01.01.2013 Views

1. - Homecast

1. - Homecast

1. - Homecast

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Homecast</strong> HS 5101 CI CD USB<br />

CanalDigitaal en TV Vlaanderen<br />

gecertificeerde HDTV satellietontvanger<br />

met PVR functie.<br />

BENELUX SUPPORT<br />

www.myhomecast.nl<br />

<strong>Homecast</strong> Benelux<br />

Kopenhagenstraat 2<br />

9723 BB Groningen


Handleiding<br />

Inhoudsopgave<br />

Melding<br />

1 Voordat u begint 7<br />

<strong>1.</strong>1 Algemene Eigenschappen .......................................................... 7<br />

<strong>1.</strong>2 Accessoires ................................................................................ 8<br />

2 Controle en Functies 9<br />

2.1 Voor Paneel ............................................................................... 9<br />

2.2 Achter Paneel .......................................................................... 10<br />

2.3 Afstandsbediening ................................................................... 11<br />

3 Connecties 13<br />

3.1 Bevestigen van TV ................................................................... 13<br />

3.2 Bevestiging met schotel .......................................................... 17<br />

4. Menu Overzicht 19<br />

4.1 Menu Instructies ..................................................................... 19<br />

4.2 Menu Help ............................................................................... 19<br />

4.3 Menu Opbouw ......................................................................... 20<br />

5. Menu Werking 21<br />

5.1 Eerste Installatie – Fastscan optie .......................................... 21<br />

5.2 Installatie ................................................................................ 24<br />

5.3 Instellingen ............................................................................. 31<br />

5.4 Kanaal ..................................................................................... 34<br />

5.5 Geavanceerd ........................................................................... 36<br />

5.6 Status ………………………………………………………………………. 37<br />

5.7 USB Transfer………………………………………………………………..38<br />

5.7.1 Kanalen Upload……………………………………………………………….38<br />

5.7.2 S/W Upload…………………………………………………………………….38<br />

5.7.3 USB Transfer…………………………………………………………………...38<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

5.8 PVR…………………………………………………………………………….39<br />

5.8.1 Opname/Reservering……………………………………………………….39<br />

5.8.2 Lijst opgenomen bestanden……………………………………………….40<br />

5.8.3 USB Data Apparaat……………………………………………………………41<br />

6. Algemene Informatie 42<br />

6.1 Banner Informatie ......................................................................... 42<br />

6.2 TV & Radio veranderen .................................................................. 43<br />

6.3 TV of Radio Zenderlijst .................................................................. 43<br />

6.4 Optie .............................................................................................. 48<br />

6.5 A/V+.............................................................................................. 49<br />

6.6 Fav ................................................................................................. 50<br />

6.7 A-Z ................................................................................................. 50<br />

6.8 EPG ................................................................................................ 50<br />

Extra Informatie 51<br />

A.1 Probleemoplossing ........................................................................ 51<br />

A.2 Technische Specificaties ................................................................ 52<br />

A.3 Glossary of Terms .......................................................................... 56<br />

A.4 Menu Structuur.............................................................................. 58<br />

3


Handleiding<br />

Melding<br />

Lees zorgvuldig dit handboek en zorg ervoor dat U de verstrekte informatie begrijpt. Voor Uw<br />

veiligheid, controleer wat het resultaat elke actie zal zijn.<br />

Waarschuwingen, Voorzichtigheid, en Note<br />

LET EXTRA OP!: Door het gehele manueel staan speciale tekens/ logos welke staan voor<br />

gevaarlijke situaties.<br />

Opgepast<br />

Wijst op een belangrijke situatie welke, als het niet vermeden wordt,<br />

kans op beschadigingen van materiaal of apparaat.<br />

Waarschuwing<br />

Wijst op een gevaarlijke situatie welke, als het niet vermeden wordt,<br />

kans op serieuze verwondingen.<br />

Note<br />

Wijst op extra informatie, om de gebruiker bewust van te maken van<br />

mogelijke problemen en belangrijke informatie om de gebruiker te<br />

helpen en beter laten begrijpen, om de receiver te gebruiken en goed<br />

te installeren.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

Veiligheids Informatie<br />

Deze digitale satelliet receiver is via de internationale veiligheid standaarden vervaardigd. Lees<br />

alsjeblieft de veiligheidsvoorschriften goed door.<br />

Veiligheidsinstructies en Voorzorg maatregelen.<br />

Plaats geen zware voorwerpen op de receiver en plaats geen<br />

voorwerpen op de ventilatie gleuven.<br />

(Ventilatie gleuven blokkeren kan brand veroorzaken.)<br />

Vermijd het schrobben van de oppervlakte van de receiver met<br />

Benzeen of vluchtige benzine. Dit kan de kleur van de receiver<br />

aantasten.<br />

Plug de stroom en antenne uit bij omweer of als U het voor een<br />

langere periode niet meer gaat gebruiken.<br />

Vermijdt het laten vallen en beschadigen van de afstandbediening.<br />

Als er rook of een brandende ruik is, Zet de receiver uit en haal<br />

meteen alle connectors van de receiver af. Contacteer Uw dealer<br />

voor advies en/of reparatie van Uw receiver.<br />

Vermijd om de receiver te plaatsen op een gladde of ongelijke/<br />

hellingachtige oppervlakte.<br />

5


Handleiding<br />

Vermijd water bij en in de buurt van de receiver.<br />

Zorg ervoor dat de receiver niet onder stof zit. Stof en/of metalen<br />

voorwerpen in de receiver kan brand en elektrische schokken<br />

veroorzaken.<br />

Vermijd het openen en sluiten van de kap van de receiver. Schroef<br />

de receiver niet open.<br />

Trek het netsnoer nooit hardhandig uit het stopcontact. Verplaats het<br />

apparaat niet als het netsnoer aangesloten zit.<br />

Hou voldoende ruimte tussen magnetische voorwerpen en audio<br />

speakers.<br />

Plaats de receiver in een goed geventileerde ruimte en uit direct<br />

zonlicht en vochtige plaatsen.<br />

Vermijd plaatsen waar de temperatuur boven de 30C en onder de 5C<br />

is.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

1 Voordat u begint<br />

<strong>1.</strong>1 Eigenschappen<br />

� Briljante Scherm-menu‟s<br />

� Volledig conform MPEG-2 & DVB standard.<br />

� MPEG-2 Video(MP@ML), MPEG-1 Audio Layer1, Layer2, H.264/AVC, ACR(Dolby<br />

Digital)<br />

� LNB Controlling Logic<br />

� SCPC/MCPC ontvanger van C/Ku-Band Satellieten<br />

� Digitale Tuner met Loop-through<br />

� Wide Symbol Rate 1~45Mbps & Frequency Input 950~2150MHz<br />

� Ondersteunt DiSEqC <strong>1.</strong>0, <strong>1.</strong>2 en USALS<br />

� S/PDIF AC3 audio<br />

� Gebruiksvriendelijke OSD Menu met volledige Functie<br />

� 256 kleur GUI(Graphic User Interface)<br />

� Multi-taal menu<br />

� VFD (Vacuum Fluorescent Display)<br />

� Variable aspect ratio(4:3, 16:9) met Pan Vector of Letter Box<br />

� MediaHighWay EPG (Electronische Programma Gids) voor On-screen Kanaal informatie<br />

� Ondersteunt Teletekst en ondertiteling (VBI & OSD)<br />

� Installatie met gemakkelijke installatiegids en Fastscan<br />

� Capaciteit voor opslaan van kanalen (5000 kanalen, 1000 transponders)<br />

� Favorieten en kinderbeveiliging functie<br />

� RS232C poort voor upgrading van de systeem software<br />

� Ondersteunt HDMI (High Definition Multimedia Interface)<br />

* In de CanalDigitaal Fastscan software is de optie “Verplaatsen” niet aanwezig<br />

aangezien de kanalenlijst gedefinieerd is door de Providers (Canal<br />

Digitaal en TV Vlaanderen en TéléSat). U kunt wel uw eigen lijst maken van uw<br />

gewenste volgorde door gebruik te maken van de favoriet lijsten. U heeft<br />

de optie tot 8 favorietlijsten met daarin 100 kanalen. Elke favorietlijst kunt<br />

u zelf indelen en daarin kunt u ook verplaatsen.<br />

7


Handleiding<br />

<strong>1.</strong>2 Accessoires<br />

� Component kabel<br />

� HDMI kabel<br />

� Gebruikershandleiding (deze handleiding)<br />

� Afstandbediening<br />

� AAA dry cell batterijen x 2<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

