28.09.2013 Views

Jaarverslag Camping 2006 - EZAC

Jaarverslag Camping 2006 - EZAC

Jaarverslag Camping 2006 - EZAC

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

plus 3<br />

Jaargang 30 Nr.1<br />

Maart 2007


02<br />

Ezac Bestuur<br />

Evert Fekkes voorzitter<br />

Leo Martens penningmeester<br />

Alexander Lindenbergh secretaris<br />

Bjorn Blancke<br />

Kees Ramselaar<br />

Secretariaat<br />

Alexander Lindenbergh<br />

Durendaal 36<br />

6715 JR Ede<br />

0318 638584<br />

secretaris@ezac.nl<br />

Penningmeester<br />

Leo Martens<br />

Schoolstraat 27<br />

4576 AA Koewacht<br />

0114 361932<br />

bank: 42.91.38.482 ABN-AMRO<br />

giro: 746221 penn. <strong>EZAC</strong><br />

penningmeester@ezac.nl<br />

Redactie<br />

Geert Van Duyse<br />

Plus3@ezac.nl<br />

Hotel - Café - Restaurant<br />

Het Wapen van Zeeland<br />

Markt 15<br />

4571 BG Axel<br />

Tel: 0115-563739<br />

Fax: 0115-530025<br />

E-mail: jchessing@hetnet.nl<br />

Axel, Zeeuwsch-Vlaanderen, op de grens van België en Nederland.<br />

Familie hotel, miden in de stad naast het gemeentehuis.<br />

Verblijf 8 dagen op basis van half pension €230,-.<br />

Maak gebruik van de haal en breng service vanaf uw voordeur<br />

tot aan het hotel, kosten volgens vooraf gegeven opgave.<br />

Speciale voorzieningen voor doven en slechthorenden.<br />

Grote weekmarkt op zaterdag.<br />

Geschikt voor o.a. studenten, en werkweken,<br />

overnachting + ontbijt en dagschotel €27,30 p.p.<br />

Inhoud<br />

• Van de voorzitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P03<br />

• Van de redactie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P03<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> camping 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P04<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> camping <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P04<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> bar 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P05<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> bar <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P06<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> chefinstructeur vliegseizoen 2005 . . . . . . . . . . P08<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> chefinstructeur vliegseizoen <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . P08<br />

• Startmateriaal <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P10<br />

• <strong>Jaarverslag</strong> startadministratie <strong>2006</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P12<br />

• Verslag vliegtuigwerkplaats januari 2007 . . . . . . . . . . . . . . . P14<br />

• Een avontuur in Engeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P15<br />

• Verslag Euroglide 2004 - team HI - OO-ZOT . . . . . . . . . . . . . P18<br />

• Poitiers 2005 - Schaamteloos vliegen tot soms 20:45 . . . . . P22<br />

• Nieuwe leden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P25<br />

• Tommy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P26<br />

giro 331823 t.n.v. Vrienden van Nico Baby<br />

Voltastr. 17 - 1171 BP Badhoevedorp<br />

Ezac op internet:<br />

www.ezac.nl


Van de voorzitter<br />

Het is lang geleden<br />

dat er een clubblad is<br />

uitgekomen, het vorige<br />

nummer dateert van<br />

oktober 2005. Deels<br />

komt dat doordat de<br />

actuele informatie voor<br />

de leden tegenwoordig<br />

via de <strong>EZAC</strong> website<br />

loopt, maar er was<br />

ook domweg te weinig<br />

capaciteit om in <strong>2006</strong><br />

een clubblad uit te<br />

kunnen brengen. Dat<br />

is jammer, vooral voor<br />

de vele donateurs van de <strong>EZAC</strong>. Dit jaar pakken we<br />

de draad echter weer op, en we denken ook na over<br />

aanvullingen op het clubblad in de vorm van een e-mail<br />

nieuwsbrief. De activiteiten van het bestuur zijn nu voor<br />

lang niet iedereen helder, achter de schermen wordt<br />

veel werk verricht om alle verplichtingen waaraan de<br />

<strong>EZAC</strong> moet voldoen te kunnen invullen. We willen hier<br />

ook wat meer bekendheid aan geven.<br />

Eén van die zaken is de afgifte van een nieuwe<br />

milieuvergunning, die ons door de gemeente Terneuzen<br />

is opgelegd. Na een uitgebreid onderzoek door een<br />

milieu-adviseur van de gemeente is een nieuw kader<br />

voor de afgifte van de vergunning bepaald – met weer<br />

een aantal nieuwe regels tot gevolg. Jullie zullen in het<br />

komende jaar wat meer bordjes en instructies langs<br />

zien komen, maar deze zullen gelukkig geen grote<br />

invloed hebben op ons vliegbedrijf.<br />

Op het moment dat ik dit schrijf, zit de <strong>EZAC</strong> nog<br />

midden in het winteronderhoud. Zelf ben ik al in een<br />

vliegstemming, nadat ik onverwacht in Omarama<br />

(Nieuw Zeeland) een week kon bergvliegen: een<br />

overgetelijke ervaring! Het komende seizoen ziet er<br />

goed uit, met een gepland buitenlandkamp eind juli, en<br />

de nodige clubkampen. Ook de Wout Bakker Trofee<br />

(ook bekend als het Zeeuwse Kampioenschap) zal op 2<br />

juni weer plaatsvinden.<br />

Helaas is het aantal beschikbare instructeurs voor<br />

het komende seizoen teruggelopen. We zullen de<br />

dagindeling daarom goed moeten bekijken: voor de C<br />

periode worden geen vaste instructeurs ingeroosterd,<br />

en ook de instructiecapaciteit in de B periode is<br />

beperkt. Door passagiersarrangementen te organiseren<br />

vanaf 15.00 op een aantal zaterdagen hopen we de<br />

beschikbare capaciteit op de beste manier in te zetten,<br />

en ook het passagiersvliegen een nieuwe impuls te<br />

geven.<br />

We werken verder aan verbetering van de navigatie<br />

apparatuur in de overland kisten (de LS4’s en de<br />

Duo Discus). De LS4’s zullen van LX5000 computers<br />

worden voorzien, en alle drie de kisten krijgen een<br />

FLARM botsingswaarschuwingsapparaat ingebouwd.<br />

Met hartelijke groet,<br />

Van de redactie<br />

Volgende kopijdatum is 30 maart. Foto’s en tekst<br />

niet opmaken maar gescheiden doorsturen naar<br />

plus3@ezac.nl. Foto´s niet verkleinen, en bij een<br />

groot aantal, liefst op cd afgeven. Mijn persoonlijke<br />

hotmail -bekend via de <strong>EZAC</strong> ledensite-, kan tot<br />

20MB files ontvangen.<br />

Het volgende nummer bevat het financieel<br />

jaarverslag <strong>2006</strong> (Evert), minimum eisen<br />

(chefinstructeur), ledenlijst (Evert), agenda en<br />

rooster (Frank en Titus), overzicht prestaties 2005<br />

en <strong>2006</strong>. Een bijdrage over de Euroglide <strong>2006</strong> -<br />

team RW-. Als iemand een kamp organiseert, is het<br />

handig om elke dag een persoon aan te duiden om<br />

een stukje te schrijven. Het maken van dit clubblad<br />

-oplage 250 stuks-, kost tijd en geld. Vooral het<br />

drukken en verzenden<br />

in Nederland, is duur.<br />

Mensen die hun +3<br />

lezen via de <strong>EZAC</strong> site,<br />

kunnen mij een mailtje<br />

sturen dat zij hun +3<br />

niet langer gedrukt<br />

willen ontvangen. Dat<br />

scheelt dan weer in de<br />

kosten.<br />

Als jullie blijven<br />

schrijven, dan komt er<br />

volgende keer weer<br />

een clubblad.<br />

De redactie<br />

Voor al uw<br />

<br />

<br />

<br />

Bedrijf;<br />

Schilderwerk<br />

Behangwerk<br />

Beglazingswerk<br />

Belettering<br />

Decoraties<br />

Restauratie<br />

Winkel;<br />

-verfmaterialen<br />

-behangboetiek<br />

-glas op maat*<br />

-ook logo's*<br />

-kleuradviezen<br />

-verftechnisch advies<br />

KUNSTGALERIJ iedere 2 maanden een nieuwe tentoonstelling.<br />

-10% kassakorting bij al uw aankopen<br />

in de winkel (*met uitzondering)<br />

Weststraat 62 - 4571 HM Axel<br />

Evert Fekkes<br />

Voorzitter<br />

03


04<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>Camping</strong> 2005<br />

De vereningingscamping bestaat nog steeds uit 20<br />

plaatsen voor stacaravans en 15 vaste plekken voor<br />

toercaravans. Schreef ik een jaar geleden dat er<br />

één stacaravanplek en één toercaravanplek vacant<br />

waren, nu zijn dat er meer. Voor de liefhebber zijn er<br />

twee stacaravanplekken en vijf toercaravanplekken<br />

beschikbaar. Laten we hopen dat het ledenaantal van<br />

de club weer aantrekt. De kans is dan reëel dat er ook<br />

meer mensen een plekje op de camping ambiëren.<br />

Als je in aanmerking wilt komen voor een plek op de<br />

camping, neem dan contact op met één van de leden<br />

van de campingraad.<br />

Minder mensen op de camping, betekent ook minder<br />

inkomsten. Dat is jammer, want de camping kan op<br />

deze manier niet “zijn eigen broek ophouden”. We<br />

hadden bij het maken van de nieuwe begroting wel<br />

rekening gehouden met een paar lege plekken, maar<br />

niet met zoveel. Het lijkt nog maar zo kort geleden, dat<br />

we er een wachtlijst op na hielden.<br />

Het aantal gasten van binnen en buiten (kamp KZC<br />

in mei) de club was afgelopen jaar wel groter dan<br />

gemiddeld. Er is dit jaar goed genoteerd wie er op de<br />

camping met een tentje logeerde of bij iemand in de<br />

caravan. Zoals ik al in een eerder verslag schreef, dat<br />

is belangrijk om alles betaalbaar te houden. Schrijf je<br />

(gasten) in aan het begin van de periode, en betaal<br />

voor vertrek m.b.v. het strookje en de enveloppe. Dat<br />

maakt het voor mij overzichtelijk en controleerbaar.<br />

Vanuit de schaarse middelen is dit jaar een succesvolle<br />

aanschaf gedaan. Voor de camping is een grasmaaier<br />

met benzinemotor gekocht, die al vele uren erop heeft<br />

zitten.<br />

De gemeente<br />

Terneuzen heeft<br />

de vereniging<br />

voor de jaren<br />

2003 en 2004<br />

een aanslag<br />

toeristenbelasting<br />

gestuurd. De<br />

aanslagen waren<br />

aanzienlijk<br />

hoger, dan de<br />

schattingen die<br />

David gemaakt<br />

had, en ook<br />

onderbouwd<br />

verstuurd had aan<br />

de gemeente,<br />

met het verzoek<br />

om ontheffing.<br />

Dit, omdat<br />

het door ons<br />

geschatte bedrag<br />

feitelijk zo laag zou zijn, dat al die administratieve<br />

rompslomp, zowel bij ons, als ook voor de gemeente,<br />

het niet waard zou zijn. Het antwoord was negatief<br />

en de aanslagen waren ca. 3x zo hoog als geschat.<br />

Ik zal op deze plek niet verder uitweiden over de<br />

acties die genomen zijn, maar de aanslagen zijn<br />

betaald door de penningmeester van de <strong>EZAC</strong>. In<br />

2005 zijn we begonnen met een turfsysteem voor<br />

de vaste campingbewoners, die niet in de gemeente<br />

Terneuzen wonen. De toeristenbelasting was voor de<br />

losse overnachtingen, meegenomen in het tarief. De<br />

totalisering van het aantal overnachtingen is door het<br />

bestuur naar de gemeente gestuurd en inclusief het<br />

hoge aantal losse gasten, komt het bedrag overeen<br />

met de schatting, die David twee jaar geleden gemaakt<br />

heeft. De vaste bewoners kunnen dus nog een<br />

rekening(etje) verwachten voor de toeristenbelasting<br />

van 2005.<br />

Het stukje in het jaarverslag van vorig jaar heeft<br />

geleid tot een mooie koelkast voor zomergebruik door<br />

campinggasten. Een donateur las het, en nam contact<br />

op. Waarvoor dank!<br />

Om lang -en op een frisse manier-, gebruik te kunnen<br />

maken van de koelkast, is het van belang dat de<br />

gebruikers hem schoonhouden! Leg je er iets in, zet je<br />

naam erop!<br />

Op het moment hangt er weer een<br />

campingklussenlijstje op het prikbord in de kantine.<br />

Elke bewoner heeft hem ook thuis gehad. Veel klusjes<br />

zijn al gedaan! Heb je nog niks gedaan, kijk dan wat<br />

je nog kunt doen en doe het! Ook in de zomer moet er<br />

het één en ander bijgehouden worden. Dus zorg dat,<br />

behalve het stukje bij je eigen caravan je ook een stuk<br />

van de algemene ruimte meeneemt als je gaat maaien.<br />

Met andere woorden: houd de omgeving netjes!<br />

Tot besluit: Ik wens jullie een mooi vliegseizoen in de<br />

lucht, op het terras en op de camping!<br />

Namens de campingraad (David Lindenbergh, Wim<br />

Lindenbergh, Mieke Reinders)<br />

Mieke<br />

<strong>Jaarverslag</strong> <strong>Camping</strong> <strong>2006</strong><br />

