11.09.2013 Views

Bekijk hier het magazine - Vierstroom

Bekijk hier het magazine - Vierstroom

Bekijk hier het magazine - Vierstroom

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

altijd in de buurt<br />

Erica Terpstra<br />

‘De Dalai Lama is<br />

mijn persoonlijke<br />

inspiratiebron’<br />

Modder<br />

als medicijn<br />

Gerda (47) over de<br />

zorg voor haar<br />

dementerende moeder (81)<br />

‘Ze voelt dat ik<br />

haar dochter ben’<br />

Winter 2013


dit doen wij...<br />

Ik ben:<br />

“Agnes Kulik-Koek, (kinder)longverpleegkundige<br />

bij <strong>Vierstroom</strong>.”<br />

Wat ik doe:<br />

“Als longverpleegkundige heb ik mij gespecialiseerd<br />

in <strong>het</strong> begeleiden van mensen<br />

Bijna 65.000 huishoudens – van Woerden tot Zoetermeer en van<br />

Capelle aan den IJssel tot Schoonhoven – zijn lid van <strong>Vierstroom</strong>.<br />

Wie zorg nodig heeft, kan altijd bij ons terecht.<br />

Een dag uit <strong>het</strong> leven van enkele medewerkers.<br />

met astma en/of COPD. Mijn werkgebied<br />

is Zoetermeer en Lansingerland. Ik bezoek<br />

kinderen en volwassenen aan huis.<br />

Tijdens <strong>het</strong> huisbezoek kan ik bijstaan met<br />

adviezen, voorlichting en begeleiding. De<br />

situatie van mijn cliënt is daarbij steeds <strong>het</strong><br />

uitgangspunt. Ik ben er voor iedereen met<br />

08/01/2013 14:15, Zoetermeer<br />

astma en/of COPD. Hiervoor is geen verwijzing<br />

van een arts nodig. De kosten worden<br />

vergoed vanuit de AWBZ. Dat betekent dat<br />

de cliënt geen rekening ontvangt.”<br />

Bel voor meer informatie of <strong>het</strong> maken<br />

van een afspraak de Zorglijn: 0900 9300<br />

(lokaal tarief).<br />

Ik ben:<br />

“Katja Westgeest, directeur Ledenservice<br />

bij <strong>Vierstroom</strong>.”<br />

Wat ik doe:<br />

“Hoe kunnen wij optimaal zorg blijven<br />

verlenen in een tijd dat zorg steeds duurder<br />

wordt? Dat is een vraag die mij bezighoudt en<br />

gebracht heeft bij <strong>Vierstroom</strong>. Per 1 oktober<br />

2012 ben ik gestart in de functie van directeur<br />

<strong>Vierstroom</strong> Ledenservice. Als student Politicologie<br />

aan de Universiteit van Amsterdam<br />

onderzocht ik al de verschillen in de wijze<br />

waarop in Europese landen de verzorgingsstaat<br />

georganiseerd was. Voor mijn aantreden<br />

bij <strong>Vierstroom</strong> heb ik mij verdiept in <strong>het</strong><br />

fenomeen ‘marketing binnen de zorg’. Mijn<br />

visie is dat marketing primair moet gaan over<br />

luisteren naar je klant en over <strong>het</strong> ontwikkelen<br />

van producten en diensten die bij de klantbehoefte<br />

passen en die aansluiten bij actuele<br />

trends zoals zorgpreventie en zelfredzaamheid.<br />

En dat is tegelijkertijd onze ambitie.”<br />

www.vierstroom.nl/ledenservice<br />

08/01/2013 13:15, Hoogvliet<br />

Ik ben:<br />

“Farah Leening, eigenaar van Rowen<br />

Advies, Belastinghulp aan huis.”<br />

Wat ik doe:<br />

“De belastingaangifte is voor velen<br />

een jaarlijks terugkerende zorg.<br />

Rowen Advies biedt leden van <strong>Vierstroom</strong><br />

hulp bij deze klus. Rijk, arm,<br />

jong of oud, particulier of ondernemer:<br />

goede fiscale hulp of advies<br />

bespaart in veel gevallen geld. Vooral<br />

ouderen en startende ondernemers<br />

laten veel belastinggeld liggen. Wij<br />

komen desgewenst bij u aan huis<br />

om al uw belastingzaken voor u te<br />

regelen! Leden van <strong>Vierstroom</strong> ontvangen<br />

een aantrekkelijke korting op<br />

onze dienstverlening. En tot en met<br />

28 februari 2013 ontvangt u nog eens<br />

extra korting op de belastinghulp<br />

van Rowen Advies.”<br />

Kijk voor meer informatie op de bon<br />

op de voorkant van dit <strong>magazine</strong>.<br />

www.vierstroom.nl/Belastinghulp<br />

08/01/2013 16:35, Gouda<br />

2 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 3


dit doen wij...<br />

Ik ben:<br />

“Ank Kleyn, ouderenadviseur bij<br />

Palet Welzijn.”<br />

Wat ik doe:<br />

“Samen met vier collega’s adviseren<br />

en ondersteunen wij ouderen<br />

uit Zoetermeer zodat ze zo lang<br />

mogelijk zelfstandig kunnen blijven<br />

wonen. Ik ben onafhankelijk en<br />

informeer en adviseer u over wonen,<br />

welzijn, zorg en financiële zaken,<br />

bemiddel bij <strong>het</strong> krijgen van de juiste<br />

hulp en/of vertel waar u moet zijn<br />

voor een praktisch antwoord op uw<br />

vraag.”<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.paletwelzijn.nl, of bel<br />

0800 9359456 (gratis).<br />

Palet Welzijn is een bedrijfsonderdeel<br />

van <strong>Vierstroom</strong>.<br />

08/01/2013 11:00, Gouda<br />

Wij zijn:<br />

“Thuiszorgteam Gouda Zuid, één van<br />

de thuiszorgteams van <strong>Vierstroom</strong>.”<br />

Wat wij doen:<br />

“Thuiszorg wil zeggen dat u in uw<br />

eigen huis hulp, zorg en ondersteuning<br />

ontvangt. Bijvoorbeeld wanneer<br />

u herstelt na een ziekenhuisopname.<br />

Ons team is werkzaam in de Goudse<br />

binnenstad. Wij zijn verzorgenden<br />

en wijkverpleegkundigen en bieden<br />

ondersteuning, verpleging en zorg,<br />

zodat mensen zo lang mogelijk thuis<br />

kunnen blijven wonen. Ons werk is<br />

erg divers en interessant. Bijscholing<br />

vinden we belangrijk; zo blijven we op<br />

de hoogte van de laatste ontwikkelingen<br />

op <strong>het</strong> gebied van wonen, zorg<br />

en welzijn.”<br />

Bel voor meer informatie over thuiszorg<br />

de Zorglijn: 0900 9300, of kijk<br />

op www.vierstroom.nl/thuiszorg<br />

Beste lezers!<br />

Een nieuw gezicht op deze plek. Ik stel<br />

mij graag aan u voor. Katja Westgeest is<br />

de naam. Per 1 oktober 2012 ben ik gestart<br />

als Directeur Ledenservice bij <strong>Vierstroom</strong>.<br />

In de rubriek ‘Dit doen wij’, op pagina 3 van<br />

deze uitgave, leest u <strong>hier</strong> meer over. In dit<br />

<strong>Vierstroom</strong> <strong>magazine</strong> besteden we onder<br />

meer aandacht aan onze cursussen, die<br />

wij vanaf 2013 op een andere manier gaan<br />

organiseren. Inspirerend is <strong>het</strong> verhaal over<br />

familieparticipatie, waarbij <strong>het</strong> belang om<br />

voor elkaar te zorgen centraal staat. Bewust<br />

aandacht geven aan elkaar draagt bij aan<br />

elkaars welzijn. Door de veranderingen<br />

in de zorg is dit onderwerp<br />

actueler dan ooit.<br />

Wilt u ook eens in de schijnwerpers<br />

staan en vertellen over wat<br />

<strong>het</strong> <strong>Vierstroom</strong>-lidmaatschap<br />

voor u betekent? Of heeft u<br />

nog vragen, opmerkingen of suggesties?<br />

Mail dan naar redactie@vierstroom.nl.<br />

Ik wens u veel leesplezier!<br />

Katja Westgeest<br />

Directeur Ledenservice<br />

colofon<br />

Winternummer, januari 2013<br />

<strong>Vierstroom</strong> is een uitgave van <strong>Vierstroom</strong><br />

Ledenservice.<br />

Redactie Yvonne Roelofs, Katja Westgeest,<br />

Cora Woudstra, Esther van Zuidam<br />

en Madieke Zwetsloot<br />

Realisatie Rhbm Publishing, Amsterdam<br />

Art direction Sven van Pel<br />

Lithografie GPB, Leiderdorp<br />

Druk Twigt GrafiMedia, Waddinxveen<br />

Informatie <strong>Vierstroom</strong> Ledenservice 088 0900400<br />

Informatie <strong>Vierstroom</strong> Algemeen 0900 9300<br />

redactie@vierstroom.nl<br />

www.vierstroom.nl<br />

Disclaimer: ©2013 Alle rechten voorbehouden.<br />

Niets aan deze uitgave mag zonder voorafgaande<br />

toestemming van <strong>Vierstroom</strong> worden overgenomen<br />

of vermenigvuldigd. Bij de samenstelling van<br />

dit <strong>magazine</strong> is uiterste zorgvuldigheid betracht.<br />

<strong>Vierstroom</strong> aanvaardt echter geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden<br />

en de mogelijke gevolgen daarvan.<br />

20<br />

14<br />

18<br />

inhoud<br />

2 Dit doen wij... Waar is iedereen<br />

mee bezig?<br />

6 In de buurt Nieuws uit de regio<br />

9 Cursussen<br />

10 Voor elkaar In gesprek met<br />

Gerda (47) over hoe de kinderen<br />

helpen bij de zorg voor hun<br />

dementerende moeder (81)<br />

14 Heeft u vragen? <strong>Vierstroom</strong>experts<br />

geven <strong>het</strong> antwoord!<br />

16 Tot uw dienst Op vakantie zonder<br />

zorgen<br />

18 Modder Ook te gebruiken als<br />

medicijn<br />

20 Hart en ziel Erica Terpstra is<br />

ambassadeur van <strong>het</strong> Liliane Fonds<br />

22 Varia Even lekker ontspannen<br />

met de puzzel<br />

23 Alle diensten op een rij<br />

24 Lid sinds Fritz Tabben (62) uit<br />

Waddinxveen krijgt thuiszorg<br />

van <strong>Vierstroom</strong><br />

4 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 5<br />

08/01/2013 15:45, Zoetermeer


in de buurt<br />

Uitslag fotowedstrijd<br />

Hartelijk dank voor alle mooie en ontroerende<br />

foto’s. Helaas kan er maar één<br />

de winnaar zijn, en dat is de heer W. van<br />

Zwienen uit Lekkerkerk geworden. Gefeliciteerd!<br />

De VVV-cadeaubon t.w.v. € 100,- is<br />

reeds verzonden. De 2 de prijs, een VVVcadeaubon<br />

t.w.v. € 50,-, is gewonnen door<br />

mevrouw M. Duijts uit Zoetermeer. De 3 de<br />

prijs, een VVV-cadeaubon t.w.v. € 25,-, is<br />

voor de heer D.J. Siegers uit Gouda. De familie<br />

Marks uit Houten krijgt een eervolle<br />

vermelding. Zij hebben foto’s gestuurd<br />

van een vrijwillige en spontane actie<br />

van een groep tieners. De familie Marks<br />

heeft samen met hen alle rollators van<br />

de bewoners van een woonzorgcentrum<br />

schoongespoten, geschrobd en geboend.<br />

Een fantastisch initiatief!<br />

Abonneer u nu op de digitale nieuwsbrief van <strong>Vierstroom</strong>!<br />

Onder de aanmeldingen verloot <strong>Vierstroom</strong> gratis 3x twee kaartjes voor <strong>het</strong><br />