2 Bediening en Functies<br />

2.1 Voorzijde<br />

Item Beschrijving<br />

<strong>1.</strong> Stand-by knop Zet de ontvanger aan/uit.<br />

2 Menu/OK knop Laat het hoofdmenu zien. Selecteer de gewenste optie in het<br />

hoofdmenu.<br />

3. EXIT knop Exit vanuit het huidige menu. Het stopzetten van het proces wanneer<br />

4. CH Up/Down Knop<br />

(▲/▼)<br />

5. Volume Up/Down Knop<br />

(◀/▶)<br />

dit van toepassing is.<br />

Verplaatsen van kanalen in kijk mode. Verplaatsen van cursor<br />

omhoog/omlaag in menu mode.<br />

Verhoogd/verlaagd het volume in kijk mode. Veranderen van settings<br />

in menu mode.<br />

6. Display (VFD module) Geeft zenderinformatie en menuweergave aan. In STANDBY mode,<br />

laat het display de tijd zien.<br />

7. USB aansluiting Hier kunt u een usb-stick of een externe harde schijf op aansluiten,<br />

voor Opname functies of back-up kanalenlijst of Software upgrades<br />

uitvoeren.<br />

9


Handleiding<br />

2.2 Achterzijde<br />

<strong>1.</strong> DISH IN<br />

Item Beschrijving<br />

13/18V 500mA Max<br />

Aansluiting voor het signaal van de schotel+LNB.<br />

2. LOOP OUT Loop Out is een output poort van het DISH IN signaal.<br />

3. HDMI OUT Connectie voor HDMI input van TV of PC monitor<br />

4. VCR SCART Connectie voor TV.<br />

5. TV SCART Connectie voor een Set-top box of een seriele port van de PC.<br />

6. CVBS Out Gebruikmakend van standaard video kabels, maakt deze connectie van<br />

CVBS (Yellow) naar Video van TV of VCR.<br />

7. Stereo Audio Out Gebruikmakend van standaard stereo audio kabels, maakt deze connectie<br />

met L/R(Wit, Rood) naar Audio van TV of VCR.<br />

8. YpbPr Out Gebruikmakend van standaard AV kabels, maakt deze connectie met<br />

Y/Pb/Pr(Groen, Blauw, Rood) naar een TV of VCR die HD component video<br />

input accepteerd.<br />

9. S/PDIF Connecteert de S/PDIF naar een Dolby Digital decoder voor AC3 audio.<br />

10. RS-232C Connecteert een Set-top box of een seriele port van de PC.<br />

1<strong>1.</strong> Electric Inlet Lead 90~240V AC(Auto-selectable),50~60Hz. Controleer voor de zekerheid de<br />

power specificaties.<br />

12. POWER Sluit de stroomkabel aan op een stopcontact.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

2.3 Afstandsbediening<br />

<strong>1.</strong> PWR: Zet de receiver aan/uit.<br />

2. TV/Rad: Schakelen tussen TV en RADIO<br />

3. TV/STB: Schakelen tussen TV en STB modus<br />

4. Cijfers: Met de toetsen 0-9 kunt u kanalen direct selecteren<br />

of menukeuzes maken<br />

5. Back: Met deze toets kunt u heen en weer schakelen<br />

tussen 2 kanalen.<br />

6. Mute: Zet het geluid uit/aan<br />

7. Opt: Selecteer een optie zoals Audio, Taal, Teletekst<br />

en Ondertiteling.<br />

8. A/V+: Selecteer videoformaat (4:3, 4:3 Letterbox, 16:9)<br />

en Audio modus (Links, Rechts, Stereo, Joint)<br />

9. Fav: Opent Favorietenlijst.<br />

10. A-Z. Sorteert de kanalen op alfabetische volgorde.<br />

1<strong>1.</strong> Menu: Opent en sluit het hoofdmenu van de receiver<br />

12. EPG: Start de Elektronische Programma Gids<br />

13. INFO: Laat informatie zien via een banner, 2e keer<br />

INFO laat EPG zien via een banner.<br />

14. ����: Met de Pijl-toetsen kunt u navigeren in het Menu<br />

en de Programma lijst.<br />

15. OK: Bevestigd de keuze en/of selecteert het<br />

gemarkeerde menu item. Tijdens het kijken of<br />

luisteren naar TV en Radio, zal de kanalenlijst<br />

verschijnen wanneer op de OK knop gedrukt wordt.<br />

16. V+/-: Verander het geluidsniveau.<br />

17. EXIT Ga 1 stap terug in het submenu of ga uit het menu<br />

van de receiver.<br />

18. P+/-: Scroll per 10 kanalen omlaag/omhoog in de kanalenlijst<br />

19. Pause: Pauzeert een opname<br />

11


Handleiding<br />

20. Play: Start een opname<br />

2<strong>1.</strong> REW Hiermee kunt u naar achteren spoelen opnames (alleen als USB<br />

externe HD is aangesloten)<br />

22. STOP Beeindigt een opname.<br />

23. FF Hiermee kunt u naar voren spoelen van opnames (alleen als USB<br />

externe HD is aangesloten)<br />

24. REC Start de opname functie.<br />

25. SLOW Hiermee kunt u in slow-motion naar voren spoelen van opnames<br />

(alleen als USB externe HD is aangesloten)<br />

26. LIST Opent de datalijst van de opnames.<br />

27. A-B Hiermee kunt u een markeerpunt aanmaken in een opname.<br />

28. MARK Selecteert een markeerpunt in een opname<br />

29. JUMP Wanneer u markeerpunten heeft aangemaakt, kunt u met<br />

deze knop daarheen springen.<br />

30. FUNC Verander de output resolutie (alleen Component & HDMI)<br />

3<strong>1.</strong> TEXT Opent Teletext, als u meerdere keren op TEXT drukt verandert u de<br />

instellingen.<br />

34. SLEEP Start de Sleep Timer (Slaaptijd). Dit is de tijd dar de receiver zichzelf<br />

uitschakelt. Hoe vaker u de knop indrukt, hoe korter de slaaptijd.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

3. Aansluiten<br />

3.1 Bevestigen van TV<br />

Aansluiting naar Digitale TV die HD Resolutie (1080i,720p576p)<br />

ondersteunt, gebruikmakend van de YPbPr poort<br />

<strong>1.</strong> Sluit STB‟s YPbPr uitgang aan op de audio L/R out naar YPbPr in en audio L/R in<br />

van de TV.<br />

2. Set STB‟s video output mode op 1080i of 720p of 576p gebruikmakend van<br />

„V.Format‟ toest op de afstandsbediening.<br />

Controleer de handleiding van de TV voor gedetailleerde connectiemethode van de<br />

YpbPr input poort.<br />

13


Handleiding<br />

Aansluiting van de TV en VCR met Scartkabel<br />

<strong>1.</strong> Sluit de Video en Audio van de TV naar de Video en Audio. Sluit Rood en Wit naar<br />

Audio R en Audio L, en Geel in de Video poort.<br />

2. Sluit de ontvanger aan op de TV SCART uitgang aan met een Scartkabel.<br />

3. Sluit de VCR SCART van de VCR in de VCR met een SCARTkabel.<br />

4. Ga naar sectie 3.2, Connectie met schotel, Daarna kunt u de schotel aansluiten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

Aansluiting met PC monitor of Digitale TV die HDMI input poort<br />

heeft<br />

<strong>1.</strong> Sluit de STB‟s HDMI uitgang aan en verbindt hem met HDMI in van de monitor of<br />

TV.<br />

2. Zet STB‟s video output mode op 1080i of 720p of 576p door de „V.Format‟ key te<br />

gebruiken op de afstandsbediening.<br />

Voor de beste toegang tot HD programmering in de hoogst mogelijke resolutie, dient u<br />

gebruik te maken van de HDMI aansluitingsmethode.<br />

15


Handleiding<br />

Aansluiting met A/V Receiver (Dolby digital amplifier)<br />

<strong>1.</strong> Sluit de STB‟s optische digital audio uitgang naar A/V receiver.<br />

2. Zet STB‟s audio uitgang mode op „AC3‟.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

3.2 Bevestiging met schotel<br />

Schotel<br />

Sluit de satelliet antennekabel (coax kabel) naar DISH IN.<br />

Met meerdere schotels maakt u gebruik van een DiSEqC switch<br />

Sluit de switch (DiseqC <strong>1.</strong>0) aan op de DISH IN van de receiver.<br />

17


Handleiding<br />

Gemotoriseerde schotel door gebruik te maken van DiSEqC <strong>1.</strong>2<br />

Sluit de coax kabel aan naar DISH IN van de receiver.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

4. Menu Overzicht<br />

4.1 Menu Instructies<br />

Druk op de MENU knop om het hoofdmenu te laten verschijnen. U kunt via deze knoppen ▲/<br />

