Punt BZW ed 04 2014

ebiezen

Punt BZW ed 04 2014

pUnt BZW

BZW IS DE REgIONALE WERkgEVERSVERENIgINg VAN VNO-NCW | LEDENMAgAZINE BZW | JAARgANg 11 - NuMMER 4 - 2014

hANS DE BOER, NIEuWE VOORZITTER VNO-NCW:

‘ONDERNEMERS BEPALEN DE ECONOMIE,

De eConomie BepaaLt De samenLeving’

ALTERNATIEVE BEDRIJFSFINANCIERINg: FIFTY ShADES OF gREEN

SMALS IN CuIJk: BAggEREN IN ALLE FACETTEN

‘INTERNATIONAL BuSINESS, WhAT YOu NEED TO SuCCEED’


THE NEW FTYPE COUPÉ.

NOT THE USUAL SUSPECT…

JAGUAR.NL

VOORZITTER AAN hET WOORD

niet te prudent a.u.b.

HOW ALIVE ARE YOU?

ADVERTENTIE 1

Bogaers Jaguar Breda BV

Het kabinet en de gedoogpartijen hebben de

landsbegroting voor 2015 vastgesteld. In de

aanloop naar Prinsjesdag sprak minister van

Financiën Dijsselbloem van een prudente begroting.

De Nederlandse economie zit in de

lift, maar de toekomst is onzeker. De tijd van

grote bezuinigingen lijkt voorbij. Tegelijkertijd

houdt de regering de adem in en toont geen

ambitie. De ‘wijsheid en voorzichtigheid’ van

de begroting staat investeren in verandering in

de weg. En juist dat is nodig om ons welzijn

van de toekomst te realiseren.

Met de enorme stijging van de welvaart is Nederland

een verwend landje geworden. Het

gaat zo goed dat de drive om te veranderen

en het beter te doen tot een minimum is gereduceerd.

Dat leidt tot een gebrek aan durf

bij beleidsmakers en bestuurders. Anno 2014

behoort onze economie tot de top tien van de

wereld. De vraag is hoe lang dat nog duurt als

we alleen maar willen vasthouden aan wat we

hebben.

Als Nederland een bedrijf was, zou het allang

failliet zijn. De overheidsuitgaven zijn structureel

hoger dan de inkomsten. De oplossing

voor dit probleem ligt voor de hand. Kostenbesparingen

moeten hand in hand gaan met

het investeren in sectoren die onze economie

trekken. In de praktijk worden de lasten voor

bedrijven echter verhoogd terwijl de bereidheid

om het overheidsapparaat te verkleinen

en systemen te versimpelen ontbreekt. Dat

moet dus veranderen en daarvoor is een nieuwe

langetermijnvisie en stabiel regeringsbeleid

nodig.

De kansen om de Nederlandse economie structureel

te versterken zijn groot. Sectoren als de

maakindustrie, agrofood, chemie en hightech

behoren tot de internationale top en genereren

de meeste toegevoegde waarde voor ons land.

Om ze de mogelijkheid te bieden zich maximaal

te ontwikkelen moet echter veel gebeuren. Zo

is een vergaande flexibilisering van de arbeidsmarkt

noodzakelijk. Ook is het hoog tijd voor

een ambitieus energiebeleid. In Nederland zijn

de kosten voor energie ontzettend hoog, met

name door belastingen en toeslagen, terwijl we

falen in het investeren in nieuwe en duurzame

toekomstbestendige bronnen en technologieen.

Daarnaast moet er veel meer publiek geld in

R&D worden gestoken. Waar de bereidheid om

in innovatie te investeren onder het bedrijfsleven

groot is, ontbreekt de overheidsimpuls

om dit optimaal te laten renderen. Begin deze

maand maakte het World Economic Forum bekend

dat ons land de 8e plaats heeft weten te

handhaven op de ranglijst van de meest concurrerende

economieën ter wereld. Deze positie

moeten we tenminste zien te behouden!

Wijsheid schuilt niet in voorzichtigheid, maar in

verandering; het vermogen om je aan te passen

aan een nieuwe wereld. De verantwoordelijkheid

daarvoor is niet voorbehouden aan de

politiek. Er is een algehele cultuuromslag voor

nodig, ook binnen het bedrijfsleven. En we

moeten het samen doen. De BZW geeft deze

samenwerking onder andere vorm aan onze

doe-tafels. Daaruit volgt ongevraagd advies

om de politiek een handje te helpen. Bovendien

bouwen we op deze manier aan vertrouwen,

een essentieel ingrediënt voor verandering.

BOGAERS JAGUAR BREDA B.V.

Minervum 7118 – 4817 ZN Breda

Tel: +31 (0) 76 526 3800 – Fax: +31 (0) 76 526 4765 – www.bogaers-jaguar.nl

Peter Struik

F-TYPE 3.0 liter V6 Supercharged 250kW (340PK) Coupé vanaf € 85.800. Convertible vanaf € 92.900. Prijzen incl. BPM en BTW en excl. kosten

rijklaar maken. Zie voor kosten en voorwaarden www.jaguar.nl. Min./max gecombineerd verbruik: 8.8-11.1 l/100km. CO 2 uitstoot resp 205-259 g/km.

Afgebeeld model F-TYPE R met 5.0 liter V8 Supercharged 405kW (550PK). Wijzigingen voorbehouden.

3


De partners van de BZW

rubrieken

Column > Jan Fremeijer 6

Kredietunie: serieuze financiering voor het mkb

inHoUD

BZW-lid in het nieuws > Paul Vermee 43

nieuwe leden 45

pUnt.Uit > Romke Swinkels 50

Verder met financiëren > ABN AMRO 6

Han Mesters aan het woord

De rekensom > BDO 7

26

artikelen

Verhoog uw rendement op giften!

Alternatieve bedrijfsfinanciering: fifty shades of green 8

Quote van Tias School for Business and Society 7

Moderne ondernemers kijken verder dan de bank en zoeken ook andere manieren om hun

bedrijfsplannen te financieren. Maar hoe vindt u uw weg in het nieuwe financieringslandschap?

‘Je leert net zoveel van de groep als van de docent’

En hoe maakt u geldschieters enthousiast om in uw plannen te investeren? Komend najaar

organiseert de BZW twee sessies over alternatieve bedrijfsfinanciering. In dit blad alvast een

Hoe is het nu met…> Toine Poppelaars 15

voorproefje.

BZW-projectpartner:

Het gesprek> 16

Huib van Olden ontmoet Anne Zouridis-Veldhoven

Chatten met…> Leon Suijkerbuijk 21

30

Smals in Cuijk: Baggeren in alle facetten 26

De productie van bouwgrondstoffen is al bijna 130 jaar de corebusiness van Koninklijke Smals in

Cuijk. Vader Michiel en zoon Maarten Smals geven samen met Frans van der Linden leiding aan

het bedrijf, dat zo’n honderd medewerkers telt en onlangs een nieuw kantoorpand betrok aan

de Maas. Zij hebben een duidelijke strategie ontwikkeld voor de toekomst.

Hans de Boer ziet sleutelrol voor regionale verenigingen 30

De stelling > 25

Het kabinet biedt voldoende ruimte om te ondernemen

Hans de Boer (59) volgde op 1 juli Bernard Wientjes op als voorzitter van VNO-NCW. Hij wil de

komende jaren inzetten op groei en dynamiek, ambities op wereldschaal en ondernemerschap.

‘Ondernemers bepalen de economie en de economie bepaalt de samenleving. Die grote maat-

BZW is de regionale werkgevers vereniging

van VNO-NCW

BZW aanspreek.punt > Loeks van der Veen 33

Activiteitenkalender 34

nieuws 37

36

schappelijke rol van ondernemers moeten we duidelijk maken aan de politiek.’

‘International Business, What you need to succeed’ 36

Internationalisering staat hoog op de agenda van Brabantse en Zeeuwse werkgevers en prijkt

dan ook steevast in de top van de prioriteitenlijsten van de BZW. Vorig jaar organiseerde de

werkgeversorganisatie daarom diverse bijeenkomsten rondom het thema. Deze krijgen een

vervolg met de miniconferentie ‘International Business, What you need to succeed.’

4

5


OPINIE

JAN fremeijer

Kredietunie:

serieuze financiering voor het mkb

Vraag de gemiddelde financieel

adviseur of hij een kredietunie

kent, en het antwoord is waarschijnlijk:

nee. Niet zo gek, want

de kredietunie is een nieuw fenomeen

in het Nederlands financieringslandschap.

Een kredietunie is

een coöperatie zonder winstoogmerk,

waarin ondernemers zich

per regio of per branche verenigen

om elkaar geld te lenen. Vorig jaar

werden de eerste kredietunies in

ons land opgericht. Dit jaar volgden

er meer, waaronder de Kredietunie

Brabant (KUB) voor het

Zuidoost-Brabantse mkb. Maar

financiering vóór ondernemers

dóór ondernemers, is dat echt een

serieus alternatief?

Jazeker. Kredietunie Brabant richt

zich op bedrijven tot 50 medewerkers

met een omzet tot 10 miljoen.

Via Kredietunie Brabant kunnen

zij een lening krijgen tot 250.000

euro. Deze kredieten zijn voor banken

eigenlijk te klein, waardoor veel

mkb’ers nul op het rekest krijgen.

Maar er zijn genoeg ondernemers of

ex-ondernemers die hun spaargeld

liever in een kansrijk bedrijf steken

dan tegen één procent rente op de

bank zetten. Zeker als ze weten dat

de kredietnemer zorgvuldig door

de KUB is beoordeeld, als ze samen

met anderen kunnen investeren én

als ze zes procent rente ontvangen.

Ook met de erkenning zit het goed:

Kredietunie Brabant heeft een AFMontheffing

en is met steun van lokale

en provinciale overheden opgericht.

Inmiddels hebben wij de eerste twee

kredietaanvragen door mkb’ers in

Zuidoost-Brabant goedgekeurd:

100.000 en 250.000 euro. Het is

nu aan de kredietverleners om erop

in te schrijven. Verder hebben we

nog vijftien aanvragen in behandeling.

Dus de vraag of kredietunies

een leuk probeersel zijn en snel weer

Jan Fremeijer, mede-oprichter

Kredietunie Brabant

overwaaien kan ik nu al beantwoorden.

Kredietunies zijn here to stay

en worden net zoals in de VS een

belangrijke stroming om het mkb te

financieren. Nu moeten we alleen

nog werken aan onze bekendheid.

Daarom zeg ik hier tegen alle serieuze

mkb’ers in deze regio: je kunt

bij ons terecht.

DE REkENSOM

Verhoog uw rendement

op giften!

Wie vooruit denkt, pakt méér belastingvoordeel bij schenkingen aan het

goede doel. Vanaf dit jaar is dat makkelijker dan ooit. Wat vroeger alleen

kon bij de notaris, kan nu zelf onderhands geregeld worden:

de periodieke schenking.

Als u schenkt aan goede doelen heeft u recht op een aftrekpost, maar

alleen als en voor zover u jaarlijks meer schenkt dan één procent van uw

belastbaar inkomen. Als u een overeenkomst aangaat waarin staat dat

u minstens vijf jaar op rij hetzelfde bedrag schenkt, geldt de drempel

van 1% niet (periodieke gift). Voor 1 januari 2014 moest dit worden

vastgelegd in een notariële akte, maar die eis is nu vervallen.

Meer informatie: www.bzw.nl/rekensom

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner BDO.

Voorbeeld

Belastbaar inkomen € 60.000

Jaarlijkse schenking € 2.000

Normale gift

Jaarlijkse schenking € 2.000

Af: drempel (1% van inkomen) € 600

Aftrekbaar € 1.400

____________

Periodieke gift

Jaarlijkse schenking € 2.000

Aftrekbaar € 2.000

____________

____________

Voordeel € 600

Extra belastingteruggave (52% van €600) € 312

VERDER MET finanCieren

Bent u met uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening op zoek naar een financiering? Dan kunt

u terecht bij de bank. Maar hoe beoordeelt de bank uw kredietaanvraag? “We kijken hoe het

bedrijf presteert, met welke afnemers en leveranciers het zakendoet en wat de marktrisico’s

en vooruitzichten zijn. Ook maken we een financiële analyse. Dit staat aan de basis van een

risicoprofiel waarmee wordt berekend wat een bedrijf betaalt voor het krediet”, vertelt Han

Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening. “ABN AMRO is realistisch over de risico’s en

kijkt niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Dat is bijvoorbeeld van belang

in de uitzendsector. Als je alleen naar de cijfers kijkt, kan dat reden zijn geen krediet te verlenen.

Maar in onze analyses zien wij de uitzendmarkt wel degelijk verbeteren.

Meer informatie over zakelijke kredietverlening voor het mkb:

www.bzw.nl/verdermetfinancieren.

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner ABN AMRO.

TIAS SChOOL FOR BuSINESS AND SOCIETY

‘Je leert net zoveel van de groep als van de docent’

“Het feit dat TIAS een academische achtergrond heeft, was voor mij één van de redenen om voor deze business school te kiezen.

De masterclasses zijn inhoudelijk sterk. De hoogleraar geeft wetenschappelijke inzichten en perspectieven aan en legt de link met de praktijk. Dat laatste

doet ook de groep, die bestaat uit bestuurders en beleidsmedewerkers.

Doordat er ruimte is voor deelnemers om casussen in te brengen en hierover te discussiëren, heb je als groep invloed op wat er tijdens

een masterclass aan bod komt. De hoogleraar maakt het compleet door daarbij de ondersteunende theorie aan te reiken.

Door je eigen actieve inbreng en die van mededeelnemers, in interactie met de docent haal je meer uit de masterclass.”

Elke Oegema, Directeur van Fontys Hogeschool Management Economie en Recht volgt de

masterclasscyclus Leiderschap en Management voor non-profit bij TIAS.

Zomeractie

Als u zich inschrijft voor 30 september 2014 a.s. voor één van de masterclasses van TIAS,

mag u gratis een collega meenemen! www.tias.edu/zomeractie.

Meer informatie: www.bzw.nl/tias

Deze rubriek wordt mede mogelijk gemaakt door BZW-partner Tias

School for Business and Society.

Han Mesters, Sector Banker Zakelijke Dienstverlening

6

7


Moderne ondernemers kijken verder dan de bank en zoeken ook andere manieren om hun bedrijfsplannen

te financieren. Particuliere investeerders, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, private equity-partijen,

kredietunies, crowdfunding of Qredits. Het geld is er in vele tinten. Maar hoe vindt u uw weg in het nieuwe

financieringslandschap? En hoe maakt u geldschieters enthousiast om in uw plannen te investeren of, als het

minder gaat, uw bedrijf te redden? Komend najaar organiseert de BZW twee sessies over alternatieve bedrijfsfinanciering

met uitleg over de huidige gang van zaken en met een mogelijke kennismaking met nieuwe

financiers. In dit blad alvast een voorproefje.

Alternatieve bedrijfsfinanciering:

fifty shades of green

8

9


In principe zijn er maar twee redenen waarom u

ook, vindt directeur Miriam Dragstra van BOM

door particuliere investeerders en private equity,

de rol van banken door de alternatieve financie-

als ondernemer gewoon een brief: wij stoppen

ders indelen van vennootschappen. Samen met

als ondernemer extra geld nodig heeft: om uw

Capital: ‘Het mkb is de afgelopen decennia ver-

andere bedrijven of bedrijfstakken en crowd-

ringsvormen zal afnemen: ‘Die rol wordt anders.

met financiering, wilt u svp terugbetalen? Wij

de ondernemer en accountant bekijken we ook

bedrijf te laten groeien of om uw bedrijf te red-

wend in vergelijking met bijvoorbeeld de VS. Ne-

funding.’ Daarnaast verandert ook het aanbod

Wij hebben ontzettend veel ervaring, kennis en

helpen ondernemers om daartegen te ageren

of er alternatieve financiering beschikbaar is en

den. Als u zelf het geld niet heeft gaat u op zoek

derlandse mkb’ers financierden soms tachtig of

van de bank zelf: ‘Voortdurend ontwikkelen wij

systemen rondom risicoanalyse en -monitoring.

en nieuwe financiering te zoeken. Maar dat is

welke vorm daarvan het meest geschikt is. Er zijn

naar externe financiers. De laatste jaren was er

meer procent van hun balans met bankkrediet,

bancaire financieringen die bij deze tijd passen.

De bank is daardoor, naast kredietverlener, ook

niet makkelijk. Gelukkig zijn er ook op dit ter-

veel verschillende vormen van moderne bedrijfs-

veel kritiek op de banken. Ze zouden nog maar

ook nog eens tegen hele aantrekkelijke marges.

Zo mogelijk met overheidsgaranties, zoals onze

heel geschikt als regisseur en beheerder voor álle

rein ontwikkelingen. Er ligt nu een wetsvoorstel,

financiering, maar alleen serieuze ondernemers

weinig kredietaanvragen honoreren en vooral

Dit wordt nu naar normale proporties terugge-

GO-financiering, BMKB-regeling of onze Groei &

financieringen waarvan een onderneming ge-

waarmee financierders bij reddingsfinancieringen

met een goed plan maken kans.’

niet die van het mkb. Of ze leggen te strenge

bracht. Het mkb moet eraan wennen dat banken

Innovatielening. Via dochters zoals ABN AMRO

bruikmaakt.’

meer nadere zekerheden mogen eisen. Hierdoor

eisen op, waar ondernemers niet aan kunnen of

er vooral zijn voor financiering van werkkapitaal

Participaties of Seeds.nl bieden wij respectievelijk

zullen banken eerder bereid zijn te investeren

BZW Informatiesessies

willen voldoen. Inmiddels is de storm wat geluwd

en asset based- of supply chain-financieringen.

risicokapitaal en crowdfunding aan. Daarnaast

Redden

om een faillissement te voorkomen.’ Schalken

Om BZW-leden wegwijs te maken in het nieuwe

en treedt realiteitszin weer langzaam in. ‘Het

Voor andere ontwikkelingen moet het mkb ri-

kunnen ondernemers gebruikmaken van onze

Er zijn steeds meer nieuwe financieringsvormen

onderschrijft de trend dat mkb-ondernemers

financieringslandschap organiseert de BZW in

businessmodel van geld uitlenen is nooit veran-

sicodragend vermogen zoeken zoals aandelen,

Informal Investment Services, waarmee we hen

en investeerders. Maar hoe vindt de ondernemer

steeds actiever (moeten) zoeken naar alterna-

november twee sessies over mkb-financiering

derd. Een kredietgever leent geld uit en wil dat

achtergestelde leningen of andere financierings-

toegang bieden tot een netwerk van meer dan

zijn weg, zeker als de financiering ook nog eens

tieve bedrijfsfinanciering. Maar hoe pak je dat

nieuwe stijl onder het motto: ‘Er is geld ge-

met rente terugontvangen. Daarbij wordt zorg-

vormen. Dit proces juich ik toe’, aldus Dragstra.

600 informal investors.’ Toch is de belangrijkste

nodig is om het bedrijf te redden? ‘Een bank

het beste aan? Schalken: ‘Als eerste moeten zij

noeg’. Deelnemers krijgen uitleg over de gang

vuldig naar de risico’s gekeken, dus of de geldle-

Als regionale ontwikkelingsmaatschappij heeft

verandering van de bank misschien wel de gro-

steekt meestal geen geld in een zinkend schip’,

bij hun boekhouder of accountant te rade gaan.

van zaken bij banken en de actuele financie-

ner nu en in de toekomst aan zijn verplichtingen

de BOM de opdracht om de Brabantse econo-

tere betrokkenheid bij de klant. Klomp: ‘Om de

zegt advocaat en curator Daan Schalken, partner

Deze heeft de problemen, als het goed is, al

ringsmogelijkheden van onder meer de BOM.

kan blijven voldoen‘, zegt Hans Klomp, Specialist

mie te stimuleren. Risicodragend investeren is

risico’s beter te kunnen inschatten verdiepen we

bij Bogaerts & Groenen advocaten. ‘Sommige

eerder gesignaleerd. De ondernemer kan hem

Daarnaast worden ‘nieuwe’ financiers uitgeno-

Groei & Innovatie bij ABN AMRO. ‘Wel leidden

dan ook core business. De publieke organisa-

ons nu veel meer samen met de klant in de sec-

banken zijn zelfs harder geworden als het gaat

vervolgens vragen wat de mogelijkheden zijn.

digd, zodat geïnteresseerden meteen contacten

de goede economische jaren vóór de crisis ertoe

tie mag vanuit de regionale opdracht zelfs iets

tor en de dynamiek waarmee de onderneming

om lopende kredieten. Als een bank geen heil

In die zin is een boekhouder of accountant een

kunnen leggen.

dat banken, maar ook bedrijven zelf, achteraf de

meer risico nemen. ‘Maar we stappen er nooit

vandaag de dag wordt geconfronteerd. Samen

meer ziet in de ontwikkeling van een bedrijf of

soort huisarts. Daarna worden de specialisten

risico’s voor de geldlener soms te positief heb-

alleen in. Dat mag ook niet vanwege de regels

met de ondernemer kijken we ook meer naar de

zelfs een hele sector, dan wordt regelmatig de

ingeschakeld. Bijvoorbeeld de advocaat voor

Voor meer informatie:

ben ingeschat. De crisis heeft ons teruggebracht

voor staatssteun. Wel trekt een participatie door

vraag: wat is de optimale financieringsoplossing,

financiering eenzijdig opgezegd. En dan krijg je

herstructureringen, ontslagprocedures of het an-

Annemiek Heinen, heinen@bzw.nl.

naar een veel bewustere keuze ten aanzien van

de BOM vaak anderen over de streep, waarmee

passend bij het businessmodel, en wat zijn de

deze risico’s. Dus banken zijn niet zozeer kriti-

een multiplier op onze investering ontstaat. Die

specifieke risico’s in de toekomst waar rekening

scher geworden, het besef van risico’s is weer

samenwerking met andere investeerders zal de

mee moet worden gehouden? Onderdeel van de

genormaliseerd.’

