Evaluatie congres Burgerzaken 2012 - NVVB

nvvb.nl

Evaluatie congres Burgerzaken 2012 - NVVB

Evaluatie

Congres Burgerzaken

2012

“Gewoon samen doen!”

Congres- en Studiecentrum VNG

25-05-2012


Statistieken

naam Evaluatie congres Burgerzaken 2012

Totaal uitgezonden 508

Aantal deelnemers 211 (42% van totaal)

(72% na eerste verzoek, 28% na herinnering)

Aantal niet-deelnemers 27 (5% van totaal)

Aantal geen reactie 270 (53% van totaal)

Reactiepercentage 47%

Planning

Uitnodiging verstuurd op 14-05-2012

Herinnering verstuurd op 21-05-2012

Afgesloten op 24-05-2012

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 2 van 47


Vragen

Vraag 1: Wat vond u van de voorlichting voorafgaand aan het

Congres Burgerzaken 2012?

70%

64,45%

60%

50%

40%

30%

24,64%

20%

10%

9,48%

0%

0,00%

1,42%

zeer slecht zeer goed

Gemiddeld: 3,8 (cijfer: 7,6)

Commentaar

- bevestigingsbrief te laat gekregen

- Duidelijk.

- Het secretariaat heeft mij opgegeven en dat is niet geheel goed gegaan. Waar dat aan

lag weet ik niet.

- Hoe de structuur was van de parallel sessies was niet geheel duidelijk. Dat dat je op 1

dag nog meer sessie kon bijwonen.

- Iets meer tekst en uitleg over de verschillende parallelsessies.

- Ik had mijn vrij laat aangemeld, maar heb heel snel alle benodigde informatie

ontvangen.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 3 van 47


Vraag 2: Wat vond u van het totale inhoudelijke programma?

70%

60%

59,05%

50%

40%

30%

30,48%

20%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

5,24%

5,24%

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Commentaar

- 1 workshopronde op de eerste dag vond ik te weinig

- 1e dag in teressanter dan 2e dag

- deel vd lezingen gewoon een commercieel praatje - dat verwacht ik wel op een gratis

congres maar niet hier.

- Deze keer waren erg veel onderdelen zeer leerzaam. Vooral p-sessie 1 was erg goed.

- Eerste dag van het programma vond ik minder interessant als de tweede dag.

- Er werd erg veel met stellingen gewerkt, ook in de workshops

- Graag volgend jaar weer gelegenheid om 2 parallelsessies te bezoeken.

- Het programma De BZ-modules als onderdeel van de nieuwe BRP vond ik slecht, m.n.

het gedeelte Gemboxx. Niet vernieuwend!!

- Het was een levendig congres

- ik ben 1 dag geweest, over de tweede dag geen oordeel

- Ik dacht meer info te krijgen i.p.v. rond stellingen wat losse/persoonlijke ideeën te horen

- Ik vond het erg positief dat de zaal actief werd betrokken bij het programma.

- Ik zou het prettig hebben gevonden als ik meerdere deelsessies had kunnen bezoeken.

Er waren meer sessies voor mij interessant

- inhoud minder dan vorige jaren

- Jammer dat er zo weinig parallel sessies waren

- kon niet concreet met voorbeelden naar huis

- liever op de 1e dag 2 workshops gehad

- meer sessies aanbieden op 1 dag, gezien reisafstand en het programma was dit mager

- niet veel nieuws gehoord

- Pas niet aan voor de Caribische landen op dit moment

- Slecht programma; geen rode lijn; slechte presentaties; geen kern boodschap

- Te algemeen

- Vond het programma erg matig. Leuke opzet met de stellingen, maar mis een deel

vakinhoudelijke inbreng met mogelijkheid tot discussie en evt. oplossingen die

gemeenten worden aangereikt.

- vooral de workshops

- Was wel erg wisselend per onderwer. Maar over het algemeen inspirerend,.

- Weinig vernieuwend en geringe diepgang

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 4 van 47


Vraag 3: Op welke dagen hebt u het congres bezocht?

70%

64,45%

60%

50%

40%

30%

28,44%

20%

10%

7,11%

0%

Alleen op 9 mei Alleen op 10 mei Op beide dagen

Indien alleen 9 of 10 mei, wat is de reden?

- 1 dag is genoeg

- 1 dag is wat mij betreft voldoende.

- 10 mei veel afspraken op werk

- 10 mei was er te weinig bezetting op onze afdeling Burgerzaken

- 9 mei andere afspraken

- Afgewisseld met de andere communicatieadviseur van onze organisatie.

- afspraken

- Beleid van het bedrijf

- Bezetting, kostenplaatje en de 1e dag voor mij het interessants is.

- bezuiniging

- Bezuinigingen vanuit gemeente

- bezuinigingsmaatregel gemeente

- crisis

- eigen beschikbaarheid

- financieel

- financiele

- Financiele redenen.

- geen tijd om twee dagen te gaan

- had mij ook aangemedl voor de 10e, drukte en het programma-zelf maakte dat ik 10

mei vroeg vertrokken ben

- Het congres wordt altijd verdeeld onder een paar collega's: 2 op dag 1 en 2 andere op

dag 2

- Het programma vond ik niet interessant genoeg voor 2 volle dagen.

- Het programma voor de tweede dag sprak niet aan

- I.o.v. leiding niet interessant genoeg voor onze afdeling.

- Ik vind 1 dag meer dan genoeg.

- Ik vond 1 dag voldoende

- Ik was erg geïnteresseerd in de ontwikkelingen van de leveranciers ivm de mGBA,

hiervoor heb ik in 1 dag de gewenste informatie ontvangen

- Interessanter programma en dag later geen tijd.

- Intern beleid tav congresbezoek.

- Is genoeg.

- Is voor vooral een netwerk event, als zelfstandige ontmoet ik daar de markt.

- kosten

- kosten

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 5 van 47


- Kosten en tijd

- Kosten.

- kostenbesparing en 2de dag altijd minder interessant en stands breken al ruim van

tevoren op

- Kostenoverweging en programma.

- meerdere collega's willen en gemeente moet bezuinigen

- mei(school)vakantie

- Mijn collega wilde ook graag een dag meemaken.

- Mijn intresse ging alleen uit naar de beurs aangezien ik

informatievoorziening/gegevensbeheer doe. Voor inhoudelijke zaken omtrent

burgerzaken is een collega van burgerzaken geweest.

- mocht alleen 1e dag van leidinggevende, omdat de 2e niet interessant genoeg was.

- niet voldoende bezetting om beide dagen te gaan

- Programma op 10 mei had geen inhoud; en uit kostenoverweging niet bijgewoond

- Teveel werkzaamheden om ook op 10 mei te blijven

- tijdgebrek

- Tijdgebrek

- Twee dagen geeft een te grote belasting op mijn beschikbare tijd.

- twee dagen was niet te combineren met zakelijke en privé agenda.

- Verhindering op 10 mei

- verplichte interne training op 9 mei

- Volgende dag werken.

- wegens werkzaamheden op kantoor

Vraag 4: Wat vond u van de beurs die u op diverse momenten

tijdens het congres kon bezoeken?

70%

60%

60,48%

50%

40%

30%

25,24%

20%

10%

0%

0,00%

3,33%

10,95%

zeer slecht zeer goed

Gemiddeld: 3,8 (cijfer: 7,6)

Commentaar

- De beurs heeft veel nadruk op informatiebeleid en digitalisering. Inhoudelijkheid vond

ik wat ondervertegenwoordigd.

- De opstelling was deze keer niet zo overzichtelijk als andere keren.

- de opzet was prima; persoonlijk heb ik het niet op dergelijke beursen. Als je specifieke

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 6 van 47


informatei over bepaalde producten zoekt zijn er ook andere wegen.

- Dit jaar erg ''minimaal''.

- Gelet op naderend pesioen geen inhoudelijke vragen gesteld

- Het was wel erg warm op de beursvloer.

- ik miste bekende stands BMC?????

- Ik vond de deelnemende stands niet zo heel enthousiast.

- is het een idee om deze beursmensen zich te laten profileren zoals bijv nu ook door

de leveranciers mGBA gedaan is.

- Klein opgezet

- Minder als andere jaren. Ook minder tijd voor beursbezoek

- Prettig om leveranciers te kunnen spreken. Ook de demo´s geven een goede indruk

wat de mogelijkheden zijn.

- Qua logistiek en opbouw van de beurs kan er nog wel wat verbeteren. Standjes in de

gang vind ik niet zo gelukkig. Zeker niet nabij de ingang van de beursvloer en nabij

een koffiepunt.

- Ruim de tijd om met de diverse partijen te praten (v.b. King)

- Standhouders waren wel slecht te verstaan door het rumour (ontkom je misschien niet

aan)

- veel diversiteit

- Veel van hetzelfde

- Weinig vernieuwend.

- wel erg klein

- Zelfde deelnemers grotendeels als de afgelopen jaren. Hoe nuttig het is, hangt erg af

van wat er op het moment binnen de afdeling speelt.