▼/ naar de submenu‟s scrollen. Het geselecteerde sub menu zal opgelicht/ gearceerd worden.<br />

Wanneer U het gewenste submenu heeft gevonden dan drukt U op de button.<br />

Wanneer U naar een vorige menu wilt dan drukt U op de knop in.<br />

Wanneer U terug wilt naar de kijk modus, dan drukt U de Menu knop in.<br />

4.2 Menu Help<br />

In Het submenu, staan onderaan in beeld aan wijzigingen voor het gebruik van de menu opties.<br />

: Gebruik ▲/▼ knop.<br />

: Gebruik P+/P- knop.<br />

: Gebruik ◀/▶ knop.<br />

: Gebruik knop.<br />

: Gebruik Opt, A/V+, Fav knop.<br />

: Gebruik knop.<br />

: Numerieke knop of ◀ knop.<br />

In het menu, korte informatie wordt weergegeven onderaan het scherm.<br />

19


Handleiding<br />

4.3 Menu Opbouw<br />

Installatie<br />

� Schotel : Stel de schotel, transponder, type schakelaar en LNB instelling in. Daarna kunt<br />

u Auto scan of handmatige scan kiezen.<br />

� Fastscan : Het snel en op volgorder inscannen van zenders voor de Providers<br />

CanalDigitaal, TV Vlaanderen of TéléSat. U kunt kiezen uit HD Fastscan of SD Fastscan.<br />

Bij een HD Fastscan krijgen de HD zenders de voorkeur.<br />

� Auto Scan : Zoekt alle kanalen automatisch van de geselecteerde satellite, zonder dat u<br />

speciale waardes hoeft in te voeren.<br />

� Handmatige Scan : Zoekt de kanalen handmatig met eigen ingebrachte waardes.<br />

Instellingen<br />

� TV-uitgang : Stel de TV of audio uitgang in.<br />

� Taal : Stel de taal in voor OSD, audio taal en ondertiteling taal.<br />

� Tiidsinstelling : Stel de huidige tijd in.<br />

� Kinderslot : Verander het wachtwoord en stel de leeftijdsgrens in.<br />

� OSD-scherm : Stel het OSD-scherm in en de transparantie.<br />

Kanaal<br />

� Reservering : Reserveer de kanalen die u wilt zien op een bepaald tijdstip. Hier kunt u<br />

Timer opnames maken als u een externe harde schijf of een USB-Stick heeft<br />

aangesloten op een van de USB aansluitingen.<br />

� Delete : Verwijder kanalengroepen zoals in Favorieten, TV/Radio CAS, etc.<br />

Geavanceerd<br />

� Fabrieksinstellingen : Herstel de originele waardes van de receiver.<br />

� OTA : Upgrade de receiver naar de laatste software versie.<br />

� S/W Upload : Programmeert software van de receiver naar een 2de receiver of PC.<br />

Status<br />

� Informatie : Controleer de hardware/software versie van de receiver.<br />

� CI Slot : Informatie over de Cam module en smarcard abonnement.<br />

PVR<br />

� HDD informatie: Informatie over de externe harde schijf of USB-Stick<br />

� HDD format : formatteren van de externe harde schijf of USB-Stick<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

5. Menu Werking<br />

5.1 Eerste Installatie – Fastscan optie<br />

U kunt de receiver instellen via “eerste installatie”. “Eerste installatie” zorgt<br />

ervoor dat u via een simpele procedure de receiver instelt.<br />

Fastscan<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de gewenste taal door<br />

middel van de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de knop om de gewenste<br />

taal te selecteren en naar de volgende<br />

stap te gaan.<br />

3. Kies bij Fastscan voor de Optie<br />

“CanalDigitaal” als u een<br />

CanalDigitaal abonnement heeft, kies<br />

“TV Vlaanderen” als u een TV Vlaanderen<br />

abonnement heeft, kies TéléSAT als u<br />

een TéléSat abonnement heeft.. Kiest u<br />

“Anders” dan kunt u voor een andere<br />

installatie doorgaan op pagina 2<strong>1.</strong><br />

4. Druk de knop om de gewenste<br />

optie te selecteren en naar de<br />

volgende stap te gaan.<br />

5. Na het scannen zal er een venster<br />

verschijnen met de vraag of u de<br />

veranderingen wilt opslaan, kies JA.<br />

� Als u in stap 3 bij Fastscan de optie “CanalDigitaal” of “TV Vlaanderen”<br />

heeft geselecteerd, dan hoeft u de volgende stappen van paragraaf 5.1<br />

niet te doen. Als u “Anders” heeft geselecteerd dan kunt u een andere<br />

satelliet selecteren en doorgaan op pagina 2<strong>1.</strong><br />

� U kunt kiezen voor een HD Fastscan of een SD Fastscan. Bij een HD<br />

Fastscan krijgen de HD zenders de voorkeur. Nederland 1 HD komt op nr. 1<br />

te staan. Bij een SD Fastscan wordt de normale lijst ingeladen van de<br />

provider.<br />

21


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Selecteer “Anders”<br />

2. Selecteer de gewenste satelliet met de<br />

▲/▼ knoppen.<br />

3. Druk op om uw keuze te<br />

bevestigen en ga naar de volgende stap.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer het LNB Type met de ▲/▼<br />

knoppen.<br />

2. Druk op om uw keuze te<br />

bevestigen en ga naar de volgende stap.<br />

<strong>1.</strong> Als u gebruik maakt van een DiSEqC<br />

<strong>1.</strong>0 switch, selecteer DiSEqC optie met<br />

de ▲/▼ knoppen.<br />

2. Druk op om uw keuze te<br />

bevestigen en ga naar de volgende stap.<br />

<strong>1.</strong> Als u de zenders wilt zoeken via Auto Scan<br />

dan kunt u direct bij Scan starten op de<br />

knop drukken.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

Als u een meer gedetailleerde beschrijving<br />

wilt van voorgaande procedure, dan kunt u<br />

refereren naar sectie 5.2 “Installatie” voor<br />

meer informatie.<br />

� Instellingen wijzigen in eerste installatie: Als u naar de vorige stap wilt<br />

gaan tijdens „Eerste Installatie‟, druk dan de Opt knop in, u kunt dan de<br />

stap opnieuw instellen.<br />

� Annuleer/Exit knop: Als u de „Eerste Installatie‟, wilt overslaan druk dan op<br />

de Exit knop.<br />

23


Handleiding<br />

5.2 Installatie<br />

5.2.1 Schotel<br />

<strong>1.</strong> Druk op de Menu knop om het hoofdmenu<br />

te laten verschijnen.<br />

2. Gebruik de knop in het Sub menu. Er<br />

volgt een Wachtwoord scherm. Alle Sub<br />

menu’ s zoals Schotel, Auto Scan, Manual<br />

Scan en Trandsponder toevoegen bij<br />

Installatie zijn gesloten met een wachtwoord.<br />

Het wachtwoord is “ 0000” .<br />

Gebruikmakend van de ▲/▼ knoppen, kunt u<br />

naar boven en beneden bewegen in deze mode.<br />

In elk item, zoals Schotel, Satelliet, Transponder,<br />

etc. kunt u de gedetailleerde informatie bekijken<br />

door de ◀/▶ knoppen te gebruiken.<br />

<strong>1.</strong> gebruik de ◀/▶ knoppen, het rechter<br />

scherm laat de 32 voorgeselecteerde<br />

satellietlijsten zien.<br />

2. Selecteer de gewenste satellieten druk op de<br />

knop.<br />

Als u de gewenste satelliet niet kan vinden,<br />

selecteer dan een overbodige satelliet en druk<br />

op de knop.<br />

<strong>1.</strong> Gebruik de ◀/▶ knoppen, er zal een<br />

venster verschijnen met alle beschikbare<br />

satellieten. Kies een satelliet uit en druk op<br />

de knop om de huidige satelliet te<br />

vervangen door de geselecteerde satelliet.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Gebruik de ◀/▶ knoppen, in het rechter<br />

scherm zal de lijst komen te staan met de<br />

transponders van de geselecteerde<br />

satellieten.<br />

2. Gebruik de knop om een andere<br />

transponder te selecteren. Als u een andere<br />

satelliet kiest verandert automatisch de<br />

transponderlijst in de lijst van de<br />

geselecteerde satelliet.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer een van de LNB Power types door<br />

de ◀/▶ knoppen te gebruiken. Normaal<br />

gesproken selecteert u de waarde 13/18V,<br />

maar als de afstand tussen de schotel en de<br />

receiver groter is dan 60m dan kunt u de<br />

waarde 14/19V kiezen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de waarde voor het LNB Type. Als<br />

u een User Single of een User Dual heeft<br />

geselecteerd, toets dan de LNB frequentie<br />

waarde en druk op de knop. Als u voor<br />

de LNB type waarde 9750/10600,<br />

9750/10750 of User Dual, dan is de 22KHz<br />

waarde gezet op auto mode, in andere<br />

gevallen kunt u 22KHz tone switch box<br />

kiezen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type indien u dat gebruikt.<br />

