Klik hier om het pdf bestand te downloaden - Kranendonk Schilders

kranendonkschilders.nl

Klik hier om het pdf bestand te downloaden - Kranendonk Schilders

J u n i / J u l i 2 0 0 8 n R 1 2 0

[ Muziek op de fiets ]

[ Is er leven na de fiets? ]

[ De keuze van Michiel Kranendonk ]

[ De mooiste juwelen komen uit Friesland ]

[ Werving & selectie is een vak apart ]


J u n i / J u l i 2 0 0 8 n R 1 2 0

[ Muziek op de fiets ]

[ Is er leven na de fiets? ]

[ De keuze van Michiel Kranendonk ]

[ De mooiste juwelen komen uit Friesland ]

[ Werving & selectie is een vak apart ]


i n H O u D S O P g a v e

13 15

25 31

Inhoudsopgave

voorwoord + samenstelling bestuur......................................................5

Column burgemeester............................................................................7

Opening seizoen op golfbaan Beetsterzwaag.........................................7

Het bijzondere verhaal over whiskey ......................................................9

De ledengalerij ....................................................................................11

Column JCCF .........................................................................................12

SCCF ging naar Heerenveen ..................................................................13

afsluiting seizoen wederom groot succes .............................................15

Welkom ................................................................................................17

interview met Michiel Kranendonk ......................................................18

interview met Roelof Hamster .............................................................19

Bedrijfsbezoek aquazoo .......................................................................20

natuurmuseum Fryslân .......................................................................21

interview actemium.............................................................................23

De mooiste juwelen komen uit Friesland..............................................25

lifestyle................................................................................................27

agenda ................................................................................................27

nieuw theaterseizoen lonkt niet genoeg..............................................29

Culinaire aDHD .....................................................................................31

Werving & selectie is een vak apart ......................................................33

nice to know.........................................................................................35

DCCFlitsen ............................................................................................36

Boekrecensies.......................................................................................37

Colofon .................................................................................................37

19

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3

31

was geen ster op school, maar een techneut was hij

Culinaire ADHD

Het is moeilijk te geloven dat de uiterst getalenteerde

en succesvolle horecaondernemer op de lagere school

tot de drie domste jongetjes van de klas behoorde.

‘De schoolmeester wist niet wat hij met mij aan moest

en adviseerde mij de Technische school te gaan

volgen.’ Reitse Spanninga, over hem hebben we het,

zeker ook niet. Opmerkelijk was dat hij van jongs af

aan regelmatig bij zijn moeder in de keuken te vinden

was en graag in de pannen roerde. Zijn moeder

maakte voor haar kokkerellende zoon zelfs een heus

kokspak compleet met koksmuts. Bij een beroepentest

kwamen de culinaire aspiraties van de jonge

Reitse naar boven en aldus belandde de twaalarige

Reitse op de Bakkerij en Horecavakschool in

leeuwarden. Het keurig gesteven kokspakje hangt

overigens als dierbare herinnering aan de wand van

zijn sfeervolle restaurant ’t Plein.


werkt vanuit drie gespecialiseerde disciplines. Elektrotechniek, klimaattechniek, engineering en

procesinstallaties. ITBB beschikt over het vermogen om de synergievoordelen van deze disciplines te

integreren binnen bouwprocessen en te vertalen naar efficiency, budgetbewaking en heldere communicatielijnen.

ITBB benadert elk proces vanuit de visie dat installaties als vanzelfsprekend wordt ervaren.

Gebruiksvriendelijk binnen de utiliteitsbouw, de industrie en de zorg.


Foto: Douwe E. van der Velde

D C C F v O O R W O O R D

Onze slotbijeenkomst op 4 juni jl. was een zeer geslaagde.

Onze activiteitencommissie, bestaande uit liesbeth de vries, albert van

der voorn, Mieke Bouwens, Wietze Jongsma en Teun Prins, had weer

eens voor een bijzondere mix gezorgd, alles in het teken van het

fietsen. Zo konden wij genieten van het wereldberoemde fietsfanfareorkest

Crescendo, dat o.a. al vele overzeese tournees naar Japan

en australië heeft gemaakt. een wervelende show en een zeer

bijzondere combinatie van muzikaliteit en virtuositeit op de fiets.

Bijzonder was ook het optreden van onze hoofdgast, de sympathieke

Michael Boogerd, één van de grootste nationale sporthelden van

de laatste decennia, geflankeerd door bondscoach egon van Kessel,

die ons onderhoudend vertelde over alle ins en outs van het

wielrennen op de weg, inclusief het altijd heikele onderwerp van de

doping. De muzikale afsluiting van de latin-zangeres Denise Rivera

met haar combo – inmiddels ook favoriet van ons Koninklijk Huis –

was ook dik voor elkaar.

langzamerhand kunnen wij ons gaan opmaken voor de zomer

(vakantie). even een tandje terug en niet (denken aan) netwerken.

even ook geen vergaderingen, symposia, recepties, congressen etc. etc.

en daarna de accu weer opladen voor een nieuw seizoen 2008/2009.

Onze openingsbijeenkomst zal zijn op woensdag 10 september a.s.

ik verklap nog niets, maar het belooft dan weer een aantrekkelijk

evenement te worden en een waardige aftrap van het nieuwe clubjaar.

Het bestuur hoopt u dan weer in groten getale te zien.

Tot slot : u heeft, als het goed is, onlangs de oproep gekregen om mee

te doen aan onze DCCF enquête 2008.

Deze, statutair voorgeschreven, periodieke peiling onder de leden is

voor ons als bestuur zeer belangrijk. liggen wij op koers of moeten wij

(hier en daar) het beleid wijzigen om voor u nog beter als

netwerkorganisatie te opereren? Doet u dus s.v.p. vooral (alsnog) mee.

Op basis van uw – vertrouwelijk te behandelen – antwoorden zal het

Beleidsplan 2008-2011 worden gemaakt en later dit jaar op onze

website en in ons magazine worden gepubliceerd. Het kost u hooguit

5 minuten!

namens ons bestuur een zeer prettige zomer(vakantie) toegewenst en

tot woensdag 10 september a.s.!

Justus Werle

voorzitter

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:

Justus Werle, advocaat en partner bij Trip advocaten & notarissen

Secretaris en Vice-voorzitter:

Douwe Jan Douwstra, rayon directeur bij Friesland Bank

Penningmeester:

andré de vries, vennoot van De vries & De vries accountants en

fiscalisten.

Voorzitter activiteitencommisie:

liesbeth de vries, manager corporate communicatie arriva

CONN/FFCC:

Bruno Zandberg, adjunct-directeur bij van Wijnen Projectontwikkeling

noord Bv

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 5

Van clubblad naar magazine

Magazine nieuwe stijl ! Voor u ligt ons geheel vernieuwde/gerestylde

magazine, met een andere kleur, andere lay-out, andere uitstraling etc.

etc. Het is waarschijnlijk even wennen, maar ik ben ervan overtuigd dat

onze communicatiecommissie hiermee een belangrijke kwaliteitsslag

heeft gemaakt en u hiermee, naast onze aantrekkelijke website, nog

beter van dienst is als het gaat om optimalisering van de netwerkfunctie.

Een bijzonder woord van dank is hier op zijn plaats aan Jan Westerhof van

Nord Design, lid van de communicatiecommissie, die zich grote moeite en

inspanning heeft getroost om dit kwaliteitsproduct vorm te geven.

Begeleiding en ontvangst nieuwe leden:

Douwe Jan Douwstra, rayon directeur bij Friesland Bank

Voorzitter Communicatiecommissie:

ans Jorritsma

Activiteitencommisie (lid):

albert van der voorn, financieel directeur bij van der Heide Beheer Bv.

Voorzitter JCCF:

Margriet J. Faber, makelaar-taxateur bij l.D. Faber Makelaardij

Voorzitter SCCF:

Jaap Haan


Zet uw koers

op succes

Goede informatievoorziening is essentieel voor

het succes van uw onderneming. Dat gaat verder

dan heldere financiële en fiscale rapportages.

Het dienstenaanbod van Van der Veen & Kromhout

is zeer breed en tegelijkertijd verdiept uw vaste

contactpersoon zich in uw specifieke situatie.

Zo kunnen wij u adviseren over de juiste koers

in de zee aan mogelijkheden. Bijvoorbeeld of

investeren in onroerend goed verstandig is.

De meerwaarde die wij bieden geeft u wind in

de zeilen, waardoor u uzelf op voorsprong zet.

Ervaar het zelf!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze kantoren:

Gorredijk

(0513) 468 468

gorredijk@kromhout.com

Of kijk op www.kromhout.com

Drachten

(0512) 584 800

drachten@kromhout.com

Joure

(0513) 480 480

joure@kromhout.com

Daar kun je op sturen.

Uw bedrijfspand

verkopen?

Schakel onze expertise in:

• ruim 35 jaar kennis van de Friese bedrijfshuisvesting markt

• wij kennen uw potentiële koper of huurder

• deskundig advies bij koop en verkoop, huur en verhuur

• taxaties voor winkel- kantoor en bedrijfspanden

www.dijkstramakelaars.nl

Drachten (0512) 54 14 00

Leeuwarden (058) 212 33 45


O P e n i n g S e i Z O e n / C O l u M n : D e a M B T S K e T e n

Johan ter Elst

Seizoenstee

Lauswolt

Op woensdag 10 september vindt de opening van het nieuwe DCCFseizoen

plaats. Hoewel deze plaats vindt in de vertrouwde omgeving

van Lauswolt, zal deze toch in veel opzichten verschillen van de reguliere

bijeenkomsten. De ambiance zal vooral bepaald worden door de

combinatie van rust, natuur en sportief genoegen. Een ‘seizoenstee’ in

de vorm van een golfclinic.

Bij golf is de tee de plaats vanwaar de eerste slag op een hole wordt

gespeeld. De clinicdeelnemers maken actief kennis met de eerste

grondbeginselen. Dat gebeurt voor deze gelegenheid op de

zogenaamde driving range, het speciaal aangelegde oefengedeelte

van de golfbaan van golf- en Countryclub lauswolt. De clinic neemt

ongeveer twee uur in beslag en staat onder leiding van vijf

professionals (pro’s) waaronder de uit Schotland afkomstige

professional ian Flegg. Mevrouw Tineke lootsma, werkzaam op het

secretariaat van de gofclub legt uit: ‘De deelnemers maken tijdens zijn

clinic kennis met de eerste technieken zoals het maken van lange en

korte slagen, het putten en chippen. Clinics zijn over het algemeen

goede eye-openers. De meeste mensen die nooit hebben gegolft,

denken dat het een simpele sport is. in de praktijk komen ze er al heel

snel achter dat het een hele kunst is om de bal in zo weinig mogelijk

slagen in de hole te krijgen. ‘De afslag van het nieuwe DCCF-seizoen

belooft zeer de moeite waard te worden. een aanrader van de eerste

orde. Om niet al vóór de eerste slag naast het putje te potten, is het

dan ook verstandig de datum alvast met dikke letters in uw agenda te

noteren.

Herman van Rheenen, tot voor kort DCCF-lid en tevens secretaris

van golf en Countryclub lauswolt, zal tijdens de clinic ook van de

partij zijn. “De clinic is in principe bedoeld als kennismaking met

deze sport. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat ook de al wat

ervaren golfers iets aan de clinic kunnen hebben.

Bovendien organiseren we voor de geoefende golfer een 9-holes

wedstrijd. voor deze categorie golfers is deelname dus ook zeker

interessant!”

www.golfclublauswolt.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 7

De Ambtsketen

De ondernemende Overheid

Wanneer je een burgemeester

vraagt een gastcolumn te schrijven,

loop je natuurlijk het risico dat die

de kans aangrijpt de economische

potenties van zijn gemeente

nadrukkelijk voor het voetlicht te brengen.

Maar ik wil die verleiding weerstaan, al is het alleen

al omdat de ruimte hier ontbreekt! Graag wil ik

bovendien het volgende aan u voor leggen.

De meesten onder u zijn ondernemers. DCCF is niet voor niets een

commerciële club. Ondernemers zijn getalenteerde, gedreven

mensen, die weten hoe ze hun zaakjes moeten aanpakken.

en als ze dat niet weten, worden ze door de markt gecorrigeerd.

Ondernemers moeten dus zakelijk denken, geen geld laten

liggen en ook niet nodeloos geld besteden. er zit veel zakelijk

talent in onze samenleving, ook in Friesland.

Maar: helaas kan ons openbaar bestuur daar zo weinig gebruik

van maken. Wat mij namelijk opvalt, zowel in gemeenteraden,

provinciale staten als de Tweede Kamer, is de forse ondervertegenwoordiging

van ondernemers in de politiek.

een overheidsbesluit zou tot stand moeten komen na goede

afweging van alle relevante factoren en belangen.

een te eenzijdige samenstelling van besluitvormers is niet

goed voor een samenleving die alle belangen wil behartigen.

Waar ondernemers weinig participeren in politieke

besluitvorming, lopen we als samenleving het risico dat

besluiten minder optimaal tot stand komen.

Mijn column is dan ook een oproep aan alle ondernemers in

Friesland: Schuw het politieke handwerk niet! en voor degenen

onder u die reeds politiek actief zijn: complimenten voor uw

inzet en voorbeeldfunctie.

Onze democratie kan niet zonder uw aller talenten!

Eric ter Keurs,

Burgemeester van de gemeente Leeuwarderadeel.

www.leeuwarderadeel.nl

In elk magazine van DCCF zal een burgemeester van één der Friese

gemeenten zijn of haar licht laten schijnen over actuele zaken.


J O H a n B R O u W e R O v e R W H i S K y

DCCF-lid Johan Brouwer van Expoze over

één van zijn passies: whisky

Johan Brouwer van communicatiebureau Expoze is sinds twee jaar lid

van DCCF. Het lidmaatschap van de DCCF ervaart Johan als heel plezierig

en zinvol. De vaart zit er flink in momenteel. Expoze werkt aan

communicatietrajecten voor meerdere, ook zeer grote opdrachtgevers.

Johan heeft een passie voor whisky. Dat helpt hem te onthaasten naast

zijn drukke job. Een bevlogen DCCF-lid aan het woord.

Wat heb je met whisky?

