Veer 1: Welkomstveer (hogere jaren) - VGK

vgkgent.be

Veer 1: Welkomstveer (hogere jaren) - VGK

30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditie2


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieHet VeerTijdschrift van de Vlaamse Geschiedkundige KringWebsite: www.vgkgent.beRekeningnummer: 733-0015320-24Rekeningnummer Reis: 737-0164111-3030 e Jaargang, nr. 1 (September-Oktober) Het « Back-to-school » VeerDe Praeses verwelkomtDe VGK-KalenderFK-activiteitenStuArtCrew 2012-2013Het Grote ‘Raad het Praesidiumlid’-spelInterview: een decaan uit eigen bodemLet’s study that sh*t!HerexamenlogboekDe VGK deelt meeActu-wa?!Fashion ‘nd stylePre-ErasmusSatireColumnBucket ListSportsBudget-kokenFilmreviewKortverhaalHet Heet HoekjeDe Scriptor sluit afColofonEreledenlijst45678152025272930323435373840424446474950513


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieBeste collega asprirant-historicus/a,DE PRAESESVERWELKOMTJens Vanden MeersschautEen nieuw jaar, een nieuwe ploeg, maar ik kan jullieer alvast van verzekeren dat de VGK zoals altijdvoor elke student blijft klaarstaan op studievlak,met onze vertrouwde boekenverkoop, maar ooknaast het hele studiegebeuren, want er moet natuurlijkook af en toe eens ontspannen worden.Ook daarbij helpen wij graag een handje.We beginnen daarmee naar goede gewoonte al opmaandag 24 september, jullie eerste lesdag. Gedurendede hele dag is ieder van jullie van harte welkomop het Blandinia Openingsevent: samen metde andere faculteitskringen aan de Blandijn zal deVGK (belachelijk goedkope) pintjes tappen, hot-dogs verkopen en muziek door de straten van Gentlaten weergalmen. Je zal er maandag niet naast kunnen kijken. Dinsdag 25 september gaan we samenop kroegentocht. Dit is een uitgelezen kans om goedkoop een pintje mee te pakken en eens bij tepraten met je collega’s. Op woensdag gooien we het dan weer over een andere boeg en gaan webowlen. Op 8 oktober kan je opnieuw een eerstejaars onder je vleugels nemen en zijn kennis verrijkenmet tal van (studie)tips and tricks.Om te genieten van deze activiteiten kan je je zoals altijd inschrijven in de Kelder. Het bovengenoemdeidyllische oord behoeft voor een ervaren geschiedenisstudent geen uitleg meer. Je kan er nogsteeds tussen 11u en 16u terecht voor inlichtingen over de activiteiten, studiekwesties of om je in teschrijven voor een van de vele VGK-activiteiten.Wie dit alles dit jaar in goede banen zal leiden, ook wel de praesidiumleden genoemd, kom je verderin dit Veer te weten. Ik kan je alvast vertellen dat deze mensen altijd aanspreekbaar zijn(laagdrempeligheid blijft voor ons steevast prioritair) en dat je hen herkent aan de groen-witte linten.Afsluitend wil ik nog de nadruk leggen op onze openingsfuif die dit jaar op 16 oktober voor het eerstin de Vooruit zal doorgaan, de citytrip die ons tussen 1 en 4 november naar Praag zal leiden en deskireis die we samen met onze vrienden van de taal- en letterkunde tijdens de intersemesteriële weekorganiseren. Een uitgebreide kalender met de overige activiteiten vind je op de volgende pagina.Studentikoze groeten en tot binnenkort,Jens Vanden MeersschautVGK Praeses 2012 - 20134


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieSTUART PRESENTEERT: EEN NIEUW DBBeste studentenHet nieuwe academiejaar gaat weer van start en de Blandijn zal opnieuw bruisen van het leven. Iedereenstaat klaar om de nieuwe, alsook de oudere studenten te verwelkomen. Tal van verenigingen en organisatiesproberen nieuwe leden te verwerven en dit alles terwijl de student nog moet uitdokteren waar enwanneer hij/zij bijvoorbeeld les zal hebben, waar hij/zij de juiste boeken kan vinden en bij de nieuwe studentenzal vooral de vraag rijzen: zal ik snel vrienden maken?Ook de studentenvertegenwoordiging van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte, StuArt of Studenten Artes,zal klaar staan om de studenten te verwelkomen. Studentenvertegenwoordiging lijkt misschien saai, maarwacht toch nog even met het omdraaien van deze pagina want je moet eigenlijk elke vorm van studentenvertegenwoordigingdie je misschien nog kent van op de middelbare school vergeten. Studentenvertegenwoordigingop de universiteit is iets helemaal anders, zij kunnen ook effectief iets bereiken.Elke maand wordt door StuArt een algemene vergadering gehouden waarbij elke student welkom is enzijn problemen op tafel kan leggen. Is er een probleem in een bepaalde studierichting? Zijn studenten niettevreden met de gang van zaken? Willen ze verandering? Dan kunnen ze bij StuArt terecht. Iedereen kandus eigenlijk studentenvertegenwoordiger worden, maar daarnaast bestaat er ook nog zoiets als verkozenstudentenvertegenwoordigers. Onze faculteit telt dertien verkozen studentenvertegenwoordigers. Zij nemenallemaal een mandaat op van twee jaar, dat van start gaat in september. Op die manier kunnen zijbijvoorbeeld in de faculteitsraad zetelen. Onze universiteit telt enorm veel raden en commissies, te veel omjullie hier in dit artikel mee te vervelen, maar je moet niet voor elke raad of commissie verkozen zijn om tezetelen.Vorig jaar hebben we met StuArt gemerkt dat er te weinig studenten zijn die zich willen engageren, waardoorwe voor bepaalde studierichtingen te weinig studentenvertegenwoordigers hadden. Dat willen wekomend academiejaar dan ook vermijden met StuArt. Met dit in ons achterhoofd zullen ook wij een charmeoffensiefinzetten om meer studenten interesse te doen krijgen in de studentenvertegenwoordiging. Ditzal bijvoorbeeld tot uiting komen op de eerste algemene vergadering waar een receptie zal plaatsvindenmet hapjes en drankjes.Om af te sluiten wil ik nog even zeggen dat we met een nieuw Dagelijks Bestuur klaar staan om aan hetacademiejaar te beginnen. StuArt zal dit jaar veel meer nieuws doorspelen naar de studenten zodat jullieook op de hoogte blijven van wat er zoal gebeurt op onze faculteit. Wees ook niet bang om naar een vergaderingte komen, deze zullen zeker en vast nog meegedeeld worden en jullie zijn meer dan welkom.Goede start en tot binnenkort!Sarah De DeckerVoorzitter StuArt7


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieDE CREW VAN 2012-2013 OP EEN RIJTJEaan u voorgesteld door Lisa DemetsPraeses: Jens Vanden MeersschautDe nieuwe Master of the House is onze enige echte voormaligefeestkerel Jens Vanden Meersschaut. Hij zal, zijn functie van vorigacademiejaar indachtig, regelmatig (understatement) te vindenzijn op feestjes en cantussen van FK-kringen, in de Amber ofin de Kelder.Een van zijn andere en minder studentikoze hobby’s is muziek.Naast fulltime bassist bij Rosetta Stone, is hij namelijk ook gitaristen producer. Als hij even de tijd vindt en zich niet met de VGKbezighoudt, is hij dus meestal aan het repeteren, optreden of vindje hem in de studio.Vice-praeses: Jordy SabelsGeen Mr. President zonder de Mr. Vice President: aan de rechterzijdevan Jens staat dit jaar maat en makker Jordy Sabels.Naast zijn interesse in (passief) sporten en rugbyteams aanvoerenis Jordy een enorme muziekfanaat. De Rolling Stones bewonderenen festivals afschuimen zijn dan ook z’n favoriete bezigheden.Daarnaast staat deze oud-studie altijd klaar om samen een pintjein de Amber te consumeren. In de zomer te vinden op elk festival,voor de rest van het jaar is de Overpeurte zijn terrein.8


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieQuaestor: Stijn Van PuyveldeOnze rekenknobbel van het jaar wordt de lieve Stijn Van Puyvelde,beter bekend als de man met de vrouwennaam: Sylvie. Hij zal ditjaar de centjes op magische wijze op de rekening doen verschijnenzodat wij u vele pintjes kunnen trakteren.Deze knuffelbeer uit het Waasland heeft geen Facebookpagina,maar houdt zich liever bezig met sport (van cafésport tot rugby),zijn minor economie en met zijn passie voor bier.Secretaris: Frea VancraeynestMaak plaats voor de leading lady! Frea wordt na een jaartje PRvanaf nu jullie eigenste sexy sec. Haar hobby’s zijn dubbelzinnigeopmerkingen maken, mensen (ongevraagd) kleur – en stijladviesgeven, vintagespullen spotten en zich verdiepen in de wonderewereld van de Belle Epoque. Deze spontane meid is altijd te vindenvoor een leuke babbel. Je kan haar niet missen: zij is immers dievrolijke blonde krullenbol die de dansvloer (en het mannelijke geslachtdat zich erop bevindt) onveilig maakt.Bachelor: Laurens De LoofDe nieuwe Bachelorpapa is de poeslieve Laurens De Loof.Naast de doorsnee VGK-shizzle, is deze bezige bij ook nog actief inde jeugdbeweging in Brugge en gaat hij soms wel eens een plaatjedraaien. Deze jongeman heeft wel wat schrik van insecten, hoogtesen vuurtorens. Dus eerstejaars, jullie weten waarmee je hemkunt aanpakken.Schaf jullie allemaal maar alvast een degelijk woordenboekje inhet beste West-Vloams aan voordat deze jongeman jullie elkemaandag met zijn aankondigingen komt entertainen.9


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieBoeken: Valérie CrikemansOnze nieuwe boekensultan is de bekoorlijke Valerie. Zij zorgt dit jaarvoor jullie “studeerbijbels”. Deze voormalige PR-girl houdt zich bezigmet reizen, Kazou-monitor wezen en in Gent of Beveren-Waas pleziermaken met haar vrienden. Ze verspreidt ook graag de profetische gedachtedat er dingen in het leven zijn die je moet weten. Zo is het bijvoorbeeldbeter je vis nooit Maximilaan van Oostenrijk te noemen.Deze gaan immers om de een of andere bizarre reden altijd dood.Ze zou ooit wel eens op reis willen gaan naar de Zuidpool zodat ze opbezoek kan gaan bij al die coole pinguïns.Cultuur: Maryline Van PuymbrouckOok dit jaar opnieuw twee wijven aan boord van het cultuurschip,één daarvan is deze ultrasympathieke Maryline. Ze is herkenbaaraan haar - bijna - zwarte haren en die “sport-hunk” aanhaar zijde. Je kan haar steeds vinden in tweedehands boekenwinkeltjes,waar ze zich bezighoudt met het kopen van meer boekendan ze ooit zal kunnen lezen. Ze verzamelt ook vintage spulletjesvoor haar studio. Je zal haar in de keuken echter nooit betrappenmet een biefstuk, want dit cultuurtje is al 7 jaar vegetariër.Cultuur: Annelien Van RemoortereMaryline’s partner in crime wordt deze knappe blondine. Annelienheeft een sterke voorliefde voor cocktails, kleedjes, meeneemchineesen historische romans. Haar vrije tijd spendeert ze vooralmet haar vrienden. In het weekend vind je haar doorgaans in hetplaatselijke jeugdhuis, met haar neus in een boek of op de Meir opkoopjesjacht. Haar absolute guilty pleasure: girly series zoalsAmerica’s next top model en gossip girl!10


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieDebat: Gillis VermeerschGillis, afkomstig uit het verre West-Vlaams gehuchtje Eernegem,zorgt voor het debatvoer van het komende jaar. Naast het drinkenvan Duvels, Westmalles en Omers, houdt hij zich bezig met studerenen, hoe kan het ook anders, politieke discussies voeren. De bestemanier om hem te leren kennen is door een praatje met hem teslaan en dat liefst in gezelschap van een frisse Duvel.Feest: Jasper SuysTijd voor de partymakers. Jasper is naast een carnivoor en koffiejunk,muziekmaker bij een zootje ongeregeld dat zichzelf“watchoutforthegiants” noemt en vindt de begrippen “tijd” en “optijd zijn” nogal relatief. Voorts vertoont hij een vreemde interessevoor Klassieke Oudheid en Pre- en Protohistorie. Reeds enkele jarenis hij bezig met een uitgebreid haatlijstje voor mensen diedringend een djoef op hun muil verdienen, met koptrekkers alsBono, Milow, Oasis, Absynthe Minded, Coldplay en Clouseau.Feest: Arvid De CosterDeze langharige jongeman, net ontsnapt uit een 80’s heavy metalvideoclip, zorgt samen met collega Jasper voor de feestjes van hetkomende jaar.Arvids voornaamste bezigheid, naast gigantisch veel lawaai makenals drummer van de metalband Asatru, is zich om de haverklapverloven. Ladies, jullie zijn gewaarschuwd.Deze kersverse feestgod belooft u alvast wilde feestjes met een rijkassortiment aan muziek en (alcoholische) dorstlessers. Dat ditgoed aansluit bij zijn persoonlijkheid, hoeft eigenlijk niet meergezegd te worden.11


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieP.R.: Nore Van HolsbeeckDeze roodharige schoonheid en voormalige rechtenstudente wordtde nieuwe “promogirl” van de VGK. Een functie waar ze zich nu albij uitleeft: ’t voelt namelijk goed om die sponsors aan de haak teslaan! En laat die activiteiten maar komen: Nore is helemaal klaarom haar creativiteit op jullie los te laten en een paar geweldige afficheste scoren. Wel is ze reeds voorbereid op de bijnamen die naarhaar hoofd zullen geslingerd worden gaande van ‘Pipi Langkous’ toteen zekere pornoster waarmee ze geassocieerd wordt. Enkel door deuiterlijke gelijkenissen weliswaar.P.R.: Diethard VlaeminckDeze sympathieke West-Vlaming, afkomstig uit het landelijkeRuddervoorde, maakt het PR-team compleet. In Gent heeft hij de mogelijkheidom zijn vrije tijd volledig te besteden aan toneelvoorstellingen,bioscoop en een occasioneel concert: een pro-cultuurtje inhart en nieren. Qua karakter ontdek je al vrij snel dat hij, naast eenonverbeterlijke chaoot, ook sociaal en hulpvaardig is. Hij beschouwtde Blandijn en dan meer bepaald de kelder (en haar zetels) als zijnnatuurlijke habitat, hoewel voederen verboden is, mag je hem altijdverrassen met een lekkere fles rode wijn.Reis: Aljosha MeerhaegheAlsof er meer dan genoeg Aljosha’s op de wereld rondlopen, want deVGK heeft er alweer eentje kunnen strikken! Zijn Russische naamgaat gepaard met een afkeer voor de VS en een voorliefde voor overmatigalcoholgebruik.Aan zijn jeugd heeft hij een fervente Pokémon-liefde overgehouden,maar zijn allergrootste passie is, hoe kan het ook anders, reizen natuurlijk.Daarom dat hij zich dit jaar met veel plezier zal inzetten omjullie de wereld te laten zien (lees: Praag, de skireis en Istanbul).12


