01.08.2013 Views

Spiritueel onthaasten in Zuid-Limburg Ervaar de bovennatuurlijke

Spiritueel onthaasten in Zuid-Limburg Ervaar de bovennatuurlijke

Spiritueel onthaasten in Zuid-Limburg Ervaar de bovennatuurlijke

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

> Beleven & Doen<br />

> Cultuur & Spiritualiteit<br />

> Landschap & Wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

> <strong>Spiritueel</strong> erfgoed<br />

> Wellness & Onthaasten<br />

<strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>


6<br />

8<br />

12<br />

16<br />

20<br />

22<br />

<strong>Spiritueel</strong><br />

<strong>onthaasten</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

<strong>Ervaar</strong> <strong>de</strong> <strong>bovennatuurlijke</strong> schoonheid<br />

van <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Inhoudsopgave<br />

Cultuur & Spiritualiteit<br />

<strong>Spiritueel</strong> erfgoed<br />

Landschap & Wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

Beleven & Doen<br />

Wellness & Onthaasten<br />

Belev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels<br />

Spiritualiteit is het besef dat er meer is tussen hemel<br />

en aar<strong>de</strong>: een an<strong>de</strong>re ‘werkelijkheid’, een mysterie dat<br />

voor ons <strong>de</strong>nken<strong>de</strong> verstand te groot is.<br />

Spiritualiteit ligt dicht bij religie, al hoeft u echt niet<br />

religieus te zijn om tot spirituele gedachten te komen.<br />

Integen<strong>de</strong>el, spiritualiteit zit <strong>in</strong> het zoeken naar antwoor-<br />

<strong>de</strong>n op <strong>de</strong> waarom-vraag van het leven, naar contact<br />

met <strong>de</strong> basis van het bestaan, naar <strong>de</strong> stilte <strong>in</strong> jezelf.<br />

En <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> heeft tal van locaties en faciliteiten te<br />

bie<strong>de</strong>n waar u dat kunt doen!<br />

Wie op zoek is naar spiritualiteit, is <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> aan het juiste adres! Hier v<strong>in</strong>dt u een<br />

<strong>in</strong>drukwekken<strong>de</strong> natuur, <strong>in</strong>woners die vaak meer tijd en aandacht hebben voor an<strong>de</strong>ren,<br />

maar ook een rijk religieus erfgoed. En niet te vergeten volop faciliteiten en evenementen op<br />

het gebied van wellness, belev<strong>in</strong>g en cultuur. Kortom, na een spiritueel verblijf <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<br />

<strong>Limburg</strong> kunt u uw leven van alledag bezield weer oppakken!<br />

Religie en spiritualiteit<br />

Vroeger kreeg spiritualiteit vooral vorm via <strong>de</strong><br />

verschillen<strong>de</strong> religies, die <strong>de</strong> ‘an<strong>de</strong>re wereld’<br />

een ‘gezicht’ gaven met hun typische rituelen,<br />

kunstvormen, muziek en gebouwen. De<br />

<strong>in</strong>teresse voor religie vervaagt, maar spiritualiteit<br />

leeft nog steeds volop. Mensen blijven<br />

namelijk altijd op zoek naar ‘z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g’.<br />

Alleen doen ze dat nu op an<strong>de</strong>re manieren.<br />

Meditatie, yoga, reiki, tai chi, stilteweken, speciale<br />

wan<strong>de</strong>ltochten of <strong>de</strong> vergrote belangstell<strong>in</strong>g<br />

voor het lot van Tibet, het zijn slechts<br />

enkele voorbeel<strong>de</strong>n van <strong>de</strong> manier waarop<br />

spiritualiteit tegenwoordig vorm krijgt.<br />

Onthaasten, rust en wellness<br />

Onthaasten, rust en stilte zijn belangrijke<br />

voorwaar<strong>de</strong>n om tot spiritualiteit te komen.<br />

Wellness kan ook helpen, al hebben we het<br />

dan niet over een dagje bijkletsen <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

sauna met vriend<strong>in</strong>nen! De traditionele<br />

religieuze symbolen, zoals kerken, kloosters<br />

en Gregoriaanse muziek, kunnen daarbij als<br />

<strong>in</strong>spiratiebron dienen. Maar u kunt zich<br />

ook openstellen voor het mysterieuze van<br />

<strong>de</strong> natuur tij<strong>de</strong>ns (stille) wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen.<br />

In een bloem, een boom of vergezicht<br />

is soms zo veel te zien en te beleven!<br />

3


Plattegrond <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Opgrimbie<br />

