17.11.2012 Views

1. - Homecast

1. - Homecast

1. - Homecast

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoofdstuk Indeling<br />

Opmerking Error! Bookmark not defined.<br />

Veiligheids Informatie Error! Bookmark not defined.<br />

<strong>1.</strong> Voordat u begint 7<br />

<strong>1.</strong>1 Features ...................................................................................... 7<br />

<strong>1.</strong>2 Accessoires ................................................................................. 8<br />

2. Bediening en functies 9<br />

2.1 Voorpaneel ................................................................................. 9<br />

2.2 Achterpaneel ............................................................................ 10<br />

2.3 Afstandsbediening .................................................................... 11<br />

3. Aansluitingen 13<br />

3.1 Aansluiten op een TV-scherm en DVD / VCR recorder ............ 13<br />

3.2 Aansluiten op de satellietschotel ............................................. 16<br />

4. Menu Structuur 18<br />

4.1 Menu Instructies ...................................................................... 18<br />

4.2 Menu Help ................................................................................. 18<br />

4.3 Menu Opbouw .......................................................................... 19<br />

5. Menu Werking 21<br />

5.1 Eerste Installatie ...................................................................... 21<br />

5.2 Installatie ................................................................................. 22<br />

5.3 Optie ......................................................................................... 28<br />

5.4 Kanaal ....................................................................................... 31<br />

5.5 Geavanceerd ............................................................................. 32<br />

5.6 Status ........................................................................................ 34<br />

5.7 PVR ........................................................................................... 35<br />

1


6. Algemene Informatie 36<br />

6.1 Banner Informatie .................................................................... 36<br />

6.2 TV & Radio mode wijzigen ....................................................... 37<br />

6.3 TV of Radio zenderlijsten ......................................................... 37<br />

6.4 Optie ......................................................................................... 41<br />

6.5 A/V+ ......................................................................................... 42<br />

6.6 Fav ............................................................................................ 43<br />

6.7 A-Z ............................................................................................ 43<br />

6.8 EPG ........................................................................................... 44<br />

7. PVR 45<br />

7.1 Opname Bestandenlijst .............................................................. 45<br />

7.2 PVR Banner ................................................................................. 47<br />

Extra Informatie 51<br />

A.1 Probleemoplossing ................................................................... 51<br />

A.2 Technische Specificaties .......................................................... 53<br />

A.3 Belangrijke begrippen .............................................................. 54<br />

2 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Opmerking<br />

Lees zorgvuldig dit handboek en zorg ervoor dat u de verstrekte informatie begrijpt. Voor uw<br />

veiligheid dient u te controleren wat elke handeling voor gevolg kan hebben.<br />

Waarschuwingen, Voorzichtigheid, en Nota’s<br />

LET EXTRA OP!: Door de gehele handleiding staan speciale tekens en logo’s. Deze wijzen erop dat<br />

het om een gevaarlijke situatie gaat.<br />

Opgepast<br />

Wijst op een belangrijke situatie. Als het niet vermeden wordt,<br />

Is er kans op beschadigingen van onderdelen van het apparaat of het<br />

apparaat zelf.<br />

Waarschuwing<br />

Wijst op een gevaarlijke situatie. Als het niet vermeden wordt, is er<br />

kans op serieuze verwondingen.<br />

i-Melding<br />

Wijst op extra informatie. Hiermee wordt de gebruiker er bewust van<br />

gemaakt dat er belangrijke informatie is. Hierdoor kan het apparaat op<br />

de juiste manier gebruikt worden.<br />

Reparatie dient alleen te geschieden bij de officiele<br />

<strong>Homecast</strong> Service Center van <strong>Homecast</strong> Benelux.<br />

3


Veiligheids Informatie<br />

Deze digitale satellietontvanger is via de internationale veiligheids standaarden vervaardigd. Leest u<br />

a.u.b. de veiligheidsvoorschriften goed door.<br />

Veiligheidsinstructies en Voorzorgsmaatregelen.<br />

Plaats geen zware voorwerpen op de receiver en plaats geen<br />

voorwerpen op de ventilatie gleuven.<br />

(Ventilatie gleuven blokkeren kan brand veroorzaken.)<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijdt het schrobben van de oppervlakte van de receiver met<br />

Benzeen of vluchtige benzine. Dit kan de kleur van de receiver<br />

aantasten.<br />

Haal het netsnoer uit de stopcontact bij onweer of als u het apparaat<br />

voor een langere periode niet meer gaat gebruiken.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijdt het laten vallen en beschadigen van de afstandbediening.<br />

Als er rook of een brandende geur is, Zet de receiver uit en haal<br />

meteen alle connectoren van de receiver af. Neem contact op met<br />

Uw dealer voor advies of reparatie van uw receiver.<br />

Hoge risico voor brand!<br />

Vermijdt de satellietontvanger te plaatsen op een gladde of ongelijke<br />

/ hellingachtige oppervlakte.<br />

4 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Vermijdt water bij en in de buurt van de receiver.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Zorg ervoor dat de receiver niet onder de stof zit. Stof en/of<br />

Metalen voorwerpen in de receiver kan brand en elektrische scho<br />

kken veroorzaken.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijd het openen en sluiten van de kap van de receiver.<br />

Schroef de receiver niet open.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Trek de stroomkabel nooit hardhandig uit het stopcontact.<br />

Verplaats het apparaat niet als de stroomkabel aangesloten zit.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Hou voldoende ruimte tussen magnetische voorwerpen en audio<br />

speakers.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Plaats de receiver in een goed geventileerde ruimte en uit direct<br />

zonlicht en vochtige plaatsen.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

Vermijd plaatsen waar de temperatuur boven de 30°C en onder<br />

de 5°C is.<br />

Hoge risico voor brand of elektronische schokken!<br />

5


Plaats de satellietontvangers niet onder direct zonlicht of bij hoge<br />

vochtigheid.<br />

Zorgt u ervoor dat het apparaat van boven goed moet kunnen<br />

ventileren en geen ander apparatuur op de satellietontvanger<br />

geplaatst wordt.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

Als u de ontvanger van een koude plaats naar een warme plaats<br />

verhuist dient u eerst 2 uur te wachten voordat u de ontvanger weer<br />

aandoet.<br />

Als u dit niet doet kan gecondenseerd vocht kortsluiting veroorzaken.<br />

Hoge risico voor elektronische schokken!<br />

6 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


<strong>1.</strong> Voordat u begint.<br />

<strong>1.</strong>1 Features<br />

� Brilliante beeldkwaliteit<br />

� MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, Dolby Digital<br />

� LNB Controlling Logic<br />

� SCPC/MCPC ontvanger voor C/Ku-Band Satellieten<br />

� Digitale Tuner met doorlusmogelijkheid<br />

� Wide Symbol Rate 1~45Mbps & Frequentie ingang 950~2150MHz<br />

� DiSEqC <strong>1.</strong>0 en <strong>1.</strong>2, <strong>1.</strong>3 (USALS) ondersteuning<br />

� S/PDIF AC3 audio (Digitale optische audio uitgang – met DolbyDigital)<br />

� Gebruikersvriendelijk OSD menu<br />

� Vector Font en 256 kleuren GUI (Graphic User Interface)<br />

� Menu in vele talen<br />

� Variabele aspect ratio (4:3, 16:9) met Pan Vector of Letter Box<br />

� EPG (Electronische Programma Gids) voor informatie lopende en volgende programma‟s<br />

� Ondersteuning Teletekst en ondertiteling (VBI & OSD)<br />

� Zeer gemakkelijk menu voor het instellen van zenders en instellingen<br />

� Grote capaciteit voor het opslaan van kanalen (8000 kanalen, 1000 transponders)<br />

� Favorietenlijsten en Kinderslot functie<br />

� HDMI (High Definition Multimedia Interface) ondersteuning voor optimaal beeldkwaliteit<br />