“Heel veel... Het is een jaar of drie geleden ontstaan toen ik van een

vriend een fles single malt van 18 jaar oud kreeg. ik kreeg wel eens een

blended whisky te drinken na afloop van een dinertje, maar die vond ik

eigenlijk meestal niet te drinken. Maar die single malt was een

geweldige ervaring, echt waanzinning lekker. Sedertdien ben ik om en

is er een hobby bijgekomen. en die is behoorlijk uit de hand gelopen.

ik ben inmiddels betrokken bij de organisatie van het Whiskyfestival

noord nederland en ben met enige regelmaat in Schotland te vinden.“

“een paar jaar geleden heb ik een mooie trip naar edinburgh gemaakt,

wat echt een geweldige stad is. De stad is gebouwd rondom Castle

Rock, met het bekende kasteel, en heeft een sfeer die onvergelijkbaar

is. Wanneer je door edinburgh loopt krijg je een indrukwekkende

combinatie voorgeschoteld van weidse vergezichten en gebouwen die

zo uit de film lord of the Rings lijken te komen. en voorpoee op de

highlands ligt vlakbij de stad. ik heb op een dag arthurs Seat

beklommen, een uitgedoofde vulkaan die zo’n beetje tegen de stad

aanligt. Je moet ongeveer een uurtje klimmen. Wanneer je bovenop

staat heb je een fabelachtig mooi uitzicht over de natuur en de stad.

edinburgh is de perfecte stad om te wandelen, dingen te ontdekken en

ook om te schrijven. inspiratie krijg ik vaak op dat soort afgelegen

plekken. en ik drink daar uiteraard regelmatig een glas whisky… “

“Mijn mooiste trip naar Schotland heb ik vorig jaar gemaakt. ik heb

toen samen met een hele goede vriend vier dagen doorgebracht in

The glenmorangie House. Dat is een prachtig 17e eeuws landhuis aan

zee en is in eigendom van het gelijknamige whiskymerk dat het ook

gebruikt om relaties te ontvangen. Het is ongeveer een uurtje rijden

vanaf het vliegveld van aberdeen. We zijn vier dagen in de watten

gelegd met overheerlijk eten, geweldige whisky’s en met tripjes naar

loch ness, urquart Castle en uiteraard de distilleerderij. ik ken weinig

plekken die zo mooi zijn als The glenmorangie House en het gebied

eromheen. natuurlijk hebben we ook meerdere whisky nosings &

tastings meegemaakt onder leiding van Pauline, de manager van de

distilleerderij. Je smaakpapillen krijgen er flink van langs tijdens zo’n

nosing & tasting. Je begint altijd met een lichtere whisky en dan ga je

langzaam over op het zwaardere werk. Je kunt trouwens nooit bij

voorbaat zeggen of een whisky goed of slecht is. Het heeft altijd met je

eigen smaak te maken welk predicaat een whisky verdient. Maar die

smaak kun je, wanneer je wat langer whisky drinkt, natuurlijk wel

ontwikkelen. ik begin zelf de zwaardere whisky’ s inmiddels steeds

meer te waarderen. ik hoop trouwens eind september weer naar

The glenmorangie House te gaan.”

Kun je iets vertellen over het Whiskyfestival Noord Nederland?

“afgelopen februari is het festival voor de derde keer gehouden.

ik ben zelf betrokken bij de organisatie en doe een deel van de externe

communicatie. Het festival was in de Der a-kerk in groningen die tot

een slot Bommelstein was omgetoverd. en het was druk: er zijn 2500

mensen geweest in drie dagen. Het volgende festival is 27, 28 en 29

maart 2009. Kaarten zijn t.z.t. bij mij verkrijgbaar en DCCF-leden

krijgen uiteraard een riante korting! “

Hoe zie je de toekomst voor jezelf?

“ach, veel dingen zijn niet te plannen. Het belangrijkste is dat ik

datgene blijf doen waar ik écht in geloof en waar ik plezier aan beleef.

ik hoop met expoze te blijven groeien en natuurlijk blijft whisky ook op

de agenda staan. Dit najaar ga ik in ieder geval een opleiding doen via

Diageo, een grote importeur, zodat ik straks zelf ook nosings & tasting

kan gaan geven. DCCF blijft ook een belangrijke rol in mijn leven

spelen. ik ben nu twee jaar lid en ervaar DCCF als een erg plezierige

club waarin ik veel mensen tegenkom die verder kijken dan hun neus

lang is. en dat bevalt me!“

www.expoze.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 9

Ans Jorritsma


D C C F l e D e n g a l e R i J

Leden Galerij

In elk magazine van DCCF stellen enkele leden zich voor aan hun collegaleden.

In deze uitgave trappen de volgende bedrijven af: SHP Bouwbedrijven,

Bert Baron vormgevers en Ballast Nedam Infra Noord Oost.

Syds Wiersma,

directeur SHP Grou

en Wijnjewoude

Bert Baron,

directeur/ontwerper

Bert Baron

Vormgevers

SHP Bouwbedrijven

SHP Bouwbedrijven is partner in ontwikkeling en realisatie.

SHP staat voor een jarenlange ervaring in het ontwikkelen en

realiseren van prestigieuze woonobjecten, doeltreffende

utiliteitsbouw en degelijk onderhoudswerk. Samen met de

opdrachtgever streeft SHP naar een bouwconcept op maat.

Met vestigingen in grou, Wijnjewoude, waar Syds Wiersma

directeur is en groningen, met als directeur Tjitse Zandstra,

staat SHP altijd dicht bij de opdrachtgever en kan het bedrijf

snel en flexibel in spelen op vragen.

De ambitie van SHP is om de eisen en wensen van de opdrachtgevers in

een functionele en duurzame woon- en werkomgeving om te zetten.

Dit betekent continu meedenken met de klant, zowel in de ontwikkelings-

als tijdens de uitvoeringsfase. Om dit te kunnen

bewerkstelligen is er een uitstekende beheersing van de processen

tussen idee en uitvoering van groot belang. een onderdeel waarin door

SHP voortdurend wordt geïnvesteerd.

Dat geldt ook voor kwaliteit. SHP streeft telkens naar verbetering van

processen en bouwmethoden. iSO 9001 certificering en het vCa**

certificaat illustreren deze inzet op het gebied van kwaliteit en veiligheid.

www.shp.nl

Bert Baron Vormgevers

architectenwerk en projecten

Bert Baron vormgevers is een onafhankelijk zelfstandig

werkend buro. Het team houdt zich bezig met ontwerpen,

uitwerken en begeleiden van bouwkundige- en interieurprojecten

voor zowel zakelijke als particuliere opdrachtgevers:

bedrijfs- en kantoorgebouwen, woonhuizen,

utiliteitsbouw, (overheids-) instellingen, e.d.

De missie van Bert Baron vormgevers is in de volgende kernbegrippen

samen te vatten:

- heldere analyses en advisering

- creatieve functionele ontwerp-oplossingen

- individueel maatwerk

- persoonlijke betrokkenheid

- slagvaardig en constructief

- geen verrassingen achteraf

in de opvatting van Bert Baron vormgevers staan de wensen van de

opdrachtgever altijd centraal, dit is het vertrekpunt van waaruit het

bureau het creatieve ontwerp- en bouwproces start.

De diensten van Bert Baron vormgevers bestaan uit: advisering,

concept-ontwikkeling en haalbaarheidsonderzoeken, uiterst creatieve

en doelmatige ontwerpen van bouwprojecten en interieurs, alle voorkomende

teken- en rekenwerk rondom het project, organisatie van het

gemeentelijke en overheidstraject, ten aanzien van regelgeving,

aanbesteding en begeleiden van het hele bouw- en/of interieurproces.

www.bertbaronvormgevers.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 1

Ballast Nedam Infra Noord-

Oost

Ballast nedam infra noord-Oost is een toonaangevende

allround bouwer op het gebied

van infrastructurele werken binnen de vier

noordelijke provincies. De uitvoering van

talloze projecten op uiteenlopende gebieden:

stedelijke (her)inrichting, mobiliteit,

water-infrastructuur en industriebouw, zijn

hier het voorbeeld van. De combinatie van

deskundig personeel, veel praktische ervaring,

een uitstekende samenwerking van verschillende disciplines en een

goede samenwerking met de opdrachtgevers, maakt Ballast nedam

infra noord-Oost tot een krachtige en betrouwbare partner.

Henk Veenstra, directeur Ballast

Nedam Infra Noord-Oost

Ballast nedam infra noord-Oost wordt gekenmerkt door:

- deskundig advies en ondersteuning bij het project,

groot- of kleinschalig

- professioneel uitgevoerde projecten die volgens afspraak op tijd en

binnen de begroting worden gerealiseerd

- een grote maatschappelijke betrokkenheid

- desgewenst het uitvoeren van een totaal project, van planvorming

tot en met explotie en beheer

- innovatie en creativiteit

- flexibiliteit

Bij de werkzaamheden vormen de kennis en de tevredenheid van de

opdrachtgever dan ook het uitgangspunt. Ballast nedam infra

combineert een grote beheersing van de benodigde technieken met

een sterk kenniscentrum en een groot innovatief vermogen. Mogelijke

overlast voor de omgeving, veiligheid en milieutechnische normgeving

zijn daarbij belangrijke onderwerpen. Daarnaast heeft Ballast nedam

infra oog voor de kosten en risico’s die met een project gepaard kunnen

gaan. Op basis van een goed programma van eisen is Ballast nedam

infra in staat al deze risico’s bij de opdrachtgever weg te halen.

www.ballast-nedam.nl


J C C F n i e u W P a C H T R e C H T

Het nieuwe pachtrecht:

een geslaagde facelift

Op 1 september j.l. is het nieuwe pachtrecht in werking getreden.

De "oude" Pachtwet is op die datum ingetrokken.

Het nieuwe pachtrecht is sinds1 september te vinden in het

Burgerlijk Wetboek (Titel 5 van boek 7).

Het nieuwe pachtrecht verschilt met name op het punt van de

beëindigingsregels duidelijk met het oude recht. vroeger eindigde een

reguliere pachtovereenkomst door een mededeling van de verpachter

aan zijn pachter dat hij de pachtovereenkomst niet wilde verlengen.

De pachter moest dan binnen, slechts, één maand na ontvangst van

die mededeling de pachtkamer om verlenging van de pachtovereenkomst

verzoeken. Deze termijn was zo kort dat het in de praktijk

regelmatig voorkwam dat niet tijdig verlenging werd gevraagd en er

dus een einde kwam aan de pachtovereenkomst.

Sinds 1 september j.l. is deze systematiek gelukkig verlaten.

een verpachter die nu een einde wil aan de pachtovereenkomst zal

onder het nieuwe recht de pachtovereenkomst op moeten zeggen.

Dat kan alleen tegen het einde van de termijn waarvoor de

pachtovereenkomst is aangegaan. De ingewikkelde opzegtermijn van

de oude pachtwet komt dus ook niet terug. De oude pachtwet

bepaalde immers dat de verpachter niet eerder dan drie jaar, maar ook

niet later dan een jaar voor het einde van de pachtovereenkomst aan

zijn pachter moest meedelen dat hij geen verlenging van de

pachtovereenkomst wilde. De opzeggende verpachter moet onder het

nieuwe recht een opzegtermijn van minimaal één jaar in acht nemen.

Ook moet de verpachter bij de opzegging de redenen voor de

opzegging opgeven. Doet hij dit niet, dan is de opzegging niet

(rechts)geldig. De pachter kan zich binnen zes weken na de opzegging

daartegen verzetten. Doet hij dit, dan moet de verpachter bij de

pachtkamer vorderen dat de pachtkamer het tijdstip zal vaststellen

waarop de pachtovereenkomst eindigt. De pachtkamer is daarbij

overigens wel gebonden aan vijf opzeggingsgronden. De belangrijkste

grond is dat de pachter wan-prestatie jegens zijn verpachter heeft

gepleegd. al met al is de nieuwe regeling met betrekking tot de

beëindiging van de pacht-overeenkomst duidelijker dan onder het

oude recht.

Bovendien geeft het nieuwe pachtrecht de pachter meer, met het

huurrecht vergelijkbare, waarborgen ten aanzien van de beëindiging

van de pachtovereenkomst.

een andere in het oog springende verandering is dat de verpachter

de pachtovereenkomst niet meer kan opzeggen omdat de pachter

de 65-jarige leeftijd heeft bereikt. een dergelijke bepaling lijkt mij

ook overbodig. immers, veel pachters van 65 jaar en ouder zijn nog

heel goed in staat om hun bedrijf te voeren. Bovendien schoot

deze bepaling haar doel, namelijk het vergemakkelijken van de

doorstroming van jonge agrariërs, in de praktijk dikwijls voorbij.

Het is daarom een goede zaak dat de wetgever er uiteindelijk voor

heeft gekozen deze bepaling uit het wetsontwerp te schrappen.

Mr. a.H. Horstman is werkzaam bij Machiels advocaten in Sneek.

Zij heeft ervaring met agrarische echtscheidingen. Binnen het kantoor

te Sneek is ook meer agrarische kennis aanwezig, in het bijzonder van

het pachtrecht.

www.machielsadvocaten.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 2

mr. Andrea H. Horstman


S C C F a F S l u T i n g S e i Z O e n

Senioren sluiten seizoen af in Heerenveen

Donderdag 22 mei was de laatste bijeenkomst van het seizoen voor de

leden van de SCCF. De activiteitencommissie had, voor deze seizoensafsluiting,

gekozen voor een bezoek aan Heerenveen. Allereerst werd de

Autobussenfabriek van VDL Berkhof BV bezocht. Na dit bezoek vertrokken

de leden naar het Stadhuis van Heerenveen, waar ze werden ontvangen

door loco-burgemeester Buwalda.

Abe Hainje.

een bezoek aan de autobussenfabriek van vDl Berkhof in Heerenveen

is een bijzonderheid. De leden van de SCCF werden ontvangen door de

vestigingsdirecteur Marc van Doorn. Hij vertelde dat in 1907 door de

heer abe Hainje een carrosseriebedrijf werd opgericht in Heerenveen.

Men maakte o.m. carrosserieën voor autobussen van Werkspoorutrecht.

in 1989 werd Hainje overgenomen door Berkhof,

een carrosseriebedrijf uit valkenswaard, waarna in 1998 de vDl-groep

eigenaar werd.

De vDl-groep heeft drie “poten” t.w. bussen, toeleveringen en

eindproducten. De groep had eerder DaF Bus overgenomen en had

duidelijk ambities in deze branche. Door de vele overnames was de

omzet in 1998 gegroeid naar € 500 miljoen en in 2007 steeg de omzet

naar € 1,8 miljard met 7500 medewerkers. in totaal zijn er nu 76

bedrijven van de vDl-groep actief in 14 landen. 70% van de omzet

gaat naar het buitenland.

VDL Berkhof Heerenveen.

in de vestiging in Heerenveen worden stads- en streekbussen gemaakt

voor het openbaar vervoer. 200 tot 350 medewerkers maken hier op 3

productielijnen samen 400 - 500 autobussen per jaar. Ploegendienst

kent men niet in Heerenveen.

Doordat busbedrijven voor het openbaar vervoer altijd moeten

inschrijven bij de gemeentes of provincies, zijn de leveringen van

autobussen concessiegerelateerd. Dit maakt het erg lastig voor een

bussenbouwer. alle vervoerders willen namelijk hun nieuwe bussen in

december geleverd hebben, want op 1 januari gaat de nieuwe

dienstregeling in. Daarom zijn er enorme pieken en dalen in het

bouwen van bussen. Dit betekent ook een strakke planning van het

aantal medewerkers.