Gelukkig konden we in <strong>2006</strong> weer een aantal nieuwe<br />

bewoners op de camping verwelkomen. Nog niet<br />

genoeg om er een echt zonnige exploitatie van te<br />

maken, maar het begin is er! Als het goed is zijn alle<br />

20 plekken voor stacaravans bezet en zijn er 4 plekken<br />

vrij voor de liefhebber met een toercaravan. Ben je


geïnteresseerd, neem dan contact op met één van de<br />

leden van de campingraad.<br />

Doordat er dit jaar geen kamp van een andere<br />

vliegclub was, zijn er minder overnachtingen door<br />

gasten gemaakt. Het blijft voor de club en de camping<br />

van belang dat gasten genoteerd worden en dat er<br />

voor betaald wordt. Denk niet “dat komt nog wel”,<br />

want vaak wordt het vergeten en het zijn inkomsten<br />

die erbij horen. Gasten maken ook gebruik van de<br />

voorzieningen, waar we met zijn allen voor betalen.<br />

Schrijf dus jezelf (als je geen vaste campingbewoner<br />

bent) of je gast(en) direct in, in het overzicht in de<br />

gele campingmap (ligt in de kantine, op de bar, bij de<br />

deur naar het kantoortje) en betaal voor vertrek m.b.v.<br />

het strookje en de enveloppe. Dat houdt het voor mij<br />

hanteerbaar.<br />

Ik weet dat al die administratie wel eens als<br />

vervelend ervaren wordt, maar ook wij moeten<br />

weer verantwoorden wat er gebeurt. Ten eerste<br />

naar de leden van de <strong>EZAC</strong> (dus iedereen), via de<br />

kascontrole. Ten tweede naar de gemeente Terneuzen.<br />

Overnachtingen worden geregistreerd om achteraf een<br />

juiste aanslag voor de toeristenbelasting te ontvangen.<br />

De aantallen haal ik uit de gastenlijst en uit de kruisjes<br />

van de caravanbewoners.<br />

De gemeente heeft ons over 2005 een aanslag<br />

gestuurd die overeenkwam met wat wij aan<br />

<strong>Jaarverslag</strong> Bar 2005<br />

De barcommissie kijkt met een tevreden gevoel terug<br />

op het afgelopen jaar. De dagopening heeft goed<br />

gelopen, er zijn een aantal heel geslaagde feesten<br />

gegeven en kampen hebben weer voor heel wat omzet<br />

gezorgd. Maar er zijn ook wel een paar minpuntjes<br />

op te noemen die in het komende jaar beslist voor<br />

verbetering vatbaar zijn.<br />

Geciteerd uit het financiële jaarverslag van<br />

de bar<br />

Het afgesloten jaar is geen jubeljaar geworden.<br />

Ten opzichte van het afgelopen jaar waren omzet,<br />

winstmarge en afdracht aan de <strong>EZAC</strong> lager. De bar was<br />

ook minder vaak open.<br />

overnachtingen hebben opgegeven. De aanslag<br />

was ongeveer een derde van de aanslagen die de<br />

gemeente ons over 2003 en 2004 gestuurd heeft op<br />

basis van een forfaitair aantal overnachtingen. Het blijkt<br />

dus voordelig te zijn te registreren, maar dan moet het<br />

wel op een goede manier gebeuren.<br />

Op het moment dat ik dit schrijf, wordt er op vele<br />

fronten gewerkt binnen de onderdelen van de club.<br />

Karel coördineert deze winter het onderhoud aan<br />

de camping en ik hoop dat hij hierbij op de juiste<br />

momenten ondersteuning krijgt. <strong>Camping</strong>bewoners<br />

hebben een overzicht van de klussen gekregen.<br />

’s Zomers is het natuurlijk belangrijk om het gras rond<br />

de caravans en op het recreatieveld en de plekken die<br />

niet gebruikt worden kort te houden. We hebben een<br />

prima grasmaaier in de garage staan, die daar voor<br />

gebruikt kan worden. Gebruik hem met zorg, ruim hem<br />

netjes op en mocht er iets aan mankeren, dat je niet<br />

zelf kunt oplossen, meldt het aan Etienne Blancke.<br />

Ik besluit dit stukje op ongeveer dezelfde manier als<br />

vorig jaar: ik wens jullie een mooi en veilig vliegseizoen<br />

in de lucht, op het terras, in de bar en op de camping!<br />

Namens de campingraad (David Lindenbergh, Wim<br />

Lindenbergh, Mieke Reinders)<br />

Mieke<br />

betekent dat een aantal leden eigenlijk geld van de club<br />

leent. Daarbij moet echter aangetekend worden, dat het<br />

aantal leden dat poft, afneemt. Van de totale pofomzet<br />

wordt 58% gegenereerd door slechts drie leden.<br />

Heugelijk is dat paykaarten steeds populairder worden.<br />

Bijna 62% van de omzet wordt gerealiseerd via<br />

paykaarten. Dat heeft weliswaar een dempend effect<br />

op de winstmarge (de winstmarge op paykaartomzet is<br />

lager), maar er zitten zoveel voordelen aan paykaarten<br />

dat we dat graag op de koop toe nemen.<br />

Dagopening<br />

Het herstel van de dagopeningsdiensten bleef zich<br />

voorzetten. Met iets minder diensten dan vorig jaar<br />

werd zelfs meer omgezet!<br />

Helaas zijn aantal dagopeners niet meer beschikbaar<br />

De pofomzet is in 2005 substantieel gestegen, wat voor volgend jaar. Dank voor jullie inzet het afgelopen<br />