� DVB-S2 ondersteuning (QPSK, NBC-QPSK, NBC-8PSK)<br />

� USB 2.0 Host aansluiting (voor SW updates, Back-up van kanalen en PVR)<br />

� PVR (Personal Video Recording) via een USB-Stick of externe harde-schijf op de USB 2.0<br />

poort<br />

- Opnames / Afspelen via de satellietontvanger of PC<br />

- S/W / Channel data transfer via de USB 2.0 poort<br />

- Bookmarking & Spring functie.<br />

7


<strong>1.</strong>2 Accessoires<br />

� Component kabel<br />

� HDMI kabel<br />

� Handleiding<br />

� Afstandsbediening<br />

� AAA dry cell batterijen x 2<br />

8 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


2. Bediening en Functies<br />

2.1 Voorpaneel<br />

4 2 6<br />

1 5 3<br />

Item Description<br />

<strong>1.</strong> Power Button Zet de ontvanger aan/uit.<br />

2. Volume Up/Down Buttons<br />

(◀/▶)<br />

3. CH Up/Down Buttons<br />

(▲/▼)<br />

Verhoogt / verlaagt het volume niveau en verandert instellingen in het<br />

Menu.<br />

Verplaatsen van kanalen in “kijk” mode. Verplaatsen van cursor<br />

omhoog / omlaag in menu mode.<br />

4. MENU/OK Button Laat het Hoofdmenu zien. Activeert het geaccentueerde item in het<br />

Menu.<br />

5. OK Button Uit het Menu gaan door te bevestigen met de OK knop.<br />

De kanalenlijst opvragen door op de OK knop te drukken.<br />

6. Common Interface slot Hier kunt u de CAM (Conditional Access Module) insteken zoals de<br />

Mediaguard module. De Cam Module is een kaartlezer voor smartcards<br />

van Providers van Betaal-TV.<br />

9


2.2 Achterpaneel<br />

<strong>1.</strong> DISH IN<br />

Item Description<br />

13/18V 500mA Max<br />

Aansluiting voor het signaal van de schotel+LNB.<br />

2. LOOP OUT Loop Out is een uitgangspoort van het DISH IN signaal.<br />

3. YPbPr OUT Component uitgang.<br />

4 CVBS OUT 3RCA Tulp aansluiting voor bijvoorbeeld naar een VCR of DVD speler of<br />

recorder. U kunt gebruik maken van een Tulp Video kabel 3RCA.<br />

5. Stereo Audio OUT Gebruikmakend van standaard stereo audio kabels, maakt deze connectie<br />

met L/R(Wit, Rood) naar Audio van TV of VCR.<br />

6. HDMI OUT HDMI uitgang voor naar een TV of een PC Monitor.<br />

7. S/PDIF De S/PDIF uitgang is voor naar een Dolby Digital decoder (versterker) voor<br />

AC3 audio.<br />

8. USB USB 2.0 aansluiten.<br />

9. POWER Switch Zet de satellietontvanger aan/uit.<br />

10. Electric Inlet Lead 90~240V AC(Auto-selectable),50~60Hz. Gelieve de voedingsspecificates goed<br />

te controleren.<br />

10 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


2.3 Afstandsbediening<br />

Alle functies van de satellietontvanger kunnen uitgevoerd worden via de meegeleverde<br />

afstandsbediening.<br />

Button Description<br />

<strong>1.</strong> POWER Zet de ontvanger Aan/Uit.<br />

TV/Rad Wisselt tussen TV en Radio mode.<br />

TV/STB Met deze knoppen kunt de modus<br />

2. NUMERIC Buttons<br />

( ~ )<br />

van de afstandsbediening<br />

wijzigen. U kunt kiezen tussen TV<br />

functie of STB (ontvanger) functie.<br />

Dus de afstandsbediening kan ook<br />

(indien code van uw TV aanwezig)<br />

uw TV bedienen waardoor niet<br />

meer gebruikt hoeft te worden<br />

gemaakt van 2<br />

afstandsbedieningen.<br />

Met de knoppen 0–9 kunt u direct<br />

kiezen voor een zender of u kunt<br />

in het menu waarden veranderen.<br />

BACK Ga naar het vorige kanaal.<br />

MUTE Zet het geluid aan/Uit.<br />

3. OPT( ) Met deze knop kunt u een<br />

submenu openen en kiezen tussen<br />

opties als Audio talen, Teletekst,<br />

Talen en ondertitelling.<br />

A/V+( ) Kies video mode, audio mode en<br />

resolutie (576, 720P, 1080i,<br />

1080P).<br />

Favorite ( ) Kies hiermee voor de optie<br />

Satellietlijsten of Favorietlijsten.<br />

A-Z ( ) Sorteert de zenders automatisch<br />

in alfabetische volgorde.<br />

MENU Toont het Hoofdmenu en sluit het<br />

hoofdmenu. Ook kunt u hiermee<br />

met Submenu sluiten zodat u<br />

weer in de kijkmode komt (Exit<br />

all).<br />

EPG Start Elektronische Programma<br />

Gids.<br />

11


Information<br />

Button Description<br />

Geeft gedetailleerde informatie van het actuele programma en EPG.<br />

4. ◀/▶ ( / ) Met de pijltjes toets kunt u de cursor verplaatsen in de kanalenlijst of het<br />

Menu.<br />

▲/▼ ( / ) Hiermee scrolt u naar boven / beneden in de kanalenlijst of het Menu.<br />

OK( )<br />

5. V+/-<br />

P+/-<br />

EXIT<br />

Bevestigd de keuze en/of selecteert het gemarkeerde menu item. Tijdens het<br />

kijken of luisteren naar TV en Radio.<br />

druk op de<br />

knop in en de kanalenlijst zal tevoorschijn komen.<br />

Verhoogt of verlaagd de volume (geluid).<br />

Wijzigt van zender tijdens het kijken. Ook kunt u hiermee in de kanalenlijst<br />

in bladzijdes naar beneden of boven scrollen.<br />

Ga terug of uit het Menu. .<br />

6. PAUSE Pauzeert als u iets afspeelt (opname) en ook kunt u hiermee de Time-shift<br />

inschakelen tijdens het live kijken.<br />

PLAY Speelt het opgenomen bestand af.<br />

7. REW Terugspoelen van een opname.<br />

STOP Stop afspelen van opnamebestand en stopt Time-Shift.<br />

FF Snel vooruit spoelen.<br />

REC Begin met opnemen (Record).<br />

SLOW Traag afspelen van een opnamebestand (Slow-motion)<br />

LIST Geeft het (opname) bestandenlijst weer.<br />

A-B Stelt het beginpunt voor “herhaald afspelen”, “Kopieren en Knippen”.<br />

MARK Stelt het markeerpunt in (bookmark).<br />

JUMP Springt direct naar het markeerpunt.<br />

8. F1 Speelt het volgende DivX bestand af, wanneer DivX bestand wordt<br />

afgespeeld.<br />

F2 Speelt het vorige DivX bestand af, wanneer DivX bestand wordt afgespeeld.<br />

F3 Geen functie<br />

SLEEP Slaapmode stand inschakelen. Apparaat schakelt zichzelf uit na ingestelde<br />

minuten.<br />

12 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


3. Aansluiten.<br />

3.1 Op een TV Scherm aansluiten<br />

Aansluiten op een HD TV-Scherm (HD Ready of FULL HD) met een Component<br />

verbinding. Met de component aansluiting (YPbPr aansluiting) wordt ook de HD<br />

resolutie ondersteund : (1080p,1080i,720p,576p,576i)<br />

<strong>1.</strong> Sluit de YpbPr-uitgang aan op een TV-Scherm. Hiermee ontvangt u het beeld, maar<br />

geen geluid. Voor geluid dient u de L/R (stereo) te gebruiken of de S/PDIF uitgang voor<br />

naar een audio versterker. .<br />

2. Stel de video uitgangsmode in naar wens: 1080p, 1080i, 720p, 576p and 576i. Dit kan<br />

ingesteld worden met de knop „A/V+( )‟ van de afstandsbediening.<br />

Gelieve de TV handleiding ook te raadplegen als u van de Component YpbPr-<br />

aansluiting gebruik wenst te maken<br />

13


Aansluiten op een HD TV-Scherm (HD Ready of FULL HD) met een HDMI<br />

verbinding.<br />

<strong>1.</strong> Sluit de HDMI uitgang aan op een HDMI ingang van het TV-Scherm, Monitor of Beamer,<br />

middels de meegeleverde HDMI kabel. De HDMI verbinding is een digitale verbinding<br />

dat het meest optimale beeldkwaliteit doorgeeft. Ook wordt het geluid hiermee<br />

doorgegeven.<br />

2. Stel de video uitgangsmode in naar wens: 1080p, 1080i, 720p, 576p and 576i. Dit kan<br />

ingesteld worden met de knop „A/V+( )‟ van de afstandsbediening.<br />

Voor het beste beeldresultaat raden wij aan om de video uitgangsmode op de hoogst mogelijk<br />

resolutie in te stellen.<br />

14 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Aansluiten op een (Dolby Digital) Audio Versterker voor het meest optimale<br />

geluidsresultaat.<br />

<strong>1.</strong> Sluit de optische kabel aan op de S/PDIF uitgang van de satellietontvanger naar de<br />