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Bij Beeld en Geluid in<br />

Hilversum duikt u in de wereld van radio en televisie. <strong>Bekijk</strong> de mooie en verrassende<br />

fragmenten uit ruim 60 jaar televisie. Ook kunt u er zelf <strong>het</strong> nieuws presenteren,<br />

aan de slag in de radiostudio of optreden op <strong>het</strong> Toppop-podium.<br />

Meld u direct aan via<br />

www.vierstroom.nl/nieuwsbrief.<br />

Deze actie is geldig tot 1 maart 2013.<br />

6 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

Blijvend<br />

gewichtsverlies<br />

Onderzoek heeft uitgewezen dat blijvend<br />

gewichtsverlies mogelijk is als er<br />

een langdurige begeleiding wordt aangeboden<br />

in combinatie met beweging.<br />

Volgens de onderzoekers kan dit worden<br />

bereikt met behulp van groepsbegeleiding,<br />

leefstijladvies van een diëtist en<br />

intensief sporten.<br />

De diëtisten van Weten&Eten hebben<br />

een leefstijlprogramma ontwikkeld dat<br />

aan de eisen van <strong>het</strong> onderzoek voldoet.<br />

‘Blijvend gewichtsverlies’ bestaat uit:<br />

•<br />

Groepsbegeleiding van een diëtist<br />

•<br />

Online begeleiding<br />

Leefstijladvies via (W)eten<br />

Belangrijk is om minimaal twee keer in<br />

de week te gaan sporten. Dit kunt u zelfstandig<br />

doen, samen met een deelnemer<br />

uit de groep, of bij een fysiotherapeut<br />

of sportschool (Weten&Eten<br />

werkt samen met verschillende<br />

fysiotherapeuten en sportscholen)<br />

bij u in de buurt.<br />

Neem voor meer informatie contact<br />

op met Weten&Eten en schrijf u in!<br />

‘Blijvend gewichtsverlies’ wordt<br />

aangeboden voor € 150,-. Bent u lid<br />

van <strong>Vierstroom</strong>? Dan ontvangt u 10%<br />

korting. www.weteneneten.nl<br />

Top 10 van goede<br />

voornemens<br />

1 Afvallen en meer bewegen<br />

2 Spaarzamer met geld omgaan<br />

3 Schulden afbetalen<br />

4 Meer tijd besteden aan familie<br />

en vrienden<br />

5 Een partner vinden<br />

6 Stoppen met roken<br />

7 Beter werk vinden<br />

8 Iets nieuws leren<br />

9 Vrijwilligerswerk doen en<br />

vaker anderen helpen<br />

10 Beter met tijd leren omgaan<br />

Rookvrij! Ook jij?<br />

Voor velen is de sigaret een maatje dat<br />

ze niet zo snel de deur kunnen wijzen. In<br />

samenwerking met SineFuma verzorgt<br />

ZorgBrug (een samenwerkingsverband<br />

tussen <strong>Vierstroom</strong> en <strong>het</strong> Groene Hart<br />

Ziekenhuis) een aantal keer per jaar deze<br />

groepstraining. De cursus bestaat uit<br />

7 bijeenkomsten van anderhalf uur onder<br />

leiding van een gecertificeerde trainer en<br />

wordt door zorgverzekeraars vergoed.<br />

Het slagingspercentage van ‘Rookvrij! Ook<br />

jij?’ is hoog. Na afloop is 82% daadwerkelijk<br />

rookvrij en na één jaar is nog bijna 40%<br />

gestopt (landelijk is dit nog geen 20%).<br />

Het succes van deze methode wordt<br />

bevorderd door:<br />

1<br />

Het inzetten van hulpmiddelen, zoals<br />

medicijnen en nicotinevervangers.<br />

U ontvangt uitgebreid advies over welk<br />

hulpmiddel <strong>het</strong> beste bij u past.<br />

Samen stoppen met roken, in groeps-<br />

2 verband, kan veel steun geven. Het<br />

uitwisselen van ervaringen met lotgenoten,<br />

evenals de betrokkenheid met elkaar<br />

in de groep, zijn belangrijk voor <strong>het</strong> slagen<br />

van uw stoppoging.<br />

Via www.rookvrijookjij.nl kunt u zich<br />

aanmelden, meer informatie vinden en<br />

bekijken of er bij u in de buurt ook een<br />

training van start gaat.<br />

Meer weten?<br />

Kijk op www.zorgbrug.nl bij Longziekten<br />

of bel 0182 505432<br />

vierstroom <strong>magazine</strong> 7


in de buurt<br />

10%<br />

Korting<br />

voor leden<br />

Gezonde voeten<br />

Onze voeten vervullen één van de belangrijkste<br />

functies: ze dragen ons. Toch<br />

krijgen voeten niet altijd de aandacht die<br />

ze verdienen. Er zijn mensen die denken<br />

dat een behandeling bij de pedicure een<br />

luxe is. Het tegendeel is waar. Likdoorns,<br />

kloven, overtollig eelt of ingegroeide nagels<br />

kunnen voor veel pijn en ongemak<br />

zorgen. Professionele voetverzorging<br />

Webwinkel Vegro<br />

<strong>Vierstroom</strong> Thuiszorgwinkel is ontstaan<br />

uit een samenwerking tussen <strong>Vierstroom</strong><br />

en Vegro. Alle producten uit de <strong>Vierstroom</strong><br />

Thuiszorgwinkel kunt u ook online<br />

aanschaffen via de webwinkel. Sinds<br />

eind november is de nieuwe webwinkel<br />

van Vegro online. Het adres is <strong>het</strong>zelfde<br />

gebleven, www.vegro.info, maar de webwinkel<br />

ziet er volledig anders uit . U kunt<br />

er terecht voor allerlei leuke aanbiedingen.<br />

En wanneer u via de webwinkel een artikel<br />

bestelt, heeft u dat binnen drie dagen in<br />

huis. Kortom: makkelijk te bestellen en<br />

bovendien snel geleverd. Nieuwsgierig?<br />

Houd de website in de gaten en laat ons<br />

weten wat u van <strong>het</strong> nieuwe ontwerp<br />

vindt!<br />

helpt u om uw voeten gezond te houden<br />

en verlost u van eventuele klachten.<br />

<strong>Vierstroom</strong> Ledenservice werkt samen<br />

met de ambulante pedicures van<br />

Mobella. Zij bieden oplossingen voor<br />

veel voetproblemen, maar ook wanneer<br />

u gewoon prijs stelt op professioneel verzorgde<br />

voeten bent u bij Mobella aan <strong>het</strong><br />

juiste adres. Het kan voorkomen dat <strong>het</strong>,<br />

bijvoorbeeld door reuma of diabetes,<br />

noodzakelijk is uw voeten te laten verzorgen<br />

door een gekwalificeerde pedicure.<br />

Ook dan kunt u bij een Mobella-pedicure<br />

terecht.<br />

Leden van <strong>Vierstroom</strong> ontvangen<br />

10% korting op <strong>het</strong> standaardtarief.<br />

Voor meer informatie kunt u contact<br />

opnemen met <strong>Vierstroom</strong><br />

Ledenservice:<br />

Bel 088 0900400 of ga naar<br />

www.vierstroom.nl/pedicure<br />

Leden van <strong>Vierstroom</strong> ontvangen in de<br />

webwinkel van Vegro 10% korting op alle<br />

producten. Let op dat u bij uw bestelling<br />

bij de winkelmand als vouchercode<br />

‘<strong>Vierstroom</strong>lid2013’ invult.<br />

De 10% korting wordt<br />

meteen verrekend.<br />

25%<br />

Korting<br />

voor leden<br />

Vlinders<br />

aan de Vliet<br />

Vlinders aan de Vliet is een tropische<br />

vlindertuin in Leidschendam. De vlinders<br />

komen uit de warmere gebieden van de<br />

wereld. Vlinders aan de Vliet is elk jaar<br />

geopend van 16 februari tot 1 november.<br />

Vanaf 1 november tot en met 15 februari<br />

is <strong>het</strong> te donker en te koud in de kas om<br />

de tropische vlinders te laten vliegen,<br />

vandaar de wintersluiting.<br />

www.vlindersaandevliet.nl<br />

Speciale openingsaanbieding voor leden<br />

van <strong>Vierstroom</strong>: 25% korting op de<br />

entreeprijs! Maximaal 2 personen en op<br />

vertoon van uw ledenpas.<br />

Geldig vanaf 16 februari t/m 31 juni 2013.<br />

RECTIFICATIE rubriek ‘Voor elkaar’<br />

over special need-adoptiekindje Jiashi<br />

Kleinpenning in <strong>Vierstroom</strong> <strong>magazine</strong><br />

najaar 2012.<br />

De termen ‘zorgcoördinator’ in <strong>het</strong><br />

artikel en ‘leidinggevende’ in <strong>het</strong> fotobijschrift<br />

waren niet correct. De juiste<br />

omschrijving had moeten zijn: ‘eerstverantwoordelijke<br />

verpleegkundige’,<br />

zoals gebruikelijk is binnen <strong>Vierstroom</strong>.<br />

Meer Bewegen voor<br />

Ouderen (MBvO)<br />

Kom in beweging! MBvO staat<br />

voor actieve ontspanning, samen<br />

met leeftijdsgenoten, gericht op<br />

behoud van gezondheid en conditie.<br />

Voldoende lichaamsbeweging<br />

is belangrijk voor jong en oud. En je<br />

bent nooit te oud om in beweging<br />

te komen. <strong>Vierstroom</strong> werkt samen<br />

met een tweetal aanbieders van<br />

MBvO. Leden van <strong>Vierstroom</strong><br />

ontvangen 10% korting.<br />

• Gouda: Laurine Windhorst,<br />

www.oefentherapie-mensendieck-gouda.nl<br />

• Capelle aan den IJssel:<br />

Jos de Wit, www.josspoma.nl<br />

Sportief/Actief Afvallen met<br />

Weten&Eten<br />

Een combinatie van meer bewegen<br />

en gezond leren eten.<br />

• Gouda<br />

• Zoetermeer<br />

• Waddinxveen<br />

Geef u nu op via<br />

dietistonline@vierstroom.nl<br />

Meer informatie:<br />

www.weteneneten.nl<br />

Astma thuis en op school<br />

Een cursus voor kinderen met astma<br />

Eén op de tien kinderen op de<br />

basisschool heeft in meer of<br />

mindere mate last van astma.<br />

<strong>Vierstroom</strong>, Zorgbrug en <strong>het</strong><br />

Groene Hart Ziekenhuis organiseren<br />

daarom gezamenlijk de<br />

cursus Astma thuis en op school.<br />

Op een speelse manier komen<br />

verschillende onderwerpen aan de<br />

orde. Kinderen leren onder meer<br />

wat astma is en hoe medicijnen<br />

werken. Ook ervaren ze dat ze<br />

kunnen sporten en leren ze wat ze<br />

moeten doen om te voorkomen<br />

dat ze moeten afhaken of te ver<br />

doorgaan. De cursus is bedoeld<br />

voor kinderen in groep 5 tot en<br />

met 8 en bestaat uit 6 bijeenkomsten<br />

van 75 minuten. De cursus<br />

wordt na schooltijd gegeven.<br />

Wilt u meer informatie over deze<br />

cursus? Neem dan contact op met<br />

Diana Holla, kinderlongverpleegkundige.<br />

Telefoon: 0182 505596,<br />

e-mail: diana.holla@ghz.nl.<br />

Cursussen bij <strong>Vierstroom</strong><br />

Sinds jaar en dag organiseert <strong>Vierstroom</strong> diverse gezondheidsbevorderende cursussen tegen<br />

