Cross media workflows - Ghent Workgroup

gwg.org

Cross media workflows - Ghent Workgroup

Cross Media the

changing world…

Trends / uitdagingen

Resultaten van de GWG cross-media survey

BArt Van Looy, Sanoma Media Belgium

Co-chair GWG Cross Media Subcommittee


Agenda

• Wat zijn de trends / uitdagingen bij bedrijven

die nu ook tablets en mobiele producten moeten

aanbieden

• Resultaten van de Ghent Workgroup crossmedia

survey

• Conclusie


THE CHANGING WORLD


PRINT georiënteerde

workflow

• Efficiëntie slag door de jaren heen

− Efficiëntie op manier van werken

− Creativiteit > betere tools, kennis

− Kwaliteit (reproduceerbaarheid)

− Kleur beheer

− Specificaties

− Afspraken voor uitwisseling van bestanden tussen

creatie en productie

− …

• FLOW onder controle zowel voor editorial/

productie als advertenties


27 januari 2010


wissel van

print vs digitaal

naar

print & digitaal


DNA aanpassing ….


DNA aanpassing ….

• Output

− Van print naar multi channel output

− Van statische content naar dynamische

− Meer mogelijkheden, o.a.

• Integratie van Web, e-Commerce, CRM, …

• Een diversiteit aan bestandsformaten

• Etc…


DNA aanpassing ….

• Flow

− Huidige workflows (print georiënteerd) voldoen

niet meer!

• Flow niet meer onder controle

• Manueel werk

− Impact op processen

• Uitwisselen/validatie van data

• Technologie, applicaties, specificaties

• Geen standaardisatie: uitwisselen interactieve bestanden

is moeilijk

− Nood aan vernieuwde manier van werken

• Database publishing

• DAM

• …


DNA aanpassing ….

• Advertenties

− Meerdere mogelijkheden voor advertentieintake

/ verwerking

− Bestandsformaten, alleen PDF of ook andere?

− Interactieve advertenties, integratie web,

sociale media

− …

• Kennis

− Conversie van Print & Web naar Tablet

(multimedia) kennis

− Andere type medewerkers nodig

• Omscholing, bijscholing personeel!


Hoe moeten we daar als

bedrijf mee omgaan

• Durf innoveren en je huidige manier van werken

(op alle aspecten) in vraag te stellen

• Trial & error, DURF FALEN

• Implementeer in stappen, bepaal op voorhand wat

je wil bereiken

• Investeer in opleiding

• Investeer in tools, automatisering, …


Hoe moeten we daar als

bedrijf mee omgaan

• Betrek je personeel, klanten en leveranciers bij

deze ingrijpende aanpassingen

• Als grafisch bedrijf beschik je over

“CONTENT”

− Mis nog: business model en technologie

• Bied je klant(en) nieuwe mogelijkheden aan

− Vb fotograaf:

• Afdrukken trouwalbum

• Extra service aanbieden: Door een App versie aangevuld met

digitale content aan te bieden aan de klant


Organisatie

• Technische cel voor print

− Nood aan professionals

• Geen directe nood aan technische cel voor web

− Éénmalige opzet en onderhoud CMS

− Content uploaden en ok

• Technische cel voor Tablet

− Nood aan professionals > IT kennis, Lay-out kennis

− Nieuwe technologie (snel veranderende)

• Versies

• OS’en

− Stabiliteit, compatibiliteit

− Creativiteit is Technology driven


COOM

• Create once output many

− Meerdere toestellen

− Dimensies (b x h)

− Kb (grootte bestand)


Kleur beheer

• Gebruik output onafhankelijke workflow

− RGB

• “brandcolors” > Belangrijk !

− Consistentie in kleuroutput tussen de verschillende

media


Problematiek

• View issues

• Dimensies

• Bestands formaten

• Uitwisselbaarheid

• Layout moeilijkheden

• Navigatie


Survey

Highlights


Doel survey

• Identificeren van de noden en de issues bij de

gebruikers

• Ontwikkelen van eventuele nieuwe standaarden,

richtlijnen voor het uitgeven, (aan)maken,

verwerken, uitwisselen van data naar cross

mediale output

− Op korte termijn

− Lange termijn


Survey

• Survey uitgezet in 2011

• 145 antwoorden

• Internationale respons:

− UK, US, Italië, Duitsland, Nederland, België, Canada, Zwitserland,

Oostenrijk, Frankrijk, Israël, Zweden, India, Noorwegen,

Denemarken, Ierland, Spanje, China, Kroatië, Australië.

• Verschillende personen / organisaties met verschillende

insteek in organisaties:

− Vooral Drukkerijen, Uitgeverijen, Media agencies, PrePress,

Creatievelingen

− CEO, Managing Director, Professor, Designer, Prepress Manager,

Technical Director, Project Manager, Color Scientist, …


OS en apparaten

What are the most common devices you do development for ?

60

50

40

30

20

10

0

No

Yes

• Meeste apps

worden voor

IOS (iPad /

iPhone)

ontwikkeld

What are the most common output systems (OS) you do development for ?

