05.04.2019 Views

Binnendijks 2019 13-14

Binnendijks van 6 en 7 april 2019

Binnendijks van 6 en 7 april 2019

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

66e JAARGANG BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong><br />

innendijks<br />

mededelingen voor de Beemster<br />

<strong>Binnendijks</strong> online op www.binnendijks.nu - Uitgave van “Stichting <strong>Binnendijks</strong>” Beemster.<br />

Volgende verschijningsdatum: 20/21 april <strong>2019</strong>. Kopij inleveren uiterlijk vrijdag 12 april vóór 17.00 uur!<br />

programma 4 mei<br />

herdenking: zie blz. 3.<br />

Janny en Gerrit Hopman:<br />

samen 120 jaar lid van<br />

zangvereniging Harmonie<br />

Ger Ernsting erelid<br />

Historisch Genootschap<br />

Beemster. Remo Strijker<br />

ontvanger Complimentprijs<br />

<strong>2019</strong> is een bijzonder jaar voor Janny en Gerrit Hopman uit Middenbeemster.<br />

Het is exact zestig jaar geleden dat ze lid zijn geworden van zangvereniging<br />

Harmonie. Gerrit in januari en Janny in november om precies te zijn. Reden om<br />

een bakje koffie te gaan drinken met het zingend echtpaar.<br />

Gerrit: “Mijn moeder kon ook goed zingen<br />

en speelde orgel. Er werd thuis aan de<br />

Hobrederweg dus ook veel gezongen. De<br />

schoolmeester van de lagere school in Noordbeemster<br />

had dat zeker in de gaten. Want drie<br />

jongens, Bregman, de Heer en ik, moesten<br />

meezingen met de meisjes. Terwijl de andere<br />

jongens mochten voetballen. Eind 1958 was<br />

er een soort talentenjacht in de Beemster.<br />

Gerard Boer uit Landsmeer zat daarbij in de<br />

jury. Hij was ook dirigent van de Harmonie. Hij<br />

adviseerde mij om lid te worden van een koor.<br />

Zo ben ik begin 1959, als jongen van negentien<br />

jaar, op het koor gekomen. De eerste<br />

twee jaar van ons lidmaatschap waren we<br />

nog operettekoor. Daar lag de voorkeur van<br />

de dirigent Boer. Er waren zo’n veertig leden<br />

waaronder schilder Willem Doets, kruidenier<br />

Jan Rol, tekenaar Jan Sanders en uitbaatster<br />

van het Heerenhuis Diny Middelburg”.<br />

Janny: “Mijn moeder en zuster zaten al op<br />

het koor. Via hen ben ik er ook in gerold. Was<br />

een jaar of achttien. Toen mijn zuster ging<br />

trouwen, stapte ze uit het bestuur. Heb ik het<br />

bestuurlijk stokje overgenomen. Na zes jaar<br />

werd ik penningmeester en heb dat twintig<br />

jaar gedaan. Ik had een groot boek met daarin<br />

alle namen van de leden en weekkolommen.<br />

Want leden betaalden elke week contributie.<br />

In de pauze van de repetitieavond. In onze<br />

begintijd ruim een gulden per keer. Ik ben<br />

altijd alt gebleven. Gerrit zijn stem is gezakt<br />

van tenor via bariton naar bas“. Gerrit: “De<br />

repetities waren op woensdagavond in café<br />

Molenaar (thans Chinees restaurant). Van<br />

acht tot negen zingen. Dan een bak koffie<br />

en daarna weer repeteren. Na afloop bleven<br />

sommigen nog wat aan de bar hangen. In<br />

de zomermaanden gingen we met de bus op<br />

Concours ergens in het land. Zongen altijd<br />

tegen de hoogste klasse (‘Superieur’) aan.<br />

En in de herfst onze eigen uitvoering in het<br />

Heerenhuis. We kenden elkaar toen al wel<br />

vanuit het Beemster verenigingsleven. Onder<br />

andere van gymnastiekvereniging Hercules.<br />

De liefde is pas later overgeslagen. Ik heb<br />

ook jarenlang in het bestuur gezeten. Onder<br />

andere tien jaar als waarnemend voorzitter.<br />

Toen we trouwden in 1975 ben ik vrijwillig uit<br />

het bestuur gestapt”.<br />

Janny en Gerrit hebben gedurende hun muzikale<br />

carrière tal van dirigenten gehad. Pianiste<br />

Emma Ulrich daarentegen is het koor ruim 45<br />

jaar trouw gebleven! Ook de lokaliteiten wisselden.<br />

Via de lagere school aan de van Randwijcklaan<br />

en Onder de Linden heeft het koor nu<br />

al jaren vast onderkomen in de Keyserin. Janny<br />

en Gerrit hopen nog jaren te kunnen blijven<br />

zingen. Wij wensen het hen van harte toe!<br />

GEERT<br />

Ger Ernsting is tijdens de<br />

Jaarvergadering van het Historisch<br />

Genootschap Beemster op<br />

woensdagavond 27 maart benoemd<br />

tot erelid.<br />

Ger is vanaf de (her)start van de Nieuwe<br />

Schouwschuit in maart 2003 lid van de<br />

redactie geweest en, in woorden van de voorzitter<br />

van het HGB Kees de Groot, “wetenschappelijk<br />

geweten van dit actueel, leesbaar<br />

en schitterend uitgevoerd vakblad”. Hoewel<br />

Ger zich in woord en gedrag niet zozeer manifesteerde<br />

als eindredacteur, functioneerde<br />

hij wel als zodanig. Ger bedankte de mede<br />

redacteuren en leden die in het verleden in<br />

de redactie hebben gezeten. Tijdens dezelfde<br />

jaarvergadering ontving Remo Strijker, eigenaar<br />

van het in oude luister gerestaureerd<br />

pand de Kosterij, de Complimentprijs 2018.<br />

Dit pand uit 1874 (initialen en jaartal op lambrisering)<br />

heeft met de dagbesteding en<br />

lunchroom De Kosterij van Breidablick weer<br />

een sociale bestemming gekregen. Remo<br />

riep de aanwezig op om het pand te komen<br />

bewonderen en bij voorkeur daarbij ook een<br />

versnapering of lunch te gebruiken. Hij zegde<br />

tevens toe om binnenkort de restauratiefoto’s<br />

eens ‘op een rijtje’ te zetten en een lezing over<br />

het gehele proces te geven. Dit aanbod werd<br />

met luid applaus ondersteund.<br />

GEERT


April in<br />

Onder de Linden,<br />

Middenbeemster<br />

Zondag 7 april<br />

KOFFIECONCERT<br />

MAAT SAXOPHONE<br />

QUARTET<br />

Claude Debussy, Antonin Dvorak,<br />

Ferenk Farkas, Nuno Lobo en<br />

Samuel Barber.<br />

i.s.m. Conservatorium<br />

Amsterdam,<br />

11.00 uur, € 9.00<br />

Zaterdag <strong>13</strong> april<br />

CABARETPOEL<br />

4 optredens van<br />

25 minuten<br />

Een avondje uitbundig lachen met<br />

opkomende cabaret-talenten<br />

20.30 uur, € <strong>13</strong>.50<br />

Meer weten, kaartje kopen of vriend worden:<br />

www.onderdelindenbeemster.nl<br />

Middenweg 150, Marktplein, Middenbeemster<br />

Kijk op fusie! 24 april <strong>2019</strong><br />

Inwonersbijeenkomst Beemster Polder Partij in Onder de Linden.<br />

Inloop 19.30 uur aanvang 20.00 uur. Vol = Vol!<br />

“Moet het fusieproces opnieuw naar de tekentafel” nu met inbreng van U als<br />

inwoner! Aan de hand van thema’s gaan we met een aantal sprekers en u in<br />

gesprek over de toekomst van onze gemeente. Enkele inwoners zullen vertellen<br />

over hun ervaringen en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Waarna<br />

gelegenheid tot discussie/ vragen.<br />

Met de uitkomsten helpt u ons op weg om het op 21 maart 2018 gemeenteraadverkiezingen<br />

door u gegeven mandaat te blijven uitvoeren:<br />

Geen fusie met Purmerend maar opschalen in de regio Waterland!<br />

Of verlaten we de ingeslagen weg en richten we onze blik op buurgemeente<br />

Purmerend? Het is nog niet te laat maar de tijd dringt in september <strong>2019</strong> zal<br />

het Herindelingsontwerp aan de gemeenteraad worden voorgelegd en wordt<br />

het fusiebesluit pas écht genomen.<br />

Onder de Linden zal vermoedelijk niet ieder kunnen huisvesten daarom<br />

houden we een Alternatief referendum. We maken van 24 april een<br />

Beemstervlag-dag. Bent u van mening dat we de ingeslagen weg moeten<br />

volgen hijs dan de Beemster vlag in top (de driekleur/ familie of bedrijfsvlag<br />

mag natuurlijk ook). Aan de hand van de uitkomsten op 24 april gaan we<br />

ons beraden: Hoe nu verder?<br />

Aanmelden op: fractie.bpp@gmail.com of 06-53624<strong>14</strong>7<br />

www.beemsterpolderpartij.net<br />

Zondag <strong>14</strong> april<br />

Zondagmiddag Live!<br />

PEU DE FEU<br />

Swingende zigeunerjazz.<br />

15.00 uur, € 9.00<br />

Onder de Linden<br />

Toneelvereniging<br />

Middenbeemster speelt:<br />

DE GESCHIEDENIS<br />

VAN DE FAMILIE AVENIER<br />

DEEL 1<br />

Tekst: Maria Goos<br />

Regie: Tim Schuitvlot-van den Hout<br />

vr. 12 april – 20.00 uur<br />

za. <strong>13</strong> april – 20.00 uur<br />

Locatie:<br />

Kavel II (Golfbaan Beemster)<br />

Volgerweg 42<br />

Middenbeemster<br />

Kaartverkoop:<br />

Helen Köhne, tel. 0299-683008<br />

(tussen 19.00-20.00 uur)<br />

of online: reserveren@toneelmb.nl<br />

Prijs: € 12,50<br />

Op alle beauty supplementen van<br />

OENOBIOL nu 50% KORTING<br />

Breedband<br />

Drogisterij Jonker Parfumerie - Babykleertjes<br />

Rijperweg 58, <strong>14</strong>62 ME Middenbeemster Telefoon (0299) 68 17 25<br />

Hoe vergelijk ik de prijs?<br />

Gaat door breedbandbeemster.net<br />

Repaircafé<br />

Middelwijck<br />

en Buurthuis<br />

Donderdag 11 april zitten de<br />

vrijwilligers van het Repair Café<br />

weer voor u klaar. Van 9.30 tot 11.30<br />

uur repareren zij uw stofzuiger,<br />

broodrooster, koffiezetapparaat, föhn,<br />

naaimachine, ... (bijna) alles wat het<br />

niet meer doet.<br />

En terwijl zij de spullen repareren kunt u<br />

genieten van een lekker kopje koffie of thee<br />

en een gezellige praatje.<br />

Locatie: zorgcentrum Middelwijck in Middenbeemster.<br />

De reparaties zijn gratis, eventuele<br />

materialen moet u wel vergoeden. Een vrijwillige<br />

bijdrage wordt op prijs gesteld om zo<br />

nieuw gereedschap te kunnen kopen. Donderdag<br />

21 mei is het Repair Café weer in het<br />

buurthuis in Zuidoostbeemster.<br />

Beemster Gaat door<br />

U telt uw huidige rekeningen bij elkaar op voor<br />

vaste telefoon, televisie en internet. Inclusief<br />

eventuele Canal Digital of Digitenne.<br />

Dan weet u wat u nu per maand betaalt.<br />

Op onze website kiest u JA IK DOE MEE en vinkt<br />

uw gewenste 3-in-1 abonnement aan plus<br />

(indien van toepassing) de buitengebied toeslag<br />

per maand. U ziet dan een overzicht wat u gaat<br />

betalen via Breedband Beemster.<br />

In de meeste gevallen is het maandbedrag<br />

vergelijkbaar.<br />

U bepaalt zelf of u de buitengebied toeslag<br />

(indien van toepassing) per maand betaalt of<br />

ineens afkoopt.<br />

BINNENDIJKS 9/10 9/10 maart <strong>2019</strong> 3<br />

Hilarisch spel Toneelvereniging Paulus II<br />

De titel ‘Festival der Fantasten’ is niets te veel gezegd. Want fantasten, dat zijn het. Althans, de mannen. Maar wat moet je ook anders als je na een heerlijk (?!)<br />

avondje stappen niet meer goed weet wat er allemaal gebeurd is. Terwijl de vreemde omstandigheden wel duiden op een enigszins wilde avond. Het publiek krijgt<br />

ruimschoots voorgeschoteld waar het ook voor komt: hilariteit en gulle lach.<br />

