Ekonomikas

Latvijas ekonomikas attīstības tendences un perspektīvākās nozares ...