24.07.2020 Views

7 | 2020 Europoort Kringen Magazine

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E<br />

THEMA:<br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

nr. 7 - juli <strong>2020</strong>, 59ste jaargang<br />

WIM VAN LIESHOUT (PORTHOS)<br />

CO2 IS NIET<br />

MOEILIJK, MAAR<br />

WEL ANDERS<br />

ONLINE REVOLUTIE<br />

IN LESMETHODEN<br />

ONTLEED DE<br />

COMPRESSOR


A CLIMATE NEUTRAL COMPANY<br />

360° VERTROUWDE VEILIGHEID<br />

Volledig zelfstandig werkend vloeistofdetectiesysteem<br />

geschikt voor ATEX Zone 1.<br />

Het SpillGuard® lekdetectiesysteem van DENIOS<br />

heeft de German Innovation Award ‘20 gewonnen in de<br />

categorie chemische industrie. DENIOS is zeer verheugd<br />

over deze toekenning door de Duitse ‘Rat für Formgebung’<br />

van het German Design Council.<br />

Ga voor meer informatie naar: www.denios.nl<br />

of bel ons: 0172 - 50 64 66 03 312 00 87<br />

9


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E<br />

COLOFON<br />

UITGEVER<br />

Waterfront Media Concepten b.v.<br />

BINK 36, Binckhorstlaan 36 unit C1 14-16<br />

NL-2516 BE Den Haag<br />

E-mail: info@waterfrontmedia.nl<br />

REDACTIE<br />

E-mail: redactie@europoortkringen.nl<br />

HOOFDREDACTEUR<br />

Jiří Hartog<br />

jiri.hartog@europoortkringen.nl<br />

Telefoon: 06 112 15 996<br />

VASTE MEDEWERKERS REDACTIE<br />

Kim de Booij, Marcus Draaisma, Onno de Jong, Jaap Luikenaar,<br />

Rob Nijman, Erik Stroosma, Fred Verstegen, Pieter de Vries,<br />

Joan van Winsen<br />

ONTWERP & VORMGEVING <br />

VormPro, René Peereboom<br />

KLANTENSERVICE<br />

E-mail: info@europoortkringen.nl<br />

COVERFOTO EUROPOORT KRINGEN<br />

Pierre Crom<br />

ADVERTENTIES<br />

Remco Rooij, Sales Director<br />

Telefoon: +31 (0)70 221 19 43<br />

Mobiel: +31 (0)6 53 22 08 22<br />

E-mail: remco.rooij@europoortkringen.nl<br />

NIEUWE ABONNEMENTEN<br />

Waterfront Media Concepten b.v.<br />

E-mail: info@waterfrontmedia.nl<br />

ABONNEMENTSPRIJS<br />

€ 99,00 (incl btw). per jaar. Abonnementen kunnen elk<br />

moment ingaan en worden na een jaar automatisch verlengd.<br />

Opzeggen kan tot twee maanden voor het einde van de<br />

abonnementsperiode.<br />

VERSCHIJNING<br />

<strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> verschijnt 12 x per jaar.<br />

ISSN 1568 - 881X<br />

INHOUD<br />

Column Jaap Luikenaar 17<br />

Witte kringen, zwarte<br />

kringen<br />

Het gebeurt nooit, tot het<br />

gebeurt 24<br />

Op mensen bijschrijven 26<br />

Het belang van goed<br />

assetmanagement 29<br />

Smeertechnisch specialist<br />

worden? 38<br />

Puur praktijkgericht 40<br />

Column Onno de Jong 43<br />

Opkrabbelende grafieken<br />

Ontleed de compressor 44<br />

iTanks Innovation<br />

Masterclass 47<br />

50 jaar Muehlhan 48<br />

Productnieuws 51<br />

Webnieuws 52<br />

Twitterij 53<br />

Matchmaker 54<br />

Agenda 59<br />

Mensen in bedrijf 61<br />

FERM Update 63<br />

Column Marcus Draaisma 65<br />

Deemoed moet je doen<br />

Copyright © <strong>2020</strong> Waterfront Media Concepten b.v.<br />

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze worden<br />

overgenomen zonder uitdrukkelijke toestemming van<br />

de uitgever.<br />

Dit vakblad is uitsluitend gericht op vakbeoefenaren en<br />

anderen die op grond van hun professie belang hebben bij<br />

de in dit blad gepubliceerde vakinformatie. Sinds eind 2011<br />

is er een gewijzigde abonnementenwet van kracht voor<br />

consumenten. Deze is niet van<br />

toepassing voor abonnementen<br />

op vakinformatie, die uit<br />

hoofde van beroep of bedrijf<br />

zijn aangegaan.<br />

ADVERTENTIELIJST<br />

Denios2<br />

Muehlhan4<br />

Copla Opleiding - Training - Consultants 6<br />

Safe Site - Powered by Mennens 8<br />

Goflex10<br />

Toxic (SDU) 16<br />

Van Meeuwen Improving Industries 20<br />

Croonwolter&dros22<br />

3P Quality Service 28<br />

Pittsburgh Corning Europe 30<br />

IIR Opleidingen 34<br />

DERC Waterjetting 36<br />

Hogeschool Utrecht 42<br />

<strong>Europoort</strong> Industrie Diensten 46<br />

Witzenmann Benelux 50<br />

Applus+ RTD 50<br />

Hi-Force Nederland 53<br />

Gizom58<br />

Korpershoek Autoverhuur 59<br />

OSM International Services 60<br />

PMF Mechanical 62<br />

Mees van den Brink 62<br />

Delta Hotel 64<br />

DropSafe64<br />

IIR Maintenance of ageing assets 66<br />

Kenbri Fire Fighting 67<br />

Metaalhandel Ketting 68


EEN<br />

MAN<br />

EEN<br />

MAN<br />

EEN<br />

WOORD<br />

EEN<br />

WOORD<br />

Muehlhan belooft en maakt waar<br />

Specialisten in staalconservering, steigerbouw en rope access<br />

Interesse in een afspraak? Bel 010-4264960<br />

www.muehlhan.nl<br />

staalconservering – steigerbouw – rope access


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E<br />

THEMA: OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 5<br />

INHOUD<br />

7 - juli <strong>2020</strong> - 59ste jaargang<br />

CO2 is niet moeilijk,<br />

maar wel anders<br />

Het wordt het eerste project ter wereld waarbij van de<br />

industrie afgevangen CO2 in een leeg gasveld onder<br />

de zeebodem wordt opgeslagen. Porthos, zoals het<br />

project heet, staat sinds een jaar onder leiding van Wim<br />

van Lieshout. In <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> vertelt hij over de<br />

voortgang, de rol van CCS in de energietransitie en het<br />

belang van goed luisteren.<br />

11<br />

Meer impact met samenwerking<br />

Een bij Spie ontwikkelde methodiek voor het beheersen en<br />

structureren van projecten wordt stapsgewijs binnen de organisatie<br />

van Croonwolter&dros ingebed. Jan van Rhee en Frans de Boer<br />

van Croonwolter&dros vertellen in <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> hoe zij dit<br />

aanpakken en wat het idee erachter is. Het delen van kennis tussen<br />

‘concullega’s’ in de branche is heel normaal, stellen zij. “Er is meer<br />

dat ons bindt dan dat ons onderscheidt.”<br />

18<br />

Online revolutie<br />

De coronacrisis heeft opleiders een flinke duw in de rug<br />

gegeven om meer van digitale onderwijsmethoden gebruik<br />

te maken. Dit ziet directeur Ria van ‘t Klooster van de<br />

NRTO, de branchevereniging voor trainen en opleiden. Zij<br />

verwacht een omzetterugval voor opleiders in sommige<br />

sectoren, maar in mindere mate voor die in de <strong>Europoort</strong><br />

actief zijn.<br />

32


VEILIG<br />

WERKEN<br />

‘Al een aantal jaren ben ik werkzaam<br />

bij een groot petrochemisch bedrijf.<br />

Veilig werken wordt steeds belangrijker<br />

en raakt alle bedrijfsprocessen. Bij ons<br />

gaat veiligheid verder dan het doen<br />

van een RI&E. Ik wilde verder met mijn<br />

carrière en ben de opleiding Hogere<br />

Veiligheidskunde gaan volgen bij Copla.<br />

Het voelde goed om met collegacursisten<br />

en docenten samen te werken in een<br />

klein hecht team. Ook na de opleiding<br />

hebben we nog contact. Ik heb nu de<br />

kennis en vaardigheden om veiligheid<br />

organisatiebreed te borgen en zowel<br />

management als medewerkers te<br />

motiveren incidenten daadwerkelijk<br />

structureel te voorkomen. Copla helpt<br />

ook nu nog mijn vakkennis up-to-date te<br />

houden.’<br />

Jacqueline de Geest, KAM manager<br />

Ook toe aan een nieuwe stap als veiligheidskundige?<br />

Volg de door DNV GL en Hobéon SKO-erkende dagopleiding HVK.<br />

Copla start 4x per jaar in Noord, Midden en Zuid Nederland.<br />

START HVK OPLEIDING*<br />

9 SEPTEMBER - CAPELLE A/D IJSSEL<br />

16 SEPTEMBER - HARDERWIJK<br />

* data onder voorbehoud<br />

BEL VOOR MEER INFORMATIE<br />

0341 430848<br />

of kijk op www.copla.nl/hvk<br />

COPLA<br />

Opleiding - Training - Consultants<br />

Harderwijk | 0341 430848<br />

info@copla.nl | www.copla.nl<br />

Verder met veiligheidszorg. Verder met Copla.


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 7<br />

VOORWOORD<br />

NIET IDEAAL<br />

JIRI HARTOG<br />

Hoofdredacteur <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong><br />

jiri.hartog@europoortkringen.nl<br />

Begrijp me goed, zei projectdirecteur Wim<br />

van Lieshout van Porthos tegen mij. Het<br />

onder de zeebodem wegstoppen van<br />

CO2 is niet de meest ideale oplossing, vindt hij.<br />

Het is ook geen oplossing voor de eeuwigheid.<br />

Maar het stelt ons wel in staat snel meters te<br />

maken in de energietransitie. Porthos is in zijn<br />

eentje goed voor meer CO2-reductie dan alle<br />

duurzame energieprojecten samen die sinds<br />

2008 met SDE+ subsidie zijn ondersteund.<br />

Daarom wordt ook met man en macht gewerkt<br />

aan de verdere uitwerking van het Porthosproject.<br />

Van Lieshout zegt dat hij geregeld door<br />

de directie van het Havenbedrijf Rotterdam<br />

wordt gebeld, met de vraag of het wel een<br />

beetje opschiet met Porthos.<br />

Maar toch: niet ideaal. Omdat <strong>Europoort</strong><br />

<strong>Kringen</strong> deze editie in het teken staat van<br />

opleiden en trainen, moest ik denken aan<br />

een min of meer gelijke ontwikkeling op dit<br />

vakgebied. Voordat de coronacrisis uitbrak,<br />

werd er al online les gegeven met behulp<br />

van allerlei manieren van e-learning. Toen we<br />

vanwege de lockdown allemaal thuis moesten<br />

blijven, kreeg het online lesgeven ineens een<br />

geweldige boost. De technieken bestonden al,<br />

alleen werden ze veel meer ingezet.<br />

Ook hierbij geldt dat dit niet dé oplossing<br />

voor de lange termijn is. Want om nou<br />

urenlang achter een scherm naar een Teamsbijeenkomst<br />

te kijken, dat is best vermoeiend.<br />

Het geven van praktijklessen blijft onmisbaar,<br />

zoals je in verschillende artikelen in deze<br />

<strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> kunt lezen. Ook is de<br />

interactie tussen leerlingen en leraar in de<br />

klas heel anders dan online. Online lesgeven<br />

zal waarschijnlijk doorgroeien, maar zal de<br />

andere methodieken binnen opleiden en<br />

trainen nooit helemaal kunnen verdringen.<br />

Het is onmisbaar, zeker, maar slechts een van<br />

de tools in de gereedschapskist die opleiders<br />

tot hun beschikking hebben. Net zoals we<br />

het met CCS alleen nooit gaan redden in de<br />

energietransitie. Daarvoor hebben we veel<br />

meer nodig, zoals blauwe en groene waterstof.<br />

Niet ideaal dus, maar wel broodnodig en<br />

hartstikke belangrijk.


Een veilige werkplek: het lijkt zo vanzelfsprekend. Toch vinden er regelmatig<br />

bedrijfsongevallen plaats tijdens werken op hoogte en diepte. Veel van die<br />

ongevallen worden veroorzaakt door menselijk gedrag. Dat moet én kan gelukkig<br />

ook anders.<br />

Werken met valbeveiliging betekent werken met een verhoogd risico. Met<br />

een training zorg je ervoor dat jouw werknemers op de hoogte zijn van weten<br />

regelgeving omtrent werken op hoogte en diepte. Daarnaast leren we de<br />

medewerkers hoe ze de persoonlijke valbeveiligingsmiddelen veilig moeten en<br />

kunnen gebruiken.<br />

Veilig werken valt of staat met gedegen training<br />

In ons gloednieuwe Expertisecenter in Vlaardingen verzorgen wij uiteenlopende<br />

trainingen op het gebied van werken op hoogte en diepte. Al hetgeen er valt te<br />

weten over het onder dergelijke omstandigheden veilig werken kun je bij ons<br />

vinden. Waarbij de nadruk ligt op het praktisch toepassen van de theorie en de<br />

middelen.<br />

Wil je meer weten? Neem contact met ons op via 010-4373033<br />

of kijk op www.mennens.nl/valbeveiliging.


Wim van Lieshout (Porthos)<br />

CO2 IS NIET MOEILIJK,<br />

MAAR WEL ANDERS<br />

Foto’s: Pierre Crom<br />

INTERVIEW<br />

Het wordt het eerste project ter wereld waarbij van de industrie afgevangen CO2 in een<br />

leeg gasveld onder de zeebodem wordt opgeslagen. Porthos, zoals het project heet, staat<br />

sinds een jaar onder leiding van Wim van Lieshout. In <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> vertelt hij over de<br />

voortgang, de rol van CCS in de energietransitie en het belang van goed luisteren.


12<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

Je bent projectdirecteur van Porthos. Geen<br />

alledaagse klus, kan ik mij voorstellen.<br />

“Porthos is ontzettend belangrijk op het gebied van<br />

de energietransitie. Bij dit project wordt meer CO2<br />

uit de atmosfeer gehouden dan bij alle duurzame<br />

energieprojecten die sinds 2008 met SDE+ subsidie<br />

zijn ondersteund bij elkaar. Ik vind het mooi daar een<br />

bijdrage aan te kunnen leveren. Ik had al wat duurzame<br />

energieprojecten gedaan, zoals wind op zee, wind op<br />

land, zonne-energie en geothermie. Dit is een mooie<br />

vervolgstap.”<br />

En net wat anders dan duurzame energie.<br />

“Klopt, het is het deel van het instrumentarium dat<br />

Nederland nog ontbeert. Ik besef ook wel dat dit<br />

niet de meest ideale oplossing is, maar voor een<br />

transitieperiode is dit iets om snel meters te maken.”<br />

minder. Zolang de bedrijvende subsidie maar krijgen.<br />

Een week geleden hebben we de MER voor het tracé<br />

en de opslag aangevraagd. Dat is de basis voor de<br />

vergunningen. Het was hard werken. Alles bij elkaar<br />

gaat het om zo’n zesduizend pagina’s aan documenten.”<br />

Klopt het dat jullie met de bouw van het<br />

compressorstation last hadden van de<br />

stikstofproblematiek?<br />

“Kijk, Porthos stoot geen stikstof uit tijdens operatie.<br />

We slaan zelfs een beetje op, dus dat is niet het issue.<br />

Met name bij de bouwactiviteiten is het een beetje<br />

puzzelen hoe je dat voor elkaar krijgt. Uiteindelijk<br />

zijn we daar wel uitgekomen. We hebben een<br />

vergunningsaanvraag kunnen indienen die volgens ons<br />

past bij de kaders die het ministerie op dit moment<br />

hanteert voor dit soort activiteiten.”<br />

Houd je je hier fulltime mee bezig?<br />

“Ja, het is meer dan een fulltime project. Dat geldt<br />

niet alleen voor mij, maar ook voor de collega’s en de<br />

deelnemende bedrijven. Voor alle belanghebbenden is<br />

dit project van grote waarde. Dat betekent dat iedereen<br />

maar één motto heeft: het moet snel of sneller. Ik word<br />

zeer regelmatig door de directie van het Havenbedrijf<br />

Rotterdam bevraagd of we de planning halen.”<br />

Wat is het belangrijkste wat het afgelopen jaar is<br />

gedaan?<br />

“Dat het project van studie naar uitwerken is gegaan.<br />

Van dingen bedenken naar ideeën uitwerken en<br />

vertalen in vergunningen, ontwerpen, contracten en<br />

daarvoor subsidie aanvragen. Wij bevinden ons nu in de<br />

ontwerpfase, waarna de executiefase volgt. Je ziet dat<br />

de bezetting in het project toeneemt. Toen ik kwam, was<br />

er een mannetje of twintig. Inmiddels is dat opgelopen<br />

tot veertig fulltimers en nog een heleboel mensen die<br />

parttime werken.”<br />

Ligt het project daarmee op schema?<br />

“Bij een project als dit lig je nooit overal op schema,<br />

maar wij liggen wel op koers om de final investment<br />

decision in november 2021 te nemen. Daarvoor zijn<br />

er twee dingen belangrijk. Allereerst het halen van de<br />

SDE++ aanvragen dit jaar. Het ministerie heeft laten<br />

weten dat de SDE++ regeling met een paar maanden<br />

is uitgesteld. Die wordt nu eind augustus gepubliceerd.<br />

Dat betekent dat de bedrijven net voor Kerst moeten<br />

aangeven voor hoeveel CO2 ze aan Porthos willen<br />

deelnemen. Daarna weten we of de subsidie wordt<br />

toegekend. Mijn verwachting is dat dat er wel doorheen<br />

komt. In vergelijking met andere maatregelen scoort<br />

CCS goed. Per euro subsidie kun je veel CO2 uit de<br />

atmosfeer houden.”<br />

Die vertraging hindert niet?<br />

“Nee, want het zijn de vergunningen die bepalend zijn<br />

voor de planning. Onze startdatum van november 2021<br />

is gekoppeld aan het verstrekken van de vergunningen<br />

en niet aan de overeenkomst met de klanten. Dat de<br />

SDE++ een paar maanden wordt uitgesteld, raakt ons<br />

Wat is je het afgelopen jaar nou meegevallen?<br />

“Ik ben blij verrast met de drive en professionaliteit<br />

van de medewerkers. Ik heb ook wel voor organisaties<br />

gewerkt waar mensen iets meer aanmoediging nodig<br />

hadden. Hier is dat niet zo. Ik moet eerder afremmen<br />

dan aanmoedigen. En gemiddeld gesproken zijn ze ook<br />

nog slimmer dan ik, wat prettig is. Het werken met<br />

gemotiveerde en slimme medewerkers is een feest. Nu<br />

wil je vast weten wat mij is tegengevallen.”<br />

Ja, dat klopt!<br />

“Ik werk samen met zeven grote bedrijven. Ook kijken<br />

er twee ministeries mee. Het is best ingewikkeld om<br />

aan alle randvoorwaarden en eisen te voldoen, en bij<br />

al die partijen door alle hoepeltjes te springen. Onze<br />

vier klanten zijn multinationals met hun eigen ideeën<br />

en aanpak, er zijn drie staatsbedrijven met elk hun<br />

aandeelhouders en eigen cultuur. Het is een opgave om<br />

dat allemaal bij elkaar te brengen.”<br />

Hoe pak je dat aan?<br />

“Het begint met goed luisteren, begrijpen wat hun<br />

motieven zijn en wat ze nodig hebben om besluiten te<br />

kunnen nemen. Soms moet je vanuit het project ook<br />

grenzen stellen of aandringen een keuze te maken. We<br />

moeten immers door. Zo moest er een juridische entiteit<br />

Porthos komen, anders konden we geen vergunning<br />

aanvragen. Dan zie je dat dit project op zo’n manier<br />

verbindt dat mensen bereid zijn om die keuzes dan ook<br />

te maken. Het gezamenlijke doel is het bindmiddel om<br />

discussies te beslechten.”<br />

Jullie hebben de interesse van het bedrijfsleven<br />

gepeild. Wat waren de belangrijkste conclusies?<br />

“Wij hebben gevraagd wie kan helpen om hier in 2024<br />

mee te beginnen. Toen hebben zich vier bedrijven<br />

gemeld, die inmiddels als deelnemer bekend zijn: Air<br />

Products, Air Liquide, Shell en ExxonMobil. Daarnaast<br />

is er een waslijst aan bedrijven waarvoor het nu te<br />

vroeg is, maar die wellicht later willen meedoen.<br />

De grote industrie heeft veel belangstelling voor dit<br />

instrumentarium, omdat het helpt om tijd te kopen voor<br />

het ontwikkelen van duurzame technieken.”


