31.08.2013 Views

ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter De eerste deursluiter met ...

ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter De eerste deursluiter met ...

ASSA ABLOY Veiligheidsdeursluiter De eerste deursluiter met ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

<strong>Veiligheids<strong>deursluiter</strong></strong><br />

<strong>De</strong> <strong>eerste</strong> <strong>deursluiter</strong> <strong>met</strong><br />

geïntegreerde vluchtwegvergrendeling<br />

Voor een eenvoudige opwaardering van branddeuren<br />

NIEUW<br />

EN UNIEK !<br />

The global leader in<br />

door opening solutions


2<br />

Uitdaging<br />

Oplossing<br />

Branddeuren moeten<br />

zelfstandig kunnen sluiten<br />

en zijn daarom <strong>met</strong><br />

gangbare <strong>deursluiter</strong>s uitgerust.<br />

DC700G-FT: Op de verlengde<br />

glijarm en op de<br />

verlengde montageplaat<br />

van de <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong><br />

zijn<br />

het extra vergrendelpunt<br />

en de ruststroomsluitplaat<br />

geïntegreerd.<br />

<strong>De</strong> uitdaging:<br />

opwaardering van branddeuren<br />

<strong>De</strong> oplossing: <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong>s<br />

<strong>met</strong> geïntegreerde vluchtwegvergrendeling.<br />

Beheerders van gebouwen moeten branddeuren vaak<br />

uitrusten <strong>met</strong> een elektrisch bediende vergrendeling.<br />

Dit kan bij een wijziging van de bestemming van het<br />

gebouw of bij de komst van een nieuwe huurder<br />

het geval zijn. Branddeuren moeten over een typegoedkeuring<br />

beschikken. Bij upgrade van dergelijke<br />

deuren is voorzichtigheid aan de orde: in België mogen<br />

branddeuren niet volledig doorboord worden; in<br />

Duitsland bestaat het gevaar dat de toelating van de<br />

officiële goedkeuringsinstanties al vervalt bij het boren<br />

op een verkeerde plaats.<br />

Wijzigingen niet langer toegestaan<br />

Namelijk, conform de mededeling van het Duitse Institut<br />

für Bautechnik (DIBt) op 1.12.2009 “Toegestane<br />

wijzigingen en uitbreidingen van brandschotten en<br />

brandschotten <strong>met</strong> rookwerende eigenschappen”, vervalt<br />

de algemene mogelijkheid tot het opwaarderen<br />

van vluchtdeurvergrendeling op branddeuren.<br />

Bij nieuwe goedkeuringen sinds januari 2010 dient de<br />

mogelijkheid tot toekomstige uitrusting <strong>met</strong> een magneet<br />

- of gelijkaardig product - reeds vastgelegd te zijn<br />

in de typegoedkeuring van de deur in het zogenaamde<br />

document A. Bovendien dienen geschikte bevestigingspunten<br />

voorzien te zijn, wat een upgrade gevoelig<br />

bemoeilijkt.<br />

<strong>De</strong> uitdaging bestaat er dus in een veilige en praktische<br />

oplossing te vinden voor een de opwaardering van een<br />

branddeur, zonder dat deze inboet aan eigenschappen<br />

van eerder verkregen typegoedkeuringen.<br />

<strong>Veiligheids<strong>deursluiter</strong></strong><br />

Voor dergelijke opwaardering van branddeuren heeft<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> een geïntegreerde oplossing bedacht,<br />

waarvoor tevens een patent werd aangevraagd:<br />

<strong>De</strong> <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong> DC700G-FT is<br />

de <strong>eerste</strong> CAM-<strong>deursluiter</strong> uitgerust <strong>met</strong> een ruststroomsluitplaat<br />

(vluchtopener) en een dagslot.<br />

Hoe werkt dit? <strong>De</strong> montageplaat en glijarm van DC700<br />

uit het standaardassortiment van <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> werden<br />

langer gemaakt. In de verlengde glijarm werd een ruststroomsluitplaat<br />

ingebouwd en op de verlengde montageplaat<br />

van de <strong>deursluiter</strong> is het dagslot bevestigd,<br />

dat via de voornoemde elektrische sluitplaat de deur<br />

vergrendelt.


