................................64521997, 28652089<br />

livija.voronina@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Vispārējā un juridiskā nodaļa<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Ilona Blūma, vadītāja .......................................................................................64522468, 26196412<br />

ilona.bluma@balvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldības policija<br />

Sporta 1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Rita Kravale, priekšniece ............................................................................................................64520940<br />

rita.kravale@balvi.lv<br />

Balvu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (Balvu VPVKAC)<br />

Partizānu 14, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste ...........................................................................................66954809<br />

balvi@pakalpojumucentri.lv<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

<strong>Balvi</strong>, pansionāts ...............................................................................................................................64507200<br />

Celmene, Pansionāts <strong>Balvi</strong>, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Balvu Bērnu un jauniešu centrs ........................................................................................20278819<br />

Brīvības 48, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

5


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Balvu Centrālā bibliotēka ..........................................................................................................64522168<br />

Tirgus 7, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Kultūras un atpūtas centrs ....................................................................................64520111<br />

Brīvības 61, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Mākslas skola ......................................................................................................................64521658<br />

Teātra 2, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Mūzikas skola ......................................................................................................................64521095<br />

Partizānu 18, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Novada muzejs ...................................................................................................................64521430<br />

Brīvības 46, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu novada pašvaldības Iekļaujošas izglītības atbalsta centrs ..28363415<br />

Sporta 1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu novada Tūrisma informācijas centrs ...........................................................29272948<br />

Brīvības 46, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Novada Ziņas, laikraksts ..........................................................................................64522830<br />

Bērzpils 1a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu pagasta bibliotēka ..........................................................................................................64522112<br />

Naudaskalns, Saulstari, Balvu p., Balvu n., LV-4561<br />

Balvu pagasta Tautas nams ..................................................................................................26607937<br />

Naudaskalns, Saulstari, Balvu p., Balvu n., LV-4561<br />

Balvu pamatskola .............................................................................................................................64507006<br />

Partizānu 16, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola .......................................29164754<br />

Vidzemes 26, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu sporta centrs ........................................................................................................................29336428<br />

Sporta 8, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu sporta skola ...........................................................................................................................64521417<br />

Alejas 2, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Valsts ģimnāzija ................................................................................................................64522053<br />

Dārza 2, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde ..............................................................64522579<br />

Bērzkalne, Ūdru 1, Bērzkalnes p., Balvu n., LV-4590<br />

Bērzpils bibliotēka ............................................................................................................................26602927<br />

Bērzpils, Dārza 12a-8, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576<br />

Bērzpils vidusskola ..........................................................................................................................26188635<br />

Bērzpils, Dārza 12, Bērzpils p., Balvu n., LV-4576<br />

Bērzpils vidusskola, Krišjāņu filiāle ................................................................................64546619<br />

Krišjāņi, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574<br />

Briežuciema pagasta Tautas nams ................................................................................25444621<br />

Grūšļeva, Briežuciems, Briežuciema p., Balvu n., LV-4595<br />

Ieviņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..........................................................................64560069<br />

Kurna, Balvu 6, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Krišjāņu bibliotēka ............................................................................................................................64546648<br />

Krišjāņi, Jaunatnes 3, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574<br />

Krišjāņu tautas nams ....................................................................................................................26372319<br />

Krišjāņi, Jaunatnes 2, Krišjāņu p., Balvu n., LV-4574<br />

Kubulu bibliotēka ...............................................................................................................................64522215<br />

Kurna, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Kubulu pagasta Kultūras nams ...........................................................................................26186364<br />

Kurna, Balvu 15, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................64522023<br />

Daugavpils 59, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

San-Tex, pašvaldības aģentūra ..........................................................................................64507197<br />

Bērzpils 56, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Sienāzītis, pirmsskolas izglītības iestāde ................................................................29157658<br />

Brīvības 50b, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Stacijas pamatskola ......................................................................................................................64560035<br />

Balvu stacija, Skolas 12, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Stacijas pamatskola, Vīksnas filiāle ..............................................................................26193880<br />

Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580<br />

Tilžas internātpamatskola ........................................................................................................64563858<br />

Tilža, Pārupes 4, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Tilžas Kultūras nams ......................................................................................................................27870251<br />

Tilža, Brīvības 5, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs ...............................................26545870<br />

Tilža, Brīvības 5, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde .............................................................................64563945<br />

Tilža, Dārza 1, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Tilžas vidusskola ................................................................................................................................64563865<br />

Tilža, Raiņa 15, Tilžas p., Balvu n., LV-4572<br />

Tilžas vidusskola, Pirmsskolas izglītības grupa .................................................64546340<br />

Vectilža, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571<br />

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs ................................................................................29373830<br />

Vectilža, Sporta 3, Vectilžas p., Balvu n., LV-4571<br />

Vīksnas pagasta bibliotēka .....................................................................................................28333673<br />

Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580<br />

Vīksnas Tautas nams ....................................................................................................................20284144<br />

Vīksna, Vīksnas p., Balvu n., LV-4580<br />

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs,<br />

pašvaldības aģentūra ...................................................................................................................29272948<br />

Vidzemes 2b, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

BALVU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

KAPITĀLSABIEDRĪBAS<br />

Balvu autotransports, SIA .......................................................................................................64521701<br />

Ezera 3, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu enerģija, AS ...........................................................................................................................64522783<br />

Bērzpils 30, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

SADARBĪBAS PARTNERI BALVU NOVADĀ<br />

4GIK, SIA ...................................................................................................................................................28675799<br />

Partizānu 10, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Alūksnes projekti, SIA, Filiāle ..............................................................................................26248542<br />

Tautas 1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Auto kruīzs, SIA, Autoserviss .............................................................................................26607307<br />

Brīvības 7, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

<strong>Balvi</strong>, pansionāts ...............................................................................................................................64507200<br />

Celmene, Pansionāts <strong>Balvi</strong>, Kubulu p., Balvu n., LV-4566<br />

Balvu enerģija, AS ...........................................................................................................................64522783<br />

Bērzpils 30, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu Novada muzejs ...................................................................................................................64521430<br />

Brīvības 46, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais dienests ....................................................64521998<br />

Raiņa 52, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Baranovskas Ā. ģimenes ārsta prakse ......................................................................64521121<br />

Bērzpils 12, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Celmiņa L., individuālā darba veicēja ..........................................................................26465053<br />

Teātra 6-1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Circene I., individuālā darba veicēja ............................................................................29427347<br />

Bērzpils 4, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Diogens audio, SIA .........................................................................................................................64521050<br />

Partizānu 47, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Foveol, SIA, Filiāle ...........................................................................................................................26357927<br />

Ezera 3a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Gunta Škapare, psihologa privātprakse ....................................................................26555507<br />

Stacijas 19, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Krakope S., psihologs ...................................................................................................................26423757<br />

Raiņa 41-36, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Lekos, SIA ................................................................................................................................................64522239<br />

Brīvības 50, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Logi Durvis, SIA, Filiāle ..............................................................................................................25106640<br />

Bērzpils 5, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Nāc un ēd, ēdnīca ............................................................................................................................64522843<br />

Bērzpils 3a, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Optika, SIA, Veikals ........................................................................................................................64522815<br />

Bērzpils 50-71, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

6


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Ozolmājas, SIA, Veikals .............................................................................................................64522589<br />

Ezera 5, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Preilis, veikals .......................................................................................................................................26596256<br />

Bērzpils 3, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Semjonovas S. ģimenes ārsta prakse ........................................................................29436635<br />

Bērzpils 7, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Silaunieces M. ģimenes ārsta prakse ........................................................................64521944<br />

Krasta 1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Skaistuma Templis, IK .................................................................................................................26513571<br />

Bērzpils 8c, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle ...............................................................................................80008880<br />

Tehnikas 5c, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

Zušas I. ģimenes ārsta prakse ............................................................................................64521540<br />

Bērzpils 8-1, <strong>Balvi</strong>, Balvu n., LV-4501<br />

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

dome@rugaji.lv, www.rugaji.lv<br />

Sandra Kapteine, domes priekšsēdētāja .......................................64507245, 26345838<br />

sandra.kapteine@rugaji.lv<br />

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Iveta Arelkeviča<br />

Kārlis Brūvers<br />

Kaspars Duļevskis<br />

Jānis Ikstens<br />

Agris Kalnējs<br />

Sandra Kapteine<br />

Andris Leons<br />

Maruta Paidere<br />

Sarmīte Pērkone<br />

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Rugāju novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Andris Leons, domes priekšsēdētājas vietnieks ....................................................26536746<br />

andris.leons@rugaji.lv<br />

Daina Tutiņa, izpilddirektore .....................................................................................................27800548<br />

daina.tutina@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Attīstības un plānošanas nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Lonija Melnace, vadītāja .............................................................................................................27850898<br />

planotaji@rugaji.lv<br />

Mārīte Orniņa, novada Uzņēmējdarbības un<br />

tūrisma attīstības centra vadītāja ...........................................................................................26355954<br />

marite.ornina@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Jana Briede, priekšsēdētāja ....................................................................................................26667258<br />

barintiesa@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Andrejs Stepāns, vadītājs .........................................................................................................29141842<br />

andrejs.stepans@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Liene Pipure, vadītāja .....................................................................................................................<strong>2021</strong>9774<br />

dzimtsaraksti@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Finanšu nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Ilgona Šaicāne, galvenā grāmatvede ...............................................64507244, 27818200<br />

ilgona.saicane@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Izglītības pārvalde<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Biruta Berkolde, vadītāja .............................................................................64507246, 27869387<br />

izglitiba@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Kultūras nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Gunta Grigāne, vadītāja ...............................................................................................................27801493<br />

gunta.grigane@inbox.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Saimnieciskā nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 41, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Līga Cepurniece, vadītāja ..........................................................................................................29342304<br />

liga.cepurniece@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Ilona Dobrovoļska, vadītāja. ....................................................................................................27820992<br />

ilona.dobrovolska@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Vispārējā un juridiskā nodaļa<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Guntars Pipurs, vadītājs ..............................................................................................................64507246<br />

guntars.pipurs@rugaji.lv<br />

Agrita Luža, sabiedrisko attiecību speciāliste ..........................................................27843383<br />

agrita.luza@rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldības policija<br />

Rugāji, Kurmenes 69, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Uldis Melnacis, priekšnieks .....................................................................................................27801859<br />

pasv.policija@rugaji.lv<br />

Rugāju novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (Rugāju VPVKAC)<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste<br />

Rugājos (Kurmenes iela 48, Rugāji) .....................................................................................66954841<br />

rugaji@pakalpojumucentri.lv<br />

Klientu apkalpošanas speciāliste<br />

Lazdukalnā (Bērzu iela 8, Benislava) ..................................................................................66954860<br />

lazdukalnapagasts@pakalpojumucentri.lv<br />

RUGĀJU NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Lazdukalna bibliotēka ...................................................................................................................26320857<br />

Benislava, Bērzu 6, Lazdukalna p., Rugāju n., LV-4577<br />

Lazdukalna feldšeru veselības punkts ........................................................................26346882<br />

Benislava, Bērzu 1-4, Lazdukalna p., Rugāju n., LV-4577<br />

Rugāji, sociālās aprūpes centrs ........................................................................................27821646<br />

Rugāji, Kurmenes 8, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju bibliotēka ..............................................................................................................................27858655<br />

Rugāji, Kurmenes 36, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs .......................................................27818471<br />

Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju novada Eglaines pamatskola ...........................................................................26119447<br />

Benislava, Skolas 3, Lazdukalna p., Rugāju n., LV-4577<br />

Rugāju novada muzejs ................................................................................................................28332720<br />

Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju novada Tautas nams ................................................................................................27801493<br />

Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma<br />

attīstības centrs .................................................................................................................................26355954<br />

Rugāji, Kurmenes 36, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju novada vidusskola ......................................................................................................64521335<br />

Rugāji, Kurmenes 87, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

7


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Rugāju sporta centrs .....................................................................................................................28606972<br />

Rugāji, Kurmenes 87a, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Skujetnieku bibliotēka ..................................................................................................................27808613<br />

Skujetnieki, Liepu 4-1, Lazdukalna p., Rugāju n., LV-4577<br />

Skujetnieku feldšeru veselības punkts ......................................................................26562146<br />

Skujetnieki, Liepu 4-3, Lazdukalna p., Rugāju n., LV-4577<br />

Tikaiņu bibliotēka ..............................................................................................................................25623664<br />

Tikaiņi, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

SADARBĪBAS PARTNERI RUGĀJU NOVADĀ<br />

Latgales Reģionālais atbalsta centrs Rasas pērles,<br />

nodibinājums .........................................................................................................................................64563494<br />

Varavīksne, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

Rugāju novada pašvaldība ......................................................................................................64521351<br />

Rugāji, Kurmenes 48, Rugāju p., Rugāju n., LV-4570<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBA<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

dome@vilaka.lv, www.vilaka.lv<br />

Sergejs Maksimovs, domes priekšsēdētājs .............................................................64507224<br />

dome@vilaka.lv<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DEPUTĀTI<br />

Līna Barovska<br />

Valda Buzijana<br />

Inese Circene<br />

Leonids Cvetkovs<br />

Anita Kokoreviča<br />

Artjoms Kokorevičs<br />

Jaroslavs Kozlovs<br />

Andis Ločmelis<br />

Sergejs Maksimovs<br />

Uldis Matisāns<br />

Inese Prava<br />

Andris Slišāns<br />

Raimonds Slišāns<br />

Ināra Sokirka<br />

Sarmīte Šaicāne<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES<br />

Viļakas novada pašvaldība, Kupravas pagasta pārvalde<br />

Kuprava, Rūpnīcas 3, Kupravas p., Viļakas n., LV-4582<br />

Aleksandrs Tihomirovs, vadītājs .........................................................64521706, 26625286<br />

Viļakas novada pašvaldība, Medņevas pagasta pārvalde<br />

Semenova, Mežmalas 1, Medņevas p., Viļakas n., LV-4586<br />

Juris Prancāns, vadītājs ..............................................................................................................26950272<br />

Viļakas novada pašvaldība, Susāju pagasta pārvalde<br />

Tautas 6, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Ilmārs Locāns, vadītājs ................................................................................................................29142740<br />

Viļakas novada pašvaldība, Šķilbēnu pagasta pārvalde<br />

Rekova, Skolas 1a, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Andris Mežals, vadītājs ................................................................................................................26470877<br />

Viļakas novada pašvaldība, Vecumu pagasta pārvalde<br />

Borisova, Ābeļziedi, Vecumu p., Viļakas n., LV-4585<br />

Ilmārs Locāns, vadītājs ................................................................................................................29142740<br />

Viļakas novada pašvaldība, Žīguru pagasta pārvalde<br />

Žīguri, Ciemata 4, Žīguru p., Viļakas n., LV-4584<br />

Oļegs Kesks, vadītājs .....................................................................................................................29289480<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

STRUKTŪRVIENĪBAS<br />

Viļakas novada pašvaldība, Administrācija, domes vadība<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Sarmīte Šaicāne, domes priekšsēdētāja vietniece .............................................26311663<br />

sarmite.saicane@vilaka.lv<br />

Zigrīda Vancāne, izpilddirektore ...........................................................................................64507223<br />

zigrida.vancane@vilaka.lv<br />

Oļegs Kesks, izpilddirektores vietnieks komunālajos jautājumos ............29289480<br />

komunalie@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Attīstības plānošanas nodaļa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Dace Dzērve, vadītāja ....................................................................................................................64507220<br />

dace.dzerve@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Diāna Astreiko, priekšsēdētāja .............................................................................................27809426<br />

barintiesa@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Gatis Rundzāns, vadītājs ............................................................................................................27805011<br />

buvvalde@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Vija Gaiduka, vadītāja .....................................................................................64507226, 29284960<br />

dzimtsaraksti@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Finanšu un grāmatvedības nodaļa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Tamāra Locāne, vadītāja ..............................................................................64507227, 27850851<br />

gramatvediba@vilaka.lv<br />

Indra Lazdiņa, galvenā grāmatvede ...................................................................................64507221<br />

indra.lazdina@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un sporta pārvalde<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Inese Circene, vadītāja .................................................................................................................26383909<br />

inese.circene@vilaka.lv<br />

Sandra Ločmele, kultūras metodiķe .................................................................................26699149<br />

sandra.locmele@vilaka.lv<br />

Maruta Brokāne, izglītības darba speciāliste ...........................................................27854253<br />

maruta.brokane@vilaka.lv<br />

Ervīns Veļķers, sporta darba organizators Viļakā ..................................................26337477<br />

ervins.velkers@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Sociālais dienests<br />

Parka 2, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Dzintars Čerbakovs, vadītājs ..................................................................................................27873100<br />

sppd@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Tehniskā nodaļa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Mārtiņš Rēdmanis, vadītājs ....................................................................................................27807820<br />

martins.redmanis@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldība, Vispārīgā nodaļa<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Terēzija Babāne, vadītāja ...........................................................................................................64507224<br />

dome@vilaka.lv<br />

Mareks Šubenieks, sabiedrisko attiecību speciālists, lietvedis ..............64507224<br />

mareks.subenieks@vilaka.lv<br />

Viļakas novada pašvaldības policija<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Vitālijs Vilciņš, priekšnieks ........................................................................................................25773330<br />

vitalijs.vilcins@vilaka.lv<br />

Viļakas novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas<br />

centrs (Viļakas VPVKAC)<br />

Abrenes 26, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Klientu apkalpošanas centrs .......................................................................27363377, 66954858<br />

vilaka@pakalpojumucentri.lv<br />

8


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

PAKĻAUTĪBAS IESTĀDES<br />

Balkanu kalni, dabas parks .....................................................................................................29132664<br />

Vilkova, Balkāni, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Borisovas tautas nams ...............................................................................................................29327800<br />

Borisova, Vecumu p., Viļakas n., LV-4585<br />

Kupravas bibliotēka ........................................................................................................................64521706<br />

Kuprava, Rūpnīcas 3, Kupravas p., Viļakas n., LV-4582<br />

Kupravas feldšeru punkts ........................................................................................................26588020<br />

Kuprava, Rūpnīcas 1-78, Kupravas p., Viļakas n., LV-4582<br />

Kupravas tautas nams .................................................................................................................26219552<br />

Kuprava, Rūpnīcas 3, Kupravas p., Viļakas n., LV-4582<br />

Medņevas bibliotēka .....................................................................................................................27124913<br />

Semenova, Tautas 1-2, Medņevas p., Viļakas n., LV-4586<br />

Medņevas tautas nams .............................................................................................................26176221<br />

Semenova, Tautas 6, Medņevas p., Viļakas n., LV-4586<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde ..................................................................28380882<br />

Semenova, Saules 4, Medņevas p., Viļakas n., LV-4586<br />

Rekavas bibliotēka ..........................................................................................................................26167724<br />

Rekova, Skolas 1, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Rekavas vidusskola ........................................................................................................................64522656<br />

Rekova, Skolas 1, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Rekova, Šķilbēnu pagasta kultūras centrs .............................................................26394440<br />

Rekova, Skolas 1, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes māja ................................................................64546509<br />

Rekova, Rekovas 11, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Upīte, nemateriālās kultūras mantojuma centrs .............................................26519635<br />

Upīte, Akas laukums 1, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Upītes feldšerpunkts .....................................................................................................................27853276<br />

Upīte, Stabļovas 4-10, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Vēršukalns, kultūrvēsturiskā lauku sēta ...................................................................25648877<br />

Svilpova, Susāju p., Viļakas n., LV-4583<br />

Viduču pamatskola ..........................................................................................................................27805493<br />

Semenova, Skolas 1, Medņevas p., Viļakas n., LV-4586<br />

Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs ....................................................................................28390107<br />

Pils 11, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas kultūras nams ..................................................................................................................27800837<br />

Pils 13, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas Mūzikas un mākslas skola .................................................................................64563469<br />

Pils 11a, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola ...........................................26317944<br />

Pils 14, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas novada bibliotēka ........................................................................................................64507145<br />

Tautas 6, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas novada muzejs ................................................................................................................28386859<br />

Balvu 13, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas pamatskola .........................................................................................................................64563314<br />

Pils 11a, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde ........................................................................26366179<br />

Liepnas 18, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas sociālās aprūpes centrs .......................................................................................26345617<br />

Parka 2, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Viļakas Valsts ģimnāzija ............................................................................................................64507135<br />

Pils 11, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Zvaniņi, jauniešu iniciatīvu centrs ..................................................................................26498713<br />

Rekova, Bērzu 2, Šķilbēnu p., Viļakas n., LV-4587<br />

Žīguru bibliotēka ................................................................................................................................27124473<br />

Žīguri, Parka 14, Žīguru p., Viļakas n., LV-4584<br />

Žīguru kultūras nams ....................................................................................................................27855995<br />

Žīguri, Viļakas 25a, Žīguru p., Viļakas n., LV-4584<br />

Žīguru pamatskola ...........................................................................................................................64521833<br />

Žīguri, Parka 9, Žīguru p., Viļakas n., LV-4584<br />

VIĻAKAS NOVADA PAŠVALDĪBAS<br />

KAPITĀLSABIEDRĪBAS<br />

Viļakas Veselības aprūpes centrs, SIA ......................................................................64563225<br />

Tautas 6, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

SADARBĪBAS PARTNERI VIĻAKAS NOVADĀ<br />

JS Būve, SIA, Filiāle ......................................................................................................................29102410<br />

Kangari, Stiglāni, Medņevas p., Viļakas n., LV-4587<br />

Ķira, SIA ......................................................................................................................................................64522289<br />

Pils 2, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

Stubailovas A. ģimenes ārsta prakse .........................................................................64507114<br />

Tautas 6, Viļaka, Viļakas n., LV-4583<br />

9


Pašvaldības<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

10


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

11


Pilsētas karte<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

1<br />

12


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pilsētas karte / Ielu saraksti<br />

1 BALVU IELU SARAKSTS<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Alejas iela B-2<br />

Baznīcas iela B-4; C-4<br />

Bērzpils iela C-3<br />

Bērzu iela C-4<br />

Brīvības iela B-2; B-4; C-1<br />

Celtnieku iela C-2<br />

Ceļinieku iela A-3<br />

Ceriņu iela C-2<br />

Dārza iela B-4<br />

Daugavpils iela C-2; C-3<br />

Draudzības iela B-4<br />

Dzirnavu iela B-3<br />

Ezera iela B-3; B-4,5<br />

Jāņa Logina iela B-5; C-4,5<br />

Jaunatnes iela C-4<br />

Kalna iela B-3<br />

Kooperatoru iela A-23<br />

Krasta iela A-3<br />

Ķiršu iela C-2<br />

Lauku iela A-2; A-3<br />

Lauku un Tehnikas ielas<br />

šķērsiela A-2<br />

Līču iela B-4; B-5<br />

Liepu iela A-2; A-3<br />

Logina iela, sk. Jāņa Logina<br />

iela<br />

Mazā iela B-4<br />

Miera iela B-4<br />

Partizānu iela A-3; C-3<br />

Pelnupes iela A-3<br />

Pīlādžu iela A-3<br />

Pilsoņu iela B-3; C-3<br />

Pļavu iela C-4<br />

Raiņa iela C-2,3; C-4<br />

Rudens iela C-3<br />

Robežiela A-2<br />

Rūpniecības iela B-2; C-2<br />

Skolas iela C-4<br />

Sporta iela B,C-3,4; C-4<br />

Stacijas iela A-2<br />

Šķērsiela A-2<br />

Šķērsiela pie parka (1.) B-3<br />

Tālā iela C-1<br />

Tautas iela C-3<br />

Teātra iela B-3<br />

Tehnikas iela A-2<br />

Tirgus iela B-3<br />

Vidzemes iela A-2; B-1<br />

Zaļā iela C-4<br />

Ziedu iela C-3<br />

1. Ezermalas līnija B-2<br />

1. Steķintavas līnija A,B-2<br />

2. Ezermalas līnija B,C-2<br />

2. Steķintavas līnija A,B-2<br />

3. Ezermalas līnija B,C-2<br />

3. Steķintavas līnija A,B-1,2<br />

4. Ezermalas līnija B,C-2<br />

4. Steķintavas līnija B-1<br />

5. Ezermalas līnija B,C-2<br />

5. Steķintavas līnija B-1<br />

6. Ezermalas līnija B,C-2<br />

7. Ezermalas līnija B,C-2<br />

8. Ezermalas līnija C-2<br />

9. Ezermalas līnija C-2<br />

13


Novada karte<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

14


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Uzņēmējdarbības vide<br />

LIELĀKIE UZŅĒMUMI BALVU APKAIMĒ<br />

Apsekots 1621 uzņēmums Balvu, Baltinavas, Rugāju un Viļakas novados.<br />

Dati no gada pārskatiem, pēc juridiskās adreses.<br />

Vieta Nosaukums<br />

Apgrozījums (tūkst. EUR) Apgrozījuma Rentabilitāte, Darbinieku<br />

2019 2018 izmaiņas<br />

% skaits 2019<br />

1<br />

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība,<br />

SIA<br />

5 757 4 966 15,93 5,59 302<br />

2 RIEKSTIŅI, ZS 2 690 1 976 36,12 8,33 26<br />

3 SILMAČI, SIA 2 105 2 530 -16,76 -1,51 30<br />

4 DOLO, SIA 1 766 2 433 -27,44 3,47 13<br />

5 LIEPAS Z, SIA 1 744 1 548 12,7 -1,51 38<br />

6 KOTIŅI, ZS 1 709 2 413 -29,19 23,21 31<br />

7 BOVIS, SIA 1 493 1 578 -5,34 0,54 34<br />

8 TAKO SD, SIA 1 436 2 304 -37,67 -7,87 25<br />

9<br />

AMATNIEKI, Balvu rajona Baltinavas<br />

pagasta ZS<br />

1 427 1 530 -6,7 28,28 36<br />

10 SENDA Dz, SIA 1 407 1 325 6,25 3,27 52<br />

11 BALVU ENERĢIJA, AS 1 378 1 448 -4,79 -1,25 42<br />

12 Grano E, SIA 1 332 590 125,63 27,85 14<br />

13 <strong>Balvi</strong>Flora, SIA 1 090 874 24,81 16,92 42<br />

14 ANITA AB, SIA 1 084 840 29,05 13,68 12<br />

15 VECPILS 1, Bērzpils pagasta ZS 1 067 1 109 -3,79 3,48 19<br />

16 BERMUDI, SIA 1 051 999 5,19 0,58 18<br />

17<br />

LINDA, Rugāju piensaimnieku<br />

kooperatīvā sabiedrība<br />

1 006 919 9,42 2,81 14<br />

18 SĀBRI, Šķilbēnu pagasta ZS 825 460 79,52 21,54 14<br />

19 VITAR 7, SIA 776 757 2,41 9,31 14<br />

20 GREENPREX, SIA 762 941 -19,05 0,03 9<br />

21 SanMar būve, SIA 761 900 -15,43 14,22 7<br />

22 BĒRZIŅI, Bērzpils pagasta ZS 747 382 95,79 40,2 5<br />

23 Baltic marking expert, SIA 740 673 9,95 9,8 3<br />

24 ĶIRA, SIA 739 431 71,41 26,99 27<br />

25 PGL Trans, SIA 732 331 121,28 3,08 11<br />

26 INVIK, SIA 708 783 -9,64 -2,15 18<br />

27 PRIME-MOVER, SIA 700 708 -1,1 10,54 17<br />

28 PIE IEVIŅAS, SIA 666 655 1,74 3,16 12<br />

29 A.K.7, SIA 645 492 31,07 4,34 13<br />

30 KV 9, SIA 634 626 1,15 2,58 13<br />

31 SAVA LOGISTIC, SIA 621 525 18,42 6,42 10<br />

32 PODI, Lazdukalna pagasta ZS 607 821 -26,13 9,24 19<br />

33 ALDRAI, SIA 586 938 -37,48 -1,11 9<br />

34 GG Fabrika, SIA 575 959 -40,06 -23,04 28<br />

35 WINWOOD, SIA 568 474 19,95 -5,7 8<br />

36 AGRUMI 2001, Rugāju pagasta ZS 560 609 -8,06 11,82 7<br />

37 ROZĪTES, Šķilbēnu pagasta ZS 555 352 57,72 10,67 3<br />

38 Tik-Tak 1, SIA 551 586 -5,97 4,41 14<br />

39 Lazdas koks, SIA 538 621 -13,38 -1,85 24<br />

40 SBS Design and Build, SIA 520 252 106,29 24,02 5<br />

41 DIOGENS AUDIO, SIA 520 345 50,45 -1,55 14<br />

42 DAMPADRUVAS BUKI, SIA 502 988 -49,19 2,24 8<br />

43 Biokan, SIA 496 71 593,76 49,39 6<br />

44 GIROLAT, SIA 495 736 -32,78 4,31 2<br />

45 Vitai, SIA 473 687 -31,12 -5,07 9<br />

46 LEKOS, SIA 471 441 6,85 1,3 5<br />

47 SAPARDS, SIA 459 389 17,92 5,1 18<br />

48 MĪTKES, Baltinavas novada ZS 456 213 114,02 22,4 1<br />

49 ALFAPACK, SIA 443 115 283,95 33,27 1<br />

50 VĪTOLI, Rugāju pagasta ZS 438 388 12,88 8,59 6<br />

15


Uzņēmējdarbības vide<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

BALVU APKAIMES UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDES ANALĪZE<br />