S/PDIF ingang van de (Dolby-Digital) Audio-versterker.<br />

2. In het Menu kunt u onder ´TV-Uitgang´ de Audio uitgang naar wens instellen. Als uw<br />

audio-versterker of TV-scherm Dolby-Digital ondersteund dan kunt u Digital Audio op<br />

Dolby-Digital instellen. Verder dient u hier ook de optie ´DolbyDigital (DD)´ op<br />

activeren te zetten.<br />

15


3.2 Aansluiten op de satellietschotel<br />

Antenne schotel<br />

Sluit de Coax kabel vanaf de antenne schotel aan op de aansluiting DISH IN.<br />

Vaste schotel met Multi-Sat ontvangst. Zoals een TripleSat, Technisat<br />

Multytenne, Bisatellite, Duo LNB etc. Hier wordt gebruik gemaakt van<br />

een DiseqC <strong>1.</strong>0 switch.<br />

Sluit de Coax kabel, die van de antenne schotel of van de DiseqC switch komt, aan op de<br />

aansluiting DISH IN van de satellietontvanger..<br />

16 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Draaibare antenne schotel via een DiSEqC <strong>1.</strong>2 motor system.<br />

Sluit de uitgang van de DiSEqC <strong>1.</strong>2 motor aan op de DISH IN aansluiting van de<br />

satellietontvanger. .<br />

17


4. Menu Overzicht<br />

4.1 Menu Instructies<br />

Druk op de menu knop op de afstandsbediening om het menu te openen.<br />

Het submenu kun u selecteren door te drukken op ▲/▼/◀/▶ . Het geselecteerde<br />

submenu zal worden verlicht. Wanneer u een keuze hebt gemaakt, moet u op de<br />

knop drukken om het submenu te openen. Om terug te keren naar het vorige<br />

menu of om uit het menu te gaan, dient u op de EXIT druk knoppen.<br />

4.2 Hulp in het Menu<br />

In het menu wordt verkorte informatie over de opties getoond onder aan het scherm.<br />

: naar beneden/boven scrollen ▲/▼ .<br />

: Naar boven/beneden zappen of scrollen<br />

P+/P-<br />

: Naar links/rechts scrollen ◀/▶<br />

: Bevestigen van wijziging<br />

: Kies voor de keuze Opt, A/V+, Fav<br />

: Het (sub)menu verlaten<br />

: Numerieke knoppen 0-9.<br />

18 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


4.3 Menu Structuur<br />

In het menu wordt de informatie getoond aan het onderkant van het scherm.<br />

Installatie<br />

� Schotel: Schotel, transponders en LNB (kanaal zoeken) selecteren en<br />

instellen<br />

� Auto Scan: Automatisch kanalen zoeken<br />

� Manueel Scan: Handmatig zoeken naar kanalen d.m.v. transponders.<br />

� Transponder Edit: Verwijderen, veranderen en toevoegen van transponders.<br />

� Fastscan: Snel kanalen installeren.<br />

Dit is een speciale optie om snel kanalen te installeren op een vooraf ingeprogrammeerde<br />

volgorde ontwikkeld door Canal Digitaal, TV Vlaanderen of TéléSAT. U kunt kiezen uit een<br />

SD of HD Fastscan. Bij een HD Fastscan komen de HD zenders bovenaan de lijst te staan.<br />

Opties<br />

� TV-Uitgang: Selecteer hier de TV / Video-output en AC3 instellingen.<br />

� Taal: Instellingen voor Taal, Audio en ondertiteling.<br />

� Tijdinstellingen: Tijd en datum instellen.<br />

� Kinderslot: Wachtwoord wijzigen en leeftijdsgrens instellen.<br />

� OSD Display: Menu Instellingen. Hier kunt u de transparantie van het menu,<br />

Kanaal<br />

screensaver en tijdweergave aanpassen.<br />

� Reservering: Hier kunt handmatig een Timer instellen voor een opname<br />

� Verwijderen: Hier kunt u kanalen verwijderen of sorteren op satelliet.<br />

� Sorteren: De Kanalen sorteren a.d.h.v. transponder, netwerk of CAS.<br />

� Reservering: Hier kunt handmatig een Timer instellen voor een opname<br />

Verwijderen: Hier kunt u kanalen verwijderen of sorteren op satelliet.<br />

� Delete : Verwijder de complete kanalenlijsten als Favorietlijsten, TV of Radio<br />

lijsten of alle gecodeerde zenders (CAS) etc.<br />

Geavanceerd<br />

� Fabrieksinstellingen : Hersteld de satellietontvanger naar de fabriekswaarden<br />

� OTA : Via de Satelliet de laatste firmware inladen. Dit is alleen mogelijk wanneer de<br />

Firmware op de satelliet aanwezig is.<br />

� USB Transfer : Hier kunt u de kanalen – favorietlijsten via USB inladen of een back-up<br />

maken. Ook kan hier Firmware via USB ingeladen worden of een back-up van gemaakt<br />

worden.<br />

� DivX Key Registratie : Registreer / activeer de DivX code<br />

� DivX Key Deactivatie: Deactiveer de ingevoerde DivX code<br />

19


Status<br />

� Informatie: Geeft de SW versie en loader versie van de satellietontvanger weer.<br />

� PowerSave Mode : Hier kunt u de Spaarstand (power save mode) activeren of deactiveren.<br />

� CI Slot 1 : Hier kunt de Cam module controleren en indien mogelijk ook updaten. Ook kunt<br />

u hier de smartcard raadplegen.<br />

PVR<br />

� HDD Informatie: Geeft de capaciteit van de Harde schijf weer.<br />

� HDD Formateren : Harde schijf formateren (geheel leegmaken)<br />

� Veilig verwijderen HDD : Gebruik deze functie als u de externe harde-schijf of USB-stick<br />

veilig wenst te verwijderen.<br />

20 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


5. Menu Werking<br />

5.1 Eerste Installatie<br />

Het eerste installatiemenu zorgt ervoor dat u op een eenvoudige manier de eerste installatie kunt<br />

instellen. Dit menu verschijnt ook als u de fabrieksinstellingen ingeladen heeft.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de gewenste taal met de<br />

knoppen �/�.<br />

2. Druk de OK knop om te bevestigen<br />

en om naar de volgende stap te gaan.<br />

<strong>1.</strong> Kies bij Fastscan voor de optie Canal Digitaal, TV<br />

Vlaanderen of TéléSAT afhankelijk van uw<br />

abonnement.<br />

2. Druk de OK knop om te bevestigen<br />

FASTSCAN – HD & SD<br />

� <strong>Homecast</strong> Benelux heeft een speciale software ontwikkeld voor de Benelux Markt. De<br />

providers Canal Digitaal, TV Vlaanderen en TéléSAT hebben een fastscan tabel waardoor de<br />

consument gemakkelijk vooraf geprogrammeerde kanalenlijsten kan inladen. Dit is zeer<br />

gemakkelijk omdat de zenders direct op volgorde staan. Deze optie zit alleen op ontvangers<br />

met een speciale ID voor de Benelux markt.<br />

� Ook kunt u kiezen voor een SD Fastscan of een HD Fastscan. Bij de HD fastscan<br />

