26.11.2012 Views

BUURTKRANT De Plantage Weesper - WCOB

BUURTKRANT De Plantage Weesper - WCOB

BUURTKRANT De Plantage Weesper - WCOB

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>De</strong> <strong>Plantage</strong> <strong>Weesper</strong><br />

<strong>BUURTKRANT</strong><br />

JAARGANG 61, 60, NUMMER 5, 6, SEPTEMBER OKTOBER 2009 2010<br />

FOTO: LINDA TIMMERMANS


Paddenstoel<br />

in hartje<br />

Amsterdam<br />

Met een natte augustusmaand<br />

hopen we natuurlijk op een<br />

zonnige nazomer. Toch lijkt de herfst<br />

al flink in aantocht: de zon staat lager<br />

en het is al wat kouder en eerder donker.<br />

Ook de zomerprogramma’s zijn<br />

ten einde, wat weer een nieuw naseizoen<br />

aangeeft.<br />

Wat ook bij de herfst hoort, is de<br />

paddenstoel. Om hem op te zoeken,<br />

duiken mensen vaak het bos in. Maar<br />

wist u dat ook in hartje Amsterdam<br />

een mooi exemplaar is te bewonderen?<br />

Aan de Nieuwe Herengracht (bij de<br />

Latjesbrug) zit een mooie houtzwam<br />

op een van de boomstammen, waarschijnlijk<br />

een Geelbruine Plaatjeshoutzwam.<br />

Ze komen het meest voor<br />

op naaldbomen in bossen en buiten in<br />

de natuur. Maar nu dus ook bij u om<br />

de hoek!<br />

• linda timmermans •<br />

FOTO: LINDA TIMMERMANS<br />

REDACTIESECRETARIAAT: Linda Timmermans/Karel Warmenhoven, e-mail: plantageweesperbuurtkrant@gmail.com, telefoon 627 25 70. <strong>De</strong> <strong>Plantage</strong>-<br />

<strong>Weesper</strong>buurtkrant komt tot stand met medewerking van het Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad. <strong>De</strong> Buurtkrant verschijnt zeven maal per jaar in een<br />

oplage van ca. 5.100 exemplaren. REDACTIE: Vera Amende, Jacques Bos, Gerde van Dijk, Joël Pollemans (eindredactie a.i.) ,Yvonne Simons, Linda Timmermans,<br />

Ria Zegers, Karel Warmenhoven DTP: Slothouwer Produkties, Amsterdam DRUK: Drukkerij Dijkman, Diemen KOPIJ INZENDEN: uiterlijk 8 oktober<br />

2010: via e-mail naar: plantageweesperbuurtkrant@gmail.com ADVERTENTIES INLEVEREN: voor 15 oktober 2010: Dienstencentrum,<strong>Plantage</strong>- en <strong>Weesper</strong>buurt,<br />

Roetersstraat 174, 1018 WE Amsterdam, tel: 62 23 808, e-mail: mirjam@wcob.nl. Als u de Buurtkrant niet ontvangt, kunt u 62 23 808 bellen voor<br />

nabezorging of u kunt een exemplaar ophalen bij de sigarenwinkel op de hoek Pl. Middenlaan/Pl. Kerklaan of bij ’t Zonnemeer Natuurvoeding,Nwe Kerkstraat<br />

8. Ook in de Oosterkerk en in de Roetersstraat 174 kunt u een krant halen. <strong>De</strong> volgende Buurtkrant verschijnt omstreeks 29 oktober 2010.<br />

2 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

PLANTAGE-WEESPERBUURTVERENIGING<br />

Postadres: Postbus 18108,<br />

1001 ZC Amsterdam<br />

Giro: 4900860.<br />

Voorzitter: Karel Warmenhoven.<br />

Anne Frankstraat 81, 1018 DM, tel. 6272570<br />

kawarmenhoven@cs.com<br />

VERENIGING VRIENDEN VAN DE PLANTAGE<br />

Voorzitter: Leon <strong>De</strong>ben.<br />

<strong>Plantage</strong> Middenlaan 18, 1018 DD, tel. 6246246<br />

STICHTING DE GOEDE PLANTAGE<br />

Ter bevordering van een buurtvriendelijke<br />

uitbreiding Artis 3e fase<br />

<strong>Plantage</strong> Kerklaan 202, 1018 CX Amsterdam<br />

Voorzitter: Peter Mast.<br />

WIJKCENTRUM OOSTELIJKE BINNENSTAD<br />

Kl.Wittenburgerstraat 1, tel. 6223808,<br />

ma. 13.00-17.00 uur, di. t/m vr. 10.00-<br />

15.00 u.<br />

Dienstencentrum Roetersstraat 174,<br />

tel. 6389803, wo. 10.00-17.00 uur.<br />

SPREEKUUR BODEMVERONTREINIGING<br />

Kl.Wittenburgerstraat 1,<br />

tel. 6223808/6257691, op afspraak<br />

STICHTING TUSSEN AMSTEL EN ARTIS (STAA)<br />

Voorzitter: Peter Anink, Sarphatistraat 96hs<br />

1018 GV Amsterdam, tel: 020-6252341<br />

BUURTSPREEKUUR PLANTAGE-<br />

WEESPERBUURT<br />

Dienstencentrum Roetersstraat 174,<br />

tel. 6389803, elke wo. 11.00-12.00 uur.<br />

<strong>De</strong>elnemers:Wijkcentrum, Stichting STAA,<br />

Buurtregisseur en <strong>Plantage</strong> <strong>Weesper</strong>buurtvereniging<br />

WIJKSTEUNPUNT WONEN CENTRUM<br />

Huurteam<br />

Dienstencentrum, Roetersstraat 174. Het huurteam<br />

helpt huurders met het voeren van huurprijs-<br />

en onderhoudsprocedures. Op afspraak:<br />

tel. 6227689 of e-mail: centrum@wswonen.nl.<br />

Woonspreekuur<br />

Dienstencentrum, Roetersstraat 174.Voor informatie<br />

en advies over alles met betrekking<br />

tot huren. Elke woensdag inloopspreekuur van<br />

15.00- 17.00 uur en van 19.00- 20.00 uur.<br />

Tel. 6227689 of e-mail: centrum@wswonen.nl.<br />

Renovatie/woonspreekuur<br />

Oosterkerk, Kl.Wittenburgerstraat 1. Informatie<br />

en advies voor wijkbewoners die te maken<br />

hebben (krijgen) met renovatieplannen van<br />

hun verhuurder en voor alle andere vragen met<br />

betrekking tot het wonen. Dinsdag van<br />

• ADRESSEN •<br />

9.00- 10.00 uur.Tel. 6223808 of e-mail:<br />

centrum@wswonen.nl.<br />

www.wswonen.nl<br />

OUDERENADVIESBUREAU<br />

Kleine Wittenburgerstraat 1, tel. 5573333.<br />

Inloopspreekuur: ma. en do. 09.00 -12.00 uur.<br />

Telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 09.00 -15.00<br />

uur.<br />

SOCIAAL RAADSVROUW<br />

Kleine Wittenburgerstraat 1, tel. 5573333.<br />

Inloopspreekuur: ma. en do. 09.00 -12.00 uur.<br />

Telefonisch spreekuur ma./di/wo. 12.00-12.30<br />

uur. (alleen lopende zaken)<br />

MAATSCHAPPELIJK WERK<br />

Kleine Wittenburgerstraat 1, tel. 5573333.<br />

Inloopspreekuur: ma. en do. 09.00 -12.00 uur.<br />

Telefonisch spreekuur: ma. t/m vr. 09.00 -15.00<br />

uur.<br />

STICHTING AMSTERDAM THUISZORG<br />

Aanmelding tel. 8860000<br />

SOOP (Stichting Ontmoetingsruimte<br />

voor en door Ouderen in de <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurt)<br />

Nieuwe Kerkstraat 124,<br />

tel. 4223152, ma. t/m vr. van 11.00-17.00 uur,<br />

voor buurtbewoners van 55 jr en ouder.<br />

STADSDEEL AMSTERDAM CENTRUM<br />

E-mail:stadsdeel@centrum.amsterdam.nl<br />

Meldnummer: 5524444<br />

www.centrum.amsterdam.nl<br />

Gebiedsbeheerder Rayon Oost: Chris Seinen,<br />

tel. 14020, (voor melding of klacht over huisvuil,<br />

grofvuil, afval, fietswrakken, bestrating,<br />

groenvoorziening etc.).<br />

Reiniging: aanmelden grofvuil 5519555<br />

POLITIE IJTUNNEL<br />

Buurtregisseurs <strong>Plantage</strong>-, en <strong>Weesper</strong>buurt:<br />