Wennen

komende jaren steeds intensiever worden.’

Cultuurverandering

financieringsoplossing is meestal een krediet van

een bank, maar steeds vaker een combinatie met

alternatieve of staatsgegarandeerde vormen.

WAAR kuNT u TEREChT?

deelt met haar relaties kennis over de sectoren

via onder andere ABN AMRO Insights. De bank

Qredits

Een gezamenlijk initiatief van alle financiële

De bank was meestal de eerste partij waar onder-

Volgens Hans Klomp van ABN AMRO is goed

Transparantie van zowel de onderneming als fi-

Er zijn tegenwoordig talloze manieren om uw

biedt bancaire financieringen aan, zo mogelijk

instellingen in Nederland voor microfinanciering

nemers voor financiering naartoe stapten. Maar

te zien dat mkb-ondernemers nu ook actief

nanciers is hierbij een belangrijke voorwaarde om

bedrijfsplannen te financieren. Waar kunt u voor

met nationale of Europese garantieregelingen zo-

tot 150.000 euro, coaching en hulpmiddelen.

na de crisis schieten nieuwe financieringsvormen

naar alternatieve financieringsvormen zoeken:

tot de beste en meest duurzame financierings-

advies of financieringen terecht?

als GO-financiering (Garantie Ondernemers), de

Voor bedrijven die in een opstart zitten of net

als paddestoelen uit de grond. En zo hoort het

‘Wij zien vooral een toename in financiering

oplossing te komen.’ Klomp verwacht niet dat

ENkELE VOORBEELDEN:

BMKB-regeling (Borgstellingskrediet MKB) of de

ABN AMRO Groei & Innovatielening. Daarnaast

biedt ABN AMRO toegang tot alternatieve finan-

iets te risicovol zijn voor een bancaire financiering.

Het eerste mkb-krediet via Qredits werd

vorig jaar verstrekt aan onderneemster Yvet

Accountant/boekhouder

ciering aan via ABN AMRO Participaties (equity),

Hurks voor de overname van Dierenkliniek

Meestal de eerste stap. De accountant of

Seeds.nl (crowdfunding) en ABN AMRO Informal

Nuland.

boekhouder is uw huisarts en weet hoe u ervoor

Investment Services (informele investeerders).

www.qredits.nl

staat. Hij verwijst u door naar de specialist zoals

een advocaat of organisatieadviseur en helpt een

BOM Capital

Ondernemerskredietdesk

geschikte financieringsvorm te vinden.

Investeert risicodragend in Brabantse onderne-

Initiatief van MKB-Nederland, VNO-NCW,

mingen. Meestal als tijdelijke aandeelhouder,

de Nederlandse Vereniging van Banken en

Bank

soms met achtergestelde leningen of een combi-

het Ministerie van Economische Zaken. Het

Naast opkomende alternatieve financierings-

natie daarvan. BOM Capital kan iets meer risico

platform helpt ondernemers om een passende

vormen blijft de bank een belangrijke speler. Ze

nemen maar investeert nooit als enige partij.

bedrijfsfinanciering te vinden. Daarnaast biedt

zijn nog voor 80% verantwoordelijk voor de

BOM Capital heeft, naast jonge ondernemingen,

de Ondernemerskredietdesk een meldpunt waar

financiering van het mkb, maar dit percentage

speciale interesse in Brabantse familiebedrijven en

ondernemers terecht kunnen met problemen die

zal afnemen. Veel banken spelen daar op in door

consortia van bedrijven die samen innovaties ont-

zij ondervinden bij het aanvragen en verkrijgen

Daan Schalken, Bogaerts & Groenen advocaten. Hans Klomp, ABN AMRO Miriam Dragstra, BOM Capital

hun aanbod te veranderen. Zo heeft ABN AMRO

haar klantbediening georganiseerd in sectoren en

wikkelen die ten goede komen aan de Brabantse

economie.

van een financiering.

www.ondernemerskredietdesk.nl

10

11


ADVERTORIAL

Bedrijfsopvolgingstrajecten

Een organisatie is zo sterk als

haar zwakste schakel

RASSERS ADVOCATEN

nieuwe partner van de BZW

Probleemstelling

quenties zijn van zijn besluit om terug

checken. Caers Personeelsmanage-

Een directeur/grootaandeelhouder

te treden.

ment let daarbij op de ontwikkeling

(dga) van een bedrijf is bijna per de-

van een goede relatie tussen beide

finitie vergroeid met en

De aanpak van Caers Personeelsma-

betrokkenen en de opbouw van we-

verknocht aan zijn onderneming. Bij

nagement

derzijds respect.

alle beslissingen over opvolging spelen

Langs het dubbele spoor van verstand

De kandidaat-opvolger wordt begeleid

zowel verstand als

en emotie probeert Caers Personeels-

bij de consequenties van zijn mogelijke

emotie een rol. Maar in dit geval kan

management een inzicht

stap en hij wordt

emotie in de weg staan van een afge-

te krijgen in de persoon van de vertrek-

voorbereid op de rol die hij gaat spelen

wogen oordeel. Dat is een bedreiging,

kende directeur en zijn motieven. De

ten opzichte van de medewerkers en

U zoekt de perfecte kandi-

want opvolging door de juiste man

of vrouw is essentieel voor de conti-

dga wordt een spiegel

voorgehouden van de consequenties

zijn voorganger.

In het besluitvormingsproces over de

daat voor die ene functie,

misschien wel de ideale opvolger

voor uw bedrijf? U

wilt de persoonlijke ontwikkeling

van een individuele

medewerker stimuleren

of die van uzelf misschien,

van een heel team of misschien

wilt u als organisatie

groeien of sterker uit een

crisissituatie komen? Bij dit

alles verleent Caers Personeelsmanagement

u professionele

ondersteuning.

nuïteit van de onderneming, evenals

voor het persoonlijk welzijn van de

dga die zijn ‘kindje’ in goede handen

wil zien. Het belang van de onderneming

kan om een ander type manager

vragen.

De risico’s

De risico’s van de overgangsfase zijn

aanzienlijk, zowel voor de organisatie

als voor de betrokken

personen. De opvolger trekt soms snel

zaken naar zich toe waardoor de dga

zich ongelukkig voelt,

want zijn misbaarheid wordt aangetoond.

De dga is het bovendien soms

oneens met de werkwijze

en de veranderingen die zijn opvolger

voorstaat. Hij zoekt daarom misschien

bevestiging voor zijn

van zijn beslissingen en samen met

hem wordt vastgesteld

welke rol hij moet spelen om het proces

een optimale afloop te geven.

Caers Personeelsmanagement helpt

bij het inventariseren van de competenties

die de opvolger dient te hebben.

Die zijn niet noodzakelijkerwijs

gelijk aan die van de dga. Vervolgens

wordt het traject gestart van werving,

selecteren, assessment en referenties

Instroom

Doorstroom

Individu

aanstelling worden specialisten ingeschakeld

als het gaat om

een eventuele aandelenoverdracht

(MBI/MBO) op juridisch, financieel

en fiscaal gebied.

Een inwerkprogramma wordt opgesteld

en concrete afspraken worden

er gemaakt over de verdeling

van verantwoordelijkheden, bevoegdheden

en de uiteindelijke overgang

daarvan.

Werving en Selectie

Bedrijfsopvolging

Geschiktheidonderzoeken

Development centers

Coaching

Loopbaanbegeleiding

Ondernemerschap

‘Een no-nonsens advocatenkantoor met de focus op ondernemers en alles

waar ze mee te maken hebben.’ Zo karakteriseert mr. Taco van der

Dussen het Bredase Rassers Advocaten, de nieuwe partner van de BZW.

‘We hebben ons tot en met 2016 aan de BZW verbonden en pakken het

dus direct goed aan. Net zoals bij onze cliënten gaat het ons om het opbouwen

van een langdurige relatie. Zowel wij als de BZW en haar leden

moeten daar beter van worden.’

Met 32 advocaten is Rassers het grootste Professionaliteit

eigenstandige advocatenkantoor van West- Van der Dussen verwacht veel van de nieuwe

Brabant. Tegelijkertijd is het een van de oudste.

In 2017 viert het haar 110 jarig bestaan. lid als Rassers Advocaten en bezoeken heel wat

samenwerking met de BZW. ‘We zijn al langer

Van der Dussen: ‘We zijn bijzonder sterk ge-

bijeenkomsten. Door partner te worden ho-

Taco van der Dussen, Rassers Advocaten en Michiel van Campen, directeur BZW

Leden en partners worden bij de les gehouden

en zo komen mooie dingen tot stand, ook op

het gebied van belangenbehartiging. Aan dat

alles willen wij graag onze bijdrage leveren als

exclusieve juridische partner.’

Kennis delen

De komende jaren wil Rassers Advocaten tal van

seminars gaan organiseren voor de leden van de

BZW. ‘We doen dat nu al voor onze cliënten. Door

onze kennis te delen over allerhande actuele ontwikkelingen

- bijvoorbeeld op het gebied van ontslagrecht

en nieuwe regelgeving omtrent het inrichten

van BV’s en NV’s - voegen we waarde toe aan hun

organisaties. Hetzelfde willen we doen voor

opvattingen door contacten met ‘oude

getrouwen’. Niet zelden kan de dga de

Team

Teamontwikkelingstrajecten

Conflicthanteringstrajecten

worteld in onze regio en hebben ons over de

jaren ontwikkeld tot een hoogwaardige zake-

pen we nog dieper in het grote en interessante

netwerk van Brabantse en Zeeuwse onder-

de BZW-achterban. Daarnaast zullen we

de BZW waar nodig bijstaan met juridische raad

Caers

Personeelsmanagement

Dorpstraat 158, Veldhoven

T: 0497-515034

I: www.caerspm.nl

dingen niet loslaten en wil hij zich nog

overal mee bemoeien. Hij moet eraan

wennen dat een jonge, energieke persoon

aan het roer staat, die hem niet

elk moment om advies vraagt. De dga

merkt nu pas hoe ingrijpend de conse-

UItstroom

Organisatie

Verander- en Verbetertrajecten

Cultuurverandering

Begeleiding en Beoordeling

Bevorderen ondernemendheid

Outplacement / Loopbaanbegeleiding

Re-integratie

lijke juridische dienstverlener. Zo zijn we sterk

gespecialiseerd in ondernemingsrecht, bouw

en vastgoed, arbeidsrecht en bestuursrecht.

We helpen onze klanten met advies. Maar als

het hommeles is, zijn we er ook bij, door te

onderhandelen of te procederen.’

nemers actief te kunnen zijn. Doorslaggevend

voor onze beslissing om ons voor twee jaar en

een kwartaal aan de BZW te verbinden is de

professionaliteit van de organisatie. De opzet

is bedrijfsmatig. Het is geen vrijblijvende club.

Het netwerk wordt heel serieus vormgegeven.

en daad.’

www.bzw.nl/partners

www.rassers.nl

12

13


hOE IS hET Nu MET… TOINE POPPELAARS

‘hET WATERSChAP LEEFT

onDer De BevoLking’

Waterschappen staan voor enorme uitdagingen.

Technologische innovaties, een open samenleving en

de politieke discussie over het wel of niet samenvoegen

van de waterschappen bij de provincies. ‘Van een

samenvoeging is geen sprake’, zegt Dijkgraaf

Toine Poppelaars van Waterschap Scheldestromen.

ADVERTENTIE 3

Rabobank Eindhoven-Veldhoven

De balansverhoudingen tussen het waterschap, de provincie en haar

gemeenten zijn aan het veranderen. Wat is er aan de hand?

‘In elk geval worden geen instanties opgeheven of overgeheveld. We

behouden elk ons eigenstandige takenpakket. Wel wenst het waterschap

met de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten intensiever

samen te werken, om gezamenlijk efficiencywinst te boeken. We gaan

bijvoorbeeld kijken welke taakvelden in de backoffice kunnen worden

samengevoegd. En met alle Zeeuwse gemeenten gaan we onderzoeken

of we een gezamenlijk belastingkantoor kunnen oprichten, zoals dat in

Noord-Brabant al het geval is.’

Teckle, de innovatieve neus

van de Rabobank

www.teckle.nl

www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven

In maart 2015 zijn er waterschapsverkiezingen. Over de manier van

verkiezen is veel te doen geweest. Wat is er besloten?

‘Er komen directe verkiezingen die tegelijkertijd worden gehouden met

de verkiezingen voor Provinciale Staten. Door beide verkiezingen tegelijk

te houden, hopen we de opkomst te verhogen. Dat is belangrijk om

de democratische legitimatie van het waterschap te verhogen.’

Hoe staat het met de voorbereidingen op de verkiezingen?

‘Het hoort bij mijn functie dat ik de verschillende partijen faciliteer in

het uitdragen van hun boodschap. Dat kan via spotjes op televisie, publicaties

in huis-aan-huisbladen, social media, de website. Met zoveel

water om ons heen leeft het waterschap onder de Zeeuwse bevolking.

Het gaat er dan ook niet om de naamsbekendheid te vergroten, maar

mensen aan te zetten hun stem uit te brengen.’

Welke uitdagingen staat het waterschap de komende jaren nog meer

te wachten?

‘We gaan verder met het op orde brengen van de veiligheid van de

dijken en het optimaliseren van de waterkwaliteit. Daarnaast willen we

de afvalwaterzuiveringsinstallaties moderniseren ten behoeve van energieterugwinning.’

www.scheldestromen.nl

Samen sterker

Foto: Robert van de Berge

15


hET gESPREk

DE AMBASSADEuRS

VAN hET WERkBEDRIJF

ondernemers zelf wordt vormgegeven.

Hiermee voorkomen we boetes en kunnen

Drie directeuren van Brabantse BZW-lidbedrij-

we de participatie van kansarmen op de ar-

ven hebben zich op verzoek van de BZW bin-

beidsmarkt zelf reguleren. Tevens geven we

nen de pilot in Noordoost-Brabant beschikbaar

invulling aan onze maatschappelijke verant-

gesteld als ambassadeur om andere BZW-leden

woordelijkheid, waarvan ondernemers zich

te informeren over de gevolgen van de Partici-

terdege bewust zijn. Het zal niet gemakke-

patiewet en de werkwijze van het Werkbedrijf.

lijk worden, maar ondernemend Nederland

U komt ze binnenkort bij diverse activiteiten te-

heeft al voor grotere uitdagingen gestaan

gen. Wat is hun motivatie?

de laatste jaren.

Ik ben dan ook

Gaby Westelaken, directeur GWS dé

zeer

verheugd

schoonmaker / Gascogne groep (Rosmalen)

dat ik mijn bij-

‘Wij zijn als regionaal schoonmaakbedrijf al

drage

hieraan

vanaf 1994 betrokken bij vele arbeidsmarkt-

kan leveren in

projecten. Wij vinden het namelijk belangrijk

de vorm van een

dat er een economisch sterke regio is, waarin

kansen voor sociaal ondernemen ontstaan.

Anne Zouridis-Veldhoven

Huib van Olden

ambassadeurschap.’

Wij richten ons vooral op méér werk en zo

min mogelijk verdringing. Zo hebben we al

Jeroen de Bree, directeur personeel &

jaren het project ‘Wedden dat het kan’, waarmee

wij samen met de gemeente mensen

ANNE ZOuRIDIS-VELDhOVEN ONTMOET huIB VAN OLDEN

organisatie Sligro Food Group Nederland

(Veghel)

vanuit de bijstand weer terug in het arbeidsproces

brengen. Sociaal ondernemen is vooral

doen, en is dus hetzelfde als gewoon on-

Participatiewet: meedoen

In het sociaal akkoord van 11 april 2013 hebben

het kabinet en sociale partners afgespro-

vers met 25 medewerkers of meer dan de verplichting

om vijf procent van hun personeel te

‘Als mens sta ik midden in de samenleving.

Naast mijn betrokkenheid bij allerlei ontwikkelingen

wil ik ook invloed uitoefenen op de

dernemen. Meestal zeggen ondernemers dat

de overheid alles bepaalt. Maar juist in deze

tijd moeten we samenwerken. Daarom denk

uit ‘gezond eigenbelang’

ken dat werkgevers extra banen gaan creëren

voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal

gaat het om 125.000 extra banen die in

laten bestaan uit mensen met een arbeidsbeperking.

Als zij daar niet aan voldoen, betalen

zij een heffing voor niet vervulde plekken.

uitdagingen die langskomen. Werken is heel

belangrijk om volwaardig deel te kunnen nemen

aan de samenleving en geeft betekenis

ik als onderne-

2026 gerealiseerd moeten zijn: 100.000 in de

aan je dagelijkse handelen. Sligro Food Group

mer graag mee

marktsector en 25.000 bij overheidsinstellin-

Werkbedrijf

staat ook midden in die samenleving en we

in de stuurgroep

regionaal werkbedrijf

en stel me

met overtuiging

Op 1 januari 2015 wordt de Participatiewet van kracht. Het doel van

deze nieuwe wet is om meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

aan regulier werk te helpen. Aanvankelijk ging het regeerakkoord uit

gen en onderwijs. Het eerdere regeerakkoord

ging er nog vanuit dat die banen bij bedrijven

met 25 of meer werknemers moeten worden

gecreëerd. Volgens de nieuwe banenafspraak

Om de garantiebanen te realiseren wordt

in elk van de 35 Nederlandse arbeidsmarktregio’s

een Werkbedrijf opgericht dat de banenafspraak

moet uitvoeren. In de arbeidsmarkt-

snappen dat we een rol kunnen en moeten

spelen bij het zoeken naar oplossingen voor

mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt.

In-

als ambassadeur

beschikbaar. Iedereen

telt mee!’

van een verplichting voor grotere bedrijven om minimaal vijf procent arbeidsgehandicapten

in dienst te hebben, op straffe van een boete. In het

later gesloten sociaal akkoord is dit een vrijwillige afspraak tussen ka-

kunnen álle werkgevers voor de extra banen

zorgen, dus ook werkgevers met minder dan

25 werknemers. Voor 2015 is het target 3.000

extra banen bij de overheid en 6.000 in de

regio Noordoost-Brabant is sinds het voorjaar

een pilot actief om ervaring met de nieuwe

werkwijze op te doen. Deze ervaringen worden

vervolgens teruggekoppeld op nationaal

vloed proberen

uit te oefenen op

de beleidsmakers

die meestal ver

Arent van Dijk, directeur Meerkat BV -

Opleidingen & Trainingen (Eindhoven)

‘Ondernemers zijn gewend om zelfstandig

beslissingen te nemen en initiatieven

binet, werkgevers en werknemers geworden. Maar wel met een belangrijke

stok achter de deur: als het beoogd aantal nieuwe arbeidsplaatsen

niet wordt gehaald treedt de Quotumwet in werking. En dan wordt een

marktsector. In 2016 moeten nog eens respectievelijk

3.500 en 8.000 extra plaatsen worden

gerealiseerd. En zo loopt het op naar het uiteindelijke

doel van 125.000 banen in 2026. Al

niveau. Het Werkbedrijf Noordoost-Brabant

heeft een duo-voorzitterschap: wethouder Huib

van Olden (o.a. arbeidsmarktbeleid) van de

regionale centrumgemeente ’s-Hertogenbosch

weg staan hoort

daarbij. Want: in

regels kun je niet

werken.’

te ontplooien. Dit conflicteert vaak met

maatregelen die opgelegd worden door de

overheid. Ik vind het dan ook belangrijk dat

de quotumregeling van het kabinet door

verplicht percentage arbeidsgehandicapten alsnog ingesteld. Wat betekent

de Participatiewet voor ondernemers en wat komt er de komende

tijd op u af?

in 2016 wordt gekeken of het realiseren van

de ‘garantiebanen’ op koers ligt. Zo niet, dan

wordt de Quotumwet van kracht. Volgens een

vastgestelde quotumregeling krijgen werkge-

en Anne Zouridis van de BZW. De twee bespreken

de vorderingen in de wethouderskamer

in het monumentale Stadhuis aan de

Bossche Markt.

Ook voor de andere vijf te vormen werkbedrijven

in Brabant en Zeeland zal de BZW

actief op zoek gaan naar ambassadeurs.