Vraag 5: Had u voldoende gelegenheid om stands te bezoeken

tijdens de ontvangst en de pauzes?

60%

53,33%

50%

40%

30%

25,71%

20%

13,81%

10%

6,67%

0,48%

0%

veel te weinig tijd

Gemiddeld: 4,0 (cijfer:8,0)

meer dan genoeg tijd

Commentaar

- Als je beide dagen aanwezig bent is hier inderdaad meer dan genoeg tijd voor

- Heb sessies overgeslagen tbv standbezoek en ontmoeten collega's

- ik heb de stands ook tijdens bepaalde lezingen bezocht

- Juist buiten de ontvangst en de pauzes heb ik goed mijn ding kunnen doen op de

beurs

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 7 van 47


- netwerken vreet tijd

- pauzes te kort om een bakkie koffie te drinken, collega's te ontmoeten en stands te

bezoeken. Merkte dat ik erg gehaast was.

- Soms druk bij de standhouders.

- Tijd voor het bezoeken van de stands was zoals altijd te kort

- Vaak wel nodig om een plenaire sessie over te slaan, om dan beurs te bezoeken

- Veel tijd!

- Vol programma, dus snel langs de stands.

- Wij waren later aanwezig ivm file en hebben niet alle stands kunnen bezoeken,

daarvoor waren de pauzes te kort.

- Zie hiervoor

Vraag 6: Wat vond u van de volgende plenaire onderdelen op

woensdag 9 mei?

Commentaar

- 1e dag te formeel, miste interactie

- Achter stand gestaan en geen plenaire delen gevolgd

- Alle personen spraken op een manier dat je aandacht niet verslapte. Niet alle onderwerpen

zijn voor iedereen volledig van toepassing/toepasbaar maar de sprekers waren wel

bevlogen waardoor het wel interessant bleef.

- Door File heb ik de ochtendsessie moeten missen.

- Door treinongeluk hadden wij enorme vertraging en doordat er ook geen shuttle meer

reed, waren we erg laat gearriveerd.

- echt een goede dagvoorzitter, maakte de dag erg levendig en interactief ( zijn verdienste)

- Frenk deed het erg goed maar de zaal er verplicht bij betrekken vindik persoonlijk altijd

erg irritant

- Frenk van der linden als dagvoorzitter was een zeer goede keuze. Hij is prima in staat om

de congresbezoekers te betrekken bij de onderwerpen die op het programma stonden.

- helaas niet veel toegevoegde waarde

- Het betreurt mij zeer dat de minister niets heeft gezegd over de brief van 27 april en de

extra maatregelen om de aanvragen van reisdocumenten te sturen.

- Het programma werd gedragen door Frenk en niet door de inhoud

- Ik ben blij met de nieuwe dagvoorzitter en de interactie tussen sprekers, dagvoorzitter en

publiek. Door de hoeveelheid sprekers mis je wel een beetje diepgang.

- Ik ben niet aanwezig geweest op 9 mei.

- ik heb de stand bemand en dus maar beperkt in zaal geweest

- Interview met Tissen e.a. was met name slecht doordat dame en heren absoluut

onbegrijpelijke stelligen over voetlicht probeerden te brengen.

- interviews geven dynamiek, maar beperken ook de inhoud (het moet snel en snedig gaan,

waardoor inhoudelijke nuance durft verloren te gaan)

- middag niet bijgewoond

- Minister Spies was duidelijk niet zo erg op de hoogte van de problematiek rond

Burgerzaken. Komtnaar de vakgroep een beetje ongeinteresseerd over. De leden hoeft

echt niet verteld te worden wat de problematiek is.

- Niet aanwezig geweest bij de opengelaten onderdelen

- niet aanwezig op woensdag 9 mei

- Niet gevolgd, zie eerder commentaar

- Niet naar alle onderdelen geweest, misschien nog een bal toevoegen: geen mening. Op

zich vond ik het erg slecht dat er continue stellingen werden geopperd, waar dan weer op

gestemd moest worden en waarop Frenk van der Linden dan weer de zaal indook.

- niet van toepassing

- ondertekening convenant is vooral een show voor de buhne

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 8 van 47


- rest gemist

- Slechte sprekers; geen beeldmateriaal en geen kernboodschap; onsamenhangend

- Tof (in Enschede inmiddels omgedoopt tot Sof...) hield een verborgen oratio pro domo om

zijn product te promoten. Hij deed dat in de versie ''A'', alles is leuk en aardig en ik kannen

en kruiken terwijl hij inmiddels in andere gremia en op andere podia inmiddles (ook) versie

''B''verkondigt, nl. dat er links en rechts wat lijken in de kast zijn aangetroffen. Inmiddels

vermoeden wij in Enschede een massagraf! jammer, dat hij (bewust? ) het veld meteen

ruimde, anders had ik hem daarover zeker aan de tand gevoeld.

- was bij convenant niet aanwezig

- Was niet aanwezig op 9 mei

Vraag 6.1: Frénk van der Linden, dagvoorzitter en interviewer

60%

53,03%

50%

40%

34,85%

30%

20%

10%

11,11%

0%

0,00% 1,01%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,4 (cijfer: 8,8)

Vraag 6.2: opening door Liesbeth Spies, minister van BZK

50%

45%

44,15%

40%

37,23%

35%

30%

25%

20%

15%

15,96%

10%

5%

0%

1,06%

zeer slecht

1,60%

zeer goed

Gemiddeld: 3,2 (cijfer: 6,4)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 9 van 47


Vraag 6.3: interview met Tof Thissen, directeur KING

70%

60%

58,20%

50%

40%

30%

31,22%

20%

10%

8,99%

0%

1,06%

0,53%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,2 (cijfer: 6,4)

Vraag 6.4: interview met Cees Meesters, voorzitter NVVB

60%

53,19%

50%

40%

36,17%

30%

20%

10%

0%

1,06%

3,19%

6,38%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 10 van 47


Vraag 6.5: Martijn Aslander, verkenner in de netwerk en

informatiesamenleving

50%

45%

43,39%

40%

35%

35,45%

30%

25%

20%

19,05%

15%

10%

5%

0%

1,06% 1,06%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,1 (cijfer: 8,2)

Vraag 6.6: convenant tussen NVVB en VNG met Ralph Pans, directeur

VNG en Cees Meesters, voorzitter NVVB

70%

60%

59,09%

50%

40%

30%

23,30%

20%

14,20%

10%

0%

3,41%

zeer slecht

0,00%

zeer goed

Gemiddeld: 3,0 (cijfer: 6,0)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 11 van 47


Vraag 6.7: interview met Jan Fraanje, gemeentesecretaris Boxtel

60%

57,14%

50%

40%

30%

25,93%

20%

13,76%

10%

0%

2,12%

zeer slecht

1,06%

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 6.8: interview met Rianne Donders, burgemeester Geldrop-Mierlo

60%

52,38%

50%

40%

30%

29,10%

20%

16,93%

10%

0%

1,59%

zeer slecht

0,00%

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 7: Wat vond u van de plenaire onderdelen op donderdag 10

mei?

Commentaar

- 2e dag leuk interessant en vooral actief

- Armand Schreurs was een topper.

- Ben ik niet aanwezig geweest

- De dagvoorzitter betrok iedereen er echt bij. De onderwerpen boeiden me echter niet

zo. Armand Schreurs is geweldig! Helaas door files zijn eerdere optreden gemist.

- De dagvoorzitter en de poppenspeler brachten de nodige verluchting en dat is wel een

anders geweest. Helaas ging dit wel eens ten koste van de inhoud omdat meer de

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 12 van 47


nadruk kwam te liggen op de gedragingen en manier van argumenturen van zowel

sprekers als publiek. Soms werden we iets teveel afgeleid van de inhoud doordat alles

grappig werd gemaakt.

- De discussies kwamen niet echt op gang en kwamen toch al veel overeen met de

inleiding van beiden.

- de inleiding door Corien Prins vond ik lastig te volgen en vooral mijn mening er over te

geven

- de jaarprijs werd er een beetje tussendoor gepropt en het had verder nergens wat mee

te maken

- de onderwerpen van mevr. Prins en de heer Zuurmond waren erg moeilijk

- De poppenspeler was fantastisch !

- Deze dag was ik niet aanwezig

- Fantastische poppenspeler!!!!

- Geen mening, die dag was ik niet aanwezig

- Het stemmen op stellingen kwam wat rommelig over

- Idem

- In één woord: G E W E L D I G !!

- Kan er een alternatieve variant worden bedacht voor de jaarvergadering van de NVvB?

In deze hedendaagse tijd moet dat toch ook wat moderner kunnen. Je merkt ook dat de

zaal grotendeels leeg loopt. Dat lijkt me niet de bedoeling

- Nvt

- nvt; 10 mei het programma niet meer bijgewoond

- plenaire onderdelen niet bezocht

- Stellingen te voorspelbaar qua uitkomst, jammer.