Piet Zwagerman en Ronald Pronk,<br />

tel. 0900-8844, (zie ook buurtspreekuur).<br />

BUREAU SCHULDHULP CENTRUM<br />

Alleen telefonisch aanmelden: 5573391.<br />

Telefonisch spreekuur: ma., di., do. en vr.<br />

09.00 - 11.00 uur.<br />

BUURTBEMIDDELING AMSTERDAM<br />

CENTRUM<br />

Tel: 5573333<br />

E-mail: buurtbemiddeling@blankenberg.nl<br />

BEWONERSCOMMISSIE SARPHATIBLOK<br />

Website: www.sarphatiblok.nl


Bestemmingsplan<br />

We zitten midden in het<br />

jaar van het tot stand<br />

komen van een nieuw bestemmingsplan<br />

voor onze buurt, dat<br />

dan weer voor tien jaar geldig<br />

wordt. Op verzoek van de Commissie<br />

Bouwen en Wonen wordt<br />

er een fietstocht gehouden door<br />

de buurt, om raadsleden te laten<br />

kennismaken met de ergste<br />

‘pijnpunten’ in ons gebied. <strong>De</strong><br />

route loopt dan ook langs díe<br />

plaatsen, waarover door bewoners<br />

de meeste zienswijzen zijn<br />

ingediend.<br />

Daar lichten bewoners hun<br />

standpunten toe en kunnen er<br />

door raadsleden vragen worden<br />

gesteld. Vlak voor het ter perse<br />

gaan van deze krant moeten we<br />

ons beperken tot het noemen<br />

Rommelmarkt<br />

Sint Jacob<br />

Houdt u er ook zo van om<br />

tussen leuke spulletjes te<br />

snuffelen? Wel, dan kunt u uw<br />

hart ophalen bij de rommelmarkt,<br />

die Sint Jacob maandelijks<br />

organiseert.<br />

<strong>De</strong> eerstvolgende markt is op<br />

donderdag 30 september. Tussen<br />

10.00 en 14.00 uur bent u van<br />

harte welkom bij het zorgcentrum<br />

aan de <strong>Plantage</strong> Middenlaan<br />

52. Curiosa, sieraden, kleding,<br />

boeken… Je kunt het zo gek<br />

niet bedenken. En dat allemaal<br />

van de tocht. Meer informatie<br />

kunt u krijgen op het buurtspreekuur<br />

of op een van de komende<br />

buurtvergaderingen.<br />

We zijn gestart bij Artis en het<br />

Verzetsmuseum en vandaar naar<br />

het J.W. van Overloopplantsoen<br />

gereden. Het begon al zachtjes te<br />

regenen toen we doorgingen<br />

naar de Hoogte Kadijk, waar het<br />

tijdens de uitleg goed ging gieten.<br />

In een forse bui fietsten we<br />

naar het binnenterrein van het<br />

woonblok Kazernestraat/Alexanderstraat.<br />

Hier was het even<br />

droog, maar inmiddels was het<br />

programma zo uitgelopen, dat<br />

toen we arriveerden bij onze<br />

laatste stop, het Roeterseiland,<br />

de wachtende omwonenden eieren<br />

voor hun geld hadden gekozen<br />

en heel verstandig al naar<br />

het Dienstencentrum in de Roetersstraat<br />

waren gegaan, waar zij<br />

voor de nabespreking – afgewisseld<br />

door donderslagen – alsnog<br />

hun zegje konden doen.<br />

En nu maar hopen dat de<br />

raadsleden – ondanks het slechte<br />

weer – toch wijzer zijn geworden,<br />

dan krijgen we misschien<br />

nog een mooie nazomer.<br />

voor heel aantrekkelijke prijsjes!<br />

Wedden dat er ook iets van uw<br />

gading tussen zit?<br />

• IN DIT NUMMER •<br />

Berichten<br />

uit<br />

de buurt<br />

PAGINA 4<br />

Samen werken<br />

aan een<br />

schone stad<br />

PAGINA 10<br />

Een stijlvolle<br />

herinnering<br />

PAGINA 19<br />

<strong>De</strong> Groenling<br />

PAGINA 5<br />

G.F.Westerman,<br />

oprichter<br />

van Artis<br />

PAGINA 15<br />

Zing lekker<br />

mee!<br />

PAGINA 21<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 3


Concept<br />

bestemmingsplan<br />

Het <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurtoverleg<br />

(PWO) heeft op 11 juli een<br />

zienswijze ingediend in verband met<br />

het ter visie gelegde nieuwe bestemmingsplan<br />

(BP) Oostelijke Binnenstad.<br />

Uit die zienswijze blijkt dat het<br />

PWO grote bezwaren heeft tegen dit<br />

nieuwe bestemmingsplan, omdat alle<br />

woonhuizen in dit plan een ‘gemengde<br />

bestemming’ hebben gekregen, terwijl<br />

de <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurt nu juist<br />

een bijzondere, mooie en evenwichtige<br />

wóónbuurt is. Gemengde bestemming<br />

geeft aan dat de woonfunctie kan worden<br />

veranderd in een andere functie.<br />

<strong>De</strong> woonfunctie wordt daarom in het<br />

BP onvoldoende beschermd. Ook de<br />

binnentuinen staan onder druk door<br />

vrijstellingen voor aanbouwen en ondergronds<br />

parkeren.<br />

Outsider Art in de tuinen van Amstelhoven.<br />

4 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

• BERICHTEN uit de buurt •<br />

In de <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurt zijn<br />

grote gebieden, zoals Artis, Hortus Botanicus,<br />

Wertheimpark, Roeterseiland<br />

en Amstelhof, die een algemeen<br />

belang dienen en/of gedeeltelijk een<br />

toeristische functie hebben. Daarbij<br />

komen nog vele culturele en maatschappelijke<br />

instellingen, zoals musea,<br />

hotels en verzorgingshuizen die vroeger<br />

een woonfunctie hadden en nu een<br />

maatschappelijke functie hebben. En<br />

aan de <strong>Weesper</strong>straat staan veel grote<br />

kantoren.<br />

Door dit BP wordt de hele <strong>Plantage</strong>-<br />

<strong>Weesper</strong>buurt rijp gemaakt voor uitbreiding<br />

van de toeristische sector, zoals<br />

eerder is vastgelegd in een toeristische<br />

nota (SDC 2005) voor de Oostelijke<br />

Binnenstad Elk artikel in het BP<br />

kent voor het Dagelijks Bestuur van<br />

ons Stadsdeel vrijstelling - en wijzigingsbevoegdheden<br />

waardoor een BP<br />

zijn beschermende waarde gaat verliezen.<br />

Ons gebied heeft nu een aanvaardbaar<br />

evenwicht tussen wonen en<br />

functies van algemeen belang en moet<br />

‘niet sluipenderwijs’ een tweede Leidsebuurt<br />

worden. <strong>De</strong> woonfunctie dient<br />

daarom beter te worden beschermd in<br />

het nieuwe bestemmingsplan.<br />

Volop te feesten<br />

Er zijn mensen, die denken dat we<br />

in een truttige stad wonen, waar<br />

niets mag. Het bestuur van het Stadsdeel<br />

daarentegen schijnt juist te denken<br />

dat we niet gelukkig zijn als we niet<br />

dagelijks met een feestmuts op rondlopen.<br />

Alleen in onze buurt al, is genoeg<br />

te beleven geweest de afgelopen maanden.<br />

Ten eerste Koninginnedag op het<br />

Swift-terrein (en met al die boten op<br />

de Amstel), vervolgens het 5 mei-concert,<br />

ook op de Amstel in aanwezigheid<br />

van de koningin. Op 8 mei zoefde de<br />

Giro d’Italia door de <strong>Weesper</strong>straat:<br />

om de beurt kwamen er een geweldig<br />

grote motor met dito agent en een seconde<br />

later een dun wielrennertje<br />

voorbij flitsen en dat uren lang. Op 4<br />

juli was er het jaarlijkse zondagmiddagfeest<br />

in het Wertheimpark. Een<br />

leuk kleinschalig en zonnig buurtfeest,<br />

waarop alle organisaties uit de buurt<br />

present waren. Heel gezellig en veiliger<br />

dan die grote massale bijeenkomsten!<br />

Op 21 juli vond de Witte Nacht van de<br />

Hermitage plaats en verder voerden de<br />

WK-voetbalboot en de Gay Pride door<br />

FOTO’S: VERA AMENDE


de grachten. In augustus volgden de<br />

grachtenconcerten. Van 13 tot en met<br />

22 augustus kon men in de tuinen van<br />

Amstelhoven genieten van het Outside<br />

Art-festival, op zondag 5 september<br />

was er de Amstel Swim: een zwemtocht<br />

van drie kilometer door de Amstel<br />

(vanaf de Omval naar het stadhuis),<br />

waarmee de organisatie iedereen om<br />

aandacht vroeg voor schoon water<br />

(www.amstelswim.nl/milieu). Ook<br />

het grote evenement Sail had invloed<br />

op onze buurt. Het roepen van: ‘Hier<br />

kan niets’ en ‘Er gebeurt nooit wat’,<br />

lijkt dan ook onterecht.<br />

Buurtschool<br />

scoort hoog<br />

Het Parool publiceerde op 8 juli de<br />

resultaten van de Amsterdamse<br />

basisscholen van de Cito-toets. Het gemiddelde<br />

van Amsterdam was 537,3,<br />

het gemiddelde van heel Nederland<br />

536,5. <strong>De</strong> Dr. E. Boekmanschool in de<br />

Korte Lepelstraat heeft een heel hoog<br />

gemiddelde van 544,3, de hoogste score<br />

van de 13 basisscholen in het centrum.<br />

Van de 208 basisscholen in heel<br />

Amsterdam zijn er maar twee scholen<br />

die een hogere score hebben. Voor onze<br />

buurt is het fijn dat de kinderen en<br />

de school het zo goed doen!<br />

Varen op<br />

schone energie<br />

Het stadsdeel heeft op 29 juli een<br />

bouwaanvraag gepubliceerd<br />

voor twaalf op- en afstapvoorzieningen<br />

aan de grachten. Weer een lokkertje<br />

voor nog meer boten in de stad, crisis<br />

of geen crisis. <strong>De</strong> stad voldoet nog<br />

steeds niet aan de norm voor schone<br />

lucht, maar aan de plezierboten met<br />

hun benzinemotoren wordt geen enkele<br />

voorwaarde gesteld. <strong>De</strong> boten<br />

zouden op schone energie behoren te<br />

varen. ‘Zonder schone energie niet<br />

aanleggen in de binnenstad’, zou de regel<br />

moeten zijn. Er vaart nu wel een<br />

aantal rondvaartboten op schone<br />

energie!<br />

• vera amende •<br />

Buurtbewoner en schrijver Kester<br />

Freriks deelt zijn vogelkennis met ons.<br />

Leo Vrijer maakt de foto’s.<br />

<strong>De</strong> hele zomer door vertoefde de<br />

Groenling in de bomen aan de<br />

Windrooskade. Hij zong met zijn heldere,<br />

verdragende en melodieuze roep die hij<br />

vooral laat horen in de vlucht. Dit fraaie<br />

verschijnsel onder vogels heet de<br />

zangvlucht. <strong>De</strong> Groenling (Carduelis<br />

chloris) heet ook wel Groenvink en dat is<br />

een juiste typering; de zangvogel lijkt erg<br />

op een vink, zowel qua bouw als gedrag.<br />

Zoals de naam al aanduidt is het<br />

verenkleed nagenoeg geheel groen,<br />

neigend naar olijfgroen. Het meest in het<br />

oog springende kenmerk is de helgele<br />

vleugelrand die vooral opvalt als de vogel<br />

zijn golvende vlucht inzet. <strong>De</strong> Groenling<br />

is een veel voorkomende vogel in<br />

Nederland, zo’n vijftig- tot<br />

honderdduizend paren zijn geteld. <strong>De</strong><br />

lengte van de vogel is zo’n vijftien<br />

centimeter. Hij heeft een forse snavel<br />

waarmee hij makkelijk zaden en pitten,<br />