2019. gada neto apgrozījuma īpatsvars Balvu apkaimē<br />

Pārējie, 6,0%<br />

Enerģētika, 5,5%<br />

Bez nozares, 8,5%<br />

Meža nozare, 18%<br />

Datu vizualizācija<br />

sadarbībā ar Data<br />

Visualisation<br />

Software Lab<br />

Būvniecība, 8,7%<br />

Medicīna un farmācija, 9%<br />

Lauksaimniecība, 18%<br />

Tirdzniecība, 10%<br />

Transports, loģistika, pārvadājumi, 15%<br />

2019. gada apgrozījuma pieaugums %-tos Balvu apkaimē<br />

40<br />

20<br />

0<br />

-20<br />

-40<br />

2019. gada peļņa pa nozarēm Balvu apkaimē (milj. EUR)<br />

3<br />

2,5<br />

2<br />

1,5<br />

1<br />

0,5<br />

0<br />

Tūrisms, viesmīlība,<br />

izklaide<br />

Lauksaimniecība<br />

Lauksaimniecība Bez nozares<br />

Medicīna un<br />

farmācija<br />

Meža nozare<br />

Pārtikas un dzērienu<br />

ražošana<br />

Tūrisms, viesmīlība,<br />

izklaide<br />

Tirdzniecība<br />

Medicīna un<br />

farmācija<br />

Būvniecība Būvniecība<br />

Transports, loģistika,<br />

pārvadājumi<br />

Transports, loģistika,<br />

pārvadājumi<br />

Enerģētika<br />

Nekustamais<br />

īpašums<br />

Telekomunikācijas un<br />

sakari<br />

Enerģētika<br />

Mediji, reklāma,<br />

izglītība, radošās<br />

industrijas<br />

Tirdzniecība<br />

Pakalpojumi<br />

Pārtikas un<br />

dzērienu ražošana<br />

Meža nozare Rūpniecība<br />

Pakalpojumi<br />

finanšu, juridiskie<br />

un uzņēmējdarbībai<br />

Pakalpojumi<br />

finanšu, juridiskie<br />

un uzņēmējdarbībai<br />

Rūpniecība<br />

Telekomunikācijas<br />

un sakari<br />

Nekustamais<br />

īpašums<br />

Informācijas<br />

tehnoloģijas,<br />

datortehnika<br />

16


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

B<br />

ALFABĒTISKAIS NOZARU SARAKSTS<br />

Apzīmējumi<br />

Piemērs<br />

Aukles (grāmatā neesošās nozares nosaukums)<br />

(skatīt sekojošo nozari)<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana<br />

(grāmatā esošās nozares nosaukums)<br />

* (speciāli izvēlēta nozare)<br />

A, Ā<br />

Abonēšanas centri Preses izplatīšana .....................................38<br />

Abrazīvie materiāli<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Adīšanas piederumi<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Aerobika Sporta klubi ..............................................................................39<br />

Afišu un plakātu izvietošana<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Agroķīmiskie pakalpojumi<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Agronomi Lauksaimniecības pakalpojumi ..........................32<br />

Ainavu arhitekti<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana;<br />

projektēšana, ierīkošana .....................................................................32<br />

Aitkopība Lopkopība .................................................................................33<br />

Aizkaru stieņi<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .....24<br />

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................41<br />

Aizkaru tirdzniecība<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .......24<br />

Aizsargierīces<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ......................................23<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu izgatavošana ..........................23<br />

Akmens ieguve<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Akmeņogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........31<br />

Aktīvā atpūta<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .....23<br />

Atpūtas parki un dārzi .....................................................................24<br />

Sporta celtnes un bāzes ...............................................................39<br />

Aku urbšana, ierīkošana<br />

Ģeoloģiskā izpēte ................................................................................30<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Akustiskās un gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ...............................................................35<br />

Alkoholiskie dzērieni<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Alus<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Ambulances<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Ambulatorā palīdzība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ............23<br />

Apavu izgatavošana pēc pasūtījuma<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................23<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ....................................23<br />

Apdares darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Apdrošināšana .....................................................................................................23<br />

Apdruka<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................23<br />

Apgaitas Mežsaimniecība ....................................................................34<br />

Apģērba furnitūra<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ............................................................23<br />

Apģērba labošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ..............................................23<br />

Apģērba ražošana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ..............................................23<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ................................23<br />

Apkures iekārtas Siltumtehnika ......................................................39<br />

Apmācība, autovadītāju ...............................................................................23<br />

Apmācība deju un baleta Apmācība, kursi ...........................23<br />

Apmācība, kursi ..................................................................................................23<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ....................................................23<br />

Apskaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ...............................................................35<br />

Aptiekas ......................................................................................................................23<br />

Apvienības Biedrības, nodibinājumi ..........................................26<br />

Apzaļumošana Arhitektūra, projektēšana ............................23<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana;<br />

projektēšana, ierīkošana .....................................................................32<br />

Arhitektūra, projektēšana ..........................................................................23<br />

Armija Valsts aizsardzība .....................................................................40<br />

Arodbiedrības Biedrības, nodibinājumi ..................................26<br />

Arodskolas Izglītība, profesionālā ...............................................30<br />

Asfaltbetona ražošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Asins pārliešanas stacija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Asociācijas Biedrības, nodibinājumi .........................................26<br />

Atklātņu tirdzniecība Preses izplatīšana .................................38<br />

Atkritumu apsaimniekošana un pārstrāde ................................23<br />

Atlaižu kartes Reklāmas pakalpojumi .......................................38<br />

Atpūta laukos<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .....23<br />

Tūrisms un ceļojumi ..........................................................................39<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami ..................23<br />

Atpūtas parki un dārzi ...................................................................................24<br />

Atpūtas un svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Atrakcijas Atpūtas parki un dārzi ..................................................24<br />

Atslēdznieku darbi Metālapstrāde ................................................33<br />

Attīrīšanas ierīces<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............24<br />

Augkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................24<br />

Augļkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ..................................28<br />

Augļu un dārzeņu pārstrāde<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Augļu un dārzeņu uzpirkšana<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Augsnes analīze<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Augsnes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Augu aizsardzība<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Aukles<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ............................................25<br />

Auto remonts, apkope ...................................................................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija .................................................25<br />

Auto tirdzniecība ................................................................................................25<br />

Autobusu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi .....................................................25<br />

Autoeļļas, smērvielas<br />

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Autoinspekcijas<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ...................................25<br />

Policija, valsts un pašvaldības ...............................................37<br />

Autokrāsas, autoķīmija; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Automašīnu utilizācija<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Automatizētās vadības sistēmas<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Automātiskās un karuseļdurvis<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Automobiļu diagnostika<br />

Auto remonts, apkope .....................................................................24<br />

Automobiļu (kravas) noma<br />

Autotransporta pakalpojumi .....................................................25<br />

Automobiļu mazgāšana<br />

Auto remonts, apkope .....................................................................24<br />

Automobiļu novērtēšana<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze ..................................39<br />

Automobiļu tehniskā ekspertīze<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze ..................................39<br />

Automobiļu tenti<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Automobiļu transportēšana, palīdzība ceļā<br />

Autotransporta pakalpojumi .....................................................25<br />

Autoostas<br />

Sabiedriskais transports, autoostas .................................38<br />

Autoriepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Autoriepu serviss Auto remonts, apkope ..............................24<br />

Autosaloni Auto tirdzniecība .............................................................25<br />

Autoserviss Auto remonts, apkope .............................................24<br />

Autoskolas Apmācība, autovadītāju ..........................................23<br />

Autostikli<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Autotransporta apdrošināšana<br />

Apdrošināšana .......................................................................................23<br />

Autotransporta pakalpojumi ...................................................................25<br />

Avīzes Preses izdevumi .........................................................................37<br />

Ārstnieciskā kosmētika Aptiekas ....................................................23<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................35<br />

Ārstnieciskā vingrošana<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Ārstniecība<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Slimnīcas ......................................................................................................39<br />

Ārstniecības līdzekļi Aptiekas ............................................................23<br />

Ārstu biedrības Biedrības, nodibinājumi ...............................26<br />

B<br />

Baleta apmācība Apmācība, kursi ...............................................23<br />

Baloni Pasākumu organizēšana ....................................................35<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Bankas ..........................................................................................................................25<br />

Banketu zāles Pasākumu organizēšana ................................35<br />

Banku tehnoloģijas Bankas .................................................................25<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas ...................................................25<br />

Bāri Ēdināšanas pakalpojumi .........................................................29<br />

Bāriņtiesas Juridiskie pakalpojumi .............................................30<br />

Benzīns<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Betons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Bezalkoholiskie dzērieni<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Bērnu apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................23<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Bērnu apģērbs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Bērnu uzturs<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Bērnudārzi, bērnu audzināšana ..........................................................25<br />

Bēru ceremoniju organizēšana<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ......................23<br />

Bibliotēkas ................................................................................................................25<br />

Biedrības Biedrības, nodibinājumi ..............................................26<br />

Biedrības, nodibinājumi ..............................................................................26<br />

Biļešu izplatīšana uz pasākumiem<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Bioloģiskā lauksaimniecība<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ....................................................32<br />

Biroja serviss<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits .................................30<br />

Birstes<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

17


B<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Bistro Ēdināšanas pakalpojumi .....................................................29<br />

Biškopība, biškopības produkti ..........................................................26<br />

Bitums<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Biznesa konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Bižutērija; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................26<br />

Botāniskie dārzi Atpūtas parki un dārzi ..................................24<br />

Boulings Sporta celtnes un bāzes ..............................................39<br />

Brilles un to labošana Aptiekas .......................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts ............................................................35<br />

Brokeri Finanšu darbība, kreditēšana .....................................29<br />

Bruņotie spēki Valsts aizsardzība .................................................40<br />

Būvgružu savākšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Būvkalumi Daiļamatniecība ................................................................27<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Būvtehnikas noma<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ........................27<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes .......................................................................27<br />

C, Č<br />

Cauruļvadu transports<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Gāzes apgāde un ierīces ..............................................................29<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .......................27<br />

Celtniecības tehnika un iekārtas; noma ......................................27<br />

Ceļa zīmes<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Ceļojumi Tūrisms un ceļojumi .........................................................39<br />

Ceļu policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ...............................................37<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .....................................27<br />

Cements<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Ceptuves<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Cepures<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................23<br />

Cietumi Juridiskie pakalpojumi .....................................................30<br />

Cilvēktiesības Juridiskie pakalpojumi ......................................30<br />

Cukurbiešu audzēšana<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Cūkkopība Lopkopība .............................................................................33<br />

Čemodāni<br />

Somas; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................39<br />

D<br />

Dabas un pieminekļu aizsardzība<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Daiļamatniecība ...................................................................................................27<br />

Daiļrades studijas un pulciņi<br />

Daiļamatniecība .....................................................................................27<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...........................................30<br />

Dakstiņi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Darba aizsardzība<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Darba aizsardzības līdzekļi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības līdzekļi;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Darba biržas Darbā iekārtošana ....................................................27<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Darbā iekārtošana .............................................................................................27<br />

Datortehnikas apmācība Apmācība, kursi ............................23<br />

Dārglietu un dārgmetālu ieķīlāšana<br />

Lombardi, ieķīlāšana ........................................................................33<br />

Dārglietu un dārgmetālu uzpirkšana<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Dārzeņi<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Dārzeņkopība Dārzkopība, dārzeņkopība ............................28<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ........................................................................28<br />

Dārzkopības sabiedrības<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................28<br />

Dārzniecības Dārzkopība, dārzeņkopība ..............................28<br />

Ziedi, floristika ........................................................................................40<br />

Dāvanas Reklāmas pakalpojumi ..................................................38<br />

Degļi Gāzes apgāde un ierīces ......................................................29<br />

Siltumtehnika ...........................................................................................39<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Degvielas uzpildes stacijas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Deju apmācība Apmācība, kursi ....................................................23<br />

Deju kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Demontāža<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Departamenti Valsts institūcijas ....................................................40<br />

Detektīvi Juridiskie pakalpojumi ...................................................30<br />

Diegi un dzija<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Dizains Arhitektūra, projektēšana ...............................................23<br />

Dīzeļdegviela<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Dīzeļģeneratori<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Dolomīta ieguve un pārstrāde<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Domes<br />

Pašvaldības ...............................................................................................36<br />

Draudzes<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .....................................25<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Dzelzceļa policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ...............................................37<br />

Dzelzsbetona konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Dzemdību nami Slimnīcas ...................................................................39<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .....28<br />

Dzija<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Dzimtsarakstu nodaļas .................................................................................28<br />

Dzīvesvietas reģistrācija Valsts institūcijas ..........................40<br />

Dzīvnieku ārstēšana Veterinārija ....................................................40<br />

Dzīvokļu maiņa Nekustamais īpašums ....................................35<br />

Dzīvokļu remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

E, Ē<br />

Ekoloģija Vides aizsardzība, ekoloģija ...................................40<br />

Ekoloģiski tīri produkti<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ....................................................32<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Ekskursijas Tūrisms un ceļojumi ...................................................39<br />

Ekspeditori<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ............................................31<br />

Ekspedīcija<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ............................................31<br />

Ekspertīze Kontroles dienesti ..........................................................31<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze ..................................39<br />

Ekspreši Tīrīšanas darbi un iekārtas ........................................39<br />

Elektroenerģijas apgāde<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................................29<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde .................................................29<br />

Elektroenerģijas skaitītāji<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................................29<br />

Elektroinstalācija<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Elektroinstalācijas darbi Elektromontāža ...............................29<br />

Elektroinstrumentu remonts<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Elektromontāža ....................................................................................................29<br />

Elektroniskās ierīces, komponentes; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................29<br />

Elektropreces<br />

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................23<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Elektrotehnikas labošana<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................29<br />

Elektrotīklu ierīkošana un remonts<br />

Elektromontāža ......................................................................................29<br />

Elektrotīklu projektēšana Elektromontāža .............................29<br />

Eļļas (auto)<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Energoapgāde<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................................29<br />

Gāzes apgāde un ierīces ..............................................................29<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli .......................................................38<br />

Energokontrole<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................................29<br />

Kontroles dienesti ...............................................................................31<br />

Estētikas skolas<br />

Apmācība, kursi .....................................................................................23<br />

Ēdināšanas pakalpojumi ............................................................................29<br />

Ēdnīcas<br />

Ēdināšanas pakalpojumi ..............................................................29<br />

Ēku restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

F<br />

Farmācija Aptiekas .....................................................................................23<br />

Fasāžu apdare<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Feldšeri<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Filatēlija Biedrības, nodibinājumi .................................................26<br />

Filtri<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ................................................................29<br />

Finanšu inspekcijas Kontroles dienesti ...................................31<br />

Finiera ražošana Kokapstrāde .........................................................31<br />

Firmas stila izstrāde<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Fitnesa klubi Sporta klubi .....................................................................39<br />

Fitodizains Ziedi, floristika ..................................................................40<br />

Flīžu likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Floristika Ziedi, floristika .......................................................................40<br />

Folkloras ansambļi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Fondi Biedrības, nodibinājumi .......................................................26<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..................................................29<br />

Formas tērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Foto un kino aparatūra un piederumi,<br />

to labošana<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ............................................29<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ..........................................................29<br />

Frizētavas Skaistumkopšana, frizētavas ...............................39<br />

Frizētavu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ...................................................39<br />

G, Ģ<br />

Gaisa tīrības kontrole<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Gaismas iekārtas<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ...............................................................35<br />

Gaismas ķermeņu ražošana, tirdzniecība<br />

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................23<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Galdnieku darbi ...................................................................................................29<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

18


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

L<br />

Gaļas pārstrāde<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................29<br />

Gaļas un desu tirdzniecība<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................29<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Gateru pakalpojumi Kokapstrāde .................................................31<br />

Gāzbetons<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Gāzes apgāde un ierīces ............................................................................29<br />

Gāzes skaitītāji Gāzes apgāde un ierīces .............................29<br />

Glābšanas dienesti<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ......40<br />

Grafiskais dizains Reklāmas pakalpojumi ............................38<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Graudkopība<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Graudu pārstrāde ..............................................................................................29<br />

Graudu uzpirkšana Graudu pārstrāde ......................................29<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Gravēšana<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Grāmatas; tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............................29<br />

Grāmatu iesiešana Poligrāfijas pakalpojumi .....................37<br />

Grāmatvedības kontrole<br />

Kontroles dienesti ...............................................................................31<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits ...............................................30<br />

Grīdu kopšana Tīrīšanas darbi un iekārtas .........................39<br />

Gultņi<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Gumijas apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................23<br />

Gumijas izstrādājumi<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija, topogrāfija ...............30<br />

Ģeoloģiskā izpēte ..............................................................................................30<br />

Ģimenes ārsti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Ģimenes un laulību konsultācijas<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi .........................38<br />

Ģimnāzijas Izglītība, vispārējā ........................................................30<br />

H<br />

HES Elektroenerģijas ražošana, apgāde .............................29<br />

Hidrometeoroloģiskais dienests<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Hologrammas Reklāmas pakalpojumi ....................................38<br />

Homeopātiskie līdzekļi Aptiekas .....................................................23<br />

I, Ī<br />

Ieķīlāšana Lombardi, ieķīlāšana ....................................................33<br />

Ielu apgaismošana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Ielu komitejas Namu apsaimniekošana ..................................35<br />

Ielu tīrīšana<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Namu apsaimniekošana ................................................................35<br />

Ieņēmumu dienests Kontroles dienesti ...................................31<br />

Ieroči; labošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................30<br />

Iespieddarbi Poligrāfijas pakalpojumi .....................................37<br />

Imigrācijas dienesti Valsts institūcijas ......................................40<br />

Informatīvie pakalpojumi ............................................................................30<br />

Inkasācija Bankas ........................................................................................25<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..................................................29<br />

Inspekcijas Kontroles dienesti ........................................................31<br />

Instrumenti<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Instrumentu ražošana, tirdzniecība<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Interešu apvienības, klubi<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...........................................30<br />

Interjeristi<br />

Arhitektūra, projektēšana ............................................................23<br />

Internātskolas Izglītība, vispārējā .................................................30<br />

Interneta pakalpojumi ...................................................................................30<br />

Internetveikali<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Invalīdu aprūpe<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...............................................................................................39<br />

Investīcijas Finanšu darbība, kreditēšana ............................29<br />

Izbāznis Daiļamatniecība .....................................................................27<br />

Izglītība, mākslas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas .................................................30<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas ...............................................................30<br />

Izglītība, profesionālā ....................................................................................30<br />

Izglītība, vispārējā .............................................................................................30<br />

Izglītības iestāžu dokumentācija<br />

Izglītība, vispārējā ...............................................................................30<br />

Izjādes ar zirgiem<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Izšūšana Apģērba izgatavošana, šūšana .............................23<br />

J<br />

Jaunrades centri, interešu klubi .........................................................30<br />

Jumiķu darbi Jumtu segumi, jumiķu darbi ..........................30<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi ...................................................................30<br />

Jumtu tīrīšana Namu apsaimniekošana .................................35<br />

Juridiskie pakalpojumi .................................................................................30<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

K, Ķ<br />

Kabeļi<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Kafejnīcas Ēdināšanas pakalpojumi ..........................................29<br />

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Kaltes Lauksaimniecības pakalpojumi ...................................32<br />

Kanalizācija Ūdensapgāde un kanalizācija .........................40<br />

Kapu pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana .....................................................................23<br />

Karogi Daiļamatniecība ..........................................................................27<br />

Kartogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija ..........................................................................................................30<br />

Kartupeļi<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Katedrāles<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .....................................25<br />

Katlumājas Siltumapgāde un siltumtīkli ................................38<br />

Kautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................29<br />

Kāpnes<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Galdnieku darbi .....................................................................................29<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Kāzu organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Kempingi<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .....23<br />

Keramikas izstrādājumi Daiļamatniecība ................................27<br />

Keramzīts<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Kinoaparatūra<br />

Fotopakalpojumi un fotopreces ............................................29<br />

Klavieru skaņošana<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas<br />

iekārtas; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss ...............................................................35<br />

Klīnikas Slimnīcas .......................................................................................39<br />

Klosteri<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .....................................25<br />

Klubi Biedrības, nodibinājumi .........................................................26<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...........................................30<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ..............31<br />

Sporta klubi ...............................................................................................39<br />

Koka izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Daiļamatniecība .....................................................................................27<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Galdnieku darbi .....................................................................................29<br />

Kokapstrāde ..............................................................................................31<br />

Kokapstrāde ............................................................................................................31<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ....................31<br />

Koksnes ķīmiskā apstrāde Kokapstrāde .................................31<br />

Koksnes žāvēšana Kokapstrāde ....................................................31<br />

Kokzāģētavas Kokapstrāde ................................................................31<br />

Kolekcionāri Biedrības, nodibinājumi ......................................26<br />

Komisijas apģērbi un apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................23<br />

Apģērbs; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..................23<br />

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................33<br />

Komunālie pakalpojumi<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde .............................................................................................................23<br />

Namu apsaimniekošana ................................................................35<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli .......................................................38<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Kondicionētāji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Konfektes<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Konferenču organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Konferenču zāles aprīkojums<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Kontaktlēcas Aptiekas .............................................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts ............................................................35<br />

Kontroles dienesti .............................................................................................31<br />

Konveijeru lentes<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Kopmītnes Viesnīcas ................................................................................40<br />

Kori<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Kosmētika<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................35<br />

Kosmētiskais remonts<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Kosmētiskie kabineti<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ...................................................39<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ..........................................................31<br />

Kravu pārvadājumi un ekspedīcija (pa jūru)<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ............................................31<br />

Krājaizdevumu sabiedrības<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..................................................29<br />

Krāsainie metāli Metālapstrāde .......................................................33<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Kreditēšana Finanšu darbība, kreditēšana .........................29<br />

Kredītkartes Bankas ...................................................................................25<br />

Kredīts pret ķīlu Lombardi, ieķīlāšana ......................................33<br />

Krematorija<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ......................23<br />

Kristīgās misijas un savienības<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .....................................25<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie kolektīvi ............................31<br />

Kultūras mantojums Muzeji .................................................................35<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Kultūras nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................31<br />

Kursi Apmācība, autovadītāju ..........................................................23<br />

Apmācība, kursi ....................................................................................23<br />

Kūdra; ieguve, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .................32<br />

Ķieģeļi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

L, Ļ<br />

Labdarība Biedrības, nodibinājumi ............................................26<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .................39<br />

Labiekārtošana, apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana ...........................................................................................................32<br />

Labības pārstrāde Graudu pārstrāde ........................................29<br />

Laikraksti Preses izdevumi .................................................................37<br />

Lampas<br />

Apgaismes tehnika; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................23<br />

19


L<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ..................................................................32<br />

Lauksaimniecības inventārs<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Lauksaimniecības konsultācijas<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana ...........................................32<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi ...........................................................32<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma .................................32<br />

Lauksaimniecības tehnikas noma<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Ledus ražošana un tirdzniecība<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Ledusskapji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Lentes<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Lentes (konveijeru, transportieru)<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Liceji Izglītība, vispārējā .......................................................................30<br />

Lietišķā māksla Daiļamatniecība ....................................................27<br />

Lietoti apģērbi, apavi; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................33<br />

Lietotu auto riepu savākšana<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde .............................................................................................................23<br />

Limonāde<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Linu izstrādājumi<br />

Daiļamatniecība .....................................................................................27<br />

Logi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Logu mazgāšana<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas .........................................................39<br />

Lombardi, ieķīlāšana ......................................................................................33<br />

Lopkautuves<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................29<br />

Lopkopība .................................................................................................................33<br />

M<br />

Magnetofoni<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Makulatūra<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde .............................................................................................................23<br />

Malka<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Markīzes<br />

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................41<br />

Masāža<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ...................................................39<br />

Mazuts<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........31<br />

Mājturība Apmācība, kursi ..................................................................23<br />

Izglītība, profesionālā ......................................................................30<br />

Mākslas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas .................................................30<br />

Mākslas studijas Apmācība, kursi ................................................23<br />

Mākslinieku darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Mārketings<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi ............................................................................................................33<br />

Medicīniskā palīdzība; rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Medicīniskās profesionālās sabiedriskās<br />

organizācijas Biedrības, nodibinājumi ..............................26<br />

Medikamenti Aptiekas .............................................................................23<br />

Medus Biškopība, biškopības produkti ................................26<br />

Meliorācijas darbi ..............................................................................................33<br />

Metalogrāfija Metālapstrāde ..............................................................33<br />

Metāla detektori Metālapstrāde ......................................................33<br />

Metāla konstrukcijas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Metālapstrāde .......................................................................................................33<br />

Metālapstrādes iekārtas un instrumenti<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Metāldizains Metālapstrāde ...............................................................33<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Metālkalumi<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Metāllūžņi<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Metināšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Metālapstrāde .........................................................................................33<br />

Metināšanas iekārtas un materiāli<br />

Darbarīki, darbgaldi, instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Meža ogu un sēņu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Mežizstrāde .............................................................................................................34<br />

Mežkopība Mežsaimniecība ..............................................................34<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .............................34<br />

Mežniecības Mežsaimniecība ..........................................................34<br />

Mežsaimniecība ...................................................................................................34<br />

Mēbeles datortehnikai<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ....34<br />

Mērniecība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija ..........................................................................................................30<br />

Mērnieki<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija ..........................................................................................................30<br />

Migrācijas dienesti Valsts institūcijas ........................................40<br />

Minerālūdens<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Ministrijas Valsts institūcijas .............................................................40<br />

Ministru kabinets Valsts institūcijas ............................................40<br />

Mobilie telefoni<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Mopēdi<br />

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................35<br />

Morgi<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ......................23<br />

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................35<br />

Motociklu rezerves daļas<br />

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................35<br />

Motorolleri<br />

Motocikli, mopēdi un motorolleri; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................35<br />

Motorzāģi<br />

Mežkopības un mežizstrādes tehnika;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Muzeji ............................................................................................................................35<br />

Mūrnieku darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Mūzikas apmācība Apmācība, kursi ...........................................23<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

serviss ....................................................................................................................35<br />

Mūzikas skolas<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas .................................................30<br />

N, Ņ<br />

Naftas produkti<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Naglas<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Namdari Galdnieku darbi .....................................................................29<br />

Namu apsaimniekošana ..............................................................................35<br />

Namu pārvaldes Namu apsaimniekošana ...........................35<br />

Naturalizācijas pārvalde Valsts institūcijas ...........................40<br />

Naudas apmaiņa Bankas ......................................................................25<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..................................................29<br />

Nekustamais īpašums ...................................................................................35<br />

Nekustamā īpašuma vērtēšana<br />

Nekustamais īpašums .....................................................................35<br />

Nestandarta izstrādājumu ražošana<br />

Metālapstrāde ..........................................................................................33<br />

Nevalstiskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Nodarbinātības dienesti<br />

Darbā iekārtošana ...............................................................................27<br />

Nodibinājumi<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Nodokļu inspekcijas Kontroles dienesti .................................31<br />

Nodokļu konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Nojumes<br />

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................41<br />

Nometinājumu vietas<br />

Juridiskie pakalpojumi ...................................................................30<br />

Notāri .............................................................................................................................35<br />

Numismātika Biedrības, nodibinājumi ....................................26<br />

O<br />

Ogas<br />

Augļi, ogas un dārzeņi; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................24<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ..........................................................28<br />

Ogles<br />

Kurināmais; tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........31<br />

Olas Pārtikas tirdzniecība, veikali ...............................................36<br />

Putnkopība .................................................................................................38<br />

Optika, brilles Aptiekas ...........................................................................23<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts ............................................................35<br />

Optika, brilles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts ............................................................35<br />

Organiskais (akrila) stikls<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Orķestri<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Ortopēdiskie apavi<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................23<br />

Otrreizējās izejvielas, uzpirkšana, pārstrāde<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde .............................................................................................................23<br />

P<br />

Padome Pašvaldības ................................................................................36<br />

Pagasttiesas Juridiskie pakalpojumi .........................................30<br />

Paju sabiedrības, zemnieku saimniecības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ..........................................................28<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Lopkopība ...................................................................................................33<br />

Paklāju noma Tīrīšanas darbi un iekārtas ............................39<br />

Pamatskolas Izglītība, vispārējā ....................................................30<br />

Pansijas Viesnīcas ......................................................................................40<br />

Pansionāti<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .................39<br />

Papīrmalkas tirdzniecība<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Parfimērijas un kosmētikas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība .......................35<br />

Parketa izgatavošana Kokapstrāde .............................................31<br />

Parketa kopšana<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas .........................................................39<br />

Parketa likšana<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Parūkas un šinjoni<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ...................................................39<br />

Pasākumi, svinības, banketi<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Pasākumu biļešu izplatīšana<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Pasākumu organizēšana ............................................................................35<br />

Pasts ...............................................................................................................................35<br />

Pašaizsardzības līdzekļi<br />

Ieroči; labošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................30<br />

20


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

S<br />

Pašdarbības kolektīvi<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Pašvaldības .............................................................................................................36<br />

Pašvaldības policija<br />

Policija, valsts un pašvaldības ...............................................37<br />

Patentēšana Valsts institūcijas .......................................................40<br />

Patērētāju tiesību aizsardzība<br />

Kontroles dienesti ...............................................................................31<br />

Pārstāvniecības (bezalkoholisko dzērienu)<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Pārtika sportistiem<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali ...................................................................36<br />

Pārvietošanās serviss<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ............................................31<br />

Peidžeru tīkls<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Peldbaseini Sporta celtnes un bāzes .......................................39<br />

Pensijas<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...............................................................................................39<br />

Pensiju fondi<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana ...............................................................................................39<br />

Picērijas Ēdināšanas pakalpojumi ..............................................29<br />

Piekļūšanas kontrole<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ......................................23<br />

Pieminekļu aizsardzība<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Pieminekļu izgatavošana<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana .....................................................................23<br />

Piena pārstrāde<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................36<br />

Piena un tā produktu tirdzniecība<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................36<br />

