29.05.2021 Views

OCM MEI 2021

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E-MAGAZINE

2021 Nummer 5


2 | DEZE MAAND

EDITORIAL

Je weet wel. Piet nog wat. 3

GASTLOCATIE

Essential Movements Valkenburg 4

KOFFIEPRAAT

Il Barista volgens Carlo Mancia 6

IN THE SPOTLIGHT

Jan Poolen 8

VARIA

Snelheid tips van Hoasted.com 10

VARIA

IMK Business Talk met Jörgen Raymann 11

CONCEPT & VORMGEVING

AVYTOS - Math Fooij

math@avytos.com

06 36 293 747

REDAKTIE

Aan deze editie werkten mee:

Jan Poolen

Haydeé van Geene

Maickel Althuizen

Math Fooij

EINDREDAKTIE

Math Fooij

COPYRIGHT

Niets uit deze uitgave mag zonder

schriftelijke toestemming van de

uitgever (Avytos) op welke wijze

dan ook worden verveelvoudigd

of anders-zins worden toegepast.

OP DE COFFEE BIJ...

Open Coffee Sittard-Geleen 12

IK STEL MIJ VOOR

Myra van den Boorn-Langeweg 14

SUCCESS STORY

BronzGreenBee 16

OCM MEDEDELINGEN

Activiteiten in juni en juli 18

VOUR PARLEZ FRANÇAIS

La Leçons de Janine 19

EDITORIAL

Kerntalenten Analyse 20

DISCLAIMER

Er wordt de grootste zorg besteed

aan het samenstellen van dit

magazine. Avytos is niet verantwoordelijk

voor gemaakte fouten.

De verantwoordelijkheid van de

artikelen ligt bij de auteurs.


EDITORIAL | 3

JE WEET WEL. PIET NOG WAT.

DOET IETS IN DE ICT...

Stel je voor. Apple investeert een hoop tijd en geld in

het maken van een nieuw product. Laten we het de I-

Com noemen. Een communicatieapparaat dat de I-

Phone laat verbleken. Een super-de-luxe product dat

echter wereldwijd niet wordt aangekondigd. Online is

het niet te vinden en ook niet te bestellen en ook in de

winkels ligt het op een achteraf plek. Het zal dan ook

niet verwonderlijk zijn dat de verkoopcijfers ver

achterblijven bij de verwachtingen.

Een onwaarschijnlijk verhaal? Ligt er helemaal aan hoe je

het bekijkt. Vervang de I-Com eens door een Starter of

ZZP’er met behoorlijk wat kennis, kunde en ervaring. Voor

een werkgever die op zoek is, een perfecte keuze. Maar

omdat de persoon in kwestie niet zichtbaar is, gaat de baan

of de opdracht telkens aan hem voorbij.

Ik hoor geregeld Starters en ZZP’ers klagen over het feit

dat ze geen of weinig opdrachten krijgen. Maar als ik dan

vervolgens kijk naar hun zichtbaarheid, dan is deze bijna

niet bestaand. En als ik ze erop aanspreek? De een weigert

categorisch te erkennen dat er überhaupt iets mis is, de

ander wil wel maar heeft er geen geld voor of wil er niets

aan besteden. Een patstelling dus.

Toegegeven, het is misschien een beetje hoekig

gepositioneerd, maar de uitkomst blijft hetzelfde. Er wordt

te weinig aandacht besteed aan het op een plakkende

manier op de kaart zetten van wie je bent en wat je doet.

Ik zie het keer op keer bij netwerkevenementen.

Deelnemers stellen zich op een dusdanige manier voor, dat

je hun product of dienst binnen no-time kwijt bent. Als je

geluk hebt onthoud je een voornaam in combinatie met

een of twee onderdelen van wat ze doen. Maar hoe meer

tijd er verstrijkt, hoe onduidelijker de puzzelstukjes worden

die je nog hebt onthouden. Tot het moment dat je Piet

alleen nog maar kunt positioneren in de ICT hoek. En ga

daar maar eens op Googelen.

Is er een oplossing? Ja! Zorg ervoor dat jij als persoon een

wezenlijk onderdeel wordt van de communicatie en

marketingstrategie van jouw eigen bedrijf. Individuele

kunstjes leren bij verschillende workshops en trainingen is

een optie. Maar zolang ze niet echt op elkaar zijn

afgestemd en gesynchroniseerd, heb je er eerder last van

dan profijt. Ga dus voor een aanpak waarbij je eerst een

solide basis bouwt. Sta stil bij de vraag “Wie ben ik?” en ga

van daaruit aan de slag om persoonlijk en zakelijk te

groeien en te bloeien.