- super poppenspeler,

- Terugblik congresonderdelen door Armand Schreurs was erg leuk. Bijzonder dat hij zo

goed in staat was om met een komische inslag de behandelde onderwerpen /

uitspraken nog eens de revue te laten passeren. Dus een uitstekende keuze!

- Was er alleen woensdag 9 mei

- weinig vernieuwende zaken.

Vraag 7.1: Frénk van der Linden, dagvoorzitter

60%

53,29%

50%

40%

35,53%

30%

20%

10%

9,21%

0%

0,00%

zeer slecht

1,97%

zeer goed

Gemiddeld: 4,4 (cijfer: 8,8)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 13 van 47


Vraag 7.2: opening door Armand Schreurs, poppenspeler, met terugblik

op dag 1

90%

80%

85,52%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

5,52%

8,97%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,8 (cijfer: 9,6)

Vraag 7.3: inleiding door Corien Prins, hoogleraar aan de KUB, over

iOverheid

60%

50%

54,42%

40%

30%

23,81%

20%

10%

0%

0,68%

zeer slecht

7,48%

13,61%

zeer goed

Gemiddeld: 3,7 (cijfer: 7,4)

Vraag 7.4: inleiding door Arre Zuurmond, over een andere kijk op de BRP

60%

50%

50,68%

40%

37,67%

30%

20%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

5,48%

6,16%

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 14 van 47


Vraag 7.5: discussie o.l.v. de dagvoorzitter met Corien Prins

50%

43,54%

45%

40%

38,10%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

6,80%

5%

0,68%

0%

zeer slecht

10,88%

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Vraag 7.6: discussie o.l.v. de dagvoorzitter met Arre Zuurmond

50%

45%

40%

42,18%

44,22%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

7,48%

6,12%

5%

0,00%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Vraag 7.7: de uitreiking van de Jaarprijs 2012

60%

54,93%

50%

40%

30%

31,69%

20%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

10,56%

2,82%

zeer goed

Gemiddeld: 3,3 (cijfer: 6,6)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 15 van 47


Vraag 7.8: afsluiting door Armand Schreurs, poppenspeler, met een

terugblik op dag 2

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

84,25%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

4,79%

10,96%

zeer goed

Gemiddeld: 4,8 (cijfer: 9,6)

Vraag 8: Wat vond u van de inzet van SMS-voting tijdens het

interview op 9 mei en tijdens de discussie op 10 mei?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2,00%

zeer slecht

Gemiddeld: 3,7 (cijfer: 7,4)

9,00%

26,00%

44,50%

18,50%

zeer goed

Commentaar

- aantal mensen die meededen met stemming viel tegen. Eigenlijk moet iedereen

gewoon meedoen

- Droeg niks bij

- Er waren toch maar heel weining mensen die hier aan meededen.

- er werd al gestemd, voordat dit vrijgegeven werd

- erg interactief. Goed bedacht!!

- Erg leuk, jammer dat er niet meer gebruik van werd genaakt.

- Geeft toch een mooie aanleiding voor de dagvoorzitter om de zaal te betrekken in het

onderwerp. Misschien is het wel verstandig om de stellingen wat korter to the point te

formuleren. Ze waren nu in het algemeen eigenlijk te lang.

- gemist

- Gezien alle ontwikkelingen op Burgerzaken gebied, past dit in het plaatje van

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 16 van 47


modernisering en digitalisering.

- goede interactie tussen publiek en sprekers, vooral mee doorgaan

- Helaas niet voor iedereen te gebruiken

- Het houdt je bij de les.

- Het idee is erg leuk, maar ik had weinig bereik en laden duurde vaak te lang zodat ik

telkens net niet op tijd was. Daarnaast was er wel de mogelijkheid om op een w-fi

netwerk in te loggen, maar daar moest voor betaald worden?!

- Het idee was erg leuk, alleen was de tijd om te reageren was te krap. Er werden

tijdens het moment van stemmen stellingen uitgediept.

- Ik heb zelf niet meegedaan maar kon zien dat het goed verliep

- Ik vond het geen toegevoegde waarde hebben, jammer, hier had meer mee gedaan

kunnen worden mijns inziens

- Kwam 9 mei niet goed uit de verf, ook slechte wifi!!

- Leuk hoe er op de nieuwe media wordt geanticieerd,

- leuk om de nieuwe media in te schakelen

- Leuk principe. Tegenvallende deelname. Met soms als excuus. Ik heb niet gestemd,

heb niet zo'n moderne telefoon. Een sms kun je altijd versturen.

- leuke aanvulling interactief.

- Leuke manier om interactie tussen het publiek en de sprekers te organiseren. Zeker

voor herhaling vatbaar!

- Liever met opstaan/ gaan zitten keuze kenbaar maken.

- mager, geeft geen goed beeld . niet iedereen heeft hieraan meegedaan

- moeizaam

- niet bezocht

- Niet gevolgd, zie eerder commentaar

- Niet iedereen deed mee, jammer.

- Nog even wennen, maar goed idee.

- Op zich goed maar doe dat niet beide dagen. Je zag op de 2e dag ook de deelname

aan de voting sterk teruglopen!

- Stellingen waren niet allemaal duidelijk.

- Te veel stellingen trapten open deuren in m.a.w. je kan er niet tegen zijn.

- Vroeger had je gewoon een kastje bij congressen, dat werkt veel beter. Nu stemde er

1/7 van alle deelnemers.

- wel aardig, worden deelnemers toch iets meer bij materie betrokken

- Werkte vaak niet omdat er slecht bereik was met mijn IPhone

- Zelf niet meegegaan: leuke gadget!

- Zulke acties van te voren aankondigen.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 17 van 47


Vraag 9: Hoe waardeerde u parallelsessie 1. 'Modernisering GBA'?

Commentaar

- Alleen eerste deel gevolgd

- Duidelijk top-down, wist zich geen raad met mijn simpele vraag over '' Wat zijn eigenlijk

de nadelen?''

- Er was weinig nieuwe informatie. De discussie kon niet gevoerd worden omdat er te

weinig tijd voor discussie/vragen was ingepland.

- Heb erg veel gehad aan deze sessie.

- jammer dat je maar 1 sessie kon volgen per dag

- Je hoort zoveel op zo'n congres. Ik zou zo graag een samenvatting willen ontvangen of

opzoeken!

- laat die dicussieleiders maar gewoon weg

- n.v.t.

- Net als vorige jaren stond de airco niet aan. Het was te warm.

- niet aanwezig geweest

- niet bezocht

- Niet bezocht i.v.m. functie bij parallelsessie 9.

- niet bijgewoond

- Niet gevolgd, zie eerder commentaar

- niet geweest

- Presentatie van Idius Felix was dezelfde als tijdens VIAG-regiobijeenkomst in Etten-Leur

- Slechte presentatie van Bart-Jan Hindriks door veel uh in zijn gesprekken, raakte de

draad daardoor kwijt.

Vraag 9.1: Inhoud

45%

42,86%

40%

37,50%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

8,93%

10,71%

5%

0%

0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 18 van 47


Vraag 9.2: Bart-Jan Hindriks

45%

40%

35%

40,68%

35,59%

30%

25%

20%

15%

11,86%

10%

5%

5,08%

6,78%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,3 (cijfer: 6,6)

Vraag 9.3: discussieleider: Guido Camps

60%

55,17%

50%

40%

30%

31,03%

20%

10%

0%

1,72%

zeer slecht

3,45%

8,62%

zeer goed

Gemiddeld: 3,4 (cijfer: 6,8)

Vraag 9.4: Idius Felix

50%

45%

43,86%

40%

35%

30%

31,58%

25%

20%

21,05%

15%

10%

5%

0%

0,00%

zeer slecht

3,51%

zeer goed

Gemiddeld: 3,8 (cijfer: 7,6)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 19 van 47


Vraag 10: Hoe waardeerde u parallelsessie 2. 'ID Management en

eNIK'?

Commentaar

- ik had een totaal andere inhoud verwacht. Dat kan natuurlijk ook aan mij liggen.

- Was niet helemaal wat ik verwachtte. Ik hoopte meer op wanneer komt de eNIK, hoe

ziet die eruit, wat kun je ermee, wat zijn de voordelen voor de burger etc. Uiteindelijk

ging het voornamelijk over wie 'm moet maken en wat het bedrijfsleven eraan kan

hebben.

Vraag 10.1: Inhoud

70%

60%

60,00%

50%

40%

30%

30,00%

20%

10%

0%

5,00%

zeer slecht

0,00%

5,00%

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Vraag 10.2: Jaap Kuipers

60%

55,56%

50%

40%

38,89%

30%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

5,56%

zeer goed

Gemiddeld: 3,7 (cijfer: 7,4)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 20 van 47


Vraag 10.3: Guus Bronkhorst

60%

50%

50,00%

40%

30%

33,33%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

16,67%

zeer goed

Gemiddeld: 3,8 (cijfer: 7,6)

Vraag 10.4: discussieleider: Ilona Eichhorn

70%

60%

63,16%

50%

40%

30%

26,32%

20%

10%

0%

5,26%

0,00%

5,26%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Vraag 11: Hoe waardeerde u parallelsessie 3. 'Nieuwe media, kans

voor dienstverlening en interactie'?

