17.09.2021 Views

Jubileum editie 50 jaar

Let’s Celebrate Het maken van deze jubileumeditie van Coiffure was een trip down memory lane. Het was mooi om te zien hoe het magazine zich vanaf de jaren zeventig stormachtig heeft ontwikkeld. Van een grotendeels zwart-wit magazine met een nietje tot een full colour glossy zoals die nu is. Als redacteur heb ik een deel van de ontwikkelingen in de late ‘zeros’ zelf meegemaakt, en in de loop van de jaren mocht ik een steeds grotere stempel op de koers en de inhoud van het magazine gaan drukken. De geschiedenis van Coiffure is onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de haarindustrie. Dat lees je terug in de oude edities, die vanaf het begin hebben gedraaid om informatie over alles wat er destijds in de hairbizz speelde. En hoewel de thema’s uit die tijd misschien anders waren, net zoals de haarmode, is nog steeds ‘het verhaal erachter’ een belangrijk onderdeel van onze redactionele formule. Aandacht geven aan de geweldige creativiteit en de dynamiek van de haarindustrie, maar met een eigen, persoonlijke invalshoek. We willen ervaringen van kappers en hairstylisten delen en achtergronden en ontwikkelingen duiden. Of dat nu in print is of digitaal, in video’s of via podcasts. De vorm waarin dat gebeurt, is door de digitalisering van de laatste decennia weliswaar veranderd, maar de insteek is hetzelfde gebleven: we willen met verhalen inspireren! In deze editie blikken we terug op 50 jaar Coiffure met de persoonlijke verhalen achter oude, dierbare foto’s, maar kijken we ook vooruit met de winnaars van de Coiffure Award. We zijn er trots op dat we ons jubileum tegelijk met deze toch wel bijzondere 29ste editie mogen vieren. We willen jullie – lezers en relaties – bedanken voor jullie loyaliteit en vertrouwen met dit eerbetoon aan de community die ons zo nauw aan het hart ligt: de haarindustrie. Anouk Oudkerk Pool

Let’s
Celebrate
Het maken van deze jubileumeditie van Coiffure was een
trip down memory lane. Het was mooi om te zien hoe het
magazine zich vanaf de jaren zeventig stormachtig heeft
ontwikkeld. Van een grotendeels zwart-wit magazine met een nietje
tot een full colour glossy zoals die nu is. Als redacteur heb ik een deel
van de ontwikkelingen in de late ‘zeros’ zelf meegemaakt, en in de
loop van de jaren mocht ik een steeds grotere stempel op de koers en
de inhoud van het magazine gaan drukken.
De geschiedenis van Coiffure is onlosmakelijk verbonden met de
geschiedenis van de haarindustrie. Dat lees je terug in de oude
edities, die vanaf het begin hebben gedraaid om informatie over alles
wat er destijds in de hairbizz speelde. En hoewel de thema’s uit die
tijd misschien anders waren, net zoals de haarmode, is nog steeds
‘het verhaal erachter’ een belangrijk onderdeel van onze redactionele
formule.
Aandacht geven aan de geweldige creativiteit en de dynamiek van
de haarindustrie, maar met een eigen, persoonlijke invalshoek.
We willen ervaringen van kappers en hairstylisten delen en
achtergronden en ontwikkelingen duiden. Of dat nu in print is of
digitaal, in video’s of via podcasts. De vorm waarin dat gebeurt, is
door de digitalisering van de laatste decennia weliswaar veranderd,
maar de insteek is hetzelfde gebleven: we willen met verhalen
inspireren!
In deze editie blikken we terug op 50 jaar Coiffure met de persoonlijke
verhalen achter oude, dierbare foto’s, maar kijken we ook vooruit met
de winnaars van de Coiffure Award. We zijn er trots op dat we ons
jubileum tegelijk met deze toch wel bijzondere 29ste editie mogen
vieren. We willen jullie – lezers en relaties – bedanken voor jullie
loyaliteit en vertrouwen met dit eerbetoon aan de community die ons
zo nauw aan het hart ligt: de haarindustrie.

Anouk Oudkerk Pool

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Celebrate!<br />

LET'S<br />

<strong>50</strong> <strong>jaar</strong> Coiffure<br />

CoiFfuRE<br />

september 2021


REPLENISHING<br />

HAIR MASQUE<br />

CBD Replenishing Hair Masque hydrateert<br />

en verzacht op effectieve wijze de droge,<br />

schilferige hoofdhuid en laat het haar<br />

stralen met verbazingwekkende glans en<br />

conditie. Op en top Wellness, op en top<br />

L’ANZA! Join the tribe: lanza.eu.<br />

NEW!


WAT VOOR BLONDINE<br />

JE OOK WILT ZIJN,<br />

WIJ ZIJN ER VOOR JE.<br />

CO 2 -NEUTRAAL,<br />

MET UITZONDERING<br />

VAN DE GEBRUIKSFASE<br />

WWW.DAVINES.COM<br />

@DAVINESOFFICIAL<br />

HEART OF GLASS IS GECREËERD<br />

VOOR HET VOEDEN, BESCHERMEN<br />

EN VERHELDEREN VAN ZOWEL<br />

NATUURLIJK ALS GEKLEURD BLOND<br />

HAAR. GEFORMULEERD MET HET<br />

EXCLUSIEVE BIACIDIC BOND COMPLEX<br />

EN HET NATUURLIJKE EXTRACT<br />

VAN BLAUW JACKFRUIT.<br />

BEVAT GEEN SILICONEN.<br />

4 Coiffure september


september<br />

OP DE COVER<br />

20 Coiffure <strong>50</strong> <strong>jaar</strong><br />

Van een magazine van<br />

32 pagina’s met een nietje<br />

in de rug tot een dikke, full<br />

colour glossy met een lumbeck:<br />

Coiffure Magazine heeft zich<br />

de afgelopen <strong>50</strong> <strong>jaar</strong> sterk<br />

ontwikkeld.<br />

76 Sally Brooks<br />

x Arjan Bevers<br />

dubbelinterview<br />

De huidige Britse en<br />

Nederlandse Hairdresser of the<br />

Year interviewen elkaar over<br />

hun titel en het maken van een<br />

collectie.<br />

81 Coiffure Award<br />

winnaarsgids<br />

Alle winnende collecties van<br />

de 29ste <strong>editie</strong> van de Coiffure<br />

Award op een rij!<br />

Fotografie: Andrew O'Toole<br />

22<br />

Iconic<br />

PHOTOS<br />

AL VANAF DE START<br />

VAN COIFFURE IS<br />

HAARMODEFOTOGRAFIE EEN<br />

BELANGRIJK ONDERDEEL<br />

VAN HET MAGAZINE<br />

GEWEEST. MAAR LOS VAN<br />

HET BEELD, DE INSPIRATIE EN<br />

DE CREATIVITEIT, GAAT HET<br />

OOK ALTIJD OM HET VERHAAL<br />

ERACHTER. WE VROEGEN<br />

ZEVEN NEDERLANDSE<br />

HAARSTYLISTEN OM TERUG<br />

TE BLIKKEN OP HUN EIGEN<br />

PORTFOLIO.<br />

Coiffure september<br />

5


KEVIN.MURPHY<br />

6 Coiffure september<br />

WWW.KEVINMURPHY.NL • 010 4355152


58<br />

inhoud<br />

81<br />

INTERIEUR<br />

COIFFURE AWARD WINNAARSGIDS<br />

72<br />

REPORT LICHTING<br />

22<br />

ICONIC PHOTOS<br />

39<br />

TOPSTYLES<br />

FASHION<br />

18<br />

9 Editorial<br />

10 Spotlight<br />

11 Update<br />

17 Industry talks<br />

32 Productfile:<br />

L’ANZA<br />

34 Businessfile<br />

36 Productfile:<br />

Schwarzkopf Professional<br />

49 DNA: Floor Kleyne<br />

en verder...<br />

54 Behind the Brand:<br />

Beautydistrict<br />

56 Behind the Trend:<br />

Schwarzkopf Professional<br />

64 Behind the Project:<br />

Inline<br />

66 Businessfile<br />

68 Winactie<br />

71 Hairbizz<br />

75 The Hair Journey<br />

Coiffure september<br />

7


A<br />

VEGAN<br />

Herstelt en versterkt<br />

het haar van binnenuit<br />

Met Botanical Repair TM , voor gezond en glanzend haar.<br />

95% zegt dat hun haar onmiddellijk hersteld aanvoelt * .<br />

94% van natuurlijke oorsprong ** .<br />

Cruelty free.<br />

* Consumententest op 110 mensen met het light masker en op 132 personen met het rich masker.<br />

** Op basis van planten, niet petroleum mineralen of water. 100% VEGAN.


editorial<br />

WWW.COIFFURE.NL<br />

vijftigste <strong>jaar</strong>gang<br />

nummer september 2021<br />

hoofdredacteur<br />

Anouk Oudkerk Pool | a.oudkerkpool@coiffuremedia.nl |<br />

tel. 088 64 406 34<br />

eindredacteur<br />

Maaike van der Westen<br />

uitgave van<br />

Coiffure Media<br />

media-adviseurs<br />

Rik Stuivenberg | Ronald Vedder<br />

medewerkers<br />

Irma van der Lubbe | Marian Vleerlaag<br />

Susanne Hellendoorn | Caroline Westdijk<br />

fotografen<br />

Alain Gil-Gonzales | Caroline Westdijk<br />

media-order<br />

088 22 666 90| traffic@archermedia.nl<br />

Advertentieplaatsingen worden uitgevoerd<br />

overeenkomstig ‘De Regelen 2010 Stichting ROTA’<br />

uitgever<br />

Rik Stuivenberg<br />

Coiffure Exclusive Membership € 192,<strong>50</strong> per <strong>jaar</strong><br />

Coiffure Membership € 112,00 per <strong>jaar</strong><br />

Prijzen zijn excl. btw, binnen Nederland en<br />

bij automatische incasso. Bij betaling via een factuur bedragen<br />

de administratiekosten € 2,95 excl. btw.<br />

WIJ GAAN ERVAN UIT DAT U HET BLAD ONTVANGT UIT HOOFDE VAN UW<br />

FUNCTIE. HIERDOOR WORDT UW ABONNEMENT STEEDS STILZWIJGEND<br />

MET EEN JAAR VERLENGD. OPZEGGING KAN TELEFONISCH, SCHRIFTELIJK<br />

OF PER MAIL PLAATSVINDEN 2 MAANDEN VOOR AFLOOP VAN DE<br />

ABONNEMENTSPERIODE. COIFFURE IS ONDERDEEL VAN<br />

VAKBLADEN.COM. VAKBLADEN.COM LEGT VAN ABONNEES GEGEVENS<br />

VAST VOOR DE UITVOERING VAN DE (ABONNEMENTS)OVEREENKOMST.<br />

DEZE GEGEVENS KUNNEN GEBRUIKT WORDEN OM U TE INFORMEREN OVER<br />

RELEVANTE DIENSTEN EN PRODUCTEN. INDIEN U OP DEZE INFORMATIE GEEN<br />

PRIJS STELT KUNT U MAILEN NAAR COIFFURE@MIJNTIJDSCHRIFT.COM.<br />

abonnementenadministratie<br />

088 22 666 17 (9.00 – 17.00 uur)<br />

coiffure@mijntijdschrift.com<br />

verschijningsfrequentie<br />

8 keer per <strong>jaar</strong><br />

vormgeving<br />

Denise Wijsman<br />

drukwerk<br />

Veldhuis Media Raalte<br />

ISSN 0165-3679<br />

reproduktie<br />

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. NIETS UIT DEZE UITGAVE MAG<br />

WORDEN VERVEELVOUDIGD, OPGESLAGEN IN EEN GEAUTOMATISEERD<br />

GEGEVENSBESTAND OF OPENBAAR GEMAAKT, IN ENIGE VORM OF OP ENIGE<br />

WIJZE, HETZIJ ELEKTRONISCH, HETZIJ MECHANISCH, DOOR FOTOKOPIEËN,<br />

OPNAMEN OF ENIG ANDERE MANIER, ZONDER VOORAFGAANDE<br />

SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING VAN DE UITGEVER.<br />

Coiffure Media<br />

Harm Smeengekade 9, 8011 AK Zwolle<br />

Let’s<br />

Celebrate<br />

Het maken van deze jubileum<strong>editie</strong> van Coiffure was een<br />

trip down memory lane. Het was mooi om te zien hoe het<br />

magazine zich vanaf de jaren zeventig stormachtig heeft<br />

ontwikkeld. Van een grotendeels zwart-wit magazine met een nietje<br />

tot een full colour glossy zoals die nu is. Als redacteur heb ik een deel<br />

van de ontwikkelingen in de late ‘zeros’ zelf meegemaakt, en in de<br />

loop van de jaren mocht ik een steeds grotere stempel op de koers en<br />

de inhoud van het magazine gaan drukken.<br />

De geschiedenis van Coiffure is onlosmakelijk verbonden met de<br />

geschiedenis van de haarindustrie. Dat lees je terug in de oude<br />

<strong>editie</strong>s, die vanaf het begin hebben gedraaid om informatie over alles<br />

wat er destijds in de hairbizz speelde. En hoewel de thema’s uit die<br />

tijd misschien anders waren, net zoals de haarmode, is nog steeds<br />

‘het verhaal erachter’ een belangrijk onderdeel van onze redactionele<br />

formule.<br />

Aandacht geven aan de geweldige creativiteit en de dynamiek van<br />

de haarindustrie, maar met een eigen, persoonlijke invalshoek.<br />

We willen ervaringen van kappers en hairstylisten delen en<br />

achtergronden en ontwikkelingen duiden. Of dat nu in print is of<br />

digitaal, in video’s of via podcasts. De vorm waarin dat gebeurt, is<br />

door de digitalisering van de laatste decennia weliswaar veranderd,<br />

maar de insteek is hetzelfde gebleven: we willen met verhalen<br />

inspireren!<br />

In deze <strong>editie</strong> blikken we terug op <strong>50</strong> <strong>jaar</strong> Coiffure met de persoonlijke<br />

verhalen achter oude, dierbare foto’s, maar kijken we ook vooruit met<br />

de winnaars van de Coiffure Award. We zijn er trots op dat we ons<br />

jubileum tegelijk met deze toch wel bijzondere 29ste <strong>editie</strong> mogen<br />

vieren. We willen jullie – lezers en relaties – bedanken voor jullie<br />

loyaliteit en vertrouwen met dit eerbetoon aan de community die ons<br />

zo nauw aan het hart ligt: de haarindustrie.<br />

James Morris<br />

Deze uitgave is gedrukt op FSC-papier.<br />

Anouk Oudkerk Pool<br />

JULIETTE DEN OUDEN, HAIRDRESSER OF THE YEAR 2020/21<br />

Haar: Juliette den Ouden<br />

Fotografie: Michelle van Dijk<br />

Visagie: Juliette den Ouden<br />

Styling: Fayda<br />

Coiffure september<br />

9


spotlight<br />

Tekst: Susanne Hellendoorn<br />

Louise Vlaar:<br />

“IK BEN OP EEN VOLGEND<br />

LEVEL BELAND”<br />

Fotografie: Ivo de Kok<br />

Functie: Masterstylist<br />

bij Pro-Solo in Alkmaar<br />

Reden voor deze<br />

Spotlight: Louise (31)<br />

won met haar collectie<br />

Kaleidoscope in de<br />

categorie Best Creative<br />

Color Collection tijdens<br />

de internationale Live<br />

Fashion Hair awards in<br />

Spanje.<br />

“<br />

Internationaal<br />

doorbreken is altijd een droom van me geweest. Als<br />

achttienjarig meisje kwam ik als stagiaire bij Mark van Westerop<br />

van Pro-Solo de salon binnen. Hij heeft me vanaf het allereerste<br />

moment de kneepjes van het vak geleerd. Het was Mark die me<br />

aanmoedigde mijn eerste collectie te maken voor de Coiffure Award, om mee<br />

te strijden in de categorie Newcomer of the Year. Dat was in 2009. Tijdens<br />

dat gala hoopte ik alleen maar dat ik niet zou winnen. Ik had het podium<br />

helemaal niet op gedurfd. Ik won die keer inderdaad niet, maar voelde<br />

na afloop wel een enorme daadkracht: volgend <strong>jaar</strong> sta ik er wél! En zo<br />

gebeurde het. Het <strong>jaar</strong> erna won ik de award en dat smaakte alleen nog maar<br />

naar meer.<br />

Nu, twaalf <strong>jaar</strong> later, heb ik de titel Best Creative Color Collection gewonnen<br />

tijdens de internationale Live Fashion Hair awards. Fantastisch! Het is een<br />

enorme waardering voor mijn werk. Ik heb echt het gevoel dat ik op een<br />

volgend level ben beland. Ik heb een enorme passie voor het vak en zo’n<br />

award geeft een extra boost. Ik heb zo ontzettend veel zin om nog heel veel<br />

toffe dingen te creëren. Ook hou ik er erg van om educatie te geven. Daarin<br />

wil ik me tevens blijven ontwikkelen en mijn passie en liefde voor het vak met<br />

vele anderen blijven delen.<br />

Ik ben uiteraard enorm trots op mijn collectie Kaleidoscope. In elke hoek<br />

en in elke beweging wilde ik de kleuren tot hun recht laten komen. Ik koos<br />

ervoor om alleen met primaire en secundaire kleuren te werken. Ik wilde<br />

laten zien dat er door middel van verschillende plaatsingen en blendingen<br />

ontzettend veel mogelijk is met zo’n klein palet.<br />

Inspiratie haal ik uit zóveel om me heen, maar zeker uit de natuur. Dan loop<br />

ik buiten en kan ik zo - out of the blue - geraakt worden door mooie bladeren<br />

aan de boom of luchtstromingen die snel veranderen. De onderwaterwereld<br />

is misschien wel mijn grootste inspiratiebron. Op mijn bucketlist staat dan<br />

ook om eens te duiken en die bijzondere wereld real life te zien. Dat lijkt me<br />

geweldig.<br />

Aan de award zat overigens een prachtige werkreis naar het Canarische<br />

eiland Fuerteventura vast. Met alle winnaars hebben we daar een leuke tijd<br />

gehad en verschillende shoots gedaan op mooie locaties. Ook hebben we met<br />

elkaar een masterclass gegeven en na afloop kreeg ik eindelijk de award echt<br />

in handen. Een heerlijk gevoel en uiteraard smaakt dit naar meer! Vanaf nu<br />

wil ik internationaal nog verder doorbreken, me blijven ontwikkelen en de<br />

wereld intrekken.”<br />

10 Coiffure september


update<br />

Tekst: Maaike van der Westen<br />

Velvet Flora<br />

PRODUCTNIEUWS<br />

De nieuwste haarmodecollectie van KEVIN.MURPHY<br />

heet VELVET.FLORA en is geïnspireerd door het<br />

schilderij The Roses of Heliogabalus. De romantische<br />

beelden verwijzen naar de zonnige dagen van de zomer,<br />

de geur van bloemen in volle bloei, het geluid van<br />

zoemende bijen en het licht dat door de wijnstokken<br />

schijnt. De setting van de fotoshoot was een charmante<br />

Italiaanse villa. Een collectie om deze herfst heerlijk bij<br />

weg te dromen…<br />

Gezonde<br />

HOOFDHUID<br />

Keune Haircosmetics lanceert drie nieuwe dermatologisch goedgekeurde<br />

Keune Care Derma verzorgingsproducten voor de hoofdhuid. De uitbreiding<br />

omvat onder andere de Derma Peeling, een zachte exfoliator die de hoofdhuid<br />

zuivert en revitaliseert. De peeling is een salonbehandeling met glycolzuur<br />

om diep door te dringen en dode huidcellen los te maken. Voor thuisgebruik<br />

is er een conditioner en masker met Scalp-Soothing Complex. Ze kalmeren en<br />

hydrateren de droge, geïrriteerde hoofdhuid en verminderen jeuk onmiddellijk.<br />

