26.06.2015 Views

Gebruikershandleiding - Husqvarna Viking

Gebruikershandleiding - Husqvarna Viking

Gebruikershandleiding - Husqvarna Viking

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

KEEPING THE WORLD SEWING


VEILIGHEIDSINSTRUCTIES<br />

Deze huishoudnaaimachine voldoet aan de eisen van IEC/EN 60335-2-28.<br />

Elektrische aansluiting<br />

Deze naaimachine moet worden gebruikt met het voltage dat is aangegeven op het betreffende plaatje.<br />

Opmerkingen over de veiligheid<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

worden over het gebruik van de naaimachine door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

naaimachinenaald.<br />

<br />

<br />

beschreven in deze handleiding. Gebruik alleen hulpstukken die door de producent zijn aanbevolen zoals in deze<br />

handleiding wordt beschreven.<br />

Bij het wegdoen van dit product moet u erop letten dat het op<br />

de juiste wijze wordt gerecycled volgens de nationale richtlijnen<br />

voor elektrische/elektronische producten. In geval van twijfel<br />

kunt u voor assistentie contact opnemen met uw dealer.


INHOUDSOPGAVE<br />

1<br />

Uw machine leren kennen 1:5<br />

MACHINEOVERZICHT 1:6<br />

Naaldgebied .....................................................................1:7<br />

Achterkant ........................................................................1:7<br />

Accessoiredoos ................................................................1:7<br />

Onderdelen van de borduureenheid.............................1:7<br />

ACCESSOIRES 1:8<br />

Bijgeleverde accessoires ..................................................1:8<br />

Bijgeleverde borduurringen ...........................................1:8<br />

Bijgeleverde accessoires – niet op de afbeelding ........1:9<br />

Naaivoeten ........................................................................1:9<br />

STEKEN 1:11<br />

2 Instellen 2:1<br />

UITPAKKEN 2:2<br />

.......................2:2<br />

De machine opbergen na het naaien ...........................2:2<br />

ADJUSTABLE E LIGHT 2:3<br />

VRIJE ARM 2:3<br />

DRAADAFSNIJDER 2:3<br />

GARENPENNEN 2:4<br />

..........................................................2:4<br />

...............................................................2:4<br />

Extra garenpen ................................................................2:4<br />

BOVENDRAAD INRIJGEN 2:5<br />

.....................................................2:5<br />

Draadinsteker ...................................................................2:5<br />

De tweelingnaald inrijgen ...............................................2:6<br />

Draadsensor .....................................................................2:6<br />

SPOELEN 2:7<br />

....................................................2:7<br />

......................2:8<br />

De spoel plaatsen ............................................................2:8<br />

NAAIVOET 2:9<br />

Naaivoet vervangen ........................................................2:9<br />

.........................................2:9<br />

Dubbel transport met verwisselbare naaivoeten ........2:9<br />

DE RECHTSTIKSTEEKPLAAT BEVESTIGEN 2:10<br />

EEN NAALD VERVANGEN 2:11<br />

NAALDEN 2:11<br />

GARENS 2:12<br />

VERSTEVIGING 2:12<br />

PICTOGRAM PEN 2:12<br />

USB-POORTEN 2:13<br />

...................................................2:13<br />

COMMUNICATIESOFTWARE (PC) 2:14<br />

HOE U UW MACHINE KUNT UPDATEN 2:14<br />

Update-instructies .........................................................2:14<br />

3 Het ultieme interactieve scherm 3:1<br />

HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM 3:2<br />

....................................................3:2<br />

WERKBALK 3:2<br />

MOTIEVENMENU 3:3<br />

STEKENMENU 3:3<br />

LETTERTYPEMENU 3:4<br />

FILE MANAGER 3:5<br />

MENU DIAMOND 3:5<br />

QUICK HELP 3:5<br />

SET MENU 3:6<br />

..............................................................3:6<br />

Naai-instellingen ..............................................................3:7<br />

Machine-instellingen .......................................................3:9<br />

Geluidsinstellingen ........................................................3:11<br />

Instellingen scherm en verlichting ..............................3:12<br />

EXTENDED SEWING ADVISOR 3:12<br />

EMBROIDERY ADVISOR 3:12<br />

INFORMATIEMENU 3:13<br />

FUNCTIETOETSEN 3:14<br />

.......................................................................3:14<br />

..............................................................3:14<br />

..................................................3:14<br />

...................................................................3:14<br />

.....................................3:14<br />

..........................3:15<br />

........................................3:15<br />

.....................3:15<br />

...................................................3:15<br />

........................3:15<br />

Achteruitnaaien..............................................................3:16<br />

ALGEMENE PICTOGRAMMEN/FUNCTIES 3:16<br />

4 Naaien 4:1<br />

PICTOGRAMMENOVERZICHT 4:2<br />

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR 4:3<br />

..........................................................................4:3<br />

Naaitechnieken ................................................................4:4<br />

..............................4:4<br />

WERKBALK 4:5<br />

EEN STEEK SELECTEREN 4:5<br />

STEEK-INSTELLINGEN 4:6<br />

Free motion-techniek .....................................................4:8<br />

deLuxe ....................................................4:9<br />

...................................4:10<br />

Balans .............................................................................4:10<br />

<br />

..............................................................4:10<br />

NAAITECHNIEKEN 4:11<br />

Naad ................................................................................4:11<br />

Afwerken ........................................................................4:12<br />

Naaien en afwerken.......................................................4:13<br />

Naaien/afwerken voor tricot .......................................4:13<br />

.............................................................................4:14<br />

Blindzoom ......................................................................4:14<br />

Zoom ..............................................................................4:15<br />

Jeanszoom ......................................................................4:15<br />

Elastische zoom .............................................................4:15<br />

.4:16<br />

..................................................4:17<br />

Geborduurd knoopsgat ................................................4:17<br />

...........................4:18<br />

..........................................4:19<br />

.........................................4:20


...........................................................................4:21<br />

..........................................................4:21<br />

.................................................4:22<br />

...............................................4:23<br />

........................................4:23<br />

...................................4:24<br />

POP-UPMELDINGEN VOOR HET NAAIEN 4:25<br />

5 Programmeren 5:1<br />

PICTOGRAMMENOVERZICHT 5:2<br />

PROGRAMMEREN IN DE NAAIMODUS 5:3<br />

PROGRAMMEREN IN<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN 5:3<br />

UW STEEK- OF LETTERPROGRAMMA BEWERKEN 5:4<br />

....................................5:4<br />

...............................................5:5<br />

........................5:5<br />

Opdrachten steekprogramma ........................................5:6<br />

Een steekprogramma naaien .........................................5:6<br />

BELANGRIJKE INFORMATIE<br />

PROGRAMMEERMODUS 5:7<br />

POP-UPBERICHTEN VOOR HET PROGRAMMEREN 5:8<br />

6<br />

Instellen voor borduren 6:1<br />

OVERZICHT BORDUUREENHEID 6:2<br />

OVERZICHT BORDUURRINGEN 6:2<br />

BORDUURMOTIEVEN 6:3<br />

DESIGNER DIAMOND Royale SAMPLER BOOK 6:3<br />

DE BORDUUREENHEID AANSLUITEN 6:3<br />

DE BORDUUREENHEID VERWIJDEREN 6:3<br />

DE STOF IN DE BORDUURRING SPANNEN 6:4<br />

DE BORDUURRING PLAATSEN 6:4<br />

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN AFSNIJDEN 6:4<br />

AAN DE SLAG MET BORDUREN 6:5<br />

7 Borduurmotief bewerken 7:1<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN 7:2<br />

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN –<br />

PICTOGRAMMENOVERZICHT 7:2<br />

HOOFDFUNCTIES OP DE WERKBALK<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN 7:3<br />

Een motief laden ............................................................7:3<br />

Een steek laden ................................................................7:3<br />

Een knoopsgat laden ......................................................7:3<br />

Een lettertype laden ........................................................7:3<br />

File Manager.....................................................................7:3<br />

........................................................................7:4<br />

...................7:4<br />

Informatiemenu ...............................................................7:4<br />

DRUK/SLEEPFUNCTIES 7:5<br />

UITKLAPWERKBALK 7:6<br />

MOTIEVEN SELECTEREN 7:6<br />

Geavanceerde selectie ....................................................7:7<br />

Oefening motieven selecteren .......................................7:8<br />

MY HOOPS 7:10<br />

VOORKEUREN 7:10<br />

ZOOM-OPTIES 7:11<br />

ONGEDAAN MAKEN 7:11<br />

OPNIEUW UITVOEREN 7:11<br />

OPSLAAN IN MY DESIGNS 7:11<br />

DESIGN SHAPING 7:12<br />

KLEUREN BEWERKEN 7:15<br />

APPLICATIE ONTWERPEN 7:16<br />

RESIZE 7:17<br />

Belangrijke informatie over de resize-functie ...........7:18<br />

STEEKPROGRAMMA BEWERKEN 7:19<br />

BORDUURLETTERTYPEN PROGRAMMEREN 7:19<br />

POP-UPBERICHTEN VOOR BORDUURMOTIEF<br />

BEWERKEN 7:20<br />

8 Borduren 8:1<br />

PICTOGRAMMENOVERZICHT 8:2<br />

SMART SAVE 8:3<br />

HOEKCONTROLE 8:3<br />

BORDUURRING VERPLAATSEN 8:3<br />

VOORKEUREN 8:4<br />

ZOOM-OPTIES 8:4<br />

UITKLAPWERKBALK 8:5<br />

LIJST MET KLEURBLOKKEN 8:5<br />

PICTOGRAM KLEURFUNCTIES 8:5<br />

RIJGEN IN DE BORDUURRING 8:6<br />

MOTIEF PLAATSEN 8:7<br />

Motief plaatsen gebruiken .............................................8:8<br />

............................................8:8<br />

Oefening Motief plaatsen ..............................................8:9<br />

AANTAL STEKEN IN BORDUURCOMBINATIE 8:10<br />

AANTAL STEKEN IN HET HUIDIGE KLEURBLOK 8:10<br />

RESTERENDE BORDUURTIJD PER KLEUR 8:10<br />

CONTROLE STEEK VOOR STEEK<br />

DOOR HET MOTIEF 8:10<br />

GA NAAR STEEK 8:10<br />

deLuxe STITCH SYSTEM 8:11<br />

TERUG NAAR BORDUURMOTIEF BEWERKEN 8:11<br />

FUNCTIETOETSEN IN BORDUREN 8:12<br />

.......................................................................8:12<br />

..............................................................8:12<br />

..................................................8:12<br />

...................................................................8:12<br />

.....................................8:12<br />

..........................8:12<br />

........................................8:12<br />

.....................8:12<br />

...............8:12<br />

POP-UPBERICHTEN BORDUREN 8:13<br />

9 File manager 9:1<br />

PICTOGRAMMENOVERZICHT 9:2<br />

BESCHIKBAAR GEHEUGEN 9:3<br />

BESTANDSFORMATEN 9:3<br />

DOOR FILE MANAGER BLADEREN 9:3<br />

ORGANISEREN 9:6<br />

POP-UPMELDINGEN FILE MANAGER 9:7<br />

10 Onderhoud 10:1<br />

DE NAAIMACHINE REINIGEN 10:2<br />

PROBLEMEN OPLOSSEN 10:3<br />

INDEX 10:5<br />

INTELLECTUEEL EIGENDOM 10:11


1<br />

UW MACHINE LEREN KENNEN


1 Uw machine leren kennen<br />

MACHINEOVERZICHT<br />

1<br />

24<br />

25<br />

2<br />

3<br />

4<br />

5<br />

6<br />

7<br />

8<br />

15<br />

16<br />

17<br />

18 1920 21 22 23<br />

14<br />

13<br />

8<br />

26<br />

27<br />

28<br />

29<br />

30<br />

31<br />

32<br />

9<br />

10<br />

11<br />

12<br />

33<br />

34<br />

1. Bovenklep<br />

2. <br />

3. Draadspanningsplaatjes<br />

4. Draadhefboom<br />

5. Draadinvoergleuven<br />

6. Draadspanningsgeleider voor spoelen<br />

7. Draadafsnijder<br />

8. <br />

9. <br />

10. <br />

11. ingebouwd meetlint<br />

12. Grondplaat<br />

13. Achteruitnaaien<br />

14. Achteruitnaai-indicator<br />

15. <br />

16. <br />

17. FIX<br />

18. <br />

19. <br />

20. <br />

21. <br />

22. Naaldstop boven/onder<br />

23. <br />

24. <br />

25. <br />

26. Extra garenpen<br />

27. <br />

28. Garenmesje voor spoeldraad<br />

29. <br />

30. <br />

31. <br />

32. <br />

33. aansluitingen voor snoer en<br />

voetpedaal<br />

34. <br />

1:6


1 Uw machine leren kennen<br />

NAALDGEBIED<br />

35. Aansluiting eenstaps knoopsgatsensorvoet<br />

36. Ingebouwde draadinsteker<br />

37. Naaldstang<br />

38. Naaldklem<br />

39. Bovendraadgeleider<br />

40. <br />

41. Naaivoet<br />

35<br />

36<br />

37<br />

38<br />

39<br />

40<br />

41<br />

42<br />

ACHTERKANT<br />

42. <br />

43. <br />

44. Aansluiting borduureenheid<br />

43<br />

44<br />

ACCESSOIREDOOS<br />

In de accessoiredoos zitten speciale vakjes voor<br />

<br />

naalden en andere accessoires. Berg de accessoires op in<br />

de doos zodat u ze altijd binnen handbereik heeft.<br />

45. <br />

46. <br />

47. Uitneembare spoelhouder<br />

48. Gaten voor naalden<br />

45<br />

46<br />

48<br />

ONDERDELEN VAN DE<br />

BORDUUREENHEID<br />

<br />

49. <br />

50. Borduurarm<br />

51. Borduurring aansluiten<br />

52. Afstelpootjes<br />

53. Borduuraccessoiredoos<br />

54. Aansluiting borduureenheid<br />

50<br />

51<br />

49<br />

52<br />

47<br />

52<br />

54<br />

53<br />

1:7


1 Uw machine leren kennen<br />

ACCESSOIRES<br />

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES<br />

54. <br />

55. Garennetje<br />

56. <br />

57. <br />

58. <br />

59. <br />

60. <br />

61. Borsteltje<br />

62. 2 <br />

<br />

63. <br />

<br />

64. <br />

65. Multifunctioneel gereedschap/<br />

66. <br />

67. <br />

68 <br />

<br />

BIJGELEVERDE BORDUURRINGEN<br />

70. <br />

71. <br />

72. <br />

54 55 56 57<br />

58 59 60 61<br />

62 63 64<br />

65 66 67<br />

68<br />

69<br />

70 71<br />

72<br />

1:8


BIJGELEVERDE ACCESSOIRES – NIET<br />

OP DE AFBEELDING<br />

<br />

<br />

<br />

Draagtas met opbergvak<br />

<br />

Netsnoer<br />

<br />

Naalden<br />

Borduurgaren<br />

Lapjes stof en versteviging<br />

Classic Collection CD<br />

Royale <br />

<strong>Gebruikershandleiding</strong><br />

Garantiekaart<br />

<br />

1 Uw machine leren kennen<br />

NAAIVOETEN<br />

7<br />

Naaivoet A<br />

Is bij levering op de machine bevestigd. Deze voet wordt hoofdzakelijk<br />

gebruikt voor rechte steken en zigzagsteken met een steeklengte van<br />

<br />

7<br />

7<br />

Decoratieve<br />

naaivoet B<br />

Knoopsgatvoet C<br />

Gebruik deze voet voor het naaien van smalle zigzagsteken<br />

<br />

nuttige steken of siersteken. De groef op de onderkant van de naaivoet<br />

is bedoeld voor een soepel transport over de steken.<br />

<br />

<br />

<br />

de onderkant van de voet zorgen voor een soepel transport over de<br />

<br />

draad vast bij knoopsgaten met inlegdraad.<br />

Blindzoomvoet D<br />

Deze voet wordt gebruikt voor blindzoomsteken. De binnenrand van<br />

deze voet geleidt de stof. De rechterkant van de voet is zo ontworpen<br />

dat hij langs de rand van de zoom beweegt.<br />

7<br />

Ritsvoet E<br />

Deze voet en kan zowel aan de rechterkant als aan de linkerkant van<br />

de naald worden geplaatst. Dit maakt het eenvoudig om beide kanten<br />

<br />

dichter langs de ritssluiting te naaien of om breed koord te overdekken.<br />

7<br />

Naaivoet met<br />

<br />

<br />

<br />

materialen niet aan de naaivoet blijven plakken.<br />

1:9


1 Uw machine leren kennen<br />

Kantsteekvoet J<br />

<br />

<br />

<br />

aan de rand van de stof ontstaan.<br />

Quilters 1/4<br />

patchworkvoet P<br />

Borduur-/stopvoet R<br />

Deze voet wordt gebruikt voor het maken van patchworkblokken.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

in het pop-upvenster Free Motion techniek in de Naaimodus<br />

wanneer u deze naaivoet gebruikt.<br />

7<br />

Zijwaarts transportvoet<br />

S<br />

Deze voet wordt gebruikt voor zijwaartse steken/omnimotion<br />

steken.<br />

7<br />

Decoratieve naaivoet B<br />

Transparant<br />

Een doorzichtige naaivoet voor decoratief naaien om steken<br />

goed op elkaar aan te kunnen laten sluiten. Dezelfde groef op de<br />

onderkant als naaivoet B.<br />

7<br />

Eenstaps<br />

knoopsgatsensorvoet<br />

<br />

knoopsgatlengte in om Eenstaps-sensorknoopsgaten te naaien.<br />

<br />

Zelfklevende glijplaatjes<br />

Gebruikt voor naaivoet C/Eenstaps-sensorknoopsgatvoet bij het<br />

<br />

Sensorvoet Q<br />

Boventransportvoet<br />

met verwisselbare<br />

naaivoeten<br />

<br />

Deze naaivoet wordt gebruikt voor borduren en voor naaien uit<br />

<br />

<br />

upvenster Free Motion techniek in de Naaimodus wanneer u de<br />

<br />

<br />

om gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling te transporteren.<br />

<br />

<br />

<br />

machine als u de rechte steek gebruikt met de naald in het midden<br />

<br />

de machine als u steken selecteert die tot 7 mm breed en 6 mm<br />

lang zijn.<br />

1:10


1 Uw machine leren kennen<br />

STEKEN<br />

Steek<br />

Steeknummer<br />

A1, A2, A3<br />

A4, A5, A6<br />

Steeknaam Naaivoet Toepassing<br />

<br />

<br />

rechterpositie<br />

<br />

<br />

rechterpositie<br />

A<br />

A<br />

<br />

spiegelen om 29 verschillende naaldposities te selecteren.<br />

<br />

A7, A8, A9<br />

<br />

<br />

rechterpositie<br />

A<br />

<br />

29 verschillende naaldposities.<br />

A10, A11,<br />

A12<br />

<br />

midden- en rechterpositie<br />

A<br />

<br />

A13 Driestaps-zigzag A<br />

<br />

normale stoffen.<br />

A14 A <br />

A15 A <br />

A16 Afwerksteek J<br />

<br />

niet-elastische stoffen.<br />

A17<br />

Afwerksteek voor<br />

elastische naad<br />

B<br />

<br />

zware elastische stoffen.<br />

A18 Dubbele afwerksteek B<br />

<br />

dikke geweven stoffen.<br />

A19 Afwerksteek B<br />

<br />

stoffen.<br />

A20 B<br />

<br />

elastische stoffen.<br />

A21 Elastische /tunnelsteek B <br />

A22 B <br />

A23 A<br />

<br />

spanning.<br />

A24<br />

Blindzoomsteek voor<br />

elastische stoffen<br />

D<br />

Blinde zomen in normale en dikke elastische stoffen.<br />

A25<br />

Blindzoomsteek voor<br />

geweven stoffen<br />

D<br />

Blinde zomen in normale en dikke geweven stoffen.<br />

A26 A<br />

<br />

naaien.<br />

1:11


1 Uw machine leren kennen<br />

A27<br />

Cordonsteek<br />

2 mm<br />

B<br />

<br />

A28<br />

Cordonsteek<br />

4 mm<br />

B<br />

<br />

A29<br />

Cordonsteek<br />

6 mm<br />

B<br />

<br />

A30<br />

Elastische steek<br />

of smoksteek<br />

B<br />

Naai over twee rijen elastische draad voor elastisch rimpelen.<br />

A31 Fagotsteek B Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.<br />

A32 B <br />

A33<br />

<br />

<br />

<br />

A<br />

<br />

<br />

A34<br />

<br />

<br />

A<br />

<br />

A35<br />

<br />

stopsteek<br />

A<br />

<br />

de achteruitnaaitoets voor doorlopend stopwerk en een automatische stop.<br />

A36 B <br />

A37 A <br />

A38 Ceintuurlussteek A <br />

A39 Driestaps-zigzag J<br />

<br />

stoffen.<br />

A40 A Om twee stukken stof met afgewerkte randen aan elkaar te naaien en voor elastisch rimpelen.<br />

A41<br />

<br />

FIX<br />

A<br />

Begint en eindigt met vooruit en achteruit naaien.<br />

A42 A<br />

A43 Zigzag rijgen A<br />

<br />

de volgende rijgpositie wanneer de sensorvoet omhoog gaat. De transporteur wordt automatisch<br />

verzonken.<br />

Gebruik deze functie met het voetpedaal om lagen stof te rijgen door naar de volgende rijgpositie te<br />

gaan wanneer de voet omhoog gaat.<br />

Let op: Wasinstructies (A49/A57) Druk op Quick Help en dan<br />

op de steek om de naam van de steek te bepalen. Maak labels voor<br />

uw kleding.<br />

1:12


1 Uw machine leren kennen<br />

B1<br />

Breed<br />

trensknoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B2<br />

<br />

trens<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B3<br />

<br />

met rond uiteinde<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B4<br />

Afgerond knoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B5<br />

Zwaar versterkt<br />

knoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B6<br />

Normaal versterkt<br />

knoopsgat<br />

C<br />

<br />

B7<br />

Normaal versterkt<br />

decoratief<br />

knoopsgat<br />

C<br />

<br />

B8<br />

<br />

met nostalgische<br />

uitstraling<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

en breedte van het knoopsgat groter. Gebruik dikker garen.<br />

B9<br />

Afgerond klassiek<br />

knoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B10<br />

<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B11<br />

noopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B12<br />

<br />

intensief gebruik<br />

<br />

voet /C<br />

Met versterkte trenzen.<br />

B13<br />

Decoratief<br />

modeknoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

B14<br />

<br />

<br />

A<br />

<br />

B15<br />

<br />

<br />

A<br />

Met extra snijruimte voor knoopsgaten met koord.<br />

B16<br />

Automatisch knopen<br />

aannaaien<br />

- Om knopen aan te zetten<br />

B17 B <br />

B18 B <br />

B19 Ovaal oogje B <br />

B20<br />

Decoratief<br />

modeknoopsgat<br />

<br />

voet /C<br />

<br />

1:13


1 Uw machine leren kennen<br />

C – Pictogramsteken<br />

D- Nostalgische steken<br />

E – Quiltsteken<br />

F – Applicatiesteken<br />

1:14


1 Uw machine leren kennen<br />

G – Kindersteken<br />

H – Schulpsteken<br />

J – Vintage-steken<br />

K – Omnimotionsteken<br />

1:15


1 Uw machine leren kennen<br />

L – Decoratieve steken<br />

M – Siersteken<br />

N – Moderne steken<br />

S – 4-richtingssteken<br />

1:16


1 Uw machine leren kennen<br />

T – 8-richtingssteken<br />

U – Mijn steken<br />

X – Speciale steken<br />

Y – Dimensionale steken<br />

1:17


1 Uw machine leren kennen<br />

Z – Decoratieve<br />

taperingsteken<br />

Block Alphabet Outline Alphabet Brush Line Alphabet<br />

Script Alphabet Cyrillic Alphabet Hiragana Alphabet<br />

1:18


2<br />

INSTELLEN


2 Instellen<br />

UITPAKKEN<br />

<br />

de <br />

de doos en verwijder de buitenste verpakking.<br />

<br />

plastic zak.<br />

<br />

<br />

verwijderen voordat u gaat naaien.<br />

Let op: Als er piepschuim in de accessoiredoos blijft zitten tijdens het<br />

naaien, kan de steekkwaliteit worden benadeeld. Het piepschuim is<br />

alleen voor verpakkingsdoeleinden en moet worden verwijderd.<br />

Let op: Uw DESIGNER DIAMOND naai- en<br />

borduurmachine/overlockmachine is erop gebouwd om de beste<br />

resultaten te leveren bij normale kamertemperatuur. Extreem warme<br />

en koude temperaturen kunnen de naairesultaten nadelig beïnvloeden.<br />

ON<br />

OFF<br />

HET SNOER EN HET VOETPEDAAL<br />

AANSLUITEN<br />

Bij de accessoires vindt u ook de voedingskabel en het<br />

voetpedaal.<br />

Let op: Controleer voordat u het voetpedaal aansluit of het van het<br />

type “FR5” is (zie de onderkant van het voetpedaal).<br />

voetpedaal. <br />

het voetpedaal aan op het voorste contact rechts onder<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3 1 2<br />