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieReis: Matthias RuythoorenOnze tweede reis van dit jaar wordt niemand minder dan deze jovialekerel uit Sint-Niklaas. Naast zijn consequente aanwezigheid op elkVGK-feestje (of een ander, van mindere kwaliteit natuurlijk), kan hijook moeilijk weerstaan aan goedkope vliegtickets richting Spanje.Samen met Aljosha gaan we misschien meer romantische oorden ontdekken.Wie weet...Sport: Jasper Van der AvertTijd nu voor die sporties! Sporthunk nummer 1 is Jasper Van derAvert. In zijn vrije tijd speelt hij voetbal en werkt hij in een pizzeria.Hij kan dus pizzadeeg in de lucht gooien! How sexy is that.Verder zal je hem in Gent vaak bij vrienden vinden of sluit hij zichzelfop om fanatiek FIFA 13 te spelen. Dit gezegd zijnde is hij ook altijd tevinden voor eender welke sportwedstrijd/aangelegenheid.Sport: Thomas SmetsDe tweede VGK-sporty is deze meneer. Thomas is herkenbaar aanzijn ‘retro game T-shirts’ en zijn passie voor sporten! (deuh)Tijdens zijn vrije tijd (en ook tijdens het studeren) vindt hij nog genoegtijd om de Assassins Creed series te spelen en ook te lezen! Je zalhem daarnaast ook op allerlei sportterreinen aantreffen, indoor ofoutdoor. Zijn guilty pleasure is niet alleen gamen, maar hij is ook eenechte ‘Star Wars’- fanaat! Dagdromen tijdens de lessen over dezefilms is één van zijn favoriete hobby's.Studie: Jasper BoudryDe laatste Jasper uit het rijtje wordt één van de twee studieknobbelsvan het komende academiejaar. Hij zal samen met collega Desmondal jullie prangende studievragen beantwoorden op het VGK-forumen geweldig handige studentencursussen uitgeven. Enkele hobby’svan deze West-Vlaming zijn onder andere judo, muziek beluisterenen manga’s lezen. Jasper houdt ook wel eens van een avondje goeddoorzakken, zolang je maar terug om 8u30 in de les zit!13


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieStudie: Desmond VercammenDesmond Vercammen is de naam van de tweede helft van hetvermaarde studieduo van dit jaar. Zijn favoriete bezigheid is pintenpakken met enkele vrienden. Verdere hobby’s zijn het consumerenvan andere soorten alcohol, het consumeren van heerlijkal dan niet zelfbereide maaltijden, het VGK-forum vol spammen,het volgen van zoveel mogelijk sporten vanuit zijn luie zetel enzich occasioneel eens aan een sportbeoefeningetje wagen.Web: Marieke MalfaitVrouwen aan de macht! Want na jarenlange mannelijke dominantieis het eindelijk eens tijd voor een vrouwelijke Meesteresvan het Internet! Marieke, afkomstig uit Ronsele, noemt zichzelfmet volle trots een nerd en een anglofiel. Die combinatie is zeerduidelijk te zien in haar favoriete tv serie: Doctor Who. Verderhoudt deze pientere meid van series/films bekijken (à la Sherlock,Game of Thrones, True Blood), lezen, gamen (vooral TeamFortress 2) en het verzamelen van allerhande weetjes.Scriptor: Lisa DemetsLast but not least, stel ik mijzelf dan maar even voor in de derdepersoon.Met Lisa als redacteur van dit boekje, blijft het scriptorenschapdus eindelijk eens in handen van een vrouw. Na een bewogenjaartje als cultuurpraeses kan ze zich nu helemaal uitleven ineen van haar favoriete bezigheden: schrijven. Daarnaast is zijook helemaal zot van dans, Britse popmuziek, burgies en historischeromans. Haar eigenste Zen-plekje is de gravenkapel vande Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortrijk. Plaatsen die ze danweer liever mijdt, zijn VTK-fuiven en het bos van Wijnendale.14


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieOMDAT HET NIET ALTIJD SERIEUS HOEFT TE ZIJN:HET GROTE “RAAD HET PRAESIDIUMLID” SPEL!Lisa DemetsHet voltallige VGK-team werd zonet aan u voorgesteld, maar hoe goed kent u hen nu al echt? Ik hebmijn lieve collega’s enkele weken geleden een aantal standaardvragen opgelegd : Wie zou jij stiekemwel eens willen « doen »? Voor welke prof heb je een boontje? Wat is jouw favoriete keukenapparaat?En welke circusact past bij jouw geweldige persoonlijkheid?Nu is het aan u om te achterhalen wie wat geantwoord heeft op deze prangende vragen en zo hundiepste geheimen te achterhalen. Veel plezier! (de correcte antwoorden vind je achteraan dit Veer)PRAESIDIUMLID NUMMER 1: …………………………….Als ik één iemand op de wereld zou moeten kiezen om nog eens ‘te doen’, dan zou dat Elizabeth IIvan Engeland zijn. Wees nu eerlijk, wie kan zeggen dat hij ooit met de koningin van Engeland onderde lakens zat? Op de vraag voor welke professor ik stiekem een boontje heb, moet ik in alleeerlijkheid professor Erik Thoen antwoorden. De soms ietwat verkeerd begrepen professor EcologischeGeschiedenis blijft voor mij een legende aan de Blandijn. Zoals die man een passie voorturf koestert, zo doet niemand dat. Bij zijn vak sluit dan ook automatisch mijn favoriete keukenapparaataan, de slazwierder. Ik ben geen echte circusliefhebber, maar ik ben geneigd te twijfelentussen de clowns en de levende kanonskogel, want ook deze sluiten bij mijn karakter aan. Declowns staat voor humor en het kanon, ja, dat leg ik nog wel eens uit…PRAESIDIUMLID NUMMER 2: …………………………….Wat voorlopig nog ontbreekt in mijn studiokeuken is mijn favoriete keukenapparaat: de blender.De prof die mij wel zou kunnen doen blozen is prof. Jeroen Deploige, maar mijn echte guiltypleasure is Grey's Anatomy, waar ik steevast mee huil, lach en kwijl. McDreamy en McSteamyzou ik dan ook met plezier eens doen.. net als Rupert Grint. Maar let op, ik kan ook wel eens eenvurig tempramentje hebben. Mijn favoriete circusact is dan ook het vuur spuwen."PRAESIDIUMLID NUMMER 3: …………………………….Wie ik wel eens zou willen doen? Het rijtje is bijna oneindig: Maria Sharapova, Mila Kunis,Scarlett Johansson, Sara Fabel, Amanda Hendrick en nog wel een paar bevallige deernes. Mijnfavoriete keukenapparaat is het Espresso-machine. What else? Ik heb wel een boontje voor prof.Van Bruaene, maar ook voor prof. Vrints, omdat hij awesome is. Welk circusnummer volledig bijmijn persoonlijkheid past? Um... Iets muziek-ish?15


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditiePRAESIDIUMLID NUMMER 4: …………………………….Ik zou Reese Whiterspoon wel eens willen doen en als Missy Franklin 18 wordt dan zij ook. Zeis dan ook de heetste zwemster van London 2012. Ik ben wel een keukenprins, dus ik kies vooreen blender, een klein handig apparaat waar je enorm veel mee kunt doen. Moest prof. Dumolyneen vrouw zijn, was hij mijn perfect match. En welk circusnummer mijn persoonlijkheidomschrijft? Clown deuh.PRAESIDIUMLID NUMMER 5: …………………………….Ik zou graag eens Lindsey Fonseca doen, ze zou mij wel kunnen krijgen! Als favoriet keukenapparaatkies ik voor de elektronische aardappelschiller. Gedaan met aardappelen schillen!(http://www.elektrozine.be/ez/producten.php?scat=607)Ik heb stiekem wel een boontje voor prof. Tom Claes, van het vak Seksualiteit en Globalisering,dat is iemand waar je uren naar zou kunnen luisteren en die altijd met interessante weetjesvoor de dag komt! Topkerel! Ik ben niet echt een circusfan, maar geef mij maar de brullendecircusleeuw, nog iets om naar op te kijken.PRAESIDIUMLID NUMMER 6:…………………………….Wie ik wel eens zou willen doen? De Scriptor natuurlijk! En ik vind een mixer trouwens echtzotcool. Ik heb wel een boontje voor prof. Vrints, ook al heeft hij mij dan gebuisd. Moest ik mijzelfmoeten omschrijven aan de hand van een circusact, dan kies ik voor vuurspuwen!PRAESIDIUMLID NUMMER 7: …………………………….Aangezien ik graag wat avontuur en spanning in mijn leven wil: Sonia Pizarro zou ik weleens willen uittesten! Ge weet wel, die van Operation Repo. Wie die vrouw overleeft, kanalles aan! Mijn koffiemachine kan ik absoluut niet missen. Een fantastisch ding dat me iedereochtend voorziet van mijn broodnodige tassen en daarmee mijn ochtendhumeurwegtovert. Ik heb wel een boontje voor prof. Erik Thoen, het is echt ongelofelijk wat dezeman allemaal kan: goed in de markt liggen bij de vrouwkes, hij is ecologisch bewust(Mieke Vogels en Vera Dua zullen ook wel een boontje voor hem hebben) en hij is altijdstrak in het pak. Prof. Isabelle Devos zie ik ook wel zitten. Wel, ik ben niet zo’n fan van hetcircus, maar als ik iets moet kiezen: Offenbach, ouverture van Orpheus in de onderwereld.Uiteraard kent niemand dit maar dat is dat liedje van die madamekes van de Folies Bergèresmet hun plumeaus en blote benen (toch een beetje circusgevoel?).16


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditiePRAESIDIUMLID NUMMER 8: …………………………….Keith Richards zou ik echt wel eens willen doen: een muzikale held die een gitaar bespeelt zoalsgeen ander dat kan en dan vraag je je natuurlijk af wat hij nog zo zou kunnen bespelen. In warestudentenstijl, omat mijn kookkunsten beperkt zijn, kies ik als favoriete keukenapparaat eenmicrogolfoven. Ik zou helemaal voor onze vakgroepvoorzitter, Eric Thoen, gaan. Al sinds heteerste jaar is hij mijn stiekeme crush! Messenwerpen heb ik altijd eens willen proberen, maaranders hou ik het in het circus wel bij wilde katten temmen.PRAESIDIUMLID NUMMER 9: …………………………….Als hij toevallig in een band speelt zoals, ik zeg nu maar, The Strokes, wel ja, dan zeg ik volmondig:Julian Casablancas, I’d do you. Mijn favoriet keukenapparaat is sowieso een koffiemachine.Ik heb wel een boontje voor Zuiderhoek: veel te schattig en hij ziet er zo knuffelbaar uit! Ik zouwel graag in het orkest van het circus zitten, ook al kan ik nog geen muziekinstrument bespelen,muziek is een grote passie.PRAESIDIUMLID NUMMER 10: …………………………….Wie ik wel eens zou willen doen? Jude Law, altijd en overal! De broodrooster is mijn favorietekeukenapparaat. Mmm, toastjes in the morning. Ik vind Bart Keunen wel sexy. Ik kan hetmoeilijk verklaren, maar ik vermoed door zijn ietwat zwoele stem.Een koorddanseres past wel bij mijn persoonlijkheid: ik hou van uitdagingen, kleedjes en dansen.Toch zou ik een koord niet hoog boven de grond opteren aangezien ik eigenlijk hoogtevreesheb!PRAESIDIUMLID NUMMER 11: …………………………….Ik ben stiekem wel verliefd op de lekkerste brunette van het praesidium, Arvid de Coster natuurlijk.Momenteel is mijn favoriete keukenapparaat nog mijn koffiemachine, maar ik wou datik hier een croque monsieurmachine kon vermelden. (GEEF MIJ EEN CROQUE MONSIEURMA-CHINE!) Koen Verboven krijgt trouwens mijn Klassieke Oudheid-boontje wel.De freakshow in het circus is dan wel weer helemaal mijn ding, waarom precies, dat valt nog teontdekken.PRAESIDIUMLID NUMMER 12: …………………………….Ik zou Maximiliaan van Oostenrijk wel eens willen doen, al gaat dat moeilijk. Daarnaast ben ikdol op een koffiezetapparaat. Je zou namelijk koffie een vaste waarde in mijn leven kunnen noemen.Ik heb een boontje voor professor Boone, gewoon omdat het zo grappig klinkt. Moesten zeeen pinguïnact in het circus hebben, ging ik zeker gaan kijken!17