Math Fooij - 06 36 293 747


4 | GASTLOCATIE

ESSENTIAL

MOVEMENTS

Parc'Course is een belevingscentrum dat

gelegen is op het voormalige terrein van de

Leeuw-brouwerij in Valkenburg. Een van de

bewoners is Essential Movements. Een

gezondheidscentrum, waar vanuit de

Oosterse en de Westere geneeskunst

gewerkt wordt aan vitaliteit en gezondheid.

Het is beweging, meditatie, krachttraining en

coaching in één!

Als een collectief met een holistische visie kunnen

zij elke hulpvraag met maatwerk beantwoorden.

Van een 1 op 1 behandeling tot een lezing voor 150

mensen. Zij zetten al hun passie en liefde voor de

mens in, om ieder zowel curatief alsook preventief

bij te staan. Daarbij gebruiken zij o.a. methodes

zoals de Wim Hof Methode, shiatsu, fysiotherapie,

acupunctuur, opstellingen en osteopathie.

Renate (35)

De lieve en warme aanpak, maar daarnaast ook de spiegel

voorgehouden krijgen, leidt naar je eigen antwoorden op

levensvragen.

www.essentialmovements.nl


GASTLOCATIE | 5

Ook geven zij diverse online trainingen voor

zowel kinderen als volwassenen. Denk daarbij

aan yoga, meditatie, mindfulness en

stressregulatie. Maar ook online coaching

behoort tot de mogelijkheden.

Dave (45)

Ik voel me energieker, weerbaarder, zekerder en

mijn weerstand is significant vergroot.

Op 21 mei was Essential Movements het

decor van onze eerste echte fysieke bijeenkomst

sinds oktober vorig jaar. En zoals we

van hun inmiddels gewend zijn hebben zij er in

alle opzichten alles aan gedaan om er een

succesvolle editie van te maken. En de

deelnemers? Die kunnen dat allemaal

volmondig beamen.

Essential Movements. Bedankt!

Monique (58)

Het bijzondere aan hun manier van werken is dat je

resultaten behaalt vanuit je eigen kracht, gevoel en

energie.

De ambitie van Essential Movements is om

Par’Course uit te laten groeien tot hèt

gezondheidsdorp van Nederland, waar

bijvoorbeeld iemand met een burnout op

retraite komt en als herboren weer verlaat!

Wil je meer weten over de activiteiten van

Essential Movements? Neem dan contact op.

Ze kijken graag samen met jou naar wat WEL

kan. Een lichaam gezond houden is namelijk

eenvoudiger dan een ziek lichaam genezen. En

daar blijven zij zich hard voor maken en

inzetten!


6 | KOFFIEPRAAT

Il barista volgens

Carlo Mancia

In onze contreien wordt een

koffie, in welke vorm dan ook,

de hele dag door geleuterd,

standaard geserveerd en

meestal zittend genuttigd.

Veel klanten zijn ook vaak

gefocust op wat er allemaal

naast de koffie ligt i.p.v. wat er

in het kopje zit, dit in

tegenstelling tot het land van

herkomst Italië.


KOFFIEPRAAT | 7

Hier wordt het drinken van een espresso bijna als een

ritueel gezien en is strikt persoonlijk. Het levenselixer

wordt staande aan de bar genuttigd en à la carte:

ristretto, lungo, macchiato, corretto, etc… De oorzaak

is tweeledig. Wordt het geserveerd aan tafel betaal je

een meerprijs en espresso betekent ook snel,

vandaar… Tevens wordt het drankje bereid door een

vakman, genaamd: BARISTA

Het grote verschil tussen iemand die achter de bar

werkt en een barista is volgens mij de passie. Door zijn

kennis en ervaring bepaalt de barista de kwaliteit van

de koffie. Hij herkent fouten, corrigeert waar nodig,

hanteert kengetallen voor druk, temperatuur, doorlooptijd

etc. om ieder kopje koffie te laten leiden tot

klantervaring en dito tevredenheid.

Zo kreeg ik eens een compliment van een Napolitaan,

afkomstig uit de bakermat van de espresso, die mij

vertelde, dat dit de lekkerste espresso was die hij

buiten Italië had gedronken… Het bracht niet meer op

maar maakte me wel trots!

Een goede barista ontwikkelt zich verder en heeft

natuurlijk ook andere skills. Door bijvoorbeeld latte

art toe te passen krijg je een visueel effect dat omzet

verhogend kan werken, net als de talrijke siropen die

toegevoegd kunnen worden om de bitterheid van

sommige koffiesoorten te verzachten en een breder

publiek te bereiken. Als de klant éénmaal vertrouwen

heeft in de bekwaamheid van de barista, komt hij

wellicht ook terug om een lekker glas wijn of een

cocktail te drinken. Dit is de 4C van Illy: cuorecliente-cassa-crescita

of te wel passie –

klanttevredenheid – winst – groei.