DE MACHINE OPBERGEN NA HET<br />

NAAIEN<br />

1. Zet de <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

de doos op de machine om de vrije arm.<br />

<br />

<br />

2:2


ADJUSTABLE E LIGHT<br />

Op uw machine zitten LED-lampjes die het licht zonder<br />

schaduw gelijkmatig over het werkgebied verdelen. U kunt<br />

de intensiteit en de kleur van het licht aanpassen in het <br />

Menu.<br />

2 Instellen<br />

VRIJE ARM<br />

Om de vrije arm te gebruiken moet u de accessoiredoos<br />

<br />

<br />

links om hem te verwijderen.<br />

DRAADAFSNIJDER<br />

Er zitten drie draadafsnijders op uw machine. De eerst zit<br />

bij de <br />

afsnijden. De tweede zit naast het <br />

spoeldraad af te snijden nadat u die in de machine hebt<br />

geplaatst. De derde zit op de linkerkant van de machine<br />

<br />

<br />

draadafsnijder en trek ze snel omlaag.<br />

A<br />

B<br />

C<br />

2:3


GARENPENNEN<br />

Uw naaimachine heeft twee garenpennen: een<br />

hoofdgarenpen en een extra garenpen. De garenpennen<br />

zijn geschikt voor alle soorten garen. De hoofdgarenpen<br />

is instelbaar en kan worden gebruikt in een horizontale<br />

<br />

<br />

positie voor normaal naaigaren en de verticale positie voor<br />

grote klossen of garen met speciale eigenschappen.<br />

HORIZONTALE POSITIE<br />

passende garenschijf en het klosje op de<br />

garenpen. Controleer of de draad linksom van het klosje<br />

wordt afgerold en schuif dan een tweede garenschijf op de<br />

pen.<br />

Let op: Niet alle garenklosjes zijn op dezelfde manier gemaakt. Als<br />

u problemen heeft met het garen, draai het klosje dan om of gebruik<br />

de verticale positie.<br />

Gebruik een garenschijf die iets breder is dan het klosje.<br />

Gebruik bij smalle garenklosjes een kleinere garenschijf<br />

voor het klosje. Gebruik bij brede garenklosjes een grotere<br />

garenschijf voor het klosje.<br />

De platte zijde van de schijf moet stevig tegen de klos<br />

worden gedrukt. Er mag geen ruimte tussen de garenschijf<br />

en de klos zitten.<br />

VERTICALE POSITIE<br />

<br />

<br />

klosjes die kleiner zijn dan de garenschijf van gemiddelde<br />

grootte om te voorkomen dat de draad te snel wordt<br />

<br />

<br />

klosje dan niet meer kan draaien.<br />

2 Instellen<br />

EXTRA GARENPEN<br />

De extra garenpen wordt gebruikt wanneer u een spoel<br />

wilt opwinden vanaf een tweede garenklosje of voor een<br />

tweede klosje wanneer u met een tweelingnaald naait.<br />

<br />

garenschijf erop en plaats een vilten onderlegger onder het<br />

<br />

Let op: Wanneer u naait met twee bovendraden, schakel de<br />

deLuxe Stitch System-toets dan uit in de machine-instellingen.<br />

2:4


2 Instellen<br />

BOVENDRAAD INRIJGEN<br />

Zorg ervoor dat de naaivoet en de naald zich in de hoogste<br />

stand bevinden.<br />

HORIZONTALE GARENPEN<br />

<br />

2. Gebruik uw linkerhand om het uiteinde van de draad<br />

over en achter de <br />

onder de <br />

draad tussen de <br />

3. Ga verder met het inrijgen in de door de pijlen<br />

aangegeven richting. Leid de draad wanneer u aan het<br />

inrijgen bent vanaf de rechterkant in de gleuf op de<br />

<br />

4. Breng de draad omlaag in de laatste draadgeleider <br />

net boven de naald.<br />

E<br />

D<br />

C<br />

A<br />

B<br />

DRAADINSTEKER<br />

Met de draadinsteker kunt u de draad automatisch in de<br />

<br />

moet de naald zich in de bovenste stand bevinden.<br />

1. 1. Laat de naaivoet zakken.<br />

2. Gebruik de hendel om de draadinsteker helemaal<br />

omlaag te trekken. De <br />

oog van de naald.<br />

<br />

<br />

<br />

haakje trekt de draad door het oog van de naald en<br />

<br />

naald uit.<br />

Let op: De draadinsteker is ontworpen voor naalden nr. 70-120.<br />

Wanneer u gebruik maakt van naalden met nr. 60 of kleiner, een<br />

zwaardnaald, een tweelingnaald of een drielingnaald, of wanneer de<br />

Eenstaps-knoopsgatsensorvoet is geplaatst, kunt u de draadinsteker<br />

niet gebruiken. Er zijn ook enkele optionele accessoires waarbij u de<br />

draad met de hand moet insteken.<br />

F<br />

G<br />

Zorg ervoor wanneer u de draad handmatig in de naald steekt dat<br />

de draad van voren naar achteren door de naald wordt gestoken. Het<br />

spoelhuisdeksel kan worden gebruikt als vergrootglas om de draad<br />

eenvoudiger door de naald te krijgen.<br />

F<br />

G<br />

2:5


2 Instellen<br />

DE TWEELINGNAALD INRIJGEN<br />

<br />

ervoor dat de naaivoet en de naald zich in de hoogste stand<br />

bevinden.<br />

horizontale garenpen op tot in verticale positie.<br />

<br />

een grote garenschijf en een vilten ringetje op iedere<br />

<br />

2. Breng de draad over en achter de<br />

<br />

inrijggleuf en rijg de<br />

draad tussen de <br />

ervoor dat er een draad aan beide kanten van de<br />

spanningsschijven is.<br />

<br />

dan omhoog door de linker inrijggleuf.<br />

4. Breng de draden vanaf de rechterkant in de draadhef-<br />

voor<br />

dat één draad door de draadgeleider bij de naald<br />

<br />

Zorg ervoor dat de draden niet in elkaar draaien.<br />

D<br />

E<br />

C<br />

A<br />

B<br />

Let op: De dikte en het onregelmatige oppervlak van speciale garens,<br />

zoals metallic garens, verhoogt de mate van wrijving op de draad.<br />

Door de spanning te verlagen, voorkomt u dat de naald en de draad<br />

breken.<br />

E<br />

DRAADSENSOR<br />

<br />

stopt de machine en verschijnt er een pop-upbericht op het<br />

scherm.<br />

<br />

<br />

bijna op is: U kunt doorgaan met naaien zonder de popup<br />

te sluiten totdat de onderdraad helemaal opraakt. Dit<br />

geeft u de mogelijkheid te plannen wanneer u de spoel<br />

<br />

<br />

2:6


2 Instellen<br />

SPOELEN<br />

SPOELEN DOOR DE NAALD<br />

Zorg ervoor dat de naaivoet en de naald zich in de hoogste<br />

stand bevinden.<br />

spoel op de spoelas bovenop de<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

horizontale positie.<br />

Let op: Als de garenklos te groot is voor de horizontale positie, spoel<br />

dan het spoeltje op zoals beschreven onder “Speciaal garen opspoelen”<br />

hieronder.<br />

<br />

de naaivoet door en omhoog naar rechts door de<br />

<br />

Let op: Gebruik wanneer u garen opspoelt vanaf de naald een<br />

metalen naaivoet.<br />

<br />

in de spoel.<br />

5. Duw de spoelgeleider naar het spoeltje toe om op<br />

te spoelen. Er verschijnt een pop-upbericht op het<br />

<br />

<br />

<br />

de draad goed vast wanneer u begint met spoelen.<br />

<br />

uiteinde af.<br />

Let op: Het is belangrijk dat u de draad dicht bij de spoel afknipt.<br />

De spoelgeleider gaat terug wanneer het spoeltje vol is<br />

<br />

upbericht wordt gesloten. <br />

de draad af met behulp van de onderdraadafsnijder.<br />

A<br />

Let op: Als u een ouder HUSQVARNA VIKING®-spoeltje<br />

gebruikt zonder gaatje, draai dan eerst de draad een aantal maal<br />

rechtsom om het spoeltje om te beginnen.<br />

Speciaal garen opspoelen<br />

<br />

platte metallic garens<br />

door de naald op te spoelen.<br />

<br />

<br />

<br />

met het logo omhoog. Gebruik alleen originele<br />

<br />

vilten onderlegger<br />

<br />

positie moet staan.<br />

3. Breng de draad over de voorspanningsdraadgeleider<br />

<br />

door de <br />

<br />

B<br />

C<br />

D<br />

2:7


2 Instellen<br />

SPOELEN TIJDENS HET BORDUREN<br />

OF NAAIEN<br />

1. Breng de grote<br />

vilten onderlegger en een garenklosje<br />

op de garenpen.<br />

2. Leid de onderdraad om de <br />

en door de <br />

<br />

in de spoel.<br />

4. Duw de spoelgeleider naar het spoeltje toe om op<br />

te spoelen. Er verschijnt een pop-upbericht op het<br />

<br />

<br />

<br />

de draad goed vast wanneer u begint met spoelen.<br />

De spoelgeleider gaat terug wanneer het spoeltje vol is<br />

<br />

<br />

de draad af met behulp van de onderdraadafsnijder.<br />

A<br />

B<br />

Let op: Let op of de draad tijdens het opspoelen de garenschijf van<br />

de horizontale garenpen niet raakt. Als dat wel zo is, plaats de<br />

garenschijf en het klosje dan hoger op de verticale garenpen.<br />

1 2<br />

DE SPOEL PLAATSEN<br />

spoelhuisdeksel door het naar u toe te<br />

schuiven.<br />

spoelhuis. De spoel past er<br />

<br />

draad wordt afgewikkeld van de linkerkant van de<br />

spoel. De spoel draait dan linksom wanneer u aan de<br />

draad trekt.<br />

<br />

spoel kan draaien als u de draad stevig naar rechts trekt<br />

<br />

<br />

<br />

rechterkant van de <br />

<br />

<br />

3<br />

D<br />

E<br />

C<br />

G<br />

4<br />

F<br />

2:8


NAAIVOET<br />

NAAIVOET VERVANGEN<br />

1. Zorg ervoor dat de naald in de hoogste stand staat.<br />

<br />

<br />

de persvoethouder.<br />

3. Duw de voet in de clip totdat hij vastklikt.<br />

2 Instellen<br />

DE SENSORVOET Q BEVESTIGEN<br />

<br />

<br />

de naald omlaag in de opening van de naaivoet door<br />

<br />

op de persvoetstang zodat het gat op de naaivoet<br />

overeen komt met het gat op de persvoetstang. De arm<br />

van de naaivoet moet bovenop de naaldschroef liggen.<br />

Breng de schroef aan en draai de schroef vast met een<br />

schroevendraaier.<br />

1<br />

DUBBEL TRANSPORT MET<br />

VERWISSELBARE NAAIVOETEN<br />

<br />

gemaakt om gelijkmatig lagen stof en/of tussenvulling<br />

<br />

<br />

<br />

verwisselbare rechte steekvoet op de machine als u de<br />

rechte steek gebruikt met de naald in het midden en een<br />

<br />

de machine als u steken selecteert die tot 7 mm breed en 6<br />

mm lang zijn.<br />

2<br />

Bijgeleverde accessoires<br />

<br />

links en rechts<br />

<br />

<br />

D. Dubbel transport<br />

A<br />

B<br />

C<br />

A<br />

D<br />

2:9


2 Instellen<br />

<br />

houder los te schroeven.<br />

<br />

<br />

<br />

persvoetstang met de schroef van de persvoethouder.<br />

<br />

1.<br />

De naaivoet aanbrengen en verwijderen<br />

<br />

onder het dubbel transport.<br />

4. Duw de naaivoet omhoog totdat hij vastklikt.<br />

<br />

van de naaivoet omhoog totdat de voet losklikt.<br />

Let op: Laat altijd een naaivoet op het dubbel transport zitten als het<br />

niet op de machine is bevestigd.<br />

2.<br />

De geleider bevestigen<br />

<br />

<br />

<br />

één geleider voor de linkerkant en één voor de rechterkant.<br />

6. Breng de geleider aan in het gat aan de achterkant van<br />

het dubbel transport.<br />

<br />

door de geleider naar links of naar rechts te trekken.<br />

Let op: U vindt optionele accessoires voor het dubbel transport bij uw<br />

HUSQVARNA VIKING® dealer.<br />

6.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

2:10<br />

DE RECHTSTIKSTEEKPLAAT<br />

BEVESTIGEN<br />

Bevestig de rechtstiksteekplaat bij bijvoorbeeld het in<br />

<br />

rechtstiksteekplaat ondersteunt de stof dichter bij de naald<br />

en helpt te voorkomen dat de stof omlaag wordt getrokken<br />

<br />

van een naad.<br />

<br />

open.<br />

<br />

een schroevendraaier onder de steekplaat zoals te<br />

zien is op de afbeelding en draai de schroevendraaier<br />

voorzichtig om de steekplaat los te wrikken.<br />

<br />

omlaag zodat de steekplaat in de gleuf aan de<br />

<br />

<br />

spoelhuisdeksel weer op zijn plaats.<br />

1.<br />

3.<br />

D<br />

2.


2 Instellen<br />

EEN NAALD VERVANGEN<br />

1. Gebruik het gat in het multifunctionele gereedschap<br />

om de naald vast te houden.<br />

2. Draai de naaldschroef los met de schroevendraaier.<br />

<br />

<br />

de nieuwe naald omhoog met de platte kant van u af<br />

totdat hij niet verder kan.<br />

5. Draai de naaldschroef vast met de schroevendraaier.<br />

NAALDEN<br />

De naaimachinenaald speelt een belangrijke rol bij<br />

succesvol naaien. Gebruik alleen naalden van goede<br />

<br />

<br />

u naalden in de meest gebruikte maten.<br />

Universele naald (A)<br />

Universele naalden hebben een iets afgeronde punt en zijn<br />

<br />

naaien in veel verschillende stoftypen en -dikten.<br />

Stretchnaald (B)<br />

<br />

<br />

<br />

Borduurnaald (C)<br />

<br />

punt en een iets groter oog om schade aan het garen en de<br />

materialen te voorkomen. Gebruik de naald met metallic<br />

en andere speciale garens voor borduurwerk en decoratief<br />

naaien.<br />

A B C D E<br />

Denimnaald (D)<br />

Denimnaalden hebben een scherpe punt die door<br />

dichtgeweven stoffen kan prikken zonder dat de naald<br />

<br />

Zwaardnaalden (E)<br />

<br />

van de naald om gaten in de stof te prikken bij het naaien<br />

van entredeux en andere ajoursteken op natuurlijke stoffen.<br />

Let op: Vervang de naald regelmatig. Gebruik altijd een rechte naald<br />

met een scherpe punt (F).<br />

Een beschadigde naald (G) kan ervoor zorgen dat er steken worden<br />

overgeslagen, dat de naald breekt of dat de draad afbreekt. Een<br />

kapotte naald kan ook de steekplaat beschadigen.<br />

F<br />

G<br />

H<br />

Gebruik geen asymmetrische tweelingnaalden (H); uw naaimachine<br />

kan erdoor beschadigen.<br />

2:11


2 Instellen<br />

GARENS<br />

Er zijn tegenwoordig veel garens te koop die zijn<br />

ontwikkeld voor verschillende doeleinden.<br />

Universeel naaigaren<br />

<br />

katoen of katoen met een polyesterlaagje. Dit type garen<br />

wordt gebruikt voor het naaien van kleding en werkstukken.<br />

Borduurgaren<br />

<br />

ven<br />

en ander decoratief naaiwerk een glad en glanzend effect.<br />

Gebruik bij borduren borduurgaren in de spoel omdat dat<br />

dun is en geen ophopingen vormt onder het borduurmotief.<br />

Let op: Als u metallic of plat garen gebruikt om te borduren, hebt<br />

u waarschijnlijk een naald met een groter oog nodig en moet u de<br />

borduursnelheid verlagen. Rijg de naaimachine in met de spoel in<br />

verticale positie.<br />

Transparant garen<br />

<br />

<br />

<br />

naaimachine in met de spoel in verticale positie. Als u een<br />

<br />

spoel halfvol is.<br />

Let op: In sommige stoffen zit nog overtollige verf, waardoor ze kunnen<br />

afgeven op andere stoffen of op uw naaimachine. De afgegeven<br />

kleur kan zeer moeilijk of zelfs helemaal niet te verwijderen zijn.<br />

Fleece en denim geven vaak af, vooral rood en blauw.<br />

Als u denkt dat uw stof/kant en klare kledingstukken af<br />

kunnen geven, was ze dan altijd eerst voordat u ze gaat naaien/<br />

borduren om te voorkomen dat ze afgeven op uw machine.<br />

VERSTEVIGING<br />

Scheurversteviging<br />

<br />

stoffen. Gebruik scheurversteviging onder de stof voor<br />

decoratief naaiwerk of span de versteviging op samen<br />

<br />

overtollige versteviging weg.<br />

Opstrijkversteviging<br />

Opstrijkversteviging is een volledig stevige versteviging<br />

met een gladde kant die op de stof kan worden gestreken.<br />

Deze soort wordt aanbevolen voor jersey en alle soorten<br />

<br />

kant van de stof voordat u begint met naaien of voordat<br />

<br />

overtollige versteviging weg.<br />

Knipversteviging<br />

<br />

worden weggeknipt. Deze soort wordt aanbevolen voor<br />

jersey en alle soorten onstabiele stoffen en in het bijzonder<br />

voor borduren in de borduurring.<br />

Wateroplosbare versteviging<br />

<br />

het versieren/borduren van stoffen met een vleug of met<br />

<br />

<br />

stof. Leg uw werk in water om overtollige versteviging op<br />

te lossen. De versteviging is verkrijgbaar in diverse dikten.<br />

Versteviging die vanzelf uit elkaar valt<br />

<br />

voor technieken zoals opengewerkt borduurwerk en<br />

wanneer u een gehaakt randje aan de stofrand wilt maken.<br />

De versteviging verdwijnt met warmte.<br />

Plakversteviging<br />

<br />

borduurring wanneer de stof te kwetsbaar of te klein is om<br />

<br />

<br />

het papier en plak de stof op het plakkende gedeelte.<br />

<br />

PICTOGRAM PEN<br />

Gebruik een in lucht of water oplosbare markeerpen voor<br />

<br />

een paar uur verdwijnt de kleur. U kunt ook koud water<br />

gebruiken om de markeringen helemaal te verwijderen.<br />

Zorg ervoor dat alle markeringen zijn verwijderd voordat<br />

u de stof strijkt of wast met zeep of wasmiddel.<br />

2:12


USB-POORTEN<br />

<br />

<br />

<br />

muis kunt aansluiten.<br />

USB EMBROIDERY STICK<br />

<br />

Gebruik de stick voor het opslaan van motieven en andere<br />

<br />

computer naar de naaimachine en omgekeerd.<br />

2 Instellen<br />

Aansluiten op en loskoppelen van de USB-poort<br />

<br />

<br />

manier worden aangesloten – steek ze niet met kracht in de<br />

poorten!<br />

De <br />

<br />

<br />

uiteinde van de kabel aan op uw pc.<br />

Let op: Installeer de communicatiesoftware voordat u de machine op de<br />

pc aansluit. Zie pagina 2:14.<br />

<br />

kabel er altijd zorgvuldig en recht uit.<br />

OFF<br />

ON<br />

De USB embroidery stick gebruiken<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zandloper op het scherm.<br />

Let op: Verwijder de USB embroidery stick niet wanneer de<br />

<br />

Als u de stick dan verwijdert, kunnen de bestanden die op de USB<br />

embroidery stick staan beschadigen.<br />

Let op: U kunt de USB embroidery stick die bij de machine wordt<br />

geleverd in de machine laten zitten wanneer u de beschermkap erop<br />

doet. Zorg ervoor dat de bescherming van de USB stick omlaag wijst.<br />

<br />

2:13


2 Instellen<br />

COMMUNICATIESOFTWARE (PC)<br />

Er is een pc softwarepakket verkrijgbaar voor uw<br />

<br />

Royale naai- en borduurmachine. Dit pakket bevat de<br />

volgende extra functies:<br />

<br />

<br />

naar kunnen in alle modules van het Borduursysteem<br />

worden gebruikt.<br />

<br />

aantal borduurlettertypes kunt maken met de meeste<br />

<br />

computer staan.<br />

<br />

borduurmotieven kunt beheren: borduurmotieven<br />

<br />

<br />

toevoegen en meer.<br />

<br />

machine voor de eerste keer op uw computer wordt<br />

<br />

<br />

<br />

de software. Bij het installeren wordt u gevraagd naar een<br />

<br />

9200<br />

Meer informatie en gedetailleerde installatie-instructies<br />

staan op de downloadpagina.<br />

UPDATE-INSTRUCTIES<br />

<br />

<br />

vindt u de updates die beschikbaar zijn voor uw machine.<br />

<br />

<br />

embroidery stick met de nieuwe softwareversie aan op<br />

<br />

<br />

opnieuw beginnen ingedrukt totdat uw machine is<br />

ingeschakeld.<br />

<br />

<br />

<br />

automatisch opnieuw. Controleer het nummer van de<br />

softwareversie in Mijn Info.<br />

HOE U UW MACHINE KUNT<br />

UPDATEN<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dealer voor updates en upgrades voor uw machine en de<br />

gebruikershandleiding.<br />

2:14


3<br />

HET ULTIEME INTERACTIEVE SCHERM


HET ULTIEME INTERACTIEVE<br />

SCHERM<br />

Dit gedeelte van de gebruiksaanwijzing helpt u bij het navigeren over<br />

het ultieme interactieve scherm. We beginnen bovenaan het scherm en<br />

gaan dan naar beneden.<br />

HET SCHERM GEBRUIKEN<br />

<br />

met uw stylus om uw keuzen te maken.<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

WERKBALK<br />

Op deze werkbalk vindt u de pictogrammen voor de<br />

<br />

<br />

afwisselen tussen Naai-/Borduurmodus.<br />

Pictogram naai-/borduurmodus<br />

<br />

het pictogram naai-/borduurmodus te drukken.<br />

Menu Diamond<br />

File Manager<br />

Lettertypemenu<br />

Stekenmenu<br />

Motievenmenu<br />

Quick<br />

Help<br />

Naai-/<br />

borduurmodus<br />

Naaimodus<br />

<br />

en naaien. De geselecteerde steek wordt in ware grootte<br />

weergegeven in het stekengebied. De aanbevelingen<br />

en machine-instellingen zijn bovenaan te zien. U kunt<br />

ook naar de programmeermodus gaan om uw eigen<br />

stekenprogramma’s te maken. In het hoofdstuk<br />

<br />

van steken.<br />

Borduurmodus<br />

<br />

<br />

<br />

rotatie van uw motieven veranderen. U kunt ook motieven<br />

<br />

bewerken met of zonder de borduureenheid aangesloten.<br />

In de borduurmodus vindt u diverse functies op de<br />

<br />

het pictogram van de uitklapwerkbalk rechts onderaan. De<br />

uitklapwerkbalk is standaard uitgeklapt.<br />

Om uw motief te borduren gaat u van Borduurmotief<br />

bewerken naar Borduren door op het pictogram GO! te<br />

drukken in de rechter onderhoek van het Ultieme interactieve<br />

scherm. De borduureenheid moet zijn bevestigd.<br />

In Borduren kunt u functies zien die handig zijn tijdens het<br />

borduren.<br />

Uitklapwerkbalk<br />

inklappen/uitklappen<br />

3:2


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

MOTIEVENMENU<br />

Een motief selecteren<br />

U kunt borduurmotieven openen door het bloempictogram<br />

<br />

door erop te drukken. Gebruik de schuifbalk om door extra<br />

motieven te bladeren.<br />

Let op: Wanneer een motief wordt geselecteerd, schakelt de machine<br />

automatisch over naar de borduurmodus en wordt het motief geladen<br />

in Borduurmotief bewerken.<br />

STEKENMENU<br />

<br />

stekenmenu's in de uitklaplijst:<br />

A – <br />

kleding.<br />

B – <br />

oogjes en knopen aanzetten. Gebruik de Een-staps<br />

<br />

C – <br />

originele cordonsteekmotieven te programmeren.<br />

D – <br />

het aannaaien van kant en inzetstukken.<br />

E – <br />

F – <br />

verschillende effecten.<br />

G – <br />

kinderkleding en -projecten te naaien.<br />

<br />

met prachtige schulpsteken.<br />

J – <br />

<br />

<br />

ongelimiteerd aantal combinaties. De steken worden<br />

gevormd met zijwaartse beweging. De steekbreedte kan<br />

tot 40 mm of meer zijn.<br />

L – <br />

M – <br />

te versieren.<br />

N – Moderne steken: Moderne steken voor het versieren<br />

van kleding en accessoires.<br />

<br />

met de vrije arm.<br />

8-richtingssteken: Naait een rechte steek en versterkte<br />

rechte steek in acht verschillende richtingen zonder de<br />

stof te draaien.<br />

Motievenmenu<br />

Stekenmenu’s<br />

Steek-submenu’s<br />

Schuifbalk<br />

3:3


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

U – <br />

favoriete steken en steekprogramma’s op.<br />

X – <br />

<br />

<br />

voor meer gedetailleerde informatie.<br />

<br />

applicatie- en pop-upsteken en combinaties van deze<br />

twee types.<br />

Z – Decoratieve taperingsteken: Decoratieve steken met<br />

tapering.<br />

Een steek selecteren<br />

<br />

selecteren. Ieder menu heeft één of meerdere submenu's.<br />

<br />

<br />

LETTERTYPEMENU<br />

Een lettertype selecteren<br />

Druk op het pictogram van het lettertypemenu; de uitklaplijst<br />

van het lettertypemenu verschijnt. Zowel steeklettertypes<br />

als borduurlettertypes zijn zichtbaar in de borduur-<br />

<br />

Gebruik de schuifbalk om extra lettertypen te zien.<br />

<br />

de borduurteksteditor automatisch geopend. U kunt<br />

verschillende maten selecteren voor ieder lettertype.<br />

<br />

programmeermodus automatisch geopend.<br />

Let op: Borduurlettertypen zijn alleen zichtbaar als de borduurmodus<br />

actief is.<br />

Lettertypemenu<br />

Schuifbalk<br />

3:4


FILE MANAGER<br />

-<br />

<br />

en kopiëren. Laad motieven of sla motieven op in het in-<br />

<br />

dery<br />

stick. Druk lang op een map om die te openen.<br />

U kunt meerdere motieven tegelijkertijd selecteren. Druk<br />

<br />

<br />

motieven die u hebt geselecteerd worden geopend in<br />

Borduurmotief bewerken.<br />

MENU DIAMOND<br />

Druk op het pictogram van het menu Diamond om<br />

de uitgebreide werkbalk te openen. De inhoud van de<br />

uitgebreide werkbalk verandert afhankelijk van in welke<br />

<br />

<br />

en het menu Informatie. Druk op de functie die u wilt<br />

activeren.<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

QUICK HELP<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

van het scherm waarover u informatie wenst. Een pop-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Menu Diamond<br />

Quick Help<br />

Informatie<br />

Uitgebreide SEWING ADVISOR/<br />

EMBROIDERY ADVISOR<br />

SET Menu<br />

3:5


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

SET MENU<br />

<br />

annuleren en handmatig aanpassingen maken aan de<br />

<br />

geluidsinstellingen en scherm- en verlichtingsinstellingen.<br />

Druk op de pictogrammen om een functie in te schakelen<br />

<br />

<br />

de instellingen bewaard nadat u de machine uitzet. Als u<br />

<br />

veranderingen niet opgeslagen nadat u de machine uitzet.<br />

Instellingen scherm en verlichting<br />

Geluidsinstellingen<br />

Machine-instellingen<br />

Naai-instellingen<br />

Steek-Instellingen<br />

STEEKINSTELLINGEN (ALLEEN<br />

ACTIEF IN DE NAAIMODUS)<br />

<br />

instellen en een steek of knoopsgat uitbalanceren.<br />

Deze instellingen zijn alleen geldig voor de steek die is<br />

geselecteerd.<br />

Als u een andere steek selecteert of dezelfde steek<br />

<br />

standaardwaarde.<br />

Sensorvoetdruk<br />

<br />

op de stof te verhogen of op – om deze te verlagen.<br />

Balanscontroles<br />

Bij het naaien op speciale stoffen of bij het uitvoeren van<br />

een speciale techniek moet u soms de balans van de steek<br />

aanpassen.<br />

Beeld<br />

verplaatsen<br />

Lengte<br />

balanceren<br />

Sensorvoetdruk<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

past Laat de steek op het scherm eruit zien als uw nietgebalanceerde<br />

genaaide steek.<br />

<br />

de balans gecorrigeerd. De machine zal de steek voor u<br />

balanceren.<br />

Let op: Gebruik de pictogrammen voor Beeld verplaatsen. Met de<br />

functie Beeld verplaatsen kunt u de hele steek zien.<br />

Breedte<br />

balanceren<br />

3:6


NAAI-INSTELLINGEN<br />

Tweelingnaald<br />

Druk op het pictogram van de tweelingnaald om een lijst<br />

voor het selecteren van de breedte van tweelingnaalden<br />

<br />

<br />

de geselecteerde tweelingnaaldgrootte omdat de naalden<br />

anders kunnen breken. De instelling blijft behouden totdat<br />

u de tweelingnaaldbreedte deselecteert.<br />

schijnt<br />

er een pop-upvenster wanneer u de machine aanzet.<br />

Er verschijnt nog een waarschuwingspop-up wanneer u een<br />

steek selecteert die te breed is voor de ingestelde tweelingnaald.<br />

De steekbreedte van die steken wordt automatisch<br />

aangepast voor de breedte van de tweelingnaald. Deselec-<br />

<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Steekbreedtebeveiliging<br />

<br />

naaivoet voor rechte steken gebruikt. De naaldpositie is<br />

geblokkeerd in het midden voor alle steken om te voorkomen<br />

<br />

Deze functie is automatisch geselecteerd en kan niet<br />

worden gedeselecteerd wanneer de rechtstiksteekplaat is<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

te behouden.<br />

<br />

instelling ingeschakeld is en voor iedere steekselectie<br />

<br />

u dat de rechte steek is ingesteld. Deselecteer<br />

<br />

Let op: Tweelingnaald en Steekbreedtebeveiliging kunnen niet<br />

tegelijkertijd worden gebruikt.<br />

Selecteerbare automatische draadafsnijder<br />

<br />

automatische draadafsnijder in de naai-instellingen. De<br />

draden worden automatisch afgesneden en de naaivoet<br />

<br />

is voltooid of wanneer u een knoopsgat hebt voltooid.<br />

<br />

niet automatisch afgesneden.<br />

Automatisch sprongsteken afsnijden<br />

Deze machine is voorzien van de functie Automatisch<br />

sprongsteken afsnijden Dankzij deze functie hoeft u geen<br />

draden meer af te knippen wanneer het borduurmotief<br />

<br />

snijdt de machine de bovenste sprongsteekdraad af en trekt<br />

het draaduiteinde naar de onderkant van de stof.<br />

Let op: De machine snijdt ook de draad af nadat u met een nieuwe<br />

kleur bent begonnen. Houd het uiteinde van de draad vast wanneer<br />

u doorgaat met borduren, zodat u het stukje draad eenvoudig kunt<br />

verwijderen nadat het is afgesneden.<br />

Niet alle borduurmotieven zijn geprogrammeerd voor<br />

Automatisch sprongsteken afsnijden. Afsnij-opdrachten<br />

voor sprongsteken kunnen aan ieder borduurmotief<br />

<br />

Borduurmotieven die met dit symbool zijn<br />

<br />

Automatisch sprongsteken afsnijden. Afsnijopdrachten<br />

voor sprongsteken kunnen aan ieder<br />

borduurmotief worden toegevoegd met de<br />

<br />

Let op: Als de voor- en achterkant van uw borduurmotief zichtbaar<br />

zullen zijn, zet Automatisch sprongsteken afsnijden dan uit en knip<br />

de draden met de hand af.<br />

3:7


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Sensor-persvoetlichter<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

als de machine stopt met de naald omlaag of nadat er draden zijn<br />

afgesneden.<br />

FIX Auto<br />

<br />

<br />

FIX op de voorkant van de machine gebruiken om uw steek vast te<br />

zetten of om de FIX aan het begin van een steek te annuleren.<br />

Opties transporteur<br />

Druk hierop om een pop-upbericht te openen met drie opties.<br />

<br />

geselecteerd wanneer u de machine aanzet. Uw machine brengt<br />

<br />

automatisch omhoog of omlaag. De transporteur wordt<br />

bijvoorbeeld verzonken bij het aanzetten van knopen of bij het<br />

naaien en borduren uit de vrije hand. Ook wordt de transporteur<br />

<br />

hoog gebruikt.<br />

<br />

<br />

3:8


MACHINE-INSTELLINGEN<br />

<br />

behouden wanneer u de machine uitzet.<br />

Taal<br />

Druk op het pictogram van de taal om de beschikbare<br />

<br />

drukken.<br />

Naam eigenaar<br />

Druk op het pictogram Naam eigenaar om een scherm te<br />

openen waarin u uw naam kunt invoeren.<br />

Timer<br />

De timer geeft de totale naai- en borduurtijd van uw<br />

machine weer. Druk op het pictogram om de timer te<br />

resetten.<br />

Borduurringselectie<br />

Druk op het pictogram Borduurringselectie en selecteer<br />

<br />

<br />

borduurring uit de ringen die u hebt ingevoerd in de<br />

Borduurringselectie.<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Automatische Smart Save<br />