2. Als u een DiSEqC <strong>1.</strong>0 switch gebruikt,<br />

selecteer dan DiSEqC bij Switch Type.<br />

Selecteer één van de DiSEqC inputs bij<br />

opties.<br />

25


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type.<br />

2. Als u een DiSEqC <strong>1.</strong>1 switch gebruikt,<br />

selecteer dan SMATV bij Switch Type.<br />

3. Vul via de numerieke keys een waarde in<br />

(950~2150).<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type.<br />

2. Als u een DiSEqC <strong>1.</strong>2 motor gebruikt,<br />

selecteer de Motor bij Switch Type.<br />

3. Verander de positie van uw motor bij opties.<br />

DiSEqC <strong>1.</strong>2 Opties :<br />

� Ga naar West-Oost : Druk de ◀/▶ knop om de motor naar West of Oost te<br />

draaien.<br />

� Positie opslaan : Druk de knop in om de huidige positie op te slaan.<br />

� Ga naar positie : Druk de knop in o mom de motor te draaien naar de<br />

opgeslagen positie.<br />

� Ga naar referentiepunt : Druk de knop in om de motor naar de 0 positie te<br />

draaien.<br />

� Limiet West instellen : Druk de knop in om west limiet te selecteren.<br />

� Limiet Oost instellen : Druk de knop in om oost limiet te selecteren.<br />

� Limiet activeren : Druk de knop in om de limieten te activeren of deactiveren.<br />

(Limiet west en Limiet oost kan actief zijn bij een deactiverende Limiet status)<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Switch Type.<br />

2. Als u een USALS motor gebruikt, selecteer<br />

dan USALS bij Switch Type met de ◀/▶<br />

knoppen.<br />

3. Verander de positie van uw USALS motor bij<br />

opties.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

� Ga naar positie : Druk de knop in om de longitude en latitude te veranderen.<br />

De satelliet plaatsen worden berekend met het door u opgegeven longitude en<br />

latitude.<br />

<strong>1.</strong> “ Ga naar” verwijst u direct naar Auto scan<br />

of Manueel scan.<br />

2. Selecteer “ Auto Scan” of “ Manual<br />

Scan” en druk op de knop.<br />

5.2.2 Auto Scan<br />

Als u de schotel heft ingesteld, dan kunt u via Auto scan alle beschikbare kanalen van deze<br />

satelliet downloaden en plaatsen in uw receiver.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de satelliet om te scannen, gebruik<br />

de ▲/▼ knoppen en druk op . Het<br />

vinkje staat voor welke satelliet(en) is/zijn<br />

geselecteerd om gescand te worden.<br />

2. Druk de ◀/▶ knop, selecteer de gewenste<br />

satellieten welke u wilt gaan scannen met de<br />

▲/▼ knoppen en bevestig met de knop.<br />

3. Als u de geselecteerde satelliet(en) wilt<br />

scannen ga dan naar “ Start Scan” en druk<br />

op de knop.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Free+CAS, Free of CAS met behulp<br />

van de ▲/▼/◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de Opt knop, een CAS Pop-up venster<br />

zal verschijnen.<br />

3. Selecteer de CAS welke u wilt gaan<br />

gebruiken met behulp van de ▲/▼ knoppen.<br />

4. Druk de knop in.<br />

5. Als u de satelliet wilt scannen ga naar:<br />

“ Start Scan” en druk de knop.<br />

<strong>1.</strong> Het linker venster geeft de TV kanalen weer<br />

en het rechter venster geeft de Radio<br />

kanalen weer tijdens het zoekproces. Witte<br />

kanaalnamen zijn nieuwe kanalen en zwarte<br />

kanaalnamen zijn zenders welke al in de<br />

receiver bevinden.<br />

27


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Als u de knop indrukt tijdens het<br />

scannen van kanalen dan verschijnt ere en<br />

pop-up venster.<br />

2. Wanneer het scannen compleet is dan<br />

verschijnt er ook een pop-up venster met de<br />

vraag of u de veranderingen wilt opslaan.<br />

3. Als u de gevonden zenders wilt opslaan dan<br />

moet u “ Ja” selecteren.<br />

5.2.3 Manueel (Handmatige) Scan<br />

<strong>1.</strong> Verander de instellingen naar eigen<br />

voorkeur, zoals schotel, frequentie, etc.<br />

2. Druk de knop om de manueel scan te<br />

starten.<br />

� Schotel : De satelliet waar u manueel scan voor wilt uitvoeren.<br />

� Frequentie : De frequentie van de transponder welke u wilt scannen.<br />

� Polarisatie : De polarisatie van de transponder welke u wilt scannen.<br />

� Symbol Rate : De Symbol Rate van de transponder welke u wilt scannen.<br />

� Modulatie : de keuze van modulatie (DVB-S QPSK, DVB-S2 QPSK en DVB-S2 8PSK)<br />

� Pilot : De DVB-S2 parameter (alleen DVB-S2 modulatie mode)<br />

� Code Rate : De code rate van de transponder welke u wilt scannen.<br />

� Scan Mode : Scant de gewenste zenders, zoals gecodeerde, ongecodeerde en beide.<br />

� Service Type : Hier kunt u selecteren of u TV, Radio en TV&Radio kanalen wilt<br />

scannen.<br />

� Netwerk zoeken : Wanneer geactiveerd, scant alle transponders welke de provider<br />

uitzend.<br />

� PID zoeken : Zoeken met behulp van Auto PID, Manueel Dec en Manueel Hex.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Wanneer u Manueel Dec optie kiest,<br />