bijvoorbeeld van de zonnebloem, kan<br />

openbreken. Het vrouwtje legt wel tot<br />

zes eieren in het nest.<br />

<strong>De</strong> biotoop ofwel leefomgeving van de<br />

Groenling<br />

Groenling bestaat uit parken, tuinen,<br />

heggen en bosranden; ook houdt hij zich<br />

graag op in oude villawijken. ’s Winters<br />

komt de Groenling naar de menselijke<br />

omgeving waar hij in gezelschap van<br />

Koolmezen, Spreeuwen en Vinken naar<br />

voedsel zoekt; hij is een trouw bezoeker<br />

van voerplaatsen in stadstuinen. In<br />

tegenstelling tot de Vink is de Groenling<br />

veel assertiever; als hij op een voedertafel<br />

komt, dan kan hij de andere vogels<br />

makkelijk schrik aanjagen. Dat komt door<br />

zijn houding, de vogel staat namelijk<br />

rechtop en heeft niet, zoals een mus<br />

bijvoorbeeld, een meer naar de grond<br />

gedrukte verschijning. Je kunt de<br />

Groenling met een gerust hart een trotse<br />

vogel noemen. ’s Winters trekken onze<br />

vogels meer naar het zuiden, maar dat<br />

betekent niet dat we het koude<br />

jaargetijde zonder Groenlingen tegemoet<br />

gaan, integendeel: de vogels uit<br />

het noorde bivakkeren op hun beurt<br />

bij ons.<br />

• kester freriks •<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 5<br />

FOTO: LEO DE VRIJER


CREA verhuist als eerste<br />

naar Roeterseiland<br />

CREA-directeur Sjoerd Jans kan niet<br />

wachten om met zijn culturele<br />

studentencentrum neer te strijken in<br />

onze buurt. “<strong>De</strong> verhuizing naar de<br />

diamantslijperij in de zomer van 2011 is<br />

de kroon op decennia van hard werk en<br />

stabiele groei”, vertelt hij.<br />

et is voor het eerst dat een ge-<br />

“Hbouw speciaal op onze behoeften<br />

wordt ingericht en dat al onze<br />

activiteiten binnen één gebouw passen.<br />

Daarom zijn we extra gemotiveerd<br />

om de komende jaren een prachtig<br />

cultureel programma te organiseren,<br />

voor studenten èn voor de buurt”, laat<br />

Jans weten.<br />

“Ooit, lang geleden, begon CREA als<br />

klein clubje enthousiastelingen. In een<br />

paar lokaaltjes kon een handjevol studenten<br />

af en toe een schilderij produceren<br />

of een theatervoorstelling maken.<br />

In veertig jaar tijd is CREA uitgegroeid<br />

tot het grootste culturele studentencentrum<br />

van Nederland, met<br />

veel cursussen, een prettig lunchcafé<br />

en een rijk aanbod aan debatten, muziek<br />

- en theatervoorstellingen.<br />

We doen ongeveer alles wat we kunnen<br />

om studenten te ondersteunen en<br />

hen tot cultuur te stimuleren. <strong>De</strong><br />

hoofdmoot van onze activiteiten blijft<br />

natuurlijk ons cursusaanbod: dit jaar<br />

verzorgen we een kleine 500 cursus-<br />

Er moet nog heel wat werk worden verzet voor de verhuizing in 2011.<br />

sen. <strong>De</strong> meeste daarvan vinden tijdens<br />

het studiejaar plaats, maar sinds vijf<br />

jaar organiseren we ook zomercursussen:<br />

korte cursussen van een week, die<br />

ook nog eens met een intensief randprogramma<br />

worden aangekleed. Studenten<br />

kunnen bij ons zo’n beetje alles<br />

doen wat ze maar kunnen verzinnen:<br />

acteren, modelboetseren, streetdancen,<br />

schilderen, filmen, zingen, elektronische<br />

muziek maken, mode fotograferen,<br />

broadcast designen... Jaarlijks<br />

doen er een slordige 6.000 cursisten<br />

mee.<br />

Maar CREA doet meer. In het CREA<br />

Theater en in de CREA Muziekzaal zijn<br />

bijna dagelijks debatten, concerten, lezingen<br />

en voorstellingen. Voor iedereen<br />

toegankelijk, voor lage prijzen. Regelmatig<br />

ontvangen we sprekers van<br />

naam en op ons muziekpodium treedt<br />

jong talent op. Ook verhuren we studio’s<br />

voor redelijke prijzen, stimuleren<br />

we studentenprojecten en -organisaties<br />

met onderdak en subsidie. En…last<br />

but not least: iedereen is welkom in het<br />

altijd gezellige CREA Café.”<br />

Het informatiebulletin Roeterseiland<br />

nummer 4 is in de eerste week van<br />

september huis aan huis verspreid<br />

rondom het Roeterseiland. Hierin<br />

staat alle actuele informatie over de<br />

tweede fase van de herontwikkeling.<br />

Niet ontvangen? Stuur een mail naar<br />

huisvestingsonwikkeling@ uva.nl.<br />

Buurtbewoners zijn in<br />

het nieuwe CREAonderkomen<br />

(links) straks<br />

meer dan welkom.<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 7


Lekker creatief ontspannen<br />

Tijdens de Open Dag op 25 september<br />

(zie pagina hiernaast) kunt u onder<br />

andere kennismaken met de cursussen<br />

‘Creatieve handvaardigheden’. Janny<br />

Lok sprak met de vier docenten over<br />

hun specifieke passies.<br />

Ingeborg<br />

Kurpershoek<br />

(tekenen en schilderen)<br />

inds tien jaar geef ik nu teken-<br />

“Sen schilderlessen bij de SOOP.<br />

<strong>De</strong> lessen worden gegeven in de ruime<br />

en lichte zolderruimte. <strong>De</strong> cursisten<br />

zijn doordat ze meer ruimte hebben<br />

gekregen, automatisch groter gaan<br />

werken. Van de club waarmee ik<br />

begon, is een vaste kern gebleven.<br />

Naast de vaste donderdagmiddag<br />

(eens in de veertien dagen) ga ik nu<br />

ook een groep begeleiden op de<br />

vrijdagochtend. Mijn methode is<br />

simpel: ‘plezier en aandacht’, daar<br />

gaat het mij om.”<br />

Evert van<br />

Barneveld<br />

(scheuren & plakken)<br />

e zijn pas gestart met een “Wcursus, waarbij we niet<br />

scheuren en plakken met<br />

kunstposters, maar met heel dun<br />

ongekleurd satijnpapier. Dit papier<br />

wassen we in met behulp van een<br />

sponsje en wat water met allerlei<br />

kleurtjes. Het ingewassen papier<br />

hangen we aan een waslijn te drogen.<br />

Daarna gaan we het scheuren en<br />

plakken. Doordat het papier dun is,<br />

kunnen de diverse gescheurde stukjes<br />

over elkaar heen worden geplakt. Dat<br />

geeft een bijzondere dieptewerking.<br />

Het eindproduct ziet er daardoor heel<br />

anders uit dan wanneer je met<br />

kunstposters werkt. Het is leuk en<br />

ontspannend om te doen.”<br />

8 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

Rijk van den Hoek<br />

(boetseren en speksteen<br />

bewerken)<br />

eze zomer gaf ik les in Noord-<br />

“DFrankrijk. Begin juni<br />

bivakkeerden we daar met acht<br />

cursisten, die in een ruime tuin<br />

heerlijk hebben geraspt, gehakt en<br />

gevijld. Ieder zocht een mooi plekje:<br />

onder een afdakje, in het gras of onder<br />

een boom. Het voelde als een<br />

vakantie. Alle cursisten kijken terug<br />

op een geslaagde week. <strong>De</strong> plek leent<br />

zich bij uitstek voor een weekje<br />

kunstzinnig bezig zijn, zoals te zien is<br />

op de Open Dag. U bent natuurlijk<br />

ook welkom bij de club<br />

boetseerliefhebbers en<br />

speksteenbewerkers. In 2011 gaan we<br />

weer een weekje naar deze mooie plek<br />

in Noord-Frankrijk. Misschien iets<br />

voor u?”<br />

Rik Eijlders<br />

(portretschilderen en<br />

beeldhouwen)<br />

it seizoen start ik met een “Dcursus portretschilderen (op<br />

basis van foto’s). In veel opzichten is<br />

de opzet vergelijkbaar met de cursus<br />

portrettekenen, die ik eerder gaf. Daar<br />

waren de cursisten enthousiast over.<br />

In het afgelopen jaar heb ik met een<br />

cursusgroep beelden gemaakt van<br />

brons. Het thema was ‘de gevleugelde<br />

mens’. Dit werd door de cursisten heel<br />

verschillend benaderd. Dit seizoen ga<br />

ik met dezelfde groep snijden in groot<br />

formaat plantenoase. Daar kun je<br />

mooie ruimtelijke beelden van<br />

maken. We gaan ze afwerken met<br />

papier-maché en vervolgens in felle<br />

kleuren lakken.”<br />

FOTO: SIMON JAGER


Open Dag<br />

Op zaterdag 25 september houden<br />

wij een Open Dag voor iedereen<br />

die nieuwsgierig is naar onze cursussen,<br />

clubs, evenementen en andere activiteiten.<br />

Ook kunt u dan tussen<br />

12.00 en 16.30 uur kennismaken met<br />

onze vrijwilligers, docenten en begeleiders<br />

van de meer dan twintig cursussen<br />

en clubs. Zij kunnen u alles vertellen<br />

over onder andere bridge -en computerclubs<br />

en bijvoorbeeld Spaanse les<br />

of creatieve cursussen. <strong>De</strong>elnemers<br />

van de creatieve cursussen exposeren<br />

hun werk in het hele gebouw. Wij willen<br />

ook graag in contact komen met<br />

mensen die vrijwilliger willen worden,<br />

bijvoorbeeld achter de bar. Of wilt u<br />

uw kennis overbrengen door een nieuwe<br />

cursus of activiteit te gaan begeleiden?<br />

We staan altijd open voor nieuwe<br />

ideeën. Voor nadere informatie kunt u<br />

kijken op www.soopnet.nl.<br />

Oproep<br />

docenten<br />

We willen graag weer een aantal<br />

talencursussen opzetten, maar<br />

zoeken daarvoor nog docenten. Het<br />

gaat om ‘Duitse literatuur’, ‘Frans<br />

voor de vakantie’ en ‘Italiaans voor be-<br />

Tuinconcert<br />

• SOOP-nieuws •<br />

ginners’. Heeft u belangstelling of kent<br />

u iemand die het leuk vindt en tijd<br />

heeft om een cursus te geven, neem<br />

dan contact op met Wim Claassen (telefoon:<br />

625 75 49 of e-mail: wjclaassen@hetnet.nl)<br />

.<br />

Thuis op de<br />

computer<br />

In de afgelopen jaren heeft Microsoft<br />

kort op elkaar twee nieuwe besturingssystemen<br />

op de markt gebracht.<br />

Overstappen naar een ander systeem is<br />

soms heel lastig. Voor gebruikers van<br />

Windows XP, Vista of W7 starten eind<br />

september drie basiscursussen. Neem<br />

voor meer informatie contact op met<br />

coördinator Aaltje Scheffer (telefoon:<br />

420 06 44 of e-mail: ascheffer@hetnet.nl).<br />

Mobieltjesspreekuur<br />

Tijdens dit spreekuur op de dinsdagmiddag<br />

kunt u aan Henry<br />

Kloostra al uw vragen stellen over uw<br />

mobiele telefoon. Neem wel uw toestel<br />

en gebruiksaanwijzing mee! Kosten:<br />

€1,50. Aanmelden bij Gon van Boxtel<br />

(telefoon: 665 44 84).<br />

Op 6 juni verzorgde het Amsterdams Kamerkoor een optreden in onze mooie tuin. <strong>De</strong> prachtige<br />

uitvoering van vroege barokmuziek viel bijzonder in de smaak. Volgend jaar weer!<br />

