Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup

ghentworkgroup.com
  • No tags were found...

Voordelen PDF/X-4 & Testen van Uw Workflow - Ghent Workgroup

Voordelen PDF/X-4 &Testen van Uw WorkflowDidier Haazen, VIGC


Trefpunt Europeion, CampusBlairon+/- 100m


Uitgangssituatie• Theorie is mooi, maar hoe zit hetmet de praktijk?• Hoe betrouwbaar zijn devoorspellingen in werkelijkheid?


De theoriePDF/X-1a PDF/X-4 (full)TEKST EN BEELDENDeviceCMYK OK OKDeviceGray OK OKDeviceRGB Error ErrorICCbased CMYK Error OKICCbased Gray, CalGray Error OKICCBased RGB, CalRGB, Lab Error OKTBCS N.v.t. AllesKleurprofiel in OI Alles AllesANDERE FUNCTIESTransparantie Error OKLagen Error OK16-bits beelden Error OKJPEG-2000 compressie Error OKTBCS = Transparency Blend Color SpaceOI = PDF/X Output Intent


De structuur• Een voorbeeldfile− PDF/X-output intent (OI)− Elk beeld z’n eigen kenmerken• Incl. rendering intent• Incl. ICC-profiel waar nodig− Maar wel op een verstandige manier• Niet hetzelfde kleurprofiel aan beeld als in de OI• Geen DeviceRGB met output CMYK (OI)− PDF-lagen− Mogelijkheid tot 16 bits beelden,JPEG2000 compressie


De praktijk• De oefening− 86 PDF-vragen− 20 PDF/X-1a vs. PDF/X-4 casesPDF/X-1aPDF/X-4


PDF/X-1a vs PDF/X-4PDF/X-1aPDF/X-4• Case 1− PDF 1.3 met steunkleuren wordtaangeleverd− File wordt doorgestuurd naar digitaleprinter met PostScript RIP− YDB (Yucky Discolored Box) Syndroom• http://indesignsecrets.com/eliminating-ydb-yuckydiscolored-box-syndrome.php


PDF/X-1a vs PDF/X-4PDF/X-1aPDF/X-4• Case 2:− Designer maakt op− PDF 1.3 gaat naar klant− Klant opent PDF en ziet witte lijntjes− Designer weet niet wat het probleem is ofheeft alle moeite om uit te leggen dat wathij ziet op scherm geen probleem zal zijnin druk• http://bit.ly/yYayVc


De praktijkPDF/X-1aPDF/X-4• Case 2− Correctie, meestal geen probleem zal zijnin druk…


De praktijkPDF/X-1aPDF/X-4• Case 3:structuur− PDF van klant− Objecten bewaard als EPS met‘compatible mesh and gradient meshprinting’ geactiveerd− Document bewaard als PDF 1.3 (Ill-PDF)− PDF bestaat uit 25.000 verschillendepaginaobjecten in één A4− Openen en rendering van PDF ‘niet ergsnel’


PDF/X-1a vs PDF/X-4PDF/X-1aPDF/X-4• Case 5− Advertentie wordt aangeleverd als PDF1.3− Dezelfde advertentie moet nu ookgebruikt worden voor een iPad- of tabletpublicatie


Conclusie• Is PDF/X-4 ‘the holy grail’?


Conclusie• Ja− Live transparantie− PDF-lagen− High fidelity flow


Conclusie• Nee− Software− ‘Bugs’− Voorspelbaarheid


Nee, software (creatie)• Quark XPress− Geen directe PDF/X-4 export settings• Adobe InDesign− CS2 (4.x): Nee− CS3 (5.x): Draft (PDF/X-4:2007)− CS4 (6.x): zonder lagen (PDF/X-4:2008)− CS5 (7.0.x): zonder lagen (PDF/X-4:2008)− CS5.5 (7.5.x): met lagen (PDF/X-4:2010)• Andere− ???


Nee, ‘bugs’• Ondersteuning transparantie in bv.impositiesoftwareOriginele PDFNa impositie


Nee, voorspelbaarheid• RIP’ping van perfecte PDF/X-4 fileop ietwat oudere PS-RIP


Conclusie• PDF/X-4 lost een aantal problemenuit het verleden op• Juiste afspraken & technologie zijnwel nodig


PDF/X-4 (full) GWG Classic GWG ICCTEKST EN BEELDENDeviceCMYK OK OK OKDeviceGray OK OK OKDeviceRGB Error Error ErrorICCbased CMYK OK Error WarningICCbased Gray, CalGray OK Error ErrorICCBased RGB, CalRGB, Lab OK Error OKTBCS Alles Enkel CMYK Enkel CMYKKleurprofiel in OI Alles Enkel CMYK Enkel CMYKANDERE FUNCTIESTransparantie OK OK OKLagen OK OK OK16-bits beelden OK OK OKJPEG-2000 compressie OK OK OKTBCS = Transparency Blend Color SpaceOI = PDF/X Output Intent


En…• Testen van nieuwefunctionaliteiten is cruciaal!


Testen van uw workflow• ‘Vroeger’− Kensington Test Suite (2001)− Global Graphics PDF/Xoverprint patch (2001)− Altona Test Suite v1.2 (2004)− Ghent Output Suite v3 (2006)• Nieuw of ‘komende’− Altone Test Suite v2 (2012)− Ghent Output Suite v4GEEN PDF/X-4features!!!Testen van livetransparantie,JPEG2000compressie, 16bits beelden


Ghent Output Suite v3• Behandelde onderwerpen− Overdruk− Lettertypes− Font substitution− Kleurverlopen− PDF/X Output Intents− DeviceN kleuren− Spot to CMYK conversies− Default CMYK kleurenruimtes− Wit uitsparen / overdruk− Color management


Ghent Output Suite v3• Patches - interpretatie− De “X” aanpak− Visuele vergelijking metreferentiebeeld (gerenderd object)


Ghent Output Suite v3• Waarom testen?


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3


Ghent Output Suite v3• En wanneer je denkt:‘Dit overkomt ons noooooit’


Ghent Output Suite v4• Nieuwe standaarden, nieuwe patches− 16 bits images− JPEG2000 compression− Optional Content (PDF layers)− Etc.• Kortom, patches om alle nieuwePDF/X-4 features goed te testen


Ghent Output Suite v4• Transparency Blend Space patches


Ghent Output Suite v4• JPEG2000 en 16 bits test patches


Altona v2• Wil u nu al testen?− www.eci.org


Meer info• GWG activiteiten− www.gwg.org/future_specifications.phtml• Ghent Output Suite− www.gwg.org/ghentoutputsuite.phtml


BedanktVragen?

More magazines by this user
Similar magazines