verschijnt ere en pop-up menu.<br />

2. Vul de waardes van de Video PID, Audio PID<br />

en PCR PID via de numerieke toetsen.<br />

3. Druk de knop om de PIDs te scannen<br />

of druk de knop om het pop-up menu te<br />

verwijderen.<br />

<strong>1.</strong> Wanneer u Manueel Hec kiest, verschijnt er een<br />

pop-up venster.<br />

2. vul de waardes van de Video PID, Audio PID en<br />

PCR PID in in het pop-up venster.<br />

3. Druk ‘ Done’ in het pop-up venster om op te<br />

slaan of druk op de knop om de pop-up te<br />

verwijderen.<br />

<strong>1.</strong> Als u de DVB-S2 Modulatie kiest (DVB-S2 QPSK<br />

& DVB-S28PSK), dan ziet u “ Roll off” menu<br />

onderin verschijnen.<br />

2. “ Roll Off” is de waarde van de transponder die<br />

u wilt vinden, vul de waarde van de “ Roll Off” in<br />

met de Rode Opt knop.<br />

3. Druk de knop om de pop-up te laten<br />

verwijderen.<br />

29


Handleiding<br />

5.2.4 Transponder Edit<br />

<strong>1.</strong> Druk de Opt knop in om een satellite in het<br />

linker gedeelte of een transponder in het<br />

rechter gedeelte te selecteren.<br />

2. Selecteerd een instelling om te verwijderen,<br />

te editten of toevoegen in het pop-up<br />

venster. (De satelliet en transponder kunnen<br />

niet verwijderd worden als er nog geen<br />

zenders in de zenderlijst staan)<br />

3. Als u de knop indrukt, dan zal de<br />

huidige instelling worden opgeslagen en<br />

afgesloten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

5.3 Instellingen<br />

5.3.1 TV-uitgang<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de TV-uitgang optie door middel van<br />

de ▲/▼/◀/▶ knoppen.<br />

2. Als u de knop indrukt, dan zal de huidige<br />

instelling worden opgeslagen en afgesloten.<br />

� SCART : Selecteer uw TV type. (RGB,<br />

S-VIDEO, YUV, CVBS).<br />

Als u RGB selecteert, dan zal de component uitgeschakeld<br />

worden.<br />

� TV Screen : Selecteer het scherm formaat van uw TV.(4:3, 4:3 Letter Box,<br />

16:9)<br />

� AC3 : Wanneer actief, dan kunt u luisteren naar Dolby-digital audio als<br />

het beschikbaar is met behulp van een AC-3 decoder.<br />

5.3.2 Taal<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de taal optie met de▲/▼/◀/▶<br />

knoppen.<br />

2. Druk de knop om de geselecteerde taal te<br />

veranderen.<br />

� Display : Verander de taal welke wordt gebruikt voor de OSD en Menu.<br />

� Audio 1-2 : Verander de audio taal.<br />

� Subtitle 1-2 : Verander de ondertiteling taal.<br />

31


Handleiding<br />

5.3.3 Tijdinstelling<br />

<strong>1.</strong> Stel huidige tijd in met behulp van de ▲/▼/◀/<br />

▶ knoppen.<br />

2. Als u de knop indrukt, dan zal de huidige<br />

instelling opgeslagen en afgesloten worden.<br />

� Tijd Mode (TDT, Gebruikersmode).<br />

TDT : Ontvangt de tijd van de provider.<br />

Gebruikersmode : Stel de tijd handmatig in.<br />

� Offset : Stel het tijdverschil in tussen locale tijd en GMT tijd.<br />

� Zomertijd : Zomertijdfunctie werkt alleen als deze is geactiveerd.<br />

� Begin : Begin van de zomertijd.<br />

� Einde : Einde van de zomertijd (begin van de wintertijd).<br />

5.3.4 Kinderslot<br />

<strong>1.</strong> Als u het wachtwoord wilt veranderen, druk dan<br />

de ◀/▶ knop, er verschijnt een nieuw venster,<br />

volg de berichten totdat het nieuwe wachtwoord<br />

ingevoerd kan worden.<br />

2. Verander het wachtwoord met behulp van de<br />

numerieke knoppen.<br />

3. Om de veranderingen te bevestigen dient u nog<br />

één keer het wachtwoord in te voeren.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de gewenste leeftijd met behulp van<br />

de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de knop om de instellingen op te slaan<br />

en af te sluiten. De geselecteerde waarde zal de<br />

zenders blokkeren die een jongere leeftijdsgrens<br />

meesturen dan de waarde die u heeft ingevuld.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

� Alles bekijken : Alle kanalen kunnen gezien worden.<br />

� 7 : Kanalen zijn geblokkeerd onder de leeftijd van 7 jaar.<br />

� 12 : Kanalen zijn geblokkeerd onder de leeftijd van 12 jaar.<br />

� 15 : Kanalen zijn geblokkeerd onder de leeftijd van 15 jaar.<br />

� 18 : Kanalen zijn geblokkeerd onder de leeftijd van 18 jaar.<br />

U dient een wachtwoord in te toetsen om de kanalen te deblokkeren als ze geblokkeerd<br />

worden door de leeftijdsbeoordeling.<br />

5.3.5 OSD Scherm<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de optie met behulp van de ▲/▼/◀/<br />

▶ knoppen.<br />

2. Als u de knop indrukt, dan zal de huidige<br />

instelling opgeslagen en afgesloten worden.<br />

� Banner scherm tijd : Bannerzal verdwijnen nadat de geselecteerde tijd is verstreken<br />

(1~9).<br />

� Screen Saver : Screen Saver is een functie om uw TV te beschermen tegen<br />

inbranden van een stilstaand beeld (radio en menu mode). (Uit, 5, 10, 20, 30, 60,<br />

120 Minuten)<br />

� OSD Mixweight : Selecteer de transparantie van de OSD. (Laag, Middel, Hoog).<br />

� Teletekst Mixweight : Selecteer de transparantie van Teletekst. (Laag, Middel, Hoog).<br />

33


Handleiding<br />

5.4 Kanaal<br />

5.4.1 Sorteren<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Sorteren met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Als u de knop indrukt, dan zal de huidige<br />

instelling opgeslagen en afgesloten worden.<br />

� Transponder : Kanalen zijn gesorteerd per<br />

transponder.<br />

� Netwerk : Kanalen zijn gesorteerd per service van de provider.<br />

� CAS : Kanalen zijn gesorteerd per gecodeerd en ongecodeerd.<br />

5.4.2 Reservering Timers (opnames)<br />

U kunt tot 50 Timer reservering plaatsen op willekeurige gewenste tijdstippen.<br />

<strong>1.</strong> Druk de Opt knop om een reservering te maken.<br />

Met behulp van de ▲/▼/◀/▶ knoppen kunt u<br />

de instellingen voor uw reserveringen kijken en<br />

bewerken.<br />

<strong>1.</strong> Om meer toe te voegen, druk de A/V+ knop.<br />

Druk de Fav knop om de reservering te<br />

verwijderen.<br />

2. Als alle instellingen ingevoerd zijn, druk de<br />

knop om op te slaan en af te sluiten.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

Als er een dubbele reservering is met de tijdzone die<br />

reeds in de reserveringslijst staat, dan komt er een<br />

alarm venster met de boodschap dat het niet<br />

mogelijk is te registreren. In dit geval dient u de<br />

reservering voor een andere tijdzone in te stellen.<br />

� : Éenmalige reservering (Nadat het programma voorbij is zal de reservering<br />

verdwijnen).<br />

� : Gereserveerd voor elke dag door de week.<br />

� : Gereserveerd voor elke dag in het weekend.<br />

� : Gereserveerd op een bepaalde dag, maar wel wekelijks.<br />

� : Gereserveerd voor elke dag.<br />

� : TV kanaal.<br />

� : Radio kanaal.<br />

5.4.2 Wissen<br />

U kunt via deze optie kanalen (Radio/TV), Satellieten, CAS en Favorietenlijsten verwijderen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de Mode en optie welke u wilt<br />

verwijderen met behulp van de ▲/▼/◀/▶<br />

knoppen.<br />

2. Druk de knop om de lijsten te verwijderen<br />

en het submenu te verlaten.<br />

35


Handleiding<br />

5.5 Geavanceerd<br />

5.5.1 Fabrieksinstellingen<br />

<strong>1.</strong> Als u terug wilt gaan naar de Eerste Installatie<br />

van de receiver, druk dan de knop. Er zal een<br />

bevestigingsscherm tevoorschijn komen.<br />

2. Als u 'JA' selecteert, dan zal de receiver zich<br />

resetten en opstarten in de Eerste Installatie mode.<br />

5.5.2 OTA<br />

U kunt de receiver upgraden met de laatste software.<br />

De receiver checkt of er nieuwe software is<br />

vrijgegeven als u kanalen bekijt of als u dit menu<br />

selecteert. Als er een nieuwe versie is gevonden, dan<br />

zal de receiver zichzelf automatisch rebooten en zal<br />

er een download scherm verschijnen.<br />

<br />

Tijdens het downloaden, als het volgende scherm<br />

verschijnt, neem dan contact op met de<br />

leverancier van dit apparaat.<br />

Als er geen software beschikbaar is, dan zal het<br />

volgende scherm verschijnen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

5.5.3 Kanaal uploaden<br />

<strong>1.</strong> Verbindt de receiver via een RS-232 kabel aan<br />

een 2de receiver of aan de PC.<br />

2. Voor de gewenste receiver, schakel de AC Power<br />

uit en daarna weer in.<br />

3. U ziet nu de overbrenging status van de kanalen.<br />

5.5.4 S/W upload<br />

<strong>1.</strong> Verbindt de receiver via een RS-232 kabel aan<br />

een 2de receiver of aan de PC.<br />

2. Voor de gewenste receiver, schakel de AC Power<br />

uit en daarna weer in.<br />

3. U ziet nu de overbrenging status van de software.<br />

5.6 Status<br />

5.6.1 Informatie<br />

<strong>1.</strong> U kunt systeeminformatie bekijken, zoals Model<br />

ID, Hardware versie, Software versie en Loader<br />

versie.<br />

5.6.2 CI slot 1 en 2<br />

<strong>1.</strong> U kunt niet alleen Free To-Air zenders bekijken,<br />

maar ook gecodeerde kanalen, door gebruik te<br />

maken van een Conditional Access Module (CAM).<br />

Deze receiver ondersteunt Common Interface via 2<br />

sloten. Als u gecodeerde kanalen kijkt, neem dan<br />

contact op met uw provider of leverancier. Gebruik<br />

van Common Interface module en smart card hangt<br />

af van de provider.<br />

37


Handleiding<br />

5.7 USB Transfer<br />

5.7.<strong>1.</strong> Kanalen Upload<br />

Connecteer de receiver met de RS232 kabel (Crossed modem kabel) naar een andere receiver<br />

of de PC. Als u gebruik maakt van twee receivers, schakel dan de receiver die ontvangt uit.<br />

Hierna schakelt u de receiver die ontvangt weer aan en de kanalenlijst wordt geupload.<br />

5.7.<strong>1.</strong> Software Upload<br />

Connecteer de receiver met de RS232 kabel (Crossed modem kabel) naar een andere receiver<br />

of de PC. Als u gebruik maakt van twee receivers, schakel dan de receiver die ontvangt uit.<br />

Hierna schakelt u de receiver die ontvangt weer aan en de software wordt geupload.<br />