3 Functie<br />

Een vergrendelde deur<br />

kan altijd aan de hand van<br />

een vluchtdeurbesturing<br />

worden ontgrendeld.<br />

<strong>De</strong> <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong><br />

kan<br />

ook bij een opwaardering<br />

door middel van toegangscontrole<br />

van branddeuren<br />

worden gebruikt.<br />

<strong>De</strong> bevestiging van <strong>deursluiter</strong>s<br />

op deurblad en<br />

omlijsting van branddeuren<br />

bij aanwending van<br />

montageplaat A120.<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links).<br />

Aantrekkelijk design,<br />

extra functies<br />

Bovenop de opwaardering van branddeuren <strong>met</strong> noodvergrendeling<br />

(en vluchtwegtechniek) openen de <strong>ASSA</strong><br />

<strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong>s ook nieuwe mogelijkheden:<br />

vergrendeling bij de upgrade van een toegangscontrole<br />

bij branddeuren en vergrendeling van sasdeuren.<br />

<strong>De</strong> <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong> weet te bekoren<br />

142<br />

65<br />

222 45<br />

42<br />

16<br />

160<br />

dankzij zijn aantrekkelijk geïntegreerd design en vormt<br />

in vergelijking <strong>met</strong> andere oplossingen voor brand- en<br />

nooduitgangen de esthetisch meest geslaagde oplossing.<br />

Het spreekt vanzelf dat de DC700G-FT eveneens<br />

alle voordelen van <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> <strong>deursluiter</strong>s bezit op<br />

het niveau van techniek, comfort en betrouwbaarheid.<br />

Bij initiële aanwending van montageplaat A120, kunnen<br />

bestaande boorgaten voor veiligheids<strong>deursluiter</strong><br />

DC700G-FT aangewend worden! Via speciale montageplaten<br />

kan u bovendien ook de beschikbare boorgaten<br />

van de glijarm gebruiken. <strong>De</strong> goedkeuring als<br />

branddeur blijft ook na de upgrade behouden!


4 Technische<br />

specificaties<br />

F<br />

40,5<br />

59<br />

31<br />

66,5<br />

114<br />

65<br />

DC700G-FT<br />

16<br />

Abloy OY<br />

PO Box 108<br />

80101 Joensuu,Finland<br />

8 6 1162-CPD-0464 EN 1154:1996+A1:2002 3 1 1 4<br />

3<br />

Kenmerken vluchtdeurvergrendeling<br />

∙ Houdkracht van 2000 N<br />

∙ Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en<br />

17 mm<br />

∙ Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en<br />

+6 mm<br />

∙ Dagslot (dagschoot) kan verticaal versteld worden<br />

in stappen van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)<br />

∙ Ruststroomsluitplaat <strong>met</strong> FaFix®, verstelbaar over<br />

2 mm (0.5 mm stappen)<br />

48<br />

160<br />

10<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> DC700G-FT<br />

∙ <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> <strong>deursluiter</strong> <strong>met</strong> CAM-technologie, verlengde<br />

montageplaat en geïntegreerd dagslot, verlengde<br />

glijarm <strong>met</strong> geïntegreerde ruststroomsluitplaat<br />

∙ Geschikt voor upgrade van branddeuren<br />

∙ Gecertificeerd volgens EN 1154, kracht EN 3-6<br />

∙ Ruststroomsluitplaat 332 (getest in overeenstemming<br />

<strong>met</strong> de Duitse richtlijn voor elektrische vergrendelsystemen<br />