aantrekkelijke tarieven voor haar leden. Met ingang van 1 januari 2013 zullen we een aantal<br />

cursussen niet meer aanbieden. De overige cursussen zullen anders georganiseerd gaan worden.<br />

Het eerste half jaar van 2013 is een overgangsperiode, waardoor tijdelijk <strong>het</strong> cursusaanbod<br />

beperkt zal zijn. Na de zomer in 2013 zal <strong>het</strong> cursusaanbod weer op <strong>het</strong> peil zijn.<br />

Zwangerschapscursussen<br />

Een leuke vorm van zwangerschapsbegeleiding<br />

is een optimale<br />

voorbereiding op de bevalling<br />

en de kraamtijd. Met een goede<br />

begeleiding kunnen klachten<br />

voorkomen worden. Daarnaast<br />

is <strong>het</strong> heerlijk om vrouwen uit<br />

de buurt te ontmoeten die ook<br />

in verwachting zijn. <strong>Vierstroom</strong><br />

heeft samenwerkingspartners<br />

geselecteerd die kwalitatief<br />

hoogwaardige en natuurlijk leuke<br />

zwangerschapscursussen geven.<br />

Als lid van <strong>Vierstroom</strong> krijgt u<br />

10% korting. Kijk voor meer informatie<br />

op www.vierstroom.nl/<br />

zwangerschapscursussen.<br />

Zwangerschapsgym:<br />

Theorie, beweging en ademhalingsoefeningen<br />

in deze algemene cursus.<br />

• Bergschenhoek (Lansingerland):<br />

Florence Smits,<br />

www.mobilicorpus.nl<br />

• Bodegraven: Albert Keulen,<br />

www.fysiotherapiekeulen-brusse.nl<br />

• Capelle aan den IJssel: Anita van<br />

der Zee, www.zwangergym.nl<br />

• Gouda: Yolanda Tromp,<br />

www.oefentherapie-mensendieckgouda.nl,<br />

en Alex van Buksvoort,<br />

www.fysiovisiq.nl<br />

• Krimpen aan den IJssel:<br />

Anita van der Zee,<br />

www.zwangergym.nl<br />

• Nieuwerkerk aan den IJssel:<br />

Anita van der Zee,<br />

www.zwangergym.nl<br />

• Nieuwerbrug: Annet van Eijk,<br />

www.3maximaal.nl<br />

• Reeuwijk: Yvonne Looman,<br />

www.oefentherapiecesarreeuwijk.nl<br />

• Rotterdam Hillegersberg:<br />

Anke Hogervorst,<br />

www.actieffysiotherapie.nl<br />

• Rotterdam Nesselande en<br />

Oosterflank: Anita van der Zee,<br />

www.zwangergym.nl<br />

• Schoonhoven: Robert Spruyt,<br />

www.spruytfysiotherapie.nl<br />

• Waddinxveen: Danielle Deuss,<br />

www.praktijkjoosten.nl<br />

• Zoetermeer: Mickey Toorop-<br />

Ooms, www.tranquality.nl<br />

en M. Raoef-van Nassau,<br />

www.personalsportclub.nl<br />

Zwangerschapsyoga:<br />

De beleving van de zwangerschap<br />

staat centraal. Kracht, ontspanning,<br />

concentratie en beheersing van de<br />

ademhaling zijn belangrijk.<br />

• Berkel en Rodenrijs: Marieke<br />

Schouten, www.junojoy.nl<br />

• Bodegraven: Meta Boer,<br />

www.tlauwtje.nl<br />

• Capelle aan den IJssel: Nelleke<br />

Slotboom, www.yoga-capelle.nl<br />

• Krimpen aan den IJssel:<br />

Ria Heuvelman,<br />

www.yoga-krimpen.nl<br />

• Moordrecht: Anja Dekker,<br />

www.suzon.nl<br />

• Nieuwerkerk aan den IJssel:<br />

Hannelore Terlouw,<br />

www.b-bodyenmind.nl<br />

E-learning<br />

<strong>Vierstroom</strong> is de mogelijkheid<br />

aan <strong>het</strong> onderzoeken om ook<br />

cursussen via e-learning aan<br />

te bieden. E-learning is een<br />

manier om thuis een cursus te<br />

volgen. U hoeft daarvoor dus<br />

niet naar een cursuslocatie; u<br />

krijgt uw cursusmateriaal en<br />

lesstof via internet aangeboden.<br />

Bij sommige cursussen is er ook<br />

nog één praktijkles, waarbij in<br />

groepsverband de thuis geleerde<br />

lesstof in praktijk wordt gebracht.<br />

In een volgende uitgave<br />

van <strong>Vierstroom</strong> <strong>magazine</strong> meer<br />

over cursussen via e-learning.<br />

Meer weten? Kijk op www.vierstroom.nl/cursussen voor meer informatie of neem<br />

contact op met <strong>Vierstroom</strong> Ledenservice 088 0900400, ledenservice@vierstroom.nl.<br />

• Zoetermeer: Marijke van Veen,<br />

www.macsy.nl, en Trude Matla,<br />

trude@casema.nl<br />

Zwangerschapspilates:<br />

Speciale pilatesoefeningen voor<br />

zwangeren. Een body- en mindtraining.<br />

• Gouda: Alex van Buksvoort,<br />

www.fysiovisiq.nl<br />

Samen bevallen<br />

Deze cursus biedt de mogelijkheid<br />

om je samen met je partner voor<br />

te bereiden op de bevalling. De<br />

partner komt alle cursusavonden<br />

mee en niet slechts één keer.<br />

• Zoetermeer: Hélène Oldenburg,<br />

www.samenbevallen.nl<br />

Outdoor mama<br />

Buiten sporten tijdens de zwangerschap<br />

en na de bevalling.<br />

• Bergschenhoek: Elzelien van<br />

Zwienen, www.ecbsport.nl<br />

Cursus op maat<br />

voor uw<br />

organisatie!<br />

<strong>Vierstroom</strong> Ledenservice<br />

organiseert diverse cursussen<br />

op maat, o.a. Mindfulness,<br />

Reanimatie met AED, Eerste<br />

hulp aan kinderen (herhaling)<br />

en Valpreventie.<br />

Wilt u als organisatie, instelling<br />

of bedrijf uw medewerkers,<br />

vrijwilligers en/of cliënten een<br />

cursus aanbieden? Neem dan<br />

contact op met de Ledenservice<br />

van <strong>Vierstroom</strong>, telefoon:<br />

088 0900400, of stuur een<br />

e-mail naar ledenservice@<br />

vierstroom.nl.<br />

8 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 9<br />

cursussen


voor elkaar<br />

‘Mijn moeder is<br />

nog even vrolijk<br />

als altijd’<br />

10 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

Mevrouw Van Dijk-Mulder (81) woont sinds 2006 in verzorgingshuis<br />

De Liezeborgh in Haastrecht. Naast de zorg die zij van <strong>Vierstroom</strong> krijgt,<br />

komen haar kinderen veel bij haar langs om activiteiten met haar te<br />

ondernemen. “Ook al zegt ze niet veel, ze voelt dat wij haar dierbaren zijn.”<br />

Gerda van den Berg: “Steeds vaker was<br />

mijn moeder haar portemonnee kwijt. We<br />

konden zoeken wat we wilden, maar hij<br />

was nergens te vinden. Tot ik de koelkast<br />

opentrok voor de koffiemelk en ’m daar<br />

aantrof. Ze vergat <strong>het</strong> gas aan of juist uit<br />

te zetten. Kookte aardappels en groente,<br />

maar ontdekte bij <strong>het</strong> opdienen dat ze niet<br />

aan <strong>het</strong> vlees had gedacht. Koffie schepte<br />

ze in de pot en <strong>het</strong> water goot ze in de<br />

filter... Het waren de eerste tekenen van<br />

haar dementie. Ze had zelf ook door dat ze<br />

vergeetachtig werd en dat vond ze natuurlijk<br />

niet leuk. In <strong>het</strong> begin kon ze <strong>het</strong> nog<br />

wel verbloemen, stond <strong>het</strong> haar leven niet<br />

in de weg. Maar op een gegeven moment<br />

werd dat steeds moeilijker. Mijn vader,<br />

die toen nog leefde, had suikerziekte, en<br />

doordat mijn moeder steeds meer vergat,<br />

werd ik geregeld gebeld of ik kon komen<br />

helpen – ook midden in de nacht. Samen<br />

kozen ze er in 2006 bewust voor om naar<br />

een verzorgingshuis te verhuizen. Ik ben<br />

erg blij dat we ze niet hoefden over te halen.<br />

In De Liezeborgh was plek; <strong>het</strong> was in<br />

Haastrecht – hun dorp – dus vertrouwd.”<br />

Het kostte Gerda’s vader achteraf meer<br />

moeite om in <strong>het</strong> verzorgingshuis te<br />

wonen dan hij van tevoren gedacht had.<br />

“Mijn vader vond <strong>het</strong> moeilijk dat ieder-<br />

Mevrouw<br />

Van Dijk-Mulder<br />

(81), bewoonster<br />

van verzorgingshuis<br />

De Liezeborgh<br />

in Haastrecht.<br />

Woonde vroeger<br />

met haar man Kees<br />

en acht kinderen<br />

ook in Haastrecht.<br />

Man Kees overleed<br />

in 2006.<br />

Gerda: ‘Het is mij nog heel<br />

veel waard dat ze er is’<br />

Gerda van den Berg (47), middelste dochter van mevrouw Van<br />

Dijk-Mulder. Woont in Haastrecht, is getrouwd en heeft twee<br />

dochters van 18 en 23 jaar. Gerda werkt in <strong>het</strong> onderhoudsbedrijf<br />

