22.08.2013 Views

Folder Duits theater - deSingel

Folder Duits theater - deSingel

Folder Duits theater - deSingel

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Drie <strong>Duits</strong>e<br />

tOpprODucties<br />

in 1 seiZOen!<br />

vr 29, ZA 30 jAn 2010<br />

Heiner<br />

gOeBBels &<br />

tHe HilliArD<br />

ensemBle<br />

I went to the<br />

house but did<br />

not enter<br />

€ 30 basis / € 25 -25/65+ / € 8 -19 jaar<br />

ZA 13, ZO 14 FeB 2010<br />

jürgen<br />

gOscH<br />

DeutscHes<br />

tHeAter<br />

Onkel Wanja van<br />

Anton Tsjechov<br />

€ 30 basis / € 25 -25/65+ / € 8 -19 jaar<br />

DO 29, vr 30 Apr 2010<br />

cHristOpH<br />

mArtHAler<br />

rOte FABrik<br />

Platz Mangel<br />

€ 30 basis / € 25 -25/65+ / € 8 -19 jaar<br />

We hebben deze drie producties gebundeld<br />

in een abonnement waarmee u 20 % korting<br />

geniet.<br />

Heiner gOeBBels za 30 jan 2010<br />

jürgen gOscH zo 14 feb 2010<br />

cHristOpH mArtHAler vr 30 apr 2010<br />

tOtAAlprijs lOsse tickets<br />

€ 90 basis / € 75 -25/65+<br />

prijs ABOnnement<br />

€ 72 basis / € 60 -35/65+<br />

ABOnnement<br />

20% kOrting<br />

tickets: t +32 (0)3 248 28 28 / Desguinlei 25 / B-2018 Antwerpen / www.Desingel.Be


België-Belgique<br />

P.B/P.P<br />

B-09<br />

v.u. Jerry Aerts / <strong>deSingel</strong> / Desguinlei 25 / B-2018 Antwerpen<br />

Drie <strong>Duits</strong>e tOpprODucties in 1 seiZOen!<br />

Dit seizoen krijgt u de kans om drie voortreffelijke <strong>theater</strong>producties uit <strong>Duits</strong>talig Europa mee te<br />

maken. Naast uitmuntende vertolkers, kenmerken deze stukken zich door een oogverblindende<br />

scenografie en een poëtische muzikale toets.<br />

De componist/regisseur Heiner goebbels en de zangers van het Britse Hilliard ensemble<br />

brengen met i went to the house but did not enter beklijvend grootschalig muziek<strong>theater</strong>. De<br />

voorstelling put uit het werk van T. S. Eliot, Samuel Beckett en Maurice Blanchot.<br />

Verder ontdekt u ook de veel gelauwerde regie van de recent overleden regisseur jürgen<br />

gosch. Onkel wanja werd in 2008 door het gezaghebbende <strong>Duits</strong>e tijdschrift Theater Heute<br />

uitgeroepen tot dé <strong>theater</strong>revelatie van het jaar. Tekst<strong>theater</strong> pur sang!<br />

Tenslotte levert christoph marthaler met platz mangel een meesterlijke parodie op de<br />

huidige wellnesscultuur. ‘Platz Mangel’ is als een jukebox waaruit geregeld de meest diverse<br />

en hartverscheurende liederen weerklinken - van Schubert over Mahler tot Brigitte Bardot en<br />

pophits uit de jaren tachtig.<br />

meer informatie www.desingel.be<br />

Drie <strong>Duits</strong>e tOpprODucties in 1 seiZOen! / Fr<br />

<strong>deSingel</strong> is een kunstinstelling van de Vlaamse Gemeenschap en geniet de steun van de Provincie en de Stad Antwerpen.<br />

hoofdsponsor mediasponsors

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!