voor deuren in vluchtroutes)<br />

∙ Voor enkele deuren <strong>met</strong> breedte tussen 850 en<br />

1200 mm<br />

Kenmerken DC700G-FT<br />

∙ Geïntegreerde ruststroomsluitplaat 332 in verlengde<br />

glijarm<br />

∙ Geïntegreerd dagslot 807 op verlengde montageplaat<br />

∙ Met 4m aansluitkabel<br />

∙ Verzonken montage of opbouwmontage van de<br />

bedrading<br />

∙ Geschikt voor brand- en rookwerende deuren<br />

∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren<br />

∙ <strong>De</strong>urbladmontage aan scharnierzijde<br />

∙ Variabel instelbare sluitkracht<br />

∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping traploos<br />

regelbaar<br />

∙ Thermodynamische ventielen voor een consistente<br />

werking<br />

∙ Tot 14 mm in de hoogte verstelbare as<br />

∙ Standaardkleuren: zilver EV1<br />

Kenmerken glijarm<br />

∙ 2 mm in hoogte verstelbaar<br />

∙ Onzichtbare bevestiging<br />

727<br />

485 200


5 Technische<br />

specificaties<br />

DC700G-FT<br />

Technische specificaties<br />

Technische specificaties<br />

Variabel instelbare sluitkracht EN 3-6<br />

Maximale deurbreedte 850 mm - 1200 mm<br />

Rook- en brandwerende deuren Ja<br />

Draairichting deur links-/rechtshandige<br />

Montage op deurblad aan scharnierzijde Ja<br />

Sluitsnelheid Variabel tussen 170°-0°<br />

Eindslag Variabel tussen 15°-0°<br />

Openingsdemping Variabel boven 75°<br />

Openingshoek scharnierzijde ca. 170°<br />

Gecertificeerd volgens EN 1154<br />

CE gecertificeerd voor producten voor bouwdoeleinden Ja<br />

Montageplaataf<strong>met</strong>ingen zie maattekeningen<br />

Af<strong>met</strong>ingen van de glijarm<br />

Ruststroomsluitplaat<br />

zie maattekeningen<br />

Houdkracht 2000 N<br />

Aansluitspanning 12 V DC / 24 V DC<br />

Stroomafname 190 mA / 12 V; 95 mA / 24 V<br />

Tolerantie aansluitspanning +/- 10 %<br />

Temperatuurbereik -15 °C tot +40 °C<br />

Schakelcapaciteit van signalisatiecontact 24V, 1 A<br />

Terugmeldcontact, niet potentiaalvrij Ja<br />

Veiligheidsdiode Ja<br />

Gekeurd conform EltVTR*<br />

Toegelaten systeem in overeenstemming <strong>met</strong> EltVTR* effeff vluchtwegstuureenheden<br />

* EltVTR: Duitse "Richtlinie über elektrische verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen"<br />

Specificaties voor DC700G-FT Toebehoren: Kleur:<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> <strong>deursluiter</strong> <strong>met</strong> CAM-technologie, £ Uitdikkingsplaat voor £ Zilver EV1<br />

verlengde montageplaat en geïntegreerd dagslot,<br />

glijarm <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

glijarm <strong>met</strong> geïntegreerde effeff-ruststroomsluitplaat (smalle opdek),<br />

332, 12V DC of 24V DC. Doorlopende afdekkap voor 5 mm: DCFA01<br />

<strong>deursluiter</strong>s en glijarmen; geschikt voor upgrade van<br />

branddeuren.<br />

∙ Sluitkracht traploos regelbaar, kracht EN 3-6<br />

∙ <strong>De</strong>ursluiter toegelaten volgens EN 1154, <strong>met</strong><br />

CE-keurmerk<br />

£ Uitdikkingsplaat voor<br />

glijarm, 5 mm, voor<br />

boorpatroon andere<br />

producenten: DCFA03<br />

∙ Ruststroomsluitplaat, getest in overeenstemming<br />

£ Uitdikkingsplaat voor<br />

<strong>met</strong> de Duitse richtlijn voor elektrische vergrendel- glijarm <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

