06.09.2017 Views

Binnendijks 2017 35-36

Binnendijks van 9/10 september

Binnendijks van 9/10 september

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

2 BINNENDIJKS <strong>35</strong>/<strong>36</strong> 9/10 september <strong>2017</strong><br />

VISIT Beemster tijdens het<br />

Werelderfgoedweekend<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert en faciliteert activiteiten voor alle<br />

inwoners van Zuidoostbeemster. Van taalcursus tot yogales, van volleybaltoernooi<br />

tot buurtdiner. Het buurthuis draait voornamelijk op vrijwilligers. Zij zetten zich<br />

met veel plezier en enthousiasme is om het de gebruikers en bezoekers<br />

naar de zien te maken.<br />

Vanwege uitbreiding van activiteiten en zalen<br />

hebben we meer hulp nodig en daarom zijn we op zoek naar<br />

VRIJWILLIGERS (M/V)<br />

Vind je het leuk om iets te doen in ons dorp en voor je buurtgenoten?<br />

We kunnen hulp gebruiken op allerlei gebied. Voor in het bestuur, om als gastheer,<br />

gastvrouw bardiensten te draaien, in de ondersteuning voor technische en<br />

facilitaire klussen, maar ook voor promotie activiteiten<br />

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen<br />

bij het draaien van bardiensten, die gastheer/gastvrouw willen zijn voor een dagdeel<br />

in de week of bij speciale evenementen.<br />

Op 9 en 10 september, tegelijk met de<br />

Open Monumentendagen, organiseert<br />

De Beemster samen met de andere<br />

UNESCO-Werelderfgoederen het<br />

jaarlijkse werelderfgoedweekend<br />

onder het motto: ‘Ons Werelderfgoed<br />

is wereldberoemd, binnenkort ook in<br />

Nederland!<br />

Het UNESCO Werelderfgoed in Nederland<br />

staat niet hoog op de agenda bij Nederlanders,<br />

blijkt uit onderzoek van de Rijksdienst<br />

voor het Cultureel Erfgoed. Veel buitenlandse<br />

toeristen daarentegen wél. Droogmakerij<br />

de Beemster is UNESCO Werelderfgoed vanwege<br />

haar rationele verkaveling en inrichting.<br />

Het Beemstermeer dat ruim 400 jaar geleden<br />

op ingenieuze wijze drooggelegd werd en zo<br />

voor een groot oppervlakte aan extra land<br />

heeft gezorgd. Daarnaast liggen 5 forten van<br />

de Stelling van Amsterdam, ook een UNESCO<br />

Werelderfgoed.<br />

Doe op zaterdag 9 september mee aan<br />

Geocaching ‘De Sterren van De Beemster’.<br />

Een GPS-ontdekkingstocht welke je door De<br />

Beemster polder leidt. Ga opzoek naar de<br />

bijzondere caches en vind met de precieze<br />

coördinaten de schuilplaats. Vooraf (gratis)<br />

aanmelden via: www.geocaching.com. Het<br />

bijzondere en authentieke Fort Spijkerboor is<br />

beide dagen speciaal voor publiek geopend.<br />

Tussen 11:00 en 17:00 uur ben je hier van<br />

harte welkom. Je kunt je inschrijven voor een<br />

bezoek aan de geschutkoepel en speciaal<br />

voor kinderen is er een fotospeurtocht.<br />

Wat bieden wij?<br />

Een leuke en gezellige omgeving, met veel contacten met buurt en dorpsgenoten.<br />

Soms heel hard werken, maar vooral veel plezier. En als je regelmatig een<br />

bardienst draait dan maken wij afspraken met je over een vergoeding<br />

op basis van de vrijwilligersregeling.<br />

Wat vragen wij?<br />

Wij verwachten inzet en enthousiasme bij de activiteiten die je voor het<br />

buurthuis doet. Hierbij zijn flexibiliteit, betrouwbaarheid, communicatie<br />

belangrijke steekwoorden.<br />

Wil je meer informatie?<br />

Bel met Petra Nederveen (beheerder) via<br />

telefoonnummer 0299 – 42 76 61.<br />

Óf meld je direct aan via info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

dan neemt Petra contact met je op.<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

bruist van de activiteiten<br />

tjes ter reparatie kunnen worden aangeboden<br />

is het ook een gezellige ochtend. Onder het<br />

genot van een gratis kopje koffie praat u bij<br />

met buurtgenoten. Volgende datum: 21/11.<br />

In het kader van Burendag wordt op 23 september<br />

een Buurtontbijt gehouden. Om half<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster organiseert en faciliteert activiteiten voor alle<br />

Vrijdagavond 29 september is er weer<br />

inwoners van Zuidoostbeemster. Van taalcursus tot yogales, van volleybaltoernooi<br />

10 staat een uitgebreid ontbijt voor u klaar<br />

tot buurtdiner. een dartavond Het buurthuis draait voor voornamelijk alle leeftijden.<br />

op vrijwilligers. Zij zetten zich en kunt u met buren uit Zuidoostbeemster de<br />

met veel plezier en enthousiasme is om het de gebruikers en bezoekers<br />

Inloop om 19.30 naar de uur. zien te Start maken. om 20.00 Burendag vieren! Aanmelden vóór 20 september<br />

