01.01.2013 Views

Handleiding Homecast Magic Pro (PDF)

Handleiding Homecast Magic Pro (PDF)

Handleiding Homecast Magic Pro (PDF)

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

TWIN<br />

TUNER<br />

1. Titel Hoofdstuk<br />

<strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong><br />

HD Twin Tuner<br />

Gebruikershandleiding<br />

www.myhomecast.nl<br />

HD<br />

UPSCALING<br />

USB<br />

TWIN<br />

PVR<br />

UNICABLE<br />

TECHNOLOGY<br />

7DAY<br />

TV GUIDE<br />

2 JAAR<br />

GARANTIE<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

1


2<br />

Inhoudsopgave<br />

Inhoudsopgave<br />

1. Introductie 4<br />

2. Veiligheidsinformatie 4<br />

3. Gebruik maken van deze handleiding 5<br />

3.1 Verplaatsen van uw cursor 5<br />

3.2 Selecteren van een optie 5<br />

3.3 Gebruik maken van virituele toetsenbord 5<br />

4. Inhoud van de verpakking 6<br />

5. Afstandsbediening 6<br />

5.1 <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> afstandsbediening 6<br />

5.2 <strong>Pro</strong>grammeren van de afstandsbediening 7<br />

5.3 Volume beheer toewijzen 8<br />

5.4 Volume beheer opheffen 8<br />

6. Voor- en achterpaneel 9<br />

6.1 Voorpaneel 9<br />

6.2 VFD display 10<br />

6.3 Achterpaneel 11<br />

7. Aansluiten 12<br />

7.1 Aansluiten satelliet schotel 12<br />

7.2 Aansluiten USB HUB 13<br />

8. Eerste opstart procedure 14<br />

8.1 Menu informatie 14<br />

8.2 Taal instellen 14<br />

8.3 Tijdzone instellen 14<br />

8.4 Back-up herstellen 15<br />

8.5 Schotel instellingen 15<br />

9. Menu’s 16<br />

9.1 Hoofdmenu 16<br />

9.2 Voorkeuren 17<br />

9.3 Mediaspeler 19<br />

9.4 Installatie 20<br />

9.5 Status 23<br />

9.6 Plugins 23<br />

10. Sneltoetsen 24<br />

10.1 Kanalenlijst openen 24<br />

10.2 Elektronische programma gids 24<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

11. PVR besturing 25<br />

11.1 Direct opnemen 25<br />

11.2 Geplande opname maken met EPG/timer 26<br />

11.3 Timeshifting tijdens live opname 26<br />

11.4 Markeren 27<br />

11.5 PVR toetsen 27<br />

12. Aanvullende informatie 28<br />

12.1 Software downloaden zonder TV scherm 28<br />

12.2 Overige bruikbare informatie 28<br />

12.3 Hardeschijf voor PVR functionaliteit 29<br />

13. Internet functionaliteiten 29<br />

13.1 Ontvanger via internet aanroepen 29<br />

13.2 Afstandsbediening op Iphone/Ipad/Ipod 30<br />

13.3 Verbinden met ontvanger middels FTP 30<br />

14. Termen lijst 31<br />

15. Troubleshooting 32<br />

16. Specificaties 33


© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

3


4<br />

1. Introductie<br />

Gefeliciteerd met de aanschaf van uw <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong>. Voordat u de ontvanger in gebruik neemt, raden<br />

wij u aan om deze handleiding zorgvuldig door te lezen. Zo kan onjuist gebruik worden voorkomen. Dit product<br />

is volledig compitabel met de DVB standaard en verzend digitale uitzendingen direct naar uw televisie.<br />

2. Veiligheidsinformatie<br />

Stroomtoevoer<br />

Gebruik alleen de bijgeleverde stroom kabels op uw ontvanger. De <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> maakt gebruik van<br />

een 180-240V AC 50/60 HZ stroomkabel of DC12V, 3A adaptor. Mocht u de orginele stroomkabels kwijt raken,<br />

neem dan alstublieft contact op met uw dealer.<br />

Stopcontact<br />

Plaats de ontvanger op kleine afstand van het stopcontact en zorg ervoor dat het stopcontact toegankelijk is.<br />

Plaatsing<br />

Plaats uw ontvanger op een plaats met voldoende ruimte om te ventileren. Zorg dat er geen andere elektrische<br />

apparaten op of onder de ontvanger worden gestapeld. Plaats de ontvanger nooit op tapijt of vloerbekleding.<br />

Zo houdt u uw apparaat stofvrij en vermijdt u brand gevaar.<br />

Schoonmaken<br />

Gebruik een zachte droge doek om het exterieur schoon te maken. De ontvanger mag niet worden blootgesteld<br />

aan spray, vocht of andere vloeibare substanties.<br />

Omgeving<br />

Stel de ontvanger niet bloot aan hete, koude of een vochtige omgeving.<br />

Reparatie<br />

De <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> is verzegeld met een garantie zegel. De verzegeling mag niet verbroken worden<br />

anders vervalt de garantie. <strong>Pro</strong>beer de ontvanger niet zelf te repareren. Verwijder de behuizing niet.<br />

Aansluiten van kabels<br />

Het aansluiten van kabels dient u te doen wanneer de ontvanger uitstaat. Sluit geen kabels aan wanneer de<br />

ontvanger is ingeschakeld.<br />

Hardeschijf<br />

Alleen SATA-I (1.5Gbps) wordt ondersteund. Sluit geen SATA-II hardeschijven aan, deze worden niet<br />

ondersteund.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux


3. Gebruik maken van deze handleiding<br />

Deze handleiding voorziet u van volledige instructies voor het installeren en het gebruiken van de <strong>Homecast</strong><br />

<strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong>. Druk op de menu toets van uw afstandsbediening voor het openen van het hoofdmenu. In sommige<br />

menu’s zal u worden gevraagd om uw persoonlijke identificatie nummer (PIN) in te voeren.<br />

De standaard PIN is “0000”<br />

3.1 Verplaatsen van uw cursor<br />

Gebruik de navigatie toetsen ◄▲▼► voor het verplaatsen van uw cursor<br />

3.2 Selecteren van een optie<br />

U kunt door de opties navigeren door gebruik te maken van de navigatie toetsen ◄▲▼►. Gebruik de<br />

navigatie toetsen om de desgewenste optie te bereiken en druk op de “OK” toets<br />

3.3 Gebruik maken van het virtuele toetsenbord<br />

In sommige menu’s zal u worden gevraagd om alfabetische karakters in te voeren. Selecteer elk gewenste<br />

karakter stuk voor stuk en druk na uw selectie op de “OK” toets. Wanneer u klaar bent met uw invoer verplaatst<br />

u uw cursor naar de “Enter” toets en bevestigd u uw invoer door op de “OK” toets te drukken. Het is ook<br />

mogelijk om alfabetische karakters direct in te voeren met uw afstandsbediening zoals u dat ook doet op een<br />

mobiele telefoon. (rood)<br />

� (rood) Selecteer invoer modus (kleine letters, hoofdletters, nummeriek)<br />

� (groen) Backspace, verwijderd de laatste cursor positie<br />

� (geel) Spatie<br />

� (blauw) Enter<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

5


6<br />

4. Inhoud van de verpakking<br />

Bij de verpakking is inbegrepen:<br />

• <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> (inclusief kabels)<br />

• <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> <strong>Handleiding</strong><br />

• <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> afstandsbediening<br />

• 2 maal “AAA” baterijen voor gebruik in uw afstandsbediening<br />

5. Afstandsbediening<br />

5.1 <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> afstandsbediening<br />