van haar man en helpt in de bloemenzaak van haar dochter.<br />

een <strong>hier</strong> maar in en uit liep. De kamer is<br />

natuurlijk best klein, de privacy niet groot.<br />

Hij kon er slecht mee uit de voeten.”<br />

Vers verdriet<br />

Anderhalf jaar na hun verhuizing overleed<br />

Gerda’s vader. Als gevolg van zijn suikerziekte<br />

was hij in <strong>het</strong> ziekenhuis beland,<br />

waar hij na verschillende operaties last<br />

kreeg van zijn nieren. Hij moest overal<br />

mee geholpen geworden en daar kon hij<br />

niet mee omgaan. Het leek alsof hij niet<br />

meer wilde leven. Drie weken nadat hij<br />

uit <strong>het</strong> ziekenhuis was ontslagen, is hij<br />

overleden. De eerste tijd na <strong>het</strong> overlijden<br />

van haar man kwam Gerda’s moeder bijna<br />

niet van haar kamer. Ze was verdrietig<br />

en voelde zich door haar toenemende<br />

vergeetachtigheid wat ontredderd, vertelt<br />

Gerda. “Waar mijn vader haar beschermde<br />

door aan de ontbijttafel zijn mes te pakken<br />

en boter op zijn brood te smeren,<br />

zodat zij hem kon nadoen, wist ze in haar<br />

eentje niet goed wat ze aan moest met<br />

een boterham op haar bord. De dementie<br />

werd erger. Elke keer als ik bij haar was,<br />

vroeg ze continu naar mijn vader. Als ik<br />

dan keer op keer uitlegde dat hij overleden<br />

was, kwam haar verdriet ook elke keer oprecht<br />

vers naar boven. Een heel verdrietige<br />

periode. Maar op een gegeven moment<br />

werd <strong>het</strong> minder. Ik denk dat de dementie<br />

steeds verder vorderde en ze zich daardoor<br />

ook minder herinnerde van mijn vader.<br />

Nu ziet ze zijn foto, maar doet <strong>het</strong> niets<br />

met haar. Als ik mijn vaders naam noem,<br />

herkent ze die wel, maar ze realiseert zich<br />

niet echt dat <strong>het</strong> haar man was en dat hij<br />

er nu niet meer is.”<br />

Slappe lach<br />

Inmiddels zijn er vijf jaar voorbij. Op haar<br />

kamer is mevrouw Van Dijk-Mulder alleen<br />

nog ’s nachts om te slapen, of als een van<br />

haar kinderen haar bezoekt. De rest van de<br />

dag bivakkeert ze in de huiskamer, die ze<br />

liefdevol ‘thuis’ noemt. Daar eet ze, drinkt<br />

ze koffie en zit ze bij de gezamenlijke<br />

spelactiviteiten, maar meedoen kan ze<br />

niet echt. Elke dag krijgt ze bezoek van een<br />

van haar acht kinderen, die voor een groot<br />

deel in Haastrecht en omgeving wonen.<br />

Ze nemen haar mee voor een wandelingetje<br />

buiten of drinken koffie met<br />

haar. Gerda: “Moeder is een heel vrolijke,<br />

warme en hartelijke vrouw gebleven, zoals<br />

ze vroeger ook was. Ze kreeg met mijn<br />

vader acht kinderen en er was thuis altijd<br />

veel liefde. Vader was vrachtwagenchauffeur,<br />

dus veel weg. Mijn moeder heeft<br />

ons bijna allemaal alleen opgevoed. Daar<br />

leed ze niet onder. Ze was altijd vrolijk en<br />

lief, en zo is ze nog steeds. Al zegt ze niet<br />

veel meer en is ze niet helemaal meer bij,<br />

in haar karakter is ze nog dezelfde vrouw.<br />

Maar natuurlijk is er wel veel veranderd<br />

vierstroom <strong>magazine</strong> 11


voor elkaar<br />

door de dementie. Vroeger konden we bijvoorbeeld<br />

lange gesprekken hebben over<br />

<strong>het</strong> leven. Dat lukt nu niet meer.”<br />

Toch hebben zij en haar moeder hun dierbare<br />

momenten, maar nu op een andere<br />

manier. “We kunnen samen dubbel liggen<br />

van <strong>het</strong> lachen. Dan trek ik bijvoorbeeld<br />

haar schoenen uit en zeg ik: ‘Dat is één…’<br />

En dan begint zij: ‘…En dat is twee.’ Vindt<br />

ze heel grappig. En als zij begint te lachen,<br />

moet ik ook lachen. Het werkt aanstekelijk.<br />

Ik heb ook wel <strong>het</strong> gevoel dat ze weet wie<br />

ik ben. Al weet ze niet altijd mijn naam, ze<br />

voelt wel dat ik haar dochter ben en dat<br />

<strong>het</strong> contact vertrouwd is. Zo gedraagt ze<br />

zich in elk geval. Ze is nog steeds de spil<br />

van de familie. Iedereen organiseert zijn<br />

activiteiten met haar in <strong>het</strong> achterhoofd.<br />

Ik wil haar ook nog lang bij me houden,<br />

hoor. Mensen zeggen weleens: wat heb<br />

je er nou nog aan op deze manier? Maar<br />

<strong>het</strong> is mij nog heel veel waard dat ze er is.<br />

En haarzelf volgens mij ook. Ze is nu 81,<br />

maar als ik vraag: ‘Mam, je kunt wel 100<br />

worden. Zou je dat willen?’ Dan zegt ze:<br />

‘100? Ja hoor!’”<br />

Dankbaar<br />

Karin IJsselsteijn is de Eerst Verantwoordelijk<br />

Verzorgende (EVV) van mevrouw<br />

Van Dijk-Mulder. Dat houdt in dat zij<br />

namens <strong>Vierstroom</strong> <strong>het</strong> aanspreekpunt is<br />

Karin: ‘Goede zorg verlenen<br />

is één ding, maar familie<br />

kunnen wij nooit vervangen’<br />

Karin IJsselsteijn (41), Eerst Verantwoordelijk Verzorgende (EVV)<br />

in De Liezeborgh en Verpleegkundige in opleiding. Woont met<br />

haar vriend Arjen en twee zoons van 12 en 13 jaar in <strong>het</strong> nabij<br />