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 13<br />

“Soms moet je vanuit het project<br />

ook grenzen stellen of aandringen<br />

een keuze te maken”


14<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

“Het is het<br />

deel van het<br />

instrumentarium<br />

dat Nederland<br />

nog ontbeert”<br />

Wanneer kunnen meer bedrijven aanhaken?<br />

“Dat is niet mijn opdracht. Ik weet ook niet of dat<br />

gaat gebeuren. Mijn opdracht is ervoor te zorgen<br />

dat wij in Nederland een keer CCS gaan uitvoeren.<br />

Wij moeten er ervaring mee opdoen om te zien hoe<br />

waardevol dit instrument is. Het is natuurlijk wel een<br />

tijdelijke overbrugging. CCS is geen oplossing voor de<br />

eeuwigheid.”<br />

In Barendrecht is het opslaan van CO2 onder<br />

de grond misgegaan. Hoe pakken jullie de<br />

communicatie met de omgeving aan?<br />

“We hebben overleg met gemeenten langs de route.<br />

Het havenbedrijf onderhoudt daar al een relatie mee,<br />

waarop wij als een van de projecten uit de haven<br />

meeliften. Soms krijgen wij aanvullende vragen die we<br />

netjes beantwoorden. Wat erg helpt is dat de opslag op<br />

zee is en niet onder huizen zoals in Barendrecht. Dat<br />

gaf bewoners nou eenmaal een oncomfortabel gevoel.<br />

De opslag van CO2 onder de zeebodem is met minder<br />

emoties omkleed. Wel zijn er milieugedreven partijen<br />

die zich zorgen maken dat deze oplossing wel eens niet<br />

tijdelijk, maar een meer permanent karakter zou kunnen<br />

krijgen.”<br />

Porthos ontvangt mogelijk Europese subsidie,<br />

maar dan moet het wel aansluiting zoeken met de<br />

industrie in Antwerpen en van North Seaports.<br />

Hoe groot is de kans dat dat gebeurt?<br />

“De EU stelt vaak als voorwaarde voor subsidie dat<br />

projecten een grensoverschrijdend karakter moeten<br />

hebben. In dit geval doen wij dat met de haven van<br />

Antwerpen en North Sea Ports. Zij kijken niet alleen<br />

naar ons systeem, maar ook naar andere projecten in<br />

Europa. We wisselen informatie met elkaar uit. Zo zien<br />

wij de samenwerking op dit moment. Vanuit Rotterdam<br />

gaan wij zeker niet iedereen accommoderen. Wij slaan<br />

vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton per jaar op voor deze<br />

vier partijen.”<br />

Maar het is wel een open systeem, toch?<br />

“Ja, in die zin dat iedereen volgens dezelfde condities<br />

toegang heeft. Maar er zijn veel partijen die niet voor<br />

het huidige project hebben ingetekend. Dus ja, het is<br />

open en non-discriminatoir, zoals dat zo mooi heet.<br />

Maar wie zich niet op tijd meldt, loopt de kans dat het<br />

project is uitverkocht.”<br />

Wat zijn de belangrijkste stappen die<br />

moeten worden genomen tot de definitieve<br />

investeringsbeslissing eind 2021?<br />

“Het ontwerp van een leiding door de haven waarop<br />

iedereen kan aansluiten, het compressorstation en de<br />

vergunningen. Ook moeten bedrijven installaties hebben<br />

om CO2 uit hun proces af te vangen en moet het<br />

financiële plaatje rond zijn.”<br />

Hoe staat het met het ontwerp ervoor?<br />

“Het ontwerp van de leidingen in de leidingstrook door de<br />

haven is grotendeels gereed. Bij het compressorstation<br />

vindt de basic engineering plaats. We hebben de<br />

hoofdcomponenten gekozen, maar die moeten nog<br />

worden opgesteld en aangesloten. De offshore<br />

pijpleiding is in omvang bepaald, de isolatiegraad is<br />

vastgesteld en we moeten nog bekijken hoe we met<br />

kruisingen omgaan, zoals met de vaargeul. Verder weten


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 15<br />

Dus je zal het wiel in elk geval deels wel moeten<br />

uitvinden?<br />

“Je kunt er veel van leren. Waar het afwijkt, moet je<br />

goed kijken wat je doet. Dit is de allereerste keer dat<br />

het in een leeg gasveld gaat. Vaak wordt CO2 in een<br />

zoutwaterreservoir opgeslagen of gebruikt om olievelden<br />

weer een beetje op te peppen. Opslag in een leeg<br />

gasveld is net even anders. We zijn al twee à drie jaar<br />

aan het modelleren hoe dat precies gaat, steeds meer in<br />

detail. We komen daarbij geen rare dingen tegen.”<br />

Straks gaat de CO2 naar beneden, het lege<br />

gasveld P18 in. Kan het er eventueel ook weer<br />

worden uitgehaald om te gebruiken?<br />

“Wat wij in de zeebodem opslaan, gaan wij er niet meer<br />

uithalen. Zolang het in de transportleiding zit, kunnen<br />

we er allerlei kanten mee op. Kassen in het Westland<br />

kunnen er bijvoorbeeld een deel van gebruiken. Maar<br />

op het moment dat het is opgeslagen, laten we het<br />

zitten. Er is genoeg andere CO2 voorradig. We doen<br />

2,5 miljoen ton CO2 per jaar. Dat is maar 10 procent<br />

reductie op wat er in de haven beschikbaar is. Om het<br />

er dan weer uit te halen… Het is niet onmogelijk, maar<br />

het ligt niet voor de hand.”<br />

we redelijk goed wat er op het boorplatform vertimmerd<br />

moet worden. TAQA is de eigenaar van het platform en<br />

heeft in kaart wat er moet gebeuren om de CO2-stromen<br />

de andere kant op te sturen. Dat is zo’n beetje de staat<br />

van het ontwerp. Ik heb daar niet zoveel zorgen over. Het<br />

is een vrij normaal proces van basic engineering, detailed<br />

engineering en er een aannemer bij halen. Afhankelijk<br />

van de markt en de risico’s die daar gebruikelijk zijn,<br />

is het een traditioneel aannemerscontract of een meer<br />

turnkey-achtige constructie.”<br />

Er zijn geen grote technische vernieuwingen<br />

nodig. Wat zijn dan de lastigste hobbels die<br />

genomen moeten worden?<br />

“De vergunningen. Het is de eerste keer dat we dit<br />

doen en veel partijen kijken mee. Het Staatstoezicht<br />

op de Mijnen wil precies weten wat er op het platform<br />

gebeurt, hoe de putten worden bediend, wat voor soort<br />

gesteente het is en hoe de CO2 zich gedraagt. CO2<br />

is niet moeilijk, maar wel anders dan aardgas. Daarop<br />

passen wij onze ontwerpen aan. Je moet er scherp<br />

op engineeren, reviewen en partijen van buiten laten<br />

meekijken, inclusief onze klanten Shell en ExxonMobil.<br />

Zij doen dit soort projecten in het buitenland ook en<br />

beschikken over praktische ervaring hierin.”<br />

Zijn er veel vergelijkbare CCS-projecten in het<br />

buitenland?<br />

“Er zijn verschillende CCS-projecten in bijvoorbeeld<br />

Canada, Australië, Noorwegen en het Verenigd<br />

Koninkrijk. Ze zijn allemaal net anders. En wat nog<br />

nergens is gebeurd, is dat we CO2 van verschillende<br />

bedrijven in één project opslaan.”<br />

Ben je ervan overtuigd dat Porthos er gaat<br />

komen?<br />

“Ja, alle signalen staan op groen. Het is in het<br />

Klimaatakkoord opgenomen en ook de milieubeweging<br />

heeft zich in grote lijnen akkoord verklaard.<br />

Technologisch gezien hebben we het meeste gehad.<br />

De klanten krijgen het verschil tussen het kopen van<br />

ETS-rechten of CO2-opslag vergoed door subsidie - als<br />

de SDE++ aanvraag gehonoreerd wordt. Voor hen is<br />

het niet financieel voordelig of nadelig om aan Porthos<br />

deel te nemen. Aan alle voorwaarden is dus voldaan. Ik<br />

weet niet wat de rol van CCS wordt op termijn, maar<br />

het lijkt mij vanuit maatschappelijk perspectief en dat<br />

van de haven heel verstandig om het nu een keer te<br />

gaan doen.”<br />

WIE IS WIM VAN LIESHOUT?<br />

Wim van Lieshout studeerde civiele techniek in<br />

Delft en haalde zijn MBA in Enschede. Hij heeft<br />

gedurende zijn carrière veel ervaring opgedaan<br />

op het gebied van projectmanagement,<br />

consultancy en het aansturen van organisaties.<br />

Zo was hij directeur van de HVC Groep en<br />

werkte hij voor ProRail. De afgelopen jaren<br />

leidde Van Lieshout zijn eigen consultancyfirma<br />

op het vlak van strategieontwikkeling<br />

en overnames in de afval- en duurzame<br />

energiesector: Waste and Energy Strategies<br />

(WEST). Sinds 1 juli 2019 is hij projectdirecteur<br />

van Porthos.


Summerschool is<br />

geopend<br />

Schrijf je in op<br />

www.toxic.nl/<br />

summerschool<br />

met € 500,-<br />

korting<br />

CCSE ® Summerschool<br />

juli/september <strong>2020</strong><br />

Praktische kennis en verdieping voor<br />

verantwoordelijken bij het veilig werken met<br />

chemische producten.<br />

Door corona zijn veel werkzaamheden opgeschoven of<br />

uitgesteld tot na de zomer. De corona drukte zelf begint ook<br />

minder te worden. Dit is uw kans, besteed de rustige tijd<br />

nuttig en volg de CCSE ® opleiding met certificering.<br />

Om u en uw leidinggevende over de streep te trekken geven<br />

we u ook nog eens € 500,- korting.<br />

CCSE ®<br />

Certified Chemical Safety Expert<br />

Meer informatie of bestellen www.toxic.nl/summerschool


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 17<br />

COLUMN<br />

WITTE KRINGEN,<br />

ZWARTE KRINGEN<br />

JAAP LUIKENAAR,<br />

communicatie/lobby-advies<br />

& journalistiek, in haven en<br />

achterland<br />

Racisme in de haven? Zelf heb ik niet<br />

meegemaakt dat iemand met een<br />

donkere huidskleur bij mij op het werk of<br />

elders in haven werd genegeerd, uitgelachen of<br />

geschoffeerd. En dus zal het hier ook wel niet<br />

plaatsvinden. Wie - net als ik hier - redeneert<br />

zoals Johan Derksen, kan vol overtuiging<br />

concluderen dat het op het vlak van racisme wel<br />

okay is in de haven. Geen onderwerp voor een<br />

column dus.<br />

Alleen: daar gaat het bij racisme niet om. Niet<br />

mijn persoonlijke ervaringen zijn maatstaf,<br />

maar juist die van anderen, van dat bescheiden<br />

percentage collega’s met een donkere kleur. En<br />

dat maakt het voor ons, witten, juist zo lastig.<br />

‘Ons, witten’, want ik ga er voor het gemak<br />

maar vanuit dat jij, lezer, wit bent, evenals<br />

het overgrote lezersbestand van <strong>Europoort</strong><br />

<strong>Kringen</strong>. In de haven heb ik nauwelijks donkere<br />

collega’s gehad, gezien of gekend. Het zijn<br />

uitzonderingen. Voordat ik deze zinnen zwart<br />

op wit (!) durfde te zetten, heb ik een half<br />

uurtje gescrold op internet. Fotootjes bekeken<br />

op haven gerelateerde websites: van de<br />

Havenvereniging Rotterdam bijvoorbeeld of<br />

van Navingo, het havenbedrijf, Deltalinqs, de<br />

roeiersvereniging Eendracht, Jong Haventalent<br />

of van het Loodswezen. En mijn vermoeden<br />

wordt bevestigd: een hoog enkele keer kom je<br />

mensen met een donkere huidskleur tegen. Veel<br />

oliepakken en veiligheidshelmen in wit, oranje,<br />

geel of blauw, maar bijna nooit een zwarte<br />

kop eronder. Ik google op ‘Werken bij BP’ en<br />

kom een informatieblad met die naam tegen.<br />

Uit 2007 weliswaar. Op de omslag lachen 19<br />

gezichten mij toe. Onder wie drie vrouwen, dat<br />

dan weer wel. Maar allemaal zijn ze wit. De 38<br />

Havenmannen van het Jaar zijn wit, evenals<br />

die ene Havenvrouw van het Jaar Mai Elmar.<br />

Bekijk foto’s van het jaarlijkse Havendiner, van<br />

bedrijfsfeestjes of nieuwjaarsrecepties en ga<br />

op zoek. Je vindt bij uitzondering een zwarte<br />

havenwerker met en glas in zijn of haar hand.<br />

Raar in de wereldhaven van een gemêleerde<br />

wereldstad met 174 nationaliteiten.<br />

Ze waren er wel. In de Havenkrant stond<br />

ooit een verhaal over de tijd na de Tweede<br />

Wereldoorlog, toen Kaapverdianen werden<br />

aangetrokken door de haven. ‘Rotterdam wordt<br />

wel eens het tiende eiland van Kaapverdië<br />

genoemd. In de Maasstad wonen er maar liefst<br />

20.000.’ En over het werken in de haven en de<br />

scheepvaart constateert de krant: ‘Het leek<br />

wel een magneet… maar nu is de liefde over’.<br />

Ze kwamen op straat te staan vanwege de<br />

teloorgang van de werven en de scheepvaart<br />

in de jaren zeventig , tachtig. De stad was<br />

wel werk. Generaties die daarna werden<br />

geboren kwamen niet terug, ook vanwege<br />

discriminerende en racistische uitlatingen en<br />

ook het imago. Zelfs niet nu er dringend werkers<br />

nodig zijn.<br />

Institutioneel en alledaags racisme<br />

Stereotypen en vooroordelen zijn de<br />

voornaamste oorzaken van racisme en<br />

discriminatie. Uit meldingen bij de Rotterdamse<br />

politie en het Meldpunt Discriminatie blijkt<br />

dat het verreweg het meest om herkomst of<br />

huidskleur gaat en dat die ervaringen het meest<br />

plaatsvinden op het werk of bij sollicitaties.<br />

Heel vaak gebeurt het onbewust. Zonder<br />

het te beseffen behandel je mensen anders<br />

vanwege hun huidskleur. Sterker nog, ook als<br />

je vriendelijk bent kun je het volgende moment<br />

racistisch zijn. De racisme-definitie is veranderd.<br />

Zelf heb ik altijd gedacht dat er opzet in het<br />

spel moet zijn, dat racisme bewust vernederen<br />

betekent of iemand expres vanwege zijn<br />

huidskleur anders behandelen. Dat is niet zo en<br />

daar zit hem de crux. Het gebeurt ook zonder<br />

dat je er zelf erg in hebt. Niet kwaadwillend.<br />

Dus impliciet, indirect, onderhuids. Moeilijk<br />

om te herkennen en zeker om het te erkennen<br />

als je er op aangesproken wordt. Bijvoorbeeld<br />

door iemand met een donkere huidskleur die<br />

moeite heeft met je tradities of zegt dat jouw<br />

opmerking of grap hem heeft geraakt. En wat<br />

heeft geresulteerd in weggestopt verdriet en<br />

onderdrukte gedachten.<br />

Deze column is maar een column. Een<br />

bescheiden poging tot het zoeken van<br />

verbinding en wat meer inleving. Doe het ook,<br />

dan krijgt de haven misschien wat meer kleur.<br />

Neem eens een kijk op de website Withuiswerk.<br />

nl. Daar vind je allerhande podcasts, boeken,<br />

tijdschriften, video’s en verhalen die kunnen<br />

helpen om racisme de (haven-)wereld uit te<br />

helpen. En onze witte <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> wat<br />

zwarter te maken.


18<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

MEER IMPACT MET<br />

SAMENWERKING<br />

Een bij Spie ontwikkelde methodiek voor het beheersen en structureren van<br />

projecten wordt stapsgewijs binnen de organisatie van Croonwolter&dros ingebed.<br />

Jan van Rhee en Frans de Boer van Croonwolter&dros vertellen in <strong>Europoort</strong><br />

<strong>Kringen</strong> hoe zij dit aanpakken en wat het idee erachter is. Het delen van kennis<br />

tussen ‘concullega’s’ in de branche is heel normaal, stellen zij. “Er is meer dat ons<br />

bindt dan dat ons onderscheidt.”<br />

wij aan een project beginnen, is ons<br />

doel dat zonder meer- of minderwerk te<br />

“Als<br />

realiseren”, begint Jan van Rhee te vertellen.<br />

Hij is binnen de divisie industrie van Croonwolter&dros<br />

verantwoordelijk voor integrale projecten. “Als je een<br />

project zonder wijzigingen kunt uitvoeren, heb je geen<br />

verrassingen, een tevreden klant en een tevreden<br />

team. Het grote voordeel ook is dat het over het<br />

algemeen veiliger is. De meeste ongelukken gebeuren<br />

omdat iets net even anders gaat. Dat brengt een extra<br />

risico op het gebied van veiligheid met zich mee.”<br />

Daarnaast spelen de kosten mee, zegt projectdirecteur<br />

Frans de Boer. Hij houdt zich zowel bezig met<br />

het draaien van projecten als het begeleiden van<br />

projectleiders naar verbetering. “Je verdient het meest<br />

aan projecten zonder wijzigingen. Het is verleidelijk<br />

te denken dat door meerwerk je winst toeneemt. De<br />

omzet neemt wel toe, maar je kosten stijgen mee, en<br />

als je niet uitkijkt neemt je marge af. Alleen al om die<br />

reden willen wij projecten zonder wijzigingen.”<br />

Kennis uit de branche<br />

De Boer volgde recent een trainingsmodule aan<br />

de VOMI Academie, waarin een door André van<br />

Berkel (contract manager bij Spie) ontwikkelde<br />

methodiek voor projectbeheersing en -structurering<br />

wordt aangeboden. Het was de inhoud van de<br />

training die hem hiertoe deed besluiten, legt hij<br />

uit. “Die raakte een snaar bij mij. Het sluit heel erg<br />

aan bij wat wij willen.” De VOMI Academie is een<br />

vaste opleidingspartner van Croonwolter&dros, dat<br />

deels zelf opleidt en deels hiervoor met partners<br />

samenwerkt. De aan brancheorganisatie VOMI<br />

gelieerde opleider werkt voor het ontwikkelen<br />

van trainingen nauw samen met de lidbedrijven.<br />

“Voor vaktechnisch inhoudelijke zaken hebben we<br />

onze eigen opleidingen, maar voor bijvoorbeeld<br />

projectmanagement en werkvoorbereiding sluit de<br />

VOMI Academie goed aan. Het grote voordeel daarbij<br />

is dat je kennis uit de branche kunt gebruiken.”<br />

Elkaars belang<br />

Bij opdrachtgevers stuit Van Rhee nog wel eens<br />

op het misverstand dat bedrijven in deze branche<br />

tegenover elkaar staan. “Dat is niet zo. In de branche<br />

is er meer dat ons bindt dan dat ons onderscheidt. We<br />

zitten bij dezelfde klanten met dezelfde problemen.<br />

Voor de hele branche geldt: zonder wijzigingen.”<br />

“Vroeger waren het concurrenten. Nu noemen<br />

we ze concullega’s. Je kunt van elkaar leren en de<br />

VOMI Academie stimuleert en faciliteert dat. Als<br />

verschillende partijen daar een stapje in zetten,<br />

worden we daar allemaal beter van. Het is in het<br />

belang van de ene partij dat de ander dat ook gaat<br />

inzien”, zegt De Boer. “Op veiligheidsgebied was er<br />

al veel kennisuitwisseling binnen de VOMI Academie.<br />

Waarom niet op het gebied van projectmanagement?<br />

Je kunt van elkaar leren.” Van Rhee spreekt van een<br />

reis waarop je voortdurend aan het bijsturen bent.<br />

“Vind de gemeenschappelijke factor, zoek elkaar op<br />

en heb het erover.”<br />

Doorleven<br />

Het eerste wat De Boer aan de trainingsmodule<br />

opviel, was dat het zo lekker concreet was. “Je kon<br />

meteen aan de slag. Dat vond ik heel verfrissend.”<br />

Van Rhee prijst de herkenbaarheid van de inhoud.<br />

“Dat zit hem in de concrete voorbeelden. Het is een<br />

opleiding die je direct kunt toepassen. Dat maakt<br />

de effectiviteit ervan vele malen groter dan wanneer


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 19<br />

“Het grote voordeel<br />

is dat je kennis uit de<br />

branche kunt gebruiken”<br />

Jan van Rhee


Vraag<br />

hier onze<br />

kennisposter<br />

aan<br />

Smeertechnische<br />

opleidingen op maat?<br />

Smeertechnisch<br />

specialist worden?<br />

Alles leren over smeren én je technische kennis verbeteren?<br />

Nieuwsgierig naar de nieuwste ontwikkelingen en innovaties?<br />

Van Meeuwen Education verzorgt smeertechnische opleidingen op maat<br />

voor elke tak van de industrie. De wereld om ons heen verandert snel.<br />

Ook op smeertechnisch vlak. Daarom is het belangrijk om niet alleen<br />

basiskennis te hebben, maar ook om op de hoogte te zijn en te blijven<br />

van de nieuwste ontwikkelingen en innovaties. Het op de juiste manier<br />

uitvoeren van het smeertechnisch onderhoud resulteert in een hogere<br />

machinebeschikbaarheid en draagt bij aan een hogere productiviteit.<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

■<br />

Zowel in theorie als in de praktijk<br />

Intern, on the job, of online<br />

Op maat voor technici, operators,<br />

(storings-)monteurs en management<br />

Gericht op veiligheid, betrouwbaarheid<br />

en kostenbesparingen<br />

Ook over regelgeving en biologische<br />

afbreekbaarheid<br />

Lubrication<br />

Kennis ■ Producten ■ Diensten<br />

Nederland T +31 (0)294 494 494 • België T +32 (0)53 76 76 00 • www.vanmeeuwen.com/lubrication/kennis/opleidingen/


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 21<br />

“Ik ben nu bezig de<br />

kennis als een olievlek<br />

binnen de divisie te<br />

verspreiden”<br />

Frans de Boer<br />

je een algemene opleiding projectmanagement<br />

doet. Die directe link is een toegevoegde waarde<br />

van de opleiding.” In de training wordt het belang<br />

van samenwerking benadrukt, wil een project kans<br />

maken om zonder wijzigingen te verlopen. “Je<br />

moet eerder met elkaar gaan samenwerken en het<br />

project doorleven”, zegt Van Rhee hierover. “Wat<br />

zijn je verwachtingen? Begrijp je elkaar goed? Zeker<br />

tegenwoordig heb je met zoveel mensen in een project<br />

te maken. Hoe zit het met de samenwerking? En<br />

met de verantwoordelijkheid? Je moet in staat zijn<br />

het project in kleine stukjes op te delen, zodat het<br />

beheersbaar wordt. In projectmanagement is het de<br />

uitdaging om dat te bereiken.”<br />

Geweldige biefstuk<br />

Daarvoor is het nodig, legt Van Rhee uit, om aan<br />

de voorkant tijd vrij te maken om het project te<br />

doorleven. “Trek daar nou iets meer tijd voor uit met<br />

elkaar. Zo kun je het goed voorbereiden. Dan heb<br />

je er aan de achterkant enorm veel voordeel aan en<br />

wordt het ook leuker.” Communicatie en samenwerken<br />

zijn cruciale aspecten in het projectmanagement.<br />

Want willen mensen goed functioneren, dan is een<br />

gestroomde samenwerking daarvoor een vereiste.<br />

“Daar zit het ‘m in. Je moet elkaar zien te verbinden<br />

en raken, zodat je het met elkaar kunt oplossen. Dan<br />

gaat het vliegen. Met elkaar bouwen we die mooie<br />

fabriek, waar je niet alleen plezier in hebt, maar<br />

ook nog heel trots op kunt zijn.” Hierbij is ook een<br />

rol voor opdrachtgevers weggelegd, vindt De Boer.<br />

“Klanten moeten niet op het laatst een project over<br />

de schutting gooien, want dan heb je onvoldoende<br />

voorbereidingstijd.” Van Rhee vult aan: “Klanten willen<br />

hetzelfde als wij. Een goede fabriek, van uitstekende<br />

kwaliteit en zonder verrassingen opgeleverd. Normaal<br />

gesproken stop je daar. Maar het komt erop aan door<br />

te vragen. Wat bedoel je precies met een goede<br />

fabriek, en met de juiste kwaliteit? De input bepaalt<br />

de output. Je wilt voorkomen dat je een geweldige<br />

biefstuk maakt en die serveert aan iemand die<br />

vegetariër is.”<br />

Versterken<br />

Het is ook ontzettend belangrijk om de scope van een<br />

project vooraf helder te hebben, benadrukt De Boer.<br />

“Het liefst wil je een project opstarten, draaien en<br />

afronden zonder changes. Dat lukt je alleen als je de<br />

scope vooraf niet alleen helder hebt en ongewijzigd<br />

weet te houden. Daarvoor moet je met de klant een<br />

tafel gaan zitten, met iedereen erbij met het besef<br />

dat dit belangrijk is. Spreek duidelijk af hoe je ermee<br />

omgaat als er toch een wijziging voorbij komt. Zorg<br />

dat het is voorbereid. Er is niets zo vervelends in het<br />

voortraject iets niet te hebben gedaan, en dat je bij<br />

de uitvoering erachter komt dat je iets door je strot<br />

krijgt geduwd.” Van Rhee: “Je hebt afspraken nodig,<br />

methodieken en de mensen die ermee gaan werken.<br />

Die moet je met elkaar zien te verbinden zodat het<br />

elkaar versterkt.”