Het moge duidelijk zijn, de (bijna) echtgenotes<br />

zijn woedend op hun wederhelften.<br />

Want hoe deze zich ook in allerlei fantastische<br />

bochten wringen om de waarheid te duiden,<br />

het wordt er allemaal niet beter op. De<br />

vrouwen laten zich niet (zomaar) bedonderen.<br />

Vanaf het eerste moment wordt er vol overtuiging<br />

en vlot gespeeld. Ondanks de grote<br />

zaal en het onvermijdelijke geroezemoes,<br />

publiek reageert veelvuldig op wat er te zien<br />

is, blijft het tempo hoog en de tekst goed verstaanbaar.<br />

Al merk je soms bij lange lappen<br />

tekst, dat de betreffende speler blij is dat het<br />

er goed uitgekomen is. Er wordt ook goed<br />

gebruik gemaakt van de volle breedte van<br />

het toneel. Zeker als alle spelers op zijn, is dat<br />

noodzakelijk. Alle verdachte objecten van het<br />

plaats delict meanderen door het hele stuk.<br />

Programma 4 Mei herdenking<br />

Zuidoost- en Middenbeemster<br />

Zuidoostbeemster<br />

Om 18.00 uur vindt bij het monument aan de<br />

Zuiderweg 41 in Zuidoostbeemster een korte<br />

RAFA-plechtigheid plaats in woord en gebed. Ter<br />

nagedachtenis aan het op 19 augustus 1940 neergeschoten<br />

RAF-vliegtuig. Daarbij kwamen de sergeants<br />

K.H. Dobbs en A.M. Pillans om het leven.<br />

Middenbeemster<br />

Om 19.00 uur start in de Keyserkerk in Middenbeemster<br />

een openbare herdenkingsbijeenkomst.<br />

Gevolgd door een plechtigheid rond het<br />

monument op ’t Landje. In samenwerking met<br />

de Gemeente Beemster, de Stichting Beemster<br />

Gemeenschap en het 4 Mei Comité.<br />

Het programma:<br />

18.40–19.00 uur: binnenkomst belangstellenden<br />

in Keyserkerk. Koperensemble Koninklijke<br />

Beemsters Fanfare speelt.<br />

19.00 uur: opening bijeenkomst door Mart<br />

Hellingman namens het Gemeentebestuur, de<br />

Beemster Gemeenschap en het 4 Mei Comité.<br />

19.00 – 19.45 uur:<br />

toespraak burgemeester Joyce van Beek<br />

korte optredens Zangvereniging Harmonie<br />

korte optredens Beemsters koperensemble<br />

optredens leerlingen van basisschool de<br />

Blauwe Morgenster<br />

korte voordracht namens Beemster<br />

Gemeenschap<br />

19.45 – 19.55 uur:<br />

verlaten van de kerk en start optocht<br />

richting het Monument op 't Landje.<br />

20.00-20.02 uur:<br />

Moment van stilte.<br />

Trompetspel Martin Stroet<br />

*20.02 uur:<br />

gezamenlijk zingen van het Wilhelmus.<br />

Gevolgd door kranslegging.<br />

Het samenwerkingsverband<br />

nodigt bewoners uit aan deze<br />

herdenkingen mee te doen.<br />

Persoonlijk vind ik de stinkkaarsjes gedrapeerd<br />

op een bedje van veldsla met zongerijpte<br />

tomaatjes, fetisj voor meneer pastoor,<br />

een topper. Het publiek gaat weer naar huis<br />

met een grote variatie aan beschimpingen.<br />

Omdat zaterdag 30 maart nog een voorstelling<br />

is, verklap ik niet te veel van de inhoud.<br />

Daarvoor moet een ieder zelf komen kijken.<br />

Het is zeer zeker de moeite waard.<br />

Tijdens de Nationale Herdenking<br />

herdenken we de Nederlandse<br />

slachtoffers van de Tweede<br />

Wereldoorlog en oorlogssituaties en<br />

vredesmissies nadien. Ook in Beemster<br />

gebeurt dit op een tweetal locaties.<br />

Overige Monumenten<br />

Beemster kent nog een drietal andere monumenten:<br />

Middenbeemster, bij Rijperweg 37: Drie<br />

oud-leerlingen van de 'Vakteekenschool',<br />

vele jaren ondergebracht in dit voormalige<br />

schoolgebouw, verweerden zich, elk op zijn<br />

eigen wijze, tegen de bezetter.<br />

Joannis de Doper Westbeemster: In de<br />

Rooms-katholieke kerk Joannis de Doper<br />

in Westbeemster is een gedenkplaat<br />

opgenomen. Hierop staan de namen van<br />

7 Beemsterlingen die tijdens de Tweede<br />

Wereldoorlog zijn opgepakt en de oorlog<br />

niet hebben overleefd.<br />

Op 26 juni 2018 is aan de zijmuur van de<br />

Kerckhaen in Westbeemster een plaquette<br />

onthuld ter nagedachtenis aan de bemanning<br />

van de (toen) 75 jaar geleden neergehaalde<br />

Britse Lancaster bommenwerper.<br />

Kees Veenhof (regisseur), Tineke Puister<br />

(souffleuse) en Margriet Boots (grime) mogen<br />

terecht trots zijn op wat Paulus II op zaterdagavond<br />

23 maart gebracht heeft. Ik heb<br />

genoten.<br />

GEERT<br />

Festival der Fantasten; een klucht in drie bedrijven<br />

door Bernd Gombold; vertaling: Hub Fober.<br />

Koffieconcert<br />

Onder<br />

de Linden<br />

Op zondag 7 april (11.00 uur) wordt, in<br />

samenwerking met het Conservatorium<br />

van Amsterdam, door het Maat<br />

Saxophone Quartet een koffieconcert<br />

verzorgd in Onder de Linden.<br />

Het Maat Saxophone Quartet is een 100%<br />

Portugees ensemble, opgericht en gevestigd<br />

in Amsterdam. Het Quartet heeft vele<br />

optredens in zowel Portugal als Nederland<br />

verzorgd. Daarnaast deden zij mee aan verschillende<br />

pretentieuze concoursen. Zo waren<br />

zij in 2018 een van de finalisten op de "Willem<br />

Twee Chamber Music Competition". Zij<br />

wonnen de 1e prijs in de "Nationale Kamermuziekcompetitie"<br />

van Vila Verde, Portugal<br />

en zijn ze finalisten van de Grachtenfestival<br />

Competitie. Het kwartet werkt regelmatig<br />

samen met nieuwe en jonge componisten,<br />

waarbij de ontwikkeling van nieuw saxofoonkwartetrepertoire<br />

wordt bevorderd, evenals<br />

de ontwikkeling van de nieuwe stukken<br />

voor deze formatie door jonge componisten.<br />

Het programma van zondagmorgen 7 april<br />

bestaat uit werken van Claude Debussy,<br />

Antonin Dvorak, Ferenk Farkas, Nuno Lobo en<br />

Samuel Barber. Entrée: € 9,00.<br />

Reserveren: www.onderdelindenbeemster.nl


BINNENDIJKS NUMMER <strong>13</strong>/<strong>14</strong>, 6/7 APRIL <strong>2019</strong> BINNENDIJKS NUMMER <strong>13</strong>/<strong>14</strong>, 6/7 APRIL <strong>2019</strong><br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van<br />

het laatste nieuws over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project/activiteit<br />

18 maart <strong>2019</strong> Middenweg 86 en 87 Wijzigen woongedeelte<br />

aan voorzijde kerkgebouw<br />

(rijksmonument).<br />

18 maart <strong>2019</strong> Middenweg 87 Realiseren 5 woningen.<br />

20 maart <strong>2019</strong> Bernardus Hollanderstraat, Kappen 24 houtopstanden.<br />

Nachtegaalstraat,<br />

Raadhuisstraat, pad tussen<br />

Jacob Grootstraat en<br />

Gerrit Hoogstraatenlaan<br />

23 maart <strong>2019</strong> Jisperweg 63 Realiseren uitbouw aan<br />

voorzijde woning.<br />

25 maart <strong>2019</strong> Middenweg achter nr. 103 Dempen sloot en<br />

aanleggen nieuwe sloot.<br />

26 maart <strong>2019</strong> Middenweg 105 Slopen twee bijgebouwen<br />

en realiseren nieuw<br />

bijgebouw.<br />

26 maart <strong>2019</strong> Jisperweg 101 Plaatsen zonnepanelen<br />

langs slootkant.<br />

26 maart <strong>2019</strong> Wormerweg t.o. nr. 2 Vervangen verouderde brug<br />

door dam met duiker.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteit<br />

19 maart <strong>2019</strong> Purmerenderweg 45a Realiseren bedrijfswoning.<br />

19 maart <strong>2019</strong> Rijperweg 75 Wijzigen voorgevel woning.<br />

21 maart <strong>2019</strong> Kruidenierspeerstraat <strong>13</strong> Plaatsen dakkapel op<br />

rechterzijdakvlak woning.<br />

21 maart <strong>2019</strong> Jisperweg 52 Aanbrengen kozijn in<br />

twee topgevels.<br />

27 maart <strong>2019</strong> Bernardus Hollanderstraat, Kappen 24 houtopstanden.<br />

Nachtegaalstraat,<br />

Raadhuisstraat, pad tussen<br />

Jacob Grootstraat en<br />

Gerrit Hoogstraatenlaan<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BUITEN BEHANDELING GELATEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project/activiteiten<br />

21 maart <strong>2019</strong> Wormerweg t.o. nr. 2 Vervangen van verouderde<br />

brug door dam met duiker.<br />

Voor meer informatie neemt u contact op met team Vergunningen via (0299)<br />

452 452.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

WORD GRATIS ABONNEE VAN<br />

ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!<br />

Blijft u graag op de hoogte van nieuwsberichten van gemeente Beemster? Geef u dan snel<br />

op voor de digitale nieuwsbrief. Dit kan heel gemakkelijk via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

Wanneer u zich inschrijft voor de digitale nieuwsbrief, ontvangt u eens per maand een samenvatting<br />

van allerhande nieuws. Denk hierbij aan informatie over wegwerkzaamheden, evenementen,<br />

raad- en commissievergaderingen, maar ook over gemeentelijke besluiten en projecten.<br />

Aanmelden is makkelijk! Als u zich nu abonneert, dan ‘valt’ de eerstvolgende nieuwsbrief in uw<br />

digitale brievenbus. Meld u snel en eenvoudig aan via www.beemster.net/nieuwsbrief.<br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