Pienotavas<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................36<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................36<br />

Pilsonības, pasu un dzīvesvietas reģistrācijas<br />

dienesti Valsts institūcijas ............................................................40<br />

Pirtis un saunas ...................................................................................................36<br />

Plastmasas trauki<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................37<br />

Plātņveida materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Plisēšana un gofrēšana<br />

Apģērba izgatavošana, šūšana ..............................................23<br />

Podnieku darbi Daiļamatniecība ....................................................27<br />

Pogas<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Policija, valsts un pašvaldības .............................................................37<br />

Poligrāfijas pakalpojumi .............................................................................37<br />

Poliklīnikas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri ..................37<br />

Preses aģentūras<br />

Informatīvie pakalpojumi ..............................................................30<br />

Preses izdevumi ..................................................................................................37<br />

Preses izplatīšana .............................................................................................38<br />

Prezentreklāma Reklāmas pakalpojumi .................................38<br />

Privātdetektīvi Juridiskie pakalpojumi .....................................30<br />

Privātmāju apsaimniekošana<br />

Namu apsaimniekošana ................................................................35<br />

Privāto mantu pārvadājumi<br />

Kravu pārvadājumi, ekspedīcija ............................................31<br />

Produktu iepakojuma dizains<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Profesionālā apmācība Apmācība, kursi ................................23<br />

Profesionālā izglītība Izglītība, profesionālā .......................30<br />

Projektēšana Arhitektūra, projektēšana .................................23<br />

Prokuratūra Juridiskie pakalpojumi ...........................................30<br />

Protezēšana<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ........................................41<br />

Protēžu - ortožu centri<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti, preces un<br />

piederumi ............................................................................................................33<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi .......................................38<br />

Psihoterapija<br />

Psihologa, psihoterapeita pakalpojumi .........................38<br />

Puķes Ziedi, floristika ..............................................................................40<br />

Puķkopība Ziedi, floristika ..................................................................40<br />

Pulvermetalurģija Metālapstrāde ...................................................33<br />

Putekļu sūcēji<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Putnkopība ...............................................................................................................38<br />

R<br />

Radiācijas kontrole<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija .....................................................40<br />

Radioaparatūra<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Radiodetaļas<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Radiosakaru tehnika<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Radiotelefoni<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Rāvējslēdzēji<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Rehabilitācija<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Reklāmas aģentūras<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Reklāmas pakalpojumi .................................................................................38<br />

Reklāmas suvenīri Reklāmas pakalpojumi ..........................38<br />

Rekonstrukcija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Reliģiskās organizācijas<br />

Baznīcas, reliģiskās organizācijas .....................................25<br />

Restaurācija<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Restorāni Ēdināšanas pakalpojumi ............................................29<br />

Revidenti<br />

Grāmatvedības pakalpojumi, audits .................................30<br />

Riepas<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Riepu remonts Auto remonts, apkope .....................................24<br />

Riska pakāpes noteikšana darba vietai<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Robežapsardzība Valsts aizsardzība .........................................40<br />

Rotaļlietas<br />

Bērnu preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................25<br />

Rotaslietas<br />

Bižutērija; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................26<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana, labošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Ruberoīds<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

S, Š<br />

Sabiedriskais transports, autoostas ...............................................38<br />

Sabiedriskās organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Saldējums<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................36<br />

Saldumi<br />

Konditorejas izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................31<br />

Sanatorijas<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Santehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Sargi<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ......................................23<br />

Saunas<br />

Pirtis un saunas .....................................................................................36<br />

Sausie maisījumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Savienības<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Sākumskolas Izglītība, vispārējā ..................................................30<br />

Seifi (glabātuves) Bankas .....................................................................25<br />

Selekcija Lopkopība ..................................................................................33<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Semināri<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Sēklkopība<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Sēņu un ogu uzpirkšana<br />

Lauksaimniecības produktu uzpirkšana un<br />

sagāde ...................................................................................................................32<br />

Sērkociņu ražošana Kokapstrāde .................................................31<br />

Siers Pārtikas tirdzniecība, veikali .............................................36<br />

Piens un piena produkti; pārstrāde,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................36<br />

Signalizācija<br />

Apsardze, drošība, aizsargierīces ......................................23<br />

Auto remonts, apkope .....................................................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ......40<br />

Siksnas (plakanās)<br />

Plastmasas un gumijas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................37<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli .....................................................................38<br />

Siltumizolācijas darbi<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Siltumizolācijas materiāli<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Siltumnīcas Dārzkopība, dārzeņkopība ..................................28<br />

Ziedi, floristika ........................................................................................40<br />

Siltumtehnika .........................................................................................................39<br />

Skaistumkopšana, frizētavas .................................................................39<br />

Skaistumkopšanas salonu aprīkojums<br />

Skaistumkopšana, frizētavas ...................................................39<br />

Skārdnieku darbi<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi .....................................................30<br />

Skolas Apmācība, autovadītāju .....................................................23<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas .................................................30<br />

Izglītība, profesionālā ......................................................................30<br />

Izglītība, vispārējā ...............................................................................30<br />

Sporta skolas ...........................................................................................39<br />

Skolēnu jaunrade<br />

Jaunrades centri, interešu klubi ...........................................30<br />

Skolu valde Izglītība, vispārējā .......................................................30<br />

Slēģi<br />

Durvis un logi; izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Slimnīcas ....................................................................................................................39<br />

Smago automobiļu noma<br />

Autotransporta pakalpojumi .....................................................25<br />

Smērvielas<br />

Degvielas tirdzniecība, vairumtirdzniecība,<br />

degvielas uzpildes stacijas ...............................................................28<br />

Smilts<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana ...............................39<br />

Socioloģiskie pētījumi<br />

Statistika un socioloģiskie pētījumi ...................................39<br />

Solāriji Skaistumkopšana, frizētavas .......................................39<br />

Somas; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................39<br />

Somu pirtis Pirtis un saunas .............................................................36<br />

SPA Skaistumkopšana, frizētavas ..............................................39<br />

Viesnīcas ......................................................................................................40<br />

Speciālistu apmācība Apmācība,<br />

autovadītāju ......................................................................................................23<br />

Apmācība, kursi ....................................................................................23<br />

Spectērpi<br />

Darba apģērbs un darba aizsardzības<br />

līdzekļi; ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................27<br />

Spirts<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Sporta celtnes un bāzes .............................................................................39<br />

Sporta federācijas Biedrības, nodibinājumi ........................26<br />

Sporta klubi .............................................................................................................39<br />

21


S<br />

Alfabētiskais nozaru saraksts<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Sporta organizācijas<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Sporta skolas .........................................................................................................39<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................39<br />

Stadioni Sporta celtnes un bāzes ................................................39<br />

Starpsienas<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Statistika un socioloģiskie pētījumi .................................................39<br />

Stādi<br />

Sēklas un stādi; audzēšana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Stieples<br />

Metālizstrādājumi; ražošana, izgatavošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................33<br />

Stikla atkritumu pārstrāde<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde .............................................................................................................23<br />

Stikla šķiedra, tās izstrādājumi<br />

Būvmateriāli un būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................26<br />

Sulas<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Suvenīri Reklāmas pakalpojumi ....................................................38<br />

Sūkņu stacijas<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Sveces<br />

Saimniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Svinību organizēšana<br />

Pasākumu organizēšana ..............................................................35<br />

Šautuves Sporta celtnes un bāzes .............................................39<br />

Šujmašīnu tirdzniecība<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Šūšana Apģērba izgatavošana, šūšana ................................23<br />

Šūšanas piederumi<br />

Galantērijas preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

T<br />

Tautas nami<br />

Kultūras centri un mākslinieciskie<br />

kolektīvi .................................................................................................................31<br />

Tautastērpi Daiļamatniecība ...............................................................27<br />

Tālruņu katalogi Informatīvie pakalpojumi ...........................30<br />

TEC Siltumapgāde un siltumtīkli .................................................38<br />

Tehnikumi Izglītība, profesionālā ..................................................30<br />

Tehniskās kultūras<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Tehniskās pārbaudes un ekspertīze ...............................................39<br />

Tehnoloģisko procesu automatizācija<br />

Rūpnieciskās iekārtas; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Telefonaparāti<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................38<br />

Telemārketings Informatīvie pakalpojumi .............................30<br />

Televizori<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Telpu noma ...............................................................................................................39<br />

Telpu uzkopšana<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas .........................................................39<br />

Tenisa korti Sporta celtnes un bāzes ........................................39<br />

Tetovēšana Skaistumkopšana, frizētavas ............................39<br />

Tēja<br />

Kafija un tēja; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Tēlnieki<br />

Akmens apstrāde,<br />

pieminekļu izgatavošana .....................................................................23<br />

Tiesa Juridiskie pakalpojumi ...........................................................30<br />

Tiesu izpildītāji Juridiskie pakalpojumi ....................................30<br />

Tiesu medicīniskā ekspertīze<br />

Juridiskie pakalpojumi ...................................................................30<br />

Tiltu un tuneļu būve<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts, uzturēšana .......................27<br />

Tipogrāfijas, iespieddarbi<br />

Poligrāfijas pakalpojumi ...............................................................37<br />

Tirgi ..................................................................................................................................39<br />

Tirgzinības<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas .......................................................................39<br />

Topogrāfija<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija ..........................................................................................................30<br />

Traktori<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Traktortehnikas uzraudzība<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ...................................25<br />

Tramvaju un trolejbusu parks<br />

Sabiedriskais transports, autoostas .................................38<br />

Transportlīdzekļu reģistrācija<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ...................................25<br />

Transportlīdzekļu tehniskā apskate<br />

Auto tehniskā apskate, reģistrācija ...................................25<br />

Trenažieri<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................39<br />

Truškopība Lopkopība .............................................................................33<br />

Turbīnas Auto remonts, apkope ....................................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Turbīnu remonts Auto remonts, apkope .................................24<br />

Auto rezerves daļas un piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................25<br />

Tūrisma informācijas centri<br />

Tūrisms un ceļojumi ..........................................................................39<br />

Tūrisma inventārs<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................39<br />

Tūrisms un ceļojumi ........................................................................................39<br />

U, Ū<br />

Ugunsdrošības kontrole<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ......40<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ....................40<br />

Ugunsdzēšanas iekārtas<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ......40<br />

Upju tūrisms Tūrisms un ceļojumi ................................................39<br />

Urbšanas un zāģēšanas darbi celtniecībā<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta darbi .........27<br />

Uzkopšanas darbi<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas .........................................................39<br />

Uzņēmējdarbības konsultācijas<br />

Ekonomikas, biznesa konsultācijas un<br />

pakalpojumi ......................................................................................................28<br />

Juridiskie pakalpojumi ...................................................................30<br />

Uzņēmumu reģistrs Valsts institūcijas .....................................40<br />

Uzziņas Informatīvie pakalpojumi ...............................................30<br />

Uzziņu mediji Informatīvie pakalpojumi .................................30<br />

Ūdens<br />

Dzērieni; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................28<br />

Ūdens attīrīšana<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija .................................................40<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija ...............................................................40<br />

V<br />

Vadi<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Vainagi Ziedi, floristika ...........................................................................40<br />

Vakarskolas Izglītība, vispārējā ......................................................30<br />

Valodu atestācija Kontroles dienesti ..........................................31<br />

Valsts aizsardzība ..............................................................................................40<br />

Valsts institūcijas ...............................................................................................40<br />

Valsts militārais dienests<br />

Valsts aizsardzība ................................................................................40<br />

Valūtas maiņa<br />

Finanšu darbība, kreditēšana ..................................................29<br />

Vārti, žogi ...................................................................................................................40<br />

Veidlapas Poligrāfijas pakalpojumi ............................................37<br />

Veikalu iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Velosipēdi<br />

Sporta un tūrisma preces; noma, ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................39<br />

Veļas mazgājamās mašīnas<br />

Sadzīves tehnika; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Veļas mazgāšana ...............................................................................................40<br />

Veselības aprūpe<br />

Poliklīnikas, veselības un rehabilitācijas centri .....37<br />

Slimnīcas ......................................................................................................39<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ........................................41<br />

Veselības produkti<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali .....................................................36<br />

Veterinārija ................................................................................................................40<br />

Veterinārijas līdzekļi Veterinārija ......................................................40<br />

Vēja ģeneratoru ekspluatācija<br />

Elektroenerģijas ražošana, apgāde ...................................29<br />

Vēja ģeneratoru projektēšana, izgatavošana,<br />

tirdzniecība<br />

Elektrotehniskās iekārtas un materiāli;<br />

ražošana, remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................29<br />

Vērtslietu glabāšana Bankas ..............................................................25<br />

Lombardi, ieķīlāšana ........................................................................33<br />

Video datu projektori<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Videoaparatūra<br />

Audio un video tehnika, tās detaļas;<br />

ražošana, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ........................24<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija ...................................................................40<br />

Vides reklāma Reklāmas pakalpojumi .....................................38<br />

Vidējā speciālā izglītība<br />

Izglītība, profesionālā ......................................................................30<br />

Vidusskolas Izglītība, vispārējā ......................................................30<br />

Viesnīcas ....................................................................................................................40<br />

Viesu nami<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .....23<br />

Vimpeļi Daiļamatniecība .......................................................................27<br />

Reklāmas pakalpojumi ...................................................................38<br />

Virtuves iekārtas<br />

Mēbeles; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................34<br />

Vispārējā izglītība Izglītība, vispārējā ........................................30<br />

Vitamīni Aptiekas ..........................................................................................23<br />

Vizītkaršu izgatavošana<br />

Poligrāfijas pakalpojumi ...............................................................37<br />

Vīzu noformēšana Tūrisms un ceļojumi ..................................39<br />

Vulkanizācija Auto remonts, apkope .........................................24<br />

Z, Ž<br />

Zāģmateriāli<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................31<br />

Zālāju pļāvēji<br />

Dārzkopības tehnika un inventārs; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība ..........................28<br />

Zāles Aptiekas ................................................................................................23<br />

Zārki<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un piederumi ......................23<br />

Zemes apstrāde<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Zemes dienests Valsts institūcijas ...............................................40<br />

Zemes ierīcība<br />

Ģeodēzija, mērniecība, kartogrāfija,<br />

topogrāfija ..........................................................................................................30<br />

Zemes komisijas Valsts institūcijas ............................................40<br />

Zemes konsultācijas<br />

Juridiskie pakalpojumi ...................................................................30<br />

Nekustamais īpašums .....................................................................35<br />

Zemesgrāmatu nodaļas<br />

Juridiskie pakalpojumi ...................................................................30<br />

Zemessardze Valsts aizsardzība ...................................................40<br />

Zemnieku saimniecības, paju sabiedrības<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība ..........................................................28<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā ....................................................32<br />

Lauksaimniecības kultūru audzēšana .............................32<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi .............................................32<br />

Lauksaimniecības tehnika un inventārs;<br />

remonts, tirdzniecība, vairumtirdzniecība, noma ........32<br />

Lopkopība ...................................................................................................33<br />

Zibensnovedēju uzstādīšana<br />

Ugunsdzēsība un drošība, glābšanas dienesti ......40<br />

Ziedi, floristika ......................................................................................................40<br />

Ziedu vairumtirdzniecība Ziedi, floristika ................................40<br />

Ziemassvētku preces<br />

Rūpniecības preces; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība ......................................................................................38<br />

Ziņu aģentūras un dienesti<br />

Informatīvie pakalpojumi ..............................................................30<br />

Zirgu izjādes un noma<br />

Atpūtas bāzes, centri un kempingi, viesu nami .....23<br />

Zivkopība un zvejniecība ..........................................................................40<br />

Zīmogu izgatavošana .....................................................................................40<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna ......................................................41<br />

Zooloģiskais dārzs Atpūtas parki un dārzi ...........................24<br />

Zvejniecība Zivkopība un zvejniecība .....................................40<br />

Žalūzijas, markīzes; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība ...................................................41<br />

Žēlsirdības kustība<br />

Biedrības, nodibinājumi ................................................................26<br />

Sociālā aprūpe un sociālā apdrošināšana .................39<br />

Žogi Vārti, žogi ...............................................................................................40<br />

Žurnāli Preses izdevumi ........................................................................37<br />

22


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Akmens... -<br />

Atpūtas...<br />

A<br />

Nozaru daļa<br />

Akmens apstrāde, pieminekļu<br />

izgatavošana<br />

Bendzulis E., individuālā darba veicējs<br />

<strong>Balvi</strong>, Sporta 13a<br />

Tako akmens, darbnīca, <strong>Balvi</strong>, Ezera 35a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BalticAkmens, SIA<br />

Kārsavas n., Kārsava, Vienības 59, LV 5717<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 625545<br />

Rēzekne, Rīgas 9, LV 4601<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 004200<br />

Varakļānu n., Varakļāni, Skolas 30, LV 4838<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 909999<br />

Apavi; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kristīne-RR, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 59a<br />

Apbedīšanas pakalpojumi un<br />

piederumi<br />

Alipars, SIA, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6a<br />

Ēdenes dārzs A.G., SIA, Balvu birojs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 9<br />

Otems, SIA, Viļaka, Balvu 18<br />

Ritums, apbedīšanas birojs Balvos, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 4<br />

Smiltājs K, apbedīšanas birojs, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

“Jauna Krematorija”, “Apbedīšanas<br />

nams - Krematorija”, SIA<br />

Kocēnu n., Kocēnu p.,<br />

”Krematorija”, LV 4220<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 888989<br />

http://www.krematorija.lv<br />

Diennakts apbedīšana,<br />

krematorija LATVIJĀ<br />

Apdrošināšana<br />

ADB Gjensidige, Latvijas filiāle, Balvu<br />

nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Balvu<br />

nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Balvu<br />

nodaļa, Viļakas Pārdošanas punkts, Viļaka, Tautas 6<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS,<br />

Klientu apkalpošanas centrs <strong>Balvi</strong><br />

<strong>Balvi</strong>, Baznīcas 14<br />

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Balvu<br />

pārstāvniecība, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 2<br />

Apgaismes tehnika; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

4GIK, SIA<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Partizānu 10, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 675799<br />

E-pasts: 4gik@inbox.lv<br />

http://www.led4gik.lv<br />

LED produkcija automašīnām, tehnikai,<br />

telpām, āra apgaismojumam<br />

Apģērba izgatavošana,<br />

šūšana<br />

Dana RK, IU, Ateljē<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Apģērbs; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Avēnija 27, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 64<br />

Džinsu stils, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Grais 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Kisarma, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Pure-Modes Lietas, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57 - 1.st.<br />

Sandra, veikals, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Sara L, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Skapis, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Stars EA, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tautas 14<br />

Apmācība, autovadītāju<br />

Barons R, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Delta 9V, SIA, Autoskola, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Gulbenes Auto-moto, SIA, Balvu filiāle<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Vintras, SIA, Autoskola<br />

Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 15<br />

Apmācība, kursi<br />

Austrumvidzeme, SIA, Balvu nodaļa<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā<br />

vidusskola, Pieaugušo izglītības centrs<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Deju studija Terpsikora, <strong>Balvi</strong><br />

Mācību centrs Austrumi, SIA, Filiāle<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Apsardze, drošība,<br />

aizsargierīces<br />

Mega sargs, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 20<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Saldus Drošības Sistēmas, IK<br />

Saldus n., Saldus, Kuldīgas 67, LV 3801<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 644818<br />

E-pasts: 944@inbox.lv<br />

Saldus Drošības sistēmas. Signalizāciju<br />

uzstādīšana. Signalizācijas, drošības<br />

sistēmas.<br />

Aptiekas<br />

Apotheka 65, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Apotheka 68, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Aptieka Baltinava, IK<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 11<br />

Bērzpils aptieka, IU, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 5<br />

Ika RS, SIA, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Jaunais Jumis, SIA, Aptieka<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 83<br />

Kupravas aptieka, IK<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 4<br />

Kupravas aptieka, IK, Filiāle<br />

Vīksnas p., Vīksna, Jaunā 21 - 4<br />

Latvijas aptieka 49, Viļaka, Balvu 5<br />

Mēness aptieka 35, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12<br />

Pīlādžu aptieka, Šķilbēnu p., Rekova<br />

Rugāju aptieka, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 83<br />

Tilžas aptieka, IU, Tilžas p., Tilža, Brīvības 55<br />

Zeltkalnes aptieka, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 28<br />

Žīguru aptieka, IK, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Arhitektūra, projektēšana<br />

Alūksnes projekti, SIA, Filiāle<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Tautas 1, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 248542<br />

E-pasts: silvija.timaskova@gmail.com<br />

Mērniecības darbi, zemes ierīcības<br />

projekti, robežplāni, topogrāfija,<br />

topogrāfiskā uzmērīšana,<br />

izpildmērījumu veikšana,<br />

izpildmērījumu plānu izgatavošana,<br />

būvasu nospraušana<br />

Ekers 2, IK, Projektēšanas birojs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Atkritumu apsaimniekošana un<br />

pārstrāde<br />

Ekoteira, SIA, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 7<br />

ZAAO, SIA, Rugāju novads, Rugāju p., Rugāji<br />

ZAAO, SIA, Viļakas novads, Viļaka<br />

Atpūtas bāzes, centri un<br />

kempingi, viesu nami<br />

Balkanu kalni, dabas parks<br />

Šķilbēnu p., Vilkova, Balkāni<br />

DvīņuMājas, ZS, Brīvdienu māja<br />

Bērzkalnes p., Elkšņeva, Dvīņumājas<br />

Kamīnkrogs, viesu nams, Šķilbēnu p., Čilipīne<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

23


A<br />

Atpūtas... -<br />

Auto...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Krustceles, brīvdienu māja<br />

Baltinavas p., Brieksīne, Kalna māja<br />

Paradīzes putni, SIA, Viesu nams<br />

Bērzkalnes p., Paradīzes<br />

Rūķīši, ZS, Brīvdienu māja, Rugāju p., Egļusala<br />

Svīres 1, ZS, Viesu nams, Balvu p., Vaņki, Svīres<br />

Vizbules, ZS, Viesu nams<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Balvu 2a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Ferma, atpūtas bāze<br />

Gulbenes n., Daukstu p.,<br />

”Upatnieki”, LV 4429<br />

Mob. tālr. ....................................29 118421, 26 554401<br />

E-pasts: akferma@inbox.lv<br />

http://www.atputaskomplekssferma.1w.lv<br />

http://www.akferma.1w.lv<br />

Viesību zāle, naktsmītne, pirts, telts vietas<br />

Ķeguma Puduri, atpūtas komplekss<br />

Ķeguma n., Tomes p., “Puduri”, LV 5020<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 523410<br />

http://www.kegumapuduri.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Zeize, SIA<br />

Rēzekne, Dārzu 30, LV 4601<br />

Tālr. ..................................................................................................646 22764<br />

Mob. tālr. ....................................29 463376, 27 889947<br />

http://www.zeize.lv; facebook.com/zeizelv<br />

Aizkari, aizkaru audumi, skatuves aizkari,<br />

aizkaru sliedes, dizains.<br />

Augļi, ogas un dārzeņi;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Alefrons, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Darbnīcu 2<br />

Ķira, SIA<br />

Viļakas n., Viļaka, Pils 2, LV 4583<br />

Tālr./fakss ............................................................................645 22289<br />

Direktors ...............................................................................26 636868<br />

E-pasts: kira@e-apollo.lv<br />

Lauksaimniecība. Pārtikas un lopbarības<br />

graudi. Augļi, ogas. Apaļkoki. Tirdzniecība.<br />

Auto remonts, apkope<br />

Auto Kruīzs, SIA, Autoserviss<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Brīvības 7, LV 4501<br />

Veikals ......................................................................................28 334229<br />

Mob. tālr. ....................................26 607307, 29 112111<br />

Auto rezerves daļu veikals, riepu<br />

tirdzniecība un remonts, serviss,<br />

krāsošana, automazgātava, automašīnas<br />

riepu savirzes un ģeometrijas regulēšana,<br />

kondicionieru uzpildīšana un remonts,<br />

auto sagatavošana TA<br />

Automazgātava Stārķi<br />

Viļaka, Abrenes 38a - 1<br />

BKL, SIA, Autoserviss<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 2b<br />

Car Wash <strong>Balvi</strong>, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 28<br />

Evalarauto, automazgātava, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 52<br />

Hestija, SIA, Tehniskais centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 7<br />

Liarps, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 52<br />

Sapards, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 49<br />

Tako autocentrs, autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Ezera 4<br />

Tako serviss, autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 34<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Čuibes iela 16, Rīga<br />

Administratore ..........................................................27 839555<br />

Dežurante ..........................................................................26 412122<br />

http://www.lytagra.lv<br />

AS “Lytagra” dienesta viesnīca ir<br />

ekonomiskās klases naktsmītne Rīgā.<br />

Viesu uzņemšana un izvietošana notiek<br />

visu diennakti. Dienesta viesnīcas<br />

klientiem ir pieejama bezmaksas<br />

automašīnu stāvvieta.<br />

Atpūtas parki un dārzi<br />

Ontona Slišāna dārzs, parks<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 5<br />

Audio un video tehnika, tās<br />

detaļas; ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Agre Elektro, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 67<br />

Audumi, aizkari; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kameja, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

VF Food, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 15 - 10<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Daivas M, SIA<br />

Gulbenes n., Stradu p., Margas,<br />

“Garkalni”, LV 4417<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 600981<br />

E-pasts: daivasm@yahoo.com<br />

http://www.facebook.com/daivasmgarlic/<br />

Ķiploku audzēšana un tirdzniecība.<br />

Ķiploku sēklas tirdzniecība.<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

BK Grupa, SIA<br />

Krimuldas n., Krimuldas p.,<br />

”Lielmeži”, LV 2144<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

JSRS, SIA<br />

Gulbenes n., Stradu p., Margas,<br />

“Draudzesskola”, LV 4417<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 370774<br />

Auto remonts un apkope<br />

K.E.D.R., SIA, Autoserviss<br />

Rīga, Maskavas 450h, LV 1063<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 802133<br />

E-pasts: apexden@inbox.lv<br />

http://www.kedrtruck.lv<br />

Kravas autoserviss, kravas automašīnu<br />

remonts, argona metināšana<br />

24<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Auto... -<br />

Bibliotēkas<br />

B<br />

Top Trans, SIA<br />

Tukuma n., Tukums,<br />

Rūpniecības 1, LV 3101<br />

Tālr. ............................................................................+371 631 22311<br />

Mob. tālr. ........................................................+371 26 162480<br />

Fakss ....................................................................+371 631 22312<br />

E-pasts: info@toptrans.lv<br />

Auto rezerves daļas. Automazgātava.<br />

Eļļas, smērvielas, akumulatori. Vieglo un<br />

kravas automašīnu remonts. Vieglo un<br />

kravas automašīnu riepu tirdzniecība.<br />

Auto aksesuāri. Auto ķīmija.<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

montāža, transports<br />

Auto rezerves daļas un<br />

piederumi; ražošana,<br />

tirdzniecība, vairumtirdzniecība<br />

Auto kruīzs, SIA, Veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 7<br />

Balauto, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

Maitreja, SIA, Veikals-autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Nērings, SIA<br />

Baldones n., Baldone,<br />

Silmaču 64,<br />

LV 2125<br />

http://www.nerings.com<br />

Uzņēmuma vadītājs -<br />

Aigars Nērings ..........................................................29 463546<br />

Menedžeris - Agnis ..........................................28 347438<br />

Menedžeris - Aldis .............................................20 242420<br />

Starteri, ģeneratori un rez. daļas -<br />

Ilmārs .........................................................................................27 772265<br />

Turbīnas kompresori un rez. daļas -<br />

Jānis ............................................................................................29 327000<br />

Dīzeļdegvielas sistēma un rez. daļas -<br />

Kaspars ..................................................................................26 352635<br />

Stūres mehānismi un rez. daļas -<br />

Aigars ........................................................................................29 461000<br />

Auto tehniskā apskate,<br />

reģistrācija<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

Balvu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Robežiela 1<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

Balvu nodaļa, Tehniskās apskates punkts<br />

<strong>Balvi</strong>, Robežiela 1<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra,<br />

Vidzemes reģiona nodaļa, Balvu birojs<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Auto tirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

DL Auto, SIA<br />

Smiltenes n., Smiltene,<br />

Stacijas 1a, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 663888<br />

Auto tirdzniecība. Maiņa, līzings, noma,<br />

komisija, auto pēc pasūtījuma.<br />

Autokrāsas, autoķīmija;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Rezerves daļas, veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Dārza 8a<br />

Autotransporta pakalpojumi<br />

A.K.7, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 27<br />

Delta 9V, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Enerģija A.J., SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67b<br />

Bankas<br />

Citadele banka, Balvu filiāle<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 58<br />

Baznīcas, reliģiskās<br />

organizācijas<br />

Augustovas Sv. Elizabetes Romas katoļu<br />

draudze, Lazdukalna p.<br />

Baltinavas pareizticīgo draudze<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 10<br />

Baltinavas Romas katoļu draudze<br />

Baltinavas p., Baltinava, Liepu 8<br />

Balvu Evaņģēliski luteriskā draudze<br />

<strong>Balvi</strong>, Mārtiņa Lutera 3<br />

Balvu Romas katoļu baznīca<br />

<strong>Balvi</strong>, Baznīcas 3<br />

Jēzus Kristus atkalnākšanas Balvu<br />

Baptistu draudze, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 56<br />

Krišjāņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu<br />

draudze, Krišjāņu p.<br />

Sprogu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas<br />

katoļu draudze, Vīksnas p., Sprogas<br />

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu<br />

draudze, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 22<br />

Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes<br />

piedzimšanas pareizticīgo draudze<br />

Šķilbēnu p., Šķilbani<br />

Tilžas Romas katoļu draudze<br />

Tilžas p., Tilža, Raiņa 21<br />

Viļakas Evaņģēliski luteriskā draudze<br />

Viļaka, Abrenes 15<br />

Viļakas Vissvētās Dievmātes patvēruma<br />

pareizticīgo draudze, Viļaka, Eržepoles 61<br />

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas<br />

katoļu draudze, Viļaka, Baznīcas 56<br />

Bērnu preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Anneles zeme, SIA<br />