FOTO: SIMON JAGER<br />

Plassen en<br />

pleinen<br />

<strong>De</strong> meteorologische herfst is weer<br />

begonnen, na een periode met<br />

bijzonder heftige regenbuien. <strong>De</strong> meldingen<br />

van wateroverlast vlogen me<br />

om de oren, maar gelukkig was het<br />

meeste leed snel geleden.Na zo’n hoosbui<br />

vallen verzakkingen in het wegdek<br />

vaak goed op en dan denk ik: Wat goed<br />

dat we er iets aan gaan doen. In september/oktober<br />

zullen de <strong>Plantage</strong><br />

Middenlaan en een deel van de <strong>Plantage</strong><br />

Kerklaan worden voorzien van een<br />

nieuwe laag asfalt, waardoor plassen<br />

daar tot het verleden gaan behoren.<br />

Met regulier onderhoud zijn we nu bezig<br />

in de Henri Polaklaan en op de<br />

Nieuwe Keizersgracht. Later dit jaar<br />

volgt nog een deel van de Nieuwe Prinsengracht.<br />

Het pleintje voor de nieuwbouw<br />

van de UvA aan de <strong>Plantage</strong> Muidergracht<br />

is bijna klaar en wordt ergens<br />

eind september, begin oktober feestelijk<br />

geopend, tegelijk met het gebouw.<br />

In oktober zal de Spinozahof een nieuwe<br />

speelplaats krijgen met hopelijk<br />

veel minder overlast voor de omwonenden.<br />

<strong>De</strong> vernieuwbouw van de UvA gaat<br />

eind dit jaar een nieuwe fase in, omdat<br />

het werkterrein zal oprukken richting<br />

Roetersstraat. Er zullen hier goede afspraken<br />

worden gemaakt met omwonenden<br />

en bedrijven om het dagelijkse<br />

leven niet al te veel te verstoren. Hierover<br />

wordt u nog geïnformeerd.<br />

Verder zijn mijn collega’s en ik druk<br />

bezig met het plannen van het onderhoud<br />

voor 2011. In oktober hoop ik deze<br />

plannen te kunnen presenteren in<br />

het PWO, het <strong>Plantage</strong> <strong>Weesper</strong>buurt<br />

Overleg.<br />

• chris seinen •<br />

gebiedsbeheerder<br />

• de plantage-weesperbuurtkrant • 9


Samen<br />

werken aan<br />

een<br />

schone stad<br />

Het lijkt vanzelfsprekend: de<br />

Reiniging van de Gemeente<br />

Amsterdam zorgt er voor dat ons<br />

afval wordt verwijderd en de<br />

straten schoon blijven. Maar dat is<br />

ingewikkelder dan het lijkt en<br />

zonder medewerking van burgers<br />

en buitenlui zelfs onmogelijk.<br />

Omdat Amsterdam steeds meer<br />

een stad wordt die nooit meer<br />

slaapt, wordt er ook ’s nachts veel vaker<br />

afval geproduceerd. Wanneer vuilniszakken<br />

buiten worden gezet op de<br />

avond voor inzameling, groeit dit vaak<br />

uit tot veel rotzooi op straat. Bij de zakken<br />

wordt namelijk steeds meer ander<br />

afval neergegooid of het afval wordt<br />

verspreid door het late uitgaanspubliek.<br />

Het is inmiddels bekend dat een vervuilde<br />

openbare ruimte en onveiligheid<br />

op straat veel met elkaar te maken<br />

hebben. Bij wet is daarom geregeld dat<br />

huisvuil pas op de ochtend van het inza-<br />

10 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

’s Nachts schoonmaken blijkt een groot succes.<br />

melen vanaf zes uur op straat mag worden<br />

gezet. Menig stadsbewoner kreeg al<br />

Zo ziet de Reiniging het graag: de zakken netjes<br />

naast elkaar aan de straatkant (en pas op<br />

de ochtend van de inzameling vanaf zes uur).<br />

een boete van de Handhaving wanneer<br />

die ’s avonds op straat zijn of haar vuilniszak<br />

vond!<br />

Nachtwerk<br />

In de drukke uitgaansgebieden is de<br />

Reiniging dit jaar bij wijze van proef<br />

ook ’s nachts gaan schoonmaken. Met<br />

succes! En het effect zet overdag door:<br />

een straat die ’s ochtends al schoon is,<br />

vervuilt minder snel in de loop van de<br />

dag en blijkt makkelijker schoon te<br />

houden.<br />

Uitslapen<br />

In de Oostelijke Binnenstad is het<br />

‘s nachts natuurlijk een stuk rustiger<br />

dan in de uitgaansgebieden van het<br />

centrum. Bovendien wordt in de Oostelijke<br />

Binnenstad op zaterdag het<br />

huisvuil ingezameld, een dag waarop<br />

veel mensen niet vroeg op hoeven te<br />

staan.<br />

Eén en één is twee, dacht de Reiniging,<br />

dus zal er in dit gebied niet meer worden<br />

beboet als op vrijdagavond het huisvuil al<br />

buiten staat.<br />

Mochten er meer suggesties zijn om<br />

de stad zo leefbaar mogelijk te houden,<br />

bel dan: 14020. Het Stadsdeel Centrum<br />

hoort graag van u!<br />

Iedereen is gebaat bij<br />

een fris straatbeeld.


Proef de Buurt<br />

Het tweewekelijkse buurtrestaurant<br />

in de Witte Boei gaat weer<br />

open na de zomer. Dan staat u een<br />

heerlijke 3-gangen maaltijd te wachten<br />

voor maar vijf euro (kinderen drie<br />

euro). U kunt zich van tevoren opgeven<br />

bij de balie van de Witte Boei<br />

(Grote Wittenburgerstraat 200, telefoon:<br />

622 38 79). Wij vragen u wel<br />

vooraf te betalen.<br />

U bent welkom op maandag 4 en 18<br />

oktober; 1, 15 en 29 november en 6 de-<br />

Cultuur in<br />

de Middag<br />

Het eerste seizoen van Cultuur in<br />

de Middag was een succes! En<br />

ook het nazomerseizoen belooft mooi<br />

te worden met een gevarieerd cultureel<br />

aanbod voor alle buurtbewoners van<br />

55+.<br />

Wilt u graag dat iemand u vergezelt<br />

of bent u slecht ter been? Wij regelen<br />

gratis vervoer van en naar huis en begeleiding<br />

als u dat wenst. Bel uiterlijk<br />

vijf dagen voor de betreffende voorstelling,<br />

zodat wij dit voor u kunnen regelen<br />

(06-411 956 03). Reserveren voor<br />

de voorstellingen, die om 14.00 uur<br />

beginnen, is niet nodig. <strong>De</strong> concerten<br />

worden gegeven in de Grote Zaal van<br />

Sint Jacob (<strong>Plantage</strong> Middenlaan 52)<br />

of in het Atrium in het Dr. Sarphatihuis.<br />

Voor het volledige programma:<br />

zie de agenda Uit in de Buurt in het<br />

hart van deze krant.<br />

• HUIS VAN DE BUURT •<br />

cember. Op zondag 19 december verzorgen<br />

wij een kerstdiner.<br />

Het buurtrestaurant Proef de Buurt<br />

wordt georganiseerd door het Huis van<br />

de Buurt Oostelijke Binnenstad, afwisselend<br />

met de Amsterdamse Vriendendiensten.<br />

Tijdens het buurtfeest op zondag 4<br />

juli in het Wertheimpark was het<br />

Huis van de Buurt aanwezig met een<br />

informatiekraam. Eendrachtig stonden<br />

Wijkcentrum Oostelijke Binnenstad,<br />

Centram (de voormalige Blankenbergstichting)<br />

en Wijksteunpunt<br />

Wonen Centrum buurtbewoners te<br />

woord.<br />

Kwam er iemand met een vraag<br />

over ouderenhuisvesting, dan kreeg<br />

men een antwoord waarin alle kanten<br />

aan bod kwamen. Ook vragen van<br />

Voortgangsoverleg<br />

In oktober vindt het halfjaarlijkse<br />

voortgangsoverleg voor onze buurt<br />

plaats, waarin de buurtbewoners overleggen<br />

met ambtenaren van openbare<br />

ruimte en bouwen en wonen over projecten<br />

en werkzaamheden. <strong>De</strong> datum<br />

(onder voorbehoud): 11 oktober<br />

(20.00 uur); Roetersstraat 174.<br />

Meer informatie over dit overleg en<br />

aanvragen van stukken bij Pim van<br />

Galen (telefoon: 622 38 08, e-mail:<br />

pim@ wcob.nl).<br />

Infokraam heeft nut<br />

ouders met een kind dat net het eindexamen<br />

had gehaald en dat het huis<br />

uit wilde. Wat is de beste strategie om<br />

binnen afzienbare termijn een betaalbaar<br />

optrekje te vinden? Het WSWonen<br />

deelde folders uit en gaf snel en<br />

adequaat informatie. <strong>De</strong> folder van<br />

Huurdersvereniging Centrum en hun<br />

ledenblad Huurbrief vonden gretig aftrek.<br />

Al met al geeft zo’n middag ons<br />

achter de Huis van de Buurt-kraam<br />

een aardig beeld van wat er leeft onder<br />

buurtbewoners.<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 11


OOSTERKERK<br />

OOSTERKERK<br />

MUZIEK<br />

Zondag 19 september 2010 om 12.00 uur Koffieconcert Bekkers Piano Guitar<br />

Duo – Robert Bekkers – guitar en Anne Ku – piano met werken van o.a.<br />

Händel, Vivaldi, Piazzola, Manuel de Falla.<br />

Dinsdag 5 oktober 2010 om 20.00 uur “Jong talent maakt zich bekend”<br />

Leerlingen aan het Conservatorium van Amsterdam tonen hun kunnen in de<br />

Oosterkerk Vandaag zijn dit Lieke van den Beuken – esklarinet, Bart de Kater<br />

– klarinet, Jesse Faber – klarinet en Hilde Kaizer – basklarinet (Nieuw<br />

Amsterdams Klarinet Kwartet) met werken van o.a. Piazzola, Mozart en Ton<br />

de Leeuw.<br />

Zondag 17 oktober 2010 om 12.00 uur Koffieconcert 4Tuoze Matroze met<br />

Nautische Wereldmuziek. Concerten in de Oosterkerk zijn, indien niet anders<br />

vermeld, gratis toegankelijk. Een vrijwillige bijdrage wordt zeer op prijs<br />

gesteld.<br />

■ www.oosterkerk-amsterdam.nl ■<br />

SOOP<br />

EXPOSITIES<br />

Tot medio oktober is op werkdagen van 11.00 - 17.00 uur het eigen werk van<br />

SOOP’s creatieve groepen: beeldhouwen/speksteen bewerken, boetseren,<br />

fotograferen, scheuren en plakken, (portret)schilderen en tekenen te bezichtigen.<br />

LEZING/SOOP-UUR<br />

Donderdag 30 september: 16.15 uur: SOOP-UUR Hetti Willemse, directeur<br />

van onderzoeksbureau Publicarea, licht haar stelling “Hou zelf het heft<br />

in handen, ook als je oud(er) wordt” nader toe. Met beeldmateriaal.<br />

Aansluitend buurtborrel. In samenwerking met de Vrienden van de <strong>Plantage</strong>.<br />

EXTRA<br />

Zaterdag 25 september: 12.00 – 16.00 uur <strong>De</strong> SOOP biedt haar programma<br />

aan van cursussen, clubs, lezingen, concerten, tentoonstellingen en andere<br />

evenementen. Docenten, begeleiders en andere SOOP-deskundigen geven<br />

informatie en wijzen de weg.<br />

Donderdag 30 september: 17.30 uur: Maandelijkse buurtborrel. In samenwerking<br />

met de <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurtvereniging en de Vrienden van de<br />

<strong>Plantage</strong>.<br />

Donderdag 28 oktober: 17.30 uur: Maandelijkse buurtborrel. In samenwerking<br />

met de <strong>Plantage</strong>-<strong>Weesper</strong>buurtvereniging en de Vrienden van de<br />