TERINZAGELEGGING<br />

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN<br />

‘DE KEYSER, FASE 2’ EN<br />

ONTWERPBESLUIT VASTSTELLING<br />

HOGERE WAARDE WET GELUIDHINDER<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat het ontwerp van<br />

het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en het ontwerpbesluit tot vaststelling<br />

hogere waarde geluid ter inzage liggen. Daarbij is besloten dat er geen milieueffectrapport<br />

hoeft te worden opgesteld, aangezien de voorziene ontwikkeling geen<br />

belangrijke negatieve milieueffecten heeft.<br />

ZAKELIJKE INHOUD<br />

Het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ beoogt na vaststelling een planologische<br />

regeling te geven voor de realisatie van maximaal 4<strong>13</strong> woningen in fase 2 van het<br />

Vierde kwadrant van Middenbeemster. Het plangebied is gelegen ten zuiden van<br />

de Rijperweg en ten oosten van de Hendrick de Keyserweg in Middenbeemster.<br />

Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.<br />

De ID-code van het plan is NL.IMRO.0370.BPDEKEYSERF2-ON01<br />

TERINZAGELEGGING<br />

Het bestemmingsplan ‘De Keyser, fase 2’ en het ontwerpbesluit hogere waarde<br />

geluid liggen met ingang van 8 april tot en met 20 mei <strong>2019</strong> ter inzage tijdens<br />

openingstijden in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente Beemster,<br />

Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster en in de centrale hal van het stadhuis<br />

van de gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 in Purmerend. Daarnaast is<br />

het ontwerpbestemmingsplan te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.<br />

REACTIEMOGELIJKHEID<br />

Gedurende bovenstaande termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of<br />

mondeling zijn of haar zienswijze over beide ontwerpbesluiten naar voren brengen.<br />

Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde<br />

om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke<br />

zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Beemster, Postbus 7,<br />

<strong>14</strong>62 ZG Middenbeemster. Degenen die een mondelinge reactie willen geven<br />

kunnen dat doen na het maken van een afspraak met mevr. C.T. Bernaards van<br />

het Ruimtelijk domein, team Ontwikkeling, telefoonnummer (0299) 452 452. De<br />

op tijd ingediende zienswijzen worden betrokken bij de verdere besluitvorming.<br />

PERMANENTE VERKEERSMAATREGELEN<br />

Omdat de gemeente Beemster van een inwoner het verzoek heeft gekregen een<br />

laadpaal voor elektrische motorvoertuigen te plaatsen ter hoogte van de kruising<br />

Groenveld / Bijenlust en de gemeente het gebruik van elektrische motorvoertuigen<br />

wil stimuleren, heeft de gemeente besloten deze aanvraag te honoreren.<br />

Deze laadpaal zal medio april <strong>2019</strong> geplaatst worden.<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BESLUIT OPENBARE RUIMTE<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 26 februari <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

<strong>14</strong>55370 de volgende straatnamen benoemd voor plan De Nieuwe Tuinderij Oost<br />

in Zuidoostbeemster:<br />

De Drie Merenweg<br />

Vlinderslag<br />

Schoolslag<br />

Rugslag<br />

Vrije slag<br />

Wilgenhoekpad<br />

Remarkastraat (kruisbes)<br />

Muscatstraat (druif)<br />

Galiahof (meloen)<br />

Tulameenpad (framboos)<br />

Jonkheer van Tetsstraat (rode bes)<br />

Elsantapad (aardbei)<br />

Burlatstraat (kers)<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met een besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus 1621,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet daarbij<br />

aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt de rechtbank<br />

pas nadat u griffierecht heeft gestort. U kunt het verzoekschrift ook digitaal<br />

(DigiD) indienen bij deze rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

COLLECTEVERGUNNING<br />

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat een vergunning is<br />

aangevraagd voor het houden van een collecte in deze gemeente in de periode<br />

van 28 april tot 5 mei <strong>2019</strong> ten gunste van Amref Flying Doctors.<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is niet mogelijk. Wel kunt u over de ingekomen<br />

aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via (0299) 452 452.<br />

HUISNUMMERBESLUITEN<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 18 maart <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

<strong>14</strong>71780 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

Purmerenderweg 45a, Zuidoostbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

Burgemeester en wethouders hebben op 26 maart <strong>2019</strong> met besluitnummer<br />

<strong>14</strong>72680 het volgende besloten:<br />

VASTSTELLEN:<br />

Zuiderweg 6b, Westbeemster<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

17.404<br />

BESTUUR<br />

VERGADERINGEN RAADSCOMMISSIE<br />

EN RAAD OP 16 APRIL <strong>2019</strong><br />

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis van<br />

Beemster, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. De raadscommissie<br />

start om 19.30 uur en de raad om circa 22.00 uur.<br />

Op de agenda van de raadscommissie staat onder andere<br />

de volgende onderwerpen:<br />

Het aanbestedingsproces (bus)concessie Zaanstreek-Waterland van de Vervoerregio<br />

Amsterdam en het vaststellen van aanbevelingen aan de vervoerregio<br />

naar aanleiding van de enquête en de participatieavond die Purmerend en<br />

Beemster hierover hebben georganiseerd.<br />

Eind 2021 loopt het contract tussen de vervoerregio en EBS af. De vervoerregio<br />

treft voorbereidingen voor een nieuwe aanbesteding. Purmerend en<br />

Beemster hebben in het kader van dit proces opgehaald wat inwoners,<br />

bedrijven, scholen etc. belangrijk vinden als zij met de bus reizen.<br />

Behandeling van twee rapporten van de rekenkamercommissie Pumerend-<br />

Beemster, te weten het onderzoek naar het “van buiten naar binnen werken”<br />

van de gemeentelijke organisatie van Purmerend en het onderzoek naar het<br />

woonbeleid van beide gemeenten.<br />

In deze rapporten doet de rekenkamercommissie aanbevelingen.<br />

Het geven van een zienswijze op de kadernota 2020 van de GGD Zaanstreek-<br />

Waterland.<br />

De voorstellen voor het wijzigen van de verordening Maatschappelijke ondersteuning<br />

Beemster 2016 en het wijzigen van de verordening Jeugdhulp<br />

Beemster 2018.<br />

De wijzigingen zijn noodzakelijk op grond van gewijzigde landelijke wet- en<br />

regelgeving.<br />

Het voorstel tot het verlengen van de overeenkomst met de accountant.<br />

Het voorstel tot het vaststellen van het Preventie- en handhavingsplan alcohol<br />

Beemster <strong>2019</strong>-2022.<br />

In dit plan worden de activiteiten beschreven die de gemeente samen met<br />

haar partners in deze periode wil gaan uitvoeren op het gebied van alcoholpreventie<br />

en handhaving van de Drank- en Horecawet.<br />

Op de agenda van de raad staan onder andere de punten waarover de raadscommissie<br />

op 16 april bepaalt dat die geen discussie in de raad opleveren.<br />

De volledige agenda’s en stukken van deze vergaderingen staan op de website<br />

www.beemster.net. Via deze site kunt u de vergaderingen ook rechtstreeks<br />

volgen. Daarnaast liggen de vergaderstukken tijdens de openingstijden ter inzage<br />

in het gemeentehuis (maandag van 16.00 - 19.00 uur).<br />

Wilt u inspreken tijdens de commissievergadering, neem dan vroegtijdig contact<br />

op met de griffier via het nummer (0299) 682 101 of griffier@beemster.net.<br />

Er kan worden ingesproken over de geagendeerde maar ook over geagendeerde<br />

onderwerpen.<br />

> Boete: 370 euro<br />

> Gedoe met V.O.G. (nodig voor stage of baan)<br />

> Voorlopig geen paspoort, dus geen verre reizen<br />

ID (UIT)LENEN<br />

IS STRAFBAAR!<br />

www.rvig.nl<br />

BOEK ‘WAARDEVOL BEEMSTER IN<br />

BEELD’ UITGEREIKT AAN<br />

BURGEMEESTER VAN BEEK<br />

Dinsdagavond 26 maart nam burgemeester Van Beek het boek ‘Waardevol<br />

Beemster in Beeld’ in ontvangst, uitgereikt door ambassadeurs van het Waardevol<br />

Beemster traject. In dit boek zijn alle waarden gebundeld die tijdens de tour en<br />

via de website van het Waardevol Beemster proces zijn ingediend. Dit traject is<br />

onderdeel van de fusie waar gemeente Beemster en gemeente Purmerend in<br />

de komende jaren naartoe werken. Voor meer informatie over het boek kunt u<br />

kijken op www.beemster.net.<br />

Burgemeester van Beek is trots op de ambassadeurs en alle Beemsterlingen<br />

die zo enthousiast een bijdrage hebben geleverd aan het verzamelen van de<br />

waarden van Beemster:<br />

“Het ophalen van de waarden heeft andermaal de betrokkenheid van inwoners,<br />

organisaties en ondernemers bij de gemeente en het fusieproces aangetoond.<br />

Echt fantastisch! Mijn dank is groot naar de ambassadeurs. Mijn complimenten.<br />

In het belang van de nieuwe gemeente, haar inwoners en ondernemers zorg ik<br />

ervoor dat de raad en het college de waarden gaan borgen in de toekomstige<br />

gemeente samen met de waarden van Purmerend.”<br />

Burgemeester van Beek ontvangt het boek ‘Waardevol Beemster in Beeld’ uit<br />

handen van Alex Blaauboer, één van de ambassadeurs van het Waardevol<br />

Beemster traject.<br />

BEEMSTER STEMT VOOR VVD EN<br />

GROEN, WATER & LAND<br />

Woensdag 20 maart vonden de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen<br />

plaats. In Beemster lag de opkomst op 63,9% voor de Provinciale Staten en 62,2%<br />

voor het waterschap. Dit is een hoger percentage dan de verkiezingen in 2015.<br />

In Beemster behaalde de VVD de eerste plaats, met 20,6% van de stemmen.<br />

Nieuwkomer Forum voor Democratie bevindt zich op de tweede plaats.<br />

Bij de waterschapsverkiezingen kreeg Groen, Water & Land de meeste stemmen.<br />

Gaan mijn buren<br />

verbouwen?<br />

Zó weet je ervan!<br />

www.overuwbuurt.overheid.nl<br />

Abonneer je op de e-mailservice of download de app<br />

ALGEMEEN<br />

CONFERENTIE OVER FUSIE<br />

BEEMSTER EN PURMEREND<br />

De gemeenten Beemster en Purmerend hebben de intentie om per 1 januari<br />

2022 een nieuwe gemeente te vormen. Hiervoor organiseerden de gemeenten<br />

op woensdagmiddag 3 april een conferentie in het stadhuis van Purmerend<br />

over wat het samengaan betekent in de dagelijkse praktijk, en werd er gesproken<br />

over (mogelijke) verbindingen tussen stad en platteland.<br />

Ruim 80 deelnemers hadden zich aangemeld, en thema’s als wonen, ondernemen,<br />

toerisme en welzijn stonden centraal. De burgemeesters heetten de gasten welkom,<br />

er waren verschillende sprekers aanwezig en presentatrice Leonie Jansen<br />

maakte een artist impression over de fusie.<br />

LANDELIJKE OPSCHOONDAG <strong>2019</strong><br />

Zaterdag 23 maart heeft korfbalvereniging BEP met diverse vrijwilligers zwerfies<br />

geraapt rond de afslag A7 bij Zuidoostbeemster. Zij ruimen regelmatig zwerfvuil<br />

op, om de omgeving schoon en veilig te houden. Wij waarderen deze initiatieven<br />

enorm en wethouder Aagje Zeeman was zaterdagochtend dan ook aanwezig<br />

om de deelnemers een hart onder de riem steken.<br />

UITNODIGING: ZATERDAG <strong>13</strong> APRIL <strong>2019</strong><br />

PRAAT MEE OVER WOONRUIMTEVERDELING<br />

Zaterdag <strong>13</strong> april zijn alle Beemsterlingen van harte welkom op het stadhuis in<br />