<br />

<br />

en ook wanneer u stopt met borduren.<br />

Let op: Wanneer de Automatische Smart Save is ingeschakeld, duurt<br />

het langer voordat Borduren wordt geopend.<br />

Naaivoethoogte<br />

voor borduren<br />

Garenfabrikant<br />

Druk hierop om de garenfabrikant van uw voorkeur te<br />

<br />

<br />

verandert of wanneer u een nieuw motief maakt van steken<br />

<br />

door u geselecteerde fabrikant gebruikt.<br />

Let op: Als u de instelling van de garenfabrikant verandert, worden<br />

de kleuren in bestaande borduurmotieven niet automatisch ook<br />

veranderd van de ene naar de andere garenfabrikant.<br />

3:9


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Compensaties spanning/hoeveelheid<br />

Als u vindt dat de draadspanning/draadhoeveelheid moet<br />

worden verhoogd of verlaagd voor de meeste steken of<br />

<br />

<br />

de draadspannings-/draadhoeveelheidsinstellingen moet<br />

aanpassen als u regelmatig op een speciale stof naait of<br />

borduurt of een speciaal garen gebruikt.<br />

Druk op Compensaties spanning/hoeveelheid. Met de<br />

schuifbalken kunt u de draadspanning/draadhoeveelheid<br />

voor alle steken en/of borduurmotieven algemeen verlagen<br />

of verhogen. De standaardinstelling is Normaal.<br />

<br />

<br />

draadspanning en van de draadhoeveelheid rood.<br />

Sensor Q-borduurvoet<br />

<br />

de naai- en borduurmachine aanzet.<br />

<br />

<br />

<br />

deLuxe<br />

Draadspanning in plaats van Draadhoeveelheid.<br />

deLuxe Stitch System<br />

deLuxe<br />

om de bovendraad te regelen: Draadspanning en<br />

<br />

de naai- en borduurmachine als dat mogelijk is automatisch<br />

<br />

gebruikt de machine automatisch Draadspanning in<br />

<br />

ingeschakeld.<br />

<br />

kan het gebruik van Draadspanning nodig zijn voor de<br />

beste resultaten. Deselecteer het pictogram deLuxe<br />

<br />

Lees meer over het deLuxe<br />

3:10


GELUIDSINSTELLINGEN<br />

U kunt de geluidsinstellingen van uw machine veranderen<br />

zodat u bij verschillende situaties wordt gewaarschuwd.<br />

<br />

dan het geluid dat u wilt afspelen door op het pictogram<br />

te drukken. U kunt het geluid horen wanneer u op de<br />

geluidspictogram drukt. Iedere waarschuwingsfunctie kan<br />

<br />

<br />

Persoonlijk geluid<br />

U kunt uw eigen geluidsbestanden gebruiken in de machine.<br />

<br />

persoonlijke geluid staat onderaan de lijst met geluiden.<br />

<br />

<br />

geopend zodat u het geluid kunt veranderen.<br />

Let op: Als u de eerste maal op dit pictogram drukt, wordt My Files<br />

geopend. Zoek uw geluidsbestand op en druk op het OK-pictogram.<br />

De naam van het geladen geluidsbestand wordt naast het pictogram<br />

weergegeven.<br />

<br />

waarschuwing voor toets/pictogram uitgeschakeld en<br />

voor de waarschuwings-pop-upberichten is maximaal 5<br />

<br />

maximale geluidslengte 30 seconden.<br />

Let op: U kunt alleen PCM-gecodeerde WAVE-bestanden afspelen.<br />

Voor de beste resultaten moet het bestand 8-bits mono zijn. De<br />

machine ondersteunt geen gecomprimeerde geluidsbestanden. Sla uw<br />

geluidsbestanden altijd op in de map My Files op uw machine.<br />

Geluid herhalen<br />

<br />

sommige waarschuwings- of ‘let op’-pop-ups met<br />

intervallen herhaald totdat het wordt geannuleerd.<br />

Volume<br />

U kunt het volume regelen met de schuifbalk. Alle<br />

<br />

instelling wordt veranderd.<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

3:11


INSTELLINGEN SCHERM EN<br />

VERLICHTING<br />

Touch Screen afstellen<br />

<br />

voor de manier waarop u op het scherm drukt.<br />

Druk hier om een weergave te openen voor het kalibreren<br />

<br />

het scherm te kalibreren.<br />

Scherm vergrendelen<br />

Indien de kans bestaat dat tegen het Ultieme interactieve<br />

scherm wordt gestoten waardoor de steek of de instellingen<br />

<br />

scherm eenvoudig blokkeren.<br />

<br />

steeds wanneer het tien seconden inactief is vergrendeld.<br />

Er verschijnt een pop-upbericht op het scherm dat<br />

<br />

drukt.<br />

Screensaver<br />

<br />

nadat het voor het laatst is aangeraakt uitgeschakeld. Druk<br />

op het scherm of een willekeurige toets om het scherm<br />

weer in te schakelen.<br />

Adjustable E LIGHT<br />

<br />

<br />

bij alle soorten stof en kleuren en bij de verlichting in uw<br />

naaikamer passen. Breng de schuif gewoon naar rechts<br />

<br />

<br />

<br />

voor koeler licht en naar rechts voor warmer licht.<br />

Waarschuwingslicht<br />

-<br />

-<br />

<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

EXTENDED SEWING ADVISOR<br />

<br />

bij ieder pictogram. U opent de tekst door op het Extended<br />

<br />

de gewenste stof en naaitechniek door op de betreffende<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

EMBROIDERY ADVISOR<br />

<br />

<br />

het stoftype en -gewicht waar u op wilt borduren en volg<br />

<br />

functie geeft u ook tips bij het borduren op speciale<br />

<br />

<br />

3:12


INFORMATIEMENU<br />

Gebruik het informatiemenu om eenvoudig helponder-<br />

<br />

ingebouwde verkorte versie van de gebruikershandleiding.<br />

<br />

<br />

<br />

Blader met uw stylus door de onderwerpen op de<br />

schuifbalk aan de rechterkant van het scherm. Met de<br />

linkerpijl in de linker onderhoek van het scherm wordt de<br />

vorige pagina geopend. De rechterpijl brengt u naar de<br />

<br />

keert u terug naar de eerste pagina.<br />

Index<br />

In de index staan de onderwerpen van het helpmenu in<br />

alfabetische volgorde.<br />

Categorie<br />

Onder Categorie zijn de helponderwerpen verdeeld in<br />

categorieën die overeenkomen met de structuur van de<br />

inhoudsopgave van de gebruikershandleiding.<br />

My info<br />

<br />

<br />

totale machinegeheugen.<br />

Tekst<br />

<br />

<br />

<br />

en op My Files drukken. Druk lang op het bestand dat<br />

u wilt openen. Dat bestand wordt dan geopend in het<br />

<br />

staan.<br />

3 Het ultieme interactieve scherm<br />

3:13


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Start/Stop<br />

Snelheid + en -<br />

STOP<br />

(Monochroom)<br />

FIX<br />

(Rijgen)<br />

Selecteerbare draadafsnijder<br />

Steek opnieuw starten<br />

Naaldstop boven/onder (Afsnijpositie)<br />

Sensorvoet Omhoog en Extra hoog<br />

Sensorvoet omlaag en draaien<br />

FUNCTIETOETSEN<br />

(De borduurmodusfuncties staan tussen<br />

haakjes)<br />

START/STOP<br />

Druk op deze toets om de machine te laten starten en<br />

stoppen met naaien of borduren zonder het voetpedaal<br />

<br />

druk er opnieuw op om te stoppen.<br />

SNELHEID + EN -<br />

<br />

<br />

uw machine automatisch de snelheid instellen die het best<br />

bij de steek past.<br />

<br />

toegelaten naaisnelheid te verhogen of te verlagen.<br />

<br />

upbericht op het scherm geeft de snelheidsinstelling aan.<br />

U kunt de snelheid met de schuif in het pop-up menu<br />

instellen. U kunt de ingestelde snelheid ook tijdens het<br />

<br />

STOP (MONOCHROOM)<br />

Naaimodus<br />

<br />

hecht de draad af en stopt automatisch wanneer een<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

door opnieuw op de toets te drukken of door een nieuwe<br />

<br />

<br />

<br />

geannuleerd wanneer de steek is voltooid.<br />

Borduren<br />

<br />

of om een monochroom borduurmotief te maken.<br />

<br />

3:14<br />

FIX (RIJGEN)<br />

Naaimodus<br />

FIX wordt gebruikt om een steek af te hechten. FIX wordt<br />

<br />

<br />

<br />

tijdens het naaien. Eerst zal uw machine een paar aanhechtingssteken<br />

naaien en vervolgens gaat hij verder met de<br />

<br />

<br />

<br />

zolang de functie FIX actief is. Druk op de verlichte toets<br />

om de functie uit te schakelen. De FIX-functie kan worden<br />

<br />

Let op: FIX Auto kan worden geannuleerd in het SET menu,<br />

Naai-instellingen (zie pagina 3:8). Er worden alleen afhechtsteken<br />

genaaid als u de FIX-toets op de machine selecteert.<br />

Borduren<br />

Druk op FIX om een contour te rijgen van het<br />

borduurmotiefgebied om de stof aan de versteviging vast<br />

te rijgen.<br />

SENSORVOET OMLAAG EN DRAAIEN<br />

De naaivoet wordt automatisch omlaag gebracht wanneer u<br />

met naaien begint.<br />

Naaimodus<br />

<br />

naaivoet wordt helemaal omlaag gebracht. De machine<br />

<br />

omlaag voor de draaipositie.<br />

Borduurmodus<br />

<br />

<br />

borduurpositie.


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

Start/Stop<br />

Snelheid + en -<br />

STOP<br />

(Monochroom)<br />

FIX<br />

(Rijgen)<br />

Selecteerbare draadafsnijder<br />

Steek opnieuw starten<br />

Naaldstop boven/onder (Afsnijpositie)<br />

Sensorvoet Omhoog en Extra hoog<br />

Sensorvoet omlaag en draaien<br />

SENSORVOET OMHOOG EN EXTRA<br />

HOOG<br />

<br />

brengen. Druk nogmaals op de toets en de naaivoet gaat<br />

<br />

omlaag zodat dikke stof gemakkelijker onder de naaivoet<br />

kan worden geplaatst.<br />

SELECTEERBARE DRAADAFSNIJDER<br />

Naaimodus<br />

<br />

<br />

naald en de naaivoet omhoog en activeert de FIX-functie<br />

voor de volgende start. Om draden aan het einde van een<br />

teerbare<br />

draadafsnijder tijdens het naaien. De toets gaat<br />

knipperen om aan te geven dat de draden moeten worden<br />

<br />

<br />

selecteerbare draadafsnijder-functie kan worden gepro-<br />

<br />

Let op: Uw machine snijdt de draden automatisch af na bepaalde<br />

steken, zoals na het voltooien van een Eenstaps-sensorknoopsgat. De<br />

automatisch selecteerbare draadafsnijder kan worden uitgeschakeld in<br />

het SET Menu, zie pagina 3:7.<br />

Borduren<br />

De selecteerbare draadafsnijder snijdt de draden af brengt<br />

de naaivoet omhoog. Als het motief is voltooid worden<br />

zowel de boven- als onderdraad automatisch afgesneden.<br />

NAALDSTOP BOVEN/ONDER<br />

(AFSNIJPOSITIE)<br />

Naaimodus<br />

Druk op Naaldstop boven/onder om de naald omhoog of<br />

omlaag te brengen. De instelling van de naaldstoppositie<br />

wordt tegelijkertijd veranderd. Deze functie stelt ook de<br />

naaldpositie omhoog of omlaag in wanneer u stopt met<br />

naaien. Natuurlijk kunt u ook het voetpedaal gebruiken om<br />

de naald omhoog of omlaag te brengen wanneer u stopt<br />

met naaien.<br />

Borduren<br />

<br />

de draden eenvoudig af te kunnen snijden.<br />

STEEK OPNIEUW STARTEN<br />

Naaimodus<br />

<br />

<br />

<br />

steekprogramma onthoudt eventuele speciale instellingen<br />

die u hebt gemaakt.<br />

Borduren<br />

tie<br />

terug te brengen om goed bij de spoel te kunnen komen.<br />

<br />

<br />

bij de huidige steek.<br />

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM<br />

<br />

<br />

borduurmotief of het naaiwerk en naait er soepel en<br />

gelijkmatig overheen met een perfecte stofdoorvoer.<br />

<br />

<br />

geselecteerde stof en de naaivoetdruk aan te passen.<br />

3:15


3 Het ultieme interactieve scherm<br />

ACHTERUITNAAIEN<br />

Druk eenmaal op de Achteruitnaaitoets voordat u<br />

begint te naaien als u permanent achteruit wilt naaien.<br />

De achteruitnaai-indicator wordt verlicht en de machine<br />

naait achteruit totdat u opnieuw op de toets drukt. Als<br />

<br />

de machine achteruit zolang u de toets ingedrukt houdt.<br />

De achteruitnaai-indicator wordt verlicht wanneer de<br />

achteruitnaaitoets wordt ingedrukt.<br />

Achteruitnaaien wordt ook gebruikt bij het naaien van<br />

<br />

van de steken heen en weer te gaan.<br />

Achteruitnaai-indicator<br />

ALGEMENE PICTOGRAMMEN/<br />

FUNCTIES<br />

De volgende pictogrammen en functies op het scherm<br />

worden vaak gebruikt.<br />

Lang drukken<br />

<br />

<br />

enkele seconden ingedrukt om deze functies te openen.<br />

Lang drukken<br />

Druk/sleepfunctie<br />

– positie Roteren<br />

Schaalverdeling<br />

Beeld<br />

verplaatsen<br />

Controlefuncties – Borduurmodus<br />

De controlefuncties worden gebruikt om aanpassingen te<br />

maken. Er zijn vier functies die gebruikt kunnen worden:<br />

<br />

<br />

aanpassingen maken door op de pijlen in de controle te<br />

drukken of door met uw stylus het scherm aan te raken.<br />

De controle verandert afhankelijk van welke functie wordt<br />

geselecteerd.<br />

Borduurmotief bewerken<br />

In de rechter onderhoek van het venster Borduurmotief<br />

<br />

pictogram om Borduren te openen.<br />

Borduren<br />

<br />

venster van de modus Borduren. Als u op het pictogram<br />

<br />

OK<br />

Bevestigt instellingen of veranderingen en keert terug naar<br />

het vorige venster.<br />

Annuleren<br />

Annuleert instellingen en veranderingen en keert terug naar<br />

het vorige venster.<br />

3:16


4<br />

NAAIEN


4 Naaien<br />

NAAIMODUS<br />

<br />

en naaien. De geselecteerde steek wordt in ware grootte<br />

weergegeven in het stekengebied. De aanbevelingen en<br />

machine-instellingen zijn bovenaan te zien. U kunt ook<br />

naar de programmeermodus gaan om uw eigen stekenpro-<br />

<br />

u meer lezen over het programmeren van steken.<br />

NAAIMODUS – PICTOGRAMMENOVERZICHT<br />

Stekenmenu<br />

Lettertypemenu<br />

File Manager<br />

Menu Diamond<br />

Quick Help<br />

Aanbeveling – versteviging<br />

Aanbeveling – naald<br />

Geselecteerde steek<br />

Steek starten<br />

Aanbeveling – naaivoet<br />

Naai-/borduurmodus<br />

Naam stekenmenu<br />

Steekkeuzegebied<br />

Draadhoeveelheid/<br />

Draadspanning<br />

Steeklengte<br />

Verticaal spiegelen<br />

Horizontaal spiegelen<br />

Steekbreedte<br />

ALT-pictogram<br />

Extended SEWING<br />

ADVISOR<br />

Door menu’s bladeren<br />

Free Motion-techniek<br />

Opslaan in My Stitches<br />

Programmeren<br />

Stof<br />

Naaitechniek<br />

Exclusive<br />

SEWING ADVISOR<br />

4:2


4 Naaien<br />

EXCLUSIVE SEWING ADVISOR<br />

Uw nieuwe naaimachine heeft de functie HUSQVARNA<br />

VIKING® Exclusive SEWING ADVISOR. De functie<br />

is altijd actief en bevindt zich onderaan het Ultieme Interactieve<br />

Scherm. Als u een naaiproject begint, drukt u op type en het gewicht<br />

van de gebruikte stof en daarna op de techniek die u wilt gebruiken.<br />

<br />

<br />

draadspanning/draadhoeveelheid en sensorvoetdruk in<br />

voor uw project. De steek wordt weergegeven op het<br />

scherm met aanbevelingen voor de naaivoet en de naald.<br />

<br />

met tekst. Druk op het pictogram van de naaimachine om<br />

<br />

STOFKEUZE<br />

Geweven of gebreid<br />

<br />

manier waarop de draden samen zijn gebracht. Geweven<br />

<br />

<br />

hoeken snijden. Een gebreide stof is gemaakt van één<br />

draadsysteem met dooreengevlochten steken. Een gebreide<br />

stof heeft gewoonlijk rek.<br />

Als algemene regel voert u Geweven in voor stabiele<br />

stoffen die geen rek hebben en Elastisch voor stoffen die<br />

wel rek hebben.<br />

Soorten stof<br />

A GEWEVEN, DUN:<br />

<br />

B GEWEVEN, NORMAAL:<br />

<br />

C GEWEVEN, DIK:<br />

<br />

D ELASTISCH DUN: <br />

<br />

E ELASTISCH, NORMAAL:<br />

<br />

F ELASTISCH, DIK:<br />

Leer en vinyl<br />

<br />

<br />

veerkracht.<br />

G LEER:<br />

<br />

<br />

sommige vinylsoorten zijn enigszins elastisch.<br />

H VINYL:<br />

Geweven stof.<br />

Leer.<br />

Gebreide stof.<br />

Vinyl.<br />

4:3


4 Naaien<br />

NAAITECHNIEKEN<br />

1 NAAD: naait twee stukken stof aan elkaar.<br />

2 AFWERKEN: werkt de randen van de stof af om rafelen<br />

te voorkomen en zorgt ervoor dat de stof plat blijft.<br />

3 NAAIEN/AFWERKEN: het naaien en afwerken van de<br />

naden vindt in één keer plaats.<br />

4 RIJGEN: het tijdelijk naaien voor het in elkaar zetten van<br />

<br />

5 BLINDZOOM: zorgt voor een onzichtbare zoom in<br />

kledingstukken. Niet geschikt voor dunne stoffen of voor<br />

leer/vinyl. Uw machine selecteert de beste steek voor de<br />

stof die u selecteert.<br />

6 ZOOM: selecteert de beste zichtbare of doorgestikte<br />

zoom voor het stoftype dat u hebt gekozen.<br />

7 KNOOPSGAT:<br />

functie selecteert het beste knoopsgat voor uw stof.<br />

8 TOETS: voor het aannaaien van knopen.<br />

Let op: Als u een ongeschikte combinatie hebt geselecteerd<br />

(bijvoorbeeld geweven, dun – blindzomen) geeft de machine een piep<br />

en blijven de naaitechnieken ongeselecteerd. De steek kan wel worden<br />

genaaid, maar wordt niet aanbevolen door uw machine.<br />

EXTENDED SEWING ADVISOR<br />

<br />

tekst bij ieder pictogram. U opent de tekst door op het<br />

<br />

<br />

betreffende toetsen te drukken. De door de Exclusive<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

naar het stekenoverzicht.<br />

4:4


4 Naaien<br />

WERKBALK<br />

Op de werkbalk in de naaimodus vindt u het Menu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

u informatie over wilt. Op de uitgebreide werkbalk vindt<br />

<br />

en het Menu Informatie in de naaimodus. U kunt meer<br />

<br />

<br />

EEN STEEK SELECTEREN<br />

Om een steek te selecteren drukt u op betreffende steek in<br />

het steekkeuzegebied. U kunt door de lijst met steken gaan<br />

<br />

subcategorie staat naast de schuifbalk.<br />

<br />

pictogram van het stekenmenu op de werkbalk. Er<br />

verschijnt een uitklapmenu waarmee u uit de verschillende<br />

submenu’s.<br />

Druk op de toets van een menu/submenu om de steken in<br />

het steekselectiegebied weer te geven.<br />

Een steek laden van een andere locatie<br />

Laad steken die u hebt opgeslagen in File Manager of<br />

op andere plaatsen. Druk op het pictogram van de File<br />

<br />

<br />

om de steek te laden.<br />

Mijn Steken - Menu U<br />

In het menu U vindt u uw eigen steken en<br />

steekprogramma’s. Zie pagina 4:22 om meer te lezen over<br />

het opslaan van een programma of aangepaste steek in<br />

<br />

Menu Diamond<br />

Stekenmenu<br />

Lettertypemenu<br />

File Manager<br />

Quick Help<br />

Naai-/<br />

borduurmodus<br />

Opslaan in<br />

My Stitches<br />

4:5


4 Naaien<br />

STEEK-INSTELLINGEN<br />

Uw machine stelt de beste instellingen in voor iedere<br />

geselecteerde steek. U kunt uw eigen aanpassingen maken<br />

aan de geselecteerde steek.<br />

De veranderingen hebben alleen invloed op de<br />

geselecteerde steek. Uw veranderde instellingen worden<br />

teruggezet op standaard wanneer u een andere steek<br />

selecteert. De veranderde instellingen worden niet<br />

automatisch opgeslagen wanneer u de machine uitzet.<br />

U kunt de aangepaste steek opslaan in <br />

<br />

Opslaan in<br />

My Stitches<br />

Wat is een steek?<br />

Een steek bestaat uit een enkele steek zoals bij een rechte<br />

steek of uit twee afzonderlijke steken zoals bijvoorbeeld in<br />

een zigzagsteek.<br />

Een steek is bovendien ook de hele steek; dit betekent dat<br />

een steek bestaat uit het totaal aantal afzonderlijke steken<br />

<br />

steek.<br />

ALT<br />

De toetsen op uw scherm kunnen veranderen afhankelijk<br />

<br />

meer dan twee controles en in die gevallen verschijnt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

een beschrijving van de verschillende controles die kunnen<br />

verschijnen bij het selecteren van een steek.<br />

Steekpositie<br />

<br />

het steekbreedtepictogram in een steekpositiepictogram.<br />

<br />

de steek naar links te verplaatsen wanneer u een rechte<br />

steek gebruikt. De machine heeft een maximum van<br />

<br />

<br />

<br />

worden verplaatst. De steekpositie kan niet meer worden<br />

veranderd dan de limiet van de maximale steekbreedte.<br />

<br />

mogelijkheid om de steekbreedte aan te passen.<br />

4:6


4 Naaien<br />

Steekbreedte<br />

<br />

De standaardinstellingen worden met zwarte cijfers<br />

<br />

Steeklengte<br />

<br />

<br />

hele steek langer. Als u een cordonsteek verlengt waarvan<br />

<br />

<br />

Let op: De ingestelde steekbreedte en de steeklengte zijn te<br />

zien tussen de + en de -. Wanneer u probeert de minimum- of<br />

maximuminstellingen voor breedte en lengte te overschrijden, klinkt<br />

er een waarschuwingsgeluid.<br />

De standaardinstelling wordt in het zwart weergegeven. Veranderde<br />

instellingen zijn rood.<br />

Steeklengte -<br />

Steeklengte +<br />

Afmetingen knoop<br />

<br />

<br />

instellen. Meet uw knoop en voer de maat in in het juiste<br />

gedeelte van het scherm.<br />

Knoop aannaaien<br />

Bij het aannaaien van een knoop kunt u het aantal steek-<br />

<br />

<br />

Steekdichtheid<br />

Met de steekdichtheidscontrole wordt de dichtheid<br />

<br />

<br />

heeft geen invloed op de werkelijke lengte van de hele<br />

steek.<br />

<br />

waarde te verlagen.<br />

Let op: Dit wordt vaak gebruikt bij speciaal garen en als voor een<br />

minder dichte cordonsteek wordt gekozen.<br />

Verticaal spiegelen<br />

Steekdichtheid +<br />

Steekdichtheid -<br />

Spiegelen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Let op: Knoopsgaten kunnen niet worden gespiegeld.<br />