Industriële complexen<br />

met reactievermogen<br />

Duurzaamheid, veiligheid en productiviteit hebben prioriteit bij de bouw en het onderhoud van industriële<br />

complexen. En ze worden steeds vaker gewaarborgd door intelligente en zelfdenkende systemen. Door<br />

state-of-the-art elektrotechniek, werktuigbouwkunde, automatisering en informatisering. Technologieën<br />

die elkaar aanvullen én versterken. Bij Croonwolter&dros passen we ze geïntegreerd toe om de toekomst<br />

van de industrie in Nederland vorm te geven en onze leefwereld veiliger, duurzamer en efficiënter te maken.<br />

MEER WETEN? www.croonwolterendros.nl


“Je wilt voorkomen dat je een<br />

geweldige biefstuk maakt en die<br />

serveert aan iemand die vegetariër is”<br />

Jan van Rhee<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 23<br />

‘MENSEN ZIJN ONZE ASSETS’<br />

De VOMI Academie heeft een<br />

naam opgebouwd als opleider in de<br />

industrie op het gebied van soft skills.<br />

Ook binnen Croonwolter&dros is dit<br />

heel belangrijk, vertelt Jan van Rhee.<br />

“De missie van Croonwolter&dros is<br />

om met technische en technologische<br />

oplossingen onze klanten te helpen<br />

om hun assets op de lange termijn<br />

te beheren. Wijzelf hebben geen<br />

plant, hydrocracker of wat dan ook.<br />

Het enige wat wij hebben zijn onze<br />

mensen. Dat zijn onze assets. Zij<br />

zijn het die moeten samenwerken,<br />

dus komt erop aan de soft skills te<br />

ontwikkelen. Dat doen wij niet alleen<br />

met behulp van een formele training,<br />

want daaraan heb je niets totdat je<br />

het gaat toepassen. Het gaat om<br />

het doen, het coachen, begeleiden -<br />

daarbij komt een stukje leiderschap<br />

kijken - en vervolgens het trainen. Het<br />

is een cirkeltje, een continu proces<br />

dat je met je medewerkers doet.”<br />

Ambassadeurs<br />

Nu De Boer als eerste bij Croonwolter&dros de<br />

projectmanagementmodule bij de VOMI Academie<br />

heeft gevolgd en daar enthousiast over is, wordt de<br />

kennis verder ingebed in de organisatie. De Boer geldt<br />

daarbij binnen de divisie industrie als expertisehouder<br />

op het gebied van het work breakdown system<br />

(WBS). Als iemand daar wat over wil weten, is hij<br />

het aanspreekpunt. “Ik ben nu bezig de kennis als<br />

een olievlek binnen de divisie te verspreiden. Die is<br />

in regio’s opgedeeld. Vanuit elke regio zit er iemand<br />

in het eerste trainingsgroepje. Daar kunnen anderen<br />

weer op aansluiten. Zo druppelt de kennis in stadia de<br />

regio’s in. Het idee is om het niet in de volle breedte<br />

topdown op te leggen, maar het zo geleidelijk te laten<br />

verlopen.” Van Rhee: “Het grote voordeel is dat Frans<br />

een overall visie heeft hoe projectmanagement als<br />

vak eruit ziet. Vervolgens heb je in elke regio, in elke<br />

afdeling, een ambassadeur. Dat is niet zomaar iemand,<br />

maar iemand die daar een bepaald gevoel bij heeft<br />

en die dat binnen zijn afdeling en regio zal uitrollen.<br />

We kijken dus vooral naar mensen die dit interessant<br />

vinden. We gaan dit niet opleggen, maar aanbieden.<br />

Iemand moet zelf maar kijken of hij het leuk vindt<br />

of niet. Dat zijn vaak ook mensen die intrinsiek<br />

gemotiveerd zijn voor dit soort zaken.”<br />

Besef<br />

Tegelijkertijd is deze exercitie niet vrijblijvend. “We<br />

doen zomaar een traininkje. We gaan deze filosofie van<br />

de VOMI Academie uniform uitdragen en borgen in ons<br />

kwaliteitssysteem. Onze visie is dat we op deze manier<br />

projecten gaan doen. We gaan mensen meenemen hoe<br />

ze dat moeten toepassen. Daar komt de training van de<br />

VOMI Academie ook weer om de hoek kijken”, aldus<br />

Van Rhee. Volgens De Boer zit het met de animo onder<br />

de projectleiders wel goed, om zich op dit punt te laten<br />

bijscholen. “Ik denk dat iedereen wel wil”, zegt hij. Ik<br />

geloof dat iedereen voldoening wil halen uit zijn werk.”<br />

Wel moet ervoor worden gewaakt om alle mensen bij<br />

deze training over één kam te scheren. “Het hanteren<br />

van een dergelijke methode hoeft niet hetzelfde te zijn.<br />

Iedereen hoeft het niet hetzelfde te doen. Het gaat<br />

om een bepaald denkproces, zodat je eindigt met iets<br />

dat werkt. Dat mag een individueel sausje hebben,<br />

een bepaald detailniveau dat beter past bij degene die<br />

ermee moet werken, als het maar gebeurt. Het gaat om<br />

het besef en de stap maken om dat te doen. En zien dat<br />

het zin heeft.”


24<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

HET GEBEURT<br />

NOOIT, TOT HET<br />

GEBEURT<br />

Tekst: Kim de Booij<br />

Medewerkers werken regelmatig op hoogte. Dat hoeft niet altijd twintig meter<br />

hoog in een silo te zijn, het kan ook gaan om werken op een steiger van drie<br />

meter hoog. Juist in die tweede situatie, bij werken op geringe hoogte, gebeuren<br />

de meeste ongelukken. Vaak gewoonweg door te weinig bewustwording van de<br />

gevaren. ‘Ach, zo hoog is het niet.’ ‘We werken al jaren zo en er is nog nooit wat<br />

gebeurd.’ Tot het gebeurt…


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 25<br />

ben je te laat”, vult Nicky van Oorschot,<br />

adviseur en trainer bij Safe Site - Powered by<br />

“Dan<br />

Mennens, voor de volledigheid aan. “Een val,<br />

ook van beperkte hoogte, heeft vaak ernstige gevolgen.<br />

Het is belangrijk dat alle medewerkers zich hier goed<br />

bewust van zijn en dat ze weten hoe ze veilig kunnen<br />

werken. Datzelfde geldt natuurlijk ook voor werkgevers.<br />

Zij moeten zorgen dat de medewerkers veilig kunnen<br />

werken. Maar zij weten niet altijd hoe ze aan deze<br />

verplichting moeten voldoen. De Arbo-wet is daar niet<br />

geheel duidelijk in.”<br />

VCA niet voldoende<br />

“Sommige werkgevers denken dat VCA al voldoende<br />

is, maar dat is niet zo”, zegt Nicky’s collega, trainer<br />

Philip Stom. “Nergens staat echter wat dan wel exact<br />

de inhoud van de training moet zijn. Werkgevers kunnen<br />

een interne training organiseren, gegeven door één van<br />

hun medewerkers. Maar hoe zeker ben je dan van de<br />

kwaliteit en hoe toon je aan dat jouw medewerkers in<br />

voldoende mate ingelicht zijn? Door het aan ons uit te<br />

besteden, weet je zeker dat je goed zit.”<br />

NET ALS AUTORIJDEN<br />

Het verschaffen van<br />

valbeveiligingsmaterialen zonder<br />

bijbehorende training, is als het ter<br />

beschikking stellen van een auto aan<br />

iemand die geen rijbewijs en nog nooit<br />

gereden heeft. Deze zal eerst rijlessen<br />

moeten krijgen om hier veilig mee om<br />

te kunnen gaan. Zo is het dus ook met<br />

valbeveiliging. Je kunt extra gevaar<br />

lopen door een valharnas verkeerd aan<br />

te trekken en hebt evengoed nog een<br />

groot probleem als er niet binnen 15-30<br />

minuten redding is na een val. Deze<br />

kennis is geen ‘rocket science’, maar<br />

wel cruciaal voor je veiligheid.<br />

SCHIJNVEILIGHEID<br />

Opleidingen<br />

Safe Site - Powered by Mennens geeft al sinds 1997<br />

trainingen in veilig werken, klimmen en redden op<br />

hoogte en in besloten ruimten. “Zowel basis-, als<br />

maatwerk- en branchespecifieke trainingen”, aldus<br />

Stom. “In ons Expertisecenter hebben we een zeer<br />

grote en comfortabele trainingshal waarin we tal<br />

van praktijksituaties kunnen oefenen en nabootsen.”<br />

Van Oorschot vult aan: “Op de trainingsdag kunnen<br />

we ook meteen de valbeveiligingsmaterialen van<br />

de medewerkers keuren en eventuele reparaties<br />

uitvoeren.”<br />

Door het gebruik van verkeerde materialen<br />

is vaak sprake van schijnveiligheid. Zeker<br />

op geringe hoogte. Een medewerker werkt<br />

bijvoorbeeld op 3,5 meter hoogte en waant zich<br />

veilig dankzij het valharnas met een vallijn van 2<br />

meter. Ervan uitgaande dat de medewerker zich<br />

heeft vastgemaakt aan een goed ankerpunt,<br />

wat in de praktijk vaak fout gaat, en de<br />

medewerker zou vallen, dan zal deze combinatie<br />

hem helaas toch niet beschermen. Het gekozen<br />

verbindingsmiddel is hierbij de boosdoener: in<br />

een vallijn zit namelijk een dempend element om<br />

de schok op het lichaam te verminderen. Deze<br />

demper kan maximaal 1,75 meter uitscheuren.<br />

Tel daarbij de gemiddelde lengte van de persoon<br />

zelf bij op en dan kom je al ruim over de<br />

3,5 meter uit!<br />

60 procent praktijk<br />

Dat klinkt goed, maar Van Oorschot en Stom weten<br />

ook dat niet alle werkgevers en medewerkers op wéér<br />

een trainingsdag zitten te wachten. Stom: “Werkgevers<br />

zijn terecht kostenbewust, maar over onze kwaliteit/<br />

prijsverhouding is eigenlijk nooit discussie. Sterker nog,<br />

in ons Expertisecenter geven we hen eerlijk advies over<br />

de beste keuze valbeveiliging en die kan best goedkoper<br />

uitpakken dan de valbeveiliging die ze zelf in gedachten<br />

hadden. Ook medewerkers zijn positief verrast als ze<br />

onze trainingen volgen. Ze komen veelal sceptisch<br />

binnen, maar gaan met een big smile weer naar<br />

buiten.” Van Oorschot ziet dat ook. “Ze zijn natuurlijk<br />

veel theoretische trainingen, zoals VCA, gewend.<br />

Maar bij ons is het minimaal 60 procent praktijk. Een<br />

verademing!”<br />

Dit leer je<br />

Een basistraining varieert tussen een halve en één dag.<br />

“Het is een misvatting dat medewerkers trainingen van<br />

drie tot vijf dagen moeten volgen, legt Van Oorschot uit.<br />

“Voor de gemiddelde werknemer is een basistraining<br />

voldoende. Bij ons leren ze de wet- en regelgeving,<br />

worden ze bewust van de risico’s en leren ze werken<br />

met valbeveiligingsmaterialen.” “En ook belangrijk”,<br />

vervolgt Stom, “is dat ze inzien dat het werken met<br />

persoonlijke valbeveiliging niet veel tijd kost en dat je er<br />

prima comfortabel mee kunt werken.”<br />

Redden<br />

Ermee kunnen werken is één ding, iemand redden een<br />

tweede. “Wat doe je als jouw collega gewond en in<br />

paniek in zijn harnas hangt?”, vraagt Stom. “Door de<br />

adrenaline en stress kun je twee kanten op: blokkeren<br />

of handelen. Niemand weet hoe je op stress reageert,<br />

maar als je hebt geleerd wat je moet doen, heb je in<br />

ieder geval de handvatten om te handelen.”


26<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

OP MENSEN<br />

BIJSCHRIJVEN<br />

Elke euro die je in het ontwikkelen van medewerkers steekt, verdien je terug.<br />

Linksom, dan wel rechtsom. Dit stelt learning & development consultant Michel<br />

Grijpink van de Hogeschool Utrecht. “Hoe meer je in mensen investeert, des te<br />

waardevoller ze worden.”<br />

Michel Grijpink


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 27<br />

ONLINE VERSNELLING<br />

De Hogeschool Utrecht biedt een samenhangend<br />

aanbod van bachelors, masters en cursussen in<br />

de volle breedte. “Dit onderwijs vernieuwen we<br />

samen met de beroepspraktijk.<br />

Dit geldt ook zeker voor het aanbod voor de<br />

procesindustrie. Bijvoorbeeld opleidingen tot inspectieen<br />

keuringsdeskundige, lasopleidingen, opleidingen<br />

op het gebied van onderhoud, asset management en<br />

onderhoudstechnologie. Die laatste zijn op post-hboniveau.<br />

Ook is er een aantal post-mbo-cursussen en<br />

we hebben een master specifiek gericht op asset &<br />

maintenance management; de master of engineering”,<br />

somt Michel Grijpink op. Hij ziet vooral een toenemende<br />

belangstelling voor trainingen op het gebied van asset<br />

management en maintenance. Dat begrijpt hij ook wel.<br />

“Asset owners willen hun assets zo optimaal mogelijk<br />

onderhouden, tegen zo laag mogelijke kosten. Maar<br />

liever spreek ik niet van kosten. Al het onderhoud moet<br />

geen geld kosten, maar ergens geld opleveren. ‘Profit<br />

driven maintenance’ wordt dit genoemd. Hierdoor wordt<br />

de output netto ook meer geld waard.”<br />

Terugverdienen<br />

Grijpink spreekt daarbij van waardetoevoegende<br />

opleidingen. “Uiteindelijk gaat het om de<br />

aantoonbaarheid van waarde. Dat is in het onderwijs<br />

Na het uitbreken van de coronacrisis zette de Hogeschool<br />

Utrecht voor één week haar opleidingen stop. “Daarna zijn<br />

wij heel snel online les gaan verzorgen, met de systemen<br />

die we al hadden”, vertelt Michel Grijpink van Hogeschool<br />

Utrecht. “Het is een groot voordeel dat wij terug kunnen<br />

vallen op al bestaande kennis, ervaring en systemen.<br />

Het idee van blended leren is natuurlijk niet iets nieuws.<br />

Wij gebruiken daarvoor Teams en Canvas, een digitale<br />

leeromgeving die we al hadden staan. Die kreeg een andere<br />

rol. Eerst was die meer ondersteunend, vervolgens meer<br />

prominent.”<br />

Inmiddels mag de Hogeschool Utrecht weer practica<br />

verzorgen op locatie, wat met inachtneming van de RIVMmaatregelen<br />

gebeurt. “Het ene vak is meer geschikt voor<br />

digitaal lesgeven dan het andere. Neem breukmechanica.<br />

Daarbij is het fijn als je de video op pauze kunt zetten en de<br />

som mee kan doen”, zegt Grijpink. Hij verwacht dat online<br />

lesmethodieken de komende tijd versneld zullen worden<br />

opgenomen. Maar tegelijk nuanceert hij: “We waren al<br />

bezig de leerprocessen te optimaliseren. Nu zijn we in een<br />

stroomversnelling gekomen. Maar de optimalisatie van<br />

het leerproces zit hem niet alleen in digitalisering. Zes<br />

uur Teams kijken is best lang. Ook is het als leraar online<br />

lastiger om de energie van de groep te meten. In de klas<br />

zie je het als de lichtjes bij sommige mensen uitgaan. Dan<br />

weet je dat het tijd is voor pauze en een kop koffie. Online<br />

is dat moeilijker.”<br />

“In het onderhoud en asset<br />

management kunnen wij<br />

aantonen dat iedereen na<br />

zo’n opleiding zijn geld heeft<br />

terugverdiend in het bedrijf”<br />

erg belangrijk. Op mensen schrijf je niet af. Op<br />

mensen schrijf je bij. Iedere euro die je investeert in<br />

onderwijs zou een euro moeten zijn die je elders weer<br />

terugverdient. Anders is het een desinvestering. Hoe<br />

meer je in mensen investeert, des te waardevoller ze<br />

worden. Bij projectmanagement kan het bijvoorbeeld<br />

gaan om faalkostenreductie. Hoe zorg je ervoor dat je<br />

de faalkosten van een project beheersbaar houdt en<br />

verkleint? Na het volgen van onze opleiding is het de<br />

bedoeling dat je die kosten aan reductie terugverdient.<br />

In het onderhoud en asset management kunnen wij<br />

aantonen dat iedereen na zo’n opleiding zijn geld heeft<br />

terugverdiend in het bedrijf.” Volgens Grijpink maken<br />

bedrijven over het algemeen langdurig gebruik van het<br />

opleidingsaanbod van de Hogeschool Utrecht. Dat is<br />

een bewijs van de waarde van de trainingen, vindt hij.<br />

“Een bedrijf doet zo’n investering niet voor niets.”<br />

Continue lus<br />

Mensen die deze opleidingen bij de Hogeschool<br />

Utrecht volgen, hebben daarnaast een baan. Het<br />

onderwijzen van werkenden is anders dan het lesgeven<br />

van bijvoorbeeld scholieren, vindt Grijpink. “In de<br />

klas zit je met allemaal specialisten in een heel smal<br />

vakgebied. Het zijn mensen die de praktijk kennen.<br />

Het voordeel is dat ze alles wat ze leren, de volgende<br />

dag kunnen toepassen. Daarna komen ze met hun<br />

feedback terug. Bij de een werkt het, bij de ander niet,<br />

hoe komt dit en hoe ga je verder?” Dat is wezenlijk<br />

anders dan wanneer je vier jaar naar school gaat en<br />

daarna de beroepspraktijk in stapt, legt hij uit. “Bij<br />

onze opleidingen zie je die continue lus van leren en<br />

toepassen, de eigen beroepspraktijk wordt geïntegreerd<br />

in het leerproces. Dat maakt het anders.” Daarbij<br />

komt dat de opleidingen worden gegeven door mensen<br />

uit de praktijk, specialisten op hun vakgebied. Dat<br />

is belangrijk, erkent Grijpink, maar er is meer dat de<br />

kwaliteit van een opleiding bepaalt. “Uiteindelijk is<br />

goed onderwijs een teamsport. Het gaat erom dit soort<br />

deskundigheid aan elkaar te rijgen en dat tot een geheel<br />

te maken. Je wilt de ‘body of knowledge’ van cursisten<br />

verhogen en ook de bijbehorende competenties<br />

verbeteren. Daarin zit een optimalisatieslag. Want ons<br />

doel is eraan bij te dragen dat medewerkers op de lange<br />

termijn optimaal kunnen functioneren.”


3P Quality Services b.v. is een onafhankelijk technisch inspectiebureau binnen de<br />

petrochemische 3P 3P Quality Services industrie, b.v. is is process een onafhankelijk industrie, offshore technisch en inspectiebureau energiesector.<br />

binnen de<br />

3P petrochemische Quality Services industrie, b.v. is een process onafhankelijk industrie, technisch offshore en inspectiebureau energiesector. binnen de<br />

petrochemische industrie, process industrie, offshore en energiesector.<br />

3P Quality Services b.v. biedt een breed scala aan support services waarbij de<br />

sleutelwoorden 3P 3P Quality Services zijn: Inspectie, b.v. biedt Maintenance- een breed scala en aan Vendorinspectieactiviteiten.<br />

support services waarbij de<br />

3P sleutelwoorden Quality Services zijn: b.v. Inspectie, biedt een Maintenance- breed scala en aan Vendorinspectieactiviteiten.<br />

support services waarbij de<br />

sleutelwoorden zijn: Inspectie, Maintenance- en Vendorinspectieactiviteiten.<br />

De organisatie biedt kansen en mogelijkheden voor 50-plussers en starters op de<br />

arbeidsmarkt. De De organisatie 3P biedt Quality kansen Services en mogelijkheden b.v. is gecertificeerd voor 50-plussers volgens ISO en starters 9001:2015 op de<br />

De<br />

en VCA*.<br />

arbeidsmarkt. organisatie 3P biedt 3P Quality kansen Services en mogelijkheden b.v. is is gecertificeerd voor 50-plussers volgens ISO en starters 9001:2015 op de<br />

en VCA*.<br />

arbeidsmarkt. 3P Quality Services b.v. is gecertificeerd volgens ISO 9001:2015 en VCA*.<br />

Een kwaliteitsgarantie gaat echter niet alleen om systemen en standaarden<br />

maar Een vooral kwaliteitsgarantie om mensen. gaat Daarom echter investeren niet alleen<br />

Een kwaliteitsgarantie gaat echter niet alleen<br />

wij om<br />

om<br />

voortdurend systemen en<br />

systemen en<br />

in standaarden<br />

standaarden<br />

onze professionals<br />

door maar<br />

maar<br />

middel vooral<br />

vooral<br />

van om om mensen.<br />

opleiding mensen. Daarom<br />

en Daarom coaching.<br />

investeren wij voortdurend in onze professionals<br />

door middel van opleiding en coaching. investeren wij voortdurend in onze professionals<br />

door middel van opleiding en coaching.<br />

3P Project Services b.v. is in 2007 opgezet binnen de 3P Group en is uitgegroeid<br />

tot 3P 3P<br />

3P<br />

een Project<br />

Project<br />

stabiele Services<br />

Services<br />

en betrouwbare b.v. is is in in 2007<br />

b.v. is in 2007<br />

technische opgezet opgezet binnen<br />

dienstverlener binnen de 3P Group<br />

de 3P Group<br />

binnen en<br />

en<br />

de is<br />

is<br />

industrie.<br />

uitgegroeid<br />

tot tot een stabiele en en betrouwbare technische dienstverlener binnen de industrie. uitgegroeid<br />

tot een stabiele en betrouwbare technische dienstverlener binnen de industrie.<br />

We bemiddelen vanuit een projectmatige aanpak en/of vanuit een vaste<br />

bemiddeling We bemiddelen<br />

We bemiddelen<br />

binnen vanuit<br />

vanuit<br />

de een<br />

vakgebieden een projectmatige<br />

projectmatige<br />

Engineering, aanpak aanpak en/of<br />

Safety en/of vanuit<br />

vanuit<br />

management,<br />

een vaste<br />

een vaste<br />

Construction bemiddeling bemiddeling binnen<br />

management, binnen de de vakgebieden<br />

de vakgebieden<br />

Shutdown Engineering,<br />

Engineering,<br />

management Safety<br />

Safety<br />

en Project management,<br />

management,<br />

management.<br />

Construction management, Shutdown management en Project management.<br />

Construction management, Shutdown management en Project management.<br />

Mocht ervaring hebben in de industriële utiliteitsbouw of andere gerelateerde<br />

branche, Mocht u u Mocht ervaring<br />

of ervaring interesse hebben<br />

hebben<br />

hebben in in de<br />

in de<br />

in industriële<br />

industriële<br />

omscholing utiliteitsbouw<br />

utiliteitsbouw<br />

stuur dan gerust of andere<br />

of andere<br />

uw cv.<br />

gerelateerde<br />

branche, of of interesse hebben in in omscholing stuur dan gerust uw cv. gerelateerde<br />

branche, of interesse hebben in omscholing stuur dan gerust uw cv.<br />

Voor een volledig overzicht van de vacatures: bekijk het aanbod op<br />

www.3pgroup.com<br />

Voor een volledig overzicht van de vacatures: bekijk het aanbod op<br />

Voor www.3pgroup.com<br />

een volledig overzicht van de vacatures: bekijk het aanbod op<br />

www.3pgroup.com<br />

Hoofdkantoor:<br />

3P Hoofdkantoor:<br />

Hoofdkantoor:<br />

Quality Services b.v.<br />

3P 3P Quality Services b.v.<br />

3P<br />

3P<br />

Project<br />

Quality<br />

Servi<br />

Services<br />

ces b.v.<br />

b.v.<br />

3P 3P Project Servi ces ces b.v.<br />

Nijverheidsweg<br />

3P Project Servi ces<br />

4<br />

b.v.<br />

4854 Nijverheidsweg<br />

Nijverheidsweg<br />

MT Bavel<br />

44<br />

4854 MT MT Bavel<br />

4<br />

Nederland<br />

4854 MT Bavel<br />

T Nederland<br />

Nederland<br />

+31 (0)161 - 43 85 00<br />

T T +31 (0)161- - 43 438585000<br />

T<br />

F<br />

+31<br />

+31<br />

(0)161<br />

(0)161 43<br />

43 85<br />

85<br />

01<br />

00<br />

F F +31 (0)161- - 43 4385850101<br />

F<br />

E<br />

+31<br />

3pqs@3pgroup.com<br />

(0)161 - 43 85 01<br />

E E<br />

3pqs@3pgroup.com<br />

3pqs@3pgroup.com<br />

3pps@3pgroup.com<br />

E E<br />

3pps@3pgroup.com<br />

W<br />

E 3pps@3pgroup.com<br />

www.3pgroup.com<br />

W www.3pgroup.com<br />

W www.3pgroup.com<br />

Regionaal kantoor Duitsland: Regionaal kantoor België:<br />

Regionaal kantoor Duitsland:<br />

Regionaal kantoor België:<br />

3P<br />

Regionaal<br />

Quality Services<br />

kantoor<br />

GMBH<br />

Duitsland:<br />

3P<br />

Regionaal<br />

Quality Services<br />

kantoor<br />

BVBA<br />

België:<br />

3P 3P Project Quality Services GMBH<br />

3P Quality Services BVBA<br />

3P 3P Quality Project Services GMBH 3P Quality Services BVBA<br />

3P<br />

Schulstrasse<br />

Project Services<br />

6309125<br />

GMBH<br />

Noorderlaan 147 bus 9<br />

Chemnitz<br />

B-2030<br />

Noorderlaan<br />

Antwerpen<br />

147 bus 9<br />

Duitsland<br />

Schulstrasse Schulstrasse 6309125<br />

6309125<br />

Noorderlaan 147 bus 9<br />

Chemnitz<br />

Chemnitz<br />

België<br />

B-2030 Antwerpen<br />

B-2030 Antwerpen<br />

T Duitsland<br />

+49 (0)371 - 560 37 910<br />

België<br />

Duitsland<br />

T +32 (0)330 - 20 064<br />

T T<br />

F<br />

T België<br />

+49 (0)371 560 37 906<br />

E +49 +49<br />

3pqsgmbh@3pgroup.com (0)371 (0)371 -- 560 560 37 37 910<br />

910<br />

T +32 (0)330 - 20 064<br />

F F +49 (0)371- - 560 37 906 T<br />

E 3pqsbvba@3pgroup.com<br />

+32 (0)330 - 20 064<br />

F<br />

EE +49<br />

3pqsgmbh@3pgroup.com<br />

(0)371 - 560 37 906<br />

E 3pqsbvba@3pgroup.com<br />

E 3pqsgmbh@3pgroup.com E 3pqsbvba@3pgroup.com<br />

CERTIFIED<br />

CERTIFIED<br />

CERTIFIED


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 29<br />

HET BELANG<br />

VAN GOED ASSET­<br />

MANAGEMENT<br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

Meer met minder doen, kosten besparen, maar wel alles draaiend houden.<br />

Installaties worden ouder, complexer en duurder, en er worden steeds hogere<br />

eisen gesteld. Moet u investeren in onderhoud of juist onderdelen vervangen?<br />