systemen voor deuren op vluchtroutes<br />

(brede opdek),<br />

∙ Sluitsnelheid, eindslag en openingsdemping trap- 15 mm: DCFA02<br />

loos instelbaar dmv regelvijzen achter afdekkap £ Uitdikkingsplaat voor<br />

∙ Geschikt voor brand- en rookwerende deuren<br />

glijarm, 15 mm, voor<br />

∙ Aanbevolen deurbreedte: minimaal 850 mm - max. boorpatroon andere<br />

1200 mm<br />

producenten: DCFA04<br />

∙ Voorplaat dagslot traploos instelbaar tussen 12 en £ Montageplaat glij-<br />

17 mm<br />

arm <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> of<br />

∙ Dagslot horizontaal instelbaar tussen -3 mm en<br />

andere producenten,<br />

+6 mm<br />

5 mm, voor smalle<br />

∙ Dagslot kan verticaal versteld worden in stappen<br />

omlijsting: DCFA05<br />

van 4 mm (-4/ 0/ +4/ +8)<br />

£ Montageplaat glij-<br />

∙ Ruststroomsluitplaat <strong>met</strong> FaFix®, verstelbaar over<br />

arm <strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> of<br />

2 mm<br />

andere producenten,<br />

∙ Geschikt voor links- en rechtsdraaiende deuren<br />

15 mm, voor smalle<br />

∙ <strong>De</strong>urbladmontage aan scharnierzijde<br />

omlijsting: DCFA06


6 Technische<br />

specificaties<br />

max 6<br />

16<br />

DC700G-FT<br />

Schematische weergave <strong>met</strong> af<strong>met</strong>ingen<br />

65<br />

114<br />

110<br />

142 160<br />

16<br />

42<br />

485<br />

42<br />

816<br />

65<br />

200<br />

Benodigde ruimte op de<br />

deuren voor standaardmontage<br />

aan scharnierzijde<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links)<br />

Montageaf<strong>met</strong>ingen<br />

in overeenstemming<br />

<strong>met</strong> EN1154, bijlage 1,<br />

deurbladmontage aan<br />

scharnierzijde<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links)


7 Technische<br />

specificaties<br />

5<br />

5<br />

15<br />

15<br />

16<br />

16<br />

16<br />

16<br />

42<br />

DC700G-FT<br />

Toebehoren<br />

Aanwijzing<br />

<strong>De</strong> posities van de vergrendelelementen op de glijarm<br />

en de montageplaat zijn zodanig ontworpen dat<br />

de ruststroomsluitplaat en het dagslot correct uitgelijnd<br />

zijn, wanneer zij in een vlak aansluitende positie<br />

geïnstalleerd zijn.<br />

<strong>De</strong> afstelmogelijkheden van de ruststroomsluitplaat<br />

(FaFix ® ) van +/- 1 mm en van het dagslot van +6/-3 mm<br />

houden in dat kleine maatverschillen gecompenseerd<br />

kunnen worden.<br />

65<br />

42<br />

65<br />

42<br />

65<br />

42<br />

65<br />

5<br />

5<br />

15<br />

15<br />

30<br />

30<br />

30<br />

21<br />

11<br />

30<br />

21<br />

11<br />

21<br />

11<br />

21<br />

11<br />

200<br />

200<br />

200<br />

485<br />

485<br />

485<br />

685<br />

685<br />

685<br />

727<br />

30 30 30 30<br />

428,5<br />

428,5<br />

200<br />

485<br />

685<br />

727<br />

30 30 30 30<br />

428,5<br />

428,5<br />

Bij deuren <strong>met</strong> een overlappend deurblad (smalle of<br />

brede opdek) moeten de onderstaande dikteplaten<br />

worden gebruikt om er voor te zorgen dat de op<br />

elkaar geplaatste glijarm en montageplaat vlak op<br />

elkaar aansluiten.<br />

727<br />

727<br />

Uitdikkingsplaat<br />

DCFA01<br />

Voor montage van een<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> glijarm.<br />

Voor gebruik bij deuren<br />

<strong>met</strong> een smalle opdek<br />

en een max. opleg van<br />

8 mm.<br />

Uitdikkingsplaat<br />

DCFA02<br />

Voor montage van een<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> glijarm.<br />

Voor gebruik bij deuren<br />

<strong>met</strong> een brede opdek en<br />

en max. opleg van 18 mm.<br />

Uitdikkingsplaat DCFA03<br />

Voor montage van de<br />

glijarm in bestaande<br />

boorgaten van andere<br />

producenten, voor vlak<br />

aansluitende deuren<br />

en deuren <strong>met</strong> smalle<br />

opdek en een opleg tot<br />

8 mm.<br />

Uitdikkingsplaat DCFA04<br />

Voor montage van de<br />

glijarm in een bestaand<br />

boorpatroon van andere<br />

producenten, voor deuren<br />

<strong>met</strong> brede opdek en<br />

een opleg tot 18 mm.