5 15<br />

1<br />

4<br />

18<br />

19<br />

24<br />

14<br />

18<br />

19<br />

9<br />

17<br />

22<br />

7<br />

25<br />

26<br />

11<br />

28<br />

12<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

10<br />

3<br />

21<br />

31<br />

2<br />

23<br />

8<br />

20<br />

13<br />

16<br />

29<br />

27<br />

6<br />

30<br />

1 Power Voor het in en uitschakelen van de ontvanger<br />

2 Recall Om terug te gaan naar het vorige kanaal<br />

3 STB Voor het bedienen van uw ontvanger<br />

4 TV Voor het bedienen van uw TV<br />

5 TV/Radio Schakelen tussen radio en televisie ontvangst<br />

6 Alt. audio Voor het wijzigen van audio taal en geluidsmodus<br />

7 0-9 Alpha nummerieke toetsen<br />

8 Foto album Voor het openen van uw foto albums<br />

9 Menu Voor het openen van het hoofdmenu<br />

10 Mute Voor het volledig uitschakelen of inschakelen van het geluid<br />

11 Repeat Herhaald afspelen<br />

12 Ondertiteling Voor het in en uitschakelen van ondertiteling<br />

13 Exit Voor het sluiten van het geopende menu<br />

14 Info Info banner met onder andere programma informatie<br />

15 Markeerfunctie Selecties maken door te markeren<br />

16 Navigatie ◄▲▼► Navigatie toetsen<br />

17 Ok Voor het bevestigen, opslaan en openen van de kanalenlijst<br />

18 Recordfiles Voor het openen van uw opname lijst<br />

19 Xvid player Voor het openen van de Xvid player<br />

20 Musiclist Voor het openen van uw muziek lijst<br />

21 Subkanalenlijst Subkanalen lijst weergeven in “picture in picture”<br />

22 � � � � Menu functie toetsen (rood, groen, geel, blauw)<br />

23 VOL +/- Het geluidsvolume verhogen of verlagen<br />

24 PG +/- Volgende programma of vorige programma<br />

25 FAV Voor het openen van uw favorieten lijst<br />

26 REC Opname starten<br />

27 PVR functies Rewind, play, forward, slowmotion, stop, pauze<br />

28 Multifeed Subkanalen onder hoofdkanaal weergeven<br />

29 EPG Elektronische programma gids openen<br />

30 Teletekst Voor het in en uitschakelen van teletekst<br />

31 Swap Verwissel het beeld


5. Afstandsbediening<br />

5.2 <strong>Pro</strong>grammeren van de afstandsbediening<br />

De universele afstandsbediening werkt zowel voor uw TV als uw <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong>. U heeft hierdoor aan<br />

één afstandsbediening genoeg. U kunt de afstandsbediening op 2 manieren programmeren:<br />

Automatisch<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Schakel het apparaat in waarop u de afstandsbediening wilt afstemmen.<br />

Druk op de “TV” toets op de afstandsbediening en houdt deze ingedrukt tot dat de knop rood<br />

oplicht. Zodra de LED in deze knop rood is laat u de knop los.<br />

Richt de afstandsbediening nu op het apparaat waarmee u de de afstandsbediening wilt laten<br />

communiceren en druk op de ▲ toets van uw afstandsbediening. Wacht nu 3 seconden tot de LED<br />

stopt met knipperen. Op dit moment is de afstandsbediening bezig met het zoeken naar de juiste<br />

instellingen.<br />

Als na 3 seconden het apparaat waarop u af probeert te stemmen niet automatisch uitgaat drukt u<br />

nogmaals op de ▲ toets van uw afstandsbediening om de volgende set te doorzoeken.<br />

Handmatig programmeren<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Als het apparaat waarmee u de afstandsbediening wilt laten communiceren uit gaat, drukt u op de<br />

toets. De LED knippert nu 3 maal.<br />

Schakel het apparaat in waarop u de afstandsbediening wilt afstemmen.<br />

Vind de code behorend bij het merk apparaat waarop u wilt afstemmen. De merkcode lijst is te<br />

downloaden op www.myhomecast.nl<br />

Druk op de “TV” toets op de afstandsbediening en houdt deze ingedrukt totdat de knop rood oplicht.<br />

Zodra de LED in deze knop rood is laat u de knop los.<br />

Gebruik de afstandsbediening om de 3-cijferige code in te voeren. De LED knippert hierna 3 maal.<br />

Wanneer u geen reactie ontvangt herhaald u deze stappen met de volgende 3 cijferige code uit de<br />

code lijst totdat het apparaat waarop u de afstandsbediening wilt afstemmen reageert op uw invoer.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

7


8<br />

5. Afstandsbediening<br />

5.3 Volume beheer toewijzen<br />

Volume beheer toewijzen aan één apparaat maakt het eenvoudiger om het volume te beheren. Zo hoeft u<br />

geen onverwachte volume veranderingen te verwachten. Wanneer u de volume instellingen van uw televisie<br />

toewijst aan de afstandsbediening bent u altijd in staat om het volume niveau naar uw wens aan te passen<br />

zonder hiervoor 2 apparaten te moeten bedienen. Zo vergrendelt u de volume instellingen van uw TV:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Druk op de “STB” toets op de afstandsbediening en houdt deze ingedrukt tot dat de knop oplicht.<br />

Zodra de LED in deze knop oplicht laat u de knop los.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Voer de 3 cijferige code: “999” in.<br />

Druk nogmaals op de “STB” toets. De LED knippert nu 3 keer.<br />

5.4 Volume beheer opheffen<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Druk op de “STB” toets op de afstandsbediening en houdt deze ingedrukt tot dat de knop oplicht.<br />

Zodra de LED in deze knop oplicht laat u de knop los.<br />

Voer de 3 cijferige code: “999” in.<br />

Druk nogmaals op de “STB” toets. De LED knippert nu 3 keer.


6. Voor- en achterpaneel<br />

6.1 Voorpaneel<br />

1 5 6 9 7 8 4<br />

3<br />

1 Power Voor het in en uitschakelen van de ontvanger<br />

2 Display VFD display (zie hoofdstuk 6.2)<br />

3 CI Slot 2 CI sloten voor het plaatsen van CI modules<br />

4 Smartcard Slot voor het plaatsen van uw smartcard<br />

5 Menu Voor het openen van het hoofdmenu<br />

6 Exit Sluiten van het huidige menu<br />

7 0K Bevestigen van uw keuzes<br />

8 ◄▲▼► Navigatie toetsen of vol+/-. pg+/-<br />

9 File Voor het openen van de bestandenlijst<br />

2<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

9


10<br />

6. Voor- en achterpaneel<br />

6.2 VFD display<br />

De <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> is uitgerust met een stijlvol display. In het display kunt u kanaalnummers, foutmeldingen,<br />

en de actuele tijd weergave aflezen.<br />

TV kanaal<br />

Radio kanaal<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Huidige kanaal is een DVB-S Satelliet kanaal*<br />

Huidige kanaal is een DVB-T Terrestrisch kanaal*<br />

* Wanneer bovengenoemde iconen beiden niet branden,<br />

wordt het huidige kanaal ontvangen via de kabel (DVB-C).<br />

Bezig met het afspelen van een bestand uit de opname lijst<br />

Bezig met het afspelen van een bestand uit de opname lijst<br />

Bezig met het afspelen van timeshift of bestand.<br />

Timeshift functionaliteit is ingeschakeld voor het huidige kanaal<br />

Er staat een timer ingesteld voor het maken van een opname of het<br />

wijzigen van kanaal. Werkt zowel live als in standby of shutdown modus<br />

Huidige kanaal wordt in HD kwaliteit uitgezonden<br />

Er is een USB apparaat aangesloten op de USB poort<br />

Het systeem of het huidige kanaal is vergrendeld<br />

Huidige kanaal beschikt over Dolby audio<br />

Het geluid is volledig uitgeschakeld (Mute mode)<br />

Actieve tuner(s) (opnemen, streaming, etc.)<br />

Bezig met het afspelen van MP 3<br />

Gedeelte van een live uitzending of opgenomen bestand aan het herhalen.<br />

Video resolutie van het huidige kanaal (bijvoorbeeld 1080i, 720p, 576i)