Meer informatie: keune.nl<br />

Coiffure september<br />

11


PRODUCTNIEUWS<br />

Kleurrijke<br />

conditioners<br />

Een doffe kleur geef je een opfrisbeurt met<br />

de vegan Color Conditioners van KIS. De<br />

conditioners zijn verkrijgbaar in zeven tinten:<br />

Ash, Brown, Copper, Pearl, Purple, Red, Sand.<br />

Alle tinten zijn onderling mengbaar en kunnen op<br />

zowel gekleurd als natuurlijk haar gebruikt worden.<br />

Ideaal in de salon voor het maken van creatieve<br />

kleuringen, maar zeker ook om thuis tussen twee<br />

kappersbezoeken te gebruiken.<br />

Meer informatie: kis-haircare.nl<br />

PRODUCTNIEUWS<br />

Creëer de perfecte<br />

BLONDTINT<br />

Elumen van Goldwell is vooral bekend om de felle kleuren, maar het is ook een<br />

hele goede toner en je kunt er allemaal verschillende blondtinten mee creëren.<br />

Global Master Colorist Agnes Westerman: “Elumen Blonde is voor mij het<br />

perfecte blond door de hoeveelheid glans die het geeft en het herstellend<br />

vermogen tijdens de kleurbehandeling. Het haar wordt sterker, beter en mooier<br />

met Elumen. Je hebt de kleurkeuze van koelblond tot warm en met een geweldig<br />

haargevoel. Wie wil dat nou niet?!”<br />

Meer informatie: goldwell.com<br />

NICK IRWIN<br />

x Schwarzkopf<br />

Creatieve<br />

WEDSTRIJD<br />

Britt Sturing van Twins Hair & Beauty in Dalen is de nationale Gold winnaar<br />

van de Global Creative Awards 2021 in de New Talent Colorist of the Year<br />

categorie! Zij mag namens Nederland door naar de internationale finale op<br />

zondag 3 oktober.<br />

Registreer je nu voor de Kao Salon Virtual Experience op 3 en 4 oktober om te<br />

zien wie de winnaars zijn tijdens de liveshow van de Global Creative Awards.<br />

Meer informatie: virtualevent.kaosalondivision.com<br />

Nick Irwin is de nieuwe Global Styling Ambassador<br />

voor Schwarzkopf Professional. De Engelse hairstylist<br />

begon zijn kapperscarrière halverwege de jaren 80 en is<br />

inmiddels uitgegroeid tot een icoon in de kappersbranche.<br />

Zijn veelzijdige werk varieert van het creëren van<br />

haarmodebeelden tot het geven van educatie aan kappers,<br />

terwijl hij ook toekomstige trends definieert. Bekijk zijn<br />

inspirerende portfolio op nickirwinhair.com.<br />

12 Coiffure september


update<br />

let’s celebrate<br />

years of inspiration for hair<br />

professionals<br />

JULLIE ZIJN GOUD WAARD!<br />

Samen delen wij dezelfde passie. Gefeliciteerd!<br />

Bedankt voor de fijne samenwerking!<br />

Coiffure september<br />

13


EXPRESS YOUR CLIENTS'<br />

COLOUR IDENTITY<br />

CHROMA ID lanceert twee nieuwe donkere tinten en de<br />

favoriete backwashes in verkoopformaat. De nieuwe<br />

lichtgrijze tint is voor directe toepassing en<br />

de off-black tint kan gemengd worden met de<br />

Chroma ID intense tinten om meer subtiele en<br />

donkere kleureffecten te creëren.<br />

14 Coiffure september


update<br />

5x DUURZAAM<br />

MET TWEE NIEUWE, DUURZAME MERKEN EN EEN AWARD WINNING RANGE VALT ER STEEDS<br />

MEER TE KIEZEN OP HET GEBIED VAN ORGANIC, VEGAN OF ‘CLEAN’ HAARVERZORGING.<br />

#1 Passie voor<br />

DUURZAAMHEID<br />

DE KRACHT VAN<br />

PLANTEN#2<br />

weDo/Professional is een eco-ethisch<br />

haarverzorgingsmerk, opgericht door een<br />

kleine groep mensen binnen Wella Company<br />

met een gemeenschappelijke passie voor<br />

duurzaamheid. Het team heeft onder andere<br />

twee nieuwe technologieën ontwikkeld, die<br />

vooral zeer efficiënt zijn in het conditioneren van het<br />

haar: een sulfaatvrije reinigingstechnologie en een siliconenvrije technologie<br />

met olijfoliederivaten. Het merk is vegan, merendeels van natuurlijke<br />

oorsprong en cruelty-free. Bovendien zijn de verpakkingen gemaakt van reeds<br />

gerecycled materiaal, dat ook weer recyclebaar is.<br />

Meer informatie: wedoact.com<br />

#3<br />

Zijdezachte<br />

verzorging<br />

#4<br />

Een <strong>jaar</strong> geleden lanceerde Aveda de verzorgingslijn Botanical<br />

Repair, bestaande uit een shampoo, conditioner, leave-in<br />

behandeling en masker. De schadeherstellende formule -<br />

aangedreven door de kracht van planten - herstelt, versterkt en<br />

beschermt beschadigd haar. Het resultaat? Haar dat vijf keer<br />

sterker, zichtbaar gezonder, zachter en glanzender is! Inmiddels<br />

heeft Botanical Repair wereldwijd al meer dan dertig awards<br />

gewonnen.<br />

Meer informatie: aveda.eu<br />

Beachy waves zonder strand<br />

Kan de klant na de zomer geen afscheid nemen van haar beachy waves? Met neuVolume surf lotion van Neuma<br />

verleng je dat gevoel van voller, dikker haar met meer textuur. De volume versterkende lotion voegt textuur en<br />

beweging toe aan het haar en creëert zachte, volumineuze golven. De natuurlijke, vegan en ‘free from’ formule met<br />

magnesiumsulfaat, rijstextract en sclerotiumgom zorgt voor volume tijdens het föhnen, vult vocht aan en geeft een<br />

mooie zachtheid aan het haar. Ook fijn: het uv-filter beschermt gekleurd haar tegen kleurvervaging door de zon.<br />

Meer informatie: neuma.nl<br />

Magic Arganoil van Nook<br />

biedt luxe haarverzorging<br />

met biologisch gecertificeerde<br />

arganolie. Vitamine E en omega 3-<br />

en 9-vetzuren in deze olie zorgen<br />

voor gezond en sterk haar. De<br />

vegan producten beschermen het<br />

haar tegen invloeden van buitenaf,<br />

maar herstellen het ook van<br />

binnenuit. Dubbel effectief dus!<br />

Het haar krijgt een uitzonderlijke<br />

glans met een subtiele silky finish<br />

en voelt zijdezacht aan.<br />

Meer informatie:<br />

soloindustries.nl<br />

MILIEUVRIENDELIJKE LIJN<br />

KMS maakt het makkelijk om bewuste keuzes te maken én<br />

fantastisch haar te creëren met de nieuwe lijn Conscious<br />

Style. De milde haarverzorgingsproducten zijn ontworpen<br />

voor dagelijks gebruik en geformuleerd met een minimum<br />

aan ingrediënten, veelal van natuurlijke oorsprong, maar met<br />

een hoge prestatie en een minimale impact op de natuur. De<br />

producten bieden een gewichtloze hydratatie, verbeteren de<br />

natuurlijke textuur en beschermen tegen schadelijke invloeden<br />

van buitenaf. En dit alles zonder afbreuk te doen aan prestaties<br />

of individuele stijl!<br />

Meer informatie: kmshair.com<br />

#5<br />

Coiffure september<br />

15


#RunLeHairShow<br />

RUN LE HAIR<br />

SHOW<br />

De internationale haarserie, door pro’s<br />

voor pro’s en alle haarliefhebbers.<br />

Met haarontwerper Charlie Le Mindu, Fashionjournalist<br />

Peggy Frey, én kleurspecialisten Min Kim & Berni Ottjes.<br />

@lorealpro<br />

Bekijk Ep.02.<br />

Color. Color. Color.<br />

op YouTube


industry talks<br />

IN DEZE COLUMN VERTELT EEN EXPERT OF AMBASSADEUR VAN L’ORÉAL PROFESSIONELE<br />

PRODUCTEN HOE ONTWIKKELINGEN IN DE HAARINDUSTRIE WORDEN VERTAALD NAAR<br />

PRODUCTEN, SERVICES EN RETAILCONCEPTEN WAAR DE KAPPER WAT AAN HEEFT.<br />

Fotografie: Marfa Vasilieva<br />

Monika Matuszewska, Digital Manager<br />

L’Oréal Professionele Producten<br />

“We willen pionier<br />

zijn in digitale<br />

innovatie”<br />

“Ik vind het zo fijn dat de<br />

webshop visueel is, zo kan<br />

ik de kleuren makkelijker<br />

bestellen. De hele look van<br />

LPS is gebruiksvriendelijk,<br />

overzichtelijk en duidelijk.<br />

Heel professioneel!”<br />

In het huidige digitale tijdperk waarin we leven, gaan ook kappers mee in de digitale revolutie.<br />

Dit betekent dat hun verwachtingen hoog zijn bij de digitale tools die wij bij onze divisie L’Oréal<br />

Professionele Producten aanbieden. Met L’Oréal Partner Shop (LPS), de nieuwe webshop voor<br />

onze kappers, spelen we in op deze trend. De focus ligt op flexibiliteit en tijdsbesparing, want<br />

ook daarmee zijn kappers geholpen.<br />

L’Oréal Professionele Producten was één van de eersten, die een webshop heeft opgezet in de<br />

professionele kappersmarkt waarop saloneigenaren hun gewenste producten kunnen bestellen.<br />

We willen een pionier zijn in digitale innovatie en de allerbeste tools<br />

leveren voor de kappers. Omdat we niet stil willen staan, is LPS nu<br />

gelanceerd in Nederland.<br />

– SANJAY RAMCHARAN,<br />

SALON ADDICT HAARLEM<br />

Via LPS kunnen alle merken van L’Oréal Professionele Producten besteld<br />

worden: Kérastase, L’Oréal Professionnel, Redken, Matrix, Biolage en<br />

Shu Uemura Art of Hair. De nieuwe webshop heeft een B2C uitstraling<br />

met een luxe look & feel. De navigatie in de webshop is makkelijk en<br />

de categorisatie is duidelijk. Daarnaast biedt LPS gepersonaliseerde<br />

promoties, kunnen medewerkers een bestelling klaarzetten voor de<br />

eigenaar en zijn alle facturen digitaal te downloaden.<br />

Als we kijken naar de productinformatie, dan is deze flink uitgebreid<br />

ten opzichte van de oude webshop. Bij elk product staat een uitgebreide<br />

omschrijving, ook staan de ingrediënten vermeld en er is een howto<br />

beschikbaar. Dat was veel werk, maar het heeft echt toegevoegde<br />

waarde. Ik ben er enorm trots op. Het past ook helemaal in de trend<br />

van transparantie. Kappers, maar ook klanten, willen nu eenmaal goed<br />

geïnformeerd zijn.<br />

www.lorealpartnershop.com/nl/nl/home/<br />

Het bijzondere van LPS is de link naar ons educatieplatform ACCESS.<br />

Dit platform stelt gratis e-learnings beschikbaar bij alle nieuwe<br />

producten. Dat is echt innovatief. Het betekent dat kappers direct na de<br />

lancering alles over het product te weten kunnen komen. We creëren als het<br />

ware een digitaal ecosysteem van tools die kappers in hun dagelijks werk<br />

ondersteunen om op een hele toegankelijke manier een bestelling te plaatsen<br />

of nieuwe kennis op te doen.<br />

Monika<br />

Matuszewska<br />

Coiffure september<br />

17


“COMBINEER<br />

JE FEESTJURK<br />

MET LAARZEN<br />

VOOR EEN<br />

STOER EFFECT”<br />

Alberta Ferretti<br />

18 Coiffure september


fashion<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Fotografie: Alain-Gil Gonzales<br />

PARTY<br />

MOOD<br />

Het optimisme spat van veel nieuwe wintercollecties af: HET SPEELT<br />

IN OP HET GEVOEL WEER NAAR BUITEN TE WILLEN, UIT<br />

TE GAAN, MENSEN TE ONTMOETEN. Of zoals Raf Simons en<br />

Miuccia Prada hun nieuwe, gezamenlijke collectie omschreven: “It’s<br />

about wanting to be in the world again. We’re in the mood for fashion.<br />

We’re in de mood for sharing with other people.” Het duo vertaalde<br />

dat in EEN KLEURRIJKE EN FEESTELIJKE COLLECTIE, VOL<br />

MET PAILLETTEN (OOK OP PRACHTIGE DONKERBLAUWE<br />

EN CHOCOLADEBRUINE MANTELS) EN MET GLAMOUR.<br />

Ook Alberta Ferretti, Valentino en Burberry hadden jurken, jasjes en<br />

pantalons om in te schitteren. Stella McCartney gebruikte pailletten op<br />

loeistrakke bodysuits met psychedelische prints. En voor wie - na een<br />

<strong>jaar</strong> in joggingpak en op pantoffels geleefd te hebben - de overgang wat<br />

groot is: combineer je feestjurk met een paar stevige boots of een zwart<br />

jack voor een stoer effect.<br />

Prada<br />

Valentino<br />

Prada<br />

Valentino<br />

Paco Rabanne<br />

Coiffure september<br />

19


20 Coiffure september


<strong>50</strong> <strong>jaar</strong> Coiffure<br />

VIJF DECENNIA<br />

INSPIRATIE<br />

Van een magazine van 32 pagina’s met een<br />

nietje in de rug tot een dikke, full colour glossy<br />

met een lumbeck: Coiffure Magazine heeft zich de<br />

afgelopen <strong>50</strong> <strong>jaar</strong> sterk ontwikkeld.<br />

SEVENTIES<br />

De oudste <strong>jaar</strong>gang die we hebben teruggevonden komt uit<br />

1976. De eerste <strong>editie</strong> verscheen in 1971, waarbij de doelgroep<br />

werd omschreven als “ondernemers in het kappersbedrijf,<br />

dames- en herensalons annex parfumerie en cosmetica behorend<br />

tot omzetgroep III of IV”. Al vanaf het begin van het magazine<br />

lag de focus op inspiratie en nieuwe haarmode. Een belangrijke<br />

ontwikkeling was de eerste <strong>editie</strong> van de Nederlandse Modelijn,<br />

die in 1978 werd gepresenteerd.<br />

EIGHTIES<br />

Coiffure maakt een belangrijke ontwikkeling door. Er wordt<br />

besloten om het magazine dikker te maken, de inhoud gaat van<br />

ongeveer dertig naar veertig pagina's. In 1988 krijgt Coiffure een<br />

nieuw logo, dat tot 1996 blijft bestaan.<br />

NINETIES<br />

Een belangrijke ontwikkeling is de eerste <strong>editie</strong> van de Coiffure<br />

Award. In 1991 tekenen Schwarzkopf Professional en Coiffure een<br />

vijfjarig contract om dit van de grond te krijgen. De winnares van<br />

het eerste <strong>jaar</strong> is Jane Peters. Haar winnende foto komt op de cover<br />

van Coiffure.<br />

ZEROS<br />

Het magazine krijgt in 2001 een nieuwe lay-out en voor het<br />

eerst een glossy cover. De omvang van de titel stijgt naar ruim<br />

zestig pagina’s en nieuwe rubrieken als spotlight, fashion en<br />

de showreports gaan van start. Coiffure ontwikkelt haar eerste<br />

website en de ‘branded content’ doet z’n intrede in het magazine.<br />

<strong>jaar</strong>!<br />

TENS<br />

Inmiddels heeft Coiffure de lay-out gekregen zoals we die nu<br />

kennen: het nietje is een lumbeck geworden en het magazine krijgt<br />

het huidige Coiffure logo. Twee keer per <strong>jaar</strong> verschijnt een extra<br />

dikke <strong>editie</strong> van tachtig pagina’s. De focus komt ook op online<br />

te liggen en we worden actiever op social media. Zo ontwikkelt<br />

Coiffure zich steeds meer tot een mediaplatform. Aan het eind<br />

van de jaren tien kiest het magazine voor de matte afwerking die<br />

we nog steeds kennen.<br />

TWENTIES<br />

De combinatie van online en offline informatie wordt belangrijker<br />

dan ooit. Coiffure lanceert een nieuwe website en duikt samen<br />

met Mark Melief in de wereld van de podcasts. De vijftigste<br />

jubileum<strong>editie</strong> valt samen met de uitgestelde uitreiking van de<br />

29ste <strong>editie</strong> van de Coiffure Award.<br />

Coiffure september<br />

21


ICONIC<br />

PHOTOS<br />

Het verhaal achter de persoonlijke<br />

favorieten van 7 haarstylisten<br />

AL VANAF DE START VAN COIFFURE IS<br />

HAARMODEFOTOGRAFIE EEN BELANGRIJK<br />

ONDERDEEL VAN HET MAGAZINE GEWEEST.<br />

Maar los van het beeld, de inspiratie en de creativiteit,<br />

gaat het ook altijd om het verhaal erachter. We<br />

vroegen zeven Nederlandse haarstylisten om terug te<br />

blikken op hun eigen portfolio. WAT IS HET MEEST<br />

DIERBARE BEELD UIT HUN CARRIÈRE? EN<br />

WAAROM IS JUIST DEZE FOTO ZO BELANGRIJK?<br />

Haar: Huub Eysink | Fotografie: Jayden Fey<br />

22 Coiffure september


thema<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

“Deze foto uit 2020 is voor<br />

mij belangrijk, omdat dit mij<br />

herinnert aan een internationale<br />

tour in Azië in 2019. Ik heb in<br />

dat <strong>jaar</strong> drie maanden gewerkt in<br />

Hongkong, Thailand, Vietnam,<br />

Maleisië en Taiwan, en daar<br />

shows en workshops gegeven<br />

aan andere haarstylisten. Een<br />

bijzondere tijd, die me kennis liet<br />

maken met een mix van diverse<br />

Aziatische culturen en toch ook<br />

heel veel westerse invloeden heeft.<br />

Dit beeld geeft voor mij aan<br />

hoe bijzonder die culturele mix<br />

is: moderne Aziatische mensen<br />

met donker en veelal enorm steil<br />

haar staan juist open voor veel<br />

kleur. Hoe onconventioneler, hoe<br />

beter! Kleur is niet gebonden aan<br />

cultuur, gender of achtergrond.<br />

Het is iets dat iedereen kan<br />

dragen. Dat wilde ik met deze<br />

foto uit de Rebelized collectie<br />

uitdragen. Voor mij staat<br />

het symbool voor hoe ik de<br />

multiculturele samenleving zie.”<br />

(Huub Eysink)<br />

Coiffure september<br />

23


“Ik heb zoveel haarmodefoto’s<br />

gemaakt, ik vond het best<br />

lastig om er één te kiezen.<br />

Dit beeld uit 2018 markeert<br />

eigenlijk een keerpunt in mijn<br />

carrière. Ik ben me steeds meer<br />

op kleur gaan richten en<br />

deze foto staat voor wat mijn<br />

handelsmerk is geworden:<br />

mooie, multidimensionale<br />

kleuringen voor de sterke,<br />

sexy vrouw. Het is als<br />

kapper belangrijk om je te<br />

onderscheiden en dat moet<br />

je doen met datgene waar<br />

je kracht ligt. Voor mij is<br />

dat kleur en dat ben ik<br />

gaan uitbouwen. Inmiddels<br />

reis ik de hele wereld over<br />

voor L’Oréal Professionnel,<br />

waarbij ik mijn passie voor<br />

kleur aan anderen doorgeef.<br />

Ook aan de jongere generatie.<br />

Wat ik mooi vind aan de<br />

foto, is dat de verschillende<br />

nuances subtiel in elkaar<br />

overlopen en dat het echt het<br />

sexappeal versterkt. Vooral<br />

dat laatste is belangrijk: het<br />

haar moet altijd de features<br />

en de persoonlijkheid beter uit<br />

laten komen. Daar blijft voor<br />

mij de uitdaging in zitten.”<br />

(Berni Ottjes)<br />

Haar: Berni Ottjes | Fotografie: Ivo de Kok<br />

24 Coiffure september


thema<br />

“Dit beeld is gemaakt voor VOGUE Portugal,<br />

ik denk in 2004. Toen ik op de set stond om dit<br />

te creëren, kwam ik in contact met een make-up<br />

artist. Die was zo enthousiast over het haar, dat<br />

hij me introduceerde in Parijs. Zo kwam ik daar<br />

bij een agency terecht en heb ik tien <strong>jaar</strong> backstage<br />

kunnen werken bij de modeshows in Parijs. Ik<br />

heb bijna met elk modehuis samengewerkt; van<br />

Gucci en Yves Saint Laurent tot Givenchy. De<br />

show van Galliano in het Louvre, met haarstylist<br />

Luigi Murenu als chef de cabine, is me het meest<br />

bijgebleven. Galliano kwam pas anderhalf uur<br />

voor het begin van de show binnen en ging<br />

meteen in een soort nomadentent zitten, die ze<br />

in de kleedkamer speciaal voor hem hadden<br />

neergezet. Een half uur voor de show kwam<br />

hij eruit om de laatste hand te leggen aan de<br />

modellen. Heel bijzonder.”<br />

(Andy Uffels)<br />

Haar: Andy Uffels | Fotografie: Hans de Vries<br />

“Het tweede beeld dat me heel dierbaar is, heb ik voor de<br />

Coiffure Award gemaakt in 2005. Eigenlijk gaat dit<br />

over het ultieme, gezonde haar. Bij Proctor & Gamble<br />

heb ik kennis kunnen maken met de filosofie achter<br />

gezond haar. Ik was destijds ambassadeur voor Pantene.<br />

Daarna is die filosofie centraal komen te staan bij<br />

Salon B en B Academy en het zit ook in het DNA van<br />

het haarcosmeticamerk dat ik later heb opgericht. Maar<br />

het idee daarvoor begon dus met deze foto.” (Andy Uffels)<br />

Coiffure september<br />

25


Haar: Agnes Westerman | Fotografie: Petra Holland<br />

“Dit is één van de foto’s waarmee ik in 2013 Hairdresser of<br />

the Year werd. Toch is dat niet de hoofdreden waarom dit beeld<br />

voor mij veel waarde heeft. Er zit ook een andere emotionele<br />

herinnering aan. Ik wilde dat <strong>jaar</strong> eigenlijk niet meedoen aan<br />