8 Technische<br />

specificaties<br />

5<br />

15<br />

42<br />

13<br />

7<br />

42<br />

16<br />

13<br />

7<br />

16<br />

DC700G-FT<br />

Toebehoren<br />

52<br />

52<br />

5<br />

15<br />

40<br />

40<br />

21<br />

20<br />

21<br />

20<br />

200<br />

485<br />

685<br />

727<br />

30 30 30 30<br />

428,5<br />

428,5<br />

200<br />

485<br />

685<br />

727<br />

30 30 30 30<br />

428,5<br />

428,5<br />

Beschrijving Artikelcode<br />

<strong>Veiligheids<strong>deursluiter</strong></strong> model DC700G-FT,<br />

DC700F001F1EV1compleet,<br />

24V DC, zilver EV1<br />

<strong>Veiligheids<strong>deursluiter</strong></strong> model DC700G-FT,<br />

DC700F001E1EV1compleet,<br />

12V DC, zilver EV1<br />

Uitdikkingsplaat 5 mm voor deuren <strong>met</strong> smalle DCFA01-----EV1opdek,<br />

zilver EV1<br />

Uitdikkingsplaat 15 mm voor deuren <strong>met</strong> brede DCFA02-----EV1opdek,<br />

zilver EV1<br />

1 <strong>De</strong>ursluiters<br />

<strong>De</strong>ursluiters<br />

Technische catalogus<br />

8 <strong>De</strong>ursluiters 9 <strong>De</strong>ursluiters<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong>, the global leader<br />

in door opening solutions<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> <strong>deursluiter</strong>s<br />

<strong>met</strong> tandradheugel zijn<br />

geschikt voor diverse<br />

toepassingen. <strong>De</strong> technologie<br />

zal u overtuigen.<br />

Montageplaat<br />

DCFA05<br />

Montageplaat voor<br />

smalle omlijsting. Voor<br />

montage glijarm volgens<br />

boorpatroon van <strong>ASSA</strong><br />

<strong>ABLOY</strong> of van andere<br />

producenten. Voor<br />

gebruik bij deuren <strong>met</strong><br />

een smalle opdek en een<br />

max. opleg van 8 mm.<br />

Montageplaat<br />

DCFA06<br />

Montageplaat voor<br />

smalle omlijsting. Voor<br />

montage glijarm volgens<br />

boorpatroon van <strong>ASSA</strong><br />

<strong>ABLOY</strong> of van andere<br />

producenten. Voor<br />

gebruik bij deuren <strong>met</strong><br />

een brede opdek en een<br />

max. opleg van 18 mm.<br />

Beschrijving Artikelcode<br />

Uitdikkingsplaat 5 mm voor boorpatroon van DCFA03-----EV1glijarm<br />

van andere producenten zilver EV1<br />

Uitdikkingsplaat 15 mm voor boorpatroon van DCFA04-----EV1glijarm<br />

van andere producenten, zilver EV1<br />

Montageplaat, 5 mm, voor smalle omlijsting, DCFA05-----EV1zilver<br />

EV1<br />

Montageplaat, 15 mm, voor smalle omlijsting, DCFA06-----EV1zilver<br />

EV1<br />

<strong>De</strong>ursluiter <strong>met</strong> tandradheugel<br />

Compact en handig<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> <strong>deursluiter</strong>s <strong>met</strong> tandradheugel<br />