Haastrecht gelegen Berkenwoude.<br />

Alle kinderen organiseren hun activiteiten met<br />

hun moeder in <strong>het</strong> achterhoofd.<br />

voor de familie. In De Liezeborgh neemt<br />

zij een groot deel van de verzorging van<br />

mevrouw Van Dijk-Mulder op zich. Karin:<br />

‘Ik ben opgegroeid in Gouda, vlak bij<br />

Haastrecht. Sterker, ik kwam als vriendin<br />

van een van de kinderen van mevrouw<br />

Van Dijk-Mulder vroeger veel bij haar<br />

over de vloer. Het was er altijd gezellig<br />

en warm. Ik bewaar daar goede herinneringen<br />

aan. Toen de vorige EVV wegging,<br />

heb ik aangegeven dat ik heel graag de<br />

zorg voor mevrouw Van Dijk-Mulder op<br />

me wilde nemen. Het is toch bijzonder<br />

dat we elkaar al zo lang kennen. En ik ken<br />

de rest van de familie ook goed. Dat is<br />

prettig in <strong>het</strong> contact dat we hebben over<br />

haar. Ik heb <strong>het</strong> gevoel dat mevrouw Van<br />

Dijk-Mulder me echt herkent. We hebben<br />

ontzettend veel lol.”<br />

Karin is gecharmeerd van <strong>het</strong> karakter van<br />

haar cliënte. “Mevrouw Van Dijk-Mulder<br />

is een heel lieve vrouw, maar ze heeft<br />

vooral veel humor. Grappen maken kan ze<br />

niet echt meer, maar ze lacht nog steeds<br />

ontzettend veel. Een heel vrolijke vrouw<br />

om voor te zorgen!”<br />

Karin vindt <strong>het</strong> fijn om te zien dat de<br />

kinderen van mevrouw Van Dijk-Mulder<br />

zo met hun moeder bezig zijn. “Als EVV<br />

help ik haar met de dagelijkse praktische<br />

zorg: <strong>het</strong> wassen, aankleden en eten. En<br />

natuurlijk hebben we tussendoor gesprekjes<br />

en lol, maar extra aandacht in de vorm<br />

van bij haar zitten, met haar naar buiten<br />

gaan – daar is geen tijd voor. Dan is <strong>het</strong><br />

goed om te zien dat haar kinderen dat met<br />

haar doen. Want <strong>het</strong> doet haar natuurlijk<br />

wel erg goed om die een-op-een aandacht<br />

te krijgen.”<br />

Vrijwilligerswerk<br />

Gerda: “De vorm waarin wij voor onze<br />

moeder zorgen, is heel vanzelfsprekend<br />

ontstaan. Naast de basale zorg die in De<br />

Liezeborgh gegeven wordt, vinden wij <strong>het</strong><br />

belangrijk dat ze net dat glaasje water<br />

extra drinkt of even naar buiten gaat. Ook<br />

is <strong>het</strong> voor haar sociaal gezien goed dat er<br />

elke dag iemand komt die vertrouwd is, iemand<br />

die er dan echt voor haar is. Alle acht<br />

de kinderen dragen daaraan hun steentje<br />

bij. Schema’s en afspraken hebben we niet,<br />

<strong>het</strong> gaat heel natuurlijk. Dat vijf van ons<br />

in de buurt wonen, scheelt uiteraard; die<br />

komen veel doordeweeks. Degenen die<br />

wat verder weg zitten, komen weer vaker<br />

in <strong>het</strong> weekend. Zo wisselen we elkaar af.”<br />

Naast haar bezoekje doordeweeks is Gerda<br />

elke maandagavond vaste vrijwilliger in<br />

De Liezeborgh. Gerda: “In <strong>het</strong> begin had ik<br />

wel wat aan te merken op de zorg en <strong>het</strong><br />

verzorgingshuis. Ik vond <strong>het</strong> moeilijk om<br />

te zien dat er niet altijd iemand aanwezig<br />

was in de huiskamer als de bewoners daar<br />

zaten. Gelukkig kunnen we met <strong>het</strong> personeel<br />

van <strong>Vierstroom</strong> altijd alles bespreken.<br />

Toen ik daar weer eens over begon, zei<br />

de manager: ‘Je kunt er wel elke keer over<br />

klagen, maar voor ons is <strong>het</strong> soms niet anders.<br />

Misschien wil je ons wel helpen door<br />

vrijwilliger te worden?’ Toen dacht ik: ja,<br />

daar heeft hij wel een punt. Het personeel<br />

doet wat mogelijk is. Wat kan ik doen om<br />

te helpen? Sindsdien kom ik elke maandagavond.<br />

Ik merk dat ik <strong>het</strong> heel leuk vind<br />

om er te zijn. Ik leer de andere bewoners<br />

In de zomer van 2012 heeft <strong>Vierstroom</strong><br />

aangekondigd te gaan onderzoeken hoe<br />

familieleden meer betrokken kunnen<br />

worden bij de zorg. In drie woonlocaties<br />

wordt bij wijze van experiment met<br />

familieleden van nieuwe cliënten besproken<br />

wat zij kunnen betekenen voor hun<br />

naaste en eventuele andere cliënten.<br />

Ook familieleden van huidige cliënten<br />

worden betrokken bij <strong>het</strong> experiment.<br />

Familieleden hoeven geen zorgtaken te<br />

verrichten. Het gaat om <strong>het</strong> geven van<br />

persoonlijke aandacht en/of <strong>het</strong> bieden<br />

van ontspanning. Bijvoorbeeld door <strong>het</strong><br />

maken van een praatje, wandelen, spelletjes<br />

doen of <strong>het</strong> koken van een heerlijke<br />

warme maaltijd.<br />

Karin is namens<br />

<strong>Vierstroom</strong> <strong>het</strong><br />

aanspreekpunt<br />

voor de familie.<br />

kennen en zie hoe <strong>het</strong> er reilt en zeilt.”<br />

Verzorgster Karin is blij met de belangstelling<br />

van de familie, en in <strong>het</strong> bijzonder de<br />

vrijwillige hulp van Gerda. “Het doet mij<br />

weleens pijn om te zien dat er ook bewoners<br />

zijn die niet zoveel aandacht krijgen<br />

van familie en bekenden. Dat is een deel<br />

dat ik als verzorger nooit kan overnemen.<br />

Goede zorg verlenen is één ding, maar<br />

familie kunnen wij nooit vervangen.”<br />

Voor Gerda heeft de maandagavond een<br />

extra betekenis gekregen. “Als ik mijn moeder<br />

aan <strong>het</strong> einde van de avond in bed leg<br />

en we ons gezamenlijke lachuurtje hebben<br />

gehad, ga ik altijd met een glimlach op<br />

mijn gezicht naar huis.”<br />

Hulp van familie onmisbaar<br />

Het experiment is eind 2012 onder de<br />

naam Samenstroom gestart in Wilgenhoven<br />

in Stolwijk, De Westerweeren in<br />

Bergambacht en Magnolia in Zoetermeer.<br />

Samenstroom is ontstaan vanuit<br />

de gedachte dat <strong>Vierstroom</strong> naast goede<br />

verpleging en verzorging cliënten méér<br />

wil bieden. De hulp van familieleden of<br />

andere betrokkenen is dan onmisbaar.<br />

Door de inzet van medewerkers, vrijwilligers<br />

en familieleden wil <strong>Vierstroom</strong> de<br />

zorg voor cliënten naar een hoger kwaliteitsniveau<br />

tillen.<br />

Meer weten?<br />

www.vierstroom.nl/familieparticipatie<br />

Zorglijn 0900 9300<br />

12 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 13


heeft u vragen?<br />

wij zoeken <strong>het</strong> antwoord!<br />

Op deze plek beantwoorden professionals uit de zorg<br />

vragen die leven onder <strong>Vierstroom</strong>-leden.<br />

Mijn moeder is dementerend en woont in een verpleeghuis van<br />

<strong>Vierstroom</strong>. Hoe komen jullie erachter hoe zij zich voelt en wat<br />

zij wel of niet prettig vindt?<br />

“Zorg voor mensen met dementie vraagt<br />

een persoonsgerichte aanpak. Deze cliënten<br />

kunnen zelf niet altijd meer aangeven<br />

wat zij willen of prettig vinden. Vanuit de<br />

afdeling Kwaliteit proberen wij zorgverleners<br />

te ondersteunen in <strong>het</strong> bieden van<br />

die persoonsgerichte zorg voor iedere<br />

cliënt. Wij maken daarbij onder meer<br />

gebruik van de Dementia Care Mapping<br />

(DCM)-methode*. Dit betekent dat er medewerkers<br />

zijn opgeleid om door middel<br />

van observaties in kaart te brengen wat<br />

de gemoedstoestand en de behoeften van<br />

een individuele cliënt zijn. De uitkomsten<br />

van de observatie maken zij bespreekbaar<br />

met de zorgverleners. Met deze informatie<br />

kunnen zorgverleners (met de familie)<br />

De ‘Matchmaker’<br />

Taco Zwaan is<br />

Zorgcoördinator bij<br />

Pluszorg. Hij zorgt voor<br />

de juiste match tussen<br />

de klant en de geschikte<br />

zorgmedewerker. Pluszorg<br />

is een bedrijfsonderdeel<br />

van <strong>Vierstroom</strong>.<br />

kijken wat er nodig is om de bewoners<br />

met dementie een waardevol leven te<br />

bieden in <strong>het</strong> verpleeghuis. Soms kunnen<br />

kleine dingen <strong>het</strong> welzijn van iemand<br />

met dementie al erg vergroten, zoals <strong>het</strong><br />

samen kijken naar foto’s van vroeger of de<br />

manier waarop iemand wordt benaderd.<br />

Hierin heeft iedere bewoner zijn eigen<br />

behoeften. Het is dus zeer zinvol om dit in<br />

kaart te brengen, samen met de bewoner,<br />

familie en medewerkers. De DCM-methode<br />

wordt sinds 2012 in alle verpleeghuizen<br />

van <strong>Vierstroom</strong> gebruikt. Er zijn inmiddels<br />

vele voorbeelden waaruit blijkt dat deze<br />

aanpak <strong>het</strong> welzijn van bewoners met<br />

dementie daadwerkelijk verhoogt.”<br />

* www.dcmnederland.nl<br />

Mijn buurvrouw is zeer ernstig ziek en heeft nu<br />

24-uurs zorg vertelde mijn buurman.<br />

Ik vraag me af wat 24-uurszorg eigenlijk inhoudt?<br />

“De term zegt <strong>het</strong> eigenlijk al: bij 24-uurszorg<br />

is er 24 uur een verzorgende bij u in<br />

huis. De verzorgenden wisselen elkaar<br />

af na een dienst van 24 uur, meestal om<br />

10.00 uur ’s ochtends. De verzorgende<br />

slaapt ook in uw huis, zodat zij ’s nachts<br />

kan helpen als <strong>het</strong> nodig is. Deze zorg<br />

wordt vaak ingezet als er geen of weinig<br />

mantelzorg is in een periode waarin wel<br />

De kwaliteitsadviseur<br />

Annemieke Dalenberg<br />

is adviseur Kwaliteit bij<br />

<strong>Vierstroom</strong> en houdt<br />

zich onder meer bezig<br />

met de kwaliteit van<br />

zorg binnen <strong>Vierstroom</strong>.<br />

veel zorg nodig is, bijvoorbeeld na een cva<br />

(cerebrovasculair accident, ook wel beroerte<br />

genoemd), bij dementie, of in de laatste<br />

levensfase. Vaak moet voor 24-uurszorg<br />

een gedeelte uit eigen middelen worden<br />

bijbetaald, maar niet altijd. PlusZorg kan u<br />

informeren over de mogelijkheden.”<br />

www.pluszorg.nl<br />

Ik wil graag om 9 uur gedoucht worden, maar mijn<br />

verzorgende komt meestal pas om 11 uur.<br />

Kan <strong>Vierstroom</strong> <strong>hier</strong> rekening mee houden?<br />

“Bij <strong>het</strong> maken van een planning wordt<br />

met verschillende factoren rekening gehouden.<br />

Cliënten die naar een dagopvang<br />

moeten, of cliënten met diabetes, helpen<br />

we veelal als eerste. Ook wil <strong>het</strong> wijkteam<br />

ervoor zorgen dat u zo veel mogelijk be-<br />

De chauffeur<br />

Henk van Renesse is<br />

chauffeur bij Vegro.<br />

Hij levert bestelde<br />

hulpmiddelen en<br />

verpleegartikelen aan<br />

huis af of haalt ze<br />

weer op. Vegro levert<br />

voor <strong>Vierstroom</strong> alle<br />

mogelijke hulpmiddelen<br />

en verpleegartikelen<br />

aan huis.<br />

Kan ik bij <strong>Vierstroom</strong> ook fysiotherapie krijgen?<br />

“Als u in één van de verpleeglocaties van<br />

<strong>Vierstroom</strong> woont dan is de behandeling<br />

en de therapie in handen van de behandelaren<br />

van <strong>het</strong> behandelcentrum van<br />

<strong>Vierstroom</strong>.<br />

Maar ook als u thuis woont, kunt u vanuit<br />

<strong>het</strong> behandelcentrum behandeld worden<br />

kende gezichten over de vloer krijgt.<br />

Dat kan dientengevolge betekenen dat u<br />

wat later aan de beurt bent. Maar indien<br />

mogelijk probeert <strong>het</strong> wijkteam u altijd<br />

in te plannen op <strong>het</strong> tijdstip van uw<br />

voorkeur.”<br />

Ik heb gelezen dat als ik vandaag de hulpmiddelen bestel die<br />

mijn moeder nodig heeft, ze morgen al afgeleverd worden.<br />

Maar hoe laat kan ik de chauffeur verwachten?<br />

“Als u vandaag uitleen-hulpmiddelen<br />

bestelt – zoals een rolstoel of, via een<br />

verwijzer, een hoog/laag bed met matras<br />

– dan worden die de volgende werkdag<br />

bij u thuis afgeleverd. ’s Ochtends kunt u<br />

contact opnemen met de Vegro klantenservice<br />

(0800 2887766, gratis). U komt<br />

dan te weten hoe laat u de chauffeur<br />

ongeveer kunt verwachten. Ook kunt u<br />

door een ergotherapeut, fysiotherapeut,<br />

logopedist en/of psycholoog. In principe<br />

vindt de behandeling plaats op één van<br />

onze locaties, maar <strong>het</strong> is bijvoorbeeld<br />

voor ergotherapie ook mogelijk om thuis<br />

behandeld te worden.”<br />

De logistiek<br />

specialist<br />

Iris Boumans is logistiek<br />

specialist bij <strong>Vierstroom</strong><br />

en ondersteunt een<br />

aantal thuiszorgteams<br />

bij <strong>het</strong> plannen van hun<br />

werkzaamheden en alles<br />

wat daarmee verband<br />

houdt.<br />

uw mobiele telefoonnummer achterlaten.<br />

Dan ontvangt u automatisch een sms met<br />

daarin de tijdsindicatie.”<br />

De Behandelspecialist<br />

Gert-Jan Speksnijder<br />

is manager<br />

<strong>Vierstroom</strong><br />

Behandelcentrum.<br />

Heeft u ook een prangende vraag? Mail of stuur deze dan o.v.v. ‘Prangende vraag’ naar redactie@vierstroom.nl of<br />