5.7.<strong>1.</strong> USB Transfer<br />

Selecteer Kanaal als kanalen van de ontvanger naar de USB stick wilt overladen (backup) of<br />

van USB naar ontvanger (STB) wilt inladen. Deze optie is niet beschikbaar in de Fastscan<br />

software. Selecter MAIN S/W als u software van de ontvanger naar de USB stick wilt overladen<br />

(backup) of van USB naar ontvanger (STB) wilt inladen (bijvoorbeeld bij nieuwe software).<br />

Selecteer met de knoppen �/�/�/�de juiste instellen en druk dan op OK.<br />

Onder het menu gedeelte STB ziet u de belangrijkste informatie over uw ontvanger.<br />

Let op. Ontvangers bedoeld voor de Nederlandse en Belgische markt hebben een speciale ID<br />

nummer. Voor deze markt is de software ontwikkeling dat inspeelt in de behoeften van de<br />

gebruikers in dit gebied. Dit biedt vele voordelen. Hierdoor is het niet mogelijk om software dat<br />

bedoeld is voor bijvoorbeeld de Duitse markt in te laden.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

5.8 PVR<br />

5.8.<strong>1.</strong> Opname/Reservering<br />

Om een kanaal automatisch op te nemen (reserveren) op de recorder(DVD, Video),<br />

volg dan de volgende instructies. U kunt tot 8 programma’s/timers instellen.<br />

: Één keer opnemen<br />

a) Open de EPG door te drukken op de EPG<br />

knop. Selecteer met de knoppen �/�/�/�het<br />

event (programma) dat u wilt opslaan.<br />

b) Druk nu op de rode OPT knop.<br />

c) Nu staat het reserveringsscherm open en<br />

kunt u de opname informatie verfijnen.<br />

d) Nadat alles ingesteld is, drukt u op de OK<br />

knop om op te slaan en te beeindigen.<br />

Let Op:<br />

Bij een handmatige invoer moet u erop letten dat<br />

dit de duur van de opname is.<br />

(Na opname zal de reservering automatisch verwijderd worden uit de lijst)<br />

: Opnemen op werkdagen (Elke maandag tot vrijdag)<br />

: Opnemen in het weekend (Elke zaterdag en zondag)<br />

: Wekelijks opnemen<br />

:Dagelijks opnemen<br />

: Opname van een TV-Programma<br />

: Opname van een Radio-Uitzending<br />

39


Handleiding<br />

Met de knop REC start u het opnemen.<br />

De voorselectie voor opname bedraagt standaard 2 uur, u kunt dit tijdens de<br />

opname ook veranderen. Om dit te doen moet u 1x drukken op de REC knop. Met de<br />

�/�knoppen kunt u de opnametijd aanpassen (5min tot 10uur).<br />

5.8.2. Lijst opgenomen bestanden.<br />

DETAIL INFORMATIE<br />

5.8.3. USB Data Apparaat<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur<br />

.<br />

A. Met de knop LIST opent u de Datalijst.<br />

B. Deze Lijst laat uitsluitend zowel opnames<br />

van de receiver zien als databestanden<br />

zien.<br />

C. Met de �/� knoppen kunt u een bestand<br />

selecteren, er wordt dan gedetailleerde<br />

informatie getoond.<br />

D. Om af te spelen moet u op de OK knop<br />

drukken.<br />

E. De Lijst blijft geopend, totdat u de juiste<br />

data gevonden hebt. Met EXIT kunt de<br />

Lijst sluiten.<br />

F. De receiver verdeeld opnames in 2GB<br />

stukken. Dit is noodzakelijk om FAT32 te<br />

ondersteunen. Bij grotere opnames moet u<br />

altijd de met 0 begginende bestanden<br />

selecteren.<br />

G. Met de Rode OPT knop kunt<br />

schakelen tussen de functies Afspelen,<br />

Verwijderen en Hernoemen.<br />

H. Hernoemen kan niet bij opgesplitste<br />

data.


Handleiding<br />

Druk op MENU om het hoofdmenu te openen en druk<br />

op de �/�/ – Apparaat<br />

te kiezen.<br />

Er kan slechts 1 USB – Aparaat tegelijkertijd<br />

verbonden zijn.<br />

Hier kunt u de Informatie bekijken van de aangesloten<br />

USB Apparaat .<br />

Totale ruimte : Totale opslagcapaciteit<br />

Vrije Ruimte : Ruimte die nog beschikbaar is.<br />

Gebruikte Ruimte : Ruimte die nog beschikbaar is.<br />

U kunt externe USB apparaten (HDD, USB Sticks en Kaartlezers) aansluiten met een<br />

Minimale Transfer snelheid van 12Mb/s.<br />

Bei Kaartlezers moet u erop letten dat slechts 1 Kaartlezer aangesloten is voordat een<br />

externe kaartlezer aangesloten wordt. Bij het opnemen van SD, neemt een uur film 2-3GB<br />

in beslag, Bij HD is dit 6-10 GB per uur.<br />

Wanneer de Data op de externe apparaten niet apart kunt verwijderen, kunt u de<br />

gezamenlijke data verwijderen door de functie Data-Apparaat Formatteren te kiezen..<br />

Selecteer hiervoor dit submenu en druk op de OK knop. Bevestig de<br />

veiligheidsmelding door uw wachtwoord in te vullen.<br />

Let Op!! Data dat is verwijderd kan niet worden hersteld. Dat geldt<br />

ook wanneer u bijvoorbeeld Data hebt overgezet van de PC naar een<br />

extern USB apparaat, zoals Word en Beeld Bestanden.<br />

41


Handleiding<br />

6. Algemene Informatie<br />

6.1 Banner Informatie<br />

<strong>1.</strong> Altijd wanneer u in kijk mode de INFO knop<br />

indrukt, zal er een banner met informatie<br />

verschijnen voor een aantal seconden.<br />

* Tevens ziet u de output resolutie in de rechter<br />

bovenhoek van het scherm.<br />

<strong>1.</strong> Als u de INFO knop nog een keer indrukt terwijl<br />

de banner nog zichtbaar is, dan zal er een EPG<br />

scherm verschijnen met gedetailleerde informatie.<br />

2. Als u de knop indrukt, dan zal de EPG en de<br />

informatie banner verdwijnen.<br />

3. Druk de P+- knop om van kanaal te veranderen.<br />

4. Als '▶' zichtbaar is op de Banner, druk dan de<br />

◀/▶ knoppen om te zien welke EPG er volgt.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

6.2 TV & Radio veranderen<br />

Tijdens het kijken naar TV of luisteren naar Radio, kunt u tussen TV en Radio kanalen<br />

switchen door middel van de TV/Rad knop.<br />

6.3 TV of Radio Zenderlijst<br />

43


Handleiding<br />

6.3.1 Kijk Mode<br />

Terwijl u naar de TV kijkt of naar de Radio luistert, kunt u de kanalenlijst opvragen door<br />

middel van de knop. Onderaan de zenderlijst staat een overzicht met een aantal iconen.<br />

Elk icoon heeft een specifieke functie. Als u de mode wilt veranderen, druk de Opt knop in<br />

totdat u bij het gewenste icoon bent.<br />

<strong>1.</strong> Druk de knop of de A-Z knop in als u de<br />

zenderlijst wilt opvragen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knoppen om de cursor te<br />

verplaatsen.<br />

3. Druk de knop als u op het gewenste kanaal<br />

staat welke u wilt kijken.<br />

4. Als u uit de kanalenlijst wilt gaan, druk dan de<br />

EXIT knop in.<br />

� Wanneer u de kanalenlijst in alfabetische volgorde wilt hebben, druk dan de A-Z knop.<br />

� Wanneer u van TV/Radio mode wilt veranderen, druk dan de TV/Rad knop.<br />

� Wanneer u de volgende of vorige zender in de kanalenlijst wilt kijken, druk dan op de<br />

P+- knop.<br />

<strong>1.</strong> Druk op de INFO knop om de informatie van<br />

het geselecteerde kanaal te bekijken.<br />

2. Druk de EXIT knop om de informatie van het<br />

kanaal af te sluiten.<br />

<strong>1.</strong> Als u het kanaalnummer weet welke u wilt<br />

gaan kijken, dan kunt u via de numerieke knoppen<br />

het gewenste kanaalnummer intoetsen.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