<strong>Plantage</strong>.<br />

■ Nieuwe Kerkstraat 124; tel. 4223152; www.soopnet.nl ■<br />

OUTSIDER OUTSIDER<br />

ART AR<br />

UIT IN DE BUURT<br />

EXPOSITIES<br />

3 september – 30 november Wat gebeurt er wanneer vier visionaire Outsider<br />

kunstenaars voor een maand een huis delen, samenleven en onderwijl kunst<br />

maken. Ross Brodar, een van de deelnemers van het experiment, heeft het<br />

allemaal vastgelegd in de film, ‘The Artist Ego’. <strong>De</strong> film en de gemaakte<br />

kunstwerken maken deel uit van de expositie ‘The Artist Ego, georganiseerd<br />

door Gallery Olof (Leiden) en de galerie Amsterdam Outsider Art (Nieuwe<br />

Keizersgracht 1a, 1018 DR Amsterdam). <strong>De</strong> samenwerkende galeries willen<br />

met dit jaarlijks terugkerende evenement een globalisering van de Outsider<br />

kunst bewerkstelligen. Open maandag t/m zaterdag 11-18.00 uur. 020-<br />

3302083/0645490577.<br />

■ Nieuwe Keizersgracht 1a, Amsterdam ■<br />

GALERIE ALERIE EEWAL EEWAL<br />

EXPOSITIE<br />

4 september t/m 2 oktober 2010 schilderijen van ERNA ANEMA en keramische<br />

objecten van WIM BORST. <strong>De</strong> galerie is geopend van donderdag t/m<br />

zaterdag van 12 – 17 uur en op afspraak. Czaar Peterstraat 153 huis.<br />

■ www.galerie-eewal.nl ■<br />

VERZETSMUSEUM<br />

VERZETSMUSEUM<br />

LEZING<br />

Zondag 17 oktober om 14.00 uur Annejet van der Zijl in het Verzetsmuseum<br />

Amsterdam in het kader van de Week van de Geschiedenis naar aanleiding<br />

van haar recent verschenen boek Bernhard, een verborgen geschiedenis, een<br />

nauwgezette historische reconstructie van het eerste deel van het leven van<br />

Prins Bernhard. Entree: 10,- euro p/p; korting met museumkaart of vriendenpas<br />

van het Verzetsmuseum. Reserveren zeer aanbevolen. Na afloop van<br />

de lezing zal Annejet van der Zijl beschikbaar zijn om haar nieuwste boek,<br />

te koop bij de balie van het Verzetsmuseum, te signeren.<br />

EXPOSITIES<br />

4 september 2010 t/m 17 april 2011. Tentoonstelling en website over het<br />

vergeten verhaal van Wally van Hall. Wally van Hall gaf tijdens de Tweede<br />

Wereldoorlog leiding aan een ondergrondse bank: het Nationaal Steunfonds<br />

(NSF). <strong>De</strong>ze geheime bank financierde aanvankelijk uitkeringen aan gezinnen<br />

van zeelieden – onder de veelzeggende naam Zeemanspot – maar in de loop<br />

van 1943 groeide het NSF uit tot bankier van het verzet.<br />

■ <strong>Plantage</strong> Kerklaan 61 www.verzetsmuseum.org ■<br />

TRICKY TRICKY<br />

THEATER THEATER<br />

Vrijdag 1, 8, 12, 22 oktober. Woedy’s Magic Show Meervoudig Nederlands<br />

Kampioen Goochelen Aanvang 20:30 uur Reserveren gewenst! Entree: 6,50<br />

Euro, Stadspas 5,- Euro<br />

Zaterdag 2, 9, 16, 23 oktober. Magic Dinner! Instappen tussen 18:00 en 19:00<br />

uur. Reserveren noodzakelijk Entree: 29,95 Euro, Kinderen: 12,50 Euro inclusief<br />

drie-gangen menu.<br />

Donderdag 5, 19, 26, 29 oktober. Je kan de Pot op!Open podium op het water<br />

voor alle genres die niet in een maatpak te stoppen zijn. Aanvang 21:00 uur<br />

Entree gratis, opgave info@trickytheater.nl of 020-6269383.<br />

Dinsdag 7, 14, 21, 28 oktober. Open Mic: “From the East to the West” Dzuana<br />

Nightingale from Praque hosts the open stage for all kind of musicians Come<br />

down to enjoy yourself in a truly musical friendly atmosphere. Contact: dzuana@trickytheater.nl<br />

Aanvang 20:30 uur. Entree gratis.<br />

Woensdag 13 en 27 oktober. Open Stage Jazz Jam Open podium voor Jazz<br />

muzikanten: Jazzjam op de boot vanaf 22:00 uur met studenten van het conservatorium<br />

van Amsterdam. Contact: jazz@trickytheater.nl. Aanvang 22:00<br />

uur Entree gratis.<br />

Woensdag 6, 13, 20, 27 oktober. Jeugd/Children: <strong>De</strong> Toverformule. Een komische<br />

en magische voorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar. (duur 65 minuten)<br />

Aanvang 14.15 uur. Entree 6,50 Euro, Stadspas 5,- Euro.<br />

Woensdag 6 en 20 oktober. Earth meets Moniek Mijnals. Doe mee met eigen<br />

repertoire. Aanvang 21.00. Entree gratis.<br />

■ Oosterdokskade 10 020-6269383 www.trickytheater.nl ■<br />

FUNEN CON CONCER<br />

CERTS S ART ART<br />

PRODUCTIONS<br />

PRODUCTIONS<br />

MUZIEK<br />

Zondag 19 september 15.00 uur (reserveren aanbevolen)<br />

Emile Kaper (hoorn) en Anne Ku (piano), werken van Emmanuel Chabrier,Frans<br />

Strauss, Robert Schumann, Beethoven en Mozart.<br />

■ Funenpark 125 www.funenconcerts.nl ■<br />

VERENIGING VERENIGING<br />

VRIENDEN VAN VAN<br />

DE PLANT PLANTAGE<br />

GE<br />

EXTRA<br />

Zaterdag 25 september om 15.00 uur uitreiking <strong>Plantage</strong> Poëzieprijs 2011. <strong>De</strong><br />

negentiende editie met als thema: Op Reis In de jury hebben zitting: Huub<br />

van der Lubbe (zanger en schrijver), Aad Meinderts (directeur van het<br />

Letterkundig Museum) en Ko van Geemert (voorzitter). Toegang gratis Hotel<br />

Rembrandt, <strong>Plantage</strong> Middenlaan 17.<br />

Zaterdag 2 oktober 15.00 uur Herinneringen aan Adriaan Morriën 2010.<br />

Josien Lalleman en Jan Mulder vertellen over hun contact met de schrijver;<br />

Ko van Geemert neemt de aanwezigen mee door de <strong>Plantage</strong> aan de hand van<br />

Morriëns werk. Toegang: gratis. Tangosalon, <strong>Plantage</strong> Muidergracht 155.<br />

■ www.vriendenvandeplantage.nl ■<br />

DE SCHA SCHATTEN<br />

TTEN VAN VAN<br />

JAN EN JOOP<br />

WORKSHOP<br />

Zondag 3 oktober / Zondag 7 november Tiffany Glasworkshop: Een geheel<br />

verzorgde, leuke intensieve én creatieve dag. In klein groepsverband, max.<br />

3 personen, wordt een werkstuk in de vorm van een raamhanger gemaakt,<br />

dat aan het eind van de glasworkshop mag worden meegenomen. Materiaal<br />

en gebruik van gereedschap inbegrepen. Aan bod komen de volgende technieken:<br />

glassnijden, glasslijpen, koperfolie-techniek, solderen en patineren.<br />

Duur: 1 hele dag, incl. lunch. Kosten: 120,- euro. Tijd: 09:30 - 17.30 uur;<br />

Verdere informatie en aanmelden: tel.nr. 06-27077848.<br />

KINDERGALERIE SCHOTS N SCHEEF<br />

<strong>De</strong> Kindergalerie is voor unieke kinderkunstfeestjes vanaf 4 personen. <strong>De</strong> ‘kleine’<br />

kunstenaars krijgen een doek mee, galerieregels en het gekozen thema.<br />

<strong>De</strong>elnemende kunstenaars zijn in de leeftijd van 4 t/m 11 jaar. Alle, tijdens<br />

het kinderkunstfeestje gemaakte kunstwerken, worden vervolgens tegelijkertijd<br />

ingeleverd bij de Kindergalerie. Na inlevering worden de kunstwerken,<br />

voor de duur van 1 maand, geëxposeerd in Kindergalerie ‘Schots N Scheef’.<br />

EXPOSITIE<br />

Foto-Overzicht Indien er geen expositie van een kinderkunst-feestje plaatsvindt,<br />

vindt u in het souterrain bij <strong>De</strong> Schatten van Jan en Joop aan de hand<br />

van diverse foto’s, een impressie van de historie van de Oostelijke Eilanden.<br />

Het foto-overzicht is gratis toegankelijk. Loop eens binnen, beleef de sfeer<br />

van nu, bewonder de buurt van toen. Openingstijden: di. en wo. 10.00 -<br />

16.30 uur, do. t/m zat. 10.00 - 17.30 uur.<br />

■ Czaar Peterstraat 143, www.deschattenvanjanenjoop.nl ■<br />

ZUIDHAL VIERWINDENHUIS<br />

MUZIEK<br />

Zondag 19 september 15.00 uur. <strong>De</strong> gebroeders Mark en Paul van der Feen<br />

(saxofoon en piano), met eigen composities en improvisaties gebaseerd op<br />

de bewegingen van dansers.<br />

Zondag 26 september 15.00 uur. Pablo Fuks, gitaar, met Argentijnse gitaarmuziek.<br />

Zondag 17 oktober 15.00 uur. Trio Kokado: Mirjam de Zwart (fluit), Josje<br />

Lodder (piano) en Jorg Verhoeven (klarinet) presenteren een componistenportret<br />

van Ton de Leeuw.<br />

Zondag 7 november 15.00 uur. Duo Doorgedraaid: David Schwarzkopf (klarinet,<br />

zingende zaag) en Quintus van Amstel (hand-draaiorgel, percussie) met<br />

Muzikale Wentelingen; kamermuziek met een knipoog. <strong>De</strong> toegang is altijd<br />

gratis. Vrijwillige bijdrage na afloop.<br />

Raadpleeg voor gedetaileerde informatie ook<br />

WWW.PLANTAGEAANHETWATER.NL<br />

DEZE AGENDA KAN ALLEEN MAAR WORDEN SAMENGESTELD OP GROND VAN<br />

AANGELEVERDE INFORMATIE IN WORD – STANDAARD Times New Roman 12<br />

punt – AAN: deben@chello.nl.<br />

DE DEADLINE VOOR HET VOLGENDE NUMMER IS 15 oktober 2010 Graag uw<br />

informatie op tijd mailen!<br />

ZIEN<br />

Herinneringen<br />

aan een<br />

Poolse jeugd<br />

Tot 10 oktober kunt u nog<br />

genieten van de prachtige<br />

tentoonstelling Mayer July.<br />

Kleurrijke herinneringen aan een<br />

Poolse jeugd te zien in het<br />

Joods Historisch Museum.<br />

Hierin wordt het werk getoond<br />

van Mayer Kirshenblatt (ook<br />

Mayer July genoemd), die op<br />

73-jarige leeftijd begon met<br />

het verwerken van zijn jeugdherinneringen<br />

aan het vooroorlogse<br />

Polen tot prachtige,<br />

verhalende schilderijen en<br />

kleurrijke tekeningen. <strong>De</strong><br />

gesprekken die hij gedurende<br />

veertig jaar met zijn dochter<br />

Barbara had over een (bijna)<br />

vergeten wereld hebben uiteindelijk<br />

geleid tot een boek en<br />

een expositie. Op openhartige<br />

en geestige wijze schetst<br />

Kirshenblatt (1916-2009) een<br />

uniek beeld van het dagelijkse<br />

leven in zijn geboorteplaats<br />

Opatów – ook bekend onder<br />

de Jiddisje naam Apt – vóór de<br />

Tweede Wereldoorlog. Hij<br />

toont de levendige straten,<br />

pleinen en markten, de synagoge,<br />

de ambachten en<br />

natuurlijk de markante figuren<br />

die zijn wereld bevolkten:<br />

van schoenmakers, slagers en<br />

prostituees, tot straatartiesten,<br />

zakkenrollers en schoorsteenvegers.<br />

Fantastische, bizarre volksverhalen<br />

komen tot leven.<br />

Over de zwangere, gebochelde<br />

vrouw die pas enkele uren<br />

voor haar bevalling trouwde<br />

onder het baldakijn, de<br />

schoenlapperzoon die probeerde<br />

met zijn witte pyjama de<br />

Engel des Doods te misleiden,<br />

de goedgeklede kleptomane die<br />

een vis in haar decolletéé liet<br />

verdwijnen, of de vrouw die in<br />

haar trouwjurk de vloeren<br />

boende. <strong>De</strong> expositie is een<br />

eerbetoon aan Kirshenblatts<br />

bijzondere voorstellingsvermogen,<br />

gevoed door zijn scherpe<br />

geheugen.