<strong>Vierstroom</strong> t.a.v. Ledenservice, Antwoordnummer 10037, 2800 VB Gouda en wellicht vindt u <strong>het</strong> antwoord in de volgende editie<br />

van <strong>Vierstroom</strong> <strong>magazine</strong>.<br />

14 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 15


tot uw dienst<br />

Op vakantie<br />

zonder zorgen<br />

Veel Nederlandse<br />

ouderen durven vanwege<br />

hun leeftijd, gezondheid<br />

of hun zorgbehoeften<br />

eigenlijk niet meer op<br />

vakantie. Die angst is<br />

ongegrond, want juist<br />

voor hen zijn er speciale<br />

zorgresorts, indien<br />

nodig met volledige<br />

begeleiding. Lekker aan<br />

de Middellandse Zee,<br />

bijvoorbeeld.<br />

16 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

“Vaak zijn mensen al jarenlang niet meer<br />

op vakantie geweest”, vertelt Carlo Sohl,<br />

zorgmanager van Sanyres. Sinds 2011<br />

werkt <strong>Vierstroom</strong> samen met dit Spaanse<br />

bedrijf dat een groot aantal zorgresorts<br />

onder haar beheer heeft. “Ik sprak laatst<br />

een van onze gasten, de heer Jansen. Zijn<br />

vrouw heeft een paar jaar geleden een<br />

beroerte gehad en is rolstoelafhankelijk.<br />

Elke dag ontvangt mevrouw thuiszorg.<br />

Meneer zag <strong>het</strong> niet meer zitten om met<br />

z’n tweeën op vakantie te gaan, terwijl ze<br />

jarenlang met hun caravan alle uithoeken<br />

van Frankrijk hebben bezocht. Vervolgens<br />

zie ik de heer en mevrouw Jansen genieten<br />

van de Spaanse zon en dan denk ik:<br />

daar doe ik <strong>het</strong> voor. Sanyres wil dat iedereen<br />

kan genieten van hun vakantie<br />

– ook mensen die zorg nodig hebben.”<br />

Gegarandeerde zorg<br />

De zorgresorts van Sanyres liggen door<br />

heel Spanje. Enkele – waaronder die in<br />

Puerto Banús – bevinden zich op een bevoorrechte<br />

plek, namelijk vlak bij de Middellandse<br />

Zee. Het zijn zorgresorts waar<br />

alle zorg wordt geboden aan ouderen<br />

van 65 jaar en ouder en van verschillende<br />

nationaliteiten. Sanyres garandeert dat<br />

de zorg die in Nederland wordt geboden<br />

– en die is vastgelegd in een individueel<br />

zorgplan – in Spanje wordt gecontinueerd.<br />

Daartoe beschikt <strong>het</strong> zorgresort 24 uur per<br />

dag over een team van verzorgenden en<br />

verpleegkundigen; er zijn zelfs een arts en<br />

fysiotherapeut aanwezig. Hierdoor kunnen<br />

ook mensen als de heer en mevrouw<br />

Jansen genieten van een welverdiende<br />

vakantie.<br />

Hun verhaal staat niet op zichzelf, vertelt<br />

Carlo Sohl. “Veel ouderen in Nederland<br />

zijn onzeker. Ze durven vaak niet goed<br />

meer wat verder van huis en zijn in de<br />

veronderstelling dat een vakantie er voor<br />

hen gewoon niet meer inzit. Maar <strong>het</strong><br />

komt niet in hen op dat in Puerto Banús in<br />

Spanje ook iemand geregeld kan worden<br />

die de steunkousen komt aandoen of de<br />

bloedsuikerwaarde komt prikken. Ik krijg<br />

zoveel positieve reacties van gasten! Het<br />

is voor hen een onvergetelijke ervaring<br />

om na zoveel jaren toch nog eens met de<br />

voeten in de Middellandse Zee te staan.<br />

Niks moet, alles mag en kan. Genieten van<br />

de zon, flaneren langs de boulevard of een<br />

excursie naar Marbella.”<br />

Volledige begeleiding<br />

Sommige alleenstaande ouderen of<br />

echtparen willen niet meer alleen reizen<br />

en ook op locatie niet meer zelfstandig<br />

op pad. Voor deze mensen werkt Sanyres<br />

samen met Rita Spanje Zorgreizen, van<br />

Rita Burlet. Zij organiseert al enkele jaren<br />

geheel verzorgde groepsreizen naar <strong>het</strong><br />

zorgresort van Sanyres in Puerto Banús.<br />

Rita Burlet biedt een compleet pakket aan:<br />

volledige begeleiding onderweg en ter<br />

plekke, en een leuk excursieprogramma.<br />

Carlo Sohl: “Rita en haar vrijwilligers zijn<br />

zeer bekend met de wensen en behoeften<br />

van ouderen door hun levens- en werkervaring,<br />

waardoor de gasten gegarandeerd<br />

een onvergetelijke vakantie beleven!”<br />

Sanyres is een volledig<br />

Spaans bedrijf met een<br />

groot aantal vestigingen door geheel<br />

Spanje. In Puerto Banús biedt Sanyres<br />

diensten aan in haar Residentieel<br />

Zorgresort aan vooral buitenlandse senioren.<br />

Hier beschikt iedereen over een<br />

eigen appartement, vanwaar <strong>het</strong> slechts<br />

een paar minuten lopen is naar <strong>het</strong><br />

strand. Sanyres heeft een Nederlandse<br />

gastvrouw, die op werkdagen altijd aanwezig<br />

is. Naast de zorgfaciliteiten biedt<br />

Puerto Banús een buitenzwembad, dat<br />

in de wintermaanden verwarmd wordt<br />

als er groepen uit Nederland komen.<br />

Verder zijn er een restaurant, een<br />

kleine bibliotheek met internet, WiFi op<br />

bepaalde plekken in <strong>het</strong> gebouw, een<br />

24-uurs receptie en prachtige tuinen.<br />

Dieetwensen vormen geen enkel probleem<br />

voor de keuken van Puerto Banús.<br />

Puerto Banús<br />

Puerto Banús ligt in Zuid-Spanje vlak<br />

bij Marbella. Puerto Banús biedt een<br />

uitgestrekt zandstrand met van die<br />

leuke strandtentjes. Daarnaast kent<br />

Puerto Banús een gezellige haven,<br />

waar twaalf maanden per jaar vertier is:<br />

van uitgaan en heerlijk eten tot lekker<br />

flaneren langs de prachtige boulevard.<br />

Een kopje koffie is er nog heel betaalbaar<br />

en dankzij de gastvrije inwoners<br />

voelt iedereen zich snel thuis in Puerto<br />

Banús. Het centrum van de havenplaats<br />

heeft een modern winkelcentrum met<br />

een groot en ruim warenhuis. In de<br />

omgeving zijn uitstapjes mogelijk naar<br />

Marbella, Gibraltar, Ronda, Málaga en<br />

nog veel meer. De zon schijnt er bijna<br />

elke dag. De maanden dat <strong>het</strong> in Nederland<br />

wat onstuimiger is (april en september),<br />

is <strong>het</strong> in Puerto Banús ook wat<br />

onbestendiger. Maar mocht <strong>het</strong> een<br />

dag regenen, dan kunt u ervan uitgaan<br />

dat <strong>het</strong> de dag erna weer droog is. En<br />

de temperaturen zijn altijd goed; met<br />

Kerstmis is <strong>het</strong> overdag 15 graden en<br />

kan er lekker buiten gegeten worden.<br />

5%<br />

Korting<br />

Wilt u ook naar de Spaanse zon?<br />

Neem dan contact op met <strong>Vierstroom</strong><br />

Ledenservice. Bel 088 0900 400 of mail<br />

naar: ledenservice@vierstroom.nl<br />

www.vierstroom.nl/Spanjezorgvakantie<br />

Leden van <strong>Vierstroom</strong> ontvangen<br />

5% korting op <strong>het</strong> verblijf.<br />

Kijk ook eens op www.sanyres.nl<br />

en www.rita-spanjezorgreizen.nl<br />

vierstroom <strong>magazine</strong> 17


gezondheid<br />

Modder als medicijn<br />

De één gaat ervoor naar de oevers van de Dode Zee, de ander<br />

doet <strong>het</strong> gewoon in de eigen badkamer: smeren met modder.<br />

Leuk om te doen en ook nog eens goed voor de huid.<br />

1Uit welke ingrediënten bestaat<br />

cosmetische modder?<br />

De heilzame mix uit de Dode Zee is<br />

<strong>het</strong> resultaat van algenresten en overblijfselen<br />

van vis en plankton die naar de<br />

bodem zakken en <strong>het</strong> zout en de mineralen<br />

uit <strong>het</strong> water zelf. In de modder aan<br />

de oevers van de Zwarte Zee zitten weer<br />

andere geneeskrachtige stoffen, zoals<br />

vitaminen en natuurlijke antibiotica.<br />

2Hoe pas je modder toe?<br />

Er zijn twee manieren om modder<br />

te gebruiken: als pakking (direct op<br />

de huid) of als modderbad (vermengd met<br />

water). Je kunt vertrouwen op de vaardige<br />

vingers van professionals in een wellnesscentrum<br />

of er zelf thuis mee aan de<br />

slag. Bij spierpijn: verwarm de modder au<br />

bain-marie; breng de verwarmde smurrie<br />

dik aan op de pijnlijke plek en dek dit af<br />

met plasticfolie. Leg er een warme handdoek<br />

omheen en laat <strong>het</strong> een kwartiertje<br />

inwerken.<br />

3Wat zijn de voordelen?<br />

Dieren als olifanten en varkens<br />

nemen een modderbad om parasieten<br />

kwijt te raken. Mensen geloven in de<br />

weerstandverhogende werking en dat <strong>het</strong><br />

de doorbloeding in <strong>het</strong> lijf verbetert. Daarnaast<br />

is <strong>het</strong> goed voor zowel een droge<br />

als vette huid en zou <strong>het</strong> reuma kunnen<br />

verlichten. Dat komt vooral door de<br />

intense hitte van de verwarmde modder.<br />

Het duurt ongeveer 14 minuten voordat<br />

die een graad in temperatuur daalt.<br />

4Wie gingen er voor?<br />

Het verhaal gaat dat koningen als<br />

David en Salomon uit <strong>het</strong> Oude<br />

Testament al kuurpaleizen op de oevers<br />

van de Dode Zee bouwden. En de Egyptische<br />

koningin Cleopatra liet haar goddelijke<br />

lijf niet alleen in een bad met ezelinnenmelk<br />

zakken, maar dompelde zich ook<br />

regelmatig onder in de zwarte modder en<br />

<strong>het</strong> zoute water uit de Dode Zee. Ook onze<br />

eigen Doutzen Kroes zweert erbij.<br />

5Waar kun je <strong>het</strong> doen?<br />

Op internet is een schat aan Dode<br />

Zee- of andere modderproducten te<br />

koop. Daarmee creëer je in een handomdraai<br />

een hamamsfeer in de eigen badkamer.<br />

Maar u kunt ook afreizen naar de oudste<br />

openluchtspa van de wereld: de Dode<br />

Zee. Dichterbij kan ook: steek de grens over<br />

naar Duitsland voor een genezend bad in<br />

de veenmodder van Bad Zwischenahn.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.dedodezee.net<br />