(rack&pinion) onderscheiden zich door hun compacte<br />

vorm. Daarnaast zijn ze veelzijdig door hun<br />

conventionele tandradheugel technologie.<br />

<strong>De</strong>ze technologie werkt op basis van een tandheugel<br />

of rechte getande lat (rack) en een tandwiel of getand<br />

rondsel (pinion) waarin de as van de <strong>deursluiter</strong>arm<br />

past. Bij het openen van de deur draait de as<br />

van de arm in het rondsel dat op zijn beurt in de<br />

tandlat haakt. Zo treedt een mechanisme in werking<br />

dat zorgt voor het opspannen van de veer binnen in<br />

het pomplichaam. Bij het loslaten van de deur zal de<br />

veer zich ontspannen waardoor de deur sluit.<br />

DC640<br />

Schematische weergave <strong>met</strong> af<strong>met</strong>ingen<br />

34 <strong>De</strong>ursluiters 35 <strong>De</strong>ursluiters<br />

max. 15<br />

16 42<br />

68<br />

110<br />

A140<br />

16<br />

68<br />

420<br />

624<br />

127 485<br />

142 160<br />

142 160<br />

68<br />

42<br />

16<br />

42<br />

127 485<br />

128 160<br />

68<br />

16<br />

127 485<br />

11<br />

75<br />

Montage op deurblad<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links).<br />

Af<strong>met</strong>ingen voor montage<br />

op deurblad aan<br />

scharnierzijde <strong>met</strong> glijarm<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links).<br />

Af<strong>met</strong>ingen voor montage<br />

op omlijsting aan<br />

tegenscharnierzijde <strong>met</strong><br />

glijarm<br />

Schema toont Belgisch<br />

linksdraaiende deur (DIN<br />

rechts).<br />

Af<strong>met</strong>ingen voor montage<br />

op omlijsting aan<br />

scharnierzijde <strong>met</strong> glijarm<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links).<br />

23<br />

8<br />

15<br />

65<br />

81<br />

7 13<br />

16 42<br />

52<br />

( 65)<br />

DC640<br />

Schematische weergave <strong>met</strong> af<strong>met</strong>ingen<br />

142<br />

Toebehoren<br />

30<br />

23<br />

9 15<br />

65<br />

16 42<br />

142 160<br />

42 16<br />

65<br />

247 45<br />

10 485<br />

505<br />

247 45<br />

10 485<br />

505<br />

Beschrijving Artikelcode Beschrijving Artikelcode<br />

DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, zilver EV1 DC640------EV1- Vrijloop glijarm G694, wit, vgl. RAL 9016 DCG694-----9016<br />

DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, wit<br />

DC640------9016 Vrijloop glijarm G694, bruin vgl. RAL 8014 DCG694-----8014<br />

vgl. RAL 9016<br />

Vrijloop glijarm G694, zwart vgl. RAL 9005 DCG694-----9005<br />

DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, bruin DC640------8014 Vrijloop glijarm G694, RAL-kleuren op aanvraag DCG694-----XXXX<br />

vgl. RAL 8014<br />

Aansluitingsdoos <strong>met</strong> kabeloverbrenger A140 DCA140-----40<br />

DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4, zwart DC640------9005<br />

Vlakke montageplaat A130, zilver EV1 DCA130-----EV1vgl.<br />

RAL 9005<br />

Vlakke montageplaat A130, wit, vgl. RAL 9016 DCA130-----9016<br />

DC640 kracht EN 3–6 / kracht EN 3-4,<br />

DC640------XXXX<br />

RAL-kleuren op aanvraag<br />

Vlakke montageplaat A130, bruin, vgl. RAL 8014 DCA130-----8014<br />

Vrijloop schaararm L690, zilver EV1 DCL690-----EV1- Vlakke montageplaat A130, zwart, vgl. RAL 9005 DCA130-----9005<br />

Vrijloop schaararm L690, wit vgl. RAL 9016 DCL690-----9016 Vlakke montageplaat A130, RAL-kleuren op aanvraag DCA130-----XXXX<br />

Vrijloop schaararm L690, bruin vgl. RAL 8014 DCL690-----8014 Hoekmontageplaat A104, zilver EV1 DCA104-----EV1-<br />

Vrijloop schaararm L690, zwart, vgl. RAL 9005 DCL690-----9005 Hoekmontageplaat A104, wit, vgl. RAL9016 DCA104-----9016<br />

Vrijloop schaararm L690, RAL-kleuren op aanvraag DCL690-----XXXX Hoekmontageplaat A104, bruin, vgl. RAL 8014 DCA104-----8014<br />