6. Voor- en achterpaneel<br />

6.3 Achterpaneel<br />

1 1 12 8 10<br />

11 4 14<br />

2 2 12<br />

9<br />

6 3 7 5<br />

1 LNB IN Aansluiting voor uw LNB / Satellietschotel<br />

2 IF OUT Antenne uitgang / doorlus naar 2e receiver<br />

3 USB USB 2.0 aansluiting (software updates / externe HDD)<br />

4 RS-232C PC aansluiting (voor het uitvoeren van updates)<br />

5 Ethernet Aansluiten van de ontvanger op uw thuisnetwerk of internet<br />

6 S/PDIF Optische geluidsaansluiting (Dolby Digital)<br />

7 HDMI HDMI aansluiting voor optimale beeld- en geluidskwaliteit<br />

8 Composiet Composiet video aansluiting<br />

9 Audio L/R Audio links, Audio rechts<br />

10 YPbPr Componenten video aansluiting<br />

11 S-Video Video aansluiting<br />

12 TV Scart Scart aansluiting voor het aansluiten op uw TV<br />

13 DC12V/3A max. Stroom aansluiting<br />

14 Aan/uit Aan- en uitschakelaar<br />

13<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

11


12<br />

7. Aansluiten<br />

7.1 Aansluiten satellietschotel (DVB-S2)<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux


7. Aansluiten<br />

7.2 Aansluiten USB HUB<br />

Uw ontvanger is geschikt voor het aansluiten van USB geheugensticks en externe harde schijven. Met behulp<br />

van een externe USB HUB zoals in de voorbeeld opstelling is weergegeven kunt u meerdere USB apparaten<br />

aansluiten. Het is ook mogelijk een USB apparaat direct aan te sluiten. De USB poort heeft een 5V, 0.5 A Max.<br />

aansluiting.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

13


14<br />

8. Eerste opstart procedure<br />

Wanneer alle kabels juist zijn bevestigd kunt u de ontvanger inschakelen. Wanneer de ontvanger is ingeschakeld<br />

raden wij u aan geen kabels te verwijderen of aan te sluiten. Dit kan de ontvanger ernstig beschadigen.<br />

Schakel de ontvanger in door op de power knop te drukken. Zorg dat de aan/uit schakelaar op aan staat.<br />

8.1 Menu informatie<br />

Selecteerbare items zijn geactiveerd (highlighted). Niet geactiveerde items zijn niet selecteerbaar. Bij de<br />

meeste menu items wordt informatie onderin uw scherm weergegeven.<br />

8.2 Taal instellen<br />

8.3 Tijdzone instellen<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Wanneer u de ontvanger voor het eerst opstart of wanneer<br />

u deze opstart na een fabrieksreset, zal u worden gevraagd<br />

welke taal u wilt instellen. Selecteer de gewenste taal met de<br />

▲▼ toetsen van uw afstandbediening en druk op de “OK”<br />

toets of � (groen) ter bevestiging om verder te gaan naar de<br />

tijdinstellingen (hoofdstuk 8.3).<br />

Gebruik de ◄ ► toetsen op uw afstandsbediening om het<br />

land waarin u woont te selecteren. Wanneer u land zich<br />

niet in de lijst met landen bevind kiest u de optie “andere”.<br />

U kunt nu de GMT tijdzone handmatig instellen met de<br />

◄ ► navigatie toetsen. Druk op de “OK” toets of � (groen) ter<br />

bevestiging om verder te gaan naar de schotel instellingen.<br />

(hoofdstuk 8.5)


8. Eerste opstart procedure<br />

8.4 Backup herstellen<br />

Backup herstellen<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Ga naar het menu “Installatie” en kies het submenu “bewerk database”. U zal nu worden gevraagd om<br />

uw PIN in te voeren. Deze is standaard “0000”.<br />

Selecteer de optie: “Importeer/exporteer uw database via een USB stick” en druk op “OK”. Uw database<br />

bestaat uit kanalenlijsten, voorkeursinstellingen en voorgeprogrammeerde timer instellingen.<br />

Plaats uw USB stick met uw back-up bestand (DB.DAT) in de USB aansluiting van de ontvanger en<br />

selecteer de optie: “Importeer kanalen lijst van uw USB stick” en druk wederom op de “OK” toets.<br />

Uw backup zal nu worden hersteld. Druk op “EXIT” om terug te gaan naar het hoofdmenu.<br />

8.5 Schotel instellingen<br />

Heeft u in een eerder stadium een backup gemaakt van de<br />

database en wilt u deze back-up herstellen, breek de installatie<br />

wizard dan nu af door op de “EXIT” toets te drukken.<br />

Heeft u geen back-up die u wilt terugplaatsen, dan vervolgt<br />

u de eerste opstart procedure bij hoofdstuk 8.5<br />

U ziet nu een lijst met schotelinstellingen. U kunt deze handmatig invullen of indien u gebruik wilt maken van<br />

een CanalDigitaal, TV Vlaanderen of TéléSAT abbonnement, een fastscan laten uitvoeren.<br />

8.5.1 Fastscan<br />

Om een fastscan uit te voeren drukt u op � (geel). Kies nu<br />

uw provider met het type abonnement waarover u beschikt.<br />

En druk op � (groen) om de fastscan te starten. Dit duurt<br />

ongeveer 5 minuten. Tijdens het laden van de kanalen<br />

ziet u een percentage balk waar u uit kunt opmaken hoe<br />

ver het scannen is. Zodra deze balk de 100% bereikt, is de<br />

scan voltooid. U kunt nu de kanalenlijst opslaan door op<br />

de � (groene) toets van uw afstandsbediening te drukken.<br />

Onderbreek de procedure niet door het apparaat abrupt uit<br />

te schakelen.<br />

Wilt u de instellingen handmatig invoeren volg dan de<br />

stappen in hoofdstuk 8.5.2<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

15


16<br />

8. Eerste opstart procedure<br />

8.5 Schotel instellingen<br />

8.5.2 Handmatig instellen<br />

9. Menu’s<br />

9.1 Hoofdmenu<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Satellietschotel<br />

Kies het type schotel waarover u beschikt met de ◄► toetsen.<br />

Maak uw keuze tussen een vaste schotel, een gemotoriseerde<br />

schotel of unicable.<br />

Voer de gevraagde parameters in. Druk op � (blauw) om<br />

de parameters op te slaan. Druk op � (groen) om verder te<br />

gaan naar het selecteer satelliet lijst menu.<br />

Druk op de markeer toets van uw afstandsbediening om<br />

uw keuze(s) te markeren. Gebruik de � (blauwe) toets op<br />

uw afstandsbediening om alles te selecteren of uw selectie<br />

ongedaan te maken.<br />

Druk op de � (groene) toets om verder te gaan naar het<br />

kanalen zoeken menu. Selecteer de zoekmodus: Fastscan,<br />

Autoscan, Handmatige Scan, Geavanceerde Scan of Blind Scan.<br />

Voer de gevraagde parameters in.<br />

Hoofdmenu Voorkeuren Mediaspeler Installatie Status Plugin<br />

MEER INFORMATIE<br />

IN HOOFDSTUK<br />

9.2 9.3 9.4 9.5 9.6<br />

Submenu’s Ouderlijk toezicht Youtube Schotel instellingen Systeem status Plugins<br />

Taal instellingen Internet radio Kanalen zoeken Module<br />

Tijd instellingen Weersverwachting Bewerk database HDD status<br />

AV instellingen RSS nieuws Netwerk instellingen Tuner status<br />

PVR instellingen Medialijst PC verbinding Opname status<br />

Decoderen Software update<br />

Stroom instellingen Fabrieks instellingen<br />

Voorpaneel display


9. Menu’s<br />

9.2 Voorkeuren<br />

9.2.1 Ouderlijk toezicht<br />

Ouderlijk toezicht UIT/5 jaar/8 jaar/10 jaar/13 jaar/15 jaar/18 jaar<br />

Systeem slot Aan/Uit<br />

Kanaalslot Aan/Uit<br />

Verberg kanalen en bestanden Aan/Uit<br />

Druk op de � (groene) op uw afstandsbediening om uw persoonlijke identificatie nummer (PIN) te wijzigen.<br />