Horizontaal spiegelen<br />

Verticaal<br />

spiegelen<br />

Horizontaal<br />

spiegelen<br />

4:7


FREE MOTION-TECHNIEK<br />

<br />

verschijnt er een pop-upbericht waarin u uit twee opties<br />

kunt kiezen: Free Motion zwevend en Free Motion verend.<br />

Free Motion zwevend<br />

Activeer deze functie om de machine in de modus<br />

<br />

transporteur wordt automatisch verzonken.<br />

<br />

<br />

de stof correct op de steekplaat te houden terwijl de steek<br />

wordt gemaakt. Bij een hogere snelheid zweeft de naaivoet<br />

tijdens het naaien over de stof. De stof moet met de hand<br />

worden bewogen.<br />

<br />

<br />

verlagen van de persvoethoogte zal de ruimte tussen de<br />

naaivoet en de stof verminderen en voorkomt overslaande<br />

steken.<br />

Let op: Wees voorzichtig met het verlagen van de persvoethoogte. De<br />

stof moet nog steeds vrij onder de naaivoet kunnen bewegen.<br />

Om in de modus Free-Motion zwevend de persvoetmodus<br />

<br />

naaivoet om aanpassingen te maken.<br />

4 Naaien<br />

Free Motion Verend<br />

<br />

<br />

steek omhoog en omlaag om de stof op de steekplaat<br />

te houden terwijl de steek wordt gemaakt. Gebruik alijd<br />

<br />

<br />

<br />

verplaatsen.<br />

Let op: als Free Motion zwevend is ingeschakeld, gebruik dan geen<br />

“verende” naaivoet omdat deze de naaivoet zou kunnen beschadigen.<br />

Schakel steekbreedtebeveiliging in als dat nodig is voor de naaivoet.<br />

Let op: De Free-Motionvoet verend met open teen is optioneel en kan<br />

<br />

Free Motion-techniek<br />

4:8


4 Naaien<br />

DELUXE STITCH SYSTEM<br />

deLuxe<br />

bovendraad te regelen: Draadspanning en Draadhoeveelheid.<br />

deLuxe<br />

<br />

<br />

Draadhoeveelheid meet automatisch en doorlopend de<br />

dikte van de stof om de juiste hoeveelheid garen voor de<br />

<br />

houden de draadspanningsschijven de juiste hoeveelheid<br />

spanning op de bovendraad.<br />

<br />

kan het gebruik van Draadspanning nodig zijn voor de<br />

beste resultaten. Deselecteer het pictogram deLuxe<br />

<br />

Draadspanning.<br />

Afhankelijk van welke functie actief is in de machine-<br />

<br />

borduurmodus. Gebruik de instellingen om de balans tussen<br />

<br />

speciaal garen gebruikt.<br />

Let op: Als u de draadspanning/draadhoeveelheid verandert met de<br />

toetsen, hebben die veranderingen alleen invloed op de geselecteerde steek/het<br />

geselecteerde borduurmotief. Uw veranderde instellingen worden teruggezet<br />

op standaard wanneer u een andere steek/borduurmotief selecteert.<br />

De draadspanning/draadhoeveelheid aanpassen<br />

<br />

u ervoor dat de garens elkaar op gelijke afstand tussen de twee<br />

<br />

<br />

<br />

draadspanning/draadhoeveelheid.<br />

<br />

<br />

draadspanning/draadhoeveelheid.<br />

<br />

zichtbaar zijn aan de onderkant van de stof.<br />

Compensaties spanning/hoeveelheid<br />

Als u vindt dat de bovendraad over het algemeen te strak of<br />

<br />

hoeveelheid in het menu Machine-instellingen en past u de<br />

instellingen aan met de schuifbalken. Zie pagina 3:10.<br />

Let op: Als u de draadspanning/draadhoeveelheid verandert met<br />

de Compensaties spanning/hoeveelheid in het Menu Machineinstellingen,<br />

heeft dit invloed op alle steken en/of borduurmotieven.<br />

De standaardinstelling is Normaal. De veranderde instellingen worden<br />

automatisch opgeslagen wanneer u de naaimachine weer aanzet.<br />

Draadspanningscontrole<br />

Regeling draadhoeveelheid<br />

Bovendraad<br />

Onderdraad<br />

4:9


STEEKINSTELLINGEN IN SET MENU<br />

Als u de balans of de naaivoetdruk van de actieve steek<br />

<br />

Druk op het Menu Diamond om de uitgebreide werkbalk<br />

te openen. Druk bij het uitgebreide werkbalk op het pic-<br />

<br />

om de actuele instelling van de steek te zien.<br />

BALANS<br />

Bij het naaien op speciale stoffen of bij het uitvoeren van<br />

een speciale techniek moet u soms de balans aanpassen.<br />

<br />

<br />

steekinstellingen om het balansvenster te openen.<br />

<br />

de pictogrammen voor het verplaatsen van het beeld<br />

<br />

scherm totdat de afbeelding overeenkomt met uw genaaide<br />

<br />

balans gecorrigeerd.<br />

Ook knoopsgaten kunnen worden gebalanceerd.<br />

EXCLUSIVE SENSOR SYSTEM<br />

FUNCTIE – SENSORVOETDRUK<br />

<br />

<br />

naaiwerk om er soepel en gelijkmatig overheen te kunnen<br />

<br />

Ga naar de steekinstellingen om de werkelijke instelling<br />

<br />

<br />

4 Naaien<br />

Steek-instellingen<br />

SET Menu<br />

Menu Diamond<br />

Beeld<br />

verplaatsen<br />

Lengte<br />

balanceren<br />

Sensorvoetdruk<br />

Breedte<br />

balanceren<br />

4:10<br />

De naaivoet omhoog en omlaag brengen<br />

Met <br />

omhoog. Met <br />

naaivoet omlaag.<br />

Om de naaivoet omlaag te brengen legt u de stof onder<br />

<br />

en draaien’ of drukt u het voetpedaal in. Om de naaivoet<br />

<br />

<br />

om de boven- en onderdraad af te snijden en de naaivoet<br />

<br />

<br />

U kunt ook de naaivoet en de naald omlaag brengen met<br />

<br />

<br />

wordt de naald omlaag gebracht in de stof.<br />

Let op: Met Naaldstop omlaag geselecteerd: wanneer u stopt met<br />

naaien en op Sensorvoet omhoog drukt, gaat de naaivoet omhoog<br />

maar blijft de naald in de stof staan. Druk opnieuw op Sensorvoet<br />

omhoog om de naald omhoog te brengen.<br />

Selecteerbare draadafsnijder<br />

Sensorvoet Omhoog en Extra hoog<br />

Sensorvoet omlaag en draaien


4 Naaien<br />

NAAITECHNIEKEN<br />

NAAD<br />

Een naad naait twee stukken stof aan elkaar met een naadtoeslag<br />

die gewoonlijk wordt opengeperst. In de meeste<br />

gevallen worden de randen van de naadtoeslag afgewerkt<br />

met een afwerksteek voordat de naad wordt genaaid.<br />

Naden in elastische stof moeten met de stof mee rekken.<br />

De stretchsteek maakt een elastische naad die geschikt is<br />

voor het aan elkaar naaien van stukken dunne elastische stof.<br />

STOF: <br />

SELECTEER: Geweven normale stof en Naad-techniek.<br />

<br />

<br />

GEBRUIK: <br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

de stof onder de naaivoet. Leg de rand tegen de<br />

naadgeleider van 15 mm.<br />

<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

<br />

draadafsnijder snijdt de boven- en onderdraad af<br />

en de naaivoet komt omhoog zodat u de stof kunt<br />

verwijderen.<br />

Rechte steek.<br />

7<br />

De rechte steek kan ook worden gebruikt<br />

<br />

doorgestikte naad maakt u de steek langer en<br />

gebruikt u dikker garen en een grotere naald.<br />

STOF: <br />

SELECTEER: Elastische dunne stof en Naad-techniek.<br />

<br />

<br />

GEBRUIK:<br />

aanbevolen.<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

stof onder de naaivoet. Leg de rand tegen de naad-<br />

<br />

naaien.<br />

<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

<br />

draadafsnijder snijdt de boven- en onderdraad af<br />

en de naaivoet komt omhoog zodat u de stof kunt<br />

verwijderen.<br />

Elastische steek.<br />

7<br />

4:11


4 Naaien<br />

AFWERKEN<br />

<br />

<br />

gemakkelijkst om de randen af te werken voordat u het<br />

kledingstuk in elkaar naait. Naaivoet J wordt aanbevolen<br />

<br />

te voorkomen. Naaivoet B wordt gebruikt voor dikke stof.<br />

<br />

de beste steeklengte en steekbreedte voor de dikte van de<br />

stof en beveelt de naaivoet en naald aan.<br />

STOF:<br />

SELECTEER: Geweven normale stof en Afwerk-techniek.<br />

<br />

<br />

GEBRUIK: <br />

Leg de rand van een enkele laag stof onder naaivoet J<br />

met de geleider langs de rand van de stof. De genaaide<br />

zigzagsteek naait over de geleider heen om de rand van de<br />

stof plat te houden.<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

<br />

7<br />

Let op: Het is niet nodig om leer of vinyl af te werken omdat<br />

die niet rafelen. U mag het echter wel doen van de Exclusive<br />

SEWING ADVISOR functie, als u dat wilt. Selecteer leer/<br />

vinyl als stof en de Afwerk-techniek op uw Exclusive SEWING<br />

ADVISOR functie. (De Exclusive SEWING ADVISOR<br />

functie selecteert een zigzagsteek.)<br />

4:12


4 Naaien<br />

NAAIEN EN AFWERKEN<br />

De naai-/afwerksteek naait de naad en werkt de randen<br />

tegelijkertijd af. Uw machine heeft een aantal verschillende<br />

<br />

<br />

maakt alle aanpassingen automatisch.<br />

STOF:<br />

SELECTEER: <br />

<br />

GEBRUIK: <br />

aanbevolen.<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

stof goed onder de naaivoet met de geleider op de<br />

voet langs de rand van de stof.<br />

Duw het voetpedaal in. De naaivoet wordt<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ook op.<br />

NAAIEN/AFWERKEN VOOR TRICOT<br />

De techniek naaien/afwerken is perfect voor het naaien<br />

van geribbelde boorden en manchetten.<br />

STOF: <br />

SELECTEER: <br />

GEBRUIK: <br />

aanbevolen.<br />

GAREN: Normaal naaigaren.<br />

<br />

strook dubbel. Leg de sweatshirtstof en de geribbelde<br />

strook met de goede kanten op elkaar. Naai de strook aan<br />

<br />

band uit tijdens het naaien.<br />

4:13


4 Naaien<br />

RIJGEN<br />

<br />

<br />

<br />

automatisch een lange steeklengte in en vermindert de<br />

spanning zodat de draden eenvoudig kunnen worden<br />

verwijderd of aangetrokken voor rimpelen.<br />

STOF: <br />

SELECTEER: <br />

GEBRUIK: <br />

Leg de stoffen met de goede kanten op elkaar. Leg de stof<br />

onder de naaivoet.<br />

NAADTOESLAG: 5/8''<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

<br />

<br />

BLINDZOOM<br />

De blinde zoom maakt een onzichtbare zoom op<br />

kledingstukken. Er zijn twee soorten blinde zomen; één<br />

<br />

andere voor elastische stoffen.<br />

De blinde zoom wordt niet aangeraden voor dunne<br />

<br />

selecteert de best mogelijke steek.<br />

STOF: <br />

SELECTEER: Geweven normaal en Blindzomen.<br />

GEBRUIK:<br />

GAREN: Normaal naaigaren.<br />

<br />

gevouwen rand van de stof de binnenkant van de rechter<br />

<br />

Duw het voetpedaal in. De naaivoet wordt automatisch<br />

omlaag gebracht.<br />

De beweging naar links van de naald moet de rand van<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

.<br />

4:14


4 Naaien<br />

ZOOM<br />

<br />

<br />

doorgestikte zoom die het beste bij uw stofdikte en -type<br />

<br />

<br />

die meerekken geselecteerd.<br />

JEANSZOOM<br />

Bij het naaien over naden in zeer dikke stof of een zoom<br />

<br />

over de naad gaat. De naald kan de gekantelde naaivoet<br />

raken en kan afbreken. Gebruik het multifunctionele<br />

gereedschap om de zoom terwijl u naait overal even hoog<br />

te maken.<br />

STOF: Denimstof.<br />

SELECTEER: <br />

GEBRUIK: <br />

aanbevolen.<br />

<br />

<br />

<br />

als u bij de naad aan de zijkant komt. Uw machine stopt<br />

met de naald in de stof en brengt de naaivoet omhoog.<br />

Breng het multifunctionele gereedschap aan vanaf de<br />

achterkant.<br />

De beide zijden van het multifunctionele gereedschap zijn<br />

verhoogd. Gebruik de zijde die het dichtst bij de dikte van<br />

de zoom in de buurt komt. Druk het voetpedaal in om<br />

de naaivoet omlaag te brengen en naai langzaam over de<br />

dikke zoom heen.<br />

<br />

<br />

gereedschap weg en steek het nu vanaf de voorkant onder<br />

de naaivoet.<br />

Naai een paar steken totdat de hele naaivoet over de<br />

zoom is gegaan en op het multifunctionele gereedschap<br />

<br />

<br />

gereedschap. Naai de zoom verder af.<br />

Flatlocksteek om elastische stof<br />

te zomen en voor riemlussen.<br />

7<br />

ELASTISCHE ZOOM<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

weg. Gebruik deze techniek ook voor riemlussen.<br />

7<br />

4:15


4 Naaien<br />

PERFECT UITGEBALANCEERD<br />

EENSTAPS-SENSORKNOOPSGAT<br />

<br />

het beste knoopsgat en de beste steekinstellingen voor uw<br />

stof. De stof moet worden verstevigd op de plaats waar de<br />

knoopsgaten moeten worden genaaid.<br />

U kunt uw knoopsgat ook direct selecteren uit<br />

<br />

STOF: <br />

SELECTEER: <br />

GEBRUIK:<br />

<br />

<br />

linksonder op de voorkant van het Adjustable E<br />

<br />

3. Leg uw knoop op de knoopsgatmeter op de basisplaat<br />

van de machine.<br />

<br />

scherm. Zie pagina 4:7.<br />

<br />

zijkant van het wieltje in lijn met de witte markering op de<br />

voet.<br />

Uw naaimachine naait het knoopsgat automatisch lang<br />

genoeg voor de geselecteerde maat knoop.<br />

De benodigde knoopsgatgrootte hangt af van de<br />

dikte en stijl van uw knoop. Maak altijd eerst een<br />

<br />

Let op: Voor dikke geweven stoffen en leer selecteert de Exclusive<br />

SEWING ADVISOR functie knoopsgaten die niet met de<br />

eenstaps-knoopsgatsensorvoet moeten worden genaaid.<br />

Naai het knoopsgat:<br />

<br />

onder.<br />

<br />

<br />

het knoopsgat in.<br />

<br />

<br />

waardoor de stof makkelijker onder de naaivoet kan<br />

worden gelegd.<br />

Let op: Gebruik de streepjes op de linker “teen” van de eenstapsknoopsgat-sensorvoet<br />

om de rand van het kledingstuk te plaatsen.<br />

Leg de rand van het kledingstuk bij het middelste streepje om 15<br />

mm vanaf de rand tot het knoopsgat te hebben.<br />

(a)<br />

Aansluiting eenstaps<br />

knoopsgatsensorvoet.<br />

7<br />

Leg de stofrand hier om het knoopsgat<br />

op 15 mm van de rand te maken.<br />

4:16


4 Naaien<br />

<br />

sorvoet<br />

gaat automatisch omlaag. Er wordt een rechte<br />

steek genaaid van u af om de linker kolom van het<br />

knoopsgat te bepalen. De kolom wordt dan in cordonsteek<br />

naar u toe genaaid. Dit wordt herhaald voor<br />

<br />

<br />

de selecteerbare draadafsnijder de draden afsnijdt en<br />

de eenstaps-sensorknoopsgatvoet omhoog komt.<br />

Bij het naaien van knoopsgaten zonder cordonsteken<br />

<br />

<br />

afbeelding 2.<br />

1. Naairichting voor cordonsteekknoopsgaten die worden<br />

genaaid met de eenstaps-knoopsgatsensorvoet.<br />

HANDMATIG KNOOPSGAT<br />

Gebruik knoopsgatvoet C om een handmatig knoopsgat te<br />

naaien.<br />

<br />

maken.<br />

<br />

trens en de tweede rups.<br />

<br />

achteruitnaaitoets om de tweede trens te naaien.<br />

Let op: Als u knoopsgaten naait in een zeer smal gedeelte, klik dan<br />

standaardvoet C op de naaimachine.<br />

2. Naairichting voor knoopsgaten zonder cordonsteken of<br />

cordonsteekknoopsgaten die u naait met naaivoet C.<br />

Let op: In uw accessoiredoos zit een speciaal haakje waar u uw<br />

knoopsgatsensorvoet aan kunt hangen (zie afbeelding 1 en 2).<br />

GEBORDUURD KNOOPSGAT<br />

<br />

borduurring. Zie pagina 7:3.<br />

1<br />

2<br />

4:17


4 Naaien<br />

PROGRAMMEERBAAR KNOOP<br />

AANNAAIEN<br />

<br />

snel met uw naaimachine.<br />

STOF:<br />

SELECTEER: <br />

<br />

transporteur gaat automatisch omlaag.<br />

GEBRUIK: Naald maat 80 en het multifunctionele<br />

<br />

<br />

NAAI:<br />

<br />

knoop onder de houder met de gaten in de knoop<br />

op de plaatsen waar de naald in steekt. Controleer de<br />

beweging van de naald met de toets voor horizontaal<br />

<br />

<br />

Breng de naald omlaag in het gat van de knoop.<br />

<br />

<br />

normaal.<br />

<br />

af.<br />

Let op: Leg het dunne einde van het multifunctionele gereedschap<br />

onder de knoop bij het naaien op dunne stoffen. Gebruik het<br />

dikke uiteinde voor zwaardere stoffen. Houd het hulpmiddel met<br />

doorzichtig plakband op zijn plaats op de stof.<br />

Let op: Voor de meeste knopen is de aanbevolen breedte van 3,0<br />

ingesteld. Als u een klein knoopje of een zeer grote jasknoop<br />

aannaait, verklein (-) of vergroot (+) dan de steekbreedte totdat de<br />

beweging van de naald in de gaten van de knoop naait.<br />

Let op: u kunt een optionele knopen-aanzetvoet kopen bij uw<br />

plaatselijke erkende dealer.<br />

4:18


4 Naaien<br />

4-RICHTINGSSTEKEN – MENU S<br />

Met de 4-richtings-stopsteek kunt u meerdere stevige<br />

steken naaien in vier verschillende richtingen. U hebt de<br />

keuze uit 17 verschillende 4-richtingssteken. U kunt de<br />

steek selecteren die perfect is voor de dikte en het type<br />

stof dat u gebruikt. Dat is vooral handig wanneer u een<br />

broekspijp herstelt op een vrije arm. De 4-richtingssteken<br />

zijn geprogrammeerd met een vaste lengte en steekbreedte.<br />

STOF:<br />

opnaailapje dient.<br />

SELECTEER:<br />

<br />

<br />

GEBRUIK:<br />

NAAI:<br />

<br />

lap stof onder de naaivoet. De naaimachine begint<br />

vanaf de linker bovenhoek over de bovenkant van het<br />

<br />

<br />

voor 4-richtingsnaaien en leg de stof indien nodig<br />

goed. Duw het voetpedaal in. De naaivoet wordt<br />

automatisch omlaag gebracht.<br />

<br />

voor 4-richtingsnaaien of op de achteruitnaaitoets<br />

om de naairichting te veranderen. De richting van de<br />

steek op het scherm verandert.<br />

<br />

het lapje heen naaien en druk op het pictogram voor<br />

4-richtingsnaaien of op de achteruitnaaitoets om van<br />

naairichting te veranderen.<br />

<br />

Let op: Afhankelijk van welke steek u gebruikt, kunnen de<br />

hoeken onregelmatig zijn als u van naairichting verandert zonder<br />

de steek eerst helemaal af te maken. Om mooie hoeken te naaien<br />

met 4-richtingssteken, drukt u op de STOP-toets voordat u van<br />

naairichting verandert. Dan wordt de huidige steek eerst afgemaakt<br />

voordat de naairichting wordt veranderd.<br />

7<br />

7<br />

7<br />

7<br />

4:19


4 Naaien<br />

8-RICHTINGSSTEKEN – MENU T<br />

<br />

<br />

pijlen om een van de vooraf ingestelde naairichtingen te<br />

selecteren. Gebruik de pictogrammen voor steekbreedte<br />

en steeklengte om de richting van de steek nauwkeurig af<br />

te stellen.<br />

Let op: De pictogrammen voor steeklengte en -breedte passen niet<br />

meer de lengte en breedte van de steek aan. In menu T veranderen<br />

deze pictogrammen de naairichting van de steek.<br />

Rechte<br />

steek links<br />

Rechte<br />

steek<br />

rechts<br />

<br />

uit andere menu's om unieke steken of omrandingen te<br />

maken.<br />

STOF: <br />

SELECTEER:<br />

<br />

GEBRUIK: Gebruik borduurgaren als bovendraad en onder-<br />

<br />

zoals aanbevolen.<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

rechterkant.<br />

<br />

<br />

rechterkant.<br />

<br />

<br />

linkerkant.<br />

<br />

<br />

linkerkant.<br />

<br />

<br />

Druk op het voetpedaal om de naaivoet omlaag<br />

te brengen en begin met het naaien van uw<br />

geprogrammeerde steek.<br />

4:20


4 Naaien<br />

TRENZEN<br />

<br />

riemlussen en hoeken van zaken met hetzelfde effect als<br />

confectiekleding.<br />

STOF: <br />

SELECTEER:<br />

GEBRUIK:<br />

NAAI:<br />

<br />

<br />

voetpedaal in en gaat u naaien.<br />

<br />

HANDMATIGE TRENS<br />

Bepaal de lengte van uw trens handmatig met steek A2:36.<br />

Naai:<br />

Leg de stof onder de naaivoet. Druk tweemaal op<br />

<br />

dat nodig is. Duw het voetpedaal in; de sensorvoet gaat<br />

automatisch omlaag en u begint te naaien.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Uw machine naait een rechte steek totdat u op de<br />

achteruitnaaitoets drukt.<br />

Uw machine naait dan achteruit totdat u opnieuw op<br />

de achteruitnaaitoets drukt.<br />

<br />

rechte steken heen.<br />

<br />

hechten en de draden af te snijden.<br />

1. 2. 3. 4.<br />

4:21


4 Naaien<br />

OPSLAAN IN MY STITCHES<br />

Als u veranderingen hebt gemaakt aan een steek en die<br />

<br />

<br />

met 12 verschillende ruimten op iedere pagina om uw<br />

eigen aangepaste steken op te slaan. Druk op een ruimte<br />

onder een nummer waar u de steek wilt opslaan. Al uw<br />

eerder opgeslagen steken worden getoond.<br />

U kunt met de pijlen onderaan door de verschillende<br />

menu's bladeren om een vrije positie te vinden. Een vak<br />

zonder steek is een vrije positie en kan worden gebruikt<br />

om uw nieuwe steek in op te slaan. Druk gewoon op de<br />

positie en uw steek wordt opgeslagen.<br />

Een vak met een steek is een bezette positie. U kunt een<br />

eerder opgeslagen steek overschrijven. Druk gewoon op<br />

de steek om de steek te overschrijven. Een pop-upbericht<br />

vraagt u te bevestigen dat u de eerder opgeslagen steek wilt<br />

overschrijven. Annuleer het opslaan door op het pictogram<br />

<br />

wordt gesloten en u keert terug naar het vorige scherm.<br />

Om een opgeslagen steek of steekprogramma te<br />

verwijderen drukt u op het pictogram voor verwijderen.<br />

<br />

steek is geselecteerd en verwijderd of totdat opnieuw<br />

op het pictogram wordt gedrukt. Er verschijnt een popupbericht<br />

dat u vraagt of u echt wilt verwijderen.<br />

Druk lang op het pictogram voor verwijderen om alle<br />

<br />

verwijderen. Er verschijnt een pop-upbericht dat u vraagt<br />

of u echt wilt verwijderen.<br />

Op pagina 5:5 kunt u meer lezen over het opslaan in My<br />

<br />

Pijlen<br />

Verwijderen<br />

4:22


4 Naaien<br />

SPECIALE NAAITECHNIEKEN<br />

<br />

<br />

<br />

naaivoeten en accessoires nodig zijn. Dit wordt<br />

aangegeven door het pictogram van de optionele naaivoet.<br />

Pictogram van de<br />

optionele naaivoet<br />

Let op: Met Quick Help kunt u voor alle steken gedetailleerde<br />

informatie opzoeken.<br />

Tapse cordonsteek<br />

De tapse steek past automatisch tapering toe op de<br />

cordonsteek voor hoeken en punten. De steek kan worden<br />

gebruikt voor tekst in cordonsteek. Naai een ruit of<br />

getaperde cordonsteek op een stuk stof met versteviging.<br />

SELECTEER:<br />

GEBRUIK: Naaivoet B zoals aanbevolen<br />

NAAI: De steek wordt automatisch getaperd vanaf een<br />

punt tot de breedte van 7 mm van de cordonsteek.<br />

<br />

<br />

einde dat u wilt gebruiken voor uw steek.<br />

Let op: Pas voor een smallere cordonsteek de steekbreedte aan.<br />

<br />

punt en gaat dan door met een cordonsteek met de<br />

<br />

<br />

Zo wordt tapering van het einde gestart.<br />

<br />

<br />

<br />

automatisch te herhalen.<br />

Pictogram<br />

tapering<br />

DECORATIEVE TAPERINGSTEKEN<br />

In het menu Z staan decoratieve steken die getaperd<br />

<br />

hoek te veranderen. De machine naait de getaperde punt<br />

aan het begin en gaat dan door met de geselecteerde steek.<br />

<br />

achteruitnaaitoets. De steek wordt getaperd naar het einde<br />

toe.<br />

Tapering uit<br />

<br />

<br />

<br />

steek zonder tapering.<br />

4:23


4 Naaien<br />

DIMENSIONALE STEKEN - MENU Y<br />

<br />

steken: applicatie- en pop-upsteken en combinaties van<br />

<br />

steken verschillende decoratieve effecten afhankelijk van<br />

welke steek is geselecteerd en welk type stof u kiest.<br />

Applicatiesteken<br />

<br />

<br />

niet teveel rafelt.<br />

<br />

machine.<br />

2. Leg uw stof onder de naaivoet en schakel Naaldstop<br />

omhoog/omlaag in om naald omlaag te<br />

selecteren.<br />

3. Druk het voetpedaal in en begin te naaien terwijl u<br />

<br />

stopt dan automatisch en de naaivoet gaat omhoog in<br />

de draaistand.<br />

<br />

direct achter de naald.<br />

5. Ga door met naaien totdat de machine automatisch<br />

weer stopt.<br />

Pop-upsteken<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kunnen worden geborduurd en dan voor dit doeleinde<br />

kunnen worden gebruikt.<br />

<br />

machine.<br />

2. Leg uw stof onder de naaivoet en schakel Naaldstop<br />

omhoog/omlaag in om naald omlaag te selecteren.<br />

3. Druk het voetpedaal in en begin te naaien terwijl u de<br />

stof lichtjes geleidt. De machine begint te naaien en<br />

stopt dan automatisch.<br />

4. Draai uw stof met de naald omlaag 90° rechtsom<br />

voordat u uw stof voor de pop-up aanbrengt.<br />

<br />

afhankelijk van de geselecteerde steek.<br />

6. Breng uw gevouwen pop-upstof vanaf de rechterkant<br />

aan onder de naaivoet. Zorg ervoor dat u de stof van<br />

rechts aanbrengt en met de gevouwen rand van de<br />

pop-upstof helemaal omhoog tot aan de naald. Duw<br />

het voetpedaal in en ga door met naaien.<br />

<br />

bereikt.<br />

<br />

7. De machine naait enkele steken zijwaarts naar rechts<br />

<br />

midden en stopt dan automatisch.<br />

8. Draai de stof terug in de oorspronkelijke positie en<br />

naai dan verder totdat de machine weer automatisch<br />

stopt.<br />

TIP: U kunt uw steken steviger maken met een stukje<br />

<br />

<br />

<br />

met de overtollige applicatiestof. Nadat u alles heeft<br />

<br />

<br />

bereikt.<br />

Let op: Om de pop-up juist te plaatsen bij het naaien van steek<br />

Y2:26, moet u de stof linksom draaien en ervoor zorgen dat de stof<br />

vanaf de rechterkant wordt aangebracht, met de gevouwen rand van<br />

uw pop-upstof helemaal omhoog tot aan de naald. Deze steek is een<br />

enkel motief met ingebouwde afhechting.<br />

4:24


4 Naaien<br />

POP-UPMELDINGEN VOOR HET<br />

NAAIEN<br />

Systeem bezet<br />

<br />

<br />

Onderdraad bijna op<br />

<br />

up bericht dat u erop wijst dat de spoel binnenkort moet<br />

worden vervangen. Dit geeft u de mogelijkheid te plannen<br />

wanneer u de spoel wilt vervangen. Als u door wilt gaan<br />

<br />

voetpedaal in zonder de pop-up te sluiten.<br />

Bovendraad controleren<br />

De machine stopt automatisch als de bovendraad op is<br />

<br />

upbericht en ga weer door met naaien.<br />

Eenstaps knoopsgatsensorvoet verwijderen<br />

De Eenstaps knoopsgatsensorvoet wordt alleen gebruikt<br />

voor knoopsgaten. Een pop-upbericht adviseert u deze<br />

voet te verwijderen voor al het andere naaiwerk.<br />

4:25


4 Naaien<br />

Tweelingnaald<br />

<br />

machine aanzet en een steek kiest die niet geschikt is voor<br />

een tweelingnaald of als de tweelingnaald was ingeschakeld<br />

voordat u de machine uitzette.<br />

Steekbreedtebeveiliging<br />

<br />

het volgende pop-up bericht wanneer u een steek kiest die<br />

niet genaaid kan worden met steekbreedtebeveiliging.<br />

Machine moet rusten<br />

Als de machine stopt en deze pop-up op het scherm<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4:26


5<br />

PROGRAMMEREN


5 Programmeren<br />

PROGRAMMEREN<br />

U kunt steken en/of letters en cijfers combineren om<br />

steekprogramma’s te maken. Combineer verschillende<br />

decoratieve steken en steeklettertypen van de machine of<br />

van een extern apparaat.<br />

U kunt steken programmeren tot maximaal ongeveer<br />

<br />

kunt u zien hoe lang uw huidige steekprogramma is.<br />

U kunt programmeren in Naaien en in Borduurmotief<br />

bewerken.<br />

Let op: Als de naaimodus actief is en uw steekprogramma klaar is<br />

om te worden genaaid, kunt u ook de actieve functie sluiten door het<br />

voetpedaal in te drukken of door op de start/stoptoets te drukken.<br />

Niet alle steken kunnen worden geprogrammeerd. Een pop-upbericht<br />

laat het u weten als u een steek probeert te selecteren die niet<br />

beschikbaar is.<br />

Let op: Een rechte lijn op de punt van het pictogram Omhoog of<br />

omlaag schuiven, geeft aan of u naar het begin of naar het einde<br />

kunt schuiven.<br />

PROGRAMMEREN – PICTOGRAMMENOVERZICHT<br />

Stekenmenu<br />

Lettertypemenu<br />

Laden van bestand<br />

Informatie<br />

Quick Help<br />

Omhoog schuiven<br />

Omlaag schuiven<br />

Cursor<br />

Dupliceren<br />

Verwijderen<br />

Steeklengte<br />

Verticaal spiegelen<br />

Horizontaal spiegelen<br />

Cijfers<br />

Kleine letters<br />

Hoofdletters<br />

Steekbreedte<br />

Programmalengte<br />

Opslaan in My Stitches<br />

Horizontaal voorbeeld<br />

ALT<br />

Opslaan in My Files<br />

5:2


5 Programmeren<br />

PROGRAMMEREN IN DE<br />

NAAIMODUS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

het lettertype te openen dat u wilt gebruiken.<br />

De actieve positie wordt gemarkeerd door een<br />

cursor en de geselecteerde steek of letter wordt met<br />

rood gemarkeerd. Ingevoegde steken worden bij<br />

de cursor gezet. Alleen de geselecteerde steek kan<br />

<br />

steekprogramma met de schuifpijlen.<br />

Om het programmavenster te sluiten en uw<br />

<br />

<br />

Schuifpijlen<br />

Stekenmenu<br />

Lettertypemenu<br />

PROGRAMMEREN IN<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN<br />

<br />

<br />

<br />

Om de programmeermodus te openen in<br />

<br />

<br />

lettertype te openen dat u wilt gebruiken.<br />

De actieve positie wordt gemarkeerd door een<br />

cursor en de geselecteerde steek of letter wordt met<br />

rood gemarkeerd. Ingevoegde steken worden bij<br />

de cursor gezet. Alleen de geselecteerde steek kan<br />

<br />

steekprogramma met de schuifpijlen.<br />

<br />

venster te sluiten en uw steekprogramma te borduren.<br />

Een geprogrammeerde steek bewerken in<br />

Borduurmotief bewerken<br />

<br />

selecteert u de steek en drukt u op het pictogram<br />

<br />

wordt weer geopend.<br />

Let op: Als u tapering heeft geselecteerd in het steekprogramma,<br />

wordt dit geconverteerd in een borduurmotief wanneer het naar<br />

Borduurmotief bewerken wordt geladen en kan het niet opnieuw<br />

worden geopend om te bewerken.<br />

Menu Diamond<br />

File Manager<br />

Lettertypemenu<br />

Stekenmenu<br />

Motievenmenu<br />

Steekprogramma bewerken<br />

Quick<br />

Help<br />

Naai-/<br />

borduurmodus<br />

5:3


5 Programmeren<br />

UW STEEK- OF<br />

LETTERPROGRAMMA BEWERKEN<br />

Een steek of letter invoegen<br />

Breng de cursor naar de plaats waar u een steek of letter wilt<br />

<br />

wordt op de plaats van de cursor gezet.<br />

Tekst en steken aanpassen<br />

U kunt de geselecteerde steek <br />

<br />

manier als in de naaimodus.<br />

Een steek of letter verwijderen<br />

<br />

<br />

het pictogram voor verwijderen. Gebruik de functie Lang<br />

vasthouden om het hele programma te verwijderen.<br />

Dupliceren<br />

Verwijderen<br />

Een steek of letter dupliceren<br />

Om een steek te dupliceren brengt u de cursor naar die steek<br />

<br />

voor dupliceren om de geselecteerde steek te kopiëren.<br />

Let op: Als u eerst de steek aanpast en dan kopieert, zitten de<br />

aanpassingen ook in de gekopieerde steek.<br />

<br />

waarin u het exacte aantal kopieën dat u wilt invoegen kunt<br />

aangeven.<br />

Voorbeeld<br />

Een steek of letter vervangen<br />

<br />

<br />

<br />

de plaats van de cursor gezet.<br />

Zoomen naar alles<br />

Als de steek of het steekprogramma breder is dan op het<br />

<br />

Zoomen naar alles gebruiken om de hele breedte van het<br />

steekprogramma te zien.<br />

Let op: Zoomen naar alles is alleen zichtbaar als de steek of het<br />

steekprogramma breder is dan het steekgebied.<br />

Voorbeeld<br />

Bekijk uw steekprogramma horizontaal door op het picto-<br />

<br />

op ware grootte zien. Als het programma te lang is om in zijn<br />

<br />

door het programma bladeren. Druk op het pictogram Zoomen<br />

naar alles om het hele programma te bekijken. Druk op<br />

<br />

5:4<br />

HET HELE PROGRAMMA AANPASSEN<br />

<br />

<br />

<br />

programma.