Purmerend om mee te praten over de woonruimteverdeling van de sociale<br />

huurwoningen. De deuren zijn om 12.00 uur open. Het officiële programma<br />

begint om 12.30 uur.<br />

De gemiddelde inschrijfduur voordat iemand zijn eerste sociale huurwoning kan<br />

betrekken, is nu 11 jaar. Gemeenten en corporaties in onze regio zoeken samen<br />

naar nieuwe regels waarbij woningzoekenden die dat hard nodig hebben, eerder<br />

aan de beurt komen en waarbij de doorstroming beter op gang komt. De<br />

schaarste lossen we niet op, maar de verdeling kan beter. Beemsterlingen worden<br />

uitgenodigd om mee te praten over dit onderwerp. Deze sessie is een onderdeel<br />

van het gehele traject van inspraak en advies.<br />

PROGRAMMA<br />

Op deze zaterdag starten we in de ochtend met de inwoners van Beemster,<br />

waarna Purmerenders in de middag kunnen meepraten. Omdat er een opstelling<br />

wordt gemaakt met veel techniek hebben beide gemeenten ervoor gekozen om<br />

de opstelling op één dag in Purmerend klaar te zetten, zodat er voldoende ruimte<br />

is voor iedereen en de opstelling maar één keer opgezet hoeft te worden.<br />

TIJDEN<br />

De deuren zijn open om 12.00 uur, de officiële start van de sessie is 12.30 uur<br />

en eindigt om <strong>14</strong>.30 uur. Aan het einde van de sessie krijgen de deelnemers<br />

een bon voor een kopje koffie in de stad. Wilt u meer weten? Kijk dan op www.<br />

beemster.net.<br />

OPGEVEN<br />

Opgeven voor de sessie is een must. Dit kan via wonen@purmerend.nl tot<br />

donderdag 11 april. Het is prettig als u aangeeft met hoeveel personen u komt<br />

en dat u uit de Beemster komt. Mocht u geen vervoer hebben naar Purmerend,<br />

dan kunt u dat ook aangeven, zodat de gemeente hier een passende oplossing<br />

voor kan vinden.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • <strong>14</strong>62 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 • GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • <strong>14</strong>62 ZG MIDDENBEEMSTER<br />

TELEFOON: (0299) 452 452 • GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET<br />

VOOR DE OPENINGSTIJDEN VAN DE DIVERSE LOKETTEN GA NAAR: WWW.BEEMSTER.NET/OPENINGSTIJDEN


6 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong> 7<br />

Tuinfeest Overvecht geslaagd<br />

Dorpsontwikkelingsvisie<br />

Middenbeemster<br />

Roofvogelcentrum Beemster<br />

uniek in Nederland<br />

Mensje van Keulen<br />

in het Agrarisch Museum<br />

Wonen Plus heeft ouderen uit de<br />

Beemster op zondag 24 maart een<br />

gezellige en geslaagde dag bezorgd in<br />

tuincentrum Overvecht.<br />

Samen met dit centrum waren er allerlei activiteiten<br />

georganiseerd onder het motto: ‘Geef<br />

de oudere een mooie dag’. Dank uiteraard ook<br />

aan alle vrijwilligers die deze dag weer mogelijk<br />

hebben gemaakt. Hoewel enigszins fris,<br />

was het buiten ook goed toeven.<br />

HELMUT ROLF DE VOER<br />

Naschrift: Tuinfeest geïnitieerd door de Amsterdamse<br />

ICT-ondernemers William Scholte en<br />

Kristel Tempelaar. Er waren driehonderd leden<br />

aangeschreven en er was samenwerking<br />

gevonden met groep 3 en 4 van basisschool de<br />

Carrousel (opkweken zonnebloemzaadjes) en<br />

Regio/Clusiuscollege (narcissenbakjes). Deelnemers<br />

konden o.a. meedoen aan rad van fortuin,<br />

bloemstukjes maken, mega- sjoelen, dierenpark.<br />

Voor alle deelnemers was er een handige<br />

boodschappentrolley en een fruitras.<br />

DANIELLA<br />

De Raad heeft dinsdagavond 26<br />

maart unaniem ingestemd met een<br />

(geamendeerde) Nota Uitgangspunten<br />

voor de Dorpsontwikkelingsvisie<br />

Middenbeemster.<br />

Het PvdA/GL amendement behelst het vergroten<br />

van het ontwikkelingsgebied door<br />

ook de 7,5 hectare grote groenstrook tussen<br />

de Klaas Hogetoornlaan en de ‘rondweg’<br />

mee te nemen. Een ambitieus plan gezien de<br />

omvang, complexiteit en snelheid waarmee<br />

stappen gezet moeten worden. Het ligt<br />

namelijk in het voornemen om nog voor deze<br />

zomer, genoemd wordt de periode mei tot juli,<br />

te komen tot een aantal bijeenkomsten waar<br />

bewoners hun visie kenbaar kunnen maken<br />

op de in de Nota genoemde thema’s. Daaruit<br />

zullen dan scenario’s gedestilleerd worden<br />

Was een hartinfarct<br />

bij vrouwen altijd<br />

maar zo duidelijk<br />

te herkennen<br />

Een betrouwbare test kan vrouwenharten redden.<br />

Geef nu via hartstichting.nl/vrouwenhart<br />

die uiteindelijk weer voorgelegd gaan worden<br />

aan de Raad. De planning is om dit begin 2020<br />

te realiseren. Daarmee kunnen de door deze<br />

Raad nog vastgestelde uitgangspunten meegenomen<br />

worden naar de beoogde fusiegemeente.<br />

De concrete uitwerking van de<br />

plannen heeft een langere periode (uiterlijk<br />

2040). De heer Borst is als projectleider aangesteld<br />

om dit gehele proces in goede banen<br />

te leiden. Aanleiding voor <strong>Binnendijks</strong> om<br />

beide voor dit project betrokken wethouders,<br />

Aagje Zeeman en Dick Butter, te interviewen.<br />

Een verslag hiervan vindt u binnenkort op<br />

onze site: www.binnendijks.nu. De Nota van<br />

Uitgangspunten kunt u inzien op het Gemeentehuis<br />

of via de site: www.beemster.net.<br />

Uiteraard blijft <strong>Binnendijks</strong> dit voor de bewoners<br />

belangrijke proces volgen.<br />

DE EINDREDACTEUR<br />

Vrijdagavond 12 april (20.00 – 21.30<br />

uur) ontvangt Boeken bij Betje in<br />

het Agrarisch Museum Westerhem<br />

schrijfster Mensje van Keulen! Zij<br />

debuteerde in 1972 met het boek<br />

Bleekers zomer.<br />

Haar oeuvre is inmiddels groot en staat als een<br />

huis. Zij werd bekroond met literaire prijzen<br />

en won in 20<strong>14</strong> de Constantijn Huygensprijs.<br />

Haar laatste boek Neerslag van een huwelijk<br />

is autobiografisch. Het is haar dagboek over de<br />

periode 1977-1979, de jaren waarin haar huwelijk<br />

onder druk staat en tenslotte op de klippen<br />

loopt, iets wat samenvalt met haar zwangerschap<br />

en de geboorte van haar zoon. Organisatie:<br />

Betje Wolff Museum, José Ferdinandus<br />

en Alexander Reeuwijk (interviewer). Entree<br />

€ 10,=.: boekenbijbetje@gmail.com. U krijgt<br />

een mail terug ter bevestiging met het verzoek<br />

vooraf te betalen. Op 10 mei verwachten we als<br />

gast Menno Schilthuizen, evolutiebioloog en<br />

schrijver van o.a. Darwin in de stad.<br />

BEEMSTER AGENDA<br />

12/4 Toneelvereniging speelt<br />

De geschiedenis van de familie Avenier<br />

Kavel II, Middenbeemster<br />

12/4 + Volleybaltoernooi<br />

<strong>13</strong>/4 Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

12/4 Boeken bij Betje<br />

Agrarisch Museum Westerhem,<br />

Middenbeemster<br />

<strong>13</strong>/4 Cabaretpoel in Onder de Linden<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden,<br />

Middenbeemster<br />

<strong>13</strong>/4 Zondagmiddag live! Met Peu de Feu<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden,<br />

Middenbeemster<br />

16/4 Film in de Schuilkerk<br />

Schuilkerk, Middenbeemster<br />

18/4 Klaverjasdrive 5/6 paasdrive<br />

Kerckhaen Westbeemster<br />

18/4 Hollandse walvisjacht in de 16e eeuw<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden<br />

21/4 + Kunstroute Beemster<br />

22/4 Beemster<br />

22/4 Paaseieren zoeken<br />

Beemster Arboretum, Zuidoostbeemster<br />

26/4 Darten in het Buurthuis<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

27/4 Koningsdag fietspuzzeltocht<br />

Kerckhaen Westbeemster<br />

27/4 Koningsdagfeest<br />

Buurthuis Zuidoostbeemster<br />

4/5 Nationale Dodenherdenking<br />

Diverse locaties Beemster<br />

5/5 Bevrijdingsdag<br />

Diverse locaties Beemster<br />

De Beemster Agenda biedt een overzicht van alles<br />

wat er te doen is in De Beemster en is een initiatief<br />

van VISIT Beemster en Beemster Gemeenschap.<br />

BEEMSTER NIEUWS<br />

Zoals inmiddels wel bekend is dit jaar De Beemster 20 jaar werelderfgoed. Om dit<br />

heuglijke feit te vieren organiseren wij van 1 t/m 20 december het VISIT Beemster<br />

Light Festival, waarmee we De Beemster in de spotlights zetten. Dit evenement<br />

wordt in de hele Beemster gevierd, in alle vier de kernen en is voor alle leeftijden.<br />

Onlangs was in BeemSTER, Kavel II, een informatiebijeenkomst waar 65 vertegenwoordigers<br />

van (buurt/sport)verenigingen, dorpsraden en andere organisaties<br />

aanwezig waren. Wat een succes! In elke kern komt een commissie die de festiviteiten<br />

verder zal gaan coördineren/organiseren. Meer weten? Stuur een e-mail naar<br />

danielle@visitbeemster.nl.<br />

Verder zijn we ontzettend trots dat we samen met vele sponsoren uit De Beemster<br />

en Purmerend op 30 maart een nieuw toeristisch product hebben geïntroduceerd,<br />

de VISIT Beemster Twizy’s. Beleef De Beemster op een duurzame manier. Deze<br />

tweezitter beschermt je, is comfortabel, elektrisch aangedreven, open, energiek,<br />

grappig en stoer tegelijk. Beleef De Beemster met een lach op je gezicht! Kijk voor<br />

meer info op onze (vernieuwde) website www.visitbeemster.nl.<br />

Veel plezier in De Beemster & tot volgende maand.<br />

Team VISIT Beemster<br />

WWW.VISITBEEMSTER.NL<br />

Wij zijn er niet alleen<br />

voor toeristen, maar ook<br />

voor Beemsterlingen!<br />

Kom eens langs voor:<br />

de Experience ‘Beleef De Beemster’<br />

en maak een digitale reis door de tijd.<br />

feestelijk verpakte cadeaubonnen<br />

boeken en (ansicht)kaarten<br />

van De Beemster<br />

fiets - en wandelkaarten<br />

vlaggen en wimpels<br />

leuke geschenken<br />

het organiseren van groepsbezoeken<br />

en arrangementen<br />

fietsverhuur<br />

Bezoekerscentrum Beemster<br />

Middenweg 185, t: 0299 62 18 26<br />

e: info@bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Volg ons via facebook<br />