Gratis Busleri-behandeling t.w.v € 16,50*<br />

Wie nu <strong>het</strong> Spa Gouda entree arrangement reserveert, geniet gratis van een Busleri-behandeling t.w.v € 16,50. De Busleri is een<br />

oriëntaals ritueel in een modern jasje. U kunt zich (laten) insmeren met lavamodder dat rijk is aan magnesium, calcium, ijzer<br />

en mangaan. Door de warmte van de modder reinigt <strong>het</strong> de huid diep, zodat u zich na afloop als<br />

herboren voelt. De actie is geldig van 11:00-18:00 uur tot en met 17 juli 2013 en alleen tegen<br />

inlevering van deze bon. Kijk voor meer informatie op www.spagouda.nl of bel met 0182 504201.<br />

18 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

vierstroom <strong>magazine</strong> 19


hart en ziel<br />

Er zijn veel goede doelen waarvoor je je in<br />

kunt zetten. Waarom <strong>het</strong> Liliane Fonds?<br />

“Als Kamerlid en als staatssecretaris VWS<br />

ben ik altijd betrokken geweest bij gehandicaptenzaken.<br />

Als je kijkt naar de kansen<br />

die mensen met een beperking <strong>hier</strong> hebben<br />

en daar tegenover <strong>het</strong> ontbreken van<br />

kansen in ontwikkelingslanden zet, vind ik<br />

dat zo schrijnend.<br />

Een deel van mijn hart ligt bij gehandicaptenzorg,<br />

net als bij sport en ouderen. Op<br />

een bepaald moment werd ik door veel<br />

goede doelen gevraagd. Toen heb ik goed<br />

nagedacht en besloten dat ik me voor één<br />

organisatie wilde inzetten, die bij me past.<br />

Ook vond ik <strong>het</strong> heel belangrijk dat die<br />

organisatie zeer betrouwbaar is, want als<br />

je je als BN’er inzet, moet <strong>het</strong> vertrouwen<br />

dat mensen in je hebben natuurlijk wel<br />

terecht zijn. Van <strong>het</strong> Liliane Fonds vind<br />

ik <strong>het</strong> prachtig dat ze met lokale contactpersonen<br />

werken die de gezinnen leren<br />

hoe ze met de handicap van <strong>het</strong> kind<br />

kunnen omgaan. Met minimale middelen<br />

geven ze kinderen een kwaliteit van<br />

leven, die kent zijn weerga niet. Zo zijn<br />

er kinderen met spierdystrofie, die zonder<br />

fysiotherapie verkrampt raken en niks<br />

meer kunnen. Contactpersonen van<br />

<strong>het</strong> Liliane Fonds, zoals fysiotherapeuten,<br />

leren de ouders om fysiotherapie te<br />

geven. Daardoor kunnen die kinderen<br />

beter lopen en naar school gaan.”<br />

Wat is de visie van <strong>het</strong> Liliane Fonds?<br />

“Alles dat <strong>het</strong> Liliane Fonds doet, wordt<br />

gedaan op basis van hoop en inspiratie,<br />

dat spreekt me aan. Niet vanuit zielepieterigheid<br />

je best doen, maar kijken naar<br />

wat we kunnen bereiken met elkaar. Dat is<br />

precies de mentaliteit die ik zelf ook altijd<br />

heb gehad.”<br />

Erica Terpstra<br />

‘Ik heb altijd<br />

gezocht naar<br />

zingeving’<br />

Erica Terpstra (69) was Europees zwemkampioen,<br />

politica en voorzitter van NOC*NSF. Nu is ze<br />

ambassadeur van <strong>het</strong> Liliane Fonds en reist ze de<br />

wereld over voor haar tv-programma Erica op reis.<br />

‘Al mijn levenservaringen komen bij elkaar.’<br />

Over je levensinstelling: je noemt jezelf<br />

‘eeuwig student boeddhisme’. Welke rol<br />

speelt die levensbeschouwing in je leven?<br />

“Ik ben geen boeddhist, maar <strong>het</strong> boeddhisme<br />

inspireert me wel enorm. Het is<br />

mijn spirituele voeding. Ik zie de Dalai Lama<br />

als mijn persoonlijke inspiratiebron. Dat<br />

ik <strong>het</strong> genoegen had om hem te mogen<br />

interviewen. Dat was echt een droom van<br />

me. Hij doet bijzondere uitspraken, waar<br />

ik veel aan heb. Zo gelooft de Dalai Lama<br />

dat als je <strong>het</strong> in dit leven goed doet, je<br />

daarmee je eventueel negatieve karma uit<br />

vorige levens kunt veranderen. Dat vind ik<br />

een troostrijke gedachte. Ik heb altijd gezocht<br />

naar zingeving. Wij waren thuis niet<br />

gelovig, maar ik had een rooms-katholiek<br />

vriendinnetje. Met haar ging ik mee naar de<br />

kerk, omdat ik de ceremonieën er zo mooi<br />

vond. Ik was een jaar of acht, toen ik mijn<br />

vader vroeg: ‘Als mijn vriendin gelukkig is,<br />

kan ze God bedanken, maar wat moet ik?’<br />

Mijn vader antwoordde dat ik dan moest<br />

proberen om dat geluk diezelfde dag nog<br />

door te geven aan een ander. Mijn vader<br />

heeft <strong>het</strong> nooit geweten, maar hij had<br />

zeker een boeddhistische invalshoek.”<br />

Je bent nu 69 jaar. Wat merk je van <strong>het</strong><br />

ouder worden?<br />

“Ouder worden vind ik heel boeiend.<br />

Ik beleef nu <strong>het</strong> wonder dat ik op mijn<br />

69ste een nieuwe carrière ben gestart<br />

met <strong>het</strong> tv-programma Erica op reis. Dat<br />

zie ik echt als een cadeau. Reizen is altijd<br />

een belangrijk onderdeel van mijn leven<br />

geweest. Verre en vreemde culturen zijn<br />

een passie van mij. Ik heb Chinees en<br />

Japans gestudeerd en altijd veel belangstelling<br />

gehad voor andere beschavingen<br />

en gewoonten. De timing is perfect. Ik zou<br />

dat programma niet kunnen doen, zoals<br />

ik <strong>het</strong> doe, als ik niet al wat ouder was.<br />

Geheel onbevangen ben ik erin gestapt.<br />

Alles dat ik mijn leven heb gedaan, komt in<br />

dat programma bij elkaar. In de politiek en<br />

Erica op reis is een zeer persoonlijk reisprogramma,<br />

dat laat zien hoe interessant andere culturen zijn.<br />

bij NOC*NSF heb ik geleerd me kwetsbaar<br />

op te stellen, hoe ik met de camera<br />

om moest gaan en hoe machtig <strong>het</strong> is<br />

om met mensen te communiceren. Tel<br />

daarbij op de spiritualiteit en de inspirerende<br />

mensen die ik ontmoet. Prachtig<br />

vind ik <strong>het</strong>. Dat is toch ook een onderdeel<br />

van ouder worden, dat je in je leven zoveel<br />

hebt meegemaakt en ervaren, dat je<br />

voelt dat je als mens gegroeid bent.”<br />

‘Ik vind <strong>het</strong> een mooi onderdeel<br />

van ouder worden, dat ik voel dat<br />

ik als mens gegroeid ben’<br />

Op welke manier zorg je dat je vitaal en<br />

gezond blijft?<br />

“Ik ben een poos geleden een deel van<br />

mijn overgewicht kwijtgeraakt, en dat<br />

moest ook wel, want ik ging dwars door<br />

mijn knieën heen. Ik heb nu één kunstknie<br />

en hoop binnenkort de tweede te krijgen<br />

om daarna weer als een kieviet door <strong>het</strong><br />

leven te gaan. Verder probeer ik zoveel<br />

mogelijk te bewegen. Ik train op de hometrainer<br />

en zwem, fiets en roei. Vooral voor<br />

ouderen is bewegen zo belangrijk. Zelf<br />

ben ik <strong>het</strong> eigenlijk een hele tijd vergeten.<br />

Ik had altijd een excuus: druk leven, geen<br />

tijd. Dat is natuurlijk onzin. Nu ik <strong>het</strong> weer<br />

doe, merk ik ook hoe leuk <strong>het</strong> is om te<br />

sporten. Al doe je alleen al mee aan dat<br />

tv-programma Nederland in Beweging,<br />

dat is al goed. Als je regelmaat krijgt in<br />

bewegen, dan wordt <strong>het</strong> een gewoonte,<br />

die je niet graag meer wilt missen, omdat<br />

je je zoveel fitter voelt. Voor ouderen geldt<br />

ook nog eens dat als ze soepeler zijn, ze<br />

minder vaak vallen.”<br />

We kennen je met name van publieke optredens.<br />

Wat doet Erica Terpstra, behalve<br />

sporten, in haar vrije tijd?<br />

“Ik heb een overvolle agenda, en dat vind<br />

ik heerlijk. Maar mijn prioriteit ligt ook bij<br />

mijn eigen kinderen en kleinkinderen. Ik<br />

heb twee zonen, twee schoondochters en<br />

twee kleindochters van 19 en 16 jaar. Dat<br />

is <strong>het</strong> deel van mijn leven dat <strong>het</strong> publiek<br />

niet ziet. Het is een luxeprobleem dat ik<br />

tegen een heleboel verzoeken ‘nee’ moet<br />

zeggen. Ik word er iets beter in, maar <strong>het</strong><br />

blijf niet mijn sterkste kant.”<br />

Over de toekomst: hoe zie je die?<br />

“De plannen zijn voorlopig, en dat zeg ik<br />

glunderend, dat ik een derde serie Erica<br />

op reis mag maken. Daarnaast wil ik heel<br />

graag nog eens een boek maken over mijn<br />

boeiende kennismakingen met anderen.<br />

Maar mijn ervaring is dat <strong>het</strong> nooit gaat<br />

zoals je plant, en dat vind ik eigenlijk wel<br />

zo leuk.”<br />

20 vierstroom <strong>magazine</strong> vierstroom <strong>magazine</strong> 21


varia<br />

Puzzel en win!<br />

Wilt u kans maken op een mooi dekbed of<br />

portemonnee of gaat u liever met een vriend<br />

of familielid naar Diergaarde Blijdorp? Mail<br />

dan de oplossing o.v.v. ‘Puzzel’ en uw naam en<br />

adres naar redactie@vierstroom.nl of per post<br />

naar <strong>Vierstroom</strong> t.a.v. Ledenservice, Antwoordnummer<br />

10037, 2800 VB Gouda. Onder de<br />

goede inzendingen worden de prijzen verloot.<br />

Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.<br />

De sluitingsdatum is 31 maart 2013. De winnaars<br />

krijgen per e-mail bericht. De oplossing vindt u in <strong>het</strong><br />

volgende nummer van <strong>Vierstroom</strong>.<br />

1 x Zzzacht en warm<br />

jersey dekbedovertrek<br />

Deze overtrekset heeft<br />

alle eigenschappen van<br />

uw favoriete vintage<br />

T-shirt. Heerlijk zacht,<br />

comfortabel en net zo<br />

makkelijk in onderhoud.<br />

Gebreid van 100% biologisch en fairtrade katoen<br />

met een sluiting van kokosnootknoopjes.<br />

Maat 240 x 220 + 2 slopen 60 x 70 ter waarde<br />

van € 149,95.<br />

3 x “Alf Wallet” portemonnee<br />

van Property Of<br />

In deze handige portemonnee ter<br />

waarde van € 59,- kunt u al uw<br />

pasjes, bankbiljetten en muntjes kwijt, terwijl<br />

hij ook nog klein genoeg is om in uw broekzak<br />

te passen. Het gehele assortiment van<br />

<strong>het</strong> hippe tassenmerk Property Of vindt u op<br />

www.thepropertyof.com.<br />

1 x 2 toegangskaarten<br />

voor Diergaarde Blijdorp<br />

Maak kans op twee toegangskaarten<br />

voor Diergaarde Blijdorp<br />

in Rotterdam, een van de oudste<br />

dierentuinen van Nederland.<br />

Diergaarde Blijdorp heeft de meeste katachtigen<br />

van de Benelux. Meer informatie vindt u<br />

op www.diergaardeblijdorp.nl.<br />

De oplossing van de vorige puzzel was:<br />

<strong>Vierstroom</strong> Thuiszorgwinkel.<br />

22 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

Kruiswoord<br />

Breng de letters uit de genummerde vakjes over naar de gelijkgenummerde vakjes<br />

