Commerciele brochure MATRIX regeling - GEA Happel Belgium

gea.happel.be

Commerciele brochure MATRIX regeling - GEA Happel Belgium

Eenvoudige regeling van alle GEA airco producten …

Voor aangename airco, zet de GEA MATRIX ® aan


GEA MATRIX -

Eenvoudige regeling van alle GEA airco producten

GEA Viento

Luchtgordijnen

GEA Convectoren

GEA RoofJETT

Dakextractoren

GEA

Ventiloconvec

toren

GEA Luchtverhitters

GEA Chillers

GEA MATRIX is een gestandaardiseerd bedieningsconcept voor alle producten van de GEA

luchtbehandelingsafdeling.

Het GEA MATRIX

bedieningsconcept,

gestandaardiseerd voor het

ganse GEA-gamma van

producten voor ventilatie

en klimaatregeling, biedt

behalve een eenvormige

installatieprocedure voor

alle toepassingen, ook

een gebruiksvriendelijke

bedienings- en servicesoftware.

Daarenboven

verzekert het modulaire

ontwerp van het systeem u een

gemakkelijke uitbreiding van

de bestaande toestellen.Voor

de eerste maal in de Europese

sector presenteert de divisie

luchtbehandeling van GEA

een bedieningssysteem dat

- omwille van zijn innovatief

karakter - aan investeerders,

project-ingenieurs en

installateurs de mogelijkheid

biedt om het volledige

productengamma nog

efficiënter te gebruiken.

Volledige overkoepeling

van het productengamma

Alle producten van de divisie

luchtbehandeling van GEA

hebben met het nieuwe GEA

MATRIX bedieningssysteem

dezelfde regeling en

bediening. Tot dusver waren

zulke bedieningssystemen

enkel verkrijgbaar bij de topcomfort-lijn.

Het nieuwe

GEA MATRIX-systeem

standaardiseert het eenvoudig

bedienen van alle GEAproducten

en is hierdoor

universeel bruikbaar.

Gebruiksklaar

De GEA MATRIX

bedieningingskastjes worden,

volledig geparametreerd,

samen met het toestel geleverd

in overeenstemming met de

wensen van de klant. Het

volledige pakket dat geleverd

wordt omvat behalve de

nodige sensoren en eventuele

bijkomende modules,

ook gebruiksvriendelijke

hulpstukken voor het

besturingssysteem. Na

aansluiting van de netspanning

en na aansluiting van elk

GEA MATRIX-onderdeel dat

afzonderlijk werd bijgevoegd

bij de levering, is het toestel

klaar voor gebruik.

Uniforme bediening

Het maakt niet uit om welk

toestel of welke toepassing

het gaat: de bedieningskastjes

kunnen overal gebruikt

worden. Er is maar één

groot verschil nl. tussen

de comfortlijn met IP 20

beschermingsklasse voor

comfort-toepassingen en

tussen de industriële lijn met

IP 54 beschermingsklasse voor

toepassing in meer specifieke

omstandigheden.

Wat ook de toepassing is: alle

bedieningskastjes worden

op eenzelfde montageplaat

bevestigd. Dit maakt één

standaard aansluitingsschema

mogelijk en betekent dat de

GEA MATRIX eenheden

onderling kunnen verwisseld

worden bijv. voor het inbouwen

van een tijdschakelaar.

Het GEA MATRIX-systeem groeit samen met de aanvullingen die er worden

op aangebracht. Het modulaire design maakt tegelijkertijd ook uitbreiding

mogelijk bijv. met een interface voor procescontrole wat maar een bescheiden

investering vraagt.

2


Het netwerk GEA MATRIX.Net is standaard in elke GEA intelligente unit geïntegreerd. Gestandaardiseerde bedrading en service tools die kunnen geïntegreerd

worden op om het even welke plaats in het netwerk, besparen tijd en kosten tijdens het gebruik.

Netwerking is uw garantie

voor een effectieve

opbouw

Het netwerk

GEA MATRIX.Net, standaard

voor zien bij alle intelligente

GEA onderdelen, verzekert

GEA MATRIX.Net

uitbreidingsmogelijkheden

wanneer nodig: bijv. voor het

uitbreiden van de functies

of van de installatie. Dit

tweepolig bussysteem laat niet

alleen het onderling aansluiten

van verschillende eenheden toe

maar ook het combineren tot

wel 16 verschillende groepen:

bijv. voor het sturen van

aangevoerde en uitgeblazen

lucht of voor gecentraliseerde

bedieningscontrole.