de Coiffure Award, maar ik heb me door de fotografe en de<br />

visagist laten overhalen. Ik was destijds werkzaam bij Team<br />

Twins. Harma en Gea waren druk bezig met het openen van<br />

de tweede zaak en door die verbouwing hadden ze geen tijd om<br />

een collectie te maken voor de Coiffure Award. Daarom mocht ik<br />

een serie schieten. Door drukte in de zaak waren mijn gedachten<br />

niet helemaal bij het maken van een collectie, maar eenmaal<br />

bezig ging ik er toch vol overgave voor! Ik weet nog dat ik op<br />

de dag van de shoot veel contact heb gehouden met Harma.<br />

We waren erg close in die tijd. Na het schieten wilde ik Harma<br />

graag nog even spreken over het verloop van de dag, maar ik<br />

kreeg haar niet te pakken. Toen het lukte, kreeg ik het bericht dat<br />

haar vader plotseling was overleden.Vader Renting deed altijd<br />

alles voor de zaak en voor het team. Hij hoorde er gewoon bij!<br />

Het was een enorme schok voor het hele team. Eigenlijk kon die<br />

collectie me niets meer schelen, ik wilde de foto’s ook niet meer<br />

opsturen. Uiteindelijk heb ik dat toch gedaan. De gala-avond<br />

zelf was een beetje onwerkelijk. Alleen Harma, de fotografe,<br />

visagist en ik waren aanwezig. We dachten dat het goed was<br />

om er even uit te zijn, hadden een hotelletje geboekt. En opeens<br />

werd ik Hairdresser of the Year! Ik wist niet wat me overkwam!<br />

Ik heb altijd gedacht dat het zo moest zijn, dat pa over onze<br />

schouders meekeek. Het is iets dat ik nooit meer zal vergeten.”<br />

(Agnes Westerman)<br />

26 Coiffure september


thema<br />

Haar: Mark van Westerop | Fotografie: Ivo de Kok<br />

“Elke haarcollectie is een reflectie van een periode in mijn leven. Deze foto komt uit 2016. Ik<br />

was het <strong>jaar</strong> ervoor voor het eerst Hairdresser of the Year geworden en dat heeft ontzettend veel<br />

losgemaakt. Ik kreeg een burn-out en kwam op een belangrijk keerpunt in mijn leven te staan; als<br />

mens, maar ook in mijn werk. De strijd waar ik inzat, de gespletenheid, de verschillende kanten<br />

van mezelf die ik voor mijn gevoel moest zien te verenigen: ik zie het allemaal terug in deze foto.<br />

Het staat op een mooie manier symbool voor een T-splitsing in mijn carrière.”<br />

(Mark van Westerop)<br />

Coiffure september<br />

27


Haar: Arjan Bevers | Fotografie: Andrew O’Toole<br />

“Op het moment dat we deze collectie fotografeerden, wist ik: hier gebeurt iets. Dit wordt een heel bijzondere foto.<br />

Natuurlijk prijsde ik mezelf gelukkig dat Andrew O’Toole - die ik zo bewonder - mijn serie voor de Coiffure Award<br />

2019 wilde schieten. Maar dat is niet de enige reden dat ik deze foto heb uitgekozen. Verschillende beelden zijn me<br />

heel dierbaar. Deze springt er voor mij uit, omdat het moment magisch was. Alles klopte. Het haar, dat eigenlijk<br />

niet heel ingewikkeld was, meer pure schoonheid. De styling, stijlvol in z’n eenvoud. De chemie tussen de twee<br />

modellen, die elkaar nog nooit hadden ontmoet. De visagie, waarvoor Mireille nog door Milaan is gegaan om<br />

stoepkrijt te kopen. We hebben dat beeld samen gemaakt, we zijn samen tot iets bijzonders gekomen. Mireille en ik<br />

zijn tijdens het shooten soms hard, maar altijd eerlijk naar elkaar. Goed is niet genoeg; het moet beter zijn dan de<br />

laatste keer.” (Arjan Bevers)<br />

28 Coiffure september


thema<br />

Haar: Haidy Melief | Fotografie: Mark Melief<br />

“Het idee van de Lord<br />

collectie was: hoe zou<br />

Mozart eruitzien in de<br />

moderne tijd? Hoewel de<br />

foto uit 2007 is, is het<br />

beeld nog steeds stijlvol<br />

en tijdloos. Niet alleen<br />

de foto, maar ook de<br />

herinnering aan hoe deze<br />

is ontstaan, is voor mij<br />

bijzonder. Haidy had een<br />

idee en ging aan de slag<br />

met het haar en de styling.<br />

Ook de make-up nam<br />

ze voor haar rekening.<br />

Ik deed de fotografie.<br />

Samen zonder concessies<br />

iets moois maken, dat<br />

blijft fantastisch. Dat<br />

deze collectie uiteindelijk<br />

zoveel is geplaatst in<br />

media over de hele wereld,<br />

hadden we nooit kunnen<br />

bedenken. Toen ik in<br />

Korea was, hing dit beeld<br />

zelfs als poster in een<br />

vooraanstaande salon!”<br />

(Mark Melief)<br />

Coiffure september<br />

29


SCAN MIJ !<br />

De nieuwe webshop van<br />

L’Oréal Professionele Producten<br />

voor alle salons in Nederland<br />

MET L’ORÉAL PARTNER SHOP KAN IK BESTELLEN WANNEER<br />

IK WIL EN WANNEER HET MIJ UITKOMT<br />

Een klantgerichte<br />

besteltool<br />

Gemakkelijk<br />

te gebruiken functies<br />

24/7 BESCHIKBAAR &<br />

TOEGANKELIJK VANAF ELK<br />

APPARAAT<br />

TRACK & TRACE LINK<br />

BESCHIKBAAR<br />

FAVORIETEN LIJSTEN<br />

GEMAKKELIJK BESTELLEN<br />

EENVOUDIGE & DUIDELIJKE<br />

NAVIGATIE<br />

SNEL NABESTELLEN<br />

ALLE PROMOTIES EN<br />

ANIMATIES DIRECT<br />

BESCHIKBAAR<br />

ZOEKFUNCTIE VOOR<br />

KLEURTUBES<br />

BESTELGESCHIEDENIS<br />

ONLINE FACTUREN<br />

VOORRAAD MELDINGEN<br />

MEDEWERKERS BESTELLINGEN<br />

LATEN DOEN<br />

MEER<br />

KLANTEN<br />

MEER<br />

LOYALITEIT<br />

MEER<br />

OMZET


32 Coiffure september


productfile<br />

Uitbreiding vegan L’ANZA Wellness range met CBD Replenishing Hair Masque<br />

Herstel de<br />

natuurlijke<br />

balans<br />

CBD-olie staat bekend om de heilzame werking en wordt daarom veel gebruikt in<br />

huidverzorging. Maar hennepzaadolie is ook een aanwinst voor haar en hoofdhuid!<br />

In de onlangs gelanceerde vegan Wellness lijn combineert L’ANZA deze olie met<br />

biologische, botanische ingrediënten. Samen revitaliseren ze haar en hoofdhuid en<br />

bevorderen ze de natuurlijke balans.<br />

De Wellness serie bestond al uit een shampoo, conditioner en serum, en daar wordt nu een<br />

vierde product aan toegevoegd: het CBD Replenishing Hair Masque. Het masker is verrijkt met<br />

85 mg pure CBD-isolaat en diep hydraterende plantaardige ingrediënten – en dat voel je! Zelfs<br />

van extreem droog en uitgeput haar wordt de natuurlijke balans hersteld. Het masker hydrateert<br />

en verzacht op effectieve wijze de droge, schilferige hoofdhuid en laat het haar stralen met<br />

verbazingwekkende glans en conditie.<br />

VEGANISTISCH<br />

De volgende vijf ingrediënten in het CBD Replenishing Hair Masque zijn verantwoordelijk<br />

voor de werking van het masker. Het pure CBD-isolaat wordt gewonnen uit handmatig geoogste<br />

hennepbloemen, -stengels en -bladeren voor maximale kwaliteit en effectiviteit. CBD verrijkt,<br />

voedt en stimuleert de hoofdhuid, waardoor een gezondere omgeving voor het haar ontstaat.<br />

Kokosolie is een rijke bron van verzachtende stoffen om de droge, jeukende hoofdhuid te<br />

verlichten en groene thee neutraliseert vrije radicalen, die haarschade veroorzaken. Macadamiaolie<br />

is rijk aan vitamine E en antioxidanten. Het vermindert haarbreuk en zorgt voor merkbaar<br />

sterker haar. Tot slot helpt moerasbloemzaadolie droog en/of beschadigd haar te verjongen,<br />

waardoor het zacht en glanzend wordt. Alle producten uit de L’ANZA Wellness serie zijn<br />

veganistisch en dierproefvrij. Ze worden vervaardigd in Zuid-Californië met 85 procent zonneenergie<br />

als primaire energiebron. De CBD-olie is vrij van THC, sulfaten, parabenen en gluten.<br />

lanza.nl<br />

“Een diep hydraterend<br />

masker voor stralend haar”<br />

Coiffure september<br />

33


Leander Grotenhuis Hairdressers<br />

“Het meest waardevolle in<br />

mijn salon is mijn team”<br />

Hij is enthousiast, vrolijk, dienstverlenend en een strever. Het ondernemerschap zit bij hem duidelijk in het bloed.<br />

Leander Grotenhuis (37) is inmiddels de vijfde generatie die in het familiebedrijf aan het knippen is, maar doet<br />

dat op geheel eigen wijze en sinds een half <strong>jaar</strong> mét business partner Keune. “Bij hen voel ik me thuis.”<br />

Volgens Leander uit het Gelderse Dieren is het key voor je<br />

business om minimaal twee goede zakenpartners achter je<br />

te hebben staan die in je geloven. Keune is daar één van.<br />

“Ze ondersteunen me op alle fronten en denken met me<br />

mee.” De twee familieondernemingen hebben gezamenlijk<br />

zo’n 2<strong>50</strong> jaren op de teller staan. Leander: “We werken<br />

beide met passie en volgen een eenduidige koers. Daarin<br />

herkennen we elkaar. We streven ernaar onze gezamenlijke<br />

doelen te verwezenlijken en werken aan professionalisering<br />

en groei. De lijntjes zijn kort en de reacties persoonlijk.<br />

Dat vind ik heel prettig.”<br />

EMPATHIE<br />

Leander is inmiddels achttien <strong>jaar</strong> ondernemer en weet<br />

wat hij wil. Zijn salon van 300 vierkante meter bevindt zich<br />

in het hogere middensegment en richt zich op drie pijlers:<br />

kwaliteit, beleving en empathie. “Ik vind het belangrijk<br />

om persoonlijke aandacht te geven en empathie te tonen.<br />

Dat doen we in de salon, maar bijvoorbeeld ook door het<br />

sturen van een WhatsApp of een handgeschreven kaart bij<br />

bijzondere gebeurtenissen of persoonlijke momenten. We<br />

merken dat het erg gewaardeerd wordt.”<br />

Volgens Leander is je team het meest waardevolle dat je als<br />

ondernemer hebt. “En daarom verdienen de medewerkers<br />

ook de grootste investering.” En ook daar heeft hij Keune<br />

voor nodig. “Zij bieden mij een ruim assortiment aan<br />

trainingen die didactisch en technisch zijn ingericht.<br />

Daarbij zijn de trainingen van Keune zo geënt op de<br />

praktijk dat mijn team het geleerde direct kan toepassen<br />

op de werkvloer. Daar ben ik heel erg blij mee.”<br />

ACADEMY<br />

Op het gebied van educatie doet Leander nog veel meer.<br />

Zo is hij vanaf september met een eigen innovatieve<br />

Academy begonnen. Hij legt uit: “Ik heb een modulair<br />

opleidingsplan ontwikkeld. Iedereen, van jong tot oud,<br />

kan zich aanmelden om een fundering te leggen voor<br />

het kappersvak. Dat houdt in dat je je in vijftig avonden<br />

(oftewel 25 weken) de basis van het kappersvak eigen<br />

kunt maken en aan het eind een certificaat ontvangt. Een<br />

voormalig schooldirecteur van een kappersopleiding gaat<br />

dit samen met mij invullen. Ik betrek mijn team hier<br />

echter ook bij, zodat zij hun kwaliteiten in kunnen zetten<br />

in de opleiding. Zo kunnen ze bijvoorbeeld zelf les gaan<br />

geven op de Academy, binnen mijn eigen pand en met<br />

mijn eigen faciliteiten.”<br />

SPRINGPLANK<br />

Een ander gedeelte van het pand verhuurt Leander aan<br />

een maatschappelijke instantie. “Door samenwerking<br />

met deze organisatie en de gemeente proberen we<br />

bijstandsgerechtigden een opleiding te geven. We bieden<br />

dus een soort springplank om weer aan het werk te gaan.<br />

Wie geen kapper wil worden, mag zich ook aanmelden als<br />

model. Dan wordt deze persoon gratis geknipt of tegen<br />

een laag tarief gekleurd.” Een prachtig concept.<br />

“Ik heb straks een eigen flagshipstore, een kleine<br />

inkooporganisatie voor de cursisten en in de kelder<br />

een kweekvijver. Ik ben op heel veel fronten zo<br />

zelfvoorzienend. Alle puzzelstukjes vallen nu in elkaar en<br />

ik krijg zelf steeds meer ademruimte. Ik ben hier echt heel<br />

trots op.”<br />

Bij de Academy helpt Keune vooral op het gebied van<br />

inrichting, zoals beeld, visie en inspiratie. “Overall is<br />

Keune voor mij een business partner die veelomvattend is.<br />

Zo geven ze mij het gevoel dat als er stront aan de knikker<br />

is, ze me niet laten vallen. Dat ze hoe dan ook naast me<br />

staan. En eigenlijk roepen we gezamenlijk: ‘jouw succes, is<br />

mijn succes’, en dat voelt heel goed.”<br />

KEUNE YOU<br />

Keune heeft volgens Leander een enorme sprong in<br />

productontwikkeling gemaakt. “Denk maar eens aan de<br />

internetconcurrentie. Die oorlog ga ik nooit winnen. Daarom<br />

ben ik ook zo blij met een product als Keune You: een<br />

verzorgingsproduct dat op basis van de behoefte van de klant<br />

gepersonaliseerd wordt door de kapper. Dat is via internet<br />

niet te krijgen. Geniaal bedacht toch?”<br />

34 Coiffure september


usinessfile<br />

Salon: Leander Grotenhuis Hairdressers<br />

in Dieren<br />

Business partner: Keune<br />

Medewerkers: 12<br />

Nice to know: Leander is genomineerd voor<br />

de ANKO Ondernemers Award<br />

Coiffure september<br />

35


Schwarzkopf Professional lanceert Scalp Clinix<br />

Hoofdhuid<br />

weer in balans<br />

Het bewustzijn ten aanzien van hoofdhuidverzorging neemt toe. Klanten beseffen<br />

dat een gezonde hoofdhuid in belangrijke mate bijdraagt aan gezond haar. Maar<br />

elke hoofdhuid heeft andere problemen, die een specifieke aanpak vereisen om<br />

effectief behandeld te kunnen worden. Met Scalp Clinix leg je de basis voor<br />

prachtig haar.<br />

Wat is het<br />

microbioom?<br />

Wie mooi en gezond<br />

haar wil, kan niet zonder<br />

een uitgebalanceerd<br />

microbioom. Het<br />

microbioom van de<br />

hoofdhuid is het<br />

onzichtbare ecosysteem<br />

van levende microorganismen,<br />

waaronder<br />

bacteriën, virussen en<br />

schimmels. Wanneer de<br />

slechte microben de goede<br />

microben overheersen,<br />

raakt het microbioom<br />

van de hoofdhuid uit<br />

balans en kunnen<br />

hoofdhuidproblemen zoals<br />

roos, jeuk, overproductie<br />

van talg en zelfs haaruitval<br />

ontstaan.<br />

Scalp Clinix van Schwarzkopf<br />

Professional is een op maat gemaakte<br />

hoofdhuidverzorging bestaande uit<br />

salonservices en thuisverzorging, die zowel<br />

het haar als de hoofdhuid op holistische<br />

wijze verzorgen. De producten brengen het<br />

microbioom van de hoofdhuid in balans,<br />

want gezond haar begint bij een gezonde<br />

hoofdhuid.<br />

Scalp Clinix is een uitbreiding van het<br />

Fibre Clinix assortiment, waardoor<br />

jij als kapper de ultieme haar- en<br />

hoofdhuidverzorgingsexpert kunt worden!<br />

Door klanten een op maat gemaakte service<br />

in de salon aan te bieden en onderhoud voor<br />

thuis te adviseren, breng je de hoofdhuid<br />

in topconditie en krijgt het haar een goede<br />

basis om te groeien.<br />

Hoofdhuidproblemen<br />

De Biotic In-Salon Service van Scalp<br />

Clinix is speciaal ontwikkeld om specifieke<br />

hoofdhuidproblemen aan te pakken. De<br />

behandeling bestaat uit drie eenvoudige<br />

stappen om het microbioom van de<br />

hoofdhuid weer in balans te brengen en<br />

een basis te leggen voor prachtig haar.<br />

Prep het haar met de Pre-Shampoo Scrub<br />

voor een verkoelend effect. Het product<br />

verwijdert op milde wijze dode huidcellen<br />

om de hoofdhuid voor te bereiden op de<br />

reiniging. Vervolgens reinig je het haar en<br />

de hoofdhuid met de Fibre Clinix Tribond<br />

Shampoo. De derde stap - Treat - zorgt voor<br />

een verzachtend en gehydrateerd gevoel en<br />

kan volledig op maat worden gemaakt door<br />

de Biotic Base te mengen met een van de<br />

drie Scalp Clinix Boosters (Soothing, Oil<br />

Control of Flake Control).<br />

Verzorging voor thuis<br />

Om de verbeterde hoofdhuidconditie<br />

thuis te onderhouden tot het volgende<br />

salonbezoek, kun je de passende verzorging<br />

adviseren aan de klant. Er is keuze uit<br />

vier routines: Soothing verzacht de droge,<br />

gevoelige hoofdhuid, Oil Control reinigt de<br />

vette hoofdhuid, Flake Control verwijdert<br />

en voorkomt roos en Anti-Hair Loss is een<br />

regime voor dunner wordend haar. Elke<br />

Scalp Clinix thuisverzorging bestaat uit<br />

een shampoo en een behandeling/serum<br />

om de microbioombalans van de hoofdhuid<br />

te ondersteunen. Het resultaat? Een<br />

evenwichtige hoofdhuid en mooi, gezond<br />

uitziend haar.<br />

schwarzkopfpro.com/scalpclinix<br />

36 Coiffure september


productfile<br />

“Het microbioom<br />

is cruciaal voor<br />

vol, gezond en<br />

glanzend haar”<br />

Deskundige ondersteuning<br />

Austen Thomson, de nieuwe Global Hair Care Ambassador van Schwarzkopf Professional, ondersteunt de Scalp Clinix lancering met<br />

educatie op de socialmediakanalen van @schwarzkopfpronl. Daarnaast zal tricholoog William Fleeson zijn wetenschappelijke kennis van<br />

de hoofdhuid en het haar delen op social media en in de eAcademy van Schwarzkopf Professional via ask-elearning.com.<br />

