17.11.2014 Views

beknopt overzicht - Terre des Hommes

beknopt overzicht - Terre des Hommes

beknopt overzicht - Terre des Hommes

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

terugblik<br />

Vrijwilligers<br />

Gezondheidszorg<br />

Onderwijs<br />

Noodhulp<br />

Kinderuitbuiting


Vrijwilligers<br />

Antoine de Saint-Exupery:<br />

piloot Tweede Wereldoorlog<br />

en schrijver boek „<strong>Terre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>Hommes</strong>’<br />

Edmond Kaiser:<br />

oorlogscorrespondent, geïnspireerd<br />

door boek de Saint-<br />

Exupery en oprichter <strong>Terre</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>Hommes</strong> (1960)


Vrijwilligers<br />

1965: oprichting Nederlandse <strong>Terre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>Hommes</strong>. Vijf vrijwilligers: pionieren!<br />

1968: Biafra één van eerste hulpacties


Vrijwilligers<br />

Luchtbrug Biafra


Vrijwilligers<br />

Jelle Vleer, pas afgestudeerd arts, leidt<br />

levensgevaarlijke hulpactie aan Biafra


Vrijwilligers<br />

Midden jaren 70: <strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong> start als eerste actie<br />

financiële kindadoptie<br />

Dichter Bertus Aafjes ondersteunt<br />

actie op ludieke wijze: “Ik drink geen<br />

druppel drank meer voordat <strong>Terre</strong><br />

<strong>des</strong> <strong>Hommes</strong> 1000 donateurs heeft”<br />

Actie Aafjes enorm succes: potentiële<br />

donateurs op wachtlijsten


Vrijwilligers<br />

Vrijwilligers waren én zijn ruggengraat organisatie<br />

Oproep voor vrijwilligers in 1965 succes: aanmeldingen vanuit<br />

heel Nederland<br />

1965 – 1980: vrijwilligers werken in werkgroepen<br />

– fondsenwervende acties voor o.a. Biafra, Ethiopië en Bangla<strong>des</strong>h<br />

1980 – 1990 individuele groepsadoptie kinderen<br />

– „Spaar je rot, verbeter hun lot‟<br />

– Eerste winkel Pijnacker<br />

– 12- werkgroepen


Vrijwilligers<br />

1990 – 2003: professionalisering<br />

– Coördinator vrijwilligers<br />

– Verenigingen / stichtingen met<br />

protocol<br />

– Nieuwe winkelformule<br />

– „Oud geld goud geld‟ actie<br />

2003 – 2011: werkgroepen winkels<br />

– 30 winkels<br />

– 1.200 vrijwilligers<br />

– € 1.000.000,- netto per jaar!<br />

F


Vrijwilligers


Gezondheidszorg


Gezondheidszorg<br />

Jaren 80 - 90: kinderhartoperaties<br />

essentieel onderdeel werk<br />

<strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong><br />

Hartoperaties met name in AZ<br />

Leiden, veelal „pro deo‟<br />

Tegelijkertijd training lokale<br />

medici en specialisten<br />

Kinderen onder begeleiding 1 of<br />

2 familieleden naar NL<br />

Voorbeeld: hartpatiëntje<br />

Selamawit komt aan op Schiphol


Gezondheidszorg<br />

Professor Penn leverde grote bijdrage opzetten goed<br />

functionerende hartchirurgie afdeling in Mater Ziekenhuis,<br />

Kenia<br />

Gevolg: noodzaak kinderen in Nederland opereren nam af


Gezondheidszorg<br />

Irene na hartoperatie (Kenia)


Gezondheidszorg<br />

Ook voorlichting hygiëne en hiv/aids, medische controles en<br />

zorg voor moeder en kind<br />

Geen medische voorzieningen ter plekke? <strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong><br />

zette ze op. Mooie voorbeelden: Abaré, Shapla en Uzima


Gezondheidszorg<br />

<strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong> stimuleert lokale fondsenwerving<br />