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

No

Yes


DTP’ers / IT’ers

Are the creative people who work on print jobs also the people who work on

cross channel (Media) jobs?

4%

14%

No

53%

29%

Yes

Sometimes

Don't know

Are the IT (Technical) people who work on print jobs also the people who

work on cross channel (Media) jobs?

8%

No

37%

Yes

55%

Yes, but depend the kind of

output, tablet, interactive

PDF, ... (please specify)


Basis bronbestand per

segment

If you are processing cross-media work using existing files, what are the predominant file formats you start with (the

format the files were last completed in)?

70

60

50

40

30

20

10

.PDF

.XML

.DOC

.TXT, .RTF

.FLA, SWF

.OFIP

.FOLIO

Video (Quicktime, .mp4, .mov,…)

Other

0

Image Text Lineart Animation


Kleur ruimte in output

formaat

• CMYK voor output op RGB apparaten!

What working color space(s) are you using?

35

30

25

20

15

No

Yes

10

5

0

RGB CMYK LAB Websafe


Workflow

• Vaak handmatige, print gebaseerde workflows

Is your workflow for creating content for cross media output folder-based or database

driven?

20%

10%

47%

Folder based

Database driven (locally managed)

Database driven in the cloud

Combined (please explain)

23%


Preflight, voor tablets

• Meestal handmatig = tijdrovend, hoog fouten

percentage

• Indien geautomatiseerd vaak eigen oplossingen /

automatisering (scripting)

Is the validation of cross media files a manual process or do you use a (preflight) tool?

27%

Manual

Tool (please specify)

73%


Gekozen document

formaten

• PDF formaat omdat het een traditioneel formaat is

naar print en men hiermee vertrouwd is.

• ePub, Folio, HTML5 … formaten van de toekomst ?

If you are creating or processing new files, created with

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

00%

PDF (flat

PDF)

PDF (with

enriched

content)

XML Ofip Folio ePub Next Pub Other

(please

specify)


Welke creatie tools > cross

mediale content

• Adobe Digital

Publishing Suite

• Quark App Studio

• Twixl

• Aquafadas

• Creative Suite

• InDesign

• DreamWeaver

• GoLive CyberStudio

• Acrobat

• Silverlight

• CSS / Javascript

(JSON)…

• DirectSmile crossmedia

• TextWrangler

• SiteMill

• FrontPage

• NetObjects Fusion

• TextMate

• Eclipse with aptana and

titanium plugins

• …


Hergebruik printklare PDF

Do you repurpose the print-ready PDF for other output channels or is a separate,

dedicated PDF created for each channel?

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

05%

00%

Repurpose print-ready file

Start from device independent

PDF as basis (Digital Master)

Dedicated PDF for each channel


Gebruik PDF als basis

Do you use PDF as starting point for enriched content?

26%

No

70%

4%

Yes

Depends the job


Nood voor specificaties /

best practices

Do you feel a need for a standard or guidelines/best practices to exchange cross media

files (for example Advertisements) between systems?

30

25

20

15

10

No

Yes

5

0

Advertisement

exchange

Color conversion for

cross media

Preflight

All jobs (general flow,

best practice)


Conclusie

• Uitgeven naar tablets (cross mediale output) staat

nog in zijn kinderschoenen: “welkom in de

jungle”

• Bedrijven zijn volop aan het veranderen:

toekomst visie ontwikkelen

• PDF is nog steeds een formaat dat gebruikt wordt

in cross mediale publicaties

• PDF als bronbestand is mogelijk maar niet ideaal

• De beschikking van een bronbestand wordt

terug belangrijk om content te herproduceren en

verrijken > COOM


Conclusie

• Output onafhankelijke workflows zijn

essentieel

− Kleur beheer

− Assets

− …

• DAM: structureer uw assets

• Gebruik metadata is key om je bestanden, je

flow te stroomlijnen / automatiseren / terug

vindbaar te maken


Conclusie

• Standaardisatie is nodig

Nood aan specificaties / richtlijnen voor

Advertenties

− Bestandsformaten

− Metadata

− Creatie

− Uitwisseling

− Preflight


Cross Media SC

• Missie

− The Cross Media sub committee was in het leven

geroepen om de veranderingen in de huidige cross -

mediale uitgeefwereld te onderzoeken en de

uitdagingen en opportuniteiten hiermee gerelateerd.

• Huidige activiteiten

− Huidige focus is op het gebruik van PDF in new

media (smart phones, tablets, etc..) om te bepalen

hoe de GWG de processen kan standaardiseren,

verbeteren voor het gebruik van PDF op deze media.

− Aanvullend, samen werken met andere nationale en

internationale groepen om nieuwe cross-mediale

standaarden, processen en formaten te definiëren

en uit te dragen.


Vragen ?

Dank u

BArt van Looy

ICT Publishing Project Leader - GWG representative Sanoma Media

Mail: bart.vanlooy@sanomamedia.be

Twitter: BArtvanlooy

More magazines by this user
Similar magazines