16

17


hET gESPREk

hET gESPREk

VAN OLDEN: ‘Het Werkbedrijf is geen nieuwe,

langrijk dat mensen met een arbeidsbeperking

moeten dan juist die bedrijven koesteren en er

Proces participatiewet

hiërarchisch aangestuurde onderneming. Het is

weer gaan participeren. Voor werkgevers is er

zelf een tandje bij doen. Dit werkt vooral goed

vooral een term voor hoe je de banenafspraak

absoluut gezond eigenbelang. Je wilt immers

op regionale schaal, omdat de bedrijven elkaar

in een arbeidsmarktregio voor elkaar gaat

voorkomen dat er op bedrijfsniveau quota ge-

al kennen.’

krijgen. In onze regio betekent dit een

steld gaan worden. Dus er is urgentie aan beide

samenwerkingsverband tussen 19 gemeenten,

kanten. Wel blijkt uit de pilot dat de wet nog

ZOURIDIS: ‘Een ander belangrijke aanbeve-

1 JANUARI 2015

3 werkgeversorganisaties, 3 sw-bedrijven, 2

nadere uitwerking behoeft. Bijvoorbeeld de

ling vanuit de pilot is dat de definities moeten

INVOERING

vakbonden (CNV en FNV), de intergemeen-

doelgroepdefinitie. Over welke mensen heb je

worden gelijkgetrokken. Werkgevers worden

PARTICIPATIEWET EN

telijke sociale dienst Optimisd en UWV. Die

het? Er zijn groepen die nu geen recht op een

er straks gek van als er een doelgroepdefinitie

WERKBEDRIJVEN

spreken allemaal hun eigen taal. Het is dus

uitkering hebben maar moeilijk bemiddelbaar

is voor garantiebanen, weer een andere doel-

een enthousiasmerende uitdaging om al die

zijn, zoals werkloze jongeren. Zij vallen formeel

groep meetelt voor de CAO-afspraken en weer

Samenvoeging van de

NAJAAR 2014 /

partijen tot elkaar te brengen. Hierbij hante-

niet onder deze regeling en dus ook niet onder

een andere voor social return-bepalingen van

Wet werk en bijstand

VOORJAAR 2015

ren wij het motto ‘werkgevers in the lead’. De

een Werkbedrijf, terwijl het voor de samenleving

gemeenten. Ook verschillen tussen gemeenten

(WWB), de Wet sociale

WERKGEVERS BENADE-

extra banen moeten namelijk vooral door het

van net zo groot belang is dat zij participeren.’

onderling moeten verdwijnen, op zijn minst bin-

werkvoorziening (Wsw)

REN VOOR VACATURES

bedrijfsleven worden gerealiseerd. De overheid

nen de arbeidsregio. En er is één centraal punt

en nieuwe instroom in

moet de werkgevers faciliteren. We gaan dus

VAN OLDEN: ‘Daarom is mijn advies aan colle-

nodig waar werkgevers met een vacature naar-

de Wajong. Tevens start

Om de banenafspraak

niet iets voor hen bepalen, werkgevers moeten

ga-Werkbedrijven dan ook: hanteer een brede

toe kunnen. Dan wordt het aantrekkelijker en

van de banenafspraak.

te realiseren moeten

zelf aangeven wat zij willen.’

doelgroepbenadering en beperk je niet tot sec

makkelijker om iemand met een beperking in

Tegelijk met de invoering

werkgevers plaatsen ter

de opgave vanuit het sociaal akkoord. De sa-

dienst te nemen. Er zijn al heel veel werkgevers

van de Participatiewet

beschikking stellen voor

ZOURIDIS: ‘Werkgevers moeten het doen, dat

menlevingsopgave is vele malen groter. Bedenk

die sociaal ondernemen en er goede ervaringen

VOORJAAR 2014

moeten ook de Werkbe-

mensen uit de doelgroep.

klopt. Weliswaar wordt een deel van de men-

dus een werkbare vorm die veel langer mee-

mee hebben. Er is vaak zelfs een business case

START PILOT WERKBE-

drijven in de 35 nieuw

Via het Werkbedrijf wordt

sen bij overheidsinstellingen geplaatst, maar

gaat dan de komende twee politieke jaren en

van te maken. Bovendien kan het veel doen

DRIJF NOORDOOST-

gevormde arbeidsmarkt-

één centraal dienstverle-

voor het grootste deel bij bedrijven. Om onze

trek het meteen breed. Ook de werkgever kan

voor de cultuur in je bedrijf of je uitstraling naar

BRABANT

regio’s operationeel zijn.

ningspunt ingesteld waar

IN DE LOOP VAN 2016

leden te behoeden voor een quotum zijn we

misschien beter uit de voeten met iemand die

klanten. Soms is dit niet goed mogelijk, dus is

De Participatiewet bevat

werkgevers hun vacatures

als werkgeversvereniging landelijk het commit-

toevallig niet in die categorie voor de komende

het belangrijk dat nu zoveel mogelijk bedrijven

11 APRIL 2013

Overheid, onderwijs en

onder meer de mogelijk-

voor deze garantieba-

Eerste meetpunt om te

ment aangegaan om vacatures op te halen en

twee jaar zit. En dat bedrijf moet wel vooruit.’

meedoen, zodat het straks niet wordt afge-

SOCIAAL AKKOORD

bedrijfsleven in Noord-

heid tot het inzetten van

nen kunnen aanmelden.

beoordelen of de geza-

mensen te plaatsen. Het hieraan voldoen is een

dwongen. Daarom zullen wij het als BZW de

oost-Brabant werken al

een no-risk polis bij elke

Daarnaast kunnen zij ook

menlijke Werkbedrijven

grote opgave voor het bedrijfsleven dat de va-

ZOURIDIS: ‘Onze belangrijkste opgave is om

komende tijd goed gaan uitleggen, met hulp

Het kabinet en sociale

intensief samen in het

plaatsing, loonkostensub-

hun reguliere vacatures

aan de banenafspraak

catures moet creëren, maar qua inzet zeker ook

werkgevers duidelijk te maken wat er op hen af

van de ambassadeurs die zich belangeloos aan

partners spreken af dat

arbeidsmarktprogramma

sidie en tegemoetkoming

aanmelden, omdat deze

voldoen. Zo niet, dan

voor een werkgeversorganisatie als de BZW.

komt en hoe zij kunnen meedoen. Veel werkge-

het Werkbedrijf hebben verbonden.’

werkgevers extra banen

Noordoost Brabant

voor begeleiding.

wellicht voor mensen uit

treedt de Quotumwet

Gemeenten hebben nu eenmaal meer loopver-

vers ondernemen al sociaal en hebben al men-

gaan creëren voor men-

Werkt! van AgriFood

De inzet daarvan wordt

de doelgroep geschikt

in werking en wordt elk

mogen dan wij. Dus daar moeten we de ko-

sen in dienst die misschien niet voor honderd

VAN OLDEN: ‘Het gaat om de welvaart en het

sen met een arbeidsbe-

Capital. Vanwege de

door de werkbedrijven

zijn. De komende maan-

bedrijf met 25 werkne-

mende tijd nog uit zien te komen.’

procent renderen. Onze inzet is om te voorko-

welzijn van onze inwoners, bedrijven en instel-

perking. In totaal gaat het

goede ervaringen werd de

per regio bepaald. Het

den worden werkge-

mers of meer verplicht

men dat er een quotum komt, waardoor ver-

lingen. Als je op deze manier samenwerkt zorg

om 125.000 extra banen

regio door de Werkkamer,

Werkbedrijf vraagt dus

vers uitvoerig door het

om een nader te bepalen

VAN OLDEN: ‘Wij moeten als gemeenten in

dringing zou kunnen ontstaan en werkgevers

je ervoor dat er voor iedereen een plek is. Daar-

die in 2026 gerealiseerd

het landelijk aansturings-

niet van werkgevers om

Werkbedrijf geïnformeerd

percentage mensen met

elk geval niet in de valkuil trappen om het dan

haast vaste medewerkers móeten ontslaan om

om moeten alle betrokken partijen zich inzetten

moeten zijn: 100.000 in

orgaan, gevraagd als een

werknemers, die minder

hoe het systeem werkt

een arbeidsbeperking in

maar weer van het bedrijfsleven over te nemen,

vervolgens mensen uit de doelgroep in dienst

om er iets van te maken. Hanteer dus als werk-

de marktsector en 25.000

van de vier pilot-Werkbe-

productief zijn, helemaal

en wat de regelingen en

dienst te hebben, of een

want wij willen niet de almachtige regisseurs

te nemen.’

bedrijf de brede doelgroep. Probeer interne be-

bij de overheid.

drijven.

zelf te betalen.

tegemoetkomingen zijn.

heffing te betalen.

van de samenleving zijn. Dus als er een capaci-

sluitvormingsprocessen eens los te laten en klim

teitsprobleem ontstaat, dan gaan we kijken hoe

we dat kunnen oplossen.’

ZOURIDIS: ‘Een essentieel punt van het Werkbedrijf

is dat álle partijen belang hebben dat het

VAN OLDEN: ‘Daarom willen we dit in gezamenlijkheid

doen om de Quotumwet te voorkomen.

Want die zou bedrijven dwingen om dit

soort trucs toe te passen. Als een bedrijf op dit

punt een zichtbare voorsprong heeft, dan moet

in de helikopter om te bedenken waarom we

het doen en waarom dat goed is. En probeer als

gemeente de balans te vinden tussen werkgevers

en vakbonden die niet een ambtelijk apparaat

achter zich hebben staan. Kijk of je ze kunt

Banenafspraak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Struct.

Overheid 3.0 6.5 10.0 12.5 15.0 17.5 20.0 22.5 25.0 25.0 25.0 25.0 25.0

Markt 6.0 14.0 23.0 31.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 100.0 100.0

Tabel: aantal te realiseren banen voor beoordeling activering quotumregeling; cumulatief (x1000).

plan slaagt. Voor de financieel risicodragende

je dat bedrijf niet door de wet van de remmende

ondersteunen. Dan helpen we samen, zonder

Voor meer informatie:

overheid en de betrokken instellingen is het be-

voorsprong gaan afstraffen. Andere werkgevers

dwang, de hele samenleving vooruit.’

BZW, Anne Zouridis-Veldhoven, zouridis@bzw.nl

18

19


ADVERTORIAL

ChATTEN MET… LEON SuIJkERBuIJk

Jos Koopman

‘Het bedrijfsleven vraagt om flexibiliteit’

‘Brainstormen tijdens het sporten’

WVs-groep is de sociale

Veertig jaar geleden is WVS-groep

werkvoorziening in West

noord-Brabant. Ze biedt

werk aan mensen met een

afstand tot de arbeidsmarkt.

Vanaf januari 2015

wordt de Wet sociale Werkvoorziening

vervangen door

opgericht door 24 gemeenten, die

inmiddels zijn samengevoegd tot 9.

Haar taak: regie en uitvoering van de

Wet Sociale Werkvoorziening (WSW)

in West-Brabant. ‘Mensen met een

beperking kunnen vaak moeilijk een

baan vinden’, stelt directeur Jos Koopman.

‘De Rijksoverheid geeft gemeen-

de Participatiewet.‘samen

met het bedrijfsleven zullen

we samenwerkingsverbanden

aangaan om de markt

optimaal te kunnen bedienen’,

aldus directeur Jos

Koopman.

ten geld om deze mensen aan het

werk te helpen. Dat gebeurde in eerste

instantie veelal binnen de sociale

werkvoorziening. Deze vorm, waarin

mensen die geen plaats op de reguliere

arbeidsmarkt konden vinden en

een normaal salaris ontvangen volgens

de SW-cao, is volgens Den Haag

onbetaalbaar geworden. In de loop

verplicht een bepaald aantal mensen

met een afstand tot de arbeidsmarkt

aan het werk zetten. Daarvoor is een

quotum ingesteld. Bij de uitvoering

van de Participatiewet zijn wij part-

conciërge, hovenier, ober, administratieve

kracht, postsorteerder, en branches:

industrie en productie, schoonmaak

en groenvoorziening.’

Foto: Timo Reisiger

V.l.n.r.: Paul Musters en Leon Suijkerbuijk

der tijd hebben we vanuit een maat-

ner voor gemeenten en organisaties.

Eén wet, één keten

schappelijke grondslag steeds meer

aansluiting gezocht bij het bedrijfsleven

en onze mensen naar een werk-

Wij zijn als het ware de brug tussen

gemeenten en bedrijfsleven.’ Hoewel

Koopman geen voorstander is van het

In essentie verandert er voor WVSgroep

vanaf volgend jaar weinig. ‘We

blijven doen wat we deden: mensen

Wat is er mooier dan hobby, sport en werk te combineren? Leon Suijkerbuijk,

directeur van Inofec Kantoormeubelen in Roosendaal, is in zijn vrije tijd fana-

wijze waarop nieuwe prospects het beste benaderd

kunnen worden. Onder andere tijdens de

hardlooptrainingen of in de auto op weg naar

plek in de arbeidsmarkt begeleid.’

Participatiewet

bestraffende quotumsysteem, ziet hij

wel veel voordelen voor zijn werknemers

en het bedrijfsleven. Hij is van

met een afstand tot de arbeidsmarkt

begeleiden naar betaald werk.’ Maar

ondanks de sociale doelstellingen is

tiek triatleet en ook coach bij Starterscentrum Roosendaal. Hij begeleidt onder

meer oud-triatleet Paul Musters van TalentVerbinder. ‘Wij coachen elkaar

het zwembad brainstormen wij daarover met elkaar.

Het is prachtig om op zo’n manier samen

te werken.’

Deze ontwikkeling is ook het doel

van de Participatiewet, die per 1 januari

2015 in werking zal treden. Er

zal geen nieuwe instroom in de Wet

mening dat ieder mens gebaat is bij

deelname aan de arbeidsmarkt. ‘Iedereen

doet er graag toe. En iedereen

kan binnen zijn of haar mogelijkhe-

WVS-groep een gewoon bedrijf. ‘Wij

hebben ook te maken met nieuwe

wet- en regelgeving, ontwikkelingen

in de economie en veranderin-

nu. Ik help Paul met het opstarten en doorontwikkelen van zijn eigen bedrijf

en hij coacht mij bij mijn zwem-, fiets- en looptrainingen voor de triatlon.’

Met welke ontwikkelingen heb je binnen je

eigen bedrijf te maken?

‘Het communicatielandschap is in de afgelopen

Sociale Werkvoorziening plaatsvin-

den van nut zijn.’ Volgens Koopman

gen op het gebied van subsidies. De

Hoe lang ben je zelf al ondernemer?

daarbij te helpen. Anderzijds leer ik er zelf ook

jaren enorm veranderd. Daar hebben alle or-

den. ‘Naast de de WSW waren er ook

weten steeds meer bedrijven de

vraag vanuit de markt bepaalt steeds

‘Inofec is een familiebedrijf dat sinds 1986 be-

veel van. Door het coachen zie ik de problema-

ganisaties mee te maken. De vindbaarheid op

vangnetten als de WWB en de Wa-

WVS-groep te vinden. ‘Binnen elk be-

meer het aanbod. De uitdaging ligt

staat. In die zin heb ik het ondernemerschap

tiek waar anderen mee worstelen. Die vragen

internet is steeds belangrijker geworden. Klan-

jong. Werken was een keuze. Onder

drijf is er lager geschoold werk. Onze

in de samenwerking met gemeen-

bijna met de paplepel ingegoten gekregen. Aan

neem ik mee naar mijn eigen bedrijf. Daarbij stel

ten zijn zich anders gaan oriënteren en zoeken

de Participatiewet vallen straks alle

mensen kunnen hier uitstekend voor

ten en het bedrijfsleven in een re-

de keukentafel kreeg ik al heel veel mee over het

ik me regelmatig de vraag: doe ik het zelf wel

tegenwoordig op een andere manier naar pro-

mensen met een afstand tot de ar-

worden ingezet. Dat is goedkoper dan

gionaal werkbedrijf. Dat betekent

bedrijf. Maar sinds 2000 ben ik echt werkzaam

goed? Dat werkt heel inspirerend.’

ducten. Als organisatie hebben wij daar tijdig

WVs-groeP

Bosstraat 81

4704 RL, Roosendaal

Postbus 1130

4700 BC, Roosendaal

(T). 0165 – 596 538

(F). 0165 – 561 263

(M). 06 – 18304152

(E). rvbroekhoven@wvsgroep.nl

(I). www.wvsgroep.nl

beidsmarkt. De overheid wil met deze

wetswijziging zoveel mogelijk mensen

met een arbeidsbeperking aan het

werk krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk

voor de re-integratie

van deze mensen die nog wel kunnen

werken, maar daarbij wel ondersteuning

nodig hebben. Bedrijven moeten

personeel inlenen via een uitzendbureau.

Bij ons lopen werkgevers geen

risico, ook niet in geval van ziekte. De

medewerkers zijn bij ons in dienst en

worden door ons begeleid en eventueel

opgeleid. Ze kunnen individueel

worden ingezet, maar ook in groepen.

In de meest uiteenlopende beroepen:

dat we onderling processen moeten

uniformeren, onze kennis en kunde

zullen delen en gezamenlijk verantwoordelijk

zijn voor ontwikkeling en

plaatsing van personeel. Voor WVSgroep

zijn de behoeften van bedrijven

leidend. Wij kunnen hen grotendeels

ontzorgen.’

voor Inofec.’

Waarom ben je coach geworden bij Starterscentrum

Roosendaal?

‘Enerzijds vanuit het oogpunt om het algemeen

belang te dienen door het ondernemerschap te

stimuleren en mogelijk te maken. Starters krijgen

enorm veel op hun bordje en het is mooi om hen

Wat is jouw rol als coach?

‘Met zijn bedrijf TalentVerbinder wil Paul bedrijven

en instellingen trainen om tot een topprestatie

te kunnen komen. Ik adviseer hem onder

andere op het gebied van communicatie. Denk

bijvoorbeeld aan de communicatie richting klanten,

maar ook het houden van pitches en de

op ingespeeld. Daarnaast is de kantoormeubelenmarkt

tijdens de economische crisis ongeveer

gehalveerd. De concurrentie is heftiger dan ooit.

Desondanks hebben wij in de afgelopen jaren al

onze medewerkers binnen boord weten te houden.

Daar ben ik best trots op.’

www.inofec.nl

20

21


Kwaliteit, continuïteit, vernieuwing

hoog in het vaandel

In de aanloop naar onze uitbreiding worden we,

net als tijdens de opstartfase tien jaar geleden,

ADVERTENTIE 5

prima bijgestaan door Wesselman.

Een gewaardeerde partij die onze jaarstukken

Wesselman samenstelt, de loonadministratie en

btw-aangiften verzorgt.

Wesselman. Wezenlijk anders.

Jos Hoeben | Patisserie Hoeben

Eindhoven | Helmond www.wesselman-info.nl

VIW: ‘Een goed functioneerde bestuursvorm

moet je niet veranderen’

De BZW werkt nauw samen met de Vereniging Industriewater VIW in Brabant

die zich inzet voor beschikbaarheid, betrouwbaarheid en efficiency

van industriewater. Samen met VIW heeft BZW zich dit voorjaar ingezet

voor het behoud van de geborgde zetels in de Brabantse waterschappen.

Naast geborgde zetels zijn er zetels die via directe verkiezingen worden

ingevuld. Dit omdat de Staten van Brabant, tegen de zin van het bedrijfsleven

in, hebben besloten het aantal geborgde zetels voor landbouw en

industrie te reduceren. Gedeputeerde Staten gaan dit nu uitwerken met

de waterschappen in Brabant.

De vaststelling van het aantal geborgde zetels,

per waterschap ongeveer negen van de in totaal

dertig zetels, komt van oorsprong voort

uit het beginsel belang-betaling-zeggenschap.

De groeperingen met veel belang bij de taken

van het waterschap en/of die veel bijdragen in

de financiering, hebben extra zeggenschap. Dit

beginsel staat voor VIW en BZW niet ter discussie,

omdat de industrie zo op een volwaardige

wijze mee kan draaien in de besturen van de

waterschappen.

Het belang van de waterschapstaken voor de

Brabantse industrie verschilt niet wezenlijk van

andere partijen. In Noord-Brabant is de maakindustrie

relatief sterk vertegenwoordigd en deze

heeft veel belang bij droge voeten (peilbeheer),

bescherming van de grondwaterwinningen én

een goede waterkwaliteit met lage zuiveringskosten.

Zaken waar overigens alle inwoners van

de provincie voordeel bij hebben.

Uit onderzoek blijkt dat de bedrijven in Brabant

30-40% bijdragen aan de totale kosten van de

waterschappen. De vertegenwoordigers van het

bedrijfsleven in de diverse waterschapsbesturen,

zetten zich met veel kennis van zaken en betrokkenheid

in voor de waterschapstaken. Door

de financiën kritisch te beschouwen en ervaring

vanuit het bedrijfsleven te delen, behoren de

lasten van de Brabantse waterschappen tot de

laagste van Nederland. Er wordt gesteld dat die

zeggenschap van belangenpartijen te groot is of

zelfs ondemocratisch, maar de inbreng van deze

bestuurders heeft absoluut meerwaarde, naast

de door de burgers gekozen vertegenwoordigers.

De functionele bestuursvorm binnen de

waterschappen mét de geborgde zetels zorgt er

voor dat alle belangen goed vertegenwoordigd

zijn. Door de diversiteit in achtergronden is er

meer expertise én betere besluitvorming mogelijk.