De SCCF was onder de indruk van de organisatie en aanpak van

werkzaamheden op de werkvloer. Het bedrijf is prestatiegericht.

er is een open en directe communicatie en er wordt zo min mogelijk

vergaderd in werktijd. in 2009 hoopt men een nieuwe fabriek van

20.000 m2 te bouwen achter het huidige complex in Heerenveen.

Aantrekkelijker en gezelliger.

na dit bezoek gingen de leden naar de gemeente Heerenveen,

waar ze werden ontvangen door loco-burgemeester Buwalda.

Hij vertelde waar momenteel de aandachtspunten liggen van de

gemeente en de bevolking. uit een “koopstroomonderzoek” van de

Kamer van Koophandel in Friesland, blijkt o.a. dat het centrum van

Heerenveen beter kan. Het kan wel een kwaliteitsimpuls gebruiken.

er moet daarom worden geïnvesteerd in de leefbaarheid en de

uitstraling van het centrum. De verdere ontwikkeling van Sportstad en

het op een hoger niveau brengen van Thialf, bieden grote kansen in de

relatie met het centrum. De gemeente heeft een Structuurvisie

ontwikkeld met de naam “Heerenveen Centrum Breed”.

Onder het mom van “het centrum is van ons allemaal”, is men op

interactieve wijze bezig om de mening en ideeën te verzamelen van

o.a. bewoners, ondernemers, Sportstad en de culturele instellingen.

een gezellig etentje in het abe lenstra stadion maakte deze

“Heerenveen” dag compleet.

www.vdlbuscoach.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 3

Jaap Haan


~ Advertorial ~

In de discussie over de ontwikkeling van het Noorden neemt Leeuwarden een bijzondere plaats in. Veel aandacht

gaat er uit naar het belang van een economische inhaalslag, waarbij de ontwikkeling van de zogenoemde kernzones

een belangrijke plaats inneemt. Vooral de positieve ontwikkelingen rondom as langs de A7 eisen veel aandacht op.

Het imago van Leeuwarden dreigt daarmee geheel onterecht wel eens wat flets uit de verf te komen. En dat terwijl de

dynamiek van Leeuwarden in kwaliteit en diversiteit behoort tot de top drie van de Nederlandse gemeenten. Zo blijkt

uit een landelijk onderzoek van Elsevier onder alle gemeenten van Nederland. De mix van voorzieningen, woonmilieu,

beperkte misdaad sociaal klimaat en sterke economie zorgen ervoor dat Leeuwarden een plaats is waar het goed

wonen, werken en uitgaan is.

Het is goed wonen en

werken in Leeuwarden

Geen beroerde uitkomst zou

men zo zeggen. Hoe komt

het dan toch dat de neiging

bestaat Leeuwarden te beschouwen

als een zich in de

periferie bevindende hoofdstad.

Directeur stadsontwikkeling

en beheer Harmen de

Haas: ‘Dat heeft alles te

maken met de thema’s

bereikbaarheid en geografische

schaal. De economische

ontwikkeling van

Leeuwarden is meer stedelijk

van aard dan bijvoorbeeld de

transport en logistiek georiënteerde

gemeenten aan

de A7 zone. Volgens De

Haas is Leeuwarden een

partij waar heel goed zaken

mee is te doen. De stad biedt

een derde van het totale aantal

Friese arbeidsplaatsen,

waarbij de aard van werkgelegenheid

in zijn algemeenheid

wel verschilt van die

van de rest van de provincie.

‘Leeuwarden telt 55.000 arbeidsplaatsen.

De helft daarvan

wordt ingenomen door

mensen die van buiten de

stad komen. De economie

van steden als Drachten,

Heerenveen en Sneek is klassieker te noemen en vloeit voor

een deel voort uit de gunstige transportcondities vanwege de

A7. Leeuwarden heeft een regionale centrumpositie en dat is

terug te vinden in een sterk ontwikkelde zakelijke en financiële

sector.’

Met ruim 500.000m2 kantoorvloeroppervlak is Leeuwarden

de tweede kantoorstad van Noord-Nederland. Belangrijke

werkgelegenheidssectoren zijn voorts de gezondheid- en

welzijnszorg, het openbaar bestuur en handel. Deze mix van

werkgelegenheidselementen krijgt nog eens extra dynamiek

door het enorme toeristische potentieel en het uitstekende

winkelklimaat met regionale

uitstraling. Henk Besselse,

hoofd economische zaken

Gemeente Leeuwarden,

benadrukt dat Leeuwarden

een stad wil zijn waar voortdurend

wordt gewerkt aan

ontwikkeling. ‘Deze stad is

een verhaal zonder eind. Een

open eind, waarbij niet over

de hoofden van mensen

wordt beslist. Een stad geef je

met elkaar vorm. Belangrijke

partijen daarin zijn zeker ook

het bedrijfsleven en het

midden en kleinbedrijf.’

Leeuwarden wil investeren in

een goede economische ontwikkeling

om zo gelijke tred

te houden met de groei van

de landelijke economie.

Deze groei dient vooral te

worden gegenereerd door

gebruik te maken van reeds

aanwezige potenties, bijvoorbeeld

op het gebied van

kennis, innovatie en energie.

Gerichte investeringen op het

gebied van kansrijke en

innovatieve markten (duurzaamheid,

watertechnologie,

ict en multimedia) in combinatie

met het verbeteren van de kennistransfer tussen onderwijs

en bedrijfsleven, moeten van de Friese hoofdstad een stad

maken waarvan men steeds vaker zal horen zeggen: ‘Kijk, dat

is het mooie van Leeuwarden!’

Foto:

Fotobureau Het Hoge Noorden

Leeuwarden


D C C F S e i Z O e n a F S l u i T i n g

Is er leven na de fiets?

“Wat ons betreft ben je een Fries! Wij zijn trots op je en alles wat je voor

de wielersport hebt betekent!” Friezen zijn dol op mannen van ‘kop dr

foar, net seure en trochsette. De circa 80 aanwezigen op de slotavond van

het DCCF-seizoen op woensdag 4 juni waren het er unaniem over eens:

de sportcarrière van Michael Boogerd is er een om van een gouden lijst te

voorzien.

Leden in een geanimeerd onderonsje.

een beetje zwaarder maar met hetzelfde elan van voorheen vertelde

Boogerd samen met KnWu-bondscoach egon van Kessel over zijn

succesvolle sportverleden. voor Boogerd de proloog van wellicht een

nieuwe carrière. Het was zijn allereerste lezing. een geslaagde pilot,

gehoord één van de reacties uit de zaal na afloop. “u doet dit erg

naturel. niets meer aan veranderen!”

“Het is voor mij nog zoeken wat ik

verder met mijn leven moet”

nergens anders als in dit land rijden zoveel mensen rond op een

tweewieler. De fietsenbranche vaart er wel bij. Marco Banning,

financieel manager bij Batavus, meldde tussendoor dat er alleen al bij

Batavus jaarlijks zo’n 200.000 fietsen worden geassembleerd.

“Dit is een enorme groeimarkt. vooral de vraag naar trendy fietsen en

de elektrische fiets neemt toe”, aldus Banning die voor de gelegenheid

een deel van de Batavus fietsenlijn had meegenomen. Daar was ook

een high-tec carbonfiets bij. gewicht: zeven pakken suiker; aan één

vinger op te tillen. Michael Boogerd: “een racefiets mag niet minder

dan 6.8 kilo wegen, anders wordt je uit koers genomen!”

Het was één van de interessante weetjes uit de keuken van het

profpeloton. veertien jaar maakte hij er deel van uit. alles stond in het

teken van de sport. Toch was de profwielrenner uit Den Haag nog lang

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 5

KNWU-bondscoach Egon van Kessel: “ Michael is er nog niet klaar voor om

ploegleider te worden.”

niet koersmoe. Het was de leeftijd die hem deed besluiten ermee te

stoppen. “aan alles komt een eind, dus ook aan een sportcarrière.

ik moet eerlijk zijn. Het valt me zwaar. ik zal nooit meer op het podium

staan of voelen wat het is om als koploper la Plagne op te rijden.

ik voel me daar ook lang niet altijd relaxed bij. Het is voor mij nog

zoeken wat ik verder met mijn leven moet!” Het zwarte gat van de

sportman in ruste. Wat egon van Kessel betreft is dat echter niet nodig.

“Michael is er nog niet klaar voor om ploegleider te worden. Maar hij

heeft een enorme liefde voor de wielersport. Die zou hij over kunnen

brengen op de jeugd!”

Boogerd laat de voorzet

aan zich voorbij gaan

en reageert met een

grapje: “Misschien kan

ik egon opvolgen als die

met pensioen gaat!”

De nederlander en zijn

fiets. Dat gaat ver.

Crescendo, de fanfare uit Opende.

Zó ver zelfs dat er mensen zijn die er genoegen in scheppen zich er al

toeterend en trommelend op voort te bewegen. Bij gelegenheid en ter

completering van de zomeravondafsluiting, was ook de Bicycle

Showband Crescendo uitgenodigd om het programma luister bij te

zetten. Dit wielrijderskorps treedt over hele wereld op en dat is niet

zomaar. Fietstechniek en muzikale klasse zorgen voor een combinatie

die zowel verwondering als respect oproepen. net zoals de klasse die

afstraalde van het optreden van de nederlands/Boliviaanse zangeres

Tijdens de slotavond van de

geslaagde seizoensafsluiting

waren 81 leden met partners

aanwezig

Johan ter Elst

Denise Rivera. een perfecte swingout

als slotetappe van weer een jaar

geslaagde activiteiten van DCCF.


HanzeConnect: Trefpunt voor

ambitieus Noord-Nederland

www.hanzeconnect.nl

(050) 595 73 00

HanzeConnect is een onderdeel van de Hanzehogeschool Groningen

Kennis die wérkt

HanzeConnect vertaalt

kennis naar praktische

toepassingen in de vorm

van opleidingen, onderzoek

en advies. Kortom, kennis

die wérkt. Voor u.


D C C F n i e u W e l e D e n

Het ledental van DCCF groeit continu, daar zijn wij als één van de meest

toonaangevende commerciële clubs in Noord Nederland natuurlijk trots

op. Wij heten de nieuwe leden van harte welkom. Zij stellen zich in deze

rubriek aan u voor: wie zijn ze, wat doen ze en hoe zien ze hun bedrijf?

Wim Feenstra

Paul Heikens

Welkom!

Olympia Uitzendbureau

Olympia uitzendbureau is een franchise organisatie, met

meer dan 100 vestigingen in nederland en 4 in Friesland.

Wim Feenstra heeft de vestiging leeuwarden onder zijn

hoede en is al geruime tijd werkzaam in de uitzend- en

detacheringbranche. Sinds 2002 opereert hij als zelfstandig

ondernemer binnen Olympia uitzendbureau.

Olympia uitzendbureau is een algemeen uitzendbureau, met

veelal vacatures op lBO en MBO-niveau. en vooral in

technische, administratieve, commerciële en industriële

branches.

www.olympia-uitzendbureau.nl

New Publishers

Paul Heikens is directeur van de groningse uitgeverij new

Publishers. Deze verspreidt verschillende noordelijke

zakenbladen, zoals entrepeneur, Consigne en binnenkort

golf&lifestyle, die in september voor het eerst verschijnt.

Daarnaast bestiert hij Het Bladmanagement, dat zich

bezighoudt met het maken van media.

vanuit Het Bladmanagement worden bijvoorbeeld

nieuwsbrieven en bladen gemaakt voor bedrijven als vCD,

CSS en Boelens Jorritsma. Samen met compagnon Suzanne

Snijfer heeft Heikens ook het groningse evenementenbureau no Boring

events onder zijn hoede. Dit bureau organiseert onder

andere de jaarlijkse ‘noordelijke zakenvrouw van het jaar’ verkiezing en

is bezig met het opzetten van een golf&lifestyle beurs, die in maart

2009 wordt gehouden. als voormalig vice-voorzitter van de Jonge

Commerciële Club (JCC) onderhield Heikens veel contacten met de

JCCF. Hij heeft hier een waardevol netwerk aan overgehouden.

www.newpublishers.nl

Creative Industries

Creative industries is een partner voor

multimediale communicatie, die in

staat is elk communicatievraagstuk op

een creatieve, oorspronkelijke en

effectieve manier op te lossen.

Creative industries beschikt over

specialisten op het gebied van

advertising, call centers, internet,

Boyd Vervat

zoekmachine marketing, software en

hardware. Deze specialisten zijn allen in staat om ‘out of the box’ te

denken. eén van deze specialisten is Boyd vervat, managing director

sales. Hij richt zijn aandacht op nieuwe projecten op het gebied van

internet, advertising en call. Waar het bij Creative industries om gaat is

dat de klant de juiste instrumenten krijgt voor zijn interne en externe

communicatie. Creatie en innovatie, vakkennis en enthousiasme,

ambitie en durf, dat zijn de pijlers waarmee we verder komen.

Dat heeft de geschiedenis ons geleerd, dat is de boodschap van

vandaag.

www.creativeindustries.nl

Optica

Murk de Jong

Optica is vanaf 2006 gevestigd in een

gemoderniseerd eigen kantoorpand

uit de jaren vijftig in het historische

stadshart van leeuwarden.

De kernactiviteiten van Optica zijn:

werving en selectie, training en

advies, interim-management

(op dit moment de ontwikkeling van

de nieuwe industriehaven in

Harlingen).

De kernkwaliteiten van optica zijn maatwerk en kwaliteit. Met een

open blik benadert het bedrijf de vraagstukken van haar klanten en

levert diensten en oplossingen die bij de klant passen. Resultaat staat

voorop. Optica heeft oog voor de veranderingen die organisaties

doormaken en ondersteunt die processen, hetzij door advisering,

hetzij door het selecteren van de juiste persoon die dit veranderingsproces

ondersteunt en versnelt. Bij werving en selectie richt Optica zich

met name op directie- en managementfuncties.

www.optica.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 7


Michiel Kranendonk

voor het pand in

Noordwolde. ‘Wij

willen een veelzijdig

bedrijf zijn.”

i n T e R v i e W M i C H i e l K R a n e n D O n K

De keuze van Michiel Kranendonk

Soms is het gebaande pad niet het meest aantrekkelijke. Soms ligt het

gespreide bedje niet het lekkerst. Wie opgroeit in een gezin met een

succesvol en goed renderend bedrijf waarvan de oorsprong dateert van

bijna 200 jaar terug, mag zijn kostje doorgaans gekocht weten.

voorbestemd bedrijfsopvolger Michiel Kranendonk van Kranendonk

Schilders in noordwolde, voelde er aanvankelijk maar weinig voor om

in de voetstappen van zijn voorvaderen te stappen. “ik werd een beetje

‘kriegel’ bij het idee. ik zou het meer voor de buitenwereld doen dan

voor mezelf. Dus ik dacht: laat ik mijn gevoel maar volgen. Dit wordt

hem niet!”