Šķilbēnu p., Zeļči, Janki<br />

Lenora M, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 23 - 3<br />

Mans Mazais, veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 23 - 3<br />

Bērnudārzi, bērnu<br />

audzināšana<br />

Baltinavas pirmsskolas izglītības<br />

iestāde, Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 7<br />

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības<br />

iestāde, Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzpils vidusskola, Pirmsskolas izglītības<br />

iestāde, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12<br />

Ieviņa, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 6<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Medņevas p., Semenova, Saules 4<br />

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde<br />

<strong>Balvi</strong>, Daugavpils 59<br />

Rekavas vidusskola, Pirmsskolas izglītības<br />

grupa, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Sienāzītis,<br />

pirmsskolas izglītības iestāde<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 50b<br />

Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Tilžas p., Tilža, Dārza 1<br />

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde<br />

Viļaka, Liepnas 18<br />

Bibliotēkas<br />

Baltinavas bibliotēka<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Balvu Centrālā bibliotēka<br />

<strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Balvu Centrālā bibliotēka, Bērnu<br />

literatūras nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Balvu pagasta bibliotēka<br />

Balvu p., Naudaskalns, Saulstari<br />

Bērzkalnes bibliotēka<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzpils bibliotēka<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12a - 8<br />

Briežuciema bibliotēka<br />

Briežuciema p., Briežuciems<br />

Krišjāņu bibliotēka<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

25


B<br />

Bibliotēkas -<br />

Būvmateriāli...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Kubulu bibliotēka<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kupravas bibliotēka<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Balvu<br />

filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Lazdukalna bibliotēka<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 6<br />

Lazdulejas bibliotēka<br />

Lazdulejas p., Egļuciems<br />

Medņevas bibliotēka<br />

Medņevas p., Semenova, Tautas 1 - 2<br />

Rekavas bibliotēka<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Rugāju bibliotēka<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Skujetnieku bibliotēka<br />

Lazdukalna p., Skujetnieki, Liepu 4 - 1<br />

Tikaiņu bibliotēka, Rugāju p., Tikaiņi<br />

Tilžas bibliotēka, Tilžas p., Tilža, Brīvības 3<br />

Vecumu bibliotēka, Vecumu p., Borisova<br />

Viļakas novada bibliotēka, Viļaka, Tautas 6<br />

Vīksnas pagasta bibliotēka, Vīksnas p., Vīksna<br />

Žīguru bibliotēka, Žīguru p., Žīguri, Parka 14<br />

Biedrības, nodibinājumi<br />

Adventure Club Žīguri, biedrība<br />

Susāju p., Stūrīši, Vecozoli<br />

Aicinājums, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova<br />

Atvase, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova, Meža 1<br />

Atzelšana, biedrība, Viļaka, Parka 2<br />

Balvu Amatnieku biedrība, <strong>Balvi</strong>, Tautas 18 - 21<br />

Balvu pensionāru biedrība, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Balvu teritoriālā invalīdu biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 52 - 37<br />

Bastions <strong>Balvi</strong>, biedrība<br />

Kubulu p., Balvu stacija, Skolas 14<br />

Bebrītis, mednieku un makšķernieku<br />

klubs, Balvu p., Dzeņulauza<br />

Dardedze, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova<br />

Garnizona 9,<br />

dzīvokļu īpašnieku biedrība<br />

Viļaka, Garnizona 9 - 17<br />

Ieva, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 8<br />

Latgales Reģionālais atbalsta centrs<br />

Rasas pērles, nodibinājums<br />

Rugāju n., Rugāju p.,<br />

”Varavīksne”, LV 4570<br />

Tālr. ........................................................645 63493, 645 63494<br />

Mob. tālr. ....................................26 538388, 25 514669<br />

http://www.rasasperles.lv<br />

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām<br />

personām<br />

Latgales skolotāju atturībnieku<br />

asociācija, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, Balvu starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Latvijas Neredzīgo biedrība, Balvu<br />

teritoriālās organizācijas valde<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 47 - 48<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, Balvu<br />

komiteja, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Mednieku biedrība Šķilbēni<br />

Šķilbēnu p., Pakašova, Jaunā Pakaševa<br />

Motoklubs Spieķi Vējā, biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 19<br />

Motokruīzs, Motosporta klubs, biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 7<br />

Neatkarība Balt., biedrība<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 4<br />

Omītes, Žīguru vecmāmiņu klubs<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Padoms, radošais centrs<br />

<strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Palīdzi sev, klubiņš<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Rudzupuķe, Balvu rajona sieviešu<br />

biedrība, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Rūsa vējā, retro moto klubs<br />

Tilžas p., Tilža, Krasta 3<br />

Saviem, biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Teātra 10<br />

Septiņpadsmit, biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Upītes jauniešu folkloras kopa, biedrība<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 4<br />

Varavīksne, Kupravas pagasta biedrība<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Vecāku klubiņš, Žīguru p., Žīguri, Parka 14<br />

Vecumu mednieks, biedrība, Vecumu p., Borisova<br />

Viļakas Pareizticīgo kristiešu biedrība<br />

Viļaka, Balvu 2<br />

Viļakas Pegazs, literātu biedrība, Viļaka, Tautas 5<br />

Viļakas pilsētas pensionāru biedrība<br />

Viļaka, Balvu 13<br />

Virica, biedrība, Žīguru p., Žīguri, Skolas 24<br />

Ziemeļlatgales atspulgs, biedrība<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Ziemeļlatgales uzņēmēju biedrība<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

Žīguri,<br />

mednieku un makšķernieku klubs<br />

Žīguru p., Žīguri, Skolas 30<br />

Žīguri MRS, hokeja klubs<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 31<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Latvijas Būvinženieru savienība<br />

Rīga, K.Barona 99b, LV 1012<br />

Tālr. ...................................................................................................67 845910<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 172287<br />

E-pasts: lbs@blbs.lv<br />

http://www.buvinzenierusavieniba.lv<br />

Biškopība, biškopības<br />

produkti<br />

Biškopji, ZS, Kubulu p., Sita, Biškopji<br />

Bitenieks Stepiņš, Žīguru p., Brizgova, Birzgales<br />

Dravnieki, piemājas saimniecība<br />

Susāju p., Posacki, Dravnieki<br />

Kalmes, piemājas saimniecība<br />

Vecumu p., Borisova, Kalmes<br />

Kornejs R., bitenieks, Šķilbēnu p., Ančipova, Meijas<br />

Labrego, IK, Baltinavas p., Surikova, Ataugas<br />

Paipalas EL, SIA, Bērzkalnes p., Vējava, Vējavas<br />

Bižutērija; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Rokdarbu bodīte, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Būvmateriāli un<br />

būvkonstrukcijas; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Arbor Aura, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Ozolmājas, SIA<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Ezera 5, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 22589<br />

Viļakas n., Viļaka, Abrenes 32, LV 4583<br />

Tālr. ..................................................................................................645 63168<br />

Ozolmājas, SIA, Veikals, Viļaka, Abrenes 32<br />

Timber Kit, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Būvmateriāli, veikals, SIA Sters G<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

Brīvības 97, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 650502<br />

E-pasts: stersgveikals@inbox.lv<br />

Jumta segumi. Apdares materiāli.<br />

Materiāli siltināšanai. Cements.<br />

Ķieģeļi. Stikls.<br />

26<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Būvuzraudzība... -<br />

Darbā...<br />

D<br />

Būvuzraudzība, būvvaldes<br />

Balvu novada pašvaldība, Būvvalde<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Ceļu un tiltu būvuzraugs, SIA<br />

Lazdukalna p., Irbītes<br />

R4F, SIA<br />

Baltinavas p., Sloboda, Niedres<br />

Rugāju novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Vilhelms Pužulis, IK<br />

<strong>Balvi</strong>, Lauku 29<br />

Viļakas novada pašvaldība, Būvvalde<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Celtniecības, restaurācijas un<br />

remonta darbi<br />

5V, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Lauku 27<br />

AA agro, SIA<br />

Lazdukalna p., Eglaine<br />

AB Premium, SIA<br />

Kubulu p., Kurna, Kurnas angārs<br />

Avangards77, SIA<br />

Tilžas p., Roditeļi, Miervaldes<br />

BTRS, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 66<br />

LKEK, SIA, <strong>Balvi</strong>, Daugavpils 41 - 47<br />

Veiks, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9<br />

Veskor, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 1<br />

V.K. transports, SIA, Bērzkalnes p.<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Ceļavējš V.I, IK<br />

Alūksnes n., Alūksne,<br />

Jāņkalna 16a, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 173272<br />

Ūdensvada kanalizācijas ierīkošana.<br />

Pagalmu labiekārtošana: apzaļumošana,<br />

meliorācija. Miniekskavatora, frontālā<br />

iekrāvēja, pašizgāzēja pakalpojumi.<br />

Telpu īre spectehnikas remontiem.<br />

ERBO, SIA<br />

Smiltene, Baznīcas laukums 9, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 406168<br />

E-pasts: rolands@erbo.lv<br />

Celtniecības, restaurācijas un remonta<br />

darbi<br />

Rankas Rori, SIA<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 335921<br />

http://www.rankasrori.lv<br />

Betona izstrādājumi. Celtniecība.<br />

Celtniecības tehnika.<br />

RCI Gulbene, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene, Baložu 4, LV 4401<br />

Sekretāre ............................................................................644 97700<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 393911<br />

Fakss ..........................................................................................644 72248<br />

E-pasts: rci@siarci.lv<br />

http://www.rcigulbene.lv<br />

Būvniecība. Kokapstrāde (galdniecība).<br />

Metālapstrāde. Ceļamkrāna noma.<br />

Projektēšana.<br />

Celtniecības tehnika un<br />

iekārtas; noma<br />

Aiztilte, SIA, Lazdukalna p., Upleja<br />

Upleja 1, SIA, Lazdukalna p., Upleja<br />

Ceļu un tiltu būve, remonts,<br />

uzturēšana<br />

AKK projekti, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 16<br />

Celinieki, SIA, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 11a<br />

Dantruck11, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50<br />

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS, Rēzeknes<br />

ceļu rajons, Balvu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Latvijas Valsts ceļi, VSIA, Balvu nodaļa<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Liepas Z, SIA, Lazdulejas p., Kīļi, Liepas<br />

SanMar būve, SIA, <strong>Balvi</strong>, Sporta 47<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Krimuldas n., Krimuldas p.,<br />

”Lielmeži”, LV 2144<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

Daiļamatniecība<br />

Zelta diegi, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Dzīpari S, SIA, salons<br />

Alūksnes n., Alūksne, Pils 21b, LV 4301<br />

Tālr. ..................................................................................................643 81325<br />

E-pasts: dzipars@dzipars.lv<br />

http://www.dzipars.lv<br />

Puzuļa Uģa keramikas darbnīca<br />

Alūksnes n., Alsviķu p.,<br />

”Racupkalns”, LV 4333<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 243010<br />

E-pasts: ugispuzulis@inbox.lv<br />

Darba apģērbs un darba<br />

aizsardzības līdzekļi; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

SRC Brasa, SIA, Viļakas šūšanas cehs<br />

Susāju p., Sola<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Snickers Production Latvia, SIA<br />

Tukuma n., Tukums, Pasta 12, LV 3101<br />

Tālr. ..................................................................................................631 24333<br />

http://www.snickersworkwear.com<br />

Darbarīki, darbgaldi,<br />

instrumenti; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Saviž, SIA, Veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 3<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Arkada serviss, SIA, instrumentu<br />

darbnīca, veikals<br />

Rīga, Puškina 7-29, LV 1050<br />

Mob. tālr. ....................................29 642031, 29 547617<br />

Tālr. ..................................................................................................67 215150<br />

Fakss ..........................................................................................67 215152<br />

E-pasts: arkada-serviss@inbox.lv<br />

http://www.arkadaserviss.lv<br />

Darbā iekārtošana<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu<br />

filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

27


D<br />

Darbā... -<br />

Ekonomikas...<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu<br />

filiāle, Baltinavas sektors<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu<br />

filiāle, Tilžas sektors, Tilžas p., Tilža, Brīvības 3a<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu<br />

filiāle, Viļakas sektors, Viļaka, Abrenes 26 - 1.st.<br />

Dārzkopība, dārzeņkopība<br />

Augļkopības saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Stabļova, Muleri<br />

Dālders, ZS, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 46<br />

Ozoli, ZS, Balvu p., Lemešova<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

Rūpniecības 45, Madona<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 431960<br />

Jaunceltnes 22a, Aizkraukle<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 245940<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas. Metāla<br />

tirdzniecība.<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Mūsu lodzinieks, SIA<br />

Aizkraukles n., Aizkraukle,<br />

Jaunceltnes 40, LV 5101<br />

Mob. tālr. ....................................22 048048, 28 333636<br />

E-pasts: musulodzinieks@gmail.com<br />

http://www.musulodzinieks.lv<br />

Plastikāta (PVC) logi un durvis.<br />

Metāla durvis. Paceļamie vārti. Žalūzijas.<br />

Daivas M, SIA<br />

Gulbenes n., Stradu p., Margas,<br />

“Garkalni”, LV 4417<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 600981<br />

E-pasts: daivasm@yahoo.com<br />

http://www.facebook.com/daivasmgarlic/<br />

Ķiploku audzēšana un tirdzniecība.<br />

Ķiploku sēklas tirdzniecība.<br />

Dārzkopības tehnika un<br />

inventārs; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

HRD, SIA<br />

Alūksnes n., Alūksne,<br />

Rūpniecības 2e, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 249282<br />

E-pasts: sia.hrd@inbox.lv<br />

Meža un dārza tehnikas remonts.<br />

Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces.<br />

Smērvielas.<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Degvielas tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, degvielas<br />

uzpildes stacijas<br />

Dolo, SIA, Degvielas uzpildes stacija<br />

Šķilbēnu p., Šķilbani, Dīķa 2<br />

East-West Transit, SIA, 93. degvielas<br />

uzpildes stacija, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 6<br />

Enerģija, SIA,<br />

Degvielas uzpildes stacija, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67b<br />

Girolat, SIA<br />

Viļaka, Sporta 4 - 2<br />

Gotika Auto, SIA, Degvielas uzpildes<br />

stacija, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Stārķi, degvielas uzpildes stacija<br />

Viļaka, Abrenes 38a<br />

VIADA Baltija, AS, Degvielas uzpildes<br />

stacija, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 13<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

<strong>Balvi</strong>, <strong>Balvi</strong>, Krasta 3<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija<br />

Rugāji, Rugāju p., Rugāji, DUS Rugāji<br />

Durvis un logi; izgatavošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Apgāde +, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Foveol, SIA, Filiāle<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 357927<br />

Plastmasas logi un durvis. Latvijā<br />

ražotas metāla durvis. Žalūzijas,<br />

pretodu tīkli. Metāla jumtu segumi un<br />

ūdensnoteku sistēmas. Konsultācijas,<br />

mērīšana, montāža, apdare.<br />

Liarps, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 30a<br />

Liarps, SIA, Ražotne, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 28<br />

Logi Durvis, SIA, Filiāle<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 5, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................25 106640<br />

http://www.logidurvislv.lv<br />

Durvis, logi, vārti, žalūzijas<br />

Logi un Durvis, Balvu p., Centramuiža, Biči<br />

Logu maiņa, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Ravex, SIA<br />

Madonas n., Madona, Saules 9, LV 4801<br />

Mob. tālr. ....................................29 353297, 26 172359<br />

http://www.ravex.lv<br />

PVC, koka, alumīnija logi, durvis<br />

Rezerves daļas, veicam remontu, apkopi<br />

Garāžu vārti. Veicam vārtu remontu,<br />

apkopi<br />

Metāla durvis - saimnieciskām telpām,<br />

dzīvokļiem, mājām.<br />

Metāla jumti - BALEXMETAL<br />

Notekas, specelementi<br />

Jumta logi<br />

Dzērieni; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Senda DZ, SIA, Vairumtirdzniecības<br />

bāze, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Dzimtsarakstu nodaļas<br />

Baltinavas novada pašvaldība,<br />

Dzimtsarakstu nodaļa<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Balvu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Rugāju novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Viļakas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, Viļaka, Abrenes 26<br />

Ekonomikas, biznesa<br />

konsultācijas un pakalpojumi<br />

Latgales Aina, biedrība<br />

Kubulu p., Celmene, Pansionāta apbraucamā 2 - 10<br />

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un<br />

tūrisma attīstības centrs<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs,<br />

pašvaldības aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

28<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Elektroenerģijas ražošana,<br />

apgāde<br />

Energijos kodas, UAB, Latvijas filiāle<br />

Viļaka, Sporta 4 - 2<br />

Elektromontāža<br />

Aiva V, SIA, Kubulu p., Kurna, Balvu 10<br />

Elektroniskās ierīces,<br />

komponentes; ražošana,<br />

remonts, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

ADTS, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

Brīvības iela 66, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 510598<br />

Madonas n., Madona, Rīgas 1B, LV 4801<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 095741<br />

http://www.adts.lv<br />

Elektromateriāli, apgaismojums, kabeļi,<br />

automātika, kontaktori u.c. Plaša<br />

Magmaweld u.c. firmu profila<br />

metināšanas materiāli, piederumi, tehnika.<br />

Elektrotehniskās iekārtas un<br />

materiāli; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Rezonans, SIA, Celtniecības centrs<br />

<strong>Balvi</strong>, Daugavpils 66<br />

Pie Ieviņas, SIA, Veikals - kafejnīca<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 12<br />

Pierobeža, kafejnīca<br />

Viļaka, Pils 2<br />

Pikniks, kafejnīca, Viļaka, Balvu 2a<br />

Rulete, kafejnīca, Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 1<br />

Sapnis S, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3a<br />

Sauļuks, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Senda DZ, SIA, Ēdnīca, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Senda DZ, SIA, Ēdnīca, Kubulu p., Celmene<br />

Senda DZ, SIA, Veikals - kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 72<br />

Smeldze, SIA, Kafejnīca, Šķilbēnu p., Čilipīne<br />

Stog, bārs, Lazdulejas p., Egļuciems, Priedes 2<br />

Valdogs, IU, Ēdnīca, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Vegas VS, SIA, Viļaka, Balvu 2a<br />

Velves, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Zebra, picērija, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Finanšu darbība, kreditēšana<br />

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS,<br />

Balvu konsultāciju centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Banknote, filiāle, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 64<br />

Lafiko.lv, SIA, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Šķilbēni, kooperatīvā krājaizdevu<br />

sabiedrība, Šķilbēnu p., Šķilbani<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

“LatKredits.lv”, SIA<br />

Rīga, Alauksta iela 9,<br />

59.kab. 6.stāvs, LV 1009<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 027027<br />

E-pasts: info@latkredits.lv<br />

http://www.latkredits.lv<br />

Fotopakalpojumi un<br />

fotopreces<br />

Balvu bildes, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8 - 6<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kalnpierbes, ZS<br />

Valkas n., Ērģemes p., “Pentsils”, LV 4711<br />

Mob. tālr. ....................................29 497789, 29 468917<br />

E-pasts: zskalnpierbes@inbox.lv<br />

Mājlopu iepirkšana. Gaļas tirdzniecība.<br />

Kautuves pakalpojumi.<br />

Gāzes apgāde un ierīces<br />

Linde Gas, SIA,<br />

Gāzu tirdzniecības vieta, <strong>Balvi</strong>, Kalna 9<br />

Grants, smilts, akmens; ieguve,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

JS Būve, SIA, Filiāle<br />

Viļakas n., Medņevas p., Stiglāni,<br />

“Kangari”, LV 4586<br />

Mob. tālr. ........................................................+371 29 102410<br />

E-pasts: siajsbuve@inbox.lv<br />

Smilts, grants karjers.<br />

Smilts, grants, šķembu piegāde,<br />

tirdzniecība un vairumtirdzniecība.<br />

Būvtehnikas, iekraušanas / izkraušanas<br />

tehnikas noma.<br />

Stiglāni, SIA<br />

Medņevas p., Kangari, Stiglāni<br />

Elektroenerģijas... -<br />

Grāmatas...<br />

G<br />

Ēdināšanas pakalpojumi<br />

Akrss, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

AXI Pack, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 19d<br />

Baltinava, kafejnīca<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4 - 2.st.<br />

Diāna, kafejnīca-bārs, Viļaka, Balvu 2<br />

Duets ZA, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Garšīgs ēdiens labiem cilvēkiem<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

KL 89, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Krabis, kafejnīca, Viļaka, Liepnas 4<br />

Marbera, SIA, Lazdulejas p., Egļuciems, Priedes 2<br />

Nāc un ēd, ēdnīca<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3a, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 22843<br />

Darba laiks: P.-Pt. 8.00-17.00, S. 8.00-15.00<br />

Sagatavojam ēdienus līdzņemšanai<br />

Ogumājas, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Pa Ceļam, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Dekoprint, dāvanu un foto salons<br />

Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 112, LV 4601<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 605770<br />

http://facebook.com/DekoPrintlv<br />

Foto dokumentiem, fotofilmiņu attīstīšana,<br />

foto suvenīri, dāvanas<br />

Galantērijas preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kamoliņš, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Galdnieku darbi<br />

Kalna nami, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9c<br />

Gaļa, gaļas izstrādājumi;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Elpas LA, SIA, Balvu p., Naudaskalns, Dārzeņi<br />

Graudu pārstrāde<br />

Ķira, SIA<br />

Viļakas n., Viļaka, Pils 2, LV 4583<br />

Tālr./fakss ............................................................................645 22289<br />

Direktors ...............................................................................26 636868<br />

E-pasts: kira@e-apollo.lv<br />

Lauksaimniecība. Pārtikas un lopbarības<br />

graudi. Augļi, ogas. Apaļkoki. Tirdzniecība.<br />

Grāmatas; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, Grāmatnīca<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Litiņa, SIA, Grāmatnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 33<br />

Litiņa, SIA, Grāmatnīca, Viļaka, Abrenes 11<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

29


G<br />

Grāmatvedības... -<br />

Juridiskie...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Grāmatvedības pakalpojumi,<br />

audits<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

HUBILIS, SIA<br />

Siguldas n., Sigulda, Kalmju 16, LV 2150<br />

Mob. tālr. .............................................................................23 994966<br />

E-pasts: info@hubilis.lv<br />

Indras V, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

Brīvības 53A, LV 4401<br />

Tālr. ..................................................................................................644 73419<br />

Mob. tālr. ....................................26 431476, 26 622116<br />

Lielā Ina, individuālā darba veicēja<br />

Rīga, Krasta iela 86 - 507.kab., LV-1019<br />

Tālr. ........................................................67 134688, 28 662328<br />

E-pasts: gramatvede@ilgak.lv<br />

Grāmatveža konsultācija 24/7 telefona<br />

zvana attālumā. Mūsu klienti saņem<br />

profesionālu un zinošu grāmatvežu<br />

atbildes, tiklīdz jautājumi rodas!<br />

Ģeodēzija, mērniecība,<br />

kartogrāfija, topogrāfija<br />

Alūksnes projekti, SIA, Filiāle<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Tautas 1, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 248542<br />

E-pasts: silvija.timaskova@gmail.com<br />

Mērniecības darbi, zemes ierīcības<br />

projekti, robežplāni, topogrāfija,<br />

topogrāfiskā uzmērīšana,<br />

izpildmērījumu veikšana,<br />

izpildmērījumu plānu izgatavošana,<br />

būvasu nospraušana<br />

Lauku zemju inženieri, SIA, <strong>Balvi</strong>, Teātra 1 - 4<br />

Ģeoloģiskā izpēte<br />

Advors, SIA, Filiāle<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 4<br />

Azurīts, SIA, Lazdukalna p., Vecsētas<br />

Ieroči; labošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ieroči, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Informatīvie pakalpojumi<br />

Balvu novada Tūrisma informācijas<br />

centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Interneta pakalpojumi<br />

Qwerty, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6a<br />

Izglītība, mākslas un mūzikas<br />

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola<br />

Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 17a<br />

Balvu Mākslas skola, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Balvu Mūzikas skola, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 18<br />

Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Viļaka, Pils 11a<br />

Izglītība, profesionālā<br />

Rīgas Valsts tehnikums, Balvu teritoriālā<br />

struktūrvienība, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Izglītība, vispārējā<br />

Baltinavas vidusskola<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 22<br />

Balvu novada pašvaldības Iekļaujošas<br />

izglītības atbalsta centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Balvu pamatskola, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā<br />

vidusskola, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 26<br />

Balvu Valsts ģimnāzija, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Bērzpils vidusskola, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12<br />

Bērzpils vidusskola, Krišjāņu filiāle<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi<br />

Rekavas vidusskola, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Rugāju novada Eglaines pamatskola<br />

Lazdukalna p., Benislava, Skolas 3<br />

Rugāju novada vidusskola<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Stacijas pamatskola<br />

Kubulu p., Balvu stacija, Skolas 12<br />

Stacijas pamatskola, Vīksnas filiāle<br />

Vīksnas p., Vīksna<br />

Tilžas internātpamatskola, Tilžas p., Tilža, Pārupes 4<br />

Tilžas vidusskola, Tilžas p., Tilža, Raiņa 15<br />

Tilžas vidusskola, Pirmsskolas izglītības<br />

grupa, Vectilžas p., Vectilža<br />

Viduču pamatskola<br />

Medņevas p., Semenova, Skolas 1<br />

Viļakas pamatskola, Viļaka, Pils 11a<br />

Viļakas Valsts ģimnāzija<br />

Viļaka, Pils 11<br />

Žīguru pamatskola, Žīguru p., Žīguri, Parka 9<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Dzelzavas speciālā pamatskola<br />

Madonas n., Dzelzavas p., Dzelzava,<br />

Kļavu 2, LV 4873<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 416902<br />

E-pasts: dzelzavas.specsk@madona.lv<br />

Pamūšas speciālā pamatskola<br />

Bauskas n., Gailīšu p.,<br />

”Pamūšas skola”, LV 3931<br />

Direktore ....................................639 56285, 29 293844<br />

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155<br />

Lietvede .................................................................................639 56211<br />

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv<br />

http://pamusa.bauska.lv<br />

Jaunrades centri, interešu<br />

klubi<br />

Balvu Bērnu un jauniešu centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 48<br />

Radošā māja Upenes, <strong>Balvi</strong>, Tautas 5<br />

Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu<br />

centrs, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Sauleszieds, jauniešu iniciatīvu centrs<br />

Medņevas p., Semenova, Sporta 1<br />

Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs, Viļaka, Pils 11<br />

Zvaniņi, jauniešu iniciatīvu centrs<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 2<br />

Jumtu segumi, jumiķu darbi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rīgas būvserviss, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Juridiskie pakalpojumi<br />

Baltinavas novada pašvaldība,<br />

Bāriņtiesa, Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Balvu novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Balvu rajona prokuratūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2<br />

Balvu rajona tiesa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7a<br />

Latgales apgabaltiesa, Balvu<br />

zemesgrāmatu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

30<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Valsts Probācijas dienests, Balvu<br />

teritoriālā struktūrvienība, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Viļakas novada pašvaldība, Bāriņtiesa<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Juvelierizstrādājumi; ražošana,<br />

labošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Cerera 1, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 3<br />

Ozolu mājas, ZS, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6 - 2<br />

Zeltrozes, veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6 - 2<br />

Kafija un tēja; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ingrīda un Ko, IU, Kafejnīca, Vecumu p., Borisova<br />

Kokapstrāde<br />

Agroserviss B, SIA, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 7g<br />

Agroserviss B, SIA, Ražotne, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 7<br />

Aldrai, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 40 - 13<br />

Amatnieki, ZS, Baltinavas p., Apšova, Amatnieku mājas<br />

<strong>Balvi</strong>-Holm, SIA, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 28<br />

Dolo, SIA, Šķilbēnu p., Sviļova<br />

Drevo R, SIA, Krišjāņu p., Raņčo Rasiņas<br />

GG Fabrika, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9b<br />

IKB, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Jaunbērzi, ZS, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 1e<br />

Kadiķi KGB, SIA, Balvu p., Lācupe, Vanagi 1<br />

Lazdas koks, SIA, Bērzpils p., Beļauski<br />

Nita AM, SIA, Bērzkalnes p., Upesmalas<br />

Pauguri, ZS, Tilžas p., Tilža, Krasta 9<br />

Priežusili, ZS, Vīksnas p., Makšinava<br />

Pupāji, ZS, Lazdukalna p.<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

LG Holz, SIA<br />

Viļānu n., Viļāni, Stacijas 1b, LV 4650<br />

Mob. tālr. .............................................................................28 362999<br />

Kokapstrāde, galdniecība, grīdas dēļi,<br />

apdares dēļi, malka, šķelda<br />

RCI Gulbene, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene, Baložu 4, LV 4401<br />

Sekretāre ............................................................................644 97700<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 393911<br />

Fakss ..........................................................................................644 72248<br />

E-pasts: rci@siarci.lv<br />

http://www.rcigulbene.lv<br />

Būvniecība. Kokapstrāde (galdniecība).<br />

Metālapstrāde. Ceļamkrāna noma.<br />

Projektēšana.<br />

Kokmateriāli; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Podi, ZS, Lazdukalna p., Mastarīga<br />