5 Programmeren<br />

OPSLAAN IN “MY STITCHES”<br />

<br />

het dialoogvenster te openen om een steekprogramma<br />

<br />

U-menu. Er zijn vier U-menu’s waar u tussen heen en weer<br />

kunt stappen met de pijltjes.<br />

Opslaan op een vrije plaats<br />

Eerder opgeslagen steken of steekprogramma’s worden<br />

weergegeven in het U-menu. De nieuwe steek of het<br />

nieuwe programma kan op elke vrije plaats worden<br />

<br />

uw steek of stekenprogramma daar opgeslagen.<br />

Opslaan op een bezette plaats<br />

<br />

up venster waarin wordt gevraagd of u de oude steek<br />

<br />

steek te overschrijven door de nieuwe. Druk op Annuleren<br />

om het pop-upbericht te sluiten en een andere plaats voor<br />

het opslaan te kiezen.<br />

Opslaan annuleren<br />

<br />

<br />

voor het opslaan wordt gesloten en u keert terug naar het<br />

vorige scherm.<br />

Opgeslagen steek of programma wissen<br />

Om een opgeslagen steek of steekprogramma te<br />

verwijderen drukt u op het pictogram voor verwijderen.<br />

<br />

wordt geselecteerd en verwijderd of totdat u nogmaals<br />

op de toets drukt. Als een steek is geselecteerd die u<br />

<br />

gevraagd om het wissen te bevestigen.<br />

Let op: Als u lang op het pictogram Verwijderen drukt, kunt u alle<br />

steken uit My Stitches verwijderen.<br />

UW PROGRAMMA OPSLAAN IN “MY<br />

FILES”<br />

U kunt uw programma ook opslaan als een steekbestand<br />

<br />

Druk in de programmeermodus op het pictogram Opslaan<br />

<br />

machine geeft u een standaardnaam. Als u de naam wilt<br />

<br />

Druk lang op de map waarin u wilt opslaan. Druk op<br />

<br />

<br />

5:5


5 Programmeren<br />

OPDRACHTEN STEEKPROGRAMMA<br />

<br />

het steekprogramma toevoegen. Deze opdrachten worden<br />

in het steekprogramma opgenomen en worden altijd<br />

uitgevoerd tijdens het naaien.<br />

Let op: Als u een steekprogramma aanmaakt in de borduurmodus,<br />

worden automatisch afhechtingen aan het begin en het einde<br />

toegevoegd, waardoor u daar een steekprogramma tussen kunt<br />

maken. De opdrachten kunnen worden verwijderd.<br />

<br />

te drukken op uw machine als u wilt dat de machine<br />

op een bepaalde plaats in uw geprogrammeerde steek<br />

stopt. Dit is bijvoorbeeld handig aan het einde van het<br />

steekprogramma als u het maar één keer wilt naaien of als<br />

u een steekprogramma op verschillende rijen wilt naaien.<br />

<br />

<br />

<br />

naaivoet omhoog brengt.<br />

Breng de cursor naar de plaats waar u een opdracht wilt<br />

toevoegen. Druk op de toets: er wordt een pictogram<br />

<br />

geeft aan dat de opdracht is ingevoegd en laat ook<br />

zien waar de opdracht in het steekprogramma wordt<br />

uitgevoerd.<br />

Let op: De opdrachten verschijnen op het scherm in de volgorde<br />

waarin u ze programmeert.<br />

EEN STEEKPROGRAMMA NAAIEN<br />

Ga terug naar de naaimodus of naar Borduurmotief<br />

<br />

<br />

Aanpassingen die in de naai- of de borduurmodus worden<br />

<br />

steek. Die veranderingen worden echter niet opgeslagen<br />

als u terugkeert naar de programmeermodus.<br />

Als u veranderingen maakt in Borduurmotief bewerken en<br />

<br />

motief dat alleen in Borduurmotief bewerken weer kan<br />

worden bewerkt.<br />

U kunt echter altijd een steekprogramma dat in de<br />

naaimodus is gemaakt openen in de borduurmodus.<br />

5:6


5 Programmeren<br />

BELANGRIJKE INFORMATIE<br />

PROGRAMMEERMODUS<br />

<br />

modus worden gebruikt. Een steekprogramma dat is<br />

<br />

borduurmotief wanneer het wordt opgeslagen en kan niet<br />

als steek in de naaimodus worden genaaid.<br />

Een steekprogramma opslaan<br />

<br />

<br />

wordt uw steekprogramma geladen naar Borduurmotief<br />

bewerken en kan dan als motief worden opgeslagen. Een<br />

<br />

handmatig worden geladen in Borduurmotief bewerken.<br />

Een steekprogramma opnieuw laden<br />

Als de naaimodus actief is wanneer u de programmeer-<br />

<br />

geladen en is het klaar om te worden genaaid. Als u een<br />

andere steek selecteert in de naaimodus en dan de pro-<br />

-<br />

<br />

dus<br />

geladen.<br />

<br />

in Borduurmotief bewerken geladen als motief. Als<br />

<br />

<br />

Steekprogramma<br />

bewerken<br />

De programmeermodus gebruiken in de naai- of<br />

borduurmodus<br />

Een steekprogramma dat is gemaakt terwijl de naaimodus<br />

<br />

opent nadat u de borduurmodus hebt geactiveerd en vice<br />

<br />

andere modus overgebracht.<br />

5:7


5 Programmeren<br />

POP-UPBERICHTEN VOOR HET<br />

PROGRAMMEREN<br />

Geen programmeerbare steek<br />

<br />

<br />

vierrichtingssteken.<br />

Steekprogramma buiten bereik<br />

Door de steek die u probeert toe te voegen wordt het<br />

steekprogramma te lang.<br />

Uw steekprogramma kan maximaal ongeveer 500 mm<br />

<br />

<br />

upbericht u dat weten.<br />

5:8


6<br />

INSTELLEN VOOR BORDUREN


6 Instellen voor borduren<br />

47<br />

50<br />

52<br />

48<br />

49 50<br />

51<br />

OVERZICHT BORDUUREENHEID<br />

<br />

<br />

48. Borduurarm<br />

49. Aansluiting borduurring<br />

50. Afstelpootjes<br />

51. Borduuraccessoiredoos<br />

52. Aansluiting borduureenheid<br />

<br />

<br />

de verpakkingsbeugel van de onderkant<br />

van de borduureenheid is verwijderd.<br />

Accessoiredoos borduureenheid<br />

Gebruik de doos in de borduureenheid om accessoires die<br />

voor het borduren worden gebruikt in op te slaan.<br />

OVERZICHT BORDUURRINGEN<br />

A Aansluiting borduurring<br />

B Buitenring<br />

C Binnenring<br />

D <br />

E <br />

F <br />

G Middenmarkeringen<br />

A<br />

C<br />

G<br />

F<br />

E<br />

Sensorvoet Q<br />

<br />

naaivoet wordt gebruikt voor borduren en voor naaien uit<br />

<br />

dikke of sponsachtige stoffen.<br />

B<br />

D<br />

6:2


BORDUURMOTIEVEN<br />

In het geheugen van uw naai- en borduurmachine zitten<br />

meer dan 200 borduurmotieven. Deze borduurmotieven<br />

Royale <br />

<br />

meegeleverd. De CD is op de achterkant van het sampler<br />

book bevestigd.<br />

DESIGNER DIAMOND Royale <br />

SAMPLER BOOK<br />

Royale <br />

Book voor motieven en lettertypen.<br />

<br />

<br />

motief weergegeven. De voorgestelde garenkleur voor ieder<br />

kleurblok wordt weergegeven.<br />

DE BORDUUREENHEID<br />

AANSLUITEN<br />

<br />

2. Op de achterkant van de machine zit een afgedekte<br />

aansluiting. Draai het dekseltje naar rechts om het te<br />

<br />

<br />

machine totdat de eenheid goed in de aansluiting zit.<br />

Gebruik als dat nodig is de <br />

machine en de borduureenheid even hoog staan. Zet<br />

de machine aan als die uit stond.<br />

4. Een pop-upbericht vraagt u de borduurarm vrij te<br />

maken en de borduurring te verwijderen voor het<br />

gekalibreerd<br />

en de borduurarm gaat naar de startpositie.<br />

Let op: Let erop dat u de machine NIET kalibreert als de<br />

borduurring bevestigd is. De naald, naaivoet, borduurring en/of<br />

de borduureenheid kunnen daardoor beschadigen. Verwijder alle<br />

materialen rond de machine voordat het kalibreren start, zodat de<br />

borduurarm nergens tegenaan stoot tijdens het kalibreren.<br />

6 Instellen voor borduren<br />

DE BORDUUREENHEID<br />

VERWIJDEREN<br />

<br />

<br />

zet u de borduurarm in de parkeerpositie door die<br />

optie te selecteren op het scherm in Borduurmotief<br />

bewerken of Borduren.<br />

<br />

en schuif de eenheid naar links van de machine af.<br />

3. Berg de borduureenheid op in het originele<br />

verpakkingsmateriaal en doe de eenheid in de zachte<br />

draagtas.<br />

A<br />

6:3


6 Instellen voor borduren<br />

DE STOF IN DE BORDUURRING<br />

SPANNEN<br />

Leg een laag versteviging onder de stof voor de beste<br />

borduurresultaten. Zorg ervoor dat u de versteviging en de<br />

stof glad en stevig in de borduurring opspant.<br />

1. Open de <br />

<br />

buitenring op een stevige platte ondergrond met de<br />

<br />

midden van de onderste rand van de borduurring dat<br />

gelijk moet komen met een pijltje op de binnenring.<br />

<br />

<br />

stof met het pijltje aan de onderste rand. Als u de<br />

borduurringgrootte kunt zien in het onderste gedeelte<br />

<br />

3. Druk de binnenring stevig in de buitenring.<br />

<br />

<br />

De stof moet strak in de ring zijn gespannen voor het<br />

beste resultaat.<br />

Let op: Als u extra borduurmotieven op dezelfde stof borduurt, opent<br />

u de quick release, brengt u de borduurring naar de nieuw positie op<br />

de stof en sluit u de quick release weer. Als u het type stof verandert,<br />

moet u mogelijk de druk aanpassen met de klemschroef. Forceer de<br />

quick release niet.<br />

DE BORDUURRING PLAATSEN<br />

Zorg ervoor dat de accessoiredoos op de borduureenheid<br />

<br />

achteren in het contact voor de borduurring totdat de ring<br />

op zijn plaats klikt.<br />

<br />

drukt u op de grijze knop op de aansluiting van de<br />

borduurring en schuift u de ring naar u toe.<br />

A<br />

C<br />

B<br />

AUTOMATISCH SPRONGSTEKEN<br />

AFSNIJDEN<br />

Deze machine is voorzien van de functie Automatisch<br />

sprongsteken afsnijden Dankzij deze functie hoeft u geen<br />

draden meer af te knippen wanneer het borduurmotief<br />

<br />

sprongsteekdraad af en trekt het draaduiteinde naar de<br />

onderkant van de stof.<br />

De standaardinstelling is aan. Om de functie uit te zetten<br />

gaat u naar het <br />

u Automatisch sprongsteken afsnijden.<br />

Niet alle motieven zijn geprogrammeerd voor<br />

Automatisch sprongsteken afsnijden. Afsnij-opdrachten<br />

voor sprongsteken kunnen aan ieder borduurmotief<br />

<br />

In hoofdstuk 3 kunt u meer lezen over Automatisch<br />

sprongsteken afsnijden.<br />

LET OP: De machine snijdt ook de draad af nadat u met een nieuwe<br />

kleur bent begonnen. Wanneer u weer doorgaat met borduren, houdt<br />

u het uiteinde van de draad vast zodat u die gemakkelijk kunt<br />

verwijderen na het afsnijden.<br />

6:4


AAN DE SLAG MET BORDUREN<br />

<br />

<br />

resultaat. U kunt meer lezen over het bevestigen van<br />

de naaivoet op pagina 2:9. Nadat u de borduurvoet en<br />

<br />

aan met borduurgaren.<br />

6 Instellen voor borduren<br />

2. Druk op het Menu Borduurmotieven om een<br />

borduurmotief te selecteren. Druk op het motief dat u<br />

Borduurmotief<br />

bewerken geladen.<br />

<br />

<br />

borduurring op de borduurarm.<br />

<br />

<br />

Borduurmotief bewerken naar Borduren met het<br />

pictogram GO!.<br />

<br />

<br />

kleurbloklijst.<br />

6:5


6 Instellen voor borduren<br />

6. Maak voldoende ruimte vrij om de machine heen voor<br />

de beweging van de borduurarm en de borduurring.<br />

<br />

stoptoets of op het voetpedaal. De machine begint te<br />

borduren.<br />

Let op: Als Automatisch sprongsteken afsnijden niet is ingeschakeld,<br />

stopt de machine nadat er enkele steken zijn genaaid. Er verschijnt<br />

een pop-upbericht op het scherm dat u vraagt het draaduiteinde af te<br />

snijden. Snijd de draad af en druk op start/stop om door te gaan met<br />

borduren.<br />

<br />

<br />

draaduiteinden af en stopt. Er verschijnt een popupbericht<br />

dat u vraagt van garenkleur te veranderen.<br />

<br />

druk op start/stop om door te gaan met borduren.<br />

<br />

uiteinde van de bovendraad af en trek de draad naar de<br />

onderkant van de stof.<br />

Aan het einde van ieder kleurblok wordt de draad<br />

afgehecht en wordt de bovendraad afgesneden.<br />

<br />

<br />

de boven- en onderdraad af en stopt. De naald en<br />

de naaivoet gaan automatisch omhoog zodat u de<br />

borduurring eenvoudig kunt verwijderen.<br />

Een pop-up bericht en een geluid melden u dat uw<br />

<br />

borduurmotief geladen te houden en in Borduren te<br />

blijven.<br />

6:6


7<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN


7 Borduurmotief bewerken<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN<br />

<br />

de werkbalk om de borduurmodus in te schakelen of<br />

wanneer u de machine aanzet als de borduureenheid is<br />

<br />

<br />

<br />

hoeft niet op uw machine te zijn aangesloten om uw<br />

motieven te kunnen bewerken. De geladen motieven<br />

worden weergegeven in het borduurgebied.<br />

BORDUURMOTIEVEN BEWERKEN – PICTOGRAMMENOVERZICHT<br />

Borduurgebied<br />

Door motieven stappen<br />

Alles selecteren<br />

Selectie toevoegen/<br />

verwijderen<br />

Groeperen/Groep<br />

opheffen<br />

Borduurmotief vooruit<br />

verplaatsen<br />

Borduurmotief<br />

achteruit verplaatsen<br />

Dupliceren<br />

Borduurvolgorde<br />

Totaal aantal steken in<br />

borduurmotiefcombinatie<br />

Inzoomen/Uitzoomen<br />

Zoom-opties<br />

Voorkeuren<br />

My Hoops<br />

Applicatie ontwerpen<br />

Design Shaping<br />

Kleuren bewerken<br />

Resize<br />

Verwijderen<br />

Verticaal spiegelen<br />

Horizontaal spiegelen<br />

Naar borduurring<br />

verplaatsen<br />

Uitklapwerkbalk<br />

inklappen/uitklappen<br />

Beeld verplaatsen<br />

Borduren<br />

Opslaan in<br />

My Designs<br />

Steekprogramma<br />

bewerken<br />

Ongedaan<br />

maken<br />

Bediening<br />

Plaatsen<br />

Roteren<br />

Opnieuw<br />

uitvoeren<br />

Schaalverdeling<br />

7:2


7 Borduurmotief bewerken<br />

HOOFDFUNCTIES OP DE<br />

WERKBALK BORDUURMOTIEF<br />

BEWERKEN<br />

Druk op de functie die u wilt activeren. Druk op het pictogram<br />

van het menu Diamond om de uitgebreide werkbalk<br />

te openen.<br />

EEN MOTIEF LADEN<br />

<br />

motievenmenu om de uitklaplijst automatisch te openen.<br />

<br />

motieven worden in het menu weergegeven. Om een<br />

<br />

wordt in Borduurmotief bewerken geladen.<br />

Let op: U kunt ook motieven, lettertypen en steken laden uit de File<br />

Manager.<br />

Motievenmenu<br />

Stekenmenu<br />

Lettertypemenu Menu Diamond<br />

File Manager<br />

Informatie<br />

Uitgebreide SEWING ADVISOR/<br />

EMBROIDERY ADVISOR<br />

SET Menu<br />

EEN STEEK LADEN<br />

<br />

<br />

programmeervenster wordt geopend. Druk op de steek/het<br />

<br />

Borduurmotief bewerken te laden. In hoofdstuk 5 kunt u<br />

meer lezen over het maken van een steekprogramma.<br />

EEN KNOOPSGAT LADEN<br />

<br />

geborduurd. Druk op het pictogram van het stekenmenu<br />

<br />

gewenste knoopsgat in het venster dat verschijnt en stel de<br />

<br />

<br />

laden.<br />

EEN LETTERTYPE LADEN<br />

<br />

en met steeklettertypen. Laad een lettertype door het<br />

lettertypemenu te selecteren van de werkbalk en dan op het<br />

gewenste lettertype op het scherm te drukken.<br />

Borduurlettertypen worden geladen op het venster<br />

Borduurlettertype bewerken.<br />

maakte<br />

tekst wordt dan in Borduurmotief bewerken geladen.<br />

FILE MANAGER<br />

<br />

<br />

verwijderen en kopiëren. Druk op het pictogram File<br />

Manager om de File Manager te openen en die op te slaan<br />

in het machinegeheugen of externe apparaten die op de<br />

<br />

<br />

<br />

op een map om die te selecteren en druk lang om de map<br />

te openen. In hoofdstuk 9 kunt u meer lezen over de File<br />

Manager.<br />

7:3


SET MENU<br />

<br />

annuleren en handmatig aanpassingen maken aan de naai-<br />

<br />

scherm- en verlichtingsinstellingen.<br />

Druk op de pictogrammen om een functie in te schakelen<br />

of een keuzelijst te openen. Meer informatie over het menu<br />

<br />

EXCLUSIVE EMBROIDERY ADVISOR<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

INFORMATIEMENU<br />

Gebruik het informatiemenu om eenvoudig helponder-<br />

<br />

ingebouwde verkorte versie van de gebruikershandleiding.<br />

Meer informatie over het Informatiemenu vindt u op pagina<br />

3:13.<br />

7 Borduurmotief bewerken<br />

7:4


7 Borduurmotief bewerken<br />

DRUK/SLEEPFUNCTIES<br />

Om een geselecteerd motief staat een rood kader. Om een mo-<br />

<br />

gebruiken om direct op het scherm veranderingen te maken<br />

door drukken en slepen in het borduurgebied. U kunt het beeld<br />

kleinen<br />

afhankelijk van welke druk/sleepfunctie is ingeschakeld.<br />

U kunt ook de pijlen in het controlegedeelte gebruiken voor<br />

nauwkeurige afstellingen.<br />

Plaatsen<br />

<br />

naar iedere gewenste plaats in het borduurgebied verplaatsen.<br />

De cijfers naast het controlegedeelte geven de huidige<br />

horizontale en verticale positie van het borduurmotief vanaf<br />

het midden van de borduurring aan in millimeters.<br />

<br />

de motieven weer naar het midden van de borduurring<br />

teruggebracht.<br />

Roteren<br />

<br />

motieven om het middelpunt van de geselecteerde motieven<br />

geroteerd.<br />

Gebruik de pijlen van het controle-gedeelte om de motieven<br />

in stappen van één graad te roteren. Met iedere druk op het<br />

Control Center pictogram worden de motieven 90 graden<br />

rechtsom gedraaid.<br />

Boven het controle-gedeelte kunt u de hoek zien in graden<br />

waarmee de borduurmotieven zijn geroteerd vanaf de oorspronkelijke<br />

positie.<br />

Plaatsen<br />

Roteren<br />

Schaalverdeling<br />

Beeld<br />

verplaatsen<br />

Control Center<br />

Schaalverdeling<br />

<br />

geselecteerde motief of een groep motieven tot 20 %<br />

vergroten of verkleinen.<br />

De verhoudingen zijn standaard vergrendeld. Dit wordt<br />

aangegeven met een gesloten hangslot in het Control Center<br />

pictogram. Druk op het hangslot om de vergrendeling op te<br />

heffen. De hoogte en breedte kunnen dan afzonderlijk worden<br />

veranderd.<br />

Als u de stylus op het scherm naar het midden van de<br />

<br />

u de stylus op het scherm uit het midden van de geselecteerde<br />

<br />

Controle-gedeelte voor de nauwkeurige afstelling.<br />

Let op: Om een motief meer dan 20 % te vergroten of te verkleinen,<br />

kunt u de resize-functie gebruiken.<br />

Beeld verplaatsen<br />

<br />

verplaatsen in de gezoomde weergave. Druk op het Control<br />

Center om de weergave van de borduurring te centreren.<br />

7:5


UITKLAPWERKBALK<br />

In de borduurmodus vindt u diverse functies op de<br />

<br />

het pictogram van de uitklapwerkbalk rechts onderaan. De<br />

uitklapwerkbalk is standaard uitgeklapt.<br />

MOTIEVEN SELECTEREN<br />

Bij het laden van motieven in Borduurmotief bewerken<br />

wordt het laatst geladen motief standaard geselecteerd.<br />

Eén motief selecteren<br />

<br />

het scherm drukken of op het pictogram Door motieven<br />

stappen. Met het pictogram Door motieven stappen kunt<br />

u één van de motieven op uw scherm selecteren als u dat<br />

<br />

<br />

u het volgende motief in de volgorde waarin ze worden<br />

geborduurd.<br />

1. Druk in Borduurmotief bewerken op het Menu<br />

Borduurmotieven.<br />

<br />

drukken.<br />

3. Druk driemaal op het pictogram Dupliceren. Om het<br />

laatste motief staat een rood kader dat aangeeft dat het<br />

motief is geselecteerd.<br />

4. Als u het eerste motief dat u hebt ingevoegd wilt<br />

<br />

<br />

<br />

ze zijn geladen.<br />

<br />

<br />

<br />

Uw veranderingen hebben alleen invloed op het<br />

geselecteerde motief.<br />

7 Borduurmotief bewerken<br />

Menu Diamond<br />

Door motieven<br />

stappen<br />

Alles<br />

selecteren<br />

Dupliceren<br />

Verwijderen<br />

Uitklapwerkbalk<br />

inklappen/<br />

uitklappen<br />

Alles selecteren<br />

<br />

pictogram Alles selecteren. Alle motieven op uw<br />

<br />

<br />

<br />

motiefvorm veranderen.<br />

7:6


7 Borduurmotief bewerken<br />

Selectiewijzen<br />

Een motief kan op drie verschillende manieren op het<br />

scherm worden gekozen. Dat geeft u de mogelijkheid<br />

een subreeks van de geladen motieven te selecteren en de<br />

veranderingen alleen op die motieven toe te passen.<br />

1. <br />

met een vaste rode lijn. U kunt veranderingen aan de<br />

motieven aanbrengen. U kunt het geselecteerde motief<br />

<br />

en bewerken.<br />

2. <br />

gemarkeerd met een rode stippellijn. U kunt<br />

veranderingen aanbrengen aan het gemarkeerde<br />

en geselecteerde motief. U kunt dit motief uit de<br />

geselecteerde motieven verwijderen door op de toets<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