Nu probeer ik mijn kennis en passie te delen en waar

mogelijk de misverstanden op te helderen. Zo weten

veel mensen niet dat er in een espresso minder

cafeïne zit dan in een grote koffie, of dat het glaasje

water vóór de espresso wordt gedronken en niet

erna! Echter, de tevredenheid van de gast staat

centraal. Maar hoe zeg je het ook al weer, ’s lands

wijs, ’s lands eer, hoe graag ik de Italiaanse tradities

zou willen implementeren.

Carl Fooij

Barista level 1&2 SCAE – Specialty Coffee Association

Europe, Italian Coffee Bar Manager (Università del Caffè

by Illy), docent bij PCVO (provinciaal centrum voor

volwassenenonderwijs) Maasmechelen voor Barista &

Barman(cocktails) opleidingen.


8| IN THE SPOTLIGHT

Als je, zoals wij, al heel wat jaartjes bezig bent met het organiseren van de Open Coffee,

dan wordt je er op een gegeven moment onderdeel van. Mensen zien jou alleen nog als

verlengstuk van die Coffee. Vandaar dat jullie in de komende edities nader met ons

kennis kunnen maken.

Deze keer

JAN POOLEN

In 2014 heeft Jan samen met Math het stokje

overgenomen van de organisatie van de Open

Coffee Maastricht. Tijdens hun tweede bezoek

als deelnemer aan de Open Coffee Maastricht,

gaf de toenmalige organisator aan te weinig tijd

te hebben om de Coffee nog langer te

organiseren. Zij gaven toen meteen aan om het

stokje over te nemen. Ze hadden namelijk al een

aantal verbeterpunten in gedachten zoals meer

interactie met de netwerker, een meer

afwisselend programma en een andere locatie.

Sindsdien draaien ze als team.

Math doet meestal de overall presentatie en Jan

vult hem daar waar nodig verder aan. Verder is

Jan de back-up van Math, mocht deze verhinderd

zijn. Samen zijn Jan en Math de “oude rotten” van

het huidige team.

Samen met Haydee zoekt Jan de locaties, maken

ze de afspraken en zorgen ze voor de verdere

logistieke organisatie. Dit zowel voor de reguliere

bijeenkomsten de BBQ en de Kerst special.


IN THE SPOTLIGHT | 9

WAT IS ER NOG MEER DAT INTERESSANT IS OM TE WETEN?

Is Jan net zo’n Sjeng als Math? Misschien wel

erger. Als Maastrichtenaar heeft hij altijd aan

de 'goede' kant van de Maas gewoond. En

ook nog eens geboren aan de 'goede' kant van

de Jeker. Voor wie minder geografisch

onderlegd is, daarmee wordt dus Sint Pieter

bedoeld.

Jan is meer dan 30 jaar woonachtig binnen de

Singels. En bijna even lang is hij een Saab

rijder. Eerst 2 Saab 900 classics. Deze worden

jammer genoeg niet meer gemaakt. Ook een

beetje moeilijk aangezien het merk niet meer

bestaat. Maar gelukkig heeft hij van de laatste

series een Saab 93 kunnen vinden.

WAT DOET JAN NU EIGENLIJK VOOR DE KOST?

Professioneel gezien is hij als interim (project)-

manager actief. Jarenlang via een detacheringsbedrijf

en sinds 7 jaar als ZZP’er. In die hoedanigheid

heeft hij gewerkt bij de grotere bedrijven in de regio,

zoals DSM SNS, Vodafone, MUMC, Rabobank, RWS,

Océ en APG. Dit als projectmanager in ICT

gerelateerde veranderingsprocessen. Momenteel is

hij werkzaam voor de ICT Academie van de

Hogeschool Zuyd.

HEEFT JAN NOG ANDERE INTERESSES?

Iets Schots is altijd goed. Zoals Schotse

whisky en Schotse collies. Sinds een jaar is

Jan het baasje van Otis. In 2020 als puppy

opgehaald in België is deze puppy inmiddels

uitgegroeid tot een energiek rondspringende

puber, die de nodige beweging nodig heeft.

En daarmee ook Jan voorziet van volop

gelegenheid om een gezonde frisse neus te

halen.


10 | SNELHEID TIPS

MEER

RENDEMENT UIT

JOUW WEBSITE

In de vorige editie heeft onze partner en provider

Hoasted aangegeven hoe belangrijk snelheid is. Tevens

is toen al een eerste snelheidstip met jullie gedeeld. In

deze uitgave nog meer tips.

Snelheid tip 2: GEBRUIK DE NIEUWSTE PHP VERSIE

Wanneer je gebruik maakt van caching in je website, wordt er

bij het eerste bezoek van een pagina een kopie van het

eindresultaat opgeslagen. Deze kopie kan, mits er in de

tussentijd geen wijzigingen zijn gemaakt aan de inhoud, direct

uit het werkgeheugen geladen kan worden aan de

opvolgende bezoekers. Het gebruik van caching is iets dat je

instelt in je webshop en is een absolute must have voor

verbetering van laadtijden.