Eenvoudige uitbreiding

van de installatie

De verschillende voor het

netwerk geschikte modules

– bijv. de ventielmodule

– maken het mogelijk

de basisfuncties van de

aangesloten bedieningskastjes

uit te breiden en de

installatie te vergroten. Een

bijkomend voordeel is de

effectieve uitwisseling van

relevante informatie. Als

een bedieningskast, bijv.

buitentemperatuurgegevens

ontvangt, zullen deze

gegevens via het netwerk

doorgegeven worden aan alle

andere busgebruikers. Dit

betekent bijv. dat één enkele

buitentemperatuurvoeler de

zomercompensatiefunctie van

alle eenheden op het netwerk

kan activeren.

Gebruiksklare bedieningskastjes zijn beschikbaar voor standaard toepassingen.

Service tools maken het mogelijk om bedrijfsspecifiek, de bediening individueel

aan te passen aan een bepaalde toepassing.

3


GEA MATRIX

Het controlesysteem van de toekomst – alles in één

Eenvoudige keuze en

aangepaste oplossingen

GEA MATRIX is eenvoudig

qua design en betrouwbaar

in gebruik. Het systeem toont

bijv. enkel deze opties die

nodig zijn voor een bepaald

onderdeel van de toepassing,

wat een beter overzicht en

een grotere keuzezekerheid

biedt. Bovendien krijgt en

betaalt u of uw klant enkel die

bedieningsopties die u effectief

nodig heeft. Dit betekent dat u

uw offerte exact kunt baseren

op de behoeften van uw klant

– en u betaalt enkel wat u

nodig heeft. De mogelijkheid

om de verschillende prijs- en

performantie-mogelijkheden

van het GEA MATRIXsysteem

te selecteren, maakt

deze individuele afstemming

op de behoeften van de

klant mogelijk. GEA levert

dan het materiaal met de

uiteindelijke parameters in

overeenstemming met uw

specificaties. Het installeren

van DIP-schakelaars op de

werf is dus niet meer nodig.

Daarenboven leveren we

u bij vele toestellen een

aangepast schakelschema

welke op het toestel gekleefd

is om de aansluiting

en de inbedrijfstelling

te vereenvoudigen. Dit

schema omvat niet enkel de

aansluitingspunten van de

gebruikte componenten (zoals

ventielen en voelers), maar

ook de bedrading nodig voor

verdere uitbreidingseenheden.

Het toestelafhankelijk aansluitschema maakt

het aansluiten en in bedrijf nemen eenvoudiger

Kunt u zich een betere

op‐maat‐gemaakte afregeling

van een toestel voorstellen

Het summum van comfort

Het GEA MATRIX-systeem

beantwoordt aan de meest

strenge voorschriften qua

gebruikscomfort.

Voorbeeld: verwarming en

ventilatie van industriële

winkelruimtes

Afhankelijk van de gekozen

afregelingswijze, kan men

de voorkeur geven aan

een optimale aanvoer van

verse lucht of aan een

energievriendelijke regeling

van de ruimtetemperatuur

met aanvoer van een deel

buitenlucht. In combinatie

met de afregeling van een

secundaire luchtjaloezie,

verzekert dit systeem een

aangenaam, tochtvrij klimaat

in industriële winkelruimtes.

Ook turbineproducent ALSTOM Power uit

Mannheim, Duitsland heeft het volste vertrouwen in

de gesofisticeerde ventilatiesystemen van GEA.

4


Voorbeeld:

kantoorgebouwen

Door de temperatuur van

de aangevoerde lucht te

controleren, voorkomt men

de aanvoer van te koude

of te warme lucht. Het

optioneel in de hand houden

van de ruimtetemperatuur

of de temperatuur van

de retourlucht verzekert

bovendien een perfect

ruimteklimaat – zelfs bij een

niet optimale installatieplaats

van het bedieningskastje.

Om excessieve

temperatuurschommeling

te voorkomen, worden de

ingestelde waarden van

de ruimtetemperatuur

gecompenseerd in

overeenstemming met de

buitentemperatuur.

Voorbeeld: hotel

De elektronische

ventielafregeling verzekert

hier een absolute stilte.

Om ’s nachts storend licht

te vermijden, wordt de

helderheid van de LEDs op het

bedieningspaneel gedimd.

Standaard installatie

De éénduidige

klemmenbepaling bij alle

onderdelen van het systeem

verzekeren een minimum aan

tijd en kost bij de installatie

en de bedrading. De meestal

insteekbaar uitgevoerde

schroef- of veerklemmen

ondersteunen dit nog. De

opbouwplaat is identiek voor

alle bedieningskastjes – wat

wil zeggen dat een eenvoudige

voorbedrading als ook een

gemakkelijke uitwisseling van

de bedieningsunit mogelijk

is. Hierdoor kan de volledige

montage kort voor de

ingebruikname plaatsvinden

en eventuele onjuistheden

kunnen snel worden opgelost.