<strong>1.</strong> Als u de alfabetische kanalenlijst wilt<br />

gebruiken, druk dan op de A-Z knop.<br />

2. Druk op een numerieke knop. Er zal een<br />

alfabetisch toetsenbord verschijnen.<br />

3. U kunt een letter selecteren met behulp van de<br />

▲/▼/◀/▶ knoppen.<br />

4. Druk de knop in om de letter te selecteren.<br />

Als de gekozen letter niet in de kanalenlijst voor<br />

komt dan zal er niets veranderen.<br />

6.3.2 Wissen Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de “Wissen icoon” door de Opt knop in<br />

te drukken.<br />

2. Selecteer het kanaal welke u wilt verwijderen.<br />

Dit kan met de ▲/▼ knoppen. Druk de knop.<br />

Alle kanalen die verwijdert gaan worden krijgen<br />

aan de rechterkant een kruisje.<br />

3. Druk de EXIT knop om veranderingen op te<br />

slaan en af te sluiten.<br />

6.3.3 Verplaats Mode (alleen mogelijk in Favorietlijsten)<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de Verplaats icoon met de Opt knop.<br />

2. Selecteer het kanaal welke u wilt gaan<br />

verplaatsen.<br />

3. Druk de<br />

knop in bij de gewenste zender. Er<br />

zal een teken achter de zender komen te staan.<br />

Dit betekent dat u de zender kunt verplaatsen.<br />

4. Scroll naar de nieuwe positie door gebruik te<br />

maken van de ▲/▼ knoppen.<br />

5. Als u de gewenste positie heeft gevonden druk<br />

dan op de knop. Het teken achter het<br />

kanaal zal verdwijnen.<br />

6. Druk de EXIT knop om op te slaan en af te<br />

sluiten.<br />

45


Handleiding<br />

6.3.4 Hernoem Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de Hernoem icoon met de Opt knop.<br />

2. Selecteer het kanaal dat u wilt hernoemen en<br />

druk de knop. Er zal een klein edit venster<br />

tevoorschijn komen.<br />

3. u kunt de naam van het kanaal schrijven door<br />

middel van de ▲/▼/◀/▶ knoppen en<br />

bevestigen met de knop.<br />

4. Nadat u het kanaal hernoemt hebt, selecteert u<br />

tab en drukt u de knop.<br />

5. Druk de EXIT knop om het venster te sluiten.<br />

U kunt ook de namen van de Favorietenlijsten<br />

veranderen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de gewenste favorietenlijst.<br />

2. Verander de naam van de Favorietengroep op<br />

dezelfde manier als op de hierboven genoemde<br />

manier.<br />

<br />

Het is onmogelijk om de Wissen en Groep functie te veranderen in de groep mode.<br />

� Space ( ) : Schrijf tussen twee tekens/tekst.<br />

� Back ( ) : Verwijder tekens/tekst.<br />

� Caps ( ) : Verander tussen hoofdletters en kleine letters.<br />

� Done ( ) : Veranderingen opslaan.<br />

� Cancel ( ) : Sluit Hernoem mode af.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

6.3.5 Versleutel Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer Versleutel icoon met de Opt knop.<br />

2. Selecteer het kanaal welke u wilt gaan beveiligen<br />

door middel van de knop.<br />

3. Stel het wachtwoord in. Een slot zal verschijnen<br />

aan de linkerkant van de kanaalnaam. Als u de<br />

sleutel van het kanaal wilt afhalen druk dan de<br />

knop.<br />

4. Druk de EXIT knop om op te slaan en af te<br />

sluiten.<br />

6.3.6 Favorieten Mode<br />

U kunt 8 favorietengroepen maken. In elke groep kunnen tot 100 zenders geplaatst<br />

worden.<br />

Zo kunt u maar liefst 800 kanalen in de favorietengroepen plaatsen.<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de Favorieten icoon met de Opt knop.<br />

2. Selecteer de kanalen welke u in een<br />

favorietenlijst wilt plaatsen.<br />

3. Druk de knop, er zal een klein favorieten<br />

venster verschijnen aan de rechterkant van de<br />

kanalenlijst.<br />

4. Kies de favorietengroep door middel van de ▲/<br />

▼ knoppen en druk de knop. Om instellingen<br />

ongedaan te maken, druk dan de knop nog<br />

een keer in.<br />

5. Als u meerdere kanalen in de<br />

favorietengroep wilt plaatsen druk dan de ◀/<br />

▶ knoppen en selecteer het volgende kanaal.<br />

6. Druk de knop om de groep te<br />

bevestigen met de geselecteerde groepen en<br />

gebruik daarbij de ◀/▶ knoppen.<br />

7. Druk de EXIT knop om op te slaan en af te<br />

sluiten.<br />

47


Handleiding<br />

6.4 Optie<br />

Tijdens het kijken naar TV of luisteren naar Radio, druk de Opt knop. Er zal een klein pop-up<br />

venster verschijnen. U kunt hier uit een paar opties selecteren, namelijk: Audio Taal,<br />

Teletekst en Ondertiteling Taal. Als u de optie wilt veranderen, druk dan de ◀/▶ knop.<br />

6.4.1 Audio Taal<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Audio' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knoppen om de gewenste audio<br />

taal te kiezen.<br />

3. Druk de knop om de audio taal te<br />

veranderen.<br />

6.4.2 Teletekst Taal<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Teletekst' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knoppen om de taal te selecteren.<br />

3. Druk de knop.<br />

4. U kunt nu de Teletekst gebruiken als deze<br />

beschikbaar is.<br />

6.4.3 Ondertiteling Taal<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Ondertiteling' met de ◀/▶ knoppen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knoppen om de taal te selecteren.<br />

3. Druk de knop.<br />

4. Als de geselecteerde taal anders is dan wat er<br />

beschikbaar is, dan krijgt u geen ondertiteling te<br />

zien.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

6.5 A/V+<br />

Tijdens het kijken naar TV of het luisteren naar Radio, druk de A/V+ knop. Er zal een klein<br />

pop-up venster verschijnen. U kunt hier uit een paar opties selecteren, namelijk: Audio Mode<br />

en Video Mode. Als u de optie wilt veranderen, druk dan de ◀/▶ knop.<br />

6.5.1 Audio Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de 'Audio Mode' met de ◀/▶<br />

knoppen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knop om de output van de<br />

speakers in te stellen.<br />

(STEREO, Links, Rechts, JOINT)<br />

3. Druk de knop om op te slaan en af te sluiten.<br />

6.5.2 Video Mode<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Video Mode' met de ◀/▶ knop.<br />

2. Druk de ▲/▼ knop om het beeld formaat van<br />

uw TV in te stellen.<br />

3. Druk de knop om op te slaan en af te sluiten.<br />

49


Handleiding<br />

6.6 Fav<br />

Tijdens het kijken naar TV of het luisteren naar Radio, druk de Fav knop. Er zal een klein<br />

pop-up venster verschijnen. In deze pop-up kunt u favorietengroepen kiezen.<br />

6.6.1 Satelliet<br />

<strong>1.</strong> Selecteer de 'Satelliet' met de ◀/▶ knop.<br />

2. Druk de ▲/▼ knop om de satelliet te selecteren.<br />

3. Druk de knop, dan kunt u de kanalenlijst<br />

zien van de geselecteerde satelliet.<br />

6.6.2 Favorieten<br />

<strong>1.</strong> Selecteer 'Favorieten' met de ◀/▶ knop.<br />

2. Druk de ▲/▼ knop om een groep te selecteren.<br />

3. Druk de knop, dan kunt u de kanalenlijst<br />

zien van de geselecteerde groep.<br />

6.7 A-Z<br />

Tijdens het kijken naar TV of het luisteren naar Radio,<br />

druk de A/Z knop in. U krijgt een kanalenlijst te zien welke alfabetisch gesorteerd is.<br />

6.8 EPG<br />

Druk op de EPG knop en de elektronische programmagids zal verschijnen. De tijd intervallen<br />

zijn gesorteerd via een rij en de kanalenlijst staat in een kolom.<br />

6.8.1 EPG Informatie<br />

<strong>1.</strong> Druk de ◀/▶ knop om de tijd interval te<br />

veranderen.<br />

2. Druk de ▲/▼ knop om de gids van het kanaal<br />

te bekijken en bij het drukken van INFO zal een<br />

gedetailleerde EPG verschijnen.<br />

3. Druk de knop om EPG te verlaten.<br />

� Druk de Opt knop om de kanalen te reserveren. Als u<br />

gedetailleerde info wilt hebben, ga dan naar sectie<br />

5.4.2.<br />

� Druk de INFO knop om een gedetailleerde INFO/EPG te zien.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

