07.09.2013 Views

GOUD VOOR ZORG GOUD VOOR ZORG - Femma

GOUD VOOR ZORG GOUD VOOR ZORG - Femma

GOUD VOOR ZORG GOUD VOOR ZORG - Femma

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Sprintster Hanna Mariën:<br />

“Wie zorgt, verdient elke dag<br />

<strong>GOUD</strong><br />

<strong>VOOR</strong><br />

<strong>ZORG</strong><br />

KAV is bezorgd om zorg in Vlaan-<br />

deren. Jij ook?<br />

Wil je meer informatie of heb je een suggestie? Aarzel dan niet om<br />

ons te contacteren: bieke.verhoelst@kav.be<br />

Sprintster Hanna Mariën:<br />

“Wie zorgt, verdient elke dag<br />

<strong>GOUD</strong><br />

<strong>VOOR</strong><br />

<strong>ZORG</strong><br />

KAV is bezorgd om zorg in Vlaan-<br />

deren. Jij ook?<br />

Wil je meer informatie of heb je een suggestie? Aarzel dan niet om<br />

ons te contacteren: bieke.verhoelst@kav.be


met steun van<br />

“Mijn moeder overleed toen ik 41 was. Ik nam mijn zieke vader in huis. Samen met<br />

mijn man heb ik hem tot zijn dood thuis verzorgd. Al die jaren van zorgen voor mijn<br />

vader hebben veel van mij gevraagd, maar ik heb dat met liefde gedaan. Nu wil ik<br />

graag opnieuw aan de slag, maar ik vind geen werk.” (Hilda, 51 jaar)<br />

KAV vraagt samen met de mantelzorgers:<br />

meer waardering door automatische toekenning van een premie voor mantelzorgers;<br />

maatregelen om het herintreden op de arbeidsmarkt gemakkelijker te maken.<br />

in rekening brengen van de verworven competenties.<br />

“Als weduwe sta ik alleen in voor de opvoeding van mijn drie kinderen. Financieel<br />

is er weinig marge, maar we redden het wel. Mijn oudste dochter is mentaal gehandicapt.<br />

Nu ze meerderjarig wordt, moet ik opnieuw op zoek naar aangepaste<br />

opvang. Ongehoord hoeveel diensten ik al afgelopen heb om de juiste informatie<br />

te krijgen. Ik ben hopeloos. Ik heb het al zo zwaar en dan maakt de bureaucratie<br />

het mij nog moeilijker.“ (Gina, 42 jaar)<br />

KAV vraagt samen met de zorgvragers:<br />

duidelijke en klantgerichte informatie via de lokale dienstverleningscentra;<br />

meer samenwerking tussen de verschillende zorgdiensten op lokaal en regionaal niveau;<br />

overzichtelijke en eenduidige financieringssystemen;<br />

meer zorgcoördinatoren om de kwaliteit in het zorgtraject te garanderen.<br />

“Al tien jaar werk ik met veel plezier als verzorgende in een rusthuis. Vooral het<br />

contact met mensen geeft me voldoening. Maar de laatste jaren heb ik daar steeds<br />

minder tijd voor. De administratieve last neemt toe en ik krijg steeds meer taken. De<br />

animatieploeg is ingekrompen, de vrijwilligers worden ouder. Er is veel personeel<br />

tekort. We stapelen overuren op en geraken overwerkt. Een huishouden organiseren<br />

met een flexibel werkrooster is ook niet evident. Als het zo verder gaat, moet ik<br />

deeltijds gaan werken. Ons gezin kan dat financieel niet aan.” (Naima, 35 jaar)<br />

KAV vraagt samen met het zorgpersoneel:<br />

meer aandacht voor de kernopdracht van het zorgpersoneel;<br />

meer stabiele en langer in de tijd voorspelbare uurroosters;<br />

gerichte overheidscampagnes die een positieve beeldvorming van het beroep van verpleegkundige<br />

en verzorgde stimuleren. Ook naar mannen toe.<br />

www.goudvoorzorg.be<br />

met steun van<br />

“Mijn moeder overleed toen ik 41 was. Ik nam mijn zieke vader in huis. Samen met<br />

mijn man heb ik hem tot zijn dood thuis verzorgd. Al die jaren van zorgen voor mijn<br />

vader hebben veel van mij gevraagd, maar ik heb dat met liefde gedaan. Nu wil ik<br />

graag opnieuw aan de slag, maar ik vind geen werk.” (Hilda, 51 jaar)<br />

KAV vraagt samen met de mantelzorgers:<br />

meer waardering door automatische toekenning van een premie voor mantelzorgers;<br />

maatregelen om het herintreden op de arbeidsmarkt gemakkelijker te maken.<br />

in rekening brengen van de verworven competenties.<br />

“Als weduwe sta ik alleen in voor de opvoeding van mijn drie kinderen. Financieel<br />

is er weinig marge, maar we redden het wel. Mijn oudste dochter is mentaal gehandicapt.<br />

Nu ze meerderjarig wordt, moet ik opnieuw op zoek naar aangepaste<br />

opvang. Ongehoord hoeveel diensten ik al afgelopen heb om de juiste informatie<br />

te krijgen. Ik ben hopeloos. Ik heb het al zo zwaar en dan maakt de bureaucratie<br />

het mij nog moeilijker.“ (Gina, 42 jaar)<br />

KAV vraagt samen met de zorgvragers:<br />

duidelijke en klantgerichte informatie via de lokale dienstverleningscentra;<br />

meer samenwerking tussen de verschillende zorgdiensten op lokaal en regionaal niveau;<br />

overzichtelijke en eenduidige financieringssystemen;<br />

meer zorgcoördinatoren om de kwaliteit in het zorgtraject te garanderen.<br />

“Al tien jaar werk ik met veel plezier als verzorgende in een rusthuis. Vooral het<br />

contact met mensen geeft me voldoening. Maar de laatste jaren heb ik daar steeds<br />

minder tijd voor. De administratieve last neemt toe en ik krijg steeds meer taken. De<br />

animatieploeg is ingekrompen, de vrijwilligers worden ouder. Er is veel personeel<br />

tekort. We stapelen overuren op en geraken overwerkt. Een huishouden organiseren<br />

met een flexibel werkrooster is ook niet evident. Als het zo verder gaat, moet ik<br />

deeltijds gaan werken. Ons gezin kan dat financieel niet aan.” (Naima, 35 jaar)<br />

KAV vraagt samen met het zorgpersoneel:<br />

meer aandacht voor de kernopdracht van het zorgpersoneel;<br />

meer stabiele en langer in de tijd voorspelbare uurroosters;<br />

gerichte overheidscampagnes die een positieve beeldvorming van het beroep van verpleegkundige<br />

en verzorgde stimuleren. Ook naar mannen toe.<br />

www.goudvoorzorg.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!