Krijgen de HD zenders prioriteit in de hoofd zenderlijst. Dus Nederland 1 HD komt dan op<br />

nummer 1 in de zenderlijst.. Bij de SD Fastscan lijst wordt ervanuit gegaan dat de HD<br />

zenders geen prioriteit krijgen.<br />

21


5.2 Installatie<br />

5.2.1 Schotel<br />

<strong>1.</strong> Druk op de knop Menu om het hoofdmenu te<br />

openen<br />

2. Druk op knop om het sub menu “Schotel”<br />

te openen.<br />

3. The In het volgende scherm moet u het<br />

wachtwoord ingeven. Voorgeïnstalleerd is het<br />

„0000“.<br />

4. Gebruik de knoppen 5/6 voor selecteren van de<br />

functie die u wenst aan te passen of te gebruiken.<br />

5. Binnen een punt in het menu, kunt u veranderen<br />

van selectieveld en uw gewenste optie kiezen. Dit<br />

kunt u doen met de knop 4.<br />

SUBMENU – INSTALLATIE<br />

Schotel: Selectie en aanpassing van satelliet. transponder en LNB voor kanalen zoeken.<br />

Fastscan: Snel kanalen installeren voor Canal Digitaal, TV Vlaanderen of TéléSAT.<br />

Auto Scan: Automatische scan optie voor kanalen zonder speciale ingestelde waarde<br />

Manual Scan: Handmatig zoeken naar kanalen met informatie gegeven door gebruiker.<br />

Transponder Edit: Verwijderen, Edit (aanpassen) en toevoegen van satelliet en transponder<br />

informatie.<br />

Satellieten selecteren en instellen.<br />

Wij raden aan om altijd de Schotelnummer te<br />

selecteren om de satellieten te wijzigen.<br />

<strong>1.</strong> Druk op de ◀/▶ knop, Aan de rechterkant kunt<br />

u alle satellieten zien (32 voorgeprogrammeerde<br />

satellieten).<br />

2. Kies de gewenste satellite en druk op de<br />

knop. Nu zal deze satelliet getoond worden en kunt<br />

de gewenste veranderingen uitvoeren en op de OK<br />

knop drukken om dit te bevestigen.<br />

22 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


<strong>1.</strong> Druk op de ◀/▶ knoppen om de satellite te<br />

bekijken in de voorgeprogammeerde lijst. Druk<br />

op de om uw keuze te bevestigen.<br />

<strong>1.</strong> Druk op de ◀/▶ knoppen, het rechterscherm<br />

zal de transponderlijst tonen.<br />

2. Druk op de knoppen om een andere<br />

transponder te selecteren. Wanneer u een andere<br />

satelliet selecteert, zal de transponderlijst<br />

automatisch veranderen naargelang de<br />

geselecteerde satelliet.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 1 van de LNB Power types met de<br />

◀/▶ knoppen. U dient de LNB Power type in te<br />

stellen op 13/18V (normaal). Wanneer de afstand<br />

tussen de schotel en de receiver meer is dan 60m,<br />

dient u te kiezen voor LNB Power type 14/19V.<br />

<strong>1.</strong> Select the LNB Type value. If you have selected<br />

User Single or User Dual, enter LNB frequency<br />

value directly, and press the button. If you<br />

select LNB Type value as 9750/10600,<br />

9750/10750 or User Dual, 22KHz value is fixed to<br />

auto mode, in other case you can select a value<br />

depending on usage of 22KHz tone switch box.<br />

23


<strong>1.</strong> Selecteer de switch type, wanneer u dit gebruikt.<br />

2. Wanneer u een Diseqc <strong>1.</strong>0 switch gebruikt, dient<br />

u Diseqc te selecteren als switch type.<br />

3. Selecteer een van de Diseqc inputs bij de opties.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de switch type.<br />

2. Wanneer u een Disecq <strong>1.</strong>1 switch gebruikt, dient<br />

u SMATV te selecteren als switch type.<br />

3. Voer een waarde in met de numerieke knoppen<br />

(950~2150).<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type.<br />

2. Wanneer u een Diseqc <strong>1.</strong>2 motor gebruikt, dient<br />

u Motor te selecteren als switch type.<br />

3. Positioneer de motor bij de opties.<br />

DiSEqC <strong>1.</strong>2 Opties :<br />

� Draai West-Oost : Druk op de◀/▶ knoppen om de motor te verplaatsen.<br />

� Positie opslaan : Druk op de om de huidige positie op te slaan.<br />

� Ga naar positie : Druk op de om de motor naar de opgeslagen positie te<br />

verplaatsen<br />

� Ga naar Beginpunt : Druk op de knop om de motor naar de 0 positie te verplaatsen.<br />

� Stel west limiet in : Druk op de knop om het West limiet in te stellen.<br />

� Stel oost limiet in : Druk op de knop om het West limiet in te stellen<br />

Limiet activeren : Druk op de knop voor het activeren van de limietfunctie.<br />

(Het instellen van het West en Oost limiet is mogelijk wanneer Disable Limit status)<br />

24 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type.<br />

2. Wanneer u een USALS motor gebruikt, dient u<br />

USALS te selecteren als switch type met de ◀/▶<br />

knoppen.<br />

3. U kunt de USALS motor positioneren bij de opties.<br />

� Ga naar positie: Druk op de knop om de motor te verplaatsen naar de positive die<br />

is berekend aan de hand van de longitude and latitude.<br />

<strong>1.</strong> “Spring naar” maakt het mogelijk direct naar de<br />

Auto Scan of Manueel modus te gaan.<br />

2. Selecteer “Auto Scan” of “Manueel Scan” en<br />

druk op de knop.<br />

5.2.2 Auto Scan<br />

Hier kunt u de verschillende satellieten selecteren die u wenst te ontvangen en in te scannen.<br />

Verder kunt u kiezen uit TV en/of Radio kanalen en gecodeerde of ongecodeerde kanalen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de satelliet die u wenst in te scannen<br />

met de▲/▼ knop en druk op .<br />

2. Het vinkje laat zien welke satelliet u geselecteerd<br />

heeft om te scannen.<br />

3. Druk op de ◀/▶ knop, selecteer scan opties<br />

met de▲/▼ knop en druk op .<br />

4. Als u de satelliet wenst in te scannen, ga dan<br />

naar “Start Scan” en druk op .<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Free+CAS of CAS met de ▲/▼/◀/▶<br />

knoppen.<br />

2. Selecteer de type CAS met de ▲/▼ knop.<br />

3. Druk op .<br />

4. Als u de satelliet wenst in te scannen, ga dan<br />

naar “Start Scan” en druk op .<br />

25


<strong>1.</strong> Tijdens de scan ziet u aan de linkerzijde de<br />

gescande TV kanalen en aan de rechterzijde de<br />

gescande Radio kanalen. Nieuwe kanalen zijn<br />

opgelicht en hebben een witte kleur. Zwarte<br />

kanalennamen zijn bestaande kanalen.<br />

<strong>1.</strong> Wanneer u op de knop druk tijdens het<br />

scannen, zal er een pop-up window verschinen.<br />

2. Wanneer de scan is voltooid, zal een soortgelijke<br />

window verschijnen..<br />

3. Als u de geupdate kanalen wenst op te slaan,<br />

selecteer dan ‘Ja’.<br />

5.2.3 Manueel Scan<br />

<strong>1.</strong> Voer hier de benodigde informatie voor de<br />

satelliet in en de transponder die u wenst in te<br />

scannen.<br />

2. Druk op de om de manueel scan te starten.<br />

� Schotel : Selectie van de satelliet<br />

� Frequentie : Selectie van de frequentie (transponder) die u wenst in te scannen<br />

� Polariteit : Kies hier de polarisatie van de frequentie (Horizontaal/Verticaal)<br />