Vrijloop glijarm G694, zilver EV1 DCG694-----EV1- Hoekmontageplaat A104, zwart, vgl. RAL 9005 DCA104-----9005<br />

Hoekmontageplaat A104, RAL-kleuren op aanvraag DCA104-----XXXX<br />

16<br />

160<br />

242,5 242,5<br />

7<br />

13<br />

Af<strong>met</strong>ingen voor montage<br />

op deurblad aan<br />

scharnierzijde <strong>met</strong><br />

schaararm<br />

Schema toont Belgisch<br />

rechtsdraaiende deur<br />

(DIN links).<br />

Af<strong>met</strong>ingen voor montage<br />

op omlijsting aan<br />

tegenscharnierzijde <strong>met</strong><br />

schaararm<br />

<strong>De</strong>ursluiter op omlijsting<br />

aan tegenscharnierzijde.<br />

Schema toont Belgisch<br />

linksdraaiende deur (DIN<br />

rechts).<br />

Vlakke montageplaat<br />

A130<br />

Voor glijarm G694.<br />

Hoekmontageplaat A104<br />

Voor glijarm G694.


9 <strong>De</strong>ursluiters op<br />

vluchtwegen<br />

Elektrische vergrendeling van deuren<br />

op vluchtwegen<br />

Elektrische vergrendelingen van deuren<br />

op vluchtwegen<br />

Het gebruik van bijkomende elektrische vergrendelingen<br />

is zinvol wanneer de vluchtdeur effectief tegen<br />

misbruik moet worden beschermd. <strong>De</strong> deur wordt bijvoorbeeld<br />

<strong>met</strong> een veiligheids<strong>deursluiter</strong> extra beveiligd,<br />

naast een gewoon slot. In noodgevallen kan ze via<br />

de noodopeningsknop op de vluchtwegstuureenheid,<br />

die naast de deur is aangebracht, worden geopend.<br />

Door het indrukken van de noodknop of het breekglas<br />

wordt de psychologische drempel verhoogd, en ook<br />

onopzettelijk openen wordt uitgesloten. Bovendien<br />

kunnen zulke systemen <strong>met</strong> een centraal weergave-<br />

en bedieningspaneel worden bewaakt.<br />

<strong>De</strong> beheerder kan daarbij bijvoorbeeld <strong>met</strong> een sleutel<br />

de deur te allen tijde en zonder het activeren van<br />

een alarm openen. Er kan in hetzelfde geval ook gebruik<br />

gemaakt worden van een timer of toegangscontrolesysteem.<br />

<strong>De</strong> Europese normeringscommissie werkt momenteel<br />

aan de definitieve formulering van de normen voor<br />

elektrische vergrendelingssystemen bij nooduit-<br />

gangen (prEN 13367 en prEN 13633), die na de<br />

publicatie en het verstrijken van de overgangsperiode<br />

de Duitse richtlijn EltVTR zullen vervangen.<br />

Naast het beantwoorden aan de veiligheidsnormen<br />

bij de productie van een systeem is regelmatig onderhoud<br />

een belangrijke factor bij het behoud van de<br />

veiligheid en betrouwbaarheid. Daarom moet het<br />

systeem op regelmatige basis worden getest.


10<br />

Systeemoverzicht<br />

Functie:<br />

Vluchtdeurbeveiliging voor de opwaardering<br />

van branddeuren naar Duits model<br />

Sleutelschakelaar(toegangscontrole)<br />

Brandalarm<br />

of deurstatus<br />

Vluchtdeurstuureenheid(nooduitgangcontrole)<br />

Stroomtoevoer<br />

(230 V AC)<br />

Het opwaarderen van branddeuren<br />

Conform de meest recente mededeling van het<br />

<strong>De</strong>utsches Institut für Bautechnik (DIBT) vervalt de<br />

algemene opwaardering van elektrische vergrendelingselementen<br />

aan branddeuren. Sinds januari 2010<br />

moet de mogelijkheid van een opwaardering via magneten,<br />

onder andere bij nieuwe goedkeuringen in de<br />

typegoedkeuring (document A) van de deur worden<br />

vastgelegd en moeten specifieke bevestigingspunten<br />

voorzien zijn. Dit bemoeilijkt aanzienlijk de opwaardering.<br />

<strong>De</strong> veiligheids<strong>deursluiter</strong> maakt gebruikt van de<br />