9.2.2 Taal instellingen<br />

Menu taal Selecteer de gewenste taal voor het menu met de ◄ ► toetsen<br />

Audiotaal 1 Selecteer de gewenste taal voor audiotaal 1 met de ◄ ► toetsen<br />

Audiotaal 2 Selecteer de gewenste taal voor audiotaal 2 met de ◄ ► toetsen<br />

Audiotaal 3 Selecteer de gewenste taal voor audiotaal 1 met de ◄ ► toetsen<br />

Ondertiteling Schakel ondertiteling in of uit met de ◄ ► toetsen<br />

Taal ondertiteling Selecteer de gewenste taal voor de ondertiteling.<br />

De volgende talen worden ondersteund:<br />

Engels, Russisch, Frans, Italiaans, Nederlands, Duits, Deens, Slowaaks, Hongaars, Noors, Pools, Portugees,<br />

Spaans, Zweeds, Grieks, Turks, Kroaats, Bosnisch, Servisch, Bulgaars, Roemeens, Fins, Oekraïens, Lithouws,<br />

Arabisch.<br />

9.2.3 Tijd instellingen<br />

Wanneer de tijd instellingen staan ingesteld op “Automatisch” dient u op de � (groene) toets te drukken om<br />

de actuele tijd te laden. Deze informatie verkrijgt de ontvanger via het actieve live programma.<br />

Controleer nadat u de zojuist genoemde handeling heeft uitgevoerd of de tijd bij het live programma<br />

overeenkomt met uw lokale tijd. Wanneer de tijd niet overeenkomt dient u van kanaal te wisselen en opnieuw<br />

op de � (groene) toets van uw afstandsbediening te drukken. Herhaal dit tot de tijd overeenkomt met uw<br />

lokale tijd.<br />

De tijd informatie zal in de kanalen hoofdzakelijk worden gebruikt voor EPG (elektronische programma gids)<br />

informatie en het instellen van opname reserveringen.<br />

Wekker: Schakel de wekker modus in wanneer u de ontvanger op een vast moment wil opstarten.<br />

Voer de gewenste opstart tijd in.<br />

Slaaptijd: Schakel de slaaptijd in wanneer u de ontvanger op een vast moment in slaapstand wilt<br />

schakelen. Voer de gewenste tijd in.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

17


18<br />

9. Menu’s<br />

9.2 Voorkeuren<br />

9.2.4 AV instellingen<br />

TV systeem 16:9/4:3<br />

Beeldverhouding: Pillar Box/ Pan & Scan/ 16:9/ altijd 16:9 / 4:3 Tilt & Scan/ 14:9 Pan & Scan<br />

Scart Output CVBS/ RGB<br />

TV resolutie 1080i / SD-Pal / 720p<br />

S/PDIF Bitstream/PCM/Uit<br />

HDMI Audio out formaat PCM /Bitstream<br />

Dolby Default out Ja/ Nee<br />

Banner time out (sec) 2/3/4/5/6/7/8/9/10<br />

Banner type Normaal/Simpel<br />

Kanaalnaam type Volledige naam/ Korte naam<br />

OSD zichtbaarheid Transparantie van het menu<br />

9.2.5 PVR instellingen<br />

Time shift Aan/Uit<br />

Time shift buffer duur 2 tot 8 uur<br />

Timeshift toevoegen aan opname Aan / Uit<br />

Fan controle* Aan/ Uit<br />

Formatteer HDD Ja/ Nee<br />

Initialiseer HDD tijdens opstarten Ja/ Nee<br />

Opname marge begintijd** Het aantal minuten dat een opname eerder begint<br />

Opname marge eindtijd** Het aantal minuten dat een opname langer doorloopt<br />

Standaard vooruitspringen in opname minuten<br />

* Fan control<br />

** Zie tevens hoofdstuk 11.2<br />

9.2.6 Decoderen<br />

Als de smartcard in de interne kaartlezer is geplaatst dan is het niet nodig om de opgenomen bestanden te<br />

decoderen. Wanneer een Cam module gebruikt wordt en twee handelingen uitgevoerd worden (kijken en<br />

opnemen tergelijkertijd), wordt de opname gecodeerd opgeslagen.<br />

Om uw opnames te decoderen dient u “Automatisch Decoderen” in te schakelen. Zodra uw apparaat in stand-by<br />

modus gaat zal de ontvanger uw gecodeerde opnames decoderen. U kunt hierdoor uw opnames altijd terug<br />

kijken in een later stadium.<br />

*Sinds de introductie van de nieuwe Seca 3 (merlin) kaart hebben Canal Digitaal en Nagra het beveiligings<br />

niveau flink verhoogd. Daardoor wijzigen de codes niet per maand maar al in 2 tot 3 dagen. Dit houd dus in<br />

dat binnen deze 2 tot 3 dagen u de gecodeerde opnames dient te decoderen om ze altijd te kunnen blijven<br />

kijken<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux


9. Menu’s<br />

9.2 Voorkeuren<br />

9.2.7 Stroominstellingen<br />

STB stroommodus Uitzetten/Standby/Eco uitzetten<br />

Voorpaneel LED Aan/Uit<br />

9.3 Mediaspeler<br />

9.3.1 Mijn youtube<br />

Om gebruik te maken van de Youtube functionaliteit dient<br />

de ontvanger over opslagcapaciteit te beschikken (interne<br />

of externe hardeschijf of usb geheugen stick met 2 tot 32GB<br />

schrijfruimte). Tevens dient de ontvanger aangesloten te zijn<br />

op het internet. De werking van Youtube filmpjes is afhankelijk<br />

van meerdere factoren waaronder de aanbieder(youtube),<br />

bestandsformaat en internet verbinding. <strong>Homecast</strong> kan niet<br />

aansprakelijk worden gesteld voor het niet juist weergeven<br />

van content van derden.<br />

STD feeds: � (rood) Standaard feeds<br />

Zoek: � (groen) Door een zoek opdracht in te geven<br />

Volgende pagina: � (blauw)<br />

9.3.2 Internet radio<br />

Dit is het zelfde als Shoutcast via internet. Zogenoemd<br />

internet radio. Om gebruik te maken van internet radio dient<br />

de ontvanger verbinding te hebben met internet. Kies uw<br />

genre en het radio station en maak connectie. <strong>Homecast</strong> kan<br />

niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste werking van<br />

content van derden.<br />

9.3.3 Weersverwachting<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Voer de naam (engelse benaming) van de gewenste<br />

stad in.<br />

Selecteer de gewenste stad<br />

Druk op de � (groene) toets van uw afstandsbediening<br />

om weersinformatie voor de aankomende<br />

5 dagen op te vragen.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

19


20<br />

9. Menu’s<br />

9.3 Mediaspeler<br />

9.3.4 RSS nieuws<br />

RSS wordt vooral gebruikt bij weblogs, fora of nieuwssites om telkens op de hoogte te kunnen zijn van<br />

het laatste artikel/nieuws. Weblogs en forums worden meestal bijgehouden met speciaal ontwikkelde<br />

publicatiesoftware. Dit soort software (bijvoorbeeld WordPress, Blogger, Movable Type, Pivot en Joomla)<br />

genereert naast de reguliere (X)HTML-output ook vrij eenvoudig, of zelfs automatisch, een RSS-feed. U kunt<br />

met het virituele toetsenbord RSS-feeds toevoegen aan uw RSS lijst.<br />

9.4 Installatie<br />

9.4.1 Schotel instellingen<br />

Zie hoofdstuk 8.5 voor meer informatie.<br />

9.4.2 Kanalen zoeken<br />

zie hoofdstuk 8.5 voor meer informatie<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

9.3.5 Media lijst<br />

In het “media lijst” menu vind u uw opgenomen bestanden,<br />

videobestanden, muziek bestanden, en foto’s.<br />

Druk op � (rood) om uw opgenomen bestanden te zien<br />

Druk op � (groen) om uw video bestanden te bekijken<br />

Druk op � (geel) om uw muziek bestanden te bekijken<br />

Druk op � (blauw) om uw foto bestanden te bekijken<br />

Standaard worden bestanden op de HDD weergegeven.<br />

Drukt u nogmaals op de knop die u zojuist heeft ingedrukt<br />

dan ziet u ook de bestanden op overige opslagmediums.<br />

Druk op “OK” om een geselecteerd bestand af te spelen<br />

of te bekijken. Als u meer bestanden wilt afspelen drukt u<br />

nogmaal op de “OK” toets. Het menu zal verschijnen.<br />

U kunt het bestand in klein formaat bekijken met de “OK”<br />

toets op de bestandsnaam. Wanneer u het volledige scherm<br />

wilt drukt u nogmaals op “OK” of de “EXIT” toets<br />

Gebruik de om terug te gaan naar het live programma.<br />

Gebruik de om het bewerk menu te openen.<br />

Gebruik de toets voor het afspeel opties menu


9. Menu’s<br />

9.4 Installatie<br />

9.4.3 Bewerk database<br />

Bewerk satelliet en TP<br />

In dit menu kunt u satellieten en transponders toevoegen, bewerken of wissen.<br />