Coiffure september<br />

37


Gefeliciteerd<br />

met het<br />

<strong>50</strong> jarig jubileum<br />

van


P40 ALL OF THE LIGHTS<br />

Coiffure september<br />

39


40 Coiffure september


topstyles<br />

All off the<br />

LIGHTS<br />

Haar: James Morris | Fotografie: Andrew O’Toole | Make-up: Kylie O’Toole | Styling: Karly Brown<br />

JE BENT MEER DAN EEN JAAR NIET ECHT UIT<br />

GEWEEST EN OPEENS IS HET MOMENT DAAR: HET<br />

KAN WEER. WAT DOE JE DAN AAN? EN HOE DOE JE<br />

JE HAAR? MET DIT IDEE IN HET ACHTERHOOFD<br />

CREËERDE JAMES MORRIS VAN BIBA DEZE COLLECTIE<br />

VOOR DE AUSTRALIAN HAIR INDUSTRY AWARDS.<br />

“ALL OF THE LIGHTS GAAT OVER VROUWEN DIE<br />

EEN AVOND UITGAAN, OVER MOOI HAAR DAT IS<br />

GEÏNSPIREERD DOOR KLASSIEKE VORMEN, GEWAAGDE<br />

KLEURENCOMBINATIES EN MODERNE TEXTUREN”,<br />

ALDUS JAMES. HET IS FEESTELIJK, KLEURRIJK,<br />

ULTRAVROUWELIJK EN HET SPAT VAN DE PAGINA’S<br />

AF. EEN TERECHTE WINNAAR VAN DE NEW CREATIVE<br />

TALENT OF THE YEAR AWARD.<br />

Coiffure september<br />

41


42 Coiffure september


topstyles<br />

Coiffure september<br />

43


44 Coiffure september


topstyles<br />

Coiffure september<br />

45


46 Coiffure september


NIEUW<br />

ZILVER BEHANDELING IN DE SALON VOOR GEREVITALISEERD<br />

NATUURLIJK GRIJS HAAR, COMBINATIE:<br />

vrij van parfum, alkaliserende middelen zoals ammoniak en<br />

ethanolamine, ph7, zo zacht als schoon water, en oxidatieve grijze pigmenten<br />

www.wella.nl<br />

WellaProBNL<br />

WellaProfessionalsNederland


N\O is your<br />

boutique<br />

salon<br />

brand.<br />

Every<br />

hairdresser<br />

is an artist.<br />

naturaloriginal.com


DNA<br />

Tekst: Marian Vleerlaag<br />

FLOOR KLEYNE:<br />

“IK DENK DAT WE<br />

TE SNEL GELEEFD<br />

HEBBEN”<br />

Als jurylid van de Coiffure Award is Floor<br />

Kleyne zich bewust van het feit dat<br />

deelnemers de inzendingen met bloed,<br />

zweet en tranen voor elkaar hebben<br />

gekregen. ZE VINDT HET EEN<br />

EER DE FOTOCOLLECTIES TE<br />

MOGEN BEOORDELEN. Zelf is<br />

ze altijd op zoek naar het verhaal<br />

achter het beeld, zoals ze dat doet<br />

in al haar werk; van het maken<br />

van haar podcast tot modeshows<br />

in Parijs. “WELK VERHAAL<br />

WIL JE VERTELLEN? WAT<br />

DEFINIEERT JOU?”<br />

Coiffure september<br />

49


<strong>50</strong> Coiffure september


DNA<br />

HET MAG “Ik had nooit voor ogen om kapper te worden.<br />

Als brugpieper startte ik op havo/vwo-niveau en daar werd<br />

niet geadviseerd iets met je handen te doen. Stom eigenlijk.<br />

Modejournalistiek kon wel de goedkeuring wegdragen van<br />

de leraren. Ik maakte een zooitje van school, was jaloers op<br />

meiden die naar de mavo gingen en kapper wilden worden. Zij<br />

mochten dat gewoon! ‘Jij mag dat ook hoor’, zei mijn moeder<br />

toen.”<br />

VERHALEN VERTELLEN “Mijn talent zat vooral in het<br />

verhalen vertellen. Bij de schoolkrant en tijdens tekenles was<br />

ik altijd bezig met het verhaal erachter. Dat doe ik nog steeds<br />

- zoeken naar het verhaal achter het haar - en daarom is wat ik<br />

doe zo veelzijdig. Ik denk nooit: ik moet weer werken. Ik tel<br />

nooit de uren.”<br />

MODE “Ik trek wel altijd naar de modische kant van ons vak.<br />

Modeshows in Parijs, werken voor magazines en dan duik ik<br />

iedere keer even in de rekken van de stylisten. Maar met haar<br />

kun je een nog specifieker verhaal vertellen dan met mode.<br />

Kleding doe je ’s avonds uit, je haar hoort bij je.”<br />

GEDREVEN “Op de kappersschool was ik niet de beste, maar<br />

wel het meest gedreven. Ik was bereid om heel hard te werken,<br />

zeven dagen per week, om op het juiste niveau te komen. Ik<br />

trainde me helemaal suf. Overigens werk ik zelf ook het liefst<br />

met mensen die heel enthousiast, loyaal en positief zijn. Als ze<br />

roepen dat ze de beste zijn, vind ik dat niet boeiend. Er is niet<br />

zoiets als de beste zijn, iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten.”<br />

PARIJS “Nadat ik als tweede was geëindigd bij de Coiffure<br />

Award, solliciteerde ik bij Andy Uffels. Hij zag dat ik de<br />

enthousiasteling was die paste bij het uitbouwen van zijn<br />

concept. Vervolgens werd ik trainer, leidde het educatieteam<br />

en werd Creative Director. Acht <strong>jaar</strong> werkte ik voor Andy en<br />

ik heb me constant kunnen ontwikkelen. Via hem kwam ik in<br />

Parijs terecht.”<br />

EGO “De Fashion Week in Parijs vond ik uiteindelijk meer<br />

druk dan leuk. Te stressvol voor wat ik eruit haal. Er is veel ego<br />

in dit vak. Constant bezig zijn met het afdekken van je flaws<br />

maakt echter dat je niet bezig bent met dat waar het om gaat.<br />

Als je je eigen ego kunt parkeren, kun je gebruikmaken van de<br />

kracht van de ander die naast je staat. Dan kom je persoonlijk<br />

en als team zoveel verder.”<br />

TEAM NICE “Ons beroep is gerelateerd aan smaak. Iedereen<br />

kan het niks vinden wat jij hebt gemaakt, het resultaat is niet<br />

meetbaar te beoordelen. Dan kun je alleen maar rechtop<br />

blijven staan en blijven geloven in jezelf, maar het maakt het<br />

wel een beetje spannend. Toen ik chef van de Amsterdam<br />

Fashion Week werd, noemde ik mijn team daarom Team Nice.<br />

Ik wilde dat iedereen aardig zou zijn voor elkaar. Als je je veilig<br />

voelt, presteer je beter.”<br />

HIËRARCHIE “Vooral de modische kant van ons vakgebied<br />

kent een duidelijke hiërarchie: bij een shoot is de fotograaf de<br />

baas. Doe jij drie uur over een perfecte krul, vindt hij of zij het<br />

helemaal niks. Maar de modewereld is aan het veranderen.<br />

Eindelijk kijkt men met een bredere optiek naar hoe<br />

modellen er moeten uitzien. Niet meer veertig keer hetzelfde<br />

gekopieerde meisje. Kroeshaar moest ik vroeger glad maken,<br />

om dan te kijken welk haar we gingen maken. Nu is dat juist de<br />

kracht, het definieert jou.”<br />

SLOW DOWN “Het wegvallen van vaste regels sijpelt door<br />

naar het hele vakgebied: de fotograaf hoeft niet altijd de baas<br />

te zijn. De verandering komt door #metoo, corona en het<br />

feit dat designers niet vijf keer per <strong>jaar</strong> een nieuwe collectie<br />

kúnnen maken. Als het langzamer kan, is er meer ruimte om<br />

na te denken over wat je werkelijk wilt zeggen. Je kunt meer de<br />

diepte in, mensen beter zien en in plaats van deliveren meer<br />

bezig zijn met de weg ernaartoe. Dat past beter bij mij. Als<br />

mensen zich durven laten zien, is het werk veel leuker. Ook<br />

in de salon. Als je één goed idee door iedereen laat kopiëren,<br />

krijg je een minder goed resultaat dan wanneer je ieders eigen<br />

persoonlijke kracht doorontwikkelt.”<br />

ESSENTIE “Ik denk dat we te snel geleefd hebben. We kennen<br />

allemaal het willen vasthouden van het vakantiegevoel. Daar<br />

ligt een behoefte. Door corona hebben we dat op een hele<br />

harde manier gevoeld. Veel collega’s zijn gaan nadenken over<br />

waarom ze dit nu eigenlijk doen, wat de essentie van ons vak<br />

is. Voor mij is dat kijken wie er in je stoel zit en ontdekken wat<br />

daar het allermooiste haar voor is.”<br />

JURYLID “Voor de Coiffure Award ga je terug naar die<br />

essentie. Alle tijd nemen en bedenken welk verhaal je het<br />

liefst wilt vertellen. En dat gevat in vier beelden. Daar leggen<br />

mensen hun hele ziel en zaligheid in, en soms ook hun hele<br />

budget. Het vertegenwoordigt waar je voor staat. Wat een<br />

eer dat ik dat als jurylid allemaal voorgelegd krijg en mag<br />

bedenken wat iemand ermee wil vertellen.”<br />

“IK ZOEK ALTIJD<br />

NAAR HET VERHAAL<br />

ACHTER HET HAAR”<br />

Coiffure september<br />

51


“ALS MENSEN ZICH<br />

DURVEN LATEN ZIEN,<br />

IS HET WERK VEEL<br />

LEUKER”<br />

EERVOL “Daar komt het voor mij samen. Ik wil dat heel eervol<br />

doen. Er zijn zoveel kappers, maar meedoen met de Coiffure<br />

Award is laten zien dat je er bent, dat je bereid bent om te<br />

knallen. Het is ook zoeken naar je eigen handtekening, een<br />

manier om daarachter te komen. Niet winnen is daarom ook<br />

niet erg. De winst is dat je ontdekt wie je bent en wat je wilt.<br />

En dat je samen hebt gewerkt met een team, dat je naam is<br />

gehoord. Ben je genomineerd, dan kom je op dat podium en<br />

loop je over de catwalk. Spannend en geweldig! Maar ook als je<br />

niet genomineerd bent, is het een boost voor je ontwikkeling.<br />

Je doet zoveel kennis, ervaring en contacten op.”<br />

UNIEKE WANGEN “Als jurylid heb je macht om te bepalen<br />

wat mooi is of niet. Daar ga ik zorgvuldig mee om. Mijn<br />

mening staat soms haaks op die van andere juryleden. Een heel<br />

uitgebreid vlechtwerk waar vele uren werk in zit, levert bij mij<br />

minder punten op dan een simpele coupe die precies past bij<br />

het model. Als een meisje bijvoorbeeld unieke wangen heeft<br />

en precies daar een plukje haar op valt, dan overtuigt dat echt.<br />

Het gaat bij mij niet altijd om esthetiek of ambacht, maar om<br />

geloofwaardigheid, het zien van iemand.”<br />

PUNTENTELLING “De verantwoordelijkheid als jurylid<br />

is groot, daarom wil ik alle inzendingen goed bekijken.<br />

Er kan maar één winnaar zijn. Gelukkig beslis ik dat niet<br />

alleen. Er komen vele smaken samen in de jury, dat hebben<br />

ze goed gedaan: ambachtliefhebbers, trendliefhebbers,<br />

verhalenzoekers… Het levert een weloverwogen puntentelling<br />

op, juist omdat we weten hoeveel bloed, zweet en tranen het<br />

heeft gekost. Als je meedoet, ben je sowieso gezien. Dat kan<br />

een heel goed begin zijn.”<br />

ANYTHING HAIR “Ook ik ben aan het kijken hoe ik precies<br />

verder wil. Juist omdat ik zo breed bezig ben: shoots, shows,<br />

educatie, werken met grote merken. Ik moet keuzes maken om<br />

niet te versnipperd te raken, maar weet nog niet wat te kiezen.<br />

Stiekem vind ik het grappig, dat ik zo’n manusje-van-alles ben.<br />

Ik ben een beetje ‘anything hair’ geworden. Mijn vraagstukken<br />

zijn: wel of niet een eigen salon beginnen, ergens mee stoppen,<br />

niet meer alles zelf doen? Keuzes maken vind ik lastig.<br />

Misschien moet ik gewoon maar ergens inspringen.”<br />

PODCAST “Die podcast is daar een voorbeeld van. Van<br />

vertellen word ik heel zelfverzekerd. Als je samen graaft naar<br />

de waarheid, kun je nooit aan elkaars stoelpoten zagen: dan<br />

zoek je samen naar inspiratie. Die podcast leek me gaaf om te<br />

doen, en toen kwamen er heel veel luisteraars en mocht ik nog<br />

een seizoen doen.”<br />

TOCH JOURNALISTIEK “Ook op social media ben ik actief.<br />

Dat voelt als journalistiek: bepalen wat je de wereld instuurt,<br />

zelf beslissen wat je vertelt. Ik doe dit al tien <strong>jaar</strong>. Er kwam een<br />

BN’er langs, dat werden er meer en zo kwamen er steeds meer<br />

volgers. Niet dat het altijd zoveel kwaliteit heeft wat ik doe.<br />

Mijn volgers zijn vooral om negen uur ’s avonds actief en dan<br />

heb ik net mijn kinderen in bed gelegd en wil ik bijpraten met<br />

mijn man. Dat verkies ik boven een social media strategie. Zo<br />

rommelig als mijn leven is, is mijn Instagram-account. Anders<br />

zou ik er maar zenuwachtig van worden. Ik doe het gewoon op<br />

mijn manier.”<br />

ECHT ZIEN “Waar ik het gelukkigst van word, is werken met<br />

mensen die hetzelfde willen als ik. Die egoloos en creatief iets<br />

moois willen maken. Vorige week zat ik in een vliegtuig naast<br />

een jongen die op een schip voer. Ik vroeg naar zijn hobby en<br />

hij zei: ‘Ik teken een beetje, maar ben niet zo goed.’ Keek ik<br />

later op zijn Instagram en het was fantastisch wat hij maakt!<br />

Maar als je als creatief niet iemand tegenkomt die jouw waarde<br />

ziet en voor jou zakelijk kan zijn, loop je veel mis. Niet alle<br />

creatieven kunnen dat zelf. Ik heb gelukkig een manager<br />

gevonden die mij echt ziet, die het oprecht leuk vindt mijn<br />

wereld te zien.”<br />

GROEI “Het allermooist is als je allemaal toffe mensen om je<br />

heen kunt verzamelen die jou laten groeien. En waar jij weer<br />

wat voor kunt betekenen. Zelfs al ben je nog maar drie weken<br />

bezig, er is altijd iemand die je kunt helpen. Daar krijg je<br />

superveel energie van.”<br />

C V<br />

Floor Kleyne is freelance<br />

hairstylist en haar<br />

werkzaamheden zijn zeer divers:<br />

ze geeft trainingen, houdt<br />

presentaties voor merken in<br />

binnen- en buitenland, schrijft<br />

educatie voor salons, leidt<br />

trainers op, doet shoots, shows<br />

en videoclips en ze maakt een<br />

eigen podcast ‘Heb je haar<br />

weer’. Daarnaast knipt en kleurt<br />

ze diverse BN’ers. Ook is ze<br />

jurylid van de Coiffure Award.<br />

52 Coiffure september


MAKE " YOUR<br />

STATEMENT.<br />

"<br />

GROOMING GOODS GECREËERD DOOR<br />

DE PIONIERS IN DE BARBER WERELD.<br />

@NOMADBARBER @STAYGOLD31 @JULIUSCAESAR<br />

VOLG ONS OP INSTAGRAM<br />

@STMNTGROOMING.NL


JUBILEUM<br />

Niet alleen Coiffure viert<br />

een feestje, Beautydistrict<br />

ook! De distributeur<br />

van de professionele<br />

merken Moroccanoil,<br />

Oligo Professionnel en<br />

Mydentity bestaat tien <strong>jaar</strong>.<br />

Beautydistrict-directeur Hans<br />

van Zandbergen blikt kort terug:<br />

“In de eerste vijf <strong>jaar</strong> hebben<br />

we de basis van het bedrijf<br />

opgebouwd met het merk<br />

Moroccanoil. Daarna hebben we<br />

voornamelijk de nadruk gelegd<br />

op de professionalisering<br />

en het vergroten van onze<br />

toegevoegde waarde op het<br />

gebied van sales, marketing,<br />

educatie en logistiek.” In die<br />

periode ging Beautydistrict<br />

terug van vierhonderd klanten<br />

naar 2<strong>50</strong> partnersalons. “We<br />

kozen daarmee bewust voor het<br />

aangaan van een diepgaandere<br />

relatie en het kunnen bieden<br />

van meer toegevoegde<br />

waarde”, legt Hans uit. “Nú<br />

gaan we de derde periode van<br />

vijf <strong>jaar</strong> in, waarin de focus op<br />

kleur ligt.” Inmiddels heeft de<br />

onderneming 280 partnersalons<br />

en staan ze open voor<br />

nieuwe samenwerkingen met<br />

kwalitatief goede en betrokken<br />

salons. “Beautydistrict<br />

ontzorgt de kapper met drie<br />

merken, allen met een unieke<br />

positionering. Beautydistrict<br />

is altijd op zoek naar merken<br />

van hoge kwaliteit en met een<br />

bijzonder verhaal en zoekt hier<br />

de juiste salonpartners bij.<br />

Voor ons is het niet belangrijk<br />

hoe groot een partnersalon<br />

is, maar we kijken vooral naar<br />

commitment.”<br />

54 Coiffure september


ehind the brand<br />

Jarig Beautydistrict is meer dan een distributeur<br />

De kracht van<br />

een goede partner<br />

Kappers ontzorgen, inspireren, opleiden en mee laten profiteren van de kracht van goede merken. Dat is het<br />

