Views
3 years ago

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke paginas.pdf

Brandweerkrant van Nederland_afzonderlijke

Brandweer K R A N T van Nederland N U M M E R 2 December 2011 [foto: Herma van Eijk] 3 Incident Moerdijk [regio Midden- en West- Brabant] “Zeer grote brand bij ChemiePack. Hoogste alarmfase, grote explosies. Brandbare, giftige en bijtende stoffen.” De film ‘Ontmoeting met de werkelijkheid’ start met een reconstructie van audiofragmenten. 4 Waterveiligheid Levensecht en leerzaam [regio Zeeland] Scheepvaart is een relatief veilige vorm van transport. Maar als zich op het water een incident voordoet, zijn er veel partijen bij betrokken. Veiligheid op het water is één van de speerpunten in Zeeland. Project ‘Delta-wateren’ streeft naar een eenduidige aanpak van de veiligheid. Juichen en janken bij oefencarrousel ‘De Vuurproef’ De hoofdrolspelers in de campagne ‘Portogewoon’. Campagne ‘Portogewoon’: ‘Ken jij je porto?’ De clusters Veluwe West en Noord van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland zijn er voor de vierde keer in geslaagd een levensecht en leerzaam oefentraject neer te zetten voor korpsen uit de twee brandweerclusters én voor de korpsen uit Epe, Voorst en Apeldoorn (EVA) en IJsselstreek. Lees verder op pagina 2 Eind januari 2012 start de landelijke campagne ‘Portogewoon’. Hiermee willen Brandweer, Politie, Ambulancezorg en Defensie/KMAR hun hulpverleners beter wegwijs maken in het gebruik van hun verbindingsmiddelen en het verbindingsnetwerk C2000. Dit gezamenlijke initiatief van de koepelorganisaties wordt samen met het Veiligheidsberaad uitgevoerd. Ook het brandweerpersoneel wordt bewuster gemaakt van de mogelijkheden (én beperkingen) van hun portofoon en krijgen via diverse communicatiemiddeleneen aantal ‘tips & tricks’ aangedragen. “Niet ingewikkeld, in gewoonNederlands uitgelegd”, zo stelt projectleider Corné de Swart. Later in 2012 volgen er nieuwe trainingen in het gebruik van portofoons, als aanvulling op een aantal andere verbetertrajecten, ook op het technische vlak. Lees verder op pagina 16 6 Opkomsttijden [regio Zuid-Holland Zuid] Soms blijkt het niet mogelijk om met de eerste tankautospuit zo snel ter plaatse te zijn als de tijdnormen in het Besluit veiligheidsregio’s voorschrijven. Kees- Jan Haringa: “Dan treffen we extra maatregelen om de kans op incidenten zo te verkleinen, dat latere opkomst niet per definitie bezwaarlijk is.” 7 Innovatiedagen [regio Gooi en Vechtstreek] Bezoekers uit de regio, maar ook van daarbuiten, lieten zich informeren over variabele voertuigbezetting. Tal van demonstraties toonden hen de nieuwe ontwikkelingen en innovaties binnen de brandweer. Ook mochten de gedemonstreerde redgereedschappen worden uitgeprobeerd.

Samenvatting_jaarverslag_2014
2013 Februari Informatiemagazine Brandweer ZHZ
Brandweerkrant van Nederland, november 2012.pdf
NVBR jaarverslag 2008.pdf - Brandweer Nederland
handreiking-Rembrand-definitief
Sitrap februari 2009 (PDF) - Brandweer
Presentatie Rene Hagen.pdf - BrandweerKennisNet
Handhavingbeleidsplan 2011 provincie Groningen
Normenboek Brandweer voor brandweerzorg, rampenbestrijding en ...
Beste inwoner van Lovendegem & Vinderhoute, - N-VA Lovendegem
September 2007 - Uw Regio
Achtergrond regionalisering Brandweer Gelderland ... - Vergaderingen
Zoutpot nr. 28 - Stad Zoutleeuw
2013 Juni Informatiemagazine Brandweer ZHZ.pdf
Sitrap oktober 2010 (PDF, 0,9 MB) - Brandweer
September 2007 - Uw Regio