05


06<br />

jaar. Speciaal een woord van dank aan Julienne.<br />

Zij heeft besloten dat het voor haar beter is de club<br />

wat meer op afstand te volgen. We begrijpen en<br />

respecteren dat en wij wensen haar veel sterke<br />

toe bij haar strijd zonder Roger zin en invulling aan<br />

haar leven te geven.<br />

Voor <strong>2006</strong> is er behoefte aan leden, of andere<br />

personen die de club een warm hart toedragen,<br />

die dagopeningsdiensten willen draaien. Voor<br />

meer informatie kun je contact opnemen met één<br />

van de leden van de barcommissie. We kunnen<br />

je een bescheiden vergoeding voor je inzet in het<br />

vooruitzicht stellen.<br />

Keuken<br />

Onze grootste investering<br />

deden we vorig jaar in de<br />

keuken, die er in eens<br />

een stuk professioneler<br />

uitziet met de nieuwe<br />

afzuigkap. De eerlijkheid<br />

gebiedt daarbij te zeggen<br />

dat de kap voor een deel<br />

bij elkaar is gespaard<br />

doordat de afronding<br />

van de maaltijdprijzen in<br />

de kampen hiervoor is<br />

ter beschikking gesteld. De afwasmachine is echter<br />

redelijk invalide. We houden ons dus aanbevolen<br />

voor een nog goed functionerende afwasmachine die<br />

door verhuizing, verbouwing of anderszins vrij komt.<br />

(Maar neem alsjeblieft eerst even contact op met de<br />

barcommissie voordat je een afwasmachine naar het<br />

veld sleept)<br />

<strong>Jaarverslag</strong> Bar <strong>2006</strong><br />

Inleiding<br />

De barcommissie is over het afgelopen jaar redelijk<br />

tevreden. De omzet is redelijk en iets hoger dan vorig<br />

jaar terwijl er dit jaar nauwelijks kampen zijn gedraaid.<br />

Belangrijker dan omzet en winst is de sociale functie,<br />

die de bar weer heeft vervuld. Het blijft de plaats<br />

waar veel Ezacers graag bijpraten en afreageren<br />

over de belevenissen van de afgelopen dag, waar ze<br />

hoogtepunten vieren en dompers verwerken. Meer nog<br />

dan op het veld merken we aan de bar dat we een club<br />

zijn die bij elkaar hoort; en dat moet zo blijven.<br />

Prijzen<br />

Gezien het steeds verder teruglopen van<br />

de winstmarge op keukenverkopen zal het<br />

aanpassen van de prijzen daarvan onvermijdelijk<br />

zijn. Doordat de brouwer een aantal goed lopende<br />

dranken fors in prijs verhoogt zullen ook bij<br />

de <strong>EZAC</strong> voor een aantal dranken de prijzen<br />

omhoog gaan<br />

Ten slotte …<br />

zijn we heel blij te kunnen melden dat Marijke de<br />

horecaopleiding zal gaan doen, en daarmee de<br />

continuïteit van de bar zeker stelt.<br />

Piet Mout<br />

Feesten<br />

Veel kampen waren er niet maar des te meer feesten.<br />

Allereerst was er natuurlijk het clubjubileum dat werd<br />

afgesloten met een fantastisch feest. Jarno, Marijke en<br />

Snoerie vierden bij en met ons mijlpalen in hun leven.<br />

En dan waren er natuurlijk ook nog de spetterende en<br />

goed voorbereide en leuk aangeklede M&M-feestjes.<br />

Al deze festiviteiten hebben bijgedragen aan de goede<br />

sfeer in de club en aan de voor de club lucratieve<br />

omzet van de bar.<br />

Dagopening<br />

Dit jaar was de omzet tijdens een exact gelijk aantal<br />

dagopeningsdiensten, op een paar tientjes na, gelijk<br />

aan die van vorig jaar. We zijn voor wat betreft het<br />

aantal diensten en de daarin gegeneerde omzet (nu


ongeveer 10 %, ooit<br />

25 % van het totaal)<br />

nog ver af van ons<br />

streven. De tijdens de<br />

diensten gemaakte<br />

winst dekt net de<br />

gemaakte kosten en is<br />

daarom eigenlijk geen<br />

financiële winst meer.<br />

De winst, die er wel<br />

nog steeds is, is vooral<br />

immaterieel. Het ontvangen van bezoekers met dorst,<br />

en met honger naar kennis over het zweefvliegen, is<br />

voor de club belangrijk en vormt voor een deel ons<br />

visitekaartje. Het levert goodwill, gastenstarts en<br />

misschien ook wel nieuwe leden op. Dankzij de inzet<br />

van de dagopeners kunnen we deze basale PR weer<br />

leveren. Wij danken<br />

hen daarvoor.<br />

Leden en<br />

aanverwanten die,<br />

voor een bescheiden<br />

vergoeding, de<br />

gastheer of –vrouw<br />

van de club willen zijn<br />

op zaterdag- en/of<br />

zondagmiddag kunnen<br />

contact opnemen met<br />

één van de leden van<br />

de barcommissie.<br />

Keuken<br />

De uitrusting van<br />

de keuken is dit<br />

jaar weer verbeterd<br />

en daardoor is het<br />

weer comfortabeler geworden om er te werken. Na<br />

het stervensproces van een gegeven paard enige<br />

maanden te hebben moeten aanzien, staat er nu een<br />

fonkelnieuwe afwasmachine. De gebruiksaanwijzing is<br />

op de buitenkant aangebracht. Gebruik die, zodat we er<br />

nog lang van kunnen profiteren. Denk je te weten hoe<br />

zo’n ding werkt; geen probleem, hij werkt waarschijnlijk<br />

net zo als die bij jou thuis. Maar let wel: het is een<br />

afwasmachine, geen afvalmachine. Etensresten<br />

moeten, net als thuis, eerst worden<br />

verwijderd. Op de kastjes boven de<br />

afwasmachine staat een extra rooster<br />

voor het geval er een afwas met veel<br />

kopjes of soepkommen gedaan moet<br />

worden.<br />

Paykaarten<br />

Paykaarten worden uitgegeven tot ons<br />

aller gemak en, omdat je vooruit betaalt,<br />

krijg je 20% korting op de bordprijs.<br />

Als extra service wil de bar je paykaart<br />

ook nog voor je bewaren. De eigenaar<br />

blijft echter zelf verantwoordelijk<br />

voor een gekochte en achter de bar<br />

gestalde kaart. De bar neemt geen<br />

verantwoordelijkheid voor je paykaart.<br />

Als die, om wat voor reden dan ook,<br />

verdwijnt of oneigenlijk wordt gebruikt<br />

– allebei mogelijk want het bakje met paykaarten<br />

wordt niet achter slot en grendel bewaard – is de<br />

schade dus niet te verhalen op de bar.<br />

Als je dus helemaal zeker wilt zijn, steek je de<br />

kaart bij je en geef je hem bij iedere bestelling aan<br />

de barman. Bijkomend voordeel: je weet wanneer<br />

het eind van kaart in zicht is en je staat niet,<br />

zonder dat je weet op een pofstaat.<br />

Poffen<br />

Er is dit jaar weer lustig op losgepoft. Ruim 25%<br />

meer dan vorig jaar. De meeste poffers betalen prompt,<br />

na de eerste herinnering. Het gaat dan veelal om niet<br />

zo hoge bedragen. Iedereen kan tenslotte een keer<br />

zijn portemonnee niet bij zich hebben, zich vergissen in<br />

zijn paykaarttegoed, of het te lang gezellig vinden aan<br />

de bar, zodat afrekenen bij de barman niet meer gaat.<br />

Daarvoor is de mogelijkheid van poffen ook in het leven<br />

geroepen.<br />

Echter…., ruim 15% van de totale in <strong>2006</strong> opgebouwde<br />

pofschuld staat nog open en is opgebouwd in meerdere<br />

sessies. Dat zijn voor een deel dus eigenlijk lang<br />

lopende leningen.<br />

Wees zo vriendelijk en betaal, ook kleine<br />

onbetekenende bedragen, prompt bij de eerste keer dat<br />

je een rekening krijgt. Dat kan bij mij, aan de bar of per<br />

bank. Open laten staan betekent voor mij iedere keer<br />

weer administratieve handelingen waar ik niet opzit te<br />

wachten.<br />

En tenslotte; Voor ons aller gemak én de gezelligheid<br />

schiet de bar graag wat voor, maar zij verstrekt geen<br />

overbruggingskredieten.<br />

Prijzen<br />

Bij het inleveren van de kopij was er nog geen zicht<br />

op of het volgend jaar de prijzen moeten worden<br />

aangepast. Zoals gebruikelijk worden de prijzen<br />

aangepast na de ALV en wordt de omvang daarvan op<br />

de vergadering medegedeeld. Daarop vooruitlopend is<br />

de prijs van wijn al wel verhoogd. Niet zonder reden. Er<br />

waren klachten over de kwaliteit en we hebben besloten<br />

per onmiddellijk wijn uit een hogere kwaliteitsklasse te<br />

gaan schenken. Santé.<br />

Piet Mout<br />

07


08<br />

<strong>Jaarverslag</strong> chefinstructeur<br />

vliegseizoen 2005<br />

Vliegjaar 2005: het eerste jaar met benedenwinds<br />

circuit en evenwijdige bovenwindse lierpaden. Het was<br />

even wennen, maar al met al constateren we dat e.e.a.<br />

goed verlopen is. Reacties waren over het algemeen<br />

positief dus constateren we dat deze maatregelen<br />

succesvol zijn……<br />

Daarnaast: over het algemeen niet al te best weer,<br />

alhoewel: de eerste 500 km vanaf Axel (ZOT) is dit<br />

jaar een feit geworden! De DDT heeft vanaf Axel in 8<br />

overlands 1016 km gevlogen, de ZOT noteerde vanaf<br />

Axel 1370 km in 6 overlands. Al met al: vanaf Axel 19<br />

overlands met een totaal aantal km’s van 3469. En<br />

dan Poitiers: DDT in 10 wedstrijddagen 3702 km en de<br />

ZOT in evenveel dagen 3682 km. Toch een respectabel<br />

aantal km’s en dan zijn we de overlands in Issoudun<br />

vergeten te noteren, daar zaten er ook nog een paar<br />

leuke bij. Slecht weer? Niet altijd dus.<br />

Vliegveiligheid: geen kraken maar toch: het schort<br />

in toenemende mate – en ik relateer dat maar aan<br />

terugkoppelingen van de instructeurs (en eigen<br />

ervaring) – aan uitkijken. Nog steeds komt het voor dat<br />

lieden voorbij zoeven waarbij de blik continue op de<br />

instrumenten is gericht. Dat betekent niet alleen gevaar<br />

voor anderen, maar ook gevaar voor jezelf. Realiseer<br />

jezelf waar je mee bezig bent! Veiligheid moet en blijft<br />

op de eerste plaats staan binnen onze verenging………<br />

Afgelopen jaar hebben we het theorie-examen voor het<br />

GPL uitgevoerd in samenwerking met de VMZ. Dit jaar<br />

komt daar de VCH bij. Samenwerking in de ZW-regio<br />

komt daarbij stap voor stap op gang. Een positieve<br />

ontwikkeling wat ons betreft. Een try-out voor een<br />

opfriscursus voor instructeurs – georganiseerd door<br />

de WBAC – werd op ons veld gehouden en werd heel<br />

positief ontvangen door de aanwezige instructeurs. Nu<br />

nog beperkt in aantal maar het zou heel goed kunnen<br />

dat dit in de toekomst een verplicht nummer wordt voor<br />

alle instructeurs in NL.<br />

Een negatief punt: We proberen reeds vijf of zes jaar de<br />

profchecks voor GPL-houders vorm te geven. Dit was<br />

het afgelopen<br />

jaar een absoluut<br />

dieptepunt.<br />

Zowel leden als<br />

instructeurs lopen<br />

er kennelijk niet<br />

warm van…..een<br />

onderwerp voor<br />

onze voorjaarsvergadering.<br />

Vooruitblik <strong>2006</strong>: de tweede keer dat we de Zeeuwse<br />

Kampioenschappen gaan organiseren. Dat was een<br />

primeur in 2005 en we hopen dat er weer voldoende<br />

belangstelling zal zijn om de ‘Wout Bakker Trofee’ te<br />

willen winnen. Met hopelijk wat beter weer!<br />

Een commercieel kamp, gekoppeld aan een <strong>EZAC</strong>-<br />

kamp: de laatste volle week van juli worden naar<br />

schatting een aantal van 15 jongeren enthousiast<br />

gemaakt voor het zweefvliegen. Let wel: het is dus een<br />

kamp dat ook open staat voor jullie (onze leden).<br />

Tot slot: lees voor het begin van het seizoen de theorie<br />

nog eens door. Up-to-date blijven is een must voor<br />

iedereen…niet alleen voor instructeurs. Vlieg veilig<br />

(uitkijken!) en beleef veel plezier met de talloze bellen<br />

die je tegenkomt of het nu boven Axel is, of elders,<br />

want de eerste inschrijvingen voor wedstrijden zijn al<br />

ingediend……..<br />

Goed vliegjaar!<br />

David Lindenbergh en Karel Kok.<br />

<strong>Jaarverslag</strong> chefinstructeur<br />

vliegseizoen <strong>2006</strong><br />

Aantal vliegdagen<br />

Het aantal ingeplande vliegdagen (inclusief kampen,<br />

exclusief meevliegdagen) bedroeg 87.<br />

Af: niet gevolgen dagen a.g.v. nat veld/slecht weer: 18<br />

= 21%<br />

Af: stil gelegen/beperkt vliegen a.g.v. schade aan de<br />

lier: 2 = 2%<br />

Af: stil gelegen a.g.v. kabelbreuken: 2 = 2%<br />

Totaal, over aantal ingeplande vliegdagen, niet<br />

gevlogen: 22 = 25%<br />

Noot: opvallend bij de kabelbreuken (18 geteld) is dat<br />

de wind overwegend W-ZW was….


