099 00 01 21 00 Ontwikkelingsvisie Buitengebied Heusden 20-07 ...

decentrale.regelgeving.overheid.nl

099 00 01 21 00 Ontwikkelingsvisie Buitengebied Heusden 20-07 ...

I n h o u d s o p g a v e

1 I n l e i d i n g 3

2 R u i m t e l i j k e a n a l y s e 7

2.1 Regionale context 7

2.2 Lagenbenadering 9

2.3 Kwaliteiten, bedreigingen en aandachtspunten 25

3 F u n c t i o n e l e o n t w i k k e l i n g s v i s i e 2 9

3.1 Relatie met bestemmingsplan buitengebied 29

3.2 Functionele zonering 29

3.3 Agrarische bedrijven 30

3.4 Functieverandering 31

3.5 Nevenactiviteiten 34

3.6 Woningen en niet-agrarische bedrijven 35

3.7 Natuur en landschap 35

3.8 Nieuwe landgoederen 36

3.9 Windmolens 37

4 O n t w i k k e l i n g s v i s i e p e r d e e l g e b i e d 3 9

4.1 Oeverwal 41

4.2 Rivierkom 44

4.3 Dekzandrug 47

4.4 Parkzone 50

4.5 Overlaat/Kwelzone 52

4.6 Duin 55

099.00.01.21.00

5 V i s i e o p k l e i n e k e r n e n e n

b e b o u w i n g s c o n c e n t r a t i e s 5 7

5.1 Inleiding 57

5.2 Hedikhuizen 59

5.3 Heesbeen 61

5.4 Doeveren 63

5.5 Giersbergen 65

6 U i t v o e r i n g 6 7

6.1 Financiële uitvoerbaarheid 67

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 68

More magazines by this user
Similar magazines