De benoemingen vinden open en transparant

plaats, waarbij de bedrijfsvertegenwoordigers

zorgen voor een continue factor binnen de

besturen en gebiedskennis inbrengen.

De inbreng van het bedrijfsleven via de bedrijfsvertegenwoordigers

heeft er de afgelopen jaren

mede voor gezorgd dat de Brabantse water

schappen onderling beter zijn gaan samenwerken.

Onder andere op het gebied van innovatie

is samenwerking en kennisuitwisseling tot stand

gekomen en dat heeft geleid tot besparingen.

‘Leren van elkaar en kritisch blijven kijken naar

de taken en kosten van het waterschap’, is

het motto van de VIW. Zij pleiten ervoor om

de waterschappen buiten het algemene bestuurlijke

speelveld te houden en hebben de

voorkeur voor het model waarbij de afvalwaterzuiveringen

op afstand worden geplaatst in

een apart nutsbedrijf. ‘Laat de waterschappen

zich uitsluitend functioneel bezighouden met

waterschapstaken met instandhouding van het

beginsel ‘belang-betaling-zeggenschap’, zonder

toenemende invloed van de politiek.’

Een toenemende invloed van de politiek leidt

tot overbodig langere besluitvormingsprocessen

waardoor uiteindelijk de uitvoering van de

waterschapstaken kostbaarder wordt. De vertegenwoordiging

vanuit de belangenpartijen, middels

de geborgde zetels, draagt aantoonbaar bij

aan betere besluitvorming binnen de Brabantse

waterschappen. En een goed functionerende

bestuursvorm moet je niet veranderen.

info@verenigingindustriewater.nl

mourik@bzw.nl

Gezocht: waterschapsbestuurder (m/v)

Volgend jaar treden nieuwe bestuursleden aan voor de waterschappen in ons land. De zogeheten

geborgde zetels – het bedrijfsleven maakt aanspraak op een deel daarvan – worden benoemd door

de Kamer van Koophandel. BZW en VIW helpen de Kamer met het vinden van de juiste personen.

Personen met kennis van zaken op het gebied van waterschappen. Een goede uitvoering van de

zuiveringstaak is een van de prioriteiten.

Aanmelding kan tot 15 oktober 2014.

Belangstelling? Stuur een e-mail naar: mourik@bzw.nl.

23


ADVERTORIAL

DE STELLINg

Mindconnection als strategisch voordeel

Uit het meest recente wereldwijde

onderzoek van

gallup naar actief betrokken

(mindconnected) medewerkers,

worden keiharde

statistische verbanden aangetoond

tussen de manier

waarop we met elkaar omgaan

binnen bedrijven en de

harde resultaten. Het liegt

er niet om. goed scorende

bedrijven hebben 22% meer

winst en zijn 21% productiever

dan slecht scorende

bedrijven.

DelPHI mInDConneCtIon

Maasdijk 23

5317 KP Nederhemert

(T). 0418-554201

(E). info@delphi-group.nl

(I). www.delphi-group.nl

‘Wij zijn blij dat dit nu in harde cijfers

wordt aangetoond. Het werken

aan verbinding met je medewerkers

en andere stakeholders loont. Het is

een strategisch verstandige keuze.’

We zijn in gesprek met Paul Driesen

en Paul van Kampen. Beide partner

bij Delphi.

Het is iets wat we allemaal wel weten.

Als er onvoldoende vertrouwen is tussen

mensen en de visie gaat de rem er

op. Mensen halen niet alles uit de kast

om de doelen te realiseren. Meestal

is er zelfs sprake van onbewuste en

soms van bewuste tegenwerking. Dat

geldt overigens ook voor managers en

zelfs directeuren! Als de verbinding er

niet is, worden mensen improductief.

Het kwantificeren van dit fenomeen

was altijd erg lastig.

Noodzaak wordt steeds groter

‘Voorbeelden van onbewuste tegenwerking

zijn roddelen, klagen, snel

negatief oordelen, conflicten negeren

en weerstand. Dit zijn typisch de

gedragspatronen die ook snelle en effectieve

veranderprocessen in de weg

staan. Wij zijn er dan ook van overtuigd

dat het strategische voordeel

in de toekomst alleen maar groter

wordt voor mindconnected organisaties.

De omstandigheden worden namelijk

steeds lastiger. Mensen en organisaties

komen steeds meer onder

druk, problemen worden complexer,

de diversiteit neemt toe, veranderingen

moeten sneller, hiërarchie werkt

steeds minder. Kortom: ingrediënten

genoeg om een organisatie sociaal

te laten ontsporen. Zoals we weten

houdt ook een dictatuur het dan niet

meer vol: verwijdering leidt onherroepelijk

tot ondergang.’

Paul Driesen en Paul van Kampen

Managers en professionals

Ook voor professionals en managers

is het van strategisch belang onder

moeilijke omstandigheden mindconnected

te kunnen blijven. De vraag

naar dit soort mensen wordt steeds

groter, omdat meer en meer bedrijven

beseffen dat dit één van de cruciale

factoren is voor succes en toekomst.

Wat is mindconnection dan precies?

Mindconnection staat voor de verbinding

tussen mensen en de verbinding

met organisatiedoelen en

stakeholders. Omdat die verbinding

er is en belangrijk wordt gevonden,

wordt er echt samengewerkt en zijn

medewerkers (ook managers) actief

betrokken. Ook is van essentieel belang

dat mensen doen waar ze goed

in zijn. Hier komt goed werkgeverschap

en goed werknemerschap bij

elkaar.

Goed werkgeverschap

De werkgever schept de voorwaarden,

zodat de werknemer optimaal

kan en wil presteren. Die randvoorwaarden

gaan wat verder dan gebruikelijk.

Verbinding ontstaat ook op het

sociaal emotionele vlak. Arbeidsomstandigheden

en beloning zijn belangrijk,

maar het is niet genoeg. Het

is van belang, dat de werkgever en de

werknemer aan dezelfde kant staan

en samen voor de doelen gaan.

Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap gaat hand in

hand met goed werknemerschap. Wij

vinden het normaal dat een werknemer

het beste voorheeft met de overige

stakeholders en zich daarvoor

inzet. De factoren die ervoor zorgen

dat mensen hiervoor kiezen, zijn ondertussen

wel bekend, maar worden

onvoldoende toegepast.

Utopisch?

Soms wordt onze visie afgedaan als

utopisch. Dat mag. Zoals het onderzoek

van Gallup aantoont, zijn juist

de mensen die dit soort cynisme van

zich af kunnen schudden de winnaars

van de toekomst.

Het kaBinet BieDt voLDoenDe rUimte om te onDernemen

Op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor en vervolgens biedt de minister van Financiën

de Miljoenennota en Rijksbegroting aan. De laatste cijfers over de Nederlandse economie laat zien dat

het economisch herstel voorzichtig doorzet. De afgelopen jaren blonk het kabinet vooral uit in het aankondigen

van nieuwe bezuinigingen. Moet er nu geen positief signaal af worden gegeven, zodat ondernemers meer

ruimte krijgen om kansen te creëren en benutten?

Foto: Joris Buijs

Naam: Frans Kempenaars

Bedrijf: Port & Industry Zeeland

Functie: voorzitter PORTIZ

Naam: Yvonne van Mierlo

Bedrijf: gemeente Helmond

Functie: wethouder

Naam: Eric van der Horst

Bedrijf: voestalpine Plastic Solutions

Functie: plant manager

‘De sneLste Weg ‘ik Ben aBsoLUUt ‘Het kaBinet kan

in de richting van verdere en stabiele economische

groei loopt over innovatie en investeringen.

Hiertoe moeten de nodige randvoorwaarden

gecreëerd worden en daarbij speelt de

overheid zeker een sleutelrol. Aan de andere

kant is het duidelijk dat het herstel nog broos is

en dat er in de wereld een aantal geo-politieke

ontwikkelingen gaande zijn die een behoorlijke

invloed kunnen hebben op de groei in Nederland.

Het is nog te vroeg om halleluja te roepen

en de uitdaging ligt in het vinden van de juiste

balans tussen stimulerende maatregelen en

begrotingsdiscipline.’

van mening dat het noodzakelijk is om weer meer

ruimte te bieden om te ondernemen. Bezuinigingen

helpen op korte termijn, maar op de lange termijn

pakken ze niet altijd even goed uit voor ondernemers.

Naast lastenverlichting zou de overheid

bedrijvigheid beter kunnen faciliteren, bijvoorbeeld

door voldoende ruimte te reserveren voor bedrijventerreinen

en deze ook goed bereikbaar te

maken. Bovendien zou er meer aandacht moeten

zijn voor de veranderende economie en behoeften

van consumenten. Daar passen nieuwe bedrijfsconcepten

bij, zoals een combinatie van detailhandel en

horeca, of concepten voor distributiecentra rondom

on- en offline winkelen. Echter: de regels sluiten

hierop nog niet aan. Het zou goed zijn als verandering

in regelgeving sneller plaatsvindt. Daarvoor

zouden we als gemeente vaker een beroep kunnen

doen op ondernemers. Als overheid deelnemen aan

hun platforms, levert een win-winsituatie op.’

zeker een positief signaal afgeven, door de btwen

accijnsverhogingen terug te draaien en te

zeggen dat deze maatregelen gefaald hebben.

Een moedige overheid dat daarmee vertrouwen

van burgers en bedrijven kan terugwinnen. Het

overheidsbeleid van de afgelopen jaren was

vooral gericht op het overheidstekort geforceerd

terug te dringen. Ze wilde minder gaan uitgeven,

maar is het tegenovergestelde gaan doen: meer

belastingen gaan heffen. Dat was geen stimulans

voor de economie en resulteert in nog meer zinloos

geld rondpompen! De overheid moet vooral

terughoudend, betrouwbaar en voorspelbaar zijn

en niet te snel en hevig van visie en wetgeving

veranderen. En ondernemers helpt om gemakkelijker

te ondernemen en de consument stimuleert

om uit te geven. Nu ook vooral werken aan de

geopolitieke rust in de wereld, want daar hebben

ondernemers last van!’

24

25


Smals in Cuijk: Baggeren in alle facetten

De productie van bouwgrondstoffen is al bijna 130 jaar de corebusiness van Koninklijke Smals in Cuijk. Vader

Michiel en zoon Maarten Smals geven samen met Frans van der Linden leiding aan het bedrijf, dat zo’n honderd

medewerkers telt en onlangs een nieuw kantoorpand betrok aan de Maas. Zij hebben een duidelijke strategie

ontwikkeld voor de toekomst, waarbij het bedrijf zich ook meer gaat richten op waterbouwprojecten en baggerwerkzaamheden

in combinatie met gebieds- en natuurontwikkeling. ‘We beheersen het proces om van bagger

tot bouwstof te komen’, legt Maarten Smals uit.

Het nieuwe kantoorpand van Koninklijke Smals

materieel en transportmogelijkheden, bieden wij

ontstaat een organisatie die een groot aantal

in Cuijk biedt een fraai uitzicht op de rivier de

duurzame en totaaloplossingen voor ruimtelijke

creatieve én innovatieve oplossingen aanbiedt

Maas. In het gebouw, dat in juni van dit jaar

ingrepen. Wij zijn hiermee uniek in Europa.’

op het gebied van baggerwerkzaamheden en

werd betrokken, zijn alle kantoormedewerkers

grondverzet. De kennis van grondstoffen en

van de dochterondernemingen Smals Bouw-

Doordat er momenteel echter meer dan vol-

omgang met de omgeving bij het nieuw inrich-

grondstoffen, Smals Dredging, Smals Verhuur

en het in Duitsland actieve Smals IKW samengebracht.

Ook de verschillende bedrijfslogo’s werden

vernieuwd. ‘Door alle interne kennis, kunde

en krachten te bundelen kunnen we eenvoudiger

en beter inspelen op de wensen en behoeften

doende aanbod van zand en grind is in Nederland

en de bouwwereld nog kampt met de naweeën

van de economische recessie, is verdere

groei in de verkoop van bouwgrondstoffen zeer

moeizaam. Daarom heeft Koninklijke Smals

ervoor gekozen om zich meer te gaan focus-

ten van gebieden is daarbij van toegevoegde

waarde.’

Toegevoegde waarde

De activiteiten van Smals Bouwgrondstoffen

en Smals Dredging sluiten sterk op elkaar

Foto: Berry Poelen

V.l.n.r.: Maarten Smals, Michiel Smals en Frans van der Linden

van onze klanten’, vertelt Frans van der Linden,

sen op baggerwerkzaamheden en grondverzet.

aan, stelt Frans van der Linden. ‘Een deel van

algemeen directeur van de Smals groep.

Maarten Smals: ‘Om in te spelen op de huidige

het slib, zand en grind dat bij werkzaamheden

situatie is het bedrijf Smals Dredging opgericht.

van Smals Dredging vrijkomt, kan door Smals

Smals. ‘Respect staat voorop, maar we vullen

economie wat minder goed draaide, zijn wij

wij werkzaam zijn. Die verantwoording nemen

Specialisaties

Binnen deze onderneming zijn alle activiteiten

Bouwgrondstoffen worden veredeld en opge-

elkaar vooral aan. Frans zet mee de strategische

toch blijven investeren in ons bedrijf, het ma-

wij. Een mooi voorbeeld hiervan is het gebied

Koninklijke Smals is van oudsher een producent

van ons zusterbedrijf Aannemingsbedrijf Geluk

waardeerd en uiteindelijk opnieuw als bouw-

lijnen uit, terwijl ikzelf graag ook creatief bezig

terieel en de opleiding van onze medewerkers.

de Kraaijenbergse Plassen in Cuijk, waar wij in

en leverancier van bouwgrondstoffen. Michiel

en de onlangs overgenomen baggermaatschap-

grondstof in de markt worden gezet. Daarmee

ben om vernieuwende zaken toe te voegen aan

Daar hopen wij in de komende jaren de vruchten

1970 zijn gestart met de industriezandproduc-

Smals, die deel uitmaakt van de vierde genera-

pij Klaar Baggertechnieken samengebracht. Ge-

behalen we een optimale toegevoegde waarde

de onderneming.’

van te gaan plukken door op een verantwoorde

tie. Vanaf begin jaren tachtig zijn we vervolgens

tie van het familiebedrijf: ‘We leveren met name

luk is gespecialiseerd in grote en middelgrote

uit grondstoffen. Lean and green dus.’

Waar staat Koninklijke Smals over vijf jaar?

wijze te gaan groeien in omzet en resultaat.’

gaan werken aan het eindplan, dat nu bijna vol-

grondstoffen voor onder andere de beton- en

waterbouwkundige projecten, waarbij het bag-

Met deze nieuwe strategie heeft Koninklijke

‘Maak daar maar gerust vijfentwintig jaar van’,

tooid is. Daarbij hebben we op alle facetten in-

betonwarenindustrie en de wegenbouw. In

geren en hydraulisch transport van zand en

Smals haar koers voor de toekomst bepaald.

corrigeert Michiel Smals. Frans van der Linden

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

vulling gegeven aan de wensen van omwonen-

onze diversiteit produceren we bijvoorbeeld ook

grind centraal staat. Klaar heeft naast de grote

In het verlengde daarvan is de leiding van de

geeft aan dat de onderneming in de komende

Daarbij wordt ook rekening gehouden met de

den en maatschappelijke organisaties, waardoor

speciaal zand dat geschikt is voor het bouwen

diversiteit aan baggerapparatuur veel kennis

onderneming overgedragen aan Frans van der

jaren wil groeien richting een omzet van zo’n

ontwikkeling van de omgeving. Maarten Smals:

er nu een prachtig gebied ligt met ruimte voor

van zandsculpturen. Met onze kennis van win-

op het gebied van slibontwatering en slibver-

Linden en Maarten Smals. ‘De verschillen in ka-

tachtig tot honderd miljoen euro per jaar. ‘Als

‘Als producent van zand en grind en als aanne-

wonen aan het water, recreatie, industrie en na-

ning en verwerking van grondstoffen in combi-

werking. Door de samenvoeging van de speci-

rakters in de leiding van de onderneming bieden

familiebedrijf richten wij ons met name op de

mer hebben wij ook een grote maatschappelijke

tuur. En zo hoort het ook vinden wij.’

natie met een groot en divers pallet aan bagger-

alisaties van beide bedrijven in Smals Dredging

een grote toegevoegde waarde’, stelt Maarten

langere termijn. In de afgelopen jaren dat de

verantwoordelijkheid voor het gebied waarin

www.smals.com

26

27


maakt veilig verantwoorde elektriciteit

ADVERTENTIE EPZ

EPZ: één GigaWatt aan elektriciteit!

EPZ is de grootste elektriciteitsproducent van

Zeeland en maakt schone, betrouwbare stroom

voor zo’n 1,9 miljoen gezinnen.

Een uniek bedrijf in een bijzondere omgeving.

Naast de enige kerncentrale van Nederland

exploiteert EPZ een kolencentrale met biomassameestookinstallatie

en een windpark.

Onze kerncentrale behoort tot de wereldtop.

Meer weten?

Algemeen: www.epz.nl

Vacatures: www.werkenbijepz.nl

N.V. EPZ | Zeedijk 32, 4454 PM Borssele | Telefoon 0113 - 356 000 | epz.nl | werkenbijepz.nl

BZW Connect: 100% score!

BZW Connect is hét nieuwe online platform waar BZW-leden 24/7 personeel,

kennis en middelen kunnen delen. Sinds de start op 4 juni hebben

BZW-leden inmiddels 55 onderwerpen geplaatst. Op vrijwel alle onderwerpen

is gereageerd en de verwachting is dat ook de nog openstaande

onderwerpen snel opvolging krijgen binnen BZW Connect. Een volle

100%-score! Het principe slaat dus aan.

‘De eerste resultaten zijn zeer veelbelovend’, echt ingevuld en een aanbod echt opgepakt?

zegt Rob Bogman projectmanager voor BZW Daar komen we later nog op terug. Ondertussen

is wel duidelijk dat elke reactie de indiener

Connect binnen de BZW. ‘Dat er op vrijwel élk

onderwerp al is gereageerd overtreft onze verwachtingen,

zeker omdat BZW Connect een door nieuw inzicht of een nieuw contact.’

van het onderwerp verder helpt. Bijvoorbeeld

nieuw platform is en omdat er ook nog een vakantie

tussen lag. Natuurlijk gaan we de resultaten

nog verder analyseren. Zo willen we de euro per bedrijf

Alle medewerkers kunnen meedoen voor 350

success rate ook inhoudelijk weten. Wat is de BZW-leden kunnen zoveel medewerkers in hun

kwaliteit van de reacties? Wordt een behoefte bedrijf laten aansluiten op BZW Connect als zij

Statistieken BZW Connect

• 1.050 unieke BZW-leden hebben

inmiddels ingelogd op www.bzwconnect.nl.

• 55 onderwerpen zijn geplaatst met

gemiddeld 5 reacties per onderwerp.

• De disciplines Kennis en Personeel zijn het

meest in trek.

www.bzw.nl/connect

willen. Bogman: ‘Dit betekent dat elke medewerker,

die van zijn werkgever toegang krijgt tot

BZW Connect, de wekelijkse e-mail met actuele

onderwerpen ontvangt. Dus is mijn oproep: meld

iedereen aan voor BZW Connect. Zo haal je nog

meer uit je abonnement van 350 euro per jaar.’

ADVERTORIAL

Onderwerp: kennisdeling inclusief ondernemen

Dethon goed voor 80 banen

Dethon voert de Participatiewet

uit voor de Zeeuws-Vlaamse

gemeenten. Hiertoe tekende

het sw-bedrijf op 11 september

2014 een strategisch samenwerkingscontract

met het gerenommeerde

kunststofbedrijf

europlex uit roosendaal. een

belangrijke handtekening,

die werk zal opleveren voor

tachtig mensen.

Meer reguliere banen voor mensen met

een afstand tot de arbeidsmarkt, gemeentelijk

maatwerk en een systeem

waarin de uitkering kan worden ingezet

als loonkostensubsidie om mensen

aan het werk te krijgen. De Participatiewet

vergt veel van Nederlandse gemeenten.

De samenwerking met Europlex

is voor Dethon een eerste stap in

de goede richting van de uitvoering in van

de Participatiewet voor de gemeenten

Hulst, Oostburg en Sluis.

Maatwerk voor Europlex, door Dethon-medewerkster Wendy Puister

pakking. Om extra banen voor mensen merkt hij dat er veel werk richting

met een arbeidsbeperking te creëren, het buitenland gaat. Werk dat zeer

investeerde Dethon fors in productiemiddelen,

waaronder een grote laser-

Met deze samenwerking willen

geschikt is voor onze medewerkers.

we

‘Door bezuinigingen zou de metaaltak van de werkvoorziening in Noordoost-Brabant en een

sociale werkvoorziening Ergon in Valkenswaard integratiebureau. Samen hebben wij een goede

worden gesloten. Omdat ik die mensen goed discussie gevoerd over de voor- en nadelen en

kan gebruiken nam ik de sw-tak in 2012 over. het toekomstbestendig maken van inclusiefwerkgeverschap.