Vinoko, SIA, Filiāle, Balvu p., Naudaskalns, Lazdaine<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Silviko, SIA<br />

Kocēnu n., Zilākalna p., “Briede”, LV 4222<br />

Tālr. ..................................................................................................642 34130<br />

Fakss ..........................................................................................642 22211<br />

Grāmatvede ...................................................................642 34044<br />

E-pasts: silvikozagetava@inbox.lv<br />

http://www.silviko.lv<br />

Kurināmās granulas (6 mm diametrā).<br />

Pakaišu skaidas zirgiem (no egles).<br />

Zāģmateriāli būvniecībai (nežāvēti, žāvēti,<br />

ēvelēti).<br />

Konditorejas izstrādājumi;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Kārumiņš G.R, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Konditorejas izstrādājumi, Viļaka, Smilšu 5<br />

Pumpure A., konditore<br />

Šķilbēnu p., Vilkova, Elkšņupes<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

LaPizza, SIA, Picērija<br />

Rēzekne, Dārzu 23, LV 4601<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 20<strong>2021</strong><br />

http://www.lapizza.lv<br />

Facebook: LaPizza<br />

Itāļu picas latgaliešu gaumē! Picu<br />

piegāde. Picas, bulciņas, pīrādziņi,<br />

pankūkas, kliņģeri.<br />

Kontroles dienesti<br />

Pārtikas un veterinārais dienests,<br />

Robežkontroles departaments, Kontrolpunkts<br />

Vientuļi, Vecumu p.<br />

Valsts augu aizsardzības dienests,<br />

Zemgales reģionālā nodaļa Balvos<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Valsts ieņēmumu dienests, Balvu klientu<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 81<br />

Kravu pārvadājumi,<br />

ekspedīcija<br />

Aleks V, SIA, <strong>Balvi</strong>, Robežiela 3<br />

Circenīši-R, SIA, Rugāju p., Rugāji, Dzelzceļa 2<br />

Dižarāji, ZS, Bērzpils p., Vecpils<br />

Greenprex, SIA, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 3<br />

InTTro, SIA, Žīguru p., Žīguri, Skolas 1<br />

Kristal Trans, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12 - 36<br />

Pauguri JV, SIA, Tilžas p., Tilža, Krasta 9<br />

SAAV 7, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Saullēkti, ZS, Žīguru p., Žīguri, Upes 8a<br />

Silmači, SIA, Lazdukalna p., Silmači<br />

Vecpils 1, ZS, Bērzpils p., Vecpils, Vecpils - 1<br />

Vecpils auto, SIA, Bērzpils p., Vecpils, Liepas 2<br />

Vitai, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Vitar 7, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

montāža, transports<br />

Kultūras centri un<br />

mākslinieciskie kolektīvi<br />

Baltinavas kultūras nams<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Balvu Kultūras un atpūtas centrs<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 61<br />

Balvu pagasta Tautas nams<br />

Balvu p., Naudaskalns, Saulstari<br />

Bērzkanes pagasta Saieta nams<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzpils pagasta Saieta nams<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 25a<br />

Borisovas tautas nams<br />

Vecumu p., Borisova<br />

Briežuciema pagasta Tautas nams<br />

Briežuciema p., Grūšļeva, Briežuciems<br />

Krišjāņu tautas nams<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 2<br />

Kubulu pagasta Kultūras nams<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kupravas tautas nams<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Lazdukalna saietu nams<br />

Lazdukalna p., Lazdukalns<br />

Lazdulejas pagasta Saieta nams<br />

Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Leo, šova deju grupa<br />

<strong>Balvi</strong><br />

Medņevas tautas nams<br />

Medņevas p., Semenova, Tautas 6<br />

Rekova, Šķilbēnu pagasta kultūras<br />

centrs, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Rugāju novada Tautas nams<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Tilžas Kultūras nams<br />

Tilžas p., Tilža, Brīvības 5<br />

Upīte, nemateriālās kultūras mantojuma<br />

centrs, Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 1<br />

Viļakas kultūras nams<br />

Viļaka, Pils 13<br />

Vīksnas Tautas nams, Vīksnas p., Vīksna<br />

Žīguru kultūras nams, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Kurināmais; tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

North Latgallian Firewood, SIA<br />

Tilžas p., Tilža, Krasta 3<br />

Juridiskie... -<br />

Kurināmais...<br />

K<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

31


K<br />

Kurināmais... -<br />

Lauksaimniecības...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Silviko, SIA<br />

Kocēnu n., Zilākalna p., “Briede”, LV 4222<br />

Tālr. ..................................................................................................642 34130<br />

Fakss ..........................................................................................642 22211<br />

Grāmatvede ...................................................................642 34044<br />

E-pasts: silvikozagetava@inbox.lv<br />

http://www.silviko.lv<br />

Kurināmās granulas (6 mm diametrā).<br />

Pakaišu skaidas zirgiem (no egles).<br />

Zāģmateriāli būvniecībai (nežāvēti, žāvēti,<br />

ēvelēti).<br />

Sters G, SIA<br />

Gulbenes n., Daukstu p.,<br />

”Mētras 1”, LV 4429<br />

Tālr. ..................................................................................................644 97173<br />

Mob. tālr. ....................................29 236989, 29 188878<br />

E-pasts: sters.g@inbox.lv<br />

Kokskaidu brikešu tirdzniecība<br />

Kamīnmalkas ražošana<br />

Kokmateriālu transports<br />

Kūdra; ieguve, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

<strong>Balvi</strong>Flora, SIA, Balvu p., Naudaskalns, Skaidnis<br />

Labiekārtošana,<br />

apzaļumošana; projektēšana,<br />

ierīkošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook: a.p.r.serviss<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

BK Grupa, SIA<br />

Krimuldas n., Krimuldas p.,<br />

”Lielmeži”, LV 2144<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā<br />

Hārvesteru, forvarderu, kokvedēju<br />

pakalpojumi<br />

Smagsvara treilera pakalpojumi<br />

Ekskavatora pakalpojumi risu līdzināšanai<br />

un meža ceļa remontam<br />

Pašizgāzēju pakalpojumi<br />

Meža īpašumu vērtēšana<br />

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Lauksaimniecība, bioloģiskā<br />

Ausekļi, ZS, Krišjāņu p., Runcene, Ausekļi<br />

Baķi, lauku sēta, Rugāju p., Baķi<br />

Birznieki, ZS, Bērzpils p., Auziņas<br />

Ceriņkalns, ZS, Vectilžas p., Lutenāni, Ceriņkalns<br />

Dravas, ZS, Baltinavas p., Sloboda, Dravas<br />

Druvas, ZS, Bērzpils p., Domopole, Druvas<br />

Ičmalas, ZS, Krišjāņu p., Putrāni, Ičmalas<br />

Iesalnieki, ZS, Briežuciema p., Pūšļeva, Iesalnieki<br />

Īves, ZS, Balvu p., Mēķi, Īves<br />

Jaunā Odumova, ZS, Baltinavas p., Jaunā Odumova<br />

Jaunmāliņi, ZS, Krišjāņu p., Krampiņas, Jaunmāliņi<br />

Krustceļi, ZS, Baltinavas p., Krustceļi<br />

Mežmalas, ZS, Lazdukalna p., Lesnicova<br />

Mieriņi, bioloģiskā saimniecība<br />

Susāju p., Klāni, Mieriņi<br />

Straujupe, ZS, Šķilbēnu p., Bākarova, Straujupe<br />

Zelta pļaviņas, ZS, Bērzpils p., Pugači, Zelta pļaviņas<br />

Zirdziņi, ZS, Baltinavas p., Odumova<br />

Lauksaimniecības kultūru<br />

audzēšana<br />

Aldemi, ZS, Medņevas p., Semenova, Aldemi<br />

Ābelītes 2002, ZS, Tilžas p., Jaujas<br />

Bērziņi, ZS, Bērzpils p., Bērziņi<br />

Dauguļi, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Dauguļi<br />

Doburūči, ZS, Tilžas p., Doburūči<br />

Gravin, SIA, Bērzpils p., Bērzpils, Līvānu 3<br />

Ievulejas, ZS, Susāju p., Brāslava<br />

Kotiņi, ZS, Šķilbēnu p., Kotiņi<br />

Lejas, ZS, Šķilbēnu p.<br />

Liepas, ZS, Vectilžas p., Vectilža<br />

Līči, ZS, Kubulu p., Līči<br />

Līči, ZS, Susāju p., Kulpene, Līči<br />

Malnava, ZS, Baltinavas p., Surikova, Malnava<br />

Mītkes, ZS, Baltinavas p., Sloboda, Calmi<br />

Paegļi, ZS, Susāju p., Geinova, Paegļi<br />

Pienavoti, ZS, Rugāju p., Dzīpari<br />

Pīlādži, ZS, Briežuciema p., Dambergi, Dambergi 1<br />

Rātnieki, ZS, Susāju p., Jaunrātnieki<br />

Reniks, ZS, Šķilbēnu p., p/n Šķilbēni<br />

Riekstiņi, ZS, Baltinavas p., Apšova, Riekstiņu mājas<br />

Robežnieki, ZS, Medņevas p., Ilziņi<br />

Rozītes, ZS, Šķilbēnu p., Barovka, Rozītes<br />

Sābri, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Darbnīcu 10a<br />

Senči, ZS, Vecumu p., Borisova, Senči<br />

Sēnītes, ZS, Medņevas p., Semenova, Aldemi<br />

Skaļbova, ZS, Šķilbēnu p., Tribunova, Ozolnieki<br />

Tīrumi, ZS, Baltinavas p., Buksti<br />

Užgava, ZS, Balvu p., Verpeļeva<br />

Ūdri, ZS, Šķilbēnu p., Plešova, Ūdri<br />

Vecavotiņi, ZS, Vectilžas p., Vectilža, Vecavotiņi<br />

Vējiņi, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Draudzības 5<br />

Vijas, ZS, Susāju p., Meirova, Vijas<br />

Zelči 2, ZS, Kubulu p., Meirāni<br />

Lauksaimniecības pakalpojumi<br />

DMV serviss, IK, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 24<br />

Lazdas, SIA, Bērzpils p., Beļauski<br />

Mārtiņdārzi, IK, Rugāju p., Rugāji, Māriņas<br />

Nagi un ragi, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ceļinieku 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook:a.p.r.serviss<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Lauksaimniecības produktu<br />

uzpirkšana un sagāde<br />

Tilžas rapsis, SIA, Tilžas p., Tilža, Raiņa 6<br />

Lauksaimniecības tehnika un<br />

inventārs; remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, noma<br />

Kalējs, lauksaimniecības tehnikas, mašīnu<br />

un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes<br />

kooperatīvā sabiedrība, Tilžas p., Tilža, Raiņa 20<br />

32<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

KV 9, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Lekos, SIA<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Brīvības 50, LV 4501<br />

Tālr. ...................................................................................................645 22239<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 412517<br />

Veikals Lauktehnika<br />

MotoAgro, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 3<br />

Well Agro, veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas. Metāla<br />

tirdzniecība.<br />

Lietoti apģērbi, apavi;<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

R.D.A., SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

R.D.A., SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

Lombardi, ieķīlāšana<br />

Moda Kapitāls, AS, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 1<br />

Lopkopība<br />

Āriņi, ZS, Rugāju p., Āriņi<br />

Ezermala, ZS, Baltinavas p., Obeļeva, Ezermala<br />

Grantiņi, piemājas saimniecība<br />

Medņevas p., Kangari, Grantiņi<br />

Jaunsiliņi, piemājas saimniecība<br />

Susāju p., Kravaļi, Jaunsiliņi<br />

Jākupāni, ZS, Šķilbēnu p., Upīte, Jākupāni<br />

Kalnavotiņi, ZS, Baltinavas p., Surikova<br />

Kiči RC, SIA, Balvu p., Kiči<br />

Lagūna, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Dīķa 1<br />

Massandra, SIA, Šķilbēnu p., Šķilbani, Skaļbova<br />

Ozolzīles, ZS, Vectilžas p., Vuškusala, Gailīši<br />

Rodovāles, piemājas saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rodovāles<br />

Rūķīši, ZS, Vecumu p., Ņemecki, Rūķīši<br />

Silarozes 1, ZS, Rugāju p., Vilnīši 2<br />

Skujenieki, ZS, Tilžas p., Tilža, Skolas 1a - 9<br />

Stādiņi, piemājas saimniecība<br />

Vecumu p., Kozīne, Stādiņi<br />

Stiglāni, ZS, Medņevas p., Kangari, Stiglāni<br />

Upmalas, ZS, Susāju p., Vēdenieši<br />

Vējakalns, piemājas saimniecība<br />

Vecumu p., Goršāni, Vējakalns<br />

Vētras VV, ZS, Lazdukalna p., Papurne, Vētras VV<br />

Viļumene, SIA, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 2<br />

Vītoliņi, piemājas saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Fabriki, Vītoliņi<br />

ZS Strautiņi, SIA, Rugāju p., Gredzeni<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Druva, SIA<br />

Smiltenes n., Bilskas p., Bilska,<br />

“Jaunvārpas”, LV 4706<br />

Tālr./fakss ............................................................................647 29623<br />

Cūkkopība ........................................................................29 288715<br />

Grāmatvedība ............................................................26 152725<br />

Latvijas Gaļas liellopu audzētāju<br />

asociācija, SIA<br />

Ķekavas n., Ķekavas p., Valdlauči,<br />

Izstāžu komplekss Rāmava, LV 1076<br />

Mob. tālr. ....................................29 415054, 26 487982<br />

Gaļas šķirņu liellopu ciltsdarbs.<br />

Konsultācijas liellopu audzēšanā.<br />

Lytagra, AS<br />

Maskavas 445, Rīga<br />

Mob. tālr. ....................................28 648078, 26 657263<br />

Rūpniecības 45, Madona<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 431960<br />

Jaunceltnes 22a, Aizkraukle<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 245940<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Lauksaimniecības tehnika. Graudu<br />

uzglabāšanas iekārtas. Lopkopības<br />

fermu iekārtas. Serviss. Zirglietas. Metāla<br />

tirdzniecība.<br />

Medicīnas tehnika, instrumenti,<br />

preces un piederumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

ReTone, SIA<br />

Rīga, K.Barona 64, LV 1011<br />

Tālr. ..................................................................................................67 276788<br />

E-pasts: info@retone.lv<br />

http://www.retone.lv<br />

Iekšauss un aizauss dzirdes aparātu<br />

tirdzniecība, pielāgošana. To piederumi<br />

un remonts.<br />

Meliorācijas darbi<br />

Zemkopības ministrijas nekustamie<br />

īpašumi, SIA, Vidzemes reģiona meliorācijas<br />

nodaļa, Balvu sektors, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Krimuldas n., Krimuldas p.,<br />

”Lielmeži”, LV 2144<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Būvtehnikas pakalpojumi<br />

Universālā iekrāvēja, buldozera<br />

pakalpojumi<br />

Ekskavatoru pakalpojumi<br />

Apbūves gabalu sagatavošana un izveide<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Metālapstrāde<br />

Lauksaimniecības... -<br />

Metālizstrādājumi...<br />

Mežadruvas, piemājas saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Zaļčupe, Mežadruva<br />

Trešutins I., kalējs, Šķilbēnu p., Šķilbani, Parka 2<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Madonas laukceltnieks, SIA<br />

Madonas n., Madona, Saules 61, LV 4801<br />

Tālr. ..................................................................................................648 21324<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 535672<br />

http://www.madonaslaukceltnieks.lv<br />

Metālizstrādājumi; ražošana,<br />

izgatavošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Steeldram, SIA, Rugāju p., Rugāji, Rudeņi 1<br />

M<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

33


M<br />

Metāls... -<br />

Mēbeles...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Metāls, metāllūžņi; uzpirkšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Hamal, SIA, Metāllūžņu iepirkšanas<br />

punkts, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9<br />

Tolmets Vidzeme, SIA<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Tehnikas 5c, LV 4501<br />

Bezmaksas tālrunis .........................................800 08880<br />

http://www.tolmetsvidzeme.lv<br />

METĀLLŪŽŅU IEPIRKŠANA<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

BK Grupa, SIA<br />

Krimuldas n., Krimuldas p.,<br />

”Lielmeži”, LV 2144<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 472509<br />

E-pasts: nauris.bokss@inbox.lv<br />

Iepērk cirsmas un īpašumus visā Latvijā<br />

Hārvesteru, forvarderu, kokvedēju<br />

pakalpojumi<br />

Smagsvara treilera pakalpojumi<br />

Ekskavatora pakalpojumi risu līdzināšanai<br />

un meža ceļa remontam<br />

Pašizgāzēju pakalpojumi<br />

Meža īpašumu vērtēšana<br />

Stigošanas, dastošanas pakalpojumi<br />

Mežkopības un mežizstrādes<br />

tehnika; ražošana, serviss,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

HRD, SIA<br />

Alūksnes n., Alūksne,<br />

Rūpniecības 2e, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 249282<br />

E-pasts: sia.hrd@inbox.lv<br />

Meža un dārza tehnikas remonts.<br />

Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces.<br />

Smērvielas.<br />

Lytagra, AS<br />

Krustpils iela 151a, Rīga<br />

E-pasts: metal@lytagra.lv<br />

http://www.lytagra.lv<br />

Noliktavas vadītājs Dzintars Ābuls<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 295393<br />

Tirdzniecības menedžeris Jūlija<br />

Dobkevičina<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 435453<br />

Melnie metāli. Metāla caurules. Krāsainie<br />

metāli un to izstrādājumi. Metāla<br />

tirdzniecība.<br />

Mežizstrāde<br />

3 kurmji, SIA, Rugāju p., Vikšņi<br />

Agrumi 2001, ZS, Lazdukalna p., Silenieki<br />

Ataudzes, ZS, Vectilžas p., Dambīši<br />

Krūmijs, SIA, <strong>Balvi</strong>, Daugavpils 41 - 61<br />

Kurnas koks, SIA, Kubulu p., Kurna<br />

M.M.P Vest, SIA, Rugāju p., Mežsētas<br />

Ozoliņi, ZS, Baltinavas p., Baltinava, Tirgus 9<br />

Ozollejas 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Alejas 2a<br />

Sābri, ZS, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 6<br />

Tako SD, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 34<br />

Vītoli, ZS, Rugāju p., Vītoli 1<br />

Žīguru mežrūpniecības sabiedrība, SIA<br />

Žīguru p., Žīguri, Rūpniecības 8<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Daugavlīči, SIA<br />

Madonas n., Aronas p.,<br />

”Augstkalni”, LV 4847<br />

Mob. tālr. ....................................29 427106, 29 180070<br />

E-pasts: saule772@inbox.lv<br />

Cirsmu uzpirkšana<br />

Mežizstrāde<br />

Transporta pakalpojumi<br />

Nekustamie īpašumi<br />

Kindel, SIA<br />

Alūksnes n., Veclaicenes p.,<br />

”Lazdiņas”, LV 4335<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 211226<br />

Meža stādīšana, jaunaudžu kopšana,<br />

cirsmu stigošana, meža apsaimniekošana,<br />

mežizstrāde - zāģēšana - pievešana,<br />

aizaugušu platību tīrīšana<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Mežsaimniecība<br />

ASB Mežsaimnieks, SIA, <strong>Balvi</strong>, Krasta 2 - 3<br />

Austrumlatgales virsmežniecība, Balvu<br />

birojs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 62<br />

New Forest, SIA, Susāju p., Vēdenieši, Vjadaslīči<br />

Ozolaudze, SIA, Vīksnas p., Vīksna, Skolotāju māja - 7<br />

Raibra, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 92<br />

Stārķi, ZS, Susāju p., Vēdenieši, Starķi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

AMG Forestry, SIA<br />

Smiltene, Dārza 12b, LV 4729<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 420502<br />

E-pasts: infoforestrylv@gmail.com<br />

http://www.amgforestry.lv<br />

Pērk mežu īpašumus par augstām cenām.<br />

Novērtē, konsultē, apsaimnieko. Iznomā<br />

zemes un medību platības.<br />

Kokaugi, SIA<br />

Rīga, Sveķu 14, LV 1084<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 714898<br />

E-pasts: info@kokaugi.lv<br />

http://www.kokaugi.lv<br />

Lauksaimniecības zemju atmežošana.<br />

Meliorācijas grāvju atmežošana.<br />

Šķeldošana. Mežizstrāde.<br />

Rekultivācijas frēzes pakalpojumi.<br />

Mēbeles; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Agvik, SIA, Kubulu p., Pērkoni, Puku mājas<br />

34<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Amisa, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 77<br />

Daiļrade Koks, SIA, Viļakas ražotne<br />

Viļaka, Abrenes 42<br />

Juta mēbeles, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Oāze, mēbeļu salons, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 77<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8a<br />

Motocikli, mopēdi un<br />

motorolleri; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Diogens audio, SIA<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47, LV 4501<br />

Tālr. ........................................................645 21050, 645 07039<br />

E-pasts: diogens@diogens.lv<br />

http://www.diogens.lv<br />

Skaņas un gaismas tehnika. Skaņas un<br />

mūzikas instrumentu noma<br />

Winwood, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Mēbeles... -<br />

Pasts<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Baltijas optika, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene, Rīgas 53, LV 4401<br />

Tālr. ........................................................644 71998, 28 687830<br />

Optometrists ................................................................26 340887<br />

Cesvaines n., Cesvaine,<br />

A.Saulieša 12, LV 4871<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 340887<br />

E-pasts: baltijas.optika@inbox.lv<br />

http://www.baltijasoptika.lv<br />

Brilles, kontaktlēcas, redzes pārbaude<br />

P<br />

Anders GJ, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene, Ozolu 1a, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 181905<br />

E-pasts: anders.latvia@gmail.com<br />

Motociklu, mopēdu, motorolleru,<br />

kvadraciklu remonts un tirdzniecība.<br />

Rezerves daļas.<br />

Muzeji<br />

Baltinavas novada muzejs<br />

Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 7<br />

Balvu Novada muzejs<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 21430<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 352770<br />

Bijusī Kapucīnu klostera ēka, Viļaka, Klostera 1<br />

Cīrulīši, senlietu kolekcija<br />

Susāju p., Tepenīca, Cīrulīši<br />

Mežābeles, mežsaimniecības kolekcija<br />

Susāju p., Egļava, Mežābeles<br />

Rekavas vidusskola, Vēstures un senlietu<br />

muzejs, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Rugāju novada muzejs<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Saipetnieki, ZS, Lazdukalna p., Saipetnieku mājas<br />

Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma<br />

centrs, Tilžas p., Tilža, Brīvības 5<br />

Vēršukalns, kultūrvēsturiskā lauku sēta<br />

Susāju p., Svilpova<br />

Viduču pamatskola, Muzejs<br />

Medņevas p., Semenova<br />

Viļakas novada muzejs, Viļaka, Balvu 13<br />

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolas muzejs<br />

Viļaka, Pils 11<br />

Žīguru Meža muzejs, Žīguru p., Žīguri, Bērnudārzs<br />

Mūzikas instrumenti, skaņu un<br />

gaismas iekārtas;<br />

izgatavošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, serviss<br />

Čivix, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 41 - 28<br />

Eiropas skaņa, SIA<br />

Rīga, Ķengaraga 6, LV 1063<br />

Mob. tālr. ....................................29 228663, 29 119489<br />

E-pasts: viktors2804@gmail.com,<br />

janis@md.lv<br />

http://www.europeansound.lv, www.md.lv<br />

Namu apsaimniekošana<br />

San-Tex, pašvaldības aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 56<br />

San-Tex, pašvaldības aģentūra, Komunālo<br />

maksājumu norēķinu centrs, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Nekustamais īpašums<br />

Ampliorium, SIA, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 1<br />

Tribus Realty, SIA, Susāju p., Tutinova, Piedarbi<br />

Notāri<br />

Buša I., zvērināts notārs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14<br />

Optika, brilles; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība, remonts<br />

Optika, SIA, Veikals<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50-71, LV 4501<br />

Tālr. ...................................................................................................645 22815<br />

E-pasts: optika10@inbox.lv<br />

Optikas, briļļu tirdzniecība, remonts.<br />

Acu ārsta pakalpojumi.<br />

Optikas centrs <strong>Balvi</strong>, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Optometrijas centrs, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Mājaslapu izstrāde<br />

www.latvijastalrunis.lv<br />

67770577<br />

Parfimērijas un kosmētikas<br />

izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Oriflame Latvija, SIA, Balvu konsultanta<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Skaistuma Templis, IK<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8c (ieeja no Teātra ielas)<br />

Mob. tālr. ....................................26 513571, 26 469906<br />

E-pasts: meitanbalvi@inbox.lv<br />

http://www.meitanlatvia.lv<br />

MeiTan kosmētika. Sasniedz skaistuma<br />

virsotnes ar kosmētikas palīdzību!<br />

Pasākumu organizēšana<br />

Kapulejas, zirgu sēta, Tilžas p., Rutkova, Kapulejas<br />

Masters audio, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 68 - 8<br />

Pasts<br />

Baltinavas pasta nodaļa<br />

Baltinavas p., Baltinava, Dārza 1a<br />

Balvu 1. pasta nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12 - 2<br />

Bērzpils pasta nodaļa, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 27<br />

Briežuciema pasta nodaļa<br />

Briežuciema p., Briežuciems<br />

Egļuciema pasta pakalpojumu punkts<br />

Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Krišjāņu pasta nodaļa<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3 - 1<br />

Kubulu pasta nodaļa, Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kupravas pasta nodaļa<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 6<br />

Lazdukalna pasta nodaļa<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 6<br />

Rugāju pasta nodaļa, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Šķilbēnu pasta nodaļa<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 25<br />

Tilžas pasta nodaļa, Tilžas p., Tilža, Raiņa 12a<br />

Vectilžas pasta pakalpojumu punkts<br />

Vectilžas p., Vectilža, Melderu 2<br />

Vecumu pasta nodaļa, Vecumu p., Borisova<br />

Viļakas pasta nodaļa, Viļaka, Tautas 5<br />

Žīguru pasta nodaļa, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 21<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

35


P<br />

Pašvaldības -<br />

Pirtis...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Pašvaldības<br />

Baltinavas novada pašvaldība<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Balvu novada pašvaldība, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu novada pašvaldība, Balvu pagasta<br />

pārvalde, Balvu p., Naudaskalns, Pagastmāja<br />

Balvu novada pašvaldība, Bērzkalnes<br />

pagasta pārvalde, Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Balvu novada pašvaldība, Bērzpils<br />

pagasta pārvalde, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 27<br />

Balvu novada pašvaldība, Briežuciema<br />

pagasta pārvalde<br />

Briežuciema p., Grūšļeva, Gaismas<br />

Balvu novada pašvaldība, Izglītības,<br />

kultūras un sporta pārvalde, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu novada pašvaldība, Krišjāņu<br />

pagasta pārvalde, Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

Balvu novada pašvaldība, Kubulu pagasta<br />

pārvalde, Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Balvu novada pašvaldība, Lazdulejas<br />

pagasta pārvalde<br />

Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Balvu novada pašvaldība, Tilžas pagasta<br />

pārvalde, Tilžas p., Tilža, Brīvības 3a<br />

Balvu novada pašvaldība, Vectilžas<br />

pagasta pārvalde, Vectilžas p., Vectilža, Melderu 2<br />

Balvu novada pašvaldība, Vīksnas<br />

pagasta pārvalde, Vīksnas p., Vīksna, Mieriņi<br />

Latgales plānošanas reģions, Balvu<br />

birojs, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

Rugāju novada pašvaldība<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Viļakas novada pašvaldība, Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada pašvaldība, Kupravas<br />

pagasta pārvalde, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Viļakas novada pašvaldība, Medņevas<br />

pagasta pārvalde<br />

Medņevas p., Semenova, Mežmalas 1<br />

Viļakas novada pašvaldība, Susāju<br />

pagasta pārvalde, Viļaka, Tautas 6<br />

Viļakas novada pašvaldība, Šķilbēnu<br />

pagasta pārvalde, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1a<br />

Viļakas novada pašvaldība, Vecumu<br />

pagasta pārvalde, Vecumu p., Borisova, Ābeļziedi<br />

Viļakas novada pašvaldība, Žīguru<br />

pagasta pārvalde, Žīguru p., Žīguri, Ciemata 4<br />

Pārtikas tirdzniecība, veikali<br />

Alta S, SIA, 8. veikals, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 8<br />

Alta S, SIA, 12. veikals, Kubulu p., Kubuli, Kalna 1a<br />

Alta S, SIA, 14. veikals<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 65<br />

Alta S, SIA, 18. veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 39<br />

Alta S, SIA, 20. veikals, <strong>Balvi</strong>, Pilsoņu 31 - 43<br />

Arka, veikals, <strong>Balvi</strong>, Ezera 34<br />

Aura, veikals, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Bermudi, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Beta, veikals, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 28<br />

Birztaliņa, IK, Veikals, Krišjāņu p., Krišjāņi<br />

Dienvidnieki, ZS, Veikals, Viļaka, Balvu 4a<br />

Eglītes, veikals, Vectilžas p., Vectilža, Māras<br />

Eva VP69, SIA, Veikals<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Kudrevas 1<br />

Kalmes, ZS, Veikals, Lazdukalna p., Liepari<br />

Labais, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 65<br />

Latkomerc, SIA, Viļaka, Balvu 2<br />

Leandris, SIA, Veikals, Lazdukalna p., Lazdukalns<br />

Līgo-II, SIA, Veikals, Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

Maks, veikals, Viļaka, Balvu 2a<br />

Maxima X, veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 15<br />

Pie Ieviņas, IU, Veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 26<br />