Bewerk kanalen lijst<br />

In dit submenu kunt u naar eigen wensen kanalen lijsten indelen en bewerken. U heeft de volgende opties;<br />

wissen, verbergen, blokkeren, hernoemen, specifieke volume instellingen instellen en kanalen verplaatsen.<br />

Bewerk favorietenlijst<br />

Uw favoriete kanalenlijst is elk moment beschikbaar door op de<br />

“FAV” toets te drukken op uw afstandsbediening. De standaard<br />

groepen zijn: Favorietenlijst 1 tot en met Favorietenlijst 10. Om een<br />

favorietenlijst te bewerken gaat u naar het hoofdmenu > installatie ><br />

bewerk database > bewerk favorietenlijst.<br />

Markeer de gewenste kanalen met de “markeer” toets. De<br />

gemarkeerde kanalen worden in één van uw favorieten lijsten<br />

geplaatst. Door gebruik te maken van de � (rode) toets op uw<br />

afstandsbediening kunt u:<br />

• alle kanalen van een satelliet direct in uw favorietenlijst plaatsen<br />

• alle kanalen van een provider direct in uw favorietenlijst plaatsen<br />

• de gehele kanalen lijst direct in uw favorietenlijst plaatsen<br />

Wanneer uw selectie compleet is drukt u op � (groen) om de<br />

kanalen toe te voegen aan uw favorieten lijst. Door op de �<br />

(blauwe) toets te drukken kunt u één van de 10 favorieten lijsten<br />

selecteren.<br />

Met behulp van de navigatie toetsen kunt u de favorietenlijst<br />

bewerken. Selecteer het kanaal en druk op de � (groene) toets<br />

om kanalen te verplaatsen, wissen, hernoemen vergrendelen of<br />

te verbergen. U kunt met de � (groene) toets ook de favorieten<br />

groepen hernoemen.<br />

Importeren/exporteren kanalen via USB stick<br />

zie hoofdstuk 8.4 voor meer informatie.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

21


22<br />

9. Menu’s<br />

9.4 Installatie<br />

9.4.4 Mijn netwerk instellingen<br />

9.4.5 PC verbinding<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Om gebruik te maken van een USB WiFi module volgt u de<br />

volgende instructies:<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

Druk op de � (gele) op uw afstandsbediening om<br />

het "WiFi instellingen menu" te openen.<br />

Druk wederom op de � (gele) toets voor het<br />

verkrijgen van SSIDs in het Wifi instellingen menu<br />

Selecteer uw SSID.<br />

Wanneer het netwerk beveiligd is voert u het<br />

beveiligings wachtwoord in. Open, Gedeeld, WPA,<br />

WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK zijn ondersteund voor<br />

authenticatie. Encryptie methode ondersteund TKIP,<br />

AES met maximaal 4 soorten keys.<br />

Druk op de � (blauwe) toets op uw afstandsbediening<br />

om de WiFi module te activeren. De Wifi<br />

module zal nu automatisch een IP adres verkrijgen.<br />

Servertype Windows, Linux, etc.<br />

Index Server instelling van 1 tot 9<br />

Server Ip adres van de server PC<br />

Gedeelde map Foldernaam in uw PC voor MP3 of<br />

foto bestanden. De folder moet staan ingesteld als gedeeld.<br />

Server ID Als uw computer over een ID beschikt voert u deze in. Zo niet, dan laat u dit veld leeg.<br />

Server wachtwoord Wanneer uw computer over een wachtwoord beschikt voert u uw wachtwoord in.<br />

Zo niet, dan laat u dit veld leeg.<br />

Satus: Geeft de connectie status aan<br />

Opgelet: In het geval uw computer uitstaat of niet verbonden is dient u op "verbinding verbreken" te drukken.<br />

Zo voorkomt u dat de <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> er lang over doet om op te starten.


9. Menu’s<br />

9.4 Installatie<br />

9.4.6 Software update<br />

De laatste software updates vind u op www.myhomecast.nl. Om een update uit te voeren kopieert u het<br />

update bestand op een USB stick en plaatst u de USB geheugen stick in uw ontvanger. Ga naar het menu<br />

“Installatie” en kies het submenu “Software update”. Kies nu de optie “Update via USB stick”.<br />

Selecteer met de ◄▲▼► toetsen het juiste update bestand en druk op de “OK” toets. Wacht tot de ontvanger<br />

de boodschap “Gereed” weergeeft. Schakel de ontvanger tijdens de update niet abrupt uit.<br />

9.4.7 Fabrieks instellingen<br />

Met deze optie kunt u de fabrieksinstellingen herstellen. Ga naar het menu “Installatie” en kies het submenu<br />

“Fabrieksinstellingen”. U wordt nu gevraagd uw PIN in te voeren. Deze is standaard ingesteld als “0000”. Zodra<br />

u uw pincode heeft bevestigd door op “OK” te drukken zal de ontvanger de fabrieksinstellingen herstellen. Dit<br />

kan enkele minuten duren. Schakel de ontvanger tijdens het herstellen van de fabrieksinstellingen nooit uit.<br />

9.5 Status<br />

9.5.1 Systeem status<br />

Onder het submenu “systeem status” vindt u informatie over de Chipversie (Micom), Boot versie, <strong>Pro</strong>gramma<br />

versie, DB versie, PCB versie, <strong>Pro</strong>duct ID, en de beschikbare vrije ruimte op uw Flash geheugen.<br />

8.5.2 Common interface<br />

Hier vindt u informatie over uw CAM module en smartcard.<br />

8.5.3 HDD status<br />

Onder het submenu “HDD status” vindt u informatie over uw hardeschijf, het type hardeschijf, de totale<br />

capaciteit en de beschikbare schijf ruimte.<br />

8.5.4 Tuner status<br />

Geeft informatie over uw Tuners weer<br />

8.5.5 Opname status<br />

Onder het submenu “opname status” vindt u een EPG lijst met opname reserveringen. Door op de � (rode)<br />

toets te drukken kunt u een nieuwe opname reservering toevoegen. Druk op � (groen) om de geselecteerde<br />

opname opdracht te wissen.<br />

9.6 Plugins<br />

U kunt plugins installeren door deze te plaatsen in de map /var/plugin map.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

23


24<br />

10. Sneltoetsen<br />

In dit hoofdstuk worden verschillende sneltoetsen toegelicht die u kunt gebruiken tijdens het kijken van TV of<br />

het luisteren van radio. Deze toetsen stellen u in staat om gewenste functies direct aan te roepen.<br />

10.1 Kanalenlijst openen<br />

Tijdens het kijken van een live programma kunt u de kanalen lijst openen door op de “OK” toets van uw<br />

afstandsbediening te drukken. Gebruik de ◄▲▼► om een kanaal te selecteren en druk op de “OK” toets om<br />

naar het geselecteerde kanaal te zappen.<br />

All/ A-Z � (rood)<br />

Wanneer de kanalen zijn gesorteerd van A-Z werken de toetsen op uw afstandsbediening alfabetisch. In het<br />

geval de kanalen niet gesorteerd zijn (all) werken de toetsen op uw afstandsbediening nummeriek. Met de<br />

A-Z toets kunt u eveneens kanalen sorteren op alfabetische volgorde in de kanalenlijst.<br />

Satelliet � (groen)<br />

Kanalen sorteren op basis van satelliet. De toetsen op uw afstandsbediening werken alfabetisch.<br />