Commentaar

- boek reeds gezlen; bood inhoudelijk geen verdieping. door opzet die wel speels was, ook

niet veel niewus gehoord

- De opzet met een spel (hoedje op, hoedje af) was zeer slecht voorbereid, zo leek het.

Daarnaast was er telkens een soort van feedback op de vragen met aanvullende

informatie, maar ik heb weinig van opgestoken. Een gemiste kans dus voor deze

jongens.

- Geen mening, niet bezocht

- heel verfrissend

- Jammer dat ik hier tijd aan gespendeerd heb. Voor deze manier van presenteren was èn

geen enkele inhoudelijke kennis noodzakelijk èn was uitvoering erg amateuristisch

- Leuke sessie met ''petje op, petje af'' spel. Wat miste was de inspiratie en voorbeelden

van andere gemeenten en uit het besdrijfsleven waar we op kunnen voortborduren. Ik

heb de indruk dat veel gemeenten het zelfde wiel aan het uitvinden zijn op dit moment en

had gehoopt tijdens deze sessie meer te kunnen delen.

- praatte veel te snel, bijna niet te volgen

- Presentatie was leuk met de ''petje op-petje af'' constructie.

- te ver van mijn bed show, niet goed afgestemd met kennis publiek.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 21 van 47


Vraag 11.1: Inhoud

35%

33,33%

30%

25%

20%

15%

14,81%

20,37%

25,93%

10%

5%

0%

zeer slecht

5,56%

zeer goed

Gemiddeld: 2,9 (cijfer: 5,8)

Vraag 11.2: Ewoud de Voogd

45%

40%

40,38%

35%

30%

25%

20%

15%

23,08%

25,00%

10%

5%

0%

5,77%

zeer slecht

5,77%

zeer goed

Gemiddeld: 3,0 (cijfer: 6,0)

Vraag 11.3: Matthijs Wijga

45%

40%

40,38%

35%

30%

25%

20%

15%

23,08%

28,85%

10%

5%

0%

5,77%

zeer slecht

1,92%

zeer goed

Gemiddeld: 3,0 (cijfer: 6,0)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 22 van 47


Vraag 12: Hoe waardeerde u parallelsessie 4. 'INDRUK'?

Commentaar

- Deels bijgewoond

- Geen mening, niet bezocht

- Het staan vond ik geen goed idee

- n.v.t.

- Niet echt boeiend, weinig interactie en lang staan.

- Niet echt iets nieuws gehoord.

- Rommelig, te weinig tijd om echt dieper op zaken door te gaan, weer stellingen en aan het

eind van het congres was de ''spirit'' er een beetje uit.

- Van de jonge honden had ik meer verwacht! Niet iets nieuws of een andere kijk op zaken.

- Viel me zwaar tegen. Had een veel sprankelender en moderenere sessie verwacht dan dit.

- Weinig wijzer geworden en het geluid deed het niet, wat de filmpjes niet tot zijn recht

kwamen

Vraag 12.1: Inhoud

40%

35%

30%

25%

31,03%

34,48%

24,14%

20%

15%

10%

5%

0%

3,45%

zeer slecht

6,90%

zeer goed

Gemiddeld: 3,0 (cijfer: 6,0)

Vraag 12.2: Niels Bergervoet

45%

40%

39,29%

35%

30%

28,57%

25%

20%

21,43%

15%

10%

5%

3,57%

7,14%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 23 van 47


Vraag 12.3: Mark Jenniskens

40%

35%

30%

24,14%

25%

20%

15%

34,48%

31,03%

10%

5%

0%

3,45%

zeer slecht

6,90%

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 12.4: Vivian Pouw

40%

37,50%

35%

30%

25%

20%

15%

25,00%

29,17%

10%

5%

0%

4,17%

zeer slecht

4,17%

zeer goed

Gemiddeld: 3,0 (cijfer: 6,0)

Vraag 12.5: discussieleider: Aldrik Dijkstra

45%

41,38%

40%

35%

30%

25%

20%

17,24%

15%

10%

5%

3,45%

0%

zeer slecht

Gemiddeld: 3,2 (cijfer: 6,4)

27,59%

10,34%

zeer goed

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 24 van 47


Vraag 12.6: Gerard Asselman

45%

40%

38,46%

35%

30%

25%

20%

15%

23,08%

30,77%

10%

5%

0%

3,85%

zeer slecht

3,85%

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 13: Hoe waardeerde u parallelsessie 5. 'Empowerment van

burgers in administratie van basisgegevens'?

Commentaar

- Geen mening, niet bezocht

- Had wel wat meer uit mogen komen wat mij betreft. Discussie was wat tam, en een echte

conclusie is ook niet getrokken

- niet interessant, wordt liever inhoudelijk goed geïnformeerd over de materie, geen

belangstelling voor (alleen) een discussie, ben halverwege vertrokken.

- Voegde niks toe; geen inhoud

Vraag 13.1: Inhoud

60%

50%

50,00%

40%

30%

30,00%

20%

10%

10,00%

10,00%

0%

0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,4 (cijfer: 6,8)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 25 van 47


Vraag 13.2: Eric Loe

60%

50%

52,94%

40%

30%

20%

17,65%

23,53%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

5,88%

zeer goed

Gemiddeld: 3,2 (cijfer: 6,4)

Vraag 13.3: Henk Duinkerken

60%

50%

52,94%

40%

30%

29,41%

20%

17,65%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

0,00%

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 13.4: discussieleider: Lucien de Bruin

50%

47,37%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10,53%

10%

5%

0,00%

0%

zeer slecht

Gemiddeld: 3,3 (cijfer: 6,6)

42,11%

0,00%

zeer goed

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 26 van 47


Vraag 14: Hoe waardeerde u parallelsessie 6. 'INUP'?

Vraag 14.1: Inhoud

60%

54,55%

50%

40%

30%

27,27%

20%

18,18%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,1 (cijfer: 8,2)

Vraag 14.2: Ted Dicks

70%

63,64%

60%

50%

40%

30%

27,27%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

9,09%

zeer goed

Gemiddeld: 4,2 (cijfer: 8,4)

Vraag 14.3: discussieleider: Ilona Eichhorn

60%

54,55%

50%

40%

30%

27,27%

20%

18,18%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,1 (cijfer: 8,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 27 van 47


Vraag 15: Hoe waardeerde u parallelsessie 7. 'Hostmanship in de

publieke sector'?

Commentaar

- de groep wilde een amder kant op dan de de presenatator en de discussieleider,

daardoor werd het een rommelig geheel. Peter K was erg theoretisch en lang van stof en

had weinig oog voor de praktijk De beloofde discussie kwam er eigenlijk niet of

nauwelijks. Helaas, een verloren kans

- Dhr Schut kon het niet helemaal in goede banen leiden. Werdt rommelerig.

- Discussieleider liet zich erg gemakkelijk leiden door de mening van een enkele

deelnemer i.p.v. de aangekondigde handelswijze te hanteren. Aparte, wat ongelukkige

opstelling van de stoelen tijdens presentatie, was daardoor overbodig geworden.

- discussieleider wilde interactief, dat iedereen ging staan voor zijn mening en ging

bewegen, daar hadden de deelnemers geen zin in. Hij luisterde wel naar de deelnemers

maar het ging niet van harte van zijn kant. en hij zat heel de tijd op de tijd te letten, terwijl

iedereen de presentatie echt super interessant vond! En duidelijk daar wat meer van

wilde horen, ipv weer een discussie over stellingen...

- Geen mening, niet bezocht

- Ik had verwacht meer te weten te komen over hoe we dingen in de gemeente kunnen

verbeteren. Het ging echter meer over hoe de situatie nu is.

- Inleider stond niet open voor commentaar. Had een theoretisch monoloog.

- Onderzoeksgegevens die werden gepresenteerd gaven cijfers weer van grote

gemeenten. Interessant zou zijn geweest als minimaal ook middelgrote gemeenten van

het onderzoek deel hadden uitgemaakt.

- Te weinig inhoud, praktische voorbeelden werden gemist. Geef handreikingen hoe je dit

verder kan geven

- Veel te veel tijdsverlies door opzet van de discussie. Weinig mogelijkheden voor

discussie die spontaan ontstond.