Vliegveiligheid<br />

Vliegbedrijf<br />

Besproken voorvallen in de instructeursvergadering:<br />

-motorstart DDT zonder ontsteking gevolgd door verkort<br />

en laag circuit.<br />

- buitenlanding LS-4 met schade door harde kluiten<br />

landingsveld.<br />

- botterlanding met ASK-23.<br />

- meewindlanding LS-4 met solist van VMZ.<br />

- 2x near-miss clubwedstrijd.<br />

Clubwedstrijd: weer marginaal met slecht zicht en<br />

basis variërend van 300-700 meter. Lessons learned:<br />

snuffelstart wedstrijdleiding kan leiden tot het eerder<br />

cancellen a.g.v. slecht weer. Maar ook: vliegers hebben<br />

daarin ook een eigen verantwoordelijkheid!<br />

Mogelijkheid tot aanschaf FLARM en uitbreiding aantal<br />

chutes wordt bezien.<br />

Graslengte<br />

Mei en juni veel opmerkingen over de graslengte.<br />

Aanbeveling om de samenstelling en coördinatie van/in<br />

de maaiploeg te bezien.<br />

Dienstrooster Startoff/lierist/bar<br />

Een donateur en een lid dat inmiddels geen lid meer<br />

was, waren ingepland in de diensten met als gevolg dat<br />

er iemand anders voor op moet draaien.<br />

Aanbeveling om de ledenlijst nauwkeurig up-to-date<br />

te houden waardoor dit soort fouten kunnen worden<br />

voorkomen.<br />

Onnodige schades<br />

Kap openen door aan het raampje te trekken: scheur in<br />

kap ASK-21.<br />

Romp DDT niet vast in kar: schade richtingsroer. €<br />

1100,= indien extern gerepareerd!<br />

Aandacht voor de behandeling van ons materieel door<br />

iedereen: wijs elkaar op fouten en controleer elkaar!<br />

Niet gemelde schades<br />

Pitotbuis BOGUS lag kapot in de kist.<br />

Elektrische aansluiting radio startofficier kapot<br />

getrokken.<br />

Er kan iets kapot gaan, maar meld het dan ook! En nog<br />

beter: zorg dat het gerepareerd wordt – of door jezelf of<br />

door een ander –<br />

Bijzonderhedenboek<br />

Ziet er ‘sloppy’ uit, zowel voor wat betreft de<br />

inhoudelijke informatie als leesbaarheid. Opvallend is<br />

het vaak ontbreken van volledige informatie m.b.t. de<br />

gemaakte overlandvluchten. Niet iedereen staat op<br />

OLC! En: zoveel moeite is het toch niet?<br />

Resumerend<br />

Uit het afgelopen vliegjaar vallen een aantal lessen te<br />

leren. Insteek is dat we hier alleen maar ons voordeel<br />

mee kunnen doen. Hoofdlijn is en blijft dat we, net als<br />

de afgelopen jaren, een kraakvrij jaar gehad hebben<br />

zonder ernstige materiele schade en wat nog veel<br />

belangrijker is: zonder persoonlijk letsel. Hieruit blijkt<br />

dat we er (weer) in geslaagd zijn om met z’n allen<br />

ervoor te zorgen dat de E.Z.A.C. op het gebied van<br />

vliegveiligheid één van de betere clubs in Nederland is.<br />

En dat mag nog maar eens benadrukt worden………<br />

David Lindenbergh<br />

Cafe - Restaurant - Grillhouse<br />

0115 - 563791<br />

Kerkdreef 30-32, 4571 GJ Axel<br />

KONRAAD<br />

AXEL<br />

Stationsstraat 19 tel0115 561392<br />

gereedschappen, machines,<br />

ijzerwaren, tuinmachines,<br />

verhuur, beveiliging (specialist<br />

in hang en sluitwerk)<br />

bouwmaterialen zoals<br />

PVC, koper, verwarmingsbuis,<br />

fitwerk, cement, electrisch<br />

installatie materiaal.<br />

Noem het maar op.<br />

Wij hebben het in huis!<br />

NU OOK HOUT OP MAAT!<br />

Enorm@konraad.nl www.konraad.nl<br />

09


10<br />

Startmateriaal <strong>2006</strong><br />

Vorig jaar hebben we volledig met dyneema kabels<br />

gelierd. Dit is niet altijd verlopen zonder de nodige<br />

haperingen. Maar toch vind ik dat het de goede kant<br />

uitgaat.<br />

Er zijn wel enkele kabelbreuken geweest, maar vroeger<br />

was dit ook zo. Een 2-tal weken geleden lagen er zeer<br />

oude clubbladen in de kantine uit de beginjaren 1970.<br />

(ik wou er een artikel uit overnemen, maar vond het<br />

blad daarna niet meer terug; als iemand het weet liggen<br />

geef dan een seintje) Veel van onze huidige leden<br />

waren toen nog niet geboren. Maar wat las ik? Aantal<br />

geregistreerde breuken: 188. De auteur had zelfs een<br />

berekening gemaakt van het aantal breuken per start<br />

en kwam op het einde van het vliegsseizoen op 1<br />

breuk per 34 starts. ( de andere getallen ben ik helaas<br />

vergeten) De schrijver was Polderman ( nee ,niet Cor<br />

wel zijn vader) Van een Duo of dergelijke hadden ze<br />

toen nog niet gehoord.<br />

Maar dit neemt niet weg, dat we moeten werken om de<br />

huidige situatie te verbeteren.<br />

Op het veld<br />

- niet over de kabels rijden. Het is inderdaad vervelend<br />

als er een extra kist van de hangaar naar de startplaats<br />

moet en die kabels liggen in de weg. Daarom gaf<br />

Zoef mij de tip om daar een “tilstok” voor de kabels te<br />

voorzien.<br />

- chutes pas voor de kisten als de vorige kabel volledig<br />

ingelierd is. Dit is inderdaad niet altijd nodig, maar laat<br />

dit gewoon een automatisme worden.<br />

- kabels recht uitrijden.<br />

- let op het materiaal; Zitten er geen knopen in? Ziet het<br />

er nog degelijk uit…..?<br />

De Lierist :<br />

Hij bepaalt hoe een kist de lucht in gaat. Het is dus<br />

belangrijk, dat hij het lieren goed onder de knie heeft en<br />

adequaat reageert op elke situatie. Enkele eenvoudige<br />

vuistregels kunnen veel kwaad voorkomen.<br />

’S Ochtends:<br />

Voer de inspectie aan het begin van de vliegdag<br />

goed uit. Let hierbij vooral op de fore-leads en<br />

kabelgeleiding. De rollen nakijken aan de onderzijde<br />

van de lier ter hoogte van de kapinstallatie’s. Als er<br />

een rol niet soepel draait mag deze kabel niet gebruikt<br />

worden. Dyneema is uitermate treksterk, maar o zo<br />

kwetsbaar.<br />

Uitrijden van de kabels:<br />

Dit dient rustig te gebeuren. Er moet recht uitgereden<br />

worden en bruuske snelheids- veranderingen moeten<br />

worden vermeden. Deden we normaal altijd al zo, toch?<br />

Na het uit rijden:<br />

Trek de kabels ter hoogte van de fore-leads op de<br />

grond. Dit voorkomt afsnijden van kabels indien ze bij<br />

het inlieren over elkaar vallen.<br />

Lieren:<br />

Het gas vol voorin gooien om kisten weg te trekken<br />

geeft geen zin. Onze lier is voorzien van een<br />

brandstofpomp met snelheidsregelaar, waardoor er<br />

automatisch meer vermogen wordt gegeven wanneer<br />

het gevraagde toerental nog niet is bereikt. Onze lier<br />

is in staat om een zeer hoog koppel op te wekken.<br />

In combinatie met de lichte dyneemakabel, en een<br />

beperkte rek, resulteert ruw gas geven in bruusk<br />

wegtrekken van de kisten. Bij zware kisten (DDT,<br />

Janus, ASH25) kost dit ook vaak een breukstuk op de<br />

grond.<br />

Als de kist dan toch wegkomt, is het ook moeilijker om<br />

gas terug te nemen.<br />

Vraag bij twijfel gerust de startvolgorde aan de man/<br />

vrouw in het lichthok.<br />

Lier rustig en beheerst, reageer soepel op de liertekens.<br />

Lier bovenin niet te ver door (zeker niet bij zwakke<br />

wind). Neem rustig gas terug (wacht niet tot op het<br />

laatste moment!)en zorg ervoor dat de kabel quasi<br />

spanningsloos is op het moment dat de vlieger<br />

ontkoppelt. Dit is belangrijk om te voorkomen dat de<br />

kabel om de fore-leads slaat met kabelbreuk tot gevolg.<br />

Ook lussen op de trommel worden hiermee vermeden.<br />

Lier na het ontkoppelen rustig in, en minder tijdig gas,<br />

om hard remmen op het eind te vermijden.<br />

Vorig jaar heeft Dick Westbroek een prachtige uitleg<br />

gegeven tijdens een regendag. Ik vind dat dit voor<br />

herhaling vatbaar is. Het was zeer duidelijk gebracht.<br />

Zou in feite verplichte examenstof moeten zijn.<br />

Na het vliegen<br />

De kabels mogen niet onder spanning op de lier blijven<br />

( dit komt van de fabrikant ). Daarom moeten ze met<br />

een bandje ingelierd worden. Dit moet met constante<br />

rustige snelheid (+/- 1000 tr/min) gebeuren om kleine<br />

lusjes op de trommel te vermijden.<br />

De kabels mogen niet tot op aan de fore-leads ingelierd<br />

worden. De rollen zijn namelijk uit dunwandige RVSbuis<br />

gemaakt om ze zo licht mogelijk te houden. Doe<br />

daarom het laatste stukje rustig met de hand door<br />

manueel aan de trommel te draaien.<br />

Kabelbreuk:<br />

Als de kabel dan toch gebroken is, kan er meestal<br />

gewoon verder gestart worden tijdens de reparatie van<br />

de kabel. Uiteraard moet eerst de trommelset en as<br />

vrijgemaakt worden, indien dit nodig zou zijn. Vraag<br />

assistentie en zorg dat de kabel op het veld opzij<br />

gelegd wordt. Het splitsen van de kabel en het drogen<br />

van de coating kan gebeuren tijdens het startbedrijf,<br />

of het uitrijden van de kabels. Organisatie is hier de<br />

boodschap!!!<br />

Let er op dat de kabel voldoende “uitgedund” wordt<br />

voor de herstelling. Ervaring leert dat de kabel anders<br />

breekt na verloop van tijd op die plaats.<br />

De vlieger<br />

- Geef correcte en duidelijke liertekens. De lierist kan<br />

enkel weten of hij te snel of te traag liert als hij/zij<br />

tekens krijgt. Geen teken geven en mopperen op de<br />

lierist kan dus niet.<br />

- Doe bovenin zeer bewust de BOKST<br />

De DDI<br />

Die zou elke dag de aandacht kunnen trekken op<br />

bovenvermelde punten.<br />

Ondergetekende<br />

Eerst en vooral moet ik zeggen dat ik zeer tevreden<br />

ben over de medewerking. En bovenal: al waren de


mensen af en toe eens gefrusteerd (men zou van<br />

minder); er werd niemand echt boos<br />

Maar wat heb ik vorig jaar vooral geleerd?<br />

- De meeste splitsen zijn goed tot zeer goed gemaakt.<br />

Toch worden ze zwak na een tijdje. Net na de spits<br />

zijn ze kwetsbaar. Zoals bij de staalkabels vroeger -<br />

toen werden de pijpjes 2 maal per seizoen allemaal<br />

vervangen- zullen de splitsen vervangen worden in<br />

begin van het jaar en net voor de kampen.<br />

- De splitsen gaan we ook langer maken.<br />

- Er komt een tweede reparatie set.<br />

- Er zaten soms splitsen op minder dan 10 à 20 meter<br />

van elkaar. Dit is niet logisch. Check eens vooraleer te<br />

herstellen.<br />

- Met één ding zit ik echter in mijn maag. Wanneer is<br />

die kabel nu versleten?? Bij staalkabel was het simpel:<br />

de kabel werd dunner, er braken tieren, enz. Dyneema<br />

wordt niet dunner, integendeel deze wordt dikker. Een<br />

trekproef brengt uiteraard uitsluitsel. Maar het resultaat<br />

laat een tweetal weken op zich wachten. Daarom zat<br />

ik te denken om zelf zoiets uit te dokteren. Ik kende<br />

zelfs iemand die een SAMSON voor de club heeft<br />

gemaakt. Toen ik een aantal jaren geleden, door mijn<br />

nekproblemen geen taluritklemmen meer kon slaan<br />

voor de breukstukjes, maakte diezelfde fabrikant een<br />

prachtige pers voor mij ( die hebben we nog). Vandaar<br />

dat ik bij een borrel voorzichtig het gesprek die richting<br />

uitstuurde. Ondertussen heeft iedereen wel gezien hoe<br />

Sam een nieuw testapparaat heeft gemaakt om de<br />

trekproeven zelf te kunnen uitvoeren in de club. Ik heb<br />

het Samson 2 gedoopt. Het is ons er niet om te doen,<br />

DAKWERKEN S.O.W.W.<br />

- Alle dakwerken<br />

- Gevelreiniging<br />

- Ontmossen van daken<br />

- Alle schoorsteenwerken<br />

- Platforms: roofing, rubber, zink<br />

- Vernieuwen van dakgoten in PVC, koper of zink<br />

R. De Rudderstraat 19 - 9041 Gent - België.<br />

Tel. & Fax 09/251 16 20<br />

GSM; 0486 25 59 29<br />

te weten, hoe sterk een kabel precies is,<br />

maar wel of hij nog mimimaal 1.5 maal<br />

de waarde van een bruin breukstuk is.<br />

Er moesten op de valreep nog enkele<br />

veranderingen worden aangebracht. Zo<br />

blijkt dat dyneema toch uitrekt. Meteen<br />

weten we waarom de kabels op het<br />

einde van de vliegdag, moeten worden<br />

uitgereden.<br />

Er is maar 1 goede methode om een kabel<br />

aan het toestel te bevestigen: splitsen...<br />

Op een andere manier komt de kabel los,<br />

of breekt hij bij een te lage spanning aan<br />

de bevestiging. Zo brak een knoop reeds<br />

bij een kracht verder beneden de opgegeven 2000 Kg.<br />

Met een splits brak de kabel pas rond de 2100 Kg.<br />

Alexander heeft ook een bruin en blauw breukstuk<br />

getest en kwam uit op een kracht van respectievelijk<br />

700 Kg en 630 Kg, wat dus het onderzoek bevestigd.<br />

De eerste<br />

mislukte<br />

test, tijdens<br />

de receptie,<br />

toonde<br />

duidelijk<br />

aan dat een<br />

splits zeker<br />

lang genoeg<br />

moet zijn,<br />

anders schuift hij los. Ik vermoed dat er op die manier<br />

verschillende kabelbreuken geweest zijn. Uiteraard<br />

kan ik nu niet de kabels uittesten met een lier die in<br />

winterslaap is, maar in het begin vliegseizoen zullen<br />

we uiteraard één en ander pogen te doen. Om geen<br />

verkeerde interpretatie te hebben van de gegevens is<br />

het belangrijk dat de proeven op steeds dezelfde wijze<br />

gebeuren. Natuurlijk wordt Samson 2 voor niets anders<br />

gebruikt. En het belangrijkste zou ik nog vergeten.<br />

Sam heeft het toestel aan de club geschonken<br />

als nieuwjaarsgeschenk. Volledig gratis; uren en<br />

materiaal!!!!!!<br />

Sam, weer eens bedankt voor je spontane inzet.<br />

(“lijder” startmateriaal) Etienne<br />

11


12<br />

<strong>Jaarverslag</strong> startadministratie <strong>2006</strong><br />

Het aantal starts is in de laatste twee jaar onder de 3.000 gekomen. Dat is behoorlijk laag. In 2005 kwam dat doordat<br />

de vliegdag pas om 10.00 uur begon (we hadden toen geen ABC systeem). Voor <strong>2006</strong> is dat weer veranderd, maar<br />

toch bleef het aantal starts achter. De verregende maand augustus heeft daarbij wel een rol gespeeld, en ook het<br />

beperkte aantal clubkampen heeft niet geholpen.<br />

Starts per jaar<br />

Uren per jaar<br />

Het aantal vlieguren per jaar is minder gedaald dan het aantal starts: door de gemoderniseerde vloot is de gemiddelde<br />

vliegduur toegenomen.<br />

Gebruik van de vloot<br />

Ten opzichte van 2005 zien we dat de opleidings tweezitters (ASK-21, Twin) duidelijk meer zijn gebruikt. Het opnieuw<br />

invoeren van het ABC systeem met de aparte lesperiode in de morgen zal daaraan hebben bijgedragen. De Duo<br />

Discus is in <strong>2006</strong> duidelijk minder gebruikt, en ook deLS-4’s hebben minder gevlogen. Het relatief slechte weer zal<br />

daaraan hebben bijgedragen.


Duurvluchten<br />

De onderstaande grafiek toont het aantal vluchten van meer dan 2 uur per jaar. Op dit gebied steekt <strong>2006</strong> redelijk<br />

positief af. De komst van de privé ASH25 heeft hier een groot aandeel in gehad.<br />

Passagierstarts<br />

Na 2004 is er een forse afname van passagierstarts. Door de verkoop van de ASK13’s is er minder<br />

tweezittercapaciteit beschikbaar. Ook in <strong>2006</strong> waren er nauwelijks arrangementen, dus is het aantal op ongeveer 200<br />