Extra Informatie<br />

A.1 Probleemoplossing<br />

Er kunnen verschillende redenen zijn voor een probleem. Controleer de receiver via de<br />

procedures, zoals hier beneden beschreven wordt.<br />

Als u het probleem niet kunt oplossen, ook niet via de procedures zoals hier beneden<br />

wordt beschreven, neem dan contact op met uw dealer. Schroef de deksel NIET van de<br />

receiver. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren.<br />

Probleem Mogelijke oorzaak Mogelijke oplossing<br />

Het voor paneel laat<br />

geen informatie zien.<br />

Geen beeld of geluid. Verkeerde verbinding van de<br />

Audio/Video output van de<br />

receiver naar de TV.<br />

De receiver krijgt geen stroom. Controleer of de stroomkabel goed in<br />

het stopcontact zit.<br />

Verkeerde verbinding van de<br />

antenne.<br />

Geen of slecht signaal bericht<br />

verschijnt.<br />

Verbindt de Audio/Video output goed<br />

van de receiver naar de TV.<br />

Verbindt de antenne kabel goed.<br />

Controleer of de verbinding tussen<br />

antenne en receiver klopt, of richt de<br />

schotel beter uit.<br />

Geen Audio (muting). Druk de MUTE knop<br />

TV Power uit. Zet de TV aan.<br />

Geen beeld. De receiver kan het signaal<br />

niet ontvangen.<br />

Incorrecte waardes van<br />

sommige tuner parameters.<br />

Geen of slecht signaal. De schotel is niet goed<br />

uitgericht.<br />

De afstandbediening<br />

werkt niet.<br />

Controleer de antenne kabel, vervang<br />

de kabel of verbindt de kabel goed vast<br />

aan de receiver.<br />

Stel de waardes van de tuner goed in.<br />

Kijk naar het Installatie menu.<br />

Stel de schotel beter in.<br />

Schotel is te klein. Gebruik een grotere schotel.<br />

De LNB werkt niet. Vervang de LNB.<br />

De batterijen zijn niet in de<br />

afstandbediening of de<br />

batterijen zijn leeg.<br />

Slechte beeldkwaliteit. Lage LNB power of<br />

signaalverlies in de coax kabel.<br />

Weinig kanalen tijdens<br />

scannen.<br />

Controleer of de batterijen goed in de<br />

afstandbediening zitten. Controleer en<br />

vervang de batterijen in de<br />

afstandbediening.<br />

Verander de LNB Power in het satellite<br />

menu 14v/19v.<br />

51


Handleiding<br />

A.2 Technische Specificaties<br />

<strong>1.</strong> Tuner & Demodulator<br />

Parameter Specificaties<br />

Input Frequentie Range 950MHz tot 2150 Mhz<br />

RF Input Signaal Level -25 ~ -65dBm<br />

RF Impedance 75 Ω<br />

IF Bandwidth 55 Mhz/8MHz(Onder 5Msps)<br />

LNB Power 13/18DC, 14/19V +/-5%, 0.5Amax, 0.8Apeak overload protected<br />

LNB Tone Switch 22kHz +/-2kHz, 0.6Vpp +/-0.2V<br />

DiSEqC Control Versie <strong>1.</strong>2, Tone burst A/B<br />

Demodulation QPSK<br />

Symbol Rate 1~45Msps/SCPC, MCPC<br />

2. MPEG<br />

Parameter Specificaties<br />

Transport Stream MPEG-2 ISO/IEC 13818 Transport Stream Specificatie<br />

Input Rate Max.15Mbit/s<br />

Video MPEG-2 MP@ML, H.264/AVC<br />

Audio MPEG-1/2 Audio Layer 1,2, AC3(Dolby Digital)<br />

Aspect ratio 4:3 or 16:9<br />

Video resolutie 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p, 720x576i<br />

Audio Mode Stereo, Dual channel, Joint stereo, Mono<br />

Audio Sampling<br />

Frequentie<br />

32/44.1/48kHz<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

3. Connector<br />

Poort Specificaties<br />

LNB IF input Ftype, IEC 169-24 vrouwtje<br />

LNB IF Loop-through Output Ftype, IEC 169-24 vrouwtje<br />

TV SCART RGB, CVBS, Y, C, Yuv<br />

VCR SCART CVBS<br />

AUDIO L,R<br />

(Y,C en Yuv connectie hebben speciale adapters nodig.)<br />

AUDIO L,R<br />

Seriële Poort RS232C D-sub mannetje type<br />

4. Power Supply<br />

Parameter Specificaties<br />

Input Voltage 90~260VAC(SMPS)<br />

Power consumptie Max. 24W<br />

Gewicht Appr. <strong>1.</strong>5KG<br />

Operatie temperatuur 0 ~ 40 C<br />

Opslag Temperatuur -40~+65 C<br />

5. Conditional Access Interface (optioneel)<br />

Parameter Specificaties<br />

PCMCIA 2 Slot Common Interface<br />

Embedded 1 Slot Smart card(Cryptoworks, Conax, Nagravision)<br />

53


Handleiding<br />

6. SCART Socket<br />

PIN No. TV AUX<br />

1 Audio Out Right Audio Out Right<br />

2 - Audio In Right<br />

3 Audio Out Right Audio Out Left<br />

4 Audio ground Audio ground<br />

5 Blue Ground Blue Ground<br />

6 - Audio In Left<br />

7 Blue Out Blue In<br />

8 Function Control Out Function Control In<br />

9 Green Ground Green Ground<br />

10 - -<br />

11 Green Out Green In<br />

12 - -<br />

13 Red Ground Red Ground<br />

14 Fast Blanking Ground Fast Blanking Ground<br />

15 Red(C) Out Red(C) In<br />

16 Fast Blanking Out Fast Blanking In<br />

17 CVBS ground CVBS ground<br />

18 CVBS ground CVBS ground<br />

19 CVBS(Y) Out CVBS Out<br />

20 - CVBS(Y) In<br />

21 Ground Ground<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

A.3 Glossary of Terms<br />

DiSEqC<br />

Digital Satellite Equipment Control.<br />

EPG<br />

Electronische Programma Gids. Software dat ervoor zorgt dat kijkers makkelijk kunnen<br />

navigeren tussen kanalen en gemakkelijk kanalen kunnen kiezen die men wil zien.<br />

FEC<br />

Forward Error Correction. Correcties van foute bits in het ontvangen signaal.<br />

LNB(Low-Noise Block converter)<br />

De LNB is een elektronische unit welke bevestigd is op de schotel. Het ontvangt signalen op<br />

welke gereflecteerd worden door de schotel en zet deze signalen om welke worden gebruikt<br />

door de receiver.<br />

Parental control / Kinderbeveiliging<br />

Een optie dat ervoor zorgt dat ouders bepaalde programma‟s kunnen blokkeren welke niet<br />

geschikt zijn voor kinderen. Een beveiligd kanaal kan alleen onbeveiligd worden door het<br />

intoetsen van het wachtwoord.<br />

PIN code<br />

Persoonlijk Identificatie Nummer. Bestaat uit een viercijferige code om zenders / programma‟s<br />

te beveiligen.<br />

Polarisatie<br />

Polarisatie zorgt ervoor date r verschillende programma‟s in dezelfde frequentieband passen.<br />

Het signaal van een satelliet wordt horizontaal en vertikaal of links en rechts gepolariseerd<br />

verzonden.<br />

RS 232<br />

Seriële communicatie standaard data poort.<br />

Satelliet schotel<br />

Een schotelvormige antenne voor het ontvangen van signalen van een satelliet. De schotel<br />

focust de signalen naar de LNB.<br />

55


Handleiding<br />

SCART<br />

Een 21pin connector welke wordt gebruikt voor connectie van Terrestrial receiver, TV en VCR.<br />

Scrambled satelliet TV programma<br />

Sommige satelliet TV programma‟s zenden hun programma‟s uit met een beveiliging. Een<br />

smartcardmet abonnement is nodig om deze zenders te kunnen kijken.<br />

Symbol rate<br />

Transmissie grootte van de digitale pakketjes.<br />

Copyright <strong>Homecast</strong> Benelux AD 33 Niets uit deze opgave mag worden gebruikt zonder toestemming van de auteur


Handleiding<br />

A.4 Menu Structuur<br />

Hoofd Menu Sub Menu<br />

Installatie <strong>1.</strong> Schotel<br />

2. Auto Scan<br />

3. Handmatige Scan<br />

Optie <strong>1.</strong> TV Output<br />

2. Taal<br />

3. Tijdinstellingen<br />

4. Kinderbeveiliging<br />

5. OSD Display<br />

Kanaal <strong>1.</strong> Reservering<br />

2. Wissen<br />

Geavanceerd <strong>1.</strong> Fabrieks instellingen<br />

2. OTA<br />

3. S/W Upload<br />

Status <strong>1.</strong> Informatie<br />

2. CI Slot : Informatie over de Cam module en smarcard abonnement.<br />

PVR <strong>1.</strong> HDD informatie: Informatie over de externe harde schijf of<br />

USB-Stick<br />

2. HDD format : formatteren van de externe harde<br />

schijf of USB-Stick<br />

57

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!