<strong>Pro</strong>vider � (geel)<br />

Kanalen sorteren op basis van provider. De toetsen op uw afstandsbediening werken alfabetisch.<br />

Favorieten � (blauw)<br />

Weergave van reeds aangemaakte favoriete kanalenlijst(en).<br />

10.2 Elektronische programma gids<br />

Druk op de toets op uw afstandsbediening om de Elektronische <strong>Pro</strong>gramma Dids te openen. Wanneer<br />

u eenmaal op deze toets drukt krijgt u de single EPG. Drukt u tweemaal dan krijgt u de multi EPG. Gebruik<br />

de ◄▲▼► toetsen om de marker te verplaatsen. Om meer gedetailleerde informatie op te vragen van een<br />

geselecteerd programma drukt u op de toets.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux


11. PVR besturing<br />

11.1 Direct opnemen<br />

Om direct op te nemen drukt u op de toets. Selecteer de opties waar u gebruik van wilt maken. In een live<br />

programma of directe opname kunt u meerdere bookmarks plaatsen op de locaties die u wilt overslaan.<br />

(aan het begin en einde van een reclame blok bijvoorbeeld).<br />

Wanneer u opnames wilt stoppen drukt u op de toets op uw afstandsbediening. Selecteer het kanaal<br />

Waarbij u de opnames wilt stoppen en druk op de “OK” toets ter bevestiging. Wanneer u de opname duur wilt<br />

aanpassen drukt up op de � (groene) toets. De standaard duur van een directe opname is 2 uur. De maximale<br />

opname duur bedraagt 23 uur en 59 minuten.<br />

Het directe opname punt hangt af van uw timeshift instellingen in het PVR instellingen menu.<br />

Situatie 1:<br />

Timeshift Ingeschakeld<br />

Timeshift toevoegen aan opname Ja<br />

Met de bovenstaande instelling zal wanneer u een directe opname start, ook de timeshift buffer direct worden<br />

meegenomen in de opname. Wanneer u een programma vanaf het begin bekijkt maar pas na een kwartier<br />

beslist om deze op te nemen kiest u deze optie. Uw programma zal dankzij de timeshift vanaf het begin<br />

worden opgenomen.<br />

Situatie 2:<br />

Timeshift Ingeschakeld<br />

Timeshift toevoegen aan opname Nee<br />

Met de bovenstaande instelling, zal wanneer u een directe opname start, de opname worden gestart vanaf<br />

het moment dat u op de opname knop drukt. De Timeshift buffer zal automatisch verdwijnen.<br />

Situatie 3:<br />

Timeshift Uitgeschakeld<br />

Met de bovenstaande instelling zal uw opname worden gestart vanaf het huidige live moment.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

25


26<br />

11. PVR besturing<br />

11.2 Geplande opname maken met de elektronische programma gids of timer<br />

In het geval van een geplande opname kunt u extra opname tijd instellen door marge aan de start en het<br />

einde van uw opname toe te voegen (opname marge starttijd/opname marge eindtijd). Omdat de EPG<br />

programmering niet op de seconde accuraat is, is het verstandig van deze functionaliteit gebruik te maken.<br />

Zo mist u nooit de eerste of laatste seconden van hetgeen u wilt opnemen. Zie onderstaande afbeelding.<br />

OPNAME MARGE BEGINTIjD OPNAME MARGE EINDTIjD<br />

Wanneer er andere doorlopende geplande opnames zijn op het zelfde kanaal dient u geen gebruik te maken<br />

van marge. Deze zal zowel voor starttijd en eindtijd op 0 minuten ingesteld moeten worden om conflicten<br />

te voorkomen tussen het start en het eindpunt van de twee opnames. Anders zal de melding "gedupliceerd"<br />

worden weergegeven en uw opnames mislukken.<br />

2 minuten voor het starten van een opname zal u een notificatie ontvangen. Wanneer de ontvanger in standby<br />

staat start de geplande opname automatisch 2 minuten eerder dan de geplande opname tijd. Wanneer u<br />

de ontvanger probeert uit te schakelen tijdens het maken van een opname zal u worden gevraagd of u de<br />

opnames wilt stoppen. Druk op de “OK” toest om uw opnames te stoppen en op te slaan op de HDD.<br />

Wanneer u zich in het EPG menu bevind selecteert u het gewenste programma dat u wilt opnemen met de<br />

◄▲▼► toetsen. Druk vervolgens op de toets om een reservering te maken. Er verschijnt nu een icoontje<br />

van een klok bij het betreffende blok. Drukt u nogmaals op de toets dan zal het klokje groen worden. Dit<br />

houdt in dat u automatisch naar het betreffende programma zapt zodra deze start.<br />

Opname reservering<br />

11.3 Timeshifting tijdens live opname<br />

Timeshifting tijdens het bekijken van een live programma is mogelijk wanneer timeshifting is ingeschakeld<br />

in het PVR instellingen menu. Wanneer u zapt naar een ander kanaal zal de opname voor de timeshift buffer<br />

automatisch verdwijnen. Vervolgens wordt het kanaal waar op u nu bent afgestemd opgenomen en is timeshift<br />

mogelijk. Op live kanalen zijn PVR functies zoals pauze, terug springen, vooruit springen, terugspoelen, snel<br />

vooruitspoelen, slow motion, en frame voor frame afspelen mogelijk.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Reservering voor het maken van een opname<br />

Zap reservering<br />

Automatisch naar het betreffende programma zappen zodra het programma start.


11. PVR besturing<br />

11.4 Markeren<br />

Druk op de toets om een markeerpunt te maken op de tijdbalk. Wanneer u naar het volgende markeer<br />

punt wilt drukt u op de toets. Druk op de � (groene) toets nadat u de cursor op het markeerpunt heeft<br />

geplaatst om het markeerpunt te verwijderen, of druk op de � (gele) toets om een specifieke periode over te<br />

slaan. Om het overslaan van een periode te verwijderen drukt u op de � (blauwe) toets.<br />

11.5 PVR toetsen<br />

11.5.1 Play<br />

Speelt opname af of springt naar live programma in timeshift modus.<br />

11.5.2 Repeat<br />

Door op de repeat knop te drukken markeert u een startpunt. Wanneer u nogmaals op de repeat knop drukt<br />

markeert u het eindpunt. Het gemarkeerde stuk zal herhaald worden afgespeeld. Wanneer u de herhaal knop<br />

2 seconden lang ingedrukt houdt zal de hele opname herhaald worden afgespeeld.<br />

11.5.3 Stop<br />

Stop met afspelen van uw opname en keer terug naar het live kanaal.<br />

11.5.4 Pauze<br />

Om het afspelen te pauzeren drukt u eenmaal op deze knop. Om terugspelen te hervatten drukt u nogmaals<br />

op de pauzeer knop. Om terug te gaan naar de normale afspeel modus drukt u op de play knop.<br />

11.5.5 Fast forward/ Fast reverse, slaapstand, jump & afspelen<br />

Druk op de fast forward of fast reverse knop om snel vooruit- en terug te spoelen. Door meerdere malen te<br />

drukken kunt u de snelheid aanpassen in de volgende snelheden: x2, x4, x8, x16. Druk op de play toets om uw<br />

opname in orginele snelheid af te spelen. De <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> maakt automatisch om de zoveel tijd een<br />

jump punt in uw opnames. U kunt kiezen uit jumps van 1, 5, 10 of 20% van de totale opname.<br />

10.5.6 Slowmotion en frame voor frame.<br />

Wanneer u de slowmotion knop indrukt wordt er frame voor frame afgespeeld. Houdt de slowmotion knop 1<br />

tot 2 seconden ingedrukt om slowmotion af te spelen. Door meerdere malen te drukken kunt u de snelheid<br />

aanpassen in de volgende snelheden: x1/2, x1/4, x1/8, x1/16.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

27


28<br />

12. Aanvullende informatie<br />

12.1 Software downloaden zonder TV scherm<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

12.2 Overige bruikbare informatie<br />

12.2.1 Geforceerd afsluiten<br />

Druk de toets in en de “OK” toets om de ontvanger geforceerd af te sluiten.<br />