Het gebruik van lage spanning

en bussysteem technologie

vermindert eveneens het aantal

nodige geleiders en het aantal

kabeldoorsnedes nodig voor

de bedrading. In de praktijk

heeft dit bijv. als voordeel dat

er geen tussenklemmenkast

meer nodig is bij de installatie

van meerdere luchtverhitters.

De bedieningskastjes passen zich

bij aansluiting automatisch aan de

geïnstalleerde GEA units aan. Ze

tonen enkel de gegevens nodig voor

de aangesloten toestellen.

Afhankelijk van de kamerbezetting kan men in een hotel met de GEA Matrix

vanuit een centraal punt zorgen voor een aangenaam klimaat in elke kamer

afzonderlijk, voor elke soort kamer.

5


GEA MATRIX

Het individuele regelingssysteem – toegankelijk voor iedereen

Klaar voor informatieuitwisseling

De GEA MATRIX is altijd klaar

voor gegevensuitwisseling. Via

verschillende tussenmodules is

er communicatie mogelijk met

de sturing- en regelsystemen

van andere installaties of

toestellen. De aangeboden

mogelijkheden hier gaan van

het uitwisselen van informatie

via digitale en analoge inen

outputs tot het verbinden

van besturingssystemen met

de bedieningskast via LON

WORKS of Ethernet.

Reduceren van de nodige

hardware

De modules worden

onderling verbonden via

de geïntegreerde GEA

MATRIX.Net interface: dit

maakt een aansluiting tot

16 groepen of ruimtes op

één module mogelijk. Zo

reduceert men de nodige

hardware en – in het geval van

LON communicatie – verlaagt

men de communicatiekosten

voor de integratie van het

systeem.

GEA wil in de nabije toekomst

ook een afstandsbediening van

de GEA MATRIX eenheden

en bedieningssystemen via

modem, intranet of internet op

de markt brengen. Dit betekent

ook dat het verzenden

van storingsmeldingen en

onderhoudsrapporten kunnen

gebeuren via sms, fax of e-mail

naar één of meerdere vrij

gekozen adressen. Dit betekent

dat storingsmeldingen

betrouwbaar worden

gerapporteerd en dat het

inzetten van personeel

gemakkelijker kan gepland

worden.

Eenvoudig keuzemenu

Het gebruik van de GEA

MATRIX-bedieningskastjes

wijst zichzelf uit.

Eenvoudig verstaanbare

pictogrammen ondersteunen

het gebruiksgemak alsook een

menuopdeling die erg gelijkt

op deze gebruikt bij mobiele

Overige menu’s

4 Foutlijst

Schakelklok

Meetwaarden

Systeem

telefoons. Zelfs ingewikkelde

installaties kunnen snel en

eenvoudig gemonteerd en in

werking gezet worden.

LEDs, pictogrammen en

tekstrapporten informeren de

gebruiker ten allen tijde over

de toestand van zijn installatie

of over eventuele storingen.

Geleerd is geleerd

Of het nu gaat om

kantoorgebouwen of

fabriekruimtes, de instelling

en parametrering van een

bepaalde toepassing is bijna

identiek. Het bestuderen van

handleidingen behoort nu

definitief tot het verleden.

Eenmaal geleerd volstaat.

Rapporten kunnen naar de systeembeheerder gestuurd worden per fax, e-mail

of sms.

6


Het maakt niet uit welk GEA toestel

u heeft, bediening en parametrering

van de GEA MATRIX gebeuren

steeds op dezelfde manier.

Het gebruik van een geïntegreerde tijdschakelaar maakt het mogelijk om op een

eenvoudige manier energie te besparen.

Met zijn tijd mee

Door het integreren

van een tijdschakelaar

in zulke systemen,

wordt energiebesparing

voorgeprogrammeerd.

Met de hulp van wel zes

weekprogramma’s, een

vakantieprogramma,

alsook van een

uitzonderingsprogramma,

schakelt de installatie

automatisch op het gekozen

tijdstip over naar de

normale temperatuur of naar

nachtverlaging.

Als een ruimte die een lagere

temperatuurinstelling heeft,

ingenomen wordt voor

gebruik, kan deze instelling

via de bypassfunctie ter

plaatse naar de normale

werking omgeschakeld

worden. Eveneens wordt

de tijdschakelaar gebruikt

om automatisch de

foutmeldingsrapporten

te voorzien van datum,

uur en tijd, en om de

blokkeringsbescherming van

de pompen te activeren.

GEA MATRIX is ook

aangepast aan internationaal

gebruik. De gebruiker kan ten

allen tijde kiezen tussen 6 talen

die standaard bijgeleverd zijn.