blijven hangen.<br />

Overzicht Vliegtuiggegevens<br />

Vliegtuig Aantal Duur Gemiddeld<br />

PH-378 16 9:53 0:37<br />

PH-713 831 179:11 0:13<br />

PH-812 23 16:30 0:43<br />

PH-878 107 62:42 0:35<br />

PH-1053 215 90:06 0:25<br />

PH-1124 612 151:04 0:15<br />

OO-ZOT 25 61:27 2:27<br />

PH-1272 181 99:08 0:33<br />

PH-697 663 123:12 0:11<br />

PH-414 35 15:30 0:27<br />

D-KPRW 86 95:42 1:07<br />

Overig 68 32:35 0:29<br />

Overzicht Cumulatieve Gegevens<br />

Soort Aantal Duur Gemiddeld<br />

Totaal 2862 937:00 0:20<br />

Club 223 70:19 0:19<br />

Passagier 213 43:52 0:12<br />

Instructie 1028 276:10 0:16<br />

Solo 1105 401:03 0:22<br />

Met <strong>EZAC</strong> lid 293 145:36 0:30<br />

Evert<br />

13


14<br />

Verslag vliegtuigwerkplaats<br />

Januari 2007.<br />

Ik schrijf dit in Tignes, 27 januari 2007 na een dagje<br />

uitleven op de skipistes. De sneeuw was uitstekend, en<br />

het weer was zonnig, maar uitermate koud. Maar goed<br />

dat zal weinigen intreseren….;<br />

Geen grote schades afgelopen jaar! Dat is fijn. Een<br />

paar kleine transportschades hebben we in eigen<br />

beheer kunnen repareren. Het kostte wat tijd, maar<br />

tegen zéér geringe kosten waren de vliegtuigen weer<br />

inzetbaar. Essentieel bij deze schades is dat ze gemeld<br />

worden!<br />

Tegenvaller mbt. Instrumenten, was de inzetbaarheid<br />

van de LX-4000’s in de twee LS-4’s.<br />

Op het werk, thuis, sociaal en ook op onze club zijn<br />

we aan constate veranderingsprocessen onderhevig.<br />

Debet aan deze steeds sneller veranderende<br />

maatschappij, waarin de informatietechnologie een<br />

steeds grotere rol speelt, is het internet maar ook<br />

de EASA (European Aviation Safety Agency). De<br />

EASA gaat binnen Europa op steeds meer vlakken<br />

de fedreale luchtvaartautoriteiten vervangen. Dit<br />

in verband met de harmonisatie binnen de EU. Dit<br />

merken we ook in onze erkende<br />

vliegtuigwerkplaats. Dat dit ook<br />

een groeiende kostenpost met zich<br />

meebrengt, zal voor niemand een<br />

verassing zijn. Meer bureaucratie<br />

betekent meer kosten en meer<br />

schrijfwerk. Dit bleek onder andere<br />

uit de periodieke inspecties van<br />

de werkplaats door het KNVvL<br />

Inspectie Instituut. We komen<br />

er bij de inspecties nog steeds<br />

goed uit, maar moeten wel steeds<br />

meer administratieve handelingen<br />

verrichten. Kortom steeds meer<br />

op papier schrijven waneer we wat doen, of gedaan<br />

hebben.<br />

Een voorbeeld hiervan, is dat er tussen het bestuur en<br />

de technicie een overeekomst is opgesteld over rechten<br />

en plichten van de technici. Een overeekomst tussen<br />

privé-eigenaren en het<br />

werken aan vliegtuigen, en<br />

het werkplaatsgebruik is ook<br />

in de maak.<br />

Tot enige jaren geleden<br />

werden speciale inspecties<br />

aan vliegtuigen door de<br />

fabrikant via de Duitse LBA<br />

naar de RLD (cq Inspectie<br />

Verkeer en Waterstaat<br />

(IVW)) verstuurd, en<br />

werden de clubs en technici<br />

verwittigd. Dat kon met<br />

gemak enige maanden<br />

duren. Tegenwoordig gaat<br />

dat via internet, en weten<br />

we binnen 24 uur dat aan<br />

een bepaald vliegtuig, een<br />

bijzondere inspectie moet<br />

worden uitgevoerd. Dat dit de veiligheid verhoogt,<br />

behoeft geen betoog. Een nadeel is echter, dat dit<br />

ook zo snel kan gaan, dat een inspectie gepubliceerd<br />

en voorgeschreven wordt -met betrekking tot een<br />

bepaald probleem-, terwijl er nog geen oplossing voor<br />

is. Dat hebben wij dit jaar als club zelf ondervonden.<br />

Eind oktober werd een modificatie voor de Duo<br />

D.T gepubilceerd; de prop moest geïnspecteerd/<br />

gemodificeerd worden. De prop is toen door mij<br />

gedemonteerd, en opgestuurd ter modificatie. Tot<br />

op heden (eind januari) is de prop nog steeds niet<br />

terug………<br />

Onderhoud winter <strong>2006</strong>/2007<br />

Zoals elk jaar zijn nu ook weer onderhoudslijsten, en<br />

een planning per vliegtuig gemaakt. Het blijkt uit de<br />

afgelopen jaren dat dit systeem, met taakgericht werken<br />

goed functioneerd. Ook deze winter ligt het onderhoud<br />

op schema. Iedereen weet wanneer hij ingepland is en<br />

wat hij moet doen. Speciaal project deze winter, was<br />

het groot onderhoud aan de romp van de ASK-21. De<br />

vleugels hebben 2 jaar geleden een grote beurt gehad,<br />

nu was de romp aan de beurt.<br />

Na jaren met T-35 Gelcoat te hebben gewerkt, is na<br />

rijp beraad en diverse adviezen overgeschakeld op de<br />

AKZO Schwabellack die ook DG gebruikt.<br />

Nu, eind januari, blijkt dat een goede<br />

keuze. Het resultaat wordt zichtbaar, en de<br />

verwachtingen over het eindresultaat zijn<br />

hoog gespannen. Ervaringen van andere<br />

clubs, onder andere Terlet, geven ook aan<br />

dat deze nieuwe lak langer meegaat.<br />

Gereedschap<br />

Helaas, ondanks een streng<br />

gereedschapsbeleid, blijkt dat er nog steeds<br />

gereedschap “geleend” wordt en niet wordt<br />

teruggebracht. Uiteindelijk wordt dit opnieuw<br />

aangekocht, wat dus weer extra geld kost.<br />

Dit jaar is een tweede Nicopress tang aangschaft om<br />

kabelklemmen te kunnen persen.<br />

Zoals jullie zien, blijven we druk bezig, om de boel<br />

draaiend te houden. Ga zuinig om met het materiaal, en<br />

geniet van het vliegen.<br />

Zoef


Een avontuur in Engeland.<br />

Wat vooraf ging, hoe het kwam.<br />

Als je vooraf met mensen sprak over gaan<br />

zweefvliegen in april in Engeland dan werd je<br />

voor gek verklaard. Een week kniezen in de<br />

regen zeker was steevast het antwoord.<br />

Tja, dat zou kunnen, maar ik had mezelf en<br />

met mij Dick, David en Alex al zo gek gekregen<br />

om er toch naartoe te gaan.<br />

Voor het winterseizoen 2004-2005 had ik toevallig<br />

contact met Irene v.d. Zwan, een instructeur en<br />

bestuurslid van de Kennemer zweefvliegclub (KZC)<br />

over ledenbehoud en winteronderhoud.<br />

Na wat heen en weer gemail kreeg ik een uitnodiging<br />

om met hen mee te gaan Bungee en hellingvliegen in<br />

Engeland. Andersom plandde zij voor hun vereniging<br />

een kamp op Axel en bedachten we een VVO1<br />

uitwisseling.<br />

Zonder echt te realiseren waar ik ja op had gezegd<br />

zat ik er aan een onbekend avontuur vast. Gelukkig<br />

waren Dick, David en Alex ook al gauw zo gek nadat<br />

ze naar de filmpjes hadden gekeken op www.longmynd.<br />

com/HTML_pages/flying_at_the_mynd.htm en aldaar<br />

vliegtuigen met een dik elastiek de berg af geschoten<br />

zagen worden. De jaren 30 herleven.<br />

Het pact was gesloten en na 630 km rijden en een<br />

lekke band kwamen we met onze Twin aan bij een heel<br />

smal weggetje met 25% helling zigzag de berg op. De<br />

tegenliggers bergaf waren net zo min blij als wij. Maar<br />

we kwamen boven en werden onthaald met ons eerste<br />

Engelse avondeten en lokale halve lauwe liters. Vier<br />

<strong>EZAC</strong>Ccers en 12 KZC leden.<br />

Karel.<br />

De bungeestart<br />

Helemaal onbekend was de bungeestart of op zijn<br />

Nederlands “rubberkabelstart” niet voor mij. In de<br />

zomer van 2003 was ik met Mieke, Bram en Wim<br />

naar Zweden op vakantie geweest. In het zuiden van<br />

Zweden, tussen de grote meren Vättern en Vänern<br />

ligt het stadje Falköping. 8 Km van het stadje ligt een<br />

tafelberg met daarbovenop een zweefvliegveld en<br />

een zweefvliegmuseum. Hier lag de bakermat van het<br />

Zweedse zweefvliegen. Ze waren er net klaar met de<br />

resauratie van een houten constructie. Het ding leek<br />

nog het meest op een veel te brede steiger die bovenop<br />

een heuvel stond aan de rand van de afgrond. Vanaf<br />

dit plankier schoot men de Grunau Babies of ander oud<br />

hout de berg af d.m.v. een rubberen kabel. Bij gunstige<br />

wind kon men dan nog een tijd hellingzweven of soms<br />

een belletje oppikken. Landen deed je meestal in het<br />

dal waar een landingstripje lag.<br />

Wat heb je nodig?<br />

Eén bungeekoord, 8 tot 10 man/vrouw personeel, een<br />

stevige bries, die loodrecht op de helling staat (dus voor<br />

ons west) en een<br />

heuvelrug.<br />

Hoe werkt het?<br />

Het zweefvliegtuig<br />

wordt aan de rand<br />

van de “afgrond”<br />

neergezet met zijn<br />

neus in de richting<br />

van het dal. Het<br />

hoofdwiel staat<br />

in een kuiltje.<br />

De rubberkabel<br />

wordt in een<br />

V-vorm aan de<br />

zwaartepunthaak vastgemaakt. Aan elke uiteinde van<br />

de V staan 3 of 4 lopers. Deze beginnen op het teken<br />

van de startcoördinator te lopen. Het zweefvliegtuig<br />

staat met de remkleppen vol open en de wielrem<br />

aangetrokken. Een Ka 8 of een Ka 13 wordt aan de<br />

staartslof opgetilt, zodat de schaats stevig op de grond<br />

rust. De startcoördinator staat aan de tip.<br />

Als de twee loopgroepjes de kabel voldoende hebben<br />

uitgerekt, doet de vlieger de remkleppen dicht. Heel<br />

rustig wordt je afgeschoten. De versnelling lijkt meer op<br />

een sleepstart dan op een lierstart. Na enkele meters<br />

vlieg je al en kort na de start draai je naar links of rechts<br />

om evenwijdig aan de heuvelrug te gaan vliegen en van<br />

het hellingstijgen te gaan profiteren.<br />

Dick<br />

Vertrek, zaterdag 2 april 2005<br />

De planning was dat we rond half 9 ’s ochtends weg<br />

zouden rijden richting Calais, om daar de trein te<br />

nemen naar Engeland. Na de nog wat noodzakelijke<br />

inkopen (lees bier omdat het Engelse bier niet te zuipen<br />

zou zijn) en het inpakken van de bus van Cor, die we<br />

mochten lenen voor de reis er naartoe, vetrokken we<br />

om 8.45. De reis verliep prima, we zouden zelfs nog<br />

tijd over hebben om nog een lekker frietje te eten…<br />

TOTDAT… er 3 toeterende auto’s ons passeerden. Dat<br />

kon geen toeval zijn. Na de auto aan de zijkant van de<br />

weg te hebben geparkeerd en de deuren te hebben<br />

geopend kwam de geur van verbrand rubber ons al<br />

tegemoet…klapband. Wel een beetje vervelend, we<br />

stonden op een echte Franse vluchtstrook, nauwelijks<br />

een autobreedte groot. Gelukkig waren we voorbereid<br />

en lag na een kwartier een nieuwe band op de kar.<br />

Desondanks waren we toch eerder bij de tunnel als de<br />

mensen van de Kennemer, en moesten we toch nog<br />

wachten. Rond half 7 kwamen we aan in het plaatsje<br />

Church Stretton gelegen onderaan de heuvel. We<br />

moesten een helling op van 20% op een weggetje net<br />

breed genoeg voor 2 auto’s met aan de rechterzijde<br />

een afgrond zonder vangrail met een zware Twin<br />

achter ons aan. Er zou een auto vooruit rijden om<br />

15


16<br />

naar beneden gaande auto’s te laten stoppen om ons<br />

voorrang te geven. Helaas lukte dit niet en kwamen<br />

we op de helling tegenliggers tegen en dus waren we<br />

genoodzaakt om stil te staan op de helling. Gelukkig<br />

konden we op ongeveer 3 cm na langs alle auto’s<br />

manoeuvreren en kwamen we 11 uur na vertrek aan op<br />

de club. Na een paar pintjes en het uitpakken van de<br />

spullen konden we gaan eten, en redelijk op tijd naar<br />

bed gaan.<br />

Alexander & David<br />

Engeland, 2 april 2005, dichtbij de grens met Wales<br />

in Shropshire. Het vliegveld is gelegen bovenop een<br />

heuvelrug, die ongeveer van noord naar zuid loopt, een<br />

hoogte heeft van 150 tot 200m t.o.v. het omliggende<br />

terrein en een top heeft die 3 tot 5 km breed is en min<br />

of meer vlak. De naam is Long Mynd en ook hier zijn<br />

luchtvaartpioniers begonnen met vliegen. O.a. Amy<br />

Johnson heeft hier gevlogen.<br />

De Long Mynd is vooral begroeid met heide, hier en<br />

daar wat gras en een beetje bos. Er loopt een smal<br />

weggetje over heen. Met de aanhanger kun je niet<br />

harder rijden dan 10 – 15km/hr.<br />

De doelstellingen van het avontuur waren:<br />

hellingvliegen, bungeestarts maken en clubgenoten<br />

enthousiast maken om eens ergens anders te gaan<br />

vliegen. Volgens mij hebben we ze allemaal gehaald.<br />

Dick<br />

Zondag 3 april 2005<br />

Lage bewolking, wind 180 graden verkeerd én veel te<br />

zacht om te starten via de bungee start. Verwachting<br />

is dat het morgen wel<br />

beter wordt. In de middag<br />

krijgen we een algemene<br />

briefing over start- en<br />

landingsprocedures. In het<br />

geval dat de wind verkeerd<br />

staat voor een bungee start<br />

kan er wel gewoon gelierd<br />

worden. De banen daar<br />

zijn ongeveer een mijl (1,6<br />

km) lang en bij harde wind<br />

worden de kisten daar soms<br />

opgelierd tot 3000 voet<br />

(900m)! Wellicht dat we dat<br />

morgen zelf ook mogen<br />

meemaken.<br />

Maandag 4 april 2005<br />

Rond 08:00 werden we<br />

wakker van gestommel op de gang, een paar mensen<br />

van de Kennemer liepen al door de gang heen. Dick die<br />

er ook uit was gegaan kwam terug in de kamer en riep,<br />

vliegen mannen!! Eenmaal opgestaan en gewassen<br />

kwamen we in de kantine aan waar iedereen al rond de<br />

windmeter stond. De lucht was blauw en de wind kwam<br />

uit het west zuidwesten, ongeveer 35 knopen. Mooi zo,<br />

we zouden in ieder geval gaan vliegen. De complete<br />

hangaar van de Engelsen werd leeggehaald en daarna<br />

werden de kisten van de Kennemer en de Twin in<br />

elkaar gezet. De lier werd op z’n plek gezet en alles<br />

werd naar de startplaats gesleept door 3 landrovers.<br />

De eerste start van de dag werd gemaakt door de<br />

chef van de club, John. In een 21 ging hij omhoog,<br />

maakte een bocht en vloog vervolgens over de helling<br />

heen. Wij wisten absoluut nog niet wat we moesten<br />

verwachten en we zagen dat die 21 op zo’n 250 á 300<br />

meter bleef hangen en heen en weer bleef vliegen.<br />

Vervolgens ging Dick de lucht in met een instructeur<br />

van de Kennemer, Ronald Rooij, voor een checkvlucht.<br />

Ook Dick bleef vliegen op de hellingstijgwind. Dit gaf<br />

ons de tijd om alles eens goed te bekijken. Op Long<br />

Mynd maken ze gebruik van een zo genaamde retreive<br />

winch. Het principe is dat er van de lier, net als bij ons,<br />

een kabel wordt uitgereden naar de startplaats. Hier<br />

maakt men een stalen blok aan de lierkabel vast. Aan<br />

dit blok zit nog een 2 e lierkabel vast, namelijk van de<br />

retreive winch die op de startplaats staat. Als er een<br />

kist wordt ingelierd en de kist omhoog gaat, gaat dit<br />

stalenblok mee omhoog en wordt de kabel van de<br />

retreive winch uitgetrokken. Als de kist ontkoppeld heeft<br />

valt het stalen blok naar beneden en haalt de retreive<br />

winch de kabel weer in. Zo komt de kabel weer gewoon<br />

op de startplaats terug, en heb je geen kabelwagen<br />

nodig. Uiteraard gingen de kisten van de kennemer<br />

ook omhoog en vlogen ook over de helling heen. Op<br />

de startplaats ging het er rustig aan toe, bij iedere kist<br />

werd naar de lier opgeroepen welke kist eraan hing<br />

en de hond van de chef sprong rustig over de rompen<br />

heen, net als een paard over een concours. Ook over<br />

startende kisten! Toen wij dit alles aan het bekijken<br />

waren hoorden we op de achtergrond het welbekende<br />

geluid van een laag overkomende kist. Een 21<br />

scheurde op een paar meter boven de helling uit. Cool!<br />

Eens even kijken of ze dit nog een keer gingen doen.<br />

Met fototoestel<br />

en camera op<br />

stap richting de<br />

helling. Inmiddels<br />

waren de 21 en<br />

de LS4 van de<br />

kennemer ook aan<br />

het zoemeren.<br />

Ze vlogen over<br />

de helling met<br />

ongeveer 230<br />

km/h! Dick<br />

was inmiddels<br />

uitgecheckt en<br />

ging meteen met<br />

Karel de lucht<br />

weer in. David<br />

en ik liepen weer<br />

naar de helling<br />

toe om even later ook de twin te zien zoemeren. Eerst<br />

normaal langs de helling vliegen en hoogte winnen.<br />

Vervolgens over een afstand van 6 km de helling<br />

afscheuren, aan het eind optrekken, bocht maken en<br />

weer de andere kant opscheuren. Doordat de wind hard<br />

omhoog waait langs die helling heb je altijd stijgwind,<br />

100% betrouwbaar. Je kon dus doorblijven gaan totdat<br />

je het beu was. Nadat Dick en Karel geland waren ging<br />

David omhoog. “Ik heb nog nooit zoveel zin gehad<br />

om de lucht in te gaan zei ie”. Na David was ik aan de<br />

beurt. Het Engelse landschap lijkt wel enigszins op het<br />

Nederlandse, veel veldjes en zo nu en dan eens een<br />

dorpje. Van tevoren was ik bang dat het hellingvliegen<br />

heel turbulent zou zijn. Dit bleek echter mee te vallen,


heel rustig ging de helling omhoog met een metertje á<br />

anderhalve meter. Na een tijdje heen en weer gevlogen<br />

te hebben vroeg ik Karel: “zullen wij er ook eens wat<br />

snelheid opzetten?”. Ja natuurlijk, leuk! Ok dan, eerst<br />

alle kisten zien te spotten, het is lullig wanneer je met<br />

hoge snelheid ineens moet uitwijken voor een kist<br />

die je niet gezien hebt . Ook moesten we oppassen<br />

voor 3 ultralights die daar ook aan het “hellingen”<br />

waren. Eenmaal alles gezien ging de knuppel naar<br />

voren en vlogen we met 220 km/h laag over de helling<br />

heen. Fantastisch, 6 km raggen, hoge bocht in de<br />

hellingstijgwind, en weer terug. De wind was inmiddels<br />

gedraaid en stond recht op de helling, perfect voor<br />

bungee starts. Vanaf boven konden we al zien dat er<br />

een Ka-13 vanaf de helling was opgestegen. Eenmaal<br />

geland in de twin kregen wij ook de mogelijkheid<br />

om in die ka-13 te vliegen. Wel even wennen,<br />

snelheidmeter in knopen, hoogte- en variometer in<br />

feet. Een instructrice van de Kennemer, Irene, stapte<br />

achterin en vervolgens werden wij ook van die helling<br />

”gebungeed”. Je komt los, een paar meter boven de<br />

grond, een heel aparte ervaring maar ongelooflijk leuk!<br />

Het werd langzaam avond en Dick ging omhoog met<br />

Wineke in de Twin en Karel met Irene in de 13. De<br />

mannen hadden nu ervaring opgedaan en zoemerden<br />