Pie Ieviņas, SIA, Veikals - kafejnīca<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 12<br />

Pie Mārītes, veikals, Lazdulejas p., Egļuciems<br />

Pietālava, SIA, Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4<br />

Pietālava, SIA, Veikals, Šķilbēnu p., Upīte<br />

Pietālava, SIA, Veikals<br />

Viļaka, Abrenes 7<br />

Preilis, veikals<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................26 596256<br />

Rūtas LB, SIA, Veikals<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 25<br />

Sala-1, veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Sala-3, veikals, <strong>Balvi</strong>, Liepu 8<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 8<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, Bērzkalnes p., Bērzkalne<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, Briežuciema p., Grūšļeva<br />

Senda DZ, SIA, Veikals - kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 72<br />

Spēle, SIA, Veikals<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 1 - 3<br />

Supernetto, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

top!, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Žīguri, veikals, Žīguru p., Žīguri, Ciemata 2<br />

Piens un piena produkti;<br />

pārstrāde, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Linda, piensaimnieku kooperatīvā<br />

sabiedrība, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 3<br />

Pirtis un saunas<br />

BF, SIA, Pirts, <strong>Balvi</strong>, Tautas 7<br />

36<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Plastmasas... -<br />

Preses...<br />

P<br />

Plastmasas un gumijas<br />

izstrādājumi; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

3D ART, IK, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 43<br />

Policija, valsts un pašvaldības<br />

Balvu novada pašvaldības policija, <strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Rugāju novada pašvaldības policija<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 69<br />

Viļakas novada pašvaldības policija<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Poligrāfijas pakalpojumi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

Egļuciema feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Lazdulejas p., Egļuciems<br />

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu<br />

pieņemšanas punkts, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

Ignatova A., ultrasonoskopijas<br />

speciāliste, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Ivanovas D. ģimenes ārsta un pediatra<br />

prakse, Tilžas p., Tilža, Brīvības 55<br />

Krišjāņu feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 7 - 1<br />

Kubulu feldšeru veselības punkts<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kupravas feldšeru punkts<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 1 - 78<br />

Lazdukalna feldšeru veselības punkts<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 1 - 4<br />

Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse,<br />

IU, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 16<br />

Lupkinas L. ģimenes ārsta prakse<br />

Bērzpils p., Domopole<br />

Maksimovas-Agafonovas I. ārsta prakse<br />

dermatoveneroloģijā, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Medņeva, invalīdu sporta un<br />

rehabilitācijas klubs<br />

Medņevas p., Semenova, Mežmalas 5<br />

Muraškinas R. ģimenes ārsta prakse<br />

Viļaka, Tautas 6<br />

Paideres-Trubņikas D. ģimenes ārsta<br />

prakse, Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Pilānes M. ģimenes ārsta prakse<br />

Baltinavas p., Baltinava, Slimnīcas 6<br />

Prindules A. ģimenes ārsta prakse,<br />

Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12<br />

Pužule S., spirogrāfijas speciāliste, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Semjonovas S. ģimenes ārsta prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 436635<br />

www.svetlana.semjonova.emedicina.lv<br />

Zušas I. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 435737<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Auris, IU<br />

KALVES D. ausu, kakla, deguna ārsta<br />

prakse<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 464645<br />

REKUŅENKO L. masāža<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 163999<br />

Madonas n., Madona, Skolas 29<br />

Ērgļu n., Ērgļi, Parka 7<br />

Uro, SIA, Uroloģijas ambulance<br />

Rīga, Tālivalža 2a, LV 1006<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 111252<br />

http://www.uro.lv<br />

Urologa konsultācijas. Urīnceļu slimību<br />

ambulatora izmeklēšana un ārstēšana.<br />

Zeize, SIA<br />

Rēzekne, Dārzu 30, LV 4601<br />

Tālr. ..................................................................................................646 22764<br />

Mob. tālr. ....................................29 463376, 27 889947<br />

http://www.zeize.lv; facebook.com/zeizelv<br />

Dizains, visi poligrāfijas darbi<br />

Poliklīnikas, veselības un<br />

rehabilitācijas centri<br />

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība,<br />

SIA, Poliklīnika, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Baranovskas Ārijas ģimenes ārsta<br />

prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 175951<br />

Prakse ......................................................................................26 302995<br />

Briežuciema pagasta feldšeru-vecmāšu<br />

punkta, Briežuciema p., Briežuciems, Hortenzijas<br />

Centrālā laboratorija, SIA, Balvu filiāle<br />

<strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Domopoles ambulance, Bērzpils p., Domopole<br />

Silaunieces M. ģimenes ārsta prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Krasta 1, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 21944<br />

E-pasts: modritesilauniece@inbox.lv<br />

Skujetnieku feldšeru veselības punkts<br />

Lazdukalna p., Skujetnieki, Liepu 4 - 3<br />

Slukinas T. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Spridzāna A. ģimenes ārsta prakse<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 4 - 14<br />

Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta<br />

prakse<br />

Viļakas n., Viļaka, Tautas 6, LV 4583<br />

Tālr. ...................................................................................................645 07114<br />

Mob. tālr. .............................................................................23 477534<br />

E-pasts: alina.stubailova@inbox.lv<br />

Šļakotas A. ģimenes ārsta prakse<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 30<br />

Tjunīša A. ārsta otorinolaringologa<br />

prakse, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Upītes feldšerpunkts<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 4 - 10<br />

Vancāna J. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5 - 9<br />

Vectilžas feldšeru un vecmāšu punkts<br />

Vectilžas p., Vectilža<br />

Viļakas Veselības aprūpes centrs, SIA<br />

Viļaka, Tautas 6<br />

Vīksnas veselības punkts<br />

Vīksnas p., Vīksna, Jaunā 21 - 4<br />

Vīķeles R. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Zondakas N. ārsta internista prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Vidzemes slimnīca, SIA<br />

Valmiera, Jumaras 195, LV 4201<br />

Poliklīnikas<br />

reģistratūra ............................642 02601, 642 02603<br />

Neatliekamās medicīniskās<br />

palīdzības un pacientu uzņemšanas<br />

nodaļa ......................................................................................642 02602<br />

Dzemdību un ginekoloģijas<br />

nodaļa ......................................................................................642 02595<br />

Medicīniskā aprūpe mājās ................29 547505<br />

Vidzemes Rehabilitācijas<br />

centrs ...............................................642 02584, 26 310234<br />

Konsultatīvais kabinets<br />

Bastionā ................................................................................642 02603<br />

Poliklīnika Valkā ......................................................647 22307<br />

Steidzamās medicīniskās palīdzības<br />

punkts Valkā .................................................................27 036534<br />

Rentgena kabinets Rūjienā ..............27 036514<br />

Fakss ..........................................................................................642 02596<br />

E-pasts: pasts@vidzemesslimnica.lv<br />

http://www.vidzemesslimnica.lv<br />

Preses izdevumi<br />

Balvu Novada Ziņas, laikraksts, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

37


P<br />

Preses... -<br />

Siltumapgāde...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Balvu Vaduguns, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

Vaduguns, laikraksta filiāle<br />

Viļaka, Abrenes 26 - 1.st.<br />

Vaduguns, laikraksts<br />

<strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Rēzeknes Vēstis, SIA, Laikraksts<br />

Laikraksts Rēzeknei un Latgalei latviešu<br />

un krievu valodā<br />

Galvenā redaktore ............................................646 22945<br />

Reklāmas daļa .................646 24211, 26 119954<br />

Abonēšanas daļa ................................................646 24938<br />

Laikraksta abonēšana, sludinājumu un<br />

reklāmas izvietošana<br />

Rēzekne, Baznīcas 28, LV 4601<br />

E-pasts: rv@rezekne.apollo.lv<br />

http://www.rv.lv<br />

Preses izplatīšana<br />

Narvesen, kiosks<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Psihologa, psihoterapeita<br />

pakalpojumi<br />

Guntas Škapares psihologa<br />

privātprakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Stacijas 19, LV 4501<br />

Mob. tālr. ........................................................+371 26 555507<br />

E-pasts: guntaskap@inbox.lv<br />

Sertificēta klīniskā un veselības psihologa<br />

pakalpojumi<br />

Krakope S., psihologs<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Raiņa 41-36, LV 4501<br />

Mob. tālr. ........................................................+371 26 423757<br />

E-pasts: skaidritekrakope@inbox.lv<br />

Psihologa pakalpojumi. Atbalsts krīzes<br />

situācijās. Psiholoģiskā izpēte. Atzinumi,<br />

apraksti.<br />

Putnkopība<br />

Putnkopības saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 4 - 13<br />

Reklāmas pakalpojumi<br />

AMATI projekts, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 30<br />

Circene I., Reklāmas dizains<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 4, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 427347<br />

E-pasts: reklamdiz@inbox.lv<br />

Reklāmas stendi, baneri, izkārtnes.<br />

Lāzergravēšana. Lielformāta druka.<br />

Uzlīmes, vizītkartes. T-kreklu, krūzīšu u.c.<br />

suvenīru apdruka.<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Ielūkojies..., laikraksts<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

Ābeļu 8-1.st., LV 4401<br />

Tālr. ...................................................................................................644 72032<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 277590<br />

Madonas n., Madona, Saules 13a, LV 4801<br />

Tālr. ...................................................................................................648 23370<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 199706<br />

E-pasts: reklama@ielukojies.lv<br />

Reklāmas izvietošana.<br />

Zīmogu izgatavošana<br />

Zeize, SIA<br />

Rēzekne, Dārzu 30, LV 4601<br />

Tālr. ..................................................................................................646 22764<br />

Mob. tālr. ....................................29 463376, 27 889947<br />

http://www.zeize.lv; facebook.com/zeizelv<br />

Izkārtnes, lielformāta druka,<br />

prezentreklāma, T-kreklu apdruka<br />

Rūpnieciskās iekārtas;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

SmartControl, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50 - 11<br />

Rūpniecības preces; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Ābeles zieds, IU, Veikals, Viļaka, Abrenes 3<br />

Bastions, veikals, Viļaka, Pils 2<br />

Dauteks, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46b<br />

Eva VP69, SIA, Veikals<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Kudrevas 1<br />

Tik-Tak 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 1<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Teātra 1<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 26<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals<br />

Žīguru p., Žīguri, Rūpniecības 6<br />

Sabiedriskais transports,<br />

autoostas<br />

4F Group, SIA, <strong>Balvi</strong>, Alejas 11<br />

Balvu autoosta<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Balvu autotransports, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Ezera 3<br />

Erdas, SIA<br />

<strong>Balvi</strong><br />

Upeslīči, ZS<br />

<strong>Balvi</strong>, Skolas 52<br />

Sadzīves tehnika; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

RD Electronics, veikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Saimniecības preces;<br />

ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Baltinava, tirdzniecības centrs<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4 - 1.st.<br />

Dvīņi, veikals, Viļaka, Baznīcas 36<br />

Magi BLV, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Mājai, dārzam, veikals, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Sakaru tehnika un līdzekļi;<br />

ražošana, serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Bite, salons, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

LMT, klientu centrs <strong>Balvi</strong> Supernetto<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Santehnika; ražošana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Akvedukts, AS, Klientu apkalpošanas<br />

centrs, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 56<br />

Sēklas un stādi; audzēšana,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Krokuss, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62a<br />

Kurzemes sēklas, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Kalna 7<br />

Rilo, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62a<br />

Sīļi, ZS, Kubulu p., Gobusala<br />

Siltumapgāde un siltumtīkli<br />

Balvu enerģija, AS<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 30, LV 4501<br />

Par rēķiniem ..................................................................645 22614<br />

Grāmatvede ...................................................................645 22783<br />

E-pasts: info@balvuenergija.lv,<br />

grāmatvediba@balvuenergija.lv<br />

http://www.balvuenergija.lv<br />

Balvu enerģija, AS, Katlu māja, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 30<br />

Balvu enerģija, AS, Katlu māja, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 9c<br />

38<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Siltumapgāde... -<br />

Tūrisms...<br />

T<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Jēkabpils siltums, SIA<br />

Jēkabpils, Nameja 4a, LV 5201<br />

Sekretāre ............................................................................652 33100<br />

Fakss ..........................................................................................652 20710<br />

Grāmatvedība ..................652 34800, 652 20711<br />

Jurists ........................................................................................652 20714<br />

Dežurants<br />

(17.00-8.00 un brīvdienās) ................652 20717<br />

Siltumtehnika<br />

Amati, SIA<br />

<strong>Balvi</strong>, Ezera 30<br />

Skaistumkopšana, frizētavas<br />

L. Celmiņa, skaistumkopšanas salons<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Teātra 6-1, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 465053<br />

Kosmētiskās procedūras<br />

Solāriji<br />

Dinastija I&V, frizētava-salons, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2 - 3.st.<br />

Frizētava, Šķilbēnu p., Vilkova, Lauskas<br />

La & Lii, skaistumkopšanas salons, Viļaka, Tautas 6<br />

Līva, individuālais darbs, Frizētava<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 11/13<br />

Pa smuko, skaistumkopšanas salons<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Pie Ilgas, frizētava, Viļaka, Abrenes 1 - 20<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Lili 1, SIA<br />

Rīga, Pūpolu 3, LV 1050<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 172702<br />

E-pasts: ninamacelevich@gmail.com<br />

Parūku veikals, labas parūkas, šinjoni,<br />

parūku noma<br />

Slimnīcas<br />

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība,<br />

SIA, Balvu slimnīca, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Sociālā aprūpe un sociālā<br />

apdrošināšana<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

<strong>Balvi</strong>, pansionāts<br />

Balvu n., Kubulu p., Celmene,<br />

Pansionāts “<strong>Balvi</strong>”, LV 4566<br />

Pansionāta darba laiks: P.-Sv. 00 - 24<br />

Dežurants .........................................................................645 21286<br />

Administrācija: P.-Pt. 8.30 - 17.00<br />

Tālr. .....................................................645 07200, 645 21287<br />

Mob. tālr. ...............................26 586237, 26 327084<br />

Fakss ...........................................................................................625 00465<br />

http://www.pansionatsbalvi.lv<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52, LV 4501<br />

Tālr./fakss ............................................................................645 21998<br />

Sociālo pakalpojumu nodaļa ........645 21189<br />

Sociālās palīdzības nodaļa ..............645 21176<br />

Atbalsta un rehabilitācijas<br />

nodaļa ......................................................................................645 21997<br />

Latgales Reģionālais atbalsta centrs<br />

Rasas pērles, nodibinājums<br />

Rugāju n., Rugāju p.,<br />

”Varavīksne”, LV 4570<br />

Tālr. ........................................................645 63493, 645 63494<br />

Mob. tālr. ....................................26 538388, 25 514669<br />

http://www.rasasperles.lv<br />

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām<br />

personām<br />

Latvijas Neredzīgo biedrības<br />

rehabilitācijas centrs, SIA, Balvu teritoriālais<br />

rehabilitācijas dienas centrs, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

Latvijas Samariešu apvienība, biedrība,<br />

Samariešu atbalsts mājās, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Rugāji, sociālās aprūpes centrs<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 8<br />

Rugāju novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes māja<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 11<br />

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra,<br />

Madonas reģionālā nodaļa, Balvu klientu<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Viļakas novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests, Viļaka, Parka 2<br />

Viļakas sociālās aprūpes centrs, Viļaka, Parka 2<br />

Somas; ražošana, remonts,<br />

tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Daniela Donati, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Sporta celtnes un bāzes<br />

Balvu peldbaseins, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Balvu sporta centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 8<br />

Rugāju sporta centrs<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87a<br />

Sporta klubi<br />

Balvu karate klubs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Balvu karate klubs, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Balvu karate klubs, Balvu p., Dzeņulauza, Rubeņi<br />

Balvu vilki, futbola klubs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 68 - 8<br />

Grifs, motoklubs, Baltinavas p., Baltinava, Slimnīcas 4<br />

Rugāji, sporta klubs, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 45<br />

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs<br />

Vectilžas p., Vectilža, Sporta 3<br />

Sporta skolas<br />

Balvu sporta skola, <strong>Balvi</strong>, Alejas 2<br />

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta<br />

skola, Viļaka, Pils 14<br />

Sporta un tūrisma preces;<br />

noma, ražošana, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Liarps, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 28<br />

Statistika un socioloģiskie<br />

pētījumi<br />

A&R International Group, SIA<br />

Šķilbēnu p., Čilipīne, Ievu lejas<br />

Tehniskās pārbaudes un<br />

ekspertīze<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

AZ eksperts, SIA<br />

Rīga, Ķengaraga 1, LV 1063<br />

Tālr. ...................................................................................................67 450036<br />

Mob. tālr. .............................................................................29 453019<br />

E-pasts: armands@azeksperts.lv<br />

Sniedzam sertificēta vērtētāja<br />

slēdzienus par kravas, vieglo<br />

automobiļu, meža tehnikas, ceļu būves<br />

un citu tehnikas vienību tirgus vērtību<br />

Telpu noma<br />

Ieva-SIL, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Tirgi<br />

Balvu tirgus, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Tīrīšanas darbi un iekārtas<br />

Feel Clean, SIA, <strong>Balvi</strong>, Skolas 68<br />

Tūrisms un ceļojumi<br />

Balvu Novada muzejs<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 21430<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 352770<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

39


T<br />

Tūrisms... -<br />

Zīmogu...<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

LL Birojs, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Meža labumu ciems, Žīguru p., Žīguri<br />

Molena, IK, Tūrisma aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 44 - 16<br />

Sup dēļu noma, Viļaka<br />

Viļakas novada tūrisma informācijas<br />

centrs, Viļaka, Klostera 1<br />

Ugunsdzēsība un drošība,<br />

glābšanas dienesti<br />

Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo<br />

ugunsdzēsēju biedrība, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 49<br />

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas<br />

dienests, Latgales reģiona brigāde, Balvu daļa<br />

<strong>Balvi</strong>, Ezera 37<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Tehnisko risinājumu centrs, SIA<br />

y Skat. reklāmu šajā lapā<br />

Ūdensapgāde un kanalizācija<br />

Amfilat, SIA, Baltinavas p., Čudarīne, Ieviņu mājas<br />

Biokan, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 4<br />

Deg, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 21<br />

Valsts aizsardzība<br />

Valsts robežsardze, Viļakas pārvalde<br />

Viļaka, Garnizona 19<br />

Valsts robežsardze, Viļakas pārvalde,<br />

Vientuļu 2 kat. robežkontroles punkts<br />

Vecumu p., Vientuļi<br />

Valsts institūcijas<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde,<br />

Balvu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21b<br />

Valsts zemes dienests, Vidzemes<br />

reģionālā nodaļa, Balvu klientu apkalpošanas<br />

centrs, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Vārti, žogi<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Veļas mazgāšana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Anders GJ, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene, Ozolu 1a, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 181905<br />

E-pasts: anders.latvia@gmail.com<br />

Veļas mazgātava. Ķīmiskā tīrītava. Mīksto<br />

mēbeļu ķīmiskā tīrīšana. Transports.<br />

Izbraucam pie klienta.<br />

Veterinārija<br />

Husare I., apsēklošanas tehniķe<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rodovāles<br />

Kalnieši, ZS, Veterinārā aptieka, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6<br />

Kļaviņas, piemājas saimniecība<br />

Šķilbēnu p., Pakašova, Kļaviņas<br />

Maija 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 60<br />

Mazo dzīvnieku privātprakse, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6<br />

Pie Maijas, veterinārā aptieka, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 60<br />

Stigma, SIA, Veterinārā aptieka, Viļaka, Tautas 4<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Kupriša A. veterinārā prakse<br />

Smiltenes n., Smiltene, Audēju 3, LV 4729<br />

Tālr. ..................................................................................................647 73358<br />

Mob. tālr. ....................................29 494678, 26 519546<br />

Veterinārārsta pakalpojumi. Veterinārā<br />

klīnika. M/a pakalpojumi. Liellopu nagu<br />

apkope.<br />

Vides aizsardzība, ekoloģija<br />

Balkanu kalni, dabas parks<br />

Šķilbēnu p., Vilkova, Balkāni<br />

Viesnīcas<br />

<strong>Balvi</strong>, viesnīca, <strong>Balvi</strong>, Tautas 14<br />

Viduču pamatskola, Dienesta viesnīca<br />

Medņevas p., Semenova, Skolas 1<br />

Viļaka, viesnīca, Viļaka, Balvu 2<br />

Ziedi, floristika<br />

Diga AG, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

Inlains, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

Kolibri-S, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Laura, ziedu veikals, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Stigma, SIA, Ziedu veikals, Viļaka, Tautas 4<br />

Ziedi, salons, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

Ziedu Laumiņa, IK, Salonveikals<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 12 - 2<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Saulespuķe, ziedu studija<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

O.Kalpaka 27a, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................28 442590<br />

Facebook: Ziedu studija Saulespuķe<br />

Ziedi, dāvanas, floristika, telpaugi<br />

Zivkopība un zvejniecība<br />

Fishing in Lappland, SIA<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Līvānu 4<br />

Zīmogu izgatavošana<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Mūsu lodzinieks, SIA<br />

Aizkraukles n., Aizkraukle,<br />

Jaunceltnes 40, LV 5101<br />

Mob. tālr. ....................................22 048048, 28 333636<br />

E-pasts: musulodzinieks@gmail.com<br />

http://www.musulodzinieks.lv<br />

Plastikāta (PVC) logi un durvis.<br />

Metāla durvis. Paceļamie vārti. Žalūzijas.<br />

“Pie Ilzes”, veterinārā aptieka,<br />

zooveikals<br />

Gulbenes n., Gulbene, Rīgas 71, LV 4401<br />

Veterinārā aptieka ..............................................644 72100<br />

Veterinārā klīnika ..................................................644 71609<br />

Veterinārārsts, medikamenti, rentgens,<br />

ultrasonogrāfs, laboratorija, dzīvnieku<br />

barība un kopšanas līdzekļi<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

40<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Zobārstniecības kabinets Rugājos<br />

Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Zobu higiēnas kabinets Rugājos<br />

Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Zīmogu... -<br />

Žalūzijas...<br />

Ž<br />

Zeize, SIA<br />

Rēzekne, Dārzu 30, LV 4601<br />

Tālr. ..................................................................................................646 22764<br />

Mob. tālr. ....................................29 463376, 27 889947<br />

http://www.zeize.lv; facebook.com/zeizelv<br />

Spiedogi, zīmogi, gravēšanas pakalpojumi<br />

Zobārstniecība un mutes<br />

higiēna<br />

Bičko S. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Bogdanovas L. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 1<br />

Buzijana V. zobārstniecības prakse<br />

Viļaka, Tautas 6<br />

Ģimenes zobārstniecība, SIA, Balvu<br />

filiāle, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Milaknes V. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Milaknes V. zobārstniecības prakse,<br />

Papildprakses vieta, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Suharževskas L. zobārstniecības prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Gulbenes zobārstniecība, SIA<br />

Gulbenes n., Gulbene,<br />

O.Kalpaka 27, LV 4401<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 276007<br />

E-pasts:<br />

gulbeneszobarstnieciba@gmail.com<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna<br />

SKY Dream Clinic, SIA<br />

Rīga, Bērzaunes 7, LV 1039<br />

Mob. tālr. ..............................................................................20 012559<br />

E-pasts: info@skydream.lv<br />

http://www.skydream.lv<br />

Vidzemes Zobārstniecības centrs, SIA<br />

Alūksnes n., Alūksne, Pils 1, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 276007<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna!<br />

Žalūzijas, markīzes; ražošana,<br />

serviss, tirdzniecība,<br />

vairumtirdzniecība<br />

Piedāvājumi no citiem reģioniem<br />

Zeize, SIA<br />

Rēzekne, Dārzu 30, LV 4601<br />

Tālr. ..................................................................................................646 22764<br />

Mob. tālr. ....................................29 463376, 27 889947<br />

http://www.zeize.lv; facebook.com/zeizelv<br />

Aizkari, aizsargžalūzijas, žalūzijas,<br />

izgatavošana, uzstādīšana<br />

Aktuâlais un nozîmîgais portâlâ <strong>Balvi</strong><br />

.lv<br />

41


1<br />

3 -<br />

Balvu<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Firmas alfabētiskā secībā<br />

1<br />

3 kurmji, SIA, Rugāju p., Vikšņi<br />

3D ART, IK, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 43<br />

4F Group, SIA, <strong>Balvi</strong>, Alejas 11<br />

4GIK, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 10<br />

5V, SIA, <strong>Balvi</strong>, Lauku 27<br />

A<br />

A.K.7, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 27<br />

Palīgstrādnieku pakalpojumi<br />

Alūksnes n., Alūksne, Dārza 15a, LV 4301<br />

Rūdolfs ....................................................................................26 153376<br />

Raiens .......................................................................................27 597007<br />

Facebook: a.p.r.serviss<br />

AA agro, SIA, Lazdukalna p., Eglaine<br />

AB Premium, SIA, Kubulu p., Kurna, Kurnas angārs<br />

ADB Gjensidige, Latvijas filiāle, Balvu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2<br />

Adventure Club Žīguri, biedrība,<br />

Susāju p., Stūrīši, Vecozoli<br />

Advors, SIA, Filiāle, Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 4<br />

Agre Elektro, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 67<br />

Agro Sils, SIA, Susāju p., Sils, Uplejas<br />

Agroserviss B, SIA, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 7g<br />

Agroserviss B, SIA, Ražotne, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 7<br />

Agrumi 2001, ZS, Lazdukalna p., Silenieki<br />

Agvik, SIA, Kubulu p., Pērkoni, Puku mājas<br />

Aicinājums, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova<br />

Aiva V, SIA, Kubulu p., Kurna, Balvu 10<br />

Aiztilte, SIA, Lazdukalna p., Upleja<br />

AKK projekti, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 16<br />

Akrss, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Akvedukts, AS, Klientu apkalpošanas centrs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 56<br />

Aldemi, ZS, Medņevas p., Semenova, Aldemi<br />

Aldrai, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 40 - 13<br />

Alefrons, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Darbnīcu 2<br />

Aleks V, SIA, <strong>Balvi</strong>, Robežiela 3<br />

Alfapack, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 19d<br />

Alipars, SIA, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6a<br />

Alta S, SIA, 8. veikals, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 8<br />

Alta S, SIA, 12. veikals, Kubulu p., Kubuli, Kalna 1a<br />

Alta S, SIA, 14. veikals, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 65<br />

Alta S, SIA, 18. veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 39<br />

Alta S, SIA, 20. veikals, <strong>Balvi</strong>, Pilsoņu 31 - 43<br />

Alūksnes projekti, SIA, Filiāle<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Tautas 1, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 248542<br />

E-pasts: silvija.timaskova@gmail.com<br />

Mērniecības darbi, zemes ierīcības<br />

projekti, robežplāni, topogrāfija,<br />

topogrāfiskā uzmērīšana,<br />

izpildmērījumu veikšana,<br />

izpildmērījumu plānu izgatavošana,<br />

būvasu nospraušana<br />

AMATI projekts, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 30<br />

Amati, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 30<br />

Amatnieki, ZS,<br />

Baltinavas p., Apšova, Amatnieku mājas<br />

Amfilat, SIA, Baltinavas p., Čudarīne, Ieviņu mājas<br />

Amisa, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 77<br />

Ampliorium, SIA, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 1<br />

Anneles zeme, SIA, Šķilbēnu p., Zeļči, Janki<br />

Apgāde +, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Apgāds Zvaigzne ABC, SIA, Grāmatnīca,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Apotheka 65, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Apotheka 68, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Aptieka Baltinava, IK,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 11<br />

Arbor Aura, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Arka, veikals, <strong>Balvi</strong>, Ezera 34<br />

ASB Mežsaimnieks, SIA, <strong>Balvi</strong>, Krasta 2 - 3<br />

Ataudzes, ZS, Vectilžas p., Dambīši<br />

Attīstības finanšu institūcija Altum, AS, Balvu<br />

konsultāciju centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Atvase, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova, Meža 1<br />

Atzelšana, biedrība, Viļaka, Parka 2<br />

Augļkopības saimniecība, Šķilbēnu p., Stabļova, Muleri<br />

Augustovas Sv. Elizabetes Romas katoļu draudze,<br />

Lazdukalna p.<br />

A&R International Group, SIA,<br />

Šķilbēnu p., Čilipīne, Ievu lejas<br />

Aura, veikals, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Ausekļi, ZS, Krišjāņu p., Runcene, Ausekļi<br />

Austrumlatgales virsmežniecība, Balvu birojs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 62<br />

Austrumvidzeme, SIA, Balvu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Auto kruīzs, SIA, Autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 7<br />

Auto kruīzs, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 7<br />

Automazgātava Stārķi, Viļaka, Abrenes 38a - 1<br />

Avangards77, SIA, Tilžas p., Roditeļi, Miervaldes<br />

Avēnija 27, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 64<br />

AXI Pack, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 19d<br />

Azurīts, SIA, Lazdukalna p., Vecsētas<br />

Ā<br />

Ābeles zieds, IU, Veikals, Viļaka, Abrenes 3<br />

Ābelītes 2002, ZS, Tilžas p., Jaujas<br />

Āriņi, ZS, Rugāju p., Āriņi<br />

B<br />

Baķi, lauku sēta, Rugāju p., Baķi<br />

Balauto, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

Balkanu kalni, dabas parks,<br />

Šķilbēnu p., Vilkova, Balkāni<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Balvu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Balta, apdrošināšanas AS, Filiāle Balvu nodaļa<br />

Viļakas Pārdošanas punkts, Viļaka, Tautas 6<br />

Baltic Marking Expert, SIA, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 7 - 8<br />