Vraag 15.1: Inhoud

50%

45%

44,00%

40%

35%

32,00%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

4,00%

zeer slecht

12,00%

8,00%

zeer goed

Gemiddeld: 3,4 (cijfer: 6,8)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 28 van 47


Vraag 15.2: Peter Kanne

45%

40%

35%

30%

25%

20%

42,31%

34,62%

15%

10%

5%

3,85%

7,69%

11,54%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,4 (cijfer: 6,8)

Vraag 15.3: discussieleider: Daniel Schut

50%

46,15%

45%

40%

35%

30%

26,92%

25%

19,23%

20%

15%

10%

5%

0%

zeer slecht

Gemiddeld: 2,2 (cijfer: 4,4)

7,69%

0,00%

zeer goed

Vraag 16: Hoe waardeerde u parallelsessie 8. 'BZ-modules als

onderdeel van de nieuwe BRP'?

Commentaar

- commercieel praatje, zitten we niet op te wachten op het congres! Nieuwe informatie dat

willen we!

- de module van Pink hadden wij al gezien

- Geen mening, niet bezocht

- Had hier veel meer van verwacht, iedereen was onder de maat.

- Had hiervan meer verwacht

- Heb de BZ-modules gezien op de ICT-beurs. Ben bijzonder gecharmeerd van de Pink

modules.

- Het bleek een verkoopdemonstratie te zijn. Hier had ik niet op gerekend. Had meer

inhoud verwacht.

- Het verhaal van Mat Keijers had ik al bij de stand gehoord. Ik dacht dat meerdere

leveranciers aan zouden geven hoe ver zij waren met de ontwikkeling van de BZmodules.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 29 van 47


- Het was een verkooppraatje en niet inhoudelijk BZ-modules of hioever zijn wij met zijn

allen.

- Ik vond de presentatie van de heer Miedema buitengewoon slecht.

- Ik vond deze sessie zeer slecht. Ik had hier heel iets anders van verwacht n.l. het tonen

van de werking van minimaal een module van het begin tot het einde. Van b.v. aangifte

tot verwerking in de BRP. Hetgeen geboden werd was echter minimaal. Mat Keijers ging

nog, maar die Swier Jan Miedema. Hij noemde zich zelf gekke Henkie. Dat vind ik zelf

nog zacht uitgedrukt. De aanwezigen voelden zich, in hetgeen hij vertelde, niet serieus

genomen. Ik heb dan ook uit protest halverwege de zaal verlaten. Het was gewoon

beschamend.

- Met name Gemboxx vond ik slecht, niet vernieuwend en had geen voorbeelden. Alleen in

aparte sessie.

- Slechte voorbereiding, geen inhoud, ging niet over BZ-modules. Pink wel goede

voorbereiding en inhoud

- Swier Jan Miedema bevlogen maar niet realistisch.

- tenen krommend, met name Gemboxx

- Veel te veel gericht op de bouw van hun systemen. Ik had gedacht algemene informatie

te krijgen over de modules. Viel tegen

- Verkooppraatje tussen 2 leveranciers.

- Verwachting om stand van zaken te horen. Was een ordinair verkooppraatje van Pink en

Gemboxx. Vragen niet naar behoren beantwoord. Echt een tegenvaller!

- Was meer een verkooppraatje dan een infobijeenkomst

- Wat een vreemde 'presentatie' van Swier Jan, hij kwam gefrustreerd over, bij vlagen boos

en ook teleurgesteld, de bezoekers kregen hier een naar gevoel van! Overall gezien sloot

deze sessie niet aan op mijn verwachtingen, ik verwachtte meer informatie over de

ontwikkelingen in het bouwen van de burgerzakenmodules van alle

leveranciers/aanbieders, maar kreeg een verkoop-rally tussen Pink en Gemboxx

(vervelend en jammer van de tijd)

- weinig inhoud meer verkooppraatje

Vraag 16.1: Inhoud

45%

40%

39,68%

35%

30%

28,57%

25%

20%

15%

10%

15,87%

14,29%

5%

0%

zeer slecht

1,59%

zeer goed

Gemiddeld: 2,6 (cijfer: 5,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 30 van 47


Vraag 16.2: Mat Keijers

45%

40%

38,24%

35%

30%

30,88%

25%

20%

15%

10%

5%

8,82%

16,18%

5,88%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,1 (cijfer: 6,2)

Vraag 16.3: Swier Jan Miedema

45%

40%

38,24%

35%

30%

25%

20%

15%

27,94%

25,00%

10%

5%

5,88%

2,94%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 2,1 (cijfer: 4,2)

Vraag 16.4: discussieleider: Rick van der Kleij

45%

40%

38,81%

35%

30%

26,87%

25%

20%

15%

17,91%

13,43%

10%

5%

2,99%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 2,6 (cijfer: 5,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 31 van 47


Vraag 17: Hoe waardeerde u parallelsessie 9. 'Werken aan kwaliteit

moet je gewoon samen doen'?

Commentaar

- Het nieuwe programma zelfevaluatie werd getoond (was ook op de beursvloer getoond).

Vragen over de controle van gegevens ontleend aan brondocumenten konden niet goed

beantwoord worden. Hierdoor komt de titel van de sessie niet overeen met de inhoud.

- Ik vind die discussieleiders gewoon te gemaakt. Ze doen het precies volgens het boekje,

er zit geen spontane actie meer in! ze zijn te goed opgeleid wat betreft het boekje.

samenvatten, knikken bij het luisteren, op de tijd letten. het werd de tweede dag gewoon

vervelend. Deze sessie had ik de eerste dag, maar zag de tweede dag weer hetzelfde

terugkomen bij de discussieleiders. en al die discussies... pfff en al die stellingen... Deze

sessie was op zich wel goed verder, met de discussie. Maar ik vind die discussieleiders

echt te gemaakt. Verder was het bloed heet in de zaal.

- Je hoort zoveel op zo'n congres. Ik zou zo graag een samenvatting willen ontvangen of

opzoeken!

- kwaliteit staat voor dienstverlening aan de burger wat mij betreft, er verandert het nodige

voor de frontoffice (balies o.a.) hoe gaat men hier mee om? Gemeenten werken samen,

hierover heb ik niets gehoord.

- Kwaliteit werd wat eenzijdig aangeduid, nl. alleen GBA naar binnen gericht (toetsing

brondocumenten e.d.) en minder extern (adresonderzoek, briefadres, VOW handhaving de

relatie met afnemers. Echter wel ter plekke en nadien goede zaken kunnen doen met

vertegenwoordiger van BIZA/ BPR over deze materie en inmiddels zijn vervolgafspraken

gemaakt.

- Net als vorige jaren stond de airco niet aan en was het te warm.

- Ook hier niets veel nieuws gehoord ten opzichte van vorig jaar. Veel vragen werden

ontweken door te zeggen dat men vakinhoudelijk niet goed op de hoogte is.

- presentatie was niet optimaal qua geluid en diaovergangen

- Tipje van de sleuer gelicht. Nu afwachten wanneer e.e.a. in werking treedt.

- veel gepraat weinig inhoud. Had ondertussen wat meer uit de pilot verwacht waar het gaat

om instrument om verbetertraject in e kunnen zetten, hoe te monitoren. Dus daadwerkelijk

als instrment om de kwaliteit in brede zin (inhoud, proces, privacy, veiligheid) te

verbeteren.

Vraag 17.1: Inhoud

45%

40%

41,86%

35%

32,56%

30%

25%

20%

15%

10%

13,95%

11,63%

5%

0%

0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 32 van 47


Vraag 17.2: Mandy van Tol

50%

45%

45,24%

40%

35%

35,71%

30%

25%

20%

15%

11,90%

10%

7,14%

5%

0%

0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,6 (cijfer: 7,2)

Vraag 17.3: Roos Lucieer

45%

40%

40,48%

42,86%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

7,14%

9,52%

5%

0%

0,00%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Vraag 17.4: discussieleider: Jeroen Heun

50%

45%

44,19%

40%

35%

34,88%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

4,65%

9,30%

6,98%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,4 (cijfer: 6,8)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 33 van 47


Vraag 18: Hoe waardeerde u de verdeling van de twee rondes

parallelsessies over twee dagen?

40%

35%

30%

25%

36,14%

37,95%

20%

15%

10%

9,04%

13,86%

5%

0%

3,01%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Commentaar

- 1 dag aanwezig

- 2 parallelsessies vond ik persoonlijk wat weinig. Ik had er nog wel 1 of 2 willen volgen.

- de parallelsessies op dag 1 was laat ingepland.

- De verdeling is alleen goed als je 2 dagen gaat, anders mis je gewoon parallelsessies

- Er had wat mij betreft nog een derde parallelsessie bij gekund in het programma.

Bijvoorbeeld ten koste van wat tijd voor bezoek aan stands.

- er hadden nog wel twee extra rondes kunnen plaastvinden

- Geen mening, niet bezocht

- graag gelegenheid voor het bijwonen van meer parallelsessies

- Graag volgend jaar weer de gelegenheid om op een dag aan twee parallelsessies deel te

nemen.

- Graag volgende keer weer de sessies op 1 dag. Als je maar 1 dag kan gaan dan wil je dit

goed benutten.

- ik ga persoonlijk naar meer sessies toe dan dat ik naar een spreker toe ga.