stippellijn.<br />

<br />

<br />

<br />

het zwarte stippellijnvakje rood. Uw motief is dan<br />

gemarkeerd en geselecteerd.<br />

1<br />

2<br />

3<br />

Om geselecteerde motieven staat een<br />

rood kader.<br />

Om gemarkeerde en geselecteerde<br />

motieven staat een rode stippellijn.<br />

Een zwarte stippellijn om een motief<br />

betekent dat gemarkeerd is en niet<br />

actief.<br />

GEAVANCEERDE SELECTIE<br />

Selectie toevoegen/verwijderen<br />

Als u diverse motieven hebt geladen en er slechts enkele<br />

<br />

<br />

toevoegen/verwijderen om de functie te activeren. Markeer<br />

de motieven door erop te drukken om ze aan de selectie<br />

toe te voegen.<br />

U kunt deze functie ook gebruiken na de functie Alles<br />

selecteren om één of meerdere ontwerpen uit een groep<br />

te verwijderen. Markeer dan de motieven die u wilt<br />

<br />

klikken om ze uit de selectie te verwijderen.<br />

Groeperen/Groep opheffen<br />

Als u twee of meerdere motieven hebt geselecteerd en ze<br />

<br />

drukt u op het pictogram Groeperen/Groep opheffen.<br />

Er staat een rood vierkant om alle motieven van die<br />

<br />

pictogram Groeperen/Groep opheffen. Dan worden het<br />

weer aparte motieven.<br />

Door<br />

motieven<br />

stappen<br />

Alles<br />

selecteren<br />

Selectie<br />

toevoegen/<br />

verwijderen<br />

Groeperen/<br />

Groep<br />

opheffen<br />

7:7


7 Borduurmotief bewerken<br />

OEFENING MOTIEVEN SELECTEREN<br />

In deze oefening leert u hoe u twee van vier motieven kunt<br />

selecteren om ze te kunnen veranderen.<br />

1. Ga naar uw lettertypemenu op de werkbalk. Druk<br />

<br />

wordt geopend.<br />

<br />

<br />

bewerken.<br />

<br />

actief. Druk op het pictogram Groeperen/Groep<br />

opheffen om de groep motieven op te heffen. Om<br />

<br />

geven dat ze zijn geselecteerd. Om motief 1 staat<br />

een rode stippellijn. Dit betekent dat het motief is<br />

gemarkeerd en geselecteerd.<br />

<br />

bepaald motief markeert. Druk opnieuw buiten het<br />

motief om ze allemaal te deselecteren. Nu is geen van<br />

de motieven geselecteerd.<br />

Lettertypemenu<br />

Door motieven<br />

stappen<br />

Selectie toevoegen/<br />

verwijderen<br />

Groeperen/Groep<br />

opheffen<br />

5. Nu willen we de motieven 2 en 4 selecteren. Druk<br />

met uw stylus op motief 4 of gebruik het pictogram<br />

Door motieven stappen om het te selecteren. Druk<br />

<br />

motief wordt gemarkeerd en geselecteerd. Dit wordt<br />

aangegeven door de rode stippellijn eromheen.<br />

6. Druk met uw stylus op motief 4 om dat motief ook<br />

te markeren. Er komt een zwarte stippellijn omheen.<br />

<br />

verwijderen om 4 te markeren en te selecteren. Nu<br />

<br />

<br />

roteren of verwijderen.<br />

7:8


7 Borduurmotief bewerken<br />

Dupliceren<br />

Druk op het pictogram Dupliceren om een kopie te maken<br />

van de geselecteerde motieven.<br />

<br />

pictogram; er verschijnt een pop-upbericht waarin u het<br />

gewenste aantal kopieën kunt invoeren.<br />

Op pagina 7:6-7:8 vindt u informatie over het selecteren en<br />

deselecteren van motieven.<br />

Horizontaal en verticaal spiegelen<br />

<br />

<br />

<br />

Verwijderen<br />

<br />

geselecteerde motieven uit het borduurgebied verwijderd.<br />

<br />

upvenster u het verwijderen te bevestigen.<br />

<br />

alle motieven uit het borduurgebied te verwijderen. Er<br />

verschijnt een pop-upbericht om het verwijderen van alle<br />

motieven te bevestigen.<br />

Dupliceren<br />

Verticaal<br />

spiegelen<br />

Horizontaal<br />

spiegelen<br />

Verwijderen<br />

Naar<br />

borduurring<br />

verplaatsen<br />

Naar borduurring verplaatsen<br />

Druk op Naar borduurring verplaatsen om motieven die<br />

buiten de borduurring staan in het borduurringgebied te<br />

<br />

borduurring geplaatst.<br />

Borduurmotief achteruit/vooruit verplaatsen<br />

Om de borduurvolgorde te veranderen zonder dat<br />

u opnieuw moet beginnen en de borduurmotieven<br />

<br />

pictogrammen Borduurmotief achteruit verplaatsen/<br />

<br />

borduurmotief dat u achteruit/vooruit wilt verplaatsen in<br />

de borduurmotievenvolgorde. Druk op de pictogrammen<br />

Borduurmotief achteruit/vooruit verplaatsen om<br />

het geselecteerde borduurmotief te verplaatsen in de<br />

borduurvolgorde.<br />

Borduurvolgorde<br />

De borduurmotieven worden geborduurd in de volgorde<br />

waarin ze in Borduurmotief bewerken zijn geladen. Als u met<br />

<br />

zijn als u weet in welke volgorde deze worden geborduurd.<br />

<br />

<br />

bijvoorbeeld dat het geselecteerde borduurmotief het derde<br />

van vijf borduurmotieven is dat geborduurd zal worden.<br />

Let op: Wanneer u op de pictogrammen Borduurmotief achteruit<br />

verplaatsen/Borduurmotief vooruit verplaatsen drukt, verandert de<br />

borduurvolgorde.<br />

Borduurvolgorde<br />

Borduurmotief<br />

achteruit<br />

verplaatsen<br />

Borduurmotief<br />

vooruit<br />

verplaatsen<br />

7:9


7 Borduurmotief bewerken<br />

MY HOOPS<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zijn.<br />

<br />

gaat de pop-up automatisch weer dicht.<br />

VOORKEUREN<br />

Achtergrondkleur<br />

<br />

Achtergrondkleur om de actieve achtergrondkleur te<br />

veranderen. Er verschijnt een venster waarin u uit 64<br />

verschillende kleuren kunt kiezen.<br />

Achtergrondstof<br />

<br />

Achtergrondstof om de afbeelding van de achtergrondstof op<br />

<br />

Raster<br />

<br />

rasterpictogram om een raster op het borduurgebied in/uit<br />

<br />

combineren of plaatsen van motieven. De afstand tussen de<br />

rasterlijnen is gelijk aan een maximum van 20 mm. Naarmate u<br />

<br />

<br />

Afwisselen tussen twee-/driedimensionale weergave<br />

In tweedimensionale weergave worden de borduurmotieven<br />

sneller op het scherm geladen en zijn de kleurblokken in het<br />

borduurmotief beter te zien. Driedimensionale weergave geeft<br />

<br />

en diepte erin.<br />

<br />

<br />

pictogram wordt geselecteerd. Druk opnieuw om het te deselecteren<br />

en terug te keren naar tweedimensionale weergave.<br />

Volledig scherm<br />

<br />

<br />

<br />

Parkeerpositie<br />

Druk op het pictogram voor de parkeerpositie om de<br />

borduurarm naar de parkeerpositie te brengen om de<br />

borduureenheid op te bergen.<br />

De borduurring moet worden verwijderd voordat u naar de<br />

parkeerpositie gaat om schade te voorkomen.<br />

7:10


7 Borduurmotief bewerken<br />

ZOOM-OPTIES<br />

In – of uitzoomen op het borduurgebied. Gebruik<br />

<br />

<br />

Druk op het pictogram Zoomopties om een pop-up<br />

<br />

Zoomen naar borduurring of Zoomen naar vak.<br />

Zoomen naar alles geeft alle motieven in de<br />

borduurcombinatie weer. Zoomen naar borduurring past<br />

het borduurgebied zo aan dat het in de geselecteerde<br />

borduurring past.<br />

Druk en sleep met uw stylus in het borduurveld op het<br />

<br />

<br />

<br />

gedeelte van uw motief te zoeken, drukt u op Beeld verplaatsen.<br />

Druk en sleep of gebruik de pijltoetsen om het gedeelte te zoeken<br />

waar u mee wilt werken.<br />

Uitzoomen<br />

Inzoomen<br />

ONGEDAAN MAKEN<br />

Druk op de pijl die naar links wijst om de laatste aanpassing<br />

aan uw borduurmotief ongedaan te maken. Druk meerdere<br />

malen om terug te stappen door uw aanpassingen.<br />

Let op: Niet alle aanpassingen kunnen ongedaan worden gemaakt.<br />

De pijlen worden grijs als ongedaan maken niet mogelijk is.<br />

OPNIEUW UITVOEREN<br />

Opnieuw uitvoeren wordt geactiveerd wanneer u op<br />

<br />

door uw aanpassingen.<br />

Opslaan in<br />

My Designs<br />

Ongedaan<br />

maken<br />

Opnieuw<br />

uitvoeren<br />

OPSLAAN IN MY DESIGNS<br />

Druk op het pictogram Opslaan in My Designs<br />

om uw bewerkte borduurmotief of uw<br />

<br />

het venster dat wordt geopend de plaats waar u het<br />

<br />

Files of een extern apparaat. Borduurmotieven die in<br />

<br />

Borduurmotievenmenu op de werkbalk.<br />

7:11


7 Borduurmotief bewerken<br />

DESIGN SHAPING<br />

<br />

uw creativiteit. Gebruik uw prachtige steekprogramma’s of<br />

borduurmotieven om één of meerdere vormen te maken.<br />

<br />

<br />

dat in Borduurmotief bewerken staat.<br />

<br />

<br />

<br />

worden op de basislijn geplaatst in de volgorde<br />

waarin ze in Borduurmotief bewerken zijn geladen.<br />

De motieven volgen de lijn in de richting die wordt<br />

aangegeven door een pijltje bij de vormen.<br />

<br />

ze verslepen om de vorm groter of kleiner te maken.<br />

<br />

<br />

worden aangepast met Laatste object dupliceren/verwijderen.<br />

Tussenruimte selecteren<br />

<br />

verschijnt er een pop-up waarmee u kunt kiezen hoe u uw<br />

<br />

links uitgelijnd of rechts uitgelijnd. Als u kiest voor Links<br />

<br />

<br />

de rechterkant te laden. De ruimte tussen de objecten<br />

<br />

regelaar. De werkelijke tussenruimte staat in het midden van<br />

<br />

gelijkmatig langs de basislijn geplaatst met een gelijke afstand<br />

tussen alle objecten.<br />

Let op: De Tussenruimte-controle is alleen zichtbaar als Links of<br />

Rechts uitlijnen is geselecteerd.<br />

Let op: Als er objecten zijn die niet in de vorm passen wanneer u<br />

Links of Rechts uitlijnen hebt geselecteerd, wordt de basislijn rood. De<br />

objecten die niet passen, worden aan het einde van de vorm geplaatst.<br />

Vergroot de vorm, pas de tussenruimte aan of verwijder enkele objecten<br />

totdat de objecten in de vorm passen. De basislijn wordt weer zwart.<br />

Tussenruimte<br />

selecteren<br />

Basislijn<br />

Vormen<br />

Controlepunt<br />

Laatste object<br />

verwijderen<br />

Aantal<br />

objecten<br />

instellen<br />

Laatste object<br />

dupliceren<br />

Side positioning<br />

selecteren<br />

Line positioning<br />

selecteren<br />

Hoek<br />

borduurmotief<br />

selecteren<br />

Plaatsen<br />

Roteren<br />

Schaalverdeling<br />

Beeld verplaatsen<br />

Bediening<br />

7:12


7 Borduurmotief bewerken<br />

Line positioning selecteren<br />

Druk op het pictogram ‘line positioning selecteren’ om<br />

een pop-up te openen. U kunt kiezen of u de objecten<br />

<br />

de basislijn wilt plaatsen. De geselecteerde plaatsing heeft<br />

invloed op alle objecten van de vorm.<br />

Side positioning selecteren<br />

<br />

wordt geplaatst. Druk op het pictogram ‘side positioning<br />

selecteren om een pop-up te openen. U kunt kiezen of u<br />

<br />

objecten langs de basislijn wilt plaatsen. De geselecteerde<br />

instelling heeft invloed op alle objecten van de vorm.<br />

Hoek borduurmotief selecteren<br />

Bepaal hoe de objecten op de basislijn moeten worden<br />

<br />

selecteren om over te schakelen tussen alle objecten<br />

verticaal uitgelijnd en de huidige hoek langs de basislijn<br />

behouden. De instelling heeft invloed op alle objecten van<br />

de vorm.<br />

Tussenruimte<br />

selecteren<br />

Laatste object dupliceren/verwijderen<br />

<br />

<br />

laatste object in de vorm wordt gekopieerd en de kopie<br />

wordt toegevoegd na het laatste object op de basislijn.<br />

<br />

u op het pictogram Laatste object verwijderen. Alleen het<br />

laatste object van de groep wordt verwijderd.<br />

Let op: Als diverse motieven zijn gegroepeerd voordat u Design<br />

Shaping opent, wordt de hele groep gedupliceerd of verwijderd. De<br />

pictogrammen voor dupliceren en verwijderen zijn niet zichtbaar<br />

tijdens ‘shaping’ van een borduurtekst.<br />

Side positioning<br />

selecteren<br />

Line positioning<br />

selecteren<br />

Hoek<br />

borduurmotief<br />

selecteren<br />

Plaatsen<br />

Roteren<br />

Basislijn<br />

Vormen<br />

Controlepunt<br />

Laatste object<br />

verwijderen<br />

Aantal<br />

objecten<br />

instellen<br />

Laatste object<br />

dupliceren<br />

Schaalverdeling<br />

Beeld verplaatsen<br />

Bediening<br />

Aantal objecten instellen<br />

Als u het pictogram Aantal objecten instellen indrukt<br />

& vasthoudt verschijnt een pop-up waarin u het aantal<br />

objecten dat u op uw vorm wilt hebben kunt invoeren.<br />

Let op: Het laatste object wordt gedupliceerd wanneer u een gewenst<br />

aantal objecten invoert.<br />

7:13


7 Borduurmotief bewerken<br />

Design Shaping – voorbeeld<br />

1. Open in Borduurmotief bewerken het menu Motief<br />

en selecteer motief 98 om het naar Borduurmotief<br />

bewerken te laden.<br />

<br />

3. Open het menu Motief opnieuw en laad motief 100<br />

<br />

Control Center pictogram te drukken wanneer de<br />

<br />

<br />

Control Center<br />

Design Shaping<br />

Plaatsen<br />

<br />

<br />

Cirkel rechtsom<br />

<br />

en sleep op het scherm of gebruik de pijlen in het<br />

controle-gedeelte om de grootte terug te brengen<br />

tot 52 x 52 mm. De afmetingen staan net boven het<br />

bedieningsgedeelte aangegeven<br />

8. Druk op het pictogram Aantal objecten instellen en<br />

voer zes kopieën in in de pop-up.<br />

Aantal<br />

objecten<br />

instellen<br />

Schaalverdeling<br />

<br />

<br />

rechter onderhoek. Ga naar Borduren door op het<br />

<br />

borduren.<br />

7:14


7 Borduurmotief bewerken<br />

KLEUREN BEWERKEN<br />

<br />

<br />

Garenkleur veranderen<br />

In Garenkleur veranderen kunt u de kleuren in uw<br />

motief bewerken. Ieder kleurblok wordt beschreven in de<br />

kleurbloklijst aan de rechterkant van het scherm.<br />

Voorbeeld: 1:2, garennummer 2417, RaRa 40, 1:2 betekent dat<br />

dit de tweede garenkleur in het eerste geladen motief Robison-Anton<br />

dikte 40 is.<br />

<br />

veranderen. Druk op het pictogram Garenkleur veranderen<br />

om een venster te openen met 64 verschillende kleuren.<br />

<br />

<br />

<br />

Selecteer meer dan één kleurblok<br />

<br />

<br />

en daarna op de kleurblokken die u wilt selecteren/<br />

deselecteren.<br />

Druk op het pictogram Alles selecteren om alle kleurblok-<br />

<br />

verwijderen wordt automatisch ingeschakeld. Om een<br />

<br />

<br />

schakelen en alle kleurblokken te deselecteren.<br />

Gebruik Gelijke selecteren om dezelfde kleurblokken allemaal<br />

tegelijkertijd te veranderen. Druk op het kleurblok dat<br />

u wilt veranderen en druk dan op Gelijke selecteren om alle<br />

identieke kleurblokken van de kleurblokkenlijst te selecteren.<br />

geschakeld.<br />

Als er twee of meer verschillende kleurblokken<br />

blokken<br />

geselecteerd die identiek zijn aan de geselecteerde<br />

kleuren.<br />

Weergave op het scherm van geselecteerde en<br />

niet-geselecteerde kleurblokken<br />

De geselecteerde kleurblokken worden twee- of driedimen-<br />

teerd<br />

worden weergegeven als gekleurde puntjes op het<br />

<br />

motief worden veranderd.<br />

Garenkleur<br />

veranderen<br />

Kleurselectie<br />

toevoegen/<br />

verwijderen Alles selecteren<br />

Gelijke<br />

selecteren<br />

7:15


7 Borduurmotief bewerken<br />

APPLICATIE ONTWERPEN<br />

Vormen,<br />

letters,<br />

cijfers<br />

Druk in Borduurmotief bewerken op het pictogram<br />

Applicatie ontwerpen om het pop-upvenster Applicatie<br />

ontwerpen te openen.<br />

<br />

letters en cijfers om uit te kiezen tijdens het maken van uw<br />

applicatie.<br />

Bij het maken van uw applicatie zijn er drie verschillende<br />

decoratieve steken met twee verschillende breedten waar<br />

u uit kunt kiezen om de applicatie een decoratieve rand te<br />

geven:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

cordonsteek toe rondom uw applicatievorm.<br />

<br />

cordonsteek toe rondom uw applicatievorm.<br />

<br />

bolletjessteek toe rondom uw applicatievorm.<br />

<br />

bolletjessteek toe rondom uw applicatievorm.<br />

<br />

een smalle uitwaaierende cordonsteek toe rondom uw<br />

applicatievorm.<br />

<br />

een brede uitwaaierende cordonsteek toe rondom uw<br />

applicatievorm.<br />

Bolletjessteek<br />

(smal)<br />

Uitwaaierende<br />

cordonsteek<br />

(smal)<br />

Cordonsteek<br />

(smal)<br />

Bolletjessteek (breed)<br />

Uitwaaierende cordonsteek (breed)<br />

Cordonsteek (breed)<br />

De decoratieve steken bedekken de knipranden van de<br />

applicatie.<br />

<br />

op de basisstof om aan te geven waar de applicatie op<br />

de stof komt. Leg de applicatiestof op de genaaide<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

de knipranden komen.<br />

De applicatiesteken komen op het scherm te staan wanneer<br />

<br />

gesloten.<br />

7:16


7 Borduurmotief bewerken<br />

RESIZE<br />

<br />

het origineel maken of tot acht maal groter. De machine<br />

<br />

originele steekdichtheid behouden blijft.<br />

Let op: Gebruik de druk/sleepfunctie Schaalverdeling om de afmeting<br />

minder dan 20 % te vergroten of te verkleinen. Deze functie heeft<br />

geen invloed op het aantal steken.<br />

Resize-aanpassingen<br />

<br />

Open het resize-venster.<br />

<br />

op het scherm of met het bedieningsgedeelte. De afmeting<br />

van het motief wordt weergegeven in millimeters boven het<br />

bedieningsgedeelte. Om weer naar de originele afmeting te<br />

<br />

<br />

<br />

Opvultype behouden<br />

Alle opvulgebieden in een borduurmotief worden in<br />

<br />

vergroten of verkleinen van een motief worden de steken<br />

<br />

<br />

afmeting moet worden aangepast kunnen op twee manieren<br />

worden behandeld.<br />

1. De standaardinstelling behoudt het opvultype niet. Dit<br />

is de snelste manier om de afmeting van een motief<br />

aan te passen. De opvulgebieden in het motief kunnen<br />

er echter wel anders uitzien dan het origineel.<br />

<br />

<br />

worden de opvultypen en -stijlen behouden binnen de<br />

<br />

wordt Opvultype behouden aangeraden voor de beste<br />

resultaten.<br />

Resizen starten<br />

<br />

<br />

het resizen te starten. Een zandloper op het scherm geeft<br />

<br />

venster gesloten.<br />

Druk op Annuleren om terug te keren naar Borduurmotief<br />

bewerken zonder te resizen.<br />

Let op: Resize kan niet worden gebruikt voor steken en steekprogramma's.<br />

Opvultype<br />

behouden<br />

Plaatsen<br />

Roteren<br />

Resize<br />

Control center<br />

Beeld verplaatsen<br />

7:17


7 Borduurmotief bewerken<br />

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE<br />

RESIZE-FUNCTIE<br />

<br />

is het belangrijk de volgende informatie over resizen in overweging te<br />

<br />

afmeting voordat u het op een werkstuk gaat borduren.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

sommige daarvan verloren gaan of vervormen en/<br />

<br />

meer dan 25 % worden verkleind als ze teveel details<br />

hebben.<br />

<br />

<br />

<br />

kan de machine het niet borduren.<br />

heden<br />

in de steken zien. Druk op het Control Center<br />

om terug te keren naar 100 % en te resizen met een<br />

kleiner percentage voor een beter resultaat. Afhankelijk<br />

van de hoeveelheid geheugen die beschikbaar is in de<br />

<br />

om in de machine te resizen. Gebruik de Borduur-<br />

motieven<br />

te verkleinen.<br />

Begin bij resizen altijd met het originele motief. Op<br />

die manier wordt voor de best mogelijke steekkwaliteit<br />

gezorgd. Als een geresized motief wordt opgeslagen<br />

tigheden<br />

optreden. Begin voor het beste resultaat altijd<br />

met een motief in de originele afmeting.<br />

<br />

<br />

<br />

verkleint met 'resize' en van hoeveel steken het motief<br />

<br />

resizen van een zeer groot of complex motief kan een<br />

<br />

kunt u niet meer annuleren. U moet wachten tot het<br />

proces is voltooid.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

gebruiken. Dat geldt ook voor motieven die zijn<br />

<br />

kruissteekmotieven. In dat geval wilt u geen steken<br />

<br />

kleiner maken door iedere originele steek groter of<br />

kleiner te maken.<br />

<br />

<br />

7:18


7 Borduurmotief bewerken<br />

STEEKPROGRAMMA BEWERKEN<br />

Als u een steekprogramma wilt bewerken dat u heeft gemaakt en naar de<br />

<br />

<br />

kunt maken. U kunt nieuwe steken invoegen of steken verwijderen. Als<br />

<br />

opslaan als een gedeelte van een motief en kunnen ze alleen worden<br />

geborduurd in de borduurmodus.<br />

Een steekprogramma opslaan in de borduurmodus<br />

<br />

<br />

borduureenheid. Druk op het pictogram Opslaan in My Designs om het<br />

steekprogramma op te slaan in My Designs. Een steekprogramma dat in<br />

<br />

In hoofdstuk 5 kunt u meer lezen over het programmeren van een steek.<br />

BORDUURLETTERTYPEN PROGRAMMEREN<br />

-<br />

<br />

van de lijst. De Borduurlettertypen staan achter de steeklettertypen.<br />

<br />

<br />

programmeren automatisch geopend. U kunt dit venster<br />

ook openen als u een bestaande tekst wilt aanpassen in<br />

<br />

<br />

Let op: Als de tekst wordt gemaakt van steeklettertypen, gaat in plaats<br />

daarvan het venster Programmeren open.<br />

De Editor gebruiken<br />

Druk met de stylus op de letters die u aan de tekst wilt<br />

toevoegen. De tekst wordt weergegeven in het tekstveld met<br />

de cursor bij de actieve letter. Gebruik de pijlen om voor- en<br />

achteruit te stappen.<br />

U kunt het lettertype en de afmeting van de hele tekst veranderen<br />

door op het pictogram Lettertype veranderen te drukken.<br />

<br />

die u hebt geschreven verandert in het nieuwe lettertype/<br />

lettertypeformaat. Een voorbeeld van het geselecteerde lettertype<br />

<br />

Steekprogramma<br />

bewerken<br />

Lettertype<br />

veranderen<br />

Voorbeeld<br />

lettertype<br />

Opslaan in<br />

My Designs<br />

Een letter toevoegen in een tekst<br />

Gebruik de pijlen om de cursor naar de plaats te brengen<br />

waarop u een letter wilt toevoegen. Druk op de letter. Die<br />

wordt ingevoegd op de positie van de cursor.<br />

Cursor<br />

Een letter verwijderen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

upbericht dat u vraagt of u echt wilt verwijderen.<br />

Tekstveld<br />

Pijlen<br />

Verwijderen<br />

7:19


POP-UPBERICHTEN VOOR<br />

BORDUURMOTIEF BEWERKEN<br />

Het maximum aantal steken is overschreden<br />

<br />

bevat teveel steken. Uw borduurmotievencombinatie mag<br />

maximaal ongeveer 500.000 steken bevatten.<br />

7 Borduurmotief bewerken<br />

Borduurmotievencombinatie is te complex<br />

Dit pop-upbericht verschijnt om één van de volgende<br />

redenen:<br />

<br />

kleurblokken.<br />

<br />

<br />

gegroepeerd en opnieuw gegroepeerd.<br />

7:20


8<br />

BORDUREN


BORDUREN OPENEN<br />

<br />

door op het pictogram GO te drukken in de rechter onderhoek<br />

van het venster Borduurmotief bewerken. De borduureenheid<br />

moet zijn aangesloten en de juiste borduurring<br />

moet zijn bevestigd wanneer de machine Borduren opent.<br />

8 Borduren<br />

BORDUREN – PICTOGRAMMENOVERZICHT<br />

Quick Help<br />

Lijst met kleurblokken<br />

Schuifbalk<br />

Kleurblok<br />

Inzoomen/Uitzoomen<br />

Zoom-opties<br />

Voorkeuren<br />

Borduurring verplaatsen<br />

Hoekcontrole<br />

Smart Save<br />

Aantal steken in<br />

borduurcombinatie<br />

Motief plaatsen<br />

Aantal steken in het<br />

huidige kleurblok<br />

Rijgen in de<br />

borduurring<br />

Kleurfuncties<br />

Uitklapwerkbalk<br />

inklappen/uitklappen<br />

Draadhoeveelheid/<br />

Draadspanning<br />

Terug naar Borduurmotief<br />

bewerken<br />

Resterende tijd in<br />

kleurblok<br />

Ga naar steek<br />

Steek voor steek door het motief<br />

8:2


8 Borduren<br />

SMART SAVE<br />

<br />

met het opslaan van het borduurmotief tijdens het<br />

borduren of zet de machine uit voordat het is voltooid.<br />

<br />

en slaat ze op. U kunt later doorgaan met borduren. U gaat<br />

daarvoor naar het Menu Borduurmotieven en drukt op het<br />

<br />

<br />

totdat u het vervangt.<br />

Let op: Als u Auto Smart Save hebt gekozenin het SET Menu,<br />

<br />

automatisch regelmatig opgeslagen terwijl u borduurt. Als u uw<br />

machine uitzet of als de stroom uitvalt, kunt u het motief eenvoudig<br />

weer oproepen. Het is dan klaar om te borduren vanaf dezelfde<br />

positie. Ga naar het Menu Borduurmotieven onderaan de Motieven<br />

en druk op het pictogram Smart Save.<br />

Smart Save<br />

Smart Save laden<br />

HOEKCONTROLE<br />

<br />

van het motief op te zoeken zodat u kunt zien waar het<br />

motief op de stof komt te staan. Druk op het pictogram<br />

<br />

<br />

<br />

terug naar de huidige steekpositie.<br />

BORDUURRING VERPLAATSEN<br />

Gebruik de functies Borduurring verplaatsen om de<br />

borduurarm naar verschillende posities te verplaatsen.<br />

Huidige steekpositie<br />

<br />

<br />

<br />

op de start/stoptoets drukken om terug te keren naar de<br />

huidige steekpositie en te beginnen met borduren.<br />

Parkeerpositie<br />

<br />

<br />

borduurarm wordt in de juiste positie voor opslag geplaatst.<br />

Gebruik de parkeerpositie wanneer u de borduurarm uit de<br />

weg wilt halen om te naaien.<br />

Let op: Het is belangrijk dat de borduurring wordt verwijderd voordat<br />

u parkeerpositie selecteert om schade te voorkomen.<br />

Spoelpositie<br />

<br />

<br />

u het spoelhuisdeksel kunt openen en de spoel kunt<br />

vervangen.<br />

Let op: U kunt ook op de toets Steek opnieuw beginnen op uw<br />

machine drukken om de borduurring naar een plaats voor toegang tot<br />

het spoelhuis te brengen.<br />

Afsnijpositie<br />

Met Afsnijpositie wordt de borduurring naar u toe gebracht<br />

waardoor u eenvoudiger sprongsteken kunt afsnijden en<br />

stof kunt bijknippen voor speciale technieken.<br />

Let op: U kunt ook op de toets Naald omhoog/omlaag op uw<br />

machine drukken om de borduurring naar de snijpositie te brengen.<br />

Middenpositie<br />

Gebruik de middenpositie als u wilt controleren waar de<br />

middenpositie van het motief op de stof wordt geplaatst.<br />

8:3


8:4<br />

VOORKEUREN<br />

Achtergrondkleur<br />

Druk op Achtergrondkleur om de actieve achtergrondkleur<br />

te veranderen. Er verschijnt een venster waarin u uit 64<br />

verschillende kleuren kunt kiezen.<br />

8 Borduren<br />

Achtergrondstof<br />

Druk op Achtergrondstof om de afbeelding van de<br />

<br />

te schakelen.<br />

Afwisselen tussen twee-/driedimensionale weergave<br />

In tweedimensionale weergave worden de borduurmotieven<br />

sneller op het scherm geladen en zijn de kleurblokken in het<br />

borduurmotief beter te zien. Driedimensionale weergave geeft<br />

<br />

en diepte erin.<br />

Druk op het pictogram voor Driedimensionaal om naar drie-<br />

teerd.<br />

Druk opnieuw om het te deselecteren en terug te keren<br />

naar tweedimensionale weergave.<br />

Raster<br />

Druk op het rasterpictogram om een raster op het<br />

<br />

als richtlijn bij het combineren of plaatsen van motieven. De<br />

afstand tussen de rasterlijnen is gelijk aan een maximum van<br />

<br />

<br />

met lichtere lijnen.<br />

Volledig scherm<br />

<br />

<br />

<br />

ZOOM-OPTIES<br />

In – of uitzoomen op het borduurgebied. Gebruik Inzoomen<br />

<br />

<br />

<br />

er een pop-up met de verschillende zoom-opties.<br />

Zoomen naar alles geeft alle motieven in de<br />

borduurcombinatie weer. Zoomen naar borduurring past het<br />

borduurgebied zo aan dat het in de geselecteerde borduurring<br />

past.<br />

Druk en sleep met uw stylus in het borduurveld op het scherm<br />

<br />

gebied.<br />

<br />

gedeelte van uw motief te zoeken, drukt u op Beeld verplaatsen. Druk en<br />

sleep of gebruik de pijltoetsen om het gedeelte te zoeken waar u mee wilt<br />

werken.<br />

Uitzoomen<br />

Inzoomen


8 Borduren<br />

UITKLAPWERKBALK<br />

<br />

<br />

Druk op het pictogram van de uitklapwerkbalk rechts onderaan<br />

<br />

drukt u opnieuw op het pictogram van de uitklapwerkbalk. De<br />

uitklapwerkbalk is standaard uitgekapt.<br />

Lijst met kleurblokken<br />

Schuifbalk<br />

Kleurblok<br />

LIJST MET KLEURBLOKKEN<br />

Alle kleuren in de geladen motieven worden weergegeven in de<br />

<br />

zijn de kleurvolgorde en het borduurmotiefnummer weergegeven.<br />

<br />

worden weergegeven. Gebruik de schuifbalk om alle kleuren in de<br />

<br />

gewoon op in de kleurblokkenlijst.<br />

De garenfabrikant en het garennummer worden weergegeven voor<br />

-<br />

<br />

Voorbeeld: 1:2, 2500, RaRa 40, betekent dat de tweede garenkleur in het<br />

eerste geladen borduurmotief garennummer 2500 van Robison-Anton dikte<br />

40 is.<br />

Ga terug naar Borduurmotief bewerken om veranderingen te<br />

maken aan de kleurblokkenlijst.<br />

PICTOGRAM KLEURFUNCTIES<br />

Gebruik de kleurenfuncties om het borduurproces te<br />

vereenvoudigen.<br />

Monochroom<br />

Druk op het pictogram om monochroom borduren te activeren.<br />

Alle motieven worden weergegeven in een grijze kleur en de<br />

machine stopt niet voor kleurblokwissels. Druk opnieuw op het<br />

pictogram om monochroom borduren uit te schakelen.<br />

Kleurblokken<br />

sorteren<br />

Kleurblokken sorteren/<br />

Kleurblokken samenvoegen<br />

Let op: Als de functie Automatisch sprongsteken afsnijden is geselecteerd in het<br />