doel van Beautydistrict dat dit <strong>jaar</strong> al tien <strong>jaar</strong> bestaat. “Wij zijn veel meer dan alleen maar distributeur<br />

van de labels Moroccanoil, Oligo Professionnel en Mydentity.”<br />

‘Ontzorgen’ is een breed begrip en wordt de laatste<br />

jaren in heel veel verschillende branches te pas en<br />

te onpas gebruikt. Hans van Zandbergen, directeur<br />

van Beautydistrict, houdt echter niet van loze kreten<br />

en kan heel goed uitleggen hoe Beautydistrict haar<br />

partnersalons ontzorgt. “Ons doel is altijd geweest<br />

om de kapper te ontzorgen. Dit doen wij door middel<br />

van korte en directe communicatielijnen, bouwen<br />

van partnerships, kennis van de veranderende markt,<br />

betrokkenheid, betrouwbaarheid, persoonlijke<br />

aandacht en een langetermijnvisie.”<br />

EDUCATIE<br />

Ontzorgen doet Beautydistrict op vele vlakken.<br />

Denk bijvoorbeeld aan educatie. “Vanaf deze maand<br />

starten we onze live trainingen gelukkig weer op. Na<br />

een lange periode van alleen maar online trainingen,<br />

mogen we eindelijk ook weer op locatie van start.<br />

Zo organiseren we onder meer businesstrainingen,<br />

waarin de kapper leert hoe social media zo goed<br />

mogelijk ingezet kan worden en geven we ook een<br />

training ‘Medewerkers motiveren’. Verder bieden we<br />

een traject aan - Craft Business Coaching - waarbij<br />

een externe partij onze klanten begeleidt op het<br />

gebied van ondernemerschap. Heel inspirerend!<br />

Daarnaast hebben we natuurlijk ook een groot scala<br />

aan vakgerichte trainingen voor onze partnersalons<br />

en hun stylisten.”<br />

MEEDENKEN<br />

Op het gebied van sales is Hans heel duidelijk:<br />

“Onze accountmanagers komen brengen en niet<br />

halen. Promo’s afgeven en orders ophalen is niet hun<br />

functie.” Beautydistrict vindt het veel belangrijker<br />

om met de klant mee te kijken en mee te denken hoe<br />

ze het bedrijf zo goed mogelijk van dienst kunnen<br />

zijn. “Hoe kunnen we op het beschikbare aantal<br />

vierkante meters zoveel mogelijk service bieden,<br />

zoveel mogelijk waarde toevoegen en zo goed<br />

mogelijk onze merken adviseren?”<br />

Waarin Beautydistrict zich verder onderscheidt,<br />

is de investering in consumentenmarketing voor<br />

bijvoorbeeld Moroccanoil. “Afgelopen <strong>jaar</strong>, maar ook<br />

de komende jaren, doen we dat onder meer via het<br />

Eurovisiesongfestival. Als we de salon ondersteunen<br />

bij het zo goed mogelijk hierop aansluiten met hun<br />

interne en externe communicatie, wordt Moroccanoil<br />

ervaren als een merk dat zichzelf verkoopt.”<br />

PARTNERSHIPS<br />

Doel van Beautydistrict is om samen met klanten<br />

op zowel zakelijk als persoonlijk vlak verder te<br />

groeien. “Daarbij houden wij altijd vast aan onze<br />

visie van lange termijn partnerships.” Hans legt<br />

uit: “De wereld om ons heen is afgelopen anderhalf<br />

<strong>jaar</strong> enorm veranderd en dat heeft er mede voor<br />

gezorgd dat kappers kritischer zijn gaan kijken naar<br />

de dienstverlening en performance van partners.<br />

Volkomen terecht. Door écht te luisteren naar onze<br />

partners willen wij laten zien dat wij veel meer<br />

zijn dan distributeur van de labels Moroccanoil,<br />

Mydentity en Oligo Professionnel.”<br />

Een goed voorbeeld hiervan is dat Beautydistrict<br />

tijdens de lockdowns de partnersalons ondersteunde<br />

door kosteloos de logistiek open te stellen. “Wij<br />

verwerkten de enkelvoudige orders van hun<br />

klanten en leverden die rechtstreeks uit. Zo<br />

konden onze partners toch nog omzet maken met<br />

productverkoop. In deze moeilijke periode bleek ook<br />

maar weer wat de kracht van productverkoop is in de<br />

salons.”<br />

beautydistrict.nl<br />

Coiffure september<br />

55


Vijftigste <strong>editie</strong> van Essential Looks:<br />

The Inscape Collection<br />

The Inscape Collection is geïnspireerd door het gevoel te willen ontsnappen aan de buitenwereld en op zoek te gaan naar een<br />

rijk innerlijk leven. De trendcollectie viert de vijftigste Essential Looks <strong>editie</strong> van Schwarzkopf Professional door een mooie<br />

samenwerking met Igora Royal. Dat levert nieuwe, levendige kleuren op voor de trends van Essentials Looks 2:2021: Novel<br />

Comfort, Quintessential en E-phoria.<br />

"De<br />

technieken<br />

zijn snel en<br />

gemakkelijk.<br />

Perfect<br />

om in de<br />

salon te<br />

gebruiken!"<br />

(Arjan Bevers)<br />

"In Spanje<br />

houden<br />

we van<br />

levendige<br />

kleuren.<br />

Rood is de<br />

kleur van<br />

passie en<br />

trekt de<br />

aandacht."<br />

(X-presion)<br />

Trend 2<br />

Trend 3<br />

Schwarzkopf Professional Global Colour Ambassadors Lesley<br />

Jennison en Arjan Bevers, en het Spaanse creatieve team<br />

X-presion zijn de coloristen achter de collectie. Elke trendkleur<br />

werd gecreëerd door twee tot drie kernkleuren van Igora Royal<br />

te mixen. “Het draait allemaal om het mengen van kleuren. Dan<br />

zijn de mogelijkheden eindeloos!", aldus Arjan Bevers. Zo is<br />

een unieke set van achttien nieuwe Igora Royal mixen ontstaan,<br />

geïnspireerd door de kleur- en lifestyletrends van Pantone. Deze<br />

zijn vervolgens gekoppeld aan trendy kleurwerelden en on-trend<br />

looks, die tot leven zijn gewekt in The Inscape Collection. Zes<br />

looks (salon én catwalk) binnen drie belangrijke trends, die<br />

mode, coupes en kleurrichtingen omvatten.<br />

Trend 1:<br />

Novel Comfort<br />

Bij deze trend draait alles om kwaliteit, comfort en zelfacceptatie<br />

in je ‘cosy cave’. Een palet van organische aardse tinten wordt<br />

aangebracht in losse kapsels, krullen en verschillende texturen<br />

om zachte, vrouwelijke looks te creëren.<br />

De keywords van deze trend zijn cocooning, happy comfort,<br />

self-love, simply pleasures en tactility.<br />

Trend 2:<br />

Quintessential<br />

Quintessential combineert zachte nostalgie met een nieuwe<br />

moderniteit. De looks zijn een speelse kijk op de vrouwelijkheid<br />

van de jaren 60. Vrolijke pasteltinten worden gecentreerd rond<br />

cendre-astinten en gecombineerd met precisietechnieken en een<br />

afgeronde styling.<br />

De keywords van deze trend zijn soft modernity, revived<br />

tradition, renewed values, joyful hues en new optimism.<br />

Trend 3:<br />

E-phoria<br />

Extravagante en vrolijke looks om zelfexpressie te vieren<br />

in een wereld van technologie. Het kleurenpalet bestaat uit<br />

optimistische tinten, variërend van dieppaars tot levendig rood<br />

en gloeiende metallics. De kleuren komen tot leven door de<br />

architectonische vormen en strakke lijnen van de futuristische<br />

coupes.<br />

De keywords van deze trend zijn escapism, self-expression,<br />

cyber glow, digital fantasy en human connection.<br />

56 Coiffure september


ehind the trend<br />

Trend 1<br />

"Ik wilde dat mijn<br />

kleuren zouden<br />

versmelten en<br />

in elkaar over<br />

zouden lopen.”<br />

(Lesley Jennison)<br />

TRENDS KOMEN<br />

TOT LEVEN<br />

Kom meer te weten via<br />

essentiallooks.com en zie<br />

hoe de trends tot leven<br />

komen in een nieuwe<br />

digitale ruimte. Vergeet<br />

niet @schwarzkopfpronl<br />

te volgen op social media<br />

en blijf op de hoogte van<br />

Essential Looks via de<br />

hashtag #essentiallooks.<br />

Coiffure september<br />

57


INDYRA VAN GASTEL:<br />

“IK WILDE EEN LUXE<br />

UITSTRALING MET<br />

EEN INTIEME SFEER”<br />

Indyra van Gastel samen met Guy Sarlemijn.<br />

EEN PAND MET<br />

MOGELIJKHEDEN ÉN EEN<br />

‘HOTEL CHIQUE’-GEVOEL.<br />

DIE COMBINATIE ZOCHT,<br />

VOND EN CREËERDE<br />

INDYRA VAN GASTEL IN DE<br />

BINNENSTAD VAN BREDA.<br />

“HET IS NOG MOOIER<br />

GEWORDEN DAN IK VOOR<br />

OGEN HAD.”<br />

58 Coiffure september


interieur<br />

Tekst: Susanne Hellendoorn | Fotografie: Jeannette Huisman<br />

Coiffure september<br />

59


“DE GROOTSTE<br />

INSPIRATIEBRON WAREN<br />

BOUTIQUE HOTELS”<br />

Eigenaar: Indyra van Gastel<br />

Eigen salon sinds: 2013<br />

Specialiteit salon: creatieve kleurcreaties<br />

Typisch Indyra: eigen wil, eigen visie<br />

Opening nieuwe salon: 1 juni 2021<br />

Duur verbouwing: 4 maanden<br />

Wat straalt de nieuwe salon uit: hotel chique<br />

60 Coiffure september


interieur<br />

Als jong meisje mocht ze mee naar<br />

de kapsalon van haar ouders. Daar<br />

ontstond Indyra’s droom: kapster<br />

worden en ooit een eigen salon starten.<br />

Inmiddels is Indyra 27 <strong>jaar</strong> en nog altijd<br />

verliefd op het kappersvak. “Na in de meest<br />

uiteenlopende salons te hebben gewerkt, kwam<br />

ik in de laatste salon in aanraking met de<br />

Coiffure Award. Dat gaf mij heel veel inspiratie<br />

om persoonlijk door te groeien. Het begon te<br />

kriebelen; ik startte de zoektocht naar een pand<br />

voor een eigen salon.” In december 2013 opende<br />

Indyra op negentienjarige leeftijd de deuren<br />

van Hairdealer, een hippe en kleine salon in<br />

de binnenstad van Breda. “Mijn droom werd<br />

daarmee al vroeg werkelijkheid. Ik ontwikkelde<br />

me verder en won anderhalf <strong>jaar</strong> later de<br />

Newcomer of the Year award.” In 2018 nam<br />

Indyra ook nog eens de Consumer Award mee<br />

naar huis.<br />

Meer ruimte<br />

Na ruim twintig nominaties, drie fulltimers in<br />

dienst en een klantenkring die enorm gegroeid<br />

was, werd het pand aan de Sint Janstraat voor<br />

Indyra te klein. “Eigenlijk had ik meerdere<br />

redenen om te verhuizen. Zo hadden we geen<br />

wachtruimte voor de klanten en was het ook<br />

altijd moeilijk parkeren. Verder hadden we<br />

voor het team geen goede ruimte waar we even<br />

fatsoenlijk konden eten en zitten. Kortom: om<br />

de service echt hoog te kunnen houden, was er<br />

meer ruimte nodig.”<br />

Eén kilometer verderop vond de Bredase<br />

eind vorig <strong>jaar</strong> een nieuwe locatie aan de<br />

Wilhelminastraat. “Het pand is heel diep en ik<br />

wist gelijk dat we hier een prachtige salon van<br />

konden maken. De Wilhelminastraat is een van<br />

de meest chique winkelstraten van Breda. Het<br />

is echt een droom om Hairdealer hier op hoog<br />

niveau verder te mogen laten groeien.”<br />

Goede match<br />

Een verbouwing van A tot Z was nodig; alles<br />

moest volledig gestript en opnieuw opgebouwd<br />

worden. “Nadat de eerste ideeën zich in mijn<br />

hoofd gevormd hadden, heb ik Guy Sarlemijn<br />

gebeld. Hij is voor mij de aangewezen persoon<br />

om mijn droomsalon werkelijkheid te laten<br />

worden.” Guy richtte acht <strong>jaar</strong> geleden al de<br />

vorige salon van Indyra in. “De keuze om nu<br />

weer met hem in zee te gaan, was snel gemaakt.<br />

We zijn samen om de tafel gaan zitten om mijn<br />

wensen te bespreken. Guy heeft een heel eigen<br />

stijl die mij enorm aanspreekt. Hij creëert de<br />

prachtigste salons, die heel veel uitstralen. Qua<br />

stijl en samenwerking zijn wij gewoon een heel<br />

goede match.”<br />

De grootste inspiratiebron voor Indyra zijn de<br />

vele boutique hotels waar ze - in diverse plaatsen<br />

over de hele wereld - heeft overnacht. “Ik hou<br />

van een luxe uitstraling, maar met een intieme<br />

sfeer. Guy heeft goed gekeken naar wie ik ben als<br />

persoon en dat vertaald naar mijn saloninterieur.<br />

Er is bijvoorbeeld veel matzwart te vinden en<br />

er zijn gouden elementen gebruikt.” Zo kleuren<br />

de chique en stijlvolle wandlampen onder<br />

meer goud en ook de barkrukken hebben een<br />

goudgekleurd onderstel.<br />

Lichtplan<br />

Voor de verlichting is een heel lichtplan<br />

uitgewerkt, omdat de nieuwe salon lang en smal<br />

is. “Doordat we de keuze gemaakt hadden om<br />

veel zwart te gebruiken, was er extra aandacht<br />

nodig voor het juiste werk- en sfeerlicht. Het<br />

sfeerlicht kunnen wij naar wens zelf instellen. De<br />

klant ervaart hierdoor nog meer een echt ‘hotel<br />

chique’-gevoel.”<br />

Verder werken we met zones. Zo wordt de entree<br />

van het knipgedeelte gescheiden door hoge<br />

glazen deuren. De waszone is ook een afgesloten<br />

ruimte met ander licht om de juiste beleving te<br />

creëren. In de overgebleven ruimte achterin het<br />

pand ga ik een samenwerking aan met Laundry<br />

Industry. Dit modelabel past helemaal bij mijn<br />

filosofie over haar. De kleding is mooi, basic en<br />

geeft een verfijnd gevoel. We gaan hun kleding<br />

achterin de salon verkopen.”<br />

Wauweffect<br />

Al met al is het een behoorlijke verbouwing<br />

geweest, die niet zonder slag of stoot is<br />

verlopen. “Dit kwam onder meer door de<br />

coronaperiode, waardoor de levertijd van<br />

sommige producten enorm opliep. Uiteindelijk<br />

hebben we toch onze strakke deadlines gehaald.<br />

Het resultaat is prachtig en klanten ervaren bij<br />

binnenkomst direct het wauweffect. Zo vind ik<br />

de ontvangstruimte zelf echt perfect! Een op<br />

maat gemaakte bar met een sfeer alsof je in de<br />

lobby zit van een luxe hotel.” De bar is gemaakt<br />

van matzwart hout met een marmeren blad<br />

en ornamenten aan de wand. “De opvallende<br />

gouden barkrukken, Lady Gaga aan de muur...<br />

Het creëert een warm welkom en iedereen neemt<br />

hier graag plaats. Voor de medewerkers biedt de<br />

nieuwe salon meer werkruimte, waardoor service<br />

en aandacht voor de klant volledig tot hun recht<br />

komen. Eigenlijk is het eindresultaat nog mooier<br />

geworden dan dat ik voor ogen had. Ik ben echt<br />

supertrots!”<br />

Coiffure september<br />

61


62 Coiffure september


interieur<br />

“KLANTEN<br />

ERVAREN BIJ<br />

BINNENKOMST<br />

DIRECT HET<br />

WAUWEFFECT”<br />

Salon: Hairdealer, Wilhelminastraat 24 in<br />

Breda, www.hairdealer.nl<br />

Oppervlakte salon: 2<strong>50</strong> m 2<br />

Interieurbedrijf: Guy Sarlemijn Design,<br />

www.guysarlemijn.com<br />

Aantal medewerkers: 3<br />

Aantal werkplekken: 8 knipstoelen<br />

waarvan 6 dames en 2 heren, 4 wasbakken<br />

waarvan 2 zitunits en 2 ligunits.<br />

Merk haarproducten: n\o, Nook, Be Hair,<br />

Funky en Gents<br />

Resultaat: “Een prachtige salon met een<br />

‘hotel chique’-gevoel.”<br />

Reactie klanten: “Het is prachtig! Het<br />

wauweffect. Ook de locatie van het pand wordt<br />

heel erg gewaardeerd.”<br />

Coiffure september<br />

63


Inline levert interieur Authentic Hair Salon Frisør<br />

Scandinavische sfeer<br />

Maaike Koelewijn en Brenda van Ouwerkerk werkten jaren geleden al samen in Amersfoort en grapten wel<br />

eens over ‘ooit samen een salon beginnen’. Dat werd op 1 mei 2021 werkelijkheid in Bussum met hun eigen<br />

Frisør. Samen met Inline heeft het tweetal precies díe sfeer kunnen creëren, die het voor ogen had.<br />

In oktober vorig <strong>jaar</strong> belden we elkaar en vertelde Maaike dat ze een geweldig pand had gevonden. We gingen<br />

samen kijken en werden op slag verliefd. Een prachtig hoekpand met een ronding, bovenin glas-in-loodramen en heel<br />

veel licht. Dit moest het worden. Best spannend eigenlijk om zo’n beslissing middenin de coronacrisis te nemen. Jaren<br />

durfden we de stap niet te maken en nu deden we het wel. Misschien ook wel de perfecte timing, want de consument is<br />

toe aan ontspanning, onthaasten en extra aandacht voor het haar. Een bezoek aan de kapper lijkt wel meer gewaardeerd<br />

te worden dan ooit.<br />

We delen de passie en liefde voor het vak al jaren en wisten wat we van het pand wilden maken. Brenda’s man is<br />

aannemer, maar voor een goed en mooi interieur zochten we naar een interieurspecialist die bij ons past en ons begrijpt.<br />

We kwamen al snel bij Inline terecht. Zij produceren de meubels zelf in Nederland en dat vinden we belangrijk. Ook<br />

vinden we het prettig dat we - mocht het nodig zijn - altijd extra meubels kunnen bijbestellen. Tijdens ons eerste gesprek<br />

bleek als snel dat Inline onze wensen goed aanvoelde en kon vertalen naar een prachtig plan. Na het zien van ons<br />

meegebrachte moodboard, kregen we een impressievideo van Inline waar we heel enthousiast van werden. Daarin<br />

speelde licht, ruimte, rondingen en serene kleuren de hoofdrol; precies wat wij zochten!<br />

In het midden van de salon is een smalle lange tafel met een witmetalen frame te vinden. Daaromheen staan zes<br />

knipstoelen. De meeste meubels hebben een muisgrijze kleur en stralen een rustige sfeer uit. De stenen vloer is zeker<br />

een eyecatcher. Die heeft een houtlook en doet denken aan een visgraatvloer, maar is toch net iets anders. De Hongaarse<br />

puntvloer is een variant waarin de tegels in een net iets andere hoek gelegd worden met in het midden een rechte naad.<br />