- Ik had graag de mogelijkheid willen hebben om meerdere parallelsessies te bezoeken. 2

was wel heel weinig.

- ik had graag meerdre rondes willen meelopen

- Ik had liever op beide dagen twee sessies gehad

- ik had liever wat meer parallelsessies gehad.

- ik heb behoefte aan meer mogelijkheden voor bezoek aan parallelsessies

- Ik kon er helaas maar 1 bijwonen

- Ik zie liever meer parallelsessies.

- Ik zou graag een rondje beursvloer inruilen voor een of twee extra parallelsessies.

- Jammer dat er maar een parallelsessie mogelijk was op 1 dag

- jammer dat er niet de mogelijkheid was om meerdere sessies te volgen

- jammer dat je maar naar één sessie kunt als je één dag komt

- Kan makkelijk op 1 dag als je eerder begint en wat later eindigd. Misschien nog een

avondprogramma?

- Liever een extra ronde erbij op beide dagen zodat je meer sessies bij kunt wonen.

- liever op dag 1

- meer sessies is nodig

- n.v.t.

- niet gevolgd

- Niet gevolgd, zie eerder commentaar

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 34 van 47


- Nvt

- Omdat ik er maar 1 dag was kon ik weinig sessies bijwonen, jammer

- parallelsessies leveen meer op dan de plenaire sessies. Zou het fijn vinden om een extra

parallelsessie te hebben, bij voorkeur op 1e dag.

- sessie op de tweede dag erg laat, niet prettig als laatste activiteit

- te weinig sessies

- vorige keer waren er 2 op 1 dag. Dat was erg druk en rommelig. Dit is beter.

- wat mij betreft had een derde sessie deel mogen uitmaken van het totale programma

Vraag 19: Wat vond u van het aanbod aan parallelsessies in relatie

tot de keuzemogelijkheid?

80%

70%

70,53%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

18,95%

10,53%

0%

Te veel sessies; ik kon daardoor moeilijk een keuze maken Prima; voldoende keus

Te weinig sessies; ik had meer keuzemogelijkheid gewild

Commentaar

- Er was voldoende keus, maar op donderdag kon je maar naar 1 sessie

- geen antwoord, ken de andere sessies niet inhoudelijk om hier een mening over te

hebben

- Had graag meerdere sessies bezocht.

- Het is jammer dat je zoveel keuzes hebt, vaak stuurt een gemeente maar 1 of 2

deelnemers naar het congres, als je dan maar 2 sessies kunt bezoeken (waarvan er 1

erbarmelijk slecht is) mis je teveel waardevolle/informatieve sessies

- het programma zo aanpassen dat er meer sessies per dag mogelijk zijn (3)

- Ik had meer sessies willen bijwonen

- Ik had naar meerdere sessies toegegaan omdat er meerdere sessies mijn interesse

hebben.

- Ik verwacht veel meer inhoudelijke diepgang in de sessies.

- Ik zou wel graag naar meerdere sessies zijn gegaan

- Laat volgend jaar de verkooppraatjes maar weg. Dat haalt jullie congres naar beneden.

- Maar met nog meer mensen in een kleine zaal zal de deelname zeker afnemen doordat

er geen aandacht wordt besteed aan de klimatologie in de zalen.

- Meer diversiteit en ook meer praktisch en toekomst gericht: bijv. arbeidsmarkt, moderne

manier van werken (neit alleen social media), praktische voorbeelden uit praktijk met

handvatten aanbieden

- misschien de mogelijkheid hebben om twee sessies per dag in te plannen?

- n.v.t.

- Neig echter ook naar de 1e optie. Er was nog een sessie die ik eigenlijk had willen

volgen. Echter, de gekozen sessies hebben absoluut gebracht wat ik er van verwachtte.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 35 van 47


- Niet gevolgd, zie eerder commentaar

- Ook graag meer ruimte in het programma voor parallelle sessies

- Slechts 1 sessie per dag is mijne inziens veel te weinig. Vooral omdat er 9 keuzes waren

- Te veel sessies omdat er maar twee mogelijkheden waren om aan te bezoeken.

- Totaal oordeel sessies vond ik helaas wat min.

- Voldoende keus, wel gebrek aan kwaliteit.

- Volgens mij waren op voorgaande congressen op beide dagen 2x een parallelsessie en

nu waren er maar 2 over de 2 dagen. Dat vind ik jammer. In een parallelsessie krijg je

toch meer info en is het actiever dan in de grote zaal.

- voor de inhoud van dag 2 zou nog een parallelsessie georganiseerd kunnen worden. nu

was dag 2 erg vroeg af.

- wel had ik graag meer parallelsessies willen volgen, liever minder plenair en meer

parallelsessies

- wel jammer dat er maar 2 keuzes gemaakt konden worden bij zo'n interessant

programma. Ik had wel naar meerdere gewild!

- zie boven

- Zie hierboven

- zie vraag 18

- Zoals ik al eerder vermeld heb, graag meer uitleg over de inhoud van de parallelsessies

vooraf.

- zou vantevoren graag weten of het een discussiesessie betreft of informatieverstrekking

Vraag 20: Wat vond u van de congresaccommodatie?

Commentaar

- 3 uur over heenreis gedaan en 2,5 uur over terugreis in verband met enorme files.

- accommodatie was oke; behavle grot zaal wel erg warm

- Bar mag best tot 2 uur open zijn

- centralere plaats zou beter zijn

- De bar in het hotel had te weinig personeel, na een kwartier wachten om te bestellen ben

ik maar naar mijn kamer gegaan.

- De plenaire zaal is erg koud in verhouding tot de overige ruimtes, mogelijk kan de

airconditioning wat lager.

- De stoelen in de plenaire zaal staan veel te dicht op elkaar !

- DE VLOER PLAKT OVERAL... BRRRR Ik ben ziek geweest van het water op mijn kamer

(ja, echt, had niet te veel gedronken!) en toen ik bijna opgeknapt wat ben ik ziek geworden

van het ommelet om 11.30.

- De zalen waarin de parallelsessies gehouden werden waren wat warm.

- Erg ver weg voor het Zuiden van het land. Meer dan 3 uur reizen. Misschien lokatie in het

midden van het land zoeken? Misschien nog meer deelnemers voor 1 dag.

- erg warm! hotel kamer onder de glasbakken is niet wenselijk als deze voor 7 uur al worden

geleegd.

- Grote zaal erg donker. Catering tweede dag beter dan eerste dag.

- Het geluid in de zaal waar de parallelsessie werd gehouden was soms slecht

- Ik vond het erg warm in de zalen van de standhouders; en jammer dat de shuttledienst niet

langer beschikbaar is.

- In het hotel was het zeer warm

- In hotel kamer zat er een scheur in het matras, stoel versleten en de douche was niet echt

schoon. Valt me erg tegen omdat het andere jaren prima was

- in plenaire zaal was onaangename geur (beide dagen)

- In verband met file zou ik willen pleiten voor een locatie op een andere locatie in het land.

De regio waar Noordwijk in ligt is zeer slecht bereikbaar tijdens de spits. Of probeer eens

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 36 van 47


uiten de kaders te denken en laat het congres na de spits beginnen

- Internet service was niet goed

- klimaat op de beursvloer voor verbetering vatbaar. Hoe warm ius het daar in de zomer??

- krappe stoeltjes in de plenaire zaal

- Leeuwenhorst is met OV zeer slecht te bereiken. Reden om volgende keer misschien niet

te komen, kostte te veel reistijd.

- Leeuwenhorst ligt niet centraal in het land. Hierdoor lange reistijd vanuit Almelo

- Onze nvvb shuttle bus kwam net te laat voor de opening aan bij het hotel

- Sport Bar ging erg vroeg dicht. Lijkt ieder jaar vroeger te worden

- Stoelen in plenaire zaal oncomfortabel

- Veel files op de heen en terugweg

- Voorhen was de beursvloer in de plenaire zaal en de plenaire zaal in het middenstuk. Had

iets meer mijn voorkeur.

- wel erg bedompt. lage plafonds

Vraag 20.1: Het hotel waar u hebt overnacht

60%

55,71%

50%

40%

30%

25,00%

20%

15,71%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

3,57%

zeer goed

Gemiddeld: 4,0 (cijfer: 8,0)

Vraag 20.2: Plenaire congreszaal

70%

65,84%

60%

50%

40%

30%

22,28%

20%

10%

10,89%

0%

0,00% 0,99%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,1 (cijfer: 8,2)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 37 van 47


Vraag 20.3: Zalen parallelsessies

70%

66,18%

60%

50%

40%

30%

20%

14,22%

16,67%

10%

0%

0,49%

zeer slecht

2,45%

zeer goed

Gemiddeld: 4,0 (cijfer: 8,0)

Vraag 20.4: Catering

70%

63,59%

60%

50%

40%

30%

29,13%

20%

10%

0%

0,00% 0,97%

zeer slecht

6,31%

zeer goed

Gemiddeld: 4,2 (cijfer: 8,4)

Vraag 20.5: Bereikbaarheid Leeuwenhorst

60%

54,90%

50%

40%

30%

24,51%

20%

10%

3,43%

8,33% 8,82%

0%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,9 (cijfer: 7,8)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 38 van 47


Vraag 20.6: Barfaciliteiten 's-avonds

60%

50%

50,88%

40%

30%

28,95%

20%

10%

7,02%

12,28%

0%

0,88%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,0 (cijfer: 8,0)

Vraag 21: Wat vond u van het avondprogramma in De Zeemeeuw te

Noordwijk?