� Symboolsnelheid: Voer de symboolsnelheid in voor de geselecteerde transponder<br />

� Modulatie : Selecteer hier de benodigde modulatie(DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK and DVB-<br />

S2 8PSK)<br />

� Pilot : Alleen beschikbaar voor DVB-S2. Nodig voor HD Kanalen.<br />

� Code snelheid: Voer hier de code snelheid in voor de geselecteerde frequentie.<br />

� Scan Modus : Selecteer hier welke type kanalen de receiver moet zoeken. Vrij/Cas<br />

betekent alle kanalen. CAS betekent gecodeerde kanalen.<br />

26 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


� Service Type : Selecteer hier of u TV kanalen, Radio kanalen of beide wenst te zoeken.<br />

� Network zoeken : Als u deze optie inschakelt, dan volgt de receiver de netwerk<br />

informatie van deze transponder. Ook zoekt het apparaat dan in andere frequenties,<br />

wanneer dit kanaal onderdeel is van een pakket.<br />

� PID zoeken : Hier kunt u een kanaal handmatig invoeren, als u de informative voor de<br />

PID hebt.<br />

<strong>1.</strong> Als u de Handmatige Dec selecteert zal een popup<br />

menu verschijnen.<br />

2. Voer hier de waardes in voor Video PID, Audio<br />

PID en PCR PID met de nummerieke knoppen.<br />

3. Druk op de knop om de PIDs te scannen.<br />

<strong>1.</strong> Wanneer u de DVB-S2 Modulatie selecteert<br />

(DVB-S2 QPSK & DVB-S28PSK), ziet u het TP<br />

(transponder) submenu verschijnen.<br />

2. Hier kunt u de waarde invullen voor de<br />

transponder, voer de waarde in met de rode Opt<br />

knop.<br />

3. Druk op de knop om de pop-up window te<br />

verlaten.<br />

5.2.4 Transponder bewerken<br />

<strong>1.</strong> Druk op de Opt knop om de satelliet te<br />

selecteren in het linkerscherm of de transponder<br />

in rechterscherm.<br />

2. Selecteer verwijderen, bewerken of toevoegen in<br />

het submenu. (De satelliet en transponder kunnen<br />

niet worden verwijderd wanneer de kanalen ervan<br />

al zijn ingescand).<br />

3. Druk op de knop om uw veranderingen op te<br />

slaan.<br />

27


5.3 Opties<br />

5.3.1 TV Output Setup<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de TV output opties met de ▲/▼/◀/<br />

▶ knoppen.<br />

2. Druk op de knop om uw veranderingen op te<br />

slaan.<br />

� TV Scherm : Selecteer welk formaat u gebruikt (4:3, 16:9).<br />

� TV Scherm Formaat : Kies het scherm format (Auto, Pillar box, Pan & Scan).<br />

� Dolby Digital(DD) : Dit is alleen mogelijk als de zender het DD signaal meestuurt.<br />

� Digital audio : Als u dit selecteert, dan zal automatisch de AC3-toon gekozen<br />

worden. Dit is alleen mogelijk als de zender het DD signaal meestuurt.<br />

5.3.2 Taal<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de taalopties met de ▲/▼/◀/▶ knop.<br />

2. Druk op de knop om de taal te selecteren.<br />

� Scherm : Hier kunt u de taal kiezen voor het menu.<br />

� Audio 1-2 : Selecteer hier wat uw eerste en tweede favoriete taal is voor audio, als uw<br />

provider dit ondersteund.<br />

� Subtitle 1-2 : Selecteer hier wat uw eerste en tweede favoriete taal is voor de<br />

ondertiteling, als uw provider dit ondersteund..<br />

5.3.3 Tijdinstellingen<br />

<strong>1.</strong> Stel de huidige tijd in met de ▲/▼/◀/▶ knop.<br />

2. Druk op om uw veranderingen op te slaan.<br />

28 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


� Tijd Mode (TDT, USER).<br />

TDT : Tijd wordt automatisch ingesteld via de provider<br />

USER : Hier kunt u de tijd zelf instellen.<br />

� Offset : Set the time difference between GMT and the local time.<br />

� Zomertijd : Bij activatie zal de ontvanger automatisch wisselen van en naar zomertijd.<br />

� Start dag : Start van de zomertijd.<br />

� End dag : Einde van de zomertijd.<br />

5.3.4 Kinderslot<br />

Dit submenu is beschermd met een wachtwoord. Deze is<br />

Standard ingesteld om 0000.<br />

<strong>1.</strong> Als u het wachtwoord wenst te veranderen druk<br />

dan op de ◀/▶ knop.<br />

2. Nu kunt een nieuw wachtwoord kiezen met de<br />

nummerieke knoppen.<br />

3. U dient voor de veiligheid het wachtwoord<br />

tweemaal in te voeren.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de leeftijdsbeoordeling met de ◀/▶<br />

knop.<br />

2. Druk op om uw keuze te bevestigen.<br />

� Alles kunnen zien : Alle kanalen zijn geopend.<br />

� 7 : Kanalen zijn geblokkeerd voor kinderen onder de 7.<br />

� 12 : Kanalen zijn geblokkeerd voor kinderen onder de 12.<br />

� 15 : Kanalen zijn geblokkeerd voor kinderen onder de 15.<br />

� 18 : Kanalen zijn geblokkeerd voor kinderen onder de 18.<br />

Als u een geblokkeerd kanaal wenst te bekijken, dient u het wachtwoord in te voeren.<br />

5.3.5 OSD Scherm<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de opties met de ▲/▼/◀/▶ knop.<br />

2. Druk op om uw keuze te bevestigen. Het<br />

venster wordt gesloten.<br />

29


� Banner schermtijd : De duur van de weergave van de informatiebalk kan ingesteld<br />

worden (1sec~9sec).<br />

� Screen Saver : De screensaver beschermt uw TV als het te lang op één beeld blijft staan.<br />

(Uit, 5, 10, 20, 30, 60, 120 Minuten)<br />

� OSD Mixweight : Selecteer hier de transparantie van het menu. (Laag Midden, Hoog).<br />

� Teletext Mixweight : Selecteer de mate van transparantie van de Teletext (Laag, Midden,<br />

Hoog).<br />

30 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


5.4 Kanaal<br />

5.4.1 Sorteren<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het sorteer type met de ◀/▶ knop.<br />

2. Druk op om uw keuze te bevestigen.<br />

� Transponder : Alle kanalen worden gesorteerd op transponder.<br />

� Netwerk : Alle kanalen worden gesorteerd op netwerprovider.<br />

� CAS : Alle kanalen worden gesorteerd op vrij en gecodeerde kanalen.<br />

5.4.2 Reservering<br />

Volg de onderstaande instructies om kanalen automatisch op te nemen. U kunt tot 8<br />

programma‟s/timers instellen.<br />

<strong>1.</strong> Druk op de Opt knop om het gereserveerde<br />

kanaal te bewerken. Gebruik de ▲/▼/◀/▶<br />

knoppen om uw reservering gedetailleerd aan te<br />

passen.<br />

5.4.3 Wissen<br />

Hier kunt u een groep kanalen verwijderen door verschillende opties.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer hier de TV of Radio kanalen die u<br />

wenst te verwijderen met de ▲/▼/◀/▶ knoppen.<br />

U kunt kanalen verwijderen geselecteerd op<br />

gecodeerde kanalen of een satelliet.<br />

2. Druk op om te verwijderen en te bevestigen.<br />

31


5.5 Geavanceerd<br />

5.5.1 Reset Fabrieksinstellingen<br />

<strong>1.</strong> Met deze optie kunt u de receiver terugzetten in<br />

de fabriekswaarden. Alle instellingen die u zelf<br />

gedaan heeft gaan verloren. Druk op OK.<br />

2. Beantwoord de veiligheidsvraag met „Ja‟.<br />

5.5.2 OTA<br />

De receiver start automatisch en zoekt naar nieuwe<br />

software versies zodra u dit submenu selecteert.<br />

Als een nieuwe versie beschikbaar is, begint de<br />

receiver met het downloaden van de nieuwe<br />

software.<br />

Als u een foutmelding ziet verschijnen, neem dan<br />

contact op met de leverancier.<br />

5.5.3 USB Transfer<br />

Hier kunt u kanalenlijsten of software overdragen van een USB apparaat naar de<br />

receiver.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer data type en de bron en ontvanger.<br />

