Views
3 years ago

Regels voor export van tweedehands elektronica - Inspectie ...

Regels voor export van tweedehands elektronica - Inspectie ...

Regels voor export van tweedehands elektronica - Inspectie

Regels voor export van tweedehands elektronica De Europese Unie stelt strenge regels aan het exporteren van elektronica-afval. Naar de meeste landen in Afrika is het zelfs verboden. Dit afval wordt in die landen vaak verwerkt op een manier die voor mens en milieu gevaarlijk is. Zo komen restanten ervan terecht op vuilnisbelten, met groot gevaar voor de gezondheid van wie ermee in aanraking komt. Elektronica is zo’n beetje alles waar een stekker aan zit. Denk dus bijvoorbeeld aan radio’s, tv’s, computers, koelkasten, waterkokers, friteuses. De Europese Unie ziet tweedehands elektronica als afval behalve als de apparaten aantoonbaar werken en goed bruikbaar zijn. U, als exporteur van gebruikte elektronica, moet aantonen dat het apparaat, waarvan anderen zich hebben ontdaan, nog werkt. Kunt u geen informatie verstrekken waaruit dat blijkt, dan wordt het beschouwd als afval. Wie elektronica-afval exporteert of daar op enige manier bij betrokken is, ook al is dat bij wijze van vriendendienst, kan in aanraking komen met de controlerende instanties. Dat zijn onder meer de politie, de douane en de Inspectie Leefomgeving en Transport (voorheen VROM-inspectie). Als het vermoeden bestaat dat er elektronica-afval wordt geëxporteerd, dan wordt de zending tegengehouden. Staat vast dat wordt geprobeerd elektronica-afval te exporteren, dan worden forse boetes opgelegd.

REACH Nieuwe regels voor chemische stoffen ... - Inspectie SZW
Sportduikinstructie en de regels - Inspectie SZW
Jaarplan VROM-Inspectie 2006 - Inspectie Leefomgeving en Transport
VROMInsp2007binnenw.indd - Inspectie Leefomgeving en Transport
VROM inspectie corp. broch - Inspectie Leefomgeving en Transport
Jaarrapportage 2005 - Inspectie Leefomgeving en Transport
Jaarrapportage Handhaving REACH en EU-GHS ... - Inspectie SZW
VKB002-1 WTK Omslag EVOA.indd - Inspectie Leefomgeving en ...
De Arbeidstijdenwet, Informatie voor werkgever en ... - Inspectie SZW
Regeling tarieven scheepvaart 2005 - Inspectie Leefomgeving en ...
A4 flyer - Inspectie Leefomgeving en Transport
Taxiboekje 2012 - Inspectie Leefomgeving en Transport
Briefrapport 609021106 Update van de classificatie van - Inspectie ...
EVOA Nieuwsbrief - Inspectie Leefomgeving en Transport
checklist sts voor de treindienstleider - Inspectie Leefomgeving en ...
Notitie voortgang Jaarbericht 2002 - Inspectie Leefomgeving en ...
EVOA Nieuwsbrief - Inspectie Leefomgeving en Transport
Veelgestelde vragen fabrikanten Boordcomputer Taxi - Inspectie ...
Brief informatie MLC - Inspectie Leefomgeving en Transport
Indaver Gevaarlijk Afval BV Willemskerkeweg 5 4542 NN - Inspectie ...