Commentaar

- avondprogramma niet bezocht

- De band werd erg gemist, volgend jaar weer aanwezig aub

- DJ had niet zo goed door dat er behoefte was aan dansmuziek en ging niet in op

verzoeknummers.

- Dj was wat tam.

- Een live band heeft zeker mijn voorkeur

- Geen mening, niet bezocht

- graag weer de NVVB-band

- Het blijft leuk om daar de avond door te brengen. Ze waren wel erg streng met de eindtijd.

- het congres en de avond waren zeer geslaagd

- Ik heb erg lang werk gehad om van de zeemeeuw naar huis te komen. Een bus naar

Leiden centraal zou een welkome aanvulling zijn.

- Ik miste de (live)band Civil Affairs. Veel leuker dan een DJ.

- Ik miste de band!!! Echt, bijzonder jammer.

- ik miste een toetje...

- Ik was er niet

- jammer dat de live-muziek is vervangen door een DJ. Hoewel de DJ wel goed was, krijg je

met live-muziek een veel betere sfeer.

- Jammer dat er geen band was!

- Jammer van de DJ, de/een band was beter geweest. Meer ''gouwe ouwe''spelen of

draaien, aub geen house, trance, techno rap of meer van dat kedoengkedoeng!

- maak het avondprogramma tot 13.00 uur, en dan kunnen we meteen naar bed. Nu is het

net heel gezellig om 23.00 uur en dan moeten we weg.

- Mis de band!!

- Miste de band. Er was dit geen plekje om even rustig te praten, zelfs op het terras stond

de muziek hard.

- Miste toch wel de NVVB-band. Live muziek is van een goede band is net even iets anders

dan een DJ.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 39 van 47


- Moest halverwege vertrekken met lijnbus

- Muziek stond erg hard waardoor een normaal gesprek voeren erg lastig was. Volgende

keer graag aandacht hiervoor (zet bijvoorbeeld in een deel van het gebouw de boxen

zachter).

- Muziek was veel te hard, communicatie was amper mogelijk terwijl dat toch het hoofddoel

is van de avond.

- Niet bijgewoond; te duur

- Niet geweest

- Wij dachten dat het busvervoer heenreis ook meerdere keren zou zijn en wilden om 19.00

uur de bus nemen. De bussen bleken alleen om 18.30 uur te vertrekken. Gelukkig kregen

wij een lift.

- Zeer jammer dat het al zo vroeg afgelopen was

Vraag 21.1: Locatie

70%

60%

61,64%

50%

40%

34,93%

30%

20%

10%

0%

0,00% 0,00%

zeer slecht

3,42%

zeer goed

Gemiddeld: 4,6 (cijfer: 9,2)

Vraag 21.2: Catering

60%

53,10%

50%

40%

40,69%

30%

20%

10%

5,52%

0%

0,00% 0,69%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 4,5 (cijfer: 9,0)

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 40 van 47


Vraag 21.3: DJ

45%

41,79%

40%

35%

30%

25%

26,12%

20%

15%

10%

14,18%

15,67%

5%

0%

2,24%

zeer slecht

zeer goed

Gemiddeld: 3,5 (cijfer: 7,0)

Vraag 21.4: Busvervoer naar de Zeemeeuw en terug naar hotel

70%

60%

57,58%

50%

40%

37,88%

30%

20%

10%

0%

0,76% 0,00%

zeer slecht

3,79%

zeer goed

Gemiddeld: 4,5 (cijfer: 9,0)

Vraag 22: Ondanks de massale positieve reacties van de afgelopen

jaren op De Zeemeeuw staan wij altijd voor alternatieven: heeft u

wellicht suggesties voor het avondprogramma tijdens het congres

Burgerzaken 2013?

- ...houen zo...!

- Als het maar ontspanning en ontmoeting is. Dat wordt denk ik zeker bereikt door samen

te eten. Het was mijn eerste keer en ik hoorde dat live-muziek toch veel mooier is.

Misschien volgende keer toch weer live-muziek?!

- Andere plaats, meer team building

- Avondprogramma maakt me niet zoveel uit. Altijd een keuze om niet mee te doen en

zelf iets te regelen. De keren dat ik de Zeemeeuw wel heb bezocht vond ik altijd erg

plezierig en goed verzorgd.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 41 van 47


- De dansvloer in het midden van de Zeemeeuw maken, nu was het een beetje een

uithoek. Verder: houden zo! Super avond gehad!!

- De Zeemeeuw verveelt niet. Eten en bediening is uitstekend. Geen behoefte aan

alternatief.

- Denk aan volwaardige vegetarische alternatieven svp.

- Door de aard van de locatie (lang gerekt in verschillende onderdelen) zie je lang niet

iedereen en merkt ook niet iedereen veel van de muziek.

- Een band of goede DJ.

- een locatie waar je lekker kan praten en niet boven de muziek uit moet schreeuwen (

zoals een aantal jaaren geleden). De Zeemeeuw voldoet hier aan

- enige minpunt van de locatie is dat de locatie al een paar jaar bezocht wordt. Variatie

qua locatie lijkt mij een goede zaak. Ik ken de omgeving niet goed maar een paar jaar

terug vond het avondprogramma plaats in een soort ruimtevaartmuseum: ook een erg

leuke locatie.

- Geen

- Geen andere suggesties.

- gewoon zo houden

- gewoon zo laten, niets meer aan doen

- Het Wassenaarse strand is ook zeer geschikt voor een avondprogramma. In strandtent

de Sport houden de gemeenten Wassenaar en Voorschoten wel

personeelsbijeenkomsten.

- houden zo!

- Ik ken de omgeving onvoldoende om concrete suggesties te doen, maar na een aantal

jaren op de Zeemeeuw ben ik wel toe aan iets ''nieuws''.

- Ik neem geen deel meer aan de advondprogramma omdat het in de Zeeuwmeeus is.

Weer is niet te voorspellen en bij slecht weer is het erg dringen geblazen.

- Ik vind de Zeemeeuw een prima locatie!

- Ik was er voor de eerste keer en vond het heel erg leuk! Geen suggesties.

- Is het niet überhaupt tijd voor een nieuwe locati voor het congres??

- Jammer dat je na afloop om 23.15 niet even wat kon na borrelen. Je krijgt behoorlijk

dorst na het dansen. Bovendien is stoppen om 23.15 uur aan de vroege kant. Een

brabander als ik (en velen met mij) is dat niet gewend. Groeten.

- Lekker in de Zeemeeuw blijven

- Leuke dans muziek ontbrak, heb wel gedanst hoor.

- Live-muziek

- Misschien de NVvB band weer nieuw leven in blazen

- nee

- nee hoor was prima

- Nee hoor, ga zo door en dan met de NVVB-band!

- Nee hoor, gewoon doorgaan op deze locatie. Hebben het perfect voor elkaar.

- Nee, mooi zo laten. allen de muziek verdient meer aandacht, zie boven. Met meer

muziek naar mijn wensen, zou ik zeker langer zijn beleven dan 22.30 uur.

- Neen. Ik vind dit een prima locatie. Wel voro goed weer zorgen. ;-)

- Niet veranderen! Houden zo!!@!@!

- nvt

- nvt

- nvt

- NVVB-band terug!

- Organiseerd het congres eens op een centralere plek in Nederland met een betere

openbaar vervoer verbinding. Het duurt voor mij 4 uur om er te komen met het OV...

- Prima locatie

- Prima, zo houden. Misschien barbeque afsluiten met een soort van 'toetjesbuffet'.

Volgens mij was dat nu niet het geval.

- Sommige dingen hoef je niet te veranderen omdat het gewoon leuk blijft

- Van Meerdere mensen gehoord: De NVVB Band''.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 42 van 47


- Voor mij voldoet De Zeemeeuw.

- wat goed is niet veranderen.

- Wellicht het casino naast het hotel?

- Zeemeeuw is prima

- Zeemeeuw is prima locatie. Er is wel iets te verbeteren bij het uitserveren van het diner.

De lange rijen zijn zeer storend. Misschien meer uitgiftepunten? Of de routing wat

aanpassen?

- zie boven

Vraag 23: Wat vond u van de organisatie van het congres?

70%

60,66%

60%

50%

40%

30%

28,91%

20%

10%

0%

0,00% 0,47%

zeer slecht

9,95%

zeer goed

Gemiddeld: 4,2 (cijfer: 8,4)

Commentaar

- Alles loopt altijd soepel. Je wordt leuk ontvangen door de medewerkers van de NVVB.