Wij spreken duidelijke taal met u

Instelwaarde wijzigen

Schakelklok

DEC

MA DI WO DO VR ZA ZO

Ventilatorstand

4Weekprogramma

Uitzonderingsprogramma

Vakantieprogramma

Blokkeerbeveiliging

48 1 2 3 4

49 5 6 7 8 9 10 11

50 12 13 14 15 16 17 18

51 19 20 21 22 23 24 25

52 26 27 28 29 30 31

Uit

Automatisch

Auto (stil)

Toerental 70%

Bepalen insteltemperatuur

Weekprogramma

Kalender

Ventilatorstand

Sensorfout

Maandag [2/4]

Bedrijfsstand

Volledige blokkering

20.08.04 09:36

RF sensorkortsluiting

Locatie: Geko Room 1

S/N: 0/0 FC: 2.6

1. Schakeltijdvenster

06:00 v 22:00

2. Schakeltijdvenster

--:--

--:--

Dagbedrijf

Nachtbedrijf

Schakelklok

Vervroegen

Paswoord invoeren

**B

Fout

Dagprogramma

Werking

Paswoord

7


GEA MATRIX

Maak uw keuze uit de uitgebreide mogelijkheden

de globale modules, is het

mogelijk om toegang te

krijgen tot alle toestellen die

zich in het netwerk bevinden.

Wanneer de bediening wordt

aangeschakeld, scant zij eerst

het volledige netwerk om zo

een overzicht te krijgen van de

functie van alle toestellen, de

status ervan en van eventuele

storingen. Zo is het mogelijk

Please wait.

The controller network is being scanned

Uitgebreide

mogelijkheden

Het GEA MATRIXregelingssysteem

is beschikbaar

in verschillende uitvoeringen,

wat een optimale aanpassing

van de functies mogelijk

maakt aan de toestellen.

Voor decentrale toepassingen

zoals bij ventilo-convectoren

en luchtverhitters werden

de bedieningskastjes GEA

MATRIX 2000, 3000 en 4000

ontworpen. Het maakt

niet uit om welk toestel of

toepassing het gaat, alle

bedieningskastjes worden via

het standaard geïntegreerde

GEA MATRIX.Net bussysteem

gegroepeerd of in een netwerk

gegoten. Een netwerk van

dit type met een bereik tot

600 m omvat een maximum

van 16 groepen met per groep

tot 16 toestellen plus één

bedieningskastje.

Zo kunnen probleemloos

toestellen met de grootste

verscheidenheid met elkaar

gecombineerd worden. Dit

geldt zowel voor omlucht-/

mengluchttoestellen als voor

toevoer-/afvoerluchttoestellen

of voor toestellen met een

netspanning van 230/400 V.

Bediening in een

oogopslag

Twee verschillende

service‐tools, de MATRIX.PDA

en de MATRIX.PC software

zorgen voor een duidelijke

en eenvoudige montage

en inwerkingstelling. Via

een verbinding met de

bedieningsplug van het

bedieningskastje, van de

regelaar of van één van

om de actuele status van ieder

toestel op het scherm te tonen,

om instellingen vast te leggen,

om foutmeldingen te lezen

en mechanisch actieve delen

te testen zoals ventielen of

motoren.

De netwerkstructuur wordt via

scanning bepaald, de groepen en

toestellen worden met eenvoudige

termen benoemd om later de

toewijzing te vergemakkelijken.

Door toepassing van de GEA MATRIX regeling, kan men van op afstand een eenvoudige

diagnose stellen van de problemen en kan men dan heel snel de nodige maatregelen nemen.

8


LON

LON 1 GEA MATRIX

16 ventilo-convectoren voor

klimatisatie van hotelkamers

Input variabele

Output variabele

LON 2 GEA MATRIX

16 ventilo-convectoren voor

klimatisatie van hotelkamers

LON 3 Brandveiligheidssysteem

LON 4 GEA MATRIX

16 ventilo-convectoren voor

klimatisatie van hotelkamers

LON 5 Bediening van

de rolluiken

LON 6 GEA MATRIX

16 ventilo-convectoren voor

klimatisatie van hotelkamers

LON 7 Centraal

afsluitsysteem

Comfort Hotel

Receptie /

gebouwbeheercentrale

Tot 16 groepen kunnen in een netwerk samengebracht en aangestuurd worden. In één groep kan men er tot 16 individuele regelaars aansluiten; voor elke groep is

een eigen bedieningskast voorzien. De maximale ruimtelijke afstand van een netwerk bedraagt 600m

Zo heeft men snel en

eenvoudig vanuit één centraal

punt een overzicht over

de complete installatie. De

software MATRIX.PC beschikt

ook nog over uitgebreidere

functies.

Behalve het tonen van

curves of het toewijzen

van groepsadressen via het

netwerk kan men hiermee

ook de globale module

parametreren.