SET Menu, is de functie ook actief tussen de kleurblokken.<br />

Let op: U kunt ook op de STOP-toets op uw machine drukken om uw<br />

motief in één kleur te borduren.<br />

1<br />

2<br />

1<br />

3<br />

Stop<br />

Stop<br />

1<br />

3<br />

Kleurblokken sorteren en Kleurblok samenvoegen<br />

<br />

<br />

<br />

samenvoegen worden de kleurenstops tussen kleurblokken met<br />

<br />

sorteren om de kleurblokken te sorteren voordat u gaat borduren.<br />

3<br />

4<br />

5<br />

5<br />

2<br />

4<br />

Stop<br />

Stop<br />

Stop<br />

5<br />

2<br />

4<br />

Stop<br />

Stop<br />

Let op: Voer Color Sort uit voordat u begint met borduren.<br />

Als u wilt dat de machine de stop tussen identieke garenkleuren<br />

<br />

<br />

uitgeschakeld door opnieuw op het pictogram te drukken.<br />

8:5


RIJGEN IN DE BORDUURRING<br />

Met rijgen kunt u uw stof op een in de borduurring<br />

<br />

wanneer de stof waarop u gaat borduren niet in de<br />

<br />

ondersteuning aan rekbare materialen.<br />

<br />

<br />

<br />

Let op: Druk op de toets FIX op uw machine om de geselecteerde<br />

rijgtechnieken in of uit te schakelen.<br />

Om borduurmotief rijgen<br />

<br />

rondom het borduurmotief te maken om aan te geven waar<br />

het borduurmotief op de stof komt te staan.<br />

Langs borduurring rijgen<br />

<br />

voegen langs de binnenste rand van de borduurring.<br />

U kunt beide rijgopties selecteren voor extra versteviging<br />

bij bepaalde stoffen en technieken.<br />

Let op: De rijgsteken worden aan de kleurblokkenlijst toegevoegd,<br />

met de mogelijkheid om steek voor steek te stappen en in en uit de<br />

rijgkleurblok(ken) te stappen. De rijgkleurblokken verdwijnen van de<br />

kleurblokkenlijst wanneer ze zijn genaaid.<br />

Let op: Rijgen kan alleen worden ingeschakeld bij de eerste steek van<br />

het borduurmotief.<br />

8 Borduren<br />

8:6


MOTIEF PLAATSEN<br />

Druk op het pictogram Motief plaatsen om het scherm<br />

Motief plaatsen te openen. Met Motief plaatsen kunt u<br />

<br />

wordt ook gebruikt wanneer u een motief naast een eerder<br />

geborduurd motief wilt borduren.<br />

Let op: Als u uw borduurmotief alleen in Borduren wilt verplaatsen,<br />

opent u het venster Motief plaatsen en verplaatst u het motief met het<br />

controle-gedeelte of de stylus.<br />

Gebruik Zoomen en Beeld verplaatsen om er zeker van<br />

te zijn dat u het motief precies daar plaatst waar u het wilt<br />

hebben. Gebruik de pijlen in het bedieningsgedeelte voor<br />

de nauwkeurige afstelling.<br />

Zoomen naar cursor<br />

Met Zoomen naar cursor wordt er meer ingezoomd en<br />

wordt het borduurgebied zo verplaatst dat de cursorpositie<br />

in het midden van het scherm staat.<br />

Naaldpunt instellen<br />

Breng het naaldpunt naar een van de geselecteerde<br />

hoeken of naar het midden van de borduurmotieven.<br />

‘Naaldpunt instellen’ kan worden gebruikt om het gebied<br />

van het borduurmotief te bepalen door op alle vier de<br />

hoekpictogrammen te drukken. U kunt het midden van het<br />

motief vinden door op het pictogram Naar het midden te<br />

drukken.<br />

8 Borduren<br />

Motief plaatsen<br />

Pictogrammen<br />

voor Naaldpunt<br />

instellen<br />

Zoomen<br />

naar cursor<br />

Design<br />

Positioning<br />

Wizard<br />

Bediening<br />

8:7


MOTIEF PLAATSEN GEBRUIKEN<br />

Design positioning wordt gebruikt om een borduurmotief<br />

op een precieze plaats op de stof te plaatsen. U kunt die<br />

gebruiken om een borduurmotief uit te lijnen op een<br />

exacte plaats op uw stof of op een eerder geborduurd<br />

borduurmotief.<br />

DESIGN POSITIONING WIZARD<br />

<br />

<br />

stap uitlegt.<br />

1. Een vergrendelpunt op het scherm selecteren<br />

Druk op nummer 1 om een vergrendelpunt te selecteren.<br />

<br />

hebben in uw borduurmotief.<br />

2. Vergrendelpunt op de stof verplaatsen<br />

Druk op nummer 2. De rode cursor wordt vergrendeld<br />

op het scherm. De cursor wordt grijs met een ring om het<br />

midden van het vergrendelpunt. Nu kunt u het motief met<br />

de stylus of het bedieningsgedeelte exact plaatsen waar<br />

<br />

beweegt wanneer u de pijlen gebruikt om het motief<br />

precies te plaatsen waar u het wilt hebben. De positie van<br />

de naald laat zien waar het vergrendelpunt op de stof<br />

wordt geplaatst. Gebruik het controle-gedeelte voor de<br />

nauwkeurige afstelling.<br />

Let op: Als u tevreden bent met de plaatsing van het motief, drukt<br />

u op OK in de rechter onderhoek. Als u ook de hoek van het motief<br />

aan moet passen, gaat u verder met stap 3.<br />

8 Borduren<br />

3. Aansluitpunt op scherm instellen<br />

Druk op nummer 3 om het aansluitpunt te activeren. U<br />

kunt een tweede positie instellen binnen het borduurmotief<br />

om er zeker van te zijn dat uw borduurmotief goed is<br />

uitgelijnd en indien nodig kunt u verdere aanpassingen<br />

maken.<br />

<br />

<br />

<br />

zodat de naald het aansluitpunt aangeeft. Gebruik het<br />

controle-gedeelte voor de nauwkeurige afstelling.<br />

4. Het motief op de stof roteren<br />

Druk op nummer 4. De rotatiefunctie wordt automatisch<br />

geselecteerd. Gebruik de stylus of het controle-centrum<br />

<br />

de stof en roteer het motief totdat de naald precies op de<br />

<br />

Design<br />

Positioning<br />

Wizard<br />

Bediening<br />

8:8


8 Borduren<br />

OEFENING MOTIEF PLAATSEN<br />

<br />

<br />

<br />

Motief plaatsen zeer handig.<br />

<br />

bovenhoek van de borduurring. Druk op nummer<br />

<br />

pictogram voor Naaldpunt instellen om de cursor<br />

naar de linker bovenhoek van het borduurmotief te<br />

brengen. Druk op Zoomen naar cursor om maximaal<br />

in te zoomen zodat u de cursor op de exacte plaats<br />

<br />

verplaatsen om het motief op het scherm te verplaatsen<br />

<br />

opnieuw wanneer uw de cursor wilt verplaatsen.<br />

2. Druk op nummer 2. De cursor is nu vergrendeld.<br />

<br />

van het geborduurde motief. Gebruik de functie<br />

<br />

<br />

de naald precies boven het punt staat waar u de<br />

borduurmotieven op elkaar aan wilt laten sluiten.<br />

<br />

venster Motief plaatsen te sluiten en te beginnen met<br />

borduren.<br />

3. Als u het motief wilt uitlijnen met het eerder<br />

<br />

selecteren. Druk op nummer 3 en breng de rode<br />

cursor naar een punt waar u het tweede aansluitpunt<br />

<br />

<br />

4. Druk op nummer 4 om het motief te roteren zodat<br />

het goed aansluit op het eerder geborduurde motief<br />

op uw stof. Controleer of de naald in de exacte positie<br />

op de stof staat.<br />

<br />

beginnen met borduren.<br />

8:9


8 Borduren<br />

AANTAL STEKEN IN<br />

BORDUURCOMBINATIE<br />

De huidige steek in de borduurpositie in het<br />

borduurmotief of de combinatie staat naast de bloem.<br />

<br />

motief of de combinatie zien.<br />

AANTAL STEKEN IN HET<br />

HUIDIGE KLEURBLOK<br />

De huidige steekpositie in het huidige kleurblok staat naast<br />

<br />

totale aantal steken van het huidige kleurblok zien.<br />

Huidige steek in borduurmotief<br />

Huidige steek in huidige kleurblok<br />

Aantal steken in<br />

borduurcombinatie<br />

Aantal steken in het<br />

huidige kleurblok<br />

RESTERENDE BORDUURTIJD PER<br />

KLEUR<br />

Een schatting van de resterende borduurtijd voor het<br />

huidige kleurblok staat weergegeven in uren en minuten<br />

in de linker onderhoek van het scherm. Als Monochroom<br />

<br />

voor het hele borduurmotief weergegeven.<br />

CONTROLE STEEK VOOR STEEK<br />

DOOR HET MOTIEF<br />

<br />

steek voor steek achteruit te gaan. Gebruik het pictogram<br />

– om een paar stappen terug te gaan als de bovendraad<br />

<br />

heen te gaan. De cursor op het scherm volgt de steken in<br />

het borduurgebied.<br />

Ga naar steek<br />

GA NAAR STEEK<br />

<br />

drukt u op het pictogram Ga naar steek. Er verschijnt een<br />

pop-upbericht waarin u het steeknummer kunt invoeren.<br />

De cursor gaat dan naar dat steeknummer. Als het<br />

<br />

laatste steek in het kleurblok.<br />

8:10


DELUXE STITCH SYSTEM<br />

deLuxe<br />

om de bovendraad te regelen: Draadspanning en<br />

deLuxe<br />

<br />

<br />

voor het beste resultaat.<br />

Draadhoeveelheid meet automatisch en doorlopend de<br />

dikte van de stof om de juiste hoeveelheid garen voor<br />

<br />

houden de draadspanningsschijven de juiste hoeveelheid<br />

spanning op de bovendraad.<br />

<br />

bepaalde optionele accessoires of speciale technieken kan<br />

het gebruik van Draadspanning nodig zijn voor de beste<br />

resultaten. Deselecteer het pictogram deLuxe<br />

<br />

naar Draadspanning.<br />

Let op: Als u borduurt met de optionele Garendecoratievoet, schakelt<br />

u het pictogram deLuxe Stitch System uit in het Machineinstellingenmenu.<br />

Afhankelijk van welke functie actief is in de machine-<br />

<br />

borduurmodus. Gebruik de instellingen om de balans<br />

<br />

wanneer u speciaal garen gebruikt.<br />

TERUG NAAR BORDUURMOTIEF<br />

BEWERKEN<br />

Druk op dit pictogram om terug te keren naar Borduurmotief<br />

bewerken en aanpassingen te maken aan uw<br />

motief/motieven voordat u begint met borduren. Als u<br />

al bent begonnen met borduren of als u veranderingen<br />

<br />

te bevestigen of u terug wilt keren naar Borduurmotief<br />

<br />

8 Borduren<br />

Draadspanningscontrole<br />

Regeling<br />

draadhoeveelheid<br />

8:11


8 Borduren<br />

Start/Stop<br />

Snelheid + en -<br />

Stop<br />

(Monochroom)<br />

FIX<br />

(Rijgen)<br />

Steek opnieuw starten<br />

(Toegang tot het spoelhuis)<br />

Naald boven/onder (Afsnijpositie)<br />

Selecteerbare draadafsnijder<br />

Sensorvoet Omhoog en Extra hoog<br />

Sensorvoet omlaag en draaien<br />

FUNCTIETOETSEN IN<br />

BORDUREN<br />

START/STOP<br />

Druk op deze toets om de machine te laten starten en<br />

stoppen met naaien of borduren zonder het voetpedaal<br />

<br />

druk er opnieuw op om te stoppen.<br />

SNELHEID + EN -<br />

-<br />

<br />

<br />

geeft de snelheidsinstelling aan. U kunt de snelheid instellen<br />

met de schuif in het pop-up menu. U kunt de ingestelde<br />

schijnt<br />

er geen pop-upbericht.<br />

Iedere borduurringgrootte heeft een vooraf ingestelde<br />

borduursnelheid. Als u borduurt met metallic garen of op<br />

<br />

verlagen.<br />

STOP (MONOCHROOM)<br />

<br />

<br />

wordt de instelling Monochroom op het scherm<br />

geactiveerd.<br />

FIX (RIJGEN)<br />

Druk op FIX om een contour te rijgen van het<br />

borduurmotiefgebied of om de stof aan de versteviging<br />

<br />

op het scherm geactiveerd.<br />

SENSORVOET OMLAAG EN DRAAIEN<br />

De naaivoet wordt automatisch omlaag gebracht wanneer u<br />

met naaien/borduren begint.<br />

<br />

<br />

borduurpositie.<br />

SENSORVOET OMHOOG EN EXTRA<br />

HOOG<br />

<br />

naar de hoge positie te brengen. Als u nogmaals op de<br />

<br />

de borduurring eenvoudiger kan worden aangebracht of<br />

verwijderd.<br />

SELECTEERBARE DRAADAFSNIJDER<br />

De selecteerbare draadafsnijder snijdt de draden<br />

automatisch af en brengt de naaivoet omhoog. Aan het<br />

einde van een kleurblok wordt alleen de bovendraad<br />

afgesneden. Als het motief is voltooid worden zowel de<br />

boven- als onderdraad automatisch afgesneden.<br />

NAALDSTOP BOVEN/ONDER<br />

(AFSNIJPOSITIE)<br />

Als u op Naaldstop boven/onder drukt in de<br />

<br />

de draad eenvoudig af te kunnen snijden.<br />

STEEK OPNIEUW STARTEN<br />

(TOEGANG TOT SPOEL)<br />

<br />

borduurringpositie terug te brengen om goed bij de<br />

<br />

<br />

borduurring terug in positie en gaat het borduren verder bij<br />

de huidige steekpositie.<br />

8:12


POP-UPBERICHTEN BORDUREN<br />

8 Borduren<br />

Borduureenheid kalibreren<br />

<br />

upbericht u om de borduurring eraf te schuiven en het gebied om<br />

de machine vrij te maken voor het kalibreren van de borduurarm. U<br />

<br />

Let op: Het is zeer belangrijk dat u de borduurring verwijdert, anders kunnen de<br />

ring of de borduureenheid worden beschadigd tijdens het kalibreren.<br />

Bevestig de correcte borduurring<br />

Als de afmeting van de borduurring die op de machine is bevestigd<br />

<br />

<br />

afmetingen of verander de instelling van de borduurring in de<br />

afmetingen van de ring die bevestigd is.<br />

<br />

<br />

voren naar achteren in het contact voor de borduurring totdat de ring<br />

op zijn plaats klikt.<br />

U kunt niet naar Borduren gaan als de geselecteerde borduurring niet<br />

goed is bevestigd.<br />

Spoel bijna leeg - naar spoelpositie gaan?<br />

<br />

dat u erop wijst dat de spoel binnenkort moet worden vervangen.<br />

Dit geeft u de mogelijkheid te plannen wanneer u de spoel wilt<br />

<br />

in zonder op ok in de pop-up te drukken.<br />

U kunt borduren totdat de draad helemaal op is. Druk op de start/<br />

stoptoets om door te gaan met borduren zonder de pop-up ‘spoel<br />

leeg’ te sluiten. Druk op ‘annuleren’ om op de huidige steekpositie<br />

<br />

<br />

<br />

overtollige bovendraad naar achteren. Druk op start/stop of druk<br />

uw voetpedaal in om door te gaan met borduren.<br />

Bovendraad controleren<br />

De machine stopt automatisch als de bovendraad op is of breekt.<br />

<br />

<br />

met borduren.<br />

Garenkleur veranderen<br />

<br />

<br />

<br />

aangegeven in het pop-upbericht.<br />

8:13


8 Borduren<br />

Draaduiteinde afsnijden<br />

<br />

steken en stopt dan zodat u het uiteinde van de draad kunt<br />

afknippen.<br />

Let op: Wanneer Automatisch sprongsteken afsnijden is geselecteerd<br />

in het SET Menu, wordt het draaduiteinde automatisch afgesneden.<br />

U hoeft alleen het draadje dat is afgesneden te verwijderen.<br />

Borduurmotief voltooid<br />

Een pop-up bericht en een geluid melden u dat uw<br />

<br />

borduurmotief geladen te houden en in Borduren te<br />

blijven. Als u bijvoorbeeld hetzelfde borduurmotief<br />

<br />

die u heeft aangebracht.<br />

Breng naald omhoog<br />

<br />

<br />

verschijnt er een pop-upbericht wanneer u probeert de<br />

<br />

de borduurringpositie aan te kunnen passen met de naald<br />

omlaag.<br />

Let op: Controleer of de naald boven de stof staat om schade aan de<br />

naald en de stof te voorkomen.<br />

Let op: De waarschuwing kan niet worden uitgeschakeld wanneer de<br />

naald onder de steekplaat is.<br />

Breng een ajournaald aan (optioneel accessoire).<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

een symbool voor een open borduurwerk naald in het<br />

Royale voorbeeldenboekje.<br />

<br />

brengt u de bijbehorende open borduurwerk naald aan.<br />

<br />

gaan.<br />

Let op: Deze opengewerkte borduurmotieven kunnen ook worden<br />

geborduurd zonder naalden voor open borduurwerk; het kleurblok<br />

voor de open borduurwerknaald moet dan wel handmatig worden<br />

opengeknipt. Als u met de hand knipt, gaat u naar het volgende<br />

kleurblok van de kleurblokkenlijst wanneer de pop-up verschijnt.<br />

Machine moet rusten<br />

Als de machine stopt en deze pop-up op het scherm<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

8:14


9<br />

FILE MANAGER


9 File Manager<br />

FILE MANAGER<br />

<br />

<br />

<br />

ingebouwde geheugen of een extern apparaat dat op uw<br />

machine is aangesloten voor het opslaan van motieven en<br />

bestanden.<br />

FILE MANAGER - PICTOGRAMMENOVERZICHT<br />

Informatie<br />

Quick Help<br />

Lijstweergave<br />

Uitklapmenu<br />

Selectiegebied<br />

Mijn motieven<br />

Eén map omhoog<br />

Mijn lettertypen<br />

Mijn bestanden<br />

Built-in designs<br />

Map openen<br />

Naam bestand of map<br />

veranderen<br />

Nieuwe map aanmaken<br />

Externe apparaten<br />

Verwijderen<br />

Naam van<br />

geselecteerd bestand<br />

Kopiëren<br />

Knippen<br />

Plakken<br />

Annuleren<br />

Bestand laden<br />

9:2


9 File Manager<br />

BESCHIKBAAR GEHEUGEN<br />

<br />

steken en andere bestanden worden opgeslagen. Om te<br />

controleren hoeveel geheugen nog beschikbaar is in het<br />

<br />

<br />

upbericht laat zien hoeveel geheugen er beschikbaar is.<br />

Let op! Als het bestandstype of de bestandsversie niet ondersteund<br />

wordt door uw machine, of wanneer het bestand beschadigd is, dan<br />

wordt dit in het selectiegebied aangegeven als een onbekend bestand.<br />

BESTANDSFORMATEN<br />

Uw machine kan de volgende bestandsformaten laden:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DOOR FILE MANAGER BLADEREN<br />

<br />

File Manager op de werkbalk.<br />

In het ingebouwde geheugen staan vier mappen: Mijn<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

poort is aangesloten.<br />

Druk op een van die pictogrammen om hun inhoud te zien<br />

<br />

<br />

steeklettertypebestanden worden weergegeven als thumbnails<br />

of met een pictogram.<br />

Lettertypemenu<br />

Stekenmenu<br />

Motievenmenu<br />

Menu Diamond<br />

File Manager<br />

Quick<br />

Help<br />

Naai-/<br />

borduurmodus<br />

Lijstweergave<br />

Lijstweergave<br />

Druk op het pictogram Lijstweergave om de bestanden uit<br />

<br />

ieder bestand worden de bestandsnaam en het bestandstype<br />

weergegeven. Druk opnieuw op het pictogram Lijstweergave<br />

om terug te keren naar thumbnail-/pictogramweergave.<br />

Mijn<br />

motieven<br />

Mijn<br />

lettertypen<br />

Mijn motieven<br />

Motiefbestanden opslaan in Mijn motieven. U kunt geen<br />

mappen aanmaken in de map Mijn motieven. U kunt het menu<br />

Motieven bereiken vanaf de werkbalk en vanuit Mijn motieven<br />

in File Manager.<br />

Let op: Als u meerder motieven tegelijk wilt openen, klikt u op de die<br />

motieven. Druk lang op het laatste motief. Alle motieven worden geopend<br />

in Borduren.<br />

Mijn lettertypen<br />

<br />

in Mijn lettertypen. U kunt de lettertypen bereiken vanaf de<br />

werkbalk en vanuit Mijn lettertypen in File Manager. U kunt<br />

geen mappen aanmaken in de map Mijn lettertypen.<br />

9:3


9 File Manager<br />

Mijn bestanden<br />

<br />

<br />

dat uw wilt opslaan in Mijn bestanden.<br />

Maak mappen aan om uw bestanden georganiseerd te<br />

houden.<br />

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u Mijn bestanden zo<br />

kunt organiseren dat u uw favorieten eenvoudig kan vinden.<br />

Built-in designs<br />

Mijn bestanden<br />

In deze map staan de borduurmotieven die in het<br />

Built-in designs<br />

permanente geheugen van de machine zijn opgeslagen.<br />

In deze map kunnen geen bestanden worden toegevoegd Extern apparaat<br />

<br />

in een andere map geplakt. U kunt naar de Ingebouwde<br />

Borduurmotieven gaan vanaf het Borduurmotievenmenu<br />

op de werkbalk en Ingebouwde Borduurmotieven in File<br />

Manager.<br />

Als u verschillende borduurmotieven tegelijkertijd wilt<br />

<br />

lang op het laatste borduurmotief. Alle borduurmotieven<br />

worden geopend in Borduurmotieven bewerken.<br />

Extern apparaat<br />

<br />

<br />

aangesloten. Druk op Extern apparaat om alle aangesloten<br />

apparaten weer te geven. Uw computer en een ander<br />

<br />

<br />

meerdere apparaten tegelijk aan te sluiten. Druk op de<br />

apparaten die u wilt bekijken.<br />

<br />

Embroidery<br />

<br />

Computer<br />

Cd-station<br />

Gebruik de stick om<br />

bestanden op te slaan en/<br />

of om bestanden van en<br />

naar uw computer over te<br />

brengen.<br />

Laad motieven of andere<br />

bestanden direct van<br />

<br />

bestandstypen hier op.<br />

Laad of kopieer bestanden<br />

van een extern cd-station.<br />

9:4


9 File Manager<br />

Een map openen<br />

<br />

het pictogram van de open map of drukt u er lang op om<br />

de map te openen. De inhoud van de map verschijnt in het<br />

selectiegebied.<br />

Een bestand openen<br />

<br />

<br />

om het te openen.<br />

Uitklapmenu<br />

Eén mapniveau<br />

omhoog<br />

Open map<br />

Eén mapniveau omhoog<br />

Gebruik het pictogram Eén mapniveau omhoog om door<br />

de niveau's van mappen te lopen. U kunt helemaal omhoog<br />

gaan naar het eerste niveau. In het selectievenster kunt u de<br />

bestanden en mappen zien voor ieder niveau.<br />

Mappenstructuur<br />

Druk op het gebied van het uitklapmenu om een<br />

vervolgkeuzevenster te openen waarin de mappenniveaus te<br />

zien zijn tot de huidige map. Ga terug door de niveaus door<br />

op een map op een ander niveau te drukken.<br />

Gebruik het pictogram Extern apparaat om tussen externe<br />

<br />

embroidery stick.<br />

9:5


ORGANISEREN<br />

Een nieuwe map maken<br />

Druk op het pictogram Nieuwe map aanmaken om een<br />

nieuwe map aan te maken. Er gaat een pop-upbericht open<br />

waarin u een naam voor uw map kunt invoeren.<br />

9 File Manager<br />

Naam van een bestand of map veranderen<br />

<br />

map en dan op het pictogram Naam bestand of map<br />

veranderen. Er gaat een pop-upbericht open waarin u de<br />

nieuwe naam voor een bestand of map kunt invoeren.<br />

Een bestand of map verplaatsen<br />

Gebruik knippen en plakken om een bestand of map<br />

ergens anders op te slaan.<br />

<br />

Open de map waarin u het bestand of de map wilt plaatsen.<br />

<br />

een nieuwe plaats opgeslagen en wordt van de vorige plaats<br />

verwijderd.<br />

Naam<br />

bestand<br />

of map<br />

veranderen<br />

Nieuwe map<br />

aanmaken<br />

Een bestand of map kopiëren<br />

<br />

een andere plaats te kopiëren.<br />

<br />

Open de map waarin u het bestand of de map wilt plaatsen.<br />

<br />

opgeslagen en het originele bestand of de originele map<br />

blijven ook in de originele map staan.<br />

Een bestand of map verwijderen<br />

<br />

<br />

<br />

worden ook alle bestanden die in de map staan verwijderd.<br />

<br />

<br />

Plakken<br />

Kopiëren<br />

Knippen<br />

Verwijderen<br />

9:6


POP-UPMELDINGEN<br />

FILE MANAGER<br />

Audio player<br />

U kunt naar een geluid luisteren wanneer u door File<br />

Manager bladert. Geluidsbestanden kunnen worden<br />

opgeslagen in My Files.<br />

<br />

<br />

startpictogram om het geluid af te spelen.<br />

Let op: U kunt alleen PCM-gecodeerde WAVE-bestanden afspelen.<br />

Voor de beste resultaten moet het bestand 8-bits mono zijn. De<br />

machine ondersteunt geen gecomprimeerde geluidsbestanden.<br />

Bestand of map verwijderen<br />

Uw machine vraagt u om bevestiging wanneer u meer een<br />

bestand of map hebt geselecteerd om te verwijderen. Zo<br />

kunt u niet onbedoeld dingen verwijderen.<br />

9 File Manager<br />

Map bestaat al<br />

U kunt geen nieuwe map aanmaken met dezelfde naam als<br />

een andere map op hetzelfde niveau. Maak uw map ergens<br />

anders aan of voer een andere naam in voor de map.<br />

Onvoldoende geheugen beschikbaar<br />

Uw machine kan bestanden opslaan in het ingebouwde<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

meer totdat het geheugen helemaal vol is.<br />

9:7


9 File Manager<br />

Systeem bezet<br />

<br />

<br />

te zien.<br />

Ongeldig bestandstype voor deze map<br />

Alleen borduurmotieven kunnen worden opgeslagen in<br />

My Designs en alleen lettertypebestanden kunnen worden<br />

<br />

bestandstype.<br />

9:8


10<br />

ONDERHOUD


DE NAAIMACHINE REINIGEN<br />

Maak uw machine regelmatig schoon om ervoor te zorgen<br />

dat uw machine goed blijft werken. De machine hoeft niet<br />

<br />

Neem de buitenkant van uw naaimachine af met een zachte<br />

doek om eventueel opgehoopt stof of textielresten te<br />

verwijderen.<br />

<br />

doek.<br />

Het spoelhuis schoonmaken<br />

Let op: Breng de transporteur omlaag door op Naaivoet<br />

omhoog en extra hoog te drukken. Zet de naaimachine uit.<br />

<br />

<br />

zien is op de afbeelding en draai de schroevendraaier voorzichtig<br />

om de steekplaat los te wrikken. Maak de transporteur<br />

schoon met het borsteltje dat bij de accessoires zit.<br />

10 Onderhoud<br />

Het spoelgedeelte schoonmaken<br />

Maak het gedeelte onder het spoelhuis schoon na diverse<br />

naaiprojecten of wanneer u merkt dat zich textielresten in<br />

het spoelhuisgedeelte hebben opgehoopt.<br />

<br />

<br />

<br />

Let op: Wees voorzichtig wanneer u het gebied om het mes van<br />

de draadafsnijder (C) schoonmaakt.<br />

<br />

Let op: Blaas geen lucht in het spoelhuisgedeelte. Het stof en de<br />

pluisjes worden dan in uw machine geblazen.<br />

Let op: Als u de optionele HUSQVARNA VIKING® Naalden<br />

voor Open Borduurwerk gebruikt, moet u het spoelgedeelte na ieder<br />

geborduurd motief/project schoonmaken<br />

C<br />

A<br />

B<br />

De steekplaat vervangen<br />

omlaag zo dat de<br />

<br />

<br />

spoelhuisdeksel weer op zijn plaats.<br />

D<br />

10:2


Probleem/oorzaak<br />

Algemene problemen<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De naaimachine slaat steken over<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Gaat de stof met de naald op en neer tijdens het<br />

