Brochure Vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas.

stichtinghumanitas.nl

Brochure Vrijwilligerswerk bij Stichting Humanitas.

Vrijwilligerswerk

bij Humanitas

Rotterdam!

| Zorg | Welzijn | Huisvesting | Dienstverlening |


Contactgegevens

Hoofdkantoor

Achillesstraat 290

3054 RL Rotterdam

(010) 461 51 00

info@stichtinghumanitas.nl

www.stichtinghumanitas.nl


Vrijwilligerswerk

in de zorg

Humanitas – Centrum 7

Humanitas – Delfshaven 7

Humanitas – Akropolis 7

Humanitas – Hoogvliet 7

Humanitas – Noord en Kralingen-Crooswijk 7

Humanitas – Hoek van Holland 7

Humanitas – Charlois 7

Humanitas – Alexander 7

Humanitas – Feijenoord 8

Humanitas – IJsselmonde 8

Humanitas – Spijkenisse 8

1

Vrijwilligerwerk

bij de dienstverlening

Home Start 10

Aktie Frisse Lucht 10

Buddyzorg 10

Maatjesproject hiv en aids 10

Maatjesproject slachtoffers mensenhandel 10

Sociaal Isolement 10

Steun bij Verlies en Rouw 10

Samen Reïntegreren 11

Vrijwillige Thuisadministratie 11


Stichting Humanitas in in Rotterdam

Ieder mens, van jong tot oud, van gezond tot hulpbehoevend, van arm tot rijk, is

op zoek naar levensgeluk en kwaliteit van leven. Al sinds 1945 biedt Humanitas

(tijdelijk) ondersteuning aan mensen bij de realisatie hiervan. Stichting Humanitas

is een algemene instelling zonder binding aan een levensbeschouwing waarin

cliënten, mantelzorgers, medewerkers, vrijwilligers en andere betrokkenen volwaardig

en gelijkwaardig deelnemen. Geworteld in de Rotterdamse samenleving

biedt Humanitas zorg, welzijn, huisvesting en dienstverlening. U vindt Stichting

Humanitas in Rotterdam, Capelle ad IJssel en op de Zuid-Hollandse Eilanden.

2

Voor ouderen worden diverse manieren van zorg- en dienstverlening geboden, zoals

huishoudelijke verzorging, persoonsalarmering, gespecialiseerde zorg en kleinschalig

wonen voor mensen met dementie. Ook werkt Humanitas aan het voorkomen

van sociaal isolement bij ouderen.

U kunt bij Humanitas verder terecht voor: jeugdhulpverlening, financiële hulpverlening

en opvang voor dak- en thuislozen, steun krijgen bij verlies en rouw of deelnemen

aan buddy- en maatjesprojecten voor chronisch zieken. Afhankelijk van het

onderwerp ontwikkelt Humanitas initiatieven, veelal in samenwerking met anderen.

Voorbeelden hiervan zijn kinderopvang, Prostitutie Maatschappelijk Werk en re-integratietrajecten

voor ex-gedetineerden.

De eigen regie, zelfredzaamheid, omgaan met elkaar op basis van gelijkwaardigheid

en de ja-cultuur (‘veel moet mogelijk zijn’) zijn de dragende principes van de organisatie.

Bij Stichting Humanitas werken ruim 3500 medewerkers en zijn meer dan 1800

vrijwilligers actief.

De missie luidt:

Stichting Humanitas biedt een hoogwaardig, divers en integraal

aanbod op het gebied van zorg, wonen, welzijn en maatschappelijke

dienstverlening aan diegenen die (tijdelijk) ondersteuning

nodig hebben het eigen leven op eigen wijze vorm te geven en

waarbij het nastreven van kwaliteit van leven in de betekenis van

individueel ervaren levensvreugde en welbevinden voorop staat.


Fijn Fijn dat u geïnteresseerd bent bent

in in het het vrijwilligerswerk van van

Stichting Humanitas!

Voorwoord

Wilt u als vrijwilliger aan de slag? Deze brochure

geeft u een overzicht van het vrijwilligerswerk

bij Stichting Humanitas. De keuze is

groot en de mogelijkheden uiteenlopend.

We weten dat niet iedere vrijwilliger hetzelfde

zoekt en dat de motivatie van waaruit men vrijwilligerswerk

wil verrichten sterk kan verschillen.

Niet alleen voor een ander willen zorgen

kan de drijfveer zijn, maar bijvoorbeeld ook

aan de persoonlijke ontwikkeling willen werken

door werkervaring op te doen kan het uitgangspunt

zijn.

