Views
5 years ago

DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn

DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente Hellendoorn

DE BLOKKEN, DAAR WIL JE WONEN! - Gemeente

Globale planning van de renovatie Wanneer het de komende tijd weer flink gaat vriezen of sneeuwen, klopt ook de hieronder geplaatste globale planning niet meer. Het gaat dus om een voorlopige planning die onder invloed van het weer vertraging kan oplopen. Gemeente: - Loket Wegen, groen en afval, (Bestemmingsplan, openbare (0548) 63 02 14 ruimte, groen, afval) ”Wanneer gaan jullie nu precies beginnen?”, een veel gehoorde vraag. Natuurlijk willen we dit zo precies mogelijk beantwoorden, maar de weersomstandigheden gooien soms roet in het eten. - Matthijs Soek (hoofd verhuur en bewonerszaken), (0548) 63 16 16 - Berdien Kroeze (bewonerszaken), (0548) 63 16 12 - Steffen van der Werff (technische zaken), (0548) 63 16 12 De woningstichting houdt spreekuur in het wijkkantoor in de modelwoning aan de Jan Luykenstraat 11: maandag, dinsdag, donderdag van 8.00 tot 9.30 uur en woensdag van 15.00 tot 17.00 uur - Sander Belt 06-10 61 92 96, dagelijks tussen 13.00 en 14.00 uur. Met vragen en opmerkingen kunt u zich ook melden bij de bouwketen achter de Bilderdijkstraat 4 Vanzelfsprekend kunt u bij vragen over de planning of voor de specifieke planning voor de dakrenovatie terecht bij het wijkkantoor (voor openingstijden zie het colofon). Waar kunt u terecht met vragen en opmerkingen over de werkzaamheden in De Blokken? Woningstichting Hellendoorn (Renovatie, onderhoud, nieuwbouw, huur, verkoop) Uitvoerder van aannemer Schothans (Werkzaamheden, overlast, planning) Stichting De Welle: - Yvonne Posthuma, (0548) 63 88 07 (ondersteuning Buurtbeheer/ Wijkvereniging): Buurtbeheer - Jacqueline Broekhof, (0548) 61 92 50 (Belangenbehartiging) - Ina Aitink, (0548) 62 02 32 - Salbi Tokatlian, 06-22 47 96 18 - Aaram Joulfayan, (0548) 61 96 00 Buurtbeheer houdt elke tweede woensdag van de maand spreekuur vanaf 19.00 uur in het wijkkantoor aan de Jan Luykenstraat 11 Colofon Deze nieuwsbrief is een uitgave van de projectgroep WOP De Blokken. De projectgroep is een samenwerkingsverband van de gemeente Hellendoorn en Woningstichting Hellendoorn, met nauwe betrokkenheid van Stichting De Welle en de bewonersorganisatie Buurtbeheer. Redactie: Coördinatiegroep WOP De Blokken en communicatieadviseurs woningstichting en gemeente. Foto’s : Arcadis Kaarten: Arcadis, Gemeente Hellendoorn en KAW architecten en adviseurs Ontwerp: Frank de Wit, Zwolle Druk: Drukkerij Ponsteen Nieuwsbrief 6e jaargang, nummer 1, maart 2010 De Blokken ‘De Blokken, daar wil je wonen!’ De tentoonstelling is op 10 maart officieel geopend door wethouder Wilma Paalman en hoofd technische zaken van Woningstichting Hellendoorn Henk Lenderink. Van (bijna) iedere deelnemer zijn drie foto’s geselecteerd. Daarvan zijn acht foto’s – van elke deelnemer één – te zien op de tentoonstelling, die te bekijken is tijdens de openingsuren van het wijkkantoor. De hele selectie van 23 foto's ziet u in de speciale bijlage bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. Visie op de wijk De fotocursus is een gezamenlijk initiatief van Woningstichting Hellendoorn en de gemeente Hellendoorn en vloeit voort uit het Wijkontwikkelingsplan (WOP) De Blokken. Inbreng en betrokkenheid vanuit de bewoners is een essentieel onderdeel van het WOP. Deze tentoonstelling draait dan ook om de visie van de bewoners op hun wijk. Acht inwoners van De Blokken hebben de afgelopen maanden hun wijk gefotografeerd, onder begeleiding van fotograaf Emile Willems. Het motto van de fotoworkshops was: ‘De Blokken, daar wil je wonen!’ Het resultaat is een zeer gevarieerd portret van De Blokken. Een selectie van de mooiste foto’s is te zien in het wijkkantoor van de woningstichting aan de Jan Luykenstraat 11. 1 INHOUD • Watertoren wordt gerestaureerd • Nieuwbouw in Jan Luykenstraat/ Roemer Visscherstraat • Uitneembaar fotokatern • Woningen klaar? Dan is de straat aan de beurt • Leefbaarheid staat hoog op de agenda • Bestemmingsplan ‘Nijverdal Zuid’ vastgesteld: het werk kan beginnen • Globale planning van de renovatie • Colofon

Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
Welstand Rijssen Wonen - Gemeente Rijssen-Holten
Comfortabel, gezond en kostenbewust wonen - Gemeente ...
Stedenbouwkundig Plan Haveneiland en Rieteiland Oost - Blok 52
Adviesrapport zorgeloos wonen in Etten-Leur - Surplus Groep
Uitvoeringsprogramma Detailhandelsvisie Waalwijk - Gemeente ...
Toelichting - Gemeente Wierden
verslag zienswijzen - gemeente Moerdijk
Toelichting - Gemeente Wierden
CULTUURHISTORISCHE QUICKSCAN - Gemeente Houten
Bestemmingsplan kom Sprundel, Koekoekstraat 81 - Gemeente ...
Ruimtelijke onderbouwing 'Kerkstraat 73 – 75' - Gemeente Sint ...
[PDF] Rubroek / Oud Crooswijk - Gemeente Rotterdam
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Onderdak 1 - Woningstichting Hellendoorn
december-huurdersbijlage - Woningstichting Hellendoorn
Aan de raad - Raads - gemeente Hellendoorn