Kranendonk voegde de daad bij het woord en werkte na zijn studies

HBO Bouwkunde en universitaire bedrijfskunde onder meer als hoofd

projectmanagement bij een iT-bedrijf in amsterdam. ‘Maar na vijf jaar

in loondienst gewerkt te hebben, begon het steeds meer te kriebelen.

De overweging om alsnog in het bedrijf van mijn vader te stappen

kreeg steeds vastere vorm. De reserve die ik aanvankelijk voelde,

raakte verder op de achtergrond. eigenlijk zag ik toen pas wat voor een

prachtig bedrijf mijn vader had. Met andere woorden: ik was rijp om de

overstap te maken. en die vijf jaar? Door ergens anders te werken heb

ik dingen geleerd en ervaringen opgedaan die ik nu als directeur van

het schildersbedrijf goed kan gebruiken.’

Positieve kanten

geen verloren tijd dus. Het kijkje in de keuken van een andere branche

bleek achteraf een tussenstap met louter positieve kanten.

De opgebouwde expertise op het gebied van projectleiding en

–ontwikkeling kon volgens Michiel Kranendonk naadloos worden

oegepast in zijn nieuwe, maar toch al zo vertrouwde werkomgeving.

“Tijdsplanning, inventariseren van klantwensen, berekening van

capaciteit van arbeidskrachten, calculeren; het zijn variabelen die

steeds terugkomen.”

“van mijn overstap heb ik geen moment spijt gehad. Het schildersambacht

is mooi. verfraaiing en bescherming is een creatief proces.

Dat zorgt ook voor een stukje bedrijfseer. ik sta dan wel niet zelf op de

ladder, maar in dat opzicht voel ik hetzelfde als de jongens.”

De ondernemer en zijn personeel

Op gelijke voet, maar toch anders. De ondernemer en zijn personeel.

een twee-eenheid maar waartussen belangen soms toch kunnen

conflicteren. Hoe gaat Michiel Kranendonk met dat gegeven om?

“loyaliteit is erg belangrijk. loyaliteit kun je verdienen door mensen

vertrouwen te geven. Daarnaast zijn waardering en aandacht

onontbeerlijk. Dat heeft ook te maken met de wijze van aansturing.

Het is belangrijk dat je mensen goed voorbereid naar de projecten

stuurt. Zoiets vergt een goede communicatie, iets waar ik in mijn

bedrijf veel aandacht aan besteed.”

“Openheid vind ik belangrijk, al gooi ik niet alles zomaar in de groep.

Soms moet je dingen eerst in de week zetten. Dan bespreek ik het eerst

met mijn vader of met de voorlieden om te zien wat hun reactie is.

natuurlijk stuit ik ook wel eens op weerstand. Daar ben ik niet bang

voor. ik ga de discussie zo open mogelijk aan en probeer steeds naar

rationele oplossingen te zoeken.”

Verbreding van dienstverlening

Michiel Kranendonk ziet de toekomst van zijn bedrijf met vertrouwen

tegemoet. Met een man of vijftig op de loonlijst, behoort het bedrijf

tot de grotere in deze regio. Zijn ambitie en focus liggen niet zozeer

op uitbreiding van mankracht, maar wel op verbreding van

dienstverlening. “ik hoef geen schildersbedrijf met honderd man.

groei zie ik meer in een toevoeging van extra diensten die qua karakter

dicht bij het oorspronkelijke werk liggen. Zo heb ik ons glasbedrijf

professioneler gemaakt en zijn we bezig om onze mogelijkheden

richting timmerwerk uit te breiden. er zijn steeds meer opdrachtgevers

die -onder meer uit oogpunt van kostenbeheersing- het schilderwerk

graag gecombineerd zien met het timmeronderhoud!”

www.kranendonkschilders.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 8

Johan ter Elst


i n T e R v i e W R O e l O F H a M S T e R

Waarom niet putten uit de rugzak

van een ervaren ondernemer?

“Coöperatief , collegiaal en gericht op harmonie. Slagvaardig en helder in

besluitvorming”, aldus enkele eigenschappen zoals Roelof Hamster die in

zijn curriculum Vitae over zichzelf verwoord. Hamster was van 1989 tot

2005 algemeen directeur van Plusfood pluimveevleesproducten in

Oosterwolde. Hij beschikt derhalve over een schat aan ervaring,

waaruit jonge ondernemers kunnen putten.

een carrière kan men plannen, de loop der dingen niet. amper een jaar

na zijn terugtreding, overleed Hamster zijn vrouw, waardoor het

gezamenlijk genieten van het nieuwe leven met veel vrijheid en vrije

tijd wreed werd verstoord. Hoewel er geen direct verband ligt met het

overlijden van zijn vrouw, heeft de ingrijpende gebeurtenis toch

indirect een rol gespeeld bij zijn beslissing om in te gaan op het

verzoek van de Stichting vPTZ-ZO-Friesland.

“Richt je op je kernactiviteit”

Met ingang van 1 januari jl., is Hamster voorzitter van deze

vrijwilligersorganisatie voor palliatieve terminale zorg. Het is slechts

één van de vele functies en bezigheden die het leven van Hamster

anno 2008 inhoud geven. “ik heb nog een bezet leven. Het verschil met

vroeger is echter dat er geen druk meer op staat. ik verkeer in een

positie waarin je relaxed en comfortabel kunt doen en laten wat je

wilt. ik word niet meer geleefd door mijn agenda!”

Klankbord

Teleurgesteld of gefrustreerd zegt hij niet te zijn. Wél verbaasd.

Hoewel er langs verschillende kanalen melding is gemaakt van het

bestaan van de Commissie Ruggespraak, bedoeld als klankbord voor

leden van D en JCCF, wordt er amper gebruik van gemaakt. Samen met

de senioren Jaap Haan en Sipke Deelstra stelt Roelof Hamster zijn

kennis en ervaring beschikbaar voor leden die daar behoefte aan

hebben. “Het kan erg zinvol zijn om eens met een ervaren ondernemer

te praten over allerhande vraagstukken of zaken die spelen in het

bedrijf. Misschien heeft het er mee te maken dat ondernemers nog wel

eens wat eigenwijs kunnen zijn.”

“Ze vragen zichzelf af: ‘Waarom zou een buitenstaander meer verstand

hebben van mijn business dan ik zelf?’ Bovendien heeft de doorsneeondernemer

het erg druk, dus de wil om tijd en energie in feedback te

Roelof Hamster:” Als je steeds met proefballonnen bezig bent,

loop je de kans dat de echte ballon leeg loopt”

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 1 9

Johan ter Elst

steken ontbreken. Toch is dat jammer. ik denk dat zo’n investering

zichzelf dubbel en dwars terug kan verdienen. en om het geld hoeft

men het niet te laten. De diensten zijn laagdrempelig en er wordt

slechts een bescheiden onkostenvergoeding in rekening gebracht!”

Ballon

Hoewel Hamster min of meer bij toeval in de levensmiddelenbranche

terecht kwam, heeft hij daar nooit een dag spijt gehad . in de tijd dat

hij aan het roer stond, maakte Plusfood een grote expansie door.

Het bedrijf werd zowel nationaal als internationaal drie keer zo groot.

Zonder geluk vaart niemand wel, maar alleen vertrouwen op geluk kan

nooit basis voor een succesvolle onderneming zijn. “een ondernemer

moet durven wachten. Pak je kansen op het moment dat die zich

voordoen. Soms moet je even wachten en erop vertrouwen dat het

moment om door te pakken vanzelf een keer komt. Dat heeft ook met

focus te maken. Het uitzetten van een duidelijke lijn en strategie is voor

starters misschien wel de allerbelangrijkste opgave. Tegen hen zou ik

willen zeggen: richt je op je kernactiviteit. Pak niet steeds nieuwe

dingen op, maar neem de tijd om bestaande zaken te ontwikkelen.

als je steeds met proefballonnen bezig bent, loop je de kans dat je

echte ballon leegloopt. Doe dus wat je goed kunt. en blijf dat

ontwikkelen en innoveren. Stem daarbij voortdurend af op je

omgeving. Feedback van anderen is de beste manier om gevoel bij je

product te krijgen en houden en te weten dat je nog steeds goed zit!”


D C C F O P B e Z O e K B i J a q u a Z O O F R i e S l a n D

De bijzondere wereld van Aqua Zoo Friesland

Dierenpark Aqua Zoo Friesland maakt deel uit van de landelijke keten

Zodiac Zoos. Naast het park in Leeuwarden beheert Zodiac Zoos parken in

Epe, Overloon, Boekelo, Best en Arcen. Dit gebeurt vanuit een gezamenlijk

missie, namelijk het ontwikkelen en promoten van dierenparken in het

licht van educatie, natuurbehoud en wetenschap. Bewustwording en

respect voor flora en fauna en het leveren van een bijdrage aan behoud

en herstel van biodiversiteit zijn belangrijke uitgangspunten.

in tegenstelling tot de ‘traditionele’ dierentuin zoals we die van

vroeger kennen, wordt het park ontwikkeld op basis van landscape

immersion en nature settings. Bezoekers lopen door een natuurlijk en

rijk beplant park en staan regelmatig op onverwachte momenten oog

in oog met de dieren. Omdat er sprake is van verschillende biotopen

met verschillende diersoorten, krijgt de bezoeker de indruk steeds in

weer in een andere omgeving te belanden. Het is juist dat laatste

aspect dat een bezoek aan aqua Zoo zo de moeite waard maakt.

DCCF leden luisteren geïnteresseerd naar de nieuwe aanpak van Aquazoo.

gastheer Wilco Camps (32) parkmanager sinds februari 2008, is blij

met het bezoek van DCCF. excursies als deze zijn een goed middel om

het imago van zijn park in positieve zin te versterken. Want dat er de

laatste jaren veel mooie ontwikkelingen hebben plaatsgevonden,

kan het best ‘in natura’ worden geïllustreerd. niet voor niets viel zijn

park vorig jaar in de prijzen. “We kregen de leeuwarder Ondernemersprijs

2007. Daar zijn we best een beetje trots op en het is een bewijs

van het feit dat we goed bezig zijn. Blij zijn we ook met de door de

gemeente toegezegde subsidie van 675.000 euro voor de uitbreiding

van het naturama (bevolkt door o.m. breedvoorhoofdkrokodillen,

leguanen, pijlgifkikkers, boa constrictors, Madagaskar Dagggekko’s en

vis- en amfibiesoorten - red.).”

De gemeentelijke financiële injectie komt niet uit de lucht vallen.

De lokale overheid steekt geld in een onderneming waarvan op grond

van harde cijfers verwacht mag worden dat het rendement hoog zal

zijn. Wilco Camps meldt in dit verband dat aqua Zoo de best bezochte

Samen op een rij.

dagattractie in Friesland is. Maar liefst 175.000 bezoekers passeerden

vorig jaar de kassa. Dit aantal zal in de toekomst alleen nog maar

toenemen, zo is de verwachting. uiteindelijk moet aqua Zoo zich

verder ontwikkelen tot een elk-weeraccommodatie met een totaaloppervlakte

van 14.000 vierkante meter, hetgeen uniek is voor

nederland. Parkmanager Wilco Camps: “een bezoek aan ons park is

voor iedereen de moeite waard. Of het nu gaat om een schoolreisje of

een vergaderarrangement, er is hier heel veel mogelijk. educatie,

ontspanning en zakendoen gaan wat ons betreft prima samen. ik hoop

dat dit ondernemersbezoek een stukje aan dit besef kan bijdragen!”

www.aquazoo.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 0

Johan ter Elst


D C C F O P B e Z O e K B i J n a T u u R M u S e u M F R y S l â n

Het bezoek aan Aqua Zoo werd afgesloten met een diner in Natuurmuseum

Fryslân, gevestigd in het monumentale Nieuwe Stadsweeshuis

uit 1675. Een prachtig pand met diverse ruimtes, die om een binnenplaats

zijn gegroepeerd. In 2005 is deze binnenplaats voorzien van een glazen

kap. Door de combinatie van historie en moderne architectuur is er een

bijzonder sfeervolle ruimte ontstaan.

Het thema van het museum is de natuur van Fryslân. Drie verdiepingen

vol informatie, bijzondere dieren en planten, proees, spelletjes en

andere verrassingen nodigen uit om ontdekt te worden.

in de tijdelijke expositiezaal zijn wisselende tentoonstellingen te zien,

waardoor er altijd iets nieuws te bekijken is.

Het Friesland Bank atrium is het centrale hart van het museum.

Dankzij het aanbrengen van de glazen kap is een prachtige ruimte

ontstaan, buiten en binnen tegelijk. en een ideale locatie voor de

deelnemers aan het bedrijfsbezoek van aquazoo om de dag af te

sluiten.

Perfecte omgeving

naast het ontvangen van bezoekers is het natuurmuseum Fryslân ook

bij uitstek geschikt voor het organiseren van zakelijke bijeenkomsten.

Hiervoor zijn er verschillende ruimtes beschikbaar, zoals het atrium,

de voogdenkamer, de Blauwe Kamer en de Filmzaal. voor vergadering

of lunch, afscheid of jubileum een perfecte omgeving.

Zoals gezegd is het atrium het hart van het museum. De ruimte is

geschikt voor zakelijke, feestelijke en culturele bijeenkomsten en biedt

plaats aan maximaal 400 gasten. Omdat het atrium deel uitmaakt van

het museum, zijn er beperkingen voor de verhuur overdag.

exclusiviteit is mogelijk na sluitingstijd.

De voogdenkamer is de enige ruimte in het complex dat nog helemaal

authentiek is. vroeger kwam hier de voogden van het nieuwe Stadsweeshuis

bijeen. nu kan er vergaderd of geluncht worden in een

entourage van wapenschilden en historische schilderijen.

De Blauwe Kamer is gevestigd direct naast het pand van het

natuurmuseum Fryslân. Ze doet haar naam alle eer aan.

De ruimte is geschikt voor een vergadering of lunch en beschikt over

een eigen keuken en toilet.

De Filmzaal tenslotte is geschikt voor power point presentaties, dia’s en

films. Dankzij de flexibele indeling zijn verschillende opstellingen

mogelijk. Kortom, zeker voor zakelijke bijeenkomsten biedt het

natuurmuseum Fryslân vele mogelijkheden.

Dat is ook de overtuiging van DCCF-lid en lid van de activiteitencommissie

Wietze Jongsma:” ik heb genoten, dit is een voortreffelijke

ambiance om deze dag af te sluiten en het eten was uitstekend.”

www.friesnatuurmuseum.nl

Het afsluitende buffet in

het Fries Natuur Museum

vond plaats in een

sfeervolle ambiance.