Afhankelijk van je hosting zit deze oplossing ook nog direct

gekoppeld aan de webserver, wat voor meer performance

zorgt. LiteSpeed hosting is daar een goed voorbeeld van,

waardoor je ziet dat dit type webserver + caching de snelste

cache oplossing is.

Snelheid tip 3: DE JUISTE HOSTING EN WEBSERVER

Hosting prestaties worden kritischer wanneer laadtijden een

negatieve invloed kunnen hebben op conversies en omzet.

Als je een succesvolle WooCommerce-winkel wilt laten

groeien, moet je nog meer bewust zijn van de hosting

provider die je kiest. Kijk of je hosting provider gebruik maakt

van de beste hardware (nieuwste servers, NVMe opslag en

snelle verbindingen met grote internet exchanges) de beste

webserver oplossing (LiteSpeed met bijvoorbeeld cPanel en

CloudLinux) en voorop loopt op het implementeren van de

nieuwste technische mogelijkheden (HTTP/3, PHP 8.0, AVIF

etc). Middels het upgraden van je host schaaf je al snel tot de

helft van je laadtijd af, wat direct zichtbaar is en bijna altijd

het investeren waard is. Zou je tenslotte ook dubbel betalen

voor je hosting om ook je sales te verdubbelen?

Meer tips de volgende keer. Heb je vragen, neem dan contact

op met Hoasted


VARIA | 11

Van Pech naar Perspectief in tijden van een Pandemie

Op vrijdag 11 juni wordt IMK Business Talk live gestreamd vanuit De Ruimte in Maastricht. De Ruimte

is het resultaat van een samenwerking tussen het IMK (Instituut Midden- en Kleinbedrijf) en SNS, en

heeft als doel de ondernemers te voorzien van één centrale plek waar ze met al hun vragen maar ook

hun zórgen omtrent hun onderneming terechtkunnen.

Hiermee komt er, in elk geval in Zuid-Limburg, een einde aan de eindeloze zoektocht naar het juiste

advies waar elke levensfase van een onderneming om vraagt. Immers, ondernemers kunnen nu al

hun vragen boven dezelfde kop koffie stellen aan dezelfde persoon. Dag kastje, dag muur, hallo

Ruimte.

De presentatie van IMK Business Talk is in handen van Jörgen Raymann, die voor deze uitzending in

gesprek gaat met de Maastrichtse wethouder Vivianne Heijnen (Economie en Arbeidsmarkt), Michiel

Hordijk (directeur IMK), Dorothe van den Bosch (Economische Samenwerking Zuid-Limburg), Helma

van Pelt (manager de Ruimte) en twee lokale ondernemers.

Samen spreken zij over hoe je pech door corona ombuigt naar perspectief – en je de pandemie de

baas wordt. Kijken dus, vrijdag, 11 juni om 16.00u (https://bit.ly/3ifUTvm).


Op de Coffee bij ...

OPEN COFFEE

SITTARD-GELEEN

www.opencoffee046.nl

Open Coffee Sittard-Geleen organiseert elke eerste

donderdag van de maand een netwerkbijeenkomst voor

iedereen die zakelijk wil netwerken, wisselend om 9:00

uur of om 16:00 uur. Het doel van onze OC is niet om

volop klanten te werven, maar elkaar leren kennen. Wat

daaruit voortkomt kan van alles zijn, op zijn minst een

goed gesprek.

Onze OC onderscheidt zich doordat onze bijeenkomsten

laagdrempelig en gratis toegankelijk zijn. We netwerken in een

informele sfeer op wisselende gastlocaties. Een deelnemer

betaalt de eigen consumpties, tenzij deze door de gastlocatie

worden gesponsord.

Door de corona pandemie zijn er vanaf april 2020 weinig

fysieke bijeenkomsten meer geweest. Vanaf de herfst 2020

hebben we via ZOOM netwerkbijeenkomsten gehouden. De

deelname was wisselend. Als het bijvoorbeeld mooi weer is,

blijkt de animo voor ZOOM minder te zijn. Wie al de hele dag

via het beeldscherm mensen heeft gesproken, is dat

waarschijnlijk beu aan het einde van de dag. Toch zijn uit de

ZOOM-bijeenkomsten leuke nieuwe contacten en nieuwe

samenwerkingsverbanden ontstaan.

In augustus vorig jaar hebben we een corona-proof netwerkwandeling

georganiseerd vanuit De Vief Heringe in Sittard.

Die werd goed bezocht en na afloop was buiten op het terras

heel gezellig. En in september is het gelukt om een coronaproof

netwerkbijeenkomst bij Kasteel Limbricht te

organiseren. Ondanks dat het af en toe fris was, verbleven we

buiten en werd er gepaste afstand van elkaar gehouden.