LAAG over de helling heen. Een paar mensen waren<br />

aan het filmen en fotograferen. De piloten zagen dit en<br />

wilden natuurlijk mooi op de gevoelige plaat komen.<br />

Dick op een meter of 2 – 3 over ons heen, Karel ook,<br />

2 uur lang. Ook de andere kisten van de Kennemer<br />

deden mee, soms kwamen ze 3 seconden na elkaar<br />

allemaal over. Mooi om te zien! Dick ging toch wel het<br />

laagste van allemaal, hij heeft daarom een nieuwe<br />

naam gekregen: Dick “Raggie” Westbroek. Nadat alles<br />

geland was, werd alles weer uit elkaar gehaald of in de<br />

hangaar gezet. Lekker aan de maaltijd! De Engelsen<br />

hadden dat goed geregeld, we konden kiezen uit een<br />

gevarieerd menu wat snel klaargemaakt werd. Na het<br />

eten nog een paar drankjes en vervolgens naar bed.<br />

Als heel de week zo goed zou worden…<br />

Alexander & David<br />

Omdat wij Axelaars nog nooit een bungeestart<br />

gemaakt hadden, kregen we een checkstart met een<br />

instructeur van de KZC, Irene van de Zwan of Ronald<br />

Rooy. Het instappen gebeurde in de luwte achter<br />

de hangaar. Daarna werd onze Engelse Ka-13 naar<br />

de lanceerplaats getrokken door een 40-jaar oude<br />

landrover. Bij de afgrond aangekomen, werden we zo<br />

gemanoeuvreerd, dat ons hoofdwiel in het putje stond<br />

en de schaats op een laag betonnen richeltje rustte.<br />

De kabel werd vastgemaakt aan de haak en de<br />

procedure werd nog even kort doorgenomen.<br />

De elastiektrekkers kregen een seintje om te gaan<br />

lopen. Ik kreeg een seintje van de startcoördinator,<br />

deed de kleppen dicht, de kist kwam rustig in beweging<br />

en na een paar meter waren we los, zakten eerst nog<br />

een beetje het dal in, maar vlak erna gingen we al in<br />

de opwaartse luchtstroom mee omhoog. Daarna een<br />

kwartbocht en langs de helling heen en weer vliegen.<br />

Dick<br />

Dinsdag 5 april 2005<br />

De volgende dag stond er weer een stevige bries<br />

loodrecht op de helling. Karel had een Ka-8 gehuurd<br />

bij de Engelsen en liet zich bij de bungeeplaats<br />

neerzetten, elastiekje eraan en weg was hij. Een ka-8 is<br />

na 2 à 3 meter al los en gaat ook meteen omhoog.<br />

Voor de start werd hem nog op het hart gedrukt om<br />

vooral niet uit te stappen na de landing, want dan gaat<br />

het toestel er direct zonder piloot vandoor!<br />

Later op de dag wakkerde de wind nog verder aan tot<br />

35 knopen. Voldoende om de Twin aan het elastiek vast<br />

te maken. (Voor de zwaardere vliegtuigen is een hogere<br />

windsnelheid vereist) Karel en David gingen eerst en<br />

de eerste druppels van een zware bui begonnen al te<br />

vallen toen ze gebungeed werden.<br />

Het voordeel van zo’n lange helling, is dat je dan naar<br />

een stukje helling kunt gaan, waar de bui niet zo regent<br />

en met een windje van 35 knopen is zo’n bui ook weer<br />

zo voorbij.<br />

Dick<br />

Ook vandaag is er weer lekker gevlogen. Het was zelfs<br />

thermisch met mooie cumulus. Ook vandaag konden<br />

we weer langs de helling vliegen en bungee starts<br />

maken. Karel heeft in een ka-8 gevlogen. Gestart in<br />

17


18<br />

de regen, maar dat vinden de Engelsen niet erg, als<br />

de wind staat vliegen ze ook gewoon in de regen. Wel<br />

was het kouder als gisteren. Er waren zelfs mensen<br />

die een skipak aanhadden, wat geen overbodige luxe<br />

was. Het weer overontwikkelde al snel en we kregen<br />

met buien te maken. Maar echt stilgelegen hebben we<br />

niet aangezien met die hellingwind je<br />

toch wel blijft vliegen, ook de Twin, zo<br />

merkten Dicky en Karel. De opstelling<br />

van de startplaats stond vandaag naar<br />

het westen gericht, recht op de helling<br />

dus. Je had dus ook niet veel hoogte<br />

nodig om gebruik te maken van de<br />

hellingstijgwind. De kisten werden<br />

opgelierd tot ongeveer 75 meter<br />

waarna ontkoppeld werd.<br />

Alexander & David<br />

Donderdag 6 april: Golfje in Engeland.<br />

6 April de tweede bungeestart van onze dikke twin.<br />

Dick startte en na enkele seconden vlogen we langs<br />

de helling. Binnen de korste keren zaten we in een bui.<br />

Zeg maar een stortbui, en daar houdt ons twinnetje<br />

niet zo van. Maar bungeeen met een twin mag alleen<br />

als het meer dan 35 knopen waait, en dus gaat de<br />

wind langs de berg nog altijd veel meer omhoog dan<br />

de extra daalsnelheid van de dikke natte vleugels.<br />

Niet comfortabel, maar met zoveel wind is de bui ook<br />

binnen een paar minuten weer overgewaaid. Na een<br />

anderhalf uur raggen langs de berg en thermieken in<br />

de buurt klonk er over de radio dat een van de mannen<br />

van de KZC golf had gevonden aan de noordzijde.<br />

Wij er naartoe en warempel, wat verder van de berg af<br />

hadden we in plaats van het turbulente hellingstijgen<br />

ineens een compleet rustige driekwartmeter stijgen.<br />

Niet veel oke, maar we zaten in de golf. Omdat onze<br />

Verslag Euroglide 2004 - team HI<br />

- OO-ZOT<br />

Inleiding<br />

In 2002 namen een aantal Janusleden voor het eerst<br />

deel aan de Euroglide , het beviel ons toen zo goed, dat<br />

we besloten om dit jaar weer deel te nemen.<br />

Het team HI voor editie 2004 bestond uit 4 deelnemers;<br />

Dirk Hamerlynck, Geert Van Duyse, Ernst Van Koert en<br />

vliegsnelheid wat hoger is dan de windsnelheid (die 35<br />

knopen bij de berg is veel meer dan in de omgeving<br />

door een venturi effect) moesten we wel een beetje<br />

heen en weer scharrelen om er in te blijven. Maar als<br />

eerste ervaring is het erg bijzonder om -alsof je in je<br />

luie stoel zit- zo rustig omhoog te gaan, en uiteindelijk<br />

de cumultjes onder je te zien<br />

verdwijnen.<br />

We zijn er alleen nooit achter<br />

gekomen hoe hoog we in dit<br />

golfje hadden kunnen komen,<br />

want na een tijdje werden<br />

alle kisten naar beneden<br />

geroepen omdat de bui die<br />

er nu aankwam zelfs voor de<br />

Engelsen er echt te gortig<br />

uitzag.<br />

Na een prachtige vlucht met een bungeestart,<br />

hellingstijgen, thermiek, een paar flinke buien EN golf<br />

stonden we enkele minuten later netjes op de grond<br />

toen de stortbui over ons heentrok. Ik keek naar Dick,<br />

hij grijnsde.<br />

Karel<br />

7,8 April 2005<br />

De rest van de dagen hebben we ook nog goed<br />

gevlogen. Gebruik makend van hellingstijgwind<br />

en gewone thermiek heeft de Twin in totaal 30 uur<br />

gevlogen. Het is een hele leuke ervaring geweest om<br />

op dit veld te vliegen. Niet alleen het hellingvliegen,<br />

maar ook het landen met 60 km/h tegenwind, landen<br />

op een helling en de Engelse gezelligheid (met het<br />

plaatselijke bier “Woods”) hebben dit tot een zeer<br />

leerzame en gezellige vakantie gemaakt. Zeker de<br />

moeite waard om volgend jaar nog een keer te gaan.<br />

Wie van jullie gaan er nog meer mee?<br />

Alexander & David<br />

Eric Leybaert (de eerste week).<br />

Net 2 weken voor de aanvang van de wedstrijd hadden<br />

we een nieuwe GPS-navigatie computer gekocht, de<br />

LX-7000 van Filser. Deze werd in het weekend voor de<br />

Euroglide ingebouwd. Bij het testvliegen en instellen<br />

van het instrument bleek alles in orde. Wij fat en happy.<br />

In de week voorafgaand aan de Euroglide, moest nog<br />

wat bedrading aangebracht worden zodat de Ipaq kon<br />

worden meegenomen. Ook werd de logger uitgelezen<br />

om te verifiëren of de igc-files de vereiste informatie<br />

bevatten. Dat lukte zonder problemen, maar op een


gegeven ogenblik sprong de hoofdzekering, die de<br />

navigatieapparatuur van stroom en spanning voorziet.<br />

Bij het nalopen van de stroomdraden en kabels bleek<br />

dat één van de meegeleverde interface kabel van de<br />

LX-7000 de boosdoener was. Deze was bij het strippen<br />

in de fabriek beschadigd. En zorgde uiteindelijk voor de<br />

kortsluiting.<br />

Nadat we de bewuste kabel hadden vervangen, bleek<br />

dat drie van de vier units, de geest hadden gegeven.<br />

De GPS voorin werkte nog. Maar de elektrische vario<br />

niet. Achterin was het helemaal een ramp. Geen GPS<br />

noch vario. Dit ontdekten we op vrijdag 25 juni, 2<br />

dagen voor de aanvang van de Euroglide. “Lichtelijk”<br />

verontrust belden we de verdeler (Bert De Wijs). Die<br />

bood aan om de unit, -waarvan we vermoedden dat<br />

die kapot was-, te vervangen door een identieke unit<br />

uit zijn kist. Maar omdat hij het komend weekend nog<br />

deel nam aan een wedstrijd, zou die pas zondagavond<br />

in ons bezit kunnen zijn. En zo geschiedde het ook. Op<br />

zondagavond overhandigde hij persoonlijk de unit aan<br />

de ingang van de vliegbasis Eindhoven<br />

De Route : 5 Keerpunten (rood/wit) ;<br />

Tussenlandingen OO-ZOT (rood : geel)<br />

Nu het relaas van onze “ Tour of ……………?”.<br />

Leende<br />

Eutingen<br />

Lüneburg<br />

Zondag 27 juni 2004 (<strong>EZAC</strong> /Axel<br />

– Eindhoven)<br />

Met z’n viertjes inpakken kan onmogelijk lang duren<br />

zou je zeggen? Helaas niks is minder waar. Veel troep<br />

en allerlei spulletjes verdwenen in de Vito van Geert.<br />

Het lijkt erop dat we ook deze editie wederom teveel<br />

troep bij zullen hebben. Maar uiteindelijk zal blijken dat<br />

de meeste zaken – en dan vooral het gereedschap<br />

– geen onnodige “ballast” was.<br />

Omstreeks 18:30 u vertrokken we vanuit Axel richting<br />

Eindhoven. Na anderhalf uur rijden kwamen we aan<br />

op de vliegbasis. Daar werd ons de “broodnodige unit“<br />

door de verdeler overhandigd. Terwijl Dirk en Geert<br />

naar de briefing gingen, zijn Ernst en Erik druk in de<br />

weer, de unit aan het vervangen. Helaas wat bleek na<br />

de briefing… we staan geen stap verder, nog steeds<br />

drie units defect. Conclusie de fout zit in de GPS-unit<br />

voorin. De volgende vraag die zich stelde was of de<br />

logger überhaupt nog wel werkte. Geen logger, geen<br />

snelheidswedstrijd. Enfin op dat moment was er toch<br />

niks meer aan te doen. Na het nuttigen van enkele<br />

koude rakkers in de bar op de basis, ging het richting<br />

Geldrop bij de familie Fekkes waar we net zoals de<br />

vorige keer konden overnachten. Bedankt Evert en Elly.<br />

Maandag 28 juni<br />

Startpunt : Vliegbasis Eindhoven ( EHEH - nog 2095<br />

Km)<br />

Keerpunt 1 : Leende<br />

Eindpunt : Eutingen (Glider Site)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 1<br />

Dagtotaal : 408 Km Nog te gaan : 1687 Km<br />

Na het Euroglide ontbijt<br />

op de basis even naar<br />

Neustadt-Glewe de briefing en vervolgens<br />

kist monteren. Het<br />

Kyritz vliegen wordt back to<br />

basics, voorin enkel<br />

met een pneumatische<br />

winter vario en een<br />

GPS, waarvan we nog<br />

niet weten of de logger<br />

werkt. Het belooft een<br />

mooie dag te worden.<br />

Geert en Dirk zijn om<br />

12:02 u “ airborne “.<br />

Euroglide editie 2004 is<br />

een feit. Het weer was<br />

Bayreuth<br />

betrouwbaar en goed, en<br />

omstreeks 18:53, na een<br />

vlucht van 6:51u eindigde<br />

de reis in Eutingen,<br />

zuidwest van Stuttgart.<br />

Hoe kan het ook anders,<br />

2 jaar geleden stonden<br />

we hier ook en het veldje<br />

beviel ons toen ook<br />

goed. Naast de hangaar<br />

staat er nog een kist met<br />

een Euroglide sticker<br />

editie 2004 on his tail.<br />

Het is een Duo Discus<br />

Turbo met callsign “494”. Eén van de Engelse teams.<br />

Het verhaal van de grondploeg Ernst en Eric verloopt<br />

iets anders. Terwijl alle ophalers vanaf Eindhoven naar<br />

het zuiden vertrekken, gaan zij richting oosten, naar<br />

Terlet om de hoofdunit van Bert op te halen, zodat wij<br />

het defecte kunnen verwisselen. Even uitbouwen uit<br />

zijn kist en vervolgens richting Eutingen. “Iets later” dan<br />

gepland arriveren ze. Nu gaan Dirk en Geert aan het<br />

Rosenthal Cham<br />

19


20<br />

werk om het apparaat in te bouwen. Na anderhalf uur<br />

is de klus geklaard. De power switch op on, en wat zien<br />

we, alle instrumenten vertonen een teken van leven.<br />

Oef. Op het eerste gezicht lijkt alles te werken. Om<br />

02:00 uur gaan ze uiteindelijk slapen. Morgen zal het<br />

vroeg dag zijn.<br />

Dinsdag 29 juni<br />

Startpunt : Eutingen (Glider Site )<br />

Keerpunt2: Klippeneck (Glider site)<br />

Keerpunt 3 : Sonnen (EDPS) (Afgesneden)<br />

Eindpunt : Cham Janahof (Glider Site)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 2<br />

Dagtotaal : vlucht 1 : 348,5 Km ; vlucht 2 : 65,8 Km<br />

Nog te gaan : 1272,7 Km<br />

Vandaag is het de beurt aan Erik en Ernst om te<br />

vliegen. Als we het “nieuwe” instrument aanzetten,<br />

kan hij geen GPS positie kan bepalen. De reden<br />

is uiteindelijk een kapotte GPS antenne. Geen<br />

GPS, geen logger,dus einde snelheidsrace. En het<br />

belooft terug een heerlijke vliegdag te worden. Van<br />

pech gesproken!! Maar bij de deelnemers van de<br />

Euroglide bestaat toch nog iets zoals :”Meedoen is<br />

even belangrijk als winnen”. Uiteindelijk blijkt dat onze<br />

Engelse collega’s van de “494” nog een extra GPS<br />

antenne bij zich hebben, en ze besluiten prompt deze<br />

aan ons uit te lenen . Thank you team 494.<br />

Even de zaak terug in- en uitbouwen en vervolgens<br />

kiezen Erik en Ernst omstreeks 11:48 u het luchtruim.<br />

Bij Sonnen (een vliegveldje nabij Oostenrijk) snijden ze<br />

een stukje af vanwege slecht weer. Uiteindelijk landen<br />

ze om 19:07 u op het vliegveldje Cham Janahof bij de<br />

Tsjechische grens. Onze Duitse gastheren geven de<br />

sleutels en tonen de voorraden. Herzlich willkommen.<br />

Eten, drinken en slapen.<br />

Woensdag 30 juni<br />

Startpunt : Cham Janahof (Glider Site )<br />

Eindpunt : Rosenthal (EDQP)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 1<br />

Dagtotaal : 96,2 Km Verplaatsing: 27 Km Nog te<br />

gaan : 1149,5 Km<br />

Het weer laat het langzaam maar zeker afweten.<br />

Vandaag vliegen Dirk en Ernst. Ze starten<br />

omstreeks 11:44 u en moeten na amper 2:38 u te<br />

hebben gevlogen al landen bij Rosenthal. Wel een<br />

wedstrijdvlucht (meer dan 50 Km). Eindhoven lijkt<br />

ineens een stuk verder weg, gezien de twee voorbije<br />

goede dagen. Ze maken een verplaatsing op de motor<br />

van ongeveer 27 km naar Bayreuth, omdat het daar<br />

een stuk gezelliger is en er betere faciliteiten zijn.<br />

Bayreuth was trouwens ook een veld waar we een<br />

tussenstop hadden gemaakt bij de vorige editie. Bij<br />

onze aankomst bleek dat er zo’n 4tal teams gestrand<br />

waren. Drie Nederlandse en één Engels . Onze “Oranje<br />

broeders” hadden het ’s avonds natuurlijk gemunt op<br />

de TV in de kantine. Want die avond was het de EK<br />

halve finale match Nederland – Portugal. Terwijl wij<br />

(Dirk,Geert en Bozze) voor de groen/roden partij kozen,<br />

was er één naar de overzijde gedeserteerd. Dat hij zo<br />

een “fan” was ging ook ons petje te boven, want “The<br />

Red Baron” kwam prompt tevoorschijn in een oranje<br />

T-shirt met het bekende “HUP” op de borst. Maar na<br />

afloop van de match boden we hem een hoofdletter L<br />

aan, om die ergens achteraan tussen te kleven. Dat<br />

was toch onze conclusie. Ook dat is Euroglide. En<br />

daarom was het zo gezellig. En omdat de meteo ook<br />

voor morgen geen vliegweer voorspelden, besloten we<br />

om er een dagje te blijven.<br />

Donderdag 1 juli<br />

Geen vliegdag<br />

Harde wind en mager stijgen weerhouden ons ervan<br />

te vertrekken. De echte reden: Na 1 poging zakken<br />

we onderuit. In onderling overleg komen we tot het<br />

volgende besluit:” het is veiliger om op Bayreuth te<br />

blijven!”. We maken van de rustdag gebruik om nog<br />

maar eens de cockpit open te gooien en een stukje<br />

te sleutelen aan de navigatie apparatuur in onze kist.<br />

Wat was er nu weer? De meegeleverde datakabel<br />

voor de Ipaq, die achterin werd gemonteerd blijkt het<br />

niet te doen. Dat wisten we reeds voor de aanvang,<br />

maar het was geen prioriteit. Immers de kabel voorin<br />

was lang genoeg om het apparaat te verhuizen naar<br />

de backseat. Waarom deed de Ipaq het niet? Wel,<br />

bij de fabricatie van de kabel (nog maar eens!!) werd<br />

het datasignaal op een verkeerd pin gesoldeerd in de<br />

connector. Na een aantal uurtjes “knutselen” hadden<br />

we uiteindelijk waar we al lang naar verlangden. Juist,<br />

perfect werkende navigatie apparatuur vooraan en<br />

achteraan !!!<br />

Vrijdag 2 juli<br />

Startpunt : Bayreuth (EDQD)<br />

Keerpunt 4 & Eindpunt : Wasserkuppe (EDER)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 1<br />

Dagtotaal : 99,5 Km Verplaatsing : 41,5 Km Nog te<br />

gaan : 1008,5 Km<br />

Geert en Erik vliegen vandaag, ze starten omstreeks<br />

10:25 u. Het ziet er op dat moment nog best aardig uit,<br />

maar schijn bedriegt. Er wordt in de namiddag zwaar<br />

onweer voorspeld. De reis gaat voorspoedig tot 60 km<br />

voor de Wasserkuppe. Daar zit een convergentielijn,<br />

met zware buien. Voor de bui blijft het stijgen, maar<br />

hoe naar de andere kant geraken? Uiteindelijk blijkt<br />

er een gaatje te zijn, en kunnen we erlangs. Aan de<br />

andere kant ligt de wolkenbasis een stuk lager, en dat<br />

komt niet zo goed uit omdat het terrein oploopt naar<br />

de Wasserkuppe toe. De elevatie van het veld is 990<br />

m AMSL. Na amper 1:35 u vliegen , op zo’n 40 km<br />

voor Wasserkuppe starten we de motor en landen we<br />

uiteindelijk met de wolkenbasis op circuithoogte. We<br />

worden gelijk geholpen door het team HW met het<br />

vastleggen van de kist in afwachting van de volgende<br />

buien. Gesterkt door een biertje wachten we op de<br />

rest van onze ploeg. Ook deze keer zijn we er niet<br />

alleen. Het blijkt dat er Eurogliders zijn die al 3 dagen<br />

vastzitten op de Wasserkuppe.<br />

Zaterdag 3 juli<br />

Geen vliegdag. Meer wasser dan kuppe…!!!!!!!!!!!!!!!!<br />

Helaas voor Erik zit de Euroglide erop, maandag moet<br />

hij terug gaan werken. En toen waren ze nog met drie.