Baltinava, kafejnīca,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4 - 2.st.<br />

Baltinava, tirdzniecības centrs,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4 - 1.st.<br />

Baltinavas bibliotēka,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas kultūras nams,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas Mūzikas un mākslas skola,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 17a<br />

Baltinavas novada muzejs,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 7<br />

Baltinavas novada pašvaldība,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu<br />

nodaļa, Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Baltinavas pareizticīgo draudze,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 10<br />

Baltinavas pasta nodaļa,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Dārza 1a<br />

Baltinavas pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Tilžas 7<br />

Baltinavas Romas katoļu draudze,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Liepu 8<br />

Baltinavas vidusskola,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 22<br />

<strong>Balvi</strong>-Holm, SIA, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 28<br />

<strong>Balvi</strong>, pansionāts<br />

Balvu n., Kubulu p., Celmene,<br />

Pansionāts “<strong>Balvi</strong>”, LV 4566<br />

Pansionāta darba laiks: P.-Sv. 00 - 24<br />

Dežurants .........................................................................645 21286<br />

Administrācija: P.-Pt. 8.30 - 17.00<br />

Tālr. .....................................................645 07200, 645 21287<br />

Mob. tālr. ...............................26 586237, 26 327084<br />

Fakss ...........................................................................................625 00465<br />

http://www.pansionatsbalvi.lv<br />

<strong>Balvi</strong>, viesnīca, <strong>Balvi</strong>, Tautas 14<br />

<strong>Balvi</strong>Flora, SIA, Balvu p., Naudaskalns, Skaidnis<br />

Balvu Amatnieku biedrība, <strong>Balvi</strong>, Tautas 18 - 21<br />

Balvu autoosta, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Balvu autotransports, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3<br />

Balvu Bērnu un jauniešu centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 48<br />

Balvu bildes, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8 - 6<br />

Balvu Centrālā bibliotēka, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Balvu Centrālā bibliotēka, Bērnu literatūras nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Balvu enerģija, AS, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 30<br />

Balvu enerģija, AS, Katlu māja, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 30<br />

Balvu enerģija, AS, Katlu māja, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 9c<br />

Balvu Evaņģēliski luteriskā draudze,<br />

<strong>Balvi</strong>, Mārtiņa Lutera 3<br />

Balvu karate klubs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Balvu karate klubs, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Balvu karate klubs, Balvu p., Dzeņulauza, Rubeņi<br />

Balvu Kultūras un atpūtas centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 61<br />

Balvu Mākslas skola, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Balvu Mūzikas skola, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 18<br />

Balvu Novada muzejs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Balvu novada pašvaldība, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu novada pašvaldība, Balvu pagasta pārvalde,<br />

Balvu p., Naudaskalns, Pagastmāja<br />

Balvu novada pašvaldība, Bāriņtiesa, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Balvu novada pašvaldība, Bērzkalnes pagasta<br />

pārvalde, Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Balvu novada pašvaldība,<br />

Bērzpils pagasta pārvalde,<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 27<br />

Balvu novada pašvaldība, Briežuciema pagasta<br />

pārvalde, Briežuciema p., Grūšļeva, Gaismas<br />

Balvu novada pašvaldība, Būvvalde,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Balvu novada pašvaldība, Izglītības, kultūras un<br />

sporta pārvalde, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu novada pašvaldība,<br />

Krišjāņu pagasta pārvalde,<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

42


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Balvu -<br />

Erdas<br />

E<br />

Balvu novada pašvaldība, Kubulu pagasta pārvalde,<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Balvu novada pašvaldība, Lazdulejas pagasta<br />

pārvalde, Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Balvu novada pašvaldība, Sociālais<br />

dienests<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52, LV 4501<br />

Tālr./fakss ............................................................................645 21998<br />

Sociālo pakalpojumu nodaļa ........645 21189<br />

Sociālās palīdzības nodaļa ..............645 21176<br />

Atbalsta un rehabilitācijas<br />

nodaļa ......................................................................................645 21997<br />

Balvu novada pašvaldība, Tilžas pagasta pārvalde,<br />

Tilžas p., Tilža, Brīvības 3a<br />

Balvu novada pašvaldība,<br />

Vectilžas pagasta pārvalde,<br />

Vectilžas p., Vectilža, Melderu 2<br />

Balvu novada pašvaldība, Vīksnas pagasta pārvalde,<br />

Vīksnas p., Vīksna, Mieriņi<br />

Balvu novada pašvaldības Iekļaujošas izglītības<br />

atbalsta centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Balvu novada pašvaldības policija, <strong>Balvi</strong>, Sporta 1<br />

Balvu novada Tūrisma informācijas centrs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Balvu Novada Ziņas, laikraksts, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Balvu pagasta bibliotēka,<br />

Balvu p., Naudaskalns, Saulstari<br />

Balvu pagasta Tautas nams,<br />

Balvu p., Naudaskalns, Saulstari<br />

Balvu pamatskola, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Balvu 1. pasta nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12 - 2<br />

Balvu peldbaseins, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Balvu pensionāru biedrība, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Balvu pilsētas un rajona Brīvprātīgo ugunsdzēsēju<br />

biedrība, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 49<br />

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 26<br />

Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola<br />

Pieaugušo izglītības centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Balvu rajona prokuratūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2<br />

Balvu rajona tiesa, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7a<br />

Balvu Romas katoļu baznīca, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 3<br />

Balvu sporta centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 8<br />

Balvu sporta skola, <strong>Balvi</strong>, Alejas 2<br />

Balvu teritoriālā invalīdu biedrība, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 52 - 37<br />

Balvu tirgus, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA, Balvu<br />

slimnīca, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība, SIA<br />

Poliklīnika, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Balvu Vaduguns, SIA, <strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

Balvu Valsts ģimnāzija, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Balvu vilki, futbola klubs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 68 - 8<br />

Banknote, filiāle, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 64<br />

Baranovskas Ārijas ģimenes ārsta<br />

prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 175951<br />

Prakse ......................................................................................26 302995<br />

Barons R, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Bastions <strong>Balvi</strong>, biedrība,<br />

Kubulu p., Balvu stacija, Skolas 14<br />

Bastions, veikals, Viļaka, Pils 2<br />

Bebrītis, mednieku un makšķernieku klubs,<br />

Balvu p., Dzeņulauza<br />

Bendzulis E., individuālā darba veicējs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Sporta 13a<br />

Bermudi, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Beta, veikals, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 28<br />

Bērziņi, ZS, Bērzpils p., Bērziņi<br />

Bērzkalnes bibliotēka, Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzkanes pagasta Saieta nams,<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Ūdru 1<br />

Bērzpils aptieka, IU, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 5<br />

Bērzpils bibliotēka, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12a - 8<br />

Bērzpils pagasta Saieta nams,<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 25a<br />

Bērzpils pasta nodaļa, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 27<br />

Bērzpils vidusskola, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12<br />

Bērzpils vidusskola, Krišjāņu filiāle, Krišjāņu p., Krišjāņi<br />

Bērzpils vidusskola, Pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 12<br />

BF, SIA, Pirts, <strong>Balvi</strong>, Tautas 7<br />

Bičko S. zobārstniecības prakse, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Bijusī Kapucīnu klostera ēka, Viļaka, Klostera 1<br />

Biokan, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 4<br />

Birznieki, ZS, Bērzpils p., Auziņas<br />

Birztaliņa, IK, Veikals, Krišjāņu p., Krišjāņi<br />

Biškopji, ZS, Kubulu p., Sita, Biškopji<br />

Bite, salons, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Bitenieks Stepiņš, Žīguru p., Brizgova, Birzgales<br />

BKL, SIA, Autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 2b<br />

Bogdanovas L. zobārstniecības prakse,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 1<br />

Borisovas tautas nams, Vecumu p., Borisova<br />

Briežuciema bibliotēka, Briežuciema p., Briežuciems<br />

Briežuciema pagasta feldšeru-vecmāšu punkta,<br />

Briežuciema p., Briežuciems, Hortenzijas<br />

Briežuciema pagasta Tautas nams,<br />

Briežuciema p., Grūšļeva, Briežuciems<br />

Briežuciema pasta nodaļa,<br />

Briežuciema p., Briežuciems<br />

BTA Baltic Insurance Company, AAS, Klientu<br />

apkalpošanas centrs <strong>Balvi</strong>, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 14<br />

BTRS, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 66<br />

Buša I., zvērināts notārs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14<br />

Buzijana V. zobārstniecības prakse, Viļaka, Tautas 6<br />

C<br />

Car Wash <strong>Balvi</strong>, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 28<br />

Celinieki, SIA, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 11a<br />

L. Celmiņa, skaistumkopšanas salons<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Teātra 6-1, LV 4501<br />

Mob. tālr. .............................................................................26 465053<br />

Kosmētiskās procedūras<br />

Solāriji<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS,<br />

Balvu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Robežiela 1<br />

Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS, Balvu nodaļa<br />

Tehniskās apskates punkts, <strong>Balvi</strong>, Robežiela 1<br />

Ceļu un tiltu būvuzraugs, SIA, Lazdukalna p., Irbītes<br />

Centrālā laboratorija, SIA, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Cerera 1, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 3<br />

Ceriņkalns, ZS, Vectilžas p., Lutenāni, Ceriņkalns<br />

Circene I., Reklāmas dizains<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 4, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 427347<br />

E-pasts: reklamdiz@inbox.lv<br />

Reklāmas stendi, baneri, izkārtnes.<br />

Lāzergravēšana. Lielformāta druka.<br />

Uzlīmes, vizītkartes. T-kreklu, krūzīšu u.c.<br />

suvenīru apdruka.<br />

Circenīši-R, SIA, Rugāju p., Rugāji, Dzelzceļa 2<br />

Citadele banka, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 58<br />

Cīrulīši, senlietu kolekcija, Susāju p., Tepenīca, Cīrulīši<br />

Č<br />

Čivix, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 41 - 28<br />

D<br />

Daiļrade Koks, SIA, Viļakas ražotne, Viļaka, Abrenes 42<br />

Daivas M, SIA<br />

Gulbenes n., Stradu p., Margas,<br />

“Garkalni”, LV 4417<br />

Mob. tālr. ..............................................................................25 600981<br />

E-pasts: daivasm@yahoo.com<br />

http://www.facebook.com/daivasmgarlic/<br />

Ķiploku audzēšana un tirdzniecība.<br />

Ķiploku sēklas tirdzniecība.<br />

Dana RK, IU, Ateljē, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Daniela Donati, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Dantruck11, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50<br />

Dardedze, biedrība, Šķilbēnu p., Rekova<br />

Dauguļi, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Dauguļi<br />

Dauteks, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46b<br />

Dālders, ZS, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 46<br />

Deg, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 21<br />

Deju studija Terpsikora, <strong>Balvi</strong><br />

Delta 9V, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Delta 9V, SIA, Autoskola, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Diāna, kafejnīca-bārs, Viļaka, Balvu 2<br />

Dienvidnieki, ZS, Veikals, Viļaka, Balvu 4a<br />

Diga AG, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

Dinastija I&V, frizētava-salons, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2 - 3.st.<br />

Diogens audio, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Dižarāji, ZS, Bērzpils p., Vecpils<br />

DMV serviss, IK, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 24<br />

Doburūči, ZS, Tilžas p., Doburūči<br />

Dolo, SIA, Šķilbēnu p., Sviļova<br />

Dolo, SIA, Degvielas uzpildes stacija,<br />

Šķilbēnu p., Šķilbani, Dīķa 2<br />

Domopoles ambulance, Bērzpils p., Domopole<br />

Dravas, ZS, Baltinavas p., Sloboda, Dravas<br />

Dravnieki, piemājas saimniecība,<br />

Susāju p., Posacki, Dravnieki<br />

Drevo R, SIA, Krišjāņu p., Raņčo Rasiņas<br />

Druvas, ZS, Bērzpils p., Domopole, Druvas<br />

Duets ZA, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Dvīņi, veikals, Viļaka, Baznīcas 36<br />

DvīņuMājas, ZS, Brīvdienu māja,<br />

Bērzkalnes p., Elkšņeva, Dvīņumājas<br />

Džinsu stils, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

E<br />

E.Gulbja laboratorija, SIA, Analīžu pieņemšanas<br />

punkts, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

East-West Transit, SIA,<br />

93. degvielas uzpildes stacija, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 6<br />

Eglītes, veikals, Vectilžas p., Vectilža, Māras<br />

Egļuciema feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Lazdulejas p., Egļuciems<br />

Egļuciema pasta pakalpojumu punkts,<br />

Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Ekers 2, IK, Projektēšanas birojs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Ekoteira, SIA, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 7<br />

Elpas LA, SIA, Balvu p., Naudaskalns, Dārzeņi<br />

Energijos kodas, UAB, Latvijas filiāle,<br />

Viļaka, Sporta 4 - 2<br />

Enerģija A.J., SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67b<br />

Enerģija, SIA, Degvielas uzpildes stacija,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67b<br />

Erdas, SIA, <strong>Balvi</strong><br />

43


E<br />

Ergo -<br />

Latgales<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Ergo Insurance SE Latvijas filiāle, Balvu<br />

pārstāvniecība, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 2<br />

Eva VP69, SIA, Veikals,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Kudrevas 1<br />

Evalarauto, automazgātava, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 52<br />

Ezermala, ZS, Baltinavas p., Obeļeva, Ezermala<br />

Ē<br />

Ēdenes dārzs A.G., SIA, Balvu birojs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 9<br />

Ērgļa A. ārsta urologa prakses vieta, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

F<br />

Feel Clean, SIA, <strong>Balvi</strong>, Skolas 68<br />

Fishing in Lappland, SIA,<br />

Bērzpils p., Bērzpils, Līvānu 4<br />

Foveol, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Frizētava, Šķilbēnu p., Vilkova, Lauskas<br />

G<br />

Garnizona 9, dzīvokļu īpašnieku biedrība,<br />

Viļaka, Garnizona 9 - 17<br />

Garšīgs ēdiens labiem cilvēkiem, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

GG Fabrika, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9b<br />

Girolat, SIA, Viļaka, Sporta 4 - 2<br />

Gotika Auto, SIA, Degvielas uzpildes stacija,<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Grais 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Grantiņi, piemājas saimniecība,<br />

Medņevas p., Kangari, Grantiņi<br />

Gravin, SIA, Bērzpils p., Bērzpils, Līvānu 3<br />

Greenprex, SIA, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 3<br />

Grifs, motoklubs, Baltinavas p., Baltinava, Slimnīcas 4<br />

Gulbenes Auto-moto, SIA, Balvu filiāle,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Gunta Škapare, psihologa privātprakse,<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 19<br />

Ģ<br />

Ģimenes zobārstniecība, SIA, Balvu filiāle,<br />

<strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

H<br />

Hamal, SIA, Metāllūžņu iepirkšanas punkts,<br />

Kubulu p., Kubuli, Kalna 9<br />

HB Latgale, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 67<br />

Hestija, SIA, Tehniskais centrs, <strong>Balvi</strong>, Sporta 7<br />

HRD, SIA<br />

Alūksnes n., Alūksne,<br />

Rūpniecības 2e, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 249282<br />

E-pasts: sia.hrd@inbox.lv<br />

Meža un dārza tehnikas remonts.<br />

Hidrauliskās un pneimatiskās ierīces.<br />

Smērvielas.<br />

Husare I., apsēklošanas tehniķe,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rodovāles<br />

I<br />

Ičmalas, ZS, Krišjāņu p., Putrāni, Ičmalas<br />

Ieroči, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Iesalnieki, ZS, Briežuciema p., Pūšļeva, Iesalnieki<br />

Ieva-SIL, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7<br />

Ieva, Ziemeļlatgales sieviešu biedrība, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 8<br />

Ieviņa, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 6<br />

Ievulejas, ZS, Susāju p., Brāslava<br />

Ignatova A., ultrasonoskopijas speciāliste,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Ika RS, SIA, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

IKB, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Ingrīda un Ko, IU, Kafejnīca, Vecumu p., Borisova<br />

Inlains, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

InTTro, SIA, Žīguru p., Žīguri, Skolas 1<br />

Ivanovas D. ģimenes ārsta un pediatra prakse,<br />

Tilžas p., Tilža, Brīvības 55<br />

Ī<br />

Īves, ZS, Balvu p., Mēķi, Īves<br />

J<br />

Jaunais Jumis, SIA, Aptieka,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 83<br />

Jaunā Odumova, ZS, Baltinavas p., Jaunā Odumova<br />

Jaunbērzi, ZS, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 1e<br />

Jaunmāliņi, ZS, Krišjāņu p., Krampiņas, Jaunmāliņi<br />

Jaunsiliņi, piemājas saimniecība,<br />

Susāju p., Kravaļi, Jaunsiliņi<br />

Jākupāni, ZS, Šķilbēnu p., Upīte, Jākupāni<br />

Jēzus Kristus atkalnākšanas Balvu Baptistu<br />

draudze, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 56<br />

JS Būve, SIA, Filiāle, Medņevas p., Kangari, Stiglāni<br />

Juta mēbeles, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

K<br />

Kadiķi KGB, SIA, Balvu p., Lācupe, Vanagi 1<br />

Kalējs, lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu<br />

darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes<br />

kooperatīvā sabiedrība, Tilžas p., Tilža, Raiņa 20<br />

Kalmes, piemājas saimniecība,<br />

Vecumu p., Borisova, Kalmes<br />

Kalmes, ZS, Veikals, Lazdukalna p., Liepari<br />

Kalna nami, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9c<br />

Kalnavotiņi, ZS, Baltinavas p., Surikova<br />

Kalnieši, ZS, Veterinārā aptieka, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6<br />

Kameja, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Kamīnkrogs, viesu nams, Šķilbēnu p., Čilipīne<br />

Kamoliņš, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Kapulejas, zirgu sēta, Tilžas p., Rutkova, Kapulejas<br />

Kārumiņš G.R, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 55<br />

Kiči RC, SIA, Balvu p., Kiči<br />

Kisarma, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

KL 89, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Kļaviņas, piemājas saimniecība,<br />

Šķilbēnu p., Pakašova, Kļaviņas<br />

Kolibri-S, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Konditorejas izstrādājumi, Viļaka, Smilšu 5<br />

Kornejs R., bitenieks, Šķilbēnu p., Ančipova, Meijas<br />

Kotiņi, ZS, Šķilbēnu p., Kotiņi<br />

Krabis, kafejnīca, Viļaka, Liepnas 4<br />

Krakope S., psihologs, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 41 - 36<br />

Kristal Trans, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12 - 36<br />

Kristīne-RR, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 59a<br />

Krišjāņu bibliotēka, Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

Krišjāņu feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 7 - 1<br />

Krišjāņu pasta nodaļa,<br />

Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3 - 1<br />

Krišjāņu Sv. Jāņa Kristītāja Romas katoļu draudze,<br />

Krišjāņu p.<br />

Krišjāņu tautas nams, Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 2<br />

Krokuss, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62a<br />

Krustceles, brīvdienu māja,<br />

Baltinavas p., Brieksīne, Kalna māja<br />

Krustceļi, ZS, Baltinavas p., Krustceļi<br />

Krūmijs, SIA, <strong>Balvi</strong>, Daugavpils 41 - 61<br />

Kubulu bibliotēka, Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kubulu feldšeru veselības punkts,<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kubulu pagasta Kultūras nams,<br />

Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kubulu pasta nodaļa, Kubulu p., Kurna, Balvu 15<br />

Kupravas aptieka, IK, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 4<br />

Kupravas aptieka, IK, Filiāle,<br />

Vīksnas p., Vīksna, Jaunā 21 - 4<br />

Kupravas bibliotēka, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Kupravas feldšeru punkts,<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 1 - 78<br />

Kupravas pasta nodaļa,<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 6<br />

Kupravas tautas nams,<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Kurnas koks, SIA, Kubulu p., Kurna<br />

Kurzemes sēklas, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Kalna 7<br />

KV 9, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Ķ<br />

Ķira, SIA<br />

Viļakas n., Viļaka, Pils 2, LV 4583<br />

Tālr./fakss ............................................................................645 22289<br />

Direktors ...............................................................................26 636868<br />

E-pasts: kira@e-apollo.lv<br />

Lauksaimniecība. Pārtikas un lopbarības<br />

graudi. Augļi, ogas. Apaļkoki. Tirdzniecība.<br />

L<br />

La & Lii, skaistumkopšanas salons, Viļaka, Tautas 6<br />

Labais, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 65<br />

Labrego, IK, Baltinavas p., Surikova, Ataugas<br />

Lafiko.lv, SIA, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Lagūna, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Dīķa 1<br />

Latgales Aina, biedrība,<br />

Kubulu p., Celmene, Pansionāta apbraucamā 2 - 10<br />

Latgales apgabaltiesa, Balvu zemesgrāmatu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Latgales plānošanas reģions, Balvu birojs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

Latgales Reģionālais atbalsta centrs<br />

Rasas pērles, nodibinājums<br />

Rugāju n., Rugāju p.,<br />

”Varavīksne”, LV 4570<br />

Tālr. ........................................................645 63493, 645 63494<br />

Mob. tālr. ....................................26 538388, 25 514669<br />

http://www.rasasperles.lv<br />

Sociālā rehabilitācija vardarbībā cietušām<br />

personām<br />

44


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Latgales skolotāju atturībnieku asociācija,<br />

<strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Latkomerc, SIA, Viļaka, Balvu 2<br />

Latvijas aptieka 49, Viļaka, Balvu 5<br />

Latvijas autoceļu uzturētājs, AS, Rēzeknes ceļu<br />

rajons, Balvu nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku<br />

arodbiedrība, Balvu starpnovadu arodbiedrības<br />

organizācija, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Latvijas Neredzīgo bibliotēka, Balvu filiāle,<br />

<strong>Balvi</strong>, Tirgus 7<br />

Latvijas Neredzīgo biedrība, Balvu teritoriālās<br />

organizācijas valde, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47 - 48<br />

Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas centrs<br />

SIA, Balvu teritoriālais rehabilitācijas dienas<br />

centrs, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5<br />

Latvijas Samariešu apvienība, biedrība, Samariešu<br />

atbalsts mājās, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Latvijas Sarkanais Krusts, Balvu komiteja,<br />

<strong>Balvi</strong>, Raiņa 52<br />

Latvijas Valsts ceļi, VSIA, Balvu nodaļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Laukakmeņi, ZS,<br />

Šķilbēnu p., Pakašova, Jaunā Pakaševa<br />

Lauku zemju inženieri, SIA, <strong>Balvi</strong>, Teātra 1 - 4<br />

Laura, ziedu veikals, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Lazdas koks, SIA, Bērzpils p., Beļauski<br />

Lazdas, SIA, Bērzpils p., Beļauski<br />

Lazdukalna bibliotēka,<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 6<br />

Lazdukalna feldšeru veselības punkts,<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 1 - 4<br />

Lazdukalna pasta nodaļa,<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 6<br />

Lazdukalna saietu nams, Lazdukalna p., Lazdukalns<br />

Lazdulejas bibliotēka, Lazdulejas p., Egļuciems<br />

Lazdulejas pagasta Saieta nams,<br />

Lazdulejas p., Egļuciems, Administratīvā ēka<br />

Leandris, SIA, Veikals, Lazdukalna p., Lazdukalns<br />

Lejas, ZS, Šķilbēnu p.<br />

Lekos, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 50<br />

Lenora M, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 23 - 3<br />

Leo, šova deju grupa, <strong>Balvi</strong><br />

Liarps, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 52<br />

Liarps, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 30a<br />

Liarps, SIA, Ražotne, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 28<br />

Liarps, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 28<br />

Liepas Z, SIA, Lazdulejas p., Kīļi, Liepas<br />

Liepas, ZS, Vectilžas p., Vectilža<br />

Linda, piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 3<br />

Linde Gas, SIA, Gāzu tirdzniecības vieta,<br />

<strong>Balvi</strong>, Kalna 9<br />

Litiņa, SIA, Grāmatnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 66 - 33<br />

Litiņa, SIA, Grāmatnīca, Viļaka, Abrenes 11<br />

Līči, ZS, Kubulu p., Līči<br />

Līči, ZS, Susāju p., Kulpene, Līči<br />

Līgas Kozlovskas ģimenes ārsta prakse, IU,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 16<br />

Līgo-II, SIA, Veikals, Krišjāņu p., Krišjāņi, Jaunatnes 3<br />

Līva, individuālais darbs, Frizētava,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 11/13<br />

LKEK, SIA, <strong>Balvi</strong>, Daugavpils 41 - 47<br />

LL Birojs, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

LMT, klientu centrs <strong>Balvi</strong> Supernetto,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Logi Durvis, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 5<br />

Logi un Durvis, Balvu p., Centramuiža, Biči<br />

Logu maiņa, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Lupkinas L. ģimenes ārsta prakse,<br />

Bērzpils p., Domopole<br />

M<br />

M.M.P Vest, SIA, Rugāju p., Mežsētas<br />

Magi BLV, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Maija 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 60<br />

Maitreja, SIA, Veikals-autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Ezera 3a<br />

Maks, veikals, Viļaka, Balvu 2a<br />

Maksimovas-Agafonovas I. ārsta prakse<br />

dermatoveneroloģijā, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Malnava, ZS, Baltinavas p., Surikova, Malnava<br />

Mans Mazais, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 23 - 3<br />

Marbera, SIA, Lazdulejas p., Egļuciems, Priedes 2<br />

Massandra, SIA, Šķilbēnu p., Šķilbani, Skaļbova<br />

Masters audio, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 68 - 8<br />

Maxima X, veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 15<br />

Mazo dzīvnieku privātprakse, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6<br />

Mācību centrs Austrumi, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Mājai, dārzam, veikals, <strong>Balvi</strong>, Sporta 2a<br />

Mārtiņdārzi, IK, Rugāju p., Rugāji, Māriņas<br />

Mednieku biedrība Šķilbēni,<br />

Šķilbēnu p., Pakašova, Jaunā Pakaševa<br />

Medņeva, invalīdu sporta un rehabilitācijas klubs,<br />

Medņevas p., Semenova, Mežmalas 5<br />

Medņevas bibliotēka,<br />

Medņevas p., Semenova, Tautas 1 - 2<br />

Medņevas tautas nams,<br />

Medņevas p., Semenova, Tautas 6<br />

Mega sargs, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 20<br />

Meža labumu ciems, Žīguru p., Žīguri<br />

Mežadruvas, piemājas saimniecība,<br />

Šķilbēnu p., Zaļčupe, Mežadruva<br />

Mežābeles, mežsaimniecības kolekcija,<br />

Susāju p., Egļava, Mežābeles<br />

Mežmalas, ZS, Lazdukalna p., Lesnicova<br />

Mēness aptieka 35, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12<br />

Mieriņi, bioloģiskā saimniecība,<br />

Susāju p., Klāni, Mieriņi<br />

Milaknes V. zobārstniecības prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Milaknes V. zobārstniecības prakse, Papildprakses<br />

vieta, Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Mītkes, ZS, Baltinavas p., Sloboda, Calmi<br />

Moda Kapitāls, AS, Balvu filiāle, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 14 - 1<br />

Molena, IK, Tūrisma aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 44 - 16<br />

MotoAgro, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 3<br />

Motoklubs Spieķi Vējā, biedrība, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 19<br />

Motokruīzs, Motosporta klubs, biedrība,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 7<br />

Muraškinas R. ģimenes ārsta prakse, Viļaka, Tautas 6<br />

N<br />

Nagi un ragi, SIA, <strong>Balvi</strong>, Ceļinieku 4<br />

Narvesen, kiosks, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Nāc un ēd, ēdnīca<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3a, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 22843<br />

Darba laiks: P.-Pt. 8.00-17.00, S. 8.00-15.00<br />

Sagatavojam ēdienus līdzņemšanai<br />

Neatkarība Balt., biedrība,<br />

Lazdukalna p., Benislava, Bērzu 4<br />

New Forest, SIA, Susāju p., Vēdenieši, Vjadaslīči<br />

Nita AM, SIA, Bērzkalnes p., Upesmalas<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 2a<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle<br />

Baltinavas sektors,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 16<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle, Tilžas<br />

sektors, Tilžas p., Tilža, Brīvības 3a<br />

Nodarbinātības valsts aģentūra, Balvu filiāle, Viļakas<br />

sektors, Viļaka, Abrenes 26 - 1.st.<br />

North Latgallian Firewood, SIA,<br />

Tilžas p., Tilža, Krasta 3<br />

O<br />

Oāze, mēbeļu salons, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 77<br />

Ogumājas, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Omītes, Žīguru vecmāmiņu klubs,<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Ontona Slišāna dārzs, parks,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 5<br />

Optika, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50 - 71<br />

Optikas centrs <strong>Balvi</strong>, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Optimus Mēbeles, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8a<br />

Optometrijas centrs, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Oriflame Latvija, SIA, Balvu konsultanta<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 63/65<br />

Otems, SIA, Viļaka, Balvu 18<br />

Ozolaudze, SIA, Vīksnas p., Vīksna, Skolotāju māja - 7<br />

Ozoli, ZS, Balvu p., Lemešova<br />

Ozoliņi, ZS, Baltinavas p., Baltinava, Tirgus 9<br />

Ozollejas 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Alejas 2a<br />

Ozolmājas, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Ezera 5<br />

Ozolmājas, SIA, Veikals, Viļaka, Abrenes 32<br />

Ozolu mājas, ZS, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6 - 2<br />

Ozolzīles, ZS, Vectilžas p., Vuškusala, Gailīši<br />

P<br />

Pa Ceļam, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Pa smuko, skaistumkopšanas salons,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Padoms, radošais centrs, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Paegļi, ZS, Susāju p., Geinova, Paegļi<br />