Nooit tevoren was service zo

eenvoudig – en dit zonder

zelfs de werf te betreden!

Met de MATRIX.PC software kunnen vele bijkomende taken uitgevoerd worden bijv. het genereren van

curves.

9


Regelingstoestellen met een prachtig design – voor alle toepassingen

Betrouwbaarheid voor

industriële toepassingen

In totaal slechts vier knoppen

zorgen ook hier voor een

eenvoudige en intuïtieve

regeling.

Zo wordt bijv. het venster

mengluchtklep enkel op

de display getoond, indien

er in de aangesloten groep

ook een mengluchttoestel

aanwezig is. Het scherm

toont waarschuwingen en

foutmeldingsrapporten in

doorlopende tekst. GEA

MATRIX-bedieningskastjes

met ingebouwde klok geven

ook tijd en datum weer.

Selectie van een GEA

MATRIX-bedieningskast

Speciaal voor de comforttoepassingen

zijn er MATRIXbedieningskastjes

beschikbaar

met een prachtig design.

schakelen van een dag- naar

een nachtbedrijf.

Een bedieningskastje voor

dergelijke toepassingen is de

OP44I voor GEA MATRIX

3000/4000 systemen, dat

uitgerust is met bijkomende

functies zoals bijv.

omschakeling tussen omluchten

mengluchtbedrijf, tussen

dag- en nachtbedrijf en met

een knop voor de secundaire

luchtuitblaasklep (open/dicht).

Het OP51C bedieningskastje

voor de GEA MATRIX

3000/4000 met LCD-scherm

en ingebouwde tijdschakelaar

is speciaal ontworpen voor

gebruik in comfort zones.

Een bijkomend model is de

OP21C voor de MATRIX 2000

die voorzien is om over te

De GEA MATRIX.IR

infrarood afstandsbediening

is ontworpen als een uiterst

handige oplossing voor

alle toestellen met een

GEA MATRIX 3000 en

4000 regelingssysteem. De

gebruiker kan de functies

van de afstandsbediening

aanpassen aan de toepassing

in kwestie, door enkel die

functies te kiezen op het

scherm die overeenkomen met

de functie van het toestel. Dit

maakt het gebruik van een

afstandsbediening mogelijk

voor verschillende soorten

toestellen gaande van ventiloconvectoren

tot luchtgordijnen.

Een typische bedieningskast

bij industriële toepassingen

is ook de OP50I eenheid voor

GEA MATRIX 3000/4000

regelingen met LCD-scherm

en aan de voorzijde een

gemonteerde contactdoos

voor wandmontage. Deze

bedieningskastjes met display

passen zich automatisch aan

de aangesloten toestellen aan

dwz. op de display zijn enkel

relevante gegevens zichtbaar.

10


Snelselectie van de MATRIX bedieningskastjes

Comfortuitvoering

Industrie-uitvoering

Type OP21C

• Voor MATRIX 2000

• Beschermingsklasse IP20

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-

3-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP21I

• Voor MATRIX 2000

• Beschermingsklasse IP54

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP30C

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP30I

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP31C

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP31I

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP44C

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Buitenlucht/omlucht manueel

• Verwarmen/koelen manueel

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• LED standby/storing/externe regeling

Type OP44I

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Instelling ruimtetemperatuur

• Toerentalschakelaar ventilator 0-1-2-3-

4-5-Auto

• Manuele nachtverlaging

• Buitenlucht/omlucht manueel

• Secundaire luchtjaloezie manueel

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• LED standby/storing/externe regeling