G.F.Westerman, oprichter<br />

van Artis<br />

Gerard Frederik Westerman (8 december<br />

1807 - 9 mei 1890) was samen met de<br />

heren Werlemann en Wijsmuller in<br />

1838 oprichter van Artis, de eerste<br />

dierentuin van Nederland en de zevende<br />

in Europa. Westerman was tevens de<br />

eerste directeur van de Amsterdamse<br />

dierentuin.<br />

<strong>De</strong> naam van de voormalige <strong>Plantage</strong><br />

Prinsenlaan (oorspronkelijk<br />

een deel van Nieuwe Prinsengracht,<br />

welke doorliep tot het Entrepotdok<br />

en na 1864 werd gedempt)<br />

werd in 1963 bij het 125-jarig jubileum<br />

van Artis gewijzigd in <strong>Plantage</strong><br />

Westermanlaan, vernoemd naar G.F.<br />

Westerman.<br />

Artis is misschien wel de bekendste<br />

dierentuin in Nederland. Er zullen<br />

maar weinig Nederlanders zijn, die<br />

nog nooit van Artis hebben gehoord.<br />

Het zoölogische genootschap, Natura<br />

Artis Magistra, zoals<br />

Artis bij de oprichting<br />

werd genoemd,<br />

had als<br />

hoofddoel het bevorderen<br />

van de<br />

kennis der natuurlijke<br />

historie. Het<br />

begon allemaal erg<br />

bescheiden rond-<br />

G.F. Westerman.<br />

om het terrein<br />

waar nu de huidige<br />

kinderboerderij zich bevindt. Tussen<br />

1838 en 1877 breidde Artis zich uit tot<br />

een oppervlakte van 10 hectare. Waar<br />

nu in de dierentuin de drie vijvers liggen<br />

met onder andere het Gibbon-eiland,<br />

stroomde vroeger de Nieuwe<br />

Prinsengracht. Door middel van een<br />

pontje werden de bezoekers naar de<br />

overkant gevaren. Het aanbod van dieren<br />

was in het begin niet echt bijzonder.<br />

Slechts enkele papegaaien, apen<br />

en een Surinaamse boskat behoorden<br />

tot de collectie.<br />

Reizend circus<br />

Toen het reizende circus van de heer C.<br />

van Aken werd overgenomen, breidde<br />

Het graf van Westerman is een rijksmonument.<br />

de collectie zich uit en mocht Artis zich<br />

een echte dierentuin noemen. <strong>De</strong><br />

overgenomen dieren waren een panter,<br />

poema, tijger, zebra, gnoe, kangoeroe,<br />

drie leeuwen, hyena’s, bruine beren,<br />

ijsberen, een boa constrictor en<br />

als klapper olifant Jack! Artis was alleen<br />

toegankelijk voor leden van het<br />

Genootschap, een selecte groep Amsterdammers.<br />

Vanaf 1852 mochten<br />

‘gewone’ burgers Artis enkele dagen<br />

per jaar bezoeken. Pas rond 1900 werd<br />

de dierentuin voor iedereen opengesteld.<br />

Veel van de leden van Artis waren<br />

scheepvaartondernemers. Hun schepen<br />

namen regelmatig dieren mee of<br />

andere voorwerpen die aan de collectie<br />

konden worden toegevoegd. Naast de<br />

vele levende dieren bestond de collectie<br />

vooral ook uit dode voorwerpen,<br />

waaronder opgezette dieren, skeletten<br />

en fossielen. Hiervoor werd in 1855<br />

een speciaal museum gebouwd. Naast<br />

dit museum waren er in Artis op diverse<br />

plaatsen gebouwen te vinden om alle<br />

paleontologische, mineralogische<br />

en de geologische schenkingen een<br />

plaats te geven.<br />

Ook de dierentuinbibliotheek uit<br />

1867 werd steeds verder uitgebreid met<br />

verschillende soorten (natuur)boeken.<br />

In het jaar 1879 werd er begonnen<br />

aan de bouw van het Aquarium, dat in<br />

december 1882 werd geopend. In die<br />

tijd iets heel bijzonders. Het was bo-<br />

vendien het grootste en modernste<br />

aquarium ter wereld. Met terugkerende<br />

stoomschepen haalde men water<br />

uit de oceanen, dat in de haven werd<br />

overgepompt en vervolgens naar Artis<br />

gebracht.<br />

Begin vorige eeuw begon de collectie<br />

dode voorwerpen Artis boven het<br />

hoofd te groeien. <strong>De</strong> opgezette dieren,<br />

de schelpen, en mineralen en andere<br />

natuurhistorische bijzonderheden<br />

gingen naar de Universiteit van Amsterdam.<br />

<strong>De</strong> Etnografische collectie<br />

verhuisde naar het Tropenmuseum en<br />

het Museum voor Volkenkunde in Leiden.<br />

Hollandsche Schouwburg<br />

G.F. Westerman nam vele initiatieven<br />

die het aanzien van Amsterdam zouden<br />

veranderen. Hij was medeoprichter<br />

van de sociëteit Arti et Amicitiae<br />

(1839), de Amsterdamsche Omnibus<br />

Maatschappij (1875) en de Panorama<br />

Maatschappij. Zelfs na zijn dood gaf<br />

hij nog de aanzet tot de bouw van de<br />

Artis Schouwburg, later de Hollandsche<br />

Schouwburg, doordat hij bij testament<br />

zijn woonhuis met grond <strong>Plantage</strong><br />

Middenlaan 24 hiervoor beschikbaar<br />

had gesteld. Westerman ligt op de<br />

Nieuwe Ooster in Amsterdam begraven.<br />

• yvonne simons •<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 15


Een jaar na de feestelijke ‘vuurwerk-opening’ heeft het museum al een miljoen bezoekers en gasten getrokken.<br />