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditiePRAESIDIUMLID NUMMER 13: …………………………….Het keukenapparaat dat ik het liefste gebruik is een deegmachine: je gooit wat dingen bij elkaaren er komt wel iets van. Het circusnummer dat bij mijn persoonlijkheid past zou zondertwijfel de diaboloact zijn omdat het daarbij vooral om snelheid en techniek draait, en niet zozeerom kracht of uithoudingsvermogen. De prof. waar ik stiekem wel een boontje voor heb isBruno de Wever, alleen al omdat we allebei uit de provincie Antwerpen komen (door iedereenarrogant beschouwd worden schept een band, you know). Op de vraag “wie ik wel eenszou willen doen?” antwoord ik Zooey Deschanel: het levende bewijs dat je er niet slutty hoeftuit te zien om überknap te zijn.PRAESIDIUMLID NUMMER 14: …………………………….Wie ik zou doen? Jelle Coppens al zeker niet, al zou hij het nog zo lief vragen. Verder aanbid ikde maker van de afwasmachine, wat een held toch wel! Favoriete proffen noemen zou niet deontologischzijn door mijn functie. Het circusnummer dat het beste bij mij past? Simpel, devrouw met de baard.PRAESIDIUMLID NUMMER 15: …………………………….Ben Barnes kan mij absoluut krijgen! Een microgolf kan ik niet missen in de keuken, maar eenbroodrooster vind ik ook altijd handig. Ik heb wel een boontje voor prof. Mohinder Suresh.In het circus zou leeuwentemmer wel iets voor mij zijn!PRAESIDIUMLID NUMMER 16: …………………………….Wie ik wel eens zou doen? Hmmmmm, moeilijk vraag. Er zijn er zoveel. Als er dan toch eentjemet kop, schouders en de rest bovenuit steekt is het Luke Mitchell wel.De mixer is mijn favoriet keukenapparaat. Ik heb wel een boontje voor prof. Deploige. Al benik dan niet echt een fan van middeleeuwen. Moest ik mijzelf moeten beschrijven aan de handvan een circusact zou ik acrobatie nemen.PRAESIDIUMLID NUMMER 17: …………………………….De persoon die ik wel eens zou doen is niemand minder dan Lien Van de Kelder. Het is eenuiterst aangename verschijning en om deze reden zou ik er wel eens de horizontale mambomee durven dansen. ‘Nough said. Een persoonlijke voorkeur voor iets uit de keuken, zou tochde tafel zijn. Dit simpelweg om zijn multifunctionele gebruik. Jammer genoeg moet ik julliemeedelen dat er geen enkele prof bij mij in de smaakt valt. Al moet ik toegeven dat ik ProfessorBoone een beest vind…Mijn karakter beschrijven aan de hand van een circusnummerlijkt me zeer moeilijk. Ik zou het eerder koppelen aan foute 90’s muziek.18


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditiePRAESIDIUMLID NUMMER 18: …………………………….Jessica Biel zou me sowieso kunnen krijgen en haar boyfriend ook, maar voor de iets kinkyereone-nighter is Eva Simmons ook nog een gepaste kandidate!Ik kan niet leven zonder koffie, dus een klassiek koffieapparaat kan ik niet missen. Als ze erooit eentje maken in pocket formaat, dan neem ik die overal mee!Een boontje voor een prof heb ik niet, maar wel voor een aantal assistenten (Astrid!). Ik kanniet op een écht circusnummer komen, maar wel op een circusact in een tv-show. Het gaatals volgt: de persoon slikt drie random muntjes in en laat deze op commando terugkeren ineen bepaalde volgorde die de toeschouwers mogen kiezen (zonder te braken!). Waarom ditbij mijn persoonlijkheid past, kan ik moeilijk verklaren.PRAESIDIUMLID NUMMER 19: …………………………….Ik blijf er bij dat Cameron Diaz veel te heet is om niet binnen te doen. Aangezien de keukeneigenlijk voor de vrouwen bedoeld is, en nu krijg ik de feministen onder ons op mijn dak,kies ik gewoon voor het bord. Eten is zo veel meer fun dan koken!Mevrouw Van Boucchoute, de assistente van prof Van Bruane, is wel te smaken, vraag maaraan de HP1'ers van Vroegmoderne Tijd!En wat het circusnummer betreft, zie ik mezelf wel bij het koorddansen: balanceren tusseneen sociaal leven en goede punten!PRAESIDIUMLID NUMMER 20: …………………………….Mijn hartje gaat altijd sneller slaan als Ruben Cassiman in de buurt is. Pure bewondering. Deprof. waar ik stiekem wel een oogje op heb, is prof. Deploige, maar moest ik prof. de Hemptinnekunnen adopteren als mijn oma, dan twijfel ik geen seconde! Mijn karakter beschrijven aan dehand van een circusnummer, dan neem ik toch maar een act met een zweep ofzo, alhoewel ikook wel een voorliefde voor acrobatie heb.PRAESIDIUMLID NUMMER 21: …………………………….Moest Penélope Cruz mij met een zwoele blik aankijken, dan zou ik geen moment twijfelen.Wat een vrouw! Maar als je mij vraagt welke prof er aan mijn verlanglijst voldoet, dan kies iktoch voor Arjan Zuiderhoek. Mijn favoriete keukentool is het Senseo-apparaat van Keith Haring.Het eerste waar ik aan denk als je mij vraagt mezelf te beschrijven aan de hand van eencircusnummer is een clown. Ik ben soms wat lui en klungelig, maar altijd goed bedoeld!19


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieINTERVIEW“EEN DECAAN UIT EIGEN BODEM”Gillis Vermeersch en Lisa DemetsMet de start van het nieuweacademiejaar krijgt onze faculteiteen nieuwe decaan en dit is, zoalsjullie ongetwijfeld reeds hebbenvernomen, niemand minder danonze eigenste Prof. Dr. MarcBoone. Een uitgelezen momentdus om professor Boone tefeliciteren met zijn nieuwefunctie en tegelijkertijd ditinterview af te nemen. Hetinterview begon al goedaangezien een breedglimlachende Erik Thoen hetkantoor van professor Boone netverliet en wij niet veel later bijnastruikelden over een stapelmasterscripties en examensHistorische Kritiek.Allereerst, proficiat met uwbenoeming tot Decaan van dezefaculteit. Hoe verloopt dateigenlijk, zo’n verkiezing totdecaan?Prof. Boone: Dank u (lacht). Eenfaculteit kiest zijn decaan uit deprofessoren in de rang vanhoogleraar en gewoon hoogleraar(de ZAP), de twee hoogste rangen.Dat gebeurt altijd in het derdejaar van de vier jaar van eenmandaat van de rector, zodanigom te lachen dat het mijn groteambitie is om een groter bureaudat niet iedereen van het te hebben (refereert naar zijnpersoneel dat bestuurlijke taken klein bureau in het UFO). Ik zalheeft op hetzelfde moment dit bureau wel behouden omdatvervangen wordt.Die verkiezing is merkwaardig inde zin dat het een geheimeverkiezing is in de faculteitsraadwaar er 2/3 van de stemmennodig is om verkozen te geraken.Dit was hier nu niet het gevalik het vak Historische Kritiek blijfdoceren, maar grotendeels zal ikop het bureau van de decaan inde faculteit zitten.Mijn agenda vult zich nu alspontaan op met alle mogelijkevergaderingen. Je moet er ookwant met een vrij grote faculteit ingroeien, ik was wel alals de onze is het gemakkelijk te voldoende voorbereid aangezienblokkeren zodat je niet aan die ik de afgelopen vier jaar2/3 geraakt. Als dit na 13 onderwijsdirecteur van destemronden niet het geval is,wordt er een finale stemrondegeorganiseerd waarbij de tweefaculteit geweest ben. Dan ben jeal bij het beleid betrokken en vanhet een komt het ander.kandidaten die de meestestemmen hebben gehaald uit dieBlijft u nog actief aan de13 stemronden het tegen elkaarvakgroep geschiedenis? Naast hetopnemen. Dan is het principe dedoceren van het vak Historischesimpele meerderheid en haal jekritiek, zal u nog aanhet. Dit is ook zo bij mij gegaan,wetenschappelijk onderzoekdat duurt dus een tijdje. Het is eendoen?procedure als een ander.Prof. Boone: Jazeker! Dat zou ikecht niet willen opgeven.Verandert er nu veel voor u quaUiteraard zal dit nu op een lagerbetreft werkomgeving?Prof. Boone: Ja, en ik zeg wel eenspitje komen te staan, maar ik bennog promotor van een vijftal20


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditielopende doctoraten. Ik zal ook nogmasterscripties begeleiden alsookmeewerken aan projecten.Trouwens, dit jaar is er nog eengroot project, waar ik al twintigjaar hoofdverantwoordelijke voorben, het IAP. Dit project isgoedgekeurd voor een verlengingtot 2017, maar veel van dedagdagelijkse taken zullen doormijn copromotor, Prof. Dr. VanBruaene, overgenomen worden.Daarenboven heb ik nog nooit zoveel ontslagbrieven geschreven alsde voorbije maanden (lacht) voorallerlei commissies en raden.Voorbeelden zijn de Europeseassociatie van stadshistorici en deFNRS (de Franstalige FWO) en zozijn er nog een heleboel dingen. Ikblijf wel zoveel mogelijk opvolgen,maar niet meer met dezelfdeintensiteit uiteraard.Dat klinkt als veel werk! Hetnieuwe academiejaar startbinnenkort waarbij een nieuwelading aspirant-historici zullenbeginnen aan de opleiding. In deactualiteit wordt er vaakgeschreven over de zogezegdemillenniumstudent. Merkt u zelfveel veranderingen als u les geeftin de zin van digitalisering en eenlagere graad van aanwezigheid inde lessen?Prof. Boone: Wel, visueel is het nueenmaal zo dat de meerderheidmet een pc of een Ipad voor zichzit. Ik trouwens ook, nu ik decaanben, heb ik ook een Ipad (lacht).Omdat je dan geen gigantischestapels papier moet meezeulen eneen groot stuk van decorrespondentie verloopt nueenmaal via deze weg. Ik bentrouwens van plan om op devolgende faculteitsvergaderingvoor te stellen om de papieren diemen produceert alsvoorbereidende stukken op devergaderingen te digitaliseren. Wezullen zien hoe men daar opreageert en dan kunnen we datmisschien invoeren.Maar de millenniumstudent alseen soort vrijblijvende consumentin de lessen? Neen, ik vind datnogal een overroepen beeld.Misschien voor de eerstejaars inzekere zin want het is allemaalnieuw en een grote groep mensenverdwijnt doordat ze niet bewustgekozen hebben. Er gaan vaakstemmen op om dat te bestrijdenmet een toelatingsexamen of eenbreder eerste algemeen jaar, waarik vooral tegen ben wantuiteindelijk komt die selectie ertoch. Deze morgen ben ikbeginnen verbeteren aan deexamens historische kritiek. Erhadden 770 studenten kunnenkomen voor de tweede zittijd en erzijn er 317 op afgekomen. Dat isgoed nieuws voor de mensen diesamen met mij verbeteren (lacht)maar je vraagt je af waar die 400anderen naartoe zijn.Dus u gelooft niet echt in deuitspraak van demillenniumstudent, die zichopstelt als een consument van lesvolgen?Prof. Boone: Ja en neen. Door diemassa is er minder directebetrokkenheid, dat is wellicht welzo. Ik geef een voorbeeld, ikverbeter die fameuze denkvraagzelf (vraag 3, examen HistorischeKritiek nvdr.) en ik heb veelantwoorden waarvan ik denk “datverwacht ik” of andere van “nee,totaal niet”. Maar er zijn erwaarvan ik denk “tiens, dat isorigineel en dat verband had iknu zelf niet gezien”. Ik had nu welde examens van de filosofen en bijde filosofen heb je tweeverschijnselen: het is de groep diehet minst komt opdagen maar diewel het origineelst zijn (lacht), datcompenseert een beetje.Het eerste Veer is een back toschool Veer voor de eerstejaars,hebt u tips met betrekking tot uwvak?Prof. Boone: Goh, kom naar de lesnatuurlijk maar voel u nietverplicht. Wees vooralnieuwsgierig, lees kranten en kijknaar de televisie. Probeer diedingen die je daar ziet toe te21


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditiepassen op de dingen dierondom u gebeuren.Voor de rest klaag ik niet teveel. Ieder jaar is andersmaar veel problemen metautoriteit in het auditoriumheb ik niet. Ik geef het nu altwee jaar in auditorium DeMeyer, wat ik beter vind. Jehebt op een andere maniercontact dan in auditorium E,dat toch een maatje kleiner isen een iets minderearchitectuur heeft met datidioot muurtje.Kijk, zolang je iedereentoelaat aan de universiteit,waar ik zeker voorstandervan ben, moet je daar deconsequenties van dragen endie massificatie hoort daar nueenmaal bij. Ik herinner mijtoen ik hier begon in 1973,dat er paniek was bij eenaantal professoren omdat wemet 70-80 studenten waren;“wat gaan we daar meedoen!?” en kijk nu…Wat betreft inschrijvingenblijft geschiedenis eenconstante groei kennen integenstelling tot andereopleidingen die sterkeschommelingen vertonen eneen van mijn toekomstigeproblemen wordt als decaan.In tijden van crisis denk ikdat mensen zelfs eerderaangetrokken worden door daarnaast zoveel andereeen richting als geschiedenisomdat het een zekere houvastbiedt. Al is het maar omwillevan het idee dat er al zoveeleconomische crisissen zijngeweest en dat we er tochnog altijd zijn (lacht).waarbij je denkt dat die zopover en banaal zijn invergelijking met de licentiesdie men vroeger indiendewaar men twee jaar aan hunonderzoek kon werken. Datis een fenomenale stap terugen zeer slecht voor hetvakgebied.Enkele maanden geledenHet probleem kan je als volgtwerd de tweejarige masterafgeschoten, wat issamenvatten: 3+1 is geenuwmening daaromtrent?2+2. Door de invoering vanhet systeem van de driejarigeProf. Boone: Ik ben een zeerbachelor, waar we echt nietgroot voorstander van deom gevraagd hadden, krijg jetweejarige master. Dit waseen systeem waarbij heteen totaal verkeerdeafstuderen gereduceerdbeslissing die ook op eenwordt tot een jaar. Nu moet jebizarre manier tot stand isin dat jaar nog een hoopgekomen. De minister heeftonderwijs geven wateen commissie aangesteld omresulteert in examens voor deonze dossiers te beoordelen,studenten en in datzelfde jaardie trouwens alle dossiers uitmoet je nog een scriptiede Letteren had goedgekeurd,afwerken en dat leidt totmaar dan heeft men er metproblemen. Vooral in onseen politieke pirouette eenvakgebied waar je tijd nodigtdraai aan gegeven waarbijhebt om archieven tedie commissie besliste alles afraadplegen, dat archief tete keuren. Ik vind dat eenleren kennen enzovoort. Menpertinent voorbeeld vanheeft ons wat een groteslecht bestuur, van dom enverbetering zou kunnen zijnondoordacht bestuur.afgenomen door een politiekDit heeft onder andere spelletje, alsof men aan denefaste gevolgen voor buitenwereld wil bewijzenmasterscripties. Dit jaar hadik er bijvoorbeeld twee goededat Vlamingen op één jaartijd wel kunnen doen waar(die er beiden wel twee jaar de rest van Europaaan gewerkt hadden), maar grotendeels twee jaar voor22