Ons werk valt of staat met de inzet van mensen

die voor anderen op vrijwillige basis de

handen uit de mouwen willen steken.

Wij zijn zeer blij met de 1800 vrijwilligers die

op enigerlei wijze bijdragen aan een zorgzame

samenleving.

Voor onze vrijwilligers hebben wij een vrijwilligersbeleid

geformuleerd. Wij geven daarin

aan welke positie vrijwilligers bij ons hebben,

op welke manier wij graag op hen kunnen

rekenen en op welke manier zij op ons. U ontvangt

dit beleid van uw vrijwilligerscoördinator

of kunt u dit document downloaden vanaf de

website.

In deze brochure geven we alvast in het kort

de belangrijkste elementen daaruit weer en

willen we alvast een beetje van de sfeer bij

Humanitas laten proeven.

We kijken uit naar een fijne samenwerking.

3


4

Kennismaking

Wanneer een vrijwilliger zich – spontaan

of naar aanleiding van wervingsactiviteiten

aanmeldt – vinden kennismaking en selectie

plaats. Wanneer de belangstelling voor een bepaald

onderdeel bekend is, wordt de kandidaat

direct met de betreffende vrijwilligerscoördinator

in contact gebracht voor het plannen van

een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek

komen tenminste de volgende onderwerpen

aan de orde:

▸▸

De (bij het project) gebruikelijke procedure

voor werving, selectie en de introductieperiode.

▸▸

De wijze waarop de kandidaat de informatie

over de vrijwilligersvacature heeft verkregen.

▸▸

De doelstelling van de organisatie en de

betreffende functie.

▸▸

De opvattingen over het vrijwilligerswerk.

▸▸

De introductieperiode of proeftijd van

2 maanden (tenzij anders overeengekomen).

▸▸

De taken die door de vrijwilliger uitgevoerd

gaan worden.

▸▸

Wensen van de kandidaat-vrijwilliger.

▸▸

De eisen die aan de vrijwilliger worden

gesteld.

▸▸

De gevraagde tijdsinvestering en mogelijke

werktijden.

▸▸

De verantwoordelijkheden van de vrijwilliger.

▸▸

De werkwijze en sfeer.

▸▸

Wat de vrijwilliger kan verwachten of wat

hem wordt geboden (immaterieel en materieel).

▸▸

Afspraken over het vervolg.

Vrijwilligersovereenkomst

Waar mensen met elkaar samenwerken worden

afspraken gemaakt.

De meeste afspraken gaan over taakverdeling

en over afbakening van verantwoordelijkheden.

Zonder afspraken kun je eigenlijk niet samenwerken.

Het doel van afspraken die met vrijwilligers

worden gemaakt, is een duidelijke en eerlijke

samenwerking. Je weet dan wat er van elkaar

verwacht kan worden. Je kunt elkaar aanspreken

op hetgeen je afgesproken hebt. De afspraken

worden vastgelegd in een vrijwilligersovereenkomst.

Vrijwilligers bij Humanitas verrichten hun taken

bij individuele cliënten of groepen cliënten

en valt in grote lijnen uiteen in:

▸▸

vrijwilligerswerk in de zorg dat plaatsvindt in

een van de vestigingen van Humanitas

▸▸

vrijwilligerswerk bij de dienstverlening.


Vrijwilligerswerk in de zorg

Bij Humanitas Ouderenzorg omvat het vrijwilligerswerk

zoal:

▸▸

bezoeken van bewoners;

▸▸

verzorgen van uitstapjes;

▸▸

assisteren bij (creatieve) activiteiten;

▸▸

helpen bij het klaarmaken van de warme

maaltijden, uitdelen en opdienen;

▸▸

assisteren bij technische klussen;

▸▸

helpen achter de bar en in de restaurants;

▸▸

verzorgen van rondleidingen door de herinneringsmusea;

▸▸

de uitleen van knuffeldieren;

▸▸

het begeleiden van bewoners naar het

▸▸

ziekenhuis;

▸▸

beheer en uitlenen van bibliotheek-boeken;

▸▸

verzorgen en onderhoud van dierenweide en

de dieren;

▸▸

werkzaamheden op een afdeling (in groepsverband,

sfeer en gezelligheid bieden);

▸▸

bewoners halen en brengen naar allerlei

activiteiten zoals naar de kapper, de fysiotherapeut,;

▸▸

bewoners behulpzaam zijn en wegwijs

maken op de computer;