Hoe voorspelt u wanneer onderhoud nodig is? En welke nieuwe technieken kunt u<br />

hierbij gebruiken? U kunt er als onderhoudsprofessional niet meer omheen.<br />

Ook het coronavirus heeft impact op het uitvoeren<br />

en plannen van onderhoud. Plants moeten worden<br />

ingericht op de anderhalvemetermaatregelen<br />

en onderhoudsstops moeten voldoen aan de nieuwe<br />

veiligheidseisen. Om deze veiligheid te waarborgen wilt<br />

u tijdig weten wat voor soort onderhoud er wanneer<br />

gepleegd moet worden. Of het nu gaat om besparingen<br />

op onderhoud, veilige productie of juist het opschroeven<br />

van de productie. Assetmanagement wordt een steeds<br />

belangrijker onderdeel van de bedrijfsvoering.<br />

Waarde van assetmanagement<br />

Bij assetmanagement gaat het om het vinden van de<br />

juiste balans tussen kosten, opbrengsten en risico’s.<br />

Hierbij moet tegelijkertijd rekening gehouden worden<br />

met wet- en regelgeving, eisen van belanghebbenden en<br />

het bereiken van de bedrijfsdoelstellingen. Een goede<br />

implementatie van assetmanagement draagt structureel<br />

bij aan het verbeteren van het bedrijfsresultaat.<br />

Integraal assetmanagement betekent dus meer dan<br />

het goed managen van fysieke assets. Het kijkt ook<br />

naar de aspecten die stakeholders belangrijk vinden<br />

en speelt in op wensen van klanten, veiligheid, milieu<br />

en bedrijfsresultaat. Maar ook interne factoren, zoals<br />

tevredenheid van medewerkers, spelen een rol. Met<br />

goed assetmanagement waarborgt u de prestaties van<br />

de bedrijfsmiddelen én de kwaliteit van aspecten die<br />

voor uw organisatie en stakeholders waarde hebben.<br />

Beslissingen en balans<br />

Assetmanagement vertaalt doelstellingen van de<br />

organisatie in asset- en stakeholder-gerelateerde<br />

beslissingen. Om deze beslissingen te kunnen nemen, is<br />

kennis nodig, gebaseerd op juiste en tijdige informatie.<br />

Bijvoorbeeld om de afweging te kunnen maken tussen<br />

repareren of vernieuwen. Maar ook om de balans te<br />

vinden tussen beschikbaarheid en betrouwbaarheid van<br />

assets of om de risico’s veroorzaakt door een specifiek<br />

bedrijfsmiddel op het bedrijfsresultaat in te schatten.<br />

Toepassen van informatie- en prestatiemanagement<br />

biedt mogelijkheden om de besluitvorming te verbeteren<br />

en helpt een optimale balans te vinden tussen kosten,<br />

risico’s en prestaties.<br />

Training in assetmanagement<br />

Bij IIR tilt u uw expertise in assetmanagement naar<br />

een hoger niveau met de training IAM Certificate<br />

in Asset Management (beoordeeld met een 8,5). U<br />

leert assetmanagement standaarden en processen<br />

toepassen in de praktijk. Behaal het internationaal<br />

erkende ‘Certificate in Asset Management’ en toon<br />

wereldwijd uw expertise in asset management aan.


CORROSIEBESCHERMING,<br />

MET FOAMGLAS ® ISOLATIE SYSTEMEN<br />

Het beperken van corrosie onder isolatie en het buiten houden<br />

van water is van cruciaal belang om je installaties operationeel,<br />

veilig en performant te houden. FOAMGLAS ® isolatie is de<br />

duidelijke keuze en biedt ondoordringbaarheid voor water en<br />

damp, superieure druksterkte en constante thermische efficiëntie.<br />

Deze eigenschappen helpen om uw installaties efficiënt te laten<br />

functioneren en als u een specifieke applicatie nodig heeft, zijn wij<br />

er om u te helpen het juiste systeem te vinden.


Pittsburgh Corning NL<br />

+31 (0) 6 22 54 06 23<br />

industry@foamglas.nl<br />

Voor online contact en<br />

technische informatie kan je<br />

ons vinden op:<br />

WWW.FOAMGLAS.COM


32<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO<br />

ONLINE<br />

REVOLUTIE<br />

De coronacrisis heeft opleiders een flinke duw in de rug gegeven om meer van<br />

digitale onderwijsmethoden gebruik te maken. Dit ziet directeur Ria van ’t Klooster<br />

van de NRTO, de branchevereniging voor trainen en opleiden. Zij verwacht een<br />

omzetterugval voor opleiders in sommige sectoren, maar in mindere mate voor die<br />

in de <strong>Europoort</strong> actief zijn.<br />

“Uit de beroepen waar nu een<br />

overschot in gaat ontstaan, moeten<br />

we mensen gaan omscholen”<br />

Ria van ’t Klooster


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 33<br />

“Door de coronacrisis is er een boost gegeven aan<br />

het gebruik van bijvoorbeeld virtual classrooms”<br />

Kun je de Nederlandse Raad voor Training en<br />

Opleiding (NRTO) kort voorstellen?<br />

“De NRTO is de brancheorganisatie voor private<br />

opleiders. Dat zijn alle opleiders die niet door de<br />

overheid worden bekostigd. Onze achterban is zeer<br />

divers. Zij bieden branche- en functiegerichte trainingen<br />

en cursussen, maar bijvoorbeeld ook overheidserkende<br />

mbo- en hbo-opleidingen aan. Ook zijn taalinstituten,<br />

EVC-aanbieders en exameninstituten bij de NRTO<br />

aangesloten.”<br />

Hoe groot is het marktaandeel van al jullie leden<br />

samen?<br />

“De omzet in de markt is 3,4 miljard euro, weten wij uit<br />

onderzoek dat eens in de vier jaar wordt uitgevoerd.<br />

86 procent van de volwassenen die een opleiding volgt,<br />

kiest daarbij voor een private opleider. In totaal volgen<br />

jaarlijks 1,7 volwassenen een opleiding, van wie 1,4<br />

miljoen dat bij een private opleider doet. Wij zijn vooral<br />

sterk vertegenwoordigd in de markt voor volwassenen.<br />

Er zijn heel veel opleiders in Nederland. Alles bij elkaar<br />

wel zo’n 14.000, waaronder ook veel zzp’ers. Bij ons zijn<br />

vooral de grotere opleiders aangesloten.”<br />

Wat is voor jullie leden de belangrijkste reden om<br />

lid te worden?<br />

“Ten eerste doen wij aan belangenbehartiging. Ten<br />

tweede houden wij onze leden op de hoogte van tal van<br />

relevante ontwikkelingen en als derde hebben we het<br />

NRTO-keurmerk. Dat houdt in dat opleiders aan een<br />

aantal basiskwalificaties moeten voldoen. Wij noemen<br />

het de vier p’s. Als het gaat om je personeel - dit is de<br />

eerste p - moet je hen blijven opleiden. Verder is er de p<br />

van proces: je moet je processen op orde hebben, zoals<br />

het hebben van een klachtenregeling. De derde p is van<br />

product. Je moet transparant zijn in wat je doet. En als<br />

vierde is er de p van publiekstrevredenheid. Die verplicht<br />

je tot het doen van tevredenheidsmetingen. Dit alles<br />

hebben wij in checklists uitgewerkt. Vier jaar geleden<br />

hebben wij bewust de keuze gemaakt kwaliteitseisen<br />

te stellen.Wat dat is, hebben wij niet zelf bedacht, maar<br />

aan de opdrachtgevers van onze leden gevraagd. Nu<br />

blijkt dat in veel gevallen het NRTO-keurmerk wordt<br />

gevraagd. Je kunt het verschil ziet tussen opleiders die<br />

ons keurmerk hebben en zij die dat niet hebben.”<br />

Is de haven van Rotterdam een bekend<br />

werkgebied voor jullie achterban?<br />

“Zeker, we kennen die regio heel goed. In de <strong>Europoort</strong><br />

worden veel technische en veiligheidsopleidingen<br />

gegeven. Zo zijn bijvoorbeeld aanbieders van<br />

veiligheids-, buitenwacht-, en flensmonteursopleidingen<br />

bij ons aangesloten. Daarnaast worden in de <strong>Europoort</strong><br />

mensen op het gebied van leiderschap getraind. Ook<br />

heb je teamleiders die getraind moeten worden, we<br />

leiden mensen op in nieuwe technologieën en voor<br />

nieuwe beroepen. Er zijn heel wat opleiders van ons<br />

actief. Dat tekent de breedheid in de sector.”


Industry<br />

Trainingen en conferenties<br />

in onderhoud & veiligheid<br />

Onderhoudskosten besparen, werken met verouderde installaties of<br />

gebruikmaken van de nieuwste veiligheidstechnologieën?<br />

IIR biedt al meer dan 30 jaar een passende training<br />

op basis van uw kennisbehoefte.<br />

Een greep uit ons aanbod:<br />

Corrosiemanagement<br />

3-daagse training | Amsterdam<br />

15, 16 & 24 september <strong>2020</strong><br />

IAM Certificate in Asset<br />

Management<br />

6-daagse training + examen | Amsterdam<br />

5, 6, 26, 27 oktober & 3, 16, 19 november <strong>2020</strong><br />

Onderhouds- & Reliability<br />

Management<br />

Data Analytics voor Predictive<br />

Maintenance<br />

7-daagse opleiding | Amsterdam<br />

Start: 21 september <strong>2020</strong><br />

3-daagse training | Amsterdam<br />

7, 8 oktober & 2 november <strong>2020</strong><br />

Nationaal Congres BRZO<br />

Industrieel Shutdown<br />

Management<br />

Congres + 4 Lunch & Learn’s | Utrecht & Online<br />

1, 8, 15, 22 & 29 oktober <strong>2020</strong><br />

6-daagse training | Amsterdam<br />

Start: 10 november <strong>2020</strong><br />

Bekijk het volledige aanbod op iir.nl/industry


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 35<br />

Valt er een trend te ontdekken in het soort<br />

opleidingen dat er wordt aangeboden?<br />

“Ten eerste zie je een toename aan vaktechnische<br />

skills, ook vanwege de tekorten die er zijn. Tegelijkertijd<br />

zie je een toenemende vraag naar sociale skills, zoals<br />

creativiteit en persoonlijke vaardigheden om je werk<br />

goed te kunnen doen. Dit zodat je leert goed samen te<br />

werken of leiding te geven. Verder hebben mensen niet<br />

de behoefte aan een heel nieuwe mbo- of hbo-opleiding<br />

te beginnen als ze eenmaal een startkwalificatie<br />

hebben. Dan doen ze liever een deel ervan, en kiezen<br />

ze voor kortere opleidingen.”<br />

Er is een tekort aan goed opgeleide technici in de<br />

haven. Hoe spelen jullie hierop in?<br />

“Wij moeten heel goed in de gaten houden waar vraag<br />

naar is. De bij ons aangesloten bedrijven werken<br />

vraag- en niet aanbodgericht. Als er vraag is naar een<br />

bepaald beroep of als er een sector is waar er tekorten<br />

zijn, dan spelen wij daarop in. Vergeet niet dat onze<br />

achterban uit ondernemers bestaat. Die werken altijd<br />

vraaggericht. Ook zijn ze geënt op het leveren van<br />

maatwerk.”<br />

Jullie achterban richt zich op het trainen van<br />

volwassenen. Hoe heeft die markt zich de<br />

afgelopen jaren ontwikkeld?<br />

“Het is een aantal jaar erg goed gegaan in onze sector.<br />

Het is de vraag hoe zich dat de komende periode gaat<br />

ontwikkelen. Voorlopig zal het in de havens wel goed<br />

gaan, maar er zijn natuurlijk ook sectoren waar het<br />

lastiger wordt en men minder aan opleiden doet.”<br />

Welke impact heeft de corona-uitbraak op jullie<br />

markt, denk je?<br />

“Ik verwacht twee dingen. Het goede nieuws is dat<br />

er veel innovatie gaat plaatsvinden richting digitale<br />

opleidingen. We gaan meer virtueel opleiden. Dat was<br />

al een tijdje aan de gang, maar door de coronacrisis is<br />

er een boost gegeven aan het gebruik van bijvoorbeeld<br />

virtual classrooms. Ook worden nieuwe technologieën<br />

als VR meer ingezet. Dit is innovatie die al bestond<br />

en nu versneld wordt ingevoerd. Mijn tweede punt: in<br />

sommige sectoren zul je een vraaguitval zien omdat<br />

daar ontslagen gaan plaatsvinden. Dat terwijl we in<br />

andere sectoren, zoals de procesindustrie en de zorg,<br />

een boost op het gebied van opleiden gaan zien.”<br />

Waar ligt volgens jou de sleutel om dit tekort op<br />

te lossen?<br />

“Wij hebben het nu over een tekort, maar net had<br />

ik een gesprek over de grote werkloosheid die er<br />

in sommige sectoren aan zit te komen. Dat terwijl<br />

er in andere sectoren tekorten zijn. Ook weten<br />

wij dat beroepen enorm aan het veranderen zijn,<br />

onder meer door de ontwikkeling en toepassing van<br />

nieuwe technologie. Wij zullen dus in kaart moeten<br />

brengen waar er tekorten zijn. Uit de beroepen<br />

waar nu een overschot in gaat ontstaan, moeten we<br />

mensen gaan omscholen. Zo snel mogelijk, voordat<br />

ze werkloos worden. Niet iedereen is geschikt voor<br />

elk beroep. We moeten kijken naar wat iemand al kan<br />

en wat heeft nodig is om dat nieuwe vakgebied in te<br />

stromen.”<br />

Jullie verenigen een divers veld aan opleiders. Is<br />

het niet lastig om zulke uiteenlopende bedrijven<br />

als brancheorganisatie te bedienen?<br />

“Nee, niet als je samen een belang dient en een missie<br />

hebt. Onze missie is mensen hun talenten te laten<br />

ontwikkelen voor beroepen waar vraag naar is. Als<br />

je die missie gemeenschappelijk stelt, zijn er allerlei<br />

opleiders die daar in allerlei vormen een bijdrage<br />

aan kunnen leveren. Die gemeenschappelijke missie<br />

bindt ons, en ook dat we allemaal ondernemers<br />

zijn. We helpen leden door ontwikkelingen in kaart<br />

te brengen, zodat zij daar snel op kunnen inspelen.<br />

Daarbij vullen leden elkaar aan en werken zij samen.<br />

Denk bijvoorbeeld aan het moment dat de coronacrisis<br />

uitbrak. Iedereen wilde online gaan opleiden. Onder<br />

onze leden zijn veel online specialisten. Zo kunnen zij<br />

elkaar helpen.<br />

Dit zien wij ook bij bijvoorbeeld veiligheidsopleiders die<br />

samenwerken met taaltrainingsbureaus.”<br />

Is het klassikale onderdeel - zowel lesgeven als<br />

examinering - van opleiden en trainen helemaal te<br />

vervangen door online?<br />

“Wij zeggen: digitaal waar het kan, face to face<br />

waar het moet. Als je echt praktijkopleidingen geeft,<br />

bijvoorbeeld voor het opleiden van een flensmonteur,<br />

dan zul je echt een deel in de klas moeten doen. Maar<br />

er zijn onderdelen, vooral voor kennisoverdracht,<br />

waarbij het digitaal zal gaan.”<br />

Hoe vinden de praktijklessen nu plaats?<br />

“In kleinere groepen. Waar je vroeger een groep van<br />

twaalf personen had, heb je er nu één van zes. De<br />

cursisten verdeel je over de lesruimte, zodat je de<br />

afstand van anderhalve meter kunt handhaven. Maar<br />

het is en blijft praktijkonderwijs. We leven de richtlijnen<br />

na, doen veel aan desinfecteren en dergelijke, maar je<br />

zult een deel face to face moeten doen. De instructeur<br />

blijft daarbij op fysieke afstand.”<br />

Wat is tijdens deze crisis het belangrijkste dat de<br />

NRTO kan doen?<br />

“We hebben bijvoorbeeld klassikale opleiders in<br />

contact gebracht met collega-bedrijven die meer<br />

digitaal werken. Dat samenbrengen van mensen is ook<br />

onze rol. Daarnaast hebben wij opleiders geholpen bij<br />

het vormgeven van virtual classrooms. Dat is immers<br />

nieuwe technologie, waar niet iedereen bekend mee is.<br />

Ten derde hebben wij een brancheprotocol uitgebracht,<br />

sinds wij per 1 juni jl. weer fysieke trainingen mogen<br />

aanbieden.”<br />

Zijn online trainingen een volwaardig alternatief<br />

voor klassikaal lesgeven?<br />

“Ja, anders doen we het ook niet. Met virtual<br />

classrooms kun je heel veel. Je kunt goed nabootsen


DE PRAKTIJKOPLEIDER VAN<br />

DE TOEKOMST<br />

MEERDAAGSE PRAKTIJKTRAININGEN<br />

INDUSTRIËLE REINIGING<br />

HOGE DRUK<br />

DRUK VACUÜM<br />

CHEMISCH TECHNISCH<br />

ADEMBESCHERMING<br />

SIR EXAMENS<br />

BEST PRACTICE<br />

TRAININGEN OP MAAT<br />

WWW.DERCADVIESGROEP.NL


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 37<br />

“Wij zeggen:<br />

digitaal waar het<br />

kan, face to face<br />

waar het moet”<br />

alsof je samen in een klas zit. De komende<br />

zomerperiode zullen trainers erin moeten worden<br />

getraind. Want het is wel een ander vak dan wanneer<br />

je voor de groep in een klaslokaal staat. Je moet goed<br />

met de nieuwe technologie kunnen omgaan en de<br />

groepsbinding op een andere manier vormgeven.”<br />

Veel beurzen en congressen die dit voorjaar waren<br />

gepland, zijn verplaatst naar het najaar. Zie je<br />

dezelfde beweging bij opleidingen en trainingen?<br />

“Deels wel, deels zijn opleidingen online doorgegaan.<br />

Met man en macht is er, ook in de weekenden,<br />

doorgewerkt om in mei en juni geplande opleidingen<br />

virtueel door te laten gaan. Maar opleiders hebben<br />

altijd de keuze aan de deelnemers gelaten. Óf je stelt<br />

het tot het najaar uit óf je volgt het nu, maar dan<br />

virtueel. Dat betekent voor een deel uitgestelde omzet,<br />

die in het najaar zal binnenkomen. Ook zal er in het<br />

najaar meer digitaal worden opgeleid, maar dan door<br />

beter getrainde opleiders.”<br />

Op welke manier gaan jullie als vereniging om<br />

met de beperkingen die de coronacrisis opwerpt?<br />

“We waren gewend aan fysieke bijeenkomsten, waar<br />

je kon netwerken en na afloop een borrel kon drinken.<br />

We doen veel meer virtueel via Teams of Zoom. Ik moet<br />

zeggen: dat is wel laagdrempelig. Mensen hoeven er niet<br />

voor te komen. Daardoor sluit men makkelijker aan.”<br />

Maar het borreltje drinken is toch weggevallen.<br />

“Nou, deze maand hebben wij een bijeenkomst bij<br />

een van onze grotere opleiders gehouden. Van de<br />

vierhonderd leden verwachtten wij er tachtig. Het<br />

mochten er ook niet meer dan honderd zijn. Deze<br />

opleider beschikt over een ruime buitengelegenheid,<br />

waar we met elkaar weer een eerste netwerkborrel<br />

konden houden.”<br />

Hoe denk je dat je aan het eind van dit jaar op<br />

<strong>2020</strong> zal terugkijken?<br />

“Natuurlijk weet ik niet wat er dit najaar met corona<br />

gaat gebeuren. Ik denk dat ik zal zien dat we in maart,<br />

toen de corona-epidemie begon, even in verwarring<br />

waren. Maar daarna zijn we razendsnel overgestapt<br />

op virtueel lesgeven. Daar zijn wij ook ondernemers<br />

voor. Wij kijken en denken in oplossingen. Ik voorzie dit<br />

jaar een groei in virtueel lesgeven. Ten derde zijn wij<br />

ook heel snel, zodra het weer kon, per 1 juni met dat<br />

brancheprotocol gaan trainen.”<br />

WIE IS RIA VAN ’T KLOOSTER?<br />

Ria van ’t Klooster studeerde pedagogiek en<br />

onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht.<br />

Gedurende haar loopbaan was zij onder meer<br />

eigenaar van een opleidingsbedrijf. “Ik heb<br />

toen veel in de havens gedaan. Bij die sector<br />

ligt mijn hart nog altijd een beetje. Ik kreeg er<br />

energie van om mensen die niet altijd een leuke<br />

schoolervaring hebben gehad, toch met plezier<br />

te kunnen opleiden.” Van ’t Klooster werkte<br />

onder andere als directeur bij Schoevers en is<br />

nu ruim 9,5 jaar directeur bij de NRTO.


38<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

Van Meeuwen Education<br />

SMEERTECHNISCH<br />

SPECIALIST<br />

WORDEN?<br />

Professioneel smeertechnisch onderhoud uitvoeren is een specialisme en vereist<br />

specifieke kennis. Bij Van Meeuwen Education kun je smeertechnische opleidingen<br />

op maat volgen in welke tak van industrie je ook werkt. Met feiten en handige<br />

tips vanuit de theorieën over tribologie en de talrijke en diverse toepassingen,<br />

zoals lagers, compressoren, staalkabels en elektromotoren. Maar natuurlijk ook<br />

vanuit de praktijk op de werkvloer en sinds een aantal maanden ook online en via<br />

webinars.