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditienodig heeft! Nonsens natuurlijk.En dan hoor je, en ik ben hetgoedkeurt om dan te zeggen “oh maanden aan de dag heeftjamaar we gaan dat toch niet gelegd, plots vijf minuten moeddaar ook niet mee eens, vanuit goedkeuren”. Goed, wie is hier gaat vinden om dit er door testudentenmiddens dat het met wat bezig? Onze faculteit jagen... Ik ben benieuwd.asociaal is en er mensen opkosten mee gejaagd wordendoor ze een jaar langer te latenheeft nu al voor de derde keerdie dossiers ingediend en dezeweek beginnen we opnieuw metEen zeer duidelijke mening! Totslot, nu we het toch over politiekstuderen. Ja, maar de realiteit is vergaderen. Het is een van mijnhebben. Het zijn bijna gemeentenu al zo dat de gemiddelde grote ontgoochelingen, zeker– en provincieraadsverkiezingenmasterstudent er 4,5 jaar over omdat er veel werk is gekropenen als alles goed verloopt zou dedoet. Als je dat in een vijfjarig in die aanvraag en om dan opVGK eind november een debatstudietraject inbouwt, betekent zo’n dergelijke manier de zaakhouden over het nut of onnutdat dat het bijkomend jaar ook af te wijzen… Ik heb gehoordvan stemplicht in ons land. Watgesubsidieerd wordt als dat de kabinetschef van devolwaardig onderwijs en sociale minister zeer kwaad is op mij enis daar uw mening, alsvoorzieningen mee opgenomenworden. Als je nog een extra halfjaar bijdoet moeten de ouders eralleen voor opdraaien.de vorige decaan, maar goed, ikhoop dat hij aan de hand van datstuk ook begrepen heeft dat wijook zeer kwaad zijn op hem. Dithistoricus, over?Prof. Boone: Ah, dat is uitermatebelangrijk als je nagaat hoeveelmensen er gevochten hebben inDe vorige decaan (Freddyis echt geen proper werk. het verleden om stemrecht teMortier) en ikzelf hebben een De volgende logische vraag zoukrijgen. Ik denk aan enkelvoudigartikel geschreven toen die zijn: ben je optimistisch? Nee, ikstemrecht, stemrecht voorvrouwen enzovoort. De lichtheidbeslissing bekend werd gemaakt, ben al helemaal niet optimistischwaarmee men soms meningenomdat we boos waren (artikel in meer met de huidige Vlaamseventileert van “dat is allemaalDe Morgen: Deze onnozelaars regering (lacht). Vooral als jeniet nuttig”, dat is een lichtheidmet hun 'bizarre' naar de chronologie kijkt, wedie mij bijzonder choqueert enwetenschappen hebben het zijn nu 2012 en de minister gaatkwaad maakt. Als je ziet dat er inbegrepen nvdr.). Kijk, voor de nu een nieuw kader lancerenwetenschappen heeft men alles waarbinnen de aanvragenvele landen nu nog mensensneuvelen omdat ze geenen bloc goedgekeurd. Voor de zouden moeten wordeninspraak hebben in hun landwetenschappen was er geen goedgekeurd. Dat zou er tegendan vind ik het wel een zeerenkel probleem maar voor de het einde van het jaar moetenbizarre luxehouding van eenmenswetenschappen en letteren zijn en dan moeten de dossierssoort verwende kinderen om te“oh la la, we gaan dat toch niet binnen tegen 2013, waarna zebeweren dat dat allemaal niet zodoen!”. Tjah, ik heb sterk de nog geëvalueerd moetenbelangrijk is.indruk dat men met twee maten worden. Goed, maar in 2014en twee gewichten gewerkt heeft zijn er Vlaamse verkiezingen. Stemplicht is nu nog iets anders,en dan die hele procedure om Dus ik wil het echt nog dat is nog een stap verder. Wedaar een commissie op los te meemaken dat de minister, met hebben nu dat systeem, je kuntlaten die het eerst nota bene het gedrag dat hij de afgelopen daar voor en tegen zijn.23


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditiePersoonlijk ben ik eerder geneigd dat vrij te laten, maar ik begrijp wel een paar argumenten die mener tegen aanhaalt. Alles heeft zijn voor – en nadelen. Dat stemrecht bestaat is evident en ik vind dathistorici de plicht hebben om daar op te wijzen. Je moet niet ver teruggaan in de geschiedenis om tocheen aantal zeer akelige aanslagen op dat stemrecht te zien en de gevolgen zijn meestal ook niet mis.Ik ben benieuwd wat de verkiezingen zullen geven, maar hier in Gent ben ik wel blij dat er eens eennieuwe wind waait met de coalitie Sp.a - Groen. We zullen wel zien wat dat geeft. Gent is de eerstestad geweest waar men 15 jaar geleden met Paars begon te experimenteren, dat men nu metRoodgroen uitpakt is, denk ik, ook wel een belangrijk signaal. On verra, maar ik heb er wel enigvertrouwen in.Bedankt voor dit interview en nog veel succes als nieuwe Decaan van de Faculteit Letteren enWijsbegeerte!—————————————————————————————————————————Cartoon24


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieEERSTE SEMESTER VAKKEN: LET’S STUDY THAT SH*T!Door uw studiegoden, Desmond Vercammen, Jasper Boudry en Jordy Sabels2de bachelorHISTORISCHE PRAKTIJK 2: HEURISTIEK EN OEFENING: Uiteraard is de invulling van de heuristieken en van deoefeningen afhankelijk van de keuze die je gemaakt hebt, maar over het algemeen kan gesteld wordendat dit een verderzetting is van de Historische praktijk 1 die de studenten in het eerste jaar kregen. Inde vakken heuristiek krijgen de studenten verdere informatie rond het bronnencorpus in de behandeldetijdsperiode met de bedoeling om raadpleging van de bronnen voor latere scripties toegankelijker temaken voor de studenten. In de oefeningen is het dan de bedoeling dat de studenten de opgedane kennisvan het vak heuristiek, alsook de kennis opgedaan in het eerste jaar, omzetten in de praktijk en uiteindelijkeen wetenschappelijke paper produceren. Uiteraard zal dit bij de meeste oefeningen net zoalsin het eerste jaar opgebouwd worden doorheen het hele jaar door.DATABEHEER EN STATISTIEK: De bedoeling van dit vak is om de student te leren welke verbanden getrokkenkunnen worden uit cijferreeksen en hoe deze cijferreeksen kunnen bewerkt worden zodat ze interessantkunnen worden voor het geschiedkundig onderzoek. In het deeltje databeheer van de cursusleert de student hoe deze gegevens met behulp van Access in een database te gieten. Buiten het examenis er ook nog een evaluatie door twee papers die de studenten moeten maken (van databeheer en vanstatistiek). Studenten die niet zo wiskundig aangelegd zijn moeten niet panikeren, het deel statistiekwordt stap voor stap uitgelegd en het is niet zo dat de studenten ingewikkelde formules vanbuitenmoeten leren voor de examens.METHODOLOGIE VAN DE GESCHIEDENIS: PALEOGRAFIE MET TEKSTVERKLARING: In dit zwarte beest voor vele studentenmoet men niet alleen middeleeuwse en vroegmoderne handschriften kunnen transcriberen,ook wordt verwacht dat de student de getranscribeerde tekstdelen kan verklaren. De teksten zullenzowel in het Frans als in het Nederlands zijn geschreven, dus een goede kennis van het Frans is zekereen noodzaak. Doorheen het ganse jaar zullen in lessen van ongeveer anderhalf uur een 24-tal tekstenonder de loep genomen worden. Doorgaans raakt ongeveer de helft van de tekst in de les zelf getranscribeerden is het dan de bedoeling dat de studenten zelf de teksten verder transcriberen. In het tweedesemester krijgen de studenten van enkele verschillende professoren lessen tekstverklaring over de getranscribeerdeteksten waarin bijzonderheden verklaard of vertaald worden. Op het examen moetende studenten eerst een tekst transcriberen die gezien is in de les, waarna ook een tekst moet getranscribeerdworden die nog niet gezien is in de les. Hierna volgt nog een deeltje tekstverklaring van zowelde geziene Franse teksten als de geziene Nederlandse teksten. Om te slagen voor het examen geldtmaar één raad en dat is oefenen, oefenen en nog eens oefenen.25


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditie3de bachelorHISTORISCHE ECONOMIE: In dit derde bachelorvak, wordt de geschiedenis van economische modellen,economische begrippen en tevens een beknopt overzicht van de economische geschiedenis gegeven.Dit vak kan in combinatie worden bekeken met het onderstaande vak, economische geschiedenis,waarbij de kennis over de economische processen wordt toegepast op de historische context zelf. Dehoofdlesgevers zijn Prof. Thoen en Prof. Van Haute. Vorig academiejaar werd het onderdeel vanaf deModerne en Hedendaagse Tijd dat normaliter door Prof. Van Haute wordt gedoceerd door verschillendelesgevers per aangesneden onderwerp gebracht.ECONOMISCHE GESCHIEDENIS: Dit is sinds vorig jaar een nieuw derde bachelorvak. Hierbij zal je voor dekeuze worden gesteld tussen allerhande modules. Zo kan je kiezen voor een module rond welvaart engezondheid of wereldeconomie. Het vak bestaat uit een paper, een presentatie en een examen. Beideevaluatievormen staan op de helft van de punten.SOCIALE EN POLITIEKE GESCHIEDENIS: De lessen van dit vak worden gestructureerd rond een thema dat inhet begin van het academiejaar zal worden meegedeeld. Vorig jaar was dit ‘geweld’. Het vak wordtdoor verschillende proffen per periode gedoceerd, maar de hoofddocent is prof. Vrints. Het lesmateriaalbestaat uit powerpoints, artikels en een reader of handboek. Dit gevorderd vak wil studenten vertrouwdmaken met de sociale en politieke ontwikkelingen in Europa vanaf de klassieke oudheid totheden.MastersTHEORETISCHE GESCHIEDENIS: Basically is dit gewoon de follow up van Tendenzen in de historiografie. Erwordt dieper ingegaan op de reeds behandelde historiografen en hun theorieën. Voor het examen hoefje niet echt te vrezen aangezien het bestaat uit twee essayvragen die je open boek mag oplossen.De minor- & keuzevakkenbundelDeze bundel zorgt dat jij -2de, 3de bachelor– of masterstudent- een beter beeld krijgt over het keuzeaanbod.Want als je louter aangewezen bent op de websites waar je overal wordt doorverwezen en deECTS-fiches, dan zal je merken dat het meer gissen dan kiezen wordt. Omdat de VGK zijn leden en allegeschiedenisstudenten graag ziet en helpt, is er een hulpmiddel gekomen. De studiecel is dan ook trotsom de hernieuwde versie van de Minor- en Keuzevakkenbundel van 2012-2013 voor te stellen. Debundel beweert niet over de absolute wijsheid te beschikken, maar poogt wel een duidelijker beeld vaneen minor of keuzevak te geven aan de hand van tips en ervaringen van studenten die u voorgingen.Deze getuigenissen geven u tips over examens, samenvattingen, lessen, het studeren, ... Voor verderevragen kun je natuurlijk altijd terecht bij het studieteam! Maar vooral veel succes met je keuze!26


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieLOGBOEK HEREXAMENSAmaury Vanden HouweHerexamens! Of hoe het beter kan.Na twee maanden blokken en mijn vakantie opofferen, anders verveelt men zich toch maar in die periode,waren ze er: DE HEREXAMENS. De weergoden waren duidelijk in een sadistische stemming.Terwijl gans de vakantie, of beter blok, regenachtig was, kwam de zon voor het eerste herexamen tevoorschijn.Dit zorgde ervoor dat het blokken dankzij de stijgende temperaturen moeizamer verliep,want zeg nu zelf, een feestje of De rivier van Herakleitos, de keuze is snel gemaakt. Inderdaad, studeren.Enfin, ik beet door en mocht de geneugten van turf herontdekken, samen met de andere bijzonderhedendie in ecologische geschiedenis besproken werden. De cursus was er in gestampt en ook de readerhad een plaatsje in mijn grijze massa gekregen. Vol zelfvertrouwen zette ik koers richting mijn examenom tot de conclusie te komen dat prof. dr. Thoen een speciaal examen voor ons in petto had. Wekregen namelijk een tekst uit de reader, of beter een deel ervan, en moesten vervolgens de woordeninvullen waar nu drie kruisjes stonden. Al snel werd me duidelijk dat het afwachten geblazen werdvoor dit vak.Vervolgens had ik een dagje voor het beruchte wereldgeschiedenis. Na het boek vijfmaal doorploegd tehebben en driemaal gepoogd te hebben om alle wijsheden uit de samenvatting te halen, snapte ik eindelijkwat professor Van Haute een volledig semester probeerde uit te leggen! Het examen ging danook zoals het moet: goed!Of ik een gelijkaardige krachtstoot zou kunnen neerzetten voor klassieke oudheid was nog maar devraag, want de 24 uur voorbereidingstijd die ik ervoor kreeg, deed al vermoeden dat een mirakel nodigwas. Gelukkig was dit ook het geval, in hoeverre ik dit te danken had aan het lang doorstuderen, detreinpanne, waardoor ik een halfuur te laat was, of de goede examenvragen, laat ik in het midden.Na een weekje rust, die ingevuld werd met herhalen en vakantiewerk, was het examen filosofie aan debeurt. Tot mijn grote opluchting mocht ik Aristoteles uitleggen, die ik, in tegenstelling tot Kant, beterbegreep. Daarnaast bleken de begrippen en de theorievraag die prof. dr. Braeckman mij voorschoteldeniet zodanig moeilijk te zijn.De volgende dag was er middeleeuwen. Toen ik in juni ontdekt had dat ik voor het vak van prof. dr.Deploige een herexamen had, kon de verbazing niet groter zijn. Spijtig genoeg slaagde ik er niet in ommij er dit keer uit te redden. Het examen ging slechter en dit was deels te wijten aan mijn beperktekennis van “Gent verkend” en de moeilijk begrippen.De daaropvolgende examens waren literatuur en visuele cultuur, ofte, kortweg, kunst. Al vlug bleekdat in beide gevallen het examen beter ging dan in eerste zit. Desalniettemin wil ik toch nog kwijt datik niet begrijp, waarom dergelijke makkelijke vakken zo moeilijk examineren.27