OP DE COFFEE BIJ ... | 13

De organisatie van de Open Coffee Sittard-Geleen heeft géén financiële middelen en dat willen we ook zo

houden. Vorig jaar heeft één van onze leden, Dennis Weijers van LeadMaestro, kosteloos een mooie website

voor ons gemaakt. En daar zijn we heel blij mee en ook een beetje trots op.

Begin 2020 wilden we ’15 minutes of fame’

introduceren: In een kwartier tijd geeft een deelnemer

een korte presentatie die interessant of belangrijk is

m.b.t. het ondernemerschap (breed). Bv. Tips voor het

maken van een video-blog of informatie over

gewijzigde wetgeving, belastingen enz. Doordat we niet

meer fysiek konden samenkomen is daar tot nu toe

niets van gekomen. Maar zodra het weer kan, pakken

we dit op!

We snakken allemaal naar het licht aan het einde van

de pandemie-tunnel. Wij hebben er, als organisatie, er

dan ook lang naar uitgekeken om weer veilig een

fysieke netwerkbijeenkomst in onze regio te kunnen

organiseren. Op donderdag 3 juni jl. was het eindelijk

weer zo ver. OC Sittard-Geleen was te gast bij

Brasserie Abshoven te Munstergeleen. Wil je meer

weten of een keer deelnemen? Hou hiervoor onze

website (www.opencoffee046.nl) en de sociale media

in de gaten.

Marij Ochse is sinds begin 2016 actief als organisator en

ondersteunt bij PR. Daarnaast publiceert zij de maandelijkse

bijeenkomsten in Eventbrite en op diverse sociale media. Zij

legt ook het eerste contact met nieuwe leden en onderhoudt

veelal het e-mailverkeer.

Paul Fekkes (Paul Fekkes Mediaproducties) is sinds eind 2019

bij de organisatie betrokken. Hij heeft voor de website, ook

kosteloos, 4 video’s gemaakt, waarin enkele leden enthousiast

vertellen wat de Open Coffee Sittard-Geleen voor hen

betekent. Paul zorgt ook regelmatig voor foto’s van de

bijeenkomsten, ondersteunt bij het maken van teksten en de

lay-out van publicaties.

Hedi Eleveld helpt sinds 2018 mee in de organisatie. Als onze

PR vrouw zoekt zij geschikte gastlocaties voor onze

netwerkbijeenkomsten. Zij houdt contact met de gastvrouw

c.q. -heer en maakt afspraken voor een prettig verloop van de

bijeenkomst voor beide partijen. De gastlocatie krijgt altijd

gelegenheid om een pitch over het bedrijf en/of de locatie te

houden. Dat geldt trouwens ook voor de aanwezige

deelnemers.


14 | IK STEL MIJ VOOR

MYRA VAN DEN BOORN-LANGEWEG

Als Virtueel Professional help ik kleine ondernemers

online met brede Office- en HRM ondersteunende

werkzaamheden, waardoor deze meer tijd over

houden om bezig te zijn met hoofdzaken dan met

bijzaken.

WAT IS EEN VIRTUEEL PROFESSIONAL?

Een Virtueel Professional (VP) is een professional die op

virtuele basis (vanuit haar eigen kantoor) zelfstandig

ondernemers ondersteunt. De focus van de VP ligt op de

uitvoering van alledaagse taken of specifieke projecten en is

diegene die het werk daadwerkelijk uitvoert. De VP is

verantwoordelijk voor de kwaliteit van haar eigen werk en

zorgt dat de eigen taken en projecten tijdig en op een goede

wijze worden uitgevoerd.

Het doel van een VP is een zelfstandig ondernemer te

ontzorgen, zodat deze niet langer bezig is met allerlei taken

waar geen tijd voor is. De valkuil van zelfstandig ondernemers

is dat ze te veel zelf (willen) doen. Wil je echter een bloeiend

bedrijf opbouwen, is het slim om tijdig één of meerdere VP‘s

in te huren om de groei van je bedrijf te stroomlijnen.

HOE WERK IK?

Als Virtueel Professional (VP) werk ik vanuit mijn eigen

kantoor aan huis, met mijn eigen apparatuur. Je hoeft dus

geen kosten te maken voor meubilair en apparatuur. We

stemmen samen af hoe we contact onderhouden - per mail,

Whatsapp, telefoon. De eerste kennismaking doe ik echter

graag persoonlijk. Ik vind het zeer belangrijk dat onze

samenwerking gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. En de

basis voor dat vertrouwen leggen we tijdens dat eerste

kennismakingsgesprek.