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 39<br />

Vanuit ervaring is Van Meeuwen ervan<br />

overtuigd dat succesvolle resultaten van het<br />

smeertechnisch onderhoud samenhangen met<br />

een goede voorbereiding en kennis van zaken. Het is<br />

geen nieuws, maar wel waar: als je het smeertechnisch<br />

onderhoud op de juiste manier uitvoert, bereik je<br />

daarmee een hogere beschikbaarheid van de machines,<br />

een hogere productie-output en word je niet verrast door<br />

ongewenste stilstanden. Bovendien verandert er veel<br />

in de wereld om ons heen, zo ook op smeertechnisch<br />

vlak. Daarom is het slim dat je niet alleen basiskennis<br />

hebt, maar, maar ook op de hoogte bent en blijft van de<br />

nieuwste ontwikkelingen en innovaties.<br />

Doel en inhoud<br />

Elk persoon, elk bedrijf en elke tak van industrie is<br />

anders. Per aanvraag inventariseert Van Meeuwen<br />

welke medewerkers moeten worden opgeleid, welk<br />

kennisniveau aanwezig is, wat het exacte doel van de<br />

opleiding is en welke vorm de opleiding uiteindelijk<br />

krijgt in de praktijk. Voor Van Meeuwen staat hierin de<br />

wens van de klant centraal.<br />

Goed en veilig smeertechnisch onderhoud valt of staat<br />

met de beschikbare tijd, maar vooral met kennis. Van<br />

Meeuwen brengt een breed aspect van tribologie aan<br />

bod. Dit is de wetenschap van ‘wrijving, slijtage en<br />

smering’. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor een olie<br />

of een vet, het verschil tussen minerale en synthetische<br />

smeermiddelen, de mengbaarheid en de reinheid.<br />

De handling, opslag en afvoer van smeermiddelen<br />

zijn eveneens interessante onderwerpen. Maar ook<br />

hygiëne, orde en netheid, energie- en milieubesparing<br />

en tips om het verbruik van smeermiddelen te verlagen.<br />

minder storingen op en wordt de levensduur van de<br />

assets verlengd.<br />

Veiligheid, kwaliteitsborging en het milieu zijn en<br />

blijven essentiële items in de industrie. Bovendien<br />

blijft de toegevoegde waarde van smeertechnische<br />

opleidingen als ondersteuning van (T)otal (P)roductive<br />

(M)aintenance en 5S actueel. Bijvoorbeeld door het<br />

vastleggen van autonoom onderhoud voor operators en<br />

het verhogen van hun functionaliteit en betrokkenheid.<br />

Opleidingsbehoefte<br />

Welke opleiding je kiest, hangt af van de specifieke<br />

functie van iemand. Denk bijvoorbeeld aan<br />

medewerkers van technische diensten, operators,<br />

maintenance én reliability engineers. In een persoonlijk<br />

gesprek en aan de hand van een korte test brengt Van<br />

Meeuwen de persoonlijke opleidingsbehoefte voor je in<br />

kaart. Ook de verhouding theorie/praktijk verschilt per<br />

functie en wordt besproken. En in welke vorm en binnen<br />

welke tijdspanne de opleiding wordt gegeven.<br />

Smeerschema’s en smeersystemen<br />

Voor efficiënt onderhoud is het eigenlijk<br />

vanzelfsprekend dat je een smeerschema op de<br />

juiste manier gebruikt en bijhoudt. Ook het nemen<br />

van oliemonsters en het juist interpreteren van de<br />

analyses kan de betrouwbaarheid van de assets<br />

aanzienlijk verhogen. Daarnaast kan de levensduur<br />

van het smeermiddel én van de toepassing aanzienlijk<br />

worden verlengd. Ook automatische smeersystemen<br />

kunnen in bepaalde omstandigheden bijdragen aan het<br />

verhogen van de efficiency en veiligheid. Onderwerpen<br />

die vaak meer kennis vergen, maar ook meer voordelen<br />

opleveren dan je denkt.<br />

Hogere uptime<br />

Het bewust delen van smeertechnische kennis<br />

is heel belangrijk om bedrijfsprocessen te<br />

optimaliseren. Doordat je kennis en ervaring kunt<br />

delen, bereik je meer kwaliteit en betrokkenheid bij<br />

medewerkers, draaien assets efficiënter, treden er<br />

Biologisch afbreekbaar<br />

Van Meeuwen zet zich consequent in voor het milieu.<br />

Een van de verplichtingen die het zichzelf daarbij oplegt,<br />

is het leveren van milieuvriendelijke smeermiddelen.<br />

Deze producten zijn biologisch afbreekbaar en bij<br />

uitstek geschikt voor bruggen, sluizen, havenkranen<br />

en de scheepvaart, bagger- en offshore industrie. Het<br />

gebruik in theorie en praktijk is ook onderdeel van het<br />

lespakket van Van Meeuwen.<br />

QUOTES VAN KLANTEN<br />

“Goed smeren is een kunst en moet met<br />

de nodige kennis worden uitgevoerd.”<br />

Jurgen Van Eynde, reliability engineer<br />

bij Cloetta België NV in Turnhout<br />

“Moet je vanuit AM stap 3<br />

gaan smeren? Dan heb je een<br />

smeertechnische opleiding nodig,<br />

want van smeren kun je leren bij Van<br />

Meeuwen.”<br />

Meerten van Meir, TPM coördinator bij<br />

Elocoat in Terneuzen<br />

Online trainingen en webinars<br />

Tot slot. Sinds enkele maanden zijn de online trainingen<br />

en zogenaamde webinars in een stroomversnelling<br />

geraakt. Niet alleen bij Van Meeuwen, want je kunt er<br />

handige voordelen mee bereiken. Je kunt bijvoorbeeld<br />

zelf een keuze maken uit de onderwerpen en jezelf<br />

aanmelden. Ook kun je het rooster volgen of flexibel<br />

inloggen wanneer het jou uitkomt en je kunt direct of<br />

via e-mail vragen stellen en presentaties downloaden.<br />

Van Meeuwen Education wil graag helpen om de<br />

kwaliteiten van medewerkers zo goed mogelijk te<br />

benutten. Om de veiligheid te verhogen, voor een<br />

hogere uptime, voor meer plezier, kennis, kwaliteit en<br />

betrokkenheid. Vandaar de insteek van de cursussen:<br />

‘Omdat je vaak meer kunt dan je denkt...’


40<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

Nieuw opleidingscentrum<br />

DERC Adviesgroep in Stellendam<br />

PUUR PRAKTIJK­<br />

GERICHT<br />

Aan het begin van dit jaar heeft DERC Adviesgroep het Praktijk Opleidingen<br />

Centrum Goeree Overflakkee geopend. Hier worden SIR-erkende trainingen op<br />

het gebied van industrieel reinigen gegeven. “Mensen kunnen op een realistische<br />

manier de praktische omgang met hedendaags, duurzaam equipment leren”, zegt<br />

directeur Paul Bekkers van DERC Advies.


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 41<br />

Het fonkelnieuwe centrum is aan de Eendrachtsdijk<br />

in Stellendam gevestigd. DERC Advies, dat net<br />

als DERC Salotech en DERC Jetting Systems<br />

onderdeel uitmaakt van DERC Waterjetting, biedt<br />

hier praktijkgerichte trainingen op het gebied van<br />

industriële reiniging aan. Die zijn zeker niet overbodig,<br />

stelt Paul Bekkers. “Het niveau van industrieel reinigen<br />

moet omhoog. Als een hogedrukmachinist het terrein<br />

van een fabriek op wil, dan heeft hij minstens vijf<br />

certificaten nodig om naar binnen te mogen. Die mensen<br />

zijn volgestopt met allerlei veiligheidsinstructies. Wij<br />

begrijpen natuurlijk dat daar altijd het zwaartepunt heeft<br />

gelegen. Maar mensen moeten ook goed begrijpen hoe<br />

je met een tool moet werken. Als je dat weet, snap je ook<br />

waar de gevaren zitten en werk je vanzelf veiliger.”<br />

Sleutelen<br />

DERC Advies beschikt aan de Eendrachtsdijk over<br />

een ontvangstruimte, een leslokaal voor het geven<br />

van lessen en afnemen van examens en er is een<br />

praktijkruimte waar cursisten aan equipment kunnen<br />

sleutelen. “Dit is echt de hands-on praktijk”, licht<br />

Bekkers toe. “We laten ze tools opbouwen en weer<br />

afbreken. Alle ins en outs van het equipment komen<br />

voorbij. Terwijl je aan het sleutelen bent, kan je op<br />

de screens zien hoe het theoretisch ook alweer zat.<br />

Ben je daar klaar mee, dan kan je op het buitenterrein<br />

het equipment echt in de praktijk met hogedruk<br />

gebruiken.” Bij het centrum staan onder meer nieuwe<br />

tankwaskoppen, lansinvoer- en hogedrukwatersystemen<br />

klaar om door de cursisten te worden ingezet. Het is<br />

de meest moderne apparatuur, benadrukt Bekkers.<br />

OOK VOOR NIEUWE INSTROMERS<br />

EN TOEZICHTHOUDERS<br />

“Vroeger werd het allemaal handmatig gedaan met<br />

de slang in de hand, tegenwoordig gebeurt het semiautomatisch<br />

of automatisch.”<br />

Meerdaags<br />

Met de ingebruikname van het complex speelt<br />

Bekkers in op wijzigingen die de Stichting Industriële<br />

Reiniging (SIR) met ingang van 1 september a.s.<br />

wil gaan invoeren voor de opleidingen en examens.<br />

“Er wordt meer praktijk toegevoegd. Ook wil de SIR<br />

voorschrijven om meerdaagse opleidingen te volgen.<br />

Dat klinkt ons als muziek in de oren. Wij zijn al twintig<br />

jaar met opleidingen bezig. Wij geven alleen maar<br />

meerdaagse opleidingen omdat wij pretenderen aan<br />

kennisoverdracht te doen. Dat werkt goed. Onze<br />

slagingspercentages zijn erg hoog.” DERC Advies<br />

biedt in Stellendam alle SIR-opleidingen, in alle<br />

vier de disciplines in industrieel reinigen: hogedruk,<br />

vacuüm, adembescherming en chemisch-technisch<br />

reinigen. Deelnemers kunnen deelcertificaten halen,<br />

die bekwaamheidscertificaten worden genoemd. De<br />

doelgroep bestaat uit alle uitvoerende bedrijven in<br />

industrieel reinigen, inclusief de uitzendbureaus.<br />

Docenten<br />

De vestiging wordt gerund door office manager Martine<br />

van Noortwijk en docent Arian van den Honaard.<br />

“Arian is een man uit de praktijk”, zegt Bekkers.<br />

“Verder hebben wij mensen om ons heen verzameld<br />

die exclusief voor DERC Advies lesgeven.” Hij heeft<br />

daarbij nadrukkelijk voor ‘een mooie mix’ van jongere<br />

docenten en gepensioneerden gekozen. “Allemaal<br />

bekwame vakspecialisten, die elkaar over nieuwe<br />

technieken bij de les houden. Overigens zijn wij een<br />

zelfstandige en onafhankelijke praktijkopleider. We<br />

verzorgen ook trainingen over equipment dat bij andere<br />

leveranciers vandaan komt. Ook daarvoor kunnen we<br />

een praktijkervaring neerzetten, met een mooi lesplan<br />

inclusief eindtermen.”<br />

DERC Advies zegt zich op de gehele doelgroep<br />

van nieuwkomer tot ervaren toezichthouder<br />

te richten. “We zijn bezig een concept te<br />

ontwikkelen om langdurig werklozen in<br />

industriële reiniging in te zetten. Hierover<br />

zijn we in gesprek met het UWV”, zegt Paul<br />

Bekkers. Daarnaast wordt in september<br />

met e-learning begonnen, voor cursisten die<br />

over veel meer ervaring beschikken, zoals<br />

toezichthouders. “Voor vijftien man is een<br />

cursus lastig in te plannen. Dan is e-learning<br />

een uitkomst. Een eerste try-out is zeer<br />

positief ontvangen.” Beide initiatieven gaan<br />

in het derde kwartaal van start. Bekkers:<br />

“We hebben de ambitie om een aanbod te<br />

creëren van scholing naar praktijktraining en<br />

van praktijktraining naar werk. Kortom, een<br />

gekwalificeerd aanbod van nieuwe instromers<br />

voor de vele marktpartijen die werkzaam zijn in<br />

onze branche.”<br />

Ervaring<br />

Bekkers zegt dit initiatief niet alleen uit zakelijke<br />

motieven te zijn gestart. “We zetten ons in voor de<br />

hele branche. De markt voor industriële reiniging<br />

vraagt continu om innovatie en verbeteringen, omdat<br />

handmatig reinigen tot het verleden behoort. Er komt<br />

voortdurend nieuwe equipment, maar tot op de dag<br />

van vandaag worden nog examens afgenomen met<br />

een hogedrukpistool en een handmatige kruipslang.<br />

Vervolgens gaan die jongens aan de slag. Ze krijgen<br />

van hun werkgever een aanhanger mee, met daarin<br />

geavanceerde reinigingsapparatuur waar ze geen<br />

ervaring mee hebben. We moeten de mensen trainen<br />

met de equipment waar ze vandaag de dag mee<br />

werken. Dat klinkt als heel logisch, maar in de praktijk is<br />

dat echt anders. Het is essentieel dat een werknemer in<br />

de praktijk met een stuk equipment kan werken en weet<br />

hoe hij dit moet gebruiken, wat kan, mag en moet. Dat<br />

biedt voordelen op het gebied van de inzetbaarheid en<br />

er zijn minder kosten door foutief gebruik en slijtage. Ik<br />

zie alleen maar voordelen voor iedereen.”


KENNIS MOET JE<br />

OOK ONDERHOUDEN.<br />

• Wat is Asset Management?<br />

• Hoeveel onderhoud is juist genoeg?<br />

• Kunnen we met de onderhoudsfunctie waarde creëren?<br />

• Wat is de rol van onderhoud binnen het Asset Management?<br />

• Wat is Predictive Maintenance en hoe geef ik dit vorm?<br />

WAARDECREATIE DOOR GOED ONDERHOUD<br />

Een onderhoudsopleiding bij Hogeschool Utrecht helpt u in uw eigen bedrijf de<br />

antwoorden te vinden op deze vragen. Aan de hand van kaders gesteld door het Institute<br />

of Asset Management (IAM) en de European Federation of National Maintenance Societies<br />

(EFNMS) zijn vele mooie resultaten en forse besparingen bereikt bij de deelnemende<br />

bedrijven. Door de brede scope op zowel Materiaalkunde, Engineering, Inspectie als<br />

Maintenance Management bieden onze opleidingen op het gebied van Onderhoud<br />

precies die (integrale) kennis die nodig is om verder te kunnen kijken dan het eigen<br />

vakgebied, en daardoor aantoonbaar betere resultaten te boeken.<br />

• Post-MBO Onderhoudstechniek (OTK) Start 30 september <strong>2020</strong><br />

• Post-HBO Onderhoudstechnologie (OT) Start 1 oktober <strong>2020</strong><br />

• Post-HBO Onderhoud en Asset Management Start 8 oktober <strong>2020</strong><br />

• Master of Engineering in Maintenance & Asset Management Start september <strong>2020</strong><br />

Alle genoemde opleidingen kunnen naar wens in-company (op maat) verzorgd worden.<br />

Informeer naar de mogelijkheden.<br />

Meer weten? Bel 088 481 88 88, mail naar info@cvnt.nl of kijk op www.cvnt.nl.<br />

DEZE OPLEIDINGEN<br />

ZIJN IN TE BRENGEN<br />

IN DE BACHELOR<br />

WERKTUIGBOUWKUNDE<br />

DEELTIJD.<br />

INFORMEER!<br />

EXTRA START<br />

JUNI <strong>2020</strong><br />

ONDERHOUDSTECHNOLOGIE<br />

IN HOOGEVEEN.<br />

INFORMEER!<br />

ER VALT NOG GENOEG TE LEREN


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 43<br />

COLUMN<br />

OPKRABBELENDE<br />

GRAFIEKEN<br />

ONNO DE JONG,<br />

consultant Transport,<br />

Infrastructuur & Mobiliteit<br />

bij Ecorys<br />

Net toen ik een beetje in de flow begon<br />

te komen voor het schrijven van<br />

deze column kwamen de filmpjes en<br />

foto’s van drijvende gele containers bij de<br />

Willemsbrug binnen. Een junior-collega die zich<br />

met smart shipping bezighoudt, vroeg zich in de<br />

groepschat gelijk af of hetzelfde was gebeurd<br />

als het schip autonoom had gevaren.<br />

Nu ben ik verder op dat gebied geen expert,<br />

maar in een complexe keten met een mengeling<br />

van menselijk handelen en computers gaat er<br />

af en toe, zij het zelden, wat goed mis. Iemand<br />

heeft immers eerder, vermoedelijk samen met<br />

een softwareprogramma, bedacht in welke<br />

(volg)orde alle containers het binnenvaartschip<br />

in moesten. De vraag of het systeem er al<br />

achter gekomen was dat het schip qua hoogte<br />

niet onder de Willemsbrug paste, is natuurlijk<br />

wel relevant. Wordt een melding vervolgens<br />

genegeerd, ‘want in de praktijk’, of komt er<br />

zoveel informatie bij kijken dat de mededeling<br />

niet gezien wordt? Als het systeem al een<br />

melding geeft. Nu probeer ik al enige tijd<br />

expert te worden in ons nieuwe urenschrijf- en<br />

projectmanagementsysteem en ik ben blij dat er<br />

in mijn geval geen containers te water kunnen<br />

raken…<br />

De menselijke factor. Ook in relatie tot corona<br />

is er weer veel over te doen geweest. Betekent<br />

het beperken van fysiek contact een nog<br />

snellere vervanging van menselijk contact naar<br />

een omgeving waarbij het nog meer interactie<br />

mens-machine of machine-machine wordt?<br />

Ook ‘de factor mens’ bij de helaas grote<br />

ontslagrondes in en om de haven. Bij Van Oord<br />

verdwijnen er banen, grootafnemer van kerosine<br />

KLM schrapt een flink aantal banen en in het<br />

Antwerpse gaat de Gunvor-raffinaderij in de<br />

mottenballen. Mogelijk, en dat lijkt mij eerder<br />

waarschijnlijk, wordt de raffinaderij omgebouwd<br />

tot tankterminal. En daar lijkt in ieder geval op<br />

korte termijn een stuk meer mee te verdienen<br />

dan met het verwerken van ruwe olie.<br />

In groot contrast daarmee stonden voor mij<br />

de nieuwsberichten dat zowel het grootste<br />

containerschip ter wereld, op dit moment is dat<br />

de HMM Algeciras en een record diepstekend<br />

containerschip (de Marseille Maersk) recent de<br />

Rotterdamse haven aandeden.<br />

Positief is echter de langzaam weer oplopende<br />

bedrijvigheid in het transport. Het CBS<br />

presenteert, zeer waardevol, wekelijkse<br />

updates van vervoersbewegingen in het vervoer<br />

over land, water en lucht. Daarmee is een<br />

wekelijkse vergelijking te maken (en te zien<br />

hoe groot de afwijking ten opzichte van vorig<br />

jaar is). Er lijkt dan ook een soort van bodem<br />

bereikt, heel langzaam krabbelt het aantal<br />

scheepsbewegingen weer op.<br />

Daarmee ben ik ontzettend benieuwd hoe dit<br />

jaar het traditionele ‘terugblik op het afgelopen<br />

jaar filmpje’ op de Dag van de Haven eruit<br />

komt te zien. Sowieso ben ik benieuwd of we<br />

met z’n allen fysiek bijeen mogen komen in<br />

het Nieuwe Luxor en of sommige ereleden op<br />

leeftijd van de Havenvereniging verstek zullen<br />

laten gaan. Maar laat die terugblik dan een<br />

jaar zien van louter diepe dalen of komen er<br />

behalve de eerder genoemde records nog meer<br />

lichtpunten? De tijd zal het leren, voor nu een<br />

hopelijk mooie zomer!


44<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

OPLEIDINGEN & TRAININGEN<br />

CPI ontwikkelt compressortrainingen<br />

ONTLEED DE<br />

COMPRESSOR<br />

CPI, gespecialiseerd in het servicen en reconditioneren van compressoronderdelen,<br />

had de compressortrainingen eigenlijk voor haar eigen mensen ontwikkeld. Op<br />

verzoek van klanten biedt het bedrijf deze nu ook aan derden aan. Commercieel<br />

manager Wesley Reek van CPI vertelt er meer over.<br />

Compressor Products International (CPI) is een<br />

ruim honderdtwintig jaar oud Amerikaans bedrijf,<br />

dat onderdelen voor compressoren produceert.<br />

Zowel voor de eindverbruiker, maar ook levert CPI aan<br />

compressorbouwers. “We zijn vooral thuis in onderdelen<br />

voor zuigercompressoren, zoals kleppen, zuigerveren en<br />

draagbanden”, zegt Wesley Reek.<br />

Het bedrijf is sinds 2009 op de huidige locatie aan het<br />

Harregatplein in Zuidland gevestigd.<br />

Van daaruit servicet CPI de compressoren. Daarvoor<br />

heeft de vestiging een uitgebreid serviceteam tot zijn<br />

beschikking dat uit ruim 20 mensen bestaat. Zij voeren<br />

de onderhouds- en reconditioneringwerkzaamheden<br />

zowel uit in de werkplaats in Zuidland als op locatie<br />

bij de klant. CPI richt zich op raffinaderijen en de<br />

chemische industrie. Daarnaast levert CPI alle<br />

zuigercompressoronderdelen die in de eigen fabrieken<br />

in onder meer Duitsland, Frankrijk en Engeland worden<br />

geproduceerd. Voor het servicewerk opereert CPI<br />

merkonafhankelijk, legt Reek uit. “We hebben ervaring<br />

in alle type compressoren. Ook onderdelen afkomstig<br />

van andere aanbieders kunnen wij servicen.”<br />

Customer care<br />

Het is een nichemarkt waarin CPI opereert, erkent<br />

Reek. Maar dat neemt niet weg dat er ook andere<br />

marktpartijen in actief zijn. “Wat ons onderscheidt<br />

van de concurrentie is dat wij als servicebedrijf<br />

vierentwintig uur per dag voor onze klanten klaar<br />

staan. Wij kunnen in ruim opzicht aan hun behoeften<br />

voorzien.” ‘Customer care’ is de term die Reek hierbij<br />

gebruikt. “Wij kunnen een compressor on site volledig<br />

vernieuwen, tot de fundatie aan toe. Daarbij pakken<br />

wij onder meer ook de emissies aan.” Wanneer het<br />

nodig is, kan CPI snel schakelen. Reek haalt een<br />

voorbeeld aan om dit te onderstrepen. “Laatst kregen<br />

wij op een vrijdag het verzoek van een klant om een<br />

compressor te inspecteren, die vanwege vele trillingen<br />

was stopgezet. Er was haast bij, want de productie was


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 45<br />

“Wij bieden de<br />

trainingen op<br />

maat aan”<br />

INNOVATIES IN<br />

COMPRESSORONDERDELEN<br />

hierdoor stilgevallen. Het was een compressor die uit<br />

de jaren zestig dateerde, die wij in twee shifts compleet<br />

in nieuwstaat hebben teruggebracht. Er zijn nieuwe<br />

kleppen, nieuwe pakkingbussen, een gereviseerde<br />

krukas en nieuwe cilindervoeringen geplaatst. Dag en<br />

nacht hebben wij doorgewerkt. Normaal neemt een klus<br />

als deze wel vier à vijf weken in beslag, maar dankzij<br />

goed teamwork - ook met de klant - kon de productie<br />

binnen vijf dagen weer worden hervat.”<br />

Met meer dan een eeuw aan kennis en ervaring<br />

op het gebied van compressoronderdelen in<br />

huis, is er een vruchtbare bodem voor het<br />

ontwikkelen van innovaties. Wesley Reek laat<br />

er een aantal zien. “Kijk”, zegt hij, met een klep<br />

in zijn hand. “Deze klep hebben wij ontwikkeld<br />

voor de offshore markt. De zitting van deze<br />

klep is van speciaal soort kunststof. Dit maakt<br />

dat wij of de klant deze ter plekke, on site<br />

dus, kunnen vervangen. Hierdoor beschikt de<br />

klant direct weer over een nieuwe klep en is<br />

het niet nodig deze van de site te halen. Dat<br />

is vooral op zee of in gebieden waar geen<br />

uitgebreide reconditioneringsvoorzieningen zijn<br />

natuurlijk een belangrijk voordeel. Het blijkt<br />

een populair concept te zijn, ook omdat de<br />

basismaat hetzelfde is.” Reek wijst vervolgens<br />

op een zwart doosje dat op tafel ligt, waarin<br />

een pakkingring zit. Ook weer een voorbeeld<br />

van innovatie. “Het originele design van de<br />

pakkingring dateert uit 1897, maar wij hebben<br />

vorig jaar een upgrade hiervan geïntroduceerd.<br />

Een pakkingbus lekt altijd gas, omdat er een<br />

gecontroleerd lekpad in zit. Wij hebben door<br />

het nieuwe design een verbeterde afdichting<br />

gecreëerd. Het grote voordeel hiervan is<br />

dat de emissies met de helft afnemen. Deze<br />

pakkingring wordt nu veelvuldig verkocht.”<br />

Trainingen<br />

CPI heeft de laatste jaren een flinke groei doorgemaakt,<br />

vertelt Reek. “De afgelopen jaren is de omzet met zo’n<br />

twintig procent gegroeid. De komende jaren willen<br />

wij deze groei doorzetten”, zegt hij. “Daarvoor is het<br />

nodig om te investeren, wat wij de afgelopen jaren<br />

flink hebben gedaan. Hier in de werkplaats hebben wij<br />

een heel machinepark aangeschaft met alle CNC- en<br />

conventionele verspaantechnieken. Maar wij hebben<br />

de afgelopen jaren ook in onsite machining equipment<br />

geïnvesteerd. Onze nieuwste aanwinst afgelopen maand<br />

is een lijnboormachine”, stelt Reek. In de werkplaats in<br />

Zuidland staat een zuigercompressor, die eerst alleen<br />

werd gebruikt voor het trainen van eigen medewerkers.<br />

Die zijn belangrijk voor CPI, benadrukt hij. “Bij een<br />

vacature kijken wij eerst of wij die intern kunnen invullen.<br />

Ikzelf ben veertien jaar geleden als monteur begonnen<br />

en ben in de loop der jaren doorgegroeid. Daar ben ik<br />

niet de enige in. Dit zie je over de hele wereld binnen dit<br />

bedrijf.” Toen goede klanten van de compressortrainingen<br />

hoorden, vroegen zij of hun mensen er ook niet gebruik<br />

van konden maken. Hieruit is een trainingsprogramma<br />

ontstaan, dat CPI aan derden aanbiedt. Het bestaat uit<br />

drie dagen, waarin een paar uur theorie voortdurend wordt<br />

afgewisseld met oefenen in de praktijk. “Demonteren, het<br />

vinden van lekkages, ze leren de compressor helemaal<br />

ontleden. Wij bieden de trainingen op maat aan. Zowel<br />

beginners als gevorderden kunnen bij ons terecht. We<br />

kunnen in alle wensen van de klant voorzien.”