▸▸

helpen bij klusjes in de tuin of in de woning;

▸▸

muzikale ondersteuning bieden bij activiteiten;

▸▸

ondersteuning bieden bij administratieve

taken, hulp bij het verzenden van folders;

▸▸

mensen vervoeren (met de eigen wagen of

de dienstwagen) naar een activiteit, de dokter,

het ziekenhuis;

▸▸

Invullen van kleine individuele noden, bv.

boodschappen doen, voorlexen uit de krant,

samen een wandelingetje maken;

▸▸

maatijdbeleiding: hulp bieden aan bewoners

die niet meer zelfstandig kunnen eten;

▸▸

meewerken aan het verfraaien van ruimtes

bij bijzondere gelegenheiden zoals kerst,

pasen, carnaval.

Wanneer u geïnteresseerd bent in een van deze

vormen van vrijwilligerswerk kunt u contact

opnemen met een vrijwilligerscoördinator bij u

in de buurt. De gegevens vindt u hierna.

5


6

Humanitas-Centrum

e-mail vrijwilligerscoördinator:

rdeotter@stichtinghumanitas.nl

De Leeuwenhoek

West Kruiskade 54, 3014 AW Rotterdam

Telefoon: (010) 436 14 88

Humanitas-Delfshaven

e-mail vrijwilligerscoordinator:

ivanorsouw@stichtinghumanitas.nl

Aert van Nes (Müllerpier)

Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam

Telefoon: (010) 244 49 90

Witte de With

Sint Jobskade 10, 3024 EN Rotterdam

Telefoon: (010) 244 49 90

Humanitas-Akropolis

e-mail vrijwilligerscoördinator:

vanwageningen@humanitasmac.nl

Akropolis

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Telefoon: (010) 461 51 00

Gerrit Spronkersflat

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Telefoon: (010) 461 51 00


Berberishof

Berberisweg 332, 3053 PJ Rotterdam

Telefoon: (010) 278 02 39

Schiebroekse Parkflat

Berberisweg 4, 3053 PJ Rotterdam

Telefoon: (010) 278 02 00

Zilverlinde

Achillesstraat 290, 3054 RL Rotterdam

Telefoon: (010) 461 51 00

Humanitas-Hoogvliet

e-mail vrijwilligerscoördinator:

fam.reek@online.nl

Aveling

Otheloweg 377-379, 3194 GR Hoogvliet

Telefoon: (010) 295 96 34

Marthalaan

Othelloweg 377-379, 3194 GR Hoogvliet

Telefoon: (010) 295 96 34

Humanitas-Noord, Kralingen-Crooswijk

e-mail vrijwilligerscoördinator:

rkoole@stichtinghumanitas.nl

Humanitas-Bergweg

Bergwegplantsoen 10, 3037 SK Rotterdam

Telefoon: (010) 443 61 00

Jan van der Ploeghuis

Hooglandstraat 67, 3036 PD Rotterdam

Telefoon: (010) 466 70 28

De Kleiweg

Kleiweg 314, 3045 PM Rotterdam

Telefoon: (010) 892 27 00

Humanitas- Hoek van Holland

e-mail vrijwilligerscoordinator: aouwerkerk@

stichtinghumanitas.nl

Bertus Bliekhuis

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland

Telefoon: (0174) 31 56 00

Brinkktoren

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland

Telefoon: (0174) 31 56 00

Duynstaete

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland

Telefoon: (0174) 31 56 00

Herman Visserhuis

Hoekse Brink 219, 3151 GB Hoek van Holland

Telefoon: (0174) 31 56 00

Humanitas-Charlois

e-mail vrijwilligerscoördinator:

mgambier@stichtinghumanitas.nl (Nancy

Zeelenberg)

e-mail vrijwilligerscoördinator:

alangstraat@stichtinghumanitas.nl (overig)