Expositie Alexander blijkt groots<br />

Hermitage Amsterdam enorm in trek<br />

Sinds de opening op 20 juni<br />

2009 heeft museum de<br />

Hermitage Amsterdam al een<br />

miljoen bezoekers en gasten<br />

mogen verwelkomen!<br />

En uit recent publieksonderzoek<br />

blijkt dat ruim 25 procent van de<br />

bezoekers van de tentoonstelling ‘Matisse<br />

tot Malevich’ uit het buitenland<br />

afkomstig is. Ook de Hermitage voor<br />

Kinderen is het afgelopen jaar volop<br />

gebruikt: tienduizenden Amsterdamse<br />

schoolkinderen volgden een lesprogramma<br />

in aansluiting op het museumbezoek.<br />

<strong>De</strong> huidige tentoonstelling<br />

‘Matisse tot Malevich’ is nog tot en<br />

met 17 september te zien.<br />

Op 18 september opent een omvangrijke<br />

tentoonstelling over het leven<br />

van de grote Griekse held Alexander<br />

de Grote.<br />

Geen koning uit de oudheid spreekt<br />

zo tot de verbeelding. En geen koning<br />

is zo vaak als voorbeeld gebruikt en afgebeeld<br />

als Alexander de Grote (356-<br />

323 voor Christus). <strong>De</strong> tentoonstelling<br />

‘<strong>De</strong> onsterfelijke Alexander de<br />

Grote’ is tot en met 18 maart 2011 te<br />

zien en omvat meer dan 350 topstuk-<br />

ken, waaronder de beroemde Gonzaga-camee,<br />

uit het Staatsmuseum de<br />

Hermitage St.-Petersburg. Het is de<br />

eerste keer in Nederland dat een tentoonstelling<br />

wordt gewijd aan Alexander<br />

de Grote, zijn reis naar het Oosten<br />

en de invloed van het hellenisme. <strong>De</strong><br />

expositie beslaat een periode van bijna<br />

2500 jaar.<br />

Hellenisme<br />

Alexander werd in 356 voor Christus<br />

geboren als zoon van koning Philippos<br />

van Macedonië. In zijn jeugd kreeg hij<br />

les van Aristoteles, die grote invloed op<br />

hem uitoefende. Op twintigjarige leeftijd<br />

volgde Alexander zijn vermoorde<br />

vader op. Twee jaar later startte hij de<br />

grote veldtocht die hem zo beroemd<br />

maakte. Door zijn veroveringen kwam<br />

hij in contact met veel landen en<br />

culturen: Syrië, Egypte, Perzië, Bactrië<br />

en India. Overal stichtte hij nieuwe<br />

steden, die hij vaak Alexandrië noemde.<br />

<strong>De</strong> plaatselijke architectuur, kunst,<br />

taal en levenswijze gingen na zijn<br />

komst Griekse sporen vertonen, een<br />

proces dat bekend werd onder de naam<br />

hellenisme. Alexanders eigen naam en<br />

faam bleven bestaan, tot op de dag van<br />

vandaag. <strong>De</strong> tentoonstelling in de<br />

Hermitage Amsterdam geeft een beeld<br />

van Alexander zelf en van de grote culturele<br />

en artistieke veranderingen die<br />

volgden op zijn veroveringen.<br />

Foto & film<br />

Erwin Olaf is gevraagd fotografische<br />

interpretaties van Alexander te maken.<br />

Hij doet dat in een fotoserie en<br />

een korte film. Olaf fotografeerde en<br />

filmde in de Hermitage in St.-Petersburg<br />

diverse objecten met de gelaatstrekken<br />

van Alexander. <strong>De</strong>ze objecten<br />

werden vervolgens in Amsterdam in de<br />

studio ‘gemorpht’, vermengd met opnames<br />

van een echt model. Olaf is erin<br />

geslaagd de karaktertrekken en de<br />

schoonheid van Alexander op een originele<br />

en spannende manier tot uiting<br />

te brengen. Voor de film sprak Rutger<br />

Hauer de voice over in. <strong>De</strong> korte film is<br />

te zien op www.hermitage.nl en in het<br />

museum zelf.<br />

Het project ‘Morphing Alexander,<br />

Erwin Olaf for Hermitage Amsterdam’<br />

is mogelijk gemaakt door de ondersteuning<br />

van de Stichting Vrienden<br />

van de Hermitage Nederland en een<br />

bijdrage van het Amsterdams Fonds<br />

voor de Kunst.<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 17<br />

FOTO: JORGEN KOOPMANSCHAP


Een stijlvolle herinnering<br />

Van de Nieuwe Keizersgracht tussen<br />

Amstel en <strong>Weesper</strong>straat zijn in de<br />

oorlog 168 mensen weggevoerd, waarvan<br />

er slechts 14 overleefden. Een aantal<br />

bewoners van dit stuk van de gracht<br />

denkt met elkaar na over een manier<br />

waarop de herinnering aan de oudbuurtbewoners<br />

levend kan worden<br />

gehouden.<br />

Aanleiding waren de twee plaquettes<br />

die eind 2009 op initiatief van<br />

de bewoners op de Nieuwe Keizersgracht<br />

24 zijn aangebracht, één met de<br />

namen van de Joodse familie, die in de<br />

Tweede Wereldoorlog uit het huis is<br />

weggehaald en vermoord, en één met<br />

de namen van de familie, die de enige<br />

overlevende van de familie heeft helpen<br />

onderduiken.<br />

<strong>De</strong> Nieuwe Keizersgracht hoorde bij<br />

de uitbreiding van Amsterdam in de<br />

18e eeuw. Vanaf die tijd werden hier<br />

woningen gebouwd. Er werden veel<br />

huizen gebouwd door Portugese joden,<br />

die vlakbij hun synagoge wilden wonen.<br />

<strong>De</strong> Nieuwe Keizersgracht werd<br />

dan ook de Portugezengracht genoemd,<br />

de Nieuwe Kerkstraat heette<br />

toen de Jodenkerkstraat.<br />

Even stilstaan<br />

Op de website www.joodsmonument.nl<br />

is te vinden dat er in de oorlog 168<br />

mensen zijn weggevoerd, van wie er<br />

154 zijn vermoord. Naar schatting wonen<br />

er nu ook ongeveer 160 mensen<br />

op dit stuk van de gracht.<br />

Tot nu toe praatten we in twee bij-<br />

<strong>De</strong> oud-bewoners van de Nieuwe Keizersgracht (tussen Amstel en <strong>Weesper</strong>straat) worden<br />

niet vergeten.<br />

eenkomsten over de mogelijkheden<br />

om onze oud-straatbewoners te herdenken.<br />

Een heleboel ideeën passeerden<br />

al de revue: struikelstenen, waarop<br />

bij elk huis wordt aangeven wie er<br />

zijn vermoord, kleine bordjes aan de<br />

gevels, een statistiekbord aan het begin<br />

en aan het eind van de gracht om te laten<br />

zien hoeveel mensen van zo’n<br />

klein stukje gracht zijn weggehaald,<br />

een monumentje ergens op de gracht<br />

met namen… We zijn nog druk bezig<br />

uit te zoeken wat mogelijk is, wat voldoet<br />

aan onze wens om wandelaars op<br />

onze gracht even te laten stilstaan bij<br />

het verleden.<br />

Een belangrijk element bij de keuze<br />

is ook dat het een manier is die we zelf<br />

kunnen verdragen om dagelijks te<br />

zien. Als we weten wat we willen, gaan<br />

we in overleg met de Gemeente en<br />

eventuele fondsen om het plan te realiseren.<br />

Graag willen we contact met<br />

meer bewoners van de Nieuwe Keizergracht<br />

tussen Amstel en <strong>Weesper</strong>straat.<br />

Iedereen wordt van harte uitgenodigd<br />

om mee te praten. Als u daarvoor<br />

voelt, neem dan contact met ons<br />

op.<br />

• suzanne rodrigues pereira •<br />

HADDERS & WIELEN<br />

Vof<br />

(e-mail: srpsrp@me.com)<br />

• dirk-jan veltman •<br />

(e-mail: d.j.veldman@xs4all.nl)<br />

TUIN<br />

ONTWERP & ADVIES<br />

AANLEG<br />

ONDERHOUD<br />

ALLE BESTRATINGEN<br />

Ook: ekologische tuinaanleg - schaduwtuinen<br />

kleine tuinen - bijzondere sierbestratingen -<br />

onderhoudscontracten<br />

Sarphatiestraat 560, 1018 AV Amsterdam, 020-6268480<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 19<br />

FOTO: SUZANNE RODRIGUES PEREIRA


FOTO: SIMON JAGER<br />

Liedjes van toen<br />

Oproep aan<br />

kunstenaars<br />

Ben je kunstenaar en woon<br />

en/of werk je in deze buurt?<br />

En ben je geïnteresseerd om mee<br />

te doen met de Open Atelier<br />

Route in het weekeinde van 19<br />

en 20 maart 2011? Geef je dan<br />

zo spoedig mogelijk op bij openatelierroute@gmail.com.<br />

Voor<br />

het organiseren van een interessante<br />

route zijn alle kunstenaars<br />

welkom!<br />

20 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

Voor de 10e keer<br />

organiseren 22<br />

professionele<br />

kunstenaars de<br />

Doksalon: een<br />

bruisend feest met<br />

betaalbare kunst,<br />

swingende muziek,<br />

kinderactiviteiten<br />

en hapjes en<br />

drankjes.<br />

<strong>De</strong> entree is gratis<br />

en iedereen is van<br />

harte welkom op 16<br />

en 17 oktober van<br />

12.00 tot 20.00 uur.<br />

Lokatie: <strong>Plantage</strong><br />

Doklaan 8-12. Meer<br />

informatie:<br />

www.doksalon.nl.<br />

Het jaarlijkse<br />

buurtfeest in het<br />

Wertheimpark (4<br />

juli) was weer een<br />

groot succes. Een<br />

aantrekkelijk en met<br />

zorg samengesteld<br />

programma wist<br />

veel buurtbewoners<br />

naar het zonnige<br />

park te lokken.<br />

Ook het openluchtconcert<br />

van het<br />

Amsterdams Gouwe<br />

Ouwe Koor ging er in<br />

als zoete koek.<br />

Swingende Doksalon


Zing lekker mee!<br />

Zingen in een gezellig koor geeft veel plezier en ontspanning. Daarover zijn de leden van dameskoor <strong>De</strong><br />

Zingende Boei het roerend eens. Alle stemsoorten en achtergronden zijn welkom en niemand hoeft auditie te<br />

doen. Het repertoire is divers: van wereldmuziek tot canons, van pop tot (een beetje) klassiek. Onder de<br />

bezielende leiding van Roos zingen de dames dat het een lieve lust is. Met Kerstmis treedt het koor altijd op in<br />

de Oosterkerk. <strong>De</strong> Zingende Boei oefent elke donderdagavond (vanaf 23 september, met uitzondering van de<br />

schoolvakanties) van 20.00 tot 22.00 uur in buurthuis <strong>De</strong> Witte Boei aan de Grote Wittenburgerstraat 200. <strong>De</strong><br />

eerste keer is gratis (daarna 95 euro, dan heeft u betaald tot het einde van het jaar).<br />

Gezellige buurtborrel<br />

Op zondag 26 september wordt de zomer afgesloten<br />

met een sfeervol concert, gevolgd<br />

door een muzikale buurtborrel onder het motto:<br />

‘nazomeren’. Het programma begint om 14.00<br />

uur in de Grote Zaal van Sint Jacob met een klassiek<br />

concert door de Clarionetten Capel met werken<br />

van Mozart, Bach en Moessorgsky. Om 15.00<br />

uur gaat de naastgelegen bar tot 17.30 uur open<br />

voor een feestelijke buurtborrel. Zigeunerorkest<br />

Pietsiekata zal voor aanstekelijke Hongaarse,<br />

Russische, Klezmer- en Gypsymuziek zorgen. U<br />

bent van harte welkom!<br />

Nieuw zencentrum<br />

Vanwege het succes van de zencursussen op<br />

de Binnenkadijk opent Zen.nl dit najaar een<br />

tweede zencentrum in de Nieuwe Kerkstraat. Zo<br />

kan men meer cursusavonden aanbieden. Behalve<br />

de reguliere cursussen in groepsverband verzorgt<br />

Zen.nl ook individuele cursussen en<br />

coaching aan mensen, die aan hun persoonlijke<br />

groei willen werken.<br />

Ideaal voor mensen met volle agenda’s of onregelmatige<br />

werktijden. Meer info: Zen.nl/Amsterdam.<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 21<br />