Tijdens dit gesprek komen zaken aan bod als verwachtingen,

samenwerkingsvorm, wijze van uitvoering, systemen, mate

van ondersteuning en kosten. Is er een match? Dan gaan we

meteen aan de slag zodat de ondernemer meer rust krijgt en

zich kan richten op bedrijfsgroei! Persoonlijk of telefonisch

praten we regelmatig even bij zodat we onze samenwerking

transparant houden.


IK STEL MIJ VOOR | 15

WELKE DIENSTEN BIEDT IK AAN?

Mijn kennis en kunde is vrij breed. Zo kan ik bijvoorbeeld ondersteuning

bieden bij Office- en HRM gerelateerde werkzaamheden (SAP-HR,

AFAS), secretariële- en administratieve zaken, mailings, automatiseren

en optimaliseren van bedrijfsprocessen en website aanpassingen

middels Wordpress.

Daarnaast ben ik in te zetten voor diverse operationele HRM taken zoals

het opmaken van contracten/ arbeidsovereenkomsten

overzichten en rapportages

het muteren van personeelsgegevens

het begeleiden van werving- en selectieprocedures, opstellen van

vacatureteksten

het uitwerken van functietyperingen & competentieprofielen

uitwerken van functioneringsgesprekken

het voeren van arbeidsvoorwaardengesprekken

Tevens ben ik Specialist Arbeidsrecht.

OVER MIJ

Ik ben een regelaar. Altijd al geweest. Als kind speelde ik uren

kantoortje; bellend en typend had ik alles onder controle. Niemand keek

ervan op, dat ik na de MEAO Officemanager werd. In die rol voelde ik

mij als een vis in het water. Al snel had ik de bijnaam ‘de witte tornado’.

Als iets snel en secuur klaar moet zijn, ben je bij mij aan het juiste adres.

In de afgelopen 30 jaren heb ik een berg ervaring opgedaan in allerlei

verschillende administratieve functies in de breedste zin van het woord,

waarvan de laatste 20 jaar in het academisch ziekenhuis in Maastricht

(MUMC+) waarbij ik mede ondersteuning gaf als HRM assistent aan het

ICT-zorgproces. Die ervaring komt goed van pas, nu ik mijn eigen bedrijf

heb. Als Virtueel Professional kies ik zelf het werk waar mijn hart ligt: Ik

wil mensen helpen, ontzorgen, orde in de chaos scheppen, structuur

aanbrengen in administratieve processen. Ondersteuning bieden in de

ruimste zin van het woord en creatieve oplossingen bedenken voor

ingewikkelde vraagstukken.

Zo kan ik op mijn manier een bijdrage leveren aan het succes van een

ander. En daar word ik heel blij van! Van een ondernemer die dankzij

mijn hulp succesvol is. Die dat succes af en toe met mij deelt, zodat ik op

de achtergrond kan meegenieten. Die me waardeert voor wie ik ben en

wat ik doe.

Mijn eigen bedrijf heeft mij gebracht waar ik als kind al van droomde;

mijn eigen kantoor. Waar ik me vrij voel. Waar ik mijn eigen ideeën kwijt

kan. Waar ik gewaardeerd word en waar ik kan groeien.

www.myra4uvirtualbusinesssupport.nl | 06-34281171


16 | SUCCESS STORY

DIT VERHAAL IS BEGONNEN MET EEN ZOEKTOCHT

NAAR ZINGEVING. EEN WEG MET VEEL VALLEN EN

OPSTAAN. EEN WEG MET PRACHTIGE ZIELEN EN

INITIATIEVEN DIE ONS ONDERSTEUND HEBBEN

NAAR WAAR WE NU STAAN. DIT IS HET VERHAAL

VAN BEE. HET IS ZEVEN JAAR GELEDEN BEGONNEN

TOEN IK TEGEN HET EINDE VAN MIJN STUDIE

ECONOMETRIE LIEP. EEN OVERVLOED AAN

MOGELIJKHEDEN EN KEUZES.

Albert Vijghen

De vraag die mij echter bezighield was hoe ik nou

daadwerkelijk een comfortabel en zinvol leven kon leiden.

Uiteindelijk is het vinden van het antwoord op die vraag de

weg geworden. Ik heb toen besloten álle nuttige informatie

van het internet bij elkaar te brengen die me in dit pad

konden ondersteunen. Een holistische aanpak van alle

belangrijke domeinen van het leven. Vanwege mijn

achtergrond en persoonlijkheid stond daarin meer impact

(en ook zeker) met minder moeite centraal. Zingeving en

fysieke gezondheid waren de eerste prioriteit.

Een luxe om dagelijks met heel weinig tijd zeer voedzaam

te ontbijten. Iedere dag voel ik me voor vele uren kalm en

energiek. Door in bulk te produceren heb ik veel geld

bespaard door online in bulk te kopen, stukken minder

verpakkingsmateriaal gebruikt en bovenal veel tijd

bespaard. Als laatste tip voeg ik momenteel ‘s avonds

bevroren mango, frambozen, blauwe bessen en kersen toe.