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 1

Johan ter Elst

Natuurmuseum Fryslân uitermate geschikt

voor zakelijke bijeenkomsten

Tijdens het bezoek aan

aqua Zoo gecombineerd

met het natuur Museum

Fryslân waren 49 leden

aanwezig


~ Advertorial ~

Wie onderzoek wil doen naar klanttevredenheid of advies wil op het gebied van HRM, communicatie en kwaliteitsmanagement,

een opleiding wil volgen of deel wil nemen in een project zoals bijvoorbeeld Versterking Ondernemerschap

Toeristische en Recreatieve Sector, doet er goed aan contact op te nemen met HanzeConnect in Groningen.

HanzeConnect is de commerciële dienstverlener van de Hanzehogeschool, waar ruim 20.000 studenten een opleiding

volgen. Eens temeer bewijst HanzeConnect dat onderwijs en bedrijfsleven elkaar prima kunnen versterken.

HanzeConnect: de ideale partner

voor het bedrijfsleven

“We doen bijvoorbeeld veel onderzoeken voor diverse opdrachtgevers”,

zegt marktmanager Annet Meibos. Het onderzoeksbureau

van HanzeConnect is niet voor niets het grootste

in het noorden. Klantvriendelijkheid, imago, marktpotentieel,

medewerkertevredenheid, interne communicatie, het zijn enkele

voorbeelden waarnaar HanzeConnect onderzoek doet,

uiteraard altijd afgestemd op de wensen van de klant. “De

drempel om onderzoek te doen is voor de MKB-er veel lager

geworden”, stelt teamleider Edwin van der Woude. “Dit komt

vooral door aantrekkelijke subsidiemaatregelen, waardoor een

groot deel van de kosten van een onderzoek voor rekening

van de overheid wordt genomen. HanzeConnect biedt kwalitatief

hoogwaardige onderzoeken, daarnaast is het een pré dat

wij de regio kennen en daardoor de markt in Noord-Nederland.”

Friese gemeenten

In dit kader is het interessant te vermelden dat HanzeConnect

elke twee jaar onderzoek doet naar de meest MKB-vriendelijke

gemeenten van Noord-Nederland. Dit doet zij in opdracht

van MKB-Noord, dat graag een bijdrage levert aan een

goed ondernemersklimaat in Noord-Nederland. Opvallend in

de uitslag van 2006 is dat de Friese gemeenten het over het

algemeen goed doen. Van der Woude:” We hebben dit onderzoek

nu twee keer uitgevoerd en twee keer is de gemeente

Skarsterlân als beste uit de bus gekomen. Maar ook gemeenten

als Opsterland, Tytsjerksteradiel, Leeuwarderadeel, Sneek

en Heerenveen vinden we in de top tien terug. En binnen de

top twintig staan nog eens vijf andere Friese gemeenten.” In

oktober van dit jaar wordt de ranglijst voor 2008 bekend gemaakt.

Overigens is dit onderzoek zo succesvol dat Hanze-

Connect opdracht heeft gekregen om alle gemeenten in

Nederland op hun MKB-vriendelijkheid te onderzoeken.

Naast onderzoek is HanzeConnect veelvuldig actief met advisering

aan het midden- en kleinbedrijf. Dat kan op allerlei

terreinen zijn, maar voorop staat dat HanzeConnect haar adviezen

altijd afstemt op de betreffende organisatie. Dat geldt

ook voor de opleidingen, waarvan het merendeel straks in

september van start gaat. “Dat kan een cursus communiceren

zijn, maar ook een post-hbo-opleiding op het gebied van

management en organisatie, HRM, recht, financieel management,

kwaliteits- en procesmanagement, enzovoort”,

legt Meibos uit. “Deze opleidingen kunnen zowel bij Hanze-

Connect worden gevolgd als incompany worden gegeven.”

“Ook ontstaan er steeds meer leergangen, waarbij het doel is

om kennis, expertise, bestpractices en vacatures met elkaar uit

te wisselen. Noorderlink is daar een voorbeeld van, daarin

zijn P&O-adviseurs van diverse organisaties, groot en klein,

regelmatig met elkaar in gesprek.”

Versterking economie

Aan de Projecten die HanzeConnect organiseert doen vaak

honderden bedrijven mee. Een voorbeeld is het Project Versterking

Ondernemerschap Toeristische en Recreatieve Sector,

waarvan het tweede project inmiddels loopt. “Het project Verbetering

Bedrijfsvoering MKB is al aan de derde serie bezig.

Vele MKB-ers in Noord-Nederland hebben hieraan deelgenomen

en de opgedane kennis toegepast in hun bedrijf of

organisatie.”

“Meestal worden deze projecten ondersteund door overheidsinstanties,

omdat het versterken van de bedrijfsvoering, op

welk gebied dan ook, bijdraagt aan een beter functionerende

economie en daar is iedereen bij gebaat.” Kortom, Hanze-

Connect is de ideale partner voor het bedrijfsleven.

HanzeConnect

T: 050-5957300

I: www.hanzeconnect.nl

Annet Meibos en Edwin van der Woude:

" HanzeConnect bewijst dat onderwijs en

bedrijfsleven elkaar prima kunnen versterken."


i n T e R v i e W a C T e M i u M

Proloog richting Fryslân!

actemium consultants & engineers is onderdeel van vinCi, een multinationaal

concern met business units in tachtig landen. actemium is in

nederland vertegenwoordigd door zeven business units die verdeeld

zijn over het land. Business unit Manager Harm Woortmeijer is

verantwoordelijk voor de business units in Zwolle en veendam,

die regionaal en internationaal projecten realiseert. Ruim een jaar

geleden ontmoette hij Wietze Jongsma van Jongsma engineering

Solutions tijdens de pauze van een voetbalwedstrijd van

SC Heerenveen. “Het klikte meteen tussen ons. Zodanig zelfs dat we

zijn gaan samenwerken”, vertelt Woortmeijer over die eerste

ontmoeting. inmiddels heeft de samenwerking een fundamentele

basis gekregen. Wietze Jongsma werkt als Cliënt Manager twee dagen

per week voor actemium. Jongsma: “ik voel me heel erg thuis in deze

organisatie. actemium kent geen hiërarchie van bovenaf. een business

unit is gebaseerd op het principe van de omgekeerde piramide,

waarbij de business unit manager vooral faciliterend is.

Daardoor liggen de verantwoordelijkheden en beslissingen laag in de

organisatie, wat ondernemerschap stimuleert. een business unit is een

zelfstandige onderneming in een regionale markt met een internationaal

kennis netwerk. in zo’n structuur is het prettig werken.”

Solidariteit, autonomie, positieve houding, creativiteit en

transparantie; sleutelwoorden in bedrijfsfilosofie die ervoor zorgen dat

actemium de kwaliteit levert die gevraagd wordt. Woortmeijer:

“Wij associëren ons graag met topsport. Zakendoen vraagt om een

zekere gedrevenheid. Tegelijkertijd moeten er een goede structuur en

duidelijke visie aan ten grondslag liggen. Wat dat betreft zijn er

belangrijke overeenkomsten met de wielersport. Knechten en

kopmannen maken sámen de wedstrijd. einzelgangers die voor de

muziek uitfietsen, werken doorgaans contraproductief. Onze cliëntmanagers,

waarvan Wietze er één is, fungeren als kopmannen, terwijl

actemium de ondersteuning biedt die nodig is om de doelen te

bewerkstellen.”

alle expertise en knowhow is beschikbaar via één loket.

Woortmeijer vergelijkt zijn diensten graag met die van een architect.

“Wij zijn zelf niet uitvoerend, maar beschikken dankzij onze cliënt

managers over de expertise en knowhow om nieuwe producten en

technologieën voor onze klanten te ontwikkelen. Met de concepten

die we uitdenken en ontwikkelen, kunnen uitvoerders vervolgens aan

de slag.” als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van een nieuw

fabrieksproductieproces. van a tot z, van procesbeschrijving tot virtueel

en driedimensionaal ontwerp. “voordat er ook maar één paal in de

grond is geslagen, is alles in kaart gebracht. en de opdrachtgever weet

op voorhand precies hoe hoog de uitvoeringskosten kosten zullen zijn!”

eén van de belangrijke opdrachten van Wietze Jongsma is de

verbreding van het actemium-netwerk. Jongsma: “Dat kan bijvoorbeeld

via sponsoring. Het is een goede manier om het brandlabel

actemium onder de aandacht te brengen. in dat kader kunnen we

onze bijdrage aan de lezing van Boogerd ook bezien. actemium wil

zich spoedig verder uitbreiden met een business unit in Friesland.

Dit is daartoe vast een eerste opstapje!”

www.actemium.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 3

Johan ter Elst

Actemium is een snel groeiend netwerk van bedrijven dat zicht richt op

de ontwikkeling en optimalisering van industriële processen in

branches zoals voeding, waterbeheer en chemie. Financiële sponsoring

door Actemium maakten het mogelijk voormalig wielercrack Michael

Boogerd en KNWU-bondscoach Egon van Kessel naar Beetsterzwaag

te halen. Met dank ook aan Wietze Jongsma die als amateurwielrenner

redelijk succesvol was en daardoor weet hoe de lijntjes lopen. “Einzelgängers die voor de muziek

uitlopen, werken doorgaans

contraproductief”

Michael Boogerd kwam dankzij de medewerking

van Actemium naar De Commerciële Club Friesland.


eikesingel 7

9203 nw drachten
[t] (0512) 52 30 30

[e] info@oeloffenkooij.nl

[i] www.oeloffenkooij.nlFriesland Bank Assurantiën

Weten dat

het goed zit

Als ondernemer heeft u uw handen vol. U verkent

voortdurend uw markt en mogelijkheden. Waarbij

u zich zo goed mogelijk wilt indekken tegen

risico’s. Want ook die veranderen voortdurend.

Daar weten wij bij Friesland Bank Assurantiën veel

van af. Laat ons daarom gerust eens op uw stoel

zitten. Om u met een realistische kijk te adviseren.

En om u zonodig volledig van dienst te zijn. Zodat u

de handen vrij heeft om succesvol te ondernemen.

Meer weten? Bel 058 299 48 99 en nodig ons uit

voor een kennismaking.

Friesland Bank Assurantiën, weten dat het goed zit.

Friesland Bank Assurantiën

Zuiderstraat 2, 8911 BN Leeuwarden

telefoon 058 299 48 99, fax 058 299 47 38

internet www.fba.nl, e-mail info@fba.nl


i n T e R v i e W W i l M a Z O n D e R l a n D

‘De mooiste juwelen komen uit Friesland’

Het verhaal van Wilma Zonderland, ontwerpster van juwelen, mag met

recht bijzonder worden genoemd. De in Scharsterbrug geboren Friezin,

belandde via diverse omwegen in de diamantbranche in Antwerpen en

is hierin inmiddels uitstekend thuis. Ze ontwerpt en verkoopt juwelen

in opdracht aan klanten over de hele wereld. Onder de naam Sunderland

Diamond trader & Juweler heeft ze vestigingen in Woudsend en

Antwerpen en vanaf 1 augustus van dit jaar aan de Spiegelgracht in

Amsterdam, waar ze een eigen lijn wil presenteren. Naast ringen,

oorhangers, colliers, armbanden, dasspelden en manchetknopen,

legt zij zich inmiddels ook toe op de rozetten van horloges.

Het begon allemaal met het spelen in musicals, waardoor Wilma

Zonderland enkele jaren geleden in antwerpen terecht kwam.

“ik woonde daar in die periode en had er veel vrienden die in de

diamantbranche werkzaam waren. Op een gegeven moment kreeg ik

de mogelijkheid om er te gaan werken en daar hoefde ik niet lang over

na te denken.”Wilma volgde diverse opleidingen, onder andere de HRD

Diamantschool en de nTa juweeltekenen, en werd van sorteerder

uiteindelijk ontwerper van juwelen. “Daarin kan ik prima mijn

creativiteit kwijt”, stelt zij, “uiteraard afgestemd op de wensen van de

klant.” Overigens is het niet vanzelfsprekend dat een blonde vrouw in

de diamantbranche actief is. “Het is een echte mannenwereld”,

zegt Wilma, “waarin vooral orthodoxe joden werken. Wanneer daar

dan een blonde vrouw als ik doorheen loop, is dat best bijzonder.

Dat kan alleen maar wanneer je er mensen kent.”

Kwaliteit

Tot nu toe werkte Wilma vooral in opdracht van klanten.“Zij komen met

hun idee bij mij, waarna ik aan de slag ga. in eerste instantie maak ik een

tekening van het gewenste sieraad. na goedkeuring door de klant wordt

een en ander op de computer gezet, waarna de klant wederom inzage

krijgt in hoe het geheel eruit komt te zien. is hij of zij akkoord, dan kan

worden bepaald hoeveel goud en juwelen er nodig zijn. Dat is onder

andere afhankelijk van de grootte en dikte. alle sieraden laat ik in antwerpen

maken, omdat ik alleen de beste kwaliteit voor mijn klanten wil.”

“Je valt daar van de ene verbazing

in de andere”

in amsterdam, waar de vestiging op 1 augustus a.s. wordt geopend,

wil Wilma een eigen lijn presenteren en werkt ze dus niet meer alleen in

opdracht van.“Dat is een risico natuurlijk, maar ik heb voldoende

vertrouwen in hetgeen ik maak. De Spiegelgracht in amsterdam is

daarvoor de ideale plaats. er komen veel toeristen en we hopen dat

zij tot een impulsaankoop willen overgaan, wanneer ze mijn juwelen

zien.”

naast de verkoop in de winkel, verzorgt Wilma shows in heel

nederland. “Dat is een avondvullend programma, waarin ik uitleg geef

over de diamant- en juwelenbranche en uiteraard modellen laat zien.

voor de heren hebben we daarnaast een wijnproeverij en dat wordt

over het algemeen zeer op prijs gesteld. af en toe ga ik met klanten

naar antwerpen en geef ik ze een rondleiding. Je valt daar van de ene

verbazing in de andere, het is bijzonder interessant om er een dag rond

te lopen.”

De kwaliteit van een diamant heeft volgens Wilma met veel factoren

te maken. “Daarbij moet je kijken naar de schittering, het slijpsel,

het zetwerk, enzovoort. We laten onze klanten altijd het verschil zien

tussen kwalitatief goede diamanten en minder goede exemplaren.

De meeste mensen zijn tegenwoordig wel goed op de hoogte van waar

ze op moeten letten. internet speelt ook daarin een rol.”

www.sunderlanddiamonds.com

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 5

Henk Poker

“Alle sieraden laat ik in Antwerpen maken, omdat ik alleen de beste kwaliteit voor

mijn klanten wil”


Assurantiebedrijf Froonacker bv is ruim 50 jaar een begrip

op het gebied van risico management en verzekeringsoplossingen

voor de zakelijke markt in Friesland en omstreken. Op basis van de

specifieke deskundigheid in diverse sectoren en haar betrouwbare

en degelijke aanpak maakt het team van 16 medewerkers dagelijks

werk van haar klanten.