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieHet volgende herexamen, geschiedenis van het oude nabije oosten vlotte eveneens zeer goed. Iederehistoricus hoort immers spontaan te glimlachen bij vragen die gaan over de overgang van foeragerennaar landbouw en de befaamde slag van Kadesh.Een dergelijk succes kon echter niet herhaald worden op mijn mondeling examen van moderne en hedendaagse.In hoeverre de koude oorlog mijn dada is wil ik nu nog links laten liggen, maar ik vrees datde voornaamste oorzaak simpelweg de stress was.Als ik er zo eens op terugblik valt op dat het niveau van de vragen niet zoveel verschilt met in eerstezit, behalve dan misschien bij filosofie. Hier werd de meerkeuze immers vervangen door open vragen.Bij moderne en hedendaagse kreeg ik zelfs dezelfde vraag als in eerste zit. In het beste geval ben ik ervoor vier door, in het slechtste voor twee. Of misschien beschouwen alle proffen mij stiekem als hunheld, hun goeroe, hun Petrus, en slaag ik voor al mijn examens. Maar laten we daar vooral niet vanuitgaan, alhoewel, heel misschien? Only God knows…Toekomstige eerstejaars, wees gewaarschuwd. De volgende twee, gouden, regels zullen jullie waarschijnlijknog tot in den treure horen, maar ze helpen. Want vergeet niet, ouderejaars weten soms netdat ietsje meer van (her)examens dan jij, jammer genoeg. De eerste is vrij evident, vermijdt herexamensdoor die boeken vroeg genoeg open te doen. Als je pas in de kerstvakantie voor de eerste keer diegele fluostift kennis laat maken met je cursussen ben je net iets te veel aan de late kant.Wanneer de grote vakantie dan is aangebroken, nuja vakantie, vergeet dan niet om op tijd te beginnen.Zo kan je nog eens tussendoor ontspannen en doe vooral geen vakantiewerk. Er is daar nog tijd genoegvoor in september, na die vervloekte herexamens.Wanneer jullie dit Veer onder ogen krijgen zijn de herexamens al even achter de rug en heb ik mijnresultaten op zak. Als je wil weten in hoeverre deze goed waren, hou me dan even tegen in de gangenvan onze geliefde Blandijn en vraag het. In ieder geval veel succes voor het komende academiejaar!28


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieDE VGKDEELT MEEOp naar Praag!Praag is veel meer dan alleen de hoofdstad van Tsjechië ofeen item op de lijst van Unesco. Het is meer dan een verzamelingvan historische gebouwen, ‘Praha’ is een totaalpakket.Daarom gaat de eerste VGK-reis van dit jaar richting Centraal-Europa.Iedereen wordt uitgenodigd om met ons op verkenning te gaan in de ‘Gouden stad’ endit alles verpakt in een prachtige “Belle-époque-themaweek”. Praag is nu eenmaal dé stad bij uitstekom zich te waden in de sfeer van de eeuwwisseling.De Karelsbrug, de burcht, Theresiënstadt (een deportatiekamp uit de Tweede Wereldoorlog) en zélfsde Eiffeltoren (serieus!)… Natuurlijk staat er naast het historisch verantwoorde Praag ook een anderekant van de stad ons op te wachten. Zo is het mogelijk om de grootste discotheek van Oost- en Centraal-Europa te bezoeken voor 150 kronen (een euro of 6). Dit alles staat ons te wachten in een tochwel onderschatte grootstad.In de komende dagen/weken zal nog veel reclame te vinden zijn op Blandijn en daarnaast staat er eeninfovergadering voor geïnteresseerden gepland op 27 september. Op deze vergadering zal het concreteprogramma overlopen worden en de –spotgoedkope- prijs vermeld worden. Ben je echter al overtuigd,kan je voor inschrijving ook al terecht in de kelder of via mail: reis@vgkgent.be.Schrijftalent gezocht!Je hebt je waarschijnlijk al afgevraagd wie er zich in godsnaam bezighoudt met het schrijven van artikelsvoor dit boekje. Wel, in eerste instantie: jullie. Elke geschiedenisstudent mag nu eenmaal voor hetVeer schrijven. Ben je een ondergronds schrijftalent? Volg jij wel eens de actualiteit en wil je je meningmet iedereen delen? Of hou je eerder van roddels en wil je een roddelhoekje samenstellen? Van columnisttot cartoonist, iedereen is welkom. Stuur een mailtje naar scriptor@vgkgent.be indien je interessehebt of kom gewoon naar een van de volgende redactievergaderingen. Tot snel!Nieuwe BookshizzleDit academiejaar is er een nieuwigheid, namelijk een spiksplinternieuw boekensysteem waardoor jevan achter jouw eigenste computer en dus vanuit jouw luie zetel je gevierde handboeken kunt bestellen(jawel hoor, u hoort het goed!). Wat te doen? Surf naar de volgende link: http://boekenverkoop.fkgent.be. Je kunt inloggen op deze website met je UGent Cas. Volg de stappen die ophet scherm zullen verschijnen en klaar is kees, jouw bestelling is een feit! Ook handig om te weten, isdat jullie tegelijk een lidkaart kunnen aanschaffen voor een jaar vol vreugde, vertier en blijdschap! Jekrijgt vervolgens een mail met de bevestiging van jouw bestelling. Daarna moeten jullie enkel nogeven langs onze geliefde Kelder voor een bescheiden voorschot en je lidkaart. Wij bieden verschillendeboekenlijsten aan op deze website, namelijk een 2 e en 3 e bachelorlijst, een masterlijst, een lijst voor deminors Politieke en Sociale Wetenschappen, Economie en Bedrijfskunde en daarnaast ook Recht. Bovendienis er dit academiejaar ook een SLO-lijst voor de lerarenopleiding van Geschiedenis. Belangrijkis dat je met dit boekensysteem verzekerd bent dat het om de juiste boeken gaat én fikse kortingen verkrijgt.29


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieACTU-WA?!Uw vliegende reporter, Jordy SabelsRoddelen van alle tijden maar vooral voor wijvenDat roddelen vooral voor vrouwen is, is ook in dit Veer, waarFrea haar eigen Shnaashoekje 1 heeft, voelbaar. Dat het eenhoekje van vuiligheid zal zijn, moet je maar zelf ontdekken, alis dat op eigen risico 2 .Genoeg nu over de wandelende Story van de VGK, ik probeerhier namelijk tot een punt te komen zonder te roddelen, maarzelfs voor mij blijkt dat onmogelijk te zijn.Volgens een interessant artikel in Metro is roddelen van alle tijden. Historicus Elwin Hofman beaamtdat roddelen echter niet altijd een negatieve connotatie in zich droeg. Pas in de late middeleeuwen gingmen het als een voornamelijk vrouwelijke en verwerpelijke activiteit beschouwen: een zonde van detong. Sindsdien groeide het beeld dat mannen enkel rationele discussies over serieuze zaken hielden,terwijl vrouwen doelloos kletsten over de vele vrijers van hun buurvrouw. En mannen, wij weten datdeze these op z’n minst waarheid in zich draagt. Als wij roddelen, is er gewoon altijd een vrouw in debuurt die ons aanspoort met haar dubbele tong. Roddelen is volgens dit artikel echter ook goed voor devriendschapsbanden en misschien is dat de reden waarom vrouwen samen naar het WC trekken omdatroddelen hun banden versterkt. Wie zal het zeggen, Frea misschien?————1 Volgens het grote VGK-woordenboek: "Shnaas: elke vorm van niet-identificeerbare vlekken of vuiligheid in het algemeen".² Uw kans op SOA's wordt namelijk vervijfvoudigd als u “het Shnaashoekje” van Frea leest.30


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieConfederalisme versus patriotisme: de gevoelens rond The Red DevilsHet was een zware sportzomer die waarschijnlijk menig persoon hunexamens en herexamens heeft geteisterd. Tijdens deze sportzomer kwamer in mijn hoofd een opvallende tegenstelling naar boven die vooralmerkbaar werd tijdens de wedstrijd Wales-België. Op het veld zijn Walenen Vlamingen al even weer verenigde vrienden geworden, maar nu bleekook bij de supporters hetzelfde gevoel naar boven te komen. Onder hetmom van de duiveluitdagingen nam iedere Belgische patriot zijn vlag nogeens uit de kast en wapperde met zijn driekleur Holland omver op denHeizel. De contestatie is echter schrijnend, want in de recentste peilingen spreekt de Vlaming nog steedsals een “confederalist”. Misschien zouden we allemaal beter denken zoals in het voetbal. Alle Belgen verenigtu en stuw de Rode duivels naar dat WK, want aan het opkomende populisme is waarschijnlijk tochweinig te doen.———————————————————————————————————————————Cartoon31


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieStylish back to school... meet the“PREPPY LOOK”FASHION ‘ND STYLEFrea VancraeynestPreppy staat eigelijk voor preparatory enverwijst daarmee naar de Amerikaansehigh school als voorbereiding voor deuniversiteit. Deze stijl wordt dan ook vaakde college-look genoemd en is dan ookerg gepast om een goede eerste indruk temaken tijdens je eerste weken aan de universiteitof voor de ouderejaars onder ons,om helemaal in style terug te keren naaronze geliefde Blandijn.Een kleine researchronde langs de verscheidene Vlaamse winkeloorden leert medat een preppy uiterlijk in diverse vormen, kleuren en motieven bestaat dus eigenlijkkan je er alle kanten mee uit. Wat maakt een outfit dan net preppy?Denk daarbij aan blazertjes, schooluniformen, sportieve invloeden zoals eenhoodie of een baseball-jasje, maar ook rokjes, chino broeken en blousjes mogenniet ontbreken. Kies ook voor haaraccessoires en sjaaltjes en zelfs voor dassen(jaja, zelfs voor de dames!) om je look helemaal af te werken.De twee basic items die je absoluut nodig hebt zijn de plooirok en de blazer. Deplooirok bestaat in allerlei kleuren en verschillende soortenen ze zijn allemaal toegelaten. Je kan ze safe dragenVooral de serie ‘GossipGirl’ maakte deze lookdoor panty’s eronder te dragen en een laars of veterschoenmaar je kan ook edgy gaan door te opteren voorterug populair .kniekousen met daaronder een veterschoen. Ben je geenrokjesfanaat? No worries, een broek met rechte snit (dus een gekleder model, absoluutgeen jeans) kan ook en dan liefst in een geruit motiefje.Wat draag je nu boven je rok of broek? Ook hier heb je verschillende mogelijkheden,je kan voor de klassieke look gaan en opteren voor een wit aansluitendhemdje afgewerkt met een das losjes langs je hals geknoopt. Blijf je graagin de klassieke stijl maar heb je het toch liever iets of wat funky, ga dan vooreen blazer in een meer opvallende kleur, felrood is altijd goed maar ook roosen geel zijn goede opties. Een handtas is onontbeerlijk, kies voor een groter enrecht model waar al je boeken mooi inpassen.Ben je wat meer rock ’n roll? Laat die hemdjes dan maar varen en ga voor eent-shirt met opvallende print. Stoere veterlaarzen of legerbottines voor de durvers,maken het geheel af. Wat meer blingbling accessoires kunnen je outfiteveneens van net dat tikkeltje extra voorzien.32


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieMannen kiezen ook best voor een geklede broek, maak eenseen uitstapje naar de rechten – of economiefaculteit en kopieerde look. Om je look helemaal VGK–minded te maken,zorg dan dat aan het eindresultaat een beetje “nen hoek afis”, anders zullen de VGKladies je niet zien staan en dat ishet laatste wat je wil, toch?Om af te sluiten nog een laatste advies omtrent deze college–look: het gaat er niet om om er uit te zien als een snob die hoog met zijn/haar neus in de lucht looptmet een hautaine houding maar net om een look die er simpel strak uitziet en waar de combinatieszowel inzake kleuren, motieven en accessoires zorgvuldig werden uitgekozen en uitgebalanceerd. Depreppy look is dan ook nooit ‘trashy’ of ‘over the top’ maar wel een klassieker die het altijd goed doet.Met deze stelregels in het achterhoofd zorg je er zeker voor dat het nieuwe academiejaar at least fashionablewordt ingeluid. Veel modeplezier dit jaar!—————————————————————————————————————————Advertentie33


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieErasmus en UGent: hoe het niet moet.PRE-ERASMUSTine VerhoevenWat normaal gezien een weldoordachte keuze moest zijn,was bij mij eerder een impulsieve reactie. Het was geenechte droom, maar het was ook niet iets dat ik zomaarvoorbij wilde laten gaan. Ik zou mij eens informeren, infosessiesgenoeg, over het hoe, wat en waarom. Al snelbleek dat ik het toch wel wilde, geen liefde van mijn levenof iets in die aard dat mij in ons mooi België zou missen.Dus! Ons Tine zou vertrekken: Cardiff, here I come!Men zegt soms dat wij Belgen een kei zijn in veel te veeladministratie. Nu heb ik daar in mijn leven nooit echt lastvan gehad. Ook de paperassen voor Erasmus bracht ik graag in orde, al is er wel één voorwaarde dienaar mijn mening heel belangrijk is: als je een plaats toegekend krijgt, dan mag je er met een gerusthart naartoe. En daar knelde het schoentje. Terwijl ik aan het genieten was van mijn welverdiende vakantiena examensessie 1, kreeg ik bericht van een vriendin dat Cardiff opeens geen faculteit Letterenen Wijsbegeerte meer had. Toch geen in volle glorie waar ze geschiedenis doceren. In normale omstandighedenben ik niet iemand die zich gemakkelijk laat vangen aan stresssituaties. Maar toen hebbenbepaalde mensen toch eens hun wenkbrauwen gefronst.Ik had niet veel zin om al mijn minorvakken in het buitenland op te nemen, wat mijn coördinator mijvoorstelde. Als je in Wales de kans krijgt om hun geschiedenis te leren, dan grijp je die toch zeker?Rechten is overal hetzelfde (tenzij we met de verschillende rechtssystemen rekening houden, maar datboeit eigenlijk niet). Dus wat waren de opties? Ten eerste: doen alsof de wereld vergaat. Dat heb ik nietgedaan, kwaad daarentegen was ik wel. Ten tweede: niet meer op Erasmus gaan. Neen, dat is iets voorquitters. Ten derde: een andere bestemming kiezen. Uiteindelijk heb ik dat moeten doen, met veel tegenzin.Het is toch vreemd dat de UGent van zo’n dingen niet op de hoogte is. Wie zet er nu nog zo eenbestemming online voor onze faculteit wanneer het ernaar uitziet dat we daar niet eens onze eigenrichting kunnen volgen? Onbegrijpelijk vind ik het dat er nog zo’n fouten kunnen gemaakt worden.Het feit dat mijn vriendin mij op de hoogte had gebracht en niet mijn coördinator zelf is misschien noghet ergste. Met andere woorden: als het van de UGent had afgehangen, zat ik nu in Cardiff. Ingeschrevenals imaginaire studente geschiedenis. Mooi is dat.Maar goed! Hier zit ik nu voor de tweede avond op rij. Dijon, de stad van de Bourgondische hertogen.Je kan de binnenstand het beste vergelijken met Gent, al ontkent niemand dat Gent de mooiste stad dersteden is. Er rijdt een flashy roze tram door de middeleeuwse straten én last but not least: het is hierzalig weer. Het is nu pas dat ik mij afvraag waar ik mij zo druk om gemaakt heb. Uiteindelijk speelt delocatie geen definitieve rol in de Erasmuservaring. Het zijn de mensen die je ontmoet, die het verschilmaken. Hopelijk kan ik daar later veel meer over vertellen, want op mijn tweede dag heb ik nog nietveel meer gezien dan de Ikea en mijn home. Laat je dus niet misleiden door dit schrijfsel: in 99 procentvan de gevallen loopt er weinig tot niets mis met je Erasmus. Als je Murphy aan je zijde hebt, dan behoorje tot de 1 procent die het iets moeilijker heeft. Maar naar het schijnt worden die achteraf hetmeest beloond.À bientôt mes ami(e)s!34