@Visitbeemster.nl en @WHBeemster<br />

Openingstijden april tot oktober:<br />

dinsdag t/m zondag van 10:00 tot 16:00 uur.<br />

Nergens in ons land kunt u roofvogels<br />

en uilen van zo dichtbij bewonderen. U<br />

staat oog in oog met ze.<br />

Een leuke mogelijkheid om voor jong en oud<br />

een educatieve rondleiding te volgen en<br />

mooie foto’s te maken. Kinderen kunnen er<br />

informatie op doen, om zo een bijzondere<br />

spreekbeurt op school te houden. Het centrum<br />

vangt ook gewonde roofvogels en uilen<br />

op om ze na revalidatie weer terug te zetten<br />

in de natuur. Deze worden niet getoond<br />

aan publiek. Wat voor vogels kunt u bij ons<br />

verwachten? Wij hebben diverse soorten<br />

uilen, haviken, buizerds en valken. U kunt<br />

ons elke zondag, vanaf 7 april t/m 29 september,<br />

tussen <strong>13</strong>:00-16:00 bezoeken. Entree<br />

bedraagt €2,50.<br />

Voor groepen zijn wij op afspraak, ook op<br />

andere dagen beschikbaar. Het Roofvogelcentrum<br />

bevindt zich aan de Volgerweg <strong>14</strong> in<br />

Middenbeemster. Voor meer informatie kunt<br />

u bellen met 0299-681525.<br />

Ook kunt u ons volgen op Facebook en<br />

de website www.roofvogelcentrum.nl<br />

Liefde overwint alles…<br />

ook bij Bott<br />

Musicalvereniging BOTT heeft op zaterdagavond 31 maart de première gespeeld<br />

van hun eigen versie van Belle en het Beest.<br />

Een pittig stuk om in zo’n korte tijd geheel onder de knie te krijgen. Hoewel hier en daar wat<br />

haperingen, zowel bij de spelers als de techniek, wist de spelersgroep het enthousiasme er<br />

prima in te houden. Met ook een groot compliment voor de aankleding van het geheel. Het zag<br />