<strong>1.</strong> Wanneer de ontvanger nieuwe software herkent,<br />

zal de oude data vervangen worden door de<br />

nieuwe data.<br />

32 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


<strong>1.</strong> Dit scherm zal verschijnen wanneer de receiver<br />

de nieuwe data herkent.<br />

<strong>1.</strong> Wanneer u „Ja‟ selecteer zal de data worden<br />

overgedragen naar de receiver. Het USB apparaat<br />

dient aangesloten te blijven aan de ontvanger tot<br />

de overdracht voltooid is.<br />

<strong>1.</strong> Dit scherm zal verschijnen wanneer de overdracht<br />

voltooid is.<br />

5.5.4 DivX key Registratie<br />

<strong>1.</strong> Om uw aangeschafte DivX content te bekijken,<br />

moet u de DivX key te hebben van de receiver.<br />

Met de weergegeven key kunt u de content<br />

bekijken. Voor meer informative kunt u<br />

onderstaande website raadplegen.<br />

http://www.divx.com/vod<br />

33


5.5.5 DivX key Deactivatie<br />

<strong>1.</strong> Om uw aangeschafte DivX content over te dragen<br />

aan een ander, moet u uw eigen geregistreerde<br />

DivX key deactiveren. Anders kan de andere de<br />

content niet bekijken.<br />

5.6 Status<br />

5.6.1 Informatie<br />

<strong>1.</strong> U kunt de systeem informatie bekijken zoals<br />

Model ID, Hardware versie, Software versie en Loader<br />

versie.<br />

5.6.2 PowerSave Modus<br />

<strong>1.</strong> U kunt de PowerSave modus in of uitschakelen.<br />

Wanneer u deze modus inschakelt zal de energie<br />

consumptie van de receiver aanzienlijk lager zijn<br />

op standby modus. De ontvanger kan niet<br />

automatisch zoeken naar nieuwe S/W in de<br />

standby modus.<br />

5.6.3 CI slot 1<br />

<strong>1.</strong> U kunt naast de Vrije zenders ook de<br />

gecodeerde zenders bekijken door middel van de<br />

Conditional Access Module (CAM). Hier dient u de<br />

Interface Module en Smartcard in te voeren<br />

afhankelijk van de provider.<br />

34 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


5.7 PVR<br />

5.7.1 HDD Informatie<br />

<strong>1.</strong> Hier kunt de informatie opvragen van de HDD<br />

zoals de totale grootte, beschikbare ruimte, gebruikte<br />

ruimte en de modelnaam van de HDD.<br />

5.7.2 HDD formateren<br />

<strong>1.</strong> Als u op de knop druk, verwijdert u alle<br />

data van de HDD.<br />

5.7.3 HDD ontkoppelen<br />

<strong>1.</strong> Druk op om veilig de externe HDD te<br />

ontkoppelen van de receiver.<br />

35


6. Algemene Informatie<br />

6.1 Informatie Scherm<br />

<strong>1.</strong> Als u eenmaal op de INFO knop drukt komt het<br />

informatie scherm tevoorschijn voor een aantal<br />

seconden.<br />

<strong>1.</strong> Als u nu weer op de INFO knop drukt, komt er<br />

een nieuw scherm met EPG informatie over het<br />

lopende programma.<br />

2. Druk op ok om de informatie balk en EPG te<br />

verlaten.<br />

3. Met de P+- knop wisselt u van zender.<br />

4. Wanneer u het teken '▶' ziet, kunt u wisselen<br />

van EPG infomatie op dezelfde zender. Hiervoor<br />

gebruikt de ◀/▶ knoppen.<br />

36 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


6.2 Wisselen tussen TV & Radio<br />

Tijdens het kijken naar TV of het luisteren naar de Radio zenders kunt u wisselen tussen 2 modes<br />

met knop TV/Rad.<br />

6.3 Kanalenlijst voor TV en Radio<br />

37


6.3.1 Kanaal bekijken<br />

Om de kanalenlijst op te vragen dient u op de knop te drukken.<br />

<strong>1.</strong> Druk op button en de A-Z knop. Hiermee<br />

sorteert u de lijst op alfabetische volgorde.<br />

2. Druk op ▲/▼ om de cursor te verplaatsen.<br />

3. Druk op om het gewenste kanaal te bekijken.<br />

4. Druk op EXIT om de lijst te verlaten<br />

<strong>1.</strong> Als u het correcte kanalennummer weet, kunt u<br />

dat meteen intoetsen met de nummerieke toetsen.<br />

<strong>1.</strong> Als u de A-Z knop intoetst krijgt u de<br />

kanalenlijst in alfabetische volgorde te zien.<br />

2. Door nu op een cijfer te drukken opent een<br />

nieuwe window<br />

3. NU kunt een letter selecteren door op de<br />

knoppen /▲/▼/◀/▶ knoppen te drukken.<br />

4. Druk op . Wanneer er geen kanaal bestaat<br />

onder een bepaalde letter, zal er niks veranderen.<br />

6.3.2 Kanalen wissen<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de Wis modus met de Opt knop.<br />

2. Selecteer het kanaal met de ▲/▼ knop. Druk<br />

daarna op . Aan de rechterkant van de zender<br />

ziet u een kruis verschijnen als de zender is<br />

geselecteerd.<br />

3. Druk EXIT om op te slaan en dit menu te verlaten.<br />

38 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


6.3.3 Kanalen verplaatsen<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het icoon „Verplaatsen‟ met de Opt knop<br />

in de kanalenlijst.<br />

2. Kies het kanaal dat u wenst te verplaatsen.<br />

3. Druk op , hierna zal een markering<br />

tevoorschijn komen naast de zendernaam.<br />

4. Stel de nieuwe positie in met de ▲/▼ knoppen.<br />

5. Druk op OK als u de zender op de juiste positie<br />

heeft gezet. U kunt ook cijfer intoetsen als u weet<br />

waar de zender verplaatst dient te worden. Druk<br />

op OK om dit te bevestigen.<br />

6. Druk op EXIT om op te slaan en het scherm te<br />

verlaten.<br />

6.3.4 Kanalen hernoemen<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het icoon „Hernoemen‟ met de Opt knop<br />

in de kanalenlijst.<br />

2. Selecteer het kanaal dat u wenst te hernoemen<br />

met de knop. Hierna zal een kleine window<br />

verschijnen waar u de naam kunt bewerken.<br />

3. U kunt de letters selecteren met de ▲/▼/◀/▶<br />

knoppen. Druk op om een letter te selecteren.<br />

4. Wanneer u klaar bent kunt u dit in de window<br />

bevestigen door te drukken op<br />

5. Druk op EXIT om de window te verlaten.<br />

U kunt ook de favorietenlijsten hernoemen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de gewenste lijst.<br />

2. Hernoem deze lijst door middel van<br />

bovenstaande instructies.<br />

<br />

It is impossible that Delete & Group function can be changed in grouping mode.<br />