van de oplossingsbalk.<br />

Horizontaal: 1 kleinood 5 duisternis 8 ingenieur 11 loopvogel 12 grapje 13 van adel<br />

14 Noorse componist 16 Europese vrouw 17 zo goed als nieuw (afk.) 18 plaats in Duitsland<br />

20 Bijbelse figuur 22 ongeschonden 24 uitroep van verrassing 26 deel van <strong>het</strong><br />

been 28 Bijbelse plaats 29 type schaatsen 31 vertragingstoestel 32 graad 33 ontkenning<br />

34 vrij op naam 36 korte mededeling 37 godin van <strong>het</strong> huiselijk geluk 39 vergeeld<br />

41 hoofdstad van Noorwegen 43 al te goed mens 45 schrijfgerei 46 de dato 47 vreesachtig<br />

49 nachtleger in de open lucht 50 zuster (afk.) 51 en anderen 52 toneelnummer<br />

54 weke klomp vet 55 bestuurbare slee 57 harde plof 60 rivier in België 62 verzoek om<br />

antwoord 63 sterkedrank 66 groente 68 stadsdeel 69 op <strong>het</strong> genoemde 71 behorend tot<br />

72 visbeentje 73 op die manier.<br />

Verticaal: 1 slaapplaats 2 ter gedachtenis 3 trimmer 4 Russisch gebergte 5 lekkernij<br />

6 Amsterdams Peil 7 roofdier 8 zienswijze 9 neon 10 gulden 12 Middeleeuwen 13 rivier<br />

in Spanje 15 modern 16 dat is 17 zanik 19 plaats in Oekraïne 21 levenslucht 23 streek<br />

25 halt! 27 industriegebied in Noord-Holland 29 landtong 30 bijwoord 31 regiment<br />

32 aardbol 33 nieuw (in samenst.) 35 land in Azië 36 laag, gemeen 37 insect 38 alstublieft<br />

40 waterdoorlatend 42 morsdoekje 44 hoofdstad van Peru 46 moerassig 48 toilet<br />

50 wapen 52 wachthuisje 53 voormalig Russische heerser 54 kletskous 56 bakplaats<br />

58 milligram 59 zoek, weg 60 arts (Eng. afk.) 61 in plaats van (afk.) 64 in orde 65 publieke<br />

omroep 67 rondhout 68 wettelijke aansprakelijkheid 70 Open Universiteit.<br />

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10<br />

11 12 13<br />

14 15 16<br />

17 18 19 20 21<br />

22 23 24 25 26 27<br />

28 29 30 31<br />

32 33 34 35 36<br />

37 38 39 40<br />

41 42 43 44 45 46<br />

47 48 49 50<br />

51 52 53 54<br />

55 56 57 58 59 60<br />

61 62 63 64 65<br />

66 67 68 69 70<br />

71 72 73<br />

34 8 11 31 43 53 67 56 4 60 47 16 69 46 53<br />

68 4 56 65 17 4 67 72 4 45 60 24 18 53<br />

© DENKSPORT PUZZELBLADEN<br />

<strong>Vierstroom</strong> is er voor u!<br />

Word lid voor slechts € 19,75 per kalenderjaar (bij automatische incasso)<br />

alle diensten op een rij<br />

Al bijna 65.000 huishouders zijn lid van <strong>Vierstroom</strong>. Met een lidmaatschap krijgt<br />

u korting op tientallen diensten en producten. Sommige dienstverleners komen bij<br />

u thuis, naar anderen kunt u toe. Hieronder een overzicht van al onze diensten.<br />

Korting in<br />

thuiszorgwinkel<br />

Beter Lopen Service<br />

via Tap Speciaal<br />

Schoenen en<br />

Beterlopenwinkels<br />

Nalatenschapservice<br />

(aan huis)<br />

via HEREDITAS<br />

Pruikenservice<br />

(aan huis) via<br />

Pruiken Thuiszorg<br />

Nederland<br />

Gratis medische<br />

rechtsbijstand<br />

via DAS<br />

Computer hulp &<br />

les (aan huis) via<br />

studentaanhuis.nl<br />

Particuliere<br />

Hulp Thuis<br />

Rijbewijskeuring<br />

via keuringsarts<br />

Dr. R. Sadiek<br />

Meer weten? Kijk op<br />

www.vierstroom.nl/diensten<br />

of bel 088 0900 400<br />

Ab Paraat<br />

Personenalarm<br />

Prepaid<br />

Rechtshulp<br />

via DAS<br />

Notaris (aan huis) via<br />

notaris mr. Leo van<br />

Veen te Nederlek,<br />

kantoor Lekkerkerk<br />

Tuinservice<br />

via SDW<br />

Weten&Eten<br />

voor alle vragen<br />

over voeding<br />

Audicien via<br />

Schoonenberg<br />

Hoorcomfort<br />

Kapper (aan huis)<br />

via diverse<br />

aanbieders<br />

Opticien<br />

(aan huis) via<br />

All for eyes<br />

Vakantie met zorg in<br />

Spanje met Sanyres<br />

en Rita Spanje-<br />

zorgreizen<br />

Seniorenmode<br />

via Doorduyn<br />

Senioren Mode<br />

Belastinghulp<br />

(aan huis) via<br />

Rowen advies<br />

Klussenservice<br />

via SDW<br />

Pasfoto<br />

(aan huis)<br />

via foto V&V<br />

Verhuisservice<br />

via UTS<br />

van der Geest<br />

Was-, strijk- en<br />

stoomservice<br />

(aan huis) via<br />

Edelweiss Textielverzorging<br />

B.V.<br />

of wasserij<br />

De Volharding<br />

Huismeester<br />

(aan huis) via<br />

Uw Huismeester<br />

Maaltijdenservice<br />

(aan huis) via<br />

DMC of apetito<br />

Pedicure<br />

(aan huis)<br />

via Mobella<br />

Voordelig<br />

verzekeren<br />

bij VGZ<br />

Zwemmen in <strong>het</strong><br />

Batensteinbad<br />

of Sport- en<br />

Gezondheidscentrum<br />

De Koornmolen<br />

vierstroom <strong>magazine</strong> 23


‘Zelfstandigheid<br />

is mijn drijfveer’<br />

24 vierstroom <strong>magazine</strong><br />

Lid sinds<br />

Als longpatiënt is Fritz Tabben (62) uit<br />

Waddinxveen al een paar jaar lid van <strong>Vierstroom</strong>.<br />

Gelukkig heeft zijn woning een balkon, want<br />

verre afstanden afleggen vergt <strong>het</strong> nodige<br />

doorzettingsvermogen.<br />

Strand<br />

“Voor mijn werk ben ik terechtgekomen in Waddinxveen,<br />

maar ik ben geboren en opgegroeid in Hoek van Holland.<br />

Dat blijft mijn favoriete plek. Soms ga ik er nog wel naartoe.<br />

Het is voor mij een lange reis met <strong>het</strong> openbaar vervoer. Op<br />

goede dagen pak ik regelmatig de scooter. Ik hou ervan dingen<br />

in m’n uppie te doen. Zelfstandigheid is mijn drijfveer.”<br />

Kruidenbalkon<br />

“Ruim een jaar woon ik nu in een seniorenflat zonder stoffige<br />

matten of wollige gordijnen. En op de vloer ligt laminaat.<br />

Ik zit op de zesde etage en kijk precies in de toppen van de<br />

bomen. Ik ben <strong>het</strong> liefst op mijn balkon met mijn kruiden in<br />

de weer: water geven, luizen weg zien te krijgen. Ik hou van<br />

koken, maar een warme maaltijd bereiden put me soms uit.<br />

Daarom maak ik nu vaker salades.”<br />

Longpunt Gouda<br />

“Mijn vrouw zocht twintig jaar geleden haar geluk ergens<br />

anders en mijn zonen wonen ondertussen ook op zichzelf<br />

en hebben kinderen, waar ik erg van geniet. Ik woon dus<br />

alleen, en toen ik twee jaar geleden stopte met werken,<br />

moest ik een nieuw netwerk opbouwen. Elke tweede donderdag<br />

van de maand ga ik nu naar Longpunt Gouda, voor<br />

contact met lotgenoten.”<br />

Facebook<br />

“Ik ben van plan een Facebookpagina te maken voor andere<br />

ernstige longpatiënten met allerlei tips. Zoals: kook liever<br />

niet op gas in verband met de vochtigheidsgraad, en doe<br />

peper pas op <strong>het</strong> allerlaatste moment op je gebraad, anders<br />

slaat <strong>het</strong> op je luchtwegen.”<br />

<strong>Vierstroom</strong><br />

“Ik ben lid van <strong>Vierstroom</strong> en krijg nu ruim twee jaar thuiszorg.<br />

Ik merk dat <strong>het</strong> lidmaatschap mij een zeker gevoel<br />

geeft. De thuiszorg is prettig en professioneel. Eerst kwamen<br />

ze elke dag, nu alleen doordeweeks. Dat gaat prima. Ik<br />

red mezelf met de medicijnen en krijg zelf de steunkousen<br />

aan. Het apparaat voor zuurstof heeft me veel mobieler<br />

gemaakt. Ik stop <strong>het</strong> ding in mijn rugzak en ga op pad!”<br />

Wilt u ook deelnemen aan deze rubriek? Mail dan naar<br />

redactie@vierstroom.nl o.v.v. ‘Lid sinds’ met een korte<br />

omschrijving van uzelf, vergezeld van uw telefoonnummer.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!