12.2.2 TV resolutie aanpassen<br />

Druk de / toets in op het voorpaneel van de ontvanger en houdt de “MENU” toets ingedrukt tot in het<br />

display de gewenste resolutie verschijnt.<br />

11.2.3 Serieel update uitvoeren<br />

Druk de / toets in op het voorpaneel van de ontvanger en druk op hetzelfde moment op de toets om<br />

een seriele update uit te voeren.<br />

11.2.4 Hardeschijf geforceerd formatteren<br />

Houdt de /<br />

toets op het voorpaneel van de ontvanger ingedrukt en druk op de op het zelfde moment<br />

om uw hardeschijf te formatteren.<br />

11.2.5 USB sticks<br />

Windows formatteert usb sticks als een FAT32. Linux formatteerd als Ext2 of Ext3. De USB poort waarover<br />

de ontvanger beschikt herkent alle EXT2, EXT3 en FAT32<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Formateer uw USB stick als FAT of FAT32 op een windows computer<br />

Hernoem het s/w Image bestand naar: “usb_update.img”.<br />

Kopieer het bestand usb_update.img naar de USB stick die u zojuist heeft geformatteerd.<br />

Plaats de USB stick in de USB poort van de ontvanger<br />

5 Houdt de / knop op de voorzijde van de ontvanger ingedrukt. En druk 3 maal op de toets. U<br />

ziet nu in het display “Laad SW”. Laat alle knoppen los en de ontvanger zal de software downloaden.<br />

Schakel de ontvanger tijdens dit process niet uit. Zodra het display done/klaar aangeeft is de update<br />

voltooid.<br />

/


12. Aanvullende informatie<br />

12.3 Harde schijf voor PVR functionaliteiten<br />

Elke harde schijf dient te worden geformatteerd door de ontvanger voordat deze kan worden gebruikt. De<br />

harde schijf zal automatisch geformatteerd worden met EXT2 partities. Als u de harde schijf heeft gebruikt<br />

op een Windows computer dient u de harde schijf te formatteren in de ontvanger.<br />

Wanneer u de harde schijf uit uw ontvanger wilt aansluiten op een Windows PC zal windows u vragen deze te<br />

formatteren. Windows is namelijk niet compatible met de Linux bestandscompressie (EXT2). Wanneer u de<br />

harde schijf formatteert zullen alle opgeslagen gegevens (zoals opnames) verloren gaan.<br />

13. Internet functionaliteiten<br />

Om gebruik te maken van de internet functionaliteiten zal de ontvanger verbonden moeten zijn met uw<br />

thuisnetwerk of internet. Zie hoofdstuk 7 voor meer informatie over het aansluiten van internet<br />

13.1 Ontvanger via internet aanroepen<br />

1<br />

2<br />

3<br />

U kunt de ontvanger via het internet aanroepen. Open uw webbrowser en voer het IP adres van de<br />

ontvanger in de adresbalk in. Het IP adres van uw ontvanger kunt u vinden in het submenu “mijn<br />

netwerk instellingen”.<br />

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Standaard zijn deze ingesteld als volgt:<br />

Gebruikersnaam: homecast<br />

Wachtwoord: hc<br />

Nu bevindt u zich in de webinterface. Om gebruik te maken van de webinterface functionaliteiten<br />

dient u Active X ingeschakeld te hebben en de VLC speler geinstalleerd te hebben op uw computer.<br />

deze kunt u downloaden op: http://downloads.videolan.org/vlc/0.8.6/<br />

In de webinterface heeft u veel mogelijkheden om het apparaat te<br />

besturen en te beheren.<br />

• Virituele afstandsbediening<br />

• EPG raadplegen<br />

• Berichten versturen naar het TV scherm met Pop-up<br />

• Het apparaat in- en uitschakelen<br />

• Kanalen verkennen<br />

• WebTV<br />

• Schedule Timers<br />

• Geplande opname lijst<br />

• Opnames afspelen<br />

• Systeem informatie<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

29


30<br />

13. Internet functionaliteiten<br />

13.2 Afstandsbediening op uw Iphone, Ipad of Ipod<br />

Om uw Iphone, Ipad of Ipod als afstandsbediening te gebruiken dient u uw Iphone/Ipad/Ipod en ontvanger<br />

direct met elkaar te verbinden. Dit kan middels een normaal WiFi netwerk. Anders dient u gebruik te maken<br />

van een draadloze router.<br />

13.3 Verbinden met ontvanger middels FTP programma<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Download de gratis "ICubeRevo" applicatie via de Istore in Itunes.<br />

(http://itunes.apple.com/nl/app/icuberevo/id322379192?mt=8)<br />

Installeer de applicatie op uw Ipod of Iphone, open de applicatie door<br />

op het ICubeRevo icoon te drukken dat word weergegeven op uw<br />

Ipod of Iphone. Volg nu de volgende stappen.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

Druk op het "+" icoon om een ontvanger toe te voegen.<br />

Voer de naam, het IP adres van uw ontvanger in. Het IP adres<br />

van uw ontvanger kunt u vinden in het submenu mijn netwerk<br />

instellingen.<br />

Zodra u de parameters juist heeft ingevoerd drukt u op save.<br />

U ziet nu de ontvanger in uw verbonden apparaten. Druk nu<br />

op done om het instellen af te ronden. Wilt u nu uw Iphone,<br />

Ipad of Ipod gebruiken als afstandsbediening dan opent u de<br />

ICubeRevo applicatie. U ziet nu uw afstandsbediening op uw<br />

scherm.<br />

Met behulp van een FTP programma kunt u bestanden op uw ontvanger kopiëren naar uw computer en vice<br />

versa. Voor meer informatie bezoekt u www.myhomecast.nl


14. Termen lijst<br />

Term Betekenis<br />

CA Conditional Access. Een systeem voor het controleren van abonnementhouders.<br />

TS Transporteren van een stream<br />

RF Radio frequentie (bekend als HF in sommige landen)<br />

DVB Digital video broadcasting<br />

EPG Elektronische programma gids<br />

HDMI High-definition multimedia interface<br />

SCART Een 21 pins aansluiting voor het aansluiten van de ontvanger op uw televisie of video recorder.<br />

Ook wel bekend als euro connector.<br />

S/PDIF Sony / Philips digital interface format. Digitale uitgang<br />

Symbol rate Snelheid van digitale transmissie<br />

HDCI High bandwith digitale content protection<br />

Componenten video Formaat voor analoge televisie (alleen beeld) signaal voordat het wordt gecombineerd met<br />

geluid.<br />

USB client Universele serial bus 1.1<br />

USB host Universele serial bus 2.0<br />

Flash Tool Voor het downloaden van software naar de <strong>Homecast</strong> <strong>Magic</strong> <strong>Pro</strong> met gebruik van USB client<br />

PC editor Voor het bewerken, downloaden, uploaden van data en software tussen PC en de ontvanger<br />

Plug & Play tuner Een tuner module die geplaatst dient te worden in het tuner slot.<br />

CI Common interface voor het communiceren met de CAM module<br />

CAM Conditional acces module is een elektronisch apparaat waar u uw smartcard in kan plaatsen<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

31


32<br />

15. Troubleshooting<br />

<strong>Pro</strong>bleem Mogelijke oorzaak Oplossing<br />

Geen weergave op het display Stroomkabel is niet bevestigd Controleer uw stroomkabel<br />