Verpleeghuis Hannie Dekhuijzen

Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam

Telefoon: (010) 493 62 00

De Carnissedreef

Carnissedreef 280, 3084 NN Rotterdam

Telefoon algemeen: (010) 493 62 00

Het Bourgondische Hof

Roerdomplaan 22, 3084 NM Rotterdam

Telefoon: (010) 410 73 99

Nancy Zeelenbergflat

Bevelandsestraat 30, 3083 NA, Rotterdam

Telefoon: (010) 480 50 77

Humanitas-Alexander

e-mail vrijwilligerscoördinator:

lmolenaar@stichtinghumanitas.nl en

aouwerkerk@stichtinghumanitas.nl

De Evenaar

Vaasahof 75, 3067 DX Rotterdam

Telefoon: (010) 251 14 00

Gerard Goosenflat

Thomas Mannplaats 150, 3069 NE Rotterdam

Telefoon: (010) 251 14 00

7


8

De Kristal

Cypruslaan 400, 3059 XA Rotterdam

Telefoon: (010) 251 14 00

Oosterwiek

Varnasingel 600, 3067 EZ Rotterdam

Telefoon: (010) 455 48 77

Prinsenwiek

Prinsenlaan 101, 3067 TV Rotterdam

Telefoon: (010) 421 08 36

IJsselzicht

Sint Helenabaai 1, 2904 AE Capelle a/d IJssel

Telefoon: (010) 451 58 33

Humanitas- Feijenoord

e-mail vrijwilligerscoördinator:

epeddemors@stichtinghumanitas.nl

De Steenplaat

Persoonshaven 650, 3071 CL Rotterdam

Telefoon algemeen: (010) 486 57 77

Putselaan

Putselaan 64, 3074 JC Rotterdam

Telefoon: (010) 215 27 76

Humanitas IJsselmonde

e-mail vrijwilligerscoördinator:

mverstralen@stichtinghumanitas.nl

Jan Meertensflat

Van Langendonckstraat 51, 3076 SH Rotterdam

Telefoon: (010) 419 04 00

De Wetering

Loevesteinsingel 55, 3077 HM Rotterdam

Telefoon: (010) 479 42 77

IJsselburgh

Schinnenbaan 130, 3077 JJ Rotterdam

Telefoon: (010) 483 35 19

Humanitas-Spijkenisse

Vaartstraat 1, 3201 BG Spijkenisse

Telefoon: (0181) 72 33 33


Vrijwilligersprojecten bij de dienstverlening

Home-Start

Home-Start biedt een steuntje in de rug aan

gezinnen met jonge kinderen. De vrijwilligers

van Home-Start hebben zelf ervaring met

opvoeden en gaan één keer in de week langs

bij een vast gezin. Zij bieden een luisterend

oor, praktische hulp en vriendschap aan ouders

met jonge kinderen tot en met 6 jaar. De

gezinnen geven zelf aan op welke gebieden zij

meer steun wensen: hun vragen staan centraal.

Home- Start wil met het programma het

zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun

sociale relaties versterken.

Rotterdam Noord

Eudokiaplein 32

3037 BT Rotterdam

Telefoon: (010) 265 39 30

Rotterdam Zuid

Maashaven OZ 218

3072 HS Rotterdam

T: (010) 419 61 93

E home-start@stichtinghumanitas.nl

Aktie Frisse Lucht

‘Aktie Frisse Lucht’ is een project van Stichting

Humanitas dat zich richt op het organiseren

van logeervakanties voor Rotterdamse kinderen

in sociaal-economisch moeilijke omstandigheden.

Humanitas biedt deze kinderen een

zorgeloze vakantie aan bij gastgezinnen in

verschillende provincies. Na aanmelding door

een verwijzende instantie neemt een vrijwilliger

contact op met de ouders/verzorgers en wordt

het kind thuis bezocht. De vrijwilliger informeert

de ouders/verzorgers nader over het

project en neemt de gegevens van het kind op.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Telefoon: (010) 425 01 18

afl@stichtinghumanitas.nl

9


10

Buddyzorg

Buddy’s bieden sociaal-emotionele ondersteuning

aan mensen met een ernstige chronische

of levensbedreigende ziekte. Buddy’s zijn

vrijwilligers die gedurende 1 à 2 jaar een dagdeel

per week beschikbaar hebben. Zij staan

mensen bij in hun ziekteproces door aandacht

te hebben, te luisteren, mee te denken en

afleiding te bieden. Op basis van gelijkwaardigheid

en wederzijds respect ontwikkelt zich een

vertrouwensrelatie van waaruit de buddy de

persoon die ziek is kan bijstaan in zijn of haar

dagelijkse leven.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

T (010) 425 01 15

Ebudddyzorg@stichtinghumanitas.nl

Maatjesproject hiv en aids

Vrijwilligers van het Maatjesproject bieden

kortdurende, praktische en sociale ondersteuning

aan mensen met hiv of aids. De deelnemers

aan het project zijn mensen die niet of

nauwelijks een beroep kunnen doen op familie

en vrienden. Het Maatjesproject koppelt

een vrijwilliger aan een deelnemer en neemt

daarbij ieders wensen als uitgangspunt. Het

Maatjesproject biedt begeleiding per activiteit.