De nadruk ligt op duurzaam totaaladvies voor de ondernemer en de

vele facetten van het ondernemen. De belangen zijn aanzienlijk:

onder meer bedrijfsgebouwen, voorraden en inventaris, machines,

technische verzekeringen zoals de “Construction-All-Risk” en diverse

transportverzekeringen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand, wagenparken,

ziekteverzuim/WIA/WGA, collectieve (aanvullende) pensioenregelingen voor de medewerkers. Verder is

er natuurlijk alle aandacht voor de persoonlijke situatie van de ondernemer zelf: fiscaaljuridische en risico

aspecten in het kader van bedrijfsovername, de diverse mogelijkheden op het gebied van de pensioenregeling

en het arbeidsongeschiktheid- en overlijdensrisico.

In samenwerking met de gerenommeerde risicodragers wordt gezorgd voor verantwoorde en uitgekiende

oplossingen op maat, mede mogelijk door de volmachten die diverse verzekeraars hebben toevertrouwd

aan Assurantiebedrijf Froonacker op het gebied van schade- en inkomensverzekeringen, waardoor men

bovendien in kwaliteit en snelheid van dienstverlening zeer onderscheidend is gebleken. Hierbij stellen de

adviseurs uw belangen en een duurzame relatie centraal zodat u optimaal wordt ondersteund om nog

meer succesvol te zijn!


D C C F l i F e S T y l e / P R O g R a M M a ’ S Z u S T e R C l u B S D C C F

DCCF lifestyle

Een Riva-boot maakt het verschil

Wie graag kennis wil maken met een andere manier van watersport, doet er goed

aan te gaan varen in een Riva, een exclusief Italiaans merk dat al meer dan 150

jaar echte watersportliefhebbers in vervoering brengt.

Historie

Pietro Riva begon in 1842 aan het iseo meer in noord-italië met de

bouw van boten, die in die tijd vooral voor de visserij en het vervoer

werden gebruikt. al snel produceerde hij de eerste raceboten,

waarmee Riva definitief zijn naam vestigde. anno 2008 zien Riva

boten er stijlvol en exclusief uit, maar ze bereiken nooit het punt van

overdreven luxe. Het is wellicht de reden dat Riva all over the world

in hoog aanzien staat.

Impuls

Begin deze eeuw kreeg Riva een volgende impuls, toen het bedrijf

werd opgenomen in de Ferretti groep, waardoor kennis en uitstraling

werd gecombineerd met de Riva cultuur en manier van denken.

De samenwerking bewijst dat een 165 oude bedrijf ook nu nog een

succes kan zijn, omdat er een balans is gevonden tussen traditie en

innovatie.

in de geboorte van een succes of mythe ligt altijd een onverwacht,

bijna magisch element opgesloten: een winnende factor die een merk

uniek maakt. voor Riva geldt dit zeker. Riva let op de details, niet alleen

in het ontwerp, maar zeker ook tijdens de bouw. innovatie, traditie,

creativiteit en communicatie staan in dit proces voorop. Dat maakt Riva

tot een merk dat onvergelijkbaar is.

Commerciële Club Groningen

Wo. 27 aug. “28 augustus debat”

Ma. 8 sept. lezing

Do. 18 sept. Bedrijfsbezoek

Wo. 8 okt. Clublunch

Commerciële Club Assen

Ma. 8 sept. Startbijeenkomst met ontbijt

Ma. 29 sept. Bedrijfsbezoek Bureau van Politie

Di. 7 okt. Ondernemersdagen Happy Hour

vrij. 24 okt. CCa Reis twee daags te Maastricht

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 7

Agenda 2008 - 2009

De Commerciële Club Friesland

Wo. 10 sept. Openingsactiviteit, golfen in Beetsterzwaag

Wo. 08 okt. algemene ledenvergadering, lauswolt

Di. 11 nov. FFCC bijeenkomst

Wo. 17 dec. Kerstgala

2009

Wo. 14 jan. nieuwjaarsreceptie in Het Bildt - St.annaparochie

Wo. 11 feb. lauswolt lezing

Wo. 11 mrt. Bedrijfsbezoek

Wo. 08 april lauswolt lezing

Wo. 13 mei Bedrijfsbezoek

Wo. 03 juni Slotbijeenkomst


D C C F C u l T u u R

DCCF Cultuur

Nieuw theaterseizoen lonkt niet genoeg

De vakanties staan weliswaar voor de deur, maar de talloze theaters in Friesland

hebben hun programma voor 2008-2009 uiteraard alweer klaar. DCCF magazine

maakte een rondje en kwam met enkele interessante voorstellingen in de

maanden september en oktober terug. Uiteraard bieden de diverse theaters hun

volledig programma in de seizoensgidsen of anders op hun sites:

www.delawei.nl, www.posthuistheater.nl en www.deharmonie.nl

Donderdag 11 september in De Lawei te Drachten,

aanvang: 20.00 uur. Noord Nederlands Orkest

Met een volledig symfonieorkest en met onder meer de zangers Bert

Heerink en erik Mesie en gitarist Joost vergoossen start het nnO het

seizoen spectaculair met de muziek van Pink Floyd. De muziek van de

engelse popformatie onderscheidt zich door het symfonische en

veelzijdige karakter. een uitgelezen mogelijkheid voor het nnO om de

grootste hits te (laten) arrangeren. en met succes! vorig seizoen

bewees het orkest al, onder

andere tijdens een openluchtoptreden

bij Sneker Simmer,

dat het nnO met dit

Symphonic echoes of Pink

Floyd een topstuk in handen

heeft.

Dirigent Dirk Brosse.

Zaterdag 20 september in het Posthuis theater te Heerenveen,

aanvang: 20.30 uur. Tineke Postma

een optreden van saxofoniste en

componiste Tineke Postma.

Zij is afkomstig uit Heerenveen,

behaalde in 2003 Cum laude haar

Masters-diploma lichte Muziek in

amsterdam, waar ze nu zelf les geeft.

Ze studeerde ook aan de Manhattan

School of Music in new york.

vele prijzen won zij al, o.a. Jong talent,

de ernst en young Prize, en de Singer

laren Jazz award. in 2006 kreeg ze de

felbegeerde en prestigieuze 'MiDeM international Jazz Rvelation of the

year 2006'. Tineke Postma brengt een kalme variant van de moderne

jazz. Speelde ze voorheen voornamelijk alt, nu overheerst de sopraansax.

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 2 9

Zaterdag 27 september in De Lawei te Drachten,

aanvang 20.00 uur. Het Behouden Huys

Trouw zet het verhaal van Het Behouden Huys als volgt uiteen: in het

slotdeel van het drieluik Zeeuwse nachten drijft het laatste stukje

noordpool de Schelde op, terwijl een februaristorm heel nederland

opslokt. Waren in de vorige afleveringen twee Hollandse helden de

rode draad, nu is het een bont gezelschap dat op de schots het vege lijf

probeert te redden. Dat dat niet gaat lukken, wordt vrij snel duidelijk,

want bijkans de hele nederlandse canon klautert op de schots,

van Willem van Oranje tot Mohammed B en het Friese elfstedencomité.

Het volksoperahuis is een bont muziektheatergezelschap dat de onderwerpen

van haar voorstellingen haalt uit de nederlandse geschiedenis.

Het resultaat is poëtisch en hilarisch tegelijkertijd en de levensliederen

zijn van het kaliber heerlijke Hollands glorie. Ze komen recht uit het

hart. Regie geert lageveen. Met o.a. Kees Scholten, Jef Hofmeister en

Rogier Schippers.

Vrijdag 10 oktober in de Harmonie te Leeuwarden,

aanvang 20:15 uur. Australian Dance Theatre - Giselle

Choreograaf garry Stewart zette zijn

australian Dance Theatre in 2000

definitief op de wereldkaart met

‘Birdbrain’, een tegendraadse

bewerking van ‘Het zwanenmeer’.

acht jaar later neemt Stewart een

andere balletklassieker onder handen:

‘giselle’. natuurlijk vertelt hij het

romantische verhaal over het

boerenmeisje dat verleid en bedrogen

wordt door de adellijke albrecht niet letterlijk na.

in ‘g’ richt Stewart zich op de thema’s waar het in dit ballet wezenlijk

om draait: seks, dood, bedrog en waanzin. Het resultaat is een snelle

en met risico’s doorspekte choreografie van de man die het klassieke

ballet heeft verrijkt met moderne dans, acrobatiek, elementen uit de

vechtsport, spectaculaire videobeelden en lichteffecten.

Het australian Dance Theatre heeft zich onder artistieke leiding van

garry Stewart ontwikkeld tot het invloedrijkste dansgezelschap van

australië. “Zijn doortastende choreografie maakt dat we elke zenuw

voelen, elke spier zien. in Stewarts concept bespeuren we niet alleen

een rijke fantasie, maar vooral een serieus respect voor het origineel,”

schreef The guardian naar aanleiding van ‘Birdbrain’. Stewarts belang

voor de hedendaagse dans blijkt ook uit zijn uitnodiging voor het

Holland Festival 2007, waar de voorstelling ‘Honour Bound’ te zien was.


www.duurzameinstallateur.nl

Heijtech Services is een allround technisch

installatie-, service- en onderhoudsbedrijf.

Heijtech houdt zich bezig

met het onderhouden, renoveren en

optimaliseren van bestaande verwarmingsinstallaties

en diverse warmwaterapparatuur.

Energiebesparing vormt bij de advisering

over en de aanleg van een verwarmingsinstallatie

en/of warmwaterapparatuur

een belangrijk item bij Heijtech

Services. Ingegeven door steeds

stijgende energiekosten heeft Heijtech

Services zich gespecialiseerd in de

optimalisatie van bestaande verwarmingsinstallaties

en diverse warmwaterapparatuur.

Inmiddels heeft Heijtech Services een

gerenommeerde naam opgebouwd in

het Noorden van Nederland.

Tevens kunt u bij Heijtech Services

terecht voor advisering over vakkundige

aanleg van allerlei duurzame systemen

zoals zonne-energie installaties,

zonneboilers, klimaat/luchtbehandeling

(WTW) warmteterugwin installaties,

douche boostersystemen en warmtepomp

installaties.

HeijTech Services

Oostermeentherand 2C-2

8332 JZ Steenwijk

T 0521 523 507 F 0521 521 864

E info@heijtechservices.nl


i n T e R v i e W R e i T S e S P a n n i n g a

Onlangs vierde topkok Reitse Spanninga het twintig jarig bestaan van zijn

restaurant ’t Plein in Joure. Hij schrijft kookboeken, presenteert voor

Omrop Fryslân het kookprogramma ‘Lekker ite mei Reitse’ en is mede

oprichter van Fryslân Culinair. De markante horecaondernemer noemt

zijn veelzijdigheid culinaire adhd.

“Last van stress

heb ik niet”

Culinaire adhd

Het is moeilijk te geloven dat de uiterst getalenteerde en succesvolle

horecaondernemer op de lagere school tot de drie domste jongetjes

van de klas behoorde. ‘De schoolmeester wist niet wat hij met mij aan

moest en adviseerde mij de Technische school te gaan volgen.’ Reitse

was geen ster op school, maar een techneut was hij zeker ook niet.

Opmerkelijk was dat hij van jongs af aan regelmatig bij zijn moeder in

de keuken te vinden was en graag in de pannen roerde. Zijn moeder

maakte voor haar kokkerellende zoon zelfs een heus kokspak compleet

met koksmuts. Bij een beroepentest kwamen de culinaire aspiraties

van de jonge Reitse naar boven en aldus belandde de twaalarige

Reitse op de Bakkerij en Horecavakschool in leeuwarden. Het keurig

gesteven kokspakje hangt overigens als dierbare herinnering aan de

wand van zijn sfeervolle restaurant ’t Plein.

“Ik vind heel veel dingen boeiend en van

afwisseling krijg ik energie”

Carrière

Zijn carrière tekent zich door hard werken en na vele jaren ervaring te

hebben opgedaan bij diverse restaurants startte hij in 1988 samen met

zijn vrouw Tryntsje restaurant ’t Plein. ‘ik heb een vorm van culinaire

adhd. in het begin van mijn carrière heb ik als leraar op de horecavakschool

gewerkt. Maar daar kon ik mijn energie onvoldoende kwijt.

ik vind heel veel dingen boeiend en van afwisseling krijg ik energie.

last van stress heb ik niet, mocht dat het geval worden dan hou ik er

mee op!’ Reitse is met recht een duizendpoot op culinair gebied en aan

afwisseling heeft hij zeker geen gebrek. naast het runnen van zijn

restaurant, bestiert hij ook zijn eigen cateringbedrijf. Hij is auteur van

diverse culinaire boeken en hij verzorgt een kookprogramma voor

Omrop Fryslân. Tevens is hij mede oprichter van Fryslân Culinair,

een ‘club’ waarbij een twaalftal Friese restaurants zijn aangesloten die

zich gezamenlijk inspannen om het Friese culinaire erfgoed te

bewaren. Hij schreef niet alleen het boek ‘Man achter de Barbecue’

maar geeft ook BBq - workshops in samenwerking met het vooraanstaande

barbecue merk Weber. De workshops zijn immens populair en

geïnteresseerden komen uit heel nederland om hieraan deel te nemen.

Talenten

Reitse Spanninga -die ooit behoorde bij de drie domste jongetjes uit de

klas- heeft bewezen dat hij over bijzondere talenten beschikt die hij

dankzij zijn enorme doorzettingsvermogen uitstekend heeft benut.

‘De andere twee klasgenoten zijn overigens ook goed terechtgekomen.

Bertus Hoekman is de beste kalvenfokker van Friesland geworden en

Jan ten Boom is een vooraanstaand manager van diverse nederlandse

topbands.’ in juni opende Spanninga een nieuwe locatie van ROC de

Friese Poort. ‘Deze school biedt vooral mogelijkheden aan leerlingen

die het met hun handen zullen moeten gaan verdienen. ik ga ze

voorhouden dat belemmeringen het succes niet in de weg hoeven te

staan. Het gaat om de mogelijkheden. ieder individu heeft talenten,

het is de kunst daar in te geloven.’