Drie kleine …………..Samen met hem vertrekken er<br />

nog een drietal teams die het voor bekeken houden.<br />

Bozze krijgt een lift tot in Nederland en neemt daarna<br />

de trein richting België.<br />

Zondag 4 juli<br />

Startpunt : Wasserkuppe (EDER)<br />

Eindpunt : Kyritz (EDBK)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 1<br />

Dagtotaal : 314 Km Nog te gaan : 694,5 Km<br />

De afwezigen hebben ongelijk, het weer klaart op, en<br />

Geert en Ernst gaan op pad richting Güstrow. Helaas,<br />

na 40 km zakken we er onderuit en moeten terug naar<br />

Wasserkuppe. Vervolgens proberen we het nog eens<br />

en eindelijk gaat het beter. Drank maakt meer lief dan je<br />

kapot is. Het weer is niet denderend, maar de meewind<br />

helpt een aardig stuk. Uiteindelijk landen we in Kyritz<br />

ongeveer 100 km voor Güstrow. Een vlucht die dag van<br />

314 km. Het lijkt wel alsof hier een vliegenplaag heerst,<br />

want de hele kist is net een kerkhof. Misschien moeten<br />

we toch eens overwegen om te douchen in de loop van<br />

de week. We mogen met de kist in de hangaar, en alles<br />

is fijn geregeld. Over 2 jaar landen we hier opnieuw.<br />

Maandag 5 juli<br />

Geen vliegdag.<br />

Na een nachtje overnachten in de aanhanger, worden<br />

we wakker met het getik van de regen. Oh, weeral!<br />

Pas laat in de namiddag klaart het op, en alhoewel<br />

de wolkjes er uitnodigend uitzien, geldt mooi van ver,<br />

maar ver van mooi. Van een wedstrijddag komt niks in<br />

huis. Dan maar “touch en go’s” op onze tijdelijke privébaan.<br />

Daarna mag de kist terug naar de hangaar. Want.<br />

Morgen wordt het beter? Na een lekkere etentje, in het<br />

naburig dorp gaat het terug richting vliegveld. Ondanks<br />

het late uur, 23:30 u, kan je nog altijd de schemering<br />

zien aan de horizon. Schitterend! Maar ja, we bevinden<br />

ons dan ook in het uiterste noorden van Duitsland.<br />

Geert heeft een hele kist met DVD’s en een portable<br />

PC, de rest heeft voor bier en chips gezorgd, wat heb je<br />

nog meer nodig voor een prima avondje homecinema.<br />

Dinsdag 6 juli<br />

Startpunt : Kyritz (EDBK)<br />

Eindpunt : Neustadt-Glewe (EDAN)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 0<br />

Dagtotaal : 0 Km Verplaatsing : 35 km Nog te gaan :<br />

659,5 Km<br />

Het ziet er weer veelbelovend uit, maar weinig wolken<br />

doen het goed, en daarbij komt nog eens een strakke<br />

tegenwind. Dus verre van prima vliegweer. Nu worden<br />

we nog maar eens met de feiten op de neus gedrukt.<br />

De Janus is met zwakke thermiek een bijzondere<br />

lastige dame. Om niet te moeten spreken van k.tw..f .<br />

Sorry voor het taalgebruik. Op een bepaald moment<br />

bevinden we ons op amper 25 km van Güstrow.<br />

Maar die laatste bel kunnen we onmogelijk grijpen.<br />

De motor starten mogen we niet meer dus helaas<br />

hebben we nog geen 50 km voor een wedstrijddag.<br />

We zien ons genoodzaakt uit te wijken, op de motor,<br />

naar een ander veld binnen een straal van 100 km<br />

vanaf de verplaatsing naar Kyritz. Want dat is de max.<br />

verplaatsing die je mag maken op één wedstijddag.<br />

Na 4,5 uur zwoegen, met motor aan, motor af, motor<br />

aan, motor af, zonder een wedstrijdvlucht te kunnen<br />

maken, landen we uiteindelijk in Neustadt-Glewe, 35<br />

km in een bochtstraal tov Güstrow. Weer een plaatsje<br />

om later eens naar terug te komen. Het douchen heeft<br />

dus niet geholpen, want onze kist hangt weer vol met<br />

zwaluwvoer. De avond is weer gezellig. We gaan uit<br />

eten met de helft van het Transavia korps, die ook op<br />

Neustadt staan. Zij kunnen morgen gelijk doorsteken<br />

naar Leende. Voor ons ziet het er minder rooskleurig<br />

uit, wij moeten helaas Güstrow eerst nog eens ronden.<br />

Woensdag 7 juli<br />

Startpunt : Neustadt-Glewe (EDAN)<br />

Keerpunt 5: Güstrow (EDCU)<br />

Eindpunt : Lüneburg (EDHG)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 1<br />