<strong>2017</strong> via: beheerder Petra (427661)<br />

uur. Toegang is vrij. Volgende data:<br />

Vanwege uitbreiding van activiteiten en zalen<br />

hebben 27/10 we meer en 24/11. hulp nodig en daarom zijn we op zoek naar info@buurthuiszuidoostbeemster.nl.<br />

Kosten van het ontbijt € 2,50 per volwassene,<br />

VRIJWILLIGERS Dinsdag 19 september wordt er van (M/V) 9.30 uur kinderen t/m 12 jr. gratis.<br />

tot 11.30 uur weer een repaircafé gehouden. 25 september <strong>2017</strong> een Buurtdiner, aanvang<br />

Vind je het leuk om iets te doen in ons dorp en voor je buurtgenoten?<br />

We kunnen Bezoekers hulp gebruiken kunnen op allerlei huishoudelijke gebied. Voor in het bestuur, apparaten om als gastheer, 18.30 uur. De kosten bedragen € 7,50 per persoon.<br />

Dit is inclusief een drankje.<br />

gastvrouw bardiensten te draaien, in de ondersteuning voor technische en<br />

met facilitaire mankementen klussen, maar meenemen ook voor promotie voor activiteiten reparatie,<br />

variërend van naaimachines tot koffiezetapparaten<br />

enz. Maar heeft u een stoel waar een Opgave:<br />

Op dit moment zijn we vooral op zoek naar dorpsgenoten die ons willen helpen<br />

in de week of bij speciale evenementen.<br />

poot van los zit, dan kunnen de vrijwilligers info@buurthuiszuidoostbeemster.nl<br />

deze ook repareren. Wat bieden Behalve wij? dat uw spulle-<br />

427661 of bij de beheerder.<br />

bij het draaien van bardiensten, die gastheer/gastvrouw willen zijn voor een dagdeel<br />

Een leuke en gezellige omgeving, met veel contacten met buurt en dorpsgenoten.<br />

Soms heel hard werken, maar vooral veel plezier. En als je regelmatig een<br />

bardienst draait dan maken wij afspraken met je over een vergoeding<br />

Achter slot en grendel<br />

Het zal je maar gebeuren. Loop je als Amsterdamse<br />

toerist nietsvermoedend het kerkenerf<br />

op. Voor een rondje om de kerk. Sluiten<br />

ze opeens de poort af! Daar sta je dan met<br />

je goeie gedrag. Buren helpen een handje.<br />

De brandweer wordt gebeld. Jaap Dik zet de<br />

ongelukkigen op eigen verzoek (‘gelukkig<br />

hebben we de foto's nog’) op de kiek.<br />

Uiteindelijk bevrijden ze zichzelf met een risicovolle<br />

klauterpartij uit hun benarde situatie.<br />

GEERT<br />

BBQ Buurtvereniging<br />

Purmerenderweg en Burendag<br />

In 2016 hielden we een Italiaanse dag,<br />

maar <strong>2017</strong> werd de traditionele BBQ<br />

weer van stal gehaald. En weer waren<br />

de weergoden ons goedgezind op<br />

zondag 27 augustus.<br />

Onder een stralende zon verzamelden zich<br />

zo'n 60 buur(t)genoten op het terras van<br />

voetbalvereniging ZOB. Dit ZOB is al jarenlang<br />

onze gewaardeerde gastheer voor deze<br />

gelegenheden. Gewapend met een drankje<br />

werden de laatste nieuwtjes doorgenomen.<br />

Het bestuur had WK-catering weer bereid<br />

gevonden om de culinaire logistiek te verzorgen<br />

en tegen 18.00 uur kon voorzitter Cees<br />

Visser het startschot geven: het buffet was<br />

geopend. Er was genoeg in kwaliteit en kwantiteit.<br />

Met goedgevulde magen vertrokken<br />

de buur(t)genoten vanaf 20.00 uur weer naar<br />

huis. Na deze geslaagde BBQ zien we nu uit<br />

naar de burendag op zondag 24 september.<br />

Ook deze keer zoeken wij voor die dag vrijwilligers,<br />

die langs de Purmerenderweg zwerfvuil<br />

gaan ophalen (vanaf de brug Purmerend<br />

tot het viaduct Purmerenderweg).<br />

Het verzameladres is bij Gerda Beeker<br />

nummer 184 om 10.00 uur. Graag meenemen<br />

(indien beschikbaar) een fluorescerend hesje,<br />

werkhandschoenen, kruiwagen, hark etc..<br />

Daarna gezellig samenzijn onder het genot<br />

van een drankje en hapje op het genoemde<br />

adres. Via dit e-mailadres kunt u zich aanmelden:<br />

info@purmerenderweg.nl<br />

JAN DOLF ABRAHAM; FOTO: CEES VISSER.<br />

(INGEKORT; REDACTIE)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!