11


Snelselectie van de MATRIX bedieningskastjes

Comfortuitvoering

Industrie-uitvoering

Type OP50C

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch

menu

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• Pictogramsignalisatie

• 6 verschillende taalkeuzes

Type OP51C

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch

menu

• Geïntegreerde

ruimtetemperatuurvoeler

• Pictogramsignalisatie

• Programmeerbare digitale klok

• 6 verschillende taalkeuzes

Type OP50I

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch menu

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• Pictogramsignalisatie

• 6 verschillende taalkeuzes

Type OP51I

• Voor MATRIX 3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch menu

• Externe ruimtetemperatuurvoeler

voorzien

• Pictogramsignalisatie

• Programmeerbare digitale klok

• 6 verschillende taalkeuzes

Type MATRIX.CLOCK C

• Voor MATRIX 2000/3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch

menu

• Programmeerbare digitale klok

• Maximum 16 toestellen

• Weekprogramma

• Uitzonderingsprogramma

• Vakantieprogramma

• Antiblokkeerprogramma

• 6 verschillende taalkeuzes

Type MATRIX.CLOCK I

• Voor MATRIX 2000/3000/4000

• Beschermingsklasse IP54

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch menu

• Programmeerbare digitale klok

• Maximum 16 toestellen

• Weekprogramma

• Uitzonderingsprogramma

• Vakantieprogramma

• Antiblokkeerprogramma

• 6 verschillende taalkeuzes

Type MATRIX.IR

• Voor MATRIX 3000/4000

• Kleur zwart RAL9004

• Digitale weergave via pictogrammen

• Instelling ruimtetemperatuur

• Instelling toerentalschakelaar

ventilator

• Keuze nachtverlaging

• Keuze verse lucht

• keuze tussen koelen/verwarmen

• Regeling secundaire luchtjaloezie

• Inbouwvoeler noodzakelijk

• Geen LED standby/storing/externe

regeling

• Regelingsafstand maximum 20m

Type MATRIX.PDA

• Voor MATRIX 2000/3000/4000

• Beschermingsklasse IP20

• Digitale weergave in duidelijke tekst

• Draaiend keuzemenu/dynamisch menu

• Voor inbedrijfstelling en onderhoud

• Melding netwerkcomponenten

• Melding storingen

• Automatische scanning van het

netwerk

• Verandering van parameters

• Weergave van temperaturen

• Weergave van de status van de

componenten

• Manuele regeling van de

componenten

• Lezen, onthouden en kopiëren van

gegevens

• 6 verschillende taalkeuzes

12


Snelselectie van platines en communicatie-interfaces:

Besturingsplatine MATRIX.DI

• Voor montage op rail DIN, afmetingen 106×90×58mm, IP20

• Met 8 onafhankelijke digitale ingangen per potentiaalvrij contact

• Positieweergave van de potentiaalvrije contacten via diodes

• Prioritaire regeling t.o.v. een bedieningskastje

• Regeling verwarmen/koelen/automatische instelling

• Overgang tussen dagbedrijf/nachtbedrijf

• Toerentalschakelaar 0-1-2-3-4-5-Auto-Mute

• Overgang naar verse luchtname

• Stopzetting van de toestellen met antivriesbescherming

• Activatie van de waarden van de verbonden regelaars

• Configuratie herprogrammeerbaar via MATRIX.PC

• Externe voedingsspanning van 24VDC

• Maximum 2 platines MATRIX.DI per netwerk

Besturingsplatine MATRIX.DO

• Voor montage op rail DIN, afmetingen 160×90×58mm, IP20

• Met 8 onafhankelijke digitale ingangen per potentiaal vrij contact

• Positieweergave van de potentiaalvrije contacten via diodes

• Logische, rekenkundige en tijdsgebonden functies beschikbaar

• Terugsturen van storingen (motor, antivries, sondes, condensvorming)

• Huidige ventilatortoerental

• Werking dagbedrijf/nachtbedrijf

• Afwijkingsfunctie

• Huidige werking (verwarmen/koelen/automatische verandering)

• Werking met verse lucht/omlucht

• Activatie elektrische batterij

• Aantal toestellen verwarmen/koelen

• Configuratie herprogrammeerbaar via MATRIX.PC

• Externe voedingsspanning van 24VDC

• Maximum 2 platines MATRIX.DO per netwerk

Besturingsplatine MATRIX.AI

• Voor montage op rail DIN, afmetingen 160×90×58mm, IP20

• Met 8 onafhankelijke analoge ingangen 0…10V/2…10V of NTC 10kΩ/25°C

• Prioritaire regeling t.o.v. een bedieningskastje

• Communicatie van de omgevingstemp./buitentemp./watertemp.

• Communicatie van de externe vochtigheid

• Communicatie van het CO2-gehalte

• Communicatie van de druk/het debiet van uitblaaslucht en de retourlucht

• Communicatie van de ingestelde waarde van de ruimtetemp./

uitblaastemp.

• Communicatie van het aandeel verse lucht

• Configuratie herprogrammeerbaar via MATRIX.PC

• Externe voedingsspanning van 24VDC

• Maximum 2 platines MATRIX.AI per netwerk

13


Snelselectie van platines en communicatie-interfaces:

Besturingsplatine MATRIX.RF

• Voor zichtbare montage, afmetingen 200×120×75mm, IP54

• Voor de regeling van een externe unit (verdamper, condensor,

koelmachine, …)

• Regeling tot 2 trappen of continu

• Digitale ingang 230VAC voor de beveiligingen (LD, HD, …)