Jubileum

Ter gelegenheid van het twintig jarig bestaan van zijn restaurant is er

een jubileumkrant uitgegeven. Het fraai vormgegeven blad draagt de

titel en Plein Public. in deze jubileumuitgave wordt ruim aandacht

besteedt aan de rijke historie en de achtergronden van het restaurant.

in het artikel ‘met ziel en zaligheid voor elkaar en voor ’t Plein,

wordt treffend weergegeven met hoeveel passie de grondleggers van

het restaurant ultsje Dijkstra, Tryntsje en Reitse Spanninga met hun

crew hun vak beleven. Wie ’t Plein bezoekt, wacht een bijzondere

culinaire ervaring geserveerd door mensen met hart en ziel voor de

zaak. ‘Mensen geven mij enorm veel energie, er is niets zo interessant

dan de omgang met mijn gasten.’

www.proefdesfeer.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3 1

Marleen Grotenhuis

“Ieder individu heeft talenten, het is de

kunst daar in te geloven”


Reitsma Drachten kent twee bedrijfsonderdelen: Bouw & Vastgoedontwikkeling

en Bouwservice & Onderhoud. “Binnen Bouw & Vastgoedontwikkeling

is zo ongeveer alles mogelijk”, vertelt Douma. “We plegen

woningbouw, we zitten in de utiliteitsbouw, we realiseren multifunctionele

centra. Voor de echt hele grote projecten zoeken we de samenwerking

met andere partijen, maar alles van klein tot middelgroot doen we

volledig in eigen beheer. Wat middelgroot precies is? Op dit moment zijn

we bezig met de bouw van 97 appartementen, dat is wel een goede indicatie

van wat we ongeveer aankunnen.”

Hielke Tillema, die binnen het bedrijf verantwoordelijk is voor de acquisitie

en ontwikkeling, haakt in: “Ook onze mensen die zich bezighouden

met Bouwservice & Onderhoud zijn van alle markten thuis. Voor onze

vaste klanten verrichten we kleine werkzaamheden, zoals het vervangen

van een kozijn, maar we doen ook complete renovaties in het kader van

planmatig onderhoud. Daarnaast kennen we een 24-uurs service, die

vooral bedoeld is om onze klanten in geval van calamiteiten uit de brand

te helpen.”

Devies

Reitsma Drachten is onderdeel van VolkerWessels, een van de grootste

bouwondernemingen van ons land. Het bedrijf heeft daarmee een enorm

potentieel aan kennis en materieel tot haar beschikking. “Maar we opereren

geheel zelfstandig”, benadrukt Tillema. “We zijn voornamelijk actief

in de drie noordelijke provincies en we zijn vertrouwd met de markt en

vergroeid met de regio. Met zo’n achtergrond is je slagvaardigheid het

grootst als je zelf je beslissingen kunt nemen en de lijnen met je klanten

kort kunt houden.”

“Onze organisatie en onze visie zijn daar ook helemaal op ingericht”,

haakt Douma in. “We staan dicht bij onze klanten en betrokkenheid en

vertrouwen vormen twee van onze belangrijkste kernwaarden. Voor ons

geldt dat bouwen vooral een kwestie van communiceren is. Dat geldt niet

alleen voor onze contacten met de klant, maar ook voor de onderlinge

samenwerking binnen ons bedrijf en met derden.”

~ Advertorial ~

Met 85 medewerkers en een omzet van €25 miljoen, is Reitsma Drachten een middelgrootte bouwonderneming

in Friesland. Volgens directeur Lieuwe Douma heeft het bedrijf een gezonde groeiambitie.

“We verwachten nog dit jaar door te kunnen groeien naar een omzet van €30 miljoen.”

Voor Reitsma Drachten is bouwen een kwestie van communiceren

Eerst de klant dan de koning

Tillema: “We streven er altijd naar om vanaf het eerste concept mee te

denken over de bouwmethoden, planning en logistiek. Het liefst werken

we dan ook in breed samengestelde bouwteams waarin alle mogelijke betrokken

partijen participeren: gemeente, architect, constructeur, opdrachtgever,

stedenbouwkundige, landschapsarchitect. Onze overtuiging

is dat we alleen op die manier ons optimum kunnen bereiken.”

“Ons devies: ‘Eerst de klant dan de koning’, past ook uitstekend binnen

dat denkpatroon”, besluit Douma. “Ik bedoel daarmee dat we in eerste instantie

voor de eindgebruiker bouwen, dus de partij die uiteindelijk zijn intrek

neemt in het te realiseren pand. We proberen altijd zoveel mogelijk

zijn wensen te integreren in het voorwaarden- en eisenpakket van de opdrachtgever.

Die werkwijze oogst veel bijval en zorgt voor duurzame relaties.

Zo innovatief en vooruitstrevend als we zijn, in dat opzicht zullen we

dan ook zeker geen veranderingen doorvoeren.”

Een niet te missen kans!

In elke sport moet je de kansen benutten om te winnen.

Zo is het ook bij AB Fryslân. Daar liggen volop kansen

voor enthousiaste medewerkers. Voor aanpakkers die de

handen uit de mouwen steken. Voor mensen met een

winnaarsmentaliteit. Wil je ook kansen benutten?

Neem dan contact op.

sms AB naar 5030

Berlikum 0518 - 40 93 40

Drachten 0512 - 51 41 31

Dokkum 0519 - 22 08 59

Heerenveen 0513 - 43 39 00

Sneek 0515 - 53 26 45

Wolvega 0561 - 69 18 00

www.abfryslan.nl

Onze waardering gaat verder...


P & O F R i T S K O O i J M a n S

Werving & selectie is een vak apart

Frits Kooijmans startte FPK in 2002 na jarenlange ervaring in de Financiële

en HRM wereld met een heel eigen visie op de bediening van de markt.

In eerst instantie vanaf zijn huisadres, later is hij verhuisd naar een

zakelijker onderkomen. Nu werken er vier mensen op het kantoor in

Drachten en is een medewerker vanuit Alphen aan de Rijn bezig om

West-Nederland te bedienen. “FPK werkt zowel voor de profit- als voor de

non profit sector. Wij zijn actief in Nederland boven de grote rivieren.

Met het kantoor in Alphen kunnen we veel efficiënter in de Randstad aan

de slag.”

Permanent of tijdelijk

Toch heeft FPK een duidelijk gezicht. “in zowel Finance als HRM

bemiddelen we zowel de tijdelijke als de permanente vraag.

Dat is een fullservice pakket waarmee we ons duidelijk profileren”,

stelt Frits Kooijmans. “voor iedere vraag op Finance en HRM bieden

wij de opdrachtgever de oplossing. De klant bespreekt met ons het

probleem en we bepalen vervolgens samen de oplossing. Soms is dat

van tijdelijke aard, soms permanent. in beide gevallen kunnen wij de

vraag invullen.”

“We zijn geen cv-schuivers”

De groeispurt wordt aangemoedigd door twee aandrijvende factoren.

enerzijds weten steeds meer klanten FPK te vinden en komen de

klanten uit de startjaren terug met vervolgopdrachten.

anderzijds melden ook steeds meer baanveranderaars zich aan.

“We krijgen via onze site tien tot vijftien spontane aanmeldingen per

week. We bedienen de markt met kandidaten die een MBO+ of hogere

opleiding hebben. Tevens hebben onze kandidaten minimaal enige

jaren relevante werkervaring, het zijn vakvolwassen kandidaten.

We zijn beslist geen uitzendbureau en ook geen cv-schuivers.

Op dit moment hebben wij een database met 800 kandidaten,

waar we uit kunnen putten.”

Selectieproces

Het onderscheid zit hem volgens Frits Kooijmans in de strenge selectie

die hij en zijn medewerkers uitvoeren. na een uitgebreid intakegesprek

bepalen we of de kandidaat opgenomen wordt in onze database.

in het intakegesprek komt niet alleen het arbeidsverleden van de

kandidaat, maar ook zijn persoonlijkheid en toekomstvisie aan bod.

“Het gaat niet om bemiddelen, het gaat

om goed bemiddelen”

“Het gaat niet om bemiddelen, het gaat om goed bemiddelen.

negentig procent van onze kandidaten heeft een vaste baan en wil

doorschuiven naar een andere vaste baan. Soms om gewoon eens wat

anders te doen, soms om inhoudelijk een switch te kunnen maken.

Maar voor hen, voor ons en het bedrijf is er dus heel veel belang bij dat

de match ook echt klopt. Dus, ook het bedrijf brengen we zo compleet

mogelijk in beeld. niet alleen hun wensen en eisen, maar ook qua

cultuur en sfeer.”

Ook daarna, bij een opdracht voor een interim-manager, wordt steeds

de vinger aan de pols gehouden. “Wij houden iedere 1,5 maand een

evaluatiegesprek met zowel de opdrachtgever als met onze kandidaat.

in dit gesprek komt naar voren: de voortgang van de opdracht,

de obstakels die zich voordoen en de oplossingen daarvan en de tijdsduur

die van tevoren is afgesproken. Dit laatste als kostenbewaking

voor de klant. Bij een werving en selectieopdracht houden we ook na

de plaatsing met enige regelmaat contact met zowel de opdrachtgever

als met de geplaatste medewerker.”

Frits Kooijmans en zijn medewerkers zijn secuur en zorgvuldig.

“Die werkwijze zorgt er zelfs voor dat wij een garantie geven op de

werving en selectie.”

www.fpkposervice.nl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3 3

Henk Poker


ITBB Industrie is ontstaan uit de

voormalige FIB-montage BV, welke

ontmanteld is na de overname van

FIB door GTI, respectievelijk Rijndijk

Groep. Veel medewerkers van

ITBB Industrie zijn afkomstig van

FIB en beschikken derhalve over

veel ervaring. De medewerkers zitten

dan ook in het hele land, met

name rond de grote rivieren waar

veel papierindustrie zit, maar ook

in Duitsland. Verder wordt nog dit

jaar een eerste grote klus in Engeland

uitgevoerd. Naast de papierindustrie

is ITBB vooral actief in de

voedingsmiddelenindustrie en

deels in de fijnchemie. “We verkopen

niets zichtbaars”, zegt De

Graaf. “Als je een auto koopt, dan

kun je deze in de showroom zien.

Wat wij verkopen moet nog gemaakt

worden. Het enige wat we

kunnen laten zien, staat bij onze

referenties. Telkens opnieuw moeten

we waarmaken wat we verko-

pen. En elke installatie is weer anders, maar wij beheersen de

hele keten. Dat gaat van het ontwerpen en vervaardigen tot en

met het leveren en installeren van de leidingsystemen.”

Maar ook daarna is ITBB niet uit beeld. Het bedrijf verzorgt

namelijk ook het onderhoud van de installaties. “Dat vergt

veel van de organisatie”, weet De Graaf. “Maar dat zijn we

gewend. We werken in een segment waar stilstand veel geld

kost. Opdrachtgevers verwachten daarom dat we 24 uur per

dag en 7 dagen per week voor hen klaar staan, zodat bij

eventuele storingen het euvel zo snel mogelijk verholpen

kan worden. We zijn dus altijd beschikbaar.”

~ Advertorial ~

ITBB in Heerenveen is thuis in alle facetten van de installatietechniek. Twee jaar geleden kwam daar nog een belangrijk

bedrijfsonderdeel bij, dat onder de naam ITBB Industrie BV gespecialiseerd is in de aanleg van leidingsystemen voor de

procesindustrie. Overigens beschikt deze jongste loot van ITBB over de nodige ervaring, omdat bijna alle personeelsleden

al jarenlang in de procesindustrie werkzaam zijn. En dat is belangrijk, laat bedrijfsleider Jan de Graaf weten. “Het draait in

deze wereld om vertrouwen. Wanneer je laat zien dat je kwaliteit levert, mag je blijven. Wat dat betreft is ITBB in korte tijd

alweer een begrip geworden in de procesindustrie.”

Bedrijfsleider Jan de Graaf van ITBB Industrie BV:

“We verkopen alleen door het

leveren van kwaliteit”

De gespecialiseerde diensten van ITBB Industrie BV:

- process piping

- equipment setting

- proces industrie

- rebuilds

- stopmanagement

- revisie

- projectmatig beheer en onderhoud

Jan de Graaf:" Het draait in deze wereld

om vertrouwen"

Vertrouwen

“Het vertrouwen tussen opdrachtgever

en ITBB moet er zijn”, benadrukt De

Graaf. “Nieuwe opdrachten krijgen

wij vooral via mond tot mond reclame.

Beter kunnen we ons niet

wensen, want dat betekent dat we ons

werk goed doen.” Cijfers onderbouwen

dat. Uiteraard worden alle

installaties voordat ze in bedrijf

worden gesteld uitgebreid gekeurd.

De Graaf:” We krijgen niet of

nauwelijks klachten. En vergis je niet,

het gaat hierbij om uitermate strenge

keuringen.”

Ondanks de goede resultaten die ITBB

Industrie BV in de afgelopen twee jaar

heeft behaald, staat het bedrijf wel

voor een belangrijk keuzemoment. De

Graaf:” We kunnen in principe het

hele traject zelf verzorgen, maar we

vragen ons af of we daarmee in de

toekomst verder moeten.

Wellicht kiezen we ervoor in zee te

gaan met partners die specifieke onderdelen produceren en

daarin gespecialiseerd zijn, maar die uiteraard wel dezelfde

hoge kwaliteitseisen als ons hanteren. We zien dat die trend

aan het ontstaan is en wij overwegen daarin mee te gaan,

waarbij ITBB als hoofdaannemer wel de eindverantwoordelijkheid

blijft houden.”

“In de locatie Heerenveen is nog een groei voorzien van tien

tot vijftien medewerkers”, geeft De Graaf aan. “ITBB Industrie

is nu een platte organisatie, waar we elkaar direct aanspreken

en verantwoordelijkheden daar worden neergelegd waar ze

horen. Dat willen we graag zo houden. Onze ervaring is dat

daardoor de betrokkenheid van iedereen groot is. De mensen

zijn trots op hun werk en hebben er plezier in.

Vanuit het verleden weten wij als geen ander dat dit aspect

erg belangrijk is.”

ITBB

It Dok 19

Heerenveen

T: 0513-650088

I: www.itbb.nl


D C C F n i C e T O K n O W

Nice to know

Bezoekers aan activiteiten DCCF

Ook in het afgelopen jaar organiseerde de activiteitencommissie van

DCCF weer een aantal bijeenkomsten, waarbij leden de gelegenheid

krijgen kennis te nemen van interessante onderwerpen, maar vooral

om te netwerken. Het secretariaat van DCCF houdt exact bij welke

leden bij welke bijeenkomst aanwezig zijn geweest. aan het einde van

het clubjaar leek het de redactie aardig eens op een rijtje te zetten,

welke leden tot de toonaangevende netwerkers behoren. Of kwamen

deze leden toch vooral voor de sprekers of het leuke bedrijfsbezoek?

Het project ‘Werken in de kas’ waarin vraag en aanbod van arbeid in de

glastuinbouw in de Westergozone wordt gematched, is goed van start

gegaan. nu al heeft ruim 60% van de werkzoekenden in dit project een

contract gekregen. een goede combinatie van de definitie van vraag en

aanbod en het commitment van alle partijen om de werkloosheid in

de Westergozone te verminderen, staat aan de basis van dit succes.