We wilden in het interieur zeker geen logge en grote, maar juist lichte en ruimtelijke meubels terugzien. Daarnaast<br />

wilden we de ronding van het pand terug laten komen en een Scandinavische sfeer creëren zonder dat het kil wordt. Met<br />

licht essenhout en veel planten zijn we daar goed in geslaagd. Zo is er bijvoorbeeld een rasterwerk van wit essenhout om<br />

de wasunits gebouwd, wat zorgt voor meer privacy. Het geeft een prachtig effect en het verdeelt de ruimte. Ook kunnen<br />

we bij mooi weer de openslaande deuren openen, waarmee je je buiten waant als je aan de bar zit.<br />

Verder wilden we graag ledverlichting om de spiegels hebben, maar we twijfelden of het het juiste effect zou geven.<br />

Het mocht de goede sfeer niet aantasten, wat wel heel gemakkelijk kan gebeuren met te veel licht. Dat wat wij wilden,<br />

dimbare ledverlichting, was helaas niet mogelijk. Het mooie was echter dat op de dag van plaatsing Inline als verrassing<br />

de verlichting toch dimbaar om de spiegels had geplaatst. Een geweldig cadeau!<br />

Onze ervaringen met Inline zijn gedurende het hele proces zeer positief geweest. Het is fijn om met professionals samen<br />

te werken die duidelijkheid geven, korte lijntjes hanteren en snel kunnen schakelen. Daarbij vonden we hun service heel<br />

goed.<br />

Al met al zijn we trots op het eindresultaat. We hebben met elkaar precies de sfeer kunnen creëren die we willen uitstralen.<br />

En we merken dat het werkt. Onze klanten komen voor individuele aandacht, persoonlijk advies en de ontspanning die<br />

ze krijgen tijdens de behandeling én ervaren door de uitstraling van de salon. We hebben een vliegende start gemaakt<br />

en zitten vol energie om ons gezamenlijke avontuur met liefde voor het vak verder voort te zetten.<br />

64 Coiffure september


ehind the project<br />

Salon: Frisør in Bussum<br />

Eigenaren: Maaike Koelewijn en Brenda van Ouwerkerk<br />

Opening: 1 mei 2021<br />

Oppervlakte: 60 m 2<br />

Aantal werkplekken: 2 wasunits en 6 knipstoelen<br />

Belangrijkste ingrediënten: vakmanschap, goed advies,<br />

natuurlijke producten en individuele aandacht<br />

Coiffure september<br />

65


66 Coiffure september


usinessfile<br />

Interview met Daan Koek en Derk Statema van Aimy<br />

Digitaal maatwerk<br />

Het leven van de kapper makkelijker én de digitale ervaring voor klanten beter en persoonlijker maken: dat is het doel<br />

van Aimy. Ondernemers Daan Koek en Derk Statema begonnen anderhalf <strong>jaar</strong> geleden met hun slimme salonsoftware<br />

voor de haarindustrie. Hun kracht: de digitale klantervaring echt een verlengstuk maken van de ervaring ín de salon.<br />

Ondernemers Daan Koek en Derk Statema begonnen<br />

anderhalf <strong>jaar</strong> geleden met hun start-up Aimy: slimme<br />

salonsoftware waarmee kappers onder meer hun boekingen<br />

kunnen stroomlijnen en administratie kunnen doen.<br />

Aimy is momenteel de snelst groeiende salonsoftware in<br />

Nederland en dit komt mede door het intensieve contact<br />

van het bedrijf met de salons. Derk: “Naar de kapper gaan<br />

is een persoonlijke ervaring voor klanten. Daar wordt vaak<br />

in de salon wel op gefocust, maar digitaal nog niet. Door de<br />

salonsoftware persoonlijker te maken, zorgen we ervoor dat<br />

de digitale klantervaring echt een verlengstuk wordt van de<br />

ervaring in de salon zelf.” Klanten vinden het fijn om 24/7<br />

hun kappersafspraak te kunnen boeken en vragen te stellen<br />

via de website of WhatsApp. Doordat Aimy dit grotendeels<br />

uit handen kan nemen, worden salons niet alleen ontzorgt,<br />

maar verbeter je ook de klantervaring.<br />

PERSOONLIJK CONTACT<br />

Aimy is letterlijk in de kappersstoel geboren. Om echt te<br />

kunnen begrijpen hoe kappers te werk gaan en waar ze in<br />

het dagelijkse werkleven tegenaan lopen, zijn Daan en Derk<br />

namelijk begonnen in salon Haagsche Kopjes. Hier namen<br />

zij twee maanden lang de telefoon op, om te zien wat het<br />

runnen van een salon allemaal met zich meebrengt. Met deze<br />

informatie zijn ze de software gaan bouwen, zodat een deel<br />

van de zorgen van de kapper door Aimy wordt overgenomen.<br />

Daarnaast zoeken de oprichters en het team van Aimy<br />

persoonlijk contact met de salons graag op. “We zorgen dat<br />

wij altijd toegankelijk zijn voor feedback: positief, maar ook<br />

negatief. Van niet-kritische klanten is nog nooit iemand beter<br />

geworden”, aldus Derk. “Tijdens de lockdowns zag je echt<br />

hoe ondernemend kappers zijn! Ze wilden gewoon niet stil<br />

blijven zitten en afwachten. Doordat kappers als Gilbert<br />

Lefeber (Coiffures Gilbert), Jeannette Koops (Silhouet)<br />

en Huub Eysink (Hair Plaza) al vroeg wilden overstappen<br />

naar onze software, kregen wij waardevolle feedback. Deze<br />

feedback heeft - zeker in het begin - een grote bijdrage<br />

geleverd aan het ontwikkelen van de software.”<br />

AUTOMATISERING<br />

Meer dan <strong>50</strong>0 salons hebben inmiddels voor Aimy gekozen<br />

en het ontwikkelteam wordt continu uitgebreid. Ondertussen<br />

werken dagelijks acht ontwikkelaars aan het verbeteren van<br />

de software. Daarnaast is het Customer Succes Team, zoals<br />

Aimy dat noemt, essentieel om nieuwe en bestaande salons<br />

de beste service te kunnen bieden, zodat alle vragen direct<br />

kunnen worden beantwoord.<br />

“We zijn voortdurend bezig om de software slimmer te<br />

maken. Door de data slim te gebruiken, kunnen we salons<br />

nog beter helpen. We proberen mee te denken hoe salons<br />

uiteindelijk meer omzet kunnen genereren en geloven<br />

volledig in de kracht van nieuwe technologie voor het<br />

verbeteren van klantcontact. Automatisering wordt vaak<br />

onterecht gezien als afstandelijk, terwijl het juist kan<br />

zorgen voor een persoonlijkere klantreis”, aldus Daan. Door<br />

integraties met Berichten-apps, zoals WhatsApp, Facebook<br />

Messenger en Instagram Direct Messenger is het nog<br />

makkelijker voor salons om het contact met klanten op een<br />

persoonlijke manier te onderhouden en kun je inspelen op de<br />

nieuwe generatie.<br />

“Automatisering kan juist<br />

zorgen voor een<br />

persoonlijkere klantreis”<br />

FEEDBACK<br />

Wat zeggen salons over Aimy? Huub Eysink vindt vooral<br />

de verbetering van de klantervaring een groot voordeel van<br />

de software. “Wat het leuk maakt voor ons om met Aimy<br />

te werken, is dat je nooit ‘nee’ te horen krijgt als je zelf<br />

ideeën hebt. Wij willen onszelf altijd blijven ontwikkelen<br />

en vooroplopen als salon. Met Aimy kunnen we nu zowel<br />

in de salon als online een betere ervaring voor onze klanten<br />

creëren.”<br />

Voor Jeannette Koops was de visie en snelheid waarmee<br />

Aimy hun feedback verwerkt in de software reden om over<br />

te stappen. “We houden van pionieren en krijgen er zelf ook<br />

energie van om mee te denken en de software nog beter te<br />

maken.” Ook Gilbert Lefeber vindt het fijn dat hij onderdeel<br />

kan uitmaken van de ontwikkeling van de software. “Het<br />

leuke aan Aimy is dat ze altijd weer met nieuwe ideeën<br />

komen; van chatbots voor persoonlijk productadvies tot<br />

Google marketingcampagnes die gekoppeld zijn aan de<br />

afspraakmodule op onze website.”<br />

meetaimy.com<br />

Coiffure september<br />

67


Ultra-precieze contouren:<br />

De nieuwe MOSER CHROMINI PRO 2 met<br />

extra kort scherend U-BLADE.<br />

De upgrade van de CHROMINI PRO voor de hoogste eisen:<br />

Korter, sneller, schoner en veilig voor de huid.<br />

Dit nieuwe U-BLADE overtuigd met de<br />

extra vlakke snijhoek en de ultrakorte<br />

kniplengte van 0,3 mm.<br />

30% meer kracht voor sneller en meer<br />

nauwkeurig werken dankzij de krachtige<br />

high-performance motor.<br />

moserpro.com


Winactie<br />

CELEBRATE WITH US<br />

Wie jarig is, trakteert! Graag vieren we ons <strong>50</strong>-jarig jubileum met jou, de Coiffure-lezer.<br />

Daarom hebben we samen met Dermalogica en Lord & Berry een heel mooi beautypakket<br />

samengesteld met zes producten, waarmee je stralend voor de dag komt. We geven vijf<br />

jubileumpakketten weg!<br />

Dermalogica streeft naar een gezonde huid voor iedereen. Huidverbetering en échte resultaten, dat is wat telt bij dit Amerikaanse,<br />

professionele beautymerk. De producten staan bekend om hun uiterst milde ‘free from’ formuleringen, zijn nooit getest op dieren<br />

en vrijwel allemaal vegan.<br />

Lord & Berry is een professioneel make-upmerk dat al sinds de oprichting in 1992 nauw samenwerkt met toonaangevende artists uit de<br />

beauty- en mode-industrie. De producten zijn dierproefvrij, duurzaam en op een ethische manier geproduceerd.<br />

Wat kun je winnen?<br />

Het jubileumpakket omvat van beide merken drie hero producten:<br />

• Dermalogica precleanse (1<strong>50</strong> ml) – een cleanser op oliebasis voor een mooie, schone basis.<br />

• Dermalogica special cleansing gel (2<strong>50</strong> ml) – een zeepvrije, schuimende cleanser voor een verzachte, gereinigde huid.<br />

• Dermalogica daily microfoliant (13 gr) – een exfoliant met salicylzuur voor een verhelderde en egale huid.<br />

• Lord & Berry Prodigious – een high-impact mascara die krul en volume aan je wimpers geeft.<br />

• Lord & Berry Smudgeproof – van een perfecte oogomlijning tot een grafische oogschaduw, met dit zwarte waterproof en<br />

smudgeproof oogpotlood blijft je look de hele dag goed zitten.<br />

• Lord & Berry Maximatte – één van de meest verkochte producten, deze 20100 Maximatte Crayon Lipstick. Het zachte<br />

potlood glijdt over de lippen, heeft een intense kleurafgifte en zachte applicatie.<br />

Wat moet je doen?<br />

Volg Coiffure op Instagram, like de winactie en vertel ons waarom je het pakket graag zou willen winnen. We kiezen daaruit de vijf<br />

winnaars van dit prachtige jubileumpakket.<br />

Deze actie loopt tot vrijdag 15 oktober 2021. Iedereen kan meedoen en het verplicht je tot niets.<br />

Coiffure september<br />

69


America’s #1 leave-in<br />

Nú verkrijgbaar voor salons in de Benelux<br />

Advies<br />

verkoopprijs<br />

18,95<br />

10 pluspunten voor mooi haar<br />

miracle leave-in<br />

Elimineer kroes, ontwar en<br />

herstel de glans van het haar met de<br />

intensief voedende miracle leave-in<br />

van it's a 10. Niet voor niets de #1 in<br />

de U.S.A. Bevat UV-bescherming en<br />

kan gebruikt worden als conditioner<br />

of als stylingproduct.<br />

1. Voorkomt droog, beschadigd haar<br />

2. Geeft glans<br />

3. Ontwart<br />

4. Controleert kroes<br />

5. Verzegelt en beschermt haarkleur<br />

6. Helpt gespleten haarpunten te voorkomen<br />

7. Stopt haarbreuk<br />

8. Creëert zijdezacht haar<br />

9. Verbetert het natuurlijke volume<br />

10. Stijltang spray & thermische bescherming<br />

Scan de QR-code om de counterdisplay met 6 miracles te bestellen of om een sample aan te vragen<br />

www.itsa10-haircare.nl


hairbizz<br />

JIMMY WORUNG VAN ORANGEFORKS PRODUCTIONS:<br />

“DE HAARINDUSTRIE HEEFT<br />

BAAT BIJ HET AANBIEDEN<br />

VAN DIGITALE CONTENT”<br />

DOOR DE CORONAPANDEMIE HEEFT LIVESTREAMING EEN ENORME VLUCHT<br />

GENOMEN, OOK IN DE HAARINDUSTRIE. Veel haarcosmeticamerken hebben het afgelopen<br />

<strong>jaar</strong> geïnvesteerd in het digitaal aanbieden van live-educatie en het organiseren van (inter)nationale<br />

events. Jimmy Worung van OrangeForks Productions - die ook de productie van de nieuwe<br />

serie The Hair Journey podcasts en video’s voor zijn rekening heeft genomen - vertelt welke<br />

kansen het biedt voor de toekomst, ook als corona straks beter onder controle is.<br />

Je hebt het afgelopen <strong>jaar</strong><br />

verschillende projecten in de<br />

haarindustrie gedaan. Kun je<br />

daar iets over vertellen?<br />

“De eerste opdracht binnen de haarindustrie<br />

heb ik voor Mark Melief van Kinki Kappers<br />

gedaan. Hij heeft mij benaderd om samen<br />

een serie livestreams te produceren voor<br />

de professionele divisie van L’Oréal. Deze<br />

streams werden tijdens de lockdown<br />

uitgezonden in een besloten groep op<br />

Facebook voor kappers die op dat moment<br />

niet in de salon mochten werken. De serie<br />

werd goed ontvangen door de kijkers en<br />

hierdoor heb ik ook een aantal producties<br />

voor Redken mogen doen, waarvan The<br />

Upside Down Experience in Amsterdam<br />

heel bijzonder was. Hierbij liep ik met een<br />

camera op mijn schouder door verschillende<br />

kamers - waarin modellen gepresenteerd<br />

werden - en zelfs door een spiegeldoolhof.<br />

Oplettende kijkers konden een goodiebag<br />

winnen als ze een ‘verstopte envelop’ in beeld<br />

hadden gespot. Voor Rob Peetoom heb ik een<br />

aantal Coffee Dates gestreamd vanuit hun<br />

eigen Make-over Factory, waarbij de laatste op<br />

zijn ver<strong>jaar</strong>dag werd uitgezonden en dus een<br />

minifeestje was. En de afgelopen maanden<br />

heb ik de productie gedaan van de nieuwe<br />

serie afleveringen van The Hair Journey van<br />

Coiffure.nl x Mark Melief.”<br />

Je bent jaren geleden begonnen<br />

in de biljartwereld, maar<br />

inmiddels doe je producties<br />

voor opdrachtgevers in diverse<br />

industrieën. Wat valt je op aan<br />

de haarindustrie?<br />

“Het plezier waarmee de haarstylisten hun<br />

werk doen. Het zijn eigenlijk creatieve<br />

artiesten die supertrots op hun werk zijn.<br />

Vooral de inspiratiebronnen van de creaties<br />

zijn mij bijgebleven; van kleurrijke gerechten,<br />

moderne of klassieke gebouwen tot dieren.<br />

Heel bijzonder dat deze zo divers zijn.”<br />

Door de coronapandemie<br />

is de digitalisering van<br />

educatie en events in een<br />

stroomversnelling gekomen.<br />

Waarom is het belangrijk<br />

om voor de productie een<br />

professional in te huren? Wat<br />

voegen jullie toe?<br />

“Door de digitalisering is de vraag naar<br />

professionele opnamen enorm toegenomen.<br />

Als productiebedrijf zitten we nooit stil en<br />

blijven we in ontwikkeling. Niet alleen op<br />

het gebied van software, maar ook op het<br />

gebied van techniek. Hierdoor hebben onze<br />

producties een hoog kwaliteitsniveau en<br />

kunnen we goed inspelen op de behoeften van<br />

de opdrachtgever.<br />

We maken videoproducties met één of<br />

meerdere camera’s, die vanuit verschillende<br />

hoeken de spreker en de producten in<br />

beeld brengen. De regisseur wisselt de<br />

camerabeelden vanachter de regietafel.<br />

Het beeld kan direct doorgezet worden<br />

naar een livestream, of opgenomen worden<br />

om later in post-productie bewerkt te<br />

worden. De livestream kan op de bekende<br />

socialmediakanalen, zoals YouTube, Facebook,<br />

en Vimeo, of elk ander platform uitgezonden<br />

worden om de juiste doelgroep te bereiken.<br />

Wij kunnen dit zelfs op meerdere platformen<br />

tegelijk uitzenden als de opdrachtgever dat<br />

wil.<br />

Omdat we in een klein team van professionals<br />

werken, zijn er korte lijnen. Niet alleen binnen<br />

het team, maar ook met de opdrachtgever.<br />

Als het project daarom vraagt, hebben we de<br />

beschikking over professionele cameramensen,<br />

audiotechnici en video-editors. Iedereen<br />

heeft zijn specifieke vaardigheden, die er<br />

gecombineerd voor zorgen dat het project op<br />

een hoog niveau geproduceerd wordt.”<br />

We hopen natuurlijk allemaal<br />

dat de beperkingen door<br />

corona straks voorbij zijn.<br />

Welke kansen zie jij in de<br />

toekomst voor livestreaming?<br />

“Ik denk dat de lockdowns hebben laten<br />

zien dat het aanbieden van content op<br />

verschillende manieren - van livestreams tot<br />

webinars en interactieve trainingen - zeker<br />

lonend is. Kappers hebben gemerkt hoe<br />

fijn het is om geen reistijd te hebben om<br />

een training bij te wonen. Dat maakt het<br />

laagdrempeliger om educatie te volgen. En<br />

door interactieve elementen toe te voegen,<br />

kunnen educators, artists en kappers ook<br />

digitaal van gedachten wisselen en elkaar<br />

inspireren.”<br />

Coiffure september<br />

71


Lichting 2020<br />

MODE IN DE<br />

HERMITAGE<br />

SINDS DANIE BLES DE ORGANISATIE VAN DE AMSTERDAM FASHION WEEK<br />

OP ZICH HEEFT GENOMEN, VINDT BIJNA ELKE EDITIE OP EEN NIEUWE,<br />

BIJZONDERE LOCATIE PLAATS. Zo kon het zomaar dat de Hermitage Amsterdam<br />

haar deuren opende voor de veertien beste, afgestudeerde modestudenten van het<br />

<strong>jaar</strong> 2020. Met enige vertraging konden ze eindelijk hun werk presenteren, en dat<br />

gebeurde op een verrassende manier.<br />

Net als veel andere studenten in Nederland, ondervonden ook die aan de<br />

modevakopleidingen de nodige hinder van de coronapandemie. Daarom vond<br />

Lichting 2020 uiteindelijk een <strong>jaar</strong> later plaats in het statige gebouw van de<br />

Hermitage Amsterdam. De uitdaging bleef: hoe vind je een presentatiewijze die binnen<br />

de anderhalvemeternorm, aantallennorm en corona-eisen past? Daar had de organisatie<br />

slimme oplossingen voor gevonden. Door het afstudeerwerk niet in één grote show maar<br />

in een soort tentoonstelling te presenteren, kregen de genodigden – in kleine groepjes –<br />

op een heel persoonlijke manier het verhaal achter het werk van de studenten te horen.<br />