Bij maatjes staan menselijke kwaliteiten centraal.

Iedere twee maanden is er een gezamenlijke

bijeenkomst met andere maatjes.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

T (010) 425 01 04

E jveraart@stichtinghumanitas.nl

Maatjesproject slachtoffers mensenhandel

Binnen het maatjesproject van Prostitutie

Maatschappelijk Werk (PMW) worden slachtoffers

van mensenhandel en prostituees die

uit het vak willen stappen, gekoppeld aan een

vrijwilliger. Verblijfsprocedures voor slachtoffers

van mensenhandel kunnen lang duren. Dit

veroorzaakt onzekerheid en stress. De dagen

duren lang. Een dagbesteding vinden of een

nieuw sociaal netwerk opbouwen is niet altijd

makkelijk. Ook voor uitstappende prostituees

is het lastig om nieuwe contacten te leggen.

Daarom kan een maatje veel betekenen voor

de cliënten van PMW.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

T (010) 221 17 15

E mvanprooijen@stichtinghumanitas.nl

Sociaal isolement

Het project richt zich op ouderen in de gemeente

Rotterdam, die om welke reden dan

ook reeds in een sociaal isolement leven dan

wel een verhoogd risico lopen om in een sociaal

isolement te geraken, en die (weer) actief

aan de samenleving willen (leren) deelnemen.

Dit doen we door vrijwilligers in te zetten bij

de ouderen thuis en activiteiten te organiseren

op de Pieter de Hoochweg. Tevens organiseren

we lunches en gespreksgroepen in een aantal

vestigingen van Humanitas waarbij vrijwilligers

ingezet worden.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Telefoon: (010) 425 01 24

E ouderenproject@stichtinghumanitas.nl

Steun bij Verlies en Rouw

Het project ‘Steun bij Verlies en Rouw’ is een

project dat zich inzet om mensen die een dierbaar

persoon hebben verloren te ondersteunen

bij de verwerking van het verlies. Mensen

willen graag met een onafhankelijk persoon

praten over hetgeen ze doormaken. Wij bieden

zowel individuele trajecten als groepsbijeenkomsten.

De werkwijze is afhankelijk van de

doelgroep. Bij kinderen en jongeren maken we

veel gebruik van creatieve middelen, bij volwassenen

verloopt de ondersteuning meestal in

gespreksvorm. Doelgroep: kinderen, jongeren

en volwassenen.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

Telefoon: (010) 425 01 99

E sbvr@stichtinghumanitas.nl


Samen Reïntegreren

Het project Samen Reïntegreren richt zich op

een succesvolle terugkeer van ex-gedetineerden

in de maatschappij. Vrijwilligers bezoeken

gedetineerden en begeleiden ex-gedetineerden.

Na hun periode van detentie, is het voor exgedetineerden

namelijk niet gemakkelijk terug

te keren in de maatschappij. Vandaar dat veel

ex-gedetineerden uiteindelijk terugvallen in hun

oude patroon, om vervolgens weer met justitie

in aanraking te komen. Om recidive gedrag

tegen te gaan, probeert ‘Samen Reïntegreren’

de overgang naar de samenleving soepeler

te laten verlopen. De begeleiding vindt plaats

zolang beide partijen ((ex-)gedetineerde en vrijwilliger)

dit nodig achten en bestaat uit mentale,

maar vooral ook praktische begeleiding.

Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

T (010) 425 01 91

E samenreïntegreren@stichtinghumanitas.nl

Vrijwillige thuisadministratie

Het doel van Thuisadministratie is tijdelijke

ondersteuning bieden aan cliënten die problemen

hebben op het gebied van administratie

en financiën. De vrijwilliger ondersteunt de

cliënt thuis bij het ordenen en archiveren van

papieren, het maken van een budgetplan, het

aanvragen van toeslagen en voorzieningen en

het in kaart brengen van schulden. Samen werken

ze toe naar financiële zelfredzaamheid van

de cliënt. Vrijwilligers zijn een mooie aanvulling

op de bestaande hulpverlening omdat ze

meer tijd beschikbaar hebben.

p/a Pieter de Hoochweg 110

3024 BH Rotterdam

T (010) 211 02 33

E thuisadministratie@stichtinghumanitas.nl

11


Wij waarderen u!


HIGH

TEA2011


www.stichtinghumanitas.nl

Versie 2, september 2012

More magazines by this user
Similar magazines