� Space ( ) : Een spatie tussen woorden creëren<br />

� Back ( ) : Tekens verwijderen<br />

39


� Caps ( ) : Wissel tussen kleine en hoofdletters<br />

� Done ( ) : Opslaan<br />

� Cancel ( ) : Afbreken<br />

6.3.5 Kanalen Blokkeren<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het icoon „Blokkeren‟ met de Opt knop<br />

in de kanalenlijst.<br />

2. Selecteer het kanaal om te blokkeren en druk op<br />

de knop.<br />

3. Stel het wachtwoord in. Aan de linkerkant van de<br />

zender ziet u een markering tevoorschijn komen.<br />

4. Druk op EXIT om op te slaan en het menu te<br />

verlaten.<br />

6.3.6 Favorietenlijst<br />

U kunt in totaal 8 favorietenlijsten aanmaken met een maximum van 100 kanalen per groep.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het icoon „Groep‟ met de Opt knop in<br />

de kanalenlijst.<br />

2. Selecteer de kanalen die u wenst op te nemen in<br />

de favorietenlijst.<br />

3. Druk op<br />

om een kleine window te openen<br />

aan de rechterkant van het scherm.<br />

4. Kies het groepsnummer met de ▲/▼ knoppen<br />

en druk op . Om het te annuleren, drukt u<br />

simpelweg nog een keer op .<br />

5. Druk op EXIT om op te slaan en het menu te<br />

verlaten.<br />

40 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


6.4 Opties<br />

Met de knop Opt open u het optie menu. Er zal een kleine pop-up venster verschijnen. U kunt<br />

hieruit een aantal opties kiezen (Audio, Teletext, Multifeed en Ondertiteling). U navigeert met de<br />

◀/▶ knoppen.<br />

6.4.1 Audio<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Audio' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Gebruik de ▲/▼ knoppen om een gewenste<br />

audio taal te selecteren.<br />

3. Druk op om uw keuze te bevestigen.<br />

6.4.2 Teletext<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Teletext' met de ◀/▶ knoppen..<br />

2. Gebruik de ▲/▼ knoppen om een taal te<br />

selecteren.<br />

3. Druk op om uw keuze te bevestigen.<br />

6.4.3 Ondertiteling<br />

<strong>1.</strong> Selecteer „Ondertiteling‟ met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Gebruik de ▲/▼ knoppen om een taal te<br />

selecteren.<br />

3. Druk op om uw keuze te bevestigen.<br />

41


6.5 A/V+<br />

Druk op de A/V+ knop om het Audio/Video menu te openen.<br />

6.5.1 Audio Modus<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Audio Modus' met de ◀/▶ knop.<br />

2. Kies nu met de knoppen ▲/▼ tussen de modes<br />

STEREO, LEFT, RIGHT, JOINT (stereo)<br />

3. Druk op om op te slaan en het menu te<br />

verlaten<br />

6.5.2 Video Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Video Modus' met de ◀/▶ knop.<br />

2. Kies nu met de knoppen ▲/▼ tussen de<br />

verschillende scherm instellingen.<br />

3. Druk op om op te slaan en het menu te<br />

verlaten.<br />

6.5.3 Video Formaat<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Video formaat' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2 Kies nu met de knoppen ▲/▼ tussen dw<br />

verschillende scherm instellingen.<br />

(576I, 576P, 720P, 1080I and 1080P)<br />

3. Druk op om op te slaan en het menu te<br />

verlaten.<br />

42 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


6.6 Fav<br />

Tijdens het TV kijken kunt u met de Fav knop de favorietenlijst openen.<br />

6.6.1 Satelliet<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Satelliet' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Kies nu met de knoppen ▲/▼ een satelliet.<br />

3. Druk op om de kanalenlijst van de<br />

geselecteerde satelliet te bekijken.<br />

6.6.2 Favorieten<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Favorieten' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Kies nu met de knoppen ▲/▼ een lijst.<br />

3. Druk op om de kanalenlijst van de<br />

favorietenlijst te bekijken.<br />

6.7 A-Z<br />

Tijdens het TV kijken kunt u met de A-Z knop een op alfabetische gesorteerde kanalenlijst openen.<br />

43


6.8 EPG<br />

Druk op de EPG knop om de elektronische programmalijst te openen. De tijdsintervallen zijn<br />

gesorteerd in een rij en kanalenlijst staat in een kolom.<br />

6.8.1 EPG Informatie<br />

<strong>1.</strong> Gebruik de ◀/▶ knoppen om de tijdsintervallen<br />

te wijzigen.<br />

2. Gebruik de ▲/▼ knoppen om de gids van het<br />

kanaal te bekijken. Met de INFO knop opent u<br />

hierna het gedetailleerde EPG menu.<br />

3. Druk op om het menu te verlaten.<br />

� Gebruik de Opt knop om kanalen te reserveren. In Hoofdstuk 5.4.2. wordt de reservering<br />

nader uitgelegd.<br />

44 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Lijst<br />

7. PVR<br />

Hernoemen<br />

Sorteren<br />

7.1 Bestandenlijst<br />

Wissen<br />

Play<br />

7.<strong>1.</strong>1 Afspeelmode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de 'afspeelmode' door op de knop OPT<br />

te drukken.<br />

2. Kies het opgenomen bestand door te drukken op<br />

de knoppen ▲/▼.<br />

3. Druk op de knop en het bestand wordt<br />

afgespeeld.<br />

4. Druk op de EXIT knop om de bestandenlijst af te<br />

sluiten.<br />

45


<strong>1.</strong> U kunt de gedetailleerde informatie opvragen van<br />

de bestanden.<br />

2. Druk op de INFO knop om informatie te bekijken<br />

van het geselecteerde bestand.<br />

3. Met de EXIT knop verlaat u dit menu.<br />

7.<strong>1.</strong>2 Bestanden wissen<br />

<strong>1.</strong> Selecteer „Wissen‟ door op de knop OPT te<br />

drukken.<br />

2. Selecteer het bestand dat u wenst te wissen met<br />

de ▲/▼ knoppen.<br />

3. Om uw keuze te bevestigen, selecteer u „Ja‟ bij<br />

de veiligheidsvraag.<br />

4. Gebruik de EXIT knop om dit menu te verlaten.<br />

7.<strong>1.</strong>3 Hernoemen<br />

<strong>1.</strong> Selecteer „Hernoemen‟ door op de Opt te drukken.<br />

2. Selecteer het bestand dat u wenst te hernoemen<br />

en druk op OK. Hierna zal een kleine window<br />

verschijnen waarin u het bestand kunt hernoemen.<br />

3. U kunt letters selecteren met de ▲/▼/◀/▶<br />

knoppen of de nummerieke knoppen. Druk op OK.<br />

4. Bevestig uw keuze.<br />

5. Gebruik de EXIT knop om dit menu te verlaten.<br />

46 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


7.2 PVR Informatiebalk<br />

Om de PVR Informatiebalk op te vragen gebruikt u de ◀/▶ knoppen, de PLAY knop de ( ▶ ),<br />

FF( ▶▶), REW(◀◀ ) of SLOW( ▶).<br />

� Uitleg van iconen<br />

: Time Shift status<br />

: Opname status<br />

: Time Shift playback<br />

5.2.1 Time Shift<br />

: Playback (색깔 변경 – 녹색)<br />

De Time Shift functie neemt automatisch programma´s op voor een korte tijd.<br />

<strong>1.</strong> De Time Shift functie kan geactiveerd worden in<br />

het menu. Wanneer dit gedaan is zal de Time Shift<br />

constant werken. De Time Shift functie kan dan<br />

alleen gestopt worden wanneer u daadwerkelijk<br />

gaat opnemen.<br />

47


5.2.2 Opname<br />

<strong>1.</strong> Druk op de opname knop ( ● ) om het huidige<br />

kanaal op te nemen.<br />

2. Het opnemen kan alleen dan gestopt worden<br />

wanneer u drukt op de STOP ( ■ ) knop.<br />

� De maximale duur van het opnemen is standaard ingesteld in het menu. Wanneer u dit wenst<br />

te veranderen gebruikt u de ◀/▶ knoppen.<br />

(Minimum: 5Minuten, Maximum: 10Uren)<br />

5.2.3 Playback<br />

<strong>1.</strong> Druk op de LIST knop om de bestandenlijst te<br />

openen.<br />

2. Selecteer het bestand dat u wenst af te spelen<br />

met de ▲/▼ knoppen.<br />

3. Druk op of de PLAY ( ▶) knop om uw keuze<br />

te bevestigen.<br />

<strong>1.</strong> Met de EXIT knop verlaat u de bestandenlijst.<br />

2. Met de ◀/▶ knoppen kunt u de status bekijken<br />

van de opname.<br />

<strong>1.</strong> Druk op de nummerieke knoppen (0~9) in<br />

playback modus.<br />

2. Elk nummer correspondeert met een percentage<br />

dat vooruitgespoeld is. Bijvoorbeeld, wanneer u 3<br />

intoetst, zal de opname 30% vooruitspelen.<br />

48 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Springen in playback modus<br />

