Views
2 months ago

FORE 2011 nr 3

adverteren. De

adverteren. De FORE wordt 4x per jaar verspreid onder alle leden. Ook kan men een banner op de website van onze club plaatsen, met de mogelijkheid van een link naar de eigen bedrijfswebsite. Verder is het mogelijk om een reclamebord te laten plaatsen op een afslagplaats.” De Sponsorcommissie heeft een aantal sponsorpakketten samengesteld bestaande uit een aantal producten. Zo’n pakket is redelijk geprijsd voor een bereik onder enkele honderden leden die onze club telt. Denis: “Voor onze Hoofdsponsor Rabobank Maastricht e.o. is er een speciaal sponsorpakket. Zo is het voor onze hoofdsponsor mogelijk om een golfclinic op onze baan te organiseren voor relaties van de Rabobank.” “Hoewel het vrijwillerswerk is, werken we zakelijk en professioneel,” aldus Denis. “Met elke sponsor sluiten we een sponsorcontract waarin we precies vastleggen welk sponsorpakket een sponsor afneemt.” Sponsorevenement “Onze Club wil uiteraard een interessante toegevoegde waarde aan sponsoren leveren. Naast het leveren van de verschillende sponsorproducten organiseren we jaarlijks een sponsorevenement, met ingang van dit jaar zelfs twee maal per jaar,” aldus Denis. Dit jaar zijn deze sponsordagen gehouden op 16 juni en 15 september. FORE 2011 nr 3 “Onze Golfbaan en ons Clubhuis staan dan ter beschikking van de sponsoren. Meestal organiseren we een wedstrijd voor onze sponsors en hun gasten. Sponsoren zonder GVB kunnen ook meedoen. Voor hen organiseren we een golfclinic. Onder leiding van onze Golfpro Mike kunnen ze dan kennis maken met het golfspel, diverse slagen oefenen, putten, en zelfs een ronde lopen over onze baan. Na afloop is het gezellig toeven in ons Clubhuis: er wordt gezorgd voor een hapje en drankje. Onze Clubhuis- en Wedstrijdcommissies ondersteunen ons hier elke keer weer voortreffelijk bij. We merken dat onze sponsors deze happening bijzonder waarderen en voor onze club is het een prima gelegenheid de relatie goed te onderhouden. Een delegatie van ons Bestuur ontbreekt dan ook nooit op zo’n dag.” De Commissie “Onze commissie is een goed team. De leden zijn voor een aanzienlijk deel complementair aan elkaar en uiteraard bewaken we de goede balans tussen commissiewerk en gezelligheid. Als we vergaderen, dan doen we dat ook meestal om beurten bij iemand thuis,” aldus Denis. “Naast de generieke acquisitie en het onderhouden van relaties heeft elk van de leden van de commissie een speciaal aandachtsgebied zodat de taken evenredig zijn verdeeld.” Denis: “Uiteraard proberen wij als commissie een goed beeld te vormen over de ontwikkelingen binnen de (sponsor)golfwereld en staan wij ook voor innovatie in ons productpakket en werkwijze.” Hebt u interesse? Denis besluit met: “We kunnen altijd versterking gebruiken. Vooral leden met een groot netwerk (onder bedrijven) zijn welkom omdat hij/zij een belangrijke rol kan spelen bij de werving van nieuwe sponsoren.” Dus, als u interesse heeft om de 13

3: september - Hooge Bergsche Golfclub
nummer 86 juni 2011 Clubblad van de Westfriese Golfclub
nummer 84 december 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
2011 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
N U MMER 70 :maart 2008 - Westfriese Golfclub
Dimples 75 - maart 2009.qxd - Westfriese Golfclub
golf club indeling 2op.indd - Golfclub Veldzijde
2010 - 4: december - Hooge Bergsche Golfclub
Afslag 2010-02.pdf - Golfclub Zeegersloot
2012 - 2: september - Hooge Bergsche Golfclub
Jaargang 26 nummer 4 - september 2012 - Golfclub Veldzijde
Clubblad Golfhorst Lente 2011 - Golfvereniging Golfhorst
Dimples 77 - aug 2009.qxd - Westfriese Golfclub
nummer 83 oktober 2010 Clubblad van de Westfriese Golfclub
Golfbongerd 3 2011.pdf - Golfvereniging De Batouwe
Afslag 2011-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
'Ook meldkamer kan levens redden • Forse investering ... - Brandweer
Afslag 2010-03.pdf - Golfclub Zeegersloot
Waerdpraet nr 86.indd - Dorpswaard
Vrijheid is ruimte om te groeien - Golfclub Veldzijde
Dimensie 3 nr. 2011/5 (november-december 2011) - Buitenlandse ...