Paideres-Trubņikas D. ģimenes ārsta prakse,<br />

Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Paipalas EL, SIA, Bērzkalnes p., Vējava, Vējavas<br />

Palīdzi sev, klubiņš, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Latgales -<br />

Pīlādžu<br />

Pamūšas speciālā pamatskola<br />

Bauskas n., Gailīšu p.,<br />

”Pamūšas skola”, LV 3931<br />

Direktore ....................................639 56285, 29 293844<br />

Direktora vietn. ...............639 56235, 639 56155<br />

Lietvede .................................................................................639 56211<br />

E-pasts: pamusa.skola@bauska.lv<br />

http://pamusa.bauska.lv<br />

Paradīzes putni, SIA, Viesu nams,<br />

Bērzkalnes p., Paradīzes<br />

Pasaciņa, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Medņevas p., Semenova, Saules 4<br />

Pauguri JV, SIA, Tilžas p., Tilža, Krasta 9<br />

Pauguri, ZS, Tilžas p., Tilža, Krasta 9<br />

Pārtikas un veterinārais dienests, Robežkontroles<br />

departaments, Kontrolpunkts Vientuļi, Vecumu p.<br />

Pie Ieviņas, IU, Veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 26<br />

Pie Ieviņas, SIA, Veikals - kafejnīca,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 12<br />

Pie Ilgas, frizētava, Viļaka, Abrenes 1 - 20<br />

Pie Maijas, veterinārā aptieka, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 60<br />

Pie Mārītes, veikals, Lazdulejas p., Egļuciems<br />

Pienavoti, ZS, Rugāju p., Dzīpari<br />

Pierobeža, kafejnīca, Viļaka, Pils 2<br />

Pietālava, SIA, Baltinavas p., Baltinava, Kārsavas 4<br />

Pietālava, SIA, Veikals, Šķilbēnu p., Upīte<br />

Pietālava, SIA, Veikals, Viļaka, Abrenes 7<br />

Pikniks, kafejnīca, Viļaka, Balvu 2a<br />

Pilānes M. ģimenes ārsta prakse,<br />

Baltinavas p., Baltinava, Slimnīcas 6<br />

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Balvu<br />

nodaļa, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21b<br />

Pīlādzītis, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

<strong>Balvi</strong>, Daugavpils 59<br />

Pīlādži, ZS, Briežuciema p., Dambergi, Dambergi 1<br />

Pīlādžu aptieka, Šķilbēnu p., Rekova<br />

P<br />

45


P<br />

Podi -<br />

Šļakotas<br />

Podi, ZS, Lazdukalna p., Mastarīga<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Sēnītes, ZS, Medņevas p., Semenova, Aldemi<br />

Sienāzītis, pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 50b<br />

Silarozes 1, ZS, Rugāju p., Vilnīši 2<br />

Poligrāfserviss, SIA<br />

Rēzekne, Viļakas 4, LV 4604<br />

Tālr. ........................................................646 22748, 29 215728<br />

E-pasts: poligrafserviss@inbox.lv<br />

http://www.poligrafserviss.lv<br />

Ofseta un digitālā druka. Lielformāta<br />

druka. Vizuālā reklāma. Iepakojums.<br />

Iesiešana un zīmogi. Reprezentācijas<br />

materiāli<br />

Preilis, veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3<br />

Priežusili, ZS, Vīksnas p., Makšinava<br />

Prindules A. ģimenes ārsta prakse, Filiāle,<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 12<br />

Pumpure A., konditore, Šķilbēnu p., Vilkova, Elkšņupes<br />

Pupāji, ZS, Lazdukalna p.<br />

Pure-Modes Lietas, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57 - 1.st.<br />

Putnkopības saimniecība,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 4 - 13<br />

Pužule S., spirogrāfijas speciāliste, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Q<br />

Qwerty, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6a<br />

R<br />

R.D.A., SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

R.D.A., SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

R4F, SIA, Baltinavas p., Sloboda, Niedres<br />

Radošā māja Upenes, <strong>Balvi</strong>, Tautas 5<br />

Raibra, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 92<br />

Rātnieki, ZS, Susāju p., Jaunrātnieki<br />

RD Electronics, veikals, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Rekavas bibliotēka, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Rekavas vidusskola, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Rekavas vidusskola, Pirmsskolas izglītības grupa,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Rekavas vidusskola, Vēstures un senlietu muzejs,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas<br />

Rekova, Šķilbēnu pagasta kultūras centrs,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1<br />

Reniks, ZS, Šķilbēnu p., p/n Šķilbēni<br />

Rezerves daļas, veikals, <strong>Balvi</strong>, Dārza 8a<br />

Rezonans, SIA, Celtniecības centrs,<br />

<strong>Balvi</strong>, Daugavpils 66<br />

Riekstiņi, ZS, Baltinavas p., Apšova, Riekstiņu mājas<br />

Rilo, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 62a<br />

Ritums, apbedīšanas birojs Balvos, <strong>Balvi</strong>, Baznīcas 4<br />

Rīgas Valsts tehnikums, Balvu teritoriālā<br />

struktūrvienība, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 47<br />

Robežnieki, ZS, Medņevas p., Ilziņi<br />

Rodovāles, piemājas saimniecība,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rodovāles<br />

Rokdarbu bodīte, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Rozītes, ZS, Šķilbēnu p., Barovka, Rozītes<br />

Rudzupuķe, Balvu rajona sieviešu biedrība,<br />

<strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Rugāji, sociālās aprūpes centrs,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 8<br />

Rugāji, sporta klubs, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 45<br />

Rugāju aptieka, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 83<br />

Rugāju bibliotēka, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Rugāju Jauniešu iniciatīvu - interešu centrs,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Rugāju novada Eglaines pamatskola,<br />

Lazdukalna p., Benislava, Skolas 3<br />

Rugāju novada muzejs,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Rugāju novada dome<br />

Rugāju n., Rugāju p., Rugāji,<br />

Kurmenes 48, LV 4570<br />

Tālr. ..................................................................................................645 21351<br />

E-pasts: dome@rugaji.lv<br />

http://www.rugaji.lv<br />

Rugāju novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Rugāju novada pašvaldība, Būvvalde,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Rugāju novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Rugāju novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 48<br />

Rugāju novada pašvaldības policija,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 69<br />

Rugāju novada Tautas nams,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Rugāju novada Uzņēmējdarbības un tūrisma<br />

attīstības centrs, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Rugāju novada vidusskola,<br />

Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87<br />

Rugāju pasta nodaļa, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 36<br />

Rugāju sporta centrs, Rugāju p., Rugāji, Kurmenes 87a<br />

Rulete, kafejnīca, Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 1<br />

Rūķīši, ZS, Vecumu p., Ņemecki, Rūķīši<br />

Rūķīši, ZS, Brīvdienu māja, Rugāju p., Egļusala<br />

Rūsa vējā, retro moto klubs, Tilžas p., Tilža, Krasta 3<br />

Rūtas LB, SIA, Veikals, Bērzpils p., Bērzpils, Dārza 25<br />

S<br />

SAAV 7, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Saipetnieki, ZS, Lazdukalna p., Saipetnieku mājas<br />

Sala-1, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Sala-3, veikals, <strong>Balvi</strong>, Liepu 8<br />

San-Tex, pašvaldības aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 56<br />

San-Tex, pašvaldības aģentūra, Komunālo<br />

maksājumu norēķinu centrs, <strong>Balvi</strong>, Teātra 2<br />

Sandra, veikals, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

SanMar būve, SIA, <strong>Balvi</strong>, Sporta 47<br />

Sapards, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 49<br />

Sapnis S, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 3a<br />

Sara L, SIA, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Sauleszieds, jauniešu iniciatīvu centrs,<br />

Medņevas p., Semenova, Sporta 1<br />

Saullēkti, ZS, Žīguru p., Žīguri, Upes 8a<br />

Sauļuks, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 2<br />

Saviem, biedrība, <strong>Balvi</strong>, Teātra 10<br />

Saviž, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 3<br />

Sābri, ZS, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 6<br />

Sābri, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Darbnīcu 10a<br />

Semjonovas S. ģimenes ārsta prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 7, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 436635<br />

www.svetlana.semjonova.emedicina.lv<br />

Senči, ZS, Vecumu p., Borisova, Senči<br />

Senda DZ, SIA, Ēdnīca, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 16<br />

Senda DZ, SIA, Ēdnīca, Kubulu p., Celmene<br />

Senda DZ, SIA, Vairumtirdzniecības bāze,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 4<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 8<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, Bērzkalnes p., Bērzkalne<br />

Senda DZ, SIA, Veikals, Briežuciema p., Grūšļeva<br />

Senda DZ, SIA, Veikals - kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 72<br />

Septiņpadsmit, biedrība, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Silaunieces M. ģimenes ārsta prakse<br />

Balvu n., <strong>Balvi</strong>, Krasta 1, LV 4501<br />

Tālr. ..................................................................................................645 21944<br />

E-pasts: modritesilauniece@inbox.lv<br />

Silmači, SIA, Lazdukalna p., Silmači<br />

Sīļi, ZS, Kubulu p., Gobusala<br />

Skaistuma Templis, IK, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8c<br />

Skaļbova, ZS, Šķilbēnu p., Tribunova, Ozolnieki<br />

Skapis, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Skujenieki, ZS, Tilžas p., Tilža, Skolas 1a - 9<br />

Skujetnieku bibliotēka,<br />

Lazdukalna p., Skujetnieki, Liepu 4 - 1<br />

Skujetnieku feldšeru veselības punkts,<br />

Lazdukalna p., Skujetnieki, Liepu 4 - 3<br />

Slukinas T. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

SmartControl, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 50 - 11<br />

Smeldze, SIA, Kafejnīca, Šķilbēnu p., Čilipīne<br />

Smiltājs K, apbedīšanas birojs, <strong>Balvi</strong>, Teātra 6a<br />

Spēle, SIA, Veikals,<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 1 - 3<br />

Spridzāna A. ģimenes ārsta prakse,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 4 - 14<br />

Sprogu Sv. Erceņģeļa Miķeļa Romas katoļu<br />

draudze, Vīksnas p., Sprogas<br />

SRC Brasa, SIA, Viļakas šūšanas cehs,<br />

Susāju p., Sola<br />

Stacijas pamatskola,<br />

Kubulu p., Balvu stacija, Skolas 12<br />

Stacijas pamatskola, Vīksnas filiāle,<br />

Vīksnas p., Vīksna<br />

Stars EA, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tautas 14<br />

Stādiņi, piemājas saimniecība,<br />

Vecumu p., Kozīne, Stādiņi<br />

Stārķi, degvielas uzpildes stacija, Viļaka, Abrenes 38a<br />

Stārķi, ZS, Susāju p., Vēdenieši, Starķi<br />

Steeldram, SIA, Rugāju p., Rugāji, Rudeņi 1<br />

Stiglāni, SIA, Medņevas p., Kangari, Stiglāni<br />

Stiglāni, ZS, Medņevas p., Kangari, Stiglāni<br />

Stigma, SIA, Veterinārā aptieka, Viļaka, Tautas 4<br />

Stigma, SIA, Ziedu veikals, Viļaka, Tautas 4<br />

Stog, bārs, Lazdulejas p., Egļuciems, Priedes 2<br />

Straujupe, ZS, Šķilbēnu p., Bākarova, Straujupe<br />

Aļinas Stubailovas ģimenes ārsta<br />

prakse<br />

Viļakas n., Viļaka, Tautas 6, LV 4583<br />

Tālr. ...................................................................................................645 07114<br />

Mob. tālr. .............................................................................23 477534<br />

E-pasts: alina.stubailova@inbox.lv<br />

Suharževskas L. zobārstniecības prakse,<br />

<strong>Balvi</strong>, Brīvības 62<br />

Sup dēļu noma, Viļaka<br />

Supernetto, veikals, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 57<br />

Svīres 1, ZS, Viesu nams, Balvu p., Vaņki, Svīres<br />

Š<br />

Šķilbēni, kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība,<br />

Šķilbēnu p., Šķilbani<br />

Šķilbēnu pagasta sociālās aprūpes māja,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 11<br />

Šķilbēnu pasta nodaļa,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 25<br />

Šķilbēnu Sāpju Dievmātes Romas katoļu draudze,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Rekovas 22<br />

Šķilbēnu Vissvētās Dievmātes piedzimšanas<br />

pareizticīgo draudze, Šķilbēnu p., Šķilbani<br />

Šļakotas A. ģimenes ārsta prakse,<br />

Žīguru p., Žīguri, Viļakas 30<br />

46


Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

T<br />

Tako akmens, darbnīca, <strong>Balvi</strong>, Ezera 35a<br />

Tako autocentrs, autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Ezera 4<br />

Tako SD, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 34<br />

Tako serviss, autoserviss, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 34<br />

Tik-Tak 1, SIA, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 1<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals, <strong>Balvi</strong>, Teātra 1<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals, Tilžas p., Tilža, Brīvības 26<br />

Tik-Tak 1, SIA, Veikals, Žīguru p., Žīguri, Rūpniecības 6<br />

Tikaiņu bibliotēka, Rugāju p., Tikaiņi<br />

Tilžas aptieka, IU, Tilžas p., Tilža, Brīvības 55<br />

Tilžas bibliotēka, Tilžas p., Tilža, Brīvības 3<br />

Tilžas internātpamatskola, Tilžas p., Tilža, Pārupes 4<br />

Tilžas Kultūras nams, Tilžas p., Tilža, Brīvības 5<br />

Tilžas kultūrvēstures izpētes un tūrisma centrs,<br />

Tilžas p., Tilža, Brīvības 5<br />

Tilžas pasta nodaļa, Tilžas p., Tilža, Raiņa 12a<br />

Tilžas pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Tilžas p., Tilža, Dārza 1<br />

Tilžas rapsis, SIA, Tilžas p., Tilža, Raiņa 6<br />

Tilžas Romas katoļu draudze, Tilžas p., Tilža, Raiņa 21<br />

Tilžas vidusskola, Tilžas p., Tilža, Raiņa 15<br />

Tilžas vidusskola, Pirmsskolas izglītības grupa,<br />

Vectilžas p., Vectilža<br />

Timber Kit, SIA, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 67a<br />

Tīrumi, ZS, Baltinavas p., Buksti<br />

Tjunīša A. ārsta otorinolaringologa prakse,<br />

<strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2<br />

Tolmets Vidzeme, SIA, Filiāle, <strong>Balvi</strong>, Tehnikas 5c<br />

top!, veikals, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Trešutins I., kalējs, Šķilbēnu p., Šķilbani, Parka 2<br />

Tribus Realty, SIA, Susāju p., Tutinova, Piedarbi<br />

U<br />

Upeslīči, ZS, <strong>Balvi</strong>, Skolas 52<br />

Upīte, nemateriālās kultūras mantojuma centrs,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 1<br />

Upītes feldšerpunkts,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Stabļovas 4 - 10<br />

Upītes jauniešu folkloras kopa, biedrība,<br />

Šķilbēnu p., Upīte, Akas laukums 4<br />

Upleja 1, SIA, Lazdukalna p., Upleja<br />

Upmalas, ZS, Susāju p., Vēdenieši<br />

Užgava, ZS, Balvu p., Verpeļeva<br />

Ū<br />

Ūdri, ZS, Šķilbēnu p., Plešova, Ūdri<br />

V<br />

V.K. transports, SIA, Bērzkalnes p.<br />

Vaduguns, laikraksta filiāle, Viļaka, Abrenes 26 - 1.st.<br />

Vaduguns, laikraksts, <strong>Balvi</strong>, Teātra 8<br />

Valdogs, IU, Ēdnīca, <strong>Balvi</strong>, Dārza 2<br />

Valsts augu aizsardzības dienests, Zemgales<br />

reģionālā nodaļa Balvos, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Valsts ieņēmumu dienests, Balvu klientu<br />

apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 81<br />

Valsts Probācijas dienests, Balvu teritoriālā<br />

struktūrvienība, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 6<br />

Valsts robežsardze, Viļakas pārvalde,<br />

Viļaka, Garnizona 19<br />

Valsts robežsardze, Viļakas pārvalde, Vientuļu 2 kat.<br />

robežkontroles punkts, Vecumu p., Vientuļi<br />

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Madonas<br />

reģionālā nodaļa, Balvu klientu apkalpošanas<br />

centrs, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 1a<br />

Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra, Vidzemes<br />

reģiona nodaļa, Balvu birojs, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests<br />

Latgales reģiona brigāde, Balvu daļa,<br />

<strong>Balvi</strong>, Ezera 37<br />

Valsts zemes dienests, Vidzemes reģionālā nodaļa<br />

Balvu klientu apkalpošanas centrs, <strong>Balvi</strong>, Tautas 1<br />

Vancāna J. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Tirgus 5 - 9<br />

Varavīksne, Kupravas pagasta biedrība,<br />

Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Vecavotiņi, ZS, Vectilžas p., Vectilža, Vecavotiņi<br />

Vecāku klubiņš, Žīguru p., Žīguri, Parka 14<br />

Vecpils 1, ZS, Bērzpils p., Vecpils, Vecpils - 1<br />

Vecpils auto, SIA, Bērzpils p., Vecpils, Liepas 2<br />

Vectilžas feldšeru un vecmāšu punkts,<br />

Vectilžas p., Vectilža<br />

Vectilžas pasta pakalpojumu punkts,<br />

Vectilžas p., Vectilža, Melderu 2<br />

Vectilžas Sporta un atpūtas centrs,<br />

Vectilžas p., Vectilža, Sporta 3<br />

Vecumu bibliotēka, Vecumu p., Borisova<br />

Vecumu mednieks, biedrība, Vecumu p., Borisova<br />

Vecumu pasta nodaļa, Vecumu p., Borisova<br />

Vegas VS, SIA, Viļaka, Balvu 2a<br />

Veiks, SIA, Kubulu p., Kubuli, Kalna 9<br />

Velves, kafejnīca, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46<br />

Veskor, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 1<br />

Vējakalns, piemājas saimniecība,<br />

Vecumu p., Goršāni, Vējakalns<br />

Vējiņi, ZS, Šķilbēnu p., Šķilbani, Draudzības 5<br />

Vēršukalns, kultūrvēsturiskā lauku sēta,<br />

Susāju p., Svilpova<br />

Vētras VV, ZS, Lazdukalna p., Papurne, Vētras VV<br />

VF Food, SIA, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 15 - 10<br />

VIADA Baltija, AS, Degvielas uzpildes stacija,<br />

<strong>Balvi</strong>, Stacijas 13<br />

Viduču pamatskola, Medņevas p., Semenova, Skolas 1<br />

Viduču pamatskola, Dienesta viesnīca,<br />

Medņevas p., Semenova, Skolas 1<br />

Viduču pamatskola, Muzejs, Medņevas p., Semenova<br />

Vidzemes Zobārstniecības centrs, SIA<br />

Alūksnes n., Alūksne, Pils 1, LV 4301<br />

Mob. tālr. ..............................................................................27 276007<br />

Zobārstniecība un mutes higiēna!<br />

Vijas, ZS, Susāju p., Meirova, Vijas<br />

Vilards, SIA<br />

Rēzekne, Jupatovkas 5a, LV 4601<br />

Tālr. ........................................................646 24275, 28 337550<br />

Fakss ..........................................................................................646 24274<br />

E-pasts: vilards@inbox.lv<br />

http://www.vilards.lv<br />

Jumtu materiāli, skārda izstrādājumi,<br />

montāža, transports<br />

Vilhelms Pužulis, IK, <strong>Balvi</strong>, Lauku 29<br />

Viļaka, viesnīca, Viļaka, Balvu 2<br />

Viļakas Evaņģēliski luteriskā draudze,<br />

Viļaka, Abrenes 15<br />

Viļakas jauniešu iniciatīvu centrs, Viļaka, Pils 11<br />

Viļakas kultūras nams, Viļaka, Pils 13<br />

Viļakas Mūzikas un mākslas skola, Viļaka, Pils 11a<br />

Viļakas novada Bērnu un jaunatnes sporta skola,<br />

Viļaka, Pils 14<br />

Viļakas novada bibliotēka, Viļaka, Tautas 6<br />

Viļakas novada muzejs, Viļaka, Balvu 13<br />

Viļakas novada pašvaldība, Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada pašvaldība, Bāriņtiesa,<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada pašvaldība, Būvvalde,<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada pašvaldība, Dzimtsarakstu nodaļa,<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada pašvaldība, Kupravas pagasta<br />

pārvalde, Kupravas p., Kuprava, Rūpnīcas 3<br />

Viļakas novada pašvaldība, Medņevas pagasta<br />

pārvalde, Medņevas p., Semenova, Mežmalas 1<br />

Viļakas novada pašvaldība, Sociālais dienests,<br />

Viļaka, Parka 2<br />

Viļakas novada pašvaldība, Susāju pagasta<br />

pārvalde, Viļaka, Tautas 6<br />

Viļakas novada pašvaldība, Šķilbēnu pagasta<br />

pārvalde, Šķilbēnu p., Rekova, Skolas 1a<br />

Viļakas novada pašvaldība, Vecumu pagasta<br />

pārvalde, Vecumu p., Borisova, Ābeļziedi<br />

Viļakas novada pašvaldība,<br />

Žīguru pagasta pārvalde,<br />

Žīguru p., Žīguri, Ciemata 4<br />

Viļakas novada pašvaldības policija,<br />

Viļaka, Abrenes 26<br />

Viļakas novada tūrisma informācijas centrs,<br />

Viļaka, Klostera 1<br />

Viļakas pamatskola, Viļaka, Pils 11a<br />

Viļakas Pareizticīgo kristiešu biedrība, Viļaka, Balvu 2<br />

Viļakas pasta nodaļa, Viļaka, Tautas 5<br />

Viļakas Pegazs, literātu biedrība, Viļaka, Tautas 5<br />

Viļakas pilsētas pensionāru biedrība, Viļaka, Balvu 13<br />

Viļakas pirmsskolas izglītības iestāde,<br />

Viļaka, Liepnas 18<br />

Viļakas sociālās aprūpes centrs, Viļaka, Parka 2<br />

Viļakas Valsts ģimnāzija, Viļaka, Pils 11<br />

Viļakas Valsts ģimnāzijas skolas muzejs,<br />

Viļaka, Pils 11<br />

Viļakas Veselības aprūpes centrs, SIA,<br />

Viļaka, Tautas 6<br />

Viļakas Vissvētās Dievmātes patvēruma pareizticīgo<br />

draudze, Viļaka, Eržepoles 61<br />

Viļakas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu<br />

draudze, Viļaka, Baznīcas 56<br />

Viļumene, SIA, Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 2<br />

Vinoko, SIA, Filiāle, Balvu p., Naudaskalns, Lazdaine<br />

Vintras, SIA, Autoskola,<br />

Rugāju p., Rugāji, Skolas 8 - 15<br />

Virica, biedrība, Žīguru p., Žīguri, Skolas 24<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija <strong>Balvi</strong>,<br />

<strong>Balvi</strong>, Krasta 3<br />

Virši-A, AS, Degvielas uzpildes stacija Rugāji,<br />

Rugāju p., Rugāji, DUS Rugāji<br />

Vitai, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Vitar 7, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 34a - 3<br />

Vizbules, ZS, Viesu nams,<br />

Bērzkalnes p., Bērzkalne, Balvu 2a<br />

Vīksnas pagasta bibliotēka, Vīksnas p., Vīksna<br />

Vīksnas Tautas nams, Vīksnas p., Vīksna<br />

Vīksnas veselības punkts,<br />

Vīksnas p., Vīksna, Jaunā 21 - 4<br />

Vīķeles R. ģimenes ārsta prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

Vītoli, ZS, Rugāju p., Vītoli 1<br />

Vītoliņi, piemājas saimniecība,<br />

Šķilbēnu p., Fabriki, Vītoliņi<br />

W<br />

Well Agro, veikals, <strong>Balvi</strong>, Stacijas 32<br />

Winwood, SIA, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 47<br />

Z<br />

Tako -<br />

Zeltrozes<br />

ZAAO, SIA, Rugāju novads, Rugāju p., Rugāji<br />

ZAAO, SIA, Viļakas novads, Viļaka<br />

Zebra, picērija, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 8<br />

Zelči 2, ZS, Kubulu p., Meirāni<br />

Zelta diegi, IK, <strong>Balvi</strong>, Partizānu 21<br />

Zelta pļaviņas, ZS, Bērzpils p., Pugači, Zelta pļaviņas<br />

Zeltkalnes aptieka, SIA, <strong>Balvi</strong>, Raiņa 28<br />

Zeltrozes, veikals, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 6 - 2<br />

Z<br />

47


Z<br />

Zemkopības -<br />

Žīguru<br />

Informācijas portāli www.pilseta24.lv<br />

Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi, SIA<br />

Vidzemes reģiona meliorācijas nodaļa, Balvu<br />

sektors, <strong>Balvi</strong>, Brīvības 46a<br />

Ziedi, salons, <strong>Balvi</strong>, Bērzpils 17a<br />

Ziedu Laumiņa, IK, Salonveikals,<br />

<strong>Balvi</strong>, Partizānu 12 - 2<br />

Ziemeļlatgales atspulgs, biedrība, Viļaka, Abrenes 26<br />

Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs<br />

pašvaldības aģentūra, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

Ziemeļlatgales uzņēmēju biedrība, <strong>Balvi</strong>, Vidzemes 2b<br />

Zirdziņi, ZS, Baltinavas p., Odumova<br />

Zobārstniecības kabinets Rugājos,<br />

Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Zobu higiēnas kabinets Rugājos,<br />

Rugāju p., Rugāji, Liepu 4<br />

Zondakas N. ārsta internista prakse, <strong>Balvi</strong>, Krasta 1<br />

ZS Strautiņi, SIA, Rugāju p., Gredzeni<br />

Zušas I. ģimenes ārsta prakse<br />

<strong>Balvi</strong>, Bērzpils 8, LV 4501<br />

Mob. tālr. ..............................................................................29 435737<br />

Zvaniņi, jauniešu iniciatīvu centrs,<br />

Šķilbēnu p., Rekova, Bērzu 2<br />

Ž<br />

Žīguri, mednieku un makšķernieku klubs,<br />

Žīguru p., Žīguri, Skolas 30<br />

Žīguri MRS, hokeja klubs, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 31<br />

Žīguri, veikals, Žīguru p., Žīguri, Ciemata 2<br />

Žīguru aptieka, IK, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Žīguru bibliotēka, Žīguru p., Žīguri, Parka 14<br />

Žīguru kultūras nams, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 25a<br />

Žīguru Meža muzejs, Žīguru p., Žīguri, Bērnudārzs<br />

Žīguru mežrūpniecības sabiedrība, SIA,<br />

Žīguru p., Žīguri, Rūpniecības 8<br />

Žīguru pamatskola, Žīguru p., Žīguri, Parka 9<br />

Žīguru pasta nodaļa, Žīguru p., Žīguri, Viļakas 21<br />

PASTA NODAĻAS BALVOS, VIĻAKĀ,<br />

BALTINAVAS, BALVU, RUGĀJU, VIĻAKAS NOVADĀ<br />

BALTINAVAS NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Baltinavas pagasts Baltinava, Dārza 1a 4594<br />

BALVU NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

<strong>Balvi</strong> Bērzpils 12-2 4501<br />

Bērzpils pagasts Bērzpils, Dārza 27 4576<br />

Briežuciema pagasts Briežuciems 4595<br />

Krišjāņu pagasts Krišjāņi, Jaunatnes 3-1 4574<br />

Kubulu pagasts Kurna, Balvu 15 4566<br />

Lazdulejas pagasts Egļuciems,<br />

“Administratīvā ēka” 4592<br />

Tilžas pagasts Tilža, Raiņa 12a 4572<br />

Vectilžas pagasts Vectilža, Melderu 2 4571<br />

RUGĀJU NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Lazdukalna pagasts Benislava, Bērzu 6 4577<br />

Rugāju pagasts Rugāji, Kurmenes 36 4570<br />

VIĻAKAS NOV.<br />

Pagasts/ Ciems/ Pasta<br />

Pilsēta Iela indekss<br />

Kupravas pagasts Kuprava, Rūpnīcas 6 4582<br />

Šķilbēnu pagasts Rekova, Rekovas 25 4587<br />

Vecumu pagasts Borisova 4585<br />

Viļaka Tautas 5 4583<br />

Žīguru pagasts Žīguri, Viļakas 21 4584<br />

BALVI<br />

<strong>2021</strong><br />

(24. izdevums)<br />

Informatīvi-pētnieciskais biļetens “<strong>Zaļās</strong> lapas” Nr. 754<br />

ISBN-978-9934-17-301-1<br />

Masu informācijas līdzekļa reģistrācijas numurs 000740419<br />

Redaktore: Eva Jēkabsone<br />

Izdevējs: Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”<br />

Reģistrācijas apliecība Nr. LV40003050681<br />

Izdevējs neatbild par nepareizi sniegtu informāciju.<br />

Grāmatas vai tās daļu pārpublicēšana un visa veida<br />

(arī elektroniska) pavairošana aizliegta.<br />

Blaumaņa 38/40, Rīga, LV 1011<br />

Tālr. 67770711, fakss 67770727<br />

© Informācijas grupa “Latvijas Tālrunis”, 2020<br />

48


Informācijas portāls – www.balvi24.lv<br />

syncme.lv<br />

Ar SyncMe uzņēmuma<br />

profilu pārvaldīšana ir ērta<br />

un vienkārša! Ietaupiet savu<br />

laiku un parūpējieties, lai<br />

lietotājs jūs atrod tieši tur,<br />

kur meklē – pārvaldiet visu<br />

uzņēmuma informāciju<br />

internetā vienuviet!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!