• Twee relaisuitgangen voor 1 of 2-traps-regeling

• Analoge uitgang (0…10V) voor een continue regeling

• Vertraging werking/stopzetting compressor

• Vertraging opstarten koelen/max. aantal keren opstarten koelen

• Configuratie herprogrammeerbaar via MATRIX.PC

• Externe voedingsspanning van 230VAC

• Maximum 1 platine MATRIX.RF per toestelcombinatie

Besturingsplatine MATRIX.V

• Voor zichtbare montage, afmetingen 200×120×75mm, IP54

• Voor de regeling van een extern ventiel per toestelcombinatie

• Regeling van 2-punts of 3-punts sturing of modulerend

• Systeem van 2-pijps, 4-pijps of omschakelen koelen/verwarmen

• Analoge ingang voor de watertemperatuur (omschakeling koelen/

verwarmen)

• Twee analoge uitgangen (0/2…10V) voor een modulerend ventiel

• Vier relaisuitgangen voor de regeling van 2/3- punts ventielen

• Twee relaisuitgangen voor de signalisatie van de verwarmings-/

koelingsvraag

• Configuratie herprogrammeerbaar via MATRIX.PC

• Externe voedingsspanning van 230VAC

• Maximum 1 platine MATRIX.V per toestelcombinatie

Besturingsplatine MATRIX.LON

• Voor montage op rail DIN, afmetingen 106×90×58mm, IP20

• Communicatie interface met gestandardiseerd protocol LON WORKS

• Regeling van externe systemen via OP50/51 (rolluiken, verlichting, …)

• Externe voedingsspanning van 24VDC

• Maximum 1 platine MATRIX.LON per toestelcombinatie

• Maximum 16 platines MATRIX.LON per netwerk

14


Overzicht kenmerken GEA MATRIX 2000 / 3000 / 4000

Kenmerken

Soort toestel

GEA

MATRIX

2000

GEA

MATRIX

3000

GEA

MATRIX

4000

2-pijpsysteem, enkel verwarmen • • •

2-pijpsysteem, enkel koelen • • •

4-pijpsysteem, verwarmen en koelen • • •

2-pijpsysteem, verwarmen of koelen • • •

tot 3 snelheden • • •

Ventilatoren

tot 5 snelheden


temperatuurafhankelijke ventilatorwerking • • •

controle thermocontact motor • • •

1 x 3-punts of 2 x 2-puntssturing • • •

Ventielwerking

2 x 3-punts of 2 x 2-puntssturing • •

geruisloos


Zomer/winter compensatie • • •

Buitenvoeler

lokale aansluiting


aansluiting via GEA MATRIX.AI • • •

Aansluiting van de toevoertemperatuurvoeler • • •

alarm condenspeil • • •

Voorziene foutmeldingen

verwarming/koeling vraag


bedrijfs- en foutmeldingsmelding • •

Inblaastemperatuurbegrenzing

min/max begrenzing verwarmen • •

min. begrenzing koelen • •

Aansluiting van de inblaastemperatuurvoeler • •

Vorstbescherming

anti-vriesbescherming ruimte • • •

anti-vriesbescherming toestel


Elektrische verwarming

1-traps • • •

2-traps


Aansluiting filtercontrole


nachtverlaging / unit OFF / deurcontact • •

Controlepunten

nachtverlaging / dagbedrijf / Unit OFF / vrije

werking


Sturing mengluchtklep OPEN/DICHT of 0-100% continu •

Sturing van de secundaire

luchtjaloezie

manueel of gecontroleerd • •

Sturing dakventilatoren

Sturing directverdamper

in verbinding met de MATRIX.RF

module

1-traps / 2-traps / continue werking • •

ruimtetemperatuurregeling • • •

inblaastemperatuurregeling • •

Regelingstypes

cascade regeling ruimte- en aanvoertemperatuur • •

koelplafond / convector • •

GEA MATRIX.Net bus-systeem • • •

Kan uitgebreid worden met:

Service tools

Bedieningskastjes

= enkel met een bijkomende module

GEA MATRIX.DI • • •

GEA MATRIX.AI • • •

GEA MATRIX.DO • • •

GEA MATRIX.RF • •

GEA MATRIX.V • • •

GEA MATRIX.CLOCK • • •

GEA MATRIX.EM • •

GEA MATRIX.LON • • •

GEA MATRIX.PDA • • •

GEA MATRIX.PC • • •

GEA MATRIX OP21 x


GEA MATRIX OP30 x • •

GEA MATRIX OP31 x • •

GEA MATRIX OP44 x • •

GEA MATRIX OP50 x/51 x • •


15


Sterk in techniek, oog voor detail !

Kwaliteit door ervaring !

A

B

BG

BIH

BY

CH

CZ

CZ

D

D

GEA Klimatechnik

GmbH & Co KG

A-4673 Gaspoltshofen

Tel. +43 / 7735 / 8000-0

GEA Happel Belgium N.V.

B-1130 Brussels

Tel. +32 / 2 / 2406161

EVISS Ltd.