Zaaalig!

Zingeving is een verhaal voor een andere keer. Eén van de

logische onderwerpen van gezondheid was natuurlijk mijn

voeding. Mijn ontbijt begon dan ook als iedere amateur op

het gebied van voeding bij een halve kilo kwark met een

banaan. Toen ik tijdelijk terug bij mijn ouders woonde, zag

ik dat mijn vader ook bezig was met het optimaliseren van

zijn ontbijt. Hij let dan ook heel goed op zijn gezondheid.

Hij gelooft namelijk dat men op die manier lang en vitaal

kan leven. Al snel kwam hij aanzetten met vele zakken

noten, zaden en andere superfoods als cacaonibs en

kokosrasp. Ik vond het eerst een rare bedoeling maar na

het te proberen was ik al snel verliefd op het ontbijt. Zeker

na het toevoegen van blauwe bessen en frambozen

smaakte het erg goed. Ik blijf toch stiekem wel een beetje

een zoetekauw. Het duurde niet lang voor ik besloot die

twintig zakken noten en zaden niet iedere dag open te

maken. Ik had me zeven en al snel erna nog eens 40

vershoudbakjes bij de Hema gehaald. Tot op de dag van

vandaag vul ik dus iedere 2 maanden al die bakjes. Het

grote voordeel van de ingrediënten is namelijk ook dat ze

vele maanden, soms zelfs vele jaren goed blijven.

In die jaren heb ik met een goede vriend, Jim Bemelen, en

een aantal andere prachtige zielen vele woensdagavonden

gespard over hoe we de wereld konden verbeteren. Dit

was dan ook met de idealistische visie om zoveel mogelijk

waarde toe te voegen om een betere wereld voor onze

(klein)kinderen achter te laten. Begin vorig jaar hebben Jim

en ik een pact gesloten om op één uniek aspect van elkaar

te kapitaliseren. Dit kwam in een tijd dat hij met een

geweldig gedreven en indrukwekkend persoon – Delano

Lankhorst – BronzGreen had opgezet om die visie concreet

uit te dragen. Hij had toen mijn ontbijtje gekozen.


SUCCESS STORY | 17

Toen we besloten hadden het ontbijt te gaan delen met de wereld had ik ook afgesproken met Brenda Tjoelker. Zij is een

unieke en prachtige oude ziel met een holistische visie om o.a. Oost en West te verbinden. Deze holistische preventieve

aanpak van gezondheid doet ze met haar top-team van Essential Movements (EM) uitdragen – ondertussen een bekende

plaats voor de Open Coffee Maastricht gemeenschap. Ook maakt zij en het team van EM zich sterk om de wereld te

verbeteren en ondersteunen ze anderen met eenzelfde visie. Zodoende gaf ze Jim en mij de mogelijkheid om op 21 februari

2020 tijdens de Open Coffee Maastricht sessie het ontbijtje aan een 45-tal inspirerende ondernemers aan te bieden.

Wat is dit een prachtig startpunt van ons bedrijf Bee

geworden! Dankzij de organisatie, mogelijkheden en de

focus van Open Coffee Maastricht en Essential

Movements hebben we niet enkel veel geweldige feedback

gekregen van heren als Paul Deguelle uit de biologische

voedingsindustrie en Ger Coolen, maar belangrijker nog

ook onze hoofdpartner leren kennen. OCM en EM hebben

ons in aanraking laten komen met Ceryl Nuij. Hij is

orthomoleculair therapeut en gespecialiseerd in de

holistische gezondheidszorg van de KPNI (klinische psychoneuro-immunologie).

Hij was direct een fan en enthousiast

over het ontbijtje. Voor hen die Ceryl kennen weet dat hij

het beste met mensen voorheeft en wanneer er iets is

waarvan hij weet dat het niet strookt met je welzijn hij dit

direct zal melden. Het feit dat hij dus geen constructieve

feedback op dat moment had bleek later de meest

waardevolle feedback te zijn!

Exact een week later hebben Delano, Jim, Ceryl en ik

besloten om met Bee van start te gaan, wat 6 mei 2020

officieel ondertekend werd bij de notaris onder de naam

BronzGreen Bee B.V. Nu zijn we een jaar en vele mijlpalen

verder (zoals onze nieuwe partner Koen Steeghs), met 2

nieuwe smaken die gelanceerd worden in juni en nog eens

2 nieuwe smaken in augustus.