Industrial Service & Rental BV<br />

méér dan alleen Rental<br />

Industrial Service & Rental BV verhuurt precies de machines en<br />

materialen die u nodig heeft voor de chemische- en petrochemische<br />

industrie van vacuümwagen tot ademlucht.<br />

Industrial Service & Rental BV ondersteunt daarbij door u alles rond<br />

de inhuur van machines en materieel uit handen te nemen.<br />

Van transport, kostenefficiency, instructie op locatie tot de complete<br />

training van uw medewerkers zorgt ervoor dat u praktisch en veilig<br />

werkt en voorziet u van het certificaat dat u nodig heeft.<br />

Onze maatwerkoplossing zorgt steeds voor de juiste apparatuur<br />

conform de geldende veiligheidsnormen en keuringseisen.<br />

U wilt zich bezighouden met uw werkzaamheden en elke dag weer zo<br />

productief mogelijk zijn.<br />

Met onze services zorgen we ervoor dat uw werk altijd kan doorgaan.<br />

U neemt contact met ons op zoals u dat het prettigst vindt en kiest<br />

voor de huuroplossing die bij u past. We denken met u mee en gaan<br />

verder dan welke verhuurder ook om u te ontzorgen.<br />

ISR BV<br />

Eendrachtsdijk 1<br />

3251 AG Stellendam<br />

T +31 85 80 81 065<br />

T +32 48 52 25 331<br />

E info@isrbv.com<br />

W www.isrbv.com<br />

OPBOUW BEKKERLAGRAM<br />

Slibtank<br />

Materiaal:<br />

RVS 316 L<br />

Inhoud:<br />

14.000 liter<br />

Tankcode:<br />

S4AH, L4AH<br />

Achterdeksel<br />

JC kranen:<br />

2 stuks 4” afsluiters,<br />

stalen huis, RVS kogel,<br />

P.T.F.E. afdichtingen<br />

Koelwatertank<br />

Materiaal:<br />

RVS 304<br />

Inhoud:<br />

± 1,5 m 3<br />

Zadeltastank<br />

Materiaal:<br />

RVS 304<br />

Inhoud totaal:<br />

1000 liter<br />

Bordes met Klapleuning<br />

Materiaal:<br />

RVS 304<br />

Bediening:<br />

Pneumatisch bediend<br />

Vacuümpomp<br />

Type:<br />

CVS wr 3100<br />

Capaciteit:<br />

3000 m 3 /h<br />

Voorinlaat:<br />

ja<br />

Niveau aanduiding<br />

Type:<br />

Wijzer constructie<br />

Hogedruk-pomp<br />

Capaciteit:<br />

30l/min bij 200bar<br />

Haspel klein<br />

Uitvoering:<br />

30 meter 1/2” HD-slang<br />

Compressor<br />

Type:<br />

CVS, VacuStar L 400<br />

Capaciteit:<br />

345 m 3 /h<br />

Werklamp<br />

Type:<br />

LED uitvoering<br />

Aantal:<br />

2<br />

Positie:<br />

Achterzijde<br />

+ tankinspectielamp<br />

Slangenbak<br />

Materiaal:<br />

RVS 304<br />

Gereedschapskast<br />

Uitvoering:<br />

Gesloten<br />

Materiaal:<br />

RVS 304<br />

Bedieningspaneel<br />

Type:<br />

IFM besturing<br />

Uitvoering:<br />

Met display<br />

Voorzien in:<br />

- Diverse elektrische<br />

bedieningselementen<br />

- Waterdruk op/af<br />

- Uitschakelen niveau<br />

claxon<br />

- Ontluchting / beluchting<br />

tank<br />

- Noodstop<br />

- HD-pomp in/uit<br />

- Stopcontact 24V<br />

- K1/K2 regeling<br />

- Vacuümmeter<br />

- Toerenteller<br />

Afstandsbediening<br />

Type:<br />

Kast plus kabel<br />

Functie:<br />

Noodstop<br />

Achterbumper<br />

Type:<br />

Terberg bumper<br />

Uitvoering:<br />

Hydraulisch<br />

ADR


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 47<br />

ITANKS INNOVATION MASTERCLASS<br />

VOOR DE<br />

VLUCHT<br />

VOORUIT<br />

Cor van de Linde, managing director bij<br />

iTanks, merkt dat bedrijven in de industrie<br />

op verschillende manieren reageren op de<br />

coronacrisis. Sommige hebben hun innovatieinspanningen<br />

gestaakt, ziet hij tot zijn spijt. “Ik ben<br />

voorstander van de vlucht vooruit.”<br />

“Je ziet nu allerlei nieuwe innovaties ontstaan, gericht<br />

op corona. Denk aan nieuwe software of andere<br />

businessmodellen zoals in de horeca”, zegt Cor van de<br />

Linde. In de industrie ziet hij verschillende bewegingen.<br />

Er zijn bedrijven die er juist nu voor kiezen door te<br />

blijven innoveren. “De voorsprong die ze hebben, willen<br />

ze behouden. Ze weten dat innovaties broodnodig<br />

zijn voor het eigen voortbestaan. Maar je hebt ook<br />

bedrijven die de rem erop zetten, bijvoorbeeld met<br />

pilots. Je ziet dat testen van nieuwe innovaties wel<br />

stilvallen. Hetzelfde geldt voor start-ups, waar minder<br />

in wordt geïnvesteerd. Bedrijven haken af van allerlei<br />

innovatieprogramma’s waar ze lid van zijn.”<br />

Zeker van bedrijven die in de oliebusiness actief zijn,<br />

zegt Van de Linde dit soort stappen wel te begrijpen.<br />

“Ze moeten bezuinigen doordat de olieprijs zo sterk is<br />

gedaald. Anderzijds ben ik van mening dat je juist nu<br />

zou moeten innoveren. In de kranten lees je berichten<br />

over ontslagen die door de crisis ontstaan. Ik denk dan:<br />

als je met minder mensen hetzelfde werk moet doen,<br />

houdt dat in dat je het slimmer moet aanpakken. Ik zie<br />

nu dus juist kansen om efficiënter te werken en zo geld<br />

te besparen.” Gesprekken die hij hierover voert, zijn<br />

soms lastig, geeft hij aan. “Ik krijg vaak gelijk, maar<br />

men zegt het toch niet te gaan doen! Ik denk dat dit<br />

door de onzekerheid komt. Zowel bij kleine als grotere<br />

innovaties voelt men twijfels of het wel gaat lukken en<br />

of er geen geld wordt weggegooid.”<br />

“Ik ben voorstander van de vlucht vooruit, in plaats<br />

van te bezuinigen. In de volwassen industrie moet je er<br />

sowieso altijd voor zorgen zo lean mogelijk te opereren.”<br />

Een goed voorbeeld van een recente innovatie vindt hij<br />

het massale thuiswerken door medewerkers, daartoe<br />

gedwongen door de coronacrisis. “Dat is succesvol<br />

gebleken. Ik had er vier maanden terug mijn twijfels<br />

over, dat geef ik eerlijk toe. Het leek mij niets om alleen<br />

maar thuis te werken. We hebben er een ramp voor<br />

nodig gehad, maar thuiswerken is nu toch wel efficiënt<br />

gebleken, zeker als je er een mix voor vindt. Het kan dus<br />

wel.”<br />

Het moeilijkste in deze situatie is de onzekerheid,<br />

vindt Van de Linde, en hoe daarmee om te gaan. “Als<br />

je op omvallen staat, kan je niet innoveren. Maar<br />

grotere partijen zouden er eens serieuzer over moeten<br />

nadenken. Bij sommige zou de gang er wat meer in<br />

moeten zien te komen.” Kijk eens naar de innovatieecosystemen<br />

in Rotterdam, zegt Van de Linde, en stel<br />

dat deze crisis nog eens twee jaar zou aanhouden. “Dan<br />

zouden die kunnen ophouden te bestaan. Nu merk ik dat<br />

niet, maar een of twee jaar zo verder gaan zou erg lastig<br />

zijn. We hebben toch wat opgebouwd in Rotterdam.”<br />

Om toch met een positieve noot te eindigen: “Al biedt<br />

deze tijd ook kansen. Alle onzekerheid ten spijt moeten<br />

we die proberen te benutten!”<br />

De rubriek iTanks Innovation Masterclass in<br />

<strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> komt in samenwerking met<br />

iTanks tot stand. Kijk voor meer informatie over<br />

iTanks op www.itanks.eu. <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> is<br />

mediapartner van iTanks.


48<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

50 jaar Muehlhan<br />

MAINTENANCE<br />

‘HET DRAAIT<br />

NOG ALTIJD OM<br />

WEDERZIJDS<br />

VERTROUWEN’<br />

Tekst: Philippe Pfeiffer<br />

50 jaar! Zolang bestaan we hier in Nederland! Hoewel we met onze<br />

werkzaamheden best wel impact hebben op de omgeving van onze<br />

opdrachtgevers, zijn we minder bekend bij het grote publiek.


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 49<br />

Dat was iets dat me bij mijn aantreden in 2017<br />

opviel en daar zit, als ik eerlijk ben, toch ook wel<br />

weer iets moois in. Er wordt hier niet hoog van<br />

de toren geschreeuwd hoe goed we het doen of dat we<br />

weer een nieuwe opdrachtgever binnen hebben. Heeft<br />

niets te maken dat we er niet trots op zijn. Sterker nog,<br />

dat zijn we wél!<br />

Muehlhan is 50 jaar terug begonnen als<br />

staalconserveerder voor de maritieme sector. Een<br />

branche met zeer specifieke wensen en eisen,<br />

mogelijkheden én ook onmogelijkheden. Je kunt je<br />

misschien wel voorstellen dat vormen van varend<br />

materieel volstrekt anders zijn dan vierkante gebouwen.<br />

Het is vele malen complexer. En daar ligt precies voor<br />

ons de uitdaging: ingewikkelde omstandigheden en<br />

voorwaarden. Al snel volgde de offshore, denk aan<br />

boor- en werkeilanden, en later de industrie en het<br />

onderhoud aan infrastructurele werken.<br />

Philippe Pfeiffer<br />

Wil je het onderhoud goed kunnen uitvoeren, dan<br />

moet er natuurlijk ook sprake zijn van goede en<br />

veilige bereikbaarheid. Muehlhan Steigerbouw is<br />

qua materialen en mensen helemaal ingericht op<br />

onze werkzaamheden voor de diverse sectoren en<br />

de bijzondere aanvragen. Bij stops in de petrochemie<br />

bedenken en maken we brugconstructies. Additioneel<br />

werk, maar zeer relevant. En op werkeilanden mist<br />

natuurlijk de grond en maak je dus uiteindelijk hangende<br />

steigers.<br />

Een mooi voorbeeld van ons steigerbouwwerk is het<br />

nieuwe sluizencomplex in Terneuzen. Een gigantisch<br />

groot oppervlakte met veel uitdagingen. Qua<br />

verschillende vormen, dynamische logistiek - denk aan<br />

bijvoorbeeld aanvoerroutes - én niet overal vaste grond<br />

onder de voeten. Echt interessant!<br />

In sommige gevallen kun je minder uit de voeten met<br />

steigers en is rope access de oplossing, bijvoorbeeld bij<br />

het onderhoud van windturbines.<br />

We zien dat de processen vooraf en rondom de<br />

uitvoering van projecten bij klanten tegenwoordig sterk<br />

zijn geprofessionaliseerd. Niets wordt aan het toeval<br />

overgelaten, alles wordt van tevoren goed besproken<br />

en vastgelegd. Niet vreemd, want de consequenties zijn<br />

groot.<br />

We gaan daar als internationaal opererend bedrijf<br />

natuurlijk in mee. We nemen geregeld onze eigen<br />

processen onder de loep en stellen bij waar nodig.<br />

In de begintijd was een handdruk voldoende als<br />

zijnde akkoord voor de opdracht en hoe deze uit te<br />

voeren. Dat dan kan nu echt niet meer. Processen zijn<br />

opgedeeld in fracties met beslis- en controlemomenten,<br />

vaak door diverse partijen.<br />

En toch… het draait in de branches nog steeds op<br />

wederzijds vertrouwen. Het elkaar in de ogen kijken<br />

en doen wat je beloofd hebt. Het is ook niet voor niets<br />

dat ons credo luidt: een man een man… een woord<br />

Iedere schakel binnen<br />

de organisatie is daarbij<br />

even belangrijk<br />

een woord. Een oud gezegde, maar het past ons nog<br />

steeds. Of je ons nu je assets wil laten onderhouden<br />

of een omgeving met bijzondere omstandigheden: we<br />

klaren de klus.<br />

Ik heb natuurlijk makkelijk praten, ik werk hier nog<br />

niet zo lang, maar het merendeel van de mensen zit er<br />

al een tijdje en daar ben ik ze dankbaar voor. Zonder<br />

hen is 50 jaar niet mogelijk. Iedere schakel binnen<br />

de organisatie is daarbij even belangrijk. Zo’n klus<br />

als genoemd vergt in het voortraject inhoudelijk en<br />

procedureel inzicht dat moet worden omgezet in een<br />

goede planning, coördinatie en berekening. Maar om<br />

eerlijk te zijn: de mensen op de werkvloer worden door<br />

ons allemaal als de helden van Muehlhan gezien. Zij<br />

maken onze belofte aan de klant elke dag waar.<br />

Enfin, 50 jaar dus. Ik ben er trots op. Gelukkig zijn<br />

we een heel jaar lang jarig en dus hopen we volgend<br />

jaar een mooi feest te kunnen geven. Dat is er met<br />

COVID-19 even bij ingeschoten. Komt goed…<br />

Philippe Pfeiffer is managing director Benelux bij<br />

Muehlhan


Snel en<br />

betrouwbaar<br />

Onze Hydra compensatoren en Hydra metaalslangen zijn<br />

meer dan flexibel: we bieden onze klanten een oneindig aantal<br />

verschillende aansluitingen, voor elke toepassing het juiste!<br />

Van flenzen tot laseinden of draadnippels, volledig volgens<br />

klantenwens en zoveel u maar nodig heeft. Wij assembleren<br />

onze flexibele elementen snel en betrouwbaar.<br />

Witzenmann Benelux NV<br />

Ter Stratenweg 13<br />

B-2520 Oelegem<br />

www.witzenmann.be<br />

Anzeige 190x130.indd 1 25.02.14 14:14<br />

RTD IWEX<br />

APPLUS + RTD PRESENTS:<br />

A PROVEN AND QUALIFIED 3D<br />

DEFECT IMAGING TECHNOLOGY<br />

THE LATEST INNOVATION IN ‘FULL MATRIX CAPTURE’ AUT: RTD IWEX<br />

We deliver reliable solutions for<br />

non-destructive testing (NDT), inspection<br />

and certification to capital-intensive,<br />

high risk oil & gas, energy, chemical<br />

and power industries and provide<br />

a one-stop solution, covering NDT,<br />

Inspection and certification from initial<br />

design, manufacturing, construction,<br />

commissioning, during operations and<br />

after repair.<br />

> RTD<br />

Rayscan (RTR)<br />

> RTD<br />

Trekscan (DTI)<br />

Our capabilities:<br />

New weld inspection (NC) • Inline in-service inspection (ILI)Maintenance and<br />

Repair (MRO) • Engineering (ECA) services and consultancy • Third party<br />

services • Review NDT reports and QAQC audits • Training services<br />

applus.com


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 51<br />

PRODUCT­<br />

NIEUWS<br />

DENIOS WINT INNOVATIEPRIJS<br />

POETSEN AAN<br />

DUURZAAMHEID<br />

Maar dan wel met de poetsdoeken<br />

van textiel dienstverlener MEWA.<br />

Een bedrijf er naar eigen zeggen<br />

vroeg bij was met duurzaamheid.<br />

Sinds de oprichting in 1907<br />

werkt MEWA aan duurzaamheid<br />

door onder andere de verhuur<br />

van poetsdoeken. Zo kunnen<br />

de poetsdoeken na een<br />

milieuvriendelijke reiniging door<br />

MEWA tot vijftig keer hergebruikt<br />

worden. En dat levert milieuwinst<br />

op in vergelijking met eenmalige<br />

(papieren) poetsmaterialen.<br />

Daarnaast zijn ze voor vijftig<br />

procent gemaakt van gerecyclede<br />

garens en worden de kartonnen<br />

klossen van garens eveneens<br />

hergebruikt. Dit kleine detail<br />

bespaart alleen al 21 ton afval<br />

op jaarbasis. Bij de productie van<br />

poetsdoeken komt pluis vrij, wat op<br />

zijn beurt weer hergebruikt wordt<br />

als isolatiemateriaal bij auto’s.<br />

Door het MEWA-verhuursysteem<br />

blijven de poetsdoeken in beeld en<br />

worden ze na hun levensduur - als<br />

de doeken zelf de plaat poetsen -<br />

milieuvriendelijk verwerkt.<br />

Het SpillGuard® lekdetectiesysteem van<br />

Denios heeft de German Innovation Award<br />

‘20 gewonnen in de categorie chemische<br />

industrie. Deze Innovation Award richt zich<br />

op producten die zich onderscheiden door<br />

gebruiksvriendelijkheid en toegevoegde waarde.<br />

Het SpillGuard® lekdetectiesysteem voldoet<br />

aan deze eisen. Het is in feite een schijf met<br />

een diameter van 11 centimeter die vloeibare<br />

gevaarlijke stoffen detecteert door middel van<br />

een sensor aan de onderkant. Het gebruik is<br />

heel simpel. Men plaatst de SpillGuard® op<br />

de laagste plek van bijvoorbeeld een lekbak<br />

en met een simpele druk op de knop wordt het<br />

ingeschakeld. Zodra het systeem een vloeistof<br />

detecteert, treedt een opvallend akoestisch<br />

en visueel alarmsignaal in werking. Wordt<br />

de SpillGuard® niet uitgeschakeld, dan blijft<br />

dit alarmsignaal maximaal 24 uur actief. Het<br />

systeem dat kan worden toegepast in ATEXgezoneerde<br />

gebieden of ruimten. Het is geschikt<br />

voor EX zone 1 en voor alle gasgroepen. De<br />

SpillGuard® wordt gebruikt in de industrie, de<br />

logistiek en het laboratorium De SpillGuard<br />

heeft een robuuste behuizing, een levensduur<br />

van 5 jaar en een prijskaartje van 89 euro.<br />

KNIPPEN EN ‘KNABBELEN’<br />

Het ter plekke verwerken van plaatmateriaal op moeilijke locaties is altijd<br />

een lastig ‘dingetje’. Om dat knippen van plaatmateriaal makkelijker te<br />

maken, brengt Metabo twee handige hulpen in stelling. Allereerst is dat<br />

de 18 volt accu platenschaar SCV 18 LTX BL 1.6. Deze platenschaar<br />

is geschikt voor plat platenmateriaal, traploos instelbaar en licht in<br />

gewicht. De messen zijn van snoeihard staal en omkeerbaar. Is de ene<br />

kant bot geworden, dan heeft men altijd een ‘reservemes’ bij de hand.<br />

Voor het verwerken van voorgevormd plaatmateriaal, zoals golfplaat en<br />

trapeziumplaat, is er zijn ‘broertje’, de accuknabbelschaar NIV 18 LTX<br />

BL1.6. Een grappige naam voor een uiterst wendbaar knipapparaat dat<br />

bovendien geen vonkvorming of inwerking van warmte kent. Hierdoor raakt<br />

het materiaal niet vervormd en worden lak of coating niet beschadigd.


52<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

WEB­<br />

NIEUWS<br />

BRON VAN DIT NIEUWS IS DE WEBSITE EUROPOORTKRINGEN.NL. HIEROP STAAT<br />

EEN OVERZICHT VAN DE LAATSTE ONTWIKKELINGEN IN HET ROTTERDAMSE.<br />

LOGO EN WEBSITE VOOR<br />

PORTHOS-PROJECT<br />

Porthos heeft een logo, domeinnaam en algemeen<br />

e-mailadres. Daarmee ontwikkelt het project zich<br />

weer een stapje verder.<br />

Porthos staat voor ‘Port of Rotterdam CO2 Transport<br />

Hub and Offshore Storage’. Het is een project waarbij<br />

CO2 van de industrie uit de haven van Rotterdam<br />

wordt opgevangen, getransporteerd en opgeslagen in<br />

lege gasvelden onder de Noordzee. De infrastructuur<br />

wordt opgezet als een ‘open access’ en voor alle<br />

partijen toegankelijk systeem. Op de website van<br />

Porthos, die in de nieuwe huisstijl is opgemaakt met<br />

nieuw logo, staat uitleg over het project, er is nieuws<br />

en veelgestelde vragen zijn er beantwoord. Ook is het<br />

overzicht van de klanten te vinden, die zich via een<br />

samenwerkingsovereenkomst aan het project hebben<br />

verbonden. Dit zijn Air Liquide, Air Products, Shell<br />

en ExxonMobil. Porthos meldt in contact te willen<br />

komen met meer bedrijven die geïnteresseerd zijn.<br />

Porthos is te bereiken via een algemeen e-mailadres:<br />

info@porthosco2.nl.<br />

SUBSIDIE VOOR VERBETEREN<br />

ZOETWATERVOORZIENING<br />

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br />

heeft subsidie toegekend voor het verbeteren van<br />

de zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer. Onder<br />

meer de industrie in de Botlek en <strong>Europoort</strong> maakt<br />

hier gebruik van.<br />

NESTE ZET FRITUURVET MCDONALD’S<br />

OM IN DIESEL<br />

In de raffinaderij in Rotterdam gaat Neste diesel maken<br />

van verzameld frituurvet uit de McDonald’s-restaurants.<br />

HAVI, de logistieke partner van McDonald’s, gaat op de<br />

diesel rijden.<br />

De afgelopen jaren, en dan voor de laatste twee<br />

droge zomers, hebben de nodige impact gehad op de<br />

zoetwatervoorziening. Het Havenbedrijf Rotterdam en<br />

het Hoogheemraadschap van Delfland hebben bij het<br />

Deltafonds Zoetwater subsidie aangevraagd. Hiermee<br />

willen ze een pakket aan maatregelen uitvoeren om de<br />

zoetwatervoorziening uit het Brielse Meer te verbeteren.<br />

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft<br />

de aanvraag gehonoreerd. Volgens het havenbedrijf<br />

onderstreept dit het belang van de bedachte<br />

maatregelen. Het Brielse Meer fungeert als belangrijke<br />

bron van zoet water voor de industrie in de <strong>Europoort</strong> en<br />

Botlek, de tuinders in het Westland en de waterpeilen en<br />

landbouw op Voorne-Putten. Bij beheerder waterschap<br />

Hollandse Delta rust de verantwoordelijk voor het<br />

leveren van voldoende zoet water aan deze partijen.<br />

De bedrijven spreken in een persbericht van een ‘circulaireconomisch<br />

samenwerkingsverband’. HAVI gaat bij de<br />

252 restaurants van McDonald’s in Nederland gebruikt<br />

frituurvet inzamelen. Neste zal dit bij haar raffinaderij in<br />

Rotterdam omzetten in duurzame diesel, die als brandstof<br />

dient voor de vrachtwagens van HAVI. Volgens Neste<br />

brengt gebruik van deze Neste MY Renewable Diesel<br />

gebruikers in staat de uitstoot van broeikasgassen met<br />

90 procent te verminderen in vergelijking met fossiele<br />

diesel. “Het gebruikte frituurvet van McDonald’s is een<br />

uitstekende grondstof voor onze Neste MY Renewable<br />

Diesel”, licht Carl Nyberg toe, executive vice president van<br />

Neste’s Renewable Road Transport. “De brandstof heeft<br />

een lage uitstoot, is een duurzaam alternatief voor fossiele<br />

diesel en vereist geen aanpassingen aan bestaande<br />

dieselmotoren.”