<br />

De bovendraad breekt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Gebruikt u garen van slechte kwaliteit of garen dat<br />

<br />

<br />

10 Onderhoud<br />

PROBLEMEN OPLOSSEN<br />

In deze gids voor het oplossen van problemen vindt u oplossingen voor problemen die u kunt ondervinden met uw<br />

<br />

graag zal helpen.<br />

Oplossing<br />

<br />

<br />

goedgekeurd.<br />

<br />

<br />

Controleer of de naaimachine niet in de Free Motion-modus is<br />

ingesteld in de naaimodus.<br />

<br />

uit in het Menu <br />

<br />

Controleer of alle stekkers goed in de machine en in het stopcontact<br />

zitten.<br />

<br />

<br />

<br />

De aansluitingen en functietoetsen op de machine kunnen gevoelig<br />

zijn voor statische elektriciteit. Als het scherm niet op aanrakingen<br />

<br />

<br />

blijft bestaan.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

borduurmachine indien nodig opnieuw in.<br />

Bevestig de juiste naaivoet.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

borduurmachine indien nodig opnieuw in.<br />

<br />

<br />

<br />

Bevestig een garenschijf die de juiste maat heeft voor het gebruikte<br />

<br />

10:3


10 Onderhoud<br />

<br />

<br />

De spoeldraad breekt<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Controleer de onderdraad.<br />

<br />

<br />

originele spoelen die voor dit model zijn goedgekeurd.<br />

<br />

10:4<br />

De naad heeft ongelijke steken<br />

<br />

Gebruikt u te dik draad of naaigaren van slechte<br />

<br />

<br />

<br />

Controleer de bovendraadspanning en hoe de machine is<br />

ingeregen.<br />

<br />

Controleer het opwinden van de spoel.<br />

<br />

beschreven staat in hoofdstuk 2.<br />

De naaimachine transporteert niet of onregelmatig<br />

<br />

borduurmachine indien nodig opnieuw in.<br />

Zijn er pluisjes opgehoopt tussen de tanden van de <br />

<br />

borsteltje schoon.<br />

<br />

<br />

Er vormen zich lussen aan de onderkant van het borduurmotief<br />

<br />

de naaivoet opgehoopt zodat het zich niet meer vrij kan<br />

<br />

Het borduurmotief is vervormd<br />

<br />

Is de binnenste borduurring helemaal in de buitenste<br />

<br />

<br />

Het borduurmotief is gerimpeld<br />

<br />

De machine borduurt niet<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

De stof moet strak worden gespannen.<br />

<br />

precies op de buitenring aansluit.<br />

Maak het gebied om de borduureenheid vrij.<br />

Controleer of u de juiste versteviging gebruikt voor uw<br />

techniek of stoftype.<br />

Controleer of de borduureenheid goed in de houder is<br />

bevestigd.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

informatie dan woorden.<br />

Niet-originele onderdelen en accessoires<br />

De garantie geldt niet voor storingen of schade als gevolg van het gebruik van niet-originele accessoires of onderdelen.


10 Onderhoud<br />

INDEX<br />

A<br />

Aan de slag met borduren ....................................................6:5<br />

..................................................................... <br />

Aanbeveling - naaivoet .........................................................4:2<br />

Aanbeveling - naald ..............................................................4:2<br />

Aanbeveling - versteviging ...................................................4:2<br />

Aangeraden stoffen ...............................................................4:3<br />

Aanpassingen vergroten/verkleinen ................................7:17<br />

Aansluiten op de voeding ....................................................2:2<br />

..........2:13<br />

Aansluiting borduureenheid ................................................1:7<br />

Aansluiting borduurring .......................................................6:2<br />

Aansluiting eenstaps knoopsgatsensorvoet.......................1:7<br />

Aansluitingen voor snoer .....................................................1:6<br />

Aansluitpunt ...........................................................................8:8<br />

Aantal objecten instellen .........................................<br />

Aantal objecten .........................................................<br />

Aantal steken in borduurcombinatie ....................... <br />

Aantal steken in het huidige kleurblok ................... <br />

.................................................2:14<br />

............................... <br />

Accessoiredoos ............................................................. <br />

Accessoires .............................................................................1:8<br />

Acht - 8-richtingssteken ............................................<br />

Achtergrondkleur ....................................................... <br />

Achtergrondstof ........................................................<br />

Achterkant ..............................................................................1:7<br />

Achteruitnaaien ..........................................................<br />

......................................<br />

Afsnijpositie ...........................................................................8:3<br />

Afstelpootjes ................................................................. <br />

Afwerken .....................................................................<br />

Afwisselen tussen 2-dimensionale/<br />

3-dimensionale weergave ................................................7:10<br />

Algemene pictogrammen/functies ...................................3:16<br />

Alles selecteren ............................................................. <br />

...................................................................<br />

Annuleren .............................................................................3:16<br />

Applicatie ontwerpen .........................................................7:16<br />

Applicatiesteken .........................................................<br />

Asymmetrische tweelingnaalden .......................................2:11<br />

...........................................................................9:7<br />

Automatisch sprongsteken afsnijden .................<br />

........................................... <br />

B<br />

Balans breedte ........................................................................3:6<br />

Balans lengte ..........................................................................3:6<br />

Balans ....................................................................................4:10<br />

Balanstoetsen .........................................................................3:6<br />

Basisplaat ................................................................................1:6<br />

Beeld verplaatsen .......................................................... <br />

........7:18<br />

Beschikbaar geheugen ..........................................................9:3<br />

Bestand of map kopiëren ....................................................9:6<br />

Bestand of map verwijderen ....................................... <br />

Bestand openen .....................................................................9:5<br />

Bestandsformaten .................................................................9:3<br />

Bijgeleverde accessoires .......................................................1:8<br />

Binnenring ..............................................................................6:2<br />

Bladeren door File Manager ................................................9:3<br />

Bladeren door menu’s ...........................................................4:2<br />

Bladeren naar begin ..............................................................5:2<br />

Blindzoom ...................................................................<br />

Blindzoomvoet D ..................................................................1:9<br />

Block alfabet ........................................................................1:18<br />

Borduren .................................... <br />

..........................................................1:10<br />

Borduuraccessoiredoos ........................................................1:7<br />

Borduurarm............................................................................1:7<br />

Borduureenheid aansluiten ..................................................6:3<br />

Borduureenheid overzicht .......................................... <br />

Borduureenheid verwijderen ...............................................6:3<br />

Borduureenheid .....................................................................6:2<br />

Borduurgaren ..............................................................<br />

Borduurgebied .......................................................................7:2<br />

Borduurlettertypes programmeren ........................<br />

Borduurmodus ...........................................................<br />

Borduurmotief bewerken programmeren ........................5:3<br />

Borduurmotief bewerken .......................... <br />

Borduurmotief laden ............................................................7:3<br />

Borduurmotief roteren ........................................................8:8<br />

Borduurmotief selecteren oefening ...................................7:8<br />

Borduurmotiefhoek selecteren..........................................7:13<br />

Borduurmotieven selecteren ...............................................7:6<br />

Borduurmotieven ......................................................... <br />

Borduurmotievencombinatie is te complex ....................7:20<br />

Borduurnaald .......................................................................2:11<br />

Borduurring aansluiten .........................................................1:7<br />

Borduurring op de machine schuiven ................................6:4<br />

Borduurring................................................................... <br />

Borduurringklemmen ...........................................................1:8<br />

Borduurringselectie ...............................................................3:9<br />

Borduurvolgorde ...................................................................7:9<br />

Borsteltje .................................................................................1:8<br />

Bovendraad controleren ..........................................<br />

Bovendraad inrijgen ..............................................................2:5<br />

Bovendraadgeleider ...................................................... <br />

Boventransportvoet ............................................................1:10<br />

Brush Line alfabet ...............................................................1:18<br />

Buitenring ...............................................................................6:2<br />

C<br />

Categorie ...............................................................................3:13<br />

CD-station ..............................................................................9:4<br />

Cijfers ......................................................................................5:2<br />

Classic Collection cd .............................................................1:9<br />

10:5


10 Onderhoud<br />

Compensaties spanning/hoeveelheid ..................... <br />

Computer ...............................................................................9:4<br />

Contact ....................................................................................6:3<br />

Control Center ........................<br />

Controle ......................................................................... <br />

Controlefuncties- Borduurmodus ....................................3:16<br />

Controlepunt.............................................................<br />

Cordonsteek taperen ...........................................................4:23<br />

Cursor .....................................................................................5:2<br />

Cyrillic alfabet ......................................................................1:18<br />

D<br />

De juiste borduurring bevestigen .....................................8:13<br />

...............................................2:9<br />

................................1:10<br />

Decoratieve naaivoet B ........................................................1:9<br />

Decoratieve steken .....................................................<br />

Decoratieve taperingsteken................................................4:23<br />

Deksel .....................................................................................1:6<br />

....................................<br />

Denimnaald ..........................................................................2:11<br />

..............................................7:14<br />

.........................................................<br />

<br />

.............................................1:8<br />

...............................................1:8<br />

.............................1:8<br />

..........................................4:24<br />

Door borduurmotieven stappen ................................ <br />

Draadafsnijder voor opspoelen ...........................................1:6<br />

Draadafsnijder ............................................. <br />

Draadgeleider ...................................................<br />

Draadhefboom .......................................................<br />

Draadinsteker .........................................................................2:5<br />

Draadinvoergleuf ......................................................... <br />

Draadsensor ...........................................................................2:6<br />

Draadspanning ........................................................<br />

Draadspanning/draadhoeveelheid aanpassen ..................4:9<br />

Draadspanningscontrole ........................................... <br />

Draadspanningsschijven .................................<br />

Draaduiteinde afsnijden .....................................................8:14<br />

Draagkoffer ................................................................... <br />

Druk/sleepfuncties ...............................................................7:5<br />

Dubbel transport met verwisselbare naaivoeten ..............2:9<br />

Dupliceren .................................................... <br />

E<br />

Editor gebruiken .................................................................7:19<br />

Editor ....................................................................................7:19<br />

Eén borduurmotief selecteren .................................... <br />

Een letter toevoegen in een tekst .....................................7:19<br />

Een lettertype selecteren ......................................................3:4<br />

Eén map omhoog .................................................................9:2<br />

Eén mapniveau omhoog .....................................................9:5<br />

Een steek selecteren ..................................................... <br />

Eenstaps knoopsgatsensorvoet verwijderen ...................4:25<br />

Eenstaps knoopsgatsensorvoet ................................ <br />

Elastisch dik ...........................................................................4:3<br />

Elastisch dun ..........................................................................4:3<br />

Elastisch normaal ..................................................................4:3<br />

Elastische garens ...................................................................2:7<br />

Elastische zoom ...................................................................4:15<br />

........................................3:12<br />

............... <br />

...........<br />

........................... <br />

...................<br />

Extern apparaat ....................................................<br />

Extra garenpen ................................................<br />

F<br />

File Manager ....................................................<br />

FIX Auto ................................................................................3:8<br />

FIX .......................................................................<br />

Free Motion verend ..............................................................4:8<br />

Free Motion zwevend ...........................................................4:8<br />

Free Motion-techniek .................................................. <br />

Functietoetsen ..........................................................<br />

G<br />

Ga naar steek .......................................................................8:10<br />

Garantiekaart .........................................................................1:9<br />

Garenfabrikant ......................................................................3:9<br />

Garenkleur veranderen .......................................................8:13<br />

Garenkleur veranderen .......................................................7:15<br />

Garennetje ..............................................................................1:8<br />

Garenpennen .........................................................................2:4<br />

Extra garenpen ......................................................................... 2:4<br />

.................................................................. 2:4<br />

........................................................................ 2:4<br />

Garens ...................................................................................2:12<br />

.........................................................1:8<br />

..................................................................1:8<br />

Garenschijf ................................................................... <br />

Geavanceerde selectie ...........................................................7:7<br />

Geborduurd knoopsgat ......................................................4:17<br />

Gebruiksaanwijzing ..............................................................1:9<br />

Geen programmeerbare steek .............................................5:8<br />

....................................1:8<br />

Geluid herhalen ...................................................................3:11<br />

Geluidsinstellingen .....................................................<br />

Gemarkeerd borduurmotief................................................7:7<br />

Gemarkeerd en geselecteerd ................................................7:7<br />

Gepolariseerde stekker .........................................................2:2<br />

Geprogrammeerde steek bewerken in<br />

Borduurmotief bewerken .................................................5:3<br />

Geprogrammeerde steeklengte ...........................................5:2<br />

Geselecteerd borduurmotief ...............................................7:7<br />

10:6


10 Onderhoud<br />

Geweven dik ..........................................................................4:3<br />

Geweven dun .........................................................................4:3<br />

Geweven normaal .................................................................4:3<br />

Geweven of gebreid .............................................................4:3<br />

...............................................................................1:9<br />

Greep ......................................................................................1:7<br />

Groeperen/Groep opheffen ...................................... <br />

Grote garenschijf ...................................................<br />

H<br />

........................................................4:17<br />

................................................................4:21<br />

.................................................................................1:6<br />

..........................................5:4<br />

...................................................................1:18<br />

................................................................ <br />

............................................................ <br />

...........................................................................5:2<br />

......................................................4:26<br />

.....................................<br />

..........................................................5:2<br />

.................................................. <br />

.......................................8:10<br />

...................................8:10<br />

..............................................................8:3<br />

I<br />

Index .....................................................................................3:13<br />

...................................................1:6<br />

Informatie ..............................................................................5:2<br />

Informatiemenu .........................................................<br />

Ingebouwd meetlint ..............................................................1:6<br />

Ingebouwde borduurmotieven ............................<br />

Ingebouwde draadinsteker .......................................... <br />

..................................................1:6<br />

Inrijghaak ................................................................................2:5<br />

Inspannen stof in borduurring ...........................................6:4<br />

Instellingen scherm en verlichting ........................... <br />

Intellectueel eigendom .....................................................10:11<br />

Inzoomen ..................................................... <br />

Inzoomen/Uitzoomen ................................................ <br />

J<br />

Jeanszoom ............................................................................4:15<br />

.................................................8:13<br />

...............................................................................6:3<br />

...............................................................<br />

..........................................................................5:2<br />

................................................................. <br />

....................................................................... <br />

...................................................................8:5<br />

....................................................<br />

..........................................................8:5<br />

...................................................................8:5<br />

..........................................................................8:5<br />

......................................................................... <br />

.................................................................2:12<br />

..................................................................4:7<br />

.....................................................................................4:4<br />

.......................................................................4:7<br />

...........................................................................1:6<br />

...................................................................7:3<br />

...............................................................4:16<br />

..............................................................................4:4<br />

.........................................................4:17<br />

...................................................................3:3<br />

..................................................................1:9<br />

....................................................................1:8<br />

........................................................................ <br />

L<br />

Laatste object dupliceren/verwijderen ............................7:13<br />

Laden van bestand ................................................................5:2<br />

Lang drukken .......................................................................3:16<br />

Lapjes stof en versteviging ..................................................1:9<br />

LED-lampjes ..........................................................................2:3<br />

Leer ..........................................................................................4:3<br />

Letter verwijderen ...............................................................7:19<br />

Lettertype laden .....................................................................7:3<br />

Lijstweergave ..........................................................................9:3<br />

Line positioning selecteren ................................................7:13<br />

M<br />

Machine moet rusten ...............................................<br />

Machine-instellingen .................................................... <br />

Machine-overzicht .................................................................1:6<br />

Map bestaat al ........................................................................9:7<br />

Map openen .................................................................. <br />

Map openen ...........................................................................9:5<br />

Mappenstructuur ...................................................................9:5<br />

Maximum aantal steken is overschreden .........................7:20<br />

Meer dan één kleurblok selecteren ...................................7:15<br />

Menu Borduurmotieven .................................<br />

Menu Diamond .....................................................................3:5<br />

Menu Lettertype .....................................................<br />

....................................................<br />

Metallic garens .......................................................................2:7<br />

Microvezeldoekje...................................................................1:9<br />

Middelpuntscontrole .............................................................8:7<br />

Middenpositie ........................................................................8:3<br />

Mijn Bestanden ............................................ <br />

Mijn Borduurmotieven ............................... <br />

Mijn Borduurringen ............................................................7:10<br />

Mijn Info ..............................................................................3:13<br />

Mijn Lettertypes ........................................................... <br />

..........................................................4:5<br />

.............................................................<br />

Modesteken .........................................................<br />

10:7


10 Onderhoud<br />

Monochroom .........................................................................8:5<br />

Motief plaatsen .......................................................<br />

Muis ..............................................................................<br />

Multifunctioneel gereedschap ..........................<br />

N<br />

Naad .............................................................................<br />

Naai-/borduurmodus .....................................<br />

Naaien en afwerken ............................................................4:13<br />

Naaien/afwerken voor tricot .............................................4:13<br />

Naaien/afwerken ...................................................................4:4<br />

Naai-instellingen ........................................................... <br />

Naaimachine reinigen .........................................................10:2<br />

Naaimodus ..........................................................<br />

Naaiprogramma naaien ........................................................5:6<br />

Naaitechnieken .....................................................<br />

Naaivoet A .............................................................................1:9<br />

Naaivoet omhoog en omlaag brengen .............................4:10<br />

Naaivoet omhoog ................................................................3:15<br />

Naaivoet omlaag brengen ..................................................4:10<br />

Naaivoet verwisselen ............................................................2:9<br />

...........................................................2:9<br />

Naaivoet ......................................................................... <br />

Naald omhoog brengen .....................................................8:14<br />

Naald vervangen .........................................................<br />

Naald voor open borduurwerk<br />

..................................8:14<br />

...................................................................2:9<br />

Naalden voor opengewerkt borduurwerk .......................8:14<br />

Naalden ........................................................................<br />

Naaldgebied ...........................................................................1:7<br />

Naaldklem ..............................................................................1:7<br />

Naaldschroef .......................................................................2:11<br />

Naaldstang ..............................................................................1:7<br />

Naaldstop boven/onder ....................................<br />

Naam eigenaar .......................................................................3:9<br />

...............................................................4:2<br />

Naam van bestand of map veranderen .................... <br />

Naam van geselecteerd bestand ..........................................9:2<br />

Netsnoer ........................................................................ <br />

Niet-herkend bestand ...........................................................9:3<br />

Niet-originele onderdelen en accessoires ........................10:4<br />

Nieuwe map aanmaken ........................................................9:6<br />

Nostalgische steken ....................................................<br />

Nuttige steken ........................................................................3:3<br />

O<br />

.........................................................................................3:16<br />

Omhoog bladeren .................................................................5:2<br />

Omnimotionsteken .............................................................1:15<br />

Onder spoelhuisgedeelte reinigen ....................................10:2<br />

Onderdraad bijna op ................................................<br />

Onderste werkbalk - Borduren .........................................3:16<br />

Onderste werkbalk - Borduurmotief bewerken .............3:16<br />

Ondersteunde bestandsformaten .......................................9:3<br />

Ongedaan maken ................................................................7:11<br />

Ongeldig bestandstype voor deze map ..............................9:8<br />

Ontkoppelingstoets borduureenheid .................................1:7<br />

Opdrachten steekprogramma .............................................5:6<br />

Opgeslagen steek of programma verwijderen ..................5:5<br />

Opnieuw uitvoeren .............................................................7:11<br />

Opslaan annuleren ................................................................5:5<br />

Opslaan in Mijn Bestanden .................................................5:2<br />

Opslaan in Mijn borduurmotieven .......................... <br />

.............................. <br />

Opslaan op bezette positie ..................................................5:5<br />

Opslaan op vrije positie .......................................................5:5<br />

Opspoelen door de naald .....................................................2:7<br />

Opspoelen tijdens het borduren of naaien .......................2:8<br />

Opspoelen ..............................................................................2:7<br />

......................................................................... 2:7<br />

Opstrijkversteviging ............................................................2:12<br />

Opties transporteur ...............................................................3:8<br />

Opvultype behouden ..........................................................7:17<br />

Outline block alfabet ..........................................................1:18<br />

Overzicht borduurringen .....................................................6:2<br />

P<br />

........................................................<br />

.....................................................................9:7<br />

.......4:16<br />

................................................................3:11<br />

.......................................1:7<br />

.........................................................<br />

........................................................<br />

........................................................................... <br />

...................................................................2:12<br />

............................................................2:7<br />

................................................8:13<br />

...................7:20<br />

............................................9:7<br />

.....................................................4:25<br />

........................................5:8<br />

......................................................................................7:5<br />

...........................................................10:3<br />

...........................5:5<br />

..................................................................5:2<br />

...............................4:18<br />

.........................................5:7<br />

....................5:3<br />

.........................................5:3<br />

.............................................................. <br />

Q<br />

..............................................<br />

................................................................. <br />

........................................1:10<br />

..................................................................<br />

10:8


10 Onderhoud<br />

R<br />

...............................................................1:10<br />

.........................................................................9:6<br />

...........................................................................<br />

....................................... <br />

................................................................................10:2<br />

......................................8:10<br />

.................................................8:2<br />

.....................................................................................6:2<br />

...........................................................8:6<br />

...........................................8:6<br />

....................................8:6<br />

...........................................................................<br />

...............................................................................1:9<br />

...................................................................................7:5<br />

.......................................................1:7<br />

S<br />

......................................................................7:5<br />

......................................................................................1:9<br />

.................................................................3:2<br />

..........................................................3:12<br />

..............................................................2:12<br />

...................................................................1:8<br />

..............................................................<br />

...............................................................<br />

...........................................................................3:12<br />

........................................................................1:18<br />

......................................3:7<br />

.....................................1:6<br />

................<br />

................................. <br />

.........................................................................9:2<br />

...........................................................................7:7<br />

.................<br />

..............................................................3:8<br />

...............<br />

............................................3:10<br />

.........................................................................6:2<br />

..........................................................<br />

..............................<br />

.................................................7:13<br />

.....................................................................<br />

.....................................................................................9:2<br />

.....................................................<br />

........................................................ <br />

...................................................2:7<br />

......................................................4:23<br />

............................................................<br />

........................................................................ <br />

.........................8:13<br />

........................................................................2:8<br />

.................................................................2:8<br />

........................................................................................2:7<br />

....................................................................................2:7<br />

...................................................................................1:8<br />

............................................................................2:3<br />

.............................................1:6<br />

................................................................. <br />

......................................................................2:3<br />

.....................................................................<br />

............................................................ <br />

.................................................10:2<br />

............................................................................8:3<br />

............................................................<br />

..................................................................4:2<br />

.....................................4:5<br />

.............................................................................7:3<br />

.....................................................5:4<br />

.......................................................5:4<br />

.....................................................5:4<br />

...................................................5:4<br />

........................................<br />

.........................................................................4:6<br />

...........................................................................4:2<br />

....................................................................3:3<br />

............. <br />

............................................................<br />

.............................................<br />

........................................................................4:7<br />

.....................................................<br />

...............................................................<br />

..........................................................10:2<br />

........................2:10<br />

..............................................1:8<br />

...................................................................... <br />

............................................................................... 10:2<br />

............................................................................. 10:2<br />

...........................................5:8<br />

........................................5:7<br />

........................................5:7<br />

.............7:19<br />

...................................................7:19<br />

.....................................................5:7<br />

....................................................................................1:11<br />

.............................................7:19<br />

.............................................................4:2<br />

.........................................6:4<br />

..........................................................................................4:2<br />

................................................................................4:3<br />

...................................................................<br />

..........................................................................4:11<br />

.......................................................................................1:8<br />

...........................................................................1:6<br />

...............................................................................4:5<br />

..............................................................<br />

10:9


10 Onderhoud<br />

T<br />

10:10<br />

..........................................................................................3:9<br />

.............................................................4:23<br />

.............................................................1:9<br />

...................................................5:4<br />

......................................................................................3:13<br />

.............<br />

.......................................................................................3:9<br />

...........8:11<br />

...............................................................................4:8<br />

.7:2<br />

.........................................................3:12<br />

...............................................................2:12<br />

.................................................................................4:21<br />

.....................................................7:12<br />

..........................................................2:6<br />

.............................................................<br />

U<br />

Uitgebreide werkbalk Borduurmotief bewerken .............7:3<br />

Uitklaplijst ..................................................................... <br />

Uitneembare spoelhouder ....................................................1:7<br />

Uitpakken ...............................................................................2:2<br />

Uitzoomen .............................................................<br />

...................................... <br />

Universeel naaigaren ...........................................................2:12<br />

Universele naald ..................................................................2:11<br />

Update-instructies ...............................................................2:14<br />

............................... <br />

......................................................<br />

........................................................................2:13<br />

Uw stekenprogramma bewerken ........................................7:4<br />

V, W<br />

.........................................................3:12<br />

.....................................................................4:6<br />

..............................................2:12<br />

..................................................................9:7<br />

..............................................9:7<br />

vergrendelpunt op de stof ...................................................8:8<br />

......................................................................8:8<br />

...........................................................................2:5<br />

............................................7:17<br />

..............................................<br />

.................................7:3<br />

........................................................................ <br />

..................................................7:9<br />

...............................................................8:7<br />

................................................8:13<br />

...............................................9:6<br />

......................................................8:3<br />

............................2:12<br />

.................................................................<br />

..................................<br />

.....................................................................2:4<br />

............................<br />

.............................................<br />

..................................................<br />

............................................................<br />

........................................................................................4:3<br />

........................................................8:8<br />

...................................................................................2:2<br />

...........................................................6:2<br />

...............................................................<br />

....................................................<br />

..................................................................................3:11<br />

...............................................................5:4<br />

..................................................................<br />

.........................<br />

......................................................................<br />

........................................................................ <br />

Z<br />

Zachte draagtas ......................................................................6:3<br />

Zelfklevende glijplaatjes .....................................................1:10<br />

...................................................1:10<br />

Zoom ...........................................................................<br />

Zoomen naar alles .................................................................5:4<br />

Zoomen naar borduurring ........................................ <br />

Zoomen naar cursor .............................................................8:7<br />

Zoom-opties .........................................................<br />

Zwaardnaalden ....................................................................2:11<br />

U heeft een moderne naai- en borduurmachine gekocht<br />

waarvan de software kan worden bijgewerkt. Aangezien<br />

<br />

dat er verschillen zijn tussen de machine-software en de<br />

software die staat beschreven in de gebruiksaanwijzing.<br />

<br />

<br />

<br />

de software en de gebruiksaanwijzing.<br />

<br />

vooraf veranderingen aan te brengen in de machine en<br />

<br />

functies of ontwerp. Dergelijke veranderingen zijn echter<br />

altijd ten gunste van de gebruiker van het product.


10 Onderhoud<br />

INTELLECTUEEL EIGENDOM<br />

De octrooien die op dit product rusten staan vermeld op een etiket op de onderkant<br />

van de naaimachine.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

CE - Authorised Representative<br />

SVP Worldwide<br />

<br />

10:11


www.husqvarnaviking.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!