Ik heb er veel van geleerd,

Nu wil ik weten wat de ervaringen van anderen

zijn bij het integreren van deze mensen in ga met de nieuwe inzichten aan de slag en ga

een commercieel bedrijf, het ‘inclusief ondernemen’.

Via BZW Connect ben ik in contact op bezoek. Daarnaast zal het onderwerp over

binnenkort ook bij een van de gesprekspartners

gekomen met een organisatie voor sociale enige tijd BZW-breed worden opgepakt.’

Onderwerp: glasvezeltechnicus gevraagd

‘Breedband Tilburg is een kleine organisatie. Operationele

activiteiten besteden we uit. Dus we BZW Connect heb ik drie contacten opgedaan,

ander bedrijf, die ik met dat bedrijf kan delen. Via

huren gespecialiseerde aannemers in voor aanleg, waarvan er één veelbelovend uitziet. Deze per-

Lars van der Hoorn, directeur-eigenaar

Van der Hoorn Buigtechniek

Een stap in de goede richting

machine en een oven. Algemeen di-

dit soort werk in Nederland houden.

beheer en onderhoud van glasvezelnetwerken.

soon werkt niet bij een BZW-lidbedrijf, maar het

Dethon, gevestigd te Terneuzen, Hulst

recteur Edwin van den Berghen: ‘Erik

We hopen dat andere reguliere bedrij-

Ze doen dat keurig en inmiddels hebben we 180

BZW-lid heeft me wel met hem in contact ge-

Mr. F.J. Haarmanweg 33

4530 AD Terneuzen

(T). 0115-675200

(E). info@dethon.nl

(I). www.dethon.nl

en Oostburg, voorziet 950 mensen van

werk dat bij hen past, op de vakgebieden

detachering, groen, post, schoonmaak,

elektronica, metaal-, hout- en

kunststofbewerking, montage en ver-

van Leeuwen, algemeen directeur van

Europlex, heeft veel binding met mensen

uit onze doelgroep. Hij heeft ook

medewerkers met een afstand tot de

arbeidsmarkt in dienst. In zijn markt

ven een voorbeeld zullen nemen aan

de werkwijze van Europlex, zodat we

ook als de Participatiewet van kracht

is, werkzekerheid kunnen bieden aan

deze groep mensen.’

kilometer liggen in Tilburg en omgeving. Toch

heb ik behoefte aan een glasvezelexpert die mij

incidenteel op technisch vlak kan adviseren en

ondersteunen. Dus niet in dienstverband. Bijvoorbeeld

een zzp’er of een glasvezeltechnicus bij een

bracht. Dus precies waarvoor BZW Connect is

bedoeld: BZW-leden onderling verbinden. Daarnaast

heb ik vanuit mijn eigen kennis ook op andere

onderwerpen gereageerd, bijvoorbeeld over

‘het nieuwe werken’. Dus BZW Connect werkt!’

Niels van der Pluijm, directeur-eigenaar

Breedband Tilburg

28

29


De Boer ziet sleutelrol voor

regionale verenigingen

miek, dus geen behoud van het oude, ambities

telrol voor de regionale verenigingen. Ons buur-

Hans de Boer (59) volgde op 1 juli Bernard Wientjes op als voorzitter

van VNO-NCW. Hij wil de komende jaren inzetten op groei en dynamiek,

ambities op wereldschaal en ondernemerschap. ‘Ondernemers bepalen de

economie en de economie bepaalt de samenleving. Die grote maatschappelijke

rol van ondernemers moeten we duidelijk maken aan de politiek.’

op wereldschaal en ondernemerschap. Dit betekent

dat ik naast de lobbyactiviteiten enkele grote

groeiprojecten wil oppakken. Dat is mijn strategie

voor de landelijke organisatie, maar die kun je verbijzonderen

naar de regio. Zo wil ik samen met

Rotterdamse ondernemers de World Expo naar

Nederland halen en samen met bedrijfsleven en

overheid in Eindhoven de Brainport Next Genera-

land doet dat veel beter. Heel de wereld roemt

Duitsland om zijn auto-industrie. Dat in die auto’s

allerlei Nederlandse onderdelen zitten, weet

bijna niemand. Onze innovatieve producten zijn

verstopt op bedrijventerreinen. Laatst was ik in

Eindhoven op bedrijfsbezoek en kreeg ik geavanceerde

flexibele folie te zien, waarmee zonlicht

heel efficiënt in elektriciteit kan worden omgezet.

Foto: Michel Porro

Hans de Boer voorzitter van VNO-NCW

tion een impuls geven. Verder wil ik bijdragen aan

Een fantastisch product dat nergens ter wereld

toekomstperspectief kan geven. Dat zie je terug in

zich zorgen over deze decentralisatieoperatie.

De avond voor dit interview belde zijn zoon (26)

nomie bepaalt de samenleving. Ze zorgen voor

de ontwikkeling van spannende binnensteden en

al zo ver ontwikkeld is. Maar wie weet dat? Op

de omzetcijfers van de Plus- en Spar-supermark-

Deelt u die zorg?

op, vanuit Amerika waar hij woont. Hij had een

werkgelegenheid, belastinginkomsten, economi-

zorgen voor het 100.000-banenplan.’

communicatiegebied ligt er voor ondernemers en

ten, die ik als president-commissaris te zien krijg:

‘Ik begrijp die zorg heel goed en houd mijn hart

idee voor het opzetten van een bedrijf en wilde

sche groei, innovatie, dienstverlening, allemaal

verenigingen nog een grote uitdaging.’

hogere cijfers in de regio Eindhoven. Ik wil mede

vast. De hele operatie zal veel crisissituaties ople-

weten wat pa ervan vond. Welk idee het is, wil

goede dingen voor de samenleving. En ze spelen

Kunt u aan de hand van het project World

daarom nog meer handelsmissies organiseren

veren. Maar een alternatief zie ik op dit moment

Hans de Boer vanwege mogelijke concurren-

een cruciale rol in het oplossen van maatschappe-

Expo toelichten wat uw strategie voor de regio

Het tweede project, Brainport Next Generation,

voor grote en kleine bedrijven uit alle topsecto-

ook niet. Collectieve zorgstructuren vallen om: ze

tie niet openbaar maken, maar ‘het is een goed

lijke problemen, zoals de milieuvervuiling.’

betekent?

dat u omarmd heeft, is gekoppeld aan de regio

ren. Zo kunnen we onze vooraanstaande positie

zijn te log, te duur en afgedwaald van hun core

idee’, zegt hij vol enthousiasme. De Boer vindt het

‘Het thema van de World Expo moet “duur-

Eindhoven. Levert dat geen commentaar op uit

op de wereldmarkt verder versterken, waarvan

business. Extra lastig is de bezuinigingsoperatie

geweldig dat zijn zoon overweegt ondernemer te

Niet iedereen ziet dat in…

zaam wonen en werken in de delta” zijn. Op

andere regio’s?

het effect flink zal doordruppelen naar de binnen-

die tegelijkertijd wordt doorgevoerd, maar die

worden. Ook zijn dochter, die een paar jaar ouder

‘De samenleving en vooral ook de politiek neemt

dit terrein is het Nederlandse bedrijfsleven zeer

‘Brainport Next Generation staat voor bedrijven

landse markt. Dat neemt niet weg dat we ook de

houdt wel de druk op gemeenten om de zorg

is, heeft die ambitie. ‘Dat is het sterke effect van

dit for granted. Die plukken wel de vruchten,

innovatief en tellen we veel wereldwijde kop-

en kennisinstellingen die technologie ontwikkelen

zelfstandige kracht van de binnenlandse sectoren

anders te organiseren. Ondernemers kunnen het

de keukentafel’, verklaart hij de passie van zijn

maar willen het ondernemers niet van nature naar

lopers. Met de Expo maken we een wereld-

waardoor mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig

moeten stimuleren en waken voor nodeloze on-

best de ontwikkelingen goed in de gaten houden

kinderen. ‘Toen ik mijn bedrijf leidde, hoorden zij

de zin maken. Een doorsnee-ondernemer denkt

etalage van de Nederlandse economische

kunnen blijven functioneren. Denk aan technolo-

derbesteding.’

en in het gat springen waar je zorg efficiënter en

mij praten over de omzetcijfers, zagen ze mij de

ook niet na over zijn maatschappelijke rol. Die is

kracht. Dat kan enkele jaren tot 1 procent groei

gie waarmee je via gedachten apparaten in be-

goedkoper kan aanbieden. Ik denk dat een ge-

rekeningen de deur uit doen en blij worden van

te druk bezig met zijn bedrijf, nu bijvoorbeeld met

per jaar opleveren. Dit is heel veel.

weging kunt krijgen. Toen ik bij mijn aantreden

Hoe kunnen bij het derde project, spannende

mengde zorgmarkt zal ontstaan met deels publiek

een mooie opdracht.’ De Boer richtte in 1986 het

het beperken van de schade door de Russische

Hoe dan ook moeten we veel meer laten zien hoe

als voorzitter eind juni bekendmaakte dat ik deze

binnensteden, de regio’s aanhaken?

en deels privaat aanbod.’

adviesbureau voor Economische Argumentatie op

sancties. Daarom is het belangrijk dat onderne-

innovatief ons bedrijfsleven is. Daar ligt een sleu-

brainport wilde steunen, kreeg ik direct reacties

‘Als we al die Aziaten die ons land bezoeken nu

en was acht jaar directeur-eigenaar.

mers zich verenigingen. Landelijk VNO-NCW en

uit Twente en Delft. Of ik niet wist dat daar ook

eens één nachtje langer hier weten te houden,

En de decentralisatie van het plaatsen van hon-

MKB Nederland, de branches en zeker ook de re-

technologische topbedrijven zitten. Natuurlijk

dan levert dat tot wel vijftigduizend banen op.

derdduizend arbeidsgehandicapten?

Wat maakt dat u zo gepassioneerd bent door ondernemerschap?

‘Ondernemerschap brengt zoveel goeds. Je kunt

eigen initiatief nemen, iets zelf vormgeven. Die

vrijheid, dat is heerlijk. Ergens is het jammer dat

de jongere generatie de situatie in het voormalige

Oostblok nooit gekend heeft, hoewel ik natuurlijk

blij ben dat de muur gevallen is. Het verschil tussen

West- en Oost-Berlijn was tot 1989 gigantisch. In

het westen een en al levendigheid, een swingend

nachtleven, dynamiek door mensen die van alles

opzetten, in het oosten één doffe ellende. Zie je

dat verschil met eigen ogen, dan weet je in één

klap de waarde van een vrije markteconomie.

Ondernemers bepalen de economie en de eco-

gionale verenigingen maken elk een eigen vorm

van samenwerking tussen ondernemers mogelijk,

waardoor zij als groep hun belangen goed kunnen

behartigen en die belangrijke maatschappelijke rol

kunnen laten zien. Richting overheid en richting

andere maatschappelijke organisaties, zoals vakbeweging

en onderwijsinstellingen.’

Wat zouden de regionale verenigingen zoals de

BZW op dit punt het eerst moeten oppakken?

‘Dat verschilt per regio. Regionale verenigingen

zouden projecten moeten bedenken waarin voorwaartse

energie zit. Daar bind je ondernemers

op. In mijn rol als VNO-NCW-voorzitter wil ik

de komende jaren inzetten op groei en dyna-

CURRICULUM VITAE

Hans de Boer studeerde economie (hoofdrichtingen

econometrie en openbare

financiën) aan de Vrije Universiteit

Amsterdam. De Boer was eerder o.m.

ondernemer en commissaris en bouwde

daarnaast de nodige ervaring op in de

wereld van de (Haagse) lobby voor

ondernemers. Hij was in de periode 1997-

2003 voorzitter van MKB-Nederland.

Kijk voor een uitgebreid cv op:

www.vno-ncw.nl (onder ‘pers’)

weet ik dat. Ik ben erg onder de indruk van de

Nederlandse maakindustrie: zeer innovatief en

internationaal georiënteerd. Maar de mensen uit

Zuid-Nederland hebben mij als eerste benaderd.

Als straks een andere regio met een kansrijk groeiproject

komt, zal ik dat ook steunen.’

Hoe belangrijk is die internationale oriëntatie?

‘Als je onze economie wil laten groeien moet je

kijken naar de export én naar de binnenlandse

markt. We vergeten nog wel eens dat die twee met

elkaar verbonden zijn. Een voorbeeld: de laatste

jaren groeit de export van het ICT-bedrijf ASML in

Eindhoven snel, waardoor het veel werknemers in

dienst kan nemen en hen een goed inkomen en

Neem de Chinezen, ze bezoeken Amsterdam een

dag en vliegen dan door naar Parijs. Wie vertelt

ze dat Delft, Dordrecht of Groningen ook fantastisch

mooi zijn? En in hun belevingswereld naast

de deur van Amsterdam liggen. We moeten samen

met de cultuur- en natuursector en met de

gemeenten zorgen voor aantrekkelijke dynamiek

in stad en regio. Voor de regionale verenigingen

zie ik hier ook een sleutelrol. Voor succes heb je

initiatief en organisatiekracht nodig en die zitten

toch vooral bij ondernemers.’

De gemeenten krijgen van de rijksoverheid

meer taken zonder dat daar extra geld tegenover

staat. De regionale verenigingen maken

‘We hebben onze handtekening onder het Sociaal

Akkoord gezet. Dat betekent dat ik op landelijke

niveau aan een plan werk om onze toezeggingen

na te komen. Maar we hebben economische

groei nodig om verdringing op de arbeidsmarkt

te voorkomen. Staatssecretaris Klijnsma mag zich

dan theatraal om de totempaal van de quotumwet

bewegen, ze moet wel oog houden voor de

realiteit. Tegen de regionale verenigingen zeg ik:

laat je niet inzepen met verantwoordelijkheden

die je niet kunt dragen en benadruk dat het een

politiek besluit is. Maar we moeten er natuurlijk

wel samen iets van maken.’

www.vno-ncw.nl

30

31


ADVERTORIAL

BZW AANSPREEk.PuNT

Uitzendbureau De Pooter:

Méér dan zo maar een uitzendbureau!

‘Wij BLijven ons

inZetten VOOR EEN

gOEDE BEREIkBAARhEID’

Uitzendbureau De Pooter

timmert flink aan de weg.

onlangs opende het bedrijf

haar nieuwe vestiging in

middelburg en daarbij

werd het axelse bedrijf al

4x genomineerd voor de

prestigieuze FD gazelle

award. Deze prijs wordt

uitgereikt aan bedrijven

die zeer snel groeien.

Inmiddels is Uitzendbureau

De Pooter een van de

grootste uitzendbureaus

in Zeeland.

De Pooter is een echt familiebedrijf

en al ruim 60 jaar actief op het

gebied van personeelsbemiddeling.

Inmiddels is het bedrijf ontwikkeld

tot specialist in het leveren van

personeel aan de (proces)industrie,

MKB en horeca. Van technisch tot

administratief personeel en op alle

scholingsniveaus. De laatste jaren

wordt daarnaast de positie in de

zakelijke dienstverlening verstevigd.

En startte Uitzendbureau De

Pooter met een detacheringsbedrijf

Talentpool Services voor hoger

opgeleid personeel.

“Onze bedrijfsfilosofie en tevens

het onderscheidende vermogen

Vestigingsmanager Middelburg, Kathy Maas samen met

Directeur Timmie de Pooter

Naast zijn werk als lid Raad van Bestuur van het Elisabeth

– TweeSteden Ziekenhuis is Loeks van der Veen

sinds kort ook de nieuwe voorzitter van BZW-regio

Midden-Brabant. ‘Een belangrijk onderwerp vind ik

het vestigingsklimaat in deze regio. Wij moeten er met

elkaar voor zorgen dat het aantrekkelijk blijft voor ondernemingen

om zich in Midden-Brabant te vestigen.’

Hoe bijzonder is het dat een bestuurder uit de zorgsector regiovoorzitter

wordt bij de BZW?

‘Dat is denk ik best bijzonder. Bestuurders in de zorgsector worden niet

altijd als ondernemer gezien, maar dat zijn we de afgelopen tijd steeds meer

geworden. Deze sector zorgt voor enorm veel werkgelegenheid in de regio

Midden-Brabant. Het Elisabeth – TweeSteden Ziekenhuis is ook een van de

grootste werkgevers in de regio en heeft vestigingen in Tilburg en Waalwijk.

Bovendien ken ik de BZW al een lange tijd. Ik ben al jarenlang lid van de

vereniging en zit ook in een studieclub.’

van Uitzendbureau de Pooter is

om dicht bij de klant te zijn” zegt

directeur Tim de Pooter. “Internet is

mooi om op gevonden te worden en

bereikbaar te zijn. Maar vervolgens

moet dat overgenomen worden

door persoonlijk contact. Digitaal is

ondersteunend, niet leidend. Als een

waarom we een persoon geschikt

vinden. Daarom houden we ons niet

alleen vast aan het cv. Als iemand

schrijft dat hij flexibel is, vragen we

in een gesprek dat aan te tonen. Deze

verdieping is niet alleen goed voor de

klant, maar ook voor de sollicitant.

Onze kandidaat moet passen in de

medewerkers en klanten vanuit

beide kanten beter kunnen worden

bediend. Daarbij onderscheidt

Uitzendbureau de Pooter zich door het

werken met een vast contactpersoon.

“Volgens ons is dat de enige manier

om een bedrijf, organisatie of een

medewerker beter te leren kennen.

Hoeveel leden telt de BZW-regio Midden-Brabant?

‘In totaal zijn er zo’n 300 bedrijven en instellingen in de regio Midden-Brabant

lid van de BZW. In personen zijn er ongeveer 500 leden in deze regio.

Uitbreiding van het aantal leden is niet direct een doel op zich, maar blijft

wel een belangrijk aandachtspunt in mijn ogen. Want hoe meer bedrijven

en instellingen zich aansluiten, des te meer kunnen wij gezamenlijk optrekken.

Bovendien wordt daarmee ook de positie van de BZW sterker naar

andere partijen en instanties toe.’

nieuwe medewerker een contract

tekent, gebeurt dit op kantoor,

waardoor vragen gesteld kunnen

worden en de benodigde informatie

kan worden verschaft. We hebben

gemerkt dat deze manier van werken

aanspreekt”. Het persoonlijke contact

nieuwe werkomgeving en zich daar

gelukkig voelen. Anders werkt het

gewoon niet”.

Nu aan beide overkanten

Inmiddels is de nieuwe vestiging

in Middelburg geopend, waardoor

Met de opening van onze nieuwe

vestiging in Middelburg zijn we nu

te vinden aan beide kanten van de

Westerschelde. Vandaar onze slogan

“Nu aan beide overkanten” wat in

Zeeland een duidelijk beeld geeft van

waar men ons kan vinden”..

Wat zijn belangrijke aandachtspunten voor de BZW-kring Midden-Brabant?

‘Het vestigingsklimaat is en blijft een belangrijk onderwerp. We blijven ons

bijvoorbeeld inzetten voor een goede bereikbaarheid van Midden-Brabant,

zowel over asfalt als via vaarwegen en rails. Verder zijn ook onderwijs en

het inspelen op de toekomstige arbeidsmarkt belangrijke aandachtspunten

voor deze regio.’

UItZenDBUreaU De Pooter

Noordstraat 6

NL 4571 GD Axel

(T). +31 115 56 22 30

(M). +31 6 43 939 333

(I). www.depooter.nl

helpt Uitzendbureau de Pooter ook

om gedetailleerde persoonsprofielen

op te stellen van de medewerkers om

vraag en aanbod zo goed mogelijk op

elkaar af te kunnen stemmen.

“ Wij werken niet met cv’s, maar met

mensen. Wij vinden dat we onze

klanten moeten kunnen vertellen

Uitzendbureau de Pooter biedt oplossingen op het gebied van:

• Werving & Selectie

• Uitzenden en detacheren

• HR en recruteringsadvies

• Werving buitenlandse kandidaten (professionals)

• Outplacement

• Inkooptraject flexibele arbeid

Hoe ziet u de toekomst van BZW-regio Midden-Brabant?

‘Positief! De economische crisis lijkt achter ons te liggen. De zon gaat voor

veel bedrijven weer schijnen. Door als regionale bedrijven de verbinding

met elkaar te zoeken, kunnen we elkaar alleen nog maar meer versterken.