Neerharen<br />

Meers Kle<strong>in</strong><br />

Douvergenhout<br />

Sweik- Puth Doenra<strong>de</strong><br />

huizen<br />

Merkelbeek<br />

A76<br />

Sch<strong>in</strong>nen<br />

Amstenra<strong>de</strong><br />

Spaubeek E314 Thull<br />

Rekem<br />

Vaesra<strong>de</strong><br />

Hoensbroek<br />

Geulle<br />

Bun<strong>de</strong><br />

Teveren<br />

Grothenrath<br />

Freilen<br />

Scherpenseel<br />

Ubach over<br />

Worms<br />

MAASTRICHT<br />

Meerssen<br />

A79<br />

Klimmen<br />

A76<br />

Amby Berg Valkenburg<br />

Ransdaal<br />

E314 N281<br />

Kerkra<strong>de</strong><br />

Bemelen<br />

Vilt<br />

Terblijt<br />

Sch<strong>in</strong> op Geul<br />

Ubachsberg<br />

Sibbe<br />

Etenaken<br />

Huls<br />

Neerkanne<br />

IJzeren<br />

Cadier<br />

Scheul<strong>de</strong>r<br />

en Keer<br />

A2<br />

Margraten<br />

N278<br />

E25<br />

Ingber<br />

Gulpen<br />

Honthem<br />

Eckelra<strong>de</strong><br />

Gronsveld<br />

Reijmerstok<br />

Wijlre<br />

Simpelveld<br />

Eys<br />

N281<br />

Wahlwiller<br />

Bocholtz<br />

Wittem<br />

Nijswiller<br />

Horbach<br />

Vetschau<br />

Herkenra<strong>de</strong><br />

Euverem<br />

Orsbac<br />

Oost-<br />

Maarland<br />

Maria-<br />

St. Geertruid Banholt<br />

Mheer<br />

Beutenaken<br />

Mechelen<br />

Epen<br />

Vijlen<br />

N278<br />

Lemiers<br />

AAC A<br />

Eijs<strong>de</strong>n dorp<br />

Heijenrath<br />

Terpoorten<br />

Vaals<br />

Mesch<br />

Noorbeek<br />

Slenaken<br />

Diependal p<br />

Kutt<strong>in</strong>gen<br />

V<br />

‘s-Gravenvoeren<br />

Nieuw<br />

Graethei<strong>de</strong><br />

Nattenhoven<br />

Guttecoven<br />

Limbricht<br />

Millen<br />

Langbroi<br />

Tüd<strong>de</strong>rn<br />

Berg E<strong>in</strong>ighausen<br />

Süsterseel<br />

Wehr<br />

Hastenrath Kreuzra<br />

Gangelt<br />

Hillensberg<br />

Lanaken<br />

A2<br />

W<strong>in</strong>draak<br />

Jabeek<br />

Maas- E25<br />

band<br />

B<strong>in</strong>gelra<strong>de</strong><br />

Veldschuur<br />

Munstergeleen Doenra<strong>de</strong><br />

Meers<br />

Kle<strong>in</strong>e<br />

Meers Kle<strong>in</strong><br />

dorp<br />

D h t<br />

Elsloo<br />

Neer-<br />

Oirsbeek<br />

Brunssum<br />

Terhagen beek<br />

Hobbeka<strong>de</strong><br />

Catsop Beek<br />

Aan <strong>de</strong><br />

Kle<strong>in</strong><br />

Groot<br />

Maas Geverik<br />

Genhout<br />

Moor-<br />

Genhout<br />

veld<br />

Nierhoven<br />

West- Kelmond<br />

broek<br />

Grijzegrubben<br />

Brom-<br />

Nuth<br />

Landgraaf<br />

melen<br />

Schimmert<br />

Kasen<br />

Schiete- Ulestraten<br />

Helle Wijnandsra<strong>de</strong><br />

coven<br />

Groot<br />

Itteren<br />

Humecoven<br />

Aalbeek<br />

Haasdal<br />

Hulsberg<br />

Borgharen<br />

MAASTRICHT<br />

Rothem<br />

ArensgenhoutVoerendaal<br />

HEERLEN<br />

Nieuw-<br />

Schipperskerk<br />

Holtum<br />

Papenhoven<br />

Buchten<br />

Schalbruch<br />

Havert Der<br />

Kon<strong>in</strong>gsbosch<br />

Bo<br />

em<br />

Grevenbicht Born<br />

Obbicht<br />

Graethei<strong>de</strong><br />

Nieuwstadt<br />

Selfkant<br />

Saeffelen<br />

Regio<br />

B<br />

Höngen<br />

Millen<br />

DUITSLAND<br />

SITTARD<br />

Ste<strong>in</strong><br />

Sch<strong>in</strong>veld<br />

Geleen<br />

Albert<br />

Maas s<br />

Maas Urmond<br />

4 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

len<br />

Roosteren<br />

Illikhoven<br />

Stevensweert Berkelaar Montfort<br />

Maas<br />

Ohé en Laak<br />

Dieteren<br />

Susteren<br />

Echt<br />

Hei<strong>de</strong><br />

Peij<br />

Slek<br />

St. Joost<br />

Echterbosch<br />

Maria Hoop<br />

Br<br />

W<br />

Posterholt<br />

Driesch<br />

Haaren Neuhaaren<br />

Vlodrop<br />

H<strong>in</strong>gen<br />

3<br />

Wegwijzer <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

1<br />

4<br />

> Adventure<br />

> Attracties<br />

> Cul<strong>in</strong>air<br />

> Cultuur<br />

> Fietsen<br />

> Funshoppen<br />

> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kel<br />

> Mergelgrotten<br />

> Monumenten<br />

> Uitgaan<br />

> Wan<strong>de</strong>len<br />

> Wellness<br />

2<br />

5<br />

6<br />

2008 > 2009<br />

GRATIS<br />

Adressen<br />

VVV <strong>Limburg</strong> w<strong>in</strong>kels<br />

Valkenburg, Th. Dorrenple<strong>in</strong> 5<br />

Epen, Julianastraat 15<br />

Heerlen, Oranje Nassaustraat 16<br />

Sittard, Rosmolenstraat 2<br />

<strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

<strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

is on<strong>de</strong>rver<strong>de</strong>eld <strong>in</strong> 6 regio’s<br />

1 > Grensmaasvallei<br />

2 > Heuvelland Noord<br />

3 > Maastricht<br />

4 > Valkenburg a/d Geul<br />

5 > Heuvelland <strong>Zuid</strong><br />

6 > Parkstad <strong>Limburg</strong><br />

Vraag naar onze gratis brochure<br />

‘Wegwijzer <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>’<br />

Een handige pocketuitgave, waar<strong>in</strong> je<br />

werkelijk alles kunt terugv<strong>in</strong><strong>de</strong>n; van attracties,<br />

bezienswaardighe<strong>de</strong>n, wan<strong>de</strong>len en fietsen,<br />

kastelen, kerken en monumenten, musea en<br />

galerieën tot ateliers en te bezoeken bedrijven<br />

<strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>.<br />

5


Cultuur & Spiritualiteit<br />

Kijken naar<br />

spirituele uit<strong>in</strong>gen<br />

Cultuur en spiritualiteit gaan uitstekend samen. Kunst, muziek en literatuur<br />

wor<strong>de</strong>n immers vaak gebruikt om spirituele gedachten mee te uiten. Niet voor<br />

niets zijn er <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> tal van musea, galerieën en exposities te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

die zich richten op spiritualiteit. En dit geldt natuurlijk ook voor centra waar u<br />

uw eigen creativiteit <strong>de</strong> vrije loop kunt laten. Meer over <strong>de</strong>ze laatste categorie<br />

v<strong>in</strong>dt u ver<strong>de</strong>rop <strong>in</strong> <strong>de</strong>ze brochure, bij het hoofdstuk Beleven & Doen.<br />

Religie en kunst<br />

Museum Vaals, gelegen <strong>in</strong> <strong>de</strong> monumentale<br />

kloosterkapel ‘De Esch’, biedt een unieke<br />

verzamel<strong>in</strong>g neogotische heiligenbeel<strong>de</strong>n<br />

(elk m<strong>in</strong>imaal 1 meter hoog) gecomb<strong>in</strong>eerd<br />

met wisselen<strong>de</strong> collecties he<strong>de</strong>ndaagse kunst<br />

van beken<strong>de</strong> kunstenaars. Ook <strong>de</strong> Terpkerk<br />

<strong>in</strong> Urmond is een gelief<strong>de</strong> expositieruimte<br />

waarbij religie en mo<strong>de</strong>rne kunst naadloos <strong>in</strong><br />

elkaar overgaan. De ruimte wordt daarnaast<br />

gebruikt voor concerten en theater.<br />

Religie en historie<br />

Meer religieus-historische voorwerpen v<strong>in</strong>dt<br />

u <strong>in</strong> <strong>de</strong> schatkamer en het bezoekerscentrum<br />

’t Stift <strong>in</strong> Susteren. In <strong>de</strong> schatkamer bev<strong>in</strong><strong>de</strong>n<br />

zich enkele belangrijke en kostbare voorwerpen.<br />

Daarnaast is er een vi<strong>de</strong>opresentatie<br />

over <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis van <strong>de</strong> Kerk en ’t Stift<br />

6 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

te bewon<strong>de</strong>ren. In het Kerkmuseum <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

kel<strong>de</strong>r van <strong>de</strong> pastorie van Slenaken geven<br />

beel<strong>de</strong>n, relieken en m<strong>in</strong>iatuurreplica’s <strong>in</strong>zicht<br />

<strong>in</strong> het katholicisme. Museum Het Dome<strong>in</strong><br />

<strong>in</strong> Sittard is het jongste, kle<strong>in</strong>ste en meest<br />

eigenwijze museum <strong>in</strong> <strong>de</strong> Euregio. B<strong>in</strong>nen<br />

<strong>de</strong> af<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g Ste<strong>de</strong>lijke Historie en Archeologie<br />

wor<strong>de</strong>n religieuze voorwerpen zoals een<br />

corpus van een wegkruis uit <strong>de</strong> 17th eeuw<br />

geëxposeerd. Tevens is er he<strong>de</strong>ndaagse<br />

kunst te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n.<br />

Museum Het Dome<strong>in</strong><br />

Kapittelstraat 6, 6131 ER Sittard<br />

T. 046-451 3460<br />

Kerkmuseum te Slenaken<br />

Dorpsstraat 12, 6277 NC Slenaken<br />

T. 043-457 3557<br />

Bezoekerscentrum ’t Stift<br />

Salvotorple<strong>in</strong> 2, 6114 HE Susteren<br />

T. 046-449 2171<br />

Museum Vaals<br />

Eschberg 7, 6291 NK Vaals, T. 043-306 0080<br />

Voor meer spirituele cultuur<br />

bezoekt u ook:<br />

Sticht<strong>in</strong>g Dr. Edith Ste<strong>in</strong><br />

Berkelaarsweg 27, 6101 AV Echt-Susteren<br />

T. 0475-48 2136 > Trefcentrum waar u uitvoerig<br />

geïnformeerd wordt over <strong>de</strong>ze heilige vrouw<br />

Atelier Jozefien Koelman<br />

Faliezusterpark 8, 6211 JT Maastricht<br />

T. 043-321 4119 > Schil<strong>de</strong>ren met spiritueel<br />

karakter > Workshops > Cursussen<br />

Cultuur & Spiritualiteit<br />

Glas <strong>in</strong> Lood<br />

Boekhan<strong>de</strong>l <strong>de</strong> Wegwijzer (bij Klooster Wittem)<br />

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem,<br />

T. 043-450 2332 > Boekhan<strong>de</strong>l op het gebied<br />

van spiritualiteit, theologie en pastoraat, bijbel en<br />

bijbeluitleg, liturgie en catechese<br />

Abdijw<strong>in</strong>kel Lilbosch<br />

Pep<strong>in</strong>usbrug 6A (naast <strong>de</strong> <strong>in</strong>gang van <strong>de</strong><br />

kloosterboer<strong>de</strong>rij van Trappistenabdij Lilbosch),<br />

6102 RJ Echt, T. 0475-333 189<br />

> Unieke (h)eerlijke kloosterproducten uit heel<br />

Europa: Vleesproducten van eigen kloostervarkens<br />

(Livar) / Eigen likeuren, Trappistenbieren en<br />

-wijnen / Biologische wijnen / Ambachtelijke<br />

producten van <strong>de</strong> eigen abdij / Gezondheidsen<br />

verzorg<strong>in</strong>gsproducten / Boeken, kaarsen<br />

en religieuze artikelen / Speciale geschenkverpakk<strong>in</strong>gen<br />

7


<strong>Spiritueel</strong> erfgoed<br />

Terug naar <strong>de</strong><br />

religieuze oorsprong<br />

In <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> is bijzon<strong>de</strong>r veel spiritueel erfgoed te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n. Daarbij gaat het<br />

met name om religieuze gebouwen, zoals kerken, kapellen, kloosters en basilieken.<br />

Ze hebben vrijwel allemaal een Rooms-katholieke oorsprong en <strong>de</strong> meeste<br />

zijn nog <strong>in</strong> gebruik. Niet te missen zijn natuurlijk <strong>de</strong> vele wegkruisen waarvan<br />

er nog hon<strong>de</strong>r<strong>de</strong>n <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> te v<strong>in</strong><strong>de</strong>n zijn.<br />

Kerken en basilieken<br />

Beken<strong>de</strong> kerken <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> zijn <strong>de</strong><br />

S<strong>in</strong>t Servaes kerk en <strong>de</strong> Onze Lieve Vrouwebasiliek<br />

<strong>in</strong> Maastricht, die zijn oorsprong<br />

v<strong>in</strong>dt <strong>in</strong> <strong>de</strong> 11<strong>de</strong> eeuw en een unieke architectonische<br />

waar<strong>de</strong> heeft. Dit geldt ook voor<br />

<strong>de</strong> H. Gerlachuskerk <strong>in</strong> Houthem-St. Gerlach<br />

uit 1725 met fresco’s van barokkunstenaar<br />

Johann Adam Schöpf en <strong>de</strong> Basiliek van<br />

het H. Sacrament <strong>in</strong> Meerssen.<br />

S<strong>in</strong>t Rosa kapel, Sittard<br />

8 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Hier v<strong>in</strong>dt u on<strong>de</strong>r meer prachtige gebrandschil<strong>de</strong>r<strong>de</strong><br />

ramen van <strong>de</strong> beroem<strong>de</strong> kunstenaar<br />

Charles Eyck uit <strong>de</strong> 20e eeuw. En er zijn<br />

meer religieuze gebouwen waar<strong>in</strong> he<strong>de</strong>ndaagse<br />

kunst <strong>de</strong> ruimte krijgt. In <strong>de</strong> kerk van<br />

Wahlwiller bijvoorbeeld, waar u wandschil<strong>de</strong>r<strong>in</strong>gen<br />

en kruiswegstaties kunt bewon<strong>de</strong>ren<br />

van kunstenaar Aad <strong>de</strong> Haas. Het Salviuskerkje<br />

<strong>in</strong> Limbricht heeft <strong>de</strong> oudste Romaanse<br />

muurschil<strong>de</strong>rijen van Ne<strong>de</strong>rland.<br />

De Schipperskerk nabij Grevenbicht is zelfs<br />

<strong>in</strong> gebruik als bed & breakfast en creatief<br />

centrum voor bloemsierkunst én er wor<strong>de</strong>n<br />

regelmatig concerten gehou<strong>de</strong>n.<br />

De meer traditionele kerken v<strong>in</strong>dt u on<strong>de</strong>r<br />

meer <strong>in</strong> Heerlen (S<strong>in</strong>t Pancratiuskerk) en<br />

Susteren (Amelbergabasiliek) en Limbricht.<br />

Vooral Sittard is een echte kerkenstad.<br />

In <strong>de</strong>ze voormalige be<strong>de</strong>vaartsstad liggen,<br />

naast Ne<strong>de</strong>rlands eerste basiliek, diverse<br />

an<strong>de</strong>re bijzon<strong>de</strong>re kerken, zowel roomskatholiek<br />

als protestant. Meer <strong>in</strong>formatie<br />

hierover v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> <strong>de</strong> brochures<br />

‘Grensmaasvallei’ en ‘Wegwijzer <strong>Zuid</strong>-<br />

<strong>Limburg</strong>’, te verkrijgen bij <strong>de</strong> VVV.<br />

Op zoek naar helen<strong>de</strong> kracht? Sla dan <strong>de</strong><br />

kerk <strong>in</strong> Holset zeker niet over, hier is helend<br />

water tegen huidziekten verkrijgbaar.<br />

Kloosters en abdijen<br />

Wittem, met zijn beroem<strong>de</strong> klooster en<br />

kloosterbibliotheek, vormt voor veel mensen<br />

<strong>Spiritueel</strong> erfgoed<br />

Abdij Rolduc, Kerkra<strong>de</strong><br />

Tip > <strong>Limburg</strong> kent van oudsher vele kerken. Dit overzicht beschrijft enkel <strong>de</strong> meest<br />

bijzon<strong>de</strong>re kerken van <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. Voor meer <strong>in</strong>formatie over kerkdiensten kunt u contact<br />

opnemen met VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> tel.: 0900-555 9798 (€ 1,- p.g.)<br />

het startpunt van een pelgrimswan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g om<br />

tot bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g te komen (ook rondleid<strong>in</strong>gen<br />

mogelijk). Ruimte voor bez<strong>in</strong>n<strong>in</strong>g is er ook<br />

<strong>in</strong> Abdij Rolduc, het grootste en oudste abdijcomplex<br />

van Ne<strong>de</strong>rland. En niet te vergeten<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> kapel van Pater Karel <strong>in</strong> Munstergeleen.<br />

Pater Karel werd <strong>in</strong> 2008 heilig verklaard<br />

omwille van zijn genezen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n.<br />

De kapel en zijn geboortehuis zijn dagelijks<br />

geopend van 9.00 tot 18.00 uur. Steek hier<br />

gerust een kaarsje op. Wie weet, brengt het<br />

geluk!<br />

9


Schipperskerk<br />

Sterre <strong>de</strong>n Zeeple<strong>in</strong> 12, 6124 AR Grevenbicht<br />

T. 046-485 1597<br />

S<strong>in</strong>t Pancratiuskerk<br />

Pancratiusstraat 41, Heerlen<br />

Kerk <strong>in</strong> Holset<br />

Holset 64, 6295 ND Holset<br />

H. Gerlachuskerk<br />

On<strong>de</strong>rstestraat 1, 6301 KA<br />

Houthem St.-Gerlach<br />

Abdij Rolduc<br />

Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkra<strong>de</strong><br />

T. 045-54 66 888<br />

Re<strong>de</strong>mptoristenklooster kapel, Wittem<br />

10 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

St. Salviuskerk<br />

Platz 2, 6141 AT Limbricht, T. 046-451 5595<br />

S<strong>in</strong>t Servaas kerk<br />

Parochiebureau, Keizer Karelple<strong>in</strong> 3<br />

6211 TC Maastricht, T. 043-321 2082<br />

Onze Lieve Vrouwenbasiliek<br />

Onze Lieve Vrouweple<strong>in</strong> 7, 6211 HD Maastricht<br />

Basiliek van het H. Sakrament<br />

Markt, Meersen<br />

Karelhoeve (Kapel van Pater Karel)<br />

Pater Car Houbenstraat 9, 6151 ET<br />

Munstergeleen, T. 046-452 5242<br />

St. Michielskerk<br />

Ou<strong>de</strong> Markt, 6131 EN Sittard<br />

T. 046-458 0636<br />

St. Petruskerk<br />

Kerkple<strong>in</strong> 1, 6131 ES Sittard<br />

Basiliek O.L. Vrouw van het H. Hart<br />

Ou<strong>de</strong> Markt 3, 6131 EN Sittard<br />

T. 046-451 5141<br />

Amelbergabasiliek<br />

Salvatorple<strong>in</strong> 1, Susteren<br />

H. Cunibertuskerk te Wahlwiller<br />

Ou<strong>de</strong> Baan 23, 6286 BD Wahlwiller<br />

Re<strong>de</strong>mptoristen Klooster Wittem<br />

Wittemer Allee 32, 6286 AB Wittem<br />

T. 043-450 1741<br />

<strong>Spiritueel</strong> erfgoed<br />

Basiliek van het H. Sakrament, Meersen<br />

Weetje > ‘Basiliek’ is een eretitel die verleend wordt aan een kerk,<br />

bijvoorbeeld voor een bekend be<strong>de</strong>vaartsoord of voor een kerk met een<br />

bijzon<strong>de</strong>r verle<strong>de</strong>n of een bijzon<strong>de</strong>re functie of betekenis.<br />

De eerste kerk die <strong>in</strong> Ne<strong>de</strong>rland tot basilica m<strong>in</strong>or werd verheven was <strong>in</strong><br />

1883 <strong>de</strong> Onze Lieve Vrouw van het H. Hart te Sittard. In 1947 kreeg <strong>de</strong><br />

H. Remigius te Meerssen ook <strong>de</strong>ze eretitel.<br />

Weetje > Wegkruisen en kapelletjes op kruispunten zijn kenmerkend voor het<br />

<strong>Limburg</strong>se land. Sommige van <strong>de</strong>ze kle<strong>in</strong>e monumentjes zijn al eeuwenoud. Een wegkruis is<br />

een ge<strong>de</strong>nkteken dat wordt neergezet naar aanleid<strong>in</strong>g van do<strong>de</strong>lijke ongevallen op <strong>de</strong> plaats<br />

van het wegkruis of als symbool dat bescherm<strong>in</strong>g biedt tegen bijvoorbeeld natuurrampen.<br />

11


Landschap<br />

& Wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

Volg het ritme<br />

van uw voetstappen!<br />

Een wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g is een uitsteken<strong>de</strong> manier om <strong>de</strong> spiritualiteit <strong>in</strong> uzelf te<br />

ont<strong>de</strong>kken. Frisse lucht, een groene omgev<strong>in</strong>g en het ritme van uw<br />

voetstappen geven diepere gedachten volop <strong>de</strong> ruimte. <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> staat<br />

bekend om haar schitteren<strong>de</strong> natuur. Niet alleen het prachtige heuvelland<br />

biedt vele wan<strong>de</strong>lmogelijkhe<strong>de</strong>n, ook <strong>de</strong> rest van <strong>de</strong> regio mag er zijn!<br />

De natuur <strong>in</strong><br />

Wat dacht u bijvoorbeeld van <strong>de</strong> Brunssummerhei<strong>de</strong>,<br />

het grootste aaneengesloten<br />

hei<strong>de</strong>gebied van <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>? Zelfs <strong>de</strong><br />

ervaren wan<strong>de</strong>laar kan hier urenlang<br />

vertoeven zon<strong>de</strong>r een passant te ontmoeten.<br />

Vlakbij <strong>de</strong> Brunssummerhei<strong>de</strong>, <strong>in</strong> het<br />

Schutterspark te Brunssum, kunt u het<br />

contact met <strong>de</strong> natuur letterlijk voelen.<br />

Met uw voeten! Hier v<strong>in</strong>dt u namelijk het<br />

eerste Blote Voeten Pad van <strong>Limburg</strong>, een<br />

tocht van 3 kilometer over verschillen<strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rgron<strong>de</strong>n (van half april tot half<br />

oktober). Een sensatie voor <strong>de</strong> voeten én een<br />

bijdrage aan een betere doorbloed<strong>in</strong>g en een<br />

betere loophoud<strong>in</strong>g.<br />

12 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Langs religieus erfgoed<br />

Wan<strong>de</strong>lt u liever <strong>in</strong> een stadse omgev<strong>in</strong>g,<br />

terwijl u on<strong>de</strong>rweg geniet van het vele spirituele<br />

erfgoed dat <strong>Limburg</strong> rijk is? Ga dan<br />

voor een stadswan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g naar Echt-Susteren<br />

of het historische Sittard. Bijzon<strong>de</strong>r is ook <strong>de</strong><br />

wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g langs heilige huizen <strong>in</strong> Valkenburg<br />

(route verkrijgbaar bij <strong>de</strong> VVV). U bezoekt<br />

tij<strong>de</strong>ns <strong>de</strong> tocht on<strong>de</strong>r meer twee kerken die<br />

als een ‘Gesammtkunstwerk’ zijn te beschouwen:<br />

<strong>de</strong> H. Gerlachuskerk en <strong>de</strong> H. Josephkerk.<br />

In Munstergeleen is een speciale wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g<br />

uitgezet ter ere van Pater Karel, die<br />

langs diverse plekken voert die her<strong>in</strong>neren<br />

aan <strong>de</strong> heilige, zoals zijn geboortehuis en <strong>de</strong><br />

kapel.<br />

Prachtige tu<strong>in</strong>en<br />

Heel bijzon<strong>de</strong>r zijn ook <strong>de</strong> vele tu<strong>in</strong>en <strong>in</strong><br />

<strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. In diverse dorpen en ste<strong>de</strong>n<br />

v<strong>in</strong>dt u <strong>de</strong> typische ‘heemtu<strong>in</strong>en’, waar u<br />

heerlijk kunt wan<strong>de</strong>len tussen <strong>de</strong> - vaak<br />

<strong>in</strong>heemse - flora en fauna. In Kerkra<strong>de</strong> en<br />

Elsloo mag u een bezoek aan <strong>de</strong> botanische<br />

tu<strong>in</strong>en zeker niet overslaan. Daarnaast zijn er<br />

meer<strong>de</strong>re parken waar u vaak niet alleen<br />

kunt genieten van <strong>de</strong> natuur, maar ook van<br />

beel<strong>de</strong>n<strong>de</strong> kunst. U v<strong>in</strong>dt ze on<strong>de</strong>r meer <strong>in</strong><br />

Beek, Landgoed Genbroek, Bocholtz, kasteel<br />

De Bongard, Susteren beel<strong>de</strong>ntu<strong>in</strong> Suëstra,<br />

Eijs<strong>de</strong>n Kasteel Eijs<strong>de</strong>n en Wijlre tu<strong>in</strong> kasteel<br />

Wijlre.<br />

Landschap & Wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

Blote Voeten Pad, Brunssum<br />

De bekendste tu<strong>in</strong>en van <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

liggen echter <strong>in</strong> <strong>de</strong> gemeente Landgraaf: <strong>de</strong><br />

wereldtu<strong>in</strong>en van Mondo Ver<strong>de</strong>, waar u <strong>de</strong><br />

mooiste tu<strong>in</strong>en van <strong>de</strong> wereld <strong>in</strong> één dag<br />

kunt zien.<br />

13


Landgoed Genbroek<br />

Kasteel Genbroekstraat 18, 6191 KT Beek<br />

T. 046-437 0695<br />

Schutterspark<br />

Hei<strong>de</strong>straat, Parkeerplaats P2, 6443 VZ<br />

Brunssum, T. 045-564 1341<br />

Blotevoetenpark<br />

Ganzepol, 6442 PZ Brunssum<br />

T. 046-4754643<br />

Stadswan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g Echt-Susteren<br />

Duur > 1,5 uur Prijs > € 3,50 p.p. (m<strong>in</strong>. 15<br />

personen) Informatie VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

T. 0900- 555 9798 (€ 1,- p.g.)<br />

Kasteel Eijs<strong>de</strong>n<br />

Graaf <strong>de</strong> Geloeslaan 8, 6245 AS Eijs<strong>de</strong>n<br />

T. 043-409 1275<br />

Botanische Tu<strong>in</strong> Elsloo<br />

Maasberg 1, 6180 AB Elsloo T. 046-437 3778<br />

Pater Karel kapel, Munstergeleen<br />

14 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Bezoekerscentrum Brunssumerhei<strong>de</strong><br />

Schaapskooiweg 99, 6414 EL Heerlen<br />

T. 045-563 0355<br />

Botanische Tu<strong>in</strong> Kerkra<strong>de</strong><br />

S<strong>in</strong>t Hubertuslaan 74, 6467 CK Kerkra<strong>de</strong><br />

T. 045-541 0470<br />

Wereldtu<strong>in</strong>en Mondo Ver<strong>de</strong><br />

Groene Wereld 10, 6372 PW Landgraaf<br />

T. 045-5350161<br />

Kasteeltu<strong>in</strong> Oud-Valkenburg<br />

Oud Valkenburg 1, 6305 AA Sch<strong>in</strong> op Geul<br />

T. 046-452 4233<br />

Kasteel <strong>de</strong> Bongard<br />

Schoolstraat 40, 6351 Simpelveld<br />

Historische stadswan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g Sittard<br />

Duur > 1,5 uur Prijs > € 3,50 p.p. (m<strong>in</strong>. 15<br />

personen). Informatie VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

T. 0900- 555 9798 (€ 1,- p.g.)<br />

Beel<strong>de</strong>ntu<strong>in</strong> Suëstra<br />

Rafaelweg 20, 6114 BZ Susteren<br />

VVV kantoor Valkenburg<br />

Th. Dorrenple<strong>in</strong> 5, 6301 DV Valkenburg a/d Geul<br />

T. 0900- 555 9798 (€ 1,- p.g.)<br />

Kasteel Wijlre / Hedge House<br />

Kasteel Wijlreweg 1, 6321 PP Wijlre<br />

T. 043-4502616<br />

Landschap & Wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

Schutterspark, Brunssum<br />

Weetje > Als u nog meer wil weten over kastelen, tu<strong>in</strong>en & parken of<br />

stadswan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen verwijzen wij u graag naar www.vvvzuidlimburg.nl of naar<br />

<strong>de</strong> Wegwijzer <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. Dit boekje neemt u gratis mee bij alle VVV<br />

kantoren <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. Daar v<strong>in</strong>dt u ook <strong>de</strong> Uitcourant <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> die<br />

maan<strong>de</strong>lijks een overzicht geeft van open<strong>in</strong>gstij<strong>de</strong>n en prijzen van attracties,<br />

evenementen en begelei<strong>de</strong> wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen.<br />

Tip > Een <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> beken<strong>de</strong> pelgrimsroute ‘het Pieterpad’ loopt door<br />

<strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. Boeken over dit on<strong>de</strong>rwerp zijn verkrijgbaar bij <strong>de</strong> VVV<br />

kantoren van <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> of www.vvvzuidlimburg.nl.<br />

15


Beleven & Doen<br />

Geef spiritualiteit<br />

<strong>de</strong> ruimte!<br />

Natuurlijk is het heerlijk om te genieten van <strong>de</strong> spirituele uit<strong>in</strong>gen van an<strong>de</strong>ren.<br />

Maar wat is fijner dan er zelf mee aan <strong>de</strong> slag te gaan? In <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> kunt<br />

u op verschillen<strong>de</strong> plekken workshops of cursussen volgen op dit gebied.<br />

En als dat wat veel van het goe<strong>de</strong> is, geniet dan langs <strong>de</strong> kant van an<strong>de</strong>re<br />

mensen die hun spiritualiteit <strong>de</strong> ruimte geven. Bijvoorbeeld tij<strong>de</strong>ns een<br />

religieus of spiritueel festival of evenement.<br />

In het Rooms-Katholieke <strong>Zuid</strong>-Limbug<br />

liggen <strong>de</strong> spirituele rituelen voor het oprapen.<br />

Of het nu gaat om een processie (ommegang)<br />

voor het bedanken/eren van een<br />

heilige, zoals <strong>de</strong> S<strong>in</strong>t Rosaprocessie <strong>in</strong> Sittard,<br />

of het opsteken van een kaarsje voor geluk:<br />

het zijn stuk voor stuk voorbeel<strong>de</strong>n van<br />

rituelen die we - ook nu nog - gebruiken om<br />

toena<strong>de</strong>r<strong>in</strong>g te zoeken tot ‘<strong>de</strong> an<strong>de</strong>re wereld’.<br />

Evenementen en festivals<br />

Veel evenementen en festivals <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<br />

<strong>Limburg</strong> hebben dan ook een religieuze<br />

oorsprong. Het alom beken<strong>de</strong> carnavalsfeest<br />

dat vroeger bedoeld was ter voorbereid<strong>in</strong>g<br />

op <strong>de</strong> vastentijd is natuurlijk het bekendste.<br />

Ook zijn er <strong>in</strong> talloze dorpen jaarlijks<br />

zogenaam<strong>de</strong> processies en dankfeesten ter<br />

ere van een heilige.<br />

16 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Denk bijvoorbeeld aan <strong>de</strong> Torenfeesten <strong>in</strong><br />

Geleen en het St. Rosafestival <strong>in</strong> Sittard, dat<br />

elk jaar op <strong>de</strong> laatste zondag van augustus<br />

wordt gehou<strong>de</strong>n. Het festival bestaat uit een<br />

processie naar <strong>de</strong> St. Rosakapel op <strong>de</strong> Kollenberg<br />

en <strong>de</strong> St. Rosakermis.<br />

Meer historisch get<strong>in</strong>te evenementen zijn<br />

<strong>de</strong> Ou<strong>de</strong> Ambachten <strong>in</strong> E<strong>in</strong>ighausen en <strong>de</strong><br />

Oogstdankfeesten <strong>in</strong> Meers.<br />

Muziekliefhebbers kunnen hun hart<br />

ophalen tij<strong>de</strong>ns het St. Brigid’s Folkfestival <strong>in</strong><br />

Noorbeek, dat helemaal <strong>in</strong> het teken staat<br />

van <strong>de</strong> Ierse folkmuziek en vernoemd is naar<br />

S<strong>in</strong>t Brigida. Op <strong>de</strong> 2e zaterdag na Pasen<br />

planten <strong>de</strong> <strong>in</strong>woners van Noorbeek jaarlijks<br />

ter ere van Sant Brigida tevens een Den <strong>in</strong><br />

<strong>de</strong> gewij<strong>de</strong> kapel bij <strong>de</strong> kerk van Noorbeek.<br />

Het Margraten Requiem is een jaarlijks<br />

openluchtconcert van topniveau op <strong>de</strong><br />

Amerikaanse begraafplaats ter her<strong>in</strong>ner<strong>in</strong>g<br />

aan <strong>de</strong> offers en <strong>de</strong> prestaties van <strong>de</strong><br />

Amerikaanse soldaten die hier hun laatste<br />

rustplaats von<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong> gemeente Ste<strong>in</strong><br />

geeft men jaarlijks door mid<strong>de</strong>l van het organiseren<br />

van het Jaarr<strong>in</strong>gfestival op 25 juli<br />

aandacht en uit<strong>in</strong>g aan <strong>de</strong> vier<strong>in</strong>g van <strong>de</strong><br />

Dag Buiten <strong>de</strong> Tijd. Het Jaarr<strong>in</strong>gfestival is<br />

een festival waar<strong>in</strong> Natuur, Cultuur, Kunst en<br />

Beleven & Doen<br />

Margraten Requiem<br />

Weetje > Een processie is een godsdienstige plechtigheid b<strong>in</strong>nen <strong>de</strong> Rooms-katholieke<br />

kerk <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van een optocht van geestelijken en an<strong>de</strong>re gelovigen die blijk geven van<br />

hun geloof en/of verer<strong>in</strong>g voor een of meer<strong>de</strong>re heiligen, waarbij allerlei kerkelijke relikwieën<br />

wor<strong>de</strong>n meegevoerd.<br />

Spiritualiteit elkaar aanraken. Verschillen<strong>de</strong><br />

culturen en hun belev<strong>in</strong>g van spiritualiteit,<br />

omgaan met <strong>de</strong> natuur en met elkaar,<br />

komen <strong>de</strong>ze dag aan bod.<br />

Musica Sacra <strong>in</strong> Maastricht is Ne<strong>de</strong>rlands<br />

topfestival, waar <strong>de</strong> vraag naar <strong>de</strong> z<strong>in</strong> van<br />

leven b<strong>in</strong>nen diverse thema’s <strong>in</strong> <strong>de</strong> vorm van<br />

<strong>de</strong> kunsten aan <strong>de</strong> or<strong>de</strong> komt. Dit 3-daagse<br />

evenement wordt jaarlijks <strong>in</strong> september<br />

georganiseerd.<br />

17


Zelf aan <strong>de</strong> slag<br />

Zelf aan <strong>de</strong> slag met spiritualiteit kunt u <strong>in</strong><br />

Het Steenhuis <strong>in</strong> Lemiers, waar u behalve<br />

voor aura- en chakraworkshops ook terecht<br />

kunt voor persoonlijkheidstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gen, steenadviezen<br />

en aurafoto’s en -read<strong>in</strong>gs. In<br />

Reikicentrum Barnhoorn <strong>in</strong> Balans te<br />

Brunssum staat alles <strong>in</strong> het teken van Reiki.<br />

Hier kunt u cursussen volgen, maar u kunt<br />

zich ook heerlijk laten verwennen met een<br />

Reiki-behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g.<br />

Uitrusten<br />

Wilt u even helemaal tot rust komen?<br />

Boek dan een vakantiewon<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Stilteplek<br />

Hof van Bommerig <strong>in</strong> Mechelen. Een <strong>in</strong>spireren<strong>de</strong><br />

locatie voor rustzoekers, mid<strong>de</strong>n <strong>in</strong> het<br />

heuvelland. Huize Damiaan <strong>in</strong> Simpelveld is<br />

een prachtig gelegen voormalig klooster <strong>in</strong><br />

Simpelveld. Het a<strong>de</strong>mt nog steeds <strong>de</strong> serene<br />

sfeer van het kloosterleven uit. In <strong>de</strong>ze<br />

groepsaccommodatie kunt u overnachten<br />

(maximaal 100 personen), maar er staan ook<br />

ruimtes ter beschikk<strong>in</strong>g om te verga<strong>de</strong>ren,<br />

feesten, mediteren, enzovoorts.<br />

Pater Karel, Munstergeleen<br />

Reikicentrum Barnhoorn<br />

Rid<strong>de</strong>r Vosstraat 14, 6441 SZ Brunssum<br />

T. 045-532 4357<br />

Het Steenhuis<br />

Lemiers-Rijksweg 104 A, 6295 AR Lemiers-Vaals<br />

T. 043-601 3823<br />

Stilteplek Hof van Bommerig<br />

Bommerigerweg 30, 6281 BT Mechelen<br />

T. 043-455 3447<br />

Huize Damiaan<br />

Pater Damiaanstraat 38, 6369 SV Simpelveld<br />

T. 045-544 0000<br />

Meer spirituele activiteiten<br />

v<strong>in</strong>dt u bij:<br />

Quantum Touch<br />

Dorpsstraat 28, 6181 GX Elsloo<br />

T. 046-437 0509<br />

> Workshops energetische heal<strong>in</strong>g<br />

Praktijk voor Counsell<strong>in</strong>g & Yoga<br />

Dorpsstraat 32, 6261 NJ Mheer<br />

T. 043-4573299<br />

> Yoga > Meditatie<br />

Geluk is een keuze<br />

(Persoonlijke coach<strong>in</strong>g & Polyernergetica)<br />

Mariska van <strong>de</strong>r Werf, Ou<strong>de</strong> Heirbaan 4a,<br />

6286 AM Gulpen, T. 043-4503316<br />

> Workshop ‘Energiemanagement’<br />

> Aanbod ‘Vitaliteitsweek’<br />

Beleven & Doen<br />

Stilteplek Hof van Bommerig, Mechelen<br />

Weetje > Een heilige is <strong>in</strong> het christendom een persoon die bijzon<strong>de</strong>r<br />

rechtschapen en gelovig heeft geleefd. Met <strong>de</strong> heiligverklar<strong>in</strong>g van Pater Karel<br />

Houben, kreeg <strong>Limburg</strong> zijn 16e heilige <strong>in</strong> <strong>de</strong> geschie<strong>de</strong>nis. Daarbij geldt als<br />

criterium dat <strong>de</strong> betreffen<strong>de</strong> heilige <strong>in</strong> het gebied van <strong>de</strong> huidige prov<strong>in</strong>cie<br />

<strong>Limburg</strong> geboren is, er begraven ligt óf er langere tijd gewoond heeft.<br />

18 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> 19


Wellness<br />

& Onthaasten<br />

Lichaam en geest<br />

<strong>in</strong> balans<br />

Wellness is een comb<strong>in</strong>atie van actief en passief werken aan uw lichamelijk en<br />

geestelijk welbev<strong>in</strong><strong>de</strong>n. In <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> v<strong>in</strong>dt u diverse wellness-centra waar<br />

ontspann<strong>in</strong>g en onthaast<strong>in</strong>g voorop staan. Na een ontspannen saunabezoek,<br />

een heerlijke massage, een behan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g met heilzame krui<strong>de</strong>n of een bad <strong>in</strong><br />

’40.000 jaar jong water’ zijn lichaam en geest <strong>in</strong> no-time weer helemaal <strong>in</strong><br />

balans. Zeker <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met een verfrissen<strong>de</strong> activiteit zoals een<br />

wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g, fietstocht of een lichte lunch!<br />

Het bekendste wellnesscentrum is Thermae<br />

2000 <strong>in</strong> Valkenburg op <strong>de</strong> top van <strong>de</strong><br />

Cauberg. Geniet van <strong>de</strong> tropische warmte<br />

van <strong>de</strong> thermale ba<strong>de</strong>n, doezel weg tij<strong>de</strong>ns<br />

een Ayurvedische massage of geef uw<br />

lichaam een gezondheidskick <strong>in</strong> een van <strong>de</strong><br />

vele sauna’s en stoomba<strong>de</strong>n. U kunt er zelfs<br />

overnachten <strong>in</strong> het luxe hotel. Ook na een<br />

bezoek aan Thermen Born voelt u zich als<br />

herboren. Hier v<strong>in</strong>dt u naast diverse traditionele<br />

sauna- en beautyfaciliteiten ook een<br />

hamam en een buitenzwembad.<br />

Wellness op bijzon<strong>de</strong>re locaties<br />

In <strong>de</strong> sfeervolle ambiance van een mid<strong>de</strong>leeuws<br />

kasteel genieten van een wellnesskuur?<br />

Dat kan <strong>in</strong> Kasteel Vaalsbroek en<br />

Château St. Gerlach, twee zeer exclusieve<br />

hotel-restaurants waar u als gast van top tot<br />

teen <strong>in</strong> <strong>de</strong> watten wordt gelegd. Ook <strong>in</strong><br />

Parkhotel Rood<strong>in</strong>g en hotel Ons Epen kunt u<br />

uw wellnessbezoek comb<strong>in</strong>eren met een<br />

overnacht<strong>in</strong>g. Zo v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> Ons Epen een<br />

saunalandschap <strong>in</strong> vakwerkstijl, compleet<br />

met F<strong>in</strong>se Almsauna, Bio-sauna en belev<strong>in</strong>gsdouches.<br />

Parkhotel Rood<strong>in</strong>g biedt u ver<strong>de</strong>r<br />

nog een beautysalon en fitnessruimte.<br />

Thermen Born<br />

Langereweg 21a, 6121 SB Born, T. 046-481 8670<br />

Hotel Ons Epen<br />

Wilhelm<strong>in</strong>astraat 1, 6285 AS Epen<br />

T. 043-455 1268<br />

Kasteel Vaalsbroek<br />

Vaalsbroek 1, 6291 NH Vaals, T. 043-308 9308<br />

Thermae 2000<br />

Cauberg 27, 6301 BT Valkenburg<br />

T. 043-609 2001<br />

Spa & Wellness Château St. Gerlach<br />

Joseph Corneli Allee 1, 6301 KK Valkenburg<br />

T. 043-608 8888<br />

Parkhotel Rood<strong>in</strong>g<br />

Neerhem 68, 6301 CJ Valkenburg<br />

T. 043-601 3240<br />

Wellness & Onthaasten<br />

Vrouw <strong>in</strong> helend water<br />

Meer Wellness activiteiten v<strong>in</strong>dt u bij:<br />

Instituut Bergeanne<br />

Drievogelstraat 149a, 6466 GK Kerkra<strong>de</strong><br />

T. 045-571 1636 > Schoonheids- en lichaamsbehan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen<br />

> Massages<br />

De Witte Keizer<strong>in</strong><br />

Hennebergweg 1, 6369 BL Simpelveld,<br />

T. 045-544 5051. (Activiteiten mogelijk via Ponsen<br />

Gezondheid & Wellness en <strong>de</strong> praktijk van mevr.<br />

Thissen-Meijs). Aanbod on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re: > (Therapeutische)<br />

massages > K<strong>in</strong>esiologie > Aromatherapie<br />

> Reiki > Voed<strong>in</strong>gsadviezen- en therapie<br />

Landal Hoog Vaals, Beauty-Center<br />

Randweg 21, 6291 DC Vaals, T. 043-306 8384<br />

> Massages > Hand en voet verzorg<strong>in</strong>g<br />

> Lichaamsbehan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>g > Beauty<br />

arrangementen > Sauna en Turks Stoombad<br />

20 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> 21


Belev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels<br />

Op zoek naar een<br />

(ont)spannend<br />

<strong>Limburg</strong>s ca<strong>de</strong>au<br />

Neem eens écht <strong>de</strong> tijd en zorg voor z<strong>in</strong>gev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> comb<strong>in</strong>atie met een pure<br />

manier van leven. En bent u op zoek naar gelukmaken<strong>de</strong> belev<strong>in</strong>gsproducten?<br />

Daarvoor kunt u uitstekend terecht <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels, dé <strong>in</strong>formatie-<br />

en ca<strong>de</strong>auw<strong>in</strong>kels van VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>.<br />

Wat dacht u bijvoorbeeld van <strong>de</strong> weldadige wellness verzorg<strong>in</strong>gsproducten van Rituals? De<br />

heerlijke massageoliën, bodycrèmes en showergels laten eenie<strong>de</strong>r kennismaken met <strong>de</strong> kracht<br />

van <strong>de</strong>ze geuren<strong>de</strong> weldaad. Of <strong>de</strong>elt u liever <strong>de</strong> belev<strong>in</strong>g van <strong>de</strong> geestelijke rijkdom? U v<strong>in</strong>dt<br />

<strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels namelijk een ruime keuze aan relatiegeschenken en ca<strong>de</strong>auartikelen,<br />

die <strong>de</strong> ontvanger en gever heel gelukkig zullen maken. Denk daarbij aan <strong>in</strong>drukwekken<strong>de</strong><br />

boeken zoals ‘Pater Karel Houben - Helen<strong>de</strong> han<strong>de</strong>n’ en <strong>de</strong> boeken over <strong>de</strong> velen kapellen <strong>in</strong><br />

<strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>. Maar ook spirituele wan<strong>de</strong>l<strong>in</strong>gen, gedichtenbun<strong>de</strong>ls, streekproducten en kookboeken<br />

laten uw lief<strong>de</strong> voor het leven opbloeien. Van bijzon<strong>de</strong>re scheurkalen<strong>de</strong>rs, kaarten,<br />

<strong>Limburg</strong>se wijnen tot theelichten... Deel <strong>de</strong>ze rijkdom met an<strong>de</strong>ren en beleef <strong>de</strong> <strong>in</strong>spireren<strong>de</strong><br />

<strong>Limburg</strong>se wereld boor<strong>de</strong>vol spirituele producten. Volg, proef en ruik <strong>de</strong> tekens van geluk.<br />

Natuurlijk kunt u <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels ook terecht voor toeristische en recreatieve<br />

<strong>in</strong>formatie. Alles wat u wilt weten over <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> en omgev<strong>in</strong>g v<strong>in</strong>dt u <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong><br />

W<strong>in</strong>kel. Informatie over romantische hotelarrangementen, spannen<strong>de</strong> attracties en<br />

bewegwijzer<strong>de</strong> routes zijn voor ons dagelijkse kost.<br />

22 <strong>Spiritueel</strong> <strong>onthaasten</strong> <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

> Valkenburg, Th. Dorrenple<strong>in</strong> 5 > Epen, Julianstraat 15<br />

> Heerlen, Oranje Nassaustraat 16 > Sittard, Rosmolenstraat 2<br />

Naast <strong>de</strong> grote <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> Valkenburg, Epen, Heerlen<br />

en Sittard bie<strong>de</strong>n al onze VVV servicepunten een beperkte<br />

selectie uit <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels aan.<br />

Belev<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels<br />

Weetje > Ook <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> wor<strong>de</strong>n religieuze producten vervaardigt.<br />

In het Re<strong>de</strong>mptoristen klooster te Wittem v<strong>in</strong>dt het Gerardus Wittems kloosterbier zijn oorsprong.<br />

Tot 1952 bloei<strong>de</strong> hier nog <strong>de</strong> e<strong>de</strong>le brouwkunst. Tegenwoordig brouwt <strong>de</strong> Gulpener<br />

bierbrouwerij dit bijzon<strong>de</strong>re kloosterbier geheel volgens <strong>de</strong> authentieke receptuur van <strong>de</strong><br />

broe<strong>de</strong>rs. Dit product is tevens ook verkrijgbaar <strong>in</strong> <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels <strong>in</strong> <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>.<br />

Kom naar <strong>de</strong> <strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kel en laat u verrassen,<br />

verlei<strong>de</strong>n en verbazen door <strong>de</strong>ze unieke regio.<br />

23


Colofon<br />

Deze brochure is een uitgave van VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>.<br />

Wij hebben <strong>de</strong>ze brochure met <strong>de</strong> meeste zorg<br />

samengesteld. Alle <strong>in</strong>formatie hier<strong>in</strong> wordt echter<br />

verstrekt zon<strong>de</strong>r aansprakelijkheid onzerzijds.<br />

VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong> 2008.<br />

Coord<strong>in</strong>atie, algemene tekst<br />

VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>, Patricia Hendriks;<br />

Wendy van Zanten; Marloes Beurskens PR &<br />

Communicatie, Sittard<br />

Fotografie VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong>;<br />

Thermae 2000, Willy Opreij<br />

Vormgev<strong>in</strong>g Het Vormlab, Heerlen<br />

Kartografie Anyway Productions, He<strong>in</strong>kenszand<br />

Druk Kont<strong>in</strong>u Pr<strong>in</strong>t<strong>in</strong>g Support, Sittard<br />

Hoofdsponsor VVV <strong>Zuid</strong>-<strong>Limburg</strong><br />

Holland Cas<strong>in</strong>o<br />

Meer <strong>in</strong>formatie<br />

<strong>Limburg</strong> W<strong>in</strong>kels<br />

> Valkenburg, Th. Dorrenple<strong>in</strong> 5<br />

> Epen, Julianastraat15<br />

> Heerlen, Oranje Nassaustraat 16<br />

> Sittard, Rosmolenstraat 2<br />

Of bezoek een van onze an<strong>de</strong>re vestig<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />

Echt, Plats 1, Gulpen, Dorpsstraat 27, VVV/ANWB<br />

Landgraaf of Simpelveld, Markt 1 of een van <strong>de</strong><br />

VVV-servicepunten bij u <strong>in</strong> <strong>de</strong> buurt!<br />

Telefonische <strong>in</strong>formatie tij<strong>de</strong>ns kantooruren<br />

T. 0900- 555 9798 (€ 1 per gesprek)<br />

E. <strong>in</strong>fo@vvvzuidlimburg.nl<br />

I. www.vvvzuidlimburg.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!