Twitterij<br />

Drift schreef een rapport over waterstof en de<br />

Rotterdamse haven. Co-auteur is o.a. @JanRotmans.<br />

Ik haal er twee conclusies uit:<br />

- het is een mythe dat Nederland zonder import van<br />

duurzame energie kan;<br />

- de route naar groene waterstof gaat via blauwe<br />

waterstof.<br />

drift.eur.nl/app/uplaods/20…<br />

Henri Bontenbal<br />

Vandaag is het CSBN <strong>2020</strong> gepubliceerd, de nieuwste<br />

editie van het cybersecuritybeeld van Nederland.<br />

Ferm-Rotterdam.nl/nl/nieuws/cybe…<br />

FERM Rotterdam<br />

Hi-Force staat tot uw dienst!<br />

Zoekt u dienstverlener voor het complete service<br />

pakket voor uw hydraulische en pneumatische<br />

gereedschappen?<br />

Ons succes is gebaseerd op een “service first”<br />

mentaliteit en een lange historie met het verlenen<br />

van een compleet en gegarandeerd service<br />

pakket aan onze klanten voor een uitgebreide serie<br />

hydraulische en pneumatische gereedschappen.<br />

Ampelmann haalt vijf offshore windcontracten binnen.<br />

Bit.ly/2YIZ34K<br />

Offshore Wind<br />

‘Ik wil een verplicht aandeel gerecycled materiaal in<br />

plastic producten.’ Staatssecretaris @SvVeldhoven<br />

sprak vanmorgen tijdens de Europese Milieuraad over<br />

het belang van groen herstel en circulaire economie.<br />

Ministerie IenW<br />

Bijpraat-ontbijtje met de allerbeste lobbyist van<br />

@PortOfRotterdam. Natuurlijk over Porthos en<br />

waterstof. Bij de enige echte: Manmetbrilkoffie.nl in<br />

Rotterdam.<br />

Corné Boot<br />

Precies 130 jaar geleden zagen pioniers brood in<br />

een energietransitie: lampolie uit aardolie. Door zich<br />

te blijven aanpassen, groeide hun start-up uit tot<br />

wereldspeler Royal Dutch Shell. Energietransities zijn<br />

van alle tijden. Ontdek ze op GoShell.com/2Y0YzGU<br />

Shell Nederland<br />

Heerlijk thuiskomen.<br />

Jelle Gunneweg<br />

Verzorgen wij de volgende diensten:<br />

Reparatie en Testen<br />

Gegarandeerde reparatie<br />

service voor zowel Hi-Force<br />

producten als andere<br />

internationale merken<br />

Zeker stellen dat uw<br />

gereedschap voorraad altijd in<br />

uitstekende conditie is, volledig<br />

getest en gecertificeerd, klaar<br />

voor gebruik<br />

Kalibratie<br />

Verzorgen van kalibratie van<br />

uw handbediende,<br />

pneumatische en hydraulische<br />

moment gereedschappen<br />

Test- en kalibratie certificaat<br />

meegeleverd<br />

Verhuur Service<br />

Economisch alternatief voor<br />

aanschaf van dure en<br />

gespecialiseerde<br />

investeringsgoederen<br />

Verhuuroplossingen voor korte<br />

en lange termijn<br />

HEAD OFFICE: Hi-Force Limited<br />

Daventry, United Kingdom<br />

Tel: + 44 1327 301 000<br />

Email: daventry@hi-force.com<br />

Hi-Force Nederland B.V.<br />

Numansdorp, Netherlands<br />

Tel: +31 (0)85 9028 111<br />

Email: holland@hi-force.com<br />

Vestigingen wereldwijd, voor meer informatie:<br />

www.hi-force.com


54<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

Erik de Jong (m.) en Jorn van der Schaaf (r.) in werkoverleg.<br />

RECRUITMENT<br />

Ivy Global nu ook actief in detachering<br />

MATCHMAKER<br />

Ivy Global, het engineeringbureau met studenten, is dit voorjaar uitgebreid met<br />

detachering als nieuwe dienst. In de loop der jaren heeft het bedrijf honderden<br />

studenten bij technische projecten ingezet. Degenen die zijn afgestudeerd, wil<br />

het ondersteunen bij het vinden van een passende eerste baan. “Zo kunnen wij<br />

bedrijven aan geschikte jonge mensen helpen”, zegt directeur Jorn van der Schaaf<br />

van Ivy Global. Een gesprek met Van der Schaaf en zijn collega Erik de Jong over<br />

deze detacheringsplannen, het verloop van de eerste jaren en waarom studenten<br />

waardevolle krachten in de industrie kunnen zijn.


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 55<br />

Ivy Global bestaat nog niet zo heel lang. Bijna even<br />

lang als iTanks, waaruit het is ontstaan. Jorn van<br />

der Schaaf was bij de eerste jaren van beide nauw<br />

betrokken. “Samen met Cor van de Linde heb ik iTanks<br />

de eerste drie jaar, van januari 2012 tot eind 2014,<br />

helpen opbouwen. Toen ik erbij kwam, had iTanks nog<br />

maar net een naam. We wilden wat gaan doen met<br />

kennisdelen in de olie-industrie. We hebben ons destijds<br />

als stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel<br />

en zo zijn we begonnen. ITanks is in de jaren erna sterk<br />

gegroeid.”<br />

Schoolbezoeken<br />

Bij iTanks zag Van der Schaaf er al het nut van in om<br />

ook jongeren bij innovaties te betrekken. “We hadden<br />

alleen mkb’ers erbij en de grote oliebedrijven natuurlijk.<br />

We wilden wat jonge mensen erbij gaan betrekken. Dus<br />

ik ben vanuit iTanks naar jonge mensen gaan zoeken.<br />

Dat was wel een flinke zoektocht.” Van der Schaaf<br />

bezocht de Erasmus Universiteit, de TU Delft, de<br />

Hogeschool Rotterdam en het STC. Uit de gesprekken<br />

die hij voerde, ontstond het idee om een excursie te<br />

organiseren naar de Maasvlakte Olie Terminal. Daar<br />

ontmoette hij twee studenten, met wie hij in gesprek<br />

raakte over het idee om studenten bij innovaties in<br />

de haven te betrekken. Zij zeiden hierbij wel te willen<br />

helpen, en traden later ook in dienst bij het bedrijf. “Zo<br />

is het begonnen.”<br />

“Omdat wij ook onze<br />

klanten goed kennen,<br />

kunnen we uitstekend<br />

een match maken als<br />

onze studenten zijn<br />

afgestudeerd”<br />

Onderhoudsplannen maken<br />

“Eerst hadden wij eindelijk studenten, maar nog<br />

geen opdracht”, vertelt hij verder. Van der Schaaf,<br />

die een achtergrond heeft in het asset management<br />

en onderhoud, schreef verschillende relaties uit zijn<br />

netwerk aan. Hij vroeg of ze geen onderhouds- of<br />

asset managementproject hebben, dat met studenten<br />

kon worden aangepakt. Industrial cleaner Enigma<br />

was de eerste met wie ze in zee gingen. “Ze hadden<br />

een projectje liggen, waarbij onderhoudsplannen voor<br />

vacuümwagens moesten worden gemaakt. Dat is niet<br />

zo moeilijk, dat moesten studenten ook wel kunnen. Een<br />

student is er naartoe gegaan, door mij begeleid met<br />

een stukje projectaanpak. Dat was heel succesvol.”<br />

Daarop volgde een tweede klus bij Team Terminal, waar<br />

een risk based inspectieprogramma moest worden<br />

opgezet. Deze projecten werden nog onder de naam<br />

iTanks uitgevoerd. “In 2014 richtten wij een bv op en<br />

noemden wij het iTanks Students. In 2016 hebben wij<br />

de naam veranderd in Ivy Global.”<br />

600 studenten<br />

De studenten van Ivy Global worden niet voor de<br />

meest complexe werkzaamheden ingezet. “Veel werk<br />

in het asset management en onderhoud is repeterend.<br />

Dat kun je prima door studenten laten uitvoeren. Je<br />

hebt er wel technische kennis voor nodig, een stukje<br />

inzicht, maar met vrij weinig uitleg kunnen zij dat project<br />

al uitvoeren”, legt Van der Schaaf uit. Zij worden<br />

aangestuurd door inmiddels zeven projectmanagers<br />

die bij het bedrijf werken. “Dat zijn de jongens met<br />

jarenlange ervaring. Studenten kunnen tot 95 procent<br />

van het werk doen en de projectleiders nemen het<br />

resterende deel voor hun rekening. Zij kennen de<br />

valkuilen.” Erik de Jong, manager externe zaken bij Ivy<br />

Global, vertelt dat het bedrijf in 2016 door de sterke<br />

groei verhuisde naar de huidige locatie bij Buccaneer<br />

Delft. Daar vonden ze de extra ruimte die nodig<br />

was. Hij schat dat via Ivy Global inmiddels zo’n 600<br />

studenten bij technische projecten zijn ingezet. “Op<br />

maandbasis zijn dat er ongeveer honderd. Wij hebben<br />

ongeveer honderdvijftig verschillende opdrachtgevers.<br />

Op een gegeven moment verandert de verhouding<br />

tussen het aantal projecten en opdrachtgevers wat,<br />

omdat we bij dezelfde opdrachtgever meerdere<br />

projecten doen.”<br />

Diensten geformuleerd<br />

Naarmate studenten steeds meer projecten gingen<br />

uitvoeren, kregen Van der Schaaf en De Jong in kaart<br />

waar er vraag naar was. “In het begin wisten wij dat<br />

nog niet zo goed. Wij waren de propositie aan het<br />

ontwikkelen. Op een gegeven moment zagen wij dat<br />

sommige vragen vaker terugkwamen. Daar hebben wij<br />

diensten op geformuleerd, zodat we daar standaarden<br />

in konden aanbrengen”, zegt De Jong. Inmiddels is<br />

dit aantal diensten opgelopen tot een flink aantal,<br />

waaronder het controleren van P&ID’s, opschonen<br />

van assetstructuur, het uitvoeren van LTAP/CAPEX<br />

of het uitvoeren van een risico- of storinganalyse.<br />

De Jong: “Deze diensten omvatten tachtig tot<br />

negentig procent van onze projecten. Verder voeren<br />

wij innovatieprojecten uit. Dat loopt uiteen tot het


56<br />

EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

nog altijd koudwatervrees. Ze twijfelen of studenten<br />

het wel aan kunnen, en of de kwaliteit en veiligheid wel<br />

geborgd zijn. Als je een referentie kunt laten zien van<br />

een collega-bedrijf, helpt dat enorm mee. Maar je moet<br />

het telkens weer opnieuw doen, als je voor het eerst<br />

bij een olieterminal komt, een afvalverbranding of een<br />

waterzuivering. Je moet ze opnieuw ervan overtuigen<br />

dat het werkt. Elke industrie kijkt weer naar zichzelf.”<br />

Daarbij komt: als Ivy een bepaald project bij een bedrijf<br />

uitvoert, dan weet het niet dat wij nog veel andere<br />

soorten projecten kunnen uitvoeren. “We mogen dan<br />

een onderhoudsbeheerssysteem inrichten, maar als ze<br />

een paar tekeningen willen nakijken, weten ze niet dat<br />

Ivy een partij is die dat ook kan.”<br />

Frisse blik<br />

Dé manier om te groeien, stelt De Jong, is door goede<br />

projecten af te leveren. “Ik had in het begin wel een<br />

generatieverschil verwacht. Toch zien wij dat juist mensen<br />

“Elke industrie<br />

kijkt weer<br />

naar zichzelf”<br />

ontwerpen van robots tot reverse engineering of het<br />

maken van kleine tools. Een van onze projectmanagers<br />

is lean-gecertificeerd, zodat we ook door middel van<br />

lean-processen kunnen analyseren en verbeteren.”<br />

Veel theorie<br />

De Jong en Van der Schaaf zeggen door te willen<br />

groeien. “Dit is nog maar het begin”, kondigt<br />

laatstgenoemde aan. “Op de hogescholen en<br />

universiteiten leren studenten veel over theorie, maar<br />

weinig over de praktijk. Zeker op de universiteit, waar<br />

de stage en afstudeeropdracht zijn verdwenen. Veel<br />

jongens en meiden komen weinig in contact met de<br />

praktijk buiten. Tegelijkertijd zie je dat de industrie<br />

moeite heeft met de vergrijzing en het lastig vindt<br />

om jonge mensen aan te trekken.” Ivy Global is nu<br />

grotendeels in en om Rotterdam actief. Het heeft in<br />

oktober vorig jaar een tweede kantoor in Eindhoven<br />

geopend, waar nu ongeveer 15 studenten werken.<br />

Van der Schaaf ziet ook groeikansen in de food en<br />

vastgoedsector. “Beide zijn grote markten. Aan het<br />

beheer en onderhoud van gebouwen en zit een hoop<br />

onderhoud en inspectiewerk vast. Dat kun je heel goed<br />

met studenten uitvoeren.”<br />

Koudwatervrees<br />

Om de gewenste groei vorm te geven, komt het er<br />

vooral op aan opdrachtgevers te winnen. “Het in<br />

contact komen met bedrijven is de moeilijke kant, om ze<br />

te overtuigen dat je projecten prima met studenten kunt<br />

doen”, zegt Van der Schaaf. “Veel bedrijven hebben<br />

CORONAHINDER<br />

Op de vraag of de coronacrisis de activiteiten<br />

van Ivy Global in de weg zit, antwoordt Jorn<br />

van der Schaaf met ja en nee. “De eerste<br />

week was heel spannend”, zegt hij. “Je wist<br />

niet waar je aan toe was. Bij het ene bedrijf<br />

kon je het terrein niet meer op. Bij het andere<br />

wel, maar daar mocht je dan een week later<br />

niet meer naar binnen. Ongeveer 75 procent<br />

van ons werk heeft wel doorgedraaid; maar<br />

een klein deel is stil komen te liggen. Bij<br />

sommige bedrijven mogen we niet meer op<br />

kantoor werken. Wel zien we dat het aantal<br />

nieuwe projecten per maand zo ongeveer is<br />

gehalveerd. Zelf werken wij meer digitaal op<br />

het moment. Aan het begin van de uitbraak<br />

hadden wij elke dag wel een digitale meeting.<br />

Dat werkte erg goed.”


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 57<br />

“Veel werk in het asset management en onderhoud<br />

is repeterend; dat kun je prima door studenten laten<br />

uitvoeren”<br />

die tegen hun pensioen aan zitten het hartstikke gaaf<br />

vinden om met studenten om te gaan.” Van der Schaaf:<br />

“De studenten vormen ook totaal geen bedreiging, wat<br />

heel belangrijk is. Als iemand van een externe consultant<br />

binnenkomt, hebben medewerkers vaak het idee dat zij<br />

het beter weten en komen vertellen wat je moet doen.<br />

Dan schieten mensen in de weerstand. Met studenten is<br />

dat heel anders. Die zijn jong, staan voor van alles open<br />

en willen leren. Ze komen je helpen. Die frisse blik werkt<br />

ontzettend goed in de industrie. Niet dat ze meteen een<br />

raket voor je gaan bouwen, maar ze kunnen wel een<br />

makkelijk tooltje in Excel maken zodat er niet allemaal<br />

data hoeft te worden ingeklopt. Ook heel fijn is dat ze<br />

gewend zijn te leren. Je hoeft ze maar één keer wat uit te<br />

leggen. Ze snappen het, pakken het op en voeren het uit.”<br />

Best spannend<br />

Onder studenten heeft Ivy Global inmiddels een goede<br />

naam opgebouwd, zegt De Jong. “Als je een baan<br />

wilt waar je van leert, dan moet je bij Ivy zijn. Er zijn<br />

wel uitzendbureaus voor studenten, maar dan sta je<br />

bijvoorbeeld achter de lopende band pakken melk in te<br />

pakken. Je bent niet studiegerelateerd in de industrie<br />

met technische dingen bezig.” Vaak hebben studenten<br />

bij het afronden van hun bachelor - wanneer ze nog<br />

niet aan hun master kunnen beginnen - meer tijd om te<br />

werken omdat ze dan een klein aantal vakken volgen.<br />

Van der Schaaf: “Vandaar dat we meerdere studenten<br />

hebben die meerdere dagen in de week kunnen<br />

werken.” Hij vindt dat je niet moet onderschatten dat<br />

het best wel spannend is om als student vanuit de<br />

collegebanken ineens op de werkvloer in de industrie<br />

te staan. “Ze moeten hun VCA-diploma halen, krijgen<br />

een helm en overall, en melden zich dan voor het eerst<br />

aan de poort. Dan loop je buiten inspecties te doen. Dat<br />

is wat anders dan lopendebandwerk. Ook leren ze met<br />

mensen te samenwerken. Wat je normaal in je eerste<br />

jaar werkervaring leert, leer je nu al bij ons.”<br />

Eerste baan<br />

Sinds 1 april jl. heeft Ivy een nieuwe dienst aan<br />

zijn portfolio toegevoegd: het detacheren van<br />

afgestudeerden. “Dat is een stap die wij al vier jaar<br />

geleden voor ogen hadden”, verklaart Van der Schaaf.<br />

“Over het algemeen werken de studenten zo’n vier jaar<br />

bij ons. We kennen ze goed, weten wat ze kunnen en niet<br />

kunnen, maar vooral ook wat ze leuk vinden. Omdat wij<br />

ook onze klanten goed kennen, kunnen we uitstekend een<br />

match maken als onze studenten zijn afgestudeerd.” Dit<br />

helpt afgestudeerden bij het maken van een afgewogen<br />

keuze voor een eerste baan en bedrijven bij het<br />

aantrekken van nieuwe aanwas. Vorig jaar liep een eerste<br />

test hiermee. “Dat was hartstikke leuk, en ook succesvol.<br />

De studenten werkten al een paar jaar bij ons. Vervolgens<br />

hebben we die een jaar gedetacheerd, daarbij gecoacht<br />

en nu zijn ze vast aangenomen.” Van der Schaaf zegt het<br />

programma voor coaching en training nog verder vorm te<br />

willen geven, om dan door te groeien. De Jong benadrukt:<br />

“Maar het belangrijkste is de geboden kwaliteit die wij<br />

bieden. Wij streven een 9+ na. Op die manier willen wij<br />

groeien en de detachering uitbouwen.”


GIZOM: SPECIALIST<br />

IN NON-FERRO<br />

Gizom in Veendam heeft al meer<br />

dan 120 jaar ervaring op het<br />

gebied van non-ferro standaarden<br />

maatwerk producten. We ont -<br />

wik kelden ons van koperslager<br />

tot toonaangevend leverancier<br />

van de meest uit eenlopende<br />

producten in cunifer, koper,<br />

aluminium, brons, messing<br />

en RVS plus toe be horen, zoals<br />

flenzen en fittingen. Onze<br />

producten worden gemaakt<br />

volgens de door u gewenste<br />

specificaties en kunnen desgewenst<br />

geleverd worden met<br />

certificaat. Gizom levert wereldwijd<br />

aan bedrijven in onder<br />

meer de apparatenbouw, de<br />

scheeps- en jachtbouw, de<br />

offshore, constructiewerk,<br />

installatie techniek, (nucleaire)<br />

energie en (petro)chemische<br />

industrie. Daarvoor beschikken<br />

we niet alleen over een zeer uitgebreid<br />

leverings programma,<br />

maar ook over een uit gekiend<br />

logistiek systeem. Veelal kunnen<br />

we direct uit voorraad leveren.<br />

Kijk voor meer informatie op<br />

www.gizom.nl of neem contact<br />

op via (0598) 61 57 38 of<br />

info@gizom.nl.<br />

Transportweg 30<br />

9645 KX Veendam<br />

Telefoon: (0598) 61 57 38<br />

Fax: (0598) 61 23 52<br />

E-mail: info@gizom.nl<br />

www.gizom.nl


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 59<br />

AGENDA<br />

29<br />

10 SEPTEMBER UTRECHT<br />

ATEX & PROCESS SAFETY CONGRES<br />

www.heliview.nl/atex-process-safety<br />

6 OKTOBER ROTTERDAM<br />

ENGINEERING FOR SAFETY<br />

www.heliview.nl/engineering-for-safety<br />

29 SEPTEMBER ROTTERDAM<br />

HAVENCONGRES ROTTERDAM<br />

www.managementproducties.nl<br />

30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER ROTTERDAM<br />

SAFETY&HEALTH@WORK<br />

www.safetyandhealthatwork.nl<br />

15 EN 16 OKTOBER ROTTERDAM<br />

TANK T.O.P. FETSA ANNUAL<br />

CONFERENCE<br />

www.fetsa<strong>2020</strong>.nl<br />

28 OKTOBER ROTTERDAM<br />

ROTTERDAM ENERGY PORT<br />

www.managementproducties.nl<br />

29 OKTOBER UTRECHT<br />

NATIONAAL CONGRES BRZO<br />

www.iir.nl<br />

1 T/M 3 DECEMBER GORINCHEM<br />

MAINTENANCE GORINCHEM<br />

www.maintenance-gorinchem.nl<br />

1 T/M 3 DECEMBER GORINCHEM<br />

WORKSAFE GORINCHEM<br />

www.worksafe.nl<br />

SEPTEMBER<br />

HAVENCONGRES<br />

ROTTERDAM<br />

We gaan ervoor: een ambitieuze,<br />

concurrerende en slimme<br />

Rotterdamse haven. Dat doen<br />

we door samen te werken, te<br />

investeren en mee te bewegen.<br />

Weten we wat er aan komt, wat de<br />

impact is van global developments?<br />

Het is een tijd waarin veel op<br />

ons afkomt en waarop we ons<br />

moeten voorbereiden. Wat gaan<br />

de twenties ons brengen? De<br />

38e editie van het Havencongres<br />

Rotterdam zoomt in op de (inter)<br />

nationale ontwikkelingen met een<br />

forse impact op de haven, om<br />

vervolgens naar binnen te kijken<br />

en de strategie te bepalen om de<br />

komende tien tot dertig jaar waarde<br />

te blijven creëren. Er is onder meer<br />

aandacht voor digitalisering, de<br />

impact van politieke verschuivingen<br />

in de wereldhandel, transitiepaden<br />

en de herijkte havenvisie. (Dit<br />

evenement is vanwege de coronauitbraak<br />

verplaatst van 21 april naar<br />

29 september.)<br />

1 T/M 3 DECEMBER<br />

WORKSAFE GORINCHEM<br />

Worksafe Gorinchem is onderdeel<br />

van een serie Europese beurzen<br />

op het gebied van veilig en gezond<br />

werken. Tegelijkertijd met deze<br />

beurs vindt Maintenance plaats<br />

in Evenementenhal Gorinchem.<br />

Volgens organisator Easyfairs<br />

bieden deze beurzen bezoekers<br />

samen alle trends en technologieën<br />

op het gebied van veilig onderhoud<br />

om klaar te zijn voor de toekomst.<br />

“Raak geïnspireerd door<br />

componenten, vindt oplossingen<br />

en schud de hand met vertrouwde<br />

zakenpartners om zo uw netwerk uit<br />

te breiden”, aldus de organisatie.<br />

Onderdeel van de evenementen is<br />

ook een kennisprogramma dat in<br />

samenwerking met toonaangevende<br />

kennispartners is samengesteld.<br />

Er wordt aandacht besteed aan<br />

de vragen hoe processen veiliger<br />

kunnen worden uitgevoerd en<br />

hoe de veiligheidscultuur valt te<br />

verbeteren. Maintenance, dat<br />

gelijktijdig met Worksafe Gorinchem<br />

wordt gehouden, staat volledig in<br />

het teken van industrieel onderhoud<br />

en assetmanagement. (Dit<br />

evenement is vanwege de coronauitbraak<br />

verplaatst van 21 t/m 23<br />

april naar 1 t/m 3 december.)<br />

30 SEPTEMBER EN 1 OKTOBER<br />

SAFETY&HEALTH@<br />

WORK<br />

Safety&Health@Work is het<br />

onafhankelijke kennisplatform<br />

en de netwerkbijeenkomst voor<br />

3.500 professionals voor wie<br />

veilig en gezond werken op<br />

nummer één staat. De vakbeurs in<br />

Rotterdam Ahoy biedt bezoekers<br />

niet alleen de laatste trends en<br />

ontwikkelingen op het gebied van<br />

veilig en gezond werken, maar is<br />

een onmisbare schakel in het delen<br />

van kennis en het beïnvloeden van<br />

gedrag. Processen, technieken en<br />

procedures rond veiligheid mogen<br />

vaak op orde zijn, maar routinematig<br />

werken blijkt de belangrijkste<br />

oorzaak in geval het misgaat. Hoe<br />

krijg je werknemers zover dat ze<br />

hun gedrag willen veranderen?<br />

Hoe creëer je een bedrijfscultuur<br />

waarin veiligheid en gezondheid<br />

belangrijke gedragswaarden<br />

zijn? Safety&Health@Work gaat<br />

daarom dieper in op werken met<br />

(gevaarlijke) stoffen, preventie,<br />

duurzame inzetbaarheid van<br />

medewerkers en gedrag en<br />

bewustwording rondom veilig<br />

werken. Daarnaast is er aandacht<br />

voor innovaties, nieuwe technologie<br />

en robotisering en wordt er<br />

stilgestaan bij wet- en regelgeving.<br />

www.korpershoek-autoverhuur.nl


Kotteren • Lijnboringen • VLaKKen • LasKanten aanbrengen • tappen & boren • DoorsteKen<br />