Iedereen hartelijk dank voor de goed organisatie

- Complimenten voor Vera!

- inboeken Hotel pas om 1630u is ongewenst!

- Te duur.

- Uitstekend

Vraag 24: Hoe bent u naar het congres gekomen?

90%

80%

84,06%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

15,94%

10%

0%

Met het openbaar vervoer

Met de auto, al dan niet meegereden

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 43 van 47


Commentaar

- 2 keer ruim 1,5 uur reistijd vanuit Den Haag, waardeloos

- De busrit is wel een mijl op zeven.

- Ik was erg blij met de pendelbus tussen het station en het hotel!

- inboeken Hotel pas om 1630u is ongewenst!

- Met de fiets

- Met de fiets

- met de fiets

- met ov terug vanaf de zeemeeuw viel tegen

- Scooter

- Trein, had echter door aanrijding met een persoon, enorme vertraging.

- Was dit jaar wat lastig vanwege ongelukken bij Delft.

Vraag 25: Wat is uw totaaloordeel over het congres Burgerzaken

2012?

70%

65,71%

60%

50%

40%

30%

20%

14,29%

18,10%

10%

0%

0,00%

zeer slecht

1,90%

zeer goed

Gemiddeld: 4,0 (cijfer: 8,0)

Commentaar

- Eindtijdstip tweede dag prima: je bent dan nog op een normale tijd thuis.

- Erg leuk, gezellig.leerzaam en goed voor de onderlinge contacten

- geslaagd congres; volop mogelijkheden om te netwerken en contacten te leggen en

een goed interactief programma

- het plenaire programma een te grote nadruk op het totaal, waarbij de plenaire

onderwerpen te weinig inspirerend zijn/werden gebracht.

- Het was mijn 1e congres en vooral de discussies op het podium zetten aan tot

denken.

- ik had er meer van verwacht, vooral inhoudelijk gericht op de toekomst en

dienstverlening

- Ik heb genoten van vorig jaar

- ik vond de inhoud met name op dag 2 nogal mager.

- In tegenstelling tot andere jaren vind ik de 1e dag tegenvallen. Ik mis dan praktische

tips, omdat alles te algemeen wordt gehouden. Meer discussie door stellingen te

houden en via SMS voting de mening te peilen, wel goede opzet

- Inhoudelijk vond ik het te mager.

- minder dan andere jaren, te weinig ''nieuwtjes''

- Uiteraard is het een jaarcongres van een vereniging, maar daarin ben ik minder

geinteresseerd. Twee dagen vind ik erg veel tijd kosten.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 44 van 47


Vraag 26: Bent u van plan volgend jaar het NVVB-Jaarcongres

opnieuw te bezoeken?

Nee

13%

Ja

87%

Commentaar

Afhankelijk van de kosten

afhankelijk van programma dit mag meer inhoud hebben.

Als ik mag...... ;-)

behoor niet tot het management, weet dus niet of ik toestemming krijg

ben dit wel van plan, echter vanwege bezuinigingen zal dit geen automatisme zijn.

bij roulatie, dus andere collega is aan de beurt, er is ''maar'' budget voor 2 personen

Dit hangt wel af van het programma.

en dan wil ik zo'n leren nvvb tas!

Geen inhoud; hoge kosten

Graag een plaats centraal gelegen in Nederland

heb dan geen functie meer in relatie met burgerzaken

Ik ga na 45 dienstjaren genieten van de FPU nu het nog kan. De kosten voor een

(gepensioneerd) individueel lid zijn voor mij dan veel te hoog.

Ik ruil met een collega, wij gaan tot nu bij toerbeurt. Ik hoop dat de financiën het in de toekomst

toelaten, dat wij mogen blijven komen.

Is een beetje afhankelijk van de kosten.

Ja, maar waarschijnlijk wederom gedeeltelijk.

kan niet op de voorgestelde data

Ligt eraan of de gemeente toestemming geeft ivm de kosten

Misschien eens in het zuiden???

misschien; hangt af van programma

Naast de hoeveelheid info is het ook een reunie en doe je leuke en nuttige contacten op

onbekend

Onder voorbehoud. Verwacht wel een beter programma

Op betreffende data verhinderd

Te weinig budget

te weinig inhoud en te kort programma voor tweedagen. Vooral in relatie met de hoge kosten

voor het congres.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 45 van 47


Te weinig inhoud voor mijn werk. Die had ik verwacht te vinden in de parallelsessies, maar da's

niet gelukt.

tenzij teveel bezuinigingen komen voor de gemeente

Uit kosten oogpunt zijn wij genoodzaakt een jaar of twee over te slaan.

wat mij betreft kom ik niet jaarlijks, maar eens in de zoveel tijd. dit ook op basis van het

samengestelde programma. Ik mis daarbij het inspirererend, vernieuwende, energie brengende

karakter. Teveel behoudend, uitgaand van beperken en te weinig op zoek naar mogelijkheden

Weet nog niet

Weet nog niet.

Wij gaan om de beurt. Volgend jaar is weer iemand anders aan de beurt!

wij rouleren op de afdeling helaas.

Zal afhangen van het programma

Zeer afhankelijk van het programma!

Vraag 27: Waar gaat uw voorkeur naar uit als we spreken over de

opzet van het jaarlijkse NVVB-congres?

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

57,28%

Een tweedaags congres zoals nu met

diverse keuzeonderdelen

21,36% 21,36%

Een eendaags congres, alleen overdag

Een eendaags congres met de keuze

voor een feestavond en/of een

overnachting

Commentaar

- 1 dag kan ook, maar dan zou ik wel 2 sessies op 1 dag willen volgen.

- 1 dag lijkt me meer dan voldoende! Dan kun je de dag voller maken, nu is het eigenlijk 2

halve dagen!

- 1 dag vind ik echt te weinig. Er gebeurt zoveel op burgerzaken, dat er genoeg is voor

meer dan 2 dagen. Ik zou het zonde vinden als het congres wordt ingekort.

- afhankelijk van het aantal onderwerpen

- Als je eendaags doet hoef je geen feestavond met overnachting te organiseren.

- Dat ligt aan de locatie waar het congres gehouden wordt. Noordwijkerhout is voor

Brabanders een hele reis. Een eendaags congres met feestavond en overnachting terwijl

de volgende dag geen congres meer is zou voor mij geen goed alternatief zijn. Mocht het

congres niet op een vrijdag zijn dan neem ik aan dat we de dag na het congres gewoon

moeten werken.

- en meer inhoud in meer parallelsessies

- Het congres biedt zoveel informatie dat een eendaags congres niet voldoende ruimte

geeft om kennis te kunnen nemen van alle ontwikkelingen die er binnen de gemeentelijke

dienstverlening speelt.

- Het interactieve karakter hield ons goed bij de les. Voor herhaling vatbaar!

- Iedereen moet bezuinigen

- ik denk dat de inhoud van het congres door wat minder interessante zaken weg te laten

in dag 1 te passen zou zijn. Het avondprogramma is goed ivm netwerken.

- Ik hoorde hier en daar dat de 2e dag meer voor de gezelligheid is......

- Maar dus meer ruimte voor sessies en alternatief voor jaarvergadering

- mijn voorkeur gaat uit naar een dagprogramma; ik neem aan dat dat niet in 1 dag past

- Nog even een algemene reactie, pas op met het aanbieden van een podium voor al dan

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 46 van 47


niet verkapte acquisitie in de generale en parallelsessies. Daarvoor is de beurs het

middel bij uitstek!

- prima formule, mag zo blijven

- Voor wat betreft het netwerken 2 dagen ihkv bezuinigingen één dag met avond

programma maar het is erg moeilijk kiezen

Reacties niet-deelnemers aan enquête

- Sorry, geen tijd...

- Momenteel te druk met andere zaken.

- Op dit moment heb ik de tijd er niet voor. Sorry.

- geen

- geen tijd

- Andere prioriteiten

- collega heeft al gereageerd aan de stand waar wij stonden

- vakantie

- Ik kon door omstandigheden niet naar het congres.

- Ik heb niet van het hele programma gebruik kunnen maken.

- het congres was prima (als altijd), maar ik heb geen tijd voor de evaluatie

- doe nooit mee aan een enquête

- Ben alleen aanwezig geweest op woebsdagavond. Dat was prima verzorgd overigens.

Over het eigenlijke congres kan ik dus niets zeggen.

- Tijdgebrek

- geen bijzondere

- Geen tijd

- Ik ben uiteindelijk door omstandigheden niet in de gelegenheid geweest om deel te

nemen.

- onvoldoende tijd

- Ik ben alleen op donderdag aanwezig geweest. m.vr.gr.

Deelnemersevaluatie Congres Burgerzaken 2012 “Gewoon samen doen!” 47 van 47

More magazines by this user
Similar magazines