Op de Open Coffee Maastricht bijeenkomst bij Essential

Movements op de 21e mei dit jaar hebben we dan ook

vooral onze dankbaarheid getoond naar beide organisaties

voor het mogelijk maken, inspireren en verbinden. Ook

hebben we daar een teaser gegeven over onze plannen die

o.a. ten goede van de OCM en EM gemeenschap kunnen

komen. We staan dus ook pas net aan het begin van onze

gezamenlijke reis...

www.bronzgreenbee.com | a.vijghen@bronzgreenbee.com

CERYL IS VAN ORIGINE ORTHOMOLECULAIR THERAPEUT EN VOEDINGSDESKUNDIGE. ALS

MEDEOPRICHTER VAN BRONZGREEN BEE IS HIJ ONDER ANDERE VERANTWOORDELIJK VOOR DE

INHOUDELIJKE PRODUCTONTWIKKELING EN OPZETTEN VAN DE HEALTHY LIFESTYLE

COMMUNITY.


18 | OCM MEDEDELINGEN

18 JUNI 2021

SJENG AON DE GENG IN

MESTREECH

Wegens het succes van de interactieve Coffee

vorige maand, staat in juni tijdens de laatste

bijeenkomst voor de zomervakantie, eveneens een

interactieve editie op het programma. Doe jij mee?

Kijk op onze site om je aan te melden.

14 JULI 2021

JAARLIJKSE BBQ

Ook dit jaar zal er weer een BBQ worden

georganiseerd en net zoals vorig jaar zal deze

plaatsvinden bij Chalet Bergrust, Luikerweg 71,

6212 NH Maastricht. Aanvang 17 uur.

Wil je meedoen? Hier kun je je aanmelden.


Les leçons de Jasnine - 06 40 41 14 47

VOUR PARLEZ FRANÇAIS? | 19

Bonjour - Bonsoir

Als wij elkaar voor 12.00 uur groeten zeggen wij

"goedemorgen". In het Frans wordt dat niet "bon

matin", maar "bonjour". En dat duurt de hele dag tot

ongeveer 17.00 uur dan gaat de Fransman over naar

"bonsoir" (zeg maar tussen 17-18u), 'goedenavond'.

Wens je echter iemand een goede dag, avond en/of

nacht toe dan ga je over naar de vrouwelijke vorm:

Bonne journée, Bonne soirée, Bonne nuit. Goede

middag echter blijft "bon après-midi" omdat "midi"

mannelijk is. Net zoals bij "bonjour" en "bonsoir" waar

"jour" en "soir" mannelijk zijn.

Vraag je trouwens iemand naar de weg, dan begin je

gewoonlijk eerst met excusez of excusez-moi monsieur

of madame, gevolgd door bonjour of bonsoir en

natuurlijk de vraag. Het wordt echt gewaardeerd als je

je moeite doet. Je loopt wel het risico dat ze denken dat

je Frans praat waarna een waterval aan Franse klanken

kan volgen.

Nog even wat bonjour betreft. Vanaf middernacht,

wordt het eigenlijk al weer bonjour. Ga je dus stappen

en kom je na 12 uur iemand tegen, dan begin je dus

weer met bonjour.

Salut!


Na afloop van een analyse ontmoeten mensen zichzelf

eigenlijk echt voor het eerst. Vaak weten ze al vanuit hun

onderbuikgevoel dat er iets niet klopt en de analyse

bevestigt dat. Het legt ook heel mooi bloot of en hoe

iemand risico loopt op een burn-out en/of bore-out én

geeft houvast bij re-integratie bij het gericht weer

opbouwen van energie.

zal een kind dat graag met LEGO speelt van nature

Zo

creatief zíjn. Die LEGO spreekt dat deel van zijn

al

aan. Een kind welke van nature níet creatief

karakter

zal die LEGO uit zichzelf niet gauw opzoeken en er

is,

weinig plezier aan beleven áls hij/zij ermee speelt.

ook

KERNTALENTEN ANALYSE | 21

Een KernTalentenanalyse is voor iedereen geschikt, bij

Als gevolg van de pandemie, zijn het

afgelopen jaar meer mensen gaan

nadenken over 'hoe nu verder?'.

mogelijke kruispunten in het leven. Dus niet alleen

alle

en beroepskeuze en bij burn-out en/of boreout,

studiemaar

bijvoorbeeld ook in relaties, rouwverwerking,

houvast bij therapie en/of coaching. De methode

als

is gender-, taal- en cultuurneutraal en een analyse kan

al worden afgenomen vanaf ongeveer 14 jaar.

Het gaat namelijk niet om wat iemand kán. Als we ons

ertoe zetten kunnen we vanalles. Maar taken en/of

activiteiten moeten oppakken in een functie die we niet

Jacqueline haar specifieke expertise ligt bij de hoogbegaafdheid,

burn-out en bore-out, maar iedereen

kan bij haar een KernTalentenanalyse ondergaan.

leuk vinden, zullen ons meer energie en tijd kosten om

het eigen te maken, dan wanneer het een functie of taak

betreft die in het verlengde liggen van onze favoriete

kinderactiviteiten.

www.achterdespiegel.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!