Machinale bewerkingen<br />

bij u op locatie<br />

OSM opereert met een team gespecialiseerde vakmensen die, door gebruik te maken van mobiele werktuigmachines,<br />

op locatie alle voor komende machinale bewerkingen kunnen uitvoeren. Zo kunnen bij werkzaamheden<br />

aan grote installaties demontage en montage van de bestaande onderdelen vaak bespaard worden,<br />

transport naar een werkplaats wordt overbodig en de installatie hoeft maar korte tijd buiten bedrijf gesteld<br />

te worden. Met On Site Machining wordt de doorlooptijd verkort en bespaart u tijd en kosten!<br />

Bel vrijblijvend voor een afspraak.<br />

Wij komen graag bij u langs!<br />

OSM International Services BV<br />

Edisonweg 17, Strijen<br />

Postbus 5830<br />

3290 AC Strijen<br />

The Netherlands<br />

Tel. +31(0)78 6745600<br />

Fax +31(0)78 6745601<br />

E-mail adebruin@osminternational.nl<br />

www.osminternational.nl


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 61<br />

MENSEN<br />

Bij Eneco is AS TEMPELMAN<br />

op 1 juli jl. als nieuwe ceo<br />

begonnen. Na zijn benoeming<br />

op 21 april jl. rondde Tempelman<br />

zijn werkzaamheden voor Shell<br />

af, waar hij vice-president gas<br />

ventures voor Azië was en<br />

bestuursfuncties in Brunei, Oman<br />

en Maleisië bekleedde.<br />

As Tempelman<br />

RENE VAN EERTEN is op 15 juni<br />

jl. bij Vopak aan de slag gegaan<br />

als global maintenance manager.<br />

Daarvoor was hij actief in een<br />

eigen bedrijf.<br />

PETER VAN LEEUWEN is per<br />

1 mei jl. benoemd tot statutair<br />

directeur van BAM Bouw en<br />

Techniek. Hij versterkt ook het<br />

managementteam van BAM<br />

Bouw en Vastgoed Nederland.<br />

Van Leeuwen werkt sinds 1990<br />

in verschillende leidinggevende<br />

functies bij BAM. Hiervoor was<br />

hij directievoorzitter van BAM<br />

Bouw. In zijn nieuwe functie<br />

volgt hij JAN KEMPKENS op,<br />

die zijn loopbaan elders heeft<br />

voortgezet.<br />

Tennet heeft zes associate<br />

directors van buiten de organisatie<br />

benoemd. Dit zijn SIBYLLE<br />

WÜRTHNER, VERA BRENZEL,<br />

GÖTZ GÖRGEN, CARLO<br />

OTTAVIANO, MELANIE BUNKE<br />

en MARJOLEIN DE GORTER-<br />

MANHOUDT. Zij treden toe<br />

tot het senior leadership team,<br />

dat Tennet naar zijn ‘volgende<br />

groeifase’ moet loodsen. Een<br />

andere wijziging binnen het<br />

bedrijf is de functiewisseling van<br />

JEROEN BROUWERS, die op 1<br />

juli jl. is gestart als head political<br />

affairs. Daarvoor werkte hij acht<br />

jaar als manager mediarelaties bij<br />

de netbeheerder.<br />

De raad van commissarissen van<br />

BAM Groep heeft besloten om<br />

RUUD JOOSTEN voor te dragen<br />

als ceo en voorzitter van de raad<br />

van bestuur per 1 september<br />

a.s. Joosten kan bogen op een<br />

lange carrière bij AkzoNobel,<br />

waar hij tal van leidinggevende<br />

posities heeft bekleed. De raad<br />

van commissarissen van BAM<br />

heeft BOB ELFRING en DENISE<br />

KOOPMANS voorgedragen om te<br />

worden benoemd tot commissaris.<br />

Elfring vervangt HARRY NOY, die<br />

heeft aangekondigd te vertrekken.<br />

Met de voordracht van Koopmans<br />

wordt ingespeeld op het<br />

terugtreden van CARLA MAHIEU,<br />

wiens derde benoemingstermijn<br />

afloopt. De benoeming wordt<br />

bekrachtigd op een buitengewone<br />

vergadering, die op een nog te<br />

bepalen datum plaatsvindt.<br />

ANNECHIEN BROEKMEIJER<br />

is per 1 juli jl. aangesteld als<br />

commissaris bij technisch<br />

dienstverlener Mourik. Ze volgt<br />

PIERRE BOELS op. De raad van<br />

commissarissen bestaat verder uit<br />

AREND VOS (voorzitter) en COR<br />

KLOET.<br />

Rotterdam Short Sea Terminals<br />

viert het jubileum van drie<br />

werknemers. Op 1 juli jl.<br />

werkten AGEETH RIETMAN,<br />

ED MANNEKE en JOHN VAN<br />

DEURSEN er precies 25 jaar.<br />

Een meerderheid van de<br />

Rotterdamse gemeenteraad<br />

stemt in met een derde termijn<br />

voor burgemeester AHMED<br />

ABOUTALEB. Zijn huidige<br />

termijn loopt begin volgend jaar<br />

af. Hij werd in 2009 benoemd<br />

als burgemeester. Daarvoor<br />

was hij staatssecretaris van<br />

Sociale Zaken en wethouder in<br />

Amsterdam.<br />

Ahmed Aboutaleb<br />

MAARTEN OTTO, ceo van<br />

netwerkbedrijf Alliander, is op 8<br />

juni gekozen als bestuursvoorzitter<br />

van werkgeversvereniging WENB.<br />

Hiervoor vervulde INGRID<br />

THIJSSEN deze rol. Bij Alliander<br />

is SANDER OOSTERLOO op<br />

1 juni beginnen als directeur<br />

corporate & social affairs. Hij is de<br />

opvolger van Maarten Otto, die in<br />

mei jl. als ceo aantrad.<br />

Peter van Leeuwen<br />

Ruud Joosten<br />

De Nederlandse Raad voor<br />

Training en Opleiding (NRTO)<br />

heeft een nieuwe voorzitter. NIEK<br />

JAN VAN KESTEREN is met<br />

ingang van 18 juni jl. benoemd als<br />

voorzitter. Hij is de opvolger van<br />

HANS HILLEN.


PMF Mechanical BV<br />

Uithuizen | Delfzijl | Eemshaven<br />

www.pmfmechanical.nl<br />

• Apparatenbouw<br />

• Piping Fabricage<br />

• Skidbouw<br />

• Offshore Structures<br />

• Speciale Constructies<br />

• Onderhoud & Repair<br />

• Installatiewerkzaamheden<br />

"Build a flexible connection, by expertise, innovation and<br />

passion." is ons motto. Wij willen met een gedegen advies,<br />

een snelle en efficiënte levering van kwaliteitsvolle<br />

(customized) producten tegen een goede prijs streven naar<br />

het hoogste klant succes. Met onze in-house las-, montageen<br />

testafdelingen kunnen wij u voorzien van oplossingen<br />

op maat. Dankzij onze vestigingen in Ridderkerk,<br />

Drachten, Nijkerk, Veenendaal, Haaksbergen,<br />

Stabroek (BE), Hamburg, (DE) Marl (DE) en Miskolc (HU)<br />

hebben wij een internationale dekking.<br />

2<br />

1<br />

35.000 M2<br />

voorraad<br />

Internationale<br />

dekking<br />

Wij streven er naar om<br />

binnen 24 uur onze<br />

producten te leveren.<br />

Wij hebben een grote voorraad<br />

verspreid over onze 12 vestigingen door<br />

heel Europa. Van deze 12 vestigingen<br />

zijn er 6 dochterondernemingen.<br />

3<br />

Eigen las-, montageen<br />

testafdelingen<br />

Dankzij onze eigen lasmontage-<br />

en<br />

testafdelingen kunnen wij<br />

assemblages razendsnel<br />

fabriceren<br />

BEZOEK ONZE<br />

WEBSITE<br />

VOOR MEER<br />

INFORMATIE


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong> 63<br />

FERM Update in <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> biedt tweemaandelijks een overzicht van het laatste nieuws,<br />

nuttige handvatten en de komende activiteiten van FERM.<br />

‘FERM 2.0’<br />

SAMEN OPTREKKEN<br />

FERM Rotterdam wil havenbedrijven helpen hun<br />

weerbaarheid tegen cyberdreigingen te vergroten.<br />

In de eerste jaren van de samenwerking<br />

tussen onder meer de gemeente Rotterdam,<br />

Havenbedrijf Rotterdam en Deltalinqs lag de focus<br />

voornamelijk op het delen van kennis en het verhogen<br />

van awareness, maar nu wordt cyber resilience nog<br />

centraler gezet. Om die volgende stap te maken, is er<br />

in de eerste helft van <strong>2020</strong> een pilot gedraaid waarin<br />

diverse diensten centraal staan. Die diensten lichten we<br />

graag wat verder toe.<br />

Vitaal belang<br />

“De Rotterdamse haven is met recht een mainport<br />

van vitaal belang voor de economie”, vertelt Ward<br />

Veltman, programmamanager van FERM en cyber<br />

security & risk officer bij het havenbedrijf. “Met meer<br />

dan 700 bedrijven in alle verschillende sectoren, die<br />

alle een aandeel leveren in het succes van de haven en<br />

het industrieel complex.” “Die meer dan 700 bedrijven<br />

zijn onderling verbonden, zowel fysiek als digitaal.<br />

Digitale problemen bij u, uw buurman of toeleverancier<br />

kunnen zomaar verregaande gevolgen hebben voor<br />

de continuïteit van de bedrijvigheid in de haven en het<br />

achterland. De vraag is dan ook: hoe weerbaar bent u?<br />

Én: hoe weerbaar zijn uw buren en toeleveranciers? Om<br />

die vraag te beantwoorden moeten u weten wat er nu<br />

speelt en waar u nu staat. Laat het duidelijk zijn: er is<br />

nog altijd een toename in het aantal cyberaanvallen en<br />

hier zullen we voor altijd rekening mee moeten houden.”<br />

Cyberdreigingen<br />

Concreet zien we bij FERM meerdere grote<br />

cyberdreigingen in de haven, met phishing als een<br />

bekend voorbeeld: meerdere organisaties zijn dit jaar<br />

slachtoffer geworden van phishing waarna de mailbox<br />

werd gebruikt om ook zakelijke relaties te infecteren.<br />

Een andere dreiging die een enorme vlucht neemt is<br />

ransomware: aanvallers versleutelen IT-systemen in<br />

ruil voor losgeld; totdat de aanval is afgewend liggen<br />

de systemen stil. “Misschien vraagt u zich af of dit<br />

echt ook u kan gebeuren? Het antwoord is ja! We zien<br />

dat veel bedrijven belangrijke maatregelen missen die<br />

slachtofferschap en schade beperken. Dat komt vaak<br />

door een gebrek aan bewustzijn, mankracht of financiële<br />

middelen.”<br />

Samen optrekken<br />

Om die reden wil FERM faciliteren dat we in de<br />

haven samen op gaan trekken in onze strijd tegen<br />

cyberaanvallen. FERM biedt ondersteuning op diverse<br />

vlakken, zoals:<br />

1. Het leveren van een periodieke<br />

cyberweerbaarheidsscan: deze geeft u inzicht in<br />

kwetsbaarheden en geeft advies over hoe u deze<br />

kwetsbaarheden kan verhelpen.<br />

2. Het leveren van tijdige actuele dreigingsinformatie<br />

met advies hoe te handelen om de dreiging tijdig af te<br />

wenden.<br />

3. Gezamenlijk trainen, opleiden en oefenen. Zo<br />

brengen we vakinhoudelijke kennis bij u om zelf de<br />

juiste maatregelen te nemen of om de juiste vragen te<br />

stellen aan leveranciers en houden we gezamenlijke<br />

crisisoefeningen.<br />

Cyberweerbaarheid is uw eigen verantwoordelijkheid.<br />

FERM helpt met de taken die daarbij horen. Zo maken<br />

we bedrijven samen weerbaarder tegen digitale<br />

dreigingen. Bent u geïnteresseerd, laat dan uw<br />

gegevens achter via Ferm-rotterdam.nl/aanmelden.<br />

FERM Port Cyber Café<br />

Op 2 juli vond de eerste online variant van het Port<br />

Cyber Café plaats, met als thema digitale ontwrichting.<br />

Als gasten waren naast een deskundige van de<br />

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid<br />

(WRR) ook enkele experts uit voor ons relevante<br />

sectoren, zoals Stedin (hoogspanningsnet),<br />

Rijkswaterstaat (infrastructuur) en Evides (drink- en<br />

industriewater) uitgenodigd. Je vindt het verslag op<br />

Ferm-rotterdam.nl/port-cyber.


DELTA HOTEL, ALTIJD HET WATER AAN JE VOETEN....!<br />

Een hotel, Grand Café en locatie voor feesten en bijeenkomsten zó dicht aan het water, dat kom je niet vaak tegen. Het Delta Hotel is<br />

al ruim 65 jaar gevestigd aan de oevers van de Nieuwe Maas. Bij de opening in 1955 hadden we 24 hotelkamers, nu zijn dat er 81.<br />

Wij laten ons inspireren door de zee en de wereld van oceaanzeilers op weg naar avontuur. Denk vooral aan al die topsporters die<br />

meedoen aan de Volvo Ocean Race, een zeilwedstrijd rond de wereld. Elke ruimte in het Delta Hotel Vlaardingen heeft een stoere,<br />

frisse inrichting met een knipoog naar de zeilsport. Zo is de zonwering van zeildoek, vind je stoelen in de kleuren van de zee en<br />

zie je lampenkappen met de afdruk van een zeekaart. Vandaar ook de namen van onze kamers: matroos, stuurman en de kapitein<br />

suite. Delta Hotel is voor wie van lekker eten houdt, zonder gesteven tafellakens<br />

maar mét een spannende menukaart. We staan klaar voor iedereen die nieuwsgierig<br />

is naar andere werelden, voor doorzetters die alles uit het leven halen en die iets<br />

willen vieren in een bijzondere setting. We zijn er voor iedereen die wil ontspannen<br />

met een wijds uitzicht over het water. Of je nu het Delta Hotel kiest voor een<br />

overnachting, heerlijk eten, geïnspireerd vergaderen of een feest, het is altijd<br />

inclusief zeelucht en een vleugje avontuur.<br />

Maasboulevard 15<br />

3133 AK Vlaardingen<br />

Tel. 010 434 5477<br />

www.deltahotel.nl


EUROPOORT KRINGEN<br />

juli - <strong>2020</strong><br />

65<br />

COLUMN<br />

DEEMOED<br />

MOET JE DOEN<br />

Deemoed of zelfreflectie tonen als er kritiek op je is als<br />

werknemer, is altijd goed en moet je doen.<br />

MARCUS DRAAISMA,<br />

advocaat bij Palthe Oberman<br />

Advocaten. Reageren?<br />

draaisma@paltheoberman.nl<br />

“Wat goed dat je me erop wijst, nu zie ik waar ik<br />

het fout heb gedaan.”<br />

“Dank voor je aanwijzing, ik wil me graag<br />

verbeteren.”<br />

“Fijn als je me wil helpen dit beter te doen.”<br />

“Wat vervelend dat men het zo heeft opgevat,<br />

het spijt me en het zal niet weer gebeuren.”<br />

Het zijn goede zinnen wanneer men kritiek<br />

krijgt en deze kritiek bedoeld is als aanzet voor<br />

verbetering. Deze zinnen moeten wel oprecht<br />

overkomen.<br />

“Oh wat verschrikkelijk, wat ben ik een nonvaleur,<br />

aan mij heb je niets, hoe kan ik het ooit<br />

nog goed doen!”, is wat te zwaar aangezette<br />

deemoed.<br />

Een goede werkgever die de werknemer ruimte<br />

geeft om zich te verbeteren heeft daar ook<br />

belang bij: er is tijd en geld geïnvesteerd in<br />

de opleiding en training van de werknemer.<br />

Wanneer de prestaties van de werknemer<br />

tegenvallen, gaat een werknemer nooit meteen<br />

over tot ontslag. De werkgever gaat dan het<br />

verbetertraject aan. Dat zal in goede sfeer en<br />

harmonie kunnen als de werknemer daaraan<br />

meewerkt en openstaat voor feedback. Deze<br />

bereidwilligheid van de werknemer zal blijken<br />

uit zijn deemoedige houding en zijn mate van<br />

zelfreflectie.<br />

Een mooi voorbeeld is de uitspraak van de<br />

kantonrechter van Den Haag van 13 februari<br />

<strong>2020</strong> over de bedrijfsjurist die volhardde in zijn<br />

ontkenning van zijn fouten. Hij is aangesproken<br />

op zijn eigenwijze opstelling en hij kan niet<br />

omgaan met feedback. Zo komt op elk punt<br />

van verbetering een weerwoord, de feedback<br />

wordt ontkend op juistheid of gebagatelliseerd.<br />

Er wordt niet constructief meegewerkt aan<br />

verbetering. De kantonrechter vindt dat er van<br />

de werkgever in redelijkheid niet verlangd mag<br />

worden om voortdurend met de bedrijfsjurist in<br />

discussie te gaan en te blijven. De bedrijfsjurist<br />

heeft te weinig zelfreflectie, zo oordeelt de<br />

kantonrechter. Hierdoor heeft de werkgever<br />

er terecht geen vertrouwen meer in dat de<br />

bedrijfsjurist ooit nog de terecht gewenste<br />

verbetering zal laten zien.<br />

Als advocaat coach je je cliënt in zelfreflectie.<br />

Zelfreflectie moet in verhouding staan tot het<br />

verwijt. De aanranding van een collega, de<br />

diefstal van zaken van de werkgever met een<br />

‘Oh, sorry, het spijt me, ik ben nu eenmaal zwak,<br />

het zal niet weer gebeuren’ te pareren, hoeft<br />

de werkgever niet te accepteren. Natuurlijk<br />

mág een werkgever ook ten aanzien van een<br />

dergelijk vergrijp over zijn hart strijken en de<br />

werknemer daarvoor een tweede kans bieden.<br />

Dan hangt het er vanaf of de werkgever nog<br />

vertrouwen heeft in de werknemer en hoe de<br />

andere werknemers op zijn daad reageren of<br />

zullen reageren als het intern bekend wordt.<br />

Kan de werkgever het intern verkopen dat<br />

deze werknemer nog een tweede kans krijgt?<br />

Een werknemer die steelt of aan collega’s<br />

zonder toestemming heeft gezeten, moet<br />

nog wel kunnen functioneren binnen het<br />

samenwerkingsverband. Dat klinkt als een open<br />

deur, maar er zijn (familie)bedrijven die zo’n<br />

belangrijke rol binnen een (dorps)gemeenschap<br />

vormen, dat het ontslag van een werknemer die<br />

fout heeft gehandeld ontwrichtend kan werken<br />

binnen die gemeenschap. Het kan tot tweespalt<br />

leiden binnen en buiten het bedrijf.<br />

Elke zaak staat op zich. De vraag welke<br />

impact dit ontslag heeft op de werknemer, de<br />

werkgever, de community waarbinnen het zich<br />

afspeelt, is steeds een belangrijke voor de<br />

afweging voor de vraag of en hoe een ontslag<br />

gegeven wordt. En wat zijn de aanvaardbare<br />

alternatieven. Men mag best tien minuten of<br />

langer stilstaan bij deze vragen, voordat een<br />

besluit wordt genomen. Dat is dan de deemoed<br />

of de zelfreflectie van de werkgever. En dat<br />

wordt ook als zorgvuldig gezien.


I N D U S T R I E E L M A N A G E M E N T M A G A Z I N E<br />

IN DE AUGUSTUS EDITIE VAN:<br />

Directeur Jan Duel van Dekker<br />

Groep licht een tipje op van de sluier over<br />

de aankomende, ambitieuze plannen van de<br />

Maastank-terminal in Rotterdam.<br />

Liefst 35 jaar werkte Ronald Paul<br />

voor het Havenbedrijf Rotterdam,<br />

waarvan de laatste acht jaar als chief<br />

operational officer. Volgende maand<br />

vertrekt hij. In <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> licht hij<br />

deze stap toe en blikt hij terug.<br />

Hoe ziet de energiemix van de<br />

toekomst eruit, voor industriële<br />

grootverbruikers van energie in de<br />

Rotterdamse haven? TNO en Deltalinqs<br />

voeren een studie uit. In dit nummer<br />

alvast de voorlopige resultaten.<br />

Het thema cybersecurity en Internet<br />

of Things staat centraal. Frank<br />

Grandia, unithoofd operatie bij het<br />

Nationaal Cyber Security Centrum<br />

geeft in gesprek met <strong>Europoort</strong> <strong>Kringen</strong> zijn<br />

visie op het cyberweerbaar maken van<br />

de haven. Ook vind je in dit nummer een<br />

uitgebreide redactionele input van FERM-<br />

Rotterdam.<br />

Op niet al te lange termijn wordt nieuwe<br />

wetgeving van kracht, die grote<br />

consequenties heeft voor het gebruik van<br />

blusschuim in de petrochemie.<br />

Blusschuimspecialist Hans Huizinga van<br />

Kenbri Fire Fighting legt uit wat we<br />

kunnen verwachten.<br />

Plus nog veel, veel meer!<br />

OKTOBER<br />

MAAND<br />

Congres + 4 Lunch & Learn’s<br />

Highlights<br />

• Aandachtspunten van dit jaar door Inspectie SZW<br />

• AEB Amsterdam: wat als het niet meer veilig kan?<br />

• PGS richtlijnen nieuwe stijl door NEN<br />

• Een goed gesprek! tussen BRZO-bedrijven,<br />

overheid en adviseurs<br />

29 oktober <strong>2020</strong> + 1, 8, 15, 22 oktober <strong>2020</strong><br />

Meer informatie en aanmelden: iir.nl/brzo


Totaalleverancier<br />

voor industriële<br />

brandbestrijding<br />

Advies<br />

Levering<br />

Verhuur<br />

Service & Onderhoud<br />

Keuring & Inspectie<br />

Meer weten of kennismaken?<br />

Bel 0187-493588, kijk op Kenbri.nl of scan<br />

de QR-code.


METAALHANDEL<br />

W. Ketting & Zn B.V.<br />

Samen op weg naar<br />

een duurzame wereld<br />

Inkoop van:<br />

■ metalen<br />

■ ijzer<br />

■ non-ferro<br />

■ kabels<br />

■ accu’s<br />

Metaalhandel W. Ketting & Zn B.V.<br />

60 JAAR<br />

IJZERSTERK<br />

Metaalhandel W. Ketting & ZN B.V.<br />

Bakkersoordsekade 4-16, Havennr. 2918<br />

Postbus 674<br />

3195 ZH Pernis Rotterdam<br />

T +31(0)10 416 92 96<br />

E info@metaalhandel-ketting.com<br />

W www.metaalhandel-ketting.com

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!