Think global, act local. Dat is de boodschap die ik het bedrijfsleven in

Midden-Brabant graag wil meegeven.’

http://tinyurl.com/krrldr3

www.tweestedenziekenhuis.nl

32

Foto: Erik van de Burgt

33


AgENDA

aCtiviteiten BZW| 15-09-2014 T/M 07-11-2014

aCtiviteiten BZW| uITgELIChT

dinsdag 16 september 14.00 uur

BZW Midden-Brabant

Universiteit van Tilburg, Tilburg

Prinsjesdagsymposium ‘Na de

Troonrede 2014’ met als sprekers

over het thema ‘Vertrouwen in

spreker prof.dr. Barbara Baarsma,

algemeen directeur SEO Economisch

Onderzoek en hoogleraar

Marktwerking- en mededingingseconomie

Universiteit Amsterdam

Gasterij de Commanderie, Tilburg

Ledenbijeenkomst

donderdag 25 september 15.00 uur

HRM Groep BZW West-Brabant

Bedrijfsbezoek

woensdag 15 oktober 8.00 uur

BZW Oosterhout

Golfbaan Landgoed Bergvliet,

Oosterhout

Ontbijtbijeenkomst voor leden en

kandidaat-leden (op uitnodiging)

BZW aLgemene LeDenvergaDering

16 OkTOBER 2014, LIEMPDE, 16.00 uuR

herstel terecht of slechts een

donderdag 18 september 15.30 uur

illusie’: prof.dr. Casper van Ewijk,

BZW leden

vrijdag 26 september

16.00 uur

donderdag 16 oktober 15.30 uur

Donderdag 16 oktober 2014

Wennemars is momenteel de

algemeen directeur van Netspar,

De Efteling, Kaatsheuvel

BZW Roosendaal

BZW leden

vindt de algemene ledenverga-

vaste analyticus voor de NOS

prof.dr. Henriëtte Prast, hoogle-

BDO CFO/Controller Circle

Bedrijfsbezoek aan Philips Lighting

Circo Circolo, Liempde

dering van de BZW plaats bij

tijdens schaatswedstrijden.

raar Tilburg University, dr. Moni-

Midden-Brabant

Roosendaal

BZW Algemene Ledenvergadering

Circus Circolo op het landgoed

Het middagprogramma sluit af

que Donders, hoofd Group Risk

ALV (zie uitgelicht)

Velder in Liempde.

met een netwerkborrel waarbij

Management bij Robeco en mr.dr.

donderdag 18 september 15.30 uur

woensdag 1 oktober

8.00 uur

Naast de bespreking van de

de sfeer van deze bijzondere lo-

Gerard Staat, fiscaal jurist.

BZW Oosterhout

BZW Bergen op Zoom

dinsdag 28 oktober

19.30 uur

BZW-jaarstukken vertelt Erben

catie extra energie geeft. Meer

!Go voor mensenwerk, Oosterhout

Ontbijtbijeenkomst voor leden en

Vrouwelijke leden BZW Midden-

Wennemars over intrinsieke

informatie over de locatie is te

woensdag 17 september 8.00 uur

Netwerkevent ‘Duurzame parti-

potentiële leden

Brabant

motivatie. Hierbij legt de oud-

vinden op www.circocircolo.nl.

BZW Moerdijk

cipatie’

Ladies Only

schaatser een koppeling naar

Alle leden ontvangen een uit-

Restaurant De Passant, Moerdijk

woensdag 1 oktober

12.00 uur

zijn schaatscarrière en huidige

nodiging.

Ontbijtbijeenkomst voor leden en

dinsdag 23 september 13.00 uur

BZW Midden- en Noord Zeeland

woensdag 29 oktober

8.00 uur

loopbaan. Centraal staan the-

potentiële leden

BZW Masterclass Veiligheid

en BZW Zeeuws-Vlaanderen

BZW Roosendaal

ma’s als persoonlijke ontwikke-

Voor meer informatie:

Sabic, Bergen op Zoom

Scheldetheater, Terneuzen

Ontbijtbijeenkomst voor leden en

ling, intrinsieke motivatie en het

Patricia van der Voort,

woensdag 17 september 16.00 uur

BZW Breda en Oosterhout

Workshop ‘Werken in besloten

ruimten’

Ledenbijeenkomst met als spreker

Peter Struik, voorzitter BZW over

potentiële leden

verleggen van grenzen. Erben

BZW, voort@bzw.nl.

Keynote spreker ALV: Erben Wennemars

Landgoed Wolfslaar, Breda

‘Het verdienmodel van de BV

woensdag 29 oktober 15.00 uur

Miljoenennotabijeenkomst

woensdag 17 september 15.30 uur

BZW Helmond/Peelregio, BZW

Eindhoven, BZW ‘s-Hertogenbosch

woensdag 24 september 13.30 uur

BZW leden

Company Club De Hooge Vorssel

in Nistelrode

BZW Golfdag

Nederland’

woensdag 8 oktober

BZW leden

Goese Golf, Goes

15.00 uur

BZW Helmond/Peelregio en BZW

Eindhoven

Evoluon, Eindhoven

Ledenbijeenkomst met als spreker

Eelco Blok, voorzitter Raad van

tWeeDe BZW LenteprikkeL

17 MAART 2015, BREDA, 20.00 uuR

en BZW Oost

Welkomstbijeenkomst voor

Bestuur van KPN over Brabant,

Volvo De Beemd, Best

donderdag 25 september 12.00 uur

nieuwe leden

glasvezel en KPN

De maar liefst 850 bezoekers

dinsdag in maart met elkaar te-

gen via onderlinge contacten

Prinsjesdagsymposium met als

HRM Groep Midden-Brabant

gaven een ruime 8 als rapport-

rug op én vooruit naar de derde

en kennisuitwisseling voor de

donderdag 9 oktober

16.00 uur

donderdag 30 oktober 16.00 uur

cijfer voor de BZW LENTEPRIK-

dinsdag in september. Wat is de

nodige kruisbestuiving. Het is

BZW Midden-Brabant

BZW ’s-Hertogenbosch en BZW Oost

KEL die dit voorjaar voor het

status van de regeringsplannen

een productief volk. Elke derde

Spoorzone, Tilburg

Ledenbijeenkomst

eerst plaatsvond. De BZW LEN-

en welke prikkels zijn nodig om

dinsdag in maart ‘vliegen’ ze

Ledenbijeenkomst in samenwer-

TEPRIKKEL is hét niet te missen

Brabant en Zeeland op de kaart

‘in’. Ze zwermen dan letterlijk

king met de gemeente Tilburg

dinsdag 4 november

12.00 uur

jaarlijks terugkerende BZW eve-

te houden? In 2015 vindt de

samen om met gelijkgestemden

over ‘innovatief ondernemen in

BZW Midden- en Noord-Zeeland

nement voor alle smaakmakers

BZW LENTEPRIKKEL plaats op

onder elkaar te kunnen zijn. Om

de Spoorzone’

Goese Golf, Goes

uit de wereld van ondernemers,

dinsdagavond 17 maart.

van elkaar te leren en om werk-

Ledenbijeenkomst met als spreker

overheid en onderwijs in Bra-

Net als bijen werken Brabantse

afspraken te maken. Om vervol-

Reserveert u deze datum

woensdag 15 oktober 16.00 uur

Dick ten Voorde, Economische

bant en Zeeland. Deze eind-

en Zeeuwse ondernemers als

gens, gevoed met nieuwe prik-

alvast in u agenda?

BZW Bergen op Zoom, Breda,

Impuls Zeeland (EIZ) over

beslissers blikken op de derde

één collectief samen. Ze zor-

kels, weer uit te vliegen.

Meer informatie volgt.

Oosterhout, Moerdijk en

´Feiten, cijfers en betekenis

Roosendaal

van dit Ontwikkelingsbedrijf

Barbara Baarsma

Eelco Blok

Regiobijeenkomst

voor Zeeland´

34

35


REgIONIEuWS

NIEuWS VAN DE LEDEN

BZW CONFERENTIE INTERNATIONALISERING

‘International Business,

What you need to succeed

gratis sCan gEEFT

INZIChT IN DE LEERCuLTuuR

VAN uW ORgANISATIE

Om snel inzicht te krijgen in de

echter niet optimaal. Vaak weten

De BRABANTSE ONTWIKKELINGS

MAATSCHAPPIJ maakte bekend

dat Mirjam Mol-Arts wordt benoemd

tot directeur van het Pivot

Park te Oss. Mol-Arts, momenteel

bestuursvoorzitter van MSD Oss,

start per 1 oktober met de werkzaamheden.

Mol-Arts volgt Jules

selectietrajecten - fungeerde als pilotklant

voor het RIS Online Dashboard

van Tangram. Dit dashboard

biedt opdrachtgevers online inzage

in de kandidaten voor hun vacature

en de mogelijkheid om scores toe te

kennen aan kandidaten. Daarnaast

maakt het dashboard de werkproces-

inzetbaarheid van het personeel

ondernemers niet hoe ze die moe-

de Vet op, die sinds april 2013 als

sen en dienstverlening transparant.

Internationalisering staat hoog op de agenda van Brabantse en Zeeuwse

werkgevers en prijkt dan ook steevast in de top van de prioriteitenlijsten

van de BZW. Vorig jaar organiseerde de werkgeversorganisatie daarom

diverse bijeenkomsten rondom het thema. Deze krijgen dit najaar een

vervolg met de miniconferentie ‘International Business, What you need

kunnen bedrijven de excelleerscan

raadplegen via www.excellereninbrabant.nu.

Met deze scan weten

ondernemers binnen 7 minuten

hoe het met de inzetbaarheid van

hun personeel gesteld is. Ondernemingen

met een sterke leercul-

ten ‘organiseren’. Daarom is het

project ‘Excelleren in Brabant’ in

het leven geroepen waarin de BZW

een van de initiatiefnemers is. Dit

initiatief is opgezet om Brabantse

mkb-bedrijven te helpen om alles

uit hun medewerkers te halen.

interim-directeur aan het Pivot Park

is verbonden.

HOLLA ADVOCATEN is als een

van de eerste advocatenkantoren

uitgerust met de laatste versie van

de spraakherkenningstechnologie

Hans van den Besselaar, voorzitter

van WESSELMAN ACCOUNTANTS

| ADVISEURS en tevens de huidige

wereldvoorzitter van de internationale

organisatie CPA Associates

International, sprak tijdens een

to succeed.’

tuur kunnen werknemers breed en

duurzaam inzetten. Dit verhoogt

Voor meer informatie:

van BigHand. BigHand combineert

digitaal dicteren tijdens het werk

CPAAI-conferentie met AfricaMoney

over de toekomst van de accoun-

de innovatiekracht en de produc-

www.excellereninbrabant.nu

met smartphone-applicaties en

tancy. AfricaMoney is een financiële

Nederland is al eeuwen een internationaal han-

op het gebied van internationalisering. Aanslui-

gen er grote kansen, met name in Oost-Europa

tiviteit van het bedrijf. Binnen veel

Anne Zouridis-Veldhoven,

spraakherkenning. Met de techno-

nieuwswebsite, gericht op potentiële

delsland. Nog steeds wordt een belangrijk deel

tend wordt een aantal workshops georganiseerd

waar bijvoorbeeld nog grote professionaliserings-

mkb-bedrijven is de leercultuur

BZW, zouridis@bzw.nl.

logie wordt onder meer het dictaat

investeerders in Afrika. Wesselman

van ons geld over de grenzen verdiend. Noord-

waarin onderwerpen als financiering, cultuur: do’s

slagen in de afvalverwerking, zorg en services te

van de advocaat direct uitgetypt en

ondersteunt ondernemers in binnen-

Brabant en Zeeland blijven daarbij niet achter als

exportprovincies bij uitstek. Dat heeft uiteraard

alles te maken met de maakindustrie die er sterk

vertegenwoordigd is. Tegelijkertijd zien ook bedrijven

binnen andere sectoren marktkansen in

en don’ts, ondersteunende organisaties en instrumentaria

verder worden uitgediept.

Succesverhaal

Van Tilburg-Bastianen Groep B.V. is dealer in auto’s

maken zijn. Het zijn maar enkele voorbeelden.

De mogelijkheden zijn enorm. Het is bovendien

een interessante kant van ondernemen. Je leert

belangrijke lessen. Zo moet je niet proberen een

Nederlands bedrijf in het buitenland op te zetten.

koningin mÁXima

BIJ kRAChT ON TOuR

aangeleverd aan het secretariaat.

Holla Advocaten realiseert hiermee

een efficiëntieslag.

Een gezonde kantine, met vrolijke

en buitenland bij juridische vraagstukken.

Regionale afvalinzamelaar SAVER actualiseerde

de zelfverklaring met be-

het buitenland. Voor kleine en middelgrote on-

en lichte en zware bedrijfswagens. ‘Acht jaar ge-

Respect voor de zakelijke gewoontes van het land

medewerkers en tevreden studen-

trekking tot NEN-ISO 26000:2010.

dernemingen zijn deze in de praktijk echter niet

leden openden we een vestiging in Polen’, vertelt

waar je je vestigt is een groot goed.’

Kracht on Tour is het programma van het ministerie van Onderwijs Cul-

ten. Om dit resultaat te bereiken

Saver verklaart de principes van de

altijd gemakkelijk te verzilveren. De BZW vindt

Koenders. ‘We gingen er DAF trucks verkopen en

tuur en Wetenschappen. Het programma richt zich op de bewustwording

werd een samenwerkingsovereen-

internationale richtlijn verder toe te

het belangrijk hen daarin te ondersteunen, bij-

service verlenen voor onze Poolse klanten en re-

van het belang van financiële zelfstandigheid van vrouwen. Op maandag

komst getekend door Antoinette

passen. Deze richtlijn helpt organi-

voorbeeld door kennis binnen het ledennetwerk

te ontsluiten. Dit gebeurde het afgelopen jaar bin-

laties. Wat begon met 22 mensen, zijn er nu 188

verdeeld over acht locaties. Het ging natuurlijk

Programma:

23 juni vond een bijeenkomst in Eindhoven plaats in het bijzijn van onder

andere koningin Máxima, de minister van Emancipatie Jet Bussemaker en

Knoet-Michels (voorzitter CvB ROC

TER AA) en René Walenberg (alge-

saties hun maatschappelijke verantwoordelijkheid

(MVO) vorm te ge-

nen diverse sessies waarin werd gefocust op han-

niet allemaal vanzelf, maar onder de streep is het

• Welkom door BZW-voorzitter Peter Struik

lingerie-ontwerpster Marlies Dekkers. Bij die gelegenheid werden ‘deals’

meen directeur ATLANT GROEP). In

ven en te implementeren. Voor Saver

delslanden als Japan, de VS en Duitsland.

een succesverhaal. Polen is goed voor een derde

• Ervaringen van een regionale topon-

bekrachtigd die beogen de financiële zelfstandigheid van vrouwen in

de nieuwe kantine wordt het eten

zijn duurzaam denken en handelen

van onze business. De vraag is hoe we ervoor

dernemer: Marc Koenders, Van Tilburg-

Brabant te versterken. Onderneemster Gerdi Vogels (bestuurslid BZW

van gezonde voeding gestimuleerd

belangrijke drijfveren.

Verdiepingsslag

zouden staan als we de stap naar het buitenland

Brastianen Groep

Eindhoven) ondertekende de deals namens de BZW.

en tegen een studentvriendelijke

In samenwerking met moederorganisatie VNO-

niet hadden gezet. De keuze voor Polen was goed

• Internationale groeistrategie: TNT Express

prijs aangeboden door medewer-

NCW en TNT gaat de BZW een verdiepingsslag

overwogen. Het land is lid van de EU en de trans-

• Deelsessie met onder andere de volgende

kers van de Atlant Groep.

maken in het thema internationalisering. Het ont-

portsector is er sterk in opkomst. Het ligt centraal

thema’s

sluiten van strategische kennis en het aanbieden

in Europa en bleek de afgelopen jaren ongevoelig

- Financiering

van praktische tools aan de leden staat daarbij cen-

voor de economische crisis. Inmiddels staat onze

- Ondersteunende organisaties & instru-

traal. Dit zullen ook de twee hoofdlijnen zijn van

Poolse organisatie. Binnenkort reis ik af naar Tur-

mentarium

de miniconferentie ‘International Business, What

kije om er een soortgelijke ontwikkeling in gang

- Cultuur: do’s-and-don’ts

you need to succeed’ die in november wordt ge-

te zetten. Ook daar is de economie booming. Het

Zodra de datum (eind november / begin

Mede door toedoen van REWIN

organiseerd. Naast thema’s als handelsbetrekkin-

is de poort naar Azië en het Midden-Oosten, ter-

december) definitief bekend is ontvangen

WEST-BRABANT betrekt Forever21

gen en bedrijfsorganisatie, vertelt topondernemer

wijl ze de taal van Europa spreken. Internationa-

BZW-leden een uitnodiging.

een nieuw grootschalig Europees

en Algemeen Directeur van Van Tilburg-Bastianen

Groep B.V. Marc Koenders over zijn ervaringen

lisering is wat mij betreft niet voorbehouden aan

onze maakindustrie. Ook voor dienstverleners lig-

heinen@bzw.nl

PRIMATCH - gespecialiseerd in advies

en inrichting van werving- en

distributiecentrum van 20.000m²

op Noordland in Bergen op Zoom.

36

37


REgIONIEuWS

NIEuWS VAN DE LEDEN

inWerkDossier van BZW

gOED ONTVANgEN DOOR

COLLEgES VAN B&W

gEZOChT:

WatersCHapsBestUUrDers

In maart 2015 worden bij de waterschapsverkiezingen nieuwe besturen

gekozen. Samen met de Kamer van Koophandel zoekt de BZW voor de

vijf waterschappen in Brabant en Zeeland kandidaten vanuit het bedrijfsleven,

waarvoor een deel van de bestuurszetels gereserveerd is.

>> Vervolg van pagina 39

Het distributiecentrum komt op

steenworpafstand van de nieuwe

buitengaatse containerterminal die

MEPAVEX gaat realiseren. Forever21

is sinds 1984 actief in de mode met

wereldwijd meer dan 1000 winkels.

De bouw van het distributiecentrum

start deze maand.

IGO-POST lanceerde in augustus

haar mobiele website in twaalf verschillende

landen. Het afgelopen jaar

zag IGO-POST het websitebezoek

vanaf mobiele apparaten toenemen

van 5% naar bijna 11%. IGO-POST

biedt als een van de eerste relatiegeschenkenleveranciers

ook mobiele

bezoekers een zo optimaal mogelijke

Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart

en standpunten van de vereniging. Een suc-

Voor het bedrijfsleven is vooral de zuiveringstaak van belang. De BZW

beleving.

2014 bood de BZW aan alle nieuwe Brabantse

cesvolle operatie want het contact met nieuwe

prefereert voor de ‘geborgde’ zetels kandidaten met bestuurlijke erva-

VAN RAAK STAAL nam per 1 juli

en Zeeuwse gemeenteraden en colleges van

bewindslieden is gelegd, vervolgafspraken zijn

ring en goede contacten met het regionale bedrijfsleven. Mede dankzij

2014 de handelsactiviteiten van Eli

Na een succesvolle pilot continu-

B&W een inwerkdossier aan. Regiomanagers

gemaakt en de belangrijkste regionale en lo-

de geborgde zetels worden alle belangen goed vertegenwoordigd en

Buizen uit Dinxperlo over. Gezond-

eren HOBIJ ‘Experts in European

en BZW-bestuursleden overhandigden het

kale activiteiten en standpunten van de BZW

Kijk voor meer foto’s en het inwerkdossier op

is er meer expertise en betere besluitvorming mogelijk. De vertegen-

heidsredenen bracht de eigenaar van

Workforce’ en DocData Fulfilment

dossier met daarin de belangrijkste activiteiten

zijn onder de aandacht gebracht.

www.bzw.nl/inwerkdossier

woordiging vanuit het bedrijfsleven zorgt er onder andere voor dat de

Eli ertoe de voorraden en contacten

B.V. hun samenwerking. Met deze

Brabantse waterschappen onderling beter samenwerken en dat de las-

over te dragen aan Van Raak Staal,

samenwerking groeit HOBIJ uit tot

ten van de vier waterschappen tot de laagste van Nederland behoren.

in wie een betrokken en toegewijde

een belangrijke partner voor de flexi-

Kandidaatsstelling is mogelijk van 1 september tot 14 oktober 2014 via

groothandel is gevonden. De over-

bele inzet van arbeidskrachten binnen

BraBantDag IN BRuSSEL

waterschap@kvk.nl.

Voor meer informatie: Jan van Mourik, BZW, mourik@bzw.nl.

name betekent voor Van Raak Staal

een verbreding en verdieping van het

pakket stalen, rvs en aluminium half-

DocData. DocData is marktleider en

biedt een totaalpakket aan diensten

voor e-commerce.

Donderdag 4 september vond in Brussel

de Brabantdag plaats, georganiseerd door

provincie Noord-Brabant. Doel van de dag:

de kracht en belangen van Brabantse ondernemers

en bestuurders goed op de Brusselse

kaart te zetten én om te bouwen aan een sterk

internationaal netwerk tussen Noord-Brabant

en Vlaanderen. Onderdeel van het programma

waren expertmeetings waar de deelnemers

werden getrakteerd op inhoudelijke workshops.

BZW organiseerde de expertmeeting ‘Hoe

lobby ik effectief in Europa’. Eric Gilbers, vanuit

VNO-NCW gestationeerd in Brussel, en Jean

Pierre Kempeneers, Royal Philips European Affairs

Office in Brussel, wisten op boeiende wijze

de deelnemers een stukje van de lobbywereld

voor de werkgevers te laten zien. Verder op het

programma stonden ontmoetingen met nieuwe

Europarlementariërs, een Brabantse expositie

en er was volop gelegenheid om te netwerken

in een Brusselse ambiance met een goedverzorgd

hapje en drankje.

Hrm’ers BEDRIJFS-

LEVEN EN DEFENSIE

WISSELEN VAN STOEL

De BZW en Defensie organiseren

een uitwisseling tussen HRMprofessionals

die werkzaam zijn bij

organisaties en loopbaanontwikkeling.