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieSATIRELoonis LoggheWe mogen dankbaar zijnZiedaar. Het moment dat door iedere student geducht wordt is alweer gekomen en gegaan. Het is eenmythe dat de examens als afgetekende rollercoaster opdoemen in het emotionele pretpark van de student.Een splash van het gemoed misschien –eventjes gillen, een snapshot op je zwakste moment, eneventueel half verzopen naar huis–, niets meer. Nee, het was toen je dit Veer buit maakte dat de dijkenvan het geestelijke vervaarlijk kraakten en de existentiële angst voor het niets hoogtij vierde. Maar deuniversitair-universele chaos die even de Blandijnmuren scheen te doordrenken is alweer weggeëbd,en laat ons toe opnieuw gezoogd te worden door de moederlijke zachtheid van innerlijke harmonie enstatus-quo. De eerste dag terug naar school is voorbij.Een diploma Letteren en Wijsbegeerte is geen attest van kennis of vaardigheden. Waarom ook? Deeconomie heeft geen taalkundigen of filosofen nodig (laat staan historici), maar wel ingenieurs en juristen.Dat weten we allemaal. Ontkennen dat ons diploma je voorbereidt op de arbeidsmarkt is echtereen grotere leugen dan het socialisme. We mogen dankbaar zijn voor onze vorming. Elke eerste dagvan het academiejaar wordt de Blandijnstudent emotioneel gekneed, ieder jaar een stap verder van eenschurftige blok klei met een stretch en dichter bij een keramisch radertje dat nuttig is voor onze samenleving.De strategie hiervoor lijkt gebaseerd te zijn op een oeroude wetenschap: de leer van de humores.Welk karakter eerstejaars ook mogen hebben wanneer ze aankomen bij onze Alma Mater, spoedig zijnze niets meer dan luie wezens. Slechts de gestrengheid van onze decaan zet ze aan dociel een woord teonderlijnen in het boek Historische Kritiek, en nadien verbergen ze zich –schreiend om stucu’s- in derokken van hun meter of peter. Schransend op een lethargie die als ‘cool’ omschreven wordt lummelenze zich in het beste geval een weg doorheen het jaar. Maar ze hebben waarde: ze zijn betrouwbaar.Activiteiten van de VGK zouden halfleeg zijn zonder hen. Zou onze kring het dopen niet verketteren,zouden we getuige kunnen zijn van een lyrische schoonheid: FLEGMATISCHE schachten die slijmerigedrankjes naar binnen spelen, kruipende door het open riool dat Overpoort heet.Wanneer de studente haar tweede bachelor bereikt, overheerst de triomf. Ze heeft al bewezen dat ze‘goed genoeg’ is, nu is het tijd om zich te amuseren. Tweedejaars zijn optimistisch en SANGUINISCH. Iedereavond gaan ze uit. Is het niet naar ‘den Deca’, dan is het wel naar ‘den Charla’. Op fuiven zwierenze hun sletterige ledematen baldadig alle kanten uit. Maar ze zijn ook impulsief en arrogant, en vervloekeniedere prof die een reader naar hun hoofd durft te smijten naar de achtste kloof van de achtstekring van de hel (waar kwade raadgevers branden).Derde bachelors zijn niet langer tevreden met ‘goed genoeg’, en vertonen symptomen van een CHOLE-RISCH temperament. Een derdejaars wil anderen overheersen. Niet toevallig is de praeses van de VGKaltijd lid van deze groep. De derde bachelorstudent is te ambitieus op allerlei vlakken: bij sommigen35


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditiegaat het om wat ze in hun bachelorpaper willen verwerken, bij anderen om hoeveel deernes ze kunnen‘binnendoen’ op Erasmus. Deze studenten dulden geen tegenspraak over hun nauwe wereldbeelden gaan obsessief hun ‘eigen’ mening verdedigen. Op dat gebied zijn ze alvast klaar voor de Echte Wereld,maar studenten die stoppen na hun bachelor schieten tekort op andere vlakken.Als master bereikt de student(e) haar of zijn uiteindelijke vorm, geschikt voor de maatschappij en deArbeidsmarkt. De Kracht Van Verandering levert doorheen de vele jaren het soort persoon op die iedernormaal mens wenst te zijn: een cynische, MELANCHOLISCHE volwassene. Hoewel masters veel piekerenen tobben over hun scriptie (na hun masterjaar mondt dit uit in piekeren en tobben over allerlei afgepaktekansen), worden het ook perfectionistische en Hardwerkende Vlamingen. De gal van de idealemaster is zo zwart als diens voorouders tijdens de oorlog. De masterstudent is een individu, onafhankelijk,en zit liever thuis aan de thesis te werken. Zo lijkt het doel bereikt: de voormalige rebel is eentaakgeoriënteerde introvert geworden, die met een gezond cynisme de dromers van deze wereld veracht.Volgens moderne wetenschappers is er echter een vijfde staat, gekenmerkt door een afwezigheid vanextreme temperamenten en een sterke volgzaamheid. Het is vanzelfsprekend en duidelijk dat dit het tevolgen pad is binnen een eventuele tweejarige masteropleiding. Hoewel volgzaamheid door de ‘liberalmedia’ als iets pervers wordt afgetekend, kunnen we niet anders dan toe te geven dat onze economie indeze richting evalueert. En dat is geen schande. Als burgers hebben we economen nodig om geld teverdienen, net zoals bijvoorbeeld politici burgers nodig hebben om op hen te stemmen.We mogen, neen moeten dankbaar zijn dat we weer aan de Blandijn kunnen studeren, en onze plaatskennen.—————————————————————————————————————————Comics36


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieCOLUMNNathan DeclerckEen golf van anticipatie overvalt mij, telkens wanneerhet nieuwe schooljaar zich weer komt aandienen. Hetzou de zwoele warmte kunnen zijn, die een van delaatste avonden van onbezonnen leegte en spontaneterrasmomenten komt aankondigen. Het zou de lichte,en gelukkig imaginaire zweep van Lisa, onze geliefdenieuwe scriptor kunnen zijn, die mij aanmaant om hetzoveelste te laat afgeleverde stuk voor het Veer door testuren. Maar dat is het niet. Of u nu een fris en groeneerstejaartje bent, of reeds een doorgewinterde geschiedenisstudent,het zal u vast ook wel overkomen.Niet alleen de nieuwe en ongekende leerstof die binnenkortop u af zal komen, maar het wederzien vanoudgedienden en de verleidelijke VGK-activiteiten dieongetwijfeld lonken, zullen uw agenda al snel weervullen. Dan lijkt december alweer veel te dichtbij.Maar nu nog even niet.Voor ondergetekende blijkt de situatie nog even anders te zijn. Na drukke geschiedenisjaren was hettoch eens tijd om afscheid te nemen en nieuwe oorden op te zoeken. Dat u mij binnenkort kan vindenop de schoolbanken van de Faculteit Rechtsgeleerdheid, hoeft niet te verbazen. Hoewel iedere geschiedenisstudentin een staat van volle ontkenning leeft, komt er ooit een moment dat de vraag ‘jamaar,wat gaat gij dan met uw geschiedenis doen?’, bittere realiteit wordt. Het antwoord is eigenlijk zo banaalsimpel: gewoon iets anders. Iets nuttigs. De keuzes lijken schier oneindig maar termen als‘economische crisis’ en ‘mogelijkheden op de arbeidsmarkt’ blijven rond het hoofd zwermen als eenmug die het niet kan laten om constant te zoemen en waarvoor je uiteindelijk toch uit je bed moet komen,het licht aan moet doen en oog in oog mee moet staan. Versta mij niet verkeerd, niets nuttigerdan het zweet van een student die zwoegt over een dertiende eeuwse paleografische tekst. Maar verteldat eens aan een buitenstaander. Behoor ook ik al snel tot één van hen?Aldus zijn de eerste scheuren van die onbezonnen septemberweken reeds te zien. Anticipatie dreigt algauw om te slaan in heimwee en zachte melancholie. Maar wanhoop vooral niet. Schuif die aanvraagvoor de GIT-commissie nog even opzij en neem toch dat boek dat je nu al twee jaar tracht te lezen. Hetnieuwe schooljaar zal u binnenkort overrompelen in al zijn dimensies. Maar nu nog even niet.37


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieWHEN WAS THE LAST TIMEYOU DID SOMETHINGFOR THE FIRST TIME?De VGK-dino, a.k.a. Veronique VennekensHoewel we het niet graag willen toegeven, en zogezegdwel ‘openstaan voor verandering’, zijn wetoch een beetje gewoontebeestjes: steeds met dezelfdemensen op café gaan, dezelfde weg van je kotnaar de Blandijn nemen, in de Brug altijd kaaskroketteneten en in geval van een te lange wachtrijdan toch maar gewoon spaghetti nemen. Maar watals je eens zou beslissen om met iemand op café tegaan die je eigenlijk niet zo heel goed kent? Wat alsje eens een omweg zou nemen van de Blandijn naarje kot? En nuja… afwijken van de kaaskroketten inde Brug kan voor zowel aangename als onaangenameverrassingen garant staan.TOTAAL GESTOORDE EN NUTTELOZE DINGEN DIE JEEENS MOET PROBEREN…1. Plant een boom2. Ga op zoek naar de oorsprong of het eindevan een regenboog and find a pot ofgold…3. Een parachutesprong4. Eindelijk toch een Star Wars marathonorganiseren en volhouden tot het einde5. Proberen om dit jaar voor ‘den blok’ begintje cursussen te lezen, of op zijnminst uit de plastiek te halen.TOTAAL DECADENTE DINGEN DIE JE EENSMOET PROBEREN…1. Met galajurken de zee inlopenomdat je niets te verliezenhebt!2. Champagne drinken op eendoodgewone weekdag, omdathet kan.3. Nieuwjaar vieren onder deEiffeltoren of de Big Ben.In het begin van de vakantie was ik compleet depressief, vanmijn bruisende studentenleven in Gent terug fulltime in Geelgaan wonen: de thuis van de zotten en van de ongelukkige ik.Alles veranderde toen ik besloot aan een wedstrijd mee te doenop de website van een niet nader genoemd tijdschrift. Je koneen nacht winnen in een bed op het strand van Oostende. Demensen van ’t zeetje mogen ermee lachen, maar ik was dolgelukkigtoen ik hoorde dat ik zo twee bedden gewonnen had! Ikvroeg een vriendin mee die ik al maanden niet meer had gezienof gehoord en samen hebben we de meest fantastischenacht ooit gehad. Ik geef eerlijk toe dat ik verschrikkelijkslecht geslapen heb, maar ‘s morgens met de zon op je gezichtwakker worden had haast iets magisch.38


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieSindsdien ben ik compleet in de ban van het motto van de organisatoren ‘When was the last time youdid something for the first time’. Denkt u daar zelf nu maar eens gerust over na, maar ik kan u zeggendat ik niets kan verzinnen dat ik recent voor de eerste keer heb gedaan. Zo’n avonturiers zijn we danblijkbaar toch niet…Iets voor de eerste keer doen begint met na tedenken over wat je nog wilt doen of bereikenin je leven. Ik heb bijvoorbeeld nog nooit eenvallende ster gezien, of toch niet bewust. Omdaar iets aan te veranderen zou ik bijvoorbeeldelke woensdagavond om 20u naar deVolksterrenwacht Armand Pien in Gent kunnengaan om naar de sterren te kijken en tehopen dat ik op een avond dan toch een vallendester zal zien. Ik heb ook nog nooit ineen vliegtuig gezeten, en in januari zal ik danniet enkel voor de eerste keer Zweden bezoeken,maar ook voor de eerste keer in eenvliegtuig zitten. Het begint met te zeggen ‘Ikwil ooit…’ en dan beslissen om het datzelfdejaar al te doen.DINGEN DIE JE GEWOON NU ZOU MOETEN DOEN1. Schrijf eens een artikel voor het Veer.2. Wandel bij de kapper binnen en zeg ‘Doe ermaar je zin mee’.3. Bak eens random een cake en nodig vriendenuit om het op één namiddag naar binnen tespelen.4. Spring op je fiets zonder bestemming.5. Leer gitaar/piano/viool/… spelen, schilderen,volleybal of hockey in een team spelen, leer deperfecte koffie zetten… eender wat dat je altijdal hebt willen doen.Als we eens wat vaker domme, impulsieve dingen zouden doen, zouden we dan niet meer voldoeninghalen uit ons leven? Zou ons leven dan niet voller zijn? Stel dat je eens alle gekke ideeën uitvoert dieop een avond in den Amber allemaal op tafel worden gegooid? Stel dat we eens stoppen met te zeggen‘ik heb daar geen tijd voor’, ‘bah, da’s ook weer zoveel moeite’ of denken ‘ik word daar zo moe van’.Het gevaar met impulsieve dingen is dat ze zowel goed als slecht kunnen uitdraaien, maar dat nemenwe er dan maar bij!Doe dit jaar eens zot, stel je eigen Bucket List op en probeer zoveel mogelijk dingen binnen het jaar uitte voeren. Durf zelf eens het initiatief te nemen en durf doen!39


