kans op financiele problemen

deblauwetandem

kans op financiele problemen

Inhoudsopgave

Samenvatting en conclusies

1. Inleiding

2. De schuldenaar en zijn

omgeving

3. Voorgaande onderzoeken

4. Risico op financiële

problemen

5. Samenhang tussen

betalingsachterstanden en

afzonderlijke kenmerken

Literatuurlijst

Persoonlijk gedrag

Het gedrag van een persoon wordt voornamelijk gestuurd door zijn motivatie om een handeling uit te voeren. Voorwaarde

om die handeling te kunnen verrichten, is echter dat hij over de benodigde vaardigheden beschikt. Uit voorgaande

onderzoeken blijkt dat huishoudens die moeilijk rondkomen, slechter zijn in financieel beheer. Uit dit rapport blijkt ook dat

gebrekkig financieel beheer het risico op financiële problemen vergroot. Respondenten met betalingsachterstanden hebben

vaker een gebrekkig financieel beheer dan degenen zonder betalingsachterstanden. Zij houden de administratie minder

vaak bij, bewaren belangrijke papieren minder goed en hebben minder overzicht over inkomsten en uitgaven.

Van de respondenten die de administratie niet op orde hadden, gaf 45 procent aan dat zij d it niet kunnen. Dit is een teken

voor ontbreken van vaardigheden.

Motivatie blijkt echter ook een duidelijke rol te spelen. Zo gaven ook ruim 4 op de 10 van de respondenten met een

ongeordende administratie aan dat de administratie bijhouden wat hun betref t geen prioriteit heeft. Als personen

achterstanden krijgen, houden ze hun uitgaven wel beter bij, maar ze krijgen er niet meer inzicht en overzicht door. Ze willen

dus wel actie ondernemen, maar slagen hier niet in.

Voor het oplossen van financiële problemen en het voorkomen van nog grotere problemen is het belangrijk dat iemand zelf

inziet dat er problemen zijn en dat hij op tijd hulp vraagt. Uit de analyses blijkt dat 23 procent van de respondenten met

zware betalingsachterstanden aangeeft geen hulp van buitenaf (familie, vrienden, kennis, organisaties, professionele hulp)

nodig te hebben; zij denken de problemen zelf op te kunnen lossen.

Omgevingsfactoren

Kenmerk van een omgevingsfactor is dat deze een externe stimulus kan zijn die het gedrag of de gedragsintentie van een

persoon stuurt. De omgeving omvat de sociale, culturele, fysieke, economische en de politieke omgeving. Voorgaande

onderzoeken laten vooral zien dat personen die te maken hebben gehad met een verandering in hun inkomen, moeilijker

rondkomen. Uit dit onderzoek blijkt ook dat een recente gebeurtenis, zoals een inkomensterugval, gezinsuitbreiding of een

verhuizing, het risico op betalingsachterstanden vergroot. Van alle respondenten heeft 39 procent het afgelopen jaar met

een verandering te maken gehad; onder respondenten met een zware betalingsachterstand geldt dit voor 59 procent. Van

de respondenten die een gebeurtenis hebben meegemaakt geeft 16 procent van degenen met meerdere lichte

betalingsachterstanden en 19 procent van degenen met zware betalingsachterstanden aan na de verandering geen grip

meer te hebben op hun financiën; onder degenen zonder een betalingsachterstand is dit 6 procent.

4

Similar magazines