er pico bello uit.<br />

GEERT<br />

Koezicht<br />

Met je kop koffie omringd door de<br />

koeien stressvrij vergaderen. O van<br />

bovenaf als stadse bezoeker kijken<br />

naar een koe die aan het kalveren is.<br />

Op boerderij Koezicht is nu ook vergaderen op<br />

locatie mogelijk. Tevens kunnen groepen zich<br />

aanmelden voor een rondleiding. Bonte en<br />

witte lammeren met een hoog aaibaarheidsgehalte.<br />

Een blik werpen in de melkstal, en over<br />

de relaxte koeien die straks weer het land in<br />

gaan. Net als 220 andere educatieve boerderijen<br />

in Nederland gaan ze hiermee starten. Zij<br />

zijn begonnen als educatie boerderij omdat ze<br />

het belangrijk vinden. Dat ieder kind tenminste<br />

een keer op de boerderij is geweest. Kinderen<br />

kunnen dan een koe melken en daar uiteindelijk<br />

zelf een pannenkoek van bakken. Sandra<br />

heeft zich geschoold in belevend leren en blijft<br />

hier bijscholing voor volgen. Hierdoor kunnen<br />

er van maart tot september op afspraak schoolklassen<br />

een 4 uur durend programma volgen.<br />

Doordat Sandra’s vader tuinder was,staat er<br />

een grote kas. Waar kinderen zien hoe verschillende<br />

gewassen groeien. Interesse in Koezicht?<br />

Zij doen dit jaar mee met de Beemster Open<br />

Dag. www.koezichtbeemster.nl.<br />

Op de foto Sandra en Clements Oudshoorn.<br />

DANIELLA<br />

BINNENDIJKS TERUG LEZEN?<br />

DEZE ZIJN TE VINDEN<br />

VIA WWW.BINNENDIJKS.NU


8 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong><br />

BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong> 9<br />

De Kerckhaen zoekt<br />

een horeca-ondernemer<br />

Vanwege het vertrek van de<br />

huidige pachter in de zomer van<br />

<strong>2019</strong> is het bestuur van de Stichting<br />

Beheer Kerckhaen op zoek naar<br />

belangstellenden die het beheer van<br />

De Kerckhaen in Westbeemster willen<br />

voortzetten.<br />

De Kerckhaen is een<br />

café annex dorpshuis<br />

dat eigendom is van de<br />

gemeenschap. Het gebouw<br />

is in 2005 aangekocht door<br />

de Stichting Beheer Kerckhaen. De helft van<br />

het benodigde kapitaal is ingelegd door particulieren,<br />

bedrijven en instellingen, die massaal<br />

renteloze participaties hebben gekocht.<br />

De andere helft is rentedragend kapitaal,<br />

beschikbaar gesteld door de gemeente Beemster<br />

en de Rabobank. Dat zorgt ervoor dat<br />

de pachtprijs aanmerkelijk lager ligt dan de<br />

waarde van de onroerende zaak rechtvaardigt.<br />

De pachter van De Kerckhaen exploiteert<br />

een café EN een dorpshuis. Dat vraagt verschillende<br />

kwaliteiten, die beide aanwezig moeten<br />

zijn. Naast de gebruikelijke eisen op het gebied<br />

van ondernemersvaardigheid, sociale hygiëne<br />

enzovoorts, dient de pachter in staat te zijn een<br />

dorpscafé te beheren dat gastvrijheid biedt aan<br />

bewoners en passanten. Daarbij zal niet altijd<br />

sprake kunnen zijn van rendabele openingstijden,<br />

maar de aard van de horeca-instelling<br />

verplicht daar wel toe. De dorpshuisfunctie<br />

is de bestaansreden van De Kerckhaen. Aan<br />

Kluitjes<br />

Opbrengst Collecte Amnesty International:<br />

totaal € 1927,42. Gevers en collectanten<br />

hartelijk dank!<br />

Zondagmiddag 7 april (15.30 uur): Simone<br />

Honijk & Band speelt ‘From this moment<br />

on’ in de kerk van Beets!.Simone Honijk:<br />

berberaapje Musa<br />

is gered uit een<br />

illegale fokkerij<br />

Red dieren als Musa<br />

Word donateur<br />

WWW.AAP.NL<br />

verenigingsactiviteiten, buurtinitiatieven en<br />

andere sociale evenementen dient altijd ruimte<br />

te worden geboden, tegen tarieven die passen<br />

bij dergelijke activiteiten. Het voorcafé en de<br />

grote zaal zijn uitermate geschikt om kleine<br />

of grote feesten en partijen te houden, maar<br />

ook zakelijke vergaderfaciliteit te bieden. Dit<br />

is een belangrijke functie, die een wezenlijk<br />

bestanddeel van de bedrijfsvoering kan zijn.<br />

Hierin is nog veel potentie aanwezig. De jaarlijkse<br />

kermis genereert een behoorlijk deel van<br />

de jaaromzet. Op de bovenetage bevindt zich<br />

een bedrijfswoning. Het bestuur van de stichting<br />

heeft er een grote voorkeur voor dat deze<br />

wordt ingezet voor de bedrijfsvoering. Van<br />

de pachter wordt verwacht dat hij/zij zich zal/<br />

zullen presenteren als gastheer/gastvrouw van<br />

een gebouw dat een belangrijke rol speelt in<br />

de Westbeemster gemeenschap. In De Kerckhaen<br />

dient men zich zowel thuis als gewaardeerd<br />

gast te voelen. De deelnemer aan de<br />

ouderensoos die de middag doorkomt ‘op<br />

twee seven-upjes’ is evenzeer gewaardeerd als<br />

de bruiloftsgast die een hele avond te eten en<br />

te drinken krijgt. Het bestuur van de stichting<br />

vat haar verantwoordelijkheid ruim op. Naast<br />

onze formele rol als eigenaar/verhuurder staan<br />

wij de pachter in raad en daad bij en fungeren<br />

wij als klankbord voor zowel gemeenschap<br />

als pachter. Deze ‘bemoeizorg’ is voor ons de<br />

sleutel tot succes.<br />

Reacties zijn welkom bij de voorzitter<br />

van de stichting, Nico de Lange. Telefoon<br />

06-53624<strong>14</strong>7, email woud51@kpnplanet.nl.<br />

zang, Dirk Balthaus: piano, Thomas Winther<br />

Andersen: contrabas, Niek van Wiggen:<br />

drums, Gast: Ellister van der Molen: bugel/<br />

trompet. Toegang € 15,00; kaarten via de<br />

website te reserveren. kerk open om 15:00<br />

uur. www.kerkbeets.nl.<br />

Buren Purmerenderweg<br />

dineren gezellig met elkaar!<br />

Elk voorjaar opnieuw worden buren<br />

van de Purmerenderweg door het<br />

bestuur van de buurtvereniging<br />

uitgenodigd om mee te doen aan het<br />

“Running Dinner”.<br />

Een gezellige happening waar veel buren<br />

aan deelnemen. Men kan zich inschrijven<br />

om een voorgerecht, hoofdgerecht of nagerecht<br />

te verzorgen. Van te voren weet men<br />

wel het aantal, maar niet wie er bij de gastvrije<br />

koks aan tafel plaatsnemen. Dat is<br />

een complete verrassing en staat garant<br />

voor bijzondere ontmoetingen met buren<br />

die men meestal niet zo goed kent. Aan<br />

gespreksstof geen gebrek, want langs de<br />

Purmerenderweg in Zuidoostbeemster<br />

is altijd van alles te zien en te doen en er<br />

wonen vriendelijke en interessante mensen,<br />

die veel te vertellen hebben. De tijd vliegt<br />

om, vooral als er bij het eten een lekker<br />

glaasje wijn geschonken word. Na anderhalf<br />

uur wisselt men en wandelt of fietst<br />

voor bv het hoofdgerecht naar het volgende<br />

Chi kung en een wandeling<br />

vanuit Zuidoostbeemster<br />

Wie op een ontspannen manier wil<br />

bewegen kan op zaterdag <strong>13</strong> april<br />

deelnemen aan chi kung met daarna<br />

een wandeling van 5 km. Chi kung<br />

betekent energietraining.<br />

Het is een ideale manier om je lijf te vullen met<br />

energie en innerlijke kracht op te bouwen.<br />

De oefeningen zijn eenvoudig, waardoor<br />

men er gemakkelijk een dagelijkse routine<br />

van kan maken. De chi kung en de wandeling<br />

Fortnite Real Life<br />

Het is een ongekende hype onder<br />

kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud:<br />

Fortnite, een gratis schietgame die je<br />

met vrienden kunt spelen.<br />

Een hype die bij menig ouder voor frustraties<br />

zorgt. Kinderen zijn namelijk niet weg te<br />

slaan bij computer of Playstation. Maar op<br />

vrijdag 26 april kunnen de kinderen achter<br />

hun schermen vandaan komen om deel te<br />

nemen aan Fortnite Real Life. Het evenement<br />

wordt georganiseerd door Manon,<br />

adres. De diverse desserts brengt men aan<br />

het eind van de avond mee naar Buurthuis<br />

Zuidoost, waar alle buren samenkomen<br />

voor een heerlijk dessertbuffet. Koks, gastheren<br />

en vrouwen en bestuur vertellen<br />

elkaar hoe gezellig de avond bij elkaar thuis<br />

is verlopen en de recepten van de verschillende<br />

culinaire hoogstandjes worden uitgewisseld.<br />

Diverse tevreden buren bespreken<br />

met elkaar dat zij toch heel fijn wonen in de<br />

Zuidoostbeemster waar aan weerskanten<br />

langs “hun” Purmerenderweg, de narcissen<br />

weer vrolijk bloeien (het planten van al die<br />

narcissen was voor het feestjaar 2012 ook<br />

een gezamenlijke activiteit van de Buurtvereniging)<br />

Niet álle pudding, monchou<br />

taart, fruit, kwark en heerlijke zoetigheden<br />

zijn aan het eind van de avond opgegeten.<br />

Maar een ieder gaat vrolijk en voldaan huiswaarts.<br />

Voor de enthousiaste bewoners<br />

van de Purmerenderweg was het weer een<br />

heerlijk avondje smullen. Zeker voor herhaling<br />

vatbaar!<br />

EVALIEN<br />

vinden plaats vanaf 10.00uur in en vanuit de<br />

Z-innkapel aan de prinses Wilhelminasingel<br />

39 in Zuidoostbeemster. Na een kop koffie of<br />

thee is er eerst drie kwartier chi kung Daarna<br />

start de wandeling van 5 kilometer. Om ongeveer<br />

12.30uur zijn we terug in de kapel en<br />

sluiten dan af met nog een keer koffie/thee<br />

(met iets lekkers). Wie mee wil doen kan zich<br />

uiterlijk op woensdag 10 april aanmelden via<br />

bert.mentink@hetnet.nl, tel. 0619485596 of<br />

www.bertbeweegtje.nl. De kosten zijn € 10,-.<br />

Sharon en Cherish van Fit & Fun Factory. Het<br />

spel wordt nagebootst in de gymzaal van<br />

o.b.s. de Blauwe Morgenster. Iedereen krijgt<br />

een lasergun en probeert zoveel mogelijk<br />

punten te verdienen door op het andere team<br />

te richten en te schieten. Het team met de<br />

meeste punten wint en krijgt de titel “Beste<br />

Fortnite Real Life Team <strong>2019</strong>”.Leeftijd: 7 t/m 9<br />

jaar : <strong>14</strong>:00 uur. Leeftijd 10 t/m 12 jaar: 16:00<br />

uur’. Kosten: 25 euro per team (4 personen).<br />

Opgeven: fitenfunfactory@gmail.com.<br />

<strong>Binnendijks</strong><br />

SPORT<br />

Klaverjassen in Middelwijck<br />

22 maart<br />

1 Wim Duijn 5760<br />

2 Jan v.d. Oord 5560<br />

3 Fien de Hart 5355<br />

laagste: Kees van Rijn 3661<br />

29 maart<br />

1 Jaap Laan 5989<br />

2 Ria Duijn 5468<br />

3 Jan Vollebregt 5421<br />

laagste: Riek Laan 3053<br />

Jubileum editie<br />

Sport 2000<br />

Beemster Polder<br />

Toernooi van<br />

LTC Beemstar<br />

Data: maandag 17 tot en met zondag 24 juni met een<br />

voorweekend plus een beginnerstoernooi op 15 en<br />

16 juni. Er kan vanaf 10 april ingeschreven worden<br />

via www.toernooi.nl of via de link op onze website<br />

www.ltcbeemstar.nl Inschrijven voor het toernooi is<br />

mogelijk tot en met zondag 27 mei.<br />

Het Beemster Polder Toernooi bestaat dit jaar 35 jaar en dat is<br />

reden om extra uit te pakken. Aan het toernooi, (van origine<br />

een dubbel-toernooi voor 35 plussers in de speelsterktes 6, 7,<br />

8 en 9) zijn dit jaar nieuwe categorieën toegevoegd. Spelers in<br />

de sterktes 4,5 en 6 vanaf 17 kunnen nu ook meedoen aan het<br />

leukste toernooi van Beemster en omstreken.<br />

Voor hen staat niet alleen het dubbelspel maar ook het enkelspel<br />

op het programma en dit zorgt voor meer spektakel en<br />

meer jeugd op de baan! Ook nieuw in onze jubileum-editie<br />

is dat wij in het voorweekend een beginnerstoernooi organiseren.<br />

Dit toernooi is speciaal voor beginnende tennissers met<br />

niveau 8 en 9 en is bedoeld om hen op een ontspannen manier<br />

te laten kennismaken met het wedstrijdelement in onze mooie<br />

tennissport en met de gezellige toernooisfeer op onze vereniging.<br />

Omdat deze jubileum editie samenvalt met 20 jaar Beemster<br />

Erfgoed, is er speciale aandacht voor onze mooie polder.<br />

Het thema Beemster komt terug in ons affiche, onze hapjes<br />

en drankjes, onze spectaculaire prijzentafel en in de pubquiz<br />

waarin onze deelnemers op vrijdagavond hun krachten<br />

kunnen meten. Naast de inzet van veel vrijwilligers van onze<br />

vereniging, is de inbreng van onze hoofdsponsor Sport 2000<br />

Purmerend en ook de bijdragen van al onze andere, meest<br />

lokale sponsoren voor een goed toernooi onontbeerlijk.<br />

De organisatie is als altijd in handen van de BPT-commissie en<br />

de wedstrijdleiding in handen van Annelies Buijs. De finales<br />

van het toernooi vinden plaats op zondag 23 juni. Na de<br />

laatste finale, naar wij verwachten zo rond 16.00 uur, vindt<br />

de prijsuitreiking plaats. Er kan vanaf 10 april ingeschreven<br />

worden via www.toernooi.nl of via de link op onze website<br />

www.ltcbeemstar.nl Inschrijven voor het toernooi is mogelijk<br />

tot en met zondag 27 mei.<br />

LTC-BEEMSTAR/ ANNELIES BUIJS<br />

Virtuele wandeltocht met<br />

Cor en Lida Roet door Zuidoostbeemster<br />

Het lijkt zo eenvoudig: je zet een plaatje op en houdt een praatje. Maar wie goed naar de dynamiek van<br />

een (historische) fotopresentatie kijkt, ziet dat er allerlei valkuilen op de loer liggen. Des te groter het<br />

compliment voor Cor en Lida Roet. Hun presentatie getuigt van jarenlange ervaring en de bereidheid om ook<br />

het publiek hun deel te gunnen. Juist die mix van ‘geven en nemen’ maakt deze avonden zo razend populair.<br />

Donderdagavond 21 maart. Onder de Linden. De zaal zit al<br />

redelijk vóór tijd goed vol. Spanning bij de bezoekers die ‘op de<br />

bonnefooi’ gekomen zijn. Zou er een plekje over zijn? Uiteindelijk<br />

vult de zaal zich (weer) tot de laatste stoel. Enige spanning<br />

ook bij Cor en Lida zelf. De zaal zit namelijk vol met veel<br />

‘autochtone Zuidoostbeemsterlingen’. Bekende familienamen<br />

als Jonk, Waterhout, Bark. Vanaf de eerste foto, een prentje van<br />

de familie Waterhout, is er gelijk goede chemie tussen presentator<br />

en publiek. Cor en Lida gunnen de bezoekers de ruimte om<br />

zelf ook met hun verhaal te komen. Daarbij verliezen ze de tijd<br />

niet uit het oog. Want de kunst is om ‘redelijk op tijd’ toch alle<br />

geselecteerde foto’s te laten zien. Ook de onderlinge samenwerking<br />

is prima. Lida beheert de techniek en de tijd, Cor de<br />

kennis. Waarbij Lida op verzoek de namen noemt.<br />

Er wordt een mooie melange getoond. Werkers op het land,<br />

bebouwing, families statig poserend voor hun woning of bedrijf.<br />

Oog voor details. Jongens en meisjes die ogenschijnlijk identieke<br />

kleren aan hebben. Met hun beste kleren aan. Voor even weemoed<br />

naar de tijd, schoonheid en eenvoud van ‘toen’. Mooie verhalen<br />

van Cor (liep in het zwembad de Wilgenhoek per ongeluk<br />

richting de meisjeskleedhokjes) en publiek (kinderen die het<br />

kunstgebit van hun uit het zolderraam kotsende dronken vader<br />

uit de dakgoot moesten vissen). Al die verhalen zorgen voor een<br />

extra dimensie. De stanklucht van de destructor uit Purmerend,<br />

het buitenbad in het Noord-Hollands Kanaal, de bruggetjes in<br />

de bocht van de Purmerenderweg die bij elk zwaar ongeval vervangen<br />

moesten worden, het korfbal waar menig verkering is<br />

begonnen, het celletje in de woning van politie Londo, de ‘Sacherijnebuurt’<br />

waar kinderen niets te zoeken hadden met Sintmaarten,<br />

de sleetjes achter de auto, beelden van bijna autoloze<br />

straten, de ijscoman, maar liefst drie bankgebouwen, de afwijkende<br />

huizennummering van de Wouter Sluislaan. Wat is er veel<br />

afgebroken en gedempt. Woningen, sloten, bruggetjes, bomen.<br />

Wat moeten al die hoogstamfruitbomen in het voorjaar een kleurenpracht<br />

geboden hebben. Oud Beemsterling Jan van Egmond<br />

heeft het ongetwijfeld allemaal nog meegemaakt. Wellicht zelfs<br />

verteld aan de burgemeester die op de negenennegentigste verjaardag<br />

van Jan per abuis met een taart met honderd kaarsjes op<br />

visite kwam. De honderd heeft hij niet gehaald.<br />

Korfballers BEP maken schoon<br />

De leden van korfbalvereniging BEP, voorheen<br />

domicilie hebbend in Zuidoostbeemster en nu in<br />

Purmerend, hechten aan een schone en veilige<br />

(woon)omgeving.<br />

Daarom tooien ze zich regelmatig met veiligheidshesjes, grijpers<br />

en zakken om een deel van de Zuidoostbeemster schoon<br />

te maken. Daar immers woont een groot deel van de leden.<br />

GEERT<br />

Zaterdag 23 maart was er weer actiedag. Met een grote ploeg<br />

werd het gebied rond de afslag met de A7 schoongemaakt.<br />

Mannen en vrouwen naast elkaar zoals ze ook gewoon zijn bij het<br />

spel. De Gemeente ondersteunt dit initiatief van harte door het<br />

beschikbaar stellen van voldoende materieel en het afvoeren van<br />

het vuil. Wethouder Aagje Zeeman kwam persoonlijk polshoogte<br />

nemen en stak de vrijwilligers een hart onder de riem.<br />

GEERT


10 BINNENDIJKS <strong>13</strong>/<strong>14</strong> 6/7 april <strong>2019</strong><br />

Kijkje in de keuken bij<br />

Porselein aan de Jisperweg<br />

Kunstroute Beemster<br />

21/22 april (Pasen)<br />

Dit jaar viert Droogmakerij de<br />

Beemster het 20-jarig jubileum als<br />

UNESCO Werelderfgoed. Voor de<br />

Kunstroute Beemster een goede reden<br />

om met Pasen weer uit te pakken met<br />

een prachtige expositie.<br />

De vier organiserende Beemster beeldende<br />

kunstenaars, stellen hun eigen atelier open<br />

en hebben ook dit jaar weer een groot aantal<br />

professionele collega-kunstenaars uit het<br />

hele land bereid gevonden om op diverse<br />

centraal gelegen en verrassende locaties hun<br />

werk aan het publiek te tonen.<br />

Zuidoostbeemster: in de Kapberg van B-D<br />

boerderij ‘Sonnevanck’: Fractal Art van Jawek<br />

Kwakman ; bovenzaal van Kavel II: Galerie<br />

Art Expositions exposeert het werk van maar<br />

liefst zes kunstenaars.<br />

Middenbeemster: Bezoekerscentrum:<br />

verfijnde edelmetalen objecten van Babs<br />

Bannenberg; Museum Westerhem: Marieke<br />

de Vree haar unieke, humoristische tassen;<br />

Leeghwater Ateliers: Ruud Streefkerk toont<br />

er o.a. zijn uit losse kleurvlakjes opgebouwde<br />

schilderijen en Yolanda Eveleens fijnzinnige,<br />

poëtische kleuretsen; Bovenzaal Brasa:<br />

Ems Willems met foto’s van ‘Frozen Flowers’<br />

en Josien Geerdink eveneens ‘ijzig’ glaswerk<br />

in ‘pâte de verre’ techniek; de Smidse:<br />

Betty Paanakker met surrealistische bronzen<br />

beeldjes; Onder de Linden: Meindert Regoort<br />

en Coco M. van Gent respectievelijk bijzondere<br />

houtobjecten en collages van hout; tuin<br />

Museum Betje Wolff: architectonische gietbeelden<br />

van Talitha Schiffer.<br />

Noordbeemster: vier gastexposanten: in<br />

de Doopsgezinde Vermaning: Nicole Bannenberg<br />

schilderijen van insecten, Nicole<br />

Bots verfijnde, kleurige keramiek; aardappelschuren<br />

‘Fugit Hora’: Paul Smulders met<br />

spannende ‘alchemistische’ schilderijen en<br />

heeft muziekconsulent en theatermaker<br />

Albert Heijdens monumentale objecten in<br />

gemengde techniek opgesteld.<br />

De route is compact en overzichtelijk en de elf<br />

locaties, die met de rode Kunstroute-banier<br />

aangegeven worden, zijn gemakkelijk op één<br />

dag te befietsen. Bij het Bezoekerscentrum,<br />

Middenweg 185 Middenbeemster, dat goed<br />

met openbaar vervoer te bereiken is, worden<br />

fietsen verhuurd. Tijdig reserveren: tel.0299-<br />

621826. Info: www.kunstroutebeemster.nl.<br />

Volledige tekst: zie www.binnendijks.nu.<br />

www.binnendijks.nu<br />

Met een Twizy<br />

door de Beemster<br />

Als jonge pullen net uit het ei, stonden ze te pronken bij het Fort. Zes Twizy’s.<br />