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieAfgelopen vakantie was het weer een topperiode voor allesporters in Europa en de wereld. Het afgelopen EK en dedaaropvolgende Olympische Spelen waren een lust voor hetoog en voor velen een mes in de rug als het op studeren aankwam.SPORTTIMEThomas SmetsNog voor de vakantie begon, en dus ook voor het EK voetbalwaren er andere sporten die verdiende aandacht kregen.Hierbij spreek ik onder andere over de NBA-playoffs in deVS. Een gedroomde finale kwam er uiteindelijk. De MiamiHeat tegenover de Oklahoma City Thunder. SterkhoudersLebron James (een Small Forward en MVP van het seizoen)stond tegenover Kevin Durant (ook een Small Forward en topscorer voor het derde jaar op rij). Eenfantastische finale stond op het programma. Lebron James kon uiteindelijk zijn eerste en verdiendeChampionstrofee binnenhalen. Hij werd uitgeroepen tot MVP van de Finals, een verdiende overwinningvoor hem en de Miami Heat.Voor de voetballiefhebbers was het afgelopen EK eentje om in te lijsten: met Spanje als verdiende winnaartegen de sterke Italianen. Een droomfinale met Spanje als topfavoriet tegen Duitsland als uitdagerzat er spijtig genoeg niet in, maar iedereen zal dit EK vooral onthouden als het EK waarin Nederlandzijn verwachtingen niet kon waarmaken. Laatste in zijn groep eindigen met 0 punten haddenonze noorderburen helemaal niet verwacht. Voor het EK was Nederland één van de topfavorieten omSpanje zijn derde grote tornooi af te pakken, maar gelukkig voor de Spanjaarden lagen zij er al heelsnel uit. Het blijft nu afwachten of Nederland zich nog zal kunnen herpakken om op het WK in Braziliëte geraken, in 2014. Na de wedstrijd tegen België begin augustus, blijkt dat er nog heel wat werkaan de winkel is voor onze oranje vrienden.Even recapituleren over wat Spanje heeft gedaan afgelopen EK. Zij zijn de eerste ploeg die drie grotetornooien op rij konden winnen en de eerste ploeg die twee Europese tornooien achter elkaar op hunnaam kunnen schrijven. Fernando Torres is de eerste speler de tweemaal kon scoren in twee verschillendeEuropese finales en als laatste kon kapitein Iker Casillas als eerste honderd interlands winnenvoor zijn land. Een fantastische prestatie voor een fantastische ploeg!Een andere sport, niet echt een sport, maar wel een sportfenomeen dat veel belangstelling krijgt, zijnde transfers in het voetballand. De belangrijkste transfers voor België zijn: Eden Hazard voor 40 miljoennaar Chelsea en Axel Witsel voor 40 miljoen naar Zenit! Immense bedragen voor deze twee RodeDuivels! Ook hebben we nog Kevin Mirallas naar Everton, Lukaku wordt uitgeleend aan WestBrom, Kevin De Bruyne gaat naar Werder Bremen op een uitleenbeurt, enz. Als je deze spelers nietkunt volgen in hun nieuwe ploeg, dan raad ik zeker aan om voor de Rode Duivels te supporteren tijdenshun kwalificatie wedstrijden voor het WK in 2014! De belangrijkste transfers voor niet-RodeDuivels zijn: Ibrahimovic naar PSG, Thiago ook naar PSG (oliesjeiks hebben teveel geld), Hulk gaatnaar Zenit en wordt de nieuwe ploegmaat van Witsel en Lombaerts, en als laatste hebben we Robin40


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieVan Persie, die Arsenal inruilt voor Manchester United. Een belangrijke aanwinst voor coach Alex Ferguson.Genoeg over voetbal! Na het EK, kwamen de Olympische Spelen. Alle mensen die dankzij het EK aaneen aantal herexamens kwamen, konden ook niet op de hulp rekenen van de Olympische Spelen. Hetwaren mooie Spelen, de openingsceremonie van 2008 in Beijing was niet te evenaren, maar de Spelenzelf waren uitzonderlijk goed! Topfavorieten wonnen hun wedstrijden, zoals het nieuwe Dreamteam(Team USA) dat Olympisch goud won in het basketbal voor zowel de mannen als vrouwen. MichaelPhelps kon zijn prestatie van in 2008 niet evenaren, maar kaapte toch 4 gouden en 2 zilveren medaillesweg. De Olympische spelen voor de Belgen waren niet fantastisch. Slechts 1 zilveren medaille voorLionel Cox en 2 bronzen medailles voor Charline Van Snick en Evi Van Acker. Ook de Borlées warenniet de favorieten voor een medaille. Op de 400m werd Kevin 5 e en Jonathan 6 e . Op de 4x400 werd deBelgische nationale ploeg 6 e .Meer heb ik jammer genoeg niet gezien van de Olympische Spelen. Hoe dan ook, het was een fantastischesportzomer. En dit gaat de VGK verder zetten. Iedere week organiseren we een sportactiviteit,waar iedereen aan kan meedoen. We gaan voetballen, basketten, volleyballen en zelfs wedstrijdenpingpong organiseren! Iedere week kan je je inschrijven voor een bepaalde activiteit, dus ook om tegaan sporten, en na de activiteit wordt er ook altijd een gratis pintje aangeboden in de Amber!41


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieMENU I: Om van te smullen. Goed voor de buik en deportemonneeBUDGETKOKENSofie De ClerckVOORGERECHT: TOMAAT-PAPRIKA-TAARTBenodigdheden: (voor 4 pers.)- 1 bakklare kruimeldeegbodem- 4 rode paprika’s in repen- 4 tomaten in partjes- 2 eieren- 50 g gemalen kaas- 2 eetlepels lichte room- 1 tl gedroogde oregano- peper en zoutBereidingswijze:Leg het deeg (op bakpapier) in een bakvorm (liefst een ronde). Strooi de helft van de kaas op de deegbodem.Leg er de paprika’s en de tomaten op.Klop de eieren los met de room en de rest van de gemalen kaas, de oregano, peper en zout. Schenkover de groenten.Bak ongeveer 25 minuten in het midden van de op 200°C voorverwarmde oven.HOOFGERECHT: PIZZA OP MOEDERS WIJZEBenodigdheden: (voor 4 pers.)al dan niet zelfgemaakt deeg2 kleine blikje tomatenconcentraat1 blik ananas met 10 ringen erin, telkens 1 ring in 4 stukken gesneden3 tomaten, in schijfjes gesneden250g spekblokjes6 sneden gekookte hesp, in reepjes gesneden1 rode paprika200 g champignons in stukjes gesnedengeraspte kaasProvençaalse kruidenBereidingswijze:Bereid het deeg of neem een kant-en-klare uit de winkel. Rol het deeg uit op een bakplaat (die ingesmeerdis met olie). Smeer het concentraat uit op de deegbodem. Verdeel de schijfjes tomaat over degehele pizza. Leg er de stukjes ananas tussen. Strooi er dan de paprika en champignons over. Daarnaleg je er de gebakken spekblokjes op. Strooi Provençaalse kruiden erover. Leg de reepjes hesp bovenop42


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditiealle andere ingrediënten en zorg ervoor dat de hele pizza ermee bedekt is. Strooi er dan de gerasptekaas over. Laat 20 min in een elektrische oven op 180° C bakken. Wanneer de korst bruin ziet en dekaas gesmolten is, kan je de pizza uit de oven halen.DESSERT: RIJSTPAP MET GOUDEN LEPELTJESBenodigdheden:100g witte rijst7,5 dl halfvolle melkzakje vanillepudding (Imperial)suiker naar smaakBereidingswijze:Doe de rijst in een kom en zet op een hoog vuur. Voeg er de(6,5dl) melk aan toe en roer goed tot het kookt. Los het puddingpoederop in 1dl melk. Haal de kokende melk met rijstvan het vuur en meng de oplossing van het puddingpoederonder het rijstmengsel. Goed roeren zodat er zich geen klontersvormen. Zet terug op het vuur en blijf goed roeren.Schep in potjes als het nog warm is.MENU II: Lekker, snel, zomers en goedkoop. Ideaal voor de kotstudent.VOORGERECHT: ZOMERS SLAATJE MET GARNALENBenodigdheden: (voor 4 pers.)Bereidingswijze:400 g gepelde garnalenOntpit de tomaat en snijd ze in blokjes. Was de prei,Veldslasnijd ze in julienne (ringen) en stoof aan in wat olie.Wit van 1 preiVoeg er na 5min. de tomaat aan toe. Haal van het2 tomatenvuur en doe het in een kom, meng prei, tomaten en2 el olijfolieveldsla met olijfolie. Schik de garnalen erop en bestrooimet de gehakte bieslook.2 el gehakte bieslookHoofdgerecht: wok op de wijze van SofieBenodigdheden: (voor 4 pers.)Bereidingswijze:4 halve kipfiletsDoe in de pan of wokpan olie. Snijd de kip in blokjes en doe ze in1 rode paprikaeen gewone pan. Bak ze halfgaar. Doe in de andere pan of wokpan1 blikje maïsde wokgroenten, paprika, maïs en sojascheuten. Als deze halfgaarZakje wokgroentjeszijn, doe er dan de kip bij. Bestrooi alles rijkelijk met kerrypoeder.Zakje sojascheutenEventueel kan je er ook nog een blokje kipbouillon over fijnkruimelen.Goed omroeren tot alles gaarKerrypoeder.is.Dessert: BananenmilkshakeBenodigdheden: (voor 4 pers.)3 bollen vanille-ijs½ zakje vanillepoeder3 bananen1 liter melkBereidingswijze:Snijd de bananen in schijfjes. Doe alle ingrediënten samen in eenkom of blender. Mix of blender het geheel, tot je denkt dat het goedis. Schenk in gekoelde glazen en serveer met een rietje. Tip: Bij eengoede shake blijft het rietje rechtop staan!43


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieFILMREVIEWOf het ‘Back To School’ thema je nu al sinds begin septemberde strot uit komt of niet, daar hield onze liefste redactrice nueens nul rekening mee. Het lijkt erop dat onze nieuwste aanwinstvan ‘t Veer wel eens strenge tante zou kunnen zijn.Maar geen nood. Geheel in het thema heb ik voor jullie eenhistorisch verantwoord lijstje opgesteld van mijn persoonlijkefavoriete ‘Back To School’ films. Het hoeft niet altijd even stereotiepte zijn, niet waar?Cynthia van der HeydenThe Graduate (1967)Een film die zeker niet mocht ontbreken in dit lijstje, al was het maar om jullie duidelijk te maken naarwelke klassieker de broodjeszaak recht tegenover de Blandijn is vernoemd. De cultstatus van de filmverplicht me enigszins een klein ‘Thoentje’ te doen en te zeggen: jullie weten vast al wel waarover hetgaat! Voor degene die niet zo goed op de hoogte zijn: Benjamin Braddock, alias een piepjonge DustinHoffman, wordt verliefd op Mrs. Robinson, de vrouw van zijn vaders zakenpartner. Een passionele affairevloeit er uit voort. ‘The Graduate’ is een film die vooral de jaren na het afstuderen poogt in beeldte brengen, waarin elke ex-student al eens duchtig verloren kan lopen.National Lampoon’s Animal House (1978)Op een jaren zestiger universiteit, is rector Dean Vernon Wormer vastbesloten een volledige studentenclubte bannen van zijn gerenommeerde onderwijsinstelling. Spijtig voor hem denken de studentendaar enigszins anders over. Gelukkig is onze nieuwe rector Boone de VGK nog gunstig gezind. Houdenzo, zou ik zeggen.Revenge Of the Nerds (1984)Deze film neemt ons terug naar de tijd waarin het nerd-zijn nog niet echt sociaal geaccepteerd was, enoversized brilmonturen nog niet tot de alledaagse garderobe van de hipster kids behoorden. De titelgeeft de rode draad van de film al weg: een groep van gepeste verworpelingen en buitenbeentjes beslissenterug te vechten voor hun innerlijke vrede en zelfrespect.The Breakfast Club (1985)A brain, a beauty, a jock, a rebel and a recluse: vijf tieners, ieder representatief voor een andere kliek inde middelbare school, brengen samen verplicht hun zaterdag door in de strafstudie. Gelukkig laten ze44


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditiedit niet te zeer aan hun hart komen, en besluiten ze elkaar wat beter te leren kennen nu ze toch dekans krijgen. Nog voor de dag om is, ontdekken ze dat ze heel wat meer met elkaar gemeen hebbendan ze eerst hadden durven denken.Dead Poets Society (1989)Gesitueerd in een conservatieve en aristocratische universiteit in het Amerikaanse Vermont, brengtdeze film het meeslepende verhaal van een professor Engels die zijn studenten inspireert doorheen zijnliefde voor poëzie. Ging het er maar even inspirerend aan toe in de Filologica, niet waar? Met onderandere een jonge Robert Sean Leonard (Dr. Wilson) in de hoofdrol.Ad Fundum (1996)De allereerste langspeelfilm van Erik van Looy, waarin het aantal bekende Vlaamse koppen haast niette tellen is. ‘Ad Fundum’ vertelt het verhaal van een universiteitsdoop die een tragische wending krijgtwanneer één van de schachten op een ongelukkige manier om het leven komt. Maar als ik echt eerlijkmoet zijn, vertel ik je maar beter dat deze film eerder een waarheidsgetrouw beeld brengt van de huidigeVRG en die andere VGK. Truth be told.Waiting For Superman (2010)Ook voor de liefhebbers van het documentaire genre zijn er heel wat films die in het oog springen. Zoook ‘Waiting For Superman’, de nieuwste documentaire van Davis Guggenheim, bekend van ondermeer ‘An Inconvenient Truth’. In deze film wordt het Amerikaanse onderwijssysteem grondig aan detand gevoeld, met een ronduit onthutsend beeld tot gevolg. Guggenheim onderneemt een diepgaandestudie van het publieke onderwijs, waarin de zogenaamde ‘drop-out factories’ en ‘academic sinkholes’centraal staan. Tevens herinnert hij de kijkers er constant aan dat er achter de statistieken ook veelbelovendekinderen schuilgaan. Hun toekomst ligt namelijk in handen van één klein balletje in een grootbingospel. Het woord ‘loterij’ geherdefinieerd.45