Geen geluid/beeld<br />

Afstandsbediening reageert niet<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Verkeerde Audio/Video verbinding<br />

tussen de ontvanger en uw TV<br />

Controleer uw audio/video aansluiting<br />

TV is niet ingeschakeld Schakel uw televisie in<br />

Geen signaal Controleer uw aansluitingen<br />

Schotel onjuist afgesteld Stel de schotel correct af<br />

Verkeerde video resolutie voor uw TV Stel de video resolutie opniew in<br />

Batterijen zijn leeg, niet geplaatst of<br />

onjuist geplaatst<br />

CA module werkt niet CA module is onjuist geplaatst<br />

Opnemen werkt niet of wordt<br />

abrubt gestopt<br />

Pincode vergeten<br />

Systeemcrash<br />

Controleer de batterijen en indien<br />

nodig vervang ze.<br />

Controleer of de CA module juist is<br />

geplaatst<br />

Geen schrijfruimte beschikbaar Controleer uw hardeschijf<br />

Systeem bevriest of geeft<br />

een foutmelding<br />

Geen EPG informatie Verkeerde tijdsinstellingen<br />

Foutmelding "ERR80" of "ERR81"<br />

op voorpaneel<br />

"ERR84" foutmelding<br />

Communicatie met Mainboard CPU<br />

mislukt<br />

Download voor DVB-S2 tuner<br />

microcode mislukt<br />

Contacteer uw dealer. De standaard<br />

pincode is "0000"<br />

Houdt de "OK" toets en de power knop<br />

op de voorzijde van uw ontvanger<br />

ingedrukt om terug te keren naar<br />

standby modus<br />

Selecteer "tijd update" in het lokale tijd<br />

instellingen menu op het juiste kanaal.<br />

Neem contact op met uw dealer<br />

Neem contact op met uw dealer<br />

"PANIC" foutmelding Verkeerd geheugen gebruik Druk op de powerknop om te herstarten<br />

"ERR79" foutmelding Onjuiste DB versie Download de juiste db.img<br />

<strong>Pro</strong>bleem Mogelijke oorzaak Oplossing<br />

"ER1" foutmelding CRC fout Controleer de afbeelding<br />

"ER2" foutmelding CRC fout Controleer de afbeelding<br />

"ER3" foutmelding Vendor ID onjuist Controleer de afbeelding<br />

"ER4" foutmelding <strong>Pro</strong>duct ID onjuist Controleer de afbeelding<br />

"ER5" foutmelding Onjuiste H/W model naam Controleer de afbeelding<br />

"ER6" foutmelding Onjuiste H/W model versie Controleer de afbeelding<br />

"ER8" foutmelding Wissen mislukt Neem contact op met uw dealer<br />

"ER9" foutmelding Flashen mislukt Neem contact op met uw dealer<br />

"ER10" foutmelding Software update mislukt Neem contact op met uw dealer


16. Specificaties<br />

Part Type Specifications<br />

CPU<br />

Satelliet QPSK<br />

Tuner(DVB-S)<br />

Satelliet 8PSK<br />

Tuner(DVB-S2)<br />

Terrestrisch<br />

OFDM Tuner<br />

Kabel QAM Tuner<br />

MPEG Transport<br />

Stream & A/V<br />

Decoding<br />

Geheugen<br />

Type 266MHz ST40-202 32bit RISC CPU<br />

Data/Instruction Cache 32KB/16KB<br />

Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)<br />

Input Signal Level -65 to -25dBm<br />

Frequentie bereik 950MHz to 2150MHz<br />

LNB Control<br />

Verticaal 13V(400mA Max)<br />

Horizontaal 18V(400mA Max)<br />

Waveform QPSK(C/KU band compatible)<br />

22KHz Tone<br />

Frequentie 22±4KHz<br />

Amplitude 0.6±0.2V<br />

Symbol Rate QPSK( up to 45MS/s)<br />

DiSEqC Control Versie 1.0/1.1/1.2/USALS geschikt<br />

Input Connector IEC 169-24 Female(F-type)<br />

Input Signal Level -65 to -25dBm<br />

Frequency Range 950MHz to 2150MHz<br />

LNB Control<br />

Verticaal 13V(400mA Max)<br />

Horizontaal 18V(400mA Max)<br />

Waveform QPSK, 8PSK(C/KU band compatible)<br />

22KHz Tone<br />

Symbol Rate<br />

Frequentie 22±4KHz<br />

Amplitude 0.6±0.2V<br />

QPSK( up to 45MS/s), DVB-S2 :QPSK(up to 36MS/S),<br />

8PSK(up to 30MS/s)<br />

DiSEqC Control Versie 1.0/1.1/1.2/USALS Compatible<br />

Input Connector IEC169-2 female<br />

Loop through Connector IEC169-2 male<br />

Frequency Range 50MHz to 870MHz<br />

Loop through Out Impedance 75 ohms nominal<br />

Band Width 7/8 MHz<br />

Carrier Mode 2k & 8k hierachical/non-hierachical mode<br />

Constellation Auto(QPSK, 16/64 QAM)<br />

Mode Rate Auto(1/2, 2/3, 3/4, 5/6 and 7/8)<br />

Guard Interval Auto(1/4, 1/8, 1/16 and 1/32)<br />

Input Connector IEC169-2 female<br />

Loop through Connector IEC169-2 male<br />

Frequency Range 47MHz to 862MHz<br />

Loop through Out Impedance 75 ohms nominal<br />

IF Bandwidth 8MHz<br />

QAM mode 16, 32, 64,128,256QAM<br />

Symbol rate 0.87Mbaud~7Mbaud Max.<br />

Input Stream ISO/IEC 13818-2 Specification, H.264<br />

<strong>Pro</strong>file & Level MPEG-2 MP@ML, MP@HL, MPEG4 AP@HL/H.264 level 4.1<br />

Input TS Data Rate 138Mbit/S max.<br />

Aspect Ratio 4:3, 16:9 with pan/scan vector<br />

Video Resolution 1080i, 720P, 576i<br />

Audio Decoding MPEG-1 Audio Layer 1,2, Musicam<br />

Audio Mode Stereo, Dual Channel, Joint Stereo, Mono<br />

Sample Rate 32, 44.1, and 48KHz<br />

Flash Memory 32MB<br />

DDR SDRAM 192MB (64MB+128MB)<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

33


34<br />

16. Specificaties<br />

Storage & Rear<br />

connector<br />

Notities<br />

Data In/Out<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

HDD SATA(1.5Gbps) 160/200GB and over (User Selectable)<br />

Digital interface for HDTV HDMI with HDCP<br />

SCART I/F VCR & TV(2 Ports)<br />

CVBS & Audio R/L Out RCA(3 Ports)<br />

S-video Din<br />

Component Out(YPbPr) RCA(3 Ports)<br />

Digital Audio S/PDIF via Optical<br />

USB Host Interface USB A-Type Female (USB 2.0)<br />

USB Device Interface USB B-Type Female (USB 1.1)<br />

RS232C 9 Pin D-Sub<br />

Network Ethernet RJ-45( 100BT )<br />

Conditional Access<br />

Common Interface 2 PCMCIA-Cards Slots<br />

Smartcard Interface 2 Slots<br />

Front Display VFD Dot matrix<br />

Power Supply<br />

Physical Specification<br />

Environment<br />

Input Voltage AC180-240V, 50/60Hz<br />

Type Linear PWM<br />

Power Consumption 60W<br />

<strong>Pro</strong>tection<br />

Separate Internal Fuse and Chassis - Grounding the input shall<br />

have lightning or Electric Shock <strong>Pro</strong>tection<br />

Size (W x H x D) 375mm x 60mm x 280 mm<br />

Weight 3.5Kg<br />

Operating Temperature 5 ~ 55°C<br />

Storage Temperature -40°C ~ +65°C


Copyright<br />

Copyright en Licentie<br />

De enige garanties voor producten en diensten van <strong>Homecast</strong> staan vermeld in de garantie beschrijvingen bij<br />

de betreffende producten en diensten. Aan de informatie in deze publicatie kunnen geen aanvullende rechten<br />

worden ontleend. <strong>Homecast</strong> is niet aansprakelijk voor technische fouten, drukfouten of weglatingen in deze<br />

publicatie.<br />

Dit document bevat informatie die eigendom is van <strong>Homecast</strong> Benelux en die door de wetten op het<br />

auteursrecht wordt beschermd. Geen enkel deel van dit document mag worden gekopieerd, vermenigvuldigd<br />

of in een andere taal worden vertaald zonder de vooraf verleende schriftelijke toestemming van <strong>Homecast</strong><br />

benelux.<br />

Copyright © 2010-2011 <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

35


36<br />

1. Titel Hoofdstuk<br />

<strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Kopenhagenstraat 2<br />

9723 BB Groningen<br />

The Netherlands<br />

© Copyright 2011 - <strong>Homecast</strong> Benelux<br />

www.myhomecast.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!