Views
8 months ago

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen - BIJLAGEN

Bijlagen bij de projectbeschrijving en analyse van de toepassing van de asset based community development in de Nijmeegse Kolpingbuurt. Hay van der Sterren

Bijlagen - Verbreding van bewonersbetrokkenheid - ABCD in de Kolpingbuurt Nijmegen -

Bijlagen 1. Literatuurlijst ABCD 2. Bewonersenquête ‘Kolpingbuurt aan Zet’ 3. Planning enquêtegroep Kolpingbuurt 4. Training van de bewonersenquêtegroep 5. ABCD - link 6. Evaluatie inzet Tandem tot april 2004 Toekomst van de fitnessclub Spartacus ABCDABCDABCDABCDONZEBUURTAANZETABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABCDABC 43

Verbreding van bewonersbetrokkenheid - Ids Breeuwsma / Hay van der sterren
Brief d.d. 25 maart 2008 met bijlagen - Gemeente Nijmegen
Collegebesluit met bijlagen - Gemeente Nijmegen