(Defensiefunctionarissen

wisselen tenslotte elke drie jaar

fabricaten.

Business Park AVIOLANDA verwelkomt

vier bedrijven in een nieuw te

bouwen bedrijfshal. Vorig jaar open-

Jasper Ragetlie is per 1 september

2014 in dienst getreden als bestuurder

van de LEVGROEP LEVEN EN

VERBINDEN. De oud-wethouder van

de gemeente Deurne is de opvolger

van Marleen van Eijndhoven.

EASTMAN CHEMICAL MIDDEL-

BURG B.V. breidt het terrein uit met

de bouw van een 35 meter hoge

destillatietoren, een nieuw laadstation

Defensie en in het bedrijfsleven.

van functie). Andersom kunnen

de het business center ‘De Pionier’

voor vrachtwagens en twee opslag-

de HR-medewerkers van Defensie

zijn deuren en dit jaar komt daar be-

tanks. Eind oktober 2014 wordt deze

tWeeDe intervisiegroep

STRATEgIE & LEIDERSChAP VAN START

Zo kan een HR-manager die nu

binnen een bedrijf opereert tijdelijk

een kijkje nemen achter de schermen

bij Defensie en vice versa.

Op deze manier hopen de BZW

en Defensie de kennisuitwisseling

in het bedrijfsleven ervaring opdoen

binnen een moderne commerciële

context.

Een pilot voor deze uitwisseling

wordt op dit moment vormgegeven.

Graag komt de BZW in con-

drijfshal ‘De Spirit’ bij. De bedrijfshal

maakt het voor meerdere luchtvaartgebonden

bedrijven mogelijk om zich

te vestigen en verder te ontwikkelen.

De Spirit geeft onderdak aan Tiat,

GeoInfra, 4Repair en AELS. Er is nog

uitbreiding operationeel en hiermee

versterkt Eastman haar positie als een

van de belangrijkste producenten van

gehydrogeneerde koolwaterstofharsen

in Europa.

Ondernemers beschouwen strategie en leider-

sietraject Strategie & Leiderschap. Inmiddels is

elkaar. Dit project voldoet aan de volgende

tussen leden te bevorderen en de

tact met leden die hier interesse in

één unit van 280m² beschikbaar.

schap als cruciale factoren voor het succes van

een tweede groep gevormd, waarvan in het na-

onmiskenbare criteria: diepgang, vertrouwelijk-

HRM-kennis en innovatiekracht

hebben. De periode en omvang

hun bedrijf. Daarom start de BZW met haar

jaar 2014 de aftrap plaatsvindt. Middels twaalf

heid, effectiviteit en toepasbaarheid.

binnen beide type organisaties te

van de uitwisseling worden in

SALVES BUSINESS PRODUCTIVITY

projectpartner Delphi Group een tweede intervi-

tweemaandelijkse bijeenkomsten verdiepen

vergroten.

overleg bepaald.

en Open Line organiseren op woens-

sietraject ‘Strategie & Leiderschap’.

maximaal tien ondernemers uit Noord-Brabant

Voor meer informatie en aanmelding:

HR-medewerkers van BZW-leden

dag 12 november de eerste editie van

In 2013 startte de eerste groep met het intervi-

en Zeeland zich in het thema en leren zij van

Patricia van der Voort, BZW, voort@bzw.nl.

kunnen leren van ervaringen in

Voor meer informatie:

het ‘Brabants ICT-event’ met als the-

uitzendgebieden, leiderschapstrai-

Anne Zouridis-Veldhoven,

ma ‘Het leven op de Cloud’. Hét Bra-

ningen, ervaringen met grote re-

BZW, zouridis@bzw.nl.

bants ICT-event vindt jaarlijks plaats.

38

>> Lees verder op pagina 41

39


VNO161_A3poster_04.indd 1 30-08-13 14:49

REgIONIEuWS

NIEuWS VAN DE LEDEN

eXtra informatie over QuOTuM- EN

PARTICIPATIEWET

enQUÊte OVER

EINDhOVEN AIRPORT

De BZW houdt dit najaar een ledenpanel onder haar leden over Eindhoven

>> Vervolg van pagina 40

YARA INTERNATIONAL bouwt een

nieuwe ureumgranulatiefabriek in

Sluiskil. Met deze investering kan

het bedrijf zich verder ontwikkelen

in de productie van speciale stikstof-

schip naar schip een groeimarkt te

zijn. Het aandeel van droge bulk en

gestorte lading daalde met respectievelijk

1,5% en 9%. Met een stijging

van 19% vanuit de Zeeuwse zeehavens

blijft de export een belangrijke

De participatiewet is goedgekeurd door de

door middel van begeleiding, loondispensatie,

mogelijkheden en consequenties van de parti-

Airport. Doel hiervan is na te gaan of de leden op de hoogte zijn van de forse

houdende meststoffen en industriële

pijler voor de Zeeuwse economie.

Tweede en de Eerste Kamer en treedt naar

no-risk polissen en tal van andere maatregelen

cipatie- en quotumwet voor u als werkgever?

uitbreiding van de vliegbestemmingen, te inventariseren of zij hier gebruik

chemicaliën en daarmee de concur-

verwachting op 1 januari 2015 in werking. De

toch aan het werk gaan in reguliere bedrijven.

De BZW heeft de belangrijkste informatie

van maken en te vragen welke nieuwe bestemmingen er eventueel nog op

rentie op internationale bulkmarkten

DAMEN SHIPREPAIR in Vlissingen-

Participatiewet vervangt de Wet sociale werk-

In het Sociaal Akkoord is afgesproken dat werk-

opgenomen op www.bzw.nl/arbeidsmarkt.

het wensenlijstje staan van de ondernemers en hun medewerkers. De BZW

voorblijven. Daarnaast zorgt de nieu-

Oost verlengt op 160 meter hoogte

voorziening (WSW), de Wet werk en bijstand

gevers 125.000 extra banen gaan creëren voor

Lees ook het artikel op pagina 16.

heeft behoefte aan deze input omdat zij plaats heeft in de zogeheten Alders-

we fabriek voor milieuverbetering en

de poten van het boorplatform van

(WWB) en een deel van de Wajong. Het doel

deze doelgroep. Als de afgesproken extra ba-

tafel. Hier praat de BZW mee over de ontwikkeling van Eindhoven Airport

behoud van werkgelegenheid in de

een Amerikaans bedrijf. Het is voor

van de Participatiewet is dat zoveel mogelijk

nen er niet komen, treedt de in het wetsont-

Voor meer informatie:

en vertegenwoordigt daarbij de zakelijke gebruikers.

regio. De nieuwe productie-eenheid

het eerst in de wereld dat een derge-

mensen die zelfstandig niet in staat zijn 100%

werp vastgelegde quotumplicht in werking.

Anne Zouridis-Veldhoven,

kost 170 miljoen en dient eind 2017

lijk project wordt uitgevoerd. Na de

van het wettelijk minimum loon te verdienen,

Wat houdt deze quotumplicht in en wat zijn de

BZW, zouridis@bzw.nl.

Voor meer informatie: Jan van Mourik, BZW, mourik@bzw.nl.

in gebruik te worden genomen.

aanpassing gaat het boorplatform

dienst doen in Noorse wateren.

De Terneuzense vestiging van het

groen LiCHt VOOR hAVENSTRATEgIE MOERDIJk

Finse staalconcern OUTOKUMPU

stevent in 2014 af op recordcijfers.

De doorvoer van roestvaststaal

en de productie bij de vestiging in

Het nieuwe bedrijf Sloewarmte

gaat de restwarmte van een aantal

bedrijven in het Sloegebied hergebruiken.

Sloewarmte is opgericht

Op 3 juli stemden Provinciale Staten van de

strategievorming. “De kogel is nu door de kerk”,

Daarnaast biedt de strategie ruimte aan de groei

Westdorpe stegen sterk. Outokum-

door ZEELAND SEAPORTS, EVIDES

provincie Noord-Brabant in met de Havenstra-

aldus Anton van Beers, voorzitter BZW West-Bra-

van de chemie- en procesindustrie. Tevens wordt

pu nam enige tijd geleden de roest-

INDUSTRIEWATER en MARTENS

tegie Moerdijk. Daarmee spreken de gemeente

bant. “Het ontwikkelen en vaststellen van de ha-

geïnvesteerd in nieuwe en bestaande modaliteiten

vaststaaltak van het Duitse Thyssen-

HAVENONTVANGSTINSTALLATIE

Moerdijk, het Havenschap Moerdijk en de pro-

venstrategie is goed nieuws voor het Moerdijkse

- over de weg, water, spoor en buisleidingen - en

Krupp (Inoxum) over. De vestiging in

en betreft een gezamenlijk project

vincie Noord-Brabant de ambitie uit om Moerdijk

bedrijfsleven en de Brabantse economie. Nu kan

de ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk.

Westdorpe voorziet twee fabrieken

van Zeeland Seaports, het Rijk en de

voor 2030 te ontwikkelen tot het belangrijkste ha-

er worden doorgepakt om doelen ook daadwer-

in Duitsland (Krefeld en Dillenburg)

provincie Zeeland. De pijpleidingen

ven- en industriecomplex binnen de Vlaams-Ne-

kelijk te realiseren. Het is daarom verstandig dat

Voor meer informatie:

van halffabricaten. De doorvoer

transporteren de restwarmte van

derlandse delta op het gebied van duurzame lo-

de opzet van een nieuwe governancestructuur als

Rene Mens, BZW, mens@bzw.nl.

groeit dit jaar van 500.000 naar

ZEELAND REFINERY via Martens

gistiek, chemie en procesindustrie. De groei moet

eerste wordt opgepakt.” aldus Van Beers. Moer-

750.000 ton.

Havenontvangstinstallatie en CO-

een belangrijke impuls geven aan de economie en

werkgelegenheid in West-Brabant. Onderdeel van

de strategie is een maatregelenpakket om te investeren

in het aantrekkelijk houden van de regio.

De BZW was vanaf het eerste uur betrokken bij de

dijk zet met de Havenstrategie 2030 onder andere

in op een sterke groei van het aantal Europese

kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet en de afhandeling

van containers die via de havens van

Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen.

DoWnLoaD De forUm-app

VAN VNO-NCW

De BZW is het regionale netwerk van VNO-

NCW. BZW-leden ontvangen daarom maandelijks

het opinieblad ‘Forum’ van VNO-NCW.

Naast de maandelijkse papieren uitgave heeft

de koepelorganisatie van de BZW de Forumapp

ontwikkeld. Met de app kunt u 30 keer

per jaar het opinieblad downloaden als digitaal

magazine.

Forum voortaan

wekelijks op

de tablet

Zes redenen om de Forum-app te downloaden:

1 Forum is hét opinieblad over ondernemers en politiek

2 Nieuws en politieke achtergronden, met de visie van ondernemers

3 Exclusief gemaakt voor de tablet (iPad én Samsung Galaxy Tab)

4 Rijker aan beeld, mooiere graphics en makkelijker artikelen delen

5 Interessant voor ondernemers, politici, beleidsmakers en media

6 Wekelijks gratis te downloaden zonder ‘in app-aankopen’

NIEUW

Zoek op Opinieblad Forum in de App Store

of ga naar www.vno-ncw.nl/forum-app

Wist u dat?

*Een tweede BZW-lidmaatschap binnen uw onderneming kosteloos

is?! Neem voor meer informatie contact op via info@bzw.nl

*U als BZW-lid welkom bent bij alle BZW-bijeenkomsten in

Brabant en Zeeland? We heten u dus ook van harte welkom

bij een bijeenkomst in een andere regio!

Kijk op www.bzw.nl/agenda voor een actueel overzicht

*De HR-professsionals van organisaties die BZW-lid zijn, kunnen

deelnemen in één van de drie HRM-groepen. In een

HRM-groep komen de HR-professionals een aantal maal

per jaar samen om HR-kwesties met elkaar te bespreken.

Boeiende discussies, knelpunten en best practises. Alles wat

er toe doet in HRM. Heeft u interesse? Voor meer informatie

of aanmelding: Irene Backx, BZW, backx@bzw.nl.

Koningin Máxima opende op 3 september

het nieuwe centrum voor

Onderwijsexcellentie van UNIVER-

SITY COLLEGE ROOSEVELT. Het

centrum heeft als doel de expertise

op het gebied van onderwijsexcellentie

bij onderwijsinstellingen in

Zeeland te vergroten via onderzoek,

academische cursussen, lezingen en

masterclasses.

Vergeleken met dezelfde periode

in 2013 boekte het havenbedrijf

ZEELAND SEAPORTS 3% meer

zeeoverslag. Met name natte bulkgoederen

zoals olie en chemicaliën

zorgden voor de beste cijfers in drie

jaar. Daarnaast blijkt de overslag van

VRA weer terug naar de raffinaderij.

Op deze manier kunnen de bedrijven

af van gasgestookte boilers en

zo de CO2-uitstoot terugdringen.

Diaken Peter Broeders, voorheen

directeur-econoom van het BIS-

DOM van ’s-Hertogenbosch, is sinds

augustus de nieuwe directeur van

het Collegium Augustinanium Gaesdonck

in Goch (Duitsland). Gelet

op het kleiner worden van de bisdomorganisatie

en van afnemende

middelen neemt Ron van den Hout

de directeurstaken over en WIL VAN

DE MOLENGRAFT, voorheen adjunct-econoom

wordt nu algemeen

econoom.

>> Lees verder op pagina 47

40

41


BZW LID IN hET NIEuWS

‘monUment en fiLmHUis

BEhOuDEN VOOR DE STAD’

Aan de Willem II straat in Tilburg worden al bijna honderd

jaar films vertoond, sinds 1983 door Cinecitta. Enkele

jaren geleden kocht ondernemer Paul Vermee het filmhuis.

Het Rijksmonument uit 1876 verkeerde in slechte staat.

Vermee besloot het pand te renoveren en het filmhuis te

ADVERTENTIE 9

moderniseren. Dat deed hij geheel met eigen vermogen.

Waarom was de verbouwing noodzakelijk?

‘Twee redenen: het Rijksmonument was dringend aan onderhoud toe en het

filmhuis moest worden opgepoetst naar de huidige maatstaven. Het was er

donker en klein. En je kon er alleen films kijken. Nu kunnen mensen ook terecht

in het bar-restaurant, in de tuin en we hebben meerdere zalen doordat we een

naastgelegen pand hebben aangekocht dat we er bij hebben getrokken. Alles

oogt licht en ruim. Slechts de ruwbouw is blijven staan.’

Wat is er bijzonder aan de nieuwbouw?

‘Het beschikt over een eigen klimaatbeheersingssysteem. Elke ruimte is voorzien

van een remote sensor die meet het CO2-gehalte en de temperatuur. De

hoeveelheid verse lucht past hij aan aan het aantal mensen dat aanwezig is. Het

gehele gebouw is voorzien van energiezuinige ledverlichting. En het dak ligt vol

met zonnepanelen. Met deze maatregelen willen we voor 65 procent voorzien

in de eigen energiebehoefte. Ik wil een voorbeeld stellen. De techniek is er en

tijdens de verbouwing diende de mogelijkheid zich aan.’

U heeft de verbouwing van het filmhuis en de renovatie van het Rijksmonument

volledig uit eigen middelen gefinancierd. Wat zijn uw beweegredenen?

‘Ik heb het niet gedaan om geld te verdienen, maar om zowel het monument

als het filmhuis voor de stad te behouden. Ik heb mijn vermogen in Tilburg

mogen verdienen met mijn onderneming Eksakt Uitzendbureau en de holding

Fresh Ideas bv. Ik wil iets teruggeven aan de omgeving waarin ik ben opgegroeid.

Muziek, film en cultuur dragen bij aan een gelukkig en rijk leven.’

De verbouwing heeft twee jaar geduurd, twee keer zo lang als u had beoogd.

‘We hadden te maken met opeenvolgende fysieke en financiële tegenvallers.

Hele plafonds die naar beneden kwamen, aanhoudend slecht weer, grote hoeveelheden

asbest. Toen heb ik de rem erop gezet. Ik stond op het punt om alles

af te blazen, maar de aannemer was bereid de klus samen af te maken zonder

direct geld te vragen. Heel veel Tilburgers dragen het filmhuis een warm hart

toe. Hartverwarmend vind ik dat.”

www.cinecitta.nl

http://tinyurl.com/ptatsyg

Foto: Erik van de Burgt

43


ADVERTORIAL

NIEuWE BZW-LEDEN

Boels Zanders Eindhoven

Een nieuwe vestiging binnen

een gevestigd kantoor

De eindhovense vestiging

van advocatenkantoor Boels

Zanders richt zich op

ondernemers(vraagstukken)

en kenmerkt zich door een

hoog ambitiegehalte. De

advocaten spijkeren het

hele jaar door hun kennis bij

van hun vakgebied en ontwikkelingen

in de branches

van hun cliënten. Het jonge

team van 10 advocaten

streeft naar een langetermijnrelatie

met haar cliënten.

“Denken in oplossingen

en niet in problemen. Dat is

waar cliënten behoefte aan

hebben”, zeggen de partners

Hayat Barrahmun en

Jeroen tulfer.

Boels ZanDers aDVoCaten

Vestdijk 76

5611 CE Eindhoven

(T). +31 (0)88 30 40 000

Boels Zanders Advocaten is ontstaan

uit een fusie van twee maatschappen:

Boels, Van Eijndhoven & Coenegracht

en Zanders & Eikendal. De fusie vond

plaats in 2001, ingegeven door de wens

van beide kantoren om meer schaalgrootte

te verkrijgen en door te kunnen

groeien naar een professioneel,

specialistisch opererend advocatenkantoor.

“Dat is gelukt. Boels Zanders

is uitgegroeid tot een gespecialiseerd

advocatenkantoor dat hoogwaardige

juridische diensten aan bedrijfsleven,

overheden en non-profitorganisaties

verleent”, vertelt Tulfer. “De nadruk van

het cliëntenbestand ligt op middelgrote

en grote ondernemingen. Deze ondernemingen

komen onder meer uit

de branches industrie, technologie en

zakelijke dienstverlening.” Het kantoor

telt ongeveer 130 medewerkers, waarvan

ruim 70 advocaten, werkzaam binnen

alle voorkomende rechtsgebieden,

met uitzondering van het strafrecht.

Daarnaast kent Boels Zanders branchegerichte

praktijkgroepen op het gebied

van zorg en onderwijs. Voor grensoverschrijdende

zaken heeft Boels Zanders

een gespecialiseerde German, Belgian

en International Desk. Hier werken advocaten,

die bijzondere expertise hebben

in de buitenlandse rechtssystemen

en markten. “Onze cliënten stoppen

immers ook niet bij de grens.”

Fris en jong

Drie jaar geleden sloeg het kantoor

zijn vleugels uit in Brabant. Een strategische

beslissing, ingegeven door

de wens om onze cliënten nog beter

van dienst te kunnen zijn. Naast vestigingen

in Roermond, Maastricht en

Venlo, opende het een vestiging aan

de Vestdijk in Eindhoven. Daar vormen

de partners Hayat Barrahmun, Jeroen

Tulfer en Flip Schreurs een team met in

totaal tien advocaten. “Vanaf 1 januari

2015 komen daar de vastgoedrecht- en

bestuursrechtadvocaten vanuit onze

vestiging in Roermond bij.“ “Boels Zanders

kenmerkt zich door een platte, informele

cultuur en structuur. Ons team

in Eindhoven bestaat uit merendeels

jonge, ambitieuze advocaten met veel

ervaring. Collegialiteit, ondernemerschap

en commitment met onze cliënten

zijn leidend”, aldus Jeroen Tulfer.

“We zijn een nieuwe vestiging, maar

binnen een gevestigd kantoor.”

samen voor oplossingen gaan

Barrahmun: “Onze dienstverlening

onderscheidt zich door een combinatie

van vakinhoudelijke kennis, bekendheid

met diverse branches zoals zorg

en onderwijs, industrie, bouw en de

zakelijke dienstverlening. Wij streven

naar maximaal inzicht in de organisatie

van onze cliënten. We zijn thuis in alle

juridische aspecten van het ondernemerschap

en kennen de markt.” Op regelmatige

basis komen advocaten van

verschillende rechtsgebieden bijeen

om binnen de branchegerichte praktijkgroepen

juridische kennis te delen over

specifieke branches. Het grote voordeel

is dat ze hierdoor heel goed weten wat

er speelt binnen een branche en daarop

kunnen anticiperen. “We zijn graag een

Fotograaf: Edwin van Aalten

sparringpartner voor onze opdrachtgevers”,

zegt Tulfer. “Dat kan alleen als

we op gelijke voet met elkaar communiceren.”

“We leveren maatwerk, zijn

betrokken en oplossingsgericht. We

denken mee met onze cliënten: wij wijzen

niet alleen op de onmogelijkheden

maar ook op de mogelijkheden. We bewegen

mee met de markt en zijn transparant

in mogelijkheden en advies. Wij

willen een cliënt ontzorgen”, aldus Barrahmun.

Kennis delen doet Boels Zanders

door middel van nieuwsbrieven,

seminars en inhouse workshops.

Internationaal ondernemen

Boels Zanders behartigt de belangen

van Nederlandse en buitenlandse bedrijven.