Mooi voorbeeld: Heart Run Nairobi


Gezondheidszorg<br />

Heart Run Nairobi 2010<br />

– Grootschalig evenement<br />

– Sponsoren: 100 lokale bedrijven en 180<br />

scholen<br />

– 17.000 (Keniaanse) lopers<br />

– Opbrengst ca. €225.000! hartoperatie<br />

voor zeker 35 kinderen


Onderwijs


Onderwijs<br />

Recht van elk kind!<br />

(verdrag VN)<br />

Kinderen betere kansen<br />

in toekomst én betere<br />

bescherming tegen<br />

uitbuiting<br />

Studiebeurzen, lobbyen<br />

bij overheid (verbeteren<br />

toegang voor allerarmsten<br />

en kwaliteit onderwijs)<br />

Voorbeeld: 15.000 kansarme kinderen in sloppenwijken<br />

Jakarta kregen via lokale partner Yapari schoolopleiding


Onderwijs<br />

Voorbeeld: 20 speciale onderwijslokalen voor kinderen met<br />

handicap naast „gewone‟ scholen in Nafasi project Tanzania<br />

bevorderen integratie


Onderwijs<br />

Voorbeeld: speciale bijscholing leerkrachten geïsoleerd amazonegebied<br />

Brazilië voor onderwijs aan Yanomami: indianenkinderen<br />

eigen taal, aangepast referentiekader


Onderwijs<br />

Bijzonder voorbeeld: MEC, India<br />

Mathagondapalli Education Center<br />

Tot stand gekomen m.b.v. Johan Cruijff<br />

(& Foundation)<br />

Oorspronkelijke naam JC EC, maar na<br />

verwarring en bezwaar betekenis JC<br />

(Jesus Christ?) naam aangepast: M EC<br />

Kwalitatief hoog onderwijs aan kansarme<br />

kinderen, sportactiviteiten, trainen<br />

onderwijskrachten voor verbeteren<br />

kwaliteit én trainen/ versterken capaciteit<br />

lokale hulporganisaties


Onderwijs<br />

Samenwerking Cruijff ook in NL: Wedstrijd van de Eeuw („99)<br />

Selectie Cruijff o.a. Van Hanegem, Gullit en Van Basten<br />

Opbrengst 1,8 miljoen gulden voor 2 doelen: sportcentrum<br />

Amsterdam Zuidoost én onderwijsinstituut MEC (India)


Noodhulp


Noodhulp<br />

Noodhulp en wederopbouw in het verleden<br />

– Eerste actie: na onafhankelijkheidsverklaring<br />

Bangla<strong>des</strong>h 1973<br />

– Hongersnood Ethiopië 1984 – 1985<br />

– Overstromingen Bangla<strong>des</strong>h jaren ´80 - ´90<br />

– Roemenië 1990<br />

– Oorkaan Mitch, Nicaragua 1998<br />

– Oost Timor 1999 - 2002


Noodhulp<br />

Grootste actie: Tsunami - Atjeh en Sri<br />

Lanka (2004)


Noodhulp<br />

Resultaten noodhulp/wederopbouw tsunami:<br />

– 3000 huizen<br />

– 14 scholen<br />

– Onderwijsmateriaal voor 4000 kinderen<br />

– 4 kleuterscholen<br />

– 6 gemeenschapscentra<br />

– 6 kinderafdelingen in ziekenhuizen<br />

– 500 kleine vissersboten<br />

– 77 grote vissersboten<br />

– Kippenfarms en garnalenkwekerijen<br />

– Microkrediet voor 1700 mensen<br />

Hulp gedurende drie jaar, o.a. met dank aan 45 vrijwilligers<br />

Samenwerking met 17 lokale organisaties


Noodhulp<br />

Bedrijven en vermogensfondsen hielpen met tijd en geld mee<br />

aan noodhulp tsunami door <strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong>


Kinderuitbuiting<br />

Uitbuiting speerpunt <strong>Terre</strong> <strong>des</strong> <strong>Hommes</strong><br />

Strijd tegen uitbuiting kinderen steeds relevanter<br />

Kinderhandel neemt toe:<br />

– „push‟ factoren: armoede, gebroken huwelijken, gebrek wetgeving etc.<br />

– „pull‟ factoren: toename vraag kinderseks, kinderarbeid


Kinderuitbuiting<br />

Strijd tegen kinderhandel:<br />

- Opvang slachtoffers<br />

- Bewustwording gemeenschappen<br />

- Betere wetgeving<br />

Asia Act Zuidoost Azië:<br />

- omvangrijk regionaal netwerk<br />

tegen kinderhandel<br />

- meer dan 150 lokale organisaties<br />

Samenwerking 150 partnerorganisaties en inzet ngo‟s als Unicef:<br />

- verbeterde wetgeving<br />

- 2004: ASEAN („EU van Azië‟) neemt aanbevelingen bescherming kindslachtoffertjes<br />

over


Kinderuitbuiting<br />

Steun Min. BuZa:<br />

- Programma tegen sekstoerisme<br />

Cambodja<br />

- Op grote schaal trainen vrijwilligers<br />

voor geven voorlichting gevaren<br />

uitbuiting<br />

Steun Postcode Loterij:<br />

- opvang- en rehabilitatiecentra<br />

slachtoffers kinderhandel in drie<br />

landen in Zuidoost Azië


Kinderuitbuiting<br />

Fondsenwervende campagnes


Kinderuitbuiting


UW steun blijft hard nodig!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!