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3 5

Onderstaande leden bezochten alle zes bijeenkomsten:

- expoze personel & corporate, J.Brouwer

- architecten- en ingenieursburo abel eisma glas, g.glas

- Jongsma engineering, W.Jongsma

- a.g.M.Jorritsma

- FPK, F.P.Kooijmans

Project ‘Werken in de kas’ levert nu al ruim 30 banen

in de Westergozone op

Activiteiten in Friesland

Deze zomer staat Friesland bol van de activiteiten. Het gaat te ver om deze allemaal

in ons magazine op te nemen, maar enkele willen we u toch niet ontzeggen.

gaat u niet op vakantie, maar wilt u zich toch vermaken, kijk dan even op:

www.uitinfriesland.nl

Op 12 juli a.s. is Grou het decor van de start van het Skûtsjesilen, georganiseerd

door de SKS. De start is om 14.00 uur bij de Tijnje. vervolgens wordt er gestart in

diverse andere plaatsen, waarvoor we u naar bovenstaande website verwijzen.

Op 17,18 en 19 juli vinden in Tytsjerksteradiel wederom de Hynstedagen

plaats.

Het eiland Vlieland is op 25 juli het decor van het Muziek Festival Vlieland

Groet. aanvang: 18.30 uur.

De Nautische Dagen in Makkum, vindt dit jaar plaats op 3 augustus en wel in

Recreatiecentrum De Holle Poarte.

Heeft u een bericht voor deze rubriek, bijvoorbeeld een opening, grote order, bijzonder initiatief, laat het ons weten.

uw bericht van maximaal 50 woorden kunt u sturen naar: secretariaat@DCCF.nl

Door dit project nu al van start te laten gaan, worden enerzijds nu al

banen ingevuld en anderzijds de samenwerking fijn geslepen voor de

grotere vraag in de toekomst. Dit met het oog op het nieuw te

ontwikkelen glastuinbouwgebied in Sexbierum.

Zakenbeurs Drachten op

17 en 18 september a.s.

De Zakenbeurs Regio Drachten is een tweedaagse manifestatie die

jaarlijks wordt gehouden. De zakenbeurs heeft een regionaal karakter.

Op de beursvloer zijn presentaties van een gevarieerd scala aan

bedrijven en organisaties uit diverse regio’s uit Friesland, groningen

en Drenthe. Het deelnemersveld bestaat uit grote-, middelgrote- en

kleinere bedrijven, instellingen en lokale overheden. De ambiance van

de beurs is gericht op het bevorderen van informele zakelijke

contacten.

De locatie, het Fries Congrescentrum in Drachten, draagt daar met

vele faciliteiten aan bij. Zo zijn er ruime parkeerterreinen, optimale

horeca voorzieningen en een groot zalencentrum.

De zakenbeurs zal dit jaar op woensdag 17 en donderdag

18 september worden gehouden. Op elke editie van de zakenbeurs

wordt met een centraal thema gewerkt. voor dit jaar is dat ‘Dynamisch

zakendoen langs de a7’.


D C C F l i T S e n

DCCFlitsen

Nieuwe correspondentie gegevens

en uitgave nieuwe Face

achter de schermen zijn diverse commissies en het secretariaat

druk bezig om de kwaliteiten van De Commerciële Club Friesland

te verbeteren. Zo heeft de communicatiecommissie er voor

gezorgd dat wij een postbusadres hebben gekregen in

Beetsterzwaag. Op deze manier blijft De Commerciële Club

Friesland een echt Friese club en hoeft de correspondentie niet

meer richting apeldoorn te worden verzonden.

Het nieuwe correspondentieadres is:

Postbus 61

9244 ZW BEETSTERZWAAG

Ook het telefoonnummer van het secretariaat is gewijzigd in een

makkelijk te onthouden nummer.

Het nieuwe nummer is 0800 – DCCF BEL

oftewel 0800 – 3223 235.

uiteraard is het secretariaat net zo goed te bereiken als voorheen.

Wij staan u daarom graag te woord en helpen u graag verder op

weg in een goed netwerk.

in september komen de nieuwe uitgaven van de DCCFace en de

JCCFace weer uit. Wij verzoeken u vriendelijk om uw gegevens via

de site te controleren en eventueel te wijzigen, zodat u er zeker

van bent dat u weer helemaal up to date in de Face staat.

Onderstaand leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt wijzigen

en/of een foto kunt uploaden.

Uw gegevens wijzigen

1. Klik na het inloggen rechts onderin de zwarte menubalk

onder ‘uw account’ op ‘wijzig uw gegevens’

2. vul alle gevraagde gegevens correct in

3. Klik op ‘bladeren’ om een nieuwe pasfoto te uploaden.

Selecteer vervolgens uw foto

4. Klik op ‘opslaan’

uw gegevens zijn nu gewijzigd.

Mocht u er ondanks bovenstaande uitleg niet uitkomen, dan kunt

u uiteraard altijd contact opnemen met het secretariaat.

Met hartelijke groet,

greta Snoek & Bernadette Oleman

Het secretariaat

DCCF Magazine nieuwe sijl

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3 6

voor u ligt het DCCF Magazine nieuwe stijl.

Het magazine benadrukt de club spirit en dient als platform voor

onze leden. als ondernemer bent u een creatieve denker,

graag maakt onze redactie gebruik van uw creatieve brein en

rekent op uw redactionele bijdrage.

Free publicity

een toverwoord voor uw PR. Wij bieden u de mogelijkheid van free

publicity, stuur ons uw redactionele bijdrage. Onze redactie neemt

dan automatisch contact met u op. De kans is groot dat uw bedrijf

aandacht krijgt in ons magazine! Deel met ons uw ervaringen,

tips en interessante informatie over de volgende onderwerpen:

Culinair

Zakenlunch, bedrijfsuitje, mooie locatie, bijzondere culinaire

belevenis, aandacht voor een bepaalde wijnstreek, wijnproeverij,

bijzonder relatiegeschenk.

Lifestyle

De ideale zakenauto, lease of koop? Tips dames/herenmode,

wanna haves.

Sport

Zeilboot of sloep? golfen ideale plek om te netwerken?

Fiscaal Juridisch, P&O, Bedrijfsmakelaardij

Deel uw positieve maar ook negatieve ervaringen op dit gebied

met uw mede DCCF’ers.

Nieuws

gaat uw bedrijf uitbreiden? is er sprake van een fusie? Heeft u een

mooie order binnengehaald? Ook tips over management boeken,

workshop, seminars, businessarrangementen etc. zijn van harte

welkom.

Cultuur

Heeft u een galerie bezocht, een mooi werk gezien of museum

bezocht?

Human Interest

vertelt u ons graag iets over uw hobby? Heeft u een mooie

verzameling, heeft u een mooie reis gemaakt, of bent u als

vrijwilliger actief voor een goed doel of vereniging en wilt u

met ons delen waarom dit uw passie is?

uiteraard vermelden wij bij uw bijdrage uw naam en bedrijfsnaam.

Pak die kans op free publicity en mail vandaag nog uw

bijdrage naar: secretariaat@DCCF.nl


Colofon

No.120

Juni/juli 2008

Magazine DCCF verschijnt 6X per jaar en is

bestemd voor de leden van De Commerciële

Club Friesland (DCCF). DCCF Magazine is een

uitgave van landes uitgevers te Drachten,

in samenwerking met DCCF.

Uitgever:

landes uitgevers

Postbus 713

9200 aS Drachten

Tel: 0512-584032

e-mail: landes@landesuitgevers.nl

internet: www.landesuitgevers.nl

Secretariaat:

De Commerciële Club Friesland

Postbus 61

9244 ZW Beetsterzwaag

e-mail: secretariaat@DCCF.nl

internet: www.DCCF.nl en www.JCCF.nl

Tel: 0800-3223235

Redactie:

Tekstbureau Chapeau

Johan ter elst

Tel: 0512-462260

Taal- en Tekstbureau Poker

Henk Poker

Tel: 0594-505319

Fotografie:

Harry d’fotografie, leeuwarden

Tenzij anders vermeld

Oplage:

1.600 exemplaren

Advertenties:

landes uitgevers

Tel: 0512-584032

Grafische vormgeving:

landes Studio

Drachten

Tel: 0512-539862

Wanneer u geen lid bent van DCCF, adviseren

wij een gratis informatiepakket aan te

vragen bij het secretariaat.

iSSn: 1388-8188

DCCF-leden kunnen op elk moment een

actuele uitdraai van het ledenbestand

ontvangen (uitsluitend voor eigen gebruik),

door € 11,34 over te maken op: Postbank

29.80.53.802 t.n.v. De Commerciële Club

Friesland, onder vermelding van ‘ledenlijst

DCCF’.

niets uit deze uitgave mag worden

vermenigvuldigd zonder schriftelijke

toestemming van DCCF.

Bij de voorpagina:

Muziek op de fiets.

Bijdragen voor DCCF 121 s.v.p. uiterlijk

1 augustus a.s. sturen naar:

secretariaat@DCCF.nl

foto: Corb!no

D C C F B O e K R e C e n S i e S

Boekrecensies

“Als de dollar valt”

Wat bankiers en politici u niet vertellen over geld en

de kredietcrisis

Het is niet de vraag of, maar wanneer het huidige op de dollar

gebaseerde financiële systeem zal ploffen. Wat er dan kan

gebeuren en hoe u zich daarop kunt voorbereiden komt in dit

boek uitgebreid aan de orde. aan de hand van een honderdtal

vragen onthult Willem Middelkoop op toegankelijke wijze de

waarheid over thema's als:

• de steeds groter wordende schuldenberg

• de exponentieel groeiende geldhoeveelheid

• de strijd van banken tegen goud en zilver

• de angst onder bankiers voor een crash van de dollar

“De Friese Maffia”

in het tweede paarse kabinet van Pvda, vvD en D66 zetelden

maar liefst vijf Friese bewindslieden. Ze gaven ruim baan aan

hun ‘Friese gevoel’ en tooiden zich met de geuzennaam ‘Friese

maffia’. eén ding staat vast: Friese Kamerleden hebben in

Den Haag nooit hun afkomst verloochend – al zaten ze er wel

altijd voor het landsbelang.

De Friese maffia is een toegankelijk standaardwerk, geschreven

“Tiggelaar trakteert”

Ben Tiggelaar is de best verkochte

nederlandse managementschrijver

van de laatste jaren. Hij publiceert

al sinds zijn 19e over management

en onder-nemen. aanvankelijk als

journalist voor verschillende

ondernemerstijdschriften, later

onder meer voor het gerenommeerde

marketingvakblad adformatie.

Tegenwoordig is hij vooral bekend van zijn columns

(in tijdschriften als De Zaak, incentive, emerce en adfo.web).

[ J u n i / J u l i 2 0 0 8 ] n R 1 2 0 - 3 7

• de rol van de amerikaanse Federal Reserve

het gevolg van de oprakende olie voor de economie

het verschil tussen de officiële en de echte inflatie

Het boek geeft de lezer een onthutsend

inzicht in de wereld die schuilgaat achter

het geld en in de machtsposities van de

verschillende spelers op de wereldwijde

financiële markten en vertelt hoe je hier

van kan profiteren.

uitgever: nieuw amsterdam

iSBn: 9789046804018

door een van de best ingevoerde parlementaire journalisten

van nederland. Marcel de Jong versloeg van 1998 tot

september dit jaar de Haagse politiek. een uniek boek dat

niemand met belangstelling voor het landsbestuur mag

missen! en ook nu nog interessant om te lezen.

uitgever: Friese Pers Boekerij en uitgeverij noordboek

iSBn: 9789033006654

Hij bewerkte en herschreef voor zijn boek “Tiggelaar trakteert”

een aantal van zijn beste colums van de laatste jaren tot 18

open brieven aan directies en medewerkers. De volgende

onderwerpen komen aan bod: aan het werk; kennis,

creativiteit, relaties, principes op het werk, technologie,

marketing, de toekomst. een interessant boek voor

ondernemers van zowel kleine als grote bedrijven, organisaties

en instellingen.

uitgever: Pearson education Benelux Bv.

iSBn-13: 9789043006194

iSBn-10: 904300619X


Leasecontracten

ondoorzichtig?

Rij met ons mee

Century Autolease doet niet geheimzinnig over leasen.

Sterker nog; wij kennen geen kleine lettertjes en verrassingen.

Bij de vele kanten die u bij ons op kunt, vertellen wij u klip

en klaar wat de mogelijkheden en de onmogelijk heden

zijn. En het leuke is: de onmogelijkheden zijn er bijna

niet. Dus als u gaat leasen of van leasemaatschappij

wilt veranderen, rij dan met ons mee en profiteer van de

kennis die we in tientallen jaren hebben opgebouwd.

Dat doen al heel veel automobilisten in heel Nederland

met veel plezier, elke dag weer.


T

Recreatiepark Twist

Volop genieten van de rust, de natuur en de vele activiteiten.

Een uniek park met interessante mogelijkheden voor ontspanning én belegging!

In recreatiepark Twist – nabij de grensovergang Coevorden – is gestart met de verkoop van

nieuwe recreatiewoningen. De woningen staan op kavels variërend van 400m2 tot 600m2 en

grenzen allemaal aan een royale zwemvijver. Alle woningen zijn nagenoeg onderhoudsvrij

door het gebruik van duurzame materialen. De woningen zijn standaard reeds zeer compleet

en luxe uitgevoerd met keuken, ruime living en badkamer met whirlpool. Het park, de

woningen en de unieke groene omgeving bieden alle mogelijkheden voor een heerlijke

vakantie, een lekker weekendje weg, maar ook voor een interessante belegging. U kunt de

woningen namelijk gebruiken voor eigen recreatie, voor verhuur of voor beide. Wij hebben

een brochure samengesteld over dit park, dus heeft u interesse, kijk dan op onze website www.

vakantieparktwist.com en vraag de uitgebreide documentatie aan bij de makelaar. Prijzen

vanaf € 120.000,- excl. btw. Ontspannen of beleggen? Rendement tot 8% mogelijk.

Dit is een unieke kans om beide te combineren.

G2 makelaars

G2 Makelaars

Van Harenstraat 72

9076 BZ Sint Annaparochie - NL

Telefoon 0518 - 418 082

www.g2makelaars.nl

Twist Ponyhof & Ferienpark

Neuringe 19

49767 Twist - Duitsland

Telefoon (0049) 05936 - 22 39

www.vakantieparktwist.com

1 e fase reeds

afgerond!

Dit is een project van:

Van Zandbergen Recreatiebouw

Harlingertrekweg 1

9035 AV Dronrijp - NL

Telefoon 0517 - 232 660

www.zandbergen-recreatiebouw.nl

Friesland Twist BV

De Hoeve - NL


ARBEIDSRECHT / AMBTENARENRECHT / BOUWRECHT /

VASTGOED / CONTRACT EN RECHT / HUURRECHT /

ONDERNEMINGSRECHT / PERSONEN- EN FAMILIERECHT

DE BOER & EGBERTS ADVOCATEN

HELICONWEG 52 / 8914 AT LEEUW ARDEN

POSTBUS 161 / 8900 AD LEEUW ARDEN

T 058 294 16 14 / F 058 294 16 15

INFO@DEBOEREGBERTS.NL / WWW.DEBOEREGBERTS.NL

Similar magazines