Barrahmun: “Wij gaan graag

samen met onze cliënten uitdagingen

in het buitenland aan. Met onze German

Desk kunnen wij ook naar Duits

recht adviseren en procederen. Ook op

onze Belgian en International desk werken

collega’s die door hun achtergrond

bijzondere kennis van de buitenlandse

rechtssystemen en markten hebben.

Voor onze internationale activiteiten

zijn we bovendien lid van en actief binnen

een van de grootste internationale

netwerken van onafhankelijke advocatenkantoren

genaamd Advoc. Dat

maakt dat we ook ondernemers die

internationaal zaken doen van dienst

kunnen zijn.”

BZW Bergen op Zoom

R. BEEKERS,

(Cargill BV, Bergen op Zoom)

T. HAYTER,

(Fokker Elmo BV, Hoogerheide)

P. MENNES,

(Kenhardt International BV,

Vught)

M.A.L. MICHIELSEN,

(Rasenberg Bouw BV odv BVR

Groep BV, Breda)

DRS. A. NUITEN,

(Fujicolor Benelux BV,

Steenbergen)

BZW BreDa

MW I. VAN DEN BOGERT,

(TIAS School for Business and

Society, Tilburg)

N. LEISE,

(Holland Casino Breda, Breda)

R. KRUIJTHOF,

(Holland Casino Breda, Breda)

MW M. VAN DER PUT-VAN DER

VANGE,

(Avans Hogeschool Academie

voor Sociale Studies, Breda)

BZW einDHoven

MR. B.G. ARENDS,

(Keizers Advocaten, Eindhoven)

MR. F.J.M. CUPPEN,

(ABN AMRO Bank NV,

Eindhoven)

A.H.E.M. GERBRANDS,

(PSV NV, Eindhoven)

W.M.B. VAN GOOL,

WELKOM!

De BZW is met bijna 3.000 directeuren uit 1.850 bedrijven het krachtigste ondernemerscollectief

in Zuid-Nederland. De BZW is het regionale netwerk van

VNO-NCW en maakt zich sterk voor onderwerpen die er echt toe doen. Door de

kracht van het collectief telt onze stem, en daarmee ook die van onze leden.

Wij heten onze nieuwe leden van harte welkom!

(Kempisch Ondernemers

Platform)

IR. F. GREMMEN

(SDK Vastgoed bv, Eindhoven)

ING. A.P. D’HAENS

(Gemeente Bladel)

G.H.R. JANSSEN,

(Nyrstar Budel BV, Budel-

Dorplein)

M. KUSTERS,

(Refresco Benelux BV, Maarheeze)

A. REKMANS,

(Refresco Benelux BV, Maarheeze)

M.J.L. VERSANTVOORT,

(Keizers Advocaten, Eindhoven)

BZW HeLmonD

A. VAN DINTHER

(Numac Technical Services,

Venray)

TH. GLAUDEMANS,

(Limebizz, Helmond)

MW DRS. C.F.H. GROOTJEN

(Commanderij College, Gemert)

MW. L. MOK,

(Kettler Benelux BV, Deurne)

F. SNIJDERS MA,

(Numac Technical Services,

Venray)

BZW ’s-HertogenBosCH

R.I.J. VAN AARLE,

(Taxperience NV,

’s-Hertogenbosch)

MR. M.O. DE BONT,

(BANNING NV, ’s-Hertogenbosch)

P.C.M. VAN LOON,

(Kenhardt International BV,

Vught)

W.A. VAN DE MOLENGRAFT RA

(Bisdom van ’s-Hertogenbosch,

’s-Hertogenbosch)

MR. H.W. VAN OSCH,

(VDB Advocaten Notarissen,

Rosmalen)

J.A. VAN DER VEER,

(SDK Vastgoed bv, Eindhoven)

K. DE VREUGD,

(DONG Energy Sales BV,

’s-Hertogenbosch)

IR. B. WEHMAN,

(Enexis BV, ‘s-Hertogenbosch)

BZW miDDen- en noorD-

ZeeLanD

J. VAN BEEKHUIZEN,

(l’Escaut Woonservice, Vlissingen)

MW J. VAN DEN HOVEN,

(Stoffels Bleijenberg BV,

Vlissingen)

P.C.F.M. PALS,

(Rabobank Oosterschelde, Goes)

ING. A.B. TE WINKEL,

(H4A Bouw BV, Goes)

A.M. WITTERS,

(UWV WERKbedrijf regio

Zeeland, Goes)

BZW miDDen-BraBant

DRS. A.J.G. BROENINK,

(Okkernoot & Peer BV, Haaren)

P.M.A. FLORIS,

(PHC Plant Health Cure,

Oisterwijk)

J. HALEWIJN,

(Halewijn Botanic Design, Tilburg)

ING. M. LAVRIJSEN,

(Patheon, Tilburg)

MW. MR. F.M.M. DE LEEUW,

(Blicon Beveiliging, Gilze)

DRS. R.L.A.M. VAN LIER,

(Skybird, Tilburg)

MW. DRS. C.W. VAN LIER-APPELS,

(Skybird, Tilburg)

MW. P.J. SCHOTTE,

(PHC Plant Health Cure,

Oisterwijk)

MR. J.A. VERHOOF,

(Van Boekel Accountants &

Adviseurs, Tilburg)

BZW moerDijk

B. HIMPE,

(Schütz Benelux BV, Klundert)

BZW oost

P.M. DE LEEUW MFSME,

(Wielen de Leeuw & Partners, Sint

Oedenrode)

DRS.ING. B. VAN DER WIELEN,

(Wielen de Leeuw & Partners, Sint

Oedenrode)

BZW oosterHoUt

P.M. HOOGWOUT,

(WWA BV, Oosterhout)

G.W. LUBBERSEN MBA,

(ASSA ABLOY Nederland BV,

Raamsdonksveer)

J.S. VERWEIJ,

(Knauf Insulation BV, Oosterhout)

44

45


NIEuWE BZW-LEDEN

NIEuWS VAN DE LEDEN

>> Vervolg van pagina 41

laat u Zien IN

BZW roosenDaaL

F. CRIJNS,

Bij zijn afscheid als voorzitter van de

stichting kasteel Heeswijk ontving

TON NELISSEN de Commissaris-

vernieuwde kamers van het hotel.

De kunstwerken maken de verbinding

met Tilburg als Textielstad op

(Fujicolor Benelux BV,

penning uit handen van Wim van

een bijzondere manier zichtbaar.

Promoot uw bedrijf, producten en diensten binnen hét ondernemersnetwerk BZW.

Stel u voor in de rubriek Wie is Wie, adverteer of plaats een advertorial in

Steenbergen)

MW MR. S. RAMPAART,

(Asselberg & Klinkhamer

de Donk, de Brabantse commissaris

van de Koning. De Commissarispenning

is een persoonlijk blijk

Met de verbouwing was een bedrag

van bijna 1 miljoen euro gemoeid.

Auberge du Bonheur maakt onder-

PUNT•BZW en bereik duizenden decisionmakers in uw regio.

Advocaten, Etten-Leur)

H. ROOIJAKKERS,

van waardering voor Brabanders

die zich verdienstelijk maken voor

deel uit van BONHEUR HORECA

GROEP en biedt werkgelegenheid

(Planubouw BV, Roosendaal)

de samenleving. Ton Nelissen zette

aan 35 personen

PUNT•BZW is een uitgave van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging

BZW en verschijnt zes maal per jaar. Via dit ledenmagazine informeren

ADVERTENTIE 11

we leden van BZW, stakeholders, beleidsmakers en politici over de activiteiten

van de vereniging, maar we brengen ook nieuws en achtergronden van en

voor ondernemers.

BZW ZeeUWs-vLaanDeren

R. BEEKERS,

(Cargill BV, Sas van Gent)

J.C.J. DE WINTER,

(Rabobank Terneuzen-Sas van

Gent, Terneuzen)

zich o.a. in voor het behoud en beheer

van het kasteel.

Op 25 augustus heropende het Tilburgse

Auberge du Bonheur haar

deuren. De unieke wandtapijten

van het TEXTIELMUSEUM drukken

een belangrijke stempel op alle 36

PUNT•BZW is een blad voor ondernemers die elkaar tegenkomen, ontmoeten

en nieuws, wetenswaardigheden en successen met elkaar delen.

Verspreidingsgebied: Noord-Brabant en Zeeland.

Oplage: 3500

ADVERTENTIE techniekhuys

VOOr meer infOrmATie

kunt u contact opnemen met De Winter media groep:

TAmArA VAN HOORN

Media-adviseur

0413 - 339 362

t.vanhoorn@dewinter.nl

www.dewinter.nl

47


GuIDO CusTERs VAN DELTA ENERGy:

DE AANBEsTEDINGsWET: mOEILIJkER mOETEN WE HET NIET mAkEN

‘WE LATEN GEEN JONGEREN TussEN WAL EN sCHIP VALLEN’

REALIsATIE AANPAk A58 kOmT DICHTERBIJ

INTRODuCTIE BZW-LEDEN (ADVERTORIAL)

ADVERTENTIE 12

Naam: Toine Witters

Functie: manager Werkgeversdienstverlening

Lid van BZW sinds: 1 juli 2014

Wat doet uw bedrijf?

‘Het Werkgeversservicepunt Zeeland is

onderdeel van het UWV WERKbedrijf en

verbindt werkzoekenden en werkgevers

met elkaar. Voor veel van uw vacatures

hebben wij gekwalificeerde mensen beschikbaar

die gemotiveerd zijn om bij u

aan de slag te gaan. Wanneer u Maatschappelijk

Verantwoord Ondernemen

hoog in het vaandel heeft staan, kunt u

eveneens bij ons terecht. Wij bemiddelen

namelijk ook werkzoekenden, die moeilijk

zelf een baan kunnen vinden, naar betaald

werk. Denk aan Wajongeren, gedeeltelijk

arbeidsongeschikten en 50-plussers. Veel

werkgevers hebben inmiddels ervaren

dat ook deze werkzoekenden van hoge

toegevoegde waarde zijn voor hun bedrijf

of organisatie. In onze aanpak, die zich

kenmerkt door snelheid, zorgvuldigheid

én resultaat, werken wij nauw samen met

gemeenten, onderwijsinstellingen en private

partners. Samen zijn wij succesvol.’

Wat is uw ambitie?

‘Niemand staat aan de kant! Iedereen levert

naar vermogen een bijdrage aan de

maatschappij. Bij voorkeur door te werken.

Hierdoor ontstaat een win-winsituatie

voor werkzoekenden én werkgevers.

Samen met werkgevers in Zeeland wil ik

deze ambitie waarmaken.’

Wanneer moeten leden u bellen?

‘Heeft u vacatures dan bent u voor invulling

ervan bij het Werkgeversservicepunt

Zeeland aan het juiste adres. U kunt mij

bellen, maar ik kom u zeker ook tegen op

één van de talrijke Zeeuwse B2B-netwerkactiviteiten.’

Werkgeversservicepunt Zeeland

Piet Heinstraat 77, Goes

T: 06-15549445

E: toine.witters@uwv.nl

I: www.uwv.nl

Naam: Johan de Winter

Functie: directievoorzitter

Lid van BZW sinds: hernieuwd

lid september 2014

Wat doet uw bedrijf?

‘De Rabobank is een financiële dienstverlener

die de ambities van onze klanten

en leden graag helpt realiseren. We

gaan voor een langetermijnrelatie. Naast

onze financiële producten zijn wij onze

klanten ook op andere manieren van

dienst. Wij voegen waarde toe door onze

branchekennis en ervaring van toekomstige

trends en ontwikkelingen te delen

en vragen hierover te beantwoorden. We

zijn sparringpartners voor onze klanten.

Daarvoor houden we bijeenkomsten met

professionele gastsprekers, hebben we

de Rabo Kennis app geïntroduceerd en

houden we persoonlijk contact met onze

klanten.’

Wat is uw ambitie?

‘Wij willen onze klanten op een proactieve

manier van de juiste informatie

blijven voorzien. Het is onze ambitie om

hún ambitie waar te maken. Dat bereiken

we door regelmatig groepsgewijs of individueel

met elkaar in contact te treden.

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen beschikt

sinds korte tijd over meer volume, waardoor

we meer branchegerichte adviseurs

kunnen inzetten. Daarnaast willen we

het onze klanten nog makkelijker maken

om digitaal van onze diensten gebruik te

maken. Het systeem is er; de komende

maanden gaan we het optimaliseren.’

Wanneer moeten leden u bellen?

‘Wij willen graag in een vroeg stadium met

ondernemers meedenken over financiële

vraagstukken, branche- en bedrijfsontwikkelingen

en economische trends. Wanneer

een ondernemer zich afvraagt wat de betekenis

is van bepaalde ontwikkelingen

of trends voor zijn bedrijfsvoering, zijn wij

graag zijn klankbord. Het hoeft niet in de

eerste plaats te gaan om financiële kwesties,

maar dat kan wel.’

Rabobank Zeeuws-Vlaanderen

(vanaf 1 oktober 2014)

Herengracht 1

4531 GM Terneuzen

T: 0115-678500

E: info@zvl.rabobank.nl

I: www.rabobank.zvl.nl

Introductie BZW-leden in PUNT.BZW

Speciaal voor leden bestaat er binnen het magazine de mogelijkheid

om gebruik te maken van de zogeheten pagina ‘Introductie BZW-leden’.

punt BZW

‘HERNIEuWBARE ENERGIE Is

aBsoLuut De toekomst’

De Winter media groep is de uitgever van het

ledenmagazine PUNT.BZW en benadert nieuwe

leden en/of contactpersonen (ook van reeds bekende

organisaties bij de BZW) altijd met de vraag

of ze het interessant vinden om een ledenintro af

te nemen voor een bepaalde editie. Een pagina

wordt verdeeld in drie vakken waarbij De Winter

media groep uw NAW-gegevens, uw portretfoto

en tekst plaatst. Een ledenintroductie is een

pakkende manier om uzelf en uw organisatie bij

collega-leden onder de aandacht te brengen.

Voor meer informatie, kosten of het reserveren van

een ledenintroductie kunt u contact opnemen met:

De Winter media groep

Tamara van Hoorn

Media-adviseur, @DWMG Mediamakers

T: 0413-33 93 62

E: t.vanhoorn@dewinter.nl

I: www.dewinter.nl

49


PUNT.UIT

In PUNT.UIT geeft de BZW graag het woord aan

een ondernemer van Jong Management (JM). JM is

een vereniging voor ondernemers, directeuren en

managers tot 40 jaar en is gelieerd aan VNO-NCW.

Bij ons op het dak:

Bij

3632x

ons op het dak:

Zonnig

3632x Zonnig

DE JEUGD

VAN TEGENWOORDIG

Ik kan het me nog herinneren.

Je was links of rechts, katholiek

of protestants, TROS of VPRO.

Lekker duidelijk, lekker makke-

me niet meer vinden in de koers

van de partij.’.

De jeugd van tegenwoordig is

meer allemaal dezelfde kleur,

maar vooral je eigen kleur ontwikkelen.

elk onderwerp tijdelijke coalities

moet smeden.

Nieuwe, tijdelijke coalities, die zo

ADVERTENTIE 14

lijk. Je ouders hadden die keuze

geërfd van hun ouders en daarmee

was voor jou diezelfde weg

niet geïnteresseerd in de koers

van een partij maar wel in de

standpunten op individuele

Politieke partijen, organisaties en

bedrijven zijn dat niet gewend.

Hun doelgroepen laten zich het

snel verdwijnen als ze ontstaan,

omdat het probleem is opgelost.

Het klinkt als een Brainport-

Heineken

geplaveid. Alle onderwerpen

onderwerpen. De vertrouwde

gemakkelijkst omschrijven door

slogan. Het enige dat niet mag

in de breedte van het maat-

vereniging is ingewisseld voor

alles wat ze gezamenlijk delen

ontbreken is een visie. En juist

schappelijk debat kwamen aan

cherry picking. Alleen dat wat

op zoveel mogelijk onderwer-

daar heb je lef voor nodig. Een

bod binnen de politieke par-

mij persoonlijk past, steun ik.

pen, zeg maar wat hun vaste

koers gaat over de partij, de visie

tij, de kerk of het tv-magazine.

En dat verschilt per onderwerp.

kleur is. Dat dat snel verandert,

over de maatschappij. Bedrijven

Debatteren kon, maar het was wel

De ene keer links, de andere keer

is het duidelijkst te zien bij po-

en politieke partijen moeten zich

de bedoeling dat je uiteindelijk

rechts. Op het eerste gezicht

litieke partijen. Traditionele par-

realiseren dat ze onderdeel uit-

instemmend meeging. Bij een af-

lijkt dat nogal asociaal, maar er

tijen hebben moeite om mee te

maken van het ideaalplaatje van

scheid waren de gevolgen groot:

ligt een fundamentele reden aan

buigen met het shoppen van

het individu en niet andersom.

op alle onderwerpen had je

ten grondslag. De keuzes die

hun kiezer. Er zijn er twee die

gebroken. Geen nuance, het

jezelf maakt, geven kleur aan je

hier op inspelen: Wilders om-

was alles of niks. (oud)Politici

eigen profiel. Het zorgt er voor

dat hij zowel linkse als rechtse

doen het nog steeds als ze hun

dat je niet opgaat in het geheel,

standpunten samenbrengt en

Romke Swinkels

partij vaarwel zeggen: ‘ik kan

maar dat je er juist uitsteekt. Niet

Rutte omdat hij weet dat hij voor

Jong Management

COLOFON PUNT BZW

PUNT.BZW is een uitgave van de Informatie over het lidmaatschap van

Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging

(BZW) en wordt gedrukt T. 013 594 4381,

BZW: www.bzw.nl/lidworden,

op FSC-gecertificeerd papier. De BZW E. administratie@bzw.nl.

is als regionaal netwerk van VNO-

NCW de belangenbehartiger en het Opzegging van het lidmaatschap van

ontmoetingspunt voor het Brabantse BZW moet vóór 1 oktober worden

en Zeeuwse bedrijfsleven. Bij de BZW gedaan. Het lidmaatschap eindigt dan

zijn 3.000 directeuren van ruim 1850 per 31 december van datzelfde jaar.

bedrijven of instellingen aangesloten. De schriftelijke opzegging kan worden

Voor meer informatie zie www.bzw.nl. gericht aan: BZW-Ledenadministratie,

Postbus 90154, 5000 LG Tilburg.

Oplage: 3500 exemplaren

Redactie: Hélène van der Zande,

Irene Backx (BZW),

Annemarie van Oorschot (VNO-NCW),

De Winter Mediamakers

Redactieadres: BZW, Postbus 90154,

5000 LG Tilburg, Tel.: 013-5944381,

e-mail: punt@bzw.nl

Fotografie: Bram Saeys, Olaf Smit,

Robert van den Berge, Erik van der Burgt

Vormgeving: De Winter media groep

Druk: De Winter media groep

Projectmanagement: Hélène van der

Zande (BZW), Gerben van den Broek

(De Winter Mediamakers)

Advertentieverkoop: Tamara van Hoorn

De Winter Mediamakers,

Postbus 26, 5400 AA Uden,

tel.: 0413-339390,

e-mail: puntbzw@dewinter.nl

Wij brouwen onze Wieckse bieren bij HEINEKEN

’s-Hertogenbosch volledig op zonne-energie. Maar

liefst 3632 zonnepanelen op het dak van onze

brouwerij leveren daarvoor jaarrond de elektriciteit.

Wij brouwen onze Wieckse bieren bij HEINEKEN

Verfrissend Wieckse witbier met of zonder alcohol,

’s-Hertogenbosch volledig op zonne-energie. Maar

is voor velen de ultieme keuze tijdens zonnige

liefst 3632 zonnepanelen op het dak van onze

dagen. In goed gezelschap genieten van de

brouwerij leveren daarvoor jaarrond de elektriciteit.

duurzame kwaliteit, die hoog in het vaandel staat

van onze brouwers.

Verfrissend Wieckse witbier met of zonder alcohol,

is voor velen de ultieme keuze tijdens zonnige

dagen. In goed gezelschap genieten van de

duurzame kwaliteit, die hoog in het vaandel staat

van onze brouwers.

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

Zij zijn overigens al tientallen jaren meesters in

bijvoorbeeld het zuinig omgaan met water en slim

hergebruik van stoom in het brouwproces.

Ons duurzaamheidsbeleid geldt niet alleen

Zij zijn overigens al tientallen jaren meesters in

voor onze bieren, maar ook voor de omgeving

bijvoorbeeld het zuinig omgaan met water en slim

waarin we wonen en werken. Door te investeren

hergebruik van stoom in het brouwproces.

in een evenwichtig milieu, schept HEINEKEN

’s-Hertogenbosch de voorwaarden om nog lang

Ons duurzaamheidsbeleid geldt niet alleen

samen te kunnen proosten op het leven.

voor onze bieren, maar ook voor de omgeving

waarin we wonen en werken. Door te investeren

in een evenwichtig milieu, schept HEINEKEN

’s-Hertogenbosch de voorwaarden om nog lang

samen te kunnen proosten op het leven.

50

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol

More magazines by this user
Similar magazines