Klaar om de (kleine) wereld te ontdekken. Hun maatje (nummer 01) werd<br />

officieel onthuld door de wethouders Dings en Rotgans van de gemeenten<br />

Beemster en Purmerend.<br />

Hoedjesavond<br />

Deze avond was voor Mevr. Wil Gorter<br />

en haar man Cor met haar hoeden<br />

en petten. Het was al gezellig als je<br />

binnen kwam in de zaal, ze hadden<br />

lange tafels met alle soorten hoeden<br />

en petten neer gelegd.<br />

Ze vertelde dat de verzameling begon toen<br />

haar kinderen klein waren. Het is uitgegroeid<br />

naar een flink aantal, waar ze nu een museum<br />

heeft in Andijk, met haar hele verzameling. Je<br />

kunt het niet bedenken of ze heeft het in haar<br />

collectie. Haar familie en vrienden spaarden<br />

ook voor haar mee, over de hele wereld. Op<br />

vakantie gaat ze ook vaak op zoek , in de<br />

streek waar ze is, naar streek verbonden of<br />

aparte petten of hoeden. Ze vertelde met<br />

GEERT<br />

passie en humor veel over de hoeden en<br />

petten waar het vandaan kwam en waar de<br />

functie voor was. Een hoed moet bij kleren<br />

passen en ook je haar. Tijdens het praten en<br />

uitleg zetten ze alle soorten en grote op haar<br />

hoofd. Ook een solex cape, half eieren dop,<br />

cowboy, koksmuts of een stewardess hoedje<br />

uit 1970 van K.L.M ,ze had heel veel mee. Bij<br />

de afsluiting van de avond had iedereen een<br />

hoed of een pet van haar op hun hoofd en we<br />

zongen met zijn allen een leuk lied die zij had<br />

mee genomen. Het was een leuke gezellige<br />

hoeden avond.<br />

Geïnteresseerd in onze avonden, kom gerust<br />

langs. Volgende avond is op 17 april jaarvergadering<br />

en daarna vertelt Dorien Pronk over<br />

bouwoffers. Vragen? Bel: 06- 12818830<br />

Chi kung met thee en een<br />

traktatie tijdens Open Dag<br />

Vorig jaar gestart en door succes dit jaar in herhaling op de “ open dag”: bij de<br />

voormalige theetuin Joséphine start op ieder half uur een korte gratis workshop<br />

chi kung.<br />

Deze Chinese energieoefeningen vinden plaats achter het huis op het grasveld in de sfeervolle<br />

tuin. Bert kiest voor simpele bewegingen, die je meteen mee kunt doen, die energie geven en<br />

die je na enige oefening zelf thuis kunt doen. José maakt er een totaalbeleving van door de deelnemers<br />

thee met een traktatie aan te bieden, die gezoet is met alternatieve suikers.<br />

Informatierubriek<br />

Acasea Mediation&Coaching drs. Thoke Schuilwerve, Registermediator<br />

en psycholoog voor familiezaken, echtscheiding, omgangen<br />

ouderschapsplan. Volgerweg 120A, <strong>14</strong>61 CB Zuidoostbeemster.<br />

M 06 5219 96 98, E thoke@acasea.nl, I www.acasea.nl<br />

Advocaat, mediator, coach mr. A.J. Butter, Middenweg 2 <strong>14</strong>63 HA<br />

N-Beemster, t: 06 54288049, e: mail@bertbutter.nl<br />

AED, Stichting “Beemster Hart Safe” secretariaat: Tobias de Coenestraat<br />

2, <strong>14</strong>62 KR Middenbeemster, 0299-683988<br />

Buurthuis Zuidoost voor sport, spel, cursussen, workshops, exposities,<br />

zalenverhuur enz. Middenpad 2, <strong>14</strong>61 BW Beemster, tel. 0299-427661,<br />

e-mail: info@buurthuiszuidoostbeemster.nl, website: www.buurthuiszuidoostbeemster.nl,<br />

facebook: Wijkcentrum Zuidoostbeemster.<br />

Cultureel Centrum Onder de Linden Voor cabaret, muziek,<br />

kindervoorstellingen, verhuur en nog meer. Middenweg 150.<br />

www.onderdelindenbeemster.nl.<br />

Dierenartsen Dierenartsenpraktijk Purmerend, moderne zorg voor uw<br />

huisdier. Consulten en behandelingen volgens afspraak (0299) 42 10 00.<br />

24 uur per dag voor spoedeisende zaken bereikbaar. Kraggeveenstraat 5.<br />

Droomkracht Generatiecoach coaching voor jongeren en volwassenen,<br />

ook voor burn out klachten en stresspreventie. HM van Randwijklaan<br />

18 Middenbeemster www.droom-kracht.nl 06.58878588<br />

De Zorgcirkel Voor informatie Thuiszorg, huishoudelijke zorg<br />

(WMO), dagactiviteiten en opname kunt u contact opnemen met de<br />

receptie van Zorgcirkel Mieuwijdt T 088-5591100<br />

Evean Voor al uw thuiszorg. Tel. 0900 98 97<br />

Fysiotherapie, Sportfysiotherapie, Manuele therapie, Bekkenfysioherapie<br />

en Training. Kernpraktijken Fysiotherapie<br />

Beemster. T. de Coenestraat 2, <strong>14</strong>62 KR, Middenbeemster, Telefoon<br />

(0299)683988 en Zuiderhof Zuidoost Beemster (0299)471597. www.<br />

kernpraktijken.nl, fysiotherapiebeemster@kernpraktijken.nl<br />

Fysiotherapie, medisch fit, sportmassage, trainings begeleiding<br />

PHYSICALL, Sportcentrum De Kloek, Insulindeweg 11, <strong>14</strong>62 MJ<br />

Midden beemster, telefoon (0299) 683065, fax (0299) 683271, email:<br />

physicallfysiotherapie@gmail.com<br />

Hospice Thuis van Leeghwater: een sfeervol huis voor mensen in<br />

de laatste fase van hun leven. Samen met verpleegkundigen en opgeleide<br />

vrijwilligers bieden wij 24-uurs zorg. Ook bieden wij hulp in de thuissituatie.<br />

Meer informatie via 0299 – 682020 of info@hospiceleeghwater.nl. Prins<br />

Mauritsstraat 4, <strong>14</strong>62 JJ Middenbeemster, www.hospiceleeghwater.nl.<br />

BEEMSTER<br />

BOLLENTOCHT!<br />

De Bollentocht, georganiseerd door de Beemster<br />

kerk, vindt dit jaar plaats op zondag 28 april. De<br />

Beemster “tocht der tochten”, per auto met<br />

chauffeur, voert u door de b(l)oeiende Beemster<br />

polder langs wegen en velden met, hopelijk,<br />

gekleurde bollen.<br />

Gaat u dit jaar (weer) mee? Als deelnemer of<br />

chauffeur? Of wilt u een taart bakken?<br />

Geeft u zich dan nu op!<br />

U wordt iets vóór <strong>13</strong>.30 uur opgehaalt en om<br />

ongeveer 16.00 uur weer thuisgebracht.<br />

We eindigen de tocht in de Z-Inn Kapel in<br />

Zuidoostbeemster waar we worden getrakteerd<br />

op koffie of thee met huisgemaakte taart.<br />

Voor informatie en/of aanmelden vóór 20 april:<br />

Aukje Greydanus, E: aukjegreydanus@gmail.com,<br />

T 0299 40 66 12 of T 06 20 09 54 03.<br />

Bezoekerscentrum Beemster Middenweg 185, <strong>14</strong>62 ZG Middenbeemster,<br />

telefoon: 0299 621826, e-mail: info@bezoekerscentrumbeemster.nl,<br />

bezoekerscentrumbeemster.nl<br />

Maaltijdservice 55+ Aanvragen bij De Zorgcirkel via receptie Zorgcirkel<br />

Mieuwijdt, T 088-5591100<br />

Makelaardij Kocken Makelaardij OG B.V., Plantsoengracht 1, <strong>14</strong>41<br />

DE Purmerend, telefoon (0299) 42 88 88.<br />

Makelaardij W. Tromp, makelaar en beëdigd taxateur onroerende<br />

goederen, Middenweg 152, <strong>14</strong>62 HL Middenbeemster, tel. (0299) 68 37 68.<br />

Notariskantoor Mr. Drs. P.J. Rietbergen, notaris, Zuiderpad 82/ hoek<br />

Ompad, <strong>14</strong>61 BV ZOBeemster, telefoon (0299) 42 70 51. Postadres:<br />

Postbus 179, <strong>14</strong>40 AD Purmerend.<br />

Pianopraktijk Beemster Pianoles voor kinderen en volwassenen,tel.<br />

0616116203, email: hle.appelo@planet.nl<br />

Praktijk voor orthomoleculaire therapie Middenbeemster tel:<br />

0299 690712<br />

STINA Medisch pedicure, schoonheidsverzorging, voetreflex. 0299<br />

683 941 of 06 40 74 37 43, Zwaansvliet 19 middenbeemster<br />

Voetverzorging en Podologie Gerard Rein Kistemaker Wijksteunpunt<br />

Middelwijck, Prinses Beatrixpark 54 in Middenbeemster 06 25 49 69 59<br />

Symfonie uitvaarten Carla Bleesing en Fleur van Duin verzorgen<br />

en begeleiden uitvaarten op de voor hen zo kenmerkende persoonlijke<br />

en warme wijze. Ongeacht óf en waar u verzekerd bent. Bel bij een<br />

overlijden of voor een kosteloos uitvaartwensengesprek 06 37393682.<br />

WMO-loket Gemeentehuis is dagelijks van 09.00-15.00 uur en op<br />

vrijdag van 09.00-12.00 uur te bereiken, telefoonnummer (0299) 45<br />

24 52. U kunt ook mailen naar; loket@purmerend.nl. Op afspraak kunt<br />

u ook in Beemster terecht.<br />

WonenPlus Beemster WonenPlus biedt praktische diensten en<br />

persoonlijke ondersteuning aan ouderen, (chronisch) zieken, mensen<br />

met een beperking en mantelzorgers, door consulenten en vrijwilligers.<br />

Triton 98, <strong>14</strong>43 BM Purmerend, tel.nr. 0299-820397, beemster@rswp.<br />

nl. openingstijden ma. t/m wo. 9.00 - 12.00 uur.<br />

Zangvereniging Harmonie zingt elke dinsdagavond van 20.00 tot<br />

22.00 uur in de Beemster Keyser te Middenbeemster. Zingen is gezond!<br />

Interesse? Bel met Joris Ruijter 0299 42<strong>13</strong>39 of 06 10844379. Bezoek<br />

de website voor nieuws www.zangverenigingharmonie.nl<br />

Zonnebloem Afdeling Beemster, Bets de Ridder 0299-683203<br />

Musea Middenbeemster doen<br />

mee met Museumweekend<br />

Tijdens het Museumweekend <strong>13</strong> en <strong>14</strong> april (<strong>13</strong>.00 – 17.00 uur) worden oude ambachten<br />

en beroepen getoond en uitgelegd. In het Betje Wolff Museum: demonstratie sokken<br />

stoppen in de keuken, spinnen in de opkamer, breien en borduren in de mooie kamer,<br />

uitleg en voordoen van de mangelplank.<br />

Bij de put: hoe deed men vroeger eigenlijk de was? Vooral leuk voor kinderen! Ze mogen zelf o.a. water uit de<br />

put halen, op stelten lopen en hoepelen. Er is voor hen een speurtocht en in de tuin hangt nog een schommel.<br />