BG-7000 Rousse

Tel. +359 / 82 / 81000

GEA Klimatehnika

RS-11070 Novi Beograd

Tel. +381 / 11 / 3193955

GEA Klimatechnik UAB

LT-01141 Vilnius

Tel. +370 / 5 / 2106060

GEA Klimatec Schweiz AG

CH-3065 Bolligen-Station

Tel. +41 / 31 / 9171919

GEA LVZ, a.s.

CZ-46312 Liberec

Tel. +420 / 48 / 5225-111

GEA Klimatizace spol. s r.o.

CZ-46312 Liberec

Tel. +420 / 48 / 5225-303

GEA Happel

Klimatechnik GmbH

D-44625 Herne

Tel. +49 / 2325 / 468-00

GEA Happel

Wieland GmbH

D44625 Herne

Tel. +49 / 2325 / 468-754

D

D

DK

E

EST

F

F

FIN

GB

GEA Delbag

Lufttechnik GmbH

D-44625 Herne

Tel. +49 / 2325 / 468-700

GEA Delbag-Luftfilter

Vertriebsgesellschaft mbH

D-10709 Berlin

Tel. +49 / 30 / 43592-3

GEA Klimateknik ApS

DK-2610 Rødovre

Tel. +45 / 38 / 887070

GEA Air Treatment

Marketing Services Int.

GmbH -oficina España

E-28036 Madrid

Tel. +34 / 91 / 3837701

GEA Klimatechnik UAB

LT-01141 Vilnius

Tel. +370 / 5 / 2106060

GEA Delbag

Filtration de l’air

F-77450 Montry

Tel. +33 / 1 / 60043355

GEA Happel France sarl

F-59436 Roncq Cedex

Tel. +33 / 3 / 20689020

OY TEKNOCALOR AB

FIN-01300 Vantaa

Tel. + 358 / 9 / 82546020

GEA Denco Ltd.

UK-HR4 8DS Hereford

Tel. +44 / 1432 / 277 277

H

HR

IE

IS

L

LT

LV

MWE

N

NL

GEA Klimatechnika Kft

H-1037 Budapest

Tel. +36 / 1 / 4393200

GEA Klima-rashladna

tehnika d.o.o.

HR-10000 Zagreb

Tel. +385 / 1 / 6064900

Aspect Environmental Ltd.

Ardee, Co. Louth Ireland

Tel. +353 / 41 / 685983

Rafn Jensson

IS-110 Reykjavik

Tel. +354 / 56 / 780-30

GEA Happel Luxembourg

L-4940 Bascharage

Tel. +352 / 26 / 502970

GEA Klimatechnik UAB

LT-01141 Vilnius

Tel. +370 / 5 / 2106060

GEA Klimatechnik UAB

LT-01141 Vilnius

Tel. +370 / 5 / 2106060

GEA Klimatehnika

RS-110 70 Novi Beograd

Tel. +381 / 11 / 3193955

GEA Klimaprodukter AS

N-0484 Oslo

Tel. +47 / 220 / 27990

GEA Happel

Nederland B.V.

NL-2909 LL Capelle a/d Ijssel

Tel. +31 / 10 / 2350606

P

PL

RO

RUS

S

SK

SLO

SRB

TR

UA

Nónio, Lda.

P-1269-090 Lisboa

Tel. +351 / 21 / 3826160

GEA

Klimatyzacja Sp. z o.o.

PL-54610 Wroclaw

Tel. +48 / 71 / 3737952

GEA Klimatechnik s.r.l.

RO-300222 Timisoara

Tel. +40 / 356 / 423703

GEA Kondicioner Moskva

RUS-105094 Moskva

Tel. +7 / 095 / 9566674

GEA EXOS Ventilation AB

S-74528 Enköping

Tel. +46 / 171 / 85530

GEA Klimatizácia s.r.o.

SK-83104 Bratislava

Tel. +421 / 7 / 44457917

GEA Klimatizacijska

Tehnika d.o.o.

SI-1000 Ljubljana

Tel. +386 / 1 / 2573850

GEA Klimatehnika

RS-11070 Novi Beograd

Tel. +381 / 11 / 3193955

ISISAN

TR-80700

Balmumcu Istanbul

Tel. +90 / 212 / 2757171

GEA Ukraina t.o.v.

UA-01135 Kyiv

Tel. +38 / 044 / 4619356

UAE

GEA Air Treatment

Middle East

UAE-Dubai

Tel. +971 / 4 / 887 3881

Onder voorbehoud van wijzigingen

Stand 03/2006 • © GEA Air Treatment

Air Treatment

GEA Happel Belgium NV • Dobbelenbergstraat 7 • B-1130 Brussel • Tel: +32-2-240 61 61 • Fax: +32-2-240 61 81 • www.gea-happel.be • sales.hbe@geagroup.com

More magazines by this user
Similar magazines