Dat werk bleek ook breder, experimenteler en innovatiever dan ooit; van performances tot<br />

film en van fysieke collecties tot digitaal werk. Lichting hoopte zo beter in te spelen op de<br />

veranderende mode-industrie.<br />

Een aantal ontwerpers kon hun werk wel in een ‘ouderwetse’ catwalkshow in de Kerkzaal<br />

presenteren. Naast enkele afgestudeerden uit het <strong>jaar</strong> 2020, mocht ook Dylan Westerweel<br />

(winnaar van Lichting 2019) een presentatie geven. Zijn collectie Claude, een ode aan<br />

het queer-zijn, bleek zowel qua thema als qua uitwerking zeer actueel. Het onderstreepte<br />

nog eens hoe belangrijk de aanmoedigingsprijs voor de ontwikkeling van modetalent in<br />

Nederland is.<br />

72 Coiffure september


eport<br />

Tekst: Anouk Oudkerk Pool<br />

Fotografie: Peter Stigter en Mark van Westerop<br />

Backstage met Mark van Westerop:<br />

“DYLAN ZOEKT DE<br />

RANDJES OP, DAT VIND<br />

IK INTERESSANT”<br />

Chef de cabine: Mark van Westerop voor Wella Professionals<br />

Designer: Dylan Westerweel, winnaar Lichting 2019<br />

“Ik vind het een enorme eer dat ik Lichting mag doen.<br />

Het is ontzettend leuk om met nieuwe modetalenten te<br />

werken en te zien wat hun visie op fashion en beauty is.<br />

Ook staan ze wat meer open om te sparren; je kunt als<br />

haarstylist echt iets toevoegen om het totaalbeeld sterker<br />

te maken. Dylan is net als ik heel conceptueel, en ik vind<br />

het interessant om te zien hoe hij daarmee omgaat. Hij<br />

had drie duidelijke thema’s in de collectie die hij ook in het<br />

haar vertaald wilde zien: puckrock, wetlook en slaglegging.<br />

Dat was best een uitdaging, want hij had een heel goede<br />

casting met mooie karakterkoppen. Het is dan de uitdaging<br />

om het thema te vertalen naar het haar en toch recht te<br />

doen aan de eigenheid van het model. Maar Dylan was<br />

daar heel relaxt in en gaf me de ruimte om een eigen<br />

interpretatie van de haarstructuur te maken. Wat ik mooi<br />

vond aan zijn show, is dat hij speelde met mannelijke en<br />

vrouwelijke elementen, ook in het haar. Ook de goede<br />

casting vond ik inspirerend. Het was grensverleggend.<br />

Dylan zoekt de randjes op, dat vind ik interessant!”<br />

Coiffure september<br />

73


ALWAYS<br />

PERFORMING.<br />

NEVER<br />

COMPROMISING.<br />

TRY THE NEW KMS CONSCIOUS STYLE.<br />

TOT:<br />

97% BIOLOGISCH AFBREEKBAAR<br />

98% NATUURLIJKE INGREDIENTEN<br />

100% PERFORMANCE<br />

GEBRUIK VAN GERECYCLEDE MATERIALEN<br />

#kmshair #kms♥cares


Nieuwe afleveringen<br />

THE HAIR JOURNEY<br />

podcast & video<br />

Nu op<br />

Coiffure.nl<br />

PODCAST & VIDEO<br />

The<br />

Hair<br />

Journey<br />

BY COIFFURE.NL<br />

Benieuwd wie er<br />

deze keer te gast zijn?<br />

Bekijk de nieuwe<br />

afleveringen op coiffure.nl<br />

THE HAIR JOURNEY, DE VIDEO EN PODCAST VAN<br />

COIFFURE EN MARK MELIEF , komt met een vervolg!<br />

In de serie laten we mensen aan het woord over hun carrière in de<br />

haarindustrie. Hoe zijn ze met ‘haar’ in aanraking gekomen, hoe ziet<br />

hun persoonlijke reis eruit en wat kunnen andere haarliefhebbers<br />

daarvan leren? Met The Hair Journey maken we portretten van<br />

interessante mensen, en tonen we de schoonheid, creativiteit en<br />

veelzijdigheid van de industrie.<br />

Kijk of luister mee via coiffure.nl, Youtube, Spotify of je eigen favoriete podcast app.


76 Coiffure september


coiffure award<br />

Special<br />

Haar: Arjan Bevers, Avanti Kappers | Fotografie: Andrew O'Toole<br />

DUBBELINTERVIEW MET DE BRITSE EN<br />

NEDERLANDSE HAIRDRESSER OF THE YEAR<br />

SALLY BROOKS X<br />

ARJAN BEVERS<br />

ZIJ IS DE HUIDIGE BRITSE HAIRDRESSER OF THE YEAR, HIJ DIE VAN<br />

NEDERLAND. Allebei hebben ze door corona een gek <strong>jaar</strong> achter de rug als<br />

ambassadeur van het kappersvak. In een exclusief dubbelinterview stellen ze<br />

elkaar de vragen die ze zelf bedacht hebben, zoals waar een goede collectie aan<br />

moet voldoen, hoe je een gezonde balans tussen werk en privé creëert en je<br />

team scherp en gemotiveerd houdt.<br />

5 VRAGEN VAN ARJAN AAN SALLY<br />

ARJAN: OP HET MOMENT VAN SCHRIJVEN<br />

MAAKT NEDERLAND EEN VIERDE GOLF<br />

MET CORONABESMETTINGEN DOOR. DE<br />

EERSTE GOLVEN BEZORGDEN ME VEEL<br />

STRESS ALS SALONEIGENAAR. HEEFT DE<br />

CORONAPANDEMIE JOU NIEUWE INZICHTEN<br />

GEGEVEN?<br />

SALLY: “De coronapandemie heeft inderdaad dingen<br />

in een heel nieuw perspectief geplaatst. Het heeft<br />

ondernemers veel stress bezorgd, maar tegelijkertijd<br />

hebben we op een andere manier naar dingen leren<br />

kijken. De dingen die we tijdens de coronapandemie<br />

hebben veranderd, zullen niet tijdelijk zijn maar<br />

structureel. Ik denk dan aan onze flexibele werk- en<br />

openingstijden. We hebben gezien dat klanten<br />

momenteel op een ander moment naar de salon komen.<br />

Ik verwacht dat dat nog wel even zo blijft, evenals<br />

de ‘strijd’ om flexibel te blijven. We bekijken dingen<br />

van moment tot moment en bewegen mee met de<br />

veranderingen in de markt.”<br />

Coiffure september<br />

77


78 Coiffure september<br />

Haar: Sally Brooks, Brooks & Brooks | Fotografie: Jenny Hands


coiffure award<br />

Special<br />

ARJAN: JE BENT OPNIEUW GENOMINEERD<br />

VOOR BRITISH HAIRDRESSER OF THE YEAR.<br />

HOE HOUD JE JEZELF EN DE MENSEN OM<br />

JE HEEN SCHERP EN GEFOCUST IN WAT IK<br />

TOCH WEL DE ‘CHAMPIONS LEAGUE OF<br />

HAIRDRESSING’ NOEM?<br />

SALLY: “Ik vind dit altijd een van de grootste<br />

uitdagingen als saloneigenaar: je team relevant en<br />

gemotiveerd houden. Ik neem het onderwerp zeer<br />

serieus en steek er ook veel tijd in. Ik stel het team<br />

voortdurend uitdagingen om hun vaardigheden fris<br />

te houden en ook om je bewust te zijn van hoe haar<br />

verandert en hoe je dit kunt bijhouden. Om een lange<br />

carrière in deze branche te hebben, moet je constant op<br />

de hoogte zijn van nieuwe trends en de verschillende<br />

vibes daarin, en niet bang zijn om jezelf uit je<br />

comfortzone te halen. Wat mezelf en de prijzen betreft:<br />

ik ben elk <strong>jaar</strong> in een andere stemming met betrekking<br />

tot het haar, de modellen en de sfeer. Ik probeer altijd<br />

de bewegingen in het haar te volgen om zo de industrie<br />

goed te vertegenwoordigen. Ik fotografeer nooit een<br />

collectie om de hoofdprijs te winnen, omdat ik me dan<br />

snel zou vervelen. Ik fotografeer meer iets waarvan ik<br />

denk dat het goed is voor die tijd.”<br />

ARJAN: KUN JE IETS VERTELLEN OVER JE<br />

NIEUWE COLLECTIE? HEB JE LAST VAN<br />

ENIGE DRUK NA HET WINNEN VAN DE<br />

BRITISH HAIRDRESSER OF THE YEAR AWARD?<br />

SALLY: “Dit <strong>jaar</strong> kan ik je niet echt vertellen wat ik heb<br />

geschoten, behalve dat ik iets ‘unmanufactured’ wilde<br />

doen! Ik voel altijd de druk van wat mensen van me<br />

verwachten, maar ik moet ook echt mezelf zijn als ik<br />

fotografeer en mezelf niet dwingen tot iets dat ik op dat<br />

moment niet zo voel.”<br />

ARJAN: HOE HOUD JE WERK EN PRIVÉ IN<br />

BALANS? WELKE LESSEN HEB JE GELEERD?<br />

SALLY: “Ik houd mijn werk- en privéleven heel erg<br />

gescheiden in interviews en ook in mijn leven. Dat<br />

is soms lastig, omdat ik mijn werk niet echt als werk<br />

beschouw: het is zo vervlochten met wie ik ben als<br />

persoon. Toch heb ik onlangs besloten dat als ik vrij<br />

ben, ik niets met werk te maken wil hebben. Ik heb<br />

echt het gevoel dat ik constant e-mails zou kunnen<br />

beantwoorden, en me bezig zou kunnen houden met<br />

van alles en nog wat: als je niet uitkijkt, kan het je hele<br />

leven overnemen! Maar ik heb het gevoel dat ik steeds<br />

beter word in grenzen stellen, en dat als ik vrij ben, ik<br />

ook daadwerkelijk vrij ben. Ik denk dat dat voor iedereen<br />

gezond is.”<br />

advies aan jonge kappers is: zorg dat je jezelf en je skills<br />

de ruimte geeft om te groeien. Ik weet dat veel mensen<br />

op zoek zijn naar erkenning, maar het is veel belangrijker<br />

om goed te zijn in wat je doet. Een show geven, een<br />

volgeboekte agenda, vertegenwoordigd worden door een<br />

agent: deze dingen komen met de tijd, dus laat je niet<br />

gek maken. Succes, op welke manier dan ook, komt naar<br />

je toe als je jezelf toestaat om te blijven groeien.”<br />

6 VRAGEN VAN<br />

SALLY: DE PANDEMIE HEEFT DE WERELD OP<br />

ZIJN KOP GEZET. HOE HEB JE JEZELF EN JE<br />

TEAM SCHERP WETEN TE HOUDEN?<br />

ARJAN: “Het was natuurlijk een uitdagende tijd. De<br />

zaak sluiten en niet weten wanneer je weer open mag:<br />

het is nogal wat! Maar ik ben een heel optimistisch<br />

mens en geloof echt in positiviteit. Dus we zochten<br />

naar de dingen die we wél konden doen en bedachten<br />

manieren hoe we onze klanten konden bereiken en<br />

geld konden verdienen. En ze werkten, dus dat gaf me<br />

veel motivatie om door te gaan! Ik nam ook de tijd<br />

SALLY AAN ARJAN<br />

Haar: Arjan Bevers, Avanti Kappers | Fotografie: Andrew O'Toole<br />

ARJAN: JE BENT ÉÉN VAN DE MEEST<br />

SUCCESVOLLE HAARSTYLISTEN TER<br />

WERELD. HEB JE TIPS VOOR JONGE KAPPERS?<br />

HOE BEN JE GEKOMEN WAAR JE NU BENT?<br />

SALLY: “Ik zie mezelf nooit als één van de meest<br />

succesvolle kappers. Ik zie mezelf altijd als een<br />

geluksvogel, omdat ik mag doen waar ik van hou. Mijn<br />

Coiffure september<br />

79


Haar: Sally Brooks, Brooks & Brooks | Fotografie: Jenny Hands<br />

SALLY: JE WINNENDE COLLECTIE IS<br />

ERG MOOI. WAT ZIJN VOOR JOU DE<br />

BELANGRIJKSTE AANDACHTSPUNTEN BIJ<br />

HET SAMENSTELLEN VAN EEN COLLECTIE:<br />

IS HET SCHOONHEID, HET TECHNISCHE<br />

ASPECT OF CREATIVITEIT?<br />

ARJAN: “Bedankt voor het compliment, dat betekent<br />

veel voor me. Om eerlijk te zijn, is elke collectie die<br />

ik heb gemaakt bijzonder voor me, omdat het een<br />

weergave is van de tijd waarin hij is gemaakt. En al<br />

het bovenstaande is erg belangrijk. Wanneer we een<br />

collectie maken (en ik zeg ‘we’ omdat ik het zie als een<br />

teamprestatie), vragen we onszelf af: zou het beeld<br />

op de cover van een internationaal tijdschrift kunnen<br />

staan? Staat het haar centraal? Dat is echt essentieel! Is<br />

het interessant? Maakt het me nieuwsgierig naar hoe<br />

het is gemaakt? En is het een echte ‘Arjan Bevers’-foto?<br />

Ook dat vind ik erg belangrijk.”<br />

SALLY: WE HOUDEN ALLEMAAL VAN DE<br />

HAARINDUSTRIE OM VERSCHILLENDE<br />

REDENEN. WAT VIND JIJ ZO LEUK AAN JE<br />

WERK?<br />

ARJAN: “Ik vind het heerlijk om kapper te zijn,<br />

want we maken mensen mooier dan ze zijn en geven<br />

ze zelfvertrouwen. Dat is zo'n geweldig gevoel! We<br />

kunnen iemands imago compleet veranderen. En ik<br />

hou van mijn werk, omdat het zo divers is. De ene<br />

dag zit ik in mijn salon het haar te knippen van een<br />

klant die ik al 20 <strong>jaar</strong> ken, de andere dag werk ik op<br />

de set voor een nieuwe campagne voor Schwarzkopf<br />

Professional en de volgende dag vlieg ik naar Dubai om<br />

een seminar voor 400 mensen te geven…”<br />

SALLY: JE HEBT AL ZOVEEL BEREIKT. WAT<br />

STAAT ER NOG OP JOUW BUCKETLIST?<br />

ARJAN: “Zo veel! Ik wil mezelf blijven verbeteren,<br />

dingen leren waar ik nu nog niet super in ben, ik wil<br />

in de Hall of Fame komen van de Coiffure Award, ik<br />

wil meer internationaal werken en ik wil weer kunnen<br />

reizen! Dat heb ik het afgelopen <strong>jaar</strong> echt gemist en ik<br />

kijk er zo naar uit...”<br />

om dingen te doen die ik anders nooit doe, zoals op een<br />

vrijdag of zaterdag in de tuin zitten en koffiedrinken met<br />

mijn vrouw. Daar zijn veel mooie familiemomenten uit<br />

voortgekomen, die ik echt koester!”<br />

SALLY: DE WERELD HEEFT ZOVEEL<br />

GEWELDIGE KAPPERS. NAAR WELKE<br />

STYLISTEN HEB JE HET AFGELOPEN JAAR<br />

VEEL GEKEKEN EN WAT HEB JE VAN HEN<br />

GELEERD?<br />

ARJAN: “Ik heb veel geleerd van Tyler Johnston<br />

en Lesley Jennison, omdat ik lid werd van het<br />

internationale Essential Looks-team. Ik heb veel<br />

samengewerkt met deze twee geweldige kappers. Ze<br />

zijn niet alleen ongelooflijk in het doen van haar, maar<br />

ook zo professioneel! Het is een groot voorrecht om<br />

met hen te mogen werken.”<br />

SALLY: TOT SLOT: VERTEL ONS ÉÉN DING<br />

DAT WE NOG NIET OVER JOU WETEN.<br />

ARJAN: “Ik heb met judo de zwarte band gehaald.”<br />

80 Coiffure september


WINNAARS<br />

COIFFURE AWARD 2020/21


DAMESKAPSELS<br />

REGIO NOORD-HOLLAND & FLEVOLAND<br />

GENOMINEERD<br />

• SONYA BLOEMHARD,<br />

HAIRCOLORKITCHEN, DIEMEN<br />

• CAROLINE BACKX,<br />

MOGEEN, AMSTERDAM<br />

• MARK VAN WESTEROP,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• JUDITH KNIJN,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• SANNE VAN ‘T HOOG,<br />

BOB JANSEN HAAR & MAKE-UP, HOORN<br />

• ISMAHAN OBENALI,<br />

QUEENS HAIRACADEMY, ALMERE<br />

• BERT VISSER,<br />

BERT VISSER | LOVE FOR HAIR, AMSTERDAM<br />

2E PLAATS:<br />

BIANCA VAN ZWIETEN,<br />

SJENKELS AMSTERDAM<br />

3E PLAATS:<br />

RODY BOMMER,<br />

BOB JANSEN HAAR & MAKE-UP, HOORN<br />

GENOMINEERD<br />

HAIRDRESSER OF THE YEAR:<br />

• MANOU GRIJSEN,<br />

TWINS HAIR & BEAUTY, DALEN<br />

• JOFFREY CONINGS,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

• CINDY STOOPEN, HAIR2DAY<br />

PROFESSIONALS, BERKEL-ENSCHOT<br />

• MARK VAN WESTEROP,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• ROMEE VAN EGMOND,<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