En natuurlijk kan er een kijkje genomen worden bij Betje Wolff in haar kamertje Kipperust. Enkele keren per<br />

dag is er een aangepaste rondleiding. In het Agrarisch Museum Westerhem kan er geleerd worden hoe je een<br />

koe moet melken. Er wordt uitgelegd hoe een bascule werkt en hoe je jezelf hierop kunt wegen. De hooikist<br />

wordt gedemonstreerd. En ooit gehoord van zeisharen? Op het grasveld wordt het uitgelegd. Bij goed weer<br />

zijn er schapen die geschoren worden in de boomgaard en bij de bijenkasten kan er praktische kennis opgedaan<br />

worden. Ook aanwezig: Beemster Experience ‘een reis in de tijd’. Toegang : 1 euro of museumkaart.<br />

Colofon<br />

Kluitjes<br />

Hoogheemraadschap Hollands<br />

Noorderkwartier en Landschap Noord-<br />

Holland zoeken vrijwilligers voor<br />

een onderzoek naar de biodiversiteit<br />

van natuurvriendelijke oevers. De<br />

onderzoekers bekijken en tellen alle<br />

aanwezige planten en dieren in het<br />

water en op de oever. Als je mee wilt<br />

doen aan het onderzoek, betekent dat<br />

twee tot drie keer per jaar een oever van<br />

honderd meter onderzoeken. Info: www.<br />

landschapnoordholland.nl/oevers.<br />

Opkomst verkiezing bestuur HHNK was<br />

52,3 %. 486.024 Noord Hollanders<br />

brachten hun stem uit.<br />

Zondagen 7, <strong>14</strong> en 21 april (10.00 – 12.00<br />

uur) voorjaarsvaartocht voor jong en oud<br />

met fluisterboot weidevogels in Eilandspolder.<br />

Waterdichte schoenen/ laarzen<br />

aan en warme (regen)kleding en verrekijker.<br />

Vertrek: botenhuis Eilandspolder<br />

Driehuisen. Reserveren: www.gaatumee.nl.<br />

Voor een korte (foto) impressie Schoonmaakactie<br />

BEP in Zuidoostbeemster zie:<br />

Gemeentelijke Informatie Pagina elders<br />

in dit blad en www.binnendijks.nu.<br />

‘Geen dag zonder Bach’ wordt georganiseerd<br />

door de Stichting Garrelsorgel Purmerend<br />

en het concert op zondag 7 april<br />

in de Nicolaaskerk begint om 15.30 uur.<br />

Herinnering: 22 april (2e Paasdag) eieren<br />

zoeken in Beemster Arboretum. 0-3 jaar;<br />

4-7 jaar en 8 en ouder. Elk eigen zoeklocatie.<br />

€ 3,50 incl limonade. Aanmelden:<br />

nicole.beemsterarboretum@gmail.com.<br />

HET BLAD WORDT TWEEWEKELIJKS IN HET WEEKEND,<br />

HUIS AAN HUIS, IN DE BEEMSTER VERSPREID.<br />

WEBSITE www.binnendijks.nu<br />

AANLEVEREN KOPIJ EN ADVERTENTIES<br />

Voor de volgende uitgave:<br />

Via de website uiterlijk voor zaterdag.<br />

Of uiterlijk voor vrijdag 17:00 uur inleveren bij:<br />

Drogisterij Jonker - Rijperweg 58 - Middenbeemster.<br />

ADVERTENTIES<br />

Tiny de Lange, telefoon: 0299-68<strong>14</strong>63, e-mail: advertentie@binnendijks.nu<br />

Tarieven op aanvraag. Minimum € 17,20 per advertentie.<br />

Voor vaste adverteerders gelden lagere tarieven.<br />

(EIND)REDACTIE<br />

Geert Heikens, e-mail: redactie@binnendijks.nu<br />

CORRESPONDENTEN:<br />

Trees Blokdijk; Evalien Brinkman; Daniella Ernsting-Koorn<br />

SECRETARIAAT<br />

E-mail: secretariaat@binnendijks.nu<br />

VERSPREIDING<br />

Rodi - Grotendorst <strong>14</strong> - 1721 CW Broek op Langedijk.<br />

Telefoon 0226-331020.<br />

BEZORGKLACHTEN<br />

Via website www.binnendijks.nu, tabblad ‘contact’.<br />

Telefonisch bij Rodi, 0226-331020.<br />

BANKRELATIES<br />

ING-bank rekeningnummer NL96 INGB 0003 771883.<br />

Rabobank rekeningnummer NL44RABO0356919978.<br />

VORMGEVING<br />

IK vormgeving & dtp - Kerkweg 11 - 1906 AT Limmen.<br />

PRODUCTIE<br />

Rijser Grafische Communicatie - Netwerk 126 - <strong>14</strong>46 WR Purmerend.<br />

OPLAGE: 4400 exemplaren<br />

Copyright Niets in deze uitgave mag worden verveelvuldigd en/of openbaar gemaakt<br />

door middel van druk, fotocopie, microfilm of op enige andere wijze zonder schriftelijke<br />

toestemming van de uitgever.<br />

Huisartsenpost Waterland<br />

Bij spoedgevallen bellen 's avonds en 's nachts (17.00 – 8.00 uur)<br />

in het weekend en op feestdagen 0299 - 3<strong>13</strong> 233<br />

Alarmnummer 1-1-2<br />

Kerkdiensten<br />

07 APRIL<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “ Z-INN kapel ” met<br />

Ds. Nico Schroevers. Vijfde zondag in<br />

de 40-dagentijd m.m.v. Femke Leek,<br />

solozang.<br />

R.K. JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur met ps. M. Rocha,<br />

samenzang<br />

<strong>14</strong> APRIL<br />

DOOPSGEZINDE GEMEENTE:<br />

Geen Dienst<br />

PROTESTANTSE GEMEENTE BEEMSTER:<br />

10.00 uur “Keyserkerk” met<br />

Ds. Nico Schroevers. Palmpasen mmv<br />

Beemster kinderkoor o.l.v. J.M. Koeman<br />

& Minke Huisenga<br />

R.K. JOANNES DE DOPER:<br />

10.00 uur met J. Duin, koor<br />

NICOLAASKERK<br />

ZATERDAG 06 APRIL:<br />

geen viering<br />

ZONDAG 07 APRIL;<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

Kapelaan Mariusz Momot; mmv<br />

het KleinKoor<br />

ZONDAG 07 APRIL:<br />

12.00 uur Familieviering;<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha<br />

ZATERDAG <strong>13</strong> APRIL:<br />

geen viering, want morgen een ‘feestelijke’<br />

zondag voor allen (Palmzondag)<br />

ZONDAG <strong>14</strong> APRIL:<br />

10.00 uur Eucharistieviering;<br />

Pastoor Marcelo Salão Rocha;<br />

mmv het Pauluskoor<br />

ZONDAG <strong>14</strong> APRIL:<br />

15.00 uur Eucharistieviering met, voor<br />

en door De Filippijnse gemeenschap.<br />

DONDERDAG 18 APRIL:<br />

19.30 uur Eucharistieviering;<br />

Witte donderdag; Pastor Jan Duin;<br />

mmv Ars Musica


Lid FOSAG<br />

Bamestraweg 7, <strong>14</strong>62 VM Middenbeemster<br />

☎ 0299 681772 Fax: 0299 681774<br />

www.beemsterschilders.nl<br />

Wilt u<br />

adverteren?<br />

Bel vrijblijvend<br />

(0299) 68<strong>14</strong>63 of mail naar<br />

info@binnendijks.nu<br />

EEN UITGELEZEN COLLECTIE bij Antiquariaat<br />

Middenweg 161, Middenbeemster<br />

Geopend: zaterdag 11.00 - 17.00 uur. Telefoon zaterdag 06- 4548 74 39.<br />

Overige dagen 0299 - 685666. Zie ook: www.serendipity-books.nl<br />

www.fortekinderopvang.nl<br />

WELKOM<br />

Kinderdagopvang<br />

Buitenschoolse opvang<br />

Peuteropvang<br />

laat je groeien<br />

0299 684 019<br />

Dag en nacht bereikbaar<br />

www.uitvaartverzorging-devries.nl<br />

De Beemster | Purmerend | De Rijp e.o<br />

Van den Hoonaard<br />

Accountants EN BELASTINGADVIES<br />

voor professionele reparatie en installatie van al uw elektrawerk en witgoed-apparatuur<br />

Edwin de Vries<br />

ElEktra & WitgoEd SErVicE<br />

Edwin de Vries - De Eenhoorn 62 - <strong>14</strong>62 ER Middenbeemster<br />

Tel. 0299 - 684346 - Mobiel: 06 51838782 - edwindevries72@hotmail.com<br />

Installatiebedrijf Pasterkamp v.o.f. Sinds 1840<br />

Ambachtsweg 5D, <strong>14</strong>74 HV Oosthuizen<br />

Gas-, Water-, Sanitair- en C.V.-installaties<br />

Zink- en dakwerken, Onderhoud en service<br />

Airconditionings installatie<br />

Ook voor ergonomisch sanitair.<br />

Mail: info@pasterkamp-installateurs.nl - www.pasterkamp-installateurs.nl<br />

Tel. 0299 40<strong>14</strong>00 Fax 0299 403452<br />

UITVAART OP MAAT<br />

VANAF € 895,-<br />

Trots!<br />

Op uw drukwerk.<br />

BUDGET CREMATIE<br />

€ 1945,-<br />

BASIS CREMATIE<br />

€ 2445,-<br />

ALL-IN CREMATIE<br />

€ 3445,-<br />

Een goed verzorgde uitvaart hoeft niet duur te zijn<br />

Al bijna 80 jaar leveren wij drukwerk in de<br />

regio. Daar zijn wij trots op. Waarom? Wij houden<br />

van papier en inkt. Maar vooral trots omdat<br />

wij uw vertrouwen kregen. Visitekaartjes, een<br />

productcatalogus, de geboortekaartjes van uw<br />

kinderen. Nog altijd zeggen wij dan vol trots:<br />

“Hé, die hebben wij gedrukt!”<br />

Bel bij een overlijden of voor<br />

een kostenloze voorbespreking<br />

DAG & NACHT BEREIKBAAR 0299-68 39 45<br />

www.uitvaartpurmerend.nl<br />

Netwerk 126 | <strong>14</strong>46 WR Purmerend | 0299 45 10 20 | mail@rijser.nl | www.rijser.nl<br />

kijk ook eens op www.binnendijks.nu

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!