Dagtotaal : 196,4 Km Nog te gaan : 463,1 Km<br />

De vooruitzichten voor het weer de rest van de week<br />

zijn heel slecht, dus vandaag moet de dag worden. Nog<br />

“slechts” 659,5 km te gaan…tot de finish.<br />

De opbouw van de cumuli start vroeg, maar met een<br />

lage basis. De wolkjes lijken strak, maar slechts 1 op 4<br />

doet het, maar helaas soms ook niet. Tot Güstrow gaat<br />

het redelijk, met een lichte meewind. Na Güstrow wordt<br />

het erg lastig. Soms bellen van 2 m/s gemiddeld en dan<br />

weer een hele tijd niks. De thermiek is in pulsen en niet<br />

continu.<br />

Overigens vliegen we vandaag weer niet alleen. Na een<br />

paar duizend vliegjes wil het thermieken niet meer zo<br />

vlotten bij 110 km/uur. Ook zien we in het westen dat<br />

er een behoorlijk scherm komt opzetten. Dit wordt ook<br />

bevestigd, over de radio, door de andere deelnemers<br />

die zich in de buurt van de Duits/Nederlandse grens<br />

bevinden. Na 132 km vanaf Güstrow, we zitten dan al<br />

behoorlijk laag, besluiten we om een snelle tussenstop<br />

in te lassen op Lüneburg. Zo krijgen we de mogelijkheid<br />

om onze “waterballast” te lozen en tevens de torsieneus<br />

van onze “passagiers” te ontdoen. We slepen wat<br />

mensen van het terras, halen emmer en spons. Terwijl<br />

we naar de startplaats worden teruggesleept, zijn onze<br />

helpers druk in de weer de vleugels en het stabilo te<br />

poetsen. De lierstart brengt ons slechts naar 270m<br />

in een zwak belletje. Helaas geraken we niet meer<br />

weg. Einde oefening voor vandaag en uiteindelijk<br />

ook voor deze Euroglide. Samen met de “VO” (D-<br />

VKZC/DG800B) die ook is komen landen en uiteraard<br />

met onze plaatselijke poetsers wordt nog even het<br />

lokale bier op smaak getest. Even nog het geleende<br />

instrument uitbouwen zodat Bert zelf op vliegvakantie<br />

kan. Daarna demonteren we voor de eerste maal<br />

tijdens deze editie de kist en verdwijnt deze in de<br />

aanhanger.<br />

Donderdag 8 juli<br />

Startpunt : Lüneburg (EDHG)<br />

Eindpunt : Lüneburg (EDHG)<br />

Aantal wedstrijdvluchten : 0<br />

Dagtotaal : 0 Km Nog te gaan : 463,1 Km<br />

21


22<br />

Helaas zoals voorspeld, slecht weer. We besluiten<br />

om huiswaarts te keren omdat de vooruitzichten voor<br />

de komende dagen al even slecht zijn. Met nog zo’n<br />

kleine 170 km aan krediet wat nog open staat, is het<br />

eindresultaat el bij al nog bevredigend.<br />

Algemeen besluit.<br />

Van de 20 deelnemers in onze categorie, zijn er slechts<br />

een 6-tal in geslaagd, om de opdracht tot een succes<br />

te volbrengen en hebben er dus een snelheidsrace van<br />

gemaakt. Voor de overige werd het een afstandsrace.<br />

Daarbij zijn we uiteindelijk als vijfde geëindigd op plaats<br />

elf met een totale afstand van 1893 km.<br />

Ondanks het minder goede weer gedurende de laatste<br />

week en de problemen met de navigatieapparatuur,<br />

kijken we met een tevreden blik terug op editie 2004.<br />

In onze agenda staat nu reeds editie <strong>2006</strong> en natuurlijk<br />

proberen we dan om als eerste aan te komen.<br />

Namens Ernst, Geert, Erik en Dirk, Team HI<br />

Poitiers 2005 – Schaamteloos<br />

vliegen tot soms 20:45 uur<br />

12 Augustus 2003; zelfvoldaan namen we afscheid<br />

van de wedstrijdleiding na een zeer warme (42 °C)<br />

twee weken wedstrijdvliegen met als topper een<br />

basis van 3250 meter. Reden genoeg om eind 2004<br />

ons te beraden op Poitiers 2005. Dit keer zouden<br />

we onze dierbare badkuip (Ask21) thuis laten en<br />

gaan voor het snelheidsmonster binnen de Ezac:<br />

de Duo Discus Turbo. In goed overleg met de chef<br />

instructeurs in combinatie met een welwillend<br />

bestuur mochten we haar meenemen.<br />

Reden genoeg om ons goed voor te bereiden. Dit<br />

keer hadden we een kist die met de concullega’s<br />

kon wedijveren tijdens de wedstrijd. In de winter<br />

werden de overland- en wedstrijdtheorieën nog eens<br />

bestudeerd en schema’s gemaakt van de dagen dat<br />

we op de Ezac zouden zijn om met de DDT overland<br />

te gaan. In See You werden deze te maken overlands<br />

voorbereid tot en met 600 km vanuit Axel: tja, noem<br />

het grootheidswaanzin maar stel dat er zo’n dag zich<br />

voordoet, dan moet je er klaar voor zijn en zo vroeg<br />

mogelijk in de lucht zitten en moet je niet nog eens je<br />

vlucht gaan zitten voorbereiden.<br />

Het doel was om zo snel mogelijk de benodigde<br />

currency te<br />

verwerven<br />

en dus de<br />

Duo als een<br />

goedzittend<br />

jasje<br />

inclusief zijn<br />

bijgeleverde<br />

rugzakje<br />

te kunnen<br />

aantrekken,<br />

de LX7000<br />

optimaal te kennen<br />

en de tactiek om<br />

hoge reissnelheden<br />

te kunnen behalen<br />

eigen te zijn. De<br />

voorbereiding was<br />

goed te noemen<br />

en het begon<br />

hoopgevend: 3 april<br />

2005, het tweede<br />

weekend van<br />

het vliegseizoen.<br />

Cumulus<br />

everywhere, maar<br />

geen ingeroosterd<br />

weekend voor de<br />

oefening. Ik vond<br />

Peter Smet bereid<br />

om met mij een lokaal overland te gaan, i.v.m. de<br />

currency. Het werd Axel - Goes - Woensdrecht – Axel,<br />

alles binnen glijbereik. Genieten dus, en dit proefde<br />

naar meer….<br />

Maar we hebben (helaas) allemaal kennis gemaakt<br />

met de slechtgezindheid van de weergoden dit jaar<br />

in de weekenden en de kampen. Welgeteld hebben<br />

we voor Poitiers nog 3 overlands kunnen maken. De<br />

eerste was er eentje op 30 april, met 7/8 ste bewolking,<br />

basis op 700 a 800 meter, later als eenmalige topper<br />

van de dag 1050 meter, 0.5 m/s stijgen: 20 km voor<br />

Kortrijk omgedraaid en teruggeschuifeld naar Axel. De<br />

tweede was op 21 mei, tezamen met de LS4, WR en<br />

de Janus: 38 km/uur zuiden wind, 2 uur en een beetje<br />

erover gedaan om bij Kortrijk te komen, omgedraaid


24<br />

en met een gemiddelde<br />

grondsnelheid van 160<br />

km/uur binnen 25 minuten<br />

terug in Axel. Toch waren<br />

beide overlands leerzaam.<br />

De derde was op 17<br />

juli met Angelo: met de<br />

hulp van de plaatselijke<br />

industriële thermiekbron<br />

tot 1100 meter kunnen<br />

klimmen, glijden naar<br />

Woensdrecht en daar een<br />

belletje oppikken op 450<br />

meter die ons naar 1000<br />

meter bracht en we aldaar<br />

de reis konden voortzetten<br />

naar Gilze en Eindhoven<br />

om vervolgens terug naar<br />

Axel te vliegen. Een leuke<br />

en mooie overland.<br />

Enfin, Poitiers 2005 kwam steeds dichterbij en de<br />

overlandvliegers die naar Issoudun en Bayreuth waren<br />

geweest kwamen niet met de mooiste verhalen thuis<br />

(de laatste was zelfs geheel verregend). Maar er was<br />

een lichtpuntje de week voordat we zouden vertrekken:<br />

er hing een hoge drukgebied boven de<br />

Atlantische oceaan, en het leek erop<br />

dat deze zich oostwaarts ging bewegen.<br />

Zouden we mazzel hebben?<br />

De reis naar Poitiers verliep voorspoedig,<br />

buiten het veiligheidsslotje op de dissel van<br />

de caravan na die maar niet wou opengaan<br />

om zes uur zondagochtend. Ernst trok<br />

de DDT en wij met de gehuurde bus (met<br />

ARKO = Alle Raampjes Kunnen Open)<br />

de caravan. Eenmaal daar aangekomen<br />

werden we begroet door het Janusteam,<br />

Snoeri en Wim Hendriks.<br />

De hoop werd bewaarheid, het hoge<br />

druk gebied hing boven midden Frankrijk<br />

en zorgde voor uitstekende vliegcondities de eerste<br />

wedstrijddag (zie foto), terwijl Nederland en België<br />

helaas slecht weer hadden. Die cumultjes hebben<br />

we nog de tweede dag gezien en daarna alleen maar<br />

blauwe, blauwe en nog eens blauwe thermiek. Dat<br />

betekende trouwens geen slechtere vliegcondities. De<br />

laatste dag hebben we nog een keer van die mooie<br />

cumultjes mogen beleven.<br />

Er zijn momenten geweest waarbij we onder natte en<br />

droge straten met 160 a 170 km/uur staken en benen<br />

werden afgelegd met soms 108 km/uur reissnelheid.<br />

Ook zijn er situaties geweest waarbij we ons moesten<br />

uitgraven zogezegd “van bodem tot basis”. Ook hebben<br />

we tweemaal de motor moeten gebruiken, waarbij de<br />

eerste er één was 14 kilometer voor Poitiers Airport met<br />

150 meter onder glijpad na 322 km afgelegd te hebben.<br />

Gevloek alom, want daar gaan de puntjes….. Kortom,<br />

laten we zeggen: “voor elk wat wils”.<br />

De wedstrijd bestond uit 20 equipes, waaronder 5<br />

Duo’s, 4 ASH25, een Nimbus 4 DT, een DG505, 3<br />

Janussen, 4 Mariannes en de 2 specials: de Ka-7<br />

van Snoeri en een Capstan T49B. De nummer 1<br />

in het eindklassement heeft 4.577 km gevlogen.<br />

De equipes hebben in het totaal 69.980 kilometer<br />

gevlogen op 10 wedstrijddagen: een gemiddelde<br />

van 349,9 kilometer per wedstrijddag!<br />

Competitie tussen de twee Ezac teams was<br />

er ook, resulterend in een verschil van 20 km<br />

die het WB1-team meer heeft gevlogen in het<br />

eindklassement. Edoch, het Janus team heeft het<br />

beter gedaan dan het WB1 team, door hun hogere<br />

handicap. Resulterend in een 10 de plaats voor het<br />

WB1-team en een 8 ste plaats voor het Janus-team.<br />

Kortom Chapeau !<br />

Terugkijkend naar deze twee fantastische weken<br />

vliegen met mooie prestaties, kunnen we maar<br />

een ding concluderen: de weergoden hebben<br />

ons (helaas als één van de weinigen) tijdens die twee<br />

weken ruimschoots gecompenseerd voor het gehele<br />

slechte vliegjaar van 2005.<br />

Peter Bickel<br />

(Met dank aan Hilde)


Nieuwe leden<br />

Niki De Smet<br />

Hoi, ik ben Niki, geboren 13-<br />

05-1984, en kom uit Zelzate.<br />

Via een bezoekje aan het veld,<br />

kwam ik in aanraking met het<br />

zweefvliegen en de <strong>EZAC</strong>. Ik heb<br />

een passie voor vliegen, en wil<br />

graag vliegervaring opdoen voor<br />

een opleiding tot lijnpiloot. Die is<br />

gestart 18 september, bij de SFA<br />

(Sabena Flight Academy). Andere hobbies basketbal,<br />

concerten en festivals afschuimen.<br />

Marco Donders<br />

Voor velen reeds bekend, want<br />

ik draai al een tijdje mee in de<br />

club als instructeur. Ik doe reeds<br />

21 jaar aan zweefvliegen, -onder<br />

andere in de DSA-, en was op<br />

zoek naar een club een beetje<br />

dichterbij in de buurt. Ik woon<br />

namelijk in Middelburg, en dan<br />

is Terlet een beetje ver weg. Ik<br />

ben geboren op 19-05-1965, en<br />

werk als ingenieur in een bedrijf in Rotterdam. En ja<br />

inderdaad deze foto is getrokken tijdens onze laatste<br />

skivakantie…Herken je me??<br />

Karl Huens<br />

Even voorstellen, Karl Huens, geboren 17-0501979, en<br />

gestart met zweefvliegen, in 1995, bij de luchtkadetten<br />

van België. Daarna gevlogen bij de Kon. Vliegclub de<br />

Wouw. In totaal 344 vluchten, en 164 vlieguren. Van<br />

horen zeggen en via internet kwam ik terrecht bij de<br />

<strong>EZAC</strong>. Andere hobbies, roeien, zeilen, lopen, zwemmen<br />

en fitness. Nu werk ik als inspecteur bij de lokale politie<br />

in Gent. Vliegen is altijd een passie geweest voor mij,<br />

en zoals zoveel mensen droomde ik ervan, hiervan<br />

mijn beroep te kunnen maken. Misschien dat ik het<br />

later nog eens probeer. Een eerdere poging bij de<br />

Belgische Luchtmacht is afgesprongen na anderhalf<br />

jaar opleidining als leerling piloot bij de promotie 2002<br />

Alfa.<br />

Rolf Lindenbergh<br />

Jullie kennen mij vast al jaren, want mijn vader Wim<br />

–nee niet die andere, strenge (..redactie) van pagina 8-,<br />

vliegt hier ook al sinds zijn jeugd. Door af en toe eens<br />

mee te vliegen, kreeg de passie mij ook te pakken. Ik<br />

ben geboren op 20—2-1992, woon in Amsterdam, en<br />

zit op de HAVO. Verder doe ik nog aan voetbal.<br />

Stefan Lossy<br />

Een beetje via toeval, kwam ik<br />

terecht bij de zweefvliegclub<br />

in Axel. Ik ben geboren in 21-<br />

08-1960, en ben advocaat van<br />

beroep. Tegenwoordig woon ik in<br />

Antwaaarpen op de Frankrijklei. Tot<br />

binnenkort…<br />

Magali Shachar<br />

Ik woon in Drimmelen, en vlieg<br />

reeds een tijdje, vroeger instructie<br />

gegeven in Israel, en nu dus in<br />

Nederland. Ik ben ondertussen<br />

bezig met de theorielessen voor het<br />

zweefvliegbewijs. See you on the<br />

field.<br />

Mark Van Strien<br />

Ook wel bijgenaamd HJM. Via de<br />

website kwam ik in contact met de<br />

<strong>EZAC</strong>. Ik doe aan fitness, en verdien<br />

de kost met cost accounting.<br />

Cedric Verlegh<br />

Via internet en de Vlaamse Federatie<br />

Zweefvliegen, kwam ik bij de <strong>EZAC</strong><br />

terrecht. Zweefvliegen was altijd een passie voor me,<br />

en na een proefvluchtje werd dat bevestigd. Ik woon in<br />

Knokke, studeer rechten, en doe daarnaast aan surfen,<br />

duiken en fitness.<br />

Ruben Wauters<br />

Ik woon in Brasschaat, en kwam via mijn nonkel bij de<br />

club terrecht. Ik studeer in de KMS (Koninklijke Militaire<br />

School, België) voor piloot. Daarnaast doe ik nog aan<br />

lopen, zwemmen, en voetbal<br />

Philippe Keustermans<br />

Mijn naam is Philippe Keustermans,<br />

geboren in 1952 in Antwerpen. Mijn<br />

beroep is technieker. De eerste keer<br />

kwam ik hier een beetje toevallig<br />

terrecht. We waren namelijk met de<br />

fiets verloren gereden, en zagen<br />

toen de zweefvliegtuigen hangen.<br />

Een proefstartje was snel geregeld.<br />

Helaas, werd ik verschrikkelijk ziek die eerste keer.<br />

Daarna ben ik nog een aantal keer geweest. 2 jaar<br />

geleden heb ik de knoop doorgehakt, en ben samen<br />

met mijn zoon begonnen met vliegen. Ondertussen<br />

heb ik 90 vluchten. Verder doe ik aan mountainbike,<br />

fietsvakanties, lopen.<br />

Dirk Van de Meyden<br />

Ik woon in Oostburg, en kwam bij<br />

de <strong>EZAC</strong> vliegen, omdat dit de<br />

dichtstbijzijnde zweefvliegclub is. Ik<br />

ben gepensioneerd, en doe verder<br />

aan lopen en fietsen en uiteraard<br />

aan winterwerk… Groeten.<br />

Geboren<br />

Robin Polderman<br />

Cor en Carien hebben er een zoontje bij. Het nieuwe<br />

broertje van Quinten heet Robin Polderman!<br />

Robin is geboren op 25 jan om 9.51, hij weegt 3655<br />

gram en is 51 cm lang.<br />

Namens ons allen: hartelijk gefeliciteerd!<br />

25


26<br />

TOMMY.<br />

In de tijd dat ik voor het eerst vijftig kilometer vloog<br />

met een zweefvliegtuig werd ik vertegenwoordiger bij<br />

Olivetti. Mijn moeder vond het maar niks. Het heeft toen<br />

nog in het Veldhovens Weekblad gestaan. “Ik begrijp<br />

niet wat onze Henk ziet in Oliën en Vetten.”<br />

Door geldgebrek zwalkte ik<br />

in mijn kloffie op de fiets door<br />

Eindhoven en sleet, tot mijn<br />

verbazing, vrijwel moeiteloos<br />

mechanische schrijf- en<br />

rekenmachines. Pas later kwam<br />

de hoogwaardige technologie<br />

die ik overigens ook met succes<br />

verpatste.<br />

De wereld veranderde. Een<br />

nieuwe industriële revolutie<br />

was op komst. Het zou ons<br />

leven veraangenamen en<br />

vergemakkelijken. Helaas werd<br />

vanaf dat moment ons toch al niet<br />

zo fraaie taalgebied overwoekerd met Engelse termen<br />

en begrippen.<br />

Tegenwoordig zou ik een Account Executive zijn. Een<br />

man in een taylor-made pak, die met zijn Multi Purpose<br />

Vehicle (vrij vertaald leasebak) customer relations aan<br />

het optimizen is en hen probeert te overtuigen van<br />

de zegeningen van het hi-tech tijdperk. Alles sneller<br />

en beter. En ik zou vergeten te vertellen dat winsten<br />

in tijd en geld weer verloren gaan bij de eindeloze<br />

zoektochten in de callcenter en helpdesk bossen.<br />

We nemen zelfs de moeite niet meer vreemde termen<br />

te vertalen. Misschien maar goed ook. Vertaal het<br />

woord airbag maar eens letterlijk. Ogenblikkelijk zult u<br />

begrijpen waarom geaarzeld wordt dit nuttig hulpmiddel<br />

in vliegtuigen toe te passen. (Voor u die geen Engels<br />

beheerst is de vertaling aan het einde van het verhaal<br />

te lezen onder PS:)<br />

En wat te denken van GPS. Het Global Position System<br />

geeft, in tegenstelling tot wat de naam doet<br />

vermoeden, exact de positie aan waar men zich<br />

bevindt. Nu kunnen we over de radio kraaien<br />

dat we precies 64 kilometer van Terlet zitten.<br />

Naar buiten kijken hoeft eigenlijk niet. En toch:<br />

“Het Nederlandse Landschap is gezegend met<br />

schoonheden van allerlei aard.” (Deze fraaie<br />

volzin wist ik destijds tijdens het demonstreren<br />

van schrijfmachines, na veel oefenen, met<br />

lichtsnelheid op papier te toveren.)<br />

Nu loeren we naar de GPS. Het is trouwens nog<br />

maar 48 kilometer. Sommigen vinden zelfs een<br />

kaart overbodig. Dat was vroeger trouwens ook<br />

zo.<br />

“Een kaart heb je niet nodig. En dat is een voordeel<br />

Snoerie. Zonder kaart kun je de weg niet kwijtraken.<br />

Navigeren leer je later wel. Dus vlieg met de wind<br />

mee en als je na een tijdje de Maas ziet, steek die dan<br />

over.” Ik was klaar voor de start en zat in de PH-158,<br />

een Grunau Baby IIb, aandachtig luisterend naar de<br />

adviezen van Karl Hinkel, onze instrukteur. “Zoek, als<br />

je de Maas voorbij bent, een ruim landingsveld. Je hebt<br />

dan zeker vijftig kilometer gevlogen en op de grond ligt<br />

dan het zilveren brevet klaar.” Een hele kluif met een<br />

glijhoek van 1 op 17.<br />

Ik was vol goede moed. De week ervoor had ik duizend<br />

meter hoogtewinst behaald met de PH-58, een Grunau<br />

Baby IIa (uitvoering zonder remkleppen) tijdens een<br />

vlucht van 5 uur en 22 minuten. Twee van de drie<br />

eisen voor het zilveren brevet. En<br />

vandaag dan 50 kilometer afstand,<br />

de derde eis.<br />

Eindhoven verdween, het<br />

landschap werd prachtig. De<br />

glinsterende Maas was niet te<br />

missen en ruim twee uur later<br />

vloog ik boven een vreemd groot<br />

vliegveld, met daarop allerlei<br />

gevleugeld oorlogstuig en nog wat<br />

vredelievende zweefvliegtuigen. Ik<br />

besloot er te landen.<br />

“Guten Tag” riep ik tegen de<br />

zweefvliegers die mij kwamen<br />

verwelkomen. Ongetwijfeld bevond ik mij in Duitsland<br />

en ik wilde goed voor de dag komen. Tot mijn stomme<br />

verbazing begonnen mijn gastheren Engels te spreken.<br />

“Welcome in Gailenkurken, Royal Air Force base.” Mijn<br />

Hemel, waar was ik terechtgekomen. Die Karl ook.<br />

Had ik toch maar een kaart meegenomen. Dan had ik<br />

zeker geweten dat ik over de Maas was gevlogen en<br />

niet over het Kanaal. Waar ligt “Gailenkurken?” Een<br />

vriendelijke Duitser met Engelse snor bracht uitkomst.<br />

Later bleek het een squadron commandant te zijn. Ik<br />

was geland op Geilenkirchen, een vliegbasis van de<br />

Engelse Luchtmacht. Het welkom draaide uit op een<br />

uitbundige begroeting van een avonturier uit een ver<br />

land. Reden voor een groot feest. Ik werd een van hen.<br />

Een Tommy voor die avond. Hun toevallige uitlaatklep<br />

voor een ouderwetse party. Flessen met Engelse<br />

tradities werden aangesproken. De commandant<br />

hield een warrige toespraak over een heldendaad<br />

van die dag. Een vliegenier uit verre oorden was<br />

komen aanfladderen. Met lovende woorden en onder<br />

oorverdovende herrie<br />

werd ik gedoopt tot<br />

squadronkip. Liederen<br />

galmden door de<br />

hangar. Moppen werden<br />

verteld. De ophaalploeg<br />

verscheen. Een nieuwe<br />

reden voor nog meer bier<br />

en fratsen.<br />

Pas diep in de nacht<br />

werd het ons toegestaan<br />

de basis te verlaten. Met<br />

veel kabaal werden we onder escorte begeleid naar<br />

de uitgang van het grote vliegveld. De rest moesten<br />

we zelf maar uitzoeken. We vonden de weg terug naar<br />

onze eigen hangar. Gelukkig reed Bob.<br />

PS: luchtzak<br />

Snoerie

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!