vaak beschikbare, genormaliseerde bevestigingspunten<br />

(boorsjabloon conform DIN EN 1154: (bijlage 1)<br />

en is dus op bijna elke branddeur <strong>met</strong> glijarm<strong>deursluiter</strong><br />

probleemloos te installeren zonder de typegoedkeuring<br />

van de deur in het gevaar te brengen.<br />

Beveiliging in de vluchtrichting<br />

In de vluchtrichting wordt een deur bijkomend via een<br />

<strong>deursluiter</strong> <strong>met</strong> geïntegreerde vluchtwegvergrendeling<br />

dichtgehouden. <strong>De</strong> voeding en de besturing van<br />

het vergrendelingselement geschiedt via de vluchtdeurstuureenheid.<br />

<strong>De</strong> deur kan altijd aan de hand<br />

van een noodstopknop worden ontgrendeld. Daarbij<br />

wordt het alarm optisch en akoestisch geactiveerd. <strong>De</strong><br />

vrijgave van het alarm moet via een sleutelschakelaar<br />

op de deurterminal worden uitgevoerd.<br />

Geautoriseerd deurgebruik via een sleutel<br />

Een geautoriseerd gebruik van de beveiligde deur<br />

<strong>Veiligheids<strong>deursluiter</strong></strong><br />

(scharnierzijde)<br />

Paniekslot<br />

in de vluchtrichting geschiedt aan de hand van een<br />

sleutel die de geïntegreerde sleutelschakelaar van de<br />

vluchtddeurstuureenheid bedient. Op dezelfde wijze<br />

kunnen ook de continue autorisatie, hervergrendeling<br />

en alarmvrijgave worden uitgevoerd. Voor het gebruik<br />

tegen de vluchtrichting in wordt de sleutelschakelaar<br />

aan de buitenzijde gebruikt.<br />

Bovendien kan het paniekslot worden ontgrendeld.<br />

Controle van de deuropeningstijd<br />

Tijdens de tijdelijke opening wordt de deuropeningstijd<br />

gecontroleerd. Na afloop daarvan weerklinkt een<br />

herinneringssignaal (zogeheten pre-alarm). Als dit<br />

wordt genegeerd, wordt het deuralarm geactiveerd en<br />

blijft het geactiveerd totdat het alarm wordt teruggezet.<br />

Daarbij zijn de tijd voor tijdelijke opening, prealarm<br />

en deuralarm individueel instelbaar. Als de deur<br />

voor het verstrijken van de vrijgavetijd wordt gesloten,<br />

wordt de deur automatisch opnieuw vergrendeld en<br />

beveiligd.<br />

Koppeling <strong>met</strong> brandalarm<br />

Voor de aansluiting van een brandmeldingssysteem<br />

zijn op basis van de gekozen oplossing één of<br />

meerdere ingangen beschikbaar. Bij het activeren van<br />

het brandmeldingssysteem wordt de vluchtdeurbeveiliging<br />

ontgrendeld en wordt gelijktijdig een alarm<br />

geactiveerd. Door het terugzetten van het brandmeldingssysteem<br />

wordt het alarm automatisch gereset en<br />

wordt de deur opnieuw vergrendeld.


<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong> is the<br />

global leader in door<br />

opening solutions,<br />

dedicated to satisfying<br />

end-user needs for<br />

security, safety and<br />

convenience.<br />

www.assaabloy.com<br />

<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong><br />

Heide 9<br />

B-1780 Wemmel<br />

Tel. +32 2 247 79 11<br />

Fax +32 2 216 17 49<br />

info@assaabloy.be<br />

www.assaabloy.be<br />

Productkenmerken en afbeeldingen onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten - DC700G-FT-<strong>ASSA</strong> <strong>ABLOY</strong>-201209-1-NL

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!