“DOOR MEE TE<br />

DOEN BLIJF JE JEZELF<br />

ONTWIKKELEN ALS<br />

HAARSTYLIST. JE<br />

PUSHT JEZELF NAAR<br />

EEN NEXT LEVEL”<br />

HAIRDRESSER OF THE YEAR 2020/21<br />

JULIETTE<br />

JDO ACADEMY, AMSTERDAM<br />

DEN OUDEN


Fotografie: Michelle van Dijk | Visagie: Juliette den Ouden | Styling: Fayda


DAMESKAPSELS<br />

REGIO GRONINGEN, FRIESLAND,<br />

DRENTHE & OVERIJSSEL<br />

GENOMINEERD<br />

• NICOLE POEDE,<br />

SCALA, KLAZIENAVEEN<br />

• HUUB EYSINK,<br />

HAIR PLAZA, ZWOLLE<br />

• PETRA VAN DEN BURG,<br />

PETRA VAN DEN BURG HAIR & SKIN<br />

PROFESSIONALS, GOOR<br />

• KIM WIGGER,<br />

KIMSALABIM, BORNERSBROEK<br />

• MARIEL MEIJER-NEULEN,<br />

HAIRSTYLING MARIEL, RAALTE<br />

• ILSE DE JAGER,<br />

CAPALDI KAPPERS, LEEUWARDEN<br />

• CHAREE KONTER,<br />

ASSINK PURE IDENTITY, HENGELO<br />

2E PLAATS:<br />

HAKAN ALACALI,<br />

BLUR HAIRSTUDIO, ENSCHEDE<br />

3E PLAATS:<br />

ELINE DIJKSLAG,<br />

FIERCE HAIR.MAKE.UP, RAALTE<br />

Fotografie: Petra Holland<br />

Visagie: Darien Touma<br />

Styling: Team Twins<br />

“IK ZIE DE COIFFURE<br />

AWARD ALS DÉ<br />

KAPPERSWEDSTRIJD<br />

WAAR JE AAN MEE<br />

MÓET DOEN. HET<br />

NIVEAU VAN ALLE<br />

KAPPER COLLEGA’S<br />

IS ZO ENORM HOOG”<br />

MANOU<br />

TWINS HAIR & BEAUTY, DALEN<br />

GRIJSEN


JOFFREY<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM CONINGS<br />

GENOMINEERD<br />

• TIM KRUIK,<br />

TIM KRUIK HAIRSTUDIO, SASSENHEIM<br />

• IVAN ROOS,<br />

OBVIOUS KAPPERS, LEIDEN<br />

• LONNEKE KOELE,<br />

FORTYSEVEN, NOORDWIJK<br />

• PATRICK VERHOEF,<br />

BIJ PATRICK, TERBORG<br />

• REMAIKO RIJNEVELD,<br />

REMAIKO’S HAIRCOMPANY, SCHOONHOVEN<br />

• MARIA KARCHNAKOVA,<br />

HAARVISIE, RIJSWIJK<br />

• ESTHER STARRENBURG,<br />

TENDENZ KAPPERS, HONSELERSDIJK<br />

2E PLAATS:<br />

JOERI ROUFFA,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

3E PLAATS:<br />

DENISE HELMINK,<br />

TERRA HAARMODE, DOETINCHEM<br />

DAMESKAPSELS<br />

REGIO UTRECHT,<br />

ZUID-HOLLAND & GELDERLAND<br />

“IK DOE MEE<br />

OM MEZELF TE<br />

VERBETEREN EN<br />

UIT TE DAGEN”<br />

Fotografie: G+K<br />

Visagie: Vonnie Box<br />

Styling: JMC Style


DAMESKAPSELS<br />

NOORD-BRABANT, LIMBURG<br />

& ZEELAND<br />

GENOMINEERD<br />

• MAARTJE HAGENS,<br />

MOOIHAAR, HORST<br />

• CAROLA DE DEUGD,<br />

CAROLA DE DEUGD, RAAMSDONKSVEER<br />

• HENRY GIJZEN,<br />

GEKNIPT@HENRY’S, ETTEN LEUR<br />

• SHANON VOGELAARS,<br />

DE GRUYTER HAIR, DEN BOSCH<br />

• JANET DANIELS,<br />

HAIR & BEAUTY MP, ROERMOND<br />

• INDYRA VAN GASTEL,<br />

HAIRDEALER, BREDA<br />

• FRANCIS SCHROEMBGES,<br />

FRANCIS, HORST<br />

2E PLAATS:<br />

ARJAN BEVERS,<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

3E PLAATS:<br />

INGE EICHHORN,<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

Fotografie: Jimmy Bollaerts<br />

Visagie: Caroline Quirijnen<br />

Styling: Barbara Platteauw<br />

“MIJN MOTTO:<br />

SHARING IS CARING.<br />

DEEL JE KENNIS<br />

MET ELKAAR,<br />

HET ZORGT VOOR<br />

VERBINDING. JE<br />

PASSIE DELEN BLIJFT<br />

ONEINDIG LEUK”<br />

CINDY<br />

HAIR2DAY, BERKEL-ENSCHOT<br />

STOOPEN


MARK<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

VAN WESTEROP<br />

GENOMINEERD<br />

• ANNEMIJN GROOT,<br />

BOB JANSEN HAAR & MAKE-UP, HOORN<br />

• SORAYA BLOEMENDAL,<br />

SB HAIR EXPERTS, VROOMSHOOP<br />

• LUCIE VAN DEN OEVER,<br />

RASKAPPERS, SCHAGEN<br />

• BIKKEL JACOBS,<br />

HET HAARTHEATER, AMSTERDAM<br />

• SHAHRAM HOSSEINPOUR,<br />

HD COLORHOUSE, ZAANDAM<br />

• TESSA RIJKE,<br />

HAAR IN DE WIND, AMSTERDAM<br />

• MAURICE PIEROT,<br />

PIEROT COIFFURES & BEAUTE, HAARLEM<br />

2E PLAATS:<br />

JULIETTE DEN OUDEN,<br />

JDO ACADEMY, AMSTERDAM<br />

3E PLAATS:<br />

SIKO VAN BERKEL,<br />

KAPSALON IN DE JORDAAN, AMSTERDAM<br />

HERENKAPSELS<br />

REGIO NOORD<br />

“HET NOG MEER<br />

PERSONALISEREN<br />

VAN JE EIGEN ID<br />

WORDT DE TREND<br />

IN HET NAJAAR<br />

EN DE WINTER”<br />

Fotografie: Ivo de Kok<br />

Visagie: Angelique Stapelbroek<br />

Styling: Ed Noijons


HERENKAPSELS<br />

REGIO ZUID<br />

GENOMINEERD<br />

• ARNO DOPPEN,<br />

HAIR EFFECTS, GROENLO<br />

• MELANIE GARSTENVELD,<br />

CLAUDINE HAARCREATIES, LICHTENVOORDE<br />

• ROB STARRENBURG,<br />

TENDENZ KAPPERS, HONSELERSDIJK<br />

• INDYRA VAN GASTEL,<br />

HAIRDEALER, BREDA<br />

• BJORN LA TULIPPE,<br />

TONI & GUY, ROTTERDAM<br />

• FABIAN VAN DER STEEN,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

• JOS VAN ASTEN,<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

2E PLAATS:<br />

YVONNE KOK,<br />

MR. HANDSOME, BUNSCHOTEN<br />

3E PLAATS:<br />

ROMANO KATABALOEBOENG,<br />

BARBER RO, APELDOORN<br />

Fotografie: Arjan Bevers<br />

Visagie: Mirelle Bevers-Brunt<br />

“WE GAAN NOG<br />

MEER VARIATIE<br />

ZIEN IN KLEUREN<br />

EN COUPES IN<br />

COMBINATIE MET<br />

OUT-OF-THE-BOX<br />

TECHNIEKEN”<br />

ROMEE<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

VAN EGMOND


MARINA<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

MICHIELS<br />

GENOMINEERD<br />

• ESTHER JANSSEN-SCHREURS,<br />

MOOIHAAR, HORST<br />

• SHA VLIJTER,<br />

RUSH IMAGE, NIJMEGEN<br />

• ANNEKE SPELT,<br />

MICHEL ARENDSEN KAPPERS, UTRECHT<br />

• MARK VAN WESTEROP,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• HESTER EISENGA,<br />

CAPALDI KAPPERS, LEEUWARDEN<br />

• JOERI ROUFFA,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

• NANCY MARTENS,<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

2E PLAATS:<br />

MONIQUE VAN BAAL,<br />

HAIRDESIGN D’ARCADE, ZEIST<br />

3E PLAATS:<br />

JOFFREY CONINGS,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

AVANT-GARDE<br />

“DE COIFFURE<br />

AWARD ZORGT<br />

ERVOOR DAT<br />

IK UITGEDAAGD<br />

WORD EN<br />

ALSMAAR GROEI<br />

IN MIJN WERK”<br />

Fotografie: G+K<br />

Visagie: Yvonne Nusdorfer<br />

Styling: JMC Style


YOUNG TALENT<br />

GENOMINEERD<br />

• BRITT DERKINK,<br />

ROC VAN TWENTE, ALMELO<br />

• DAPHNE DE LANGE,<br />

ROC VAN TWENTE, ALMELO<br />

• MERLIN LE NOBLE,<br />

NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE,<br />

AMERSFOORT<br />

• ROMY WAIJENBERG,<br />

NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE,<br />

AMSTERDAM<br />

• ALEYNA KAYA,<br />

HD COLORHOUSE, ZAANDAM<br />

• EMMANUELLE VAN DER SANDE,<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

• FIEN BROK,<br />

ASSINK PURE IDENTITY, HENGELO (O)<br />

2E PLAATS:<br />

WIARDI KOOPMEINERS,<br />

BOB JANSEN HAAR & MAKE-UP, HOORN<br />

3E PLAATS:<br />

KIM VAN DEN BOGAARD,<br />

HAIRDEALER, BREDA<br />

Fotografie: Petra Holland<br />

Visagie: Joyce Wansing<br />

Styling: Joyce Wansing<br />

“IK DOE MEE<br />

OM VERDER TE<br />

KOMEN, OM TE<br />

GROEIEN IN<br />

HET VAK. IK LEER<br />

CREATIEVER<br />

EN BREDER TE<br />

DENKEN”<br />

CHARELL<br />

KUYPERS HAIR & WELNESS, ALMELO<br />

BOSCH


LOUISE<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

VLAAR<br />

GENOMINEERD<br />

• JASMINE DAMRANE,<br />

L’ARTISTE HAIR BEAUTY LOOKS, BREDA<br />

• WILLIAM DRENTHEN,<br />

KUYPERS HAIR & WELNESS, LOCHEM<br />

• KIM VAN HOOFT,<br />

HAIR & BEAUTY MP, ROERMOND<br />

• KIRSTEN ALACALI,<br />

BLUR HAIRSTUDIO, ENSCHEDE<br />

• ANTONIO ANTELO,<br />

HAIRDEALER, BREDA<br />

• ABBY SMITH,<br />

SJENKELS AMSTERDAM<br />

• ARJAN BEVERS,<br />

AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

2E PLAATS:<br />

JOERI ROUFFA,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

3E PLAATS:<br />

WENDY VAN WICHEN,<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

SCHWARZKOPF<br />

HAIR COLOR<br />

TECHNICIAN<br />

OF THE YEAR<br />

“MIJN<br />

GROOTSTE<br />

VOORBEELD<br />

ZIJN MENSEN<br />

DIE STAAN<br />

VOOR WIE<br />

ZE ZIJN”<br />

Fotografie: Ivo de Kok<br />

Visagie: Angelique Stapelbroek<br />

Styling: Ed Noijons


PERS AWARD<br />

GENOMINEERD<br />

• ELINE DIJKSLAG,<br />

FIERCE HAIR.MAKE-UP, RAALTE<br />

• MARK VAN WESTEROP,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• KRISTY MOOREN,<br />

SALON13, HEGELSOM<br />

• SIKO VAN BERKEL,<br />

KAPSALON IN DE JORDAAN, AMSTERDAM<br />

• JULIETTE DEN OUDEN (DAMES),<br />

JDO ACADEMY, AMSTERDAM<br />

• FABIAN VAN DER STEEN,<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM<br />

• MARINA MICHIELS,<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

2E PLAATS:<br />

JULIETTE DEN OUDEN (HEREN),<br />

JDO ACADEMY, AMSTERDAM<br />

3E PLAATS:<br />

HAKAN ALACALI,<br />

BLUR HAIRSTUDIO, ENSCHEDE<br />

Fotografie: G+K<br />

Visagie: Sanne Schoofs<br />

“IK VIND HET<br />

GEWELDIG OM<br />

ANDEREN TE<br />

INSPIREREN EN<br />

CREATIEF WERK<br />

TE MAKEN”<br />

JOERI ROUFFA<br />

ANDROGYN, ROTTERDAM


ANDROGYN<br />

ROTTERDAM<br />

GENOMINEERD<br />

• BOB JANSEN HAAR & MAKE-UP, HOORN<br />

• AVANTI KAPPERS, HELMOND<br />

• HAIRDEALER, BREDA<br />

2E PLAATS:<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

3E PLAATS:<br />

CREATE HAIR & BEAUTY, GELDROP<br />

TEAM AWARD


CONSUMER AWARD<br />

2E PLAATS:<br />

HENRY GIJZEN,<br />

GEKNIPT@HENRY’S, ETTEN LEUR<br />

3E PLAATS:<br />

TOMMIE JANSEN,<br />

L’ARTISTE HAIR BEAUTY LOOKS, BREDA<br />

Fotografie: Ivo Kok<br />

Visagie: Anelique Stapelbroek<br />

Styling: Annet Veerbeek<br />

GENOMINEERD<br />

• JANI BEEMSTER,<br />

JANI HAIR AND BEAUTY, ALKMAAR<br />

• MARK VAN WESTEROP,<br />

PRO-SOLO, ALKMAAR<br />

• MAURICE PIEROT,<br />

PIEROT COIFFURES & BEAUTE, HAARLEM<br />

• RIXTA DE GROOT,<br />

HAIR AT RIXTA, EGMOND AAN DE HOEF<br />

• RACHEL KROON,<br />

HET HAARTHEATER, AMSTERDAM<br />

• LEONIE KEIJSERS,<br />

FLOW HAIRSALON, HAELEN<br />

• KIM WIGGER,<br />

KIMSALABIM, BORNERBROEK<br />

• ROMY WAIJENBERG,<br />

NEDERLANDSE KAPPERSAKADEMIE,<br />

AMSTERDAM<br />

• TIM KRUIK,<br />

TIM KRUIK HAIRSTUDIO, SASSENHEIM<br />

• SORAYA BLOEMENDAL,<br />

SB HAIR EXPERTS, VROOMSHOOP<br />

• LAURENS VAN ESSEN,<br />

AMI KAPPERS, ENSCHEDE<br />

• INGEBORG VAN DE VEN,<br />

Y.O.L.O, ROSMALEN<br />

• MARIJKE PARADIEK,<br />

HAIR & BEAUTY MP, ROERMOND<br />

• CINDY GIJSEN-LINSSEN,<br />

FLOW HAIRSALON, HAELEN<br />

• SUZANNE ROMMELAARS,<br />

DIVA, TILBURG<br />

• NINA BOEKELDER,<br />

CLAUDINE HAARCREATIES, LICHTENVOORDE<br />

• LATISHA SOEBHAG,<br />

HUMPHREY HAIR DESIGN, HOOGEZAND<br />

• ASENA CEBEN,<br />

ROC VAN TWENTE, ALMELO<br />

• ANGELA KRAFT-ARNONE,<br />

ANGELA’S HAIR, CAPELLE A/D IJSSEL<br />

• MICHEL NEUTEBOOM,<br />

OBVIOUS KAPPERS, LEIDEN<br />

• SIKO VAN BERKEL,<br />

KAPSALON IN DE JORDAAN, AMSTERDAM<br />

CLAUDINE<br />

CLAUDINE HAARCREATIES, LICHTENVOORDE<br />

WAENINK


LEANDER<br />

DIEREN<br />

GROTENHUIS<br />

GENOMINEERD<br />

• FERRY LOEVE,<br />

HET HAARTHEATER, AMSTERDAM<br />

• LEANDER GROTENHUIS,<br />

LEANDER GROTENHUIS<br />

HAIRDRESSERS, DIEREN<br />

• NERO DE BOER,<br />

NERO BARBERSHOP, ERMELO<br />

ANKO<br />

ONDERNEMERS<br />

AWARD<br />

Leander Grotenhuis Hairdressers is gevestigd in Dieren. De salon<br />

bestaat sinds 1866 en is al vijf generaties doorgegeven van vader op<br />

zoon.<br />

Dat betekent niet dat huidige eigenaar Leander achterover leunt; integendeel! Creativiteit en innovatie zijn<br />

belangrijk voor Leander. Hij is docent bij zijn eigen Leander-academie en trainer voor Keune Haircosmetics.<br />

Ook heeft hij zijn eigen Hair Experience Center: een platform waar zzp’ers en leveranciers elkaar kunnen<br />

ontmoeten. Hij is dol op zijn team en wil hen alle ruimte geven om zich te ontwikkelen. Zijn doel voor de<br />

toekomst: a new breed of hairdressers!


BLONDME<br />

REinvent<br />

DE BESTE BLONDEER<br />

OP DE MARKT*<br />

BOND ENFORCING<br />

PREMIUM LIGHTENER 9+<br />

blonde<br />

• Met geïntegreerde bonding technologie<br />

• Tot 9 tinten oplichting<br />

* Verklaard door 169 van de 182 internationale kleurspecialisten<br />

die de formule hebben getest.


word een<br />

dermalogica<br />

huidexpert<br />

en maak deel uit van de<br />

dermalogica tribe.<br />

onze belofte:<br />

• hoogwaardige producten<br />

• unieke concepten<br />

• 30 + <strong>jaar</strong> aan ervaring en kennis<br />

• expert educatie programma<br />

• gepersonaliseerde service<br />

Interesse?<br />

Vraag vrijblijvend een informatiegesprek aan via<br />

info@dermatuer.com<br />

Dermatuer<br />

Burgemeester Guljélaan 10-16, 4837 CZ Breda | 076 564 2000<br />

AS SEEN BACKSTAGE<br />

Lord & Berry, het make-up atelier uit<br />

Milaan, introduceerde make-up als mode<br />

accessoire en werkt sinds 1997 backstage<br />

nauw samen met de Milaan en Londen<br />

Fashion Weeks.<br />

Color is Fashion en Lord & Berry heeft<br />

zich toegewijd aan het creëren van stijlen<br />

die vrouwen wereldwijd in hun kracht<br />

zetten.<br />

Als professioneel fashion brand werkt<br />

het merk nauw samen met vakmensen,<br />

ontwerpers en make-up artists en brengt<br />

het de make-up van professionals naar<br />

de consument.<br />

Exclusief verkrijgbaar bij Dermatuer BV<br />

Interesse?<br />

Vraag vrijblijvend informatie aan via<br />

info@dermatuer.com<br />

+31 (0)76 564 2000


1<br />

1<br />

2<br />

4<br />

3<br />

GET THE RESORT SALON LOOK FROM COMORTEL<br />

1.MESSINA TERRAZZO Salon Mirror €559,- 2.ARIA TAN II Styling Chair €499,-<br />

3.HAZEL TAN Wash Lounge €1755,- 4.SADDLE STOOL TAN II € 149,-<br />

RESORT<br />

GET THE INTERIOR LOOK<br />

YOUR SALON DESIGN STYLE<br />

modern mediterranean<br />

& dreamy escapes<br />

1<br />

2<br />

3<br />

4<br />

YOUR SALON DESIGN STYLE<br />

lovers of black &<br />

modern monochrome<br />

5<br />

GET THE INTERIOR LOOK<br />

STYLEICONS<br />

GET THE STYLE ICONS LOOK WITH COMFORTEL<br />

1.VERONA ARCH Salon Mirror €429,- 2.CHLOE Styling Chair €379,-<br />

3.SUPERNOVA Footrest €99,- 4.SADDLE STOOL BLACK €149,-<br />

5.HAZEL BLACK Washlounge €1755,-


YOUR SALON DESIGN STYLE<br />

clean lines & a<br />

slimline silhouette<br />

1<br />

modern MINIMAL<br />

GET THE INTERIOR LOOK<br />

2 3<br />

GET THE MODERN MINIMAL LOOK FROM COMFORTEL<br />

1. JOEY Salon Chair €499,- 2.STUDIO 3 DRAWER Salon Trolley €549,-<br />

3. PALLAZIO Salon Mirror €519,-<br />

YOUR SALON DESIGN STYLE<br />

soft, pretty,<br />

with loads of blush<br />

1<br />

4<br />

2<br />

3<br />

GET THE BLUSH ROMANTIC LOOK FROM COMFORTEL<br />

1.ROSIE BLUSH Styling Chair €435,-<br />

2.LARA BLUSH Reclining Salon Chair €739,-<br />

3.HALO BRASS Salon Mirror €385,-<br />

3.COMET BRASS Footrest €89,-<br />

4<br />

BLUSHromantic<br />

GET THE INTERIOR LOOK<br />

COMFORTEL EUROPE STOCKIST<br />

SHOWROOM<br />

ZUID-KAVELSEDIJK 3<br />

3291 LX STRIJEN<br />

OPEN EVERY SUNDAY 12-17<br />

WWW.GUYSARLEMIJN.COM<br />

INFO@GUYSARLEMIJN.COM<br />

PHONE +31 (0) 10 303 1600<br />

WHATSAPP 31 (0) 6 57 83 86 88<br />

SALON FURNITURE


KIS Green. A good<br />

deed for the planet.<br />

And for your hair.<br />

100% Vegan<br />

87-97% Natural ingredients<br />

No parabens, SLS’s & silicons<br />

Curly Girl approved<br />

No animal testing<br />

Recycled packaging<br />

kis-haircare.com/kisgreen<br />

Ontdek KIS Green<br />

Scan de QR-code<br />

Distributed by Group D&D<br />

www.kis-haircare.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!