FOTO: HENRY KLOOSTRA


• nieuws van de POLITIE •<br />

Aangifte doen? Altijd!<br />

Het komt met enige regelmaat<br />

voor dat mensen zich afvragen of<br />

het zin heeft om aangifte te doen. Zeker<br />

wanneer het gaat om ‘kleine’ criminaliteit,<br />

zoals bijvoorbeeld diefstal<br />

van een fiets of een vernieling, wordt<br />

vaak gezegd: “Aangifte doen heeft toch<br />

geen zin, want de dader wordt toch<br />

niet gepakt.” Ook het idee dat aangifte<br />

doen veel tijd kost, speelt mee in de<br />

overweging van de slachtoffers om<br />

maar geen aangifte te doen.<br />

Om aan te geven dat het belangrijk<br />

is om wèl aangifte te doen, volgt hieronder<br />

enige uitleg.<br />

Geen zaak zonder aangifte<br />

Alleen wanneer er een aangifte is, kan<br />

de politie starten met een onderzoek<br />

naar een misdrijf. Wanneer de aangever<br />

zoveel mogelijk concrete informatie<br />

kan doorgeven over wat er is ge-<br />

Piet Zwagerman en Ronald Pronk<br />

beurd, kan de politie heel gericht de<br />

dader opsporen. <strong>De</strong>nk hierbij aan een<br />

signalement van de dader of kenmerken<br />

van gestolen goederen. Maar ook<br />

als u geen signalement heeft van de dader(s)<br />

of na minder ingrijpende misdrijven,<br />

doet u er toch goed aan om<br />

aangifte te doen. Op basis van aangiftes<br />

kan de politie namelijk goed bepalen<br />

welke problematiek er speelt in een<br />

buurt.<br />

22 • de plantage-weesperbuurtkrant • september 2010<br />

Wanneer er onvoldoende aanknopingspunten<br />

zijn, kan er niet direct<br />

een opsporingsonderzoek worden ingesteld.<br />

<strong>De</strong> aangifte zal in dat geval wel<br />

worden opgeslagen in de administratie<br />

van de politie. Dit hoeft niet te betekenen<br />

dat er vanaf dat moment nooit<br />

meer naar uw zaak wordt gekeken. Uw<br />

aangifte kan bijvoorbeeld weer in behandeling<br />

worden genomen als er later<br />

een verband blijkt te zijn tussen uw<br />

zaak en een andere zaak.<br />

Als u aangifte doet, helpt u daarmee<br />

ook anderen. Dankzij uw aangifte kan<br />

de politie namelijk:<br />

– dader beter herkennen en aanhouden<br />

dankzij uw omschrijving;<br />

– bepalen welke plekken beter in de<br />

gaten gehouden zullen moeten worden;<br />

– misdrijven voorkomen door samen<br />

met partners maatregelen te treffen.<br />

Er zijn vier manieren waarop u aangifte<br />

kunt doen:<br />

1 op een politiebureau;<br />

2 telefonisch via 0900-8844;<br />

3 op het internet (link: http:/<br />

aangifte.politie-amsterdamamstelland.nl);<br />

4 in sommige gevallen bij u thuis (link<br />

naar info op site).<br />

Getuige van een misdrijf op heterdaad?<br />

Bel dan altijd direct 112.<br />

Overlast? Meld het!<br />

Meldingen van overlast en grensoverschrijdend<br />

gedrag door groepen kunnen<br />

overigens altijd worden doorgegeven<br />

aan de politie, telefoon: 0900-<br />

8844. Ook kunt u bellen met het<br />

Meldpunt Zorg en Overlast van stadsdeel<br />

Centrum, telefoon 552 44 42 (tijdens<br />

kantooruren).<br />

• piet zwagerman •<br />

Buurtregisseur <strong>Plantage</strong>buurt<br />

piet.zwagerman@amsterdam.politie.nl<br />

• ronald pronk •<br />

Buurtregisseur <strong>Weesper</strong>-Amstelbuurt<br />

ronald.pronk@amsterdam.politie.nl<br />

Omgaan met<br />

hangjongeren<br />

Hangjongeren kunnen voor veel<br />

overlast zorgen. Hen aanspreken<br />

op storend gedrag heeft vaak niet<br />

het gewenste effect. Of u durft het<br />

niet. Daarom organiseert stadsdeel<br />

Centrum gratis workshops.<br />

Na de succesvolle eerdere edities<br />

organiseert stadsdeel Centrum<br />

in september en oktober wederom vijf<br />

workshops ‘Omgaan met hangjongeren’.<br />

Er blijkt grote behoefte te bestaan<br />

aan tips om beter te kunnen reageren<br />

op of om te gaan met jongeren, die zich<br />

op de een of andere manier vervelend<br />

gedragen.<br />

Een workshop duurt één avond. Tijdens<br />

deze bijeenkomst leren buurtbewoners<br />

hoe ze vat krijgen op jongeren<br />

met typisch straatcultuurgedrag. Een<br />

acteur speelt op aanwijzen van buurtbewoners<br />

verschillende situaties na.<br />

Hans Kaldenbach illustreert hoe<br />

straatjongeren het meest effectief<br />

kunnen worden aangesproken. Want<br />

mogelijkheden om de situatie te verbeteren,<br />

zijn er wel degelijk.<br />

Hieronder volgt een overzicht van de<br />

workshops. Meld u snel aan, want vol<br />

is vol! Mensen van buiten het stadsdeel<br />

komen op de reservelijst. Alle bijeenkomsten<br />

beginnen om 20.00 uur.<br />

Woensdag 22 september: Wijkcentrum<br />

Jordaan, Eerste Laurierdwarsstraat<br />

6 (aanmelden: 623 72 72 of per<br />

e-mail: rob@jordaangoudenreael.nl).<br />

Dinsdag 28 september: Oosterkerk,<br />

Kleine Wittenburgerstraat 1 (aanmelden:<br />

622 38 08 of per e-mail: wijkcentrum@wcob.nl).<br />

Donderdag 30 september: Straat en<br />

Dijk, Haarlemmerstraat 132-136<br />

(aanmelden: 623 72 72 of per e-mail:<br />

rob@jordaangoudenreael.nl).<br />

Woensdag 6 oktober: <strong>De</strong> Boomsspijker,<br />

Recht Boomssloot 52 (aanmelden:<br />

626 40 02 of per e-mail: k.venema@ijsterk.nl).<br />

Maandag 11 oktober: Oosterkerk,<br />

Kleine Wittenburgerstraat 1 (aanmelden:<br />

622 38 08 of per e-mail: wijkcentrum@wcob.nl).


Verzetsmuseum<br />

zoekt<br />

vrijwilliger<br />

Educatie is een kerntaak van het<br />

Verzetsmuseum, dat elk jaar leerlingen<br />

ontvangt van alle niveaus en<br />

leeftijden vanaf ongeveer tien jaar.<br />

Ook studenten van lerarenopleidingen<br />

vormen een belangrijke groep bezoekers.<br />

Elk jaar komt er tevens een aantal<br />

buitenlandse studenten naar het museum.<br />

In 2009 bezochten 16.001 leerlingen<br />

het museum in groepsverband.<br />

Zij werden begeleid door een team van<br />

circa veertig vrijwillige museumdocenten.<br />

Als vrijwillige medewerker groepsboekingen<br />

neem je schoolboekingen aan<br />

en rooster je de scholen op een efficiënte<br />

manier in. Je informeert en adviseert<br />

de docent over de verschillende<br />

educatieve programma’s. Je houdt rekening<br />

met de wensen van de school<br />

en met de mogelijkheden binnen het<br />

museum. Daarnaast stuur je bevestigingen<br />

van de boekingen.<br />

Het museum vraagt iemand die:<br />

– klantvriendelijk is;<br />

– ook onder druk nauwkeurig kan<br />

werken;<br />

– zich voor tenminste één jaar aan<br />

het museum kan verbinden;<br />

– aanwezig kan zijn op woensdag,<br />

donderdag en vrijdag van 13.00-<br />

16.30 uur;<br />

– binnen een straal van maximaal<br />

veertig kilometer van het museum<br />

woont.<br />

Het museum biedt:<br />

– een goede inwerkperiode;<br />

– begeleiding en ondersteuning<br />

door de coördinator groepsbezoek<br />

en educatie;<br />

– een vrijwilligersvergoeding<br />

(maximaal) en reiskostenvergoeding.<br />

Geïnteresseerd? Stuur dan een e-mail<br />

met motivatie en CV naar<br />

termijtelen@verzetsmuseum.org of<br />

bel Sandra ter Mijtelen (620 25 35).<br />

• COLUMN ballabona •<br />

Ballabona in ‘Angst op het<br />

Noordzeekanaal’<br />

Het was precies een spannend jongensboek. Door de ochtendnevel kliefde ons<br />

grachtenbootje door de golven van het Noordzeekanaal om ons bijtijds naar de<br />

intocht van de tallships te brengen. Met de laagstaande zon in de rug voeren we langs<br />

de havenindustrieën het festijn tegemoet.We waren niet de enige boot die zich zo<br />

vroeg op het Noordzeekanaal had gewaagd om de beroemde zeilschepen, zoals de<br />

Amirigo Vespucci, de Eendracht en de Clipper Stad Amsterdam (met aan boord Prins<br />

Pils himself en vele andere bekende Nederlanders) uit de sluis het kanaal te zien<br />

binnenvaren.Voor de sluis wemelde het van de statige schepen, grote en kleine<br />

boten, zonderlinge pieremachochels en andere drijvende voorwerpen. Ineens begon<br />

het gedonder. Ons bootje, dat zich zo kranig had gehouden tijdens de tocht vanuit<br />

Amsterdam, werd nu in het kielzog van de grotere schepen gezogen, zodat het bijna<br />

stuurloos was. Op een haar na werden we vermorzeld tussen een ordinaire<br />

motorboot met drie forse gebruinde blondines van middelbare leeftijd en een<br />

blootbuikige, kale man aan het roer, en de glanzend spierwitte, een week geleden te<br />

water gelaten milieuboot van ruimtereiziger Wubbo Ockels. Dit schip, de Ecolution<br />

genaamd, is bijzonder, want geheel klimaatneutraal, en niet alleen omdat het zeilen<br />

heeft, nee, zelfs de motor is milieuvriendelijk omdat die op biodiesel draait, die van<br />

zo’n ecologische oorsprong is dat je er bij wijze van spreken kroketten in zou kunnen<br />

bakken.Verder heeft het schip dynamo’s, waarmee de vele elektronische snufjes aan<br />

boord geheel door windenergie kunnen worden aangedreven.<br />

In de grote drukte probeerden we de Clipper Stad Amsterdam vóór te blijven, maar<br />

dat zat ons niet glad. Het schip voer erg snel en werd omringd door een school<br />

waterscooters, waarop in politiepakken geklede kale dikke mannetjes zaten. <strong>De</strong>ze<br />

scooters moesten de waterweg voor ZKH Prins Alex vrijhouden. Hun optreden<br />

maakte de chaos alleen nog maar groter, want we hadden zelf ook al door dat je<br />

moest wegwezen voor zo’n enorm schip. Door hun mallotige optreden wist niemand<br />

meer wie welke kant uit moest varen om de weg vrij te maken. <strong>De</strong> agenten hadden<br />

zichtbaar lol, met hun dikke toeters op de waterscooters. Hoe vaak maak je immers<br />

zoiets mee als politiemens, dat je eens lekker op het water kunt spelen?<br />

Thuis in de Amsterdamse gracht is mijn vriendin Conchita een goede kapitein en<br />

behoort ons bootje tot de grotere, met zijn kajuitje, pleetje en stokoude two-stroke<br />

BMC dieselmotor, maar hier in de wanorde van deze grootscheepse intocht waren we<br />

maar een notendopje. Het was elf uur in de ochtend en nu al bonje in de boot.Terwijl<br />

we nog geen glas hadden gedronken!<br />

In de tumultueuze wateroptocht voeren we terug naar Amsterdam.We flirtten<br />

ondertussen met de prins, met onze verse burgervader Eberhard van der Laan en zelfs<br />

met politiebaas Jelle Kuiper, die op de Clipper ondertussen heerlijk werden bediend<br />

en met glas in de hand over de reling naar ons zwaaiden. Ook op het schip van de<br />

familie Ockels werd uitbundig geborreld.Waarschijnlijk is het in de ruimte zo saai en<br />

ledig, dat daar de geleden eenzaamheid nu nog, met een grote schare vrienden,<br />

moest worden gecompenseerd.<br />

Rond het middaguur verschenen ook bij ons de sandwiches en de prosecco aan dek.<br />

Het was dolle pret hier op het Noordzeekanaal. Na enkele uren arriveerden we, rozig<br />

door zon, wind en wijn, weer in de hoofdstad, waar we vroeg gingen slapen om<br />

krachten te sparen voor de komende drie dagen. Het is jammer genoeg maar eens in<br />

de vijf jaar Sail in Amsterdam.<br />

• ballabona cucharón •<br />

Spreek uit: [Bahjabóna Koetsjarón]<br />

e-mail: ballabona@gmail.com, twitter: ballabona<br />

weblog: www.ballabona.wordpress.com<br />

september 2010 • de plantage-weesperbuurtkrant • 23


Waterpret Entrepotdok<br />

Wat is er niet<br />

leuker om –<br />

als de mussen<br />

bijkans van het dak vallen<br />

– verkoeling te zoeken in<br />

water! Met het schoner<br />

wordende water in<br />

Amsterdam geven ook de<br />

grachten deze welkome<br />

verfrissing. <strong>De</strong>ze zomer<br />

heeft de stijger (met<br />

trapje) aan de Entrepotdok<br />

dan ook veel vertier<br />

gegeven aan gezinnen<br />

met jonge kinderen. Ook<br />

voor omwonenden gaf het<br />

van de steiger – maar ook<br />

van de Nijlpaardbrug –<br />

springen, veel zomerplezier.<br />

Een schitterend<br />

tafereel!<br />

• linda timmermans • FOTO’S: LINDA TIMMERMANS

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!