<strong>1.</strong> U kunt de afspeelpositie veranderen met de<br />

◀/▶ knoppen<br />

2. Wanneer u ◀/▶ loslaat, zal de opname<br />

noormaal afgespeeld worden.<br />

Bookmark<br />

Voor uw gemak kunt u met de Bookmark functie plekken vastleggen in de opname om vanaf<br />

daar af te spelen.<br />

<strong>1.</strong> Speel het gewenste bestand af.<br />

2. Ga naar de gewenste positie met de◀/▶<br />

knoppen. Druk nu op MARK, de smalle witte balk<br />

zal naar die positie springen.<br />

3. Om de Bookmark te wissen, ga naar de<br />

Bookmark locatie. Druk nu nog een keer op de<br />

MARK knop.<br />

4. Druk op de JUMP knop om naar verschillende<br />

bookmarks te springen.<br />

� Het maximale aantal bookmarks bedraagt 20 in 1 bestand.<br />

� De eerste bookmark is op de startpositie van het bestand.<br />

49


5.2.4 FF/REW/SLOW modus<br />

Deze functies zijn beschikbaar in Playback modus en Time Shift modus.<br />

<br />

<strong>1.</strong> Druk op de FF ( ►►) knop.<br />

2. Wanneer u meerdere keren drukt op de FF<br />

( ►►) knop, kan de snelheid oplopen tot 4x zo<br />

snel.<br />

� : FF icoon in Playback modus.<br />

� : FF icoon in Time Shift modus.<br />

<br />

<strong>1.</strong> Druk op de REW (◄◄ ) knop.<br />

2. Wanneer u meerdere keren drukt op de REWIND<br />

(◄◄ ) knop, kan de snelheid oplopen tot 4x zo<br />

snel.<br />

<br />

<strong>1.</strong> Druk op de SLOW ( ▶) knop.<br />

2. Wanneer u meerdere keren drukt op de SLOW<br />

( ▶) knop, kan de snelheid oplopen tot 4x zo<br />

langzaam.<br />

50 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


Extra informatie<br />

A.1 Problemen en oorzaken<br />

Het niet goed functioneren van de receiver kan verschillende oorzaken hebben. Wij raden u aan<br />

om altijd eerst de instellingen goed na te kijken en kwalitatief goede bevestigingsmateriaal te<br />

gebruiken. Hieronder staan een aantal problemen met mogelijke oorzaken en oplossingen. Dit is<br />

natuurlijk een beknopte lijst en wij raden u aan om op de webpagina www.Myhomecast.nl<br />

(forum) te raadplegen voor meer informatie over dit onderwerp. U kunt ook contact opnemen<br />

met de dealer of <strong>Homecast</strong> Benelux.<br />

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing<br />

Geen display, geen<br />

functie<br />

De ontvanger staat niet aan of<br />

is niet goed aangesloten<br />

Geen beeld of geluid Connectie met de TV is niet<br />

goed.<br />

Connectie met de schotel is<br />

niet goed<br />

Controleer of de stroomkabel goed in<br />

het stopcontact zit en controleer de<br />

power knop achter op de ontvanger.<br />

Sluit de video-audio kabel correct aan op<br />

de ontvanger.<br />

Sluit de antenne kabel aan goed aan op<br />

de ontvanger.<br />

Geen of slecht signaal. Controleer andere apparaten die<br />

aangesloten zijn op de schotel, of richt<br />

de schotel goed uit.<br />

Geen geluid Druk op de MUTE knop.<br />

Geen beeld. De ontvanger kan het signaal<br />

niet ontvangen.<br />

Incorrecte waarden voor de<br />

tuner.<br />

Geen of slecht signaal De schotel is niet goed gericht<br />

op de schotel.<br />

De afstandsbediening<br />

werkt niet<br />

De batterijen zitten niet goed<br />

in de AB of ze zijn op.<br />

Controleer de antenne kabel, vervang de<br />

kabel, of sluit de kabel goed aan op de<br />

ontvanger.<br />

Stel de juiste LNB waarden in. Universele<br />

LNB. Of voer fabrieksinstellingen uit.<br />

Richt de schotel goed uit.<br />

Controleer de batterijen.<br />

Slechte beeldkwaliteit Lage LNB spanning Verander de LNB spanning in het menu<br />

naar 14-19V.<br />

Minder kanalen bij het<br />

scannen<br />

51


A.2 Technische Specificaties<br />

<strong>1.</strong> Tuner & Demodulator<br />

Parameter Specifications<br />

Input Frequency Range 950MHz to 2150 MHz<br />

RF Input Signal Level -25 ~ -65dBm<br />

RF Impedance 75 Ω<br />

IF Bandwidth 55 Mhz/8MHz(Under 5Msps)<br />

LNB Power 13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax<br />

LNB Tone Switch 22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V<br />

DiSEqC Control Version <strong>1.</strong>2, Tone burst A/B<br />

Demodulation QPSK, NBC-QPSK, NBC-8PSK<br />

Symbol Rate 1~45Msps/SCPC, MCPC<br />

2. MPEG<br />

Parameter Specifications<br />

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specification<br />

Input Rate Max.15Mbit/s<br />

Video MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC<br />

Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital)<br />

Aspect ratio 4:3 or 16:9<br />

Active Pixel 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i<br />

Audio Mode Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono<br />

Audio Sampling Frequency 32/44.1/48kHz<br />

52 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.


3. Connector<br />

Port Specifications<br />

LNB IF input Ftype, IEC 169-24 Female<br />

LNB IF Loop-through Output Ftype, IEC 169-24 Female<br />

Video RCA (CVBS)<br />

Component (YPbPr)<br />

HDMI<br />

Audio RCA (Audio L,R)<br />

HDMI<br />

SPDIF<br />

USB2.0 Host 1ea<br />

4. Power Supply<br />

Parameter Specifications<br />

Input Voltage 90~260VAC (SMPS)<br />

Power consumption Operation : 14W<br />

Weight Appr. <strong>1.</strong>5KG<br />

Operating temperature 0 ~ 40 C<br />

Storage Temperature -40~+65 C<br />

5. Conditional Access Interface<br />

Standby : 4W (when selecting „PowerSave Mode‟ on)<br />

Parameter Specifications<br />

PCMCIA 1 Slot Common Interface<br />

53


A.3 Verklarende woordenlijst<br />

DiSEqC<br />

Digital Satellite Equipment Control.<br />

EPG<br />

Electronische Programmma Gids. Software dat ervoor zorgt dat de kijker makkelijk informatie kan<br />

opvragen over een lopend programma of toekomstige programma.<br />

FEC<br />

Forward Error Connection, correctives van foute bits in het ontvangen signaal.<br />

LNB(Low-Noise Block converter)<br />

De LNB is een elektronische unit welke bevestigd is op de schotel. Het ontvangt signalen op welke<br />

gereflecteerd worden door de schotel en zet deze signalen om welke gebruikt worden door de<br />

ontvanger.<br />

PIN code<br />

Persoonlijk Identificatie Nummer. Bestaat uit een viercijferige code om zenders te beveiligen.<br />

Polarisatie<br />

Polarisatie zorgt ervoor dat verschillende programma´s op dezelfde frequentie worden geplaatst.<br />

De signalen van de satelliet worden uitgezonden in een lineaire (verticaal of horizontal) of in een<br />

circulaire (rechts of links) polarisatie.<br />

Gecodeerde zender<br />

Sommige TV zenders worden uitgezonden in een gecodeerde uitzending. Voor deze zenders heeft<br />

u een speciale smartcard en-of module nodig.<br />

Symbool snelheid<br />

Omvang van de transmissie van het digitale pakket.<br />

54 AD, © All rights reserved, Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de acteur.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!