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieKORTVERHAALElisabeth HaerensLaat het bloedbad beginnen!Beste lezers, zoals ik jullie vorig jaar reeds uitgebreid uit de doekenheb gedaan, plant de faculteit Geschiedenis een overname van degehele Ugent. Dit jaar heb ik, uw favoriete speurder, besloten omeen actievere rol te spelen in het verwezenlijken van onze idealen.Om dat te doen, heb ik mij vrijwillig aangeboden om diep undercoverte gaan in één van de faculteiten van de andersdenkenden, namelijk de Faculteit Rechtsgeleerdheid.Doorheen dit jaar zal ik zoveel mogelijk informatie verzamelen over deze faculteit en deze aanmijn lezers doorgeven zodat, als de tijd daar is, jullie allemaal klaar zijn om de Rechten te veroveren ente incorporeren in de Verenigde Faculteit der Geschiedwetenschappen. De naam is uiteraard het ideevan prof. dr. Vermeir, die de leiding over het project heeft gekregen. Het is duidelijk dat zijn gekozenperiode uit de geschiedenis (de Vroegmoderne Tijd) hem niet enkel machiavellistische trekjes heeft nagelaten,maar eveneens een gevoel voor grandeur in naamgevingen. Dat even terzijde, dit is niet deeerste maal dat ik de faculteit rechten zal binnengaan. Het afgelopen jaar heb ik namelijk, onder hetmom van de brave minorstudente, reeds een ‘reconaissance’-missie uitgevoerd. Wat ik in ieder gevalheb ontdekt, is dat de rechtenstudenten in bijna elk van hun vakken een flinke portie geschiedenismeekrijgen, die echter eerder als achtergrond dient dan als leerstof. Enerzijds zouden ze dus receptieverkunnen blijken voor onze overname en indoctrinatie dan we oorspronkelijk dachten, anderzijdslijken zij weinig waarde te hechten aan geschiedenis als iets méér dan culturele achtergrond (terwijlgeschiedenis, zoals wij allen weten, in werkelijkheid een manier van leven is). In ieder geval is het nunog te vroeg om uitsluitsel te geven over een heleboel zaken, zoals: zijn rechtenstudenten een anderediersoort? Hoe intimideert men het beste een professor van de rechten? (bij professoren van de geschiedenisis dat gemakkelijk: zet gewoon moderne technologische apparatuur voor hun neus en zeslaan onmiddellijk in paniek – vraag dat maar aan professor Devos…) Met wat kunnen we de administratievestaf van de rechtenfaculteit het beste omkopen? … Dat en nog veel meer zal ik het komendeacademiejaar proberen te achterhalen. Daartoe zal ik bijna uitsluitend in de Rechtenfaculteit vertoevendit jaar, mijn opleiding in de geschiedenis ten dele opgevend voor de nobele zaak. Tegen het einde vanvolgend jaar zal ik zo’n overtuigende rechtenstudente zijn geworden, dat júllie me misschien niet eensmeer vertrouwen. Ik zal hopelijk verdenking kunnen vermijden gedurende mijn riskante missie doormijn onschuldige uiterlijk. Alhoewel ik daarbij wel de bedenking moet maken dat de luchthavenbeveiligingdaar nog nooit is ingetrapt, bijna elke keer als ik op een vliegtuig wil stappen wordt mijn bagagedoorzocht en word ik gefouilleerd. Hoe dat komt? Misschien zie ik er verdachter uit dan ik tegenovermezelf wil toegeven, of misschien ben ik gewoon zo sexy dat ze hun handen niet van me af kunnenhouden. Ik laat het aan jullie om dat te beoordelen.46


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieHET HEET HOEKJEMet Frrrrrrea...Ieder belangrijk tijdschrift, denk maar aan deJoepie bijvoorbeeld, heeft wel een rubriek dieruimte laat voor het beantwoorden van lezersbrieven.Iedereen moet immers de kanskrijgen om eens gepubliceerd te worden. HetVeer kan dan ook niet achterblijven en laatook graag eens de studenten aan het woord.Ik zal dit jaar jullie ingestuurde brieven vaneen gepast antwoord voorzien en daarbijgeen enkel onderwerp schuwen. Maak jegeen kans bij die knappe kerel twee rijenvoor je in de les? Jeukt het soms op vreemdeplaatsen? Of kan je maar niet kiezen uit hetruime gamma aan condooms? Geen paniek,Frrrrea en haar team weten het antwoord.Liefste Frrrea,De Kelder is een aangenaam stekje om te vertoeven: samen gezellig chillen met mijn beste vriendenof mijn favoriete serie ‘Oh Oh Cherso’ kijken op de pc. Ik kijk er steeds naar uit om richtingBlandijn te trekken. Maar tot mijn eigenste verbazing ben ik onlangs te weten gekomen dat erdaar ook heel wat minder deugdelijke dingen gebeuren. Frea, nu maak ik me erg veel zorgen,want ik ben immers al enkele weken te laat, als in: ik ben nooit te laat. Bovendien heb ik helemaalgeen vriend. Daarom is mijn vraag: kan ik zwanger geworden zijn door op de zetel van deFilologica gezeten te hebben?Liefs,BijnabolbuikjeDit is uiteraard een probleem en hoewel er wel al eerder ernstige gevallen van ziekte gemeld werdenna “contacten” met leden van Filologica - hoe ernstig zullen we hier maar niet vermelden - lijkt eenzwangerschap door op een filozetel te zitten me toch wat onwaarschijnlijk. Dus, tenzij je de (on)gelukkige ontvanger van een onbevlekte ontvangenis bent en voorbestemd bent om de nieuwe messiaste baren of vergeten bent dat er een filojongeling samen met je op de zetel zat, denk ik dat het gewoonvals alarm is. Toch stel ik voor dat je de zetel van de Filologica in het vervolg mijdt en gewoon op dezetel van de VGK komt zitten, die is mooier van kleur (want groen, duh) en hij staat aan de goede kantvan de Kelder waar je omringd wordt door lieve VGK’ers die zeker een bezoekje waard zijn. Tot slot, inde Kelder wordt geen “Oh Oh Cherso” gekeken! Probeer “Game of Thrones” eens of “How I Met YourMother” en de immer vergevingsgezinde VGK’ers zullen je die kleine misstap met de filozetel vergeven,beloofd!47


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieAllerliefste Frrrrrrea,Kben al suuuuuprlang fan van u en ntrlk ook van de VGK!Keek er dan ook mega naar uit om te meelen naar u. Nu hebk dus een probleemke: “Kweniehoek de VGK moe integreren in mn sexleven...”Kheb echt dringent tips nodig!Kweniemeer wat te doen me men leven.Big kisses,Eenzaam en verloorn anoniempjeAllereerst wil ik je namens de hele VGK bedanken voor deze complimenten, we zijn erg blij met eensuperfan als jij! Persoonlijk begin ik er zelfs wat van te blozen. Om op je probleem terug te komen, ikvrees dat de VGK (nog) geen gadgetlijn heeft die je probleem kan verhelpen. Wil je de VGK toch graagintegreren in je seksleven dan stel ik voor dat je, in afwachting van onze exclusieve lijn speeltjes, eenverleidingspoging waagt bij één van de schattige (praesidium)leden die de VGK dit jaar heeft. De perfectegelegenheid hiervoor is onze Openingsfuif in de Vooruit op 16 oktober. Of je kan naar de winkelspurten en je een groengekleurd bunnyspeeltje aanschaffen, plezier gegarandeerd en dit volledig inVGKsfeer. In tussentijd zou ik je wel graag aanraden om een spellingscursus te volgen, het kan je alleenmaar ten goede komen want ik denk dat je anders een nieuwe brief zal moeten schrijven omdat jemaar niet kan slagen voor je papers.Hebben jullie een gelijkaardig probleem of net iets helemaal anders? Mail je probleem naar heethoekje@gmail.comof kom het droppen in de Kelder!—————————————————————————————————————————Comics48


De antwoorden voor het grote “raad het praesidiumlid”-spel: 1=Arvid, 2=Maryline, 3=Jens, 4=Jordy, 5=Laurens, 6=Gillis, 7=Stijn, 8=Frea,9=Nore, 10=Annelien, 11= Jasper Suys, 12= Valerie, 13= Jasper Van der Avert, 14= Desmond, 15= Marieke, 16= Diethard, 17= JasperBoudry, 18= Thomas, 19=Aljosha, 20= Lisa, 21= Matthias30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieDE SCRIPTORSLUIT AF...Lisa DemetsMet een dubbel gevoel maak ik mijn koffer klaar vooreen snoepreisje naar Barcelona. We trekken er een laatstekeertje met de ‘geschiedenisvrienden’ op uit vooraleerhet nieuwe -en tevens laatste- academiejaar aanvangt.Met spijt in het hart zal ik dus die geweldige eerstekennismaking met de kersverse eerstejaars moetenmissen, alhoewel, ik zou mijn jaloezie misschien niethelemaal kunnen verbergen. Wat zou ik ervoor gevenom terug in hun schoenen te staan! Natuurlijk met degeruststellende gedachte (die ik vandaag de dag wel minof meer heb) dat het allemaal wel op zijn pootjes zouterechtkomen, want op mijn eigenste introductiedagdaarentegen deed ik het bijna in mijn broek. Niemandgaat een richting als geschiedenis studeren en dus stondik daar wat moederziel alleen te hangen vooraleer dedeuren van auditorium E open zwierden.Ik had mij echter voorgenomen om er meteen goed in tevliegen. Dus koos ik een willekeurige rij uit en plofte mij vervolgens naast het eerste beste meisje neerdat ondanks de zenuwachtige sfeer nog enigszins een glimlach op haar gezicht kon toveren. Ze leekwel een engeltje met die blonde krullen en roodgeverfde lippen, maar ondertussen weet ik wel beter.Wie had dan ooit kunnen zeggen dat wij volgend weekend samen naar Barcelona zouden trekken? Datwij samen in het praesidium zouden stappen of dat zij een pagina eerder in dit Veer over de meest absurdedingen zou kletsen?Niettemin, die welbekende blonde deerne liet mij al verwaarloosd achter tijdens het namiddagprogramma.Voor de rondleiding van de VGK moest ik dus een nieuw maatje zoeken. Je voelt het waarschijnlijkal aankomen, maar ook hij is zijn koffer ondertussen aan het pakken en hoogstwaarschijnlijkeen aantal willekeurige schietgebedjes aan het scanderen vooraleer hij dit weekend de vlucht richtingBarcelona neemt.Het duurde eventjes vooraleer ik opnieuw wat sociale moed bij elkaar kon rapen en mijn kandidatuurvoor het praesidium van 2011-2012 indiende. Ik heb er nog steeds geen moment spijt van gehad,want ik had nooit gedacht dat ik zo veel neutende, schattige en lieve mensen op een hoopje zou vinden.Maar zo gaan die dingen nu eenmaal. Je ademt eens diep in. Je toont vijf minuten sociale moed en alleskomt sowieso goed.49


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieCOLOFONRedacteurLisa DemetsMedewerkersWim BekaertJasper BoudryValérie CrickemansNathan DeclerckSofie De ClerckSarah De DeckerLaurens De LoofElisabeth HaerensLoonis LoggheAljosha MeerhaegheJordy SabelsThomas SmetsAmaury Vanden HouweJens Vanden MeersschautCynthia Van Der HeydenMaryline Van PuymbrouckFrea VancraeynestVeronique VennekensDesmond VercammenTine VerhoevenGillis VermeerschDiethard Vlaeminck50


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: OuderejaarseditieEreledenlijst Vlaamse Geschiedkundige Kring 2012-2013Pro-seniorenHilde CorremansAdriaan LintersKarl VanheuverbekeWim BeelaertBruno DebaenstRaf BurmFien DanniauBregt VermeulenEmmelien WerbrouckJoeri DeryckereLoonis LoggheRubenVandeputteNikita VosPro-PraesidiumBauters JasperBekaert WimBetjes LiseBossuyt EmmaBoyen MatthiasBrunet BoBuylen BinouCassiman RubenCastermans RebeccaCoppens JelleDancet JeroenDe Buck LaurensDe Meyer MichaëlDe Rijcke SanderDe Smet KatrienDe Vijlder NicolasDe Vos FrederickDeclerck NathanDedobbeleer WillemDelaeter JanDewaele SarahDescamps FrederikElegeert JochenFockedey StijnJoos StijnKerckaert ChristopheLampe JurgenLasoen KennethLisarde WendyMaebe GuillaumeMaes ThibautMeskens FebeMuylaert SilkeOpsomer GoedelePaeye KoenPottie JacquesRoels WillemRoose HanneSchoutteten KoenStevens KittyT’Jampens MichielVan Belleghem KimVan Der Herten GreetVan Der Heyden CynthiaVan der Straeten AljosjaVan der Wouden JanVan de Velde TienekeVan Duyse JelkaVan Goethem JelleVan Raemdonck TimothyVanderhaeghen BertoldVanmeerhaeghe MaaikeVanspeybroeck MatthieuVennekens VeroniqueVerfaillie AmélieVerhoeven TineVermeulen TimVoorspoels JolienWeemaels LieseProf.Boone MarcBrinkman Ingede Hemptinne ThérèseJannsens PaulMartyn GeorgesThoen ErikVan Dixhoorn ArjanVan Nuffelen PeterVelle KarelVermeir ReneProf. Em.Milis LudoVermeulen UrbainSympathisantenDeclercq DaanMaes PieterMares TitouanNevejan NielsPeerlinck KimmyPiens Tim (Amber)Van de Ponseele LauraVan Hulle HansVanneste DavidAcademisch personeelBaecke XavierVandevoorde LindseyVersieren JelleWijnendaele JeroenBevriende KringenFilologicaKlassieke KringKring voor Moraal en FilosofieKunsthistorische KringOosterse Afrikaanse KringSlavia51


30ste Jaargang (September-Oktober 2012): het « Back-to-school » Veer: Ouderejaarseditie52

More magazines by this user
Similar magazines