Pension Invest Plan - VAPZ brochure (pdf) - BNP Paribas Fortis

bnpparibasfortis.be

Pension Invest Plan - VAPZ brochure (pdf) - BNP Paribas Fortis

Pension Invest Plan

Vrij Aanvullend Pensioen

voor Zelfstandigen

Maak vandaag werk

van een goed pensioen

professionelen


Pension

Invest

Plan - VAPZ

Uw pensioenplanning

snel geregeld.

Met één jaarlijkse

inspanning regelt

u een deel van uw

pensioenplanning

2 Professionelen

Het maandelijkse wettelijke minimumpensioen

voor een zelfstandige

met een volledige beroepsloopbaan

bedraagt momenteel (01/09/2011):

| 1.007,10 eUr voor alleenstaanden

of zelfstandigen in een

tweeverdienersgezin;

| 1.310,30 eUr voor een gezin

met één kostwinner (Bron: Het

rijksinstituut voor de sociale

Verzekeringen der Zelfstandigen).


onthutsend lage bedragen, niet? Gelukkig

kunt u met een specifieke pensioenvoorziening

zelf zorgen voor de

onmisbare aanvulling op uw wettelijk

pensioen. Met het pension invest plan -

Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen

(VApZ), een verzekeringsproduct

van AG insurance, aangeboden

door Bnp paribas fortis,

realiseert u immers met

één enkele inspanning per

jaar een belangrijk deel

Zorg zelf voor een

van uw pensioenplanning.

aanvulling op uw

op een flexibele, eenvou-

wettelijk pensioen

dige en fiscaal aantrekkelijke

manier.

pension invest plan - VApZ 3


Forse

besparingen

Bespaar

op uw belastingen en sociale bijdragen.

Maak werk van een

goed inkomen, ook

op pensioen

4 Professionelen

Met een pension invest plan - Vrij

Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen

maakt u op een heel overzichtelijke

wijze werk van een goed inkomen

wanneer u op pensioen zult zijn.

| U kunt maximaal 8,17% van uw

referentie-inkomen investeren

met een absoluut maximum van

2.962,88 EUR voor 2012. Dit maximum

bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

Uw referentie-inkomen is doorgaans

de basis voor de berekening van uw

sociale bijdragen. Het komt overeen


Samengevat

met het geïndexeerd nettobelastbaar

beroepsinkomen van 3 jaar geleden.

| U kiest welk percentage van uw

referentie-inkomen u jaarlijks wenst

te investeren en dit via maandelijkse

of jaarlijkse stortingen. Dat kan al

vanaf 100 eUr op jaarbasis.

| De gestorte premies zijn aftrekbaar

als beroepskosten in het jaar van

de storting tegen de marginale

aanslagvoet (op voorwaarde dat u

sociale bijdragen betaalt). Uw fiscaal

voordeel kan oplopen tot 50%.

| Na drie jaar verminderen de

gestorte premies ook in belangrijke

mate de berekeningsbasis voor uw

sociale lasten. Uw sociale bijdragen

worden immers berekend op uw

beroepsinkomen (van 3 jaar geleden)

na aftrek van de premies voor uw

pension invest plan - VApZ.

| Meteen bij elke premiestorting kent

u het opgebouwde kapitaal. Goed om

te weten: op uw premies voor pension

invest plan – VApZ betaalt u geen

premietaks van 1,1%.

U recupereert meer dan de helft van uw

premiestortingen via het directe belasting-

voordeel en de uitgespaarde sociale bijdragen.

Uw eigen netto-inspanning bedraagt slechts

1/3 van de gestorte premie.

pension invest plan - VApZ 5


6 Professionelen


Uw

pensioen

later

Een goede aanvulling

op uw pensioen van straks.

| Elke premie die u stort, resulteert

in een vooraf bekend, gegarandeerd

eindkapitaal.

| Dit eindkapitaal wordt nog eens

extra verhoogd met de eventuele

jaarlijkse winstdeling.

| Winstdelingen zijn volledig

vrijgesteld van personenbelasting;

de eindkapitalen genieten het fiscale

voordeelstelsel van de fictieve

rente.

pension invest plan - VApZ 7


Uw

vragen

BNP Paribas Fortis

zorgt voor de juiste antwoorden.

Bescherm uw

nabestaanden

8 Professionelen

Kan ik een overlijdensdekking opnemen

in mijn Pension Invest Plan - VAPZ?

Binnen uw pension invest plan – VApZ

kunt u ook een overlijdensdekking

inbouwen. Zo zijn ook uw nabestaanden

beschermd als u iets zou overkomen.

Het pension invest plan – VApZ

voorziet zelfs twee opties: het "Minimum

Kapitaal" en het "supplementair

Kapitaal". Uw gesprekspartner zal u

graag informeren over de oplossing

die u het beste past.


Investeer jaarlijks tot 910 EUR

Mag ik een Pension Invest Plan - VAPZ

combineren met pensioensparen?

Uiteraard. pensioensparen via bijvoorbeeld

pension invest plan staat open

voor loontrekkenden, ambtenaren en

zelfstandigen. U kunt de fiscale voordelen

ervan perfect combineren met

de voordelen van een pension invest

plan – VApZ. in 2012 mocht u in het

kader van pensioensparen tot 910 eUr

investeren. Dit bedrag wordt jaarlijks

geïndexeerd.

pension invest plan - VApZ 9


Uw vragen

Een combinatie met

langetermijnsparen

is perfect mogelijk

10 Professionelen

Mag ik een Pension Invest Plan - VAPZ

combineren met langetermijnsparen?

inderdaad. net als bij pensioensparen

staat langetermijnsparen via een

gewoon pension invest plan open

voor loontrekkenden, ambtenaren

en zelfstandigen. ook hier kunnen

beide fiscale voordelen gecombineerd

worden. in 2012 mag u in het kader

van langetermijnsparen tot 2.200 eUr

investeren. ook dit bedrag wordt jaarlijks

geïndexeerd. Wel even opletten:

uw inspanningen voor een pension

invest plan moeten de korf van het

langetermijnsparen delen met bijvoorbeeld

de kapitaalsaflossingen voor

een hypothecair krediet en de premies

voor bepaalde levensverzekeringen.

Uw gespreksparter bij

Bnp paribas fortis zal u meer uitleg

geven over de optimale benutting van

alle aftrekposten in het kader van

pensioenopbouw.


pension invest plan plan - VApZ 11


Uw vragen

Hoe wordt het bijeengespaarde kapitaal

uitgekeerd?

Het pension invest plan – VApZ biedt

u de keuze:

| u kunt uw kapitaal in zijn geheel

opvragen. Dat kan kosteloos vanaf uw

60ste verjaardag;

| u kunt het kapitaal laten omzetten

naar een levenslange rente. Dat

kan al zodra de rente op jaarbasis

minimaal 500 eUr bedraagt. De

combinatie wettelijk pensioen +

levenslange rente verzekert u van een

vast inkomen zolang u leeft.

Haal maximaal profijt uit

de fiscale aftrekmogelijkheden

12 Professionelen

Wie kan een Pension Invest Plan -

VAPZ sluiten?

Het pension invest plan – VApZ is

gereserveerd voor:

| zelfstandigen die sociale bijdragen

betalen;

| vrije beroepen;

| zelfstandige bedrijfsleiders;

| de meewerkende partner met

maxistatuut;

| de zelfstandige helper;

| de zelfstandige in bijberoep.


De combinatie

wettelijk pensioen +

levenslange rente

verzekert u van

een vast inkomen

zolang u leeft

Kan ik het al gespaarde kapitaal in

een Pension Invest Plan - VAPZ ook

gebruiken voor andere doeleinden?

Met een pension invest plan – VApZ

kunt u:

| een voorschot krijgen;

| uw contract in pand geven ter

dekking van een hypothecair krediet

voor het kopen, bouwen of renoveren

van een onroerend goed in de

europese Unie;

| de waarborg "overlijden" gebruiken

voor het dekken van een hypothecair

krediet voor het kopen, bouwen of

renoveren van een onroerend goed in

de europese Unie.

Hoe zorg ik ervoor elk jaar maximaal

profijt te halen uit de fiscale aftrekmogelijkheden?

Het inkomen van een zelfstandige,

vrij beroep enz. kan van jaar tot jaar

verschillen. fiscale optimalisatie is

dus iets moeilijker dan voor loontrekkenden.

Toch voorziet AG insurance

een comfortabele formule. U hoeft ons

daarvoor elk jaar slechts uw referentie-inkomen

mee te delen. Uw persoonlijke

adviseur vertelt

u meer over deze comfortformule

waarbij wij alles

Wij regelen

regelen voor een maximale

alles voor een

belastingaftrek.

maximale

belastingaftrek

pension invest plan - VApZ 13


Alles

weten

over

pension invest

plan - VApZ

Een goede keuze

en duidelijke informatie.

Un aanvraag is

simpel

14 Professionelen

Een goede keuze begint voor

BNP Paribas Fortis bij heldere,

duidelijke informatie:

| kom langs in het kantoor (op

afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.);

| bel ons op tel. 02 433 43 31

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.);

| surf naar

www.bnpparibasfortis.be/vapz.


Meer info

Wilt u een duidelijke en objectieve kijk op uw

complete financiële situatie na uw carrière?

praat er gerust eens over met uw vertrouwde

gesprekspartner bij Bnp paribas fortis. Wij

bekijken samen met u de compleetste pensioenstrategie,

inclusief gepersonaliseerde

cijfervoorbeelden voor uw belastingbesparing,

enz. Daartoe is het handig als wij beschikken

over het meest recente trimestriële vervaldagbericht

van de betaling van uw sociale bijdragen

aan uw sociale Verzekeringskas.

pension invest plan - VApZ 15


Advies?

Informatie?

Verrichtingen?

Bnp paribas fortis is er voor u.

Kantoren

Telefoon

Internet

GSM

pension invest plan-VApZ en pension invest plan zijn verzekeringsproducten van

AG insurance nv, e. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel,

rpr Brussel, BTW Be 0404.494.849 aangeboden

door Bnp paribas fortis.

Deze brochure werd gedrukt

op 100% gerecycleerd

papier met het

Europees Ecolabel

fortis Bank nv

Warandeberg 3

1000 Brussel

rpr Brussel

BTW Be0403.199.702

fsMA-nr. 25.879 A

Kom langs in het kantoor

(op afspraak ma-vrij tot 19 u.; za 9-12 u.)

Bel ons op tel. 02 433 43 31

(ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Surf naar www.bnpparibasfortis.be

(alle dagen, 24 u. op 24)

Surf mobiel naar m.bnpparibasfortis.be

(alle dagen, 24 u. op 24)

Bnp paribas fortis is de commerciële benaming van fortis Bank nv, ingeschreven

en handelend als verzekeringsagent onder het fsMA-nr. 25.879 A voor AG insurance nv.

Bnp paribas fortis biedt de verzekeringsproducten van AG insurance aan.

AG insurance nv

e. Jacqmainlaan 53

1000 Brussel

rpr Brussel

BTW Be0404.494.849

V.U. : francis peene,

fortis Bank nv,

Warandeberg 3,

1000 Brussel

in9567 i 04-2012 i 17482 